Matlab, zajęcia 3. Jeszcze jeden przykład metoda eliminacji Gaussa dla macierzy 3 na 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Matlab, zajęcia 3. Jeszcze jeden przykład metoda eliminacji Gaussa dla macierzy 3 na 3"

Transkrypt

1 Matlab, zajęcia 3. Pętle c.d. Przypomnijmy sobie jak działa pętla for Możemy podać normalnie w Matlabie t=cputime; for i=1:20 v(i)=i; e=cputime-t UWAGA: Taka operacja jest bardzo czasochłonna i nieoptymalna w Matlabie. W każdym kroku pętli zmienia się wielkość wektora v. Tutaj służy wyłącznie do zaprezentowania możliwości pętli. Jeśli znamy długość wektora już przed operacją lepiej jest zrobić clear v t=cputime; v=zeros(1,20); for i=1:20 v(i)=i; e=cputime-t Zajmuje to zdecydowanie mniej czasu. Między innymi do tego służą macierze specjalne (zeros, eye, ones). Proszę wykonać takie ćwiczenie dla macierzy o długości 500. Jeszcze jeden przykład metoda eliminacji Gaussa dla macierzy 3 na 3 B=[1 2 3; ; ] %eliminacja w pierwszej kolumnie for j=2:3; B(j,:)=B(j,:)-B(1,:)*B(j,1)/B(1,1); %eliminacja w drugiej kolumnie B(3,:)=B(3,:)-B(2,:)*B(3,2)/B(2,2); B Pętla While Pętla while jest wykonywana tak długo jak spełniony jest jakiś warunek. Jest ona przydatna szczególnie wtedy, kiedy nie wiemy jak długo będziemy wykonywać jakąś pętle. Popatrzmy na przykład obliczeniowy 1

2 Mamy macierz e A = 0 e e e Jeśli e=0, to macierz ma liniowo zależne kolumny i wtedy A A jest macierzą osobliwą. Jeśli e jest różne od zera macierz A A jest odwracalna, gdyż A ma liniowo niezależne kolumny. Przy obliczeniach numerycznych komputer dla małych e będzie zaokrąglał obliczenia tak mocno, że A A okaże się macierzą osobliwą. Pytanie: dla jak małego e da się jeszcze obliczyć inv(a A)? Odp. Pętelka while eps=1; while eps>1e-20 A=[ones(1,4);eps*eye(4)]; %stworzenie macierzy A poprzez połączenie dwóch eps %pokaż gdzie jesteśmy? d=det(a'*a) %Wypisz wyznacznik. czy jest różny od zera? eps=eps/10; %zmniejsz eps Można przejrzeć wyniki iż zobaczymy, że dla eps=1.0000e-008 wyznacznik już jest równy zero. Można jeszcze sprytniej. eps=1; while eps>1e-20 A=[ones(1,4);eps*eye(4)]; %stworzenie macierzy A poprzez połączenie dwóch eps; %pokaż gdzie jesteśmy? d=det(a'*a); %Wypisz wyznacznik. czy jest różny od zera? if d==0, break, eps=eps/10; %zmniejsz eps eps Proszę szczególnie zwrócić uwagę na linie (if d==0, break, ). Używamy tu opcji break, która kończy wykonanie pętli while. Tak samo opcją break można kończyć pętle for. W przypadku zagnieżdżonych pętli (pętli w pętli) break kończy tylko swoją pętle. switch-case-otherwise Jeżeli w zależności od wartości przyjmowanych przez jakąś zmienną program ma wykonać różne czynności można użyć opcji switch-case-otherwise 2

3 x=5; switch x case 4 a=2*x; case 5 a=3*x; case 6 a=0; otherwise a=1; a Jeśli chcemy wykonać w kilku przypadkach jakąś czynność x=6; switch x case {1,2,5} a=3*x; case {6,4} a=0; otherwise a=1; a Wczytywanie danych W pracy ekonomisty zazwyczaj korzystamy z zewnętrznych zbiorów danych. Popatrzmy jak można wczytać dane z plików excela. num1 = xlsread('eur.xls') Albo całą ścieżkę danych num = xlsread('c:\dane\eur.xls'); Matlab wczytuje dane ignorując pierwszy wiersz. Jeżeli chcemy dotrzeć do jakichś konkretnych informacji możemy po prostu wyciąć odpowiednią kolumnę close=num(:,4); Możemy wczytać też tylko jakiś zakres danych num = xlsread('eur.xls', 'C2:C100') Notacja jest taka jak w Excelu. 3

4 W ten łatwy sposób możemy wczytać dane liczbowe. Matlab ignoruje jednak dane tekstowe i nie interpretuje polskiej daty z Excela. Bardzo często potrzebujemy jednak datę. Jak ją wczytać? Należy otworzyć Excela i zmienić format daty na liczbowy. Następnie wczytać dane do Matlaba. Np. data = xlsread('eur.xls', 'B:B'); Kolejnym problemem jest inna interpretacja daty w Excelu i w Matlabie. Excel numeruje datę od 1.stycznia 1900, natomiast Matlab od 1.stycznia datestr(data(1)) Data jest wyświetlona jako 1.stycznia Aby data była poprawnie wyświetlana należy dodać datę. data=data+datenum('30dec1899'); Sprawdźmy datestr(data(1)) Teraz jest ok. Wczytywanie danych w formacie.csv Dane np. z portalu bossa.pl są zazwyczaj w formacie tekstowym oddzielonym przecinkiem, czyli formatem CSV. Matlab ma funkcję csvread, ale wczytuje ona tylko dane numeryczne. M = csvread('wig20.txt'); %błędne Musimy podać numer wiersza i numer kolumny od której Matlab ma zacząć (W CSV numeruje od zera). M = csvread('wig20.txt',1,1); Jak zwykle mamy problem z datą. data=m(:,1); datestr(data(1)) Nie wygląda to dobrze. Żeby wczytać datę trzeba się trochę namęczyć np. Najpierw zmieńmy liczbę na datę 4

5 datastr=num2str(data); rok=datastr(:,1:4); mies=datastr(:,5:6); dzien=datastr(:,7:8); Żeby zmienić teraz w format daty można np. tak sfdata=[mies(1,1:2),'/',dzien(1,1:2),'/',rok(1,1:4)] datestr(sfdata) Teraz jest odpowiednio. Jednym z zadań dzisiaj dla Państwa jest napisanie funkcji, która wczytuje odpowiednio dane z zadanego formatu. Można też inaczej dataok=datenum(num2str(data),'yyyymmdd'); %zmiana danych na format tekstowy, zmiana na numeryczny używając zadanego formatu. datestr(dataok(1)) Podstawy statystyki w Matlabie W Matlabie mamy wbudowaną większość podstawowych statystyk Popatrzmy na kilka podstawowych dotyczących np. zmiennej close close=m(2:,5); /*opóźniona zmienna close*/ dclose=m(1:-1,5); /*stopa zwrotu, jako różnica logarytmów*/ zwrot=log(close)-log(dclose); %średnia mean(zwrot) %wariancja var(zwrot) Dla zmiennej volume volume=m(:,6); 5

6 Odchylenie standardowe std(volume) %skośność skewness(volume) %kurtoza kurtosis(volume) skew = kurt = N 3 ( i ) / i= 1 3 x x N ˆ σ N 4 ( i ) / i= 1 4 x x N ˆ σ skewness(zwrot) %kurtoza kurtosis(zwrot) O ile wiem wydziałowa wersja Matlaba nie ma Toolboxa zawierającego komy takie jak quantile czyli kwantyl. Jak wiemy kwantyl rzędu p zmiennej losowej X to taka liczba k, że P(X<k)=p Np. median to kwantyl rzędu 0.5, czyli taka liczba med., że P(X<med)=0.5 Nie znając rozkładu możemy estymować kwantyle używając kwantyli empirycznych. Policzymy kwantyle dla dziennych stóp zwrotu. Dzienne stopy zwrotu obliczymy jako różnicę logarytmów pomiędzy dwoma dniami. Na początek kilka prostych obliczeń. [n m]=size(close) %stworzenie zmiennej dlclose=zeros(n,1); %uzupełnienie jej liczbami for i=2:n dlclose(i)=log(close(i))-log(close(i-1)); Żeby obliczyć kwantyle empiryczne najłatwiej jest najpierw posortować dane sr=sort(dlclose); q25=sr(floor((n-1)/4)) 6

7 %Wartość znajdującą się w ¼ obserwacji %3 kwartyl q75=sr(floor(3*(n-1)/4)) Widzimy, że odległość między kwartylowa wynosi [ ; ]. 7

8 Zadania Zadanie 1. Na podstawie kodu poznanego na zajęciach proszę napisać funkcję robiącą eliminację Gaussa dla dowolnej macierzy kwadratowej (o dowolnych wymiarach). Zadanie 2. Napisać jeszcze jeden kod badający dla jak małego e macierz A A nie jest odwracalna. Użyj opcji while, ale uzależnij jej wykonywanie od wartości inv(a A), a nie od e e A = 0 e e e Zadanie 3. Wczytać dane z pliku bos.xls do Matlaba i stworzyć wektor danych kursu zamknięcia. Zadanie 4. Napisać funkcję wczytującą do Matlaba dane z pliku csv. Zadanie 4a. Wczytać dane z pliku TUP.txt Zadanie 5. Jeśli nie ma na wydziałowej licencji nie ma statystyk obliczających skośność i kurtozę to stwórz funkcję obliczające je. Ogólny raczej nie działający kod h1=sum((ones(n,1)* mean(zmienna)-zmienna)^4)/n/std(zmienna)^4; Zadanie 6. Napisz funkcję obliczającą kwantyl dowolnego rzędu. Niech argumentami funkcji będzie zmienna i rząd kwantyla. Zadanie 7. Z pliku TUP.txt obliczyć dzienną stopę zwrotu (jako różnicę logaytmów kursu zamknięcia) i obliczyć jej średnią, wariancję, kurtozę, skośność, medianę, kwantyle rzędu 0.05, 0.1, 0.15, 0.25, 0.75, 0.85, 0.9,

Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB

Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB Bartosz Ziemkiewicz Joanna Karłowska-Pik Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB Materiały dydaktyczne dla studentów matematyki (specjalność: matematyka w ekonomii i finansach) Wydział Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Gauss To jest pierwsza wersja (autor: Dobromił Serwa)

Instrukcja obsługi programu Gauss To jest pierwsza wersja (autor: Dobromił Serwa) Instrukcja obsługi programu Gauss To jest pierwsza wersja (autor: Dobromił Serwa) Wstęp Program Gauss stanowi środowisko do obliczeń matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych. Polecenia i sposób

Bardziej szczegółowo

Excel Średniozaawansowany

Excel Średniozaawansowany WROcomp Excel Średniozaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 46 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Krótkie wprowadzenie do pakietu R

Krótkie wprowadzenie do pakietu R Krótkie wprowadzenie do pakietu R Statystyka matematyczna i ekonometria dr inż. Robert Kapłon ver. 0.9 (kompilacja: 26 września 2014) Spis treści Wstęp 3 1. Instalacja i konfiguracja 4 1.1. Tworzenie projektu.....................................

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL)

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dr Krzysztof Jurek Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Kurs dla użytkowników początkujących i średniozaawansowanych Lublin SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

10 najprzydatniejszych trików excelowych

10 najprzydatniejszych trików excelowych Malina Cierzniewska-Skweres 10 najprzydatniejszych trików excelowych http://malinowyexcel.pl/ www.malinowyexcel.pl malinowyexcel.pl Strona 1 Redakcja językowa Aleksandra Wasiak (http://kulturajezyka.pl/)

Bardziej szczegółowo

C++ i Pascal kurs podstawowy

C++ i Pascal kurs podstawowy C++ i Pascal kurs podstawowy Wykład: program, algorytm, kompilator, interpreter, debugger, linker, zmienne, typy danych, komentarze, instrukcje wejścia, wyjścia, operatory, instrukcja warunkowa if, pętla

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania

Podstawy Programowania Podstawy Programowania Łukasz Kuszner http://www.kaims.pl/ kuszner/ kuszner@kaims.pl Wykład, 2012/13 : Strona 1 z 78 1. Zasady Cel Poznać podstawy języka C, zbudować dobre podstawy do dalszej nauki programowania.

Bardziej szczegółowo

Kurs pisania skryptów w powłoce BASH

Kurs pisania skryptów w powłoce BASH Kurs pisania skryptów w powłoce BASH 1. Wstęp Skrypt shellowy to nic innego jak bardziej rozbudowana wersja listy pewnych poleceń, które mają zostać wykonane przez system. Zgodnie z ogólnie przyjętą konwencją,

Bardziej szczegółowo

C#. Praktyczny kurs. Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb

C#. Praktyczny kurs. Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb C#. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS mgr Tadeusz Ziębakowski Szczecin 2009 T.Ziębakowski PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 14: System Linux

Ćwiczenie nr 14: System Linux Ćwiczenie nr 14: System Linux Barbara Łukawska, Adam Krechowicz, Tomasz Michno Czym jest Linux? Słowo Linux może oznaczać zarówno jądro systemowe Linux, jak i całą rodzinę systemów operacyjnych, które

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna

Statystyka matematyczna Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych realizowany w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Joanna Karłowska-Pik

Bardziej szczegółowo

fstream C/C++ #include Stream strumień plików std::ifstream C/C++ uchwytem do pliku uchwyt do pliku plik std::ifstream

fstream C/C++ #include <fstream> Stream strumień plików std::ifstream C/C++ uchwytem do pliku uchwyt do pliku plik std::ifstream Podstawy obsługi plików Wykład ze strony: http://cpp0x.pl/kursy/kurs-c++/ [lekcja] Rozdział 32. W rozdziale opisano podstawową obsługę plików, tj. w jaki sposób otwiera się pliki, jak sprawdzić czy otwarcie

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku. Dla początkujących oraz średnio zaawansowanych programistów wersja: 1.0 (27.10.2010)

Programowanie w języku. Dla początkujących oraz średnio zaawansowanych programistów wersja: 1.0 (27.10.2010) Programowanie w języku C Dla początkujących oraz średnio zaawansowanych programistów wersja: 1.0 (27.10.2010) 1 Spis treści 1 Wprowadzenie...5 1.1 Informacje od autora...5 1.2 Jak napisana jest ta książka?...5

Bardziej szczegółowo

Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach?

Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach? Część XVIII C++ Funkcje Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach? Umiemy już podzielić nasz

Bardziej szczegółowo

( x) Równanie regresji liniowej ma postać. By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : Gdzie:

( x) Równanie regresji liniowej ma postać. By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : Gdzie: ma postać y = ax + b Równanie regresji liniowej By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : xy b = a = b lub x Gdzie: xy = też a = x = ( b ) i to dane empiryczne, a ilość

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi SPSS

Podstawy obsługi SPSS Podstawy obsługi SPSS Interfejs programu SPSS Deklarowanie zmiennych Wprowadzanie danych Zapisywanie i wczytywanie zbioru danych Operacje na zmiennych Podstawowe obliczenia statystyczne (rozkład częstości,

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Czym jest OpenOffice Calc?... 4 3. Tworzenie tabel... 5 4. Nawigacja w arkuszu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe operacje na plikach danych

Podstawowe operacje na plikach danych Podstawowe operacje na plikach danych Standardowo w menu edytora danych znajdują się następujące polecenia: PLIK operacje na plikach danych, wczytywanie i zapisywanie danych; EDYCJA kopiowanie, wklejanie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Komputerowego Wspomagania Analizy i Projektowania

Laboratorium Komputerowego Wspomagania Analizy i Projektowania Laboratorium Komputerowego Wspomagania Analizy i Projektowania Ćwiczenie 2. Podstawowe operacje macierzowe. Opracował: dr inż. Sebastian Dudzik 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z tworzeniem

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi do zadań. Odpowiedzi do rozdziału 1.

Odpowiedzi do zadań. Odpowiedzi do rozdziału 1. Odpowiedzi do rozdziału 1. Odpowiedzi do rozdziału 2. Odpowiedzi do rozdziału 3. Odpowiedzi do rozdziału 4. Odpowiedzi do rozdziału 5. Odpowiedzi do rozdziału 6. Odpowiedzi do rozdziału 7. Odpowiedzi do

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Stata. Przetwarzanie i analiza danych w Stata

Wprowadzenie do Stata. Przetwarzanie i analiza danych w Stata Wprowadzenie do Stata. Przetwarzanie i analiza danych w Stata Artur Pokropek, IFiS PAN, IBE Skrypt wersja 1.2 Tekst bez korekty, do użytku wewnętrznego 31-01-2013 Artur Pokropek artur.pokropek@gmail.com

Bardziej szczegółowo

MATLAB ćwiczenia. Spis treści

MATLAB ćwiczenia. Spis treści MATLAB ćwiczenia Spis treści 1. Podstawy... 2 1.1. Tworzenie katalogu roboczego, przygotowanie do pracy... 2 1.2. Matlab jako kalkulator... 2 1.3. Wpisywanie macierzy i wektorów bezpośrednio z konsoli...

Bardziej szczegółowo