Expo Composer. 1. Garncarska Szczecin tel.: Dokumentacja użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika"

Transkrypt

1 Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja

2 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4 Instalacja... 4 Uruchomienie i zakończenie pracy z programem INTERFEJS PROGRAMU FUNKCJONALNOŚCI PROGRAMU... 8 Funkcjonalności podstawowe... 8 Funkcjonalności zaawansowane PRZEWODNIK PO FUNKCJONALNOŚCIACH PROGRAMU... 9 Tworzenie nowej prezentacji... 9 Zapisywanie prezentacji... 9 Otwieranie prezentacji...10 Usuwanie prezentacji...10 Zmiana ustawień prezentacji...11 Przywracanie ustawień domyślnych...12 O programie...13 Odtwarzanie prezentacji...13 Dodawanie nazwy prezentacji...13 Dodawanie nazwy slajdu...14 Dodawanie nowego slajdu...14 Wczytywanie zasobów do bibliotek...15 Usuwanie zasobów z biblioteki...16 Dodawanie zasobu do slajdu...17 Usuwanie slajdu...18 Dodawanie punktu touchpoint...19 Usuwanie punktu touchpoint...19 Edycja punktu touchpoint...20 Usuwanie zasobów touchpoint a...20 Zmiana ustawień touchpoint a FAQ WSPARCIE TECHNICZNE I KONTAKT

3 1. O PROGRAMIE Wstęp Expo Composer to darmowy, intuicyjny program desktopowy służący do tworzenia prezentacji multidotykowych uruchamianych przy użyciu programu Expo Presenter. Dokumentacja została stworzona, aby zapoznać użytkowników z wymaganiami i funkcjonalnościami programu oraz ułatwić pracę z Expo Composer em. Wymagania systemowe Urządzenie, na którym ma zostać zainstalowany program Expo Composer musi spełniać następujące wymagania: Procesor: 1.5 GHz lub szybszy System operacyjny: Microsoft Windows 7 (wersja 32-bitowa) Pamięć RAM: 2 GB Miejsce na dysku twardym: 13 MB Minimalna rozdzielczość ekranu: (HD) Karta graficzna obsługująca OpenGL 2.0. Licencjonowanie Program Expo Composer jest w pełni darmowy i nie wymaga rejestracji użytkownika.! Użytkownik nie ma prawa przeprowadzać inżynierii odwrotnej, dekompilować ani demontować oprogramowania, z wyjątkiem przypadków określonych przez obowiązujące prawo i wyłącznie w jego zakresie, niezależnie od tego ograniczenia. 3

4 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer Instalacja Instalacja programu Expo Composer następuje po otworzeniu pliku instalacyjnego ExpoComposerSetup.exe. Na ekranie urządzenia pojawi się komunikat z zapytaniem, czy zainstalować aplikację należy kliknąć zainstaluj. Obraz 1. Instalacja Expo Composer'a Następnie pojawi się okno z przedstawionym procesem instalacji. Obraz 2. Przebieg procesu instalacji Program zostanie zainstalowany na domyślnej ścieżce instalacji (C:\Users\user\AppData\Local\Apps\2.0) oraz po pomyślnie zakończonym procesie instalacji automatycznie się włączy. Uruchomienie i zakończenie pracy z programem Program uruchamia się po dwukrotnym tapnięciu ikony Expo Composer na ekranie urządzenia. Wyłączenie programu Expo Composer następuje poprzez kliknięcie na przycisk zamknij znajdujący się na każdym ekranie programu. 4

5 3. INTERFEJS PROGRAMU Rozwinięcie paska funkcji ekranu Lewy panel programu Prawy panel programu Obraz 3. Ekran główny Pasek funkcji programu Obraz 4. Pasek funkcji programu Zapis prezentacji Odtwarzanie prezentacji Tworzenie nowej prezentacji Usunięcie prezentacji Zwinięcie funkcji ekranu Otworzenie prezentacji Ustawienia prezentacji O programie Obraz 5. Funkcje programu 5

6 Pole nazwy prezentacji Pole nazwy slajdu Dodawanie slajdu Usuwanie slajdu Obraz 6. Działania na nazwach i slajdach Biblioteka slajdów Biblioteka pdf Biblioteka obrazów Dodawanie zasobu do slajdu Biblioteka wideo Dodawanie zasobu do punktu touchpoint Wczytywanie zasobów do biblioteki Usuwanie zasobu z biblioteki Obraz 7. Panel bibliotek Dodawanie punktu touchpoint Usuwanie punktu touchpoint Punkt touchpoint Obraz 8. Punkt touchpoint 6

7 Pole nazwy prezentacji Pole nazwy slajdu Dodawanie slajdu Usuwanie slajdu Obraz 9. Funkcje programu Dodanie obrazów do touchpoint a Dodanie wideo do touchpoint a Dodanie odnośnika www do touchpoint a Pole nazwy punktu Dodanie slajdów do touchpoint a Dodanie tekstu do touchpoint a Zmiana ustawień touchpoint a Dodanie pików pdf do touchpoint a Pole opisu punktu Obraz 10. Panel edycji touchpoint a 7

8 4. FUNKCJONALNOŚCI PROGRAMU Funkcjonalności podstawowe Do funkcjonalności podstawowych programu zalicza się: tworzenie nowej prezentacji, zapisywanie prezentacji, otwieranie wcześniej prezentacji, usuwanie prezentacji, dostęp do informacji o programie, dodawanie nazwy prezentacji oraz nazwy slajdu, dodawanie nowego slajdu, wczytywanie zasobów do bibliotek, usuwanie zasobów z bibliotek, dodawanie zasobu do slajdu oraz usuwanie slajdu. Funkcjonalności zaawansowane Do funkcjonalności zaawansowanych zalicza się: zmianę ustawień prezentacji oraz przywrócenie ustawień domyślnych, dodawanie punktu touchpoint, usuwanie punktu touchpoint, edycję punktu touchpoint, usuwanie zasobów touchpoint a oraz zmianę ustawień touchpoint a. 8

9 5. PRZEWODNIK PO FUNKCJONALNOŚCIACH PROGRAMU Tworzenie nowej prezentacji Aby utworzyć nową prezentację należy kliknąć na przycisk tworzenia nowej prezentacji, znajdujący się na pasku funkcji programu (patrz Obraz 4. Pasek funkcji programu). Obraz 11. Przycisk tworzenia nowej prezentacji Program wyświetli komunikat zapisu zmian. Należy kliknąć na przycisk tak. Obraz 12. Komunikat zapisu zmian Po zatwierdzeniu, zostanie utworzona nowa, pusta prezentacja. Zapisywanie prezentacji Aby zapisać daną prezentację należy kliknąć na przycisk zapisu prezentacji, znajdujący się na pasku funkcji programu (patrz Obraz 4. Pasek funkcji programu). Obraz 13. Przycisk zapisu prezentacji Program zapisze prezentację w docelowym folderze prezentacji (C:\ProgramData\doittechnology\ExpoComposer\Presentation). Na ekranie pojawi się komunikat zapisu zmian, z którego użytkownik może otworzyć zapisaną prezentację poprzez kliknięcie na przycisk otwórz. Obraz 14. Komunikat zapisu zmian 9

10 Otwieranie prezentacji Aby otworzyć prezentację należy kliknąć na przycisk zapisu prezentacji, znajdujący się na pasku funkcji programu (patrz Obraz 4. Pasek funkcji programu). Na ekranie pojawi się okno dostępnych prezentacji. Obraz 15. Przycisk zapisu prezentacji Obraz 16. Okno dostępnych prezentacji Aby załadować istniejącą prezentację należy kliknąć na <Załaduj istniejącą prezentację> oraz wybrać pożądaną z okna dialogowego. Pojawi się ona na oknie dostępnych prezentacji. Należy wybrać pożądaną prezentację poprzez kliknięcie na nią. Obraz 17. Wybór prezentacji Wybrana prezentacja zostanie uruchomiona na ekranie głównym programu (patrz Obraz 3. Ekran główny). Usuwanie prezentacji Aby usunąć bieżącą prezentację należy kliknąć na przycisk usunięcia prezentacji, znajdujący się na pasku funkcji programu (patrz Obraz 4. Pasek funkcji programu). Na ekranie pojawi się komunikat usunięcia prezentacji. Obraz 18. Przycisk usunięcia prezentacji Obraz 19. Komunikat usunięcia prezentacji Należy zatwierdzić działanie poprzez kliknięcie na przycisk Tak. 10

11 Zmiana ustawień prezentacji Aby zmienić docelowe ustawienia prezentacji, należy kliknąć na przycisk ustawień prezentacji, znajdujący się na pasku funkcji programu (patrz Obraz 4. Pasek funkcji programu). Obraz 20. Przycisk ustawień prezentacji Na ekranie pojawi się okno ustawień prezentacji. Użytkownik może zmienić: Obraz 21. Okno ustawień prezentacji a. kolor tła, poprzez kliknięcie na docelowy kolor i wybranie koloru pożądanego, Obraz 22. Zmiana koloru tła prezentacji b. kolor pierwszego planu, poprzez kliknięcie na docelowy kolor i wybranie koloru pożądanego, Obraz 23. Zmiana koloru pierwszego planu prezentacji 11

12 c. ilustrację tła, poprzez przesunięcie ilustracji z biblioteki obrazów w miejsce zaznaczone kolorem białym. Obraz 24. Zmiana ilustracji tła prezentacji W celu zatwierdzenia zmian ustawień należy kliknąć na przycisk zastosuj. Program zapisze wprowadzone zmiany. Obraz 25. Zatwierdzenie zmian ustawień prezentacji Przywracanie ustawień domyślnych Aby przywrócić domyślne ustawienia prezentacji należy kliknąć na przycisk ustawień prezentacji, znajdujący się na pasku funkcji programu (patrz Obraz 4. Pasek funkcji programu). Obraz 26. Przycisk ustawień prezentacji Na ekranie pojawi się okno ustawień prezentacji. Obraz 27. Okno ustawień prezentacji Na ekranie z ustawieniami prezentacji należy kliknąć przycisk domyślne. Obraz 28. Przywrócenie domyślnych ustawień prezentacji 12

13 Program przywróci domyślne ustawienia prezentacji. O programie Aby uzyskać więcej informacji o programie należy kliknąć na przycisk O programie, znajdujący się na pasku funkcji programu (patrz Obraz 4. Pasek funkcji programu). Obraz 29. Przycisk O programie Na ekranie pojawi się okno z informacjami o programie. Obraz 30. Okno z informacjami o programiw Odtwarzanie prezentacji Aby odtworzyć prezentację należy kliknąć na przycisk odtwarzania, znajdujący się na pasku funkcji programu (patrz Obraz 4. Pasek funkcji programu). Obraz 31. Przycisk odtwarzania Automatycznie włączy się program Expo Presenter w którym użytkownik będzie mógł wybrać sposób odtwarzania prezentacji.! Funkcja odtwarzania prezentacji dostępna jest wyłącznie dla użytkowników którzy mają zainstalowaną na swoim komputerze aplikację Expo Presenter. Dodawanie nazwy prezentacji Aby dodać nazwę prezentacji należy kliknąć w pole nazwy prezentacji. 13

14 Następnie należy wpisać pożądaną nazwę. Obraz 32. Pole nazwy prezentacji Dodawanie nazwy slajdu Obraz 33. Dodawanie nazwy prezentacji Aby dodać nazwę slajdu należy kliknąć w pole nazwy slajdu. Następnie należy wpisać pożądaną nazwę. Obraz 34. Pole nazwy slajdu Obraz 35. Dodawanie nazwy slajdu Dodawanie nowego slajdu Aby dodać nowy slajd do prezentacji należy kliknąć na przycisk dodaj slajd znajdujący się na ekranie głównym programu (patrz Obraz 3. Ekran główny). Obraz 36. Przycisk dodaj slajd Nowy slajd zostanie dodany i wyświetlony na lewym panelu programu oraz dodany do listy slajdów w prawym panelu ekranu. Obraz 37. Dodawanie nowego slajdu 14

15 ! Aby przejść do slajdu, należy na lewym panelu ekranu podwójnie kliknąć na pożądany slajd. Wczytywanie zasobów do bibliotek Aby wczytać zasoby do biblioteki, należy wybrać na prawym panelu zakładkę pożądanej biblioteki (np. biblioteki obrazów, biblioteki filmów, biblioteki plików PDF). Obraz 38. Zakładki bibliotek Następnie należy kliknąć na przycisk wczytaj. Obraz 39. Przycisk wczytaj Pojawi się okno dialogowe, z którego należy wybrać zasoby do wczytania. Operację należy zatwierdzić poprzez kliknięcie na przycisk Otwórz. Obraz 40. Okno dialogowe z zasobami do wczytania Wczytany zasób/zasoby pojawią się na prawym panelu ekranu. 15

16 Usuwanie zasobów z biblioteki Obraz 41. Dodane zasoby Aby usunąć zasoby z biblioteki należy kliknąć zakładkę zasobu znajdującą się na prawym panelu programu (patrz Obraz 3. Ekran główny). Obraz 42. Zakładki bibliotek Następnie należy wybrać pożądany do usunięcia zasób. Obraz 43. Przycisk zapisu prezentacji 16

17 Kolejnym krokiem jest kliknięcie na przycisk usuń znajdujący się w dolnej części prawego panelu programu. Obraz 44. Przycisk zapisu prezentacji Program spyta się użytkownika czy usunąć zaznaczoną pozycję (zasób) z biblioteki. Obraz 45. Komunikat usunięcia pozycji z biblioteki Zasób zostanie usunięty i zniknie z prawego panelu programu. Dodawanie zasobu do slajdu Aby dodać zasób na wybrany slajd należy kliknąć na zakładkę pożądanej biblioteki na prawym panelu programu (patrz Obraz 3. Ekran główny). Następnie należy wybrać zasób. Obraz 46. Zakładki bibliotek Obraz 47. Dostępne zasoby 17

18 Kolejnym krokiem jest kliknięcie na przycisk Dodaj do slajdu. Obraz 48. Przycisk dodaj do slajdu Zasób zostanie dodany centralnym miejscu slajdu. Obraz 49. Dodany zasób! Istnieje również możliwość dodania zasobu do slajdu poprzez podwójne kliknięcie na pożądany zasób. Usuwanie slajdu Aby usunąć slajd należy wybrać pożądany slajd poprzez pojedyncze kliknięcie. Następnie należy kliknąć na przycisk usuń slajd. Na ekranie pojawi się komunikat z zapytaniem czy usunąć bieżący slajd. Należy zatwierdzić działanie klikają na przycisk tak. Obraz 51. Zaznaczenie slajdu Obraz 50. Przycisk usuń slajd Obraz 52.Komunikat usunięcia slajdu Slajd zostanie usunięty. 18

19 Dodawanie punktu touchpoint Aby dodać punkt touchpoint do slajdu, należy kliknąć na przycisk dodaj punkt. Na ekranie pojawi się punkt touchpoint. Aby zmienić położenie punktu należy na niego kliknąć i przesunąć w pożądane miejsce. Obraz 53. Przycisk dodaj punkt Obraz 54. Zmiana położenia touchpoint a! Na jednym slajdzie można dodać maksymalnie 20 punktów touchpoint. Usuwanie punktu touchpoint Aby usunąć punkt touchpoint należy kliknąć na pożądany punkt. Obok przycisku dodaj punkt pojawi się przycisk usuń, który należy kliknąć. Program wyświetli komunikat usunięcia punktu, należy kliknąć na przycisk tak. Obraz 55. Przyciski: dodaj punkt oraz usuń Obraz 56.Komunikat usunięcia punktu Punkt zostanie usunięty. 19

20 Edycja punktu touchpoint Aby zedytować punkt touchpoint należy na niego kliknąć. Na prawym panelu programu pojawi się panel edycji touchpoint a (patrz Obraz 10. Panel edycji touchpoint a). Do punktu touchpoint można dodać: a. nazwę punktu, poprzez kliknięcie w pole nazwy punktu i wpisanie pożądanej nazwy, b. opis punktu, poprzez kliknięcie w pole opisu punktu i wpisanie pożądanego opisu, Obraz 57. Pole nazwy punktu Obraz 58. Pole opisu punktu c. zasoby biblioteki, poprzez kliknięcie na pożądaną zakładkę touchpoint a (patrz Obraz 10. Panel edycji touchpoint a) a następnie wybór z panelu bibliotek (patrz Obraz 7. Panel bibliotek) pożądanego zasobu i dodanie go poprzez kliknięcie na przycisk dodaj do punktu. Usuwanie zasobów touchpoint a Aby usunąć zasoby z touchpoint a należy kliknąć na punkt touchpoint a następnie wybrać z panelu edycji touchpoint a pożądany do usunięcia zasób. Kolejnym krokiem jest wybór z klawiatury komputera klawisza Delete. Program wyświetli komunikat z zapytaniem czy usunąć dany zasób. Należy kliknąć tak. Obraz 59. Zasób oznaczony do usunięcia Obraz 60.Komunikat usunięcia pozycji z punktu touchpoint Zasób zostanie usunięty z punktu touchpoint. 20

21 Zmiana ustawień touchpoint a Aby zmienić ustawienia touchpoint a należy wybrać z panelu edycji touchpoint a zakładkę ustawienia. Pojawi się okno ustawień. Obraz 61. Zakładka ustawienia W ramach ustawień można zmieniać: Obraz 62.Okno ustawień touchpoint a a. pozycję auto-play (kolejność wyświetlania punktów na slajdzie), poprzez kliknięcie na przycisk + I -, b. czas wyświetlania elementu w sekundach, poprzez kliknięcie na przycisk + I -, c. kolor punktu touchpoint, poprzez kliknięcie w pole koloru a następnie wybranie pożądanego. Obraz 63.Zmiana koloru punktu touchpoint 21

22 6. FAQ Jak odinstalować program Expo Composer? Aby odinstalować program Expo Composer należy otworzyć okno panelu sterowania i wybrać pozycję Odinstaluj programy. Z listy zainstalowanych programów należy wybrać Expo Composer a następnie kliknąć Odinstaluj. Czy program Expo Composer działa na telefonach? Program Expo Composer działa na wszystkich urządzeniach spełniających wymagania opisane w podpunkcie 1.2 Wymagania systemowe niniejszego dokumentu. 22

23 7. WSPARCIE TECHNICZNE I KONTAKT W razie pytań, wątpliwości bądź problemów z programem Expo Composer skontaktuj się z firmą DoIT Technology, za pośrednictwem strony zakładka Kontakt", lub pod adresem mailowym: 23

24 SPIS OBRAZÓW Obraz 1. Instalacja Expo Composer'a... 4 Obraz 2. Przebieg procesu instalacji... 4 Obraz 3. Ekran główny... 5 Obraz 4. Pasek funkcji programu... 5 Obraz 5. Funkcje programu... 5 Obraz 6. Działania na nazwach i slajdach... 6 Obraz 7. Panel bibliotek... 6 Obraz 8. Punkt touchpoint... 6 Obraz 9. Funkcje programu... 7 Obraz 10. Panel edycji touchpoint a... 7 Obraz 11. Przycisk tworzenia nowej prezentacji... 9 Obraz 12. Komunikat zapisu zmian... 9 Obraz 13. Przycisk zapisu prezentacji... 9 Obraz 14. Komunikat zapisu zmian... 9 Obraz 15. Przycisk zapisu prezentacji Obraz 16. Okno dostępnych prezentacji Obraz 17. Wybór prezentacji Obraz 18. Przycisk usunięcia prezentacji Obraz 19. Komunikat usunięcia prezentacji Obraz 20. Przycisk ustawień prezentacji Obraz 21. Okno ustawień prezentacji Obraz 22. Zmiana koloru tła prezentacji Obraz 23. Zmiana koloru pierwszego planu prezentacji Obraz 24. Zmiana ilustracji tła prezentacji Obraz 25. Zatwierdzenie zmian ustawień prezentacji Obraz 26. Przycisk ustawień prezentacji Obraz 27. Okno ustawień prezentacji Obraz 28. Przywrócenie domyślnych ustawień prezentacji Obraz 29. Przycisk O programie Obraz 30. Okno z informacjami o programiw Obraz 31. Przycisk odtwarzania Obraz 32. Pole nazwy prezentacji Obraz 33. Dodawanie nazwy prezentacji Obraz 34. Pole nazwy slajdu Obraz 35. Dodawanie nazwy slajdu Obraz 36. Przycisk dodaj slajd Obraz 37. Dodawanie nowego slajdu Obraz 38. Zakładki bibliotek Obraz 39. Przycisk wczytaj Obraz 40. Okno dialogowe z zasobami do wczytania Obraz 41. Dodane zasoby Obraz 42. Zakładki bibliotek Obraz 43. Przycisk zapisu prezentacji Obraz 44. Przycisk zapisu prezentacji

25 Obraz 45. Komunikat usunięcia pozycji z biblioteki Obraz 46. Zakładki bibliotek Obraz 47. Dostępne zasoby Obraz 48. Przycisk dodaj do slajdu Obraz 49. Dodany zasób Obraz 50. Przycisk usuń slajd Obraz 51. Zaznaczenie slajdu Obraz 52.Komunikat usunięcia slajdu Obraz 53. Przycisk dodaj punkt Obraz 54. Zmiana położenia touchpoint a Obraz 55. Przyciski: dodaj punkt oraz usuń Obraz 56.Komunikat usunięcia punktu Obraz 57. Pole nazwy punktu Obraz 58. Pole opisu punktu Obraz 59. Zasób oznaczony do usunięcia Obraz 60.Komunikat usunięcia pozycji z punktu touchpoint Obraz 61. Zakładka ustawienia Obraz 62.Okno ustawień touchpoint a Obraz 63.Zmiana koloru punktu touchpoint

Expo Presenter. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Presenter. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Presenter Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O APLIKACJI... 4 Wstęp... 4 Wymagania systemowe... 4 Licencjonowanie... 4 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Presenter...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator Wspomagamy procesy automatyzacji od 1986 r. Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC MultiCon Emulator Wersja: od v.1.0.0 Do współpracy z rejestratorami serii MultiCon Przed rozpoczęciem użytkowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 W celu zainstalowania oprogramowania należy: 1. Wyłączyć kontrolę konta użytkownika: Uwaga! Pominięcie tego kroku spowoduje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus

Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus 1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe.. 3 2. Tworzenie koszyka notowań.. 10 3. Modyfikowanie koszyka notowań. 11 4. Uruchamianie tabeli notowań.. 12

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 994505 USB 2.0 DVD MAKER Strona 1 z 6 Rozdział 1: Instalacja USB 2.0 DVD MAKER 1.1. Zawartość zestawu Wyjmij USB 2.0 DVD MAKER z opakowania i sprawdź, czy wszystkie elementy

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

IPLA HELP. W celu uruchomienia aplikacji IPLA należy pobrać wersję instalacyjną programu iplasetup.exe i zapisać ją na dysku twardym komputera.

IPLA HELP. W celu uruchomienia aplikacji IPLA należy pobrać wersję instalacyjną programu iplasetup.exe i zapisać ją na dysku twardym komputera. IPLA HELP Spis treści 1. Instalacja programu...1 2. Wymagania techniczne...2 3. Okno logowania...2 4. Opcje IPLA...4 5. Zakładka Media...6 6. Zakładka RSS...8 7. Zakładka Kontakty...9 8. Zakładka Pokoje...

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Symfonia Handel Instrukcja Instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja modułu... 3 2. Uruchomienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

Tablica SMART Board i Microsoft Office krótki poradnik

Tablica SMART Board i Microsoft Office krótki poradnik Tablica SMART Board i Microsoft Office krótki poradnik Korzystanie z aplikacji Microsoft Office z tablicą SMART Board informacje ogólne Korzystając z funkcji Ink Aware, możesz pisać albo rysować bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu FaceController.

Instrukcja instalacji programu FaceController. Instrukcja instalacji programu FaceController. 1. Minimalne wymagania systemowe 1.1. System Windows 8 lub nowszy 1.2. Procesor x64 3.1 Ghz lub szybszy 1.3. 4 GB RAM lub więcej 1.4. Port USB 3.0 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści instrukcja obsługi programu Neofon Spis treści... 2 Główne okno aplikacji... 3 Panel dolny... 4 Klawiatura numeryczna... 5 Regulacja głośności... 6 Książka adresowa... 7 Okno dodawania/edycji kontaktu...

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie antywirusowe avast! Free Antivirus 7.x + virus do testów

Oprogramowanie antywirusowe avast! Free Antivirus 7.x + virus do testów Oprogramowanie antywirusowe avast! Free Antivirus 7.x + virus do testów Jak zainstalować avast! Free Antivirus 7.x? Następujące wymagania systemowe są zalecane dla instalacji i uruchomienia na komputerze

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte 7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business Ship

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 713X

Karta TV PVR-TV 713X Karta TV PVR-TV 713X SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 713X TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku

Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku 1. Minimalne wymagania sprzętowe System operacyjny: Microsoft Window XP SP3 (32 bit), XP SP2 (64 bit), Windows Vista SP1, 7, Microsoft Windows Server 2003 SP2,

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja systemu Windows XP przy współpracy z programem Mach3

Optymalizacja systemu Windows XP przy współpracy z programem Mach3 Optymalizacja systemu Windows XP przy współpracy z programem Mach3 Zaleca się, aby komputer na którym ma pracować program Mach3 był przeznaczony wyłącznie do tego celu. Instalujemy na nim tylko programy,

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Generator Wniosków o Płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

3 Programy do tworzenia

3 Programy do tworzenia 3 Programy do tworzenia prezentacji PowerPoint 2007 3.1. Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 jest podobne jak w programie PowerPoint 2003.

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Następnie uruchom b-link z Menu Start lub ponownie uruchom komputer.

Następnie uruchom b-link z Menu Start lub ponownie uruchom komputer. B-LINK SZYBKI START Ten krótki przewodnik umożliwia użytkownikowi poznanie działania i podstawowych funkcji programu b-link, pozwalając szybko zacząd pracę z programem. Omawiamy w nim tylko niektóre funkcje

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z APLIKACJI

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z APLIKACJI INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z APLIKACJI www.ebooki.nowaera.pl WSTĘP WYMAGANIA SYSTEMOWE REJESTRACJA LOGOWANIE AKTYWACJA E-BOOKA POBRANIE E-BOOKA NA URZĄDZENIE MOBILNE USUNIĘCIE E-BOOKA Z URZĄDZENIA MOBILNEGO

Bardziej szczegółowo

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3 Interfejs DT Ta sekcja umożliwia minimalizowanie i/lub zamykanie interfejsu DT, zapewnia dostęp do funkcji wyszukiwania oraz paska informującego o wolnej/zajętej przestrzeni. Ta sekcja umożliwia wybór

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS Instrukcja instalacji modemu HUAWEI E220 na komputerach z systemem operacyjnym Windows. Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania do modemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 08/2015 V7 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Aby skutecznie pracować z programem Agrinavia Map należy zrozumieć zasadę interfejsu aplikacji. Poniżej można odszukać zasady działania Agrinavia Map. Szczegółowe informacje na temat

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Google Chrome

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Google Chrome Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Google Chrome Niniejsza instrukcja podpowie Państwu jak zainstalować oraz aktywować program GfK e-trendy poprzez przeglądarkę Google Chrome.

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50 Spis treści Rozdział 1. Instalacja systemu Aurox...5 Wymagania sprzętowe... 5 Rozpoczynamy instalację... 6 Wykrywanie i instalacja urządzeń... 7 Zarządzanie partycjami... 10 Konfiguracja sieci i boot loadera...

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit W celu uruchomienia programów DOS na Windows 7 Home Premium 64 bit lub Windows 8/8.1 można wykorzystać programy DoxBox oraz D-Fend

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox Niniejsza instrukcja podpowie Państwu jak zainstalować oraz aktywować program GfK e-trendy poprzez przeglądarkę Mozilla Firefox.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Dokument przedstawia sposób instalacji programu Sokrates na komputerze PC z systemem operacyjnym Windows. Instalacja pracuje w sieci LAN. ERI Software 2013 Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint

Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint Program PowerPoint to zaawansowana aplikacja do obsługi prezentacji, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać jej podstawowe funkcje.

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji X-Trade DDE To MetaStock Chart 1.1

Instrukcja obsługi aplikacji X-Trade DDE To MetaStock Chart 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji X-Trade DDE To MetaStock Chart 1.1 Spis treści Spis treści... 2 1. Wymagania sprzętowe... 3 2. Okno główne aplikacji... 4 3. Dodawanie waluty... 5 4. Usunięcie waluty... 6

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 Notowania BRE Statica 3 instalacja programu, funkcje dedykowane. Notowania BRE Statica 3 to wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

HELIOS pomoc społeczna

HELIOS pomoc społeczna Instrukcja przygotowania pliku wsadowego do zasilenia SEPI przy pomocy dodatkowej aplikacji HELSepi 1. Instalacja aplikacji Pobieramy plik instalacyjny HelSEPIsetup.exe ze strony internetowej www.ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

ebanking www.doittechnology.pl 1 Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl Dokumentacja użytkownika

ebanking www.doittechnology.pl 1 Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl Dokumentacja użytkownika ebanking Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O APLIKACJI... 4 Wstęp... 4 Wymagania systemowe... 4 Licencjonowanie... 5 2. PIERWSZE KROKI Z ebanking... 6 Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager Tablet bezprzewodowy QIT30 Oprogramowanie Macro Key Manager Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Panel Sterowania - wprowadzenie... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Jak stworzyć nowy profil... 5 3.2 Jak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

Temat: Administracja kontami użytkowników

Temat: Administracja kontami użytkowników Temat: Administracja kontami użytkowników Praca z hasłami Tworzenie hasła W zależności od wybranej metody tworzenia konta użytkownika lokalnego Windows XP daje możliwość utworzenia hasła użytkownika podczas

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Praca z widokami i nawigacja w pokazie

Praca z widokami i nawigacja w pokazie Poniższe ćwiczenie ma na celu zapoznanie z ogólnymi zasadami pracy w środowisku MS PowerPoint oraz najczęściej wykorzystywanymi mechanizmami służącymi do dodawania i edycji slajdów. Należy pobrać ze wskazanej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z systemu operacyjnego WINDOWS

Ćwiczenia z systemu operacyjnego WINDOWS Opracowanie: Krzysztof Trembaczowski Spis treści Ćwiczenia z systemu operacyjnego Windows 98.... 3 1. Ćwiczenie (Zabawa z pasjansem)... 3 2. Ćwiczenie (Elementy składowe interfejsu)... 3 3. Ćwiczenie (Elementy

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika POLSKI Macro Key Manager Podręcznik użytkownika Wprowadzenie Macro Key Manager to specjalna aplikacja oprogramowania tabletu. Korzystając z oprogramowania Macro Key Manager, można konfigurować funkcje

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus

7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus 7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe Sterowanie klawiaturą, klawiatura, klawisze funkcyjne, przesuwanie obiektów ekranowych, wydawanie poleceń za pomocą klawiatury

Słowa kluczowe Sterowanie klawiaturą, klawiatura, klawisze funkcyjne, przesuwanie obiektów ekranowych, wydawanie poleceń za pomocą klawiatury Obsługa za pomocą klawiatury Różnego typu interfejsy wykorzystują różne metody reagowania i wydawania poleceń przez użytkownika. W środowisku graficznym najpopularniejsza jest niewątpliwie mysz i inne

Bardziej szczegółowo