Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: naley stosowa rodków czyszczcych w plynie lub w aerozolu. Urzdzenie naley czyci wilgotn szmatk. 3. Nie naley uywa tego urzdzenia w pobliu jakichkolwiek plynów. 4. Nie naley umieszcza urzdzenia na niestabilnej powierzchni. Upuszczenie urzdzenia moe spowodowa powane uszkodzenie. 5. Nie wolno upuszcza urzdzenia. 6. zapewni prawidlow wentylacj oraz niezawodne dzialanie urzdzenia i chroni je przed przegrzaniem, nie naley blokowa ani przeslania tych otworów. 7. Urzdzenie naley uytkowa, korzystajc z zasilania wskazanego na etykiecie. W razie braku pewnoci co do dostpnego typu zasilania, naley skonsultowa si z dostawc lub lokalnym zakladem energetycznym. 8. Nie naley dopuszcza do przygniatania przewodu zasilajcego. Nie naley ustawia urzdzenia w miejscu, gdzie przechodzce osoby stpalyby po przewodzie. 9. tego móglby by poar lub poraenie prdem elektrycznym. 11. Jeli na urzdzenie zostal rozlany plyn. (c) Jeli urzdzenie zostalo naraone na dzialanie deszczu lub wody. (d) Jeli urzdzenie nie dziala prawidlowo, naley stosowa si do zalece instrukcji obslugi. Naley korzysta tylko z elementów regulacyjnych wskazanych w instrukcji obslugi, poniewa skutkiem niewlaciwej regulacji/ustawienia moe by uszkodzenie i konieczno wykonania kosztownej naprawy przez wykwalifikowanego technika w celu przywrócenia normalnego stanu urzdzenia. (e) Jeli urzdzenie zostalo upuszczone lub doszlo do uszkodzenia podstawy montaowej. (f) Jeli urzdzenie wykazuje wyrane objawy zmiany wydajnoci, wskazujce na potrzeb obslugi serwisowej. 12. Zgodnie z regulacjami prawnymi dotyczcymi stacji roboczych, ze wzgldu na blyszczc powierzchni czolow obudowy nie naley umieszcza urzdzenia w polu widzenia uytkownika. OSTRZEENIE! W urzdzeniu WD ShareSpace jest stosowany akumulator litowy typu CR2032. W przypadku dokonania nieprawidlowej wymiany akumulatora wystpuje ryzyko eksplozji. Do wymiany naley stosowa tylko akumulatory takiego samego typu lub równorzdne, zalecane przez producenta. Zuyte akumulatory naley utylizowa zgodnie z zaleceniami producenta. WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Spis treci Serwis i pomoc techniczna firmy WD.. 1 Rejestracja produktu firmy WD Informacje ogólne... 3 Formatowanie i konfiguracja Przechowywanie plików w urzdzeniu WD ShareSpace... 3 Dane techniczne Zawarto zestawu Akcesoria Wymagania systemowe... 6 Przed instalacj....

3 7 Rejestr informacji o produkcie firmy WD 7 Widok systemu 8 Wskaniki diodowe (LED). 9 Przycisk kopii zapasowej USB Porty Przycisk resetowania Funkcje urzdzenia Kensington Podstawowa konfiguracja urzdzenia WD ShareSpace Krok 1. Podlcz urzdzenie WD ShareSpace do sieci Krok 2. Nawi polczenie sieciowe z urzdzeniem WD ShareSpace Wykonywanie kopii zapasowych komputerów w sieci Opis programu WD Anywhere Backup Wane uwagi dotyczce instalacji Konfigurowanie programu WD Anywhere Backup Korzystanie z programu Time MachineTM..

4 46 Konfigurowanie programu Time Machine Uruchamianie kopii zapasowej.. 49 Przywracanie elementów z kopii zapasowej Usuwanie calej kopii zapasowej Zmienianie hasla.. 52 Spis treci - I WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 5 Usluga dostpu zdalnego MioNet Opis uslugi MioNet. 55 Konfigurowanie dostpu zdalnego Korzystanie z witryny internetowej uslugi MioNet (po rejestracji) Odtwarzanie i przesylanie strumieniowe wideo, muzyki i zdj Informacje o serwerze multimediów Obslugiwane typy multimediów. 65 Przechowywanie multimediów.. 66 Urzdzenia multimedialne Korzystanie z programu itunes w polczeniu z urzdzeniem WD ShareSpace Zewntrzny dysk USB -- udostpnianie i kopie zapasowe Udostpnianie danych na dysku USB.

5 76 Funkcja automatycznej kopii zapasowej USB 76 8 Korzystanie z programu WD Discovery (tylko system Windows). 79 Opis programu WD Discovery Mapowanie dysku sieciowego.. 79 Przegldanie udzialów sieciowych Tworzenie skrótu na pulpicie Wlczanie i wylczanie wskanika diodowego identyfikacji Automatyczne aktualizowanie programu WD Discovery Program Network Storage Manager: podstawowe funkcje Konfigurowanie urzdzenia WD ShareSpace Funkcje programu Network Storage Manager urzdzenia WD ShareSpace Opis interfejsu uytkownika Tryb podstawowy Spis treci - II WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 10 Program Network Storage Manager: Tryb zaawansowany Karta System Karta Network (Sie)....

6 Karta Storage (Pami masowa) Karta Media (Multimedia) Karta Users (Uytkownicy) Karta Status (Stan) Download Manager (Meneder pobierania): program Downloader Funkcje programu Downloader 168 Opis interfejsu uytkownika Karta HTTP/FTP Karta CTorrent Wymiana dysku rodki ostronoci dotyczce wyladowa elektrostatycznych Rozwizywanie problemów Glosariusz Dodatek Zgodno z przepisami....

7 Zgodno z przepisami dotyczcymi ochrony rodowiska (Chiny).....

8 202 Informacje o gwarancji Licencja GNU General Public License (,,GPL") Skorowidz Spis treci - III WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Serwis i pomoc techniczna firmy WD W razie wystpienia problemów prosimy o skontaktowanie si z nami, abymy mogli podj prób ich rozwizania, zanim zwróc Pastwo produkt. Odpowied na wikszo pyta dotyczcych pomocy technicznej mona uzyska w naszej bazie wiedzy albo za porednictwem poczty w witrynie support.wdc.com. Jeli te zasoby nie zawieraj poszukiwanej odpowiedzi, prosimy skontaktowa si z firm WD telefonicznie, wybierajc odpowiedni numer telefonu poniej. Zakupiony produkt jest objty 30-dniow bezplatn pomoc techniczn w okresie gwarancyjnym. Okres 30 dni rozpoczyna si w dniu nawizania pierwszego kontaktu telefonicznego z pomoc techniczn firmy WD. Pomoc techniczna za porednictwem poczty jest bezplatna przez caly okres obowizywania gwarancji, a nasza obszerna baza wiedzy jest dostpna przez cal dob. Aby otrzymywa informacje o nowych funkcjach i uslugach, naley pamita o zarejestrowaniu produktu w naszej witrynie internetowej pod adresem https://www.wdc.com/register. Dostp do internetowej pomocy technicznej Nasza witryna pomocy technicznej pod adresem support.wdc.com zawiera nastpujce dzialy tematyczne: Downloads (Pliki do pobrania) -- sterowniki, oprogramowanie i aktualizacje produktów firmy WD. Registration (Rejestracja) -- zarejestrowanie produktu firmy WD pozwala otrzymywa informacje o najnowszych aktualizacjach i specjalnych ofertach. Warranty & RMA Services (Uslugi gwarancyjne i wymiana produktów) -- informacje na temat gwarancji, programu wymiany produktów (RMA), statusu zglosze RMA oraz informacje o odzyskiwaniu danych. Knowledge Base (Baza wiedzy) -- materialy w bazie wiedzy mona przeszukiwa wedlug slów kluczowych, wyrae lub numerów artykulów. Installation (Instalacja) -- pomoc dotyczca instalowania produktów firmy WD i oprogramowania. SERWIS I POMOC TECHNICZNA FIRMY WD - 1 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Kontakt z pomoc techniczn firmy WD Kontaktujc si z firm WD w sprawie pomocy, naley przygotowa numer seryjny produktu firmy WD, informacje o zainstalowanym sprzcie oraz numery wersji oprogramowania systemowego. Ameryka Pólnocna Angielski 800.ASK.4WDC ( ) Hiszpaski Azja i Pacyfik Australia Chiny Hongkong Indie Indonezja Japonia Korea Malezja Filipiny Singapur Tajwan / (MNTL)/ (Reliance) (Pilot Line) /1 800cji o korzystaniu z serwera multimediów Twonky Media, zobacz,,odtwarzanie i przesylanie strumieniowe wideo, muzyki i zdj" na str. 65. Aby uzyska wicej informacji na temat korzystania z uslugi itunes, zobacz,,korzystanie z programu itunes w polczeniu z urzdzeniem WD ShareSpace" na str. 74. Download (Pobieranie) -- do zapisywania plik& Znajduje si w pobliu uziemionego gniazdka elektrycznego. Jest czyste i wolne od kurzu. Zapewnia stabiln powierzchni, woln od drga. Jest dobrze wentylowane i poloone z dala od ródel ciepla. Jest izolowane od wplywu pól magnetycznych pochodzcych z takich urzdze elektrycznych, jak klimatyzatory, urzdzenia radiowe, przekaniki telewizyjne itp. Rejestr informacji o produkcie firmy WD W poniszej tabeli naley zapisa numer seryjny i numer modelu nowego produktu firmy WD, znajdujce si na naklejce na dolnej ciance urzdzenia. Naley równie zanotowa dat zakupu i inne informacje, np. nazw i wersj posiadanego systemu operacyjnego. Te informacje s konieczne do konfiguracji i uzyskania pomocy technicznej. Numer seryjny: Numer modelu: Data zakupu: System i oprogramowanie: INFORMACJE OGÓLNE - 7 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Widok systemu Przycisk zasilania Wskaniki diodowe Przycisk kopii zapasowej przez USB Port USB 1 (automatyczna kopia zapasowa) Zlcze zasilania Przycisk resetowania Port Ethernet Porty USB 2 i 3 Gniazdo zabezpieczenia typu Kensington Przycisk zasilania Wane: Urzdzenie wlcza si automatycznie po pierwszym podlczeniu do ródla zasilania. Proces wlczania moe potrwa do trzech minut. W tym czasie nie naley naciska przycisku zasilania. Przycisk zasilania umoliwia wlczanie i wylczanie urzdzenia. Aby wlczy urzdzenie, nacinij przycisk zasilania i przytrzymaj go, a wskanik diodowy blynie jeden raz, a nastpnie zwolnij przycisk. Wskanik diodowy pozostanie zapalony przez ok. 30 sekund, podczas gdy urzdzenie bdzie uruchamiane. Przytrzymanie wcinitego przycisku przez cztery sekundy powoduje wylczenie urzdzenia. INFORMACJE OGÓLNE - 8 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Wskaniki diodowe (LED) Wskaniki LED (diody wietlne) umieszczone na urzdzeniu dostarczaj informacji o stanie systemu, jego dysków twardych oraz polczenia sieciowego. Wskaniki diodowe wskazuj nastpujce informacje o stanie systemu: Wskanik i ikona Kolor Stan Opis Zasilanie Zielony wieci Nie wieci Blyska System jest zasilany (przylczony do ródla zasilania oraz wlczony) i gotowy do uycia. System nie jest zasilany. Trwa rozruch systemu Trwa przywracanie domylnych ustawie fabrycznych Trwa konfiguracja systemu RAID Wolumin uytkownika jest niedostpny Dyski twarde Zielony Blyska losowo wieci Dysk twardy jest uywany Dysk twardy jest gotowy do uytkowania Dysk twardy jest zainstalowany Bld dysku twardego System wykryl obcy dysk twardy z zapisanymi danymi Dysk twardy nie jest obecny Dysk twardy nie zostal poprawnie zainstalowany Zostalo wykryte lcze sieciowe Brak polczenia sieciowego Trwa przesylanie lub odbieranie danych Identyfikacja systemu jest aktywna Identyfikacja systemu jest wylczona Stan krytyczny Urzdzenie pamici masowej USB zostalo przylczone do przedniego portu USB Trwa odbudowa systemu RAID Trwa przywracanie ustawie konfiguracyjnych Trwa inicjalizacja systemu Jeden blysk na sekund -- system formatuje dysk USB Jeden blysk na sekund (kopia zapasowa) -- urzdzenie USB do urzdzenia WD ShareSpace Dwa blyski na sekund (kopia zapasowa) -- urzdzenie WD ShareSpace do urzdzenia USB Inicjalizacja zostala zakoczona Sie nawizuje polczenie Aktywno lcza Sie nawizala polczenie Polczenie sieciowe jest aktywne INFORMACJE OGÓLNE - 9 Bursztynowy Zielony/ bursztynowy Zielony/ bursztynowy Ethernet (przedni wskanik) Zielony wieci Blyska Nie wieci wieci Nie wieci Blyska Identyfikacj a systemu/ bld Niebieski wieci Nie wieci Czerwony Kopia zapasowa przez USB Zielony Blyska wieci Blyska Nie wieci Ethernet (tylny wskanik) Pomaraczowy Blyska Zielony wieci Blyska WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Przycisk kopii zapasowej USB Przycisk kopii zapasowej USB umoliwia tworzenie kopii zapasowych plików z dysku twardego USB w urzdzeniu albo z urzdzenia na dysku USB.

9

10 Funkcja kopii zapasowej USB jest obslugiwana tylko za porednictwem portu USB na panelu czolowym (port 1). Odpowiednie instrukcje zawiera rozdzial,,funkcja automatycznej kopii zapasowej USB" na str. 76. Porty Element Ikona Opis Port USB 1 Umoliwia podlczenie dysku USB. Uwaga: Ten port jest wyposaony w funkcj automatycznej kopii zapasowej, która umoliwia automatyczne tworzenie kopii zapasowych plików z dysku USB w urzdzeniu i odwrotnie. Umoliwia podlczenie dysku USB. Umoliwia przylczenie urzdzenia do sieci lokalnej. Umoliwia podlczenie urzdzenia do zasilacza sieciowego przylczonego do gniazdka elektrycznego. Porty USB 2 i 3 Port Ethernet Zlcze zasilania Przycisk resetowania Przycisk resetowania przywraca domylne ustawienia fabryczne takich wartoci jak nazwa urzdzenia, tryb sieciowy/adres IP oraz haslo administratora. Nie powoduje wymazania udostpnionych folderów ani woluminów. Aby uzyska wicej informacji o resetowaniu systemu, zobacz,,resetowanie urzdzenia WD ShareSpace" na str Funkcje urzdzenia Kensington Gniazdo zabezpieczenia Dla zapewnienia bezpieczestwa urzdzenie zostalo wyposaone w gniazdo zabezpieczenia typu Kensington, które obsluguje standardow link zabezpieczajc typu Kensington. Wicej informacji o gniedzie zabezpieczenia typu Kensington mona uzyska w witrynie internetowej INFORMACJE OGÓLNE - 10 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 2 Podstawowa konfiguracja urzdzenia WD ShareSpace Krok 1. Podlcz urzdzenie WD ShareSpace do sieci Aby przylczy urzdzenie WD ShareSpace do malej sieci lokalnej w domu lub w biurze, wykonaj nastpujce czynnoci. 1. Podlcz jedn kocówk kabla Ethernet do portu Ethernet na tylnej ciance urzdzenia. Podlcz drug kocówk kabla Ethernet bezporednio do portu routera lub przelcznika sieciowego. 2. Podlcz ródlo zasilania prdem stalym do gniazda zasilania na tylnej ciance urzdzenia. 3. Wló wtyczk zasilacza do gniazdka elektrycznego. Urzdzenie zostanie wlczone automatycznie po okolo 30 sekundach, co zostanie zasygnalizowane ciglym zielonym wiatlem wskanika diodowego w przycisku zasilania. Wane: Przed przystpieniem do konfigurowania urzdzenia WD ShareSpace naley poczeka na zakoczenie rozruchu urzdzenia. Ten proces trwa okolo trzech minut. W celu odlczenia zasilania urzdzenia naley nacisn i przytrzyma przycisk zasilania przynajmniej przez cztery sekundy. PODSTAWOWA KONFIGURACJA URZDZENIA WD SHARESPACE - 11 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Krok 2. Nawi polczenie sieciowe z urzdzeniem WD ShareSpace Urzdzenie WD ShareSpace mona latwo odnale w sieci lokalnej (LAN). W tym celu naley wykona nastpujc procedur: Windows,,Za pomoc programu WD Discovery (tylko system Windows)" na str. 12.,,Za pomoc Centrum sieci i udostpniania w systemie Windows" na str. 14.,,Mac OS X Leopard/Snow Leopard" na str. 18,,Mac OS X Tiger" na str. 20 Mac OS X Za pomoc programu WD Discovery (tylko system Windows) Uwaga: Program WD Discovery, znajdujcy si na dolczonym dysku CD, naley zainstalowa na kadym komputerze PC podlczonym do sieci LAN, z którego bdzie uzyskiwany dostp do urzdzenia WD ShareSpace. 1. Wlcz komputer i poczekaj na zaladowanie systemu operacyjnego. 2. Wló dysk CD z programem instalacyjnym do stacji dysków CD lub DVD-ROM. Uwaga: Jeli funkcja automatycznego uruchamiania jest w komputerze wylczona, oprogramowanie narzdziowe naley zainstalowa rcznie. Kliknij przycisk Start, a nastpnie kliknij polecenie (Mój) komputer. Kliknij prawym przyciskiem myszy stacj dysków CD/DVD, kliknij polecenie Otwórz, a nastpnie kliknij dwukrotnie plik Setup.exe. 3. Windows Vista/Windows 7: Kliknij polecenie Uruchom program setup.exe, a nastpnie kliknij przycisk Zezwól. 4. Kliknij przycisk Accept (Akceptuj) na ekranie warunków umowy licencyjnej. PODSTAWOWA KONFIGURACJA URZDZENIA WD SHARESPACE - 12 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 5. Jeli urzdzenie WD ShareSpace zostalo podlczone poprawnie, zgodnie ze wskazaniem na ekranie Connect (Polczenie) na str. 13, kliknij przycisk Next (Dalej). 6. Zostanie otwarty ekran instalatora, zawierajcy list opcji. Kliknij opcj WD Discovery Tool. Po zainstalowaniu narzdzie WD Discovery zostanie automatycznie uruchomione, a na pulpicie pojawi si ikona WD Discovery. 7. Zostanie wywietlony ekran programu WD Discovery. Kliknij pozycj WDShareSpace na licie Network Drives Found (Znalezione dyski sieciowe), a nastpnie kliknij przycisk Configure (Konfiguruj). PODSTAWOWA KONFIGURACJA URZDZENIA WD SHARESPACE - 13 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 8. Zostanie wywietlony ekran logowania. Kontynuuj konfigurowanie urzdzenia, wykonujc procedur przedstawion w rozdziale,,konfigurowanie urzdzenia po raz pierwszy" na str. 89. Za pomoc Centrum sieci i udostpniania w systemie Windows W systemach operacyjnych Windows Vista i Windows 7 oprócz programu WD Discovery mona take uy innej metody konfigurowania i mapowania urzdzenia WD ShareSpace. 1. W systemie Windows Vista/Windows 7 kliknij kolejno Start > Komputer > Sie. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycj WDShareSpace w Centrum sieci i udostpniania i z menu rozwijanego wybierz polecenie Instaluj. Uwaga: Ikona nonika WDShareSpace na pulpicie sluy do otwierania interfejsu serwera Twonky. Aby uzyska wicej informacji o korzystaniu z serwera multimediów Twonky Media, zobacz,,serwer multimediów" na str Zostanie wywietlony ekran Znaleziono nowy sprzt. PODSTAWOWA KONFIGURACJA URZDZENIA WD SHARESPACE - 14 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 3. Kliknij opcj Odszukaj i zainstaluj oprogramowanie sterownika (zalecane). 4. Kliknij opcj Tak, zawsze wyszukuj w trybie online (zalecane). System Windows wyszuka sterownik. Wyszukiwanie sterownika moe potrwa okolo minuty, w zalenoci od konfiguracji systemu. PODSTAWOWA KONFIGURACJA URZDZENIA WD SHARESPACE - 15 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 5. Po ukoczeniu instalacji zostanie wywietlony komunikat potwierdzenia. Kliknij przycisk Zamknij. Obok pozycji WDShareSpace zostanie wywietlona ikona urzdzenia WDShareSpace, a w menu rozwijanym pojawi si polecenie Otwórz. Aby otworzy udzialy urzdzenia WD ShareSpace: 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycj WDShareSpace i z menu rozwijanego wybierz polecenie Otwórz. PODSTAWOWA KONFIGURACJA URZDZENIA WD SHARESPACE - 16 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 2. Aby wywietli zawarto zapisan w urzdzeniu, podaj swoj nazw uytkownika i haslo (domylnie,,admin" dla obu wartoci) i kliknij przycisk OK. Zostan wywietlone udzialy domylne: Public (Publiczny), Configuration (Konfiguracja) i Download (Pobieranie). Aby utworzy skrót na pulpicie do urzdzenia WD: Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycj WDShareSpace i z menu rozwijanego wybierz polecenie Utwórz skrót. Aby wywietli stron sieci Web urzdzenia WD ShareSpace: Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycj WDShareSpace i z menu rozwijanego wybierz polecenie Wywietl stron sieci Web urzdzenia.

11 Zostanie wywietlona strona logowania. Uwaga: Aby uzyska informacje na temat logowania, zobacz,,uzyskiwanie dostpu do programu Network Storage Manager urzdzenia WD ShareSpace" na str. 92. PODSTAWOWA KONFIGURACJA URZDZENIA WD SHARESPACE - 17 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Aby wywietli wlaciwoci urzdzenia WD ShareSpace: 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycj WDShareSpace i z menu rozwijanego wybierz polecenie Wlaciwoci. Zostanie wywietlony ekran WDShareSpace -- wlaciwoci. 2. Kliknij przycisk OK, aby zamkn ten ekran. Mac OS X Leopard/Snow Leopard 1. Wlcz komputer i poczekaj na zaladowanie systemu operacyjnego. 2. W programie Finder kliknij dwukrotnie pozycj WDShareSpace na licie Shared (Elementy udostpnione). (W razie potrzeby kliknij pozycj All (Wszystkie), a nastpnie kliknij dwukrotnie pozycj WDShareSpace). 3. Na stronie logowania wpisz tekst,,admin" w polach Name (Nazwa) i Password (Haslo) i upewnij si, e pole wyboru Remember this password in my keychain (Zapamitaj to haslo w moim lacuchu kluczy) jest zaznaczone. Kliknij przycisk Connect (Polcz). Zostan wywietlone udzialy Configuration (Konfiguracja), Download (Pobieranie) i Public (Publiczny). Uwaga: Udzial o nazwie Configuration (Konfiguracja) jest udzialem tylko do odczytu, zawierajcym jedynie plik pomocy i stron logowania. PODSTAWOWA KONFIGURACJA URZDZENIA WD SHARESPACE - 18 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 4. Kliknij dwukrotnie ikon udzialu Public, aby wywietli podfoldery: Shared Music (Udostpniona muzyka), Shared Pictures (Udostpnione obrazy) i Shared Videos (Udostpnione pliki wideo). Od tej chwili mona przeciga i upuszcza pliki w folderach udostpnionych za pomoc programu Finder. 5. Aby ikona dysku udostpnionego byla zawsze wywietlana na pulpicie, naley utworzy alias. Mona to zrobi na dwa sposoby: Uwaga: Przed utworzeniem aliasu naley klikn kolejno polecenia Finder > Preferences (Preferencje) i sprawdzi, czy pole wyboru Connected Servers (Polczone serwery) jest zaznaczone. Kliknij element, którego alias chcesz utworzy (na przyklad ikon udzialu Public), i przytrzymaj nacinity przycisk myszy. Przytrzymujc nacinite klawisze Cmd i Option, przecignij element w miejsce, w którym ma znajdowa si alias. Wykonanie tej operacji zamiast przeniesienia elementu spowoduje utworzenie jego aliasu w wybranej lokalizacji. Kliknij dwukrotnie element, dla którego chcesz utworzy alias (np. ikon udzialu Public), a nastpnie kliknij kolejno File (Plik) > Make Alias (Utwórz alias). PODSTAWOWA KONFIGURACJA URZDZENIA WD SHARESPACE - 19 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Na pulpicie zostanie wywietlona ikona udostpnionego dysku. Mac OS X Tiger 1. Wlcz komputer i poczekaj na zaladowanie systemu operacyjnego. 2. Otwórz program Finder. Kliknij opcj Network (Sie), a nastpnie kliknij dwukrotnie ikon WDShareSpace. 3. Wpisz tekst,,admin" w polach Name (Nazwa) i Password (Haslo) i upewnij si, e pole wyboru Remember this password in my keychain (Zapamitaj to haslo w moim lacuchu kluczy) jest zaznaczone. Kliknij przycisk Connect (Polcz). PODSTAWOWA KONFIGURACJA URZDZENIA WD SHARESPACE - 20 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 4. Upewnij si, e udzial Public jest zaznaczony na licie Select the volumes to mount (Wybierz woluminy do podlczenia), a nastpnie kliknij przycisk OK. 5. Kliknij dwukrotnie ikon udzialu Public na pulpicie, aby wywietli trzy udostpnione podfoldery. Od tej chwili mona przeciga i upuszcza pliki w folderach udostpnionych za pomoc programu Finder. 6. Aby ikona dysku udostpnionego byla zawsze wywietlana na pulpicie, naley utworzy alias. Mona to zrobi na dwa sposoby: Uwaga: Przed utworzeniem aliasu naley klikn kolejno polecenia Finder > Preferences (Preferencje) i sprawdzi, czy pole wyboru Connected Servers (Polczone serwery) jest zaznaczone. Kliknij element, którego alias chcesz utworzy, i przytrzymaj nacinity przycisk myszy. Przytrzymujc nacinite klawisze Cmd i Option, przecignij element w miejsce, w którym ma znajdowa si alias. Wykonanie tej operacji zamiast przeniesienia elementu spowoduje utworzenie jego aliasu w wybranej lokalizacji. Kliknij dwukrotnie element, dla którego chcesz utworzy alias (np. ikon udzialu Public), a nastpnie kliknij kolejno File (Plik) > Make Alias (Utwórz alias). PODSTAWOWA KONFIGURACJA URZDZENIA WD SHARESPACE - 21 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Na pulpicie zostanie wywietlone ikona udzialu Public. Gratulacje! Urzdzenie WD ShareSpace jest ju gotowe do uycia i jest dostpne jako litera dysku w oknie Mój komputer (w systemie Windows) lub jako ikona dysku udostpnionego na pulpicie (na komputerach Mac). Od tej chwili mona przeciga i upuszcza pliki, aby kopiowa je do urzdzenia WD ShareSpace, oraz przenosi pliki z urzdzenia WD ShareSpace na dowolny komputer w sieci, który zostal skonfigurowany zgodnie z powyszymi instrukcjami. Niniejszy podrcznik uytkownika zawiera informacje i instrukcje korzystania z wszystkich podstawowych i zaawansowanych funkcji urzdzenia WD ShareSpace, takich jak: Wykonywanie kopii zapasowej komputera (zobacz,,wykonywanie kopii zapasowych komputerów w sieci" na str. 23) Uzyskiwanie dostpu do urzdzenia WD ShareSpace z komputera zdalnego (zobacz,,usluga dostpu zdalnego MioNet" na str. 55) Odtwarzanie i przesylanie strumieniowe multimediów (zobacz,,odtwarzanie i przesylanie strumieniowe wideo, muzyki i zdj" na str. 65) Korzystanie z uslugi itunes (zobacz,,korzystanie z programu itunes w polczeniu z urzdzeniem WD ShareSpace" na str. 74) Podlczanie dysku USB w celu uzyskania dodatkowej pamici masowej oraz wymiany plików (zobacz,,zewntrzny dysk USB -- udostpnianie i kopie zapasowe" na str. 76.) Konfigurowanie urzdzenia WD ShareSpace i ustawie sieciowych. W podrczniku opisano sposób wykonywania nastpujcych zada: - Konfigurowanie alertów wywietlanych w oknach dialogowych lub przesylanych poczt - Zmienianie hasla administratora - Aktualizowanie oprogramowania sprztowego - Przywracanie domylnych ustawie fabrycznych - Konfigurowanie systemu RAID - Zarzdzanie preferencjami udostpniania plików - Konfigurowanie folderu docelowego kopii zapasowych - Konfigurowanie limitów dyskowych - Konfigurowanie folderu udostpnionego dla uytkowników - Dodawanie, modyfikowanie i usuwanie uytkowników i grup oraz zmienianie uprawnie wszystkich uytkowników i grup (odczyt i zapis, tylko odczyt, brak dostpu) do udzialów, folderów i urzdze pamici masowej USB (zobacz,,program Network Storage Manager: podstawowe funkcje" na str. 87 i,,program Network Storage Manager: Tryb zaawansowany" na str. 108). PODSTAWOWA KONFIGURACJA URZDZENIA WD SHARESPACE - 22 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 3 Wykonywanie kopii zapasowych komputerów w sieci Opis programu WD Anywhere Backup Program WD Anywhere Backup sluy do szybkiego, latwego i bezpiecznego wykonywania kopii zapasowych wszystkich komputerów w sieci.

12 Instalacyjny dysk CD dostarczany z urzdzeniem WD ShareSpace zawiera pi licencji programu WD Anywhere Backup. Kad z nich mona aktywowa na jednym komputerze PC lub Mac, aby wykonywa cigle kopie zapasowe danego komputera. Wystarczy wybra pliki, których kopie zapasowe maj by tworzone, i skonfigurowa urzdzenie WD ShareSpace. Od tej pory bd automatycznie wykonywane kopie zapasowe wszystkich zmodyfikowanych plików. Wane uwagi dotyczce instalacji Instalacja na kadym komputerze: Program WD Anywhere Backup naley zainstalowa za pomoc instalacyjnego dysku CD na kadym komputerze w sieci. Najpierw naley podlczy urzdzenie do sieci LAN i wlczy je: Przed przystpieniem do instalowania programu WD Anywhere Backup naley podlczy urzdzenie WD ShareSpace do sieci lokalnej oraz do ródla zasilania. Umoliwi to programowi WD Anywhere Backup rozpoznanie urzdzenia WD ShareSpace i spowoduje, e program zostanie zainstalowany w pelnej wersji, a nie w 30-dniowej wersji testowej. Laptopy z systemem Windows: Kopie zapasowe plików nie s wykonywane, kiedy laptop jest uywany w podróy. Aby kopie zapasowe plików zostaly automatycznie wykonane po ponownym podlczeniu laptopa do sieci domowej, naley ustawi tak sam nazw uytkownika i takie samo haslo w laptopie i w urzdzeniu WD ShareSpace. W przeciwnym razie w przypadku podlczenia laptopa do sieci domowej program WD Anywhere Backup bdzie mógl tworzy kopie zapasowe plików dopiero po zalogowaniu si uytkownika do urzdzenia WD ShareSpace. Windows 1. Wlcz komputer i poczekaj na zaladowanie systemu operacyjnego. 2. Wló dysk CD z oprogramowaniem do stacji dysków CD-ROM. Uwaga: Jeli funkcja automatycznego uruchamiania jest w komputerze wylczona, oprogramowanie narzdziowe naley zainstalowa rcznie. Kliknij przycisk Start, a nastpnie kliknij polecenie Komputer (w systemie Windows Vista/Windows 7) albo polecenie Mój komputer (w systemie Windows 2000/XP). Kliknij prawym przyciskiem myszy stacj dysków CD/DVD, kliknij polecenie Otwórz, a nastpnie kliknij dwukrotnie plik Setup.exe. 3. Windows Vista/Windows 7: Kliknij polecenie Uruchom program setup.exe, a nastpnie kliknij przycisk Zezwól. 4. Kliknij przycisk Accept (Akceptuj) na ekranie warunków umowy licencyjnej. WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH KOMPUTERÓW W SIECI - 23 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 5. Jeli urzdzenie zostalo podlczone poprawnie, zgodnie ze wskazaniem na ekranie Connect (Polczenie) na str. 13, kliknij przycisk Next (Dalej). 6. Kliknij pozycj WD Anywhere Backup. Uwaga: Nastpny ekran moe zosta wywietlony po uplywie 1-2 minut. 7. Wybierz preferowany jzyk z listy i kliknij przycisk OK. 8. Zamknij wszystkie inne otwarte programy, a nastpnie kliknij przycisk Next (Dalej), aby kontynuowa. 9. Jeli akceptujesz warunki umowy licencyjnej, kliknij przycisk I Agree (Zgadzam si), aby kontynuowa. WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH KOMPUTERÓW W SIECI - 24 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Po zakoczeniu instalowania programu WD Anywhere Backup kliknij przycisk Finish (Zakocz). Od tej chwili program WD Anywhere Backup jest gotowy do uycia. Zostanie wywietlony ekran konfiguracji programu WD Anywhere Backup. Uwaga: Ikona zainstalowanego programu WD Anywhere Backup jest wywietlana na pulpicie, a program WD Anywhere Backup znajduje si w folderze Programy. 10. Przejd do rozdzialu,,kopia zapasowa uruchamiana jednym klikniciem" na str. 28 lub,,tworzenie niestandardowego planu kopii zapasowych" na str. 32. WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH KOMPUTERÓW W SIECI - 25 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Mac OS X 1. Wlcz komputer i poczekaj na zaladowanie systemu operacyjnego. 2. Kliknij dwukrotnie ikon urzdzenia WD ShareSpace na pulpicie. 3. Kliknij dwukrotnie plik WD_Anywhere_Backup.dmg. 4. Na ekranie programu WD Anywhere Backup kliknij ikon WD Anywhere Backup. 5. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH KOMPUTERÓW W SIECI - 26 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 6. Na pierwszym ekranie kreatora instalacji programu WD Anywhere Backup kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). 7. Na ekranie Software License Agreement (Umowa licencyjna oprogramowania) kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). 8. Aby zaakceptowa umow licencyjn oprogramowania, kliknij przycisk Agree (Zgadzam si). 9. Kliknij przycisk Install (Zainstaluj). 10. Wpisz swoj nazw uytkownika komputera Mac i haslo. WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH KOMPUTERÓW W SIECI - 27 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 11. Po wywietleniu ekranu z potwierdzeniem pomylnego ukoczenia instalacji kliknij przycisk Close (Zamknij). 12. Od tej chwili mona wykonywa kopie zapasowe danych. Konfigurowanie programu WD Anywhere Backup Po uruchomieniu programu WD Anywhere Backup zgodnie z instrukcjami w poprzednim rozdziale mona tworzy kopie zapasowe plików na kilka sposobów. Kopia zapasowa uruchamiana jednym klikniciem Program WD Anywhere Backup umoliwia wykonanie kopii zapasowej wszystkich istotnych danych zapisanych na dysku twardym komputera, takich jak dokumenty, zdjcia, pliki z muzyk i filmy wideo, przez kliknicie tylko jednego przycisku. Ta funkcja tworzy kopi zapasow wszystkich danych w urzdzeniu WD ShareSpace, co umoliwia przywrócenie danych w przypadku awarii dysku twardego komputera. Przy pierwszym uruchomieniu programu WD Anywhere Backup po zainstalowaniu zostanie wywietlony ekran konfiguracyjny programu WD Anywhere Backup. WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH KOMPUTERÓW W SIECI - 28 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Uwaga: Ekran przedstawiony poniej jest wywietlany tylko wtedy, gdy do sieci lokalnej komputera jest podlczone urzdzenie WD ShareSpace. Lcze do ekranu dostosowywania kopii zapasowych Rozpoczcie tworzenia kopii zapasowej Na tym ekranie s dostpne dwie opcje: Automatyczna kopia zapasowa: Podstawowa opcja, umoliwiajca automatyczne i cigle wykonywanie kopii zapasowych plików w urzdzeniu WD ShareSpace. Uycie tej opcji umoliwi odzyskanie plików w kadej chwili. Pliki uwzgldniane w kopii zapasowej: Kopia zapasowa uruchamiana jednym klikniciem obejmuje dokumenty, zdjcia i pliki multimedialne zapisane na dysku podstawowym komputera. Pliki nieuwzgldniane w kopii zapasowej: Kopia zapasowa wykonywana jednym klikniciem nie obejmuje plików w stacji dysków A:, plików aplikacji i programów takich jak MS Word lub Adobe Acrobat, plików tymczasowych, plików dzienników, plików wirtualnych dysków twardych ani plików w folderach systemowych. Niestandardowa kopia zapasowa: Druga z dostpnych opcji umoliwia dostosowanie ustawie kopii zapasowych przez wybranie innych dysków albo okrelonych typów plików, np. tylko zdj lub plików wideo. Aby rozpocz wykonywanie automatycznej, pelnej kopii zapasowej dysku twardego komputera: 1.

13 Kliknij przycisk Back Up All of My Files (Wykonaj kopi zapasow wszystkich moich plików). 2. Zostanie wywietlony komunikat informujcy, e wykonywanie wstpnej kopii zapasowej moe w pewnym stopniu obciy komputer. Aby wstrzyma wykonywanie kopii zapasowej, kliknij opcj Pause until System Idle (Wstrzymaj do czasu, gdy system bdzie bezczynny). Aby kontynuowa wykonywanie kopii zapasowej w tle, kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH KOMPUTERÓW W SIECI - 29 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Uwaga: Jeli nie chcesz, aby te komunikaty byly wywietlane w przyszloci, zaznacz pole wyboru Do not show this message in the future (Nie pokazuj tego komunikatu w przyszloci). 3. Zostanie wywietlony ekran rejestracji. Jeli chcesz, moesz wprowadzi opcjonalne informacje w celu zarejestrowania programu. Kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH KOMPUTERÓW W SIECI - 30 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Zostanie wywietlony ekran tworzenia kopii zapasowej programu WD Anywhere Backup, wskazujcy postp procesu i stopie obcienia procesora (w prawym dolnym rogu ekranu). Po ukoczeniu tej procedury zostanie wywietlony komunikat informujcy o wykonaniu kopii zapasowej. Aby utworzy nastpn kopi zapasow, kliknij przycisk Create (Utwórz) i przejd do punktu 3 w rozdziale,,tworzenie niestandardowego planu kopii zapasowych" na str. 32. Jeli nie zamierzasz tworzy dalszych kopii zapasowych, zamknij ten ekran. W obszarze powiadomie pojawi si ikona programu WD Anywhere Backup. Aby dostosowa plan kopii zapasowych: 1. Kliknij lcze Customize My Backup (Dostosuj moj kopi zapasow), umieszczone po prawej stronie na dole ekranu konfiguracji programu WD Anywhere Backup. Zostanie wywietlony ekran Welcome to the WD Anywhere Backup Wizard (Witamy w kreatorze kopii zapasowej programu WD Anywhere Backup). 2. Przejd do punktu 3 w rozdziale,,tworzenie niestandardowego planu kopii zapasowych" na str. 32. WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH KOMPUTERÓW W SIECI - 31 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Tworzenie niestandardowego planu kopii zapasowych Utworzenie i dostosowanie wlasnego planu kopii zapasowych pozwala precyzyjnie okreli, które pliki maj by uwzgldniane podczas wykonywania kopii zapasowych. 1. Jeli program WD Anywhere Backup nie jest jeszcze uruchomiony, kliknij ikon WD Anywhere Backup na pulpicie. 2. Kliknij polecenie Create (Utwórz). (Jeli na tym ekranie nie s wywietlone adne plany kopii zapasowych, oznacza to, e nie utworzono jeszcze ani jednego planu). 3. Zostanie wywietlony ekran powitalny, umoliwiajcy dostosowanie kopii zapasowej. Kliknij przycisk Next (Dalej). WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH KOMPUTERÓW W SIECI - 32 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 4. Kliknij przycisk Network Places (Miejsca sieciowe), aby odszuka urzdzenie WD ShareSpace w sieci lokalnej. Kliknij przycisk Next (Dalej). Zostanie wywietlony ekran Select Items to Back Up (Wybierz elementy, dla których ma by tworzona kopia zapasowa). Dostpne s dwie opcje: Aby wybra okrelone elementy, zobacz,,wybieranie wlasnych elementów kopii zapasowej" na str. 36. Aby wybra wszystkie elementy, przejd do nastpnej procedury. WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH KOMPUTERÓW W SIECI - 33 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Wybieranie wszystkich elementów z grupy SmartPicks 1. Kliknij przycisk All Items from SmartPicks (Wszystkie elementy z grupy SmartPicks). Zostanie wywietlony ekran SmartPicks, zawierajcy list najczciej uywanych typów plików, których kopie zapasowe mona wykonywa. 2. Zaznacz wszystkie typy plików, których kopie zapasowe maj by tworzone. Moesz take klikn opcj Select None (Nie zaznaczaj nic) aby wyczyci zaznaczone elementy, albo klikn opcj Select All (Zaznacz wszystko), aby zaznaczy wszystkie elementy. 3. Aby doda dalsze elementy, kliknij przycisk Add Backup Items (Dodaj elementy do kopii zapasowej). Zostanie wywietlona karta Local Folders (Foldery lokalne). Zaznacz dodatkowe foldery i kliknij przycisk Select (Wybierz). WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH KOMPUTERÓW W SIECI - 34 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 4. Aby wykluczy dodatkowe elementy z planu kopii zapasowych: (a) Kliknij przycisk Show Advanced Options (Poka opcje zaawansowane). (b) Kliknij przycisk Add Exclusion (Dodaj wykluczenie). (c) Zaznacz elementy, które chcesz wykluczy z planu kopii zapasowych, albo kliknij opcj Select Folder to Exclude (Wybierz folder, aby go wykluczy) i zaznacz dowolny folder nalecy do planu. Kliknij przycisk Select (Wybierz). 5. Na ekranie Items Selected for Backup (Wybrane elementy kopii zapasowej) kliknij przycisk Next (Dalej). 6. Przejd do rozdzialu,,koczenie tworzenia planu kopii zapasowych" na str. 37. WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH KOMPUTERÓW W SIECI - 35 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Wybieranie wlasnych elementów kopii zapasowej 1. Kliknij przycisk My Own Backup Items (Wlasne elementy kopii zapasowej). Zostanie wywietlony ekran SmartPicks, zawierajcy list domylnych lokalizacji plików, których kopie zapasowe mona wykonywa. 2. Dostpne s dwie opcje: (a) Na karcie SmartPicks zaznacz wszystkie elementy, których kopie zapasowe maj by wykonywane. Moesz take klikn opcj Select None (Nie zaznaczaj nic) aby wyczyci zaznaczone elementy, albo klikn opcj Select All (Zaznacz wszystko), aby zaznaczy wszystkie elementy. Po wykonaniu tej czynnoci kliknij przycisk Next (Dalej). (b) Na karcie Local Folders (Foldery lokalne) zaznacz wszystkie foldery, które chcesz uwzgldni w kopii zapasowej, i kliknij przycisk Select (Wybierz). WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH KOMPUTERÓW W SIECI - 36 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 3. Na ekranie Items Selected for Backup (Wybrane elementy kopii zapasowej) moesz doda kolejne elementy albo uy elementów zaawansowanych, zgodnie z opisem w rozdziale,,wybieranie wszystkich elementów z grupy SmartPicks" na str Na ekranie Items Selected for Backup (Wybrane elementy kopii zapasowej) kliknij przycisk Next (Dalej). 5. Przejd do punktu,,koczenie tworzenia planu kopii zapasowych" poniej. Koczenie tworzenia planu kopii zapasowych 1. Wpisz nazw utworzonego planu kopii zapasowych i kliknij przycisk Next (Dalej). Aby utworzy kolejne plany kopii zapasowych, powtórz powysz procedur. WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH KOMPUTERÓW W SIECI - 37 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 2. Zostanie wywietlony ekran potwierdzenia. Kliknij przycisk Done (Gotowe). 3. Zostanie wywietlony komunikat informujcy, e wykonywanie wstpnej kopii zapasowej moe w pewnym stopniu obciy komputer. Aby wstrzyma wykonywanie kopii zapasowej, kliknij lcze Pause until System Idle (Wstrzymaj do czasu, gdy system bdzie bezczynny). 4. Aby kontynuowa wykonywanie kopii zapasowej w tle, kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). Zostanie wywietlony ekran tworzenia kopii zapasowej programu WD Anywhere Backup, wskazujcy postp procesu.

14 WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH KOMPUTERÓW W SIECI - 38 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Po zakoczeniu tworzenia kopii zapasowej zostanie wywietlony ekran Backup Complete (Kopia zapasowa ukoczona). Moesz take zamkn ten ekran, klikn ikon WD Anywhere Backup i wybra polecenie Show backup status (Poka stan kopii zapasowej). W miar tworzenia kopii zapasowych plików jest wywietlane male okno powiadomienia. WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH KOMPUTERÓW W SIECI - 39 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Przywracanie planu kopii zapasowych Pliki zawarte w planie kopii zapasowych mona przywróci w okrelonej lokalizacji, jeli na przyklad zostaly nieumylnie usunite, aby porówna wersje plików, albo w przypadku utraty wszystkich danych na skutek awarii dysku twardego w komputerze. 1. Kliknij polecenie View and Restore (Wywietl i przywró). 2. Kliknij plan kopii zapasowych na licie Select a Plan (Wybierz plan) albo, aby wyszuka plan kopii zapasowych, wpisz nazw planu w polu Search by File Name (Wyszukaj wedlug nazwy pliku), a nastpnie kliknij przycisk Search (Wyszukaj). 3. Zaznacz pole wyboru obok kadego folderu lub pliku, który chcesz przywróci. 4. Na licie Restore Files to (Przywró pliki w) wybierz lokalizacj, w której maj zosta umieszczone przywrócone pliki, a nastpnie kliknij przycisk Restore (Przywró). WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH KOMPUTERÓW W SIECI - 40 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Ponowne wlczanie planu kopii zapasowych Plan kopii zapasowych mona ponownie wlczy, aby kontynuowa wykonywanie kopii zapasowych plików zdefiniowanych w danym planie. 1. Na pasku menu kliknij kolejno polecenia Actions (Akcje) > Reactivate Backup Plan (Ponownie wlcz plan kopii zapasowych). 2. Zostanie wywietlony kreator Reactivate (Ponowne wlczanie). Kliknij przycisk Next (Dalej). 3. Przejd do folderu kopii zapasowych i kliknij przycisk Next (Dalej). 4. Jeli uywasz wicej ni jednego planu kopii zapasowych, zaznacz plan, który chcesz ponownie wlczy, a nastpnie kliknij przycisk OK. WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH KOMPUTERÓW W SIECI - 41 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 5. Zaznacz opcj No, just reactivate the backup plan and start backing up (Nie, tylko wlcz ponownie plan kopii zapasowych i rozpocznij wykonywanie kopii zapasowych), a nastpnie kliknij przycisk Next (Dalej). Plan kopii zapasowych zostanie ponownie wlczony, a komputer rozpocznie wykonywanie kopii zapasowych w wybranym miejscu docelowym. Wane: Wybranie opcji Yes (Tak) spowoduje, e wszystkie pliki znajdujce si w planie kopii zapasowych zostan przywrócone na komputerze. Pliki istniejce na komputerze zostan zastpione kopiami zapasowymi tych plików. Zobacz,,Przywracanie planu kopii zapasowych" na str. 40. Modyfikowanie planu kopii zapasowych Ikony Klikajc odpowiednie ikony, mona doda lub usun pliki z planów kopii zapasowych, skonfigurowa przechowywanie kopii zapasowych wielu wersji plików, usun zdefiniowane plany kopii zapasowych oraz wywietli dziennik kopii zapasowych. Zmie wybrane pliki Usu plan kopii zapasowych Zmie wybrane ustawienia Poka dziennik kopii zapasowych WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH KOMPUTERÓW W SIECI - 42 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Wybieranie planu kopii zapasowych Jeli uywasz wicej ni jednego planu kopii zapasowych, zaznacz plan, którego chcesz uy, klikajc jego pole. Wokól wybranego planu zostanie wywietlona niebieska ramka. Zmienianie wybranych plików 1. Na ekranie programu WD Anywhere Backup kliknij ikon Change Selected Files (Zmie wybrane pliki). (Zobacz,,Ikony" na str. 42). Zostanie wywietlony ekran konfiguracji programu WD Anywhere Backup. Uwaga: Aby usun zaznaczenie wszystkich wywietlonych plików, kliknij lcze Select None (Nie zaznaczaj nic). Aby zaznaczy wszystkie wywietlone pliki, kliknij lcze Select All (Zaznacz wszystko). 2. Wykonaj jedn z nastpujcych czynnoci: Aby doda pliki, kliknij przycisk Add Backup Items (Dodaj elementy do kopii zapasowej). Aby usun pliki, zaznacz je i kliknij przycisk Remove Selected Items (Usu wybrane elementy). Aby wykluczy pliki z kopii zapasowej, kliknij przycisk Show Advanced Options (Poka opcje zaawansowane). W zalenoci od wykonanej operacji mog zosta wywietlone dalsze ekrany. 3. Po zaznaczeniu plików, które maj zosta dodane lub usunite, kliknij przycisk Select (Wybierz) albo przycisk OK, w zalenoci od wywietlonego ekranu. 4. Kiedy zostanie ponownie wywietlony ekran konfiguracji programu WD Anywhere Backup, kliknij przycisk Done (Gotowe). Zmienianie ustawie planu kopii zapasowych Program WD Anywhere Backup moe przechowywa kopi zapasow wicej ni jednej wersji tego samego pliku. Mona na przyklad przechowywa wczorajsz i dzisiejsz wersj tego samego pliku. WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH KOMPUTERÓW W SIECI - 43 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 1. Kliknij ikon Change Selected Settings (Zmie wybrane ustawienia). (Zobacz,,Ikony" na str. 42). Zaznacz pole wyboru Keep up to (Zachowaj maksymalnie) i wpisz maksymaln liczb starszych wersji plików, jakie maj by przechowywane w kopii zapasowej. 2. Kliknij przycisk OK. Usuwanie planu kopii zapasowych Plan kopii zapasowych mona usun na ekranie programu WD Anywhere Backup. Istniejce kopie zapasowe plików pozostan nienaruszone do chwili, kiedy zostan usunite rcznie. 1. Kliknij ikon Remove Backup Plan (Usu plan kopii zapasowych). (Zobacz,,Ikony" na str. 42). 2. Po wywietleniu komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk OK. Wywietlanie dzienników kopii zapasowych i bldów Program WD Anywhere przechowuje dziennik wszystkich wykonanych dziala i bldów kopii zapasowych. 1. Zaznacz plan kopii zapasowych i kliknij ikon Show Backup Log (Poka dziennik kopii zapasowej). (Zobacz,,Ikony" na str. 42). Zostanie wywietlone okno Backup Log (Dziennik kopii zapasowej). WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH KOMPUTERÓW W SIECI - 44 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 2. Aby wywietli dziennik bldów, kliknij kart Error Log (Dziennik bldów). 3. Aby w dolnej czci ekranu wywietli objanienie bldu, kliknij bld na licie. 4. Aby usun bldy, zaznacz odpowiadajce im pola wyboru i kliknij przycisk Clear Selected Errors (Wyczy wybrane bldy). 5. Aby usun wszystkie bldy, kliknij przycisk Clear All Errors (Wyczy wszystkie bldy). 6. Aby w dzienniku bldów nie byly wywietlane bldy przejciowe, zaznacz pole wyboru Do not notify me about transient errors (Nie powiadamiaj o bldach przejciowych). Ta opcja dotyczy wszystkich istniejcych planów kopii zapasowych. 7. Aby sprawdzi, dla których plików zostaly utworzone kopie zapasowe, kliknij lcze click here to launch the WD Anywhere Restore application (Kliknij tutaj, aby uruchomi program WD Anywhere Restore). (Aby uzyska informacje o przywracaniu plików, zobacz,,przywracanie planu kopii zapasowych" na str.

15 40). WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH KOMPUTERÓW W SIECI - 45 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 4 Korzystanie z programu Time MachineTM Program Apple Time MachineTM jest wbudowan funkcj dostpn na komputerach z systemami operacyjnymi Mac OS X Leopard i Snow Leopard, która umoliwia tworzenie kopii zapasowych wszystkich plików na komputerze: plików muzycznych, zdj, dokumentów, aplikacji, wiadomoci oraz plików systemowych. Urzdzenie WD ShareSpace (z oprogramowaniem ukladowym w wersji lub nowszej) moe przechowywa te kopie zapasowe, co pozwoli przywróci je na komputerze w przypadku awarii systemu operacyjnego lub utraty plików. Konfigurowanie programu Time Machine Aby skonfigurowa w programie Time Machine tworzenie kopii zapasowych na dysku WD ShareSpace: 1. Otwórz program Time Machine, korzystajc z jednego z nastpujcych sposobów. Kliknij ikon Time Machine na pasku dokowania. W menu Apple kliknij polecenie > System Preferences (Preferencje systemowe) i wybierz polecenie Time Machine. Kliknij kolejno Go (Przejd) > Applications (Aplikacje) i wybierz polecenie Time Machine. 2. Jeli tworzysz kopi zapasow po raz pierwszy, zostanie wywietlony nastpujcy ekran: Kliknij przycisk Set Up Time Machine (Skonfiguruj program Time Machine), aby wywietli ekran preferencji programu Time Machine. KORZYSTANIE Z PROGRAMU TIME MACHINETM - 46 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 3. Kliknij przycisk Choose Backup Disk (Wybierz dysk kopii zapasowej), a nastpnie wybierz dysk WD ShareSpace, na którym chcesz przechowywa kopie zapasowe. 4. Kliknij przycisk Use for Backup (Uyj do tworzenia kopii zapasowej). Zostanie wywietlony ekran z monitem o podanie nazwy uytkownika i hasla. Jako nazw uytkownika wpisz tekst wd_backup, a jako haslo wpisz tekst backup (wielkie i male litery nie s rozróniane). 5. Kliknij przycisk Connect (Polcz). Zostanie ponownie wywietlony ekran Preferences (Preferencje). 6. Aby rozpocz tworzenie kopii zapasowych, przesu suwak do poloenia ON (Wlczone). KORZYSTANIE Z PROGRAMU TIME MACHINETM - 47 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 7. Aby doda menu rozwijane programu Time Machine do paska menu na górze ekranu, zaznacz pole wyboru Show the Time Machine status in the menu bar (Poka stan programu Time Machine na pasku menu). To menu umoliwia uruchamianie tworzenia kopii zapasowej, przywracanie plików za pomoc programu Time Machine oraz wywietlanie ekranu preferencji programu Time Machine. Program Time Machine rozpocznie tworzenie kopii zapasowej plików. Ten proces moe potrwa dluszy czas. Kolejne kopie zapasowe bd wykonywane szybciej, poniewa program Time Machine bdzie kopiowa tylko nowe i zmodyfikowane elementy. Pasek postpu ilustruje przebieg procesu tworzenia kopii zapasowej. Program Time Machine wykonuje kopi zapasow plików co godzin i przechowuje nastpujce zestawy kopii zapasowych: Z kadej godziny przez ostatnie 24 godziny Z kadego dnia przez ostatni miesic Z kadego tygodnia do chwili zapelnienia dysku WD ShareSpace Jeli tworzenie kopii zapasowej zostanie przerwane, na przyklad przez przejcie komputera do trybu wstrzymania lub odlczenie dysku WD ShareSpace, proces zostanie automatycznie wznowiony, kiedy komputer i dysk bd ponownie dostpne. Aby wywietli takie informacje jak wolne miejsce na dysku albo data i godzina najstarszej, najnowszej i najbliszej kopii zapasowej, wybierz polecenie Open Time Machine Preferences (Otwórz ekran preferencji programu Time Machine) w menu rozwijanym programu Time Machine: KORZYSTANIE Z PROGRAMU TIME MACHINETM - 48 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Uruchamianie kopii zapasowej Aby rozpocz tworzenie kopii zapasowej w dowolnej chwili, wybierz polecenie Back Up Now (Utwórz kopi zapasow teraz) w menu rozwijanym. Przywracanie elementów z kopii zapasowej Niekiedy moe zaj potrzeba przywrócenia pojedynczych plików i innych elementów, których kopia zapasowa znajduje si w urzdzeniu WD ShareSpace. Uytkownik moe na przyklad chcie przywróci utracony plik albo porówna biec wersj pliku z wersj sprzed tygodnia. Przywraca mona pojedyncze elementy, grupy elementów i folder, a w przypadku awarii systemu take cal zawarto dysku twardego. Aby przywróci elementy z kopii zapasowej na dysk twardy: 1. Otwórz na komputerze okno, w którym chcesz przywróci element z kopii zapasowej. Jeli na przyklad przywracasz dokument, otwórz folder Dokumenty. (Jeli element ma zosta przywrócony na pulpicie, nie trzeba otwiera adnego okna). 2. Kliknij ikon Time Machine na pasku dokowania albo wybierz polecenie Enter Time Machine (Przejd do programu Time Machine) z menu rozwijanego. Wszystkie dostpne kopie zapasowe zostan wywietlone kaskadowo. Najnowsza kopia zapasowa bdzie wywietlona jako pierwsza. KORZYSTANIE Z PROGRAMU TIME MACHINETM - 49 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 3. Kliknij strzalki na osi czasu po prawej stronie ekranu, aby przejrze wszystkie kopie zapasowe utworzone przez program Time Machine. Kopie zapasowe O czasu Strzalki przewijania Przycisk anulowania Przycisk przywracania 4. Wybierz element, który chcesz przywróci, i kliknij przycisk Restore (Przywró), aby wywietli nastpujce opcje: 5. Kliknij przycisk odpowiadajcy wybranej opcji: Keep Original (Zachowaj wersj oryginaln) -- element nie zostanie przywrócony z kopii zapasowej. Keep Both (Zachowaj obie wersje) -- element oryginalny zostanie zachowany, a element z kopii zapasowej zostanie dodany do wybranej lokalizacji na komputerze. Replace (Zastp) -- element z kopii zapasowej zastpi element oryginalny. KORZYSTANIE Z PROGRAMU TIME MACHINETM - 50 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Usuwanie calej kopii zapasowej Program Time Machine umoliwia usunicie calej kopii zapasowej przechowywanej na dysku WD ShareSpace. Nie mona jednak usuwa z kopii zapasowej pojedynczych plików i folderów. Uwaga: W programie Finder znajdziesz folder odpowiadajcy dyskowi kopii zapasowej, którego nazwa zawiera slowo,,backup". Jest to folder chroniony, tworzony automatycznie, w którym s przechowywane wszystkie kopie zapasowe. Ten folder sluy wylcznie do przechowywania kopii zapasowych tworzonych przez program Time Machine. Jeli spróbujesz polczy si z tym folderem, zostanie wywietlony komunikat,,connection Failed" (Bld polczenia). Aby usun cal kopi zapasow: 1. W programie Finder zaznacz dysk WD ShareSpace i kliknij przycisk Connect As (Polcz jako). 2. Jako nazw uytkownika wpisz tekst wd_backup, a jako haslo wpisz tekst backup (wielkie i male litery nie s rozróniane), a nastpnie kliknij przycisk Connect (Polcz). KORZYSTANIE Z PROGRAMU TIME MACHINETM - 51 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Zostanie wywietlony nastpujcy ekran. 3. Zaznacz folder kopii zapasowej i przecignij plik *.

16 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) sparsebundle na ikon kosza. Zmienianie hasla Domylne haslo, umoliwiajce dostp urzdzenia WD ShareSpace do programu Time Machine, mona zmieni. Aby zmieni haslo: 1. Zaloguj si do interfejsu urzdzenia WD ShareSpace za pomoc przegldarki. (Zobacz,,Uzyskiwanie dostpu do programu Network Storage Manager urzdzenia WD ShareSpace" na str. 92). 2. Wpisz swoj nazw uytkownika i haslo, a nastpnie kliknij przycisk Login (Zaloguj). Domylna nazwa uytkownika i haslo to,,admin". KORZYSTANIE Z PROGRAMU TIME MACHINETM - 52 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 3. Kliknij przycisk Users (Uytkownicy) w trybie podstawowym. 4. Kliknij ikon po prawej stronie nazwy uytkownika (WD_Backup). 5. Kiedy zostanie wywietlona strona Users (Uytkownicy), wpisz nowe haslo w polach New (Nowe haslo) i Confirm (Potwierdzenie hasla), a nastpnie kliknij przycisk Submit (Przelij). KORZYSTANIE Z PROGRAMU TIME MACHINETM - 53 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 6. Zostanie wywietlony komunikat potwierdzenia. KORZYSTANIE Z PROGRAMU TIME MACHINETM - 54 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 5 Usluga dostpu zdalnego MioNet Opis uslugi MioNet Za pomoc uslugi bezpiecznego dostpu zdalnego MioNet firmy WD mona w kadej chwili uzyska zdalny dostp do zdj, muzyki, dokumentów i plików wideo z dowolnego miejsca. Usluga MioNet zapewnia bezproblemowy, prosty i bezpieczny proces korzystania z plików i udostpniania ich. Wystarczy wykona nastpujc procedur, aby zarejestrowa posiadane urzdzenie WD ShareSpace w bezpiecznym koncie uslugi MioNet. Umoliwi to uzyskiwanie dostpu do zawartoci urzdzenia za pomoc dowolnej przegldarki z kadego miejsca na Ziemi przez podanie swojej unikatowej nazwy uytkownika i hasla. Za pomoc uslugi MioNet mona równie udostpni znajomym folder ze zdjciami przechowywanymi w urzdzeniu WD ShareSpace (bez koniecznoci wysylania plików) albo umoliwi wspólpracownikom dostp do folderu z dokumentacj biznesow. Osoby zaproszone mog przeglda udostpnion im zawarto w trybie tylko do odczytu. Konfigurowanie dostpu zdalnego Urzdzenie WD ShareSpace jest dostarczane z domylnie wlczon funkcj MioNet. Przycisk Remote Access (Dostp zdalny) umoliwia skonfigurowanie uslugi MioNet w urzdzeniu pamici masowej. Jeli oprogramowanie MioNet jeszcze nie zostalo zainstalowane za pomoc interfejsu przegldarki, naley wykona nastpujc procedur. Windows 1. Wlcz komputer i poczekaj na zaladowanie systemu operacyjnego. 2. Wló dysk CD z oprogramowaniem urzdzenia WD ShareSpace do stacji dysków CD-ROM. Uwaga: Jeli funkcja automatycznego uruchamiania jest w komputerze wylczona, oprogramowanie narzdziowe naley zainstalowa rcznie. Kliknij przycisk Start, a nastpnie kliknij polecenie Komputer (w systemie Windows Vista/Windows 7) albo polecenie Mój komputer (w systemie Windows 2000/XP). Kliknij prawym przyciskiem myszy stacj dysków CD/DVD, kliknij polecenie Otwórz, a nastpnie kliknij dwukrotnie plik Setup.exe. 3. Windows Vista/Windows 7: Kliknij polecenie Uruchom program setup.exe, a nastpnie kliknij przycisk Zezwól. 4. Kliknij przycisk Accept (Akceptuj) na ekranie warunków umowy licencyjnej. 5. Jeli urzdzenie zostalo podlczone poprawnie, zgodnie ze wskazaniem na ekranie Connect (Polczenie) na str. 13, kliknij przycisk Next (Dalej). USLUGA DOSTPU ZDALNEGO MIONET - 55 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 6. Jeli dopiero rozpoczynasz korzystanie z uslugi MioNet, kliknij przycisk MioNet New Account (Nowe konto w usludze MioNet); jeli natomiast masz ju takie konto, kliknij przycisk MioNet -- Existing Account (Istniejce konto w usludze MioNet). Zostanie wywietlony ekran rejestracji konta uslugi MioNet. 7. Wypelnij formularz rejestracji i kliknij przycisk Submit (Przelij), aby utworzy konto. USLUGA DOSTPU ZDALNEGO MIONET - 56 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 8. Kiedy usluga MioNet zlokalizuje urzdzenie WD ShareSpace, które rejestrujesz, wpisz nazw urzdzenia, a nastpnie kliknij przycisk OK. 9. Zostanie wywietlony komunikat potwierdzenia. Kliknij przycisk OK. Usluga MioNet wywietli list folderów publicznych przechowywanych w urzdzeniu WD ShareSpace i doda folder prywatny utworzony razem z nazw uytkownika uslugi MioNet. Po zalogowaniu usluga MioNet wyszuka wszelkie niezarejestrowane urzdzenia WD ShareSpace i kademu z nich nada nazw domyln,,wd Storage". Nazwy w usludze MioNet s niezalene od nazw przypisywanych za pomoc programu Network Storage Manager urzdzenia WD ShareSpace. USLUGA DOSTPU ZDALNEGO MIONET - 57 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Korzystanie z witryny internetowej uslugi MioNet (po rejestracji) 1. Korzystajc z dowolnej przegldarki, przejd do witryny com/web i wpisz swoj nazw uytkownika i haslo. Zostanie wywietlona karta Quick Start (Szybki start) z ikonami przedstawiajcymi dzialania, jakie mona wykona na tej karcie. Uwaga: W tym podrczniku zostan omówione tylko podstawowe opcje. Aby zapozna si z zaawansowanymi opcjami, zobacz pomoc uslugi MioNet albo Podrcznik uytkownika uslugi MioNet, dostpny po klikniciu ikony Online Help (Pomoc podrczna). USLUGA DOSTPU ZDALNEGO MIONET - 58 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA Zdalne uzyskiwanie dostpu do plików i folderów w urzdzeniu WD ShareSpace Wane: Witryna uslugi MioNet nie umoliwia dostpu do urzdzenia WD Storage z komputera lokalnego. W tym celu naley uy Eksploratora Windows albo programu Apple Finder. 1. Kliknij kart My Resources (Moje zasoby), aby wywietli swoje foldery w urzdzeniu WD ShareSpace. Foldery przechowywane w urzdzeniu WD ShareSpace zostan wywietlone na karcie My Resources (Moje zasoby) witryny uslugi MioNet. 2. Wybierz folder, aby wywietli list znajdujcych si w nim podfolderów i plików. Moesz teraz uzyska dostp do wszystkich swoich plików muzycznych, zdj, plików wideo i dokumentów za pomoc przegldarki. 3. Kliknij dwukrotnie dowolny plik, aby otworzy go na komputerze lokalnym. Moe by dostpna funkcja przecigania i upuszczania plików z urzdzenia WD ShareSpace na komputer zdalny i odwrotnie. Udostpnianie plików innym osobom Udostpnianie zdj Folder ze zdjciami przechowywany w urzdzeniu WD ShareSpace mona latwo udostpni innym osobom. Wymaga to wykonania trzech czynnoci. Najpierw naley wybra folder, który ma zosta udostpniony, a nastpnie okreli osoby, które bd mie dostp do folderu, i przydzieli im uprawnienia. 1. Kliknij ikon Share Photos (Udostpnij zdjcia). USLUGA DOSTPU ZDALNEGO MIONET - 59 WD SHARESPACE PODRCZNIK UYTKOWNIKA 2. Wybierz dowolny folder albo kliknij znak plus i wybierz podfolder, który chcesz udostpni innej osobie, a nastpnie kliknij przycisk Next (Dalej). Zostanie wywietlona strona umoliwiajca wybranie osób, którym zostan udostpnione pliki. 3. Aby udostpni zdjcia za pomoc uslugi MioNet osobom, którym wczeniej udostpniono ju inne pliki: (a) Zaznacz odpowiednich uytkowników i kliknij przycisk Next (Dalej). (b) Przejd do punktu 6.

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

WD ShareSpace. Sieciowy system pamięci masowej Podręcznik użytkownika

WD ShareSpace. Sieciowy system pamięci masowej Podręcznik użytkownika WD ShareSpace Sieciowy system pamięci masowej Podręcznik użytkownika Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na urządzeniu. 2.

Bardziej szczegółowo

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Nadrzdny artyku: Pierwsze kroki z Altium Designer Podstawow metod instalacji Altium Designer (od wersji Altium Designer

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika dla komputera Mac

Podręcznik użytkownika dla komputera Mac Podręcznik użytkownika dla komputera Mac Spis treści Wstęp... 1 Korzystanie z Narzędzia do ponownego formatowania dla komputera Macintosh... 1 Instalowanie oprogramowania... 4 Bezpieczne wysuwanie dysków...

Bardziej szczegółowo

My Book World Edition Podręcznik użytkownika. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book World Edition Podręcznik użytkownika. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Podręcznik użytkownika Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpiecze stwa sieci

Projektowanie bezpiecze stwa sieci Laboratorium 5. Projektowanie bezpieczestwa sieci Temat: Instalacja i konfiguracja serwera VPN. 1. Przed instalacj odpowiednich ról serwera, na maszynie wirtualnej serwera musimy przygotowa dwie karty

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL MY BOOK ELITE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594199

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL MY BOOK ELITE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594199 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL MY BOOK ELITE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Volume Snapshot for Mac OS X. Podręcznik użytkownika

Volume Snapshot for Mac OS X. Podręcznik użytkownika Volume Snapshot for Mac OS X Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp...3 Omówienie funkcji...3 Główne funkcje...3 Obsługiwane nośniki...3 Migawka kontra archiwizacja pliku...4 Pierwsze kroki...4 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika dla komputera Macintosh

Podręcznik użytkownika dla komputera Macintosh Podręcznik użytkownika dla komputera Macintosh Spis treści Wstęp... 1 Korzystanie z narzędzia do ponownego formatowania dla komputera Macintosh... 1 Instalowanie oprogramowania FreeAgent... 4 Bezpieczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu F@st 800... 3 2. Połączenie z Internetem... 6 3. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Serwis i pomoc techniczna firmy WD

Serwis i pomoc techniczna firmy WD Serwis i pomoc techniczna firmy WD W razie wystąpienia problemów prosimy o skontaktowanie się z nami, abyśmy mogli podjąć próbę ich rozwiązania, zanim zwrócą Państwo produkt. Odpowiedź na większość pytań

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS

Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS Niniejszy dokument przeprowadzi krok po kroku użytkowników oprogramowania RadioOS przez proces instalacji i rejestracji systemu. Kolejne kroki do wykonania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TRENDNET TEW-432BRP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TRENDNET TEW-432BRP

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure

PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure PL MT5075 Instrukcja obsługi PL 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Typ dokumentu: Dokumentacja techniczna Temat: Instalacja oprogramowania Data wykonania: Czerwiec 2015 1 Spis treści 1 Instalacja oprogramowania 3 1.1 Instalacja Ekspresowa 4 1.1.1 Instalacja na jednym

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE ONLINE BACKUP http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859646

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE ONLINE BACKUP http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859646 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla F-SECURE ONLINE BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukacja instalacji

ADSL Router Instrukacja instalacji ADSL Router Instrukacja instalacji 1. Wskaniki i złcza urzdzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawarto opakowania...2 3. Podłczenie urzdzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver)

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Copyright 2004 Hewlett-Packard Company Wersja 1.6 Wstp Instant Support

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Materiały dla studentów Sieci Komputerowe. Aby zainstalować usługę Active Directory dla nowej domeny, należy wykonać następujące kroki:

Materiały dla studentów Sieci Komputerowe. Aby zainstalować usługę Active Directory dla nowej domeny, należy wykonać następujące kroki: LABORATORIUM 1 Instalacja Active Directory 2008 Instalacja za pomocą Kreatora instalacji Active Directory. Aby zainstalować usługę Active Directory dla nowej domeny, należy wykonać następujące kroki: 1.

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA EW1015 R3 Adapter USB 2.0 do IDE i SATA 2 POLSKI EW1015 R3 - Adapter USB 2.0 do IDE i SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy... 2 1.2 Zawartość Opakowanie... 3 1.3 Porty i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA Aplikacja wspomagająca przygotowanie przesyłek pocztowych do nadania OPIS INSTALACJI POSTDATA S.A. ul. Fabryczna 3 85-741 Bydgoszcz tel. 0-52 / 370-57-57 fax.0-52 / 370-57-77

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterownika portu USB

Instalacja sterownika portu USB Instrukcja instalacji modemu TechLab ED77 w systemie Mac OS X. Instalacja modemu podzielona jest na cztery etapy: instalacja sterownika portu USB, instalacja skryptu modemu, konfiguracja modemu, konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE

Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE Poziom trudności: średni Wersja dokumentacji: 1.0 Aktualizacja: 19.05.2011 r. Beckhoff Automation Sp. z o. o. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 2. Ściągniecie

Bardziej szczegółowo

DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE 2.WYBÓR CHRONIONYCH PLIKÓW 3.POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI

DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE 2.WYBÓR CHRONIONYCH PLIKÓW 3.POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI MASZYNA CZASU DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE Zainstaluj program Genie Timeline 2012 i uruchom go. Aplikacja utworzy na Pulpicie Windows nowy folder o nazwie No-BackupZone. Jeżeli chcesz wykluczyć

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora systemu

Podręcznik administratora systemu Podręcznik administratora systemu Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Przedstawiciel w Unii Europejskiej Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2.0 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji iplus Manager na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista

Instalacja aplikacji iplus Manager na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista Instalacja aplikacji iplus Manager na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista Aplikacja iplus Manager (wersja 1.91), współpracująca z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista, została

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1. Informacje na temat tego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób instalowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji obsługi opisano, jak skonfigurować funkcje Wysyłanie pocztą e-mail oraz Przechowywanie w udostępnionym folderze za pomocą narzędzia konfiguracji funkcji

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Instrukcja Obsługi Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2 podręcznik użytkownika

Content Manager 2 podręcznik użytkownika Content Manager 2 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo