Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim"

Transkrypt

1 I Dane o projekcie kursu intensywnego, które należy zamieścić w raporcie z realizacji kursu intensywnego w roku akademickim 2012/13 - Arkusz IP _General L.p. Tytuł kolumny 1 Project Numer projektu 2 Status of IP Rok realizacji projektu JEDNA odpowiedź do wyboru (1, 2, 3) 1 = First Year (New IP) 2 = Second Year (First Renewal) 3 = Third Year (Second Renewal) 3 Project Title Tytuł projektu Maksymalnie 255 znaków 4 Principal Subject Area Kod głównej dziedziny / kierunku (ciąg maksymalnie czterech cyfr zgodnie studiów, dla której / go z wnioskiem o dofinansowanie lub Tabelą B realizowany jest projekt do wniosku o dofinansowanie) 5 Subject Area 2 6 Project Duration 7 IP Location Country 1 8 Start Month 9 Duration of the IP IP LevelST First Cycle, Second Cycle, Third Cycle ERASMUS Code of the IP Coordinating Institution Total of Incoming Students Total of Students Students Total Travel Costs Students Total Subsistence Costs 16 of Teachers Kod drugiej dziedziny / kierunku studiów, której / go również dotyczy projekt Czas trwania projektu (lata akademickie) Nazwa kraju, w którym odbył się kurs intensywny Miesiąc i rok rozpoczęcia kursu intensywnego Czas trwania kursu intensywnego (liczba dni zajęć dydaktycznych) Poziom studiów, który obejmuje kurs intensywny koordynującej projekt Liczba uczestniczących w kursie studentów z uczelni zagranicznych - w stosunku do miejsca realizacji kursu intensywnego Liczba uczestniczących w kursie studentów ogółem kosztów podróży studentów kosztów utrzymania studentów Liczba uczestniczących w kursie nauczycieli ogółem (ciąg maksymalnie czterech cyfr - zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie lub Tabelą B do wniosku o dofinansowanie) JEDNA odpowiedź do wyboru (1, 2, 3) 1 = One year 2 = Two years 3 = Three years Kod ISO danego kraju (ciąg dwóch liter wg Tabeli 1 poniżej) Data w formacie mm-yyyy np Liczba pomiędzy 10 a 42 (min. 10 dni, maks. 42 dni) JEDNA odpowiedź do wyboru (1, 2, 3): 1 = First Cycle 2 = Second Cycle 3 = Third Cycle Maksymalnie 13 znaków np. PL WARSZAW99 Liczba uczestniczących w kursie studentów z uczelni zagranicznych - w stosunku do miejsca realizacji kursu intensywnego - wymienionych w Załączniku II do umowy finansowej Liczba > lub = 10 Liczba uczestniczących w kursie studentów z wszystkich uczelni wymienionych w Załączniku II do umowy finansowej ogółem Liczba > 0 - zgodna z kwotą podaną w Tabeli zgodna z kwotą podaną w Tabeli 2.1 Liczba uczestniczących w kursie nauczycieli akademickich z wszystkich uczelni wymienionych w Załączniku II do umowy finansowej ogółem Liczba > 0

2 17 18 Teachers Total Travel Costs Teachers Total Subsistence Costs 19 Organization Cost 20 ECTS Credit Awarded kosztów podróży nauczycieli kosztów utrzymania nauczycieli Kwota ryczałtowa otrzymana na organizację kursu intensywnego Liczba punktów ECTS przyznana za ukończenie kursu intensywnego - zgodna z kwotą podaną w Tabeli zgodna z kwotą podaną w Tabeli 2.2 Kwota dofinansowania otrzymana na organizację kursu z Liczba całkowita pomiędzy 0 a Comment Ewentualne uwagi Maksymalnie 255 znaków 22

3 II Dane studentów uczestniczących w kursie intensywnym, które należy zamieścić w raporcie z realizacji kursu intensywnego w roku akademickim 2012/13- Arkusz IP _SM L.p. Tytuł kolumny 1 Project Numer projektu 2 Home Institution Erasmus ID code 3 ID Student macierzystej studenta Unikalny numer identyfikacyjny studenta w systemie identyfikacji obywateli w jego kraju Maksymalnie 13 znaków; Jeżeli kod kraju jest: - jednoliterowy po nim następują dwie spacje, np. D BERLIN01; - dwuliterowy po nim następuje jedna spacja, np. CZ OPAVA01; - trzyliterowy po nim brak spacji, np. IRLCORK01 Odpowiednik polskiego numeru PESEL; Maksymalnie 20 znaków; Przed każdym numerem identyfikacji MUSI być podany dwuliterowy kod ISO kraju, który wydał dokument (Tabela 1 poniżej) np. PL Family Name of Student Nazwisko studenta Maksymalnie 60 znaków 5 First Name(s) of Student Imię/imiona studenta Maksymalnie 60 znaków 6 Year of Birth Rok urodzenia studenta 7 Gender Płeć studenta 8 Nationality Narodowość studenta 9 Subject Area 10 Level of Study 11 Supplement for special needs Kod dziedziny / kierunku studiów studenta w uczelni macierzystej Poziom studiów studenta w uczelni macierzystej Dofinansowanie otrzymane z funduszu dla stypendystów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności Rok urodzenia w formacie yyyy (rok) np > = 1912 < = 1995 F kobieta, M mężczyzna Wybór kodu ISO danego kraju: AT, BE, BG, CH, CZ, CY, DK, EE, DE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK, TR, XX oznacza inną narodowość; wówczas uczelnia zobowiązana jest wpisać w polu Comment kod ISO kraju - właściwy dla narodowości studenta (ciąg maksymalnie czterech cyfr - wg Tabeli B do wniosku o dofinansowanie) 1 = I stopień studiów, 2 = II stopień studiów, 3 = III stopień studiów; Jeśli nie dotyczy prosimy pozostawić wartość 0; w innym przypadku należy podać kwotę funduszy w EUR 12 Comment Ewentualne uwagi Maksymalnie 255 znaków 13

4 III Dane nauczycieli akademickich uczestniczących w kursie intensywnym, które należy zamieścić w raporcie z realizacji kursu intensywnego w roku akademickim 2012/13 - Arkusz IP _TM L.p. Tytuł kolumny 1 Project Numer projektu 2 Home Institution Erasmus ID Code 3 ID Teacher macierzystej nauczyciela akademickiego Unikalny numer identyfikacyjny nauczyciela w systemie identyfikacji obywateli w jego kraju Maksymalnie 13 znaków; Jeżeli kod kraju jest: - jednoliterowy po nim następują dwie spacje, np. D BERLIN01; - dwuliterowy po nim następuje jedna spacja, np. CZ OPAVA01; - trzyliterowy po nim brak spacji, np. IRLCORK01; Odpowiednik polskiego numeru PESEL; Maksymalnie 20 znaków; Przed każdym numerem identyfikacji MUSI być podany dwuliterowy kod ISO kraju, który wydał dokument (Tabela 1 poniżej) np. PL Surname of Teacher Nazwisko nauczyciela Maksymalnie 60 znaków 5 First Name(s) of Teacher Imię/imiona nauczyciela Maksymalnie 60 znaków 6 Gender Płeć nauczyciela 7 Nationality Narodowość nauczyciela 8 Subject Area of Teacher in Home Institution 9 Seniority of Teacher 10 Supplement for special needs Kod dziedziny, w jakiej nauczyciel akademicki prowadzi zajęcia w uczelni macierzystej Doświadczenie zawodowe nauczyciela Dofinansowanie otrzymane z funduszu dla stypendystów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności F kobieta, M mężczyzna Wybór kodu ISO danego kraju: AT, BE, BG, CH, CZ, CY, DK, EE, DE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK, TR, XX oznacza inną narodowość; wówczas uczelnia zobowiązana jest wpisać w polu Comment kod ISO kraju - właściwy dla narodowości nauczyciela Kod ISCED dziedziny (ciąg maksymalnie czterech cyfr - wg Tabeli B do wniosku o dofinansowanie) J junior (<10 lat doświadczenia) I intermediate (> 10 lat < 20 lat doświadczenia) S senior (> 20 lat doświadczenia) (wybór uczelni koordynującej projekt) Jeśli nie dotyczy prosimy pozostawić wartość 0; w innym przypadku należy podać kwotę funduszy w EUR 11 Comment Ewentualny komentarz Maksymalnie 255 znaków 12

5 Table 1 Erasmus Countries and ISO Codes ERA_IP_ Informacja opisowa do części 3 Załącznika III No. National Agencies ISO Code Type of Country 1. Austria AT EU 2. Belgium (Flemish speaking) BE EU 3. Belgium (French speaking) BE EU 4. Bulgaria BG EU 5. Croatia HR Candidate 7. Cyprus CY EU 6. Czech Republic CZ EU 8. Denmark DK EU 9. Estonia EE EU 10. Finland FI EU 11. France FR EU 12. Germany DE EU 13. Greece GR EU 14. Hungary HU EU 15. Iceland IS EEA 16. Ireland IE EU 17. Italy IT EU 18. Latvia LV EU 19. Liechtenstein LI EEA 20. Lithuania LT EU 21. Luxembourg LU EU 22. Malta MT EU 23. Netherlands NL EU 24. Norway NO EEA 25. Other XX Non-participating country 26. Poland PL EU 27. Portugal PT EU 28. Romania RO EU 29. Slovak Republic SK EU 30. Slovenia SI EU 31. Spain ES EU 32. Sweden SE EU 33. Switzerland CH Bilateral cooperation 34. Turkey TR Candidate 35. United Kingdom UK EU

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Erasmus

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Erasmus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Zasady realizacji projektu typu kurs intensywny w roku akademickim 2011/2012 Spotkanie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Lifelong Learning Programme Erasmus Application Form 2013 for Intensive Programmes (IP)

Lifelong Learning Programme Erasmus Application Form 2013 for Intensive Programmes (IP) Lifelong Learning Programme Erasmus Application Form 2013 for (IP) PLEASE NOTE THAT THE TABLES REFERRED TO CERTAIN FIELDS OF THIS FORM CAN BE FOUND IN THE ANNEX ON THE WEBSITE: www.erasmus.org.pl 1. SUBMISSION

Bardziej szczegółowo

Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13

Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13 Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2014 Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Informacje) RADA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Informacje) RADA 1.4.2006 C 79/1 I (Informacje) RADA MODERNIZACJA SYSTEMÓW EDUKACJI I SZKOLEŃ: WAŻNY WKŁAD NA RZECZ DOBRO- BYTU I SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ W EUROPIE WSPÓLNE SPRAWOZDANIE OKRESOWE RADY I KOMISJI Z 2006 R. Z

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI AKCJA - ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW INSTYTUCJONALNYCH (VETPRO_COM) I. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012

ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012 ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012 SPIS TREŚCI PRZEWODNIKA Część I Mobilność realizowana w programie Erasmus zasady ogólne... 3 Część II Zasady odnoszące się do wyjazdów

Bardziej szczegółowo

Transport międzynarodowy z TELS PREZENTACJA

Transport międzynarodowy z TELS PREZENTACJA PREZENTACJA MISJA TELS Wspieranie handlu światowego poprzez oferowanie naszym klientom doskonałych schematów dostaw towarów z dowolnego miejsca na świecie, w najwyższych standardach jakości, pewnie i na

Bardziej szczegółowo

LLP ERASMUS dla studentów i doktorantów 2014/2015

LLP ERASMUS dla studentów i doktorantów 2014/2015 LLP ERASMUS dla studentów i doktorantów 2014/2015 Spis treści: 1. Erasmus: informacje ogólne....7 2. Co to jest ECTS?...9 3. Rekrutacja.... 11 4. Zasady zaliczania studiów...15 5. Wyjazd a) jakie dokumenty

Bardziej szczegółowo

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )...

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )... KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH Patrz: Pouczenie na stronie 3 E 405 ( 1 ) ZAŚWIADCZE DOTYCZĄCE SUMOWANIA OKRESÓW UBEZPIECZENIA, ZATRUDNIENIA LUB PRACY NA

Bardziej szczegółowo

Prorektora ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 kwietnia 2014 roku

Prorektora ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 kwietnia 2014 roku KOMUNIKAT Nr 2 Prorektora ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie warunków uczestniczenia pracowników APS w programie Erasmus Plus

Bardziej szczegółowo

Erasmus Intensive Programme (IP) 2013-2014 FINAL REPORT FORM FOR THE BENEFICIARY

Erasmus Intensive Programme (IP) 2013-2014 FINAL REPORT FORM FOR THE BENEFICIARY ERA_IP_2013 - Załącznik III cz. 1-2-4 Erasmus Intensive Programme (IP) 2013-2014 FINAL REPORT FORM FOR THE BENEFICIARY Grant agreement reference number: 2013-X-PL1-ERA10-XXXXX Numer umowy finansowej z

Bardziej szczegółowo

Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013

Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013 Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013 Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Szczecinie INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE Warszawa 2014 Nauka i technika w 2013 r. Science

Bardziej szczegółowo

Skrócony raport po 79 konkursach

Skrócony raport po 79 konkursach Skrócony raport po 79 konkursach Opracowane przez: Zespół Analiz i Statystyk KPK PB UE Warszawa, 25. marca 205 r. Spis treści Jak interpretować przedstawione w raporcie informacje?... 3 Dane zbiorcze na

Bardziej szczegółowo

dr hab. Gertruda Uścińska Professor Gertruda Uścińska

dr hab. Gertruda Uścińska Professor Gertruda Uścińska POWITANIE I OTWARCIE SEMINARIUM OPENING OF THE SEMINAR AND WELCOME BY: dr hab. Gertruda Uścińska Ekspert projektu ze strony polskiej Professor Gertruda Uścińska National Expert SOCIAL INSURANCE INSTITUTION,

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje nadchodzących opłat za

Konsekwencje nadchodzących opłat za SPOŁECZNA RADA DS. ROZWOJU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Konsekwencje nadchodzących opłat za emisje CO2 dla sektora budowlanego oraz przemysłu Krzysztof Żmijewski Prof. PW Sekretarz Generalny SR RGN Konferencja

Bardziej szczegółowo

Once a Dealer Always a Dealer NEWSLETTER. grudzień 2009 r.

Once a Dealer Always a Dealer NEWSLETTER. grudzień 2009 r. Once a Dealer Always a Dealer NEWSLETTER grudzień 2009 r. 1 N E W S L E T T E R g r u d z i e ń 2 0 0 9 Kalendarze dealerskie KALENDARZ Na początku grudnia każdy Członek Stowarzyszenia dostanie swój własny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r. w sprawie: zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów na Politechnice Gdańskiej Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 167

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Gabem Umbrella Company (GUC) Membership Application Form Formularz aplikacyjny o członkostwo w spółce patronackiej Gabem

Gabem Umbrella Company (GUC) Membership Application Form Formularz aplikacyjny o członkostwo w spółce patronackiej Gabem FOR OFFICE USE ONLY Authorised by Date Passport place of issue Gabem Umbrella Company (GUC) Membership Application Form Formularz aplikacyjny o członkostwo w spółce patronackiej Gabem Permit type Expiry

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE śycie COMENIUS. Formularz wniosku Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa. Konkurs 2012

PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE śycie COMENIUS. Formularz wniosku Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa. Konkurs 2012 PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE śycie COMENIUS Formularz wniosku Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa Konkurs 2012 UWAGA! WNIOSEK ZAMIESZCZONY JEST W FORMACIE PDF, śeby UMOśLIWIĆ PAŃSTWU ZAPOZNANIE SIĘ

Bardziej szczegółowo

Mobility Tool+ Przewodnik dla beneficjentów programu Erasmus+

Mobility Tool+ Przewodnik dla beneficjentów programu Erasmus+ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL FOR EDUCATION AND CULTURE Education and vocational training; Coordination of Erasmus+ Coordination of National Agencies Erasmus+ Mobility Tool+ Przewodnik dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 20... - 20...

ROK SZKOLNY 20... - 20... Poniżej prosimy wpisać swój numer akt (nasz znak) lub, jeśli go Pan(i) nie zna, swój numer ewidencyjny:... Wszystkie wypełnione i podpisane dokumenty prosimy przesłać na adres: Acerta Sociaal Verzekeringsfonds

Bardziej szczegółowo

IP/09/297. Bruksela, dnia 19 lutego 2009 r.

IP/09/297. Bruksela, dnia 19 lutego 2009 r. IP/09/297 Bruksela, dnia 19 lutego 2009 r. Tabela wyników rynku wewnętrznego oraz roczne sprawozdania sieci SOLVIT i Biura Porad dla Obywatela: poziom wdrożenia przepisów dotyczących rynku wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie. Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator

KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie. Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator Kontekst Badania wskazują, iż przedsiębiorstwa posiadające zróżnicowany skład najwyższych

Bardziej szczegółowo

Przelewy24. Integration manual. Przelewy24 Integration manual. Date: 2014-06-23 Version: 3.2

Przelewy24. Integration manual. Przelewy24 Integration manual. Date: 2014-06-23 Version: 3.2 Przelewy24 Integration manual Date: 2014-06-23 Version: 3.2 This document contains technical details of implementation Przelewy24 system. Page 1 of 14 Index Index... 2 1 Transaction flow... 3 2 Definitions...

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni

Program Erasmus. Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni Warszawa, 17 kwietnia

Bardziej szczegółowo

KEY DATA 1. PERSONAL DETAILS

KEY DATA 1. PERSONAL DETAILS KEY DATA Status at the time of starting the scholarship: Status kandydata w chwili rozpoczcia stypendium [student student; (post)graduate absolwenci, czyli osoby, które posiadaj ju dyplom (np. licencjat,

Bardziej szczegółowo

2014-06-27. Zmiany terminologiczne. Sesja I. Erasmus+: szkolnictwo wyższe, KA1 Spotkanie dla Beneficjentów. Informacje ogólne na dobry początek

2014-06-27. Zmiany terminologiczne. Sesja I. Erasmus+: szkolnictwo wyższe, KA1 Spotkanie dla Beneficjentów. Informacje ogólne na dobry początek Informacje ogólne na dobry początek Erasmus+: szkolnictwo wyższe, KA1 Spotkanie dla Beneficjentów przygotowujących się do podpisania umowy finansowej na rok akademicki 2014/15 Warszawa-Miedzeszyn, 23-24

Bardziej szczegółowo

Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice

Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice Polskie Biuro Eurydice Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 Warszawa Warszawa, 6 lipca 2011 roku Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13. z dnia 11 kwietnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 13. z dnia 11 kwietnia 2008 r. REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie RB/25/08 ZARZĄDZENIE NR 13 z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia wzoru dokumentów i zasad kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów

Bardziej szczegółowo