Koncepcja systemu informatycznego realizującego w środowisku Oracle Spatial proces generalizacji modelu BDOT10 do postaci BDOT50

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koncepcja systemu informatycznego realizującego w środowisku Oracle Spatial proces generalizacji modelu BDOT10 do postaci BDOT50"

Transkrypt

1 Koncepcja systemu informatycznego realizującego w środowisku Oracle Spatial proces generalizacji modelu BDOT10 do postaci BDOT50

2 Architektura systemu

3 Architektura systemu System udostępnia dwa kanały dostępu, każdy spełniający inną rolę.

4 Architektura systemu RemoteConsoleChannel kanał poprzez który aplikacja RemoteConsole wykonuje operacje zlecone przez użytkownika.

5 Architektura systemu DirectWSAccessChannel kanał pozwalający użytkownikowi na bezpośredni dostęp do określonej przestrzeni roboczej z poziomu aplikacji typu Desktop GIS.

6 Przestrzenie robocze Przestrzeń robocza (ang. workspace), to obszar w którym dane są przechowywane i przetwarzane.

7 Przestrzenie robocze Przestrzeń robocza (ang. workspace), to obszar w którym dane są przechowywane i przetwarzane. Implementacja przestrzeni roboczej w środowisku Oracle ma postać pojedynczego schematu, w obrębie którego tabele reprezentują poszczególne klasy obiektów.

8 Przestrzenie robocze Przestrzeń robocza (ang. workspace), to obszar w którym dane są przechowywane i przetwarzane. Implementacja przestrzeni roboczej w środowisku Oracle ma postać pojedynczego schematu, w obrębie którego tabele reprezentują poszczególne klasy obiektów. Może istnieć wiele przestrzeni roboczych.

9 Bezpośredni dostęp do wybranej przestrzeni roboczej

10 Bezpośredni dostęp do wybranej przestrzeni roboczej Przykład dostępu z poziomu aplikacji typu Desktop GIS MapInfo Professional

11 Bezpośredni dostęp do wybranej przestrzeni roboczej Przykład dostępu z poziomu aplikacji typu Desktop GIS MapInfo Professional Parametry połączenia. User name odpowiada nazwie przestrzeni roboczej.

12 Bezpośredni dostęp do wybranej przestrzeni roboczej Zawartość wybranej przestrzeni roboczej "widziana" z poziomu pakietu MapInfo Proffesional

13 Bezpośredni dostęp do wybranej przestrzeni roboczej Dostęp zarówno do danych geometrycznych jak i opisowych

14 Zdalna konsola systemu RemoteConsole Aplikacja instalowana po stronie użytkownika, stanowiąca interfejs operatorski dla użytkownika systemu. Poprzez RemoteConsole użytkownik zleca systemowi wykonanie określonych czynności

15 Zdalna konsola systemu RemoteConsole Aplikacja instalowana po stronie użytkownika, stanowiąca interfejs operatorski dla użytkownika systemu. Poprzez RemoteConsole użytkownik zleca systemowi wykonanie określonych czynności Aplikacja jest niezależna od systemu GIS stosowanego przez użytkownika. Do działania wymagane jest tylko zainstalowanie środowiska.net Framework (dostępne bez opłat licencyjnych).

16 Operacje dostępne z poziomu konsoli Pierwsza grupa, to operacje dotyczące bezpośrednio przestrzeni roboczych

17 Operacje dostępne z poziomu konsoli Druga grupa, to zestaw poleceń wykonywanych w ramach wybranej przestrzeni roboczej.

18 Tworzenie i usuwanie przestrzeni roboczych

19 Tworzenie i usuwanie przestrzeni roboczych

20 Tworzenie i usuwanie przestrzeni roboczych

21 Import danych do przestrzeni roboczej Źródłem danych są materiały TBD (BDOT, BDG TOPO10) zapisane w formacie GML Import przebiega w następujących krokach:

22 Import danych do przestrzeni roboczej

23 Import danych do przestrzeni roboczej Docelowa przestrzeń robocza, do której zostaną dodane zaimportowane klasy

24 Import danych do przestrzeni roboczej

25 Import danych do przestrzeni roboczej Wybór klas, które zostaną zaimportowane. Domyślnie wszystkie

26 Import danych do przestrzeni roboczej Poszczególne operacje związane z procesem przetwarzania danych z postaci GML do postaci bazy Oracle

27 Import danych do przestrzeni roboczej

28 Eksport danych z przestrzeni roboczej Proces eksportu przebiega analogicznie do procedury importu tylko tym razem źródłem jest wybrana przestrzeń robocza a celem pliki w formacie GML.

29 Eksport danych z przestrzeni roboczej Istnieje możliwość eksportu tylko wybranych klas obiektów.

30 Proces przetwarzania danych Proces przetwarzania danych (ang. data processing) przebiega zawsze pomiędzy dwoma przestrzeniami roboczymi. Pierwsza przestrzeń pełni rolę przestrzeni źródłowej (sws) a druga przestrzeni docelowej (dws) Przetwarzanie polega na transformacji klas z przestrzeni źródłowej do postaci klas w przestrzeni docelowej wg zdefiniowanych poleceń

31 Reguły procesu przetwarzania danych Każda przestrzeń robocza może pełnić w danym procesie rolę źródła (sws) lub celu (dws). Domyślnie docelowa przestrzeń robocza dws nie istnieje i jest automatycznie tworzona przed rozpoczęciem procesu. Jeżeli użytkownik wybierze jako dws istniejącą przestrzeń, to dane wynikowe z procesu przetwarzania zostaną dopisane do już istniejących tabel/klas. W obrębie danej tabeli oznacza to dopisanie kolejnych rekordów.

32 Parametryzacja procesu przetwarzania danych Parametryzacja procesu przetwarzania danych odbywa się poprzez zestaw trzech składników

33 Parametryzacja procesu przetwarzania danych ClassSet deklaracja struktury każdej klasy docelowej (wynikowej), która powstanie w docelowej przestrzeni roboczej (dws) w procesie przetwarzania danych.

34 Parametryzacja procesu przetwarzania danych CommandSet zbiór poleceń, które mają zostać wykonane na poszczególnych klasach źródłowych w celu uzyskania określonych klas wyjściowych (w docelowej przestrzeni roboczej).

35 Parametryzacja procesu przetwarzania danych ParamSet zbiór wartości zmiennych, które pozwalają sparametryzować dany zbiór CommandSet

36 Zależności pomiędzy poszczególnymi składnikami parametryzującymi proces przetwarzania danych Opcjonalne Do pojedynczego ClassSet może być przypisanych wiele zbiorów CommandSet. Dany CommandSet jest ściśle powiązany z określonym ClassSet Do pojedynczego CommandSet może być przypisanych wiele zbiorów ParamSet. Dany ParamSet jest ściśle powiązany z określonym CommandSet

37 Edycja plików parametrycznych poziom zaawansowany (programistyczny) Edycja poszczególnych plików w specjalnie do tego celu przygotowanym środowisku programistycznym Eclipse.

38 Edycja plików parametrycznych poziom zaawansowany (programistyczny) Edycja poszczególnych plików w specjalnie do tego celu przygotowanym środowisku programistycznym Eclipse. Dzięki zastosowaniu zaawansowanego środowiska edycyjnego w połączeniu z formalnym opisem struktury każdego pliku parametrycznego za pomocą schematów XSD uzyskano edytor, który w trakcie wprowadzania kolejnych elementów sprawdza ich prawidłowość oraz udostępnia opis kontekstowy wyjaśniający znaczenie danego wpisu.

39 Edycja poszczególnych plików w Excelu. RemoteConsole Edycja plików parametrycznych poziom użytkownika

40 Edycja poszczególnych plików w Excelu. Arkusze odpowiadają poszczególnym plikom z parametrami. RemoteConsole Edycja plików parametrycznych poziom użytkownika

41 Edycja plików parametrycznych poziom użytkownika Specjalnie do tego celu opracowany program dokonuje konwersji zapisów wprowadzonych w Excel u do postaci plików.xml akceptowanych przez system.

42 Edycja plików parametrycznych poziom użytkownika Specjalnie do tego celu opracowany program dokonuje konwersji zapisów wprowadzonych w Excel u do postaci plików.xml akceptowanych przez system. Pliki ParamSet są opcjonalne i może ich być wiele dla pojedynczego zbioru poleceń (CommandSet)

43 Przykładowy wynik przetworzenia polecenia z postaci jednowierszowego wpisu w arkuszu do postaci.xml owej RemoteConsole Edycja plików parametrycznych poziom użytkownika

44 Przetwarzanie... Przetwarzanie danych przebiega w następujących krokach:

45 Przetwarzanie... Domyślnie w wyniku przetworzenia danych tworzona jest nowa przestrzeń robocza

46 Przetwarzanie... Wybór zbioru poleceń i zbioru parametrów transformacji / przetwarzania danych

47 Przetwarzanie... Wybór klas źródłowych, które zostaną poddane przetworzeniu

48 Przetwarzanie... Podgląd czynności wykonywanych podczas przetwarzania poszczególnych klas źródłowych

49 Przetwarzanie...

50 Przetwarzanie... Operacja Grupuj klasy pozwala utworzyć odrębną klasę obiektów, do której trafią obiekty z wybranych klas tworzących grupę. Klasa zgrupowana zawiera tylko geometrię poszczególnych klas składowych i służy do wykonywania dodatkowych operacji związanych z przetwarzaniem geometrii bezpośrednio w środowisku Desktop GIS. Operacja Rozdziel klasy przywraca pierwotny podział na klasy odwraca operację grupowania.

51 Przetwarzanie... Operacja Usuń klasę pozwala na usunięcie z określonej przestrzeni roboczej wybranej klasy obiektów. Stosowana, na przykład, w sytuacji, gdy z uwagi na zmianę parametrów należy ponownie przetworzyć wybraną klasę obiektów.

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami i rysunkami

Zarządzanie projektami i rysunkami Zarządzanie projektami i rysunkami Informacje ogólne Projekt jest plikiem, który zawiera różne rysunki, powiązane ze sobą w określony sposób. Projekt SEE może zawierać jeden lub więcej rysunków. Dany rysunek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Spis treści 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Krok po kroku Paul Turley, Joe Kasprzak, Scott Cameron, Satoshi Iizuka oraz Pablo Guzman z Hitachi Consulting Microsoft SQL Server 2005 Integration Services

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. AsAlarm Interaktywna analiza historycznych zdarzeń alarmowych aplikacji systemu asix

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. AsAlarm Interaktywna analiza historycznych zdarzeń alarmowych aplikacji systemu asix Pomoc dla użytkowników systemu asix 6 www.asix.com.pl AsAlarm Interaktywna analiza historycznych zdarzeń alarmowych aplikacji systemu asix Dok. Nr PLP6101 Wersja: 29-04-2010 ASKOM i asix to zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for FTP wersja 7 wydanie 1

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for FTP wersja 7 wydanie 1 WebSphere Adapters Wersja 7 Wydanie 1 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for FTP wersja 7 wydanie 1 WebSphere Adapters Wersja 7 Wydanie 1 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

System Quorum Instrukcja użytkownika modułu "Środki Trwałe"

System Quorum Instrukcja użytkownika modułu Środki Trwałe System Quorum Instrukcja użytkownika modułu "Środki Trwałe" 2013 QNT Systemy Informatyczne Sp z oo QNT Systemy Informatyczne Sp z oo ul Knurowska 19 41-800 Zabrze System Quorum Edycja 2013 Wydanie 1 Moduł

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39 Spis treści O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 SQL Server Management Studio... 21 Interfejs użytkownika SQL Server Management Studio... 23 Okna interfejsu użytkownika SQL

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP... 2. ROZDZIAŁ i PODSTAWY BAZ DANYCH... 3. 1.1. Elementy systemu baz danych... 3. 1.2. Systemy organizacji baz danych... 4

WSTĘP... 2. ROZDZIAŁ i PODSTAWY BAZ DANYCH... 3. 1.1. Elementy systemu baz danych... 3. 1.2. Systemy organizacji baz danych... 4 SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 ROZDZIAŁ i PODSTAWY BAZ DANYCH... 3 1.1. Elementy systemu baz danych... 3 1.2. Systemy organizacji baz danych... 4 ROZDZIAŁ II PROJEKT BAZY DANYCH... 5 2.1. Analiza wymagań i założeń

Bardziej szczegółowo

Podstawowe operacje na plikach danych

Podstawowe operacje na plikach danych Podstawowe operacje na plikach danych Standardowo w menu edytora danych znajdują się następujące polecenia: PLIK operacje na plikach danych, wczytywanie i zapisywanie danych; EDYCJA kopiowanie, wklejanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

Ewidencja odpadów 2008

Ewidencja odpadów 2008 darsoft.pl Ewidencja odpadów 2008 System zarządzania gospodarką odpadową Uwaga! Podręcznik może nie zawierać opisu wszystkich funkcji programu. Jest to związane z jego ciągłym rozwojem. 21-07-2008 S t

Bardziej szczegółowo

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP7100 Wersja: 2013-09-17 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień.

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. Program epodatnik Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. tel/fax +77 454-24-65,66 e-mail:info@euslugi.eu www.euslugi.eu Spis treści Część I. Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Rational Application Developer

Rational Application Developer Rational Application Developer Wersja 7.0 Podręcznik instalowania GI10-6758-00 Rational Application Developer Wersja 7.0 Podręcznik instalowania GI10-6758-00 Uwaga Przed wykorzystaniem podanych tu informacji

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą. W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi

Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą. W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi Funkcje systemu zarządzania wiedzą Podstawowa dostarczenie użytkownikowi informacji,

Bardziej szczegółowo

enova Workflow podręcznik Użytkownika (9.0)

enova Workflow podręcznik Użytkownika (9.0) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia: tel. (0-12) 261-36-45 e-mail: workflow@enova.pl enova

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

W menu Plik znajdują się polecenia do zarządzania projektami, rysunkami, drukowaniem jak I również ustawienia standardowe.

W menu Plik znajdują się polecenia do zarządzania projektami, rysunkami, drukowaniem jak I również ustawienia standardowe. Menu Programu Polecenia SEE Electrical są podzielone na Kategorie. Każda Kategoria zawiera Panele. Panel zawiera pojedyncze polecenia lub całe grupy poleceń związanych z danym narzędziem. Menu Plik W menu

Bardziej szczegółowo