Twoja instrukcja użytkownika EPSON STYLUS PRO 4800

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika EPSON STYLUS PRO 4800 http://pl.yourpdfguides.com/dref/559389"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla EPSON STYLUS PRO Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Firma Seiko Epson Corporation nie ponosi odpowiedzialnoci za ewentualne uszkodzenia lub problemy, które wynikaj ze stosowania skladników opcjonalnych lub materialów eksploatacyjnych, niebdcych oryginalnymi produktami firmy Epson (oznaczenie Original Epson Products) ani przez ni niezatwierdzonych (oznaczenie Epson Approved Products). EPSON i EPSON ESC/P s zastrzeonymi znakami towarowymi, a EPSON ESC/P 2 jest znakiem towarowym firmy Seiko Epson Corporation. Speed, Fontware, FaceLift, Swiss i Dutch s znakami towarowymi firmy Bitstream Inc. Olive jest znakiem towarowym firmy Fonderie Olive. Albertus jest znakiem towarowym firmy Monotype Corporation plc. Coronet jest znakiem towarowym firmy Ludlow Industries (UK) Ltd. Epson nie roci sobie adnych praw do tych znaków. Copyright 2004 Seiko Epson Corporation. Wszelkie prawa zastrzeone. 2 Czci drukarki Widok z przodu Pokrywa papieru rolkowego Tylna szczelina podawania rcznego Dwignia papieru Pokrywa górna Panel sterowania Podpórka papieru rolkowego Zbiornik konserwacyjny Pokrywa tacy papieru Taca papieru Przednia szczelina podawania rcznego Komora na tusz Gniazdo pojemnika z tuszem Dwignia tuszu Widok z tylu Pokrtla Pokrywa tylna Gniazdo prdu zmiennego Zlcze interfejsu USB Zlcze interfejsu IEEE Polski Podrcznik kopiowania Rozdzial 1 Drukowanie w systemie Windows Wprowadzenie do oprogramowania drukarki. Uzyskiwanie dostpu do oprogramowania drukarki. W systemie Windows XP W systemach Windows Me i 98.. W systemie Windows 2000 Z aplikacji systemu Windows... Ustawienia podstawowe.. Okrelanie ustawie sterownika drukarki.... Anulowanie drukowania.. Okrelanie ustawie w menu Main (Glówne) Okrelanie ustawienia Media Type (Rodzaj nonika)..... Okrelanie ustawienia Color (Kolor)... Okrelanie ustawienia Mode (Tryb).... Okrelanie ustawienia Advanced (Zaawansowane).

3 . Sprawdzanie poziomu tuszu..... Podgld wydruku Korzystanie z funkcji Print Assistant (Asystent drukowania).... Okrelanie ustawie na karcie Paper (Papier) Okrelanie ustawienia Paper Source (ródlo papieru)..... Okrelanie ustawienia Borderless (Bez obramowania).... Okrelanie ustawienia Auto Cut (Automatyczne odcinanie) Okrelanie ustawienia Paper Size (Rozmiar papieru)..... Okrelanie ustawienia Copies (Kopie).. Okrelanie ustawie Orientation (Orientacja). Okrelanie ustawienia Printable Area (Obszar drukowania)..... Okrelanie ustawie Roll Paper Option (Opcja papieru rolkowego) Okrelanie ustawie w menu Layout (Uklad) Okrelanie ustawienia Reduce/Enlarge (Pomniejsz/Powiksz)... Okrelanie ustawienia Double-sided Printing (Drukowanie dwustronne)..... Okrelanie ustawie Multi-Page (Kilka stron) Korzystanie z programów narzdziowych drukarki Sprawdzanie dysz glowicy drukujcej..82 Czyszczenie glowicy drukujcej Wyrównywanie glowicy drukujcej Korzystanie z ustawienia Printer and Option Information (Informacje o drukarce i opcjach)...

4 .86 Uruchamianie programu EPSON LFP Remote Panel Okrelanie ustawie Speed & Progress (Szybko i postp) Uzyskiwanie informacji za porednictwem Pomocy online Sprawdzanie stanu drukarki i zarzdzanie zadaniami drukowania 93 Przy uyciu okna Progress Meter (Miernik postpu) Przy uyciu programu EPSON Spool Manager Za pomoc programu EPSON Status Monitor Zwikszanie szybkoci drukowania Wskazówki ogólne Korzystanie z opcji Speed & Progress (Szybko i postp) Udostpnianie drukarki..101 W systemie Windows XP W systemie Windows Me i W systemie Windows Aktualizowanie i odinstalowywanie oprogramowania drukarki. 114 Aktualizowanie sterownika w systemach Windows XP i Aktualizacja do systemu Windows Me Odinstalowywanie sterownika drukarki Odinstalowywanie sterownika urzdzenia hosta USB Rozdzial 2 Drukowanie w systemie Mac OS 9.x Wprowadzenie do oprogramowania drukarki Uzyskiwanie dostpu do oprogramowania drukarki Uzyskiwanie dostpu do okna dialogowego Print (Drukuj) 119 Uzyskiwanie dostpu do okna dialogowego Page Setup (Uklad kartki)..

5 .119 Uzyskiwanie dostpu do okna dialogowego Layout (Uklad) Uzyskiwanie dostpu do okna dialogowego Utility (Narzdzie) Polski Ustawienia podstawowe. Okrelanie ustawie sterownika drukarki Anulowanie drukowania. Okrelanie ustawie w oknie dialogowym Print (Drukuj) Okrelanie ustawienia Media Type (Rodzaj nonika).... Okrelanie ustawienia Color (Kolor).. Okrelanie ustawienia Mode (Tryb) Okrelanie ustawienia Advanced (Zaawansowane). Okrelanie ustawienia Copies (Kopie). Okrelanie ustawienia Pages (Strony) Ustawianie czasu drukowania Podgld wydruku.. Okrelanie ustawie w oknie dialogowym Page Setup (Uklad kartki) Okrelanie ustawienia Paper Size (Rozmiar papieru).... Okrelanie ustawienia Paper Source (ródlo papieru).... Okrelanie ustawienia Borderless (Bez obramowania) Okrelanie ustawienia Auto Cut (Automatyczne odcinanie).... Okrelanie ustawienia Orientation (Orientacja)..

6 .. Okrelanie ustawienia Double-sided Printing (Drukowanie dwustronne)... Okrelanie ustawienia Reduce or Enlarge (Pomniejsz lub powiksz)... Okrelanie ustawie Printable Area (Obszar drukowania)..... Okrelanie ustawie Roll Paper Option (Opcja papieru rolkowego).. Okrelanie ustawie w oknie dialogowym Layout (Uklad).... Okrelanie ustawienia Fit to Page (Dopasuj do strony)... Okrelanie ustawie Multi-Page (Kilka stron).

7 .... Okrelanie ustawie Print Order (Kolejno drukowania) Korzystanie z narzdzi drukarki..... Sprawdzanie dysz glowicy drukujcej Czyszczenie glowicy drukujcej..... Wyrównywanie glowicy drukujcej... Uzyskiwanie informacji za porednictwem Pomocy online Sprawdzanie stanu drukarki i zarzdzanie zadaniami drukowania Korzystanie z programu EPSON StatusMonitor Uzyskiwanie dostpu do programu EPSON StatusMonitor 180 Okrelanie ustawie konfiguracyjnych Korzystanie z programu EPSON Monitor IV. 183 Uzyskiwanie dostpu do programu EPSON Monitor IV..183 Zarzdzanie zadaniami drukowania za pomoc programu EPSON Monitor IV Udostpnianie drukarki..187 Ustawienia w przypadku drukarki udostpnianej Uzyskiwanie dostpu do udostpnionej drukarki Odinstalowywanie oprogramowania drukarki Rozdzial 3 Drukowanie w systemie Mac OS X Wprowadzenie do oprogramowania drukarki Uzyskiwanie dostpu do oprogramowania drukarki Uzyskiwanie dostpu do okna dialogowego Page Setup (Uklad kartki) Uzyskiwanie dostpu do okna dialogowego Print (Drukuj) 194 Uzyskiwanie dostpu do okna dialogowego Utility (Narzdzie)....

8 .194 Ustawienie w oknie dialogowym Page Setup (Uklad kartki) Settings (Ustawienia) Format for (Format dla) Paper Size (Rozmiar papieru) Orientation (Orientacja)..198 Scale (Skala) Ustawienia Print Settings (Ustawienia drukowania) Drukarka.... jalnych firmy Epson i innych Uywanie noników specjalnych firmy Epson Uywanie papieru innego ni noniki specjalne firmy Epson Uywanie papieru rolkowego Mocowanie papieru rolkowego na walku Mocowanie elementu dystansowego na walku Zdejmowanie papieru rolkowego z walka Ladowanie papieru rolkowego Korzystanie

9 . Korzystanie z drukarki w systemie Mac OS 9.x... Korzystanie z drukarki w systemie Mac OS X Rozdzial 10 Wyposaenie opcjonalne i materialy eksploatacyjne Wyposaenie opcjonalne. 415 Walek papieru rolkowego.415 Karta interfejsu Kabel interfejsu Rozdzielacz wydruków bez obramowania Materialy eksploatacyjne Modul odcinania papieru Zbiornik konserwacyjny..417 Pojemniki z tuszem Pojemnik przetwarzania tuszu czarnego Noniki specjalne firmy Epson Papier rolkowy

10 Arkusze Polski Parametry interfejsu Interfejs USB. 413 Interfejs IEEE Rozdzial 1 Drukowanie w systemie Windows Wprowadzenie do oprogramowania drukarki Oprogramowanie dolczone do drukarki obejmuje sterownik drukarki i programy narzdziowe. Sterownik drukarki umoliwia wybieranie sporód rónych ustawie w celu uzyskania najlepszych wyników. Programy narzdziowe drukarki pozwalaj na sprawdzanie jej i utrzymanie w najlepszym stanie. Oprogramowanie drukarki zawiera nastpujce menu. Menu Main (Glówne) Paper (Papier) Ustawienia i narzdzia Media Type (Rodzaj nonika), Color (Kolor), Mode (Tryb), Ink Levels (Poziomy tuszu), Print Preview (Podgld wydruku), Print Assistant (Asystent drukowania) Paper Source (ródlo papieru), Borderless (Bez obramowania), Auto Cut (Automatyczne odcinanie), Paper Size (Page Size) (Rozmiar papieru [Rozmiar strony]), Copies (Kopie), Orientation (Orientacja), Printable Area (Obszar wydruku) jeeli jako ustawienie Paper Source (ródlo papieru) wybrano opcj Paper Tray (Taca papieru) lub Manual Feed (Podawanie rczne); Roll Paper Option (Opcja papieru rolkowego) jeeli w ustawieniu Paper Source (ródlo papieru) wybrano opcj Roll Paper (Papier rolkowy) lub Roll Paper (Banner) [Papier rolkowy (transparent)]. Reduce/Enlarge (Pomniejsz/Powiksz), Double-Sided Printing (Drukowanie dwustronne), Multi-Page (Kilka stron) EPSON Status Monitor 3, Nozzle Check (Test dysz), Head Cleaning (Czyszczenie glowicy), Print Head Alignment (Wyrównanie glowicy drukujcej), Printer and Option Information (Informacje o drukarce i opcjach tylko EPSON Stylus Pro 4800), EPSON LFP Remote Panel, Speed & Progress (Szybko i postp) Layout (Uklad) Utilities (Programy narzdziowe) 12 Drukowanie w systemie Windows Informacje na temat programów narzdziowych drukarki zawiera sekcja,,korzystanie z programów narzdziowych drukarki" na stronie 80. Uwaga: Okrelone funkcje dostpne w oprogramowaniu drukarki róni si w zalenoci od uywanej wersji systemu Windows. Znajdujce si w tym podrczniku ekrany sterownika drukarki dotycz drukarki EPSON Stylus Pro 4800 dzialajcej w systemie Windows XP. Ekrany w przypadku drukarek EPSON Stylus Pro 4400 i EPSON Stylus Pro 4800 s takie same, poza opisanymi wyjtkami. Dodatkowe informacje na temat oprogramowania drukarki znajduj si w pomocy online. Patrz sekcja,,uzyskiwanie informacji za porednictwem Pomocy online" na stronie 91. Uzyskiwanie dostpu do oprogramowania drukarki Aby uzyska dostp do oprogramowania drukarki zainstalowanego na komputerze, naley wykona nastpujce kroki. Uwaga: Okrelone funkcje dostpne w oprogramowaniu drukarki róni si w zalenoci od uywanej wersji systemu Windows. Drukowanie w systemie Windows 13 Polski Informacje dotyczce wybierania ustawie sterownika drukarki zawiera sekcja,,okrelanie ustawie w menu Main (Glówne)" na stronie 22,,,Okrelanie ustawie na karcie Paper (Papier)" na stronie 49 i,,okrelanie ustawie w menu Layout (Uklad)" na stronie 66. W systemie Windows XP 1. Kliknij przycisk Start, kliknij pozycj Control Panel (Panel sterowania), kliknij pozycj Printers and Other Hardware (Drukarki i inny sprzt), a nastpnie kliknij pozycj Printers and Faxes (Drukarki i faksy).

11 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikon drukarki i wybierz opcj Printing Preferences (Preferencje drukowania). Zostanie wywietlone okno oprogramowania drukarki. W systemach Windows Me i Kliknij przycisk Start, wska polecenie Settings (Ustawienia), a nastpnie wybierz polecenie Printers (Drukarki). 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikon drukarki i wybierz pozycj Properties (Wlaciwoci). Zostanie wywietlone okno oprogramowania drukarki. W systemie Windows Kliknij przycisk Start, wska polecenie Settings (Ustawienia), a nastpnie wybierz polecenie Printers (Drukarki). 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikon drukarki i wybierz opcj Printing Preferences (Preferencje drukowania). Zostanie wywietlone okno oprogramowania drukarki. Z aplikacji systemu Windows 1. W menu File (Plik) kliknij polecenie Print (Drukuj) lub Page Setup (Ustawienia strony). 14 Drukowanie w systemie Windows 2. Upewnij si, e drukarka jest zaznaczona, a nastpnie kliknij przycisk Printer (Drukarka), Setup (Ustawienia), Options (Opcje), Properties (Wlaciwoci) lub Preferences (Preferencje). W zalenoci od aplikacji konieczne moe by kliknicie kombinacji powyszych przycisków. Pojawi si okno oprogramowania drukarki. Ustawienia podstawowe Okrelanie ustawie sterownika drukarki W tej sekcji opisano podstawowe ustawienia sterownika drukarki sluce do drukowania danych. Aby okreli podstawowe ustawienia sterownika drukarki, naley wykona nastpujce kroki. 1. Kliknij polecenie Print (Drukuj) w menu File (Plik) danej aplikacji. Pojawi si okno dialogowe Print (Drukuj). 2. Upewnij si, e drukarka jest zaznaczona, a nastpnie kliknij przycisk Properties (Wlaciwoci) lub Options (Opcje). Moe zaj potrzeba kliknicia kombinacji tych przycisków. Zostanie wywietlone okno ustawie sterownika. Drukowanie w systemie Windows 15 Polski 3. Kliknij kart Main (Glówne). Zostanie wywietlona karta Main (Glówne). 4. Z listy Media Type (Rodzaj nonika) wybierz nonik odpowiedni dla papieru zaladowanego do drukarki. Patrz sekcja,,lista ustawie Media Type (Rodzaj nonika)" na stronie 23. Uwaga: Sprawd rodzaj nonika i jego ciek papieru. Patrz sekcja,,lista cieek papieru" na stronie 305. Dostpno innych ustawie jest uzaleniona od ustawienia Media Type (Rodzaj nonika), dlatego naley okreli to ustawienie na pocztku. Niektóre typy noników nie s dostpne dla wybranego ustawienia opcji Paper Source (ródlo papieru). 16 Drukowanie w systemie Windows 5. Okrelenie ustawienia Color (Kolor). Wybierz opcj Color (Kolor) lub Color/B&W Photo (Fotografia kolorowa/czarno-biala), aby wydrukowa zaawansowane fotografie monochromatyczne, bd opcj Black (Czarny), aby wydrukowa dokument o jakoci roboczej lub tylko z czarnym tekstem. Tylko EPSON Stylus Pro 4800: W przypadku drukowania na innym noniku ni Tracing Paper zaleca si wybranie opcji Color (Kolor) lub Color/B&W Photo (Fotografia kolorowa/czarno-biala), nawet jeli dane do wydrukowania s czarne. 6. Okrel ustawienie opcji Mode (Tryb). Sprawd, czy zostal wybrany tryb Automatic (Automatyczny). 7. Jeli pojawi si suwak, dostosuj ustawienia Speed (Szybko) i Quality (Jako) w oknie dialogowym Mode (Tryb). Przecignij suwak w lew lub praw stron w zalenoci od tego, który atrybut jest waniejszy. Tylko EPSON Stylus Pro 4800: Jeli jako ustawienie opcji Color (Kolor) wybrano opcj Advanced B&W Photo (Fotografia zaawansowana cz.-b.), z menu rozwijanego wybierz pozycj Color Toning (Tonowanie kolorów). Uwaga: W zalenoci od wybranego ustawienia Media Type (Rodzaj nonika) suwak moe nie zosta wywietlony w oknie dialogowym Mode (Tryb). 8. Z menu rozwijanego w oknie dialogowym Mode (Tryb) wybierz tryb kontroli kolorów. Szczególowe informacje zawiera sekcja,,tryb Color Control (Kontrola kolorów)" na stronie 27. Drukowanie w systemie Windows 17 Polski 9. Kliknij kart Paper (Papier). Zostanie wywietlone menu Paper (Papier). 10. Wybierz ródlo papieru z listy Paper Source (ródlo papieru). 11. Wybierz opcj Borderless (Bez obramowania), aby wydrukowa dane bez marginesów. Patrz sekcja,,okrelanie ustawienia Borderless (Bez obramowania)" na stronie Z listy Paper Size (Rozmiar papieru) wybierz rozmiar papieru zaladowanego do drukarki. Uwaga: W wikszoci aplikacji systemu Windows dostpne s ustawienia rozmiaru papieru, które zastpuj analogiczne ustawienia w sterowniku drukarki. 13. W razie potrzeby okrel ustawienia opcji Copies (Kopie) i Orientation (Orientacja). 18 Drukowanie w systemie Windows 14. Jeli jako ustawienie Paper Source (ródlo papieru) wybrano opcj Paper Tray (Taca papieru) lub Manual Feed (Podawanie rczne), okrel odpowiednio ustawienia Printable Area (Obszar wydruku). Patrz sekcja,,okrelanie ustawienia Printable Area (Obszar drukowania)" na stronie 61. Jeli jako ustawienie Paper Source (ródlo papieru) wybrano opcj Roll Paper (Papier rolkowy) lub opcj Roll Paper (Banner) [Papier rolkowy (transparent)], okrel ustawienie Roll Paper Option (Opcja papieru rolkowego) zgodnie z potrzebami. Patrz sekcja,,okrelanie ustawie Roll Paper Option (Opcja papieru rolkowego)" na stronie Kliknij kart Layout (Uklad). Zostanie wywietlona karta Layout (Uklad). Drukowanie w systemie Windows 19 Polski Uwaga: Funkcje w menu Layout (Uklad) nie s dostpne, jeli jako ustawienie Paper Source (ródlo papieru) wybrano opcj Roll Paper (Banner) [Papier rolkowy (transparent)]. Niektóre funkcje mog nie by dostpne zalenie od wybranego ródla papieru. 16. Zaznacz pole wyboru Reduce/Enlarge (Pomniejsz/Powiksz), a nastpnie dostosuj rozmiar drukowanych danych zgodnie z potrzebami. Patrz sekcja,,okrelanie ustawienia Reduce/Enlarge (Pomniejsz/Powiksz)" na stronie Wybierz opcj Double-Sided Printing (Drukowanie dwustronne), a nastpnie okrel odpowiednie ustawienia. Szczególowe informacje mona znale w sekcji,,okrelanie ustawienia Double-sided Printing (Drukowanie dwustronne)" na stronie Zaznacz pole wyboru Multi-Page (Kilka stron), a nastpnie okrel ustawienia zgodnie z potrzebami. Szczególowe informacje mona znale w sekcji,,okrelanie ustawie Multi- Page (Kilka stron)" na stronie Kliknij przycisk OK. Nastpi powrót do okna dialogowego Print Setup (Ustawienia wydruku) lub podobnego okna aplikacji. 20. Kliknij przycisk Print (Drukuj), aby rozpocz drukowanie. 20 Drukowanie w systemie Windows P Anulowanie drukowania Aby anulowa trwajce drukowanie, kliknij przycisk Stop (Zatrzymaj) w oknie programu EPSON Progress Meter. Mona take wstrzyma lub ponownie uruchomi operacj drukowania. Aby wstrzyma drukowanie, kliknij przycisk Pause (Wstrzymaj). Ponownie kliknicie tego przycisku wznawia drukowanie. c Przestroga: Zatrzymanie trwajcego drukowania moe oznacza konieczno rozpoczcia drukowania od pocztku w celu uzyskania najlepszych rezultatów.

12 W przeciwnym razie na wydrukowanym obrazie mog wystpi niewlaciwie wyrównane linie lub poziome pasy. Drukowanie w systemie Windows 21 Polski Podczas drukowania wywietlane jest okno programu EPSON Progress Meter, który okrela postp drukowania i stan drukarki. Okrelanie ustawie w menu Main (Glówne) Na tej karcie mona okreli ustawienia Media Type (Rodzaj nonika), Color (Kolor) i Mode (Tryb), a take sprawdzi ilo pozostalego tuszu w zainstalowanych pojemnikach z tuszem. Mona take uzyska dostp do Dokumentacji technicznej, informacji o papierze i witryny pomocy technicznej poprzez kliknicie przycisku Print Assistant (Asystent drukowania). Okrelanie ustawienia Media Type (Rodzaj nonika) Dostpno innych ustawie jest uzaleniona od ustawienia Media Type (Rodzaj nonika), dlatego naley okreli je na pocztku. 22 Drukowanie w systemie Windows Z listy Media Type (Rodzaj nonika) wybierz nonik odpowiedni dla papieru zaladowanego do drukarki. Znajd dany papier na licie, a nastpnie wybierz odpowiadajce mu ustawienie Media Type (Rodzaj nonika). W przypadku niektórych rodzajów papieru do wyboru dostpnych jest wiele ustawie Media Type (Rodzaj nonika). Uwaga: Dostpno noników specjalnych zaley od kraju. Aby uzyska najnowsze informacje na temat specjalnych noników dostpnych w miejscu zamieszkania, naley odwiedzi internetow witryn obslugi klienta firmy Epson. Patrz sekcja,,kontakt z obslug klienta" na stronie 395. Lista ustawie Media Type (Rodzaj nonika) Ustawienie Media Type (Rodzaj nonika) Photo Quality Ink Jet Paper Singleweight Matte Paper Enhanced Matte Paper Archival Matte Paper Photo Glossy Paper Photo Semigloss Paper Premium Glossy Photo Paper Premium Semigloss Photo Paper Premium Luster Photo Paper Premium Luster Photo Paper (250) Nazwa i opis nonika specjalnego firmy Epson Photo Quality Ink Jet Paper Singleweight Matte Paper Enhanced Matte Paper Archival Matte Paper Photo Glossy Paper Photo Semigloss Paper Premium Glossy Photo Paper Premium Semigloss Photo Paper Premium Luster Photo Paper Premium Luster Photo Paper (250) Drukowanie w systemie Windows 23 Polski Premium Glossy Photo Paper (250) Premium Semigloss Photo Paper (250) Premium Semimatte Photo Paper (250) Photo Paper Gloss 250 Proofing Paper Semimatte Watercolor Paper-Radiant White Textured Fine Art Paper Velvet Fine Art Paper UltraSmooth Fine Art Paper Papier zwykly Papier zwykly (rysowanie linii) Singleweight Matte Paper (rysowanie linii) Tracing Paper Premium Glossy Photo Paper (250) Premium Semigloss Photo Paper (250) Premium Semimatte Photo Paper (250) Photo Paper Gloss 250 EPSON Proofing Paper Semimatte (Commercial) Watercolor Paper-Radiant White Textured Fine Art Paper Velvet Fine Art Paper UltraSmooth Fine Art Paper Singleweight Matte Paper - Okrelanie ustawienia Color (Kolor) EPSON Stylus Pro 4400 Okrelenie ustawienia Color (Kolor). Wybierz opcj Color/B&W Photo (Fotografia kolorowa/czarno-biala), aby drukowa fotografie kolorowe lub monochromatyczne, bd opcj Black (Czarny), aby wydrukowa dokument o jakoci roboczej lub tylko z czarnym tekstem. Uwaga: W przypadku drukowania na innym noniku ni Tracing Paper zaleca si wybranie opcji Color/B&W Photo (Fotografia kolorowa/czarno-biala), nawet jeli dane do wydrukowania s czarne. 24 Drukowanie w systemie Windows EPSON Stylus Pro 4800 Naley wybra ustawienie Color (Kolor). Naley wybra opcj Color (Kolor), aby drukowa fotografie kolorowe lub monochromatyczne, bd opcj Black (Czarny), aby wydrukowa dokument o jakoci roboczej lub tylko z czarnym tekstem. Aby wydrukowa zaawansowane fotografie monochromatyczne, naley wybra opcj Advanced B&W Photo (Fotografia zaawansowana cz.-b.). Uwaga: W przypadku drukowania na innym noniku ni Tracing Paper zaleca si wybranie opcji Color (Kolor), nawet jeli dane do wydrukowania s czarne. Okrelanie ustawienia Mode (Tryb) Mona wybra tryb Automatic (Automatyczny) lub Custom (Niestandardowy). Tryby te zapewniaj dwa poziomy kontroli nad sterownikiem drukarki. Drukowanie w systemie Windows 25 Polski Tryb Automatic (Automatyczny) Tryb Automatic (Automatyczny) to najszybszy i najprostszy sposób rozpoczcia drukowania. Po wybraniu trybu Automatic (Automatyczny) sterownik drukarki wybiera wszystkie szczególowe ustawienia zgodnie z aktualnymi ustawieniami Media Type (Rodzaj nonika) i Color (Kolor). Suwak Quality (Jako) i Speed (Szybko) W zalenoci od nonika wybranego za pomoc ustawienia Media Type (Rodzaj nonika), podczas gdy jako ustawienie opcji Color (Kolor) wybrano Color (Kolor) (albo Color/B&W Photo [Fotografia kolorowa/czarno-biala]) lub Black (Czarny), oraz jako ustawienie opcji Mode (Tryb) wybrano Automatic (Automatyczny), w oknie dialogowym Mode (Tryb) wywietlany jest suwak Quality (Jako) lub Speed (Szybko). Opcj Quality (Jako) naley wybra wtedy, gdy jako wydruku jest waniejsza ni szybko drukowania. Opcj Speed (Szybko) naley wybra wówczas, gdy szybko drukowania jest waniejsza ni jako wydruku. 26 Drukowanie w systemie Windows Tryb Color Control (Kontrola kolorów) Jeli jako ustawienie Color (Kolor) (albo Color/B&W Photo [Fotografia kolorowa/czarno-biala]) wybrano opcj Color (Kolor) oraz jako ustawienie Mode (Tryb) wybrano opcj Automatic (Automatyczny), w oknie dialogowym Mode (Tryb) wywietlana jest lista rozwijana Color Control (Kontrola kolorów). EPSON Stylus Pro 4800: Zwiksza kontrast obrazów. Ustawienie to jest przeznaczone dla kolorowych fotografii. Tylko EPSON Stylus Pro 4800: Dostosowuje kolor obrazu do przestrzeni barw Adobe RGB. Charts and Graphs (Wykresy i schematy) EPSON Standard (srgb) Adobe RGB Color Toning (Tonowanie kolorów) tylko EPSON Stylus Pro 4800 Jeli jako ustawienie Color (Kolor) wybrano opcj Advanced B&W Photo (Fotografia zaawansowana cz.-b.), podczas gdy wybrany jest tryb Automatic (Automatyczny), w oknie dialogowym Mode (Tryb) wywietlana jest lista rozwijana Color Toning (Tonowanie kolorów). Drukowanie w systemie Windows 27 Polski Mona wybiera sporód nastpujcych ustawie. Neutral (Neutralne) Cool (Chlodne) Warm (Cieple) Sepia To ustawienie zapewnia standardow korekcj obrazu dla wikszoci fotografii. Naley wypróbowa je jako pierwsze. Powoduje zastosowanie na fotografiach chlodnego odcienia. Powoduje zastosowanie na fotografiach cieplego odcienia. Powoduje zastosowanie na fotografiach odcienia sepii. Tryb Custom (Niestandardowy) Tryb Custom (Niestandardowy) umoliwia wprowadzenie wielu zmian jednym klikniciem myszy. W menu rozwijanym Custom Settings (Ustawienia niestandardowe) dostpne s gotowe ustawienia dostarczone przez firm Epson. 28 Drukowanie w systemie Windows Advanced Photo (Fotografia zaawansowana) Advanced Photo 2880 (Fotografia zaawansowana 2880) PhotoEnhance Ustawienie przeznaczone do drukowania fotografii cyfrowych lub zeskanowanych w wysokiej jakoci.

13 Zapobiega nieprawidlowemu drukowaniu punktów spowodowanego ruchem glowicy drukujcej i papieru. Tryb ten umoliwia wybranie ustawie korekcji obrazu przeznaczonych specjalnie do fotografii cyfrowych lub zeskanowanych. Okrelanie ustawienia Advanced (Zaawansowane) Ustawienie Advanced (Zaawansowane) zapewnia calkowit kontrol nad rodowiskiem drukowania. Uyj tych ustawie, aby poeksperymentowa z nowymi pomyslami dotyczcymi drukowania lub dopasowa zakres ustawie drukowania do indywidualnych potrzeb. Po wlaciwym dobraniu ustawie mona im nada nazw i doda je do menu rozwijanego Custom Settings (Ustawienia niestandardowe). Aby okreli ustawienia Advanced (Zaawansowane), naley wykona nastpujce kroki. Drukowanie w systemie Windows 29 Polski Uwaga: Te gotowe ustawienia mog nie by wywietlane w zalenoci od ustawie (Rodzaj nonika) i Color (Kolor). 1. W menu Main (Glówne) wybierz opcj Custom (Niestandardowe), a nastpnie kliknij przycisk Advanced (Zaawansowane). Pojawi si okno dialogowe Advanced (Zaawansowane). 2. Upewnij si, e wybrano rodzaj nonika zgodny z nonikiem zaladowanym do drukarki. Patrz sekcja,,lista ustawie Media Type (Rodzaj nonika)" na stronie Okrel ustawienie Color (Kolor). Wybierz opcj Color (Kolor) lub Color/B&W (Fotografia kolorowa/czarno-biala), aby wydrukowa fotografie kolorowe lub monochromatyczne, bd opcj Black (Czarny), aby wydrukowa dokument o jakoci roboczej lub tylko z czarnym tekstem. 30 Drukowanie w systemie Windows Uwaga: W przypadku drukowania na innym noniku ni Tracing Paper zaleca si wybranie opcji Color (Kolor) lub Color/B&W Photo (Fotografia kolorowa/czarno-biala), nawet jeli dane do wydrukowania s czarne. 4. Wybierz ustawienie Print Quality (Jako wydruku). 5. W przypadku uywania papieru innego ni specjalny nonik firmy Epson kliknij przycisk Paper Config (Opcje papieru), a nastpnie okrel niezbdne ustawienia. Szczególowe informacje zawiera sekcja,,paper Configuration (Opcje papieru)" na stronie Okrel ustawienia Printer Color Management (Zarzdzanie kolorami drukarki). Szczególowe informacje zawiera sekcja,,printer Color Management (Zarzdzanie kolorami drukarki)" na stronie 35. Uwaga: Zalenie od dokonanych wczeniej ustawie Media Type (Rodzaj nonika), Color (Kolor) i Print Quality (Jako wydruku) niektóre ustawienia mog by wlczone lub wylczone. 7. W razie potrzeby okrel inne ustawienia. Szczególowe informacje zawiera pomoc online. 8. Kliknij przycisk OK, aby zastosowa ustawienia, a nastpnie powróci do menu Main (Glówne). Aby powróci do poprzedniego ekranu bez zastosowania ustawie, kliknij przycisk Cancel (Anuluj). Drukowanie w systemie Windows 31 Polski Paper Configuration (Opcje papieru) Nastpujce ustawienia w oknie dialogowym Paper Configuration (Opcje papieru) umoliwiaj okrelenie szczególowych ustawie papieru. Mode (Tryb) Color Density (Intensywno koloru) Opis Dostosowuje intensywno kolorów. Uyj wartoci w zakresie od -50% do +50%. Przecignij suwak w prawo (+), aby poglbi kolory wydruku, lub w lewo (-), aby rozjani jego kolory. Mona take wpisa liczb (od -50 do +50) w polu obok suwaka. Uyj tej funkcji podczas drukowania na papierze innym ni specjalny nonik firmy Epson. Ustaw suwak w pozycji 0 podczas drukowania na specjalnym noniku firmy Epson. Uwaga: Poglbienie kolorów wydruku moe nie by moliwe zalenie od trybu drukowania. 32 Drukowanie w systemie Windows Mode (Tryb) Drying Time per Print Head Pass (Czas wysychania po przebiegu glowicy drukujcej) Opis Dodaje czas oczekiwania po zakoczeniu kadego przebiegu glowicy drukujcej. Warto t mona ustawi za pomoc suwaka lub pola tekstowego. Aby poprawi jako wydruku poprzez spowolnienie wchlaniania tuszu na noniku, ustaw wysz warto. Czas wysychania po przebiegu glowicy drukujcej mona ustawi w zakresie od 0 do 5 sekund co 0,1 sekundy. Uwaga: Uycie tej funkcji powoduje wydluenie czasu drukowania. Paper Feed Adjustment (Regulacja podawania papieru) Paper Suction (Zasysanie papieru) Okrela warto podawania papieru z krokiem co 0,01%. Jeli warto podawania papieru jest zbyt dua, mog pojawi si niewielkie, biale, poziome pasy. Jeli warto podawania papieru jest zbyt mala, mog pojawi si niewielkie, ciemne, poziome pasy. Zmniejszenie sily zasysania powietrza przy walku moe zapobiec zgniataniu lub falowaniu cienkiego bd nasyconego nonika, jak równie wyeliminowa pionowe pasy. Poniej przedstawiono zwizek tego parametru i sily zasysania powietrza: Standardowo -1: -2: -3: -4: :100% 50% 30% 10% 6% Paper Thickness (Grubo papieru) Warto ta pojawia si automatycznie w zalenoci od ustawienia Media Type (Rodzaj nonika). W przypadku uycia nonika innego ni nonik firmy Epson naley j zmodyfikowa dla danego nonika. Grubo papieru mona sprawdzi w jego specyfikacji. Moliwe jest take wydrukowanie,,wzoru gruboci". Okrela najlepsz metod odcinania w zalenoci od gruboci papieru. Standard (Standardowa): normalna szybko i nacisk cicia Thin Paper (Cienki papier):niski nacisk cicia Thick Paper, Fast (Gruby papier, szybko): dua szybko i nacisk cicia Thick Paper, Slow (Gruby papier, wolno): niska szybko i duy nacisk cicia Cut Metod (Metoda odcinania) Drukowanie w systemie Windows 33 Polski Mode (Tryb) Platen Gap (Odstp od plyty dociskowej) Opis Odstp od plyty dociskowej to wysoko od nonika zaladowanego do drukarki do glowicy drukujcej. Dostosowujc ten parametr, mona uzyska lepsz jako wydruku. Ustawienie to jest okrelane automatycznie zgodnie z okrelonym ustawieniem Paper Thickness (Grubo papieru). Uwaga: Ustawienie odstpu od plyty dociskowej na warto Narrow (Wski) pozwoli uzyska lepsz jako wydruku, ale naley upewni si, e nonik nie gniecie si ani nie dotyka glowicy drukujcej. W przeciwnym razie drukowane dane lub powierzchnia glowicy drukujcej mog ulec uszkodzeniu. W takiej sytuacji naley uy ustawienia Wider (Szerszy) lub Wide (Szeroki). Eject Roller Type (Typ walka wysuwajcego) Wybierz opcj Eject Roller Type (Typ walka wysuwajcego), która najbardziej odpowiada uywanemu nonikowi. (Pokrtlo arkusze): To ustawienie naley wybra w przypadku druku na arkuszach papieru, który nie jest specjalnym nonikiem firmy Epson. Roller-Roll Normal (Bez walka rolkowy normalny): To ustawienie naley wybra w przypadku druku na papierze rolkowym, który nie jest nonikiem specjalnym firmy Epson. 34 Drukowanie w systemie Windows Printer Color Management (Zarzdzanie kolorami drukarki) Color Controls (Kontrola kolorów) Ustawienia te zapewniaj metody dopasowywania kolorów i ulepszenia obrazu. Wybranie tego ustawienia powoduje pojawienie si dodatkowych ustawie w sekcji Printer Color Management (Zarzdzanie kolorami drukarki), które umoliwiaj wybranie trybu i dostosowanie suwaków poprawiania kolorów. Szczególowe informacje na temat dodatkowych ustawie zawiera pomoc online.

14 Drukowanie w systemie Windows 35 Polski Jeli jako ustawienie Color (Kolor) wybrano opcj Advanced B&W Photo (Fotografia zaawansowana cz.-b. ), wywietlany jest nastpujcy ekran. Nastpnie mona dostosowa zaawansowane ustawienia monochromatyczne. Szczególowe informacje na temat dodatkowych ustawie zawiera pomoc online. 36 Drukowanie w systemie Windows PhotoEnhance To ustawienie udostpnia wiele ustawie korekcji obrazu, które mona zastosowa do fotografii przed drukowaniem. Tryb PhotoEnhance nie wplywa na oryginalne dane. Po wybraniu tego ustawienia konieczne bdzie okrelenie ustawie Tone (Tonacja barwna) i Digital Camera Correction (Korekcja aparatu cyfrowego). Uwaga: Ten tryb jest dostpny tylko w przypadku 16-, 24- lub 32-bitowych danych o kolorze. Drukowanie z wybranym trybem PhotoEnhance moe wymaga wicej czasu, w zalenoci od systemu komputerowego i iloci danych zawartych w dokumencie. Drukowanie w systemie Windows 37 Polski Ustawienie Tone (Tonacja barwna) jest dostpne tylko w przypadku drukarki EPSON Stylus Pro Tone (Tonacja barwna) Auto Correct (Automatyczna korekcja) Sepia Neutral Gray (Neutralna szaro) Warm Gray (Ciepla szaro) Cool Gray (Chlodna szaro) Digital Camera Correction (Korekcja aparatu cyfrowego) Zapewnia standardow korekcj obrazu dla wikszoci fotografii. Naley wypróbowa je jako pierwsze. Powoduje zastosowanie na fotografiach odcienia sepii. Powoduje zastosowanie do danych wydruku odcienia czarno-bialego. Powoduje zastosowanie do danych wydruku cieplejszego odcienia czarno-bialego ni w przypadku ustawienia Neutral Gray (Neutralna szaro). Powoduje zastosowanie do danych wydruku chlodniejszego odcienia czarno-bialego ni w przypadku ustawienia Neutral Gray (Neutralna szaro). Jeli drukowane s fotografie wykonane za pomoc aparatu cyfrowego, naley zaznaczy to pole wyboru, aby wydrukowane fotografie mialy gladki i naturalny wygld, podobnie jak fotografie wykonane za pomoc aparatu z filmem. Zaznaczenie pola wyboru Smooth Skin (Gladka skóra) pozwala uzyska gladki kolor skóry na fotografii. 38 Drukowanie w systemie Windows Wylczone (Bez dopasowania kolorów) Ustawienie to powoduje wylczenie funkcji zarzdzania kolorami w sterowniku drukarki. Jest to przydatne w sytuacji, gdy w aplikacji uywana jest funkcja zarzdzania kolorami w celu zastosowania profilu ICC. Drukowanie w systemie Windows 39 Polski ICM To ustawienie uywa metody dopasowywania kolorów systemu Windows do automatycznego dopasowania kolorów wydruku do kolorów na ekranie. Naley je wybra w przypadku drukowania zeskanowanych fotografii lub grafiki komputerowej. Uwaga: Naley pamita, e wiatlo otoczenia oraz wiek, jako i ustawienia monitora mog wplyn na jako dopasowywania kolorów. Nastpujce ustawienia s dostpne tylko w systemach Windows XP/2000. ICM Mode (Tryb ICM) Pola wyboru Image (Obraz), Graphics (Grafika) i Text (Tekst) Wybierz jeden z trybów ICM: Host ICM (ICM hosta), Driver ICM (Basic) [ICM sterownika (podstawowy) lub Driver ICM (Advanced) [ICM sterownika (zaawansowany)]. Te pola wyboru staj si dostpne po wybraniu opcji Driver ICM (Advanced) [ICM sterownika (zaawansowany)] jako ustawienia ICM Mode (Tryb ICM). Zaznacz pole wyboru, którego chcesz uy. 40 Drukowanie w systemie Windows Ustawienie to nie jest dostpne, jeli jako ustawienie ICM Mode (Tryb ICM) wybrano opcj Host ICM (ICM hosta). Wybierz opcje renderowania lub ustawienie odwzorowania kolorów. Saturation (Nasycenie): Jest to najlepsze ustawienie do grafiki prezentacyjnej w celu dokladnego odtworzenia ywych kolorów. Uywanie tego ustawienia nie jest zalecane w przypadku drukowania fotografii. Perceptual (Postrzegane): To ustawienie renderuje kolory obrazu w celu uzyskania naturalnego wygldu. Jest ono czsto uywane do renderowania szerokiego zakresu kolorów oryginalnego obrazu. Uywanie tego ustawienia jest zalecane w przypadku drukowania fotografii. Relative Colorimetric (Wzgldne kolorymetryczne): Ustawienie to renderuje obraz z zachowaniem bezwzgldnego zakresu kolorów i jest czsto uywane w przypadku, gdy obraz po konwersji zawiera wiksz cz zakresu kolorów przed konwersj. Uywanie tego ustawienia jest zalecane w przypadku drukowania fotografii. Absolute Colorimetric (Bezwzgldne kolorymetryczne): To ustawienie renderuje obraz z zachowaniem bezwzgldnego zakresu kolorów, dziki czemu odpowiada on dokladnie warunkom laboratoryjnym. Uycie tego ustawienia nie jest zalecane w przypadku drukowania fotografii lub wykonywania normalnych konwersji. Intent (Opcje renderowania) Printer Profile (Profil drukarki) Printer Profile Description (Opis profilu drukarki) Show all profiles (Poka wszystkie profile) Wybierz profil drukarki. Wywietla opis wybranego profilu drukarki. Wywietla wszystkie profile w menu rozwijanych Input Profile (Profil wejciowy) i Printer Profile (Profil drukarki). Ustawienie to nie jest dostpne, jeli jako ustawienie ICM Mode (Tryb ICM) wybrano opcj Host ICM (ICM hosta). Drukowanie w systemie Windows 41 Polski Input Profile (Profil wejciowy) Wybierz profil wejciowy. Zapisywanie ustawie Advanced (Zaawansowane) Aby zapisa ustawienia Advanced (Zaawansowane), naley wykona nastpujce kroki. 1. Kliknij przycisk Save Settings (Zapisz ustawienia). Pojawi si okno dialogowe Custom Settings (Ustawienia niestandardowe). 2. W polu tekstowym Name (Nazwa) wpisz unikatow nazw dla ustawie o maksymalnej dlugoci 31 znaków. 3. Kliknij przycisk Save (Zapisz). Ustawienie zostanie dodane do listy Custom Settings (Ustawienia niestandardowe). Mona zapisa do 100 rónych ustawie niestandardowych (wlcznie z zaimportowanymi ustawieniami). Zapisane ustawienia mona wybra z menu rozwijanego Custom Settings (Ustawienia niestandardowe) w sekcji Mode (Tryb) na karcie Main (Glówne). Wybierajc zapisane ustawienia z listy Custom Settings (Ustawienia niestandardowe) naley pamita, e okrelenie nowych ustawie, takich jak Media Type (Rodzaj nonika) i Color (Kolor), moe spowodowa zmian ustawie niestandardowych. Moe to by przyczyn nieoczekiwanych rezultatów drukowania. W przypadku wystpienia takiej sytuacji naley ponownie wybra zapisane ustawienia i ponowi prób drukowania. 42 Drukowanie w systemie Windows Usuwanie ustawie Advanced (Zaawansowane) Aby usun ustawienie Advanced (Zaawansowane), naley wykona nastpujce kroki. Uwaga: Z listy Custom Settings (Ustawienia niestandardowe) nie mona usuwa gotowych ustawie. 1. Kliknij przycisk Save Settings (Zapisz ustawienia). Pojawi si okno dialogowe Custom Settings (Ustawienia niestandardowe). 2. Wybierz nazw ustawie, które chcesz usun. 3. Kliknij przycisk Delete (Usu). Ustawienie zostanie usunite z listy Custom Settings (Ustawienia niestandardowe). Eksportowanie i importowanie ustawie Advanced (Zaawansowane) Zapisane ustawienia niestandardowe mona wyeksportowa.

15 Mona take zaimportowa plik ustawie niestandardowych, który zostal utworzony w innym rodowisku. Eksportowanie ustawie Advanced (Zaawansowane) Aby wyeksportowa ustawienia niestandardowe, naley wykona nastpujce kroki. 1. Kliknij przycisk Save Settings (Zapisz ustawienia). Pojawi si okno dialogowe Custom Settings (Ustawienia niestandardowe). Drukowanie w systemie Windows 43 Polski Uwaga: Nazwy gotowych ustawie, które zostaly dostarczone przez firm Epson, nie mog by zastosowane dla nowych ustawie. 2. Zaznacz ustawienia niestandardowe, które chcesz wyeksportowa. 3. Kliknij przycisk Export (Eksportuj). 4. Wybierz miejsce, w którym chcesz zapisa plik, a nastpnie wprowad nazw pliku. 5. Kliknij przycisk Save (Zapisz). 6. Po wywietleniu komunikatu,,processing complete." (Przetwarzanie zakoczone) kliknij przycisk OK. Importowanie ustawie Advanced (Zaawansowane) Aby zaimportowa ustawienia niestandardowe, naley wykona nastpujce kroki. 1. Kliknij przycisk Save Settings (Zapisz ustawienia). Pojawi si okno dialogowe Custom Settings (Ustawienia niestandardowe). 2. Kliknij przycisk Import (Importuj). 3. Wybierz folder, w którym znajduje si plik z ustawieniami do zaimportowania, a nastpnie zaznacz ten plik. 4. Kliknij przycisk Open (Otwórz). 44 Drukowanie w systemie Windows Uwaga: Ustawie niestandardowych zawierajcych opcje ICM nie mona przenosi midzy systemami Windows XP/2000 i Windows Me/98. Sprawdzanie poziomu tuszu Mona sprawdzi ilo tuszu pozostalego w kadym z pojemników z tuszem. Uwaga: Jeeli drukarka EPSON Stylus Pro 4800 nie jest prawidlowo podlczona lub program EPSON Status Monitor 3 nie zostal zainstalowany, wywietlone zostanie okno Cartridge Option (Opcja pojemnika). Okno Cartridge Option (Opcja pojemnika) nie jest wywietlane w przypadku drukarki EPSON Stylus Pro Drukowanie w systemie Windows 45 Polski 5. Po wywietleniu komunikatu,,processing complete." (Przetwarzanie zakoczone) kliknij przycisk OK. Podgld wydruku Jeli zaznaczone zostanie pole wyboru Print Preview (Podgld wydruku), mona sprawdzi wygld dokumentu przed jego wydrukowaniem. Gdy zadanie drukowania jest wysylane do drukarki, wywietlane jest okno EPSON Print Preview (Podgld wydruku), umoliwiajce wprowadzanie zmian przed wydrukowaniem. Pasek narzdzi EPSON Preview (Podgld) zawiera kilka przycisków, których mona uywa do wykonywania niej wymienionych funkcji. Zoom (Powiksz) Fit-to-screen (Dopasuj do ekranu) Kliknij ten przycisk, aby powikszy lub pomniejszy wywietlany podgld obrazu. Kliknij ten przycisk, aby wyskalowa wywietlony podgld obrazu do biecego rozmiaru okna. Jest to wygodne w wypadku, gdy trzeba zobaczy caly obraz naraz. 46 Drukowanie w systemie Windows Printable area on/off (Obszar drukowania wywietlony/ukryty) Kliknij ten przycisk, aby wywietli prostokt wskazujcy obszar drukowania na wywietlonym podgldzie obrazu. Drukarka nie moe drukowa niczego poza obszarem tego prostokta. Kliknij ponownie ten przycisk, aby wylczy t funkcj. Kliknij ten przycisk, aby wywietli poprzedni stron. Przycisk jest niedostpny w przypadku braku poprzedniej strony. Kliknij ten przycisk, aby wywietli nastpn stron. Przycisk jest niedostpny w przypadku braku nastpnej strony. Previous page (Poprzednia strona) Next page (Nastpna strona) Wywietlanymi danymi podgldu mona równie manipulowa, stosujc nastpujce metody: Wybieranie i wywietlanie podgldu poszczególnych stron. Pomniejszanie lub powikszanie rozmiaru podgldu. Wybieranie i drukowanie wszystkich lub niektórych stron. Powikszanie dokumentu wywietlanego w podgldzie. Kliknij menu View (Widok) i wybierz polecenie Magnify (Powiksz), aby otworzy okno Magnify (Powiksz), prezentujce powikszenie obrysowanego czerwonym prostoktem obszaru dokumentu, którego podgld jest wywietlany. Przecigajc ten czerwony prostokt, mona zmienia cz dokumentu, która ma by powikszona. Okrelanie stron dokumentu, które maj by wydrukowane. Kliknij menu Print Options (Opcje wydruku) i wybierz polecenie Remove Page (Usu stron) lub Add Page (Dodaj stron). Drukowanie w systemie Windows 47 Polski Maximum zoom (Powikszenie maksymalne) Kliknij ten przycisk, aby wywietli podgld obrazu z maksymalnym moliwym wspólczynnikiem powikszenia. Po wywietleniu podgldu danych kliknij przycisk Print (Drukuj), aby wydrukowa dane, albo przycisk Cancel (Anuluj), aby anulowa drukowanie. Korzystanie z funkcji Print Assistant (Asystent drukowania) Kliknicie przycisku Print Assistant (Asystent drukowania) umoliwia uzyskanie dostpu do nastpujcych informacji: Dokumentacja techniczna (strona Rozwizywanie problemów) Informacje o papierze najlepiej przystosowanym do drukowania Witryna pomocy technicznej w sieci Web 48 Drukowanie w systemie Windows Na tej karcie mona okreli ustawienia Paper Source (ródlo papieru), Borderless (Bez obramowania), Auto Cut (Automatyczne odcinanie), Paper Size (Rozmiar papieru), Copies (Kopie), Orientation (Orientacja) oraz Printable Area (Obszar drukowania) lub Roll Paper Option (Opcja papieru rolkowego). Uwaga: Jeli jako ustawienie Paper Source (ródlo papieru) wybrano opcj Paper Tray lub Manual Feed (Podawanie rczne), w menu domylnie wywietlana jest sekcja Printable Area (Obszar drukowania). Jeli jako ustawienie Paper Source (ródlo papieru) wybrano opcj Roll Paper (Papier rolkowy) lub Roll Paper (Banner) [Papier rolkowy (transparent)], w menu pojawia si ustawienie Roll Paper Option (Opcja papieru rolkowego). Drukowanie w systemie Windows 49 Polski Okrelanie ustawie na karcie Paper (Papier) W wikszoci aplikacji systemu Windows dostpne s ustawienia rozmiaru papieru i ukladu strony, które zastpuj analogiczne ustawienia w sterowniku drukarki. Jeeli jednak funkcje te nie s dostpne w aplikacji, naley sprawdzi ustawienia w menu Paper (Papier) sterownika drukarki. Okrelanie ustawienia Paper Source (ródlo papieru) W ustawieniu Paper Source (ródlo papieru) mona wybra opcje Paper Tray (Taca papieru), Roll Paper (Papier rolkowy), Roll Paper (Banner) [Papier rolkowy (transparent)] lub Manual Feed (Podawanie rczne). Wybierz ródlo odpowiednie dla papieru zaladowanego do drukarki. Okrelanie ustawienia Borderless (Bez obramowania) Dane mona wydrukowa na papierze bez marginesów. W przypadku tego typu drukowania firma Epson zaleca nastpujce warunki dotyczce nonika. Szeroko nonika: 8 cali, 203,2 mm 210 mm (A4) Letter (8,5 cala), 215,9 mm 10 cali, 254 mm 257 mm 297 mm (A3) 300 mm 12 cali, 304,8 mm 329 mm (Super A3/B) 13 cali, 330,2 mm 14 cali, 355,6 mm 400 mm 50 Drukowanie w systemie Windows Uwaga: Na arkuszach o szerokoci 420 mm (A2) nie jest moliwe drukowanie bez obramowania. W przypadku drukowania na papierze rolkowym o szerokoci 8 cali lub 420 mm (A2) naley przymocowa element dystansowy na walku.

16 Patrz sekcja,,mocowanie elementu dystansowego na walku" na stronie 295. Jeli w aplikacji jest moliwo ustawienia marginesów, przed drukowaniem naley upewni si, e s one ustawione na zero. W przypadku drukowania na arkuszach tylko lewy i prawy margines s ustawiane na zero. Tusz moe zabrudzi walek drukarki. W takim przypadku tusz naley wytrze ciereczk. Drukowanie przy uyciu tej funkcji trwa dluej ni normalnie. Tylko w opcji Plain Paper (Papier zwykly) i Plain Paper (line drawing) (Papier zwykly [rysowanie linii]) mona ustawi margines dolny o szerokoci 3 mm. W przypadku drukowania na innych arkuszach margines ten wynosi 14 mm. W przypadku drukowania na papierze rolkowym Premium Glossy Photo Paper (250) lub Premium Semigloss Photo Paper (250) górny margines ma zawsze szeroko 20 mm. Rozmazanie tuszu moe wystpi w górnej lub dolnej czci zalenie od nonika. Aby wydrukowa dane przy uyciu tej funkcji, naley wykona nastpujce kroki. 51 Drukowanie w systemie Windows Polski 16 cali, 406,4 mm 420 mm (A2) 17 cali, 431,8 mm 1. Zaznacz opcj Borderless (Bez obramowania). 2. Kliknij przycisk Expansion (Rozszerzanie). Zostanie wywietlone okno dialogowe Expansion (Rozszerzanie). 52 Drukowanie w systemie Windows Auto Expand (Automatyczne rozszerzanie) Wybierz to ustawienie, aby automatycznie powiksza rozmiar danych wydruku i drukowa je bez marginesów. Za pomoc suwaka mona okreli stopie powikszenia. Uwaga: Powikszone obszary, które wykraczaj poza rozmiar papieru, nie zostan wydrukowane na tym papierze. Retain Size (Zachowaj rozmiar) Wybierz to ustawienie, jeli nie chcesz zmienia proporcji danych wydruku. Po wybraniu tego ustawienia naley powikszy dane obrazu tak, aby przekraczaly szeroko ekranu, co pozwoli unikn pojawiania si niezadrukowanych obszarów wzdlu lewej i prawej krawdzi. Zalecane jest powikszenie o 3 mm w lew i praw stron za pomoc aplikacji, która utworzyla dane. Informacje na temat uywania tej funkcji mona znale w sekcji,,okrelanie ustawienia Paper Size (Rozmiar papieru)" na stronie 57. Stopie powikszenia Po wybraniu ustawienia Auto Expand (Automatyczne rozszerzanie) zostanie udostpniony suwak. Za pomoc suwaka mona kontrolowa rozszerzanie obrazu poza krawdzie papieru podczas drukowania bez obramowania. W wikszoci zada drukowania zaleca si wybranie opcji Standard (Standardowy), aby wyeliminowa marginesy z kadej strony papieru. W bardzo wilgotnym rodowisku szeroko papieru moe si zwikszy ze wzgldu na wchlanianie wilgoci. W takim przypadku naley przesun suwak na pozycj Max (Maks.), aby wyeliminowa marginesy wokól obrazu. Po wybraniu tej opcji rodek obrazu moe przesun si o 1 mm w praw stron. Przesunicie suwaka w kierunku pozycji Min (Min.) powoduje pomniejszenie obrazu, ale moe spowodowa to pojawienie si marginesów przy jednej lub kilku krawdziach papieru. Drukowanie w systemie Windows 53 Polski 3. Wybierz opcj Auto Expand (Automatyczne rozszerzanie) lub Retain Size (Zachowaj rozmiar) oraz okrel stopie powikszenia. 4. Okrel ustawienie opcji Auto Cut (Automatyczne odcinanie). Szczególowe informacje zawiera sekcja,,okrelanie ustawienia Auto Cut (Automatyczne odcinanie)" na stronie Kliknij przycisk OK. 6. Rozpocznij drukowanie danych z aplikacji. Okrelanie ustawienia Auto Cut (Automatyczne odcinanie) Ustawienie to jest dostpne tylko po wybraniu opcji Roll Paper (Papier rolkowy) lub Roll Paper (Banner) [Papier rolkowy (transparent)] jako ustawienia Paper Source (ródlo papieru). Mona wybra sposób odcinania papieru po zakoczeniu drukowania. Single Cut (Odcinanie pojedyncze) Wybranie tego ustawienia umoliwia oszczdzanie papieru. Po jego wybraniu odcinana bdzie krawd obrazu lub krawd strony. Pozycja odcinania moe jednak nieznacznie si róni. Uwaga: Drukujc na papierze rolkowym Premium Glossy Photo Paper (250) lub Premium Semigloss Photo Paper (250), nie naley wybiera tego ustawienia, gdy moe ono obniy jako wydruku. 54 Drukowanie w systemie Windows Double Cut (Odcinanie podwójne) Wybranie tego ustawienia pozwoli unikn niewielkiego odstpu, który wystpuje w przypadku ustawienia Single Cut (Odcinanie pojedyncze). Pomidzy obrazami tworzony jest margines. Wzdlu wewntrznej krawdzi kadego obrazu odcinany jest 1 mm. Uwaga: To ustawienie pojawia si tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Borderless (Bez obramowania). Drukowanie w systemie Windows 55 Polski To ustawienie pojawia si tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Borderless (Bez obramowania). Normal Cut (Odcinanie normalne) Wybranie tego ustawienia pozwala zachowa marginesy na górze i dole drukowanych danych. Off (Wylczone) Naley wybra to ustawienie w celu rcznego odcinania wydruków. Aby rcznie odci wydruki, naley wykona nastpujce kroki. 56 Drukowanie w systemie Windows 2. Nacinij przycisk Paper Source (ródlo papieru), aby wybra opcj Roll Auto Cut On (Wlczone automatyczne odcinanie rolki). 3. odcinania papieru odcina wydruk w pozycji odcinania. Okrelanie ustawienia Paper Size (Rozmiar papieru) Mona wybra rozmiar papieru, który ma by uyty. Wybierz odpowiedni rozmiar papieru z listy Paper Size (Rozmiar papieru). Mona równie doda niestandardowy rozmiar papieru, wykonujc nastpujce kroki. Drukowanie w systemie Windows 57 Polski 1. Nacinij przycisk Paper Feed (Podawanie papieru) lub Paper Feed (Podawanie papieru), a nastpnie dopasuj pozycj odcinania za pomoc symbolu noyczek znajdujcego si po lewej stronie glowicy drukujcej. 1. Z listy Paper Size (Rozmiar papieru) wybierz pozycj User Defined (Definiowany przez uytkownika). Pojawi si okno dialogowe User Defined Paper Size (Rozmiar papieru zdefiniowany przez uytkownika). 2. Wprowad ustawienia Paper Size Name (Nazwa rozmiaru papieru), Paper Width (Szeroko papieru) i Paper Height (Wysoko papieru), a nastpnie wybierz ustawienie Unit (Jednostka). Uwaga: Jeli uywany jest system Windows Me lub 98, maksymalna wysoko papieru wynosi 111,76 cm (44 cale). 3. Kliknij przycisk OK, aby zapisa niestandardowy rozmiar papieru. 58 Drukowanie w systemie Windows Okrelanie ustawienia Copies (Kopie) Mona okreli liczb kopii do wydrukowania. Wprowad liczb w polu Copies (Kopie) lub kliknij strzalk obok tego pola. Mona wprowadzi dowoln liczb z zakresu od 1 do W przypadku drukowania wielu kopii dokumentu zaznacz pole wyboru Collate (Sortuj), aby drukowa pelne zestawy dokumentów. Zaznacz opcj Reverse Order (Odwró kolejno), aby drukowa dokumenty w odwrotnej kolejnoci, tzn. zaczynajc od ostatniej strony. Drukowanie w systemie Windows 59 Polski Okrelanie ustawie Orientation (Orientacja) Moliwe jest okrelenie kierunku drukowania na stronie. Portrait (Pionowo) Landscape (Poziomo) Rotate by 180 (Obró o 180 stopni) Drukowanie rozpoczyna si od krótszej krawdzi, podobnie jak w przypadku wikszoci magazynów.

Polski. Dokumentacja techniczna

Polski. Dokumentacja techniczna Polski Dokumentacja techniczna Kolorowa drukarka atramentowa Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej części niniejszej publikacji nie można powielać, przechowywać w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4043-00 PL

Przewodnik użytkownika NPD4043-00 PL NPD4043-00 PL Prawa autorskie i znaki towarowe Żadnej części niniejszej publikacji nie można powielać, przechowywać w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłać w żadnej formie za pomocą

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON STYLUS PRO 4880

Twoja instrukcja użytkownika EPSON STYLUS PRO 4880 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla EPSON STYLUS PRO 4880. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

UWAGA: poniższe procedury przygotowane zostały w oparciu o program HiTi PhotoDesiree 2 w wersji 2.4.11.12.

UWAGA: poniższe procedury przygotowane zostały w oparciu o program HiTi PhotoDesiree 2 w wersji 2.4.11.12. Drukowanie zdjęć do nowych paszportów biometrycznych (format zdjęcia 35mm x 45mm) przy użyciu fotograficznych drukarek termosublimacyjnych HiTi i programu HiTi PhotoDesiree 2. UWAGA: poniższe procedury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania sterownika drukarki CMP0019-00 PL

Instrukcja użytkowania sterownika drukarki CMP0019-00 PL Instrukcja użytkowania sterownika drukarki CMP0019-00 PL Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Żadna część niniejszej publikacji nie może być

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika CANON FAX-JX210P http://pl.yourpdfguides.com/dref/2378831

Twoja instrukcja użytkownika CANON FAX-JX210P http://pl.yourpdfguides.com/dref/2378831 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

geometry a w przypadku istnienia notki na marginesie: 1 z 5

geometry a w przypadku istnienia notki na marginesie: 1 z 5 1 z 5 geometry Pakiet słuy do okrelenia parametrów strony, podobnie jak vmargin.sty, ale w sposób bardziej intuicyjny. Parametry moemy okrela na dwa sposoby: okrelc je w polu opcji przy wywołaniu pakiety:

Bardziej szczegółowo

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager Tablet bezprzewodowy QIT30 Oprogramowanie Macro Key Manager Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Panel Sterowania - wprowadzenie... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Jak stworzyć nowy profil... 5 3.2 Jak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu CorelDRAW dla drukarki Ricoh z profilem ICC

Konfiguracja programu CorelDRAW dla drukarki Ricoh z profilem ICC Konfiguracja programu CorelDRAW dla drukarki Ricoh z profilem ICC PAMIĘTAJ: PO ZAINSTALOWANIU KOMPLETU KARTRIDŻY DO DRUKARKI RICOH, DRUKARKA OD TEJ PORY POWINNA BYĆ ZAWSZE WŁĄCZONA!!! Przestrzeń kolorów

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON EMP-62 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1121588

Twoja instrukcja użytkownika EPSON EMP-62 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1121588 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents Uywanie licencji typu Standalone Language Japanese Using a Standalone License Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Pierwsza aktywacja Ponowna aktywacja Praca bez dostpu do

Bardziej szczegółowo

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych W przypadku użycia innego systemu operacyjnego lub architektury dla serwera i klienta połączenie może nie działać prawidłowo, jeśli użyte

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Instalacja urządzenia

Instalacja urządzenia Wstęp Do drukarki zwykle dołączona jest płyta ze sterownikami Systemy Windows mogą już posiadać sterowniki, jednak zapewniają one jedynie podstawową funkcjonalność urządzenia Do drukarki może nie być dołączony

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON STYLUS PHOTO R1900 http://pl.yourpdfguides.com/dref/559439

Twoja instrukcja użytkownika EPSON STYLUS PHOTO R1900 http://pl.yourpdfguides.com/dref/559439 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla EPSON STYLUS PHOTO R1900. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LQ-630

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LQ-630 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program DIALux słuy do projektowania sztucznego owietlenia pomieszcze zamknitych, terenów otwartych oraz dróg. Jego najnowsze,

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4134-01 PL

Przewodnik użytkownika NPD4134-01 PL NPD4134-01 PL Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Wersje systemu operacyjnego Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... 11 Konfigurowanie drukarki..... 11

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Kreator automatycznego uaktualniania firmware'u

Kreator automatycznego uaktualniania firmware'u Kreator automatycznego uaktualniania firmware'u Language Automatic Firmware Update Wizard Contents Dostp do kreatora Proces aktualizacji firmware'u (uruchomiony z trybu normalnego) Proces aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika CANON PIXMA MP282 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3354940

Twoja instrukcja użytkownika CANON PIXMA MP282 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3354940 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Drukowanie zdjęć z użyciem profili ICC w programie Adobe Photoshop na drukarkach atramentowych EPSON Stylus Pro

Drukowanie zdjęć z użyciem profili ICC w programie Adobe Photoshop na drukarkach atramentowych EPSON Stylus Pro Drukowanie zdjęć z użyciem profili ICC w programie Adobe Photoshop na drukarkach atramentowych EPSON Stylus Pro - 2 - Pobieranie profilu ICC Ze strony www.ilford.com należy pobrać profil ICC papieru. Aby

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M351U http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461784

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M351U http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461784 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 9/9 Jak zrobić kopię. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów. Wyreguluj prowadnicę, aby tylko. Naciśnij raz przycisk

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu On-Demand. Using an On-Demand License Japanese. Language. Contents

Uywanie licencji typu On-Demand. Using an On-Demand License Japanese. Language. Contents Uywanie licencji typu On-Demand Language Using an On-Demand License Japanese Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Tryb licencji On-Demand Roaming Praca bez dostpu do Internetu

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Printer Driver UP-D711MD. Zanim rozpoczniesz używanie sterownika drukarki, zapoznaj się z plikiem Readme.

Printer Driver UP-D711MD. Zanim rozpoczniesz używanie sterownika drukarki, zapoznaj się z plikiem Readme. 4-417-508-31(1) Printer Driver Instrukcja konfiguracji Przewodnik zawiera informacje o sposobie konfiguracji sterownika drukarki w systemie Windows 7, Windows Vista i Windows XP. Przeczytaj zanim rozpoczniesz

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

DRUKUJ W DOMU ZDJĘCIA O JAKOŚCI LEPSZEJ NIŻ W LABORATORIUM FOTOGRAFICZNYM

DRUKUJ W DOMU ZDJĘCIA O JAKOŚCI LEPSZEJ NIŻ W LABORATORIUM FOTOGRAFICZNYM DRUKUJ W DOMU ZDJĘCIA O JAKOŚCI LEPSZEJ NIŻ W LABORATORIUM FOTOGRAFICZNYM Idealne uzupełnienie cyfrowej lustrzanki lub aparatu kompaktowego Wysoka szybkość wydrukowanie zdjęcia w formacie 10x15 cm zajmuje

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI Zakad Elektrotechniki i Informatyki mdymek@univ.rzeszow.pl FLASH

INSTYTUT TECHNIKI Zakad Elektrotechniki i Informatyki mdymek@univ.rzeszow.pl FLASH Interfejs programu INSTYTUT TECHNIKI FLASH 1. Górne menu, z którego mo%na wybiera( polecenia. Niektóre polecenia w menu skrywaj, kolejne zestawy polece- (podmenu). Inne te, po których nazwie wyst1puje

Bardziej szczegółowo

Jakość koloru. Menu Jakość. Strona 1 z 7

Jakość koloru. Menu Jakość. Strona 1 z 7 Strona 1 z 7 Jakość koloru Wskazówki dotyczące jakości kolorów stanowią pomoc w poznawaniu, jak za pomocą dostępnych funkcji drukarki można zmieniać ustawienia kolorowych wydruków i dostosowywać je do

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Dostosowuje wygląd kolorów na wydruku. Uwagi:

Dostosowuje wygląd kolorów na wydruku. Uwagi: Strona 1 z 7 Jakość koloru Wskazówki dotyczące jakości kolorów informują o sposobach wykorzystania funkcji drukarki w celu zmiany ustawień wydruków kolorowych i dostosowania ich według potrzeby. Menu jakości

Bardziej szczegółowo

Teraz przechodzimy do zakładki Zarządzanie kolorami.

Teraz przechodzimy do zakładki Zarządzanie kolorami. Drukowanie bezpośrednio z różnych programów w Windows z użyciem profilu kolorów w sterowniku drukarki przykładowa drukarka EPSON R1800, wersja sterownika 6.51 Niestety większość programów w Windows albo

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja sterownika Podobnie jak w przypadku instalacji, podczas wykonywania tej operacji należy zalogować się jako administrator.

Aktualizacja sterownika Podobnie jak w przypadku instalacji, podczas wykonywania tej operacji należy zalogować się jako administrator. Aktualizacja sterownika Podobnie jak w przypadku instalacji, podczas wykonywania tej operacji należy zalogować się jako administrator. 1. Usunięcie sterownika 1) Przed usunięciem sterownika drukarki należy

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI WPROWADZENIE W CZANIE I WY CZANIE URZ DZENIA.......................... PANEL URZ DZENIA................................................ DIODY NA PANELU URZ DZENIA...................................

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Printer Driver UP-D898MD UP-X898MD. Zanim rozpoczniesz używanie sterownika drukarki, zapoznaj się z plikiem Readme.

Printer Driver UP-D898MD UP-X898MD. Zanim rozpoczniesz używanie sterownika drukarki, zapoznaj się z plikiem Readme. 4-528-697-61(1) Printer Driver Instrukcja konfiguracji W tej instrukcji opisano sposób konfiguracji sterownika drukarki w systemach Windows 8, Windows 7, Windows Vista i Windows XP. Przeczytaj zanim rozpoczniesz

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika CANON PIXMA MP540 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2381217

Twoja instrukcja użytkownika CANON PIXMA MP540 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2381217 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Smart Label Printers. Szybki Start. Dla Windows 2000, Windows XP i Mac OS X.

Smart Label Printers. Szybki Start. Dla Windows 2000, Windows XP i Mac OS X. Smart Label Printers 420 430 410 Szybki Start Dla Windows 2000, Windows XP i Mac OS X. Przygotowanie SLP 1. Podłącz zasilacz do drukarki SLP 410,420 lub 430 i do gniazdka sieciowego. 2. Naciśnij przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Ploterów Artemis KM 32XX INSTRUKCJA OBSŁUGI. Opole 2015 Strona 1

Instrukcja Obsługi Ploterów Artemis KM 32XX INSTRUKCJA OBSŁUGI. Opole 2015 Strona 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Opole 2015 Strona 1 Dziękujemy za zakup plotera Artemis serii KM32XX. Aby zapewnić pełne wykorzystanie technicznych możliwości produktu oraz zachować bezpieczeństwo pracy należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD3363-00

Przewodnik użytkownika NPD3363-00 NPD3363-00 Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Wersje systemu operacyjnego Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa..........................................

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK P350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267765

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK P350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267765 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP 2100

Twoja instrukcja użytkownika HP 2100 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK X2625 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2388160

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK X2625 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2388160 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja drukarki AdobePS w systemie Windows

Konfiguracja drukarki AdobePS w systemie Windows Konfiguracja drukarki AdobePS w systemie Windows Instalacja sterownika AdobePS aps102.exe Skopiuj sterownik AdobePS w wersji 1.02 z internetowej witryny Adobe.(www.adobe.com). Dostępnych jest kilka wersji

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM INFORMATYKI 0

LABORATORIUM INFORMATYKI 0 1. Uruchomi VS Express 2. Wybra z menu File, New Project 3. W oknie dialogowym New Project a. Podwietli Windows Application b. W pole Name wpisa własna nazw np. Program7 4. Zostanie utworzony szkielet

Bardziej szczegółowo

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi DDST Unit Type A / Type B Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie ze funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

DRUKARKA / PC-FAX PODRECZNIK UZYTKOWNIKA FAX-2920

DRUKARKA / PC-FAX PODRECZNIK UZYTKOWNIKA FAX-2920 DRUKARKA / PC-FAX PODRECZNIK UZYTKOWNIKA FAX-2920 Spis Treści 1 Używanie urządzenia jako drukarki Używanie sterownika drukarki Brother...1-1 Jak drukować dokument...1-1 Ustawienia sterownika drukarki (Dla

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

MG6400 series. Podręcznik online. Skanowanie. polski (Polish)

MG6400 series. Podręcznik online. Skanowanie. polski (Polish) MG6400 series Podręcznik online Skanowanie polski (Polish) Zawartość Skanowanie...................................................... 4 Skanowanie z komputera...................................................

Bardziej szczegółowo

Printer Driver UP-D25MD. Przed użyciem sterownika drukarki przeczytaj plik Readme. Przeczytaj zanim rozpoczniesz korzystanie z tego oprogramowania

Printer Driver UP-D25MD. Przed użyciem sterownika drukarki przeczytaj plik Readme. Przeczytaj zanim rozpoczniesz korzystanie z tego oprogramowania 4-152-618-62(1) Printer Driver Instrukcja konfiguracji Niniejsza instrukcja opisuje, w jaki sposób należy skonfigurować sterownik drukarki dla systemów operacyjnych Windows 7, Windows Vista, Windows XP

Bardziej szczegółowo

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Nadrzdny artyku: Pierwsze kroki z Altium Designer Podstawow metod instalacji Altium Designer (od wersji Altium Designer

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika POLSKI Macro Key Manager Podręcznik użytkownika Wprowadzenie Macro Key Manager to specjalna aplikacja oprogramowania tabletu. Korzystając z oprogramowania Macro Key Manager, można konfigurować funkcje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON ACULASER M2000 http://pl.yourpdfguides.com/dref/559500

Twoja instrukcja użytkownika EPSON ACULASER M2000 http://pl.yourpdfguides.com/dref/559500 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla EPSON ACULASER M2000. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla EPSON ACULASER M2000

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Multimedia

Rozdział 4. Multimedia Rozdział 4. Multimedia Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na wykorzystanie ogromnych moŝliwości multimedialnych systemu Windows XP. Większość narzędzi multimedialnych w Windows XP pochodzi z systemu

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo