Twoja instrukcja użytkownika EPSON STYLUS PRO 4800

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika EPSON STYLUS PRO 4800 http://pl.yourpdfguides.com/dref/559389"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla EPSON STYLUS PRO Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Firma Seiko Epson Corporation nie ponosi odpowiedzialnoci za ewentualne uszkodzenia lub problemy, które wynikaj ze stosowania skladników opcjonalnych lub materialów eksploatacyjnych, niebdcych oryginalnymi produktami firmy Epson (oznaczenie Original Epson Products) ani przez ni niezatwierdzonych (oznaczenie Epson Approved Products). EPSON i EPSON ESC/P s zastrzeonymi znakami towarowymi, a EPSON ESC/P 2 jest znakiem towarowym firmy Seiko Epson Corporation. Speed, Fontware, FaceLift, Swiss i Dutch s znakami towarowymi firmy Bitstream Inc. Olive jest znakiem towarowym firmy Fonderie Olive. Albertus jest znakiem towarowym firmy Monotype Corporation plc. Coronet jest znakiem towarowym firmy Ludlow Industries (UK) Ltd. Epson nie roci sobie adnych praw do tych znaków. Copyright 2004 Seiko Epson Corporation. Wszelkie prawa zastrzeone. 2 Czci drukarki Widok z przodu Pokrywa papieru rolkowego Tylna szczelina podawania rcznego Dwignia papieru Pokrywa górna Panel sterowania Podpórka papieru rolkowego Zbiornik konserwacyjny Pokrywa tacy papieru Taca papieru Przednia szczelina podawania rcznego Komora na tusz Gniazdo pojemnika z tuszem Dwignia tuszu Widok z tylu Pokrtla Pokrywa tylna Gniazdo prdu zmiennego Zlcze interfejsu USB Zlcze interfejsu IEEE Polski Podrcznik kopiowania Rozdzial 1 Drukowanie w systemie Windows Wprowadzenie do oprogramowania drukarki. Uzyskiwanie dostpu do oprogramowania drukarki. W systemie Windows XP W systemach Windows Me i 98.. W systemie Windows 2000 Z aplikacji systemu Windows... Ustawienia podstawowe.. Okrelanie ustawie sterownika drukarki.... Anulowanie drukowania.. Okrelanie ustawie w menu Main (Glówne) Okrelanie ustawienia Media Type (Rodzaj nonika)..... Okrelanie ustawienia Color (Kolor)... Okrelanie ustawienia Mode (Tryb).... Okrelanie ustawienia Advanced (Zaawansowane).

3 . Sprawdzanie poziomu tuszu..... Podgld wydruku Korzystanie z funkcji Print Assistant (Asystent drukowania).... Okrelanie ustawie na karcie Paper (Papier) Okrelanie ustawienia Paper Source (ródlo papieru)..... Okrelanie ustawienia Borderless (Bez obramowania).... Okrelanie ustawienia Auto Cut (Automatyczne odcinanie) Okrelanie ustawienia Paper Size (Rozmiar papieru)..... Okrelanie ustawienia Copies (Kopie).. Okrelanie ustawie Orientation (Orientacja). Okrelanie ustawienia Printable Area (Obszar drukowania)..... Okrelanie ustawie Roll Paper Option (Opcja papieru rolkowego) Okrelanie ustawie w menu Layout (Uklad) Okrelanie ustawienia Reduce/Enlarge (Pomniejsz/Powiksz)... Okrelanie ustawienia Double-sided Printing (Drukowanie dwustronne)..... Okrelanie ustawie Multi-Page (Kilka stron) Korzystanie z programów narzdziowych drukarki Sprawdzanie dysz glowicy drukujcej..82 Czyszczenie glowicy drukujcej Wyrównywanie glowicy drukujcej Korzystanie z ustawienia Printer and Option Information (Informacje o drukarce i opcjach)...

4 .86 Uruchamianie programu EPSON LFP Remote Panel Okrelanie ustawie Speed & Progress (Szybko i postp) Uzyskiwanie informacji za porednictwem Pomocy online Sprawdzanie stanu drukarki i zarzdzanie zadaniami drukowania 93 Przy uyciu okna Progress Meter (Miernik postpu) Przy uyciu programu EPSON Spool Manager Za pomoc programu EPSON Status Monitor Zwikszanie szybkoci drukowania Wskazówki ogólne Korzystanie z opcji Speed & Progress (Szybko i postp) Udostpnianie drukarki..101 W systemie Windows XP W systemie Windows Me i W systemie Windows Aktualizowanie i odinstalowywanie oprogramowania drukarki. 114 Aktualizowanie sterownika w systemach Windows XP i Aktualizacja do systemu Windows Me Odinstalowywanie sterownika drukarki Odinstalowywanie sterownika urzdzenia hosta USB Rozdzial 2 Drukowanie w systemie Mac OS 9.x Wprowadzenie do oprogramowania drukarki Uzyskiwanie dostpu do oprogramowania drukarki Uzyskiwanie dostpu do okna dialogowego Print (Drukuj) 119 Uzyskiwanie dostpu do okna dialogowego Page Setup (Uklad kartki)..

5 .119 Uzyskiwanie dostpu do okna dialogowego Layout (Uklad) Uzyskiwanie dostpu do okna dialogowego Utility (Narzdzie) Polski Ustawienia podstawowe. Okrelanie ustawie sterownika drukarki Anulowanie drukowania. Okrelanie ustawie w oknie dialogowym Print (Drukuj) Okrelanie ustawienia Media Type (Rodzaj nonika).... Okrelanie ustawienia Color (Kolor).. Okrelanie ustawienia Mode (Tryb) Okrelanie ustawienia Advanced (Zaawansowane). Okrelanie ustawienia Copies (Kopie). Okrelanie ustawienia Pages (Strony) Ustawianie czasu drukowania Podgld wydruku.. Okrelanie ustawie w oknie dialogowym Page Setup (Uklad kartki) Okrelanie ustawienia Paper Size (Rozmiar papieru).... Okrelanie ustawienia Paper Source (ródlo papieru).... Okrelanie ustawienia Borderless (Bez obramowania) Okrelanie ustawienia Auto Cut (Automatyczne odcinanie).... Okrelanie ustawienia Orientation (Orientacja)..

6 .. Okrelanie ustawienia Double-sided Printing (Drukowanie dwustronne)... Okrelanie ustawienia Reduce or Enlarge (Pomniejsz lub powiksz)... Okrelanie ustawie Printable Area (Obszar drukowania)..... Okrelanie ustawie Roll Paper Option (Opcja papieru rolkowego).. Okrelanie ustawie w oknie dialogowym Layout (Uklad).... Okrelanie ustawienia Fit to Page (Dopasuj do strony)... Okrelanie ustawie Multi-Page (Kilka stron).

7 .... Okrelanie ustawie Print Order (Kolejno drukowania) Korzystanie z narzdzi drukarki..... Sprawdzanie dysz glowicy drukujcej Czyszczenie glowicy drukujcej..... Wyrównywanie glowicy drukujcej... Uzyskiwanie informacji za porednictwem Pomocy online Sprawdzanie stanu drukarki i zarzdzanie zadaniami drukowania Korzystanie z programu EPSON StatusMonitor Uzyskiwanie dostpu do programu EPSON StatusMonitor 180 Okrelanie ustawie konfiguracyjnych Korzystanie z programu EPSON Monitor IV. 183 Uzyskiwanie dostpu do programu EPSON Monitor IV..183 Zarzdzanie zadaniami drukowania za pomoc programu EPSON Monitor IV Udostpnianie drukarki..187 Ustawienia w przypadku drukarki udostpnianej Uzyskiwanie dostpu do udostpnionej drukarki Odinstalowywanie oprogramowania drukarki Rozdzial 3 Drukowanie w systemie Mac OS X Wprowadzenie do oprogramowania drukarki Uzyskiwanie dostpu do oprogramowania drukarki Uzyskiwanie dostpu do okna dialogowego Page Setup (Uklad kartki) Uzyskiwanie dostpu do okna dialogowego Print (Drukuj) 194 Uzyskiwanie dostpu do okna dialogowego Utility (Narzdzie)....

8 .194 Ustawienie w oknie dialogowym Page Setup (Uklad kartki) Settings (Ustawienia) Format for (Format dla) Paper Size (Rozmiar papieru) Orientation (Orientacja)..198 Scale (Skala) Ustawienia Print Settings (Ustawienia drukowania) Drukarka.... jalnych firmy Epson i innych Uywanie noników specjalnych firmy Epson Uywanie papieru innego ni noniki specjalne firmy Epson Uywanie papieru rolkowego Mocowanie papieru rolkowego na walku Mocowanie elementu dystansowego na walku Zdejmowanie papieru rolkowego z walka Ladowanie papieru rolkowego Korzystanie

9 . Korzystanie z drukarki w systemie Mac OS 9.x... Korzystanie z drukarki w systemie Mac OS X Rozdzial 10 Wyposaenie opcjonalne i materialy eksploatacyjne Wyposaenie opcjonalne. 415 Walek papieru rolkowego.415 Karta interfejsu Kabel interfejsu Rozdzielacz wydruków bez obramowania Materialy eksploatacyjne Modul odcinania papieru Zbiornik konserwacyjny..417 Pojemniki z tuszem Pojemnik przetwarzania tuszu czarnego Noniki specjalne firmy Epson Papier rolkowy

10 Arkusze Polski Parametry interfejsu Interfejs USB. 413 Interfejs IEEE Rozdzial 1 Drukowanie w systemie Windows Wprowadzenie do oprogramowania drukarki Oprogramowanie dolczone do drukarki obejmuje sterownik drukarki i programy narzdziowe. Sterownik drukarki umoliwia wybieranie sporód rónych ustawie w celu uzyskania najlepszych wyników. Programy narzdziowe drukarki pozwalaj na sprawdzanie jej i utrzymanie w najlepszym stanie. Oprogramowanie drukarki zawiera nastpujce menu. Menu Main (Glówne) Paper (Papier) Ustawienia i narzdzia Media Type (Rodzaj nonika), Color (Kolor), Mode (Tryb), Ink Levels (Poziomy tuszu), Print Preview (Podgld wydruku), Print Assistant (Asystent drukowania) Paper Source (ródlo papieru), Borderless (Bez obramowania), Auto Cut (Automatyczne odcinanie), Paper Size (Page Size) (Rozmiar papieru [Rozmiar strony]), Copies (Kopie), Orientation (Orientacja), Printable Area (Obszar wydruku) jeeli jako ustawienie Paper Source (ródlo papieru) wybrano opcj Paper Tray (Taca papieru) lub Manual Feed (Podawanie rczne); Roll Paper Option (Opcja papieru rolkowego) jeeli w ustawieniu Paper Source (ródlo papieru) wybrano opcj Roll Paper (Papier rolkowy) lub Roll Paper (Banner) [Papier rolkowy (transparent)]. Reduce/Enlarge (Pomniejsz/Powiksz), Double-Sided Printing (Drukowanie dwustronne), Multi-Page (Kilka stron) EPSON Status Monitor 3, Nozzle Check (Test dysz), Head Cleaning (Czyszczenie glowicy), Print Head Alignment (Wyrównanie glowicy drukujcej), Printer and Option Information (Informacje o drukarce i opcjach tylko EPSON Stylus Pro 4800), EPSON LFP Remote Panel, Speed & Progress (Szybko i postp) Layout (Uklad) Utilities (Programy narzdziowe) 12 Drukowanie w systemie Windows Informacje na temat programów narzdziowych drukarki zawiera sekcja,,korzystanie z programów narzdziowych drukarki" na stronie 80. Uwaga: Okrelone funkcje dostpne w oprogramowaniu drukarki róni si w zalenoci od uywanej wersji systemu Windows. Znajdujce si w tym podrczniku ekrany sterownika drukarki dotycz drukarki EPSON Stylus Pro 4800 dzialajcej w systemie Windows XP. Ekrany w przypadku drukarek EPSON Stylus Pro 4400 i EPSON Stylus Pro 4800 s takie same, poza opisanymi wyjtkami. Dodatkowe informacje na temat oprogramowania drukarki znajduj si w pomocy online. Patrz sekcja,,uzyskiwanie informacji za porednictwem Pomocy online" na stronie 91. Uzyskiwanie dostpu do oprogramowania drukarki Aby uzyska dostp do oprogramowania drukarki zainstalowanego na komputerze, naley wykona nastpujce kroki. Uwaga: Okrelone funkcje dostpne w oprogramowaniu drukarki róni si w zalenoci od uywanej wersji systemu Windows. Drukowanie w systemie Windows 13 Polski Informacje dotyczce wybierania ustawie sterownika drukarki zawiera sekcja,,okrelanie ustawie w menu Main (Glówne)" na stronie 22,,,Okrelanie ustawie na karcie Paper (Papier)" na stronie 49 i,,okrelanie ustawie w menu Layout (Uklad)" na stronie 66. W systemie Windows XP 1. Kliknij przycisk Start, kliknij pozycj Control Panel (Panel sterowania), kliknij pozycj Printers and Other Hardware (Drukarki i inny sprzt), a nastpnie kliknij pozycj Printers and Faxes (Drukarki i faksy).

11 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikon drukarki i wybierz opcj Printing Preferences (Preferencje drukowania). Zostanie wywietlone okno oprogramowania drukarki. W systemach Windows Me i Kliknij przycisk Start, wska polecenie Settings (Ustawienia), a nastpnie wybierz polecenie Printers (Drukarki). 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikon drukarki i wybierz pozycj Properties (Wlaciwoci). Zostanie wywietlone okno oprogramowania drukarki. W systemie Windows Kliknij przycisk Start, wska polecenie Settings (Ustawienia), a nastpnie wybierz polecenie Printers (Drukarki). 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikon drukarki i wybierz opcj Printing Preferences (Preferencje drukowania). Zostanie wywietlone okno oprogramowania drukarki. Z aplikacji systemu Windows 1. W menu File (Plik) kliknij polecenie Print (Drukuj) lub Page Setup (Ustawienia strony). 14 Drukowanie w systemie Windows 2. Upewnij si, e drukarka jest zaznaczona, a nastpnie kliknij przycisk Printer (Drukarka), Setup (Ustawienia), Options (Opcje), Properties (Wlaciwoci) lub Preferences (Preferencje). W zalenoci od aplikacji konieczne moe by kliknicie kombinacji powyszych przycisków. Pojawi si okno oprogramowania drukarki. Ustawienia podstawowe Okrelanie ustawie sterownika drukarki W tej sekcji opisano podstawowe ustawienia sterownika drukarki sluce do drukowania danych. Aby okreli podstawowe ustawienia sterownika drukarki, naley wykona nastpujce kroki. 1. Kliknij polecenie Print (Drukuj) w menu File (Plik) danej aplikacji. Pojawi si okno dialogowe Print (Drukuj). 2. Upewnij si, e drukarka jest zaznaczona, a nastpnie kliknij przycisk Properties (Wlaciwoci) lub Options (Opcje). Moe zaj potrzeba kliknicia kombinacji tych przycisków. Zostanie wywietlone okno ustawie sterownika. Drukowanie w systemie Windows 15 Polski 3. Kliknij kart Main (Glówne). Zostanie wywietlona karta Main (Glówne). 4. Z listy Media Type (Rodzaj nonika) wybierz nonik odpowiedni dla papieru zaladowanego do drukarki. Patrz sekcja,,lista ustawie Media Type (Rodzaj nonika)" na stronie 23. Uwaga: Sprawd rodzaj nonika i jego ciek papieru. Patrz sekcja,,lista cieek papieru" na stronie 305. Dostpno innych ustawie jest uzaleniona od ustawienia Media Type (Rodzaj nonika), dlatego naley okreli to ustawienie na pocztku. Niektóre typy noników nie s dostpne dla wybranego ustawienia opcji Paper Source (ródlo papieru). 16 Drukowanie w systemie Windows 5. Okrelenie ustawienia Color (Kolor). Wybierz opcj Color (Kolor) lub Color/B&W Photo (Fotografia kolorowa/czarno-biala), aby wydrukowa zaawansowane fotografie monochromatyczne, bd opcj Black (Czarny), aby wydrukowa dokument o jakoci roboczej lub tylko z czarnym tekstem. Tylko EPSON Stylus Pro 4800: W przypadku drukowania na innym noniku ni Tracing Paper zaleca si wybranie opcji Color (Kolor) lub Color/B&W Photo (Fotografia kolorowa/czarno-biala), nawet jeli dane do wydrukowania s czarne. 6. Okrel ustawienie opcji Mode (Tryb). Sprawd, czy zostal wybrany tryb Automatic (Automatyczny). 7. Jeli pojawi si suwak, dostosuj ustawienia Speed (Szybko) i Quality (Jako) w oknie dialogowym Mode (Tryb). Przecignij suwak w lew lub praw stron w zalenoci od tego, który atrybut jest waniejszy. Tylko EPSON Stylus Pro 4800: Jeli jako ustawienie opcji Color (Kolor) wybrano opcj Advanced B&W Photo (Fotografia zaawansowana cz.-b.), z menu rozwijanego wybierz pozycj Color Toning (Tonowanie kolorów). Uwaga: W zalenoci od wybranego ustawienia Media Type (Rodzaj nonika) suwak moe nie zosta wywietlony w oknie dialogowym Mode (Tryb). 8. Z menu rozwijanego w oknie dialogowym Mode (Tryb) wybierz tryb kontroli kolorów. Szczególowe informacje zawiera sekcja,,tryb Color Control (Kontrola kolorów)" na stronie 27. Drukowanie w systemie Windows 17 Polski 9. Kliknij kart Paper (Papier). Zostanie wywietlone menu Paper (Papier). 10. Wybierz ródlo papieru z listy Paper Source (ródlo papieru). 11. Wybierz opcj Borderless (Bez obramowania), aby wydrukowa dane bez marginesów. Patrz sekcja,,okrelanie ustawienia Borderless (Bez obramowania)" na stronie Z listy Paper Size (Rozmiar papieru) wybierz rozmiar papieru zaladowanego do drukarki. Uwaga: W wikszoci aplikacji systemu Windows dostpne s ustawienia rozmiaru papieru, które zastpuj analogiczne ustawienia w sterowniku drukarki. 13. W razie potrzeby okrel ustawienia opcji Copies (Kopie) i Orientation (Orientacja). 18 Drukowanie w systemie Windows 14. Jeli jako ustawienie Paper Source (ródlo papieru) wybrano opcj Paper Tray (Taca papieru) lub Manual Feed (Podawanie rczne), okrel odpowiednio ustawienia Printable Area (Obszar wydruku). Patrz sekcja,,okrelanie ustawienia Printable Area (Obszar drukowania)" na stronie 61. Jeli jako ustawienie Paper Source (ródlo papieru) wybrano opcj Roll Paper (Papier rolkowy) lub opcj Roll Paper (Banner) [Papier rolkowy (transparent)], okrel ustawienie Roll Paper Option (Opcja papieru rolkowego) zgodnie z potrzebami. Patrz sekcja,,okrelanie ustawie Roll Paper Option (Opcja papieru rolkowego)" na stronie Kliknij kart Layout (Uklad). Zostanie wywietlona karta Layout (Uklad). Drukowanie w systemie Windows 19 Polski Uwaga: Funkcje w menu Layout (Uklad) nie s dostpne, jeli jako ustawienie Paper Source (ródlo papieru) wybrano opcj Roll Paper (Banner) [Papier rolkowy (transparent)]. Niektóre funkcje mog nie by dostpne zalenie od wybranego ródla papieru. 16. Zaznacz pole wyboru Reduce/Enlarge (Pomniejsz/Powiksz), a nastpnie dostosuj rozmiar drukowanych danych zgodnie z potrzebami. Patrz sekcja,,okrelanie ustawienia Reduce/Enlarge (Pomniejsz/Powiksz)" na stronie Wybierz opcj Double-Sided Printing (Drukowanie dwustronne), a nastpnie okrel odpowiednie ustawienia. Szczególowe informacje mona znale w sekcji,,okrelanie ustawienia Double-sided Printing (Drukowanie dwustronne)" na stronie Zaznacz pole wyboru Multi-Page (Kilka stron), a nastpnie okrel ustawienia zgodnie z potrzebami. Szczególowe informacje mona znale w sekcji,,okrelanie ustawie Multi- Page (Kilka stron)" na stronie Kliknij przycisk OK. Nastpi powrót do okna dialogowego Print Setup (Ustawienia wydruku) lub podobnego okna aplikacji. 20. Kliknij przycisk Print (Drukuj), aby rozpocz drukowanie. 20 Drukowanie w systemie Windows P Anulowanie drukowania Aby anulowa trwajce drukowanie, kliknij przycisk Stop (Zatrzymaj) w oknie programu EPSON Progress Meter. Mona take wstrzyma lub ponownie uruchomi operacj drukowania. Aby wstrzyma drukowanie, kliknij przycisk Pause (Wstrzymaj). Ponownie kliknicie tego przycisku wznawia drukowanie. c Przestroga: Zatrzymanie trwajcego drukowania moe oznacza konieczno rozpoczcia drukowania od pocztku w celu uzyskania najlepszych rezultatów.

12 W przeciwnym razie na wydrukowanym obrazie mog wystpi niewlaciwie wyrównane linie lub poziome pasy. Drukowanie w systemie Windows 21 Polski Podczas drukowania wywietlane jest okno programu EPSON Progress Meter, który okrela postp drukowania i stan drukarki. Okrelanie ustawie w menu Main (Glówne) Na tej karcie mona okreli ustawienia Media Type (Rodzaj nonika), Color (Kolor) i Mode (Tryb), a take sprawdzi ilo pozostalego tuszu w zainstalowanych pojemnikach z tuszem. Mona take uzyska dostp do Dokumentacji technicznej, informacji o papierze i witryny pomocy technicznej poprzez kliknicie przycisku Print Assistant (Asystent drukowania). Okrelanie ustawienia Media Type (Rodzaj nonika) Dostpno innych ustawie jest uzaleniona od ustawienia Media Type (Rodzaj nonika), dlatego naley okreli je na pocztku. 22 Drukowanie w systemie Windows Z listy Media Type (Rodzaj nonika) wybierz nonik odpowiedni dla papieru zaladowanego do drukarki. Znajd dany papier na licie, a nastpnie wybierz odpowiadajce mu ustawienie Media Type (Rodzaj nonika). W przypadku niektórych rodzajów papieru do wyboru dostpnych jest wiele ustawie Media Type (Rodzaj nonika). Uwaga: Dostpno noników specjalnych zaley od kraju. Aby uzyska najnowsze informacje na temat specjalnych noników dostpnych w miejscu zamieszkania, naley odwiedzi internetow witryn obslugi klienta firmy Epson. Patrz sekcja,,kontakt z obslug klienta" na stronie 395. Lista ustawie Media Type (Rodzaj nonika) Ustawienie Media Type (Rodzaj nonika) Photo Quality Ink Jet Paper Singleweight Matte Paper Enhanced Matte Paper Archival Matte Paper Photo Glossy Paper Photo Semigloss Paper Premium Glossy Photo Paper Premium Semigloss Photo Paper Premium Luster Photo Paper Premium Luster Photo Paper (250) Nazwa i opis nonika specjalnego firmy Epson Photo Quality Ink Jet Paper Singleweight Matte Paper Enhanced Matte Paper Archival Matte Paper Photo Glossy Paper Photo Semigloss Paper Premium Glossy Photo Paper Premium Semigloss Photo Paper Premium Luster Photo Paper Premium Luster Photo Paper (250) Drukowanie w systemie Windows 23 Polski Premium Glossy Photo Paper (250) Premium Semigloss Photo Paper (250) Premium Semimatte Photo Paper (250) Photo Paper Gloss 250 Proofing Paper Semimatte Watercolor Paper-Radiant White Textured Fine Art Paper Velvet Fine Art Paper UltraSmooth Fine Art Paper Papier zwykly Papier zwykly (rysowanie linii) Singleweight Matte Paper (rysowanie linii) Tracing Paper Premium Glossy Photo Paper (250) Premium Semigloss Photo Paper (250) Premium Semimatte Photo Paper (250) Photo Paper Gloss 250 EPSON Proofing Paper Semimatte (Commercial) Watercolor Paper-Radiant White Textured Fine Art Paper Velvet Fine Art Paper UltraSmooth Fine Art Paper Singleweight Matte Paper - Okrelanie ustawienia Color (Kolor) EPSON Stylus Pro 4400 Okrelenie ustawienia Color (Kolor). Wybierz opcj Color/B&W Photo (Fotografia kolorowa/czarno-biala), aby drukowa fotografie kolorowe lub monochromatyczne, bd opcj Black (Czarny), aby wydrukowa dokument o jakoci roboczej lub tylko z czarnym tekstem. Uwaga: W przypadku drukowania na innym noniku ni Tracing Paper zaleca si wybranie opcji Color/B&W Photo (Fotografia kolorowa/czarno-biala), nawet jeli dane do wydrukowania s czarne. 24 Drukowanie w systemie Windows EPSON Stylus Pro 4800 Naley wybra ustawienie Color (Kolor). Naley wybra opcj Color (Kolor), aby drukowa fotografie kolorowe lub monochromatyczne, bd opcj Black (Czarny), aby wydrukowa dokument o jakoci roboczej lub tylko z czarnym tekstem. Aby wydrukowa zaawansowane fotografie monochromatyczne, naley wybra opcj Advanced B&W Photo (Fotografia zaawansowana cz.-b.). Uwaga: W przypadku drukowania na innym noniku ni Tracing Paper zaleca si wybranie opcji Color (Kolor), nawet jeli dane do wydrukowania s czarne. Okrelanie ustawienia Mode (Tryb) Mona wybra tryb Automatic (Automatyczny) lub Custom (Niestandardowy). Tryby te zapewniaj dwa poziomy kontroli nad sterownikiem drukarki. Drukowanie w systemie Windows 25 Polski Tryb Automatic (Automatyczny) Tryb Automatic (Automatyczny) to najszybszy i najprostszy sposób rozpoczcia drukowania. Po wybraniu trybu Automatic (Automatyczny) sterownik drukarki wybiera wszystkie szczególowe ustawienia zgodnie z aktualnymi ustawieniami Media Type (Rodzaj nonika) i Color (Kolor). Suwak Quality (Jako) i Speed (Szybko) W zalenoci od nonika wybranego za pomoc ustawienia Media Type (Rodzaj nonika), podczas gdy jako ustawienie opcji Color (Kolor) wybrano Color (Kolor) (albo Color/B&W Photo [Fotografia kolorowa/czarno-biala]) lub Black (Czarny), oraz jako ustawienie opcji Mode (Tryb) wybrano Automatic (Automatyczny), w oknie dialogowym Mode (Tryb) wywietlany jest suwak Quality (Jako) lub Speed (Szybko). Opcj Quality (Jako) naley wybra wtedy, gdy jako wydruku jest waniejsza ni szybko drukowania. Opcj Speed (Szybko) naley wybra wówczas, gdy szybko drukowania jest waniejsza ni jako wydruku. 26 Drukowanie w systemie Windows Tryb Color Control (Kontrola kolorów) Jeli jako ustawienie Color (Kolor) (albo Color/B&W Photo [Fotografia kolorowa/czarno-biala]) wybrano opcj Color (Kolor) oraz jako ustawienie Mode (Tryb) wybrano opcj Automatic (Automatyczny), w oknie dialogowym Mode (Tryb) wywietlana jest lista rozwijana Color Control (Kontrola kolorów). EPSON Stylus Pro 4800: Zwiksza kontrast obrazów. Ustawienie to jest przeznaczone dla kolorowych fotografii. Tylko EPSON Stylus Pro 4800: Dostosowuje kolor obrazu do przestrzeni barw Adobe RGB. Charts and Graphs (Wykresy i schematy) EPSON Standard (srgb) Adobe RGB Color Toning (Tonowanie kolorów) tylko EPSON Stylus Pro 4800 Jeli jako ustawienie Color (Kolor) wybrano opcj Advanced B&W Photo (Fotografia zaawansowana cz.-b.), podczas gdy wybrany jest tryb Automatic (Automatyczny), w oknie dialogowym Mode (Tryb) wywietlana jest lista rozwijana Color Toning (Tonowanie kolorów). Drukowanie w systemie Windows 27 Polski Mona wybiera sporód nastpujcych ustawie. Neutral (Neutralne) Cool (Chlodne) Warm (Cieple) Sepia To ustawienie zapewnia standardow korekcj obrazu dla wikszoci fotografii. Naley wypróbowa je jako pierwsze. Powoduje zastosowanie na fotografiach chlodnego odcienia. Powoduje zastosowanie na fotografiach cieplego odcienia. Powoduje zastosowanie na fotografiach odcienia sepii. Tryb Custom (Niestandardowy) Tryb Custom (Niestandardowy) umoliwia wprowadzenie wielu zmian jednym klikniciem myszy. W menu rozwijanym Custom Settings (Ustawienia niestandardowe) dostpne s gotowe ustawienia dostarczone przez firm Epson. 28 Drukowanie w systemie Windows Advanced Photo (Fotografia zaawansowana) Advanced Photo 2880 (Fotografia zaawansowana 2880) PhotoEnhance Ustawienie przeznaczone do drukowania fotografii cyfrowych lub zeskanowanych w wysokiej jakoci.

13 Zapobiega nieprawidlowemu drukowaniu punktów spowodowanego ruchem glowicy drukujcej i papieru. Tryb ten umoliwia wybranie ustawie korekcji obrazu przeznaczonych specjalnie do fotografii cyfrowych lub zeskanowanych. Okrelanie ustawienia Advanced (Zaawansowane) Ustawienie Advanced (Zaawansowane) zapewnia calkowit kontrol nad rodowiskiem drukowania. Uyj tych ustawie, aby poeksperymentowa z nowymi pomyslami dotyczcymi drukowania lub dopasowa zakres ustawie drukowania do indywidualnych potrzeb. Po wlaciwym dobraniu ustawie mona im nada nazw i doda je do menu rozwijanego Custom Settings (Ustawienia niestandardowe). Aby okreli ustawienia Advanced (Zaawansowane), naley wykona nastpujce kroki. Drukowanie w systemie Windows 29 Polski Uwaga: Te gotowe ustawienia mog nie by wywietlane w zalenoci od ustawie (Rodzaj nonika) i Color (Kolor). 1. W menu Main (Glówne) wybierz opcj Custom (Niestandardowe), a nastpnie kliknij przycisk Advanced (Zaawansowane). Pojawi si okno dialogowe Advanced (Zaawansowane). 2. Upewnij si, e wybrano rodzaj nonika zgodny z nonikiem zaladowanym do drukarki. Patrz sekcja,,lista ustawie Media Type (Rodzaj nonika)" na stronie Okrel ustawienie Color (Kolor). Wybierz opcj Color (Kolor) lub Color/B&W (Fotografia kolorowa/czarno-biala), aby wydrukowa fotografie kolorowe lub monochromatyczne, bd opcj Black (Czarny), aby wydrukowa dokument o jakoci roboczej lub tylko z czarnym tekstem. 30 Drukowanie w systemie Windows Uwaga: W przypadku drukowania na innym noniku ni Tracing Paper zaleca si wybranie opcji Color (Kolor) lub Color/B&W Photo (Fotografia kolorowa/czarno-biala), nawet jeli dane do wydrukowania s czarne. 4. Wybierz ustawienie Print Quality (Jako wydruku). 5. W przypadku uywania papieru innego ni specjalny nonik firmy Epson kliknij przycisk Paper Config (Opcje papieru), a nastpnie okrel niezbdne ustawienia. Szczególowe informacje zawiera sekcja,,paper Configuration (Opcje papieru)" na stronie Okrel ustawienia Printer Color Management (Zarzdzanie kolorami drukarki). Szczególowe informacje zawiera sekcja,,printer Color Management (Zarzdzanie kolorami drukarki)" na stronie 35. Uwaga: Zalenie od dokonanych wczeniej ustawie Media Type (Rodzaj nonika), Color (Kolor) i Print Quality (Jako wydruku) niektóre ustawienia mog by wlczone lub wylczone. 7. W razie potrzeby okrel inne ustawienia. Szczególowe informacje zawiera pomoc online. 8. Kliknij przycisk OK, aby zastosowa ustawienia, a nastpnie powróci do menu Main (Glówne). Aby powróci do poprzedniego ekranu bez zastosowania ustawie, kliknij przycisk Cancel (Anuluj). Drukowanie w systemie Windows 31 Polski Paper Configuration (Opcje papieru) Nastpujce ustawienia w oknie dialogowym Paper Configuration (Opcje papieru) umoliwiaj okrelenie szczególowych ustawie papieru. Mode (Tryb) Color Density (Intensywno koloru) Opis Dostosowuje intensywno kolorów. Uyj wartoci w zakresie od -50% do +50%. Przecignij suwak w prawo (+), aby poglbi kolory wydruku, lub w lewo (-), aby rozjani jego kolory. Mona take wpisa liczb (od -50 do +50) w polu obok suwaka. Uyj tej funkcji podczas drukowania na papierze innym ni specjalny nonik firmy Epson. Ustaw suwak w pozycji 0 podczas drukowania na specjalnym noniku firmy Epson. Uwaga: Poglbienie kolorów wydruku moe nie by moliwe zalenie od trybu drukowania. 32 Drukowanie w systemie Windows Mode (Tryb) Drying Time per Print Head Pass (Czas wysychania po przebiegu glowicy drukujcej) Opis Dodaje czas oczekiwania po zakoczeniu kadego przebiegu glowicy drukujcej. Warto t mona ustawi za pomoc suwaka lub pola tekstowego. Aby poprawi jako wydruku poprzez spowolnienie wchlaniania tuszu na noniku, ustaw wysz warto. Czas wysychania po przebiegu glowicy drukujcej mona ustawi w zakresie od 0 do 5 sekund co 0,1 sekundy. Uwaga: Uycie tej funkcji powoduje wydluenie czasu drukowania. Paper Feed Adjustment (Regulacja podawania papieru) Paper Suction (Zasysanie papieru) Okrela warto podawania papieru z krokiem co 0,01%. Jeli warto podawania papieru jest zbyt dua, mog pojawi si niewielkie, biale, poziome pasy. Jeli warto podawania papieru jest zbyt mala, mog pojawi si niewielkie, ciemne, poziome pasy. Zmniejszenie sily zasysania powietrza przy walku moe zapobiec zgniataniu lub falowaniu cienkiego bd nasyconego nonika, jak równie wyeliminowa pionowe pasy. Poniej przedstawiono zwizek tego parametru i sily zasysania powietrza: Standardowo -1: -2: -3: -4: :100% 50% 30% 10% 6% Paper Thickness (Grubo papieru) Warto ta pojawia si automatycznie w zalenoci od ustawienia Media Type (Rodzaj nonika). W przypadku uycia nonika innego ni nonik firmy Epson naley j zmodyfikowa dla danego nonika. Grubo papieru mona sprawdzi w jego specyfikacji. Moliwe jest take wydrukowanie,,wzoru gruboci". Okrela najlepsz metod odcinania w zalenoci od gruboci papieru. Standard (Standardowa): normalna szybko i nacisk cicia Thin Paper (Cienki papier):niski nacisk cicia Thick Paper, Fast (Gruby papier, szybko): dua szybko i nacisk cicia Thick Paper, Slow (Gruby papier, wolno): niska szybko i duy nacisk cicia Cut Metod (Metoda odcinania) Drukowanie w systemie Windows 33 Polski Mode (Tryb) Platen Gap (Odstp od plyty dociskowej) Opis Odstp od plyty dociskowej to wysoko od nonika zaladowanego do drukarki do glowicy drukujcej. Dostosowujc ten parametr, mona uzyska lepsz jako wydruku. Ustawienie to jest okrelane automatycznie zgodnie z okrelonym ustawieniem Paper Thickness (Grubo papieru). Uwaga: Ustawienie odstpu od plyty dociskowej na warto Narrow (Wski) pozwoli uzyska lepsz jako wydruku, ale naley upewni si, e nonik nie gniecie si ani nie dotyka glowicy drukujcej. W przeciwnym razie drukowane dane lub powierzchnia glowicy drukujcej mog ulec uszkodzeniu. W takiej sytuacji naley uy ustawienia Wider (Szerszy) lub Wide (Szeroki). Eject Roller Type (Typ walka wysuwajcego) Wybierz opcj Eject Roller Type (Typ walka wysuwajcego), która najbardziej odpowiada uywanemu nonikowi. (Pokrtlo arkusze): To ustawienie naley wybra w przypadku druku na arkuszach papieru, który nie jest specjalnym nonikiem firmy Epson. Roller-Roll Normal (Bez walka rolkowy normalny): To ustawienie naley wybra w przypadku druku na papierze rolkowym, który nie jest nonikiem specjalnym firmy Epson. 34 Drukowanie w systemie Windows Printer Color Management (Zarzdzanie kolorami drukarki) Color Controls (Kontrola kolorów) Ustawienia te zapewniaj metody dopasowywania kolorów i ulepszenia obrazu. Wybranie tego ustawienia powoduje pojawienie si dodatkowych ustawie w sekcji Printer Color Management (Zarzdzanie kolorami drukarki), które umoliwiaj wybranie trybu i dostosowanie suwaków poprawiania kolorów. Szczególowe informacje na temat dodatkowych ustawie zawiera pomoc online.

14 Drukowanie w systemie Windows 35 Polski Jeli jako ustawienie Color (Kolor) wybrano opcj Advanced B&W Photo (Fotografia zaawansowana cz.-b. ), wywietlany jest nastpujcy ekran. Nastpnie mona dostosowa zaawansowane ustawienia monochromatyczne. Szczególowe informacje na temat dodatkowych ustawie zawiera pomoc online. 36 Drukowanie w systemie Windows PhotoEnhance To ustawienie udostpnia wiele ustawie korekcji obrazu, które mona zastosowa do fotografii przed drukowaniem. Tryb PhotoEnhance nie wplywa na oryginalne dane. Po wybraniu tego ustawienia konieczne bdzie okrelenie ustawie Tone (Tonacja barwna) i Digital Camera Correction (Korekcja aparatu cyfrowego). Uwaga: Ten tryb jest dostpny tylko w przypadku 16-, 24- lub 32-bitowych danych o kolorze. Drukowanie z wybranym trybem PhotoEnhance moe wymaga wicej czasu, w zalenoci od systemu komputerowego i iloci danych zawartych w dokumencie. Drukowanie w systemie Windows 37 Polski Ustawienie Tone (Tonacja barwna) jest dostpne tylko w przypadku drukarki EPSON Stylus Pro Tone (Tonacja barwna) Auto Correct (Automatyczna korekcja) Sepia Neutral Gray (Neutralna szaro) Warm Gray (Ciepla szaro) Cool Gray (Chlodna szaro) Digital Camera Correction (Korekcja aparatu cyfrowego) Zapewnia standardow korekcj obrazu dla wikszoci fotografii. Naley wypróbowa je jako pierwsze. Powoduje zastosowanie na fotografiach odcienia sepii. Powoduje zastosowanie do danych wydruku odcienia czarno-bialego. Powoduje zastosowanie do danych wydruku cieplejszego odcienia czarno-bialego ni w przypadku ustawienia Neutral Gray (Neutralna szaro). Powoduje zastosowanie do danych wydruku chlodniejszego odcienia czarno-bialego ni w przypadku ustawienia Neutral Gray (Neutralna szaro). Jeli drukowane s fotografie wykonane za pomoc aparatu cyfrowego, naley zaznaczy to pole wyboru, aby wydrukowane fotografie mialy gladki i naturalny wygld, podobnie jak fotografie wykonane za pomoc aparatu z filmem. Zaznaczenie pola wyboru Smooth Skin (Gladka skóra) pozwala uzyska gladki kolor skóry na fotografii. 38 Drukowanie w systemie Windows Wylczone (Bez dopasowania kolorów) Ustawienie to powoduje wylczenie funkcji zarzdzania kolorami w sterowniku drukarki. Jest to przydatne w sytuacji, gdy w aplikacji uywana jest funkcja zarzdzania kolorami w celu zastosowania profilu ICC. Drukowanie w systemie Windows 39 Polski ICM To ustawienie uywa metody dopasowywania kolorów systemu Windows do automatycznego dopasowania kolorów wydruku do kolorów na ekranie. Naley je wybra w przypadku drukowania zeskanowanych fotografii lub grafiki komputerowej. Uwaga: Naley pamita, e wiatlo otoczenia oraz wiek, jako i ustawienia monitora mog wplyn na jako dopasowywania kolorów. Nastpujce ustawienia s dostpne tylko w systemach Windows XP/2000. ICM Mode (Tryb ICM) Pola wyboru Image (Obraz), Graphics (Grafika) i Text (Tekst) Wybierz jeden z trybów ICM: Host ICM (ICM hosta), Driver ICM (Basic) [ICM sterownika (podstawowy) lub Driver ICM (Advanced) [ICM sterownika (zaawansowany)]. Te pola wyboru staj si dostpne po wybraniu opcji Driver ICM (Advanced) [ICM sterownika (zaawansowany)] jako ustawienia ICM Mode (Tryb ICM). Zaznacz pole wyboru, którego chcesz uy. 40 Drukowanie w systemie Windows Ustawienie to nie jest dostpne, jeli jako ustawienie ICM Mode (Tryb ICM) wybrano opcj Host ICM (ICM hosta). Wybierz opcje renderowania lub ustawienie odwzorowania kolorów. Saturation (Nasycenie): Jest to najlepsze ustawienie do grafiki prezentacyjnej w celu dokladnego odtworzenia ywych kolorów. Uywanie tego ustawienia nie jest zalecane w przypadku drukowania fotografii. Perceptual (Postrzegane): To ustawienie renderuje kolory obrazu w celu uzyskania naturalnego wygldu. Jest ono czsto uywane do renderowania szerokiego zakresu kolorów oryginalnego obrazu. Uywanie tego ustawienia jest zalecane w przypadku drukowania fotografii. Relative Colorimetric (Wzgldne kolorymetryczne): Ustawienie to renderuje obraz z zachowaniem bezwzgldnego zakresu kolorów i jest czsto uywane w przypadku, gdy obraz po konwersji zawiera wiksz cz zakresu kolorów przed konwersj. Uywanie tego ustawienia jest zalecane w przypadku drukowania fotografii. Absolute Colorimetric (Bezwzgldne kolorymetryczne): To ustawienie renderuje obraz z zachowaniem bezwzgldnego zakresu kolorów, dziki czemu odpowiada on dokladnie warunkom laboratoryjnym. Uycie tego ustawienia nie jest zalecane w przypadku drukowania fotografii lub wykonywania normalnych konwersji. Intent (Opcje renderowania) Printer Profile (Profil drukarki) Printer Profile Description (Opis profilu drukarki) Show all profiles (Poka wszystkie profile) Wybierz profil drukarki. Wywietla opis wybranego profilu drukarki. Wywietla wszystkie profile w menu rozwijanych Input Profile (Profil wejciowy) i Printer Profile (Profil drukarki). Ustawienie to nie jest dostpne, jeli jako ustawienie ICM Mode (Tryb ICM) wybrano opcj Host ICM (ICM hosta). Drukowanie w systemie Windows 41 Polski Input Profile (Profil wejciowy) Wybierz profil wejciowy. Zapisywanie ustawie Advanced (Zaawansowane) Aby zapisa ustawienia Advanced (Zaawansowane), naley wykona nastpujce kroki. 1. Kliknij przycisk Save Settings (Zapisz ustawienia). Pojawi si okno dialogowe Custom Settings (Ustawienia niestandardowe). 2. W polu tekstowym Name (Nazwa) wpisz unikatow nazw dla ustawie o maksymalnej dlugoci 31 znaków. 3. Kliknij przycisk Save (Zapisz). Ustawienie zostanie dodane do listy Custom Settings (Ustawienia niestandardowe). Mona zapisa do 100 rónych ustawie niestandardowych (wlcznie z zaimportowanymi ustawieniami). Zapisane ustawienia mona wybra z menu rozwijanego Custom Settings (Ustawienia niestandardowe) w sekcji Mode (Tryb) na karcie Main (Glówne). Wybierajc zapisane ustawienia z listy Custom Settings (Ustawienia niestandardowe) naley pamita, e okrelenie nowych ustawie, takich jak Media Type (Rodzaj nonika) i Color (Kolor), moe spowodowa zmian ustawie niestandardowych. Moe to by przyczyn nieoczekiwanych rezultatów drukowania. W przypadku wystpienia takiej sytuacji naley ponownie wybra zapisane ustawienia i ponowi prób drukowania. 42 Drukowanie w systemie Windows Usuwanie ustawie Advanced (Zaawansowane) Aby usun ustawienie Advanced (Zaawansowane), naley wykona nastpujce kroki. Uwaga: Z listy Custom Settings (Ustawienia niestandardowe) nie mona usuwa gotowych ustawie. 1. Kliknij przycisk Save Settings (Zapisz ustawienia). Pojawi si okno dialogowe Custom Settings (Ustawienia niestandardowe). 2. Wybierz nazw ustawie, które chcesz usun. 3. Kliknij przycisk Delete (Usu). Ustawienie zostanie usunite z listy Custom Settings (Ustawienia niestandardowe). Eksportowanie i importowanie ustawie Advanced (Zaawansowane) Zapisane ustawienia niestandardowe mona wyeksportowa.

15 Mona take zaimportowa plik ustawie niestandardowych, który zostal utworzony w innym rodowisku. Eksportowanie ustawie Advanced (Zaawansowane) Aby wyeksportowa ustawienia niestandardowe, naley wykona nastpujce kroki. 1. Kliknij przycisk Save Settings (Zapisz ustawienia). Pojawi si okno dialogowe Custom Settings (Ustawienia niestandardowe). Drukowanie w systemie Windows 43 Polski Uwaga: Nazwy gotowych ustawie, które zostaly dostarczone przez firm Epson, nie mog by zastosowane dla nowych ustawie. 2. Zaznacz ustawienia niestandardowe, które chcesz wyeksportowa. 3. Kliknij przycisk Export (Eksportuj). 4. Wybierz miejsce, w którym chcesz zapisa plik, a nastpnie wprowad nazw pliku. 5. Kliknij przycisk Save (Zapisz). 6. Po wywietleniu komunikatu,,processing complete." (Przetwarzanie zakoczone) kliknij przycisk OK. Importowanie ustawie Advanced (Zaawansowane) Aby zaimportowa ustawienia niestandardowe, naley wykona nastpujce kroki. 1. Kliknij przycisk Save Settings (Zapisz ustawienia). Pojawi si okno dialogowe Custom Settings (Ustawienia niestandardowe). 2. Kliknij przycisk Import (Importuj). 3. Wybierz folder, w którym znajduje si plik z ustawieniami do zaimportowania, a nastpnie zaznacz ten plik. 4. Kliknij przycisk Open (Otwórz). 44 Drukowanie w systemie Windows Uwaga: Ustawie niestandardowych zawierajcych opcje ICM nie mona przenosi midzy systemami Windows XP/2000 i Windows Me/98. Sprawdzanie poziomu tuszu Mona sprawdzi ilo tuszu pozostalego w kadym z pojemników z tuszem. Uwaga: Jeeli drukarka EPSON Stylus Pro 4800 nie jest prawidlowo podlczona lub program EPSON Status Monitor 3 nie zostal zainstalowany, wywietlone zostanie okno Cartridge Option (Opcja pojemnika). Okno Cartridge Option (Opcja pojemnika) nie jest wywietlane w przypadku drukarki EPSON Stylus Pro Drukowanie w systemie Windows 45 Polski 5. Po wywietleniu komunikatu,,processing complete." (Przetwarzanie zakoczone) kliknij przycisk OK. Podgld wydruku Jeli zaznaczone zostanie pole wyboru Print Preview (Podgld wydruku), mona sprawdzi wygld dokumentu przed jego wydrukowaniem. Gdy zadanie drukowania jest wysylane do drukarki, wywietlane jest okno EPSON Print Preview (Podgld wydruku), umoliwiajce wprowadzanie zmian przed wydrukowaniem. Pasek narzdzi EPSON Preview (Podgld) zawiera kilka przycisków, których mona uywa do wykonywania niej wymienionych funkcji. Zoom (Powiksz) Fit-to-screen (Dopasuj do ekranu) Kliknij ten przycisk, aby powikszy lub pomniejszy wywietlany podgld obrazu. Kliknij ten przycisk, aby wyskalowa wywietlony podgld obrazu do biecego rozmiaru okna. Jest to wygodne w wypadku, gdy trzeba zobaczy caly obraz naraz. 46 Drukowanie w systemie Windows Printable area on/off (Obszar drukowania wywietlony/ukryty) Kliknij ten przycisk, aby wywietli prostokt wskazujcy obszar drukowania na wywietlonym podgldzie obrazu. Drukarka nie moe drukowa niczego poza obszarem tego prostokta. Kliknij ponownie ten przycisk, aby wylczy t funkcj. Kliknij ten przycisk, aby wywietli poprzedni stron. Przycisk jest niedostpny w przypadku braku poprzedniej strony. Kliknij ten przycisk, aby wywietli nastpn stron. Przycisk jest niedostpny w przypadku braku nastpnej strony. Previous page (Poprzednia strona) Next page (Nastpna strona) Wywietlanymi danymi podgldu mona równie manipulowa, stosujc nastpujce metody: Wybieranie i wywietlanie podgldu poszczególnych stron. Pomniejszanie lub powikszanie rozmiaru podgldu. Wybieranie i drukowanie wszystkich lub niektórych stron. Powikszanie dokumentu wywietlanego w podgldzie. Kliknij menu View (Widok) i wybierz polecenie Magnify (Powiksz), aby otworzy okno Magnify (Powiksz), prezentujce powikszenie obrysowanego czerwonym prostoktem obszaru dokumentu, którego podgld jest wywietlany. Przecigajc ten czerwony prostokt, mona zmienia cz dokumentu, która ma by powikszona. Okrelanie stron dokumentu, które maj by wydrukowane. Kliknij menu Print Options (Opcje wydruku) i wybierz polecenie Remove Page (Usu stron) lub Add Page (Dodaj stron). Drukowanie w systemie Windows 47 Polski Maximum zoom (Powikszenie maksymalne) Kliknij ten przycisk, aby wywietli podgld obrazu z maksymalnym moliwym wspólczynnikiem powikszenia. Po wywietleniu podgldu danych kliknij przycisk Print (Drukuj), aby wydrukowa dane, albo przycisk Cancel (Anuluj), aby anulowa drukowanie. Korzystanie z funkcji Print Assistant (Asystent drukowania) Kliknicie przycisku Print Assistant (Asystent drukowania) umoliwia uzyskanie dostpu do nastpujcych informacji: Dokumentacja techniczna (strona Rozwizywanie problemów) Informacje o papierze najlepiej przystosowanym do drukowania Witryna pomocy technicznej w sieci Web 48 Drukowanie w systemie Windows Na tej karcie mona okreli ustawienia Paper Source (ródlo papieru), Borderless (Bez obramowania), Auto Cut (Automatyczne odcinanie), Paper Size (Rozmiar papieru), Copies (Kopie), Orientation (Orientacja) oraz Printable Area (Obszar drukowania) lub Roll Paper Option (Opcja papieru rolkowego). Uwaga: Jeli jako ustawienie Paper Source (ródlo papieru) wybrano opcj Paper Tray lub Manual Feed (Podawanie rczne), w menu domylnie wywietlana jest sekcja Printable Area (Obszar drukowania). Jeli jako ustawienie Paper Source (ródlo papieru) wybrano opcj Roll Paper (Papier rolkowy) lub Roll Paper (Banner) [Papier rolkowy (transparent)], w menu pojawia si ustawienie Roll Paper Option (Opcja papieru rolkowego). Drukowanie w systemie Windows 49 Polski Okrelanie ustawie na karcie Paper (Papier) W wikszoci aplikacji systemu Windows dostpne s ustawienia rozmiaru papieru i ukladu strony, które zastpuj analogiczne ustawienia w sterowniku drukarki. Jeeli jednak funkcje te nie s dostpne w aplikacji, naley sprawdzi ustawienia w menu Paper (Papier) sterownika drukarki. Okrelanie ustawienia Paper Source (ródlo papieru) W ustawieniu Paper Source (ródlo papieru) mona wybra opcje Paper Tray (Taca papieru), Roll Paper (Papier rolkowy), Roll Paper (Banner) [Papier rolkowy (transparent)] lub Manual Feed (Podawanie rczne). Wybierz ródlo odpowiednie dla papieru zaladowanego do drukarki. Okrelanie ustawienia Borderless (Bez obramowania) Dane mona wydrukowa na papierze bez marginesów. W przypadku tego typu drukowania firma Epson zaleca nastpujce warunki dotyczce nonika. Szeroko nonika: 8 cali, 203,2 mm 210 mm (A4) Letter (8,5 cala), 215,9 mm 10 cali, 254 mm 257 mm 297 mm (A3) 300 mm 12 cali, 304,8 mm 329 mm (Super A3/B) 13 cali, 330,2 mm 14 cali, 355,6 mm 400 mm 50 Drukowanie w systemie Windows Uwaga: Na arkuszach o szerokoci 420 mm (A2) nie jest moliwe drukowanie bez obramowania. W przypadku drukowania na papierze rolkowym o szerokoci 8 cali lub 420 mm (A2) naley przymocowa element dystansowy na walku.

16 Patrz sekcja,,mocowanie elementu dystansowego na walku" na stronie 295. Jeli w aplikacji jest moliwo ustawienia marginesów, przed drukowaniem naley upewni si, e s one ustawione na zero. W przypadku drukowania na arkuszach tylko lewy i prawy margines s ustawiane na zero. Tusz moe zabrudzi walek drukarki. W takim przypadku tusz naley wytrze ciereczk. Drukowanie przy uyciu tej funkcji trwa dluej ni normalnie. Tylko w opcji Plain Paper (Papier zwykly) i Plain Paper (line drawing) (Papier zwykly [rysowanie linii]) mona ustawi margines dolny o szerokoci 3 mm. W przypadku drukowania na innych arkuszach margines ten wynosi 14 mm. W przypadku drukowania na papierze rolkowym Premium Glossy Photo Paper (250) lub Premium Semigloss Photo Paper (250) górny margines ma zawsze szeroko 20 mm. Rozmazanie tuszu moe wystpi w górnej lub dolnej czci zalenie od nonika. Aby wydrukowa dane przy uyciu tej funkcji, naley wykona nastpujce kroki. 51 Drukowanie w systemie Windows Polski 16 cali, 406,4 mm 420 mm (A2) 17 cali, 431,8 mm 1. Zaznacz opcj Borderless (Bez obramowania). 2. Kliknij przycisk Expansion (Rozszerzanie). Zostanie wywietlone okno dialogowe Expansion (Rozszerzanie). 52 Drukowanie w systemie Windows Auto Expand (Automatyczne rozszerzanie) Wybierz to ustawienie, aby automatycznie powiksza rozmiar danych wydruku i drukowa je bez marginesów. Za pomoc suwaka mona okreli stopie powikszenia. Uwaga: Powikszone obszary, które wykraczaj poza rozmiar papieru, nie zostan wydrukowane na tym papierze. Retain Size (Zachowaj rozmiar) Wybierz to ustawienie, jeli nie chcesz zmienia proporcji danych wydruku. Po wybraniu tego ustawienia naley powikszy dane obrazu tak, aby przekraczaly szeroko ekranu, co pozwoli unikn pojawiania si niezadrukowanych obszarów wzdlu lewej i prawej krawdzi. Zalecane jest powikszenie o 3 mm w lew i praw stron za pomoc aplikacji, która utworzyla dane. Informacje na temat uywania tej funkcji mona znale w sekcji,,okrelanie ustawienia Paper Size (Rozmiar papieru)" na stronie 57. Stopie powikszenia Po wybraniu ustawienia Auto Expand (Automatyczne rozszerzanie) zostanie udostpniony suwak. Za pomoc suwaka mona kontrolowa rozszerzanie obrazu poza krawdzie papieru podczas drukowania bez obramowania. W wikszoci zada drukowania zaleca si wybranie opcji Standard (Standardowy), aby wyeliminowa marginesy z kadej strony papieru. W bardzo wilgotnym rodowisku szeroko papieru moe si zwikszy ze wzgldu na wchlanianie wilgoci. W takim przypadku naley przesun suwak na pozycj Max (Maks.), aby wyeliminowa marginesy wokól obrazu. Po wybraniu tej opcji rodek obrazu moe przesun si o 1 mm w praw stron. Przesunicie suwaka w kierunku pozycji Min (Min.) powoduje pomniejszenie obrazu, ale moe spowodowa to pojawienie si marginesów przy jednej lub kilku krawdziach papieru. Drukowanie w systemie Windows 53 Polski 3. Wybierz opcj Auto Expand (Automatyczne rozszerzanie) lub Retain Size (Zachowaj rozmiar) oraz okrel stopie powikszenia. 4. Okrel ustawienie opcji Auto Cut (Automatyczne odcinanie). Szczególowe informacje zawiera sekcja,,okrelanie ustawienia Auto Cut (Automatyczne odcinanie)" na stronie Kliknij przycisk OK. 6. Rozpocznij drukowanie danych z aplikacji. Okrelanie ustawienia Auto Cut (Automatyczne odcinanie) Ustawienie to jest dostpne tylko po wybraniu opcji Roll Paper (Papier rolkowy) lub Roll Paper (Banner) [Papier rolkowy (transparent)] jako ustawienia Paper Source (ródlo papieru). Mona wybra sposób odcinania papieru po zakoczeniu drukowania. Single Cut (Odcinanie pojedyncze) Wybranie tego ustawienia umoliwia oszczdzanie papieru. Po jego wybraniu odcinana bdzie krawd obrazu lub krawd strony. Pozycja odcinania moe jednak nieznacznie si róni. Uwaga: Drukujc na papierze rolkowym Premium Glossy Photo Paper (250) lub Premium Semigloss Photo Paper (250), nie naley wybiera tego ustawienia, gdy moe ono obniy jako wydruku. 54 Drukowanie w systemie Windows Double Cut (Odcinanie podwójne) Wybranie tego ustawienia pozwoli unikn niewielkiego odstpu, który wystpuje w przypadku ustawienia Single Cut (Odcinanie pojedyncze). Pomidzy obrazami tworzony jest margines. Wzdlu wewntrznej krawdzi kadego obrazu odcinany jest 1 mm. Uwaga: To ustawienie pojawia si tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Borderless (Bez obramowania). Drukowanie w systemie Windows 55 Polski To ustawienie pojawia si tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Borderless (Bez obramowania). Normal Cut (Odcinanie normalne) Wybranie tego ustawienia pozwala zachowa marginesy na górze i dole drukowanych danych. Off (Wylczone) Naley wybra to ustawienie w celu rcznego odcinania wydruków. Aby rcznie odci wydruki, naley wykona nastpujce kroki. 56 Drukowanie w systemie Windows 2. Nacinij przycisk Paper Source (ródlo papieru), aby wybra opcj Roll Auto Cut On (Wlczone automatyczne odcinanie rolki). 3. odcinania papieru odcina wydruk w pozycji odcinania. Okrelanie ustawienia Paper Size (Rozmiar papieru) Mona wybra rozmiar papieru, który ma by uyty. Wybierz odpowiedni rozmiar papieru z listy Paper Size (Rozmiar papieru). Mona równie doda niestandardowy rozmiar papieru, wykonujc nastpujce kroki. Drukowanie w systemie Windows 57 Polski 1. Nacinij przycisk Paper Feed (Podawanie papieru) lub Paper Feed (Podawanie papieru), a nastpnie dopasuj pozycj odcinania za pomoc symbolu noyczek znajdujcego si po lewej stronie glowicy drukujcej. 1. Z listy Paper Size (Rozmiar papieru) wybierz pozycj User Defined (Definiowany przez uytkownika). Pojawi si okno dialogowe User Defined Paper Size (Rozmiar papieru zdefiniowany przez uytkownika). 2. Wprowad ustawienia Paper Size Name (Nazwa rozmiaru papieru), Paper Width (Szeroko papieru) i Paper Height (Wysoko papieru), a nastpnie wybierz ustawienie Unit (Jednostka). Uwaga: Jeli uywany jest system Windows Me lub 98, maksymalna wysoko papieru wynosi 111,76 cm (44 cale). 3. Kliknij przycisk OK, aby zapisa niestandardowy rozmiar papieru. 58 Drukowanie w systemie Windows Okrelanie ustawienia Copies (Kopie) Mona okreli liczb kopii do wydrukowania. Wprowad liczb w polu Copies (Kopie) lub kliknij strzalk obok tego pola. Mona wprowadzi dowoln liczb z zakresu od 1 do W przypadku drukowania wielu kopii dokumentu zaznacz pole wyboru Collate (Sortuj), aby drukowa pelne zestawy dokumentów. Zaznacz opcj Reverse Order (Odwró kolejno), aby drukowa dokumenty w odwrotnej kolejnoci, tzn. zaczynajc od ostatniej strony. Drukowanie w systemie Windows 59 Polski Okrelanie ustawie Orientation (Orientacja) Moliwe jest okrelenie kierunku drukowania na stronie. Portrait (Pionowo) Landscape (Poziomo) Rotate by 180 (Obró o 180 stopni) Drukowanie rozpoczyna si od krótszej krawdzi, podobnie jak w przypadku wikszoci magazynów.

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+II http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120902

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+II http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120902 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588462

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588462 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB C350. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4043-00 PL

Przewodnik użytkownika NPD4043-00 PL NPD4043-00 PL Prawa autorskie i znaki towarowe Żadnej części niniejszej publikacji nie można powielać, przechowywać w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłać w żadnej formie za pomocą

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-2310U http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873602

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-2310U http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873602 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2240 http://pl.yourpdfguides.com/dref/790624

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2240 http://pl.yourpdfguides.com/dref/790624 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK 4600 MFP OPTION http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267886

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK 4600 MFP OPTION http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267886 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LEXMARK 4600 MFP OPTION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LEXMARK 4600 MFP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG ML-2251N. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG ML-2251N (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 920XT. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859654

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859654 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4671-00 PL

Przewodnik użytkownika NPD4671-00 PL NPD4671-00 PL Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823151

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823151 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika VIEWSONIC PRO8400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3474120

Twoja instrukcja użytkownika VIEWSONIC PRO8400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3474120 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SCX-4200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2599028

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SCX-4200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2599028 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SCX-4200. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG SCX-4200 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 9040/9050MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/912436

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 9040/9050MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/912436 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 9040/9050MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 9040/9050MFP

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD3363-00

Przewodnik użytkownika NPD3363-00 NPD3363-00 Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Wersje systemu operacyjnego Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa..........................................

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 6180MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/3685181

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 6180MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/3685181 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla XEROX PHASER 6180MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla XEROX PHASER 6180MFP

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4134-00 PL

Przewodnik użytkownika NPD4134-00 PL NPD4134-00 PL Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Wersje systemu operacyjnego Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... 11 Konfigurowanie drukarki..... 11

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4134-01 PL

Przewodnik użytkownika NPD4134-01 PL NPD4134-01 PL Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Wersje systemu operacyjnego Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... 11 Konfigurowanie drukarki..... 11

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GENIUS E-MESSENGER 112. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo