Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: naley stosowa rodków czyszczcych w plynie lub w aerozolu. Urzdzenie naley czyci wilgotn szmatk. 3. Nie naley uywa tego urzdzenia w pobliu jakichkolwiek plynów. 4. Nie naley umieszcza urzdzenia na niestabilnej powierzchni. Upuszczenie urzdzenia moe spowodowa powane uszkodzenie. 5. Nie wolno upuszcza urzdzenia. 6. zapewni prawidlow wentylacj oraz niezawodne dzialanie urzdzenia i chroni je przed przegrzaniem, nie naley blokowa ani przeslania tych otworów. 7. Urzdzenie naley uytkowa, korzystajc z zasilania wskazanego na etykiecie. W razie braku pewnoci co do dostpnego typu zasilania, naley skonsultowa si z dostawc lub lokalnym zakladem energetycznym. 8. Nie naley dopuszcza do przygniatania przewodu zasilajcego. Nie naley ustawia urzdzenia w miejscu, gdzie przechodzce osoby stpalyby po przewodzie. 9. tego móglby by poar lub poraenie prdem elektrycznym. 11. Jeli na urzdzenie zostal rozlany plyn. (c) Jeli urzdzenie zostalo naraone na dzialanie deszczu lub wody. (d) Jeli urzdzenie nie dziala prawidlowo, naley stosowa si do zalece instrukcji obslugi. Naley korzysta tylko z elementów regulacyjnych wskazanych w instrukcji obslugi, poniewa skutkiem niewlaciwej regulacji/ustawienia moe by uszkodzenie i konieczno wykonania kosztownej naprawy przez wykwalifikowanego technika w celu przywrócenia normalnego stanu urzdzenia. (e) Jeli urzdzenie zostalo upuszczone lub doszlo do uszkodzenia podstawy montaowej. (f) Jeli urzdzenie wykazuje wyrane objawy zmiany wydajnoci, wskazujce na potrzeb obslugi serwisowej. 12. Zgodnie z regulacjami prawnymi dotyczcymi stacji roboczych, ze wzgldu na blyszczc powierzchni czolow obudowy nie naley umieszcza urzdzenia w polu widzenia uytkownika. OSTRZEENIE! W urzdzeniu WD ShareSpace jest stosowany akumulator litowy typu CR2032. W przypadku dokonania nieprawidlowej wymiany akumulatora wystpuje ryzyko eksplozji. Do wymiany naley stosowa tylko akumulatory takiego samego typu lub równorzdne, zalecane przez producenta. Zuyte akumulatory naley utylizowa zgodnie z zaleceniami producenta. WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Spis treci Serwis i pomoc techniczna firmy WD.. 1 Rejestracja produktu firmy WD Informacje ogólne... 3 Formatowanie i konfiguracja Przechowywanie plików w urzdzeniu WD ShareSpace... 3 Dane techniczne Zawarto zestawu Akcesoria Wymagania systemowe... 6 Przed instalacj....

3 7 Rejestr informacji o produkcie firmy WD 7 Widok systemu 8 Wskaniki diodowe (LED). 9 Przycisk kopii zapasowej USB Porty Przycisk resetowania Funkcje urzdzenia Kensington Podstawowa konfiguracja urzdzenia WD ShareSpace Krok 1. Podlcz urzdzenie WD ShareSpace do sieci Krok 2. Nawi polczenie sieciowe z urzdzeniem WD ShareSpace Wykonywanie kopii zapasowych komputerów w sieci Opis programu WD Anywhere Backup Wane uwagi dotyczce instalacji Konfigurowanie programu WD Anywhere Backup Korzystanie z programu Time MachineTM..

4 46 Konfigurowanie programu Time Machine Uruchamianie kopii zapasowej.. 49 Przywracanie elementów z kopii zapasowej Usuwanie calej kopii zapasowej Zmienianie hasla.. 52 Spis treci - I WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 5 Usluga dostpu zdalnego MioNet Opis uslugi MioNet. 55 Konfigurowanie dostpu zdalnego Korzystanie z witryny internetowej uslugi MioNet (po rejestracji) Odtwarzanie i przesylanie strumieniowe wideo, muzyki i zdj Informacje o serwerze multimediów Obslugiwane typy multimediów. 65 Przechowywanie multimediów.. 66 Urzdzenia multimedialne Korzystanie z programu itunes w polczeniu z urzdzeniem WD ShareSpace Zewntrzny dysk USB -- udostpnianie i kopie zapasowe Udostpnianie danych na dysku USB.

5 76 Funkcja automatycznej kopii zapasowej USB 76 8 Korzystanie z programu WD Discovery (tylko system Windows). 79 Opis programu WD Discovery Mapowanie dysku sieciowego.. 79 Przegldanie udzialów sieciowych Tworzenie skrótu na pulpicie Wlczanie i wylczanie wskanika diodowego identyfikacji Automatyczne aktualizowanie programu WD Discovery Program Network Storage Manager: podstawowe funkcje Konfigurowanie urzdzenia WD ShareSpace Funkcje programu Network Storage Manager urzdzenia WD ShareSpace Opis interfejsu uytkownika Tryb podstawowy Spis treci - II WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 10 Program Network Storage Manager: Tryb zaawansowany Karta System Karta Network (Sie)....

6 Karta Storage (Pami masowa) Karta Media (Multimedia) Karta Users (Uytkownicy) Karta Status (Stan) Download Manager (Meneder pobierania): program Downloader Funkcje programu Downloader 168 Opis interfejsu uytkownika Karta HTTP/FTP Karta CTorrent Wymiana dysku rodki ostronoci dotyczce wyladowa elektrostatycznych Rozwizywanie problemów Glosariusz Dodatek Zgodno z przepisami....

7 Zgodno z przepisami dotyczcymi ochrony rodowiska (Chiny).....

8 202 Informacje o gwarancji Licencja GNU General Public License (,,GPL") Skorowidz Spis treci - III WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Serwis i pomoc techniczna firmy WD W razie wystpienia problemów prosimy o skontaktowanie si z nami, abymy mogli podj prób ich rozwizania, zanim zwróc Pastwo produkt. Odpowied na wikszo pyta dotyczcych pomocy technicznej mona uzyska w naszej bazie wiedzy albo za porednictwem poczty w witrynie support.wdc.com. Jeli te zasoby nie zawieraj poszukiwanej odpowiedzi, prosimy skontaktowa si z firm WD telefonicznie, wybierajc odpowiedni numer telefonu poniej. Zakupiony produkt jest objty 30-dniow bezplatn pomoc techniczn w okresie gwarancyjnym. Okres 30 dni rozpoczyna si w dniu nawizania pierwszego kontaktu telefonicznego z pomoc techniczn firmy WD. Pomoc techniczna za porednictwem poczty jest bezplatna przez caly okres obowizywania gwarancji, a nasza obszerna baza wiedzy jest dostpna przez cal dob. Aby otrzymywa informacje o nowych funkcjach i uslugach, naley pamita o zarejestrowaniu produktu w naszej witrynie internetowej pod adresem https://www.wdc.com/register. Dostp do internetowej pomocy technicznej Nasza witryna pomocy technicznej pod adresem support.wdc.com zawiera nastpujce dzialy tematyczne: Downloads (Pliki do pobrania) -- sterowniki, oprogramowanie i aktualizacje produktów firmy WD. Registration (Rejestracja) -- zarejestrowanie produktu firmy WD pozwala otrzymywa informacje o najnowszych aktualizacjach i specjalnych ofertach. Warranty & RMA Services (Uslugi gwarancyjne i wymiana produktów) -- informacje na temat gwarancji, programu wymiany produktów (RMA), statusu zglosze RMA oraz informacje o odzyskiwaniu danych. Knowledge Base (Baza wiedzy) -- materialy w bazie wiedzy mona przeszukiwa wedlug slów kluczowych, wyrae lub numerów artykulów. Installation (Instalacja) -- pomoc dotyczca instalowania produktów firmy WD i oprogramowania. SERWIS I POMOC TECHNICZNA FIRMY WD - 1 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Kontakt z pomoc techniczn firmy WD Kontaktujc si z firm WD w sprawie pomocy, naley przygotowa numer seryjny produktu firmy WD, informacje o zainstalowanym sprzcie oraz numery wersji oprogramowania systemowego. Ameryka Pólnocna Angielski 800.ASK.4WDC ( ) Hiszpaski Azja i Pacyfik Australia Chiny Hongkong Indie Indonezja Japonia Korea Malezja Filipiny Singapur Tajwan / (MNTL)/ (Reliance) (Pilot Line) /1 800cji o korzystaniu z serwera multimediów Twonky Media, zobacz,,odtwarzanie i przesylanie strumieniowe wideo, muzyki i zdj" na str. 65. Aby uzyska wicej informacji na temat korzystania z uslugi itunes, zobacz,,korzystanie z programu itunes w polczeniu z urzdzeniem WD ShareSpace" na str. 74. Download (Pobieranie) -- do zapisywania plik& Znajduje si w pobliu uziemionego gniazdka elektrycznego. Jest czyste i wolne od kurzu. Zapewnia stabiln powierzchni, woln od drga. Jest dobrze wentylowane i poloone z dala od ródel ciepla. Jest izolowane od wplywu pól magnetycznych pochodzcych z takich urzdze elektrycznych, jak klimatyzatory, urzdzenia radiowe, przekaniki telewizyjne itp. Rejestr informacji o produkcie firmy WD W poniszej tabeli naley zapisa numer seryjny i numer modelu nowego produktu firmy WD, znajdujce si na naklejce na dolnej ciance urzdzenia. Naley równie zanotowa dat zakupu i inne informacje, np. nazw i wersj posiadanego systemu operacyjnego. Te informacje s konieczne do konfiguracji i uzyskania pomocy technicznej. Numer seryjny: Numer modelu: Data zakupu: System i oprogramowanie: INFORMACJE OGÓLNE - 7 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Widok systemu Przycisk zasilania Wskaniki diodowe Przycisk kopii zapasowej przez USB Port USB 1 (automatyczna kopia zapasowa) Zlcze zasilania Przycisk resetowania Port Ethernet Porty USB 2 i 3 Gniazdo zabezpieczenia typu Kensington Przycisk zasilania Wane: Urzdzenie wlcza si automatycznie po pierwszym podlczeniu do ródla zasilania. Proces wlczania moe potrwa do trzech minut. W tym czasie nie naley naciska przycisku zasilania. Przycisk zasilania umoliwia wlczanie i wylczanie urzdzenia. Aby wlczy urzdzenie, nacinij przycisk zasilania i przytrzymaj go, a wskanik diodowy blynie jeden raz, a nastpnie zwolnij przycisk. Wskanik diodowy pozostanie zapalony przez ok. 30 sekund, podczas gdy urzdzenie bdzie uruchamiane. Przytrzymanie wcinitego przycisku przez cztery sekundy powoduje wylczenie urzdzenia. INFORMACJE OGÓLNE - 8 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Wskaniki diodowe (LED) Wskaniki LED (diody wietlne) umieszczone na urzdzeniu dostarczaj informacji o stanie systemu, jego dysków twardych oraz polczenia sieciowego. Wskaniki diodowe wskazuj nastpujce informacje o stanie systemu: Wskanik i ikona Kolor Stan Opis Zasilanie Zielony wieci Nie wieci Blyska System jest zasilany (przylczony do ródla zasilania oraz wlczony) i gotowy do uycia. System nie jest zasilany. Trwa rozruch systemu Trwa przywracanie domylnych ustawie fabrycznych Trwa konfiguracja systemu RAID Wolumin uytkownika jest niedostpny Dyski twarde Zielony Blyska losowo wieci Dysk twardy jest uywany Dysk twardy jest gotowy do uytkowania Dysk twardy jest zainstalowany Bld dysku twardego System wykryl obcy dysk twardy z zapisanymi danymi Dysk twardy nie jest obecny Dysk twardy nie zostal poprawnie zainstalowany Zostalo wykryte lcze sieciowe Brak polczenia sieciowego Trwa przesylanie lub odbieranie danych Identyfikacja systemu jest aktywna Identyfikacja systemu jest wylczona Stan krytyczny Urzdzenie pamici masowej USB zostalo przylczone do przedniego portu USB Trwa odbudowa systemu RAID Trwa przywracanie ustawie konfiguracyjnych Trwa inicjalizacja systemu Jeden blysk na sekund -- system formatuje dysk USB Jeden blysk na sekund (kopia zapasowa) -- urzdzenie USB do urzdzenia WD ShareSpace Dwa blyski na sekund (kopia zapasowa) -- urzdzenie WD ShareSpace do urzdzenia USB Inicjalizacja zostala zakoczona Sie nawizuje polczenie Aktywno lcza Sie nawizala polczenie Polczenie sieciowe jest aktywne INFORMACJE OGÓLNE - 9 Bursztynowy Zielony/ bursztynowy Zielony/ bursztynowy Ethernet (przedni wskanik) Zielony wieci Blyska Nie wieci wieci Nie wieci Blyska Identyfikacj a systemu/ bld Niebieski wieci Nie wieci Czerwony Kopia zapasowa przez USB Zielony Blyska wieci Blyska Nie wieci Ethernet (tylny wskanik) Pomaraczowy Blyska Zielony wieci Blyska WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Przycisk kopii zapasowej USB Przycisk kopii zapasowej USB umoliwia tworzenie kopii zapasowych plików z dysku twardego USB w urzdzeniu albo z urzdzenia na dysku USB.

9

10 Funkcja kopii zapasowej USB jest obslugiwana tylko za porednictwem portu USB na panelu czolowym (port 1). Odpowiednie instrukcje zawiera rozdzial,,funkcja automatycznej kopii zapasowej USB" na str. 76. Porty Element Ikona Opis Port USB 1 Umoliwia podlczenie dysku USB. Uwaga: Ten port jest wyposaony w funkcj automatycznej kopii zapasowej, która umoliwia automatyczne tworzenie kopii zapasowych plików z dysku USB w urzdzeniu i odwrotnie. Umoliwia podlczenie dysku USB. Umoliwia przylczenie urzdzenia do sieci lokalnej. Umoliwia podlczenie urzdzenia do zasilacza sieciowego przylczonego do gniazdka elektrycznego. Porty USB 2 i 3 Port Ethernet Zlcze zasilania Przycisk resetowania Przycisk resetowania przywraca domylne ustawienia fabryczne takich wartoci jak nazwa urzdzenia, tryb sieciowy/adres IP oraz haslo administratora. Nie powoduje wymazania udostpnionych folderów ani woluminów. Aby uzyska wicej informacji o resetowaniu systemu, zobacz,,resetowanie urzdzenia WD ShareSpace" na str Funkcje urzdzenia Kensington Gniazdo zabezpieczenia Dla zapewnienia bezpieczestwa urzdzenie zostalo wyposaone w gniazdo zabezpieczenia typu Kensington, które obsluguje standardow link zabezpieczajc typu Kensington. Wicej informacji o gniedzie zabezpieczenia typu Kensington mona uzyska w witrynie internetowej INFORMACJE OGÓLNE - 10 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 2 Podstawowa konfiguracja urzdzenia WD ShareSpace Krok 1. Podlcz urzdzenie WD ShareSpace do sieci Aby przylczy urzdzenie WD ShareSpace do malej sieci lokalnej w domu lub w biurze, wykonaj nastpujce czynnoci. 1. Podlcz jedn kocówk kabla Ethernet do portu Ethernet na tylnej ciance urzdzenia. Podlcz drug kocówk kabla Ethernet bezporednio do portu routera lub przelcznika sieciowego. 2. Podlcz ródlo zasilania prdem stalym do gniazda zasilania na tylnej ciance urzdzenia. 3. Wló wtyczk zasilacza do gniazdka elektrycznego. Urzdzenie zostanie wlczone automatycznie po okolo 30 sekundach, co zostanie zasygnalizowane ciglym zielonym wiatlem wskanika diodowego w przycisku zasilania. Wane: Przed przystpieniem do konfigurowania urzdzenia WD ShareSpace naley poczeka na zakoczenie rozruchu urzdzenia. Ten proces trwa okolo trzech minut. W celu odlczenia zasilania urzdzenia naley nacisn i przytrzyma przycisk zasilania przynajmniej przez cztery sekundy. PODSTAWOWA KONFIGURACJA URZDZENIA WD SHARESPACE - 11 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Krok 2. Nawi polczenie sieciowe z urzdzeniem WD ShareSpace Urzdzenie WD ShareSpace mona latwo odnale w sieci lokalnej (LAN). W tym celu naley wykona nastpujc procedur: Windows,,Za pomoc programu WD Discovery (tylko system Windows)" na str. 12.,,Za pomoc Centrum sieci i udostpniania w systemie Windows" na str. 14.,,Mac OS X Leopard/Snow Leopard" na str. 18,,Mac OS X Tiger" na str. 20 Mac OS X Za pomoc programu WD Discovery (tylko system Windows) Uwaga: Program WD Discovery, znajdujcy si na dolczonym dysku CD, naley zainstalowa na kadym komputerze PC podlczonym do sieci LAN, z którego bdzie uzyskiwany dostp do urzdzenia WD ShareSpace. 1. Wlcz komputer i poczekaj na zaladowanie systemu operacyjnego. 2. Wló dysk CD z programem instalacyjnym do stacji dysków CD lub DVD-ROM. Uwaga: Jeli funkcja automatycznego uruchamiania jest w komputerze wylczona, oprogramowanie narzdziowe naley zainstalowa rcznie. Kliknij przycisk Start, a nastpnie kliknij polecenie (Mój) komputer. Kliknij prawym przyciskiem myszy stacj dysków CD/DVD, kliknij polecenie Otwórz, a nastpnie kliknij dwukrotnie plik Setup.exe. 3. Windows Vista/Windows 7: Kliknij polecenie Uruchom program setup.exe, a nastpnie kliknij przycisk Zezwól. 4. Kliknij przycisk Accept (Akceptuj) na ekranie warunków umowy licencyjnej. PODSTAWOWA KONFIGURACJA URZDZENIA WD SHARESPACE - 12 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 5. Jeli urzdzenie WD ShareSpace zostalo podlczone poprawnie, zgodnie ze wskazaniem na ekranie Connect (Polczenie) na str. 13, kliknij przycisk Next (Dalej). 6. Zostanie otwarty ekran instalatora, zawierajcy list opcji. Kliknij opcj WD Discovery Tool. Po zainstalowaniu narzdzie WD Discovery zostanie automatycznie uruchomione, a na pulpicie pojawi si ikona WD Discovery. 7. Zostanie wywietlony ekran programu WD Discovery. Kliknij pozycj WDShareSpace na licie Network Drives Found (Znalezione dyski sieciowe), a nastpnie kliknij przycisk Configure (Konfiguruj). PODSTAWOWA KONFIGURACJA URZDZENIA WD SHARESPACE - 13 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 8. Zostanie wywietlony ekran logowania. Kontynuuj konfigurowanie urzdzenia, wykonujc procedur przedstawion w rozdziale,,konfigurowanie urzdzenia po raz pierwszy" na str. 89. Za pomoc Centrum sieci i udostpniania w systemie Windows W systemach operacyjnych Windows Vista i Windows 7 oprócz programu WD Discovery mona take uy innej metody konfigurowania i mapowania urzdzenia WD ShareSpace. 1. W systemie Windows Vista/Windows 7 kliknij kolejno Start > Komputer > Sie. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycj WDShareSpace w Centrum sieci i udostpniania i z menu rozwijanego wybierz polecenie Instaluj. Uwaga: Ikona nonika WDShareSpace na pulpicie sluy do otwierania interfejsu serwera Twonky. Aby uzyska wicej informacji o korzystaniu z serwera multimediów Twonky Media, zobacz,,serwer multimediów" na str Zostanie wywietlony ekran Znaleziono nowy sprzt. PODSTAWOWA KONFIGURACJA URZDZENIA WD SHARESPACE - 14 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 3. Kliknij opcj Odszukaj i zainstaluj oprogramowanie sterownika (zalecane). 4. Kliknij opcj Tak, zawsze wyszukuj w trybie online (zalecane). System Windows wyszuka sterownik. Wyszukiwanie sterownika moe potrwa okolo minuty, w zalenoci od konfiguracji systemu. PODSTAWOWA KONFIGURACJA URZDZENIA WD SHARESPACE - 15 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 5. Po ukoczeniu instalacji zostanie wywietlony komunikat potwierdzenia. Kliknij przycisk Zamknij. Obok pozycji WDShareSpace zostanie wywietlona ikona urzdzenia WDShareSpace, a w menu rozwijanym pojawi si polecenie Otwórz. Aby otworzy udzialy urzdzenia WD ShareSpace: 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycj WDShareSpace i z menu rozwijanego wybierz polecenie Otwórz. PODSTAWOWA KONFIGURACJA URZDZENIA WD SHARESPACE - 16 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 2. Aby wywietli zawarto zapisan w urzdzeniu, podaj swoj nazw uytkownika i haslo (domylnie,,admin" dla obu wartoci) i kliknij przycisk OK. Zostan wywietlone udzialy domylne: Public (Publiczny), Configuration (Konfiguracja) i Download (Pobieranie). Aby utworzy skrót na pulpicie do urzdzenia WD: Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycj WDShareSpace i z menu rozwijanego wybierz polecenie Utwórz skrót. Aby wywietli stron sieci Web urzdzenia WD ShareSpace: Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycj WDShareSpace i z menu rozwijanego wybierz polecenie Wywietl stron sieci Web urzdzenia.

11 Zostanie wywietlona strona logowania. Uwaga: Aby uzyska informacje na temat logowania, zobacz,,uzyskiwanie dostpu do programu Network Storage Manager urzdzenia WD ShareSpace" na str. 92. PODSTAWOWA KONFIGURACJA URZDZENIA WD SHARESPACE - 17 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Aby wywietli wlaciwoci urzdzenia WD ShareSpace: 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycj WDShareSpace i z menu rozwijanego wybierz polecenie Wlaciwoci. Zostanie wywietlony ekran WDShareSpace -- wlaciwoci. 2. Kliknij przycisk OK, aby zamkn ten ekran. Mac OS X Leopard/Snow Leopard 1. Wlcz komputer i poczekaj na zaladowanie systemu operacyjnego. 2. W programie Finder kliknij dwukrotnie pozycj WDShareSpace na licie Shared (Elementy udostpnione). (W razie potrzeby kliknij pozycj All (Wszystkie), a nastpnie kliknij dwukrotnie pozycj WDShareSpace). 3. Na stronie logowania wpisz tekst,,admin" w polach Name (Nazwa) i Password (Haslo) i upewnij si, e pole wyboru Remember this password in my keychain (Zapamitaj to haslo w moim lacuchu kluczy) jest zaznaczone. Kliknij przycisk Connect (Polcz). Zostan wywietlone udzialy Configuration (Konfiguracja), Download (Pobieranie) i Public (Publiczny). Uwaga: Udzial o nazwie Configuration (Konfiguracja) jest udzialem tylko do odczytu, zawierajcym jedynie plik pomocy i stron logowania. PODSTAWOWA KONFIGURACJA URZDZENIA WD SHARESPACE - 18 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 4. Kliknij dwukrotnie ikon udzialu Public, aby wywietli podfoldery: Shared Music (Udostpniona muzyka), Shared Pictures (Udostpnione obrazy) i Shared Videos (Udostpnione pliki wideo). Od tej chwili mona przeciga i upuszcza pliki w folderach udostpnionych za pomoc programu Finder. 5. Aby ikona dysku udostpnionego byla zawsze wywietlana na pulpicie, naley utworzy alias. Mona to zrobi na dwa sposoby: Uwaga: Przed utworzeniem aliasu naley klikn kolejno polecenia Finder > Preferences (Preferencje) i sprawdzi, czy pole wyboru Connected Servers (Polczone serwery) jest zaznaczone. Kliknij element, którego alias chcesz utworzy (na przyklad ikon udzialu Public), i przytrzymaj nacinity przycisk myszy. Przytrzymujc nacinite klawisze Cmd i Option, przecignij element w miejsce, w którym ma znajdowa si alias. Wykonanie tej operacji zamiast przeniesienia elementu spowoduje utworzenie jego aliasu w wybranej lokalizacji. Kliknij dwukrotnie element, dla którego chcesz utworzy alias (np. ikon udzialu Public), a nastpnie kliknij kolejno File (Plik) > Make Alias (Utwórz alias). PODSTAWOWA KONFIGURACJA URZDZENIA WD SHARESPACE - 19 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Na pulpicie zostanie wywietlona ikona udostpnionego dysku. Mac OS X Tiger 1. Wlcz komputer i poczekaj na zaladowanie systemu operacyjnego. 2. Otwórz program Finder. Kliknij opcj Network (Sie), a nastpnie kliknij dwukrotnie ikon WDShareSpace. 3. Wpisz tekst,,admin" w polach Name (Nazwa) i Password (Haslo) i upewnij si, e pole wyboru Remember this password in my keychain (Zapamitaj to haslo w moim lacuchu kluczy) jest zaznaczone. Kliknij przycisk Connect (Polcz). PODSTAWOWA KONFIGURACJA URZDZENIA WD SHARESPACE - 20 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 4. Upewnij si, e udzial Public jest zaznaczony na licie Select the volumes to mount (Wybierz woluminy do podlczenia), a nastpnie kliknij przycisk OK. 5. Kliknij dwukrotnie ikon udzialu Public na pulpicie, aby wywietli trzy udostpnione podfoldery. Od tej chwili mona przeciga i upuszcza pliki w folderach udostpnionych za pomoc programu Finder. 6. Aby ikona dysku udostpnionego byla zawsze wywietlana na pulpicie, naley utworzy alias. Mona to zrobi na dwa sposoby: Uwaga: Przed utworzeniem aliasu naley klikn kolejno polecenia Finder > Preferences (Preferencje) i sprawdzi, czy pole wyboru Connected Servers (Polczone serwery) jest zaznaczone. Kliknij element, którego alias chcesz utworzy, i przytrzymaj nacinity przycisk myszy. Przytrzymujc nacinite klawisze Cmd i Option, przecignij element w miejsce, w którym ma znajdowa si alias. Wykonanie tej operacji zamiast przeniesienia elementu spowoduje utworzenie jego aliasu w wybranej lokalizacji. Kliknij dwukrotnie element, dla którego chcesz utworzy alias (np. ikon udzialu Public), a nastpnie kliknij kolejno File (Plik) > Make Alias (Utwórz alias). PODSTAWOWA KONFIGURACJA URZDZENIA WD SHARESPACE - 21 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Na pulpicie zostanie wywietlone ikona udzialu Public. Gratulacje! Urzdzenie WD ShareSpace jest ju gotowe do uycia i jest dostpne jako litera dysku w oknie Mój komputer (w systemie Windows) lub jako ikona dysku udostpnionego na pulpicie (na komputerach Mac). Od tej chwili mona przeciga i upuszcza pliki, aby kopiowa je do urzdzenia WD ShareSpace, oraz przenosi pliki z urzdzenia WD ShareSpace na dowolny komputer w sieci, który zostal skonfigurowany zgodnie z powyszymi instrukcjami. Niniejszy podrcznik uytkownika zawiera informacje i instrukcje korzystania z wszystkich podstawowych i zaawansowanych funkcji urzdzenia WD ShareSpace, takich jak: Wykonywanie kopii zapasowej komputera (zobacz,,wykonywanie kopii zapasowych komputerów w sieci" na str. 23) Uzyskiwanie dostpu do urzdzenia WD ShareSpace z komputera zdalnego (zobacz,,usluga dostpu zdalnego MioNet" na str. 55) Odtwarzanie i przesylanie strumieniowe multimediów (zobacz,,odtwarzanie i przesylanie strumieniowe wideo, muzyki i zdj" na str. 65) Korzystanie z uslugi itunes (zobacz,,korzystanie z programu itunes w polczeniu z urzdzeniem WD ShareSpace" na str. 74) Podlczanie dysku USB w celu uzyskania dodatkowej pamici masowej oraz wymiany plików (zobacz,,zewntrzny dysk USB -- udostpnianie i kopie zapasowe" na str. 76.) Konfigurowanie urzdzenia WD ShareSpace i ustawie sieciowych. W podrczniku opisano sposób wykonywania nastpujcych zada: - Konfigurowanie alertów wywietlanych w oknach dialogowych lub przesylanych poczt - Zmienianie hasla administratora - Aktualizowanie oprogramowania sprztowego - Przywracanie domylnych ustawie fabrycznych - Konfigurowanie systemu RAID - Zarzdzanie preferencjami udostpniania plików - Konfigurowanie folderu docelowego kopii zapasowych - Konfigurowanie limitów dyskowych - Konfigurowanie folderu udostpnionego dla uytkowników - Dodawanie, modyfikowanie i usuwanie uytkowników i grup oraz zmienianie uprawnie wszystkich uytkowników i grup (odczyt i zapis, tylko odczyt, brak dostpu) do udzialów, folderów i urzdze pamici masowej USB (zobacz,,program Network Storage Manager: podstawowe funkcje" na str. 87 i,,program Network Storage Manager: Tryb zaawansowany" na str. 108). PODSTAWOWA KONFIGURACJA URZDZENIA WD SHARESPACE - 22 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 3 Wykonywanie kopii zapasowych komputerów w sieci Opis programu WD Anywhere Backup Program WD Anywhere Backup sluy do szybkiego, latwego i bezpiecznego wykonywania kopii zapasowych wszystkich komputerów w sieci.

12 Instalacyjny dysk CD dostarczany z urzdzeniem WD ShareSpace zawiera pi licencji programu WD Anywhere Backup. Kad z nich mona aktywowa na jednym komputerze PC lub Mac, aby wykonywa cigle kopie zapasowe danego komputera. Wystarczy wybra pliki, których kopie zapasowe maj by tworzone, i skonfigurowa urzdzenie WD ShareSpace. Od tej pory bd automatycznie wykonywane kopie zapasowe wszystkich zmodyfikowanych plików. Wane uwagi dotyczce instalacji Instalacja na kadym komputerze: Program WD Anywhere Backup naley zainstalowa za pomoc instalacyjnego dysku CD na kadym komputerze w sieci. Najpierw naley podlczy urzdzenie do sieci LAN i wlczy je: Przed przystpieniem do instalowania programu WD Anywhere Backup naley podlczy urzdzenie WD ShareSpace do sieci lokalnej oraz do ródla zasilania. Umoliwi to programowi WD Anywhere Backup rozpoznanie urzdzenia WD ShareSpace i spowoduje, e program zostanie zainstalowany w pelnej wersji, a nie w 30-dniowej wersji testowej. Laptopy z systemem Windows: Kopie zapasowe plików nie s wykonywane, kiedy laptop jest uywany w podróy. Aby kopie zapasowe plików zostaly automatycznie wykonane po ponownym podlczeniu laptopa do sieci domowej, naley ustawi tak sam nazw uytkownika i takie samo haslo w laptopie i w urzdzeniu WD ShareSpace. W przeciwnym razie w przypadku podlczenia laptopa do sieci domowej program WD Anywhere Backup bdzie mógl tworzy kopie zapasowe plików dopiero po zalogowaniu si uytkownika do urzdzenia WD ShareSpace. Windows 1. Wlcz komputer i poczekaj na zaladowanie systemu operacyjnego. 2. Wló dysk CD z oprogramowaniem do stacji dysków CD-ROM. Uwaga: Jeli funkcja automatycznego uruchamiania jest w komputerze wylczona, oprogramowanie narzdziowe naley zainstalowa rcznie. Kliknij przycisk Start, a nastpnie kliknij polecenie Komputer (w systemie Windows Vista/Windows 7) albo polecenie Mój komputer (w systemie Windows 2000/XP). Kliknij prawym przyciskiem myszy stacj dysków CD/DVD, kliknij polecenie Otwórz, a nastpnie kliknij dwukrotnie plik Setup.exe. 3. Windows Vista/Windows 7: Kliknij polecenie Uruchom program setup.exe, a nastpnie kliknij przycisk Zezwól. 4. Kliknij przycisk Accept (Akceptuj) na ekranie warunków umowy licencyjnej. WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH KOMPUTERÓW W SIECI - 23 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 5. Jeli urzdzenie zostalo podlczone poprawnie, zgodnie ze wskazaniem na ekranie Connect (Polczenie) na str. 13, kliknij przycisk Next (Dalej). 6. Kliknij pozycj WD Anywhere Backup. Uwaga: Nastpny ekran moe zosta wywietlony po uplywie 1-2 minut. 7. Wybierz preferowany jzyk z listy i kliknij przycisk OK. 8. Zamknij wszystkie inne otwarte programy, a nastpnie kliknij przycisk Next (Dalej), aby kontynuowa. 9. Jeli akceptujesz warunki umowy licencyjnej, kliknij przycisk I Agree (Zgadzam si), aby kontynuowa. WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH KOMPUTERÓW W SIECI - 24 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Po zakoczeniu instalowania programu WD Anywhere Backup kliknij przycisk Finish (Zakocz). Od tej chwili program WD Anywhere Backup jest gotowy do uycia. Zostanie wywietlony ekran konfiguracji programu WD Anywhere Backup. Uwaga: Ikona zainstalowanego programu WD Anywhere Backup jest wywietlana na pulpicie, a program WD Anywhere Backup znajduje si w folderze Programy. 10. Przejd do rozdzialu,,kopia zapasowa uruchamiana jednym klikniciem" na str. 28 lub,,tworzenie niestandardowego planu kopii zapasowych" na str. 32. WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH KOMPUTERÓW W SIECI - 25 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Mac OS X 1. Wlcz komputer i poczekaj na zaladowanie systemu operacyjnego. 2. Kliknij dwukrotnie ikon urzdzenia WD ShareSpace na pulpicie. 3. Kliknij dwukrotnie plik WD_Anywhere_Backup.dmg. 4. Na ekranie programu WD Anywhere Backup kliknij ikon WD Anywhere Backup. 5. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH KOMPUTERÓW W SIECI - 26 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 6. Na pierwszym ekranie kreatora instalacji programu WD Anywhere Backup kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). 7. Na ekranie Software License Agreement (Umowa licencyjna oprogramowania) kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). 8. Aby zaakceptowa umow licencyjn oprogramowania, kliknij przycisk Agree (Zgadzam si). 9. Kliknij przycisk Install (Zainstaluj). 10. Wpisz swoj nazw uytkownika komputera Mac i haslo. WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH KOMPUTERÓW W SIECI - 27 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 11. Po wywietleniu ekranu z potwierdzeniem pomylnego ukoczenia instalacji kliknij przycisk Close (Zamknij). 12. Od tej chwili mona wykonywa kopie zapasowe danych. Konfigurowanie programu WD Anywhere Backup Po uruchomieniu programu WD Anywhere Backup zgodnie z instrukcjami w poprzednim rozdziale mona tworzy kopie zapasowe plików na kilka sposobów. Kopia zapasowa uruchamiana jednym klikniciem Program WD Anywhere Backup umoliwia wykonanie kopii zapasowej wszystkich istotnych danych zapisanych na dysku twardym komputera, takich jak dokumenty, zdjcia, pliki z muzyk i filmy wideo, przez kliknicie tylko jednego przycisku. Ta funkcja tworzy kopi zapasow wszystkich danych w urzdzeniu WD ShareSpace, co umoliwia przywrócenie danych w przypadku awarii dysku twardego komputera. Przy pierwszym uruchomieniu programu WD Anywhere Backup po zainstalowaniu zostanie wywietlony ekran konfiguracyjny programu WD Anywhere Backup. WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH KOMPUTERÓW W SIECI - 28 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Uwaga: Ekran przedstawiony poniej jest wywietlany tylko wtedy, gdy do sieci lokalnej komputera jest podlczone urzdzenie WD ShareSpace. Lcze do ekranu dostosowywania kopii zapasowych Rozpoczcie tworzenia kopii zapasowej Na tym ekranie s dostpne dwie opcje: Automatyczna kopia zapasowa: Podstawowa opcja, umoliwiajca automatyczne i cigle wykonywanie kopii zapasowych plików w urzdzeniu WD ShareSpace. Uycie tej opcji umoliwi odzyskanie plików w kadej chwili. Pliki uwzgldniane w kopii zapasowej: Kopia zapasowa uruchamiana jednym klikniciem obejmuje dokumenty, zdjcia i pliki multimedialne zapisane na dysku podstawowym komputera. Pliki nieuwzgldniane w kopii zapasowej: Kopia zapasowa wykonywana jednym klikniciem nie obejmuje plików w stacji dysków A:, plików aplikacji i programów takich jak MS Word lub Adobe Acrobat, plików tymczasowych, plików dzienników, plików wirtualnych dysków twardych ani plików w folderach systemowych. Niestandardowa kopia zapasowa: Druga z dostpnych opcji umoliwia dostosowanie ustawie kopii zapasowych przez wybranie innych dysków albo okrelonych typów plików, np. tylko zdj lub plików wideo. Aby rozpocz wykonywanie automatycznej, pelnej kopii zapasowej dysku twardego komputera: 1.

13 Kliknij przycisk Back Up All of My Files (Wykonaj kopi zapasow wszystkich moich plików). 2. Zostanie wywietlony komunikat informujcy, e wykonywanie wstpnej kopii zapasowej moe w pewnym stopniu obciy komputer. Aby wstrzyma wykonywanie kopii zapasowej, kliknij opcj Pause until System Idle (Wstrzymaj do czasu, gdy system bdzie bezczynny). Aby kontynuowa wykonywanie kopii zapasowej w tle, kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH KOMPUTERÓW W SIECI - 29 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Uwaga: Jeli nie chcesz, aby te komunikaty byly wywietlane w przyszloci, zaznacz pole wyboru Do not show this message in the future (Nie pokazuj tego komunikatu w przyszloci). 3. Zostanie wywietlony ekran rejestracji. Jeli chcesz, moesz wprowadzi opcjonalne informacje w celu zarejestrowania programu. Kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH KOMPUTERÓW W SIECI - 30 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Zostanie wywietlony ekran tworzenia kopii zapasowej programu WD Anywhere Backup, wskazujcy postp procesu i stopie obcienia procesora (w prawym dolnym rogu ekranu). Po ukoczeniu tej procedury zostanie wywietlony komunikat informujcy o wykonaniu kopii zapasowej. Aby utworzy nastpn kopi zapasow, kliknij przycisk Create (Utwórz) i przejd do punktu 3 w rozdziale,,tworzenie niestandardowego planu kopii zapasowych" na str. 32. Jeli nie zamierzasz tworzy dalszych kopii zapasowych, zamknij ten ekran. W obszarze powiadomie pojawi si ikona programu WD Anywhere Backup. Aby dostosowa plan kopii zapasowych: 1. Kliknij lcze Customize My Backup (Dostosuj moj kopi zapasow), umieszczone po prawej stronie na dole ekranu konfiguracji programu WD Anywhere Backup. Zostanie wywietlony ekran Welcome to the WD Anywhere Backup Wizard (Witamy w kreatorze kopii zapasowej programu WD Anywhere Backup). 2. Przejd do punktu 3 w rozdziale,,tworzenie niestandardowego planu kopii zapasowych" na str. 32. WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH KOMPUTERÓW W SIECI - 31 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Tworzenie niestandardowego planu kopii zapasowych Utworzenie i dostosowanie wlasnego planu kopii zapasowych pozwala precyzyjnie okreli, które pliki maj by uwzgldniane podczas wykonywania kopii zapasowych. 1. Jeli program WD Anywhere Backup nie jest jeszcze uruchomiony, kliknij ikon WD Anywhere Backup na pulpicie. 2. Kliknij polecenie Create (Utwórz). (Jeli na tym ekranie nie s wywietlone adne plany kopii zapasowych, oznacza to, e nie utworzono jeszcze ani jednego planu). 3. Zostanie wywietlony ekran powitalny, umoliwiajcy dostosowanie kopii zapasowej. Kliknij przycisk Next (Dalej). WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH KOMPUTERÓW W SIECI - 32 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 4. Kliknij przycisk Network Places (Miejsca sieciowe), aby odszuka urzdzenie WD ShareSpace w sieci lokalnej. Kliknij przycisk Next (Dalej). Zostanie wywietlony ekran Select Items to Back Up (Wybierz elementy, dla których ma by tworzona kopia zapasowa). Dostpne s dwie opcje: Aby wybra okrelone elementy, zobacz,,wybieranie wlasnych elementów kopii zapasowej" na str. 36. Aby wybra wszystkie elementy, przejd do nastpnej procedury. WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH KOMPUTERÓW W SIECI - 33 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Wybieranie wszystkich elementów z grupy SmartPicks 1. Kliknij przycisk All Items from SmartPicks (Wszystkie elementy z grupy SmartPicks). Zostanie wywietlony ekran SmartPicks, zawierajcy list najczciej uywanych typów plików, których kopie zapasowe mona wykonywa. 2. Zaznacz wszystkie typy plików, których kopie zapasowe maj by tworzone. Moesz take klikn opcj Select None (Nie zaznaczaj nic) aby wyczyci zaznaczone elementy, albo klikn opcj Select All (Zaznacz wszystko), aby zaznaczy wszystkie elementy. 3. Aby doda dalsze elementy, kliknij przycisk Add Backup Items (Dodaj elementy do kopii zapasowej). Zostanie wywietlona karta Local Folders (Foldery lokalne). Zaznacz dodatkowe foldery i kliknij przycisk Select (Wybierz). WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH KOMPUTERÓW W SIECI - 34 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 4. Aby wykluczy dodatkowe elementy z planu kopii zapasowych: (a) Kliknij przycisk Show Advanced Options (Poka opcje zaawansowane). (b) Kliknij przycisk Add Exclusion (Dodaj wykluczenie). (c) Zaznacz elementy, które chcesz wykluczy z planu kopii zapasowych, albo kliknij opcj Select Folder to Exclude (Wybierz folder, aby go wykluczy) i zaznacz dowolny folder nalecy do planu. Kliknij przycisk Select (Wybierz). 5. Na ekranie Items Selected for Backup (Wybrane elementy kopii zapasowej) kliknij przycisk Next (Dalej). 6. Przejd do rozdzialu,,koczenie tworzenia planu kopii zapasowych" na str. 37. WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH KOMPUTERÓW W SIECI - 35 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Wybieranie wlasnych elementów kopii zapasowej 1. Kliknij przycisk My Own Backup Items (Wlasne elementy kopii zapasowej). Zostanie wywietlony ekran SmartPicks, zawierajcy list domylnych lokalizacji plików, których kopie zapasowe mona wykonywa. 2. Dostpne s dwie opcje: (a) Na karcie SmartPicks zaznacz wszystkie elementy, których kopie zapasowe maj by wykonywane. Moesz take klikn opcj Select None (Nie zaznaczaj nic) aby wyczyci zaznaczone elementy, albo klikn opcj Select All (Zaznacz wszystko), aby zaznaczy wszystkie elementy. Po wykonaniu tej czynnoci kliknij przycisk Next (Dalej). (b) Na karcie Local Folders (Foldery lokalne) zaznacz wszystkie foldery, które chcesz uwzgldni w kopii zapasowej, i kliknij przycisk Select (Wybierz). WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH KOMPUTERÓW W SIECI - 36 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 3. Na ekranie Items Selected for Backup (Wybrane elementy kopii zapasowej) moesz doda kolejne elementy albo uy elementów zaawansowanych, zgodnie z opisem w rozdziale,,wybieranie wszystkich elementów z grupy SmartPicks" na str Na ekranie Items Selected for Backup (Wybrane elementy kopii zapasowej) kliknij przycisk Next (Dalej). 5. Przejd do punktu,,koczenie tworzenia planu kopii zapasowych" poniej. Koczenie tworzenia planu kopii zapasowych 1. Wpisz nazw utworzonego planu kopii zapasowych i kliknij przycisk Next (Dalej). Aby utworzy kolejne plany kopii zapasowych, powtórz powysz procedur. WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH KOMPUTERÓW W SIECI - 37 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 2. Zostanie wywietlony ekran potwierdzenia. Kliknij przycisk Done (Gotowe). 3. Zostanie wywietlony komunikat informujcy, e wykonywanie wstpnej kopii zapasowej moe w pewnym stopniu obciy komputer. Aby wstrzyma wykonywanie kopii zapasowej, kliknij lcze Pause until System Idle (Wstrzymaj do czasu, gdy system bdzie bezczynny). 4. Aby kontynuowa wykonywanie kopii zapasowej w tle, kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). Zostanie wywietlony ekran tworzenia kopii zapasowej programu WD Anywhere Backup, wskazujcy postp procesu.

14 WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH KOMPUTERÓW W SIECI - 38 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Po zakoczeniu tworzenia kopii zapasowej zostanie wywietlony ekran Backup Complete (Kopia zapasowa ukoczona). Moesz take zamkn ten ekran, klikn ikon WD Anywhere Backup i wybra polecenie Show backup status (Poka stan kopii zapasowej). W miar tworzenia kopii zapasowych plików jest wywietlane male okno powiadomienia. WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH KOMPUTERÓW W SIECI - 39 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Przywracanie planu kopii zapasowych Pliki zawarte w planie kopii zapasowych mona przywróci w okrelonej lokalizacji, jeli na przyklad zostaly nieumylnie usunite, aby porówna wersje plików, albo w przypadku utraty wszystkich danych na skutek awarii dysku twardego w komputerze. 1. Kliknij polecenie View and Restore (Wywietl i przywró). 2. Kliknij plan kopii zapasowych na licie Select a Plan (Wybierz plan) albo, aby wyszuka plan kopii zapasowych, wpisz nazw planu w polu Search by File Name (Wyszukaj wedlug nazwy pliku), a nastpnie kliknij przycisk Search (Wyszukaj). 3. Zaznacz pole wyboru obok kadego folderu lub pliku, który chcesz przywróci. 4. Na licie Restore Files to (Przywró pliki w) wybierz lokalizacj, w której maj zosta umieszczone przywrócone pliki, a nastpnie kliknij przycisk Restore (Przywró). WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH KOMPUTERÓW W SIECI - 40 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Ponowne wlczanie planu kopii zapasowych Plan kopii zapasowych mona ponownie wlczy, aby kontynuowa wykonywanie kopii zapasowych plików zdefiniowanych w danym planie. 1. Na pasku menu kliknij kolejno polecenia Actions (Akcje) > Reactivate Backup Plan (Ponownie wlcz plan kopii zapasowych). 2. Zostanie wywietlony kreator Reactivate (Ponowne wlczanie). Kliknij przycisk Next (Dalej). 3. Przejd do folderu kopii zapasowych i kliknij przycisk Next (Dalej). 4. Jeli uywasz wicej ni jednego planu kopii zapasowych, zaznacz plan, który chcesz ponownie wlczy, a nastpnie kliknij przycisk OK. WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH KOMPUTERÓW W SIECI - 41 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 5. Zaznacz opcj No, just reactivate the backup plan and start backing up (Nie, tylko wlcz ponownie plan kopii zapasowych i rozpocznij wykonywanie kopii zapasowych), a nastpnie kliknij przycisk Next (Dalej). Plan kopii zapasowych zostanie ponownie wlczony, a komputer rozpocznie wykonywanie kopii zapasowych w wybranym miejscu docelowym. Wane: Wybranie opcji Yes (Tak) spowoduje, e wszystkie pliki znajdujce si w planie kopii zapasowych zostan przywrócone na komputerze. Pliki istniejce na komputerze zostan zastpione kopiami zapasowymi tych plików. Zobacz,,Przywracanie planu kopii zapasowych" na str. 40. Modyfikowanie planu kopii zapasowych Ikony Klikajc odpowiednie ikony, mona doda lub usun pliki z planów kopii zapasowych, skonfigurowa przechowywanie kopii zapasowych wielu wersji plików, usun zdefiniowane plany kopii zapasowych oraz wywietli dziennik kopii zapasowych. Zmie wybrane pliki Usu plan kopii zapasowych Zmie wybrane ustawienia Poka dziennik kopii zapasowych WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH KOMPUTERÓW W SIECI - 42 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Wybieranie planu kopii zapasowych Jeli uywasz wicej ni jednego planu kopii zapasowych, zaznacz plan, którego chcesz uy, klikajc jego pole. Wokól wybranego planu zostanie wywietlona niebieska ramka. Zmienianie wybranych plików 1. Na ekranie programu WD Anywhere Backup kliknij ikon Change Selected Files (Zmie wybrane pliki). (Zobacz,,Ikony" na str. 42). Zostanie wywietlony ekran konfiguracji programu WD Anywhere Backup. Uwaga: Aby usun zaznaczenie wszystkich wywietlonych plików, kliknij lcze Select None (Nie zaznaczaj nic). Aby zaznaczy wszystkie wywietlone pliki, kliknij lcze Select All (Zaznacz wszystko). 2. Wykonaj jedn z nastpujcych czynnoci: Aby doda pliki, kliknij przycisk Add Backup Items (Dodaj elementy do kopii zapasowej). Aby usun pliki, zaznacz je i kliknij przycisk Remove Selected Items (Usu wybrane elementy). Aby wykluczy pliki z kopii zapasowej, kliknij przycisk Show Advanced Options (Poka opcje zaawansowane). W zalenoci od wykonanej operacji mog zosta wywietlone dalsze ekrany. 3. Po zaznaczeniu plików, które maj zosta dodane lub usunite, kliknij przycisk Select (Wybierz) albo przycisk OK, w zalenoci od wywietlonego ekranu. 4. Kiedy zostanie ponownie wywietlony ekran konfiguracji programu WD Anywhere Backup, kliknij przycisk Done (Gotowe). Zmienianie ustawie planu kopii zapasowych Program WD Anywhere Backup moe przechowywa kopi zapasow wicej ni jednej wersji tego samego pliku. Mona na przyklad przechowywa wczorajsz i dzisiejsz wersj tego samego pliku. WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH KOMPUTERÓW W SIECI - 43 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 1. Kliknij ikon Change Selected Settings (Zmie wybrane ustawienia). (Zobacz,,Ikony" na str. 42). Zaznacz pole wyboru Keep up to (Zachowaj maksymalnie) i wpisz maksymaln liczb starszych wersji plików, jakie maj by przechowywane w kopii zapasowej. 2. Kliknij przycisk OK. Usuwanie planu kopii zapasowych Plan kopii zapasowych mona usun na ekranie programu WD Anywhere Backup. Istniejce kopie zapasowe plików pozostan nienaruszone do chwili, kiedy zostan usunite rcznie. 1. Kliknij ikon Remove Backup Plan (Usu plan kopii zapasowych). (Zobacz,,Ikony" na str. 42). 2. Po wywietleniu komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk OK. Wywietlanie dzienników kopii zapasowych i bldów Program WD Anywhere przechowuje dziennik wszystkich wykonanych dziala i bldów kopii zapasowych. 1. Zaznacz plan kopii zapasowych i kliknij ikon Show Backup Log (Poka dziennik kopii zapasowej). (Zobacz,,Ikony" na str. 42). Zostanie wywietlone okno Backup Log (Dziennik kopii zapasowej). WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH KOMPUTERÓW W SIECI - 44 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 2. Aby wywietli dziennik bldów, kliknij kart Error Log (Dziennik bldów). 3. Aby w dolnej czci ekranu wywietli objanienie bldu, kliknij bld na licie. 4. Aby usun bldy, zaznacz odpowiadajce im pola wyboru i kliknij przycisk Clear Selected Errors (Wyczy wybrane bldy). 5. Aby usun wszystkie bldy, kliknij przycisk Clear All Errors (Wyczy wszystkie bldy). 6. Aby w dzienniku bldów nie byly wywietlane bldy przejciowe, zaznacz pole wyboru Do not notify me about transient errors (Nie powiadamiaj o bldach przejciowych). Ta opcja dotyczy wszystkich istniejcych planów kopii zapasowych. 7. Aby sprawdzi, dla których plików zostaly utworzone kopie zapasowe, kliknij lcze click here to launch the WD Anywhere Restore application (Kliknij tutaj, aby uruchomi program WD Anywhere Restore). (Aby uzyska informacje o przywracaniu plików, zobacz,,przywracanie planu kopii zapasowych" na str.

15 40). WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH KOMPUTERÓW W SIECI - 45 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 4 Korzystanie z programu Time MachineTM Program Apple Time MachineTM jest wbudowan funkcj dostpn na komputerach z systemami operacyjnymi Mac OS X Leopard i Snow Leopard, która umoliwia tworzenie kopii zapasowych wszystkich plików na komputerze: plików muzycznych, zdj, dokumentów, aplikacji, wiadomoci oraz plików systemowych. Urzdzenie WD ShareSpace (z oprogramowaniem ukladowym w wersji lub nowszej) moe przechowywa te kopie zapasowe, co pozwoli przywróci je na komputerze w przypadku awarii systemu operacyjnego lub utraty plików. Konfigurowanie programu Time Machine Aby skonfigurowa w programie Time Machine tworzenie kopii zapasowych na dysku WD ShareSpace: 1. Otwórz program Time Machine, korzystajc z jednego z nastpujcych sposobów. Kliknij ikon Time Machine na pasku dokowania. W menu Apple kliknij polecenie > System Preferences (Preferencje systemowe) i wybierz polecenie Time Machine. Kliknij kolejno Go (Przejd) > Applications (Aplikacje) i wybierz polecenie Time Machine. 2. Jeli tworzysz kopi zapasow po raz pierwszy, zostanie wywietlony nastpujcy ekran: Kliknij przycisk Set Up Time Machine (Skonfiguruj program Time Machine), aby wywietli ekran preferencji programu Time Machine. KORZYSTANIE Z PROGRAMU TIME MACHINETM - 46 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 3. Kliknij przycisk Choose Backup Disk (Wybierz dysk kopii zapasowej), a nastpnie wybierz dysk WD ShareSpace, na którym chcesz przechowywa kopie zapasowe. 4. Kliknij przycisk Use for Backup (Uyj do tworzenia kopii zapasowej). Zostanie wywietlony ekran z monitem o podanie nazwy uytkownika i hasla. Jako nazw uytkownika wpisz tekst wd_backup, a jako haslo wpisz tekst backup (wielkie i male litery nie s rozróniane). 5. Kliknij przycisk Connect (Polcz). Zostanie ponownie wywietlony ekran Preferences (Preferencje). 6. Aby rozpocz tworzenie kopii zapasowych, przesu suwak do poloenia ON (Wlczone). KORZYSTANIE Z PROGRAMU TIME MACHINETM - 47 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 7. Aby doda menu rozwijane programu Time Machine do paska menu na górze ekranu, zaznacz pole wyboru Show the Time Machine status in the menu bar (Poka stan programu Time Machine na pasku menu). To menu umoliwia uruchamianie tworzenia kopii zapasowej, przywracanie plików za pomoc programu Time Machine oraz wywietlanie ekranu preferencji programu Time Machine. Program Time Machine rozpocznie tworzenie kopii zapasowej plików. Ten proces moe potrwa dluszy czas. Kolejne kopie zapasowe bd wykonywane szybciej, poniewa program Time Machine bdzie kopiowa tylko nowe i zmodyfikowane elementy. Pasek postpu ilustruje przebieg procesu tworzenia kopii zapasowej. Program Time Machine wykonuje kopi zapasow plików co godzin i przechowuje nastpujce zestawy kopii zapasowych: Z kadej godziny przez ostatnie 24 godziny Z kadego dnia przez ostatni miesic Z kadego tygodnia do chwili zapelnienia dysku WD ShareSpace Jeli tworzenie kopii zapasowej zostanie przerwane, na przyklad przez przejcie komputera do trybu wstrzymania lub odlczenie dysku WD ShareSpace, proces zostanie automatycznie wznowiony, kiedy komputer i dysk bd ponownie dostpne. Aby wywietli takie informacje jak wolne miejsce na dysku albo data i godzina najstarszej, najnowszej i najbliszej kopii zapasowej, wybierz polecenie Open Time Machine Preferences (Otwórz ekran preferencji programu Time Machine) w menu rozwijanym programu Time Machine: KORZYSTANIE Z PROGRAMU TIME MACHINETM - 48 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Uruchamianie kopii zapasowej Aby rozpocz tworzenie kopii zapasowej w dowolnej chwili, wybierz polecenie Back Up Now (Utwórz kopi zapasow teraz) w menu rozwijanym. Przywracanie elementów z kopii zapasowej Niekiedy moe zaj potrzeba przywrócenia pojedynczych plików i innych elementów, których kopia zapasowa znajduje si w urzdzeniu WD ShareSpace. Uytkownik moe na przyklad chcie przywróci utracony plik albo porówna biec wersj pliku z wersj sprzed tygodnia. Przywraca mona pojedyncze elementy, grupy elementów i folder, a w przypadku awarii systemu take cal zawarto dysku twardego. Aby przywróci elementy z kopii zapasowej na dysk twardy: 1. Otwórz na komputerze okno, w którym chcesz przywróci element z kopii zapasowej. Jeli na przyklad przywracasz dokument, otwórz folder Dokumenty. (Jeli element ma zosta przywrócony na pulpicie, nie trzeba otwiera adnego okna). 2. Kliknij ikon Time Machine na pasku dokowania albo wybierz polecenie Enter Time Machine (Przejd do programu Time Machine) z menu rozwijanego. Wszystkie dostpne kopie zapasowe zostan wywietlone kaskadowo. Najnowsza kopia zapasowa bdzie wywietlona jako pierwsza. KORZYSTANIE Z PROGRAMU TIME MACHINETM - 49 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 3. Kliknij strzalki na osi czasu po prawej stronie ekranu, aby przejrze wszystkie kopie zapasowe utworzone przez program Time Machine. Kopie zapasowe O czasu Strzalki przewijania Przycisk anulowania Przycisk przywracania 4. Wybierz element, który chcesz przywróci, i kliknij przycisk Restore (Przywró), aby wywietli nastpujce opcje: 5. Kliknij przycisk odpowiadajcy wybranej opcji: Keep Original (Zachowaj wersj oryginaln) -- element nie zostanie przywrócony z kopii zapasowej. Keep Both (Zachowaj obie wersje) -- element oryginalny zostanie zachowany, a element z kopii zapasowej zostanie dodany do wybranej lokalizacji na komputerze. Replace (Zastp) -- element z kopii zapasowej zastpi element oryginalny. KORZYSTANIE Z PROGRAMU TIME MACHINETM - 50 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Usuwanie calej kopii zapasowej Program Time Machine umoliwia usunicie calej kopii zapasowej przechowywanej na dysku WD ShareSpace. Nie mona jednak usuwa z kopii zapasowej pojedynczych plików i folderów. Uwaga: W programie Finder znajdziesz folder odpowiadajcy dyskowi kopii zapasowej, którego nazwa zawiera slowo,,backup". Jest to folder chroniony, tworzony automatycznie, w którym s przechowywane wszystkie kopie zapasowe. Ten folder sluy wylcznie do przechowywania kopii zapasowych tworzonych przez program Time Machine. Jeli spróbujesz polczy si z tym folderem, zostanie wywietlony komunikat,,connection Failed" (Bld polczenia). Aby usun cal kopi zapasow: 1. W programie Finder zaznacz dysk WD ShareSpace i kliknij przycisk Connect As (Polcz jako). 2. Jako nazw uytkownika wpisz tekst wd_backup, a jako haslo wpisz tekst backup (wielkie i male litery nie s rozróniane), a nastpnie kliknij przycisk Connect (Polcz). KORZYSTANIE Z PROGRAMU TIME MACHINETM - 51 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Zostanie wywietlony nastpujcy ekran. 3. Zaznacz folder kopii zapasowej i przecignij plik *.

16 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) sparsebundle na ikon kosza. Zmienianie hasla Domylne haslo, umoliwiajce dostp urzdzenia WD ShareSpace do programu Time Machine, mona zmieni. Aby zmieni haslo: 1. Zaloguj si do interfejsu urzdzenia WD ShareSpace za pomoc przegldarki. (Zobacz,,Uzyskiwanie dostpu do programu Network Storage Manager urzdzenia WD ShareSpace" na str. 92). 2. Wpisz swoj nazw uytkownika i haslo, a nastpnie kliknij przycisk Login (Zaloguj). Domylna nazwa uytkownika i haslo to,,admin". KORZYSTANIE Z PROGRAMU TIME MACHINETM - 52 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 3. Kliknij przycisk Users (Uytkownicy) w trybie podstawowym. 4. Kliknij ikon po prawej stronie nazwy uytkownika (WD_Backup). 5. Kiedy zostanie wywietlona strona Users (Uytkownicy), wpisz nowe haslo w polach New (Nowe haslo) i Confirm (Potwierdzenie hasla), a nastpnie kliknij przycisk Submit (Przelij). KORZYSTANIE Z PROGRAMU TIME MACHINETM - 53 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 6. Zostanie wywietlony komunikat potwierdzenia. KORZYSTANIE Z PROGRAMU TIME MACHINETM - 54 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 5 Usluga dostpu zdalnego MioNet Opis uslugi MioNet Za pomoc uslugi bezpiecznego dostpu zdalnego MioNet firmy WD mona w kadej chwili uzyska zdalny dostp do zdj, muzyki, dokumentów i plików wideo z dowolnego miejsca. Usluga MioNet zapewnia bezproblemowy, prosty i bezpieczny proces korzystania z plików i udostpniania ich. Wystarczy wykona nastpujc procedur, aby zarejestrowa posiadane urzdzenie WD ShareSpace w bezpiecznym koncie uslugi MioNet. Umoliwi to uzyskiwanie dostpu do zawartoci urzdzenia za pomoc dowolnej przegldarki z kadego miejsca na Ziemi przez podanie swojej unikatowej nazwy uytkownika i hasla. Za pomoc uslugi MioNet mona równie udostpni znajomym folder ze zdjciami przechowywanymi w urzdzeniu WD ShareSpace (bez koniecznoci wysylania plików) albo umoliwi wspólpracownikom dostp do folderu z dokumentacj biznesow. Osoby zaproszone mog przeglda udostpnion im zawarto w trybie tylko do odczytu. Konfigurowanie dostpu zdalnego Urzdzenie WD ShareSpace jest dostarczane z domylnie wlczon funkcj MioNet. Przycisk Remote Access (Dostp zdalny) umoliwia skonfigurowanie uslugi MioNet w urzdzeniu pamici masowej. Jeli oprogramowanie MioNet jeszcze nie zostalo zainstalowane za pomoc interfejsu przegldarki, naley wykona nastpujc procedur. Windows 1. Wlcz komputer i poczekaj na zaladowanie systemu operacyjnego. 2. Wló dysk CD z oprogramowaniem urzdzenia WD ShareSpace do stacji dysków CD-ROM. Uwaga: Jeli funkcja automatycznego uruchamiania jest w komputerze wylczona, oprogramowanie narzdziowe naley zainstalowa rcznie. Kliknij przycisk Start, a nastpnie kliknij polecenie Komputer (w systemie Windows Vista/Windows 7) albo polecenie Mój komputer (w systemie Windows 2000/XP). Kliknij prawym przyciskiem myszy stacj dysków CD/DVD, kliknij polecenie Otwórz, a nastpnie kliknij dwukrotnie plik Setup.exe. 3. Windows Vista/Windows 7: Kliknij polecenie Uruchom program setup.exe, a nastpnie kliknij przycisk Zezwól. 4. Kliknij przycisk Accept (Akceptuj) na ekranie warunków umowy licencyjnej. 5. Jeli urzdzenie zostalo podlczone poprawnie, zgodnie ze wskazaniem na ekranie Connect (Polczenie) na str. 13, kliknij przycisk Next (Dalej). USLUGA DOSTPU ZDALNEGO MIONET - 55 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 6. Jeli dopiero rozpoczynasz korzystanie z uslugi MioNet, kliknij przycisk MioNet New Account (Nowe konto w usludze MioNet); jeli natomiast masz ju takie konto, kliknij przycisk MioNet -- Existing Account (Istniejce konto w usludze MioNet). Zostanie wywietlony ekran rejestracji konta uslugi MioNet. 7. Wypelnij formularz rejestracji i kliknij przycisk Submit (Przelij), aby utworzy konto. USLUGA DOSTPU ZDALNEGO MIONET - 56 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 8. Kiedy usluga MioNet zlokalizuje urzdzenie WD ShareSpace, które rejestrujesz, wpisz nazw urzdzenia, a nastpnie kliknij przycisk OK. 9. Zostanie wywietlony komunikat potwierdzenia. Kliknij przycisk OK. Usluga MioNet wywietli list folderów publicznych przechowywanych w urzdzeniu WD ShareSpace i doda folder prywatny utworzony razem z nazw uytkownika uslugi MioNet. Po zalogowaniu usluga MioNet wyszuka wszelkie niezarejestrowane urzdzenia WD ShareSpace i kademu z nich nada nazw domyln,,wd Storage". Nazwy w usludze MioNet s niezalene od nazw przypisywanych za pomoc programu Network Storage Manager urzdzenia WD ShareSpace. USLUGA DOSTPU ZDALNEGO MIONET - 57 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Korzystanie z witryny internetowej uslugi MioNet (po rejestracji) 1. Korzystajc z dowolnej przegldarki, przejd do witryny com/web i wpisz swoj nazw uytkownika i haslo. Zostanie wywietlona karta Quick Start (Szybki start) z ikonami przedstawiajcymi dzialania, jakie mona wykona na tej karcie. Uwaga: W tym podrczniku zostan omówione tylko podstawowe opcje. Aby zapozna si z zaawansowanymi opcjami, zobacz pomoc uslugi MioNet albo Podrcznik uytkownika uslugi MioNet, dostpny po klikniciu ikony Online Help (Pomoc podrczna). USLUGA DOSTPU ZDALNEGO MIONET - 58 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Zdalne uzyskiwanie dostpu do plików i folderów w urzdzeniu WD ShareSpace Wane: Witryna uslugi MioNet nie umoliwia dostpu do urzdzenia WD Storage z komputera lokalnego. W tym celu naley uy Eksploratora Windows albo programu Apple Finder. 1. Kliknij kart My Resources (Moje zasoby), aby wywietli swoje foldery w urzdzeniu WD ShareSpace. Foldery przechowywane w urzdzeniu WD ShareSpace zostan wywietlone na karcie My Resources (Moje zasoby) witryny uslugi MioNet. 2. Wybierz folder, aby wywietli list znajdujcych si w nim podfolderów i plików. Moesz teraz uzyska dostp do wszystkich swoich plików muzycznych, zdj, plików wideo i dokumentów za pomoc przegldarki. 3. Kliknij dwukrotnie dowolny plik, aby otworzy go na komputerze lokalnym. Moe by dostpna funkcja przecigania i upuszczania plików z urzdzenia WD ShareSpace na komputer zdalny i odwrotnie. Udostpnianie plików innym osobom Udostpnianie zdj Folder ze zdjciami przechowywany w urzdzeniu WD ShareSpace mona latwo udostpni innym osobom. Wymaga to wykonania trzech czynnoci. Najpierw naley wybra folder, który ma zosta udostpniony, a nastpnie okreli osoby, które bd mie dostp do folderu, i przydzieli im uprawnienia. 1. Kliknij ikon Share Photos (Udostpnij zdjcia). USLUGA DOSTPU ZDALNEGO MIONET - 59 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 2. Wybierz dowolny folder albo kliknij znak plus i wybierz podfolder, który chcesz udostpni innej osobie, a nastpnie kliknij przycisk Next (Dalej). Zostanie wywietlona strona umoliwiajca wybranie osób, którym zostan udostpnione pliki. 3. Aby udostpni zdjcia za pomoc uslugi MioNet osobom, którym wczeniej udostpniono ju inne pliki: (a) Zaznacz odpowiednich uytkowników i kliknij przycisk Next (Dalej). (b) Przejd do punktu 6.

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Instrukcja Obsługi Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla D-LINK DI-524. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla D-LINK DI-524 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GENIUS E-MESSENGER 112. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

WD TV. Live WD TV. Live Plus. Odtwarzacze multimedialne HD. Podręcznik użytkownika

WD TV. Live WD TV. Live Plus. Odtwarzacze multimedialne HD. Podręcznik użytkownika WD TV Live WD TV Live Plus Odtwarzacze multimedialne HD Spis treści 1 Ważne informacje dla użytkowników............ 1 Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa................. 1 Serwis i pomoc techniczna

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931629

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931629 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzny stacjonarny. My Book. Studio (USB 3.0) Podręcznik użytkownika. Podręcznik użytkownika dysku My Book Studio

Zewnętrzny stacjonarny. My Book. Studio (USB 3.0) Podręcznik użytkownika. Podręcznik użytkownika dysku My Book Studio My Book Studio (USB 3.0) Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika dysku My Book Studio Zewnętrzny stacjonarny Serwis i pomoc techniczna WD W razie wystąpienia problemów prosimy o skontaktowanie się

Bardziej szczegółowo

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Serwery FTP Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Rzeszów 15-01-2003 STRESZCZENIE 2 Jedn z palety usug wiadczonych przez firmy specjalizujce si w hostingu jest udostpnianie swym klientom wirtualnych serwerów

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS Konfiguracja routerów Cisco Autor: Krzysztof Masyk IVFDS 1 STRESZCZENIE Routery s dzisiaj nieodzownym skadnikiem niemale wszystkich rodzajów sieci. Jako e internet ma struktur hierarchiczn bez przeczania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GIGABYTE GA-880GA-UD3H http://pl.yourpdfguides.com/dref/3817754

Twoja instrukcja użytkownika GIGABYTE GA-880GA-UD3H http://pl.yourpdfguides.com/dref/3817754 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GIGABYTE GA-880GA- UD3H. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Przykłady. rozdział IV

Przykłady. rozdział IV rozdział IV Przykłady W tym rozdziale przedstawione jest kilka przykładów, które moesz krok po kroku zrealizowa. Wprowadz ci one w podstawowe zagadnienia z zakresu rysowania, szkicowania, AutoCusor a i

Bardziej szczegółowo

STORAGE GATEWAY WLAN

STORAGE GATEWAY WLAN MANUAL STORAGE GATEWAY NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL SERVER / ROUTER / AND MORE STORAGE GATEWAY WLAN NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL

Bardziej szczegółowo

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI Broszura informacyjna dot. programu masystent 2007.160 Freeware PERSONAL INFORMATION MANAGER CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI profesjonalne narzdzie do zarzdzania informacj

Bardziej szczegółowo

Thecus N5500 FW v3.00.04

Thecus N5500 FW v3.00.04 Thecus N5500 FW v3.00.04 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology

Bardziej szczegółowo

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna tel. +48 (61) 6562105 fax +48 (61) 6562106 email: biuro@telwin.com.pl http: www.telwin.com.pl InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi

Bardziej szczegółowo