Analiza empiryczna struktury handlu międzynarodowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza empiryczna struktury handlu międzynarodowego"

Transkrypt

1 Analiza empiryczna struktury handlu międzynarodowego 1

2 Uwagi ogólne Celem zajęć jest przedstawienie dwóch zagadnień: analizy służącej określaniu specyfiki struktury przewag komparatywnych danego kraju, analizy służącej określaniu udziału handlu wewnątrzgałęziowego w wymianie międzynarodowej danego kraju. W czasie zajęć przedstawiamy kilka przykładów z obu obszarów. W pracy domowej analizę tę należy rozwinąć (np. porównanie dla różnych par krajów czy porównanie w czasie). W czasie zajęć omówimy oba zagadnienia na przykładzie Polski. W pracy domowej należy przeprowadzić analizę dla innego kraju oraz skomentować wyniki w świetle poznanych teorii. 2

3 Przewaga komparatywna w praktyce: indeks Balassy 3 Szukamy grup produktowych, które zajmują szczególnie ważne miejsce w eksporcie danego kraju Aby ustalić, czy np. Polska posiada szczególnie silną pozycję w eksporcie samochodów, porównujemy udział eksportu samochodów w eksporcie Polski z udziałem eksportu tej grupy produktowej w innej, referencyjnej grupie krajów (np. UE-27). Indeks Balassy (BI) dla j-tej grupy produktowej w kraju A, w odniesieniu do referencyjnej grupy krajów REF: gdzie s j oznacza udział danej grupy produktowej w eksporcie. Interpretacja tego indeksu jest niezwykle prosta. Wartości większe od 1 wskazują na grupy produktów, w których dany kraj posiada ujawnioną przewagę komparatywną względem referencyjnej grupy krajów Jakich danych potrzebujemy?

4 Przewaga komparatywna w praktyce: indeks CRCA Inne podejście, opiera się na policzeniu indeksu ujawnionej przewagi komparatywnej: 4 gdzie X i reprezentuje wielkość eksportu w danej grupie produktowej, a M i importu w tej grupie produktowej. Gdy RCA i przyjmuje wartości większe od jedności, oznacza to, że kraj ma przewagę komparatywną w danej grupie produktowej. Indeks RCA nie jest jednak porównywalny w czasie w sytuacji, gdy zmienia się saldo handlowe. Stosuje się wtedy skorygowaną miarę ujawnionej przewagi komparatywnej, CRCA: Wartości CRCA większe od zera wskazują na grupy produktowe, w których dany kraj posiada ujawnioną przewagę komparatywną. Jakich danych potrzebujemy?

5 Handel wewnątrzgałeziowy 5 Pierniczki toruńskie Autobusy Solaris Ciasteczka korzenne Autobusy Volvo

6 Pomiar handlu wewnątrzgałeziowego Pierniczki toruńskie Handel wewnątrzgałęziowy: Ta część wymiany w obrębie danej gałęzi, gdzie strumienie eksportu i importu pokrywają się W przykładzie wynosi on 0,75 mln Ogólnie jest on równy (E + I) - E I, gdzie E to wartość eksportu w obrębie danej gałęzi, zaś I to wartość importu Aby móc dokonywać porównań miedzy gałęziami, otrzymany wynik normalizujemy, to jest dzielimy przez całkowitą wartość handlu w danej gałęzi Wskaźnik Grubela-Lloyda wymiany wewnątrzgałęziowej: GL ( E I) ( E I) E I 1 ( E 6 1 mln 60,75 mln E I I) 1 Ciasteczka korzenne 1 0,75 (1 0,75) 1 0,25 1,75 0,86

7 Bilateralny indeks G-L GL 1 7 i 1 N i 1 Jeśli w obrębie jakiejś gałęzi, eksport jest równy importowi, wskaźnik GL będzie miał wartość 1 (całość wymiany ma charakter wymiany wewnątrzgałęziowej) Jeśli w obrębie jakiejś gałęzi, będziemy tylko eksportować albo tylko importować jakieś dobro, wskaźnik GL będzie miał wartość 0 (całość wymiany ma charakter wymiany międzygałęziowej) Im szerzej zdefiniujemy gałąź, tym większa wartość wskaźnika GL N E ( E i i I I i i )

8 Struktura handlu wewnątrzgałęziowego (IIT) Czy to faktycznie są identyczne (bardzo podobne) dobra? Teoria i badania empiryczne: duża część wymiany wewnątrzgałęziowej to dobra wytwarzane w tej samej gałęzi, ale różniące się jakością (zaawansowaniem technologicznym, jakością wykonania etc.) IIT można podzielić na dwa typy: Handel poziomo zróżnicowany (wymiana podobnymi towarami, podobnej jakości i o podobnych cenach) 8 Handel pionowo zróżnicowany (wymiana towarami, różniącymi się jakością i ceną) Różnice zarówno co do przyczyn handlu, jak i skutków

9 Jak w praktyce rozdzielić oba rodzaje IIT? 9 Najczęściej stosowane kryterium: różnica wartości jednostkowych (jako proxy ceny) Metodologia Fontagne, Freudenberga i Gaulier (2005): dla każdej gałęzi (na możliwie niskim poziomie agregacji) stosowana jest procedura klasyfikacji wg następującego kryterium: Stopień zachodzenia na siebie wartości eksportu i importu Podobieństwo jednostkowej wartości importu i eksportu Czy mniejszy z przepływów stanowi przynajmniej 10% większego z przepływów? Czy jednostkowa wartość importu i eksportu różni się o mniej niż 25%? Tak Nie Brak dostępnej informacji o jednostkowej wartości importu i eksportu Tak IIT poziomo zróżnicowanymi produktami IIT pionowo zróżnicowanymi produktami IIT bez zaklasyfikowany do żadnej z grup Nie Handel w jedną stronę

10 Jak to obliczyć na podstawie danych?

11 Np. Indeks CRCA Koncepcja ujawnionej przewagi komparatywnej zakłada poszukiwanie grup produktowych, które zajmują szczególnie ważne miejsce w eksporcie danego kraju.

12 Obliczanie CRCA

13 Obliczanie GL

14 Pomocne operacje w Excelu i Stacie 14 Excel Tabela przestawna Kiedy przydatne? Polecenie: Wyszukaj Pionowo Kiedy przydatne? WYSZUKAJ.PIONOWO(szukana_wartość;tabela_tablica;nr_i ndeksu_kolumny;[przeszukiwany_zakres])

15 Pomocne operacje w Excelu i Stacie Stata Merdżowanie zbiorów danych: Kiedy przydatne? Stworzenie nowej zmiennej np. gen sitc4d = int (sitc5d/10) Konieczność zapisania dwóch zbiorów w obu występuje ta sama zmienną (identyczna nazwa), po której łączymy zbiory Posortowanie po zmiennej i zapisanie obu W jednym z plików wywołanie polecenie: merge sitc using clas.dta Interpretacja zmiennej _merge Agregowanie danych Kiedy przydatne? Stworzenie nowej zmiennej np. gen sitc4d = int (sitc5d/10) Wywołanie polecenia: collapse (sum) exp_pol exp_ger, by (sitc4d) 15

16 Zadania empiryczne na dziś Jaka jest struktura przewag komparatywnych Polski ogółem oraz w relacji do Niemiec, głównego partnera handlowego Polski? Jak struktura ta wyglądała 10 lat wcześniej? Jakie cechy gospodarki Polski mogą ją wyjaśnić? Jaki jest udział wymiany wewnątrzgałęziowej w wymianie Polski? Ogółem oraz w relacji z Niemcami? Jak zmieniło się to w relacji do sytuacji sprzed 10 lat? W jakich gałęziach wymiana wewnątrzgałęziowa ma największy udział? Jaki jest udział wymiany pionowo-, a jaki poziomo zróżnicowanej w handlu Polski z Niemcami? 16

17 Gdzie szukać danych handlowych? Wchodzimy na stronę: która otwiera nam panel do szybkiego wybierania parametrów wyboru danych z bazy COMTRADE ONZ.

18 Klasyfikacje towarów 18 HS i SITC dwie różne klasyfikacje produktów: SITC - bardziej zorientowana na ekonomiczne funkcje poszczególnych towarów na różnym etapie ich produkcji; HS stosuje bardziej precyzyjny i metodyczny podział poszczególnych kategorii HS do 6 (nawet 8 cyfr) ponad 5000 kategorii SITC do 5 cyfr nieco ponad 3000 kategorii CN klasyfikacja stosowana przez UE, oparta na HS: owe_cn2012.xls) Problem modyfikacji klasyfikacji co kilka lat tabele przejść, ale.

19 Pozyskiwanie danych Step 1. Wybieramy, klasyfikację w której chcemy dostać dane. Dostępność danych (za jakie lata i w jakiej klasyfikacji możemy otrzymać dane o handlu poszczególnych krajów) można sprawdzić tu: Wybierzmy: SITC Rev. 4 lub Rev. 3. Step 2. AG2 lub AG3 (ambitnie) Reporter kraj, który nas interesuje. Partners World Years najnowszy rok, zwykle 2012 Trade flows zaznaczamy import i eksport Submit Querry Direct Download

20 Jakie dane potrzebne? Klasyfikacja: SITC Rev. 3 Do wpisania: Kody produktów: AG5 Reporters: Poland (616) Partners: World (0), Germany (276) Years: 2000, 2010 (ew. osobno) Trade flows: Import, Export Klasyfikacja: SITC Rev. 3 Do wpisania: Kody produktów: AG5 Reporters: Germany (276) Partners: World (0), Years: 2000, 2010 (ew. osobno) Trade flows: Import, Export Pliki wynikowe csv 20

21 Supplmentary Quantity w COMTRADE 21

22 Zadania do domu 22 Praca w grupach 2-osobowych Do oddania: plik w Excelu z rachunkami oraz tekst Pierwszy krok: wybór kraju Pytania: Jaka jest struktura przewag komparatywnych tego kraju ogółem oraz w relacji do konkretnego partnera? (uzasadnij dobór partnera) Czy struktura ta jest stabilna, czy zmienia się w czasie? Jakie cechy tej gospodarki mogą ją wyjaśnić? Jaki jest udział wymiany wewnątrzgałęziowej w wymianie tego kraju? Ogółem oraz z dwoma partnerami? Oblicz indeks GL na trzech poziomach agregacji danych? W jakich gałęziach wymiana wewnątrzgałęziowa ma największy udział? Czy udział wymiany wewnątrzgałęziowej zmienia się w czasie? Dla chętnych: jaki jest udział wymiany pionowo-, a jaki poziomo zróżnicowanej?

23 23 D Z I Ę K U J Ę Z A U W A G Ę.

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL)

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dr Krzysztof Jurek Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Kurs dla użytkowników początkujących i średniozaawansowanych Lublin SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Google Analytics Mariusz Gąsiewski

Przewodnik po Google Analytics Mariusz Gąsiewski Przewodnik po Google Analytics 1 http:// 1. Wstęp... 5 Jak założyć konto Google Analytics?... 7 Tworzenie konta Google Analytics w przypadku posiadania konta Google AdWords... 7 Łączenie konta Google AdWords

Bardziej szczegółowo

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek.

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. 1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. Sposób 1 Wciśnij klawisz funkcyjny F5, Pojawi się okno dialogowe Przechodzenie do. W polu Odwołanie wpisz zakres, który ma zostać podświetlony i zatwierdź,

Bardziej szczegółowo

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Warszawa 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012. Opodatkowanie emisji CO a konsolidacja finansów publicznych: rola podatku od emisji w zmniejszaniu deficytu w krajach Europy

MAJ 2012. Opodatkowanie emisji CO a konsolidacja finansów publicznych: rola podatku od emisji w zmniejszaniu deficytu w krajach Europy MAJ 2012 Opodatkowanie emisji CO a konsolidacja 2 finansów publicznych: rola podatku od emisji w zmniejszaniu deficytu w krajach Europy W przypadku zamieszczania cytatów należy podać następujące dane:

Bardziej szczegółowo

Value at Risk: pomiar i wykorzystanie w zarządzaniu ryzykiem

Value at Risk: pomiar i wykorzystanie w zarządzaniu ryzykiem http://www.value-at-risk.prv.pl roguzinski@poczta.onet.pl UWAGA!!! Dokument zaindeksowany w bazie www.plagiat.pl WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ FINANSÓW I INFORMATYKI KIERUNEK:

Bardziej szczegółowo

KONTROLING SPRZEDAŻOWY W EXCELU. Tom I NPV JEŻELI COS WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA

KONTROLING SPRZEDAŻOWY W EXCELU. Tom I NPV JEŻELI COS WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA z a a w a n s o w a n y KONTROLING SPRZEDAŻOWY W EXCELU VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom I Kontroling sprzedażowy w Excelu Wojciech Próchnicki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z dnia 2 marca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z dnia 2 marca 2004 r. Dz.U.04.33.289 2004-08-07 zm. Dz.U.04.165.1727 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z dnia 2 marca 2004 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki?

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Poradnik dla bibliotekarzy Satysfakcja klienta to stan pozytywnego odbioru usługi, który pośrednio świadczy o akceptacji jakości usługi, jak

Bardziej szczegółowo

Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020. Załączniki do raportu

Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020. Załączniki do raportu Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020 Załączniki do raportu 1 TUTAJ MOŻNA PISAĆ 2 Spis treści 1. METODOLOGIA... 4 2. METODOLOGIA SZACOWANIA LUKI FINANSOWEJ W DOSTĘPIE PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ B+R W FIRMIE?

DZIAŁALNOŚĆ B+R W FIRMIE? 1 ul. Do Studzienki 63, 80-227 Gdańsk tel. (48 58) 524 49 00 fax (48 58) 524 49 08 http://www.ibngr.edu.pl ibngr@ibngr.pl JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ B+R W FIRMIE? PORADNIK PORADNIK opracowany na zlecenie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ZASADY METODYCZNE

CZĘŚĆ I ZASADY METODYCZNE CZĘŚĆ I ZASADY METODYCZNE Zasady metodyczne Rozdział I Struktura Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 1. Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) jest klasyfikacją pięciopoziomową z jednym, dodatkowym

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ZASADY METODYCZNE

CZĘŚĆ I ZASADY METODYCZNE CZĘŚĆ I ZASADY METODYCZNE Zasady metodyczne Rozdział I Struktura Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 1. Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) jest klasyfikacją pięciopoziomową z jednym, dodatkowym

Bardziej szczegółowo

Systemy logistyczne. w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki

Systemy logistyczne. w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki Wydawnictwo SGGW Warszawa 2014 Monografia powstała w ramach projektu na

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 1 Inwestycje, środowisko inwestycyjne, proces inwestycyjny

WYKŁAD 1 Inwestycje, środowisko inwestycyjne, proces inwestycyjny WYKŁD 1 Inwestycje, środowisko inwestycyjne, proces inwestycyjny I. Pojęcie i rodzaje inwestycji Istnieje wiele definicji pojęcia inwestycja. Najbardziej ogólna jest następująca definicja: Definicja: inwestycja

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury transferów na rynku OFE

Analiza struktury transferów na rynku OFE 1 Sugerowany przypis: Chybalski F, Analiza struktury transferów na rynku, Przegląd Statystyczny, nr 4/2005, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2005, s 78 95 Filip Chybalski Analiza struktury transferów na

Bardziej szczegółowo

STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI

STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYKŁAD 1 (C) Tomasz Wnuk-Pel 1 (C) Tomasz Wnuk-Pel 2 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Czynniki lokalizacji przedsiębiorstw w poszukiwaniu dobrego klimatu dla przedsiębiorczości

Czynniki lokalizacji przedsiębiorstw w poszukiwaniu dobrego klimatu dla przedsiębiorczości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dr Anna Hildebrandt Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańsk, 14.06.2012 Czynniki lokalizacji przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU WWW Z UŻYCIEM

SEGMENTACJA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU WWW Z UŻYCIEM SEGMENTACJA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU WWW Z UŻYCIEM METOD STATYSTYCZNYCH I SIECI NEURONOWYCH Grzegorz Migut StatSoft Polska Sp. z o.o. Wstęp Poznanie klientów jest kluczowym elementem wpływającym na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer Projekt UE Leonardo da Vinci,,Multimedialny program szkoleniowy w zakresie metod organizacji pracy dla pracowników przemysłowych w sektorze MSP. Raport

Bardziej szczegółowo

Controlling logistyczny

Controlling logistyczny Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 1 Prof. dr habil. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Controlling logistyczny 3. Narzędzia dla controllingu logistyki Systemy logistyczne

Bardziej szczegółowo

Analiza wielokryterialna z wykorzystaniem wskaźników gospodarki magazynowej Wstęp

Analiza wielokryterialna z wykorzystaniem wskaźników gospodarki magazynowej Wstęp Analiza wielokryterialna z wykorzystaniem wskaźników gospodarki magazynowej Wstęp Celem niniejszego artykułu jest zaproponowanie metod agregacji wskaźników gospodarki magazynowej jako element analizy ABC

Bardziej szczegółowo

Jan Misiąg, Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak

Jan Misiąg, Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak Jan Misiąg, Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gospodarczej oraz poprawy warunków życia Rzeszów

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE EXCEL ZAAWANSOWANY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE EXCEL ZAAWANSOWANY MATERIAŁY SZKOLENIOWE EXCEL ZAAWANSOWANY 2013 1. Arkusze Praca z arkuszami w skoroszycie Wstawianie nowego arkusza do skoroszytu. Kliknij na zakładce arkusza, przed którym chcesz wstawić nowy arkusz Z

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Struktura Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Rozdział I Struktura Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) CZĘŚĆ I ZASADY METODYCZNE Rozdział I Struktura Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 1. Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) jest klasyfikacją pięciopoziomową z jednym, dodatkowym poziomem pośrednim

Bardziej szczegółowo