Microsoft Authenticode. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Microsoft Authenticode. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA"

Transkrypt

1 Microsoft Authenticode Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode wersja 1.1

2 Spis treci 1. WSTP TWORZENIE KLUCZA PRYWATNEGO I CERTYFIKATU INSTALOWANIE CERTYFIKATU IMPORTOWANIE KLUCZY (PVK / SPC) IMPORTOWANIE KLUCZY (PFX) EKSPORT KLUCZA PRYWATNEGO I CERTYFIKATU PODPISYWANIE KODU W MICROSOFT AUTHENTICODE PODPISYWANIE ZA POMOC KREATORA PODPISYWANIE Z LINII POLECE WERYFIKOWANIE PODPISU... 23

3 1. Wstp Microsoft zaprezentował pierwsz wersj systemu Authenticode w MS Internet Explorer 3.0. System ten został zmodernizowany i poprawiony w Internet Explorer 4.0 i 5.x. CERTUM ma przyjemno zaproponowa Pastwu pełne wsparcie certyfikatów X.509 do tej technologii. Pełna dokumentacja znajduje si: Uwaga: Authenticode pozwala na podpisywanie binariów (*.exe, *.dll, *.cab, *.cat, *.ocx, *.stl) tylko wtedy, gdy s one 32 bitowe. Starsze programy np. pliki wykonywalne pod 16 bitowy Windows 3.1 nie mog by podpisane. Do podisywania kodu w technologii Authenticode słuy aplikacja Signcode (do pobrania na stronach Microsoft). W celu uzyskania certyfikatu niezbdne jest równie uycie przegldarki Interenet Explorer w wersji 5 lub nowszej. Certyfikaty Authenticode mog by równie uywane w innych narzdzi do podpisywania oprogramowania (np. Microsoft Java SDK oraz Visual C++). Podpisany kod moe zosta równie oznaczony wiarygodnym czasem zgodnie ze standardami internetowymi i normami europejskimi. Usługi publiczne oznaczania czasem wg technologii Microsoft Authenticode wiadczone s nieodpłatnie (przy zastosowaniach na mała skal i niekomrecyjnych). Oznaczanie czasem wg tej niestandardowej technologii wymaga dodania parametru: -t Naley pamita, aby zabezpieczy na dodatkowym noniku plik z kluczem prywatnym oraz certyfikat. 2. Tworzenie klucza prywatnego i certyfikatu Certyfikaty do podpisywania w technologii Authenticode pozyskuje si ze porednictwem przegldarki internetowej Internet Explorer. W celu uzyskania certyfikatu naley wypełni formularz, dostpny na stronach CERTUM (www.certum.pl). Zalecane jest, aby przed zakupem certyfikatu komercyjnego wypróbowa wersj testow (Private). Formularz naley wypełnia uwanie jest to istotne dla zawartoci przyszłego certyfikatu. Szybki przegld procesu certyfikacji: Dokładne wypełnij wszystkie dane w formularzu Wybierz rodzaj certyfikatu (Osoba prywatna / Producent oprogramowania) Wpisz nazw podmiotu UWAGA: Prosz wypełni j z uwag ta nazwa prezentowana jest odbiorcom podpisanego kodu jako nazwa producenta oprogramowania. Wybierz typ kryptografii i lokalizacj klucza: Na tym komputerze: W pierwszej metodzie klucz prywatny zostanie zapisany w rejestrze przegldarki, po otrzymaniu i zainstalowaniu certyfikatu bdzie on dostpny w magazynie certyfikatów skd mona bdzie go wyeksportowa do pliku *.pfx (patrz rozdział 6). Na dyskietce (PVK/SPC): W drugiej metodzie klucz prywatny zostanie zapisany na dysku twardym, domylnie jako a:\klucz.pvk. Zalecane jest dodatkowe zabezpieczenie tego pliku na noniku typu dyskietka, CD-ROM lub innym. Certyfikat Programisty otrzymany z CERTUM naley zachowa jako C:\cert.spc. Microsoft Authenticode Wstp 3

4 Na karcie kryptograficznej: ostatnia metoda słuy do generowania kluczy na karcie kryptograficznej. Wybranie tej metody uniemoliwia nam eksport certyfikatu z kluczem do pliku *.pfx (klucz prywatny nie moe opuci karty) Na adres poczty elektronicznej zostanie wysłany list zawierajcy dalsze instrukcje. Do wydania certyfikatu konieczne jest dostarczenie stosownych dokumentów szczegółów szukaj na stronach CERTUM. 3. Instalowanie certyfikatu Po otrzymaniu z CERTUM instrukcji dotyczcych instalacji naley uda si na wskazan stron i wybra opcj Instaluj certyfikat. Zostanie on automatycznie zainstalowany do rejestrów przegldarki. W przypadku, gdy klucz prywatny certyfikatu zapisywany był do pliku PVK i certyfikat ma zosta zapisany do pliku SPC, po instalacji certyfikatu naley przej do strony Wyszukiwania certyfikatów serwisu CERTUM, wyszuka certyfikat i wybra opcj Zapisz binarnie....i zapisujemy plik nr_seryjny.cer: UWAGA: Pobrany w ten sposób plik zawiera jedynie nasz certyfikat pozostałe certyfikaty CERTUM mona pobra z działu Obsługa certyfikatów -> Zawiadczenia i klucze. Rozszerzenie pliku mona zmieni na SPC. Microsoft Authenticode Instalowanie certyfikatu 4

5 4. Importowanie kluczy (PVK / SPC) Pliki w formacie PVK i SPC mog zosta umieszczone w rejestrach danego systemu. W tym celu naley uy narzdzia pvkimprt.exe (dostpnego na stronie Microsoftu). Po podaniu hasła klucza prywatnego...: pvkimprt a:\cert.spc a:\klucz.pvk... pojawi si Kreator importu certyfikatów: Microsoft Authenticode Importowanie kluczy (PVK / SPC) 5

6 Wskazujemy magazyn certyfikatów. Mona wybra Automatycznie wybierz..., lub Umie wszystkie... i wskaza na Osobiste: Kreator potwierdzi dane, które uzyskał podczas procesu importowania certyfikatu...:...i poinformuje nas o pomylnym zakoczeniu importu: Microsoft Authenticode Importowanie kluczy (PVK / SPC) 6

7 Poprawny import certyfikatu moemy zweryfikowa w programie Internet Explorer: Narzdzia -> Opcje internetowe -> Zawarto -> Certyfikaty... -> Osobisty. Moliwe jest równie uycie narzdzia certmgr.exe (dostpnego w pakiecie Microsoft.NET Framework Software Development Kit (SDK) 1.1), które po odpaleniu z linii polece przeniesie nas do magazynu naszych certyfikatów: 5. Importowanie kluczy (PFX) Aby importowa do rejestru klucze w postaci pliku (paczki) pfx naley klikn prawym przyciskiem myszki w plik i wybra Zainstaluj PFX...: Microsoft Authenticode Importowanie kluczy (PFX) 7

8 ... lub uruchomi certmgr.exe: Podajemy nazw pliku z paczk: Microsoft Authenticode Importowanie kluczy (PFX) 8

9 Wpisujemy hasło chronice klucze i oznaczamy ten klucz jako eksportowalny...: Umieszczamy klucze w magazynie certyfikatów osobiste: Microsoft Authenticode Importowanie kluczy (PFX) 9

10 Kreator wywietli dane, które zebrał podczas procesu importowania paczki: Po czym poinformuje nas o pomylnym ukoczeniu importu: Microsoft Authenticode Importowanie kluczy (PFX) 10

11 6. Eksport klucza prywatnego i certyfikatu Aby wyeksportowa klucz prywatny z certyfikatem w postaci paczki pfx naley uruchomi menedera certyfikatów z linii polece. Wchodzimy w katalog, w którym został zainstalowany pakiet Authenticode i wywołujemy program certmgr.exe. Pojawi si znajome okno. Zaznaczamy interesujcy nas certyfikat i klikamy Eksportuj...: Zaznaczamy opcj Tak, eksportuj klucz prywatny: Microsoft Authenticode Eksport klucza prywatnego i certyfikatu 11

12 Zostawiamy domylne ustawienia: I wpisujemy hasło, które bdzie chroni klucz prywatny: Microsoft Authenticode Eksport klucza prywatnego i certyfikatu 12

13 Podajemy ciek i nazw pliku z paczk: Kreator potwierdzi dane wprowadzone podczas procesu eksportowania kluczy...: Microsoft Authenticode Eksport klucza prywatnego i certyfikatu 13

14 ...i poinformuje nas o pomylnym zakoczeniu eksportu: 7. Podpisywanie kodu w Microsoft Authenticode 7.1. Podpisywanie za pomoc kreatora W celu wykonania podpisu kodu za pomoc Kreator podpisu cyfrowego naley uruchomi program signtool (wchodzcego w skład Microsoft Platform SDK dostpnego na stronach Microsoftu) z wiersza polece z parametrem signwizard: Microsoft Authenticode Podpisywanie kodu w Microsoft Authenticode 14

15 Wskazujemy plik, który chcemy podpisa: Wybieramy standardowy typ podpisu (podpis niestandardowy zostanie omówiony w dalszej czci): Microsoft Authenticode Podpisywanie kodu w Microsoft Authenticode 15

16 Klikamy Wybierz z magazynu... i wybieramy nasz certyfikat: Kreator wywietli nam informacje o certyfikacie: Microsoft Authenticode Podpisywanie kodu w Microsoft Authenticode 16

17 Moemy doda komentarz do podpisu: Nastpnie moemy wskaza publiczny serwer oznaczania wiarygodnym czasem (Timestamp), który dołczy swój znacznik czasu do naszego podpisu. Proponujemy serwis CERTUM: Signcode połczy si w trybie online z serwerem czasu i pobierze wiarygodny znacznik, który zostanie dołczony do podpisywanego programu. W efekcie otrzymamy podpis, który nie moe zosta sfałszowany: Microsoft Authenticode Podpisywanie kodu w Microsoft Authenticode 17

18 Kreator wywietli dane wprowadzone podczas procesu składania podpisu...:... po czym poinformuje nas o pomylnym złoeniu podpisu: W przypadku wyboru opcji niestandardowej...: Microsoft Authenticode Podpisywanie kodu w Microsoft Authenticode 18

19 ... klucz i certyfikat wybierzemy własnorcznie poprzez wskazanie plików zawierajcych klucze: Wskazujemy kreatorowi gdzie umieszczony jest klucz prywatny: Wpisujemy hasło chronice komponent prywatny: Microsoft Authenticode Podpisywanie kodu w Microsoft Authenticode 19

20 Wskazujemy algorytm wyliczajcy warto funkcji skrótu (algorytm RSA liczy podpis włanie ze skrótu). Zalecanym algorytmem (na dzie dzisiejszy) jest SHA-1: Zaznaczamy opcj, która dołczy do podpisu certyfikat poredni i certyfikat główny CERTUM CA. Pozwoli to na pó niejsz poprawn weryfikacj podpisu: Microsoft Authenticode Podpisywanie kodu w Microsoft Authenticode 20

21 Moemy doda komentarz do podpisu: Nastpnie moemy wskaza publiczny serwer oznaczania wiarygodnym czasem (Timestamp), który dołczy swój znacznik czasu do naszego podpisu. Proponujemy serwis CERTUM: Signcode połczy si w trybie online z serwerem czasu i pobierze wiarygodny znacznik, który zostanie dołczony do podpisywanego programu. W efekcie otrzymamy podpis, który nie moe zosta sfałszowany: Microsoft Authenticode Podpisywanie kodu w Microsoft Authenticode 21

22 Kreator wywietli dane wprowadzone podczas procesu składania podpisu...:... po czym poinformuje nas o pomylnym zakoczeniu pracy: 7.2. Podpisywanie z linii polece W celu podpisania pliku z linii polece naley uruchomi program signtool.exe ze stosownymi przełcznikami (pomoc dostpna po wpisaniu polecenia signtool.exe sign), np.: gdzie: signtool.exe sign -f c:\paczka.pfx -p asdfgh -t c:\moj_program.exe - f paczka z certyfikatem i kluczem - p hasło zabezpieczajce klucz prywatny - c:\moj_program.exe plik do podpisu - t publiczny serwer oznaczania wiarygodnym czasem (Timestamp), który dołczy swój znacznik czasu do naszego podpisu, Dla uslugi znakowania czasem podpisywanego kodu proponujemy serwer CERTUM, dostpny pod adresem Microsoft Authenticode Podpisywanie kodu w Microsoft Authenticode 22

23 8. Weryfikowanie podpisu Aby zweryfikowa podpis złoony pod kodem za pomoc technologii Authenticode musimy dysponowa rodowiskiem Windows. W celu weryfikacji podpisu naley klikn prawym przyciskiem myszki na plik i wybiera opcj Właciwoci: Wybieramy zakładk Podpisy cyfrowe i klikamy szczegóły: Microsoft Authenticode Weryfikowanie podpisu 23

24 W polu Informacje podpisu cyfrowego podawany jest status weryfikacji podpisu: Microsoft Authenticode Weryfikowanie podpisu 24

POSTFIX (SMTP) + POP3 + SSL

POSTFIX (SMTP) + POP3 + SSL POSTFIX (SMTP) + POP3 + SSL Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu POSTFIX wersja 1.1 Spis treci 1. WSTP... 3 2. TWORZENIE KLUCZY I CERTYFIKATU DLA DEMONÓW SMTP I POP3... 3 2.1. GENEROWANIE

Bardziej szczegółowo

APACHE 2.0 + SSL Linux. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

APACHE 2.0 + SSL Linux. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA APACHE 2.0 + SSL Linux Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux wersja 1.1 Spis treci 1. WSTP... 3 2. TWORZENIE CERTYFIKATU... 3 2.1. GENEROWANIE WNIOSKU O CERTYFIKAT

Bardziej szczegółowo

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL. wersja 1.0

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL. wersja 1.0 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL wersja 1.0 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ W CELU UŻYCIA WŁASNEGO CERTYFIKATU...

Bardziej szczegółowo

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5

Bardziej szczegółowo

Standard Code Signing. Użycie certyfikatów do podpisywania kodu w technologii Java. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Standard Code Signing. Użycie certyfikatów do podpisywania kodu w technologii Java. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Standard Code Signing Użycie certyfikatów do podpisywania kodu w technologii Java wersja 1.3 Spis treści WSTĘP... 3 1. TWORZENIE KLUCZA PRYWATNEGO I CERTYFIKATU... 3 1.1. TWORZENIE ŻĄDANIA CERTYFIKATU

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa MALKOM VPN Client Wersja 3.1.0 Instrukcja użytkownika Polska wersja językowa Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26 Strona 1 z 36 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 DOKUMENTY ZWIĄZANE...4 3

Bardziej szczegółowo

Java Code Signing 1.4 6.0. UŜycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii Java. wersja 1.2 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Java Code Signing 1.4 6.0. UŜycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii Java. wersja 1.2 UNIZETO TECHNOLOGIES SA UŜycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii Java wersja 1.2 Spis treści WSTĘP... 3 1. TWORZENIE KLUCZA PRYWATNEGO I CERTYFIKATU... 3 1.1. TWORZENIE śądania CERTYFIKATU (CSR)...

Bardziej szczegółowo

APACHE 2.0 + SSL Linux. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.7

APACHE 2.0 + SSL Linux. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.7 APACHE 2.0 + SSL Linux Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux wersja 1.7 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Tworzenie certyfikatu... 4 2.1. Tworzenie certyfikatu poprzez

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Sigillum Sign 4. Instrukcja Użytkownika. Wersja dokumentu 4.0. Data: wrzesień 2010 r.

Sigillum Sign 4. Instrukcja Użytkownika. Wersja dokumentu 4.0. Data: wrzesień 2010 r. Instrukcja Użytkownika Wersja dokumentu 4.0 Data: wrzesień 2010 r. Spis treści 1 WPROWADZENIE... 5 1.1 SŁOWNIK... 5 1.2 O PODPISIE ELEKTRONICZNYM... 12 1.3 SZYFROWANIE DANYCH... 13 1.4 CERTYFIKATY... 14

Bardziej szczegółowo

APACHE 2.0 + SSL Linux. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.8

APACHE 2.0 + SSL Linux. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.8 APACHE 2.0 + SSL Linux Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux wersja 1.8 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Tworzenie certyfikatu... 3 2.1. Tworzenie certyfikatu poprzez

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931629

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931629 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Podr cznik u»ytkownika. Wersja programu:

Podr cznik u»ytkownika. Wersja programu: Podr cznik u»ytkownika Wersja programu: Data wydania: 3.03 23 lutego 2012 Strona 1 z 131 Spis tre±ci 1 Wst p 10 1.1 Czym jest program STOCK?............................... 10 1.2 Do czego sªu»y program

Bardziej szczegółowo

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna tel. +48 (61) 6562105 fax +48 (61) 6562106 email: biuro@telwin.com.pl http: www.telwin.com.pl InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu Sigillum

Zawartość zestawu Sigillum Zawartość zestawu Sigillum... 1 Instalacja zestawu i aktywacja karty kryptograficznej krok po kroku... 1 Instalacja oprogramowania... 1 Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych... 2 Aktywowanie kluczy

Bardziej szczegółowo

Spis treci. FAQ: 150001/PL Data: 05/06/2013. TIA Portal V12 wymagania systemowe, instalacja, licencje.

Spis treci. FAQ: 150001/PL Data: 05/06/2013. TIA Portal V12 wymagania systemowe, instalacja, licencje. Spis treci 1. Wymagania dotyczce instalacji STEP 7 Basic / Professional V12... 2 1.1 Wymagania sprztowe...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Prawa administratora...2 1.4 Instalacja oprogramowania STEP 7

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver)

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Copyright 2004 Hewlett-Packard Company Wersja 1.6 Wstp Instant Support

Bardziej szczegółowo

Tomcat + SSL - Windows/Linux. Instalacja certyfikatów niekwalifikowanych w serwerze Tomcat. wersja 1.1

Tomcat + SSL - Windows/Linux. Instalacja certyfikatów niekwalifikowanych w serwerze Tomcat. wersja 1.1 Tomcat + SSL - Windows/Linux Instalacja certyfikatów niekwalifikowanych w serwerze Tomcat wersja 1.1 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. GENEROWANIE CERTYFIKATU... 3 2.1. GENEROWANIE PARY KLUCZY RSA... 3 2.2.

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy Program Płatnik wersja 9.01.001A Materiał Szkoleniowy Warszawa, 3 luty 2014r. 1 Spis treści: Wstęp..... str. 3 Wykaz zmian w Programie Płatnik w wersji 9.01.001....str. 4 Archiwizacja i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

Program P atnik A1 9.01.001. Dokumentacja administratora

Program P atnik A1 9.01.001. Dokumentacja administratora Program P atnik A1 9.01.001 Dokumentacja administratora Tytu dokumentu: Program Patnik Dokumentacja administratora Wersja: 4.4 Data wydania: 2013-11-06 Dotyczy aplikacji: Patnik A1 9.01.001 Spis treci

Bardziej szczegółowo