Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 578 final - ANNEXES 1 to 6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 578 final - ANNEXES 1 to 6."

Transkrypt

1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 września 2016 r. (OR. en) 12246/16 ADD 1 AGRIFIN 99 FIN 560 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 14 września 2016 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Nr dok. Kom.: COM(2016) 578 final - ANNEXES 1 to 6 Dotyczy: ZAŁĄCZNIKI do SPRAWOZDANIA KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY DZIEWIĄTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNICZEGO GWARANCJI ROK BUDŻETOWY 2015 Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 578 final - ANNEXES 1 to 6. Zał.: COM(2016) 578 final - ANNEXES 1 to /16 ADD 1 kkm DGB 1B PL

2 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia r. COM(2016) 578 final ANNEXES 1 to 6 ZAŁĄCZNIKI do SPRAWOZDANIA KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY DZIEWIĄTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNICZEGO GWARANCJI ROK BUDŻETOWY 2015 {SWD(2016) 293 final} PL PL

3 Tytuł Rozdział Artykuł Dział ZAŁĄCZNIK 1 Procedura budżetowa EFRG na 2015 r. PB *** PB Stanowisko Rady List w sprawie poprawek (LP) ŚZ* ŚP** ŚZ* ŚP** ŚZ* ŚP** ŚZ* ŚP** ŚZ* ŚP** ŚZ* ŚP** PB Stanowisko PE**** Nowy PB BUDŻET W mln EUR WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI ,10 8,10 7,53 7,53 8,27 8,27 8,10 8,10 8,27 8,27 8,27 8,27 ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki Rolnictwo (1) 8,10 8,10 7,53 7,53 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8, Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (2) 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0, INTERWENCJE NA RYNKACH PRODUKTÓW ROLNYCH (3) 2 404, , , , , , , , , , , , Zboża pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Ryż pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Refundacje za produkty niewymienione w załączniku I 1,00 1,00 1,00 1,00 0,10 0,10 1,00 1,00 0,10 0,10 0,10 0, Programy żywnościowe pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Cukier pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Oliwa z oliwek 44,60 44,60 44,32 44,32 46,60 46,60 44,60 44,60 46,60 46,60 46,60 46, Rośliny włókniste 6,20 6,20 6,16 6,16 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6, Owoce i warzywa 836,70 836,70 831,47 831,47 836,20 836,20 843,70 843,70 836,20 836,20 836,20 836, Produkty sektora uprawy winorośli 1 095, , , , , , , , , , , , Promocja 62,29 62,41 61,91 62,01 65,19 65,31 92,29 92,41 65,19 65,28 65,19 65, Inne produkty/środki sektora roślinnego 249,40 249,40 249,39 249,39 233,40 233,40 249,40 249,40 233,40 233,40 233,40 233, Mleko i przetwory mleczne 77,10 77,10 76,62 76,62 77,10 77,10 81,10 81,10 77,10 77,10 77,10 77, Wołowina i cielęcina 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0, Mięso baranie i kozie pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Wieprzowina, jaja i drób, produkty pszczelarskie i inne produkty zwierzęce 32,00 32,00 31,81 31,81 40,80 40,80 32,00 32,00 40,80 40,80 40,80 40, POMOC BEZPOŚREDNIA , , , , , , , , , , , , Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji (4) , , , , , , , , , , , , Inna pomoc bezpośrednia 3 078, , , , , , , , , , , , Dodatkowe kwoty pomocy 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0, Rezerwa przeznaczona na sytuacje kryzysowe w sektorze rolnym 433,00 433,00 433,00 433,00 433,00 433,00 433,00 433,00 433,00 433,00 433,00 433, ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Rozwój obszarów wiejskich finansowany z EFOGR-Sekcja gwarancji - okres programowania (5) pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Inne środki; Roślinne i zwierzęce zasoby genetyczne pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm KONTROLA WYDATKÓW ROLNYCH 61,90 61,90 43,70 43,70 87,30 87,30 61,90 61,90 87,30 87,30 87,30 87, Kontrola wydatków rolnych 26,80 26,80 17,30 17,30 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26, Rozwiązywanie sporów 35,10 35,10 26,40 26,40 60,50 60,50 35,10 35,10 60,50 60,50 60,50 60,50 STRATEGIA POLITYCZNA I KOORDYNACJA W OBSZARZE POLITYKI ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW 50,93 44,04 34,67 27,78 50,93 44,04 50,93 44,04 50,93 43,31 50,93 42,71 WIEJSKICH Sieć danych rachunkowych gospodarstw rolnych (FADN) 15,01 12,29 11,51 8,79 15,01 12,29 15,01 12,29 15,01 12,01 15,01 11, Przeglądy struktury gospodarstw rolnych 19,45 16,76 10,45 7,76 19,45 16,76 19,45 16,76 19,45 16,38 19,45 16, Restrukturyzacja systemów przeglądów w rolnictwie 4,77 3,30 3,27 1,80 4,77 3,30 4,77 3,30 4,77 3,22 4,77 3, Podnoszenie świadomości społecznej w dziedzinie wspólnej polityki rolnej 8,00 8,00 6,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8, EFRG - Operacyjna pomoc techniczna 3,70 3,70 3,44 3,44 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 OGÓŁEM ŚRODKI EFRG NA 2015 R , , , , , , , , , , , ,62 (1) Pozycja budżetowa obejmująca EFRG: * ŚZ: środki na zobowiązania (2) Pozycja budżetowa obejmująca EFRG: ** ŚP: środki na płatności (3) Dodatkowe potrzeby pokrywane z dochodów przeznaczonych na określony cel: w PB i LP szacowane na 250 mln EUR; w nowym PB i w budżecie szacowane na 523,6 mln EUR *** PB: projekt budżetu (4) Dodatkowe potrzeby pokrywane z dochodów przeznaczonych na określony cel: w PB szacowane na 780 mln EUR; w LP, nowym PB i w budżecie szacowane na mln EUR **** PE: Parlament Europejski (5) Rozwój obszar wiejskich sfinansowany przez były Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej - Sekcja Gwarancji (EFOGR) - okres programowania

4 ZAŁĄCZNIK 2 UDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNICZEGO GWARANCJI (EFRG) W BUDŻECIE UE LATA BUDŻETOWE Środki na zobowiązania ROK BUDŻETOWY BUDŻET Unii Europejskiej Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji 30,7% 31,0% 30,2% 29,9% 29,1% 30,7% 29,9% 90% 80% 70% 60% 50% 30,7% 31,0% 30,2% 29,9% 29,1% 30,7% 29,9% 40% 30% 20% 10% 0% BUDŻET UE EFRG 3

5 Środki na zobowiązania ZAŁĄCZNIK 3 ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU - ROK BUDŻETOWY 2015 W EUR T * R * A * DZIAŁ PRZYJĘTY BUDŻET NA 2015 BUDŻET DOCHODY ZMIENIAJĄCY PRZEZNACZONE NA 7/2015 OKREŚLONY CEL & (a) PRZENIESIENIE PRZESUNIĘCIA DOSTĘPNE ŚRODKI OGÓŁEM WYKONANIE 2015 RÓŻNICA: WYKONANIE / DOSTĘPNE ŚRODKI OGÓŁEM ŚRODKI PRZENIESIONE NA 2016 RÓŻNICA: WYKONANIE / DOSTĘPNE ŚRODKI OGÓŁEM PO PRZENIESIENIU NA 2016 %: WYKONANIE / DOSTĘPNE ŚRODKI OGÓŁEM PO PRZENIESIENIU NA 2016 (1) (2) (3) (4) (5) = (1) + (2) + (3) + (4) (6) (7) = (5) - (6) (8) (9) = (7) - (8) (10) = ((6) + (8)) / (5) WYDATKI ADMINISTRACYJNE NA OBSZAR POLITYKI ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH % Wydatki na wsparcie ** % Agencje wykonawcze ** POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI SEKTORA ROLNICTWA POPRZEZ INTERWENCJE NA RYNKACH PRODUKTÓW ROLNYCH Zboża p.m Ryż p.m Refundacje za produkty niewymienione w załączniku I Programy żywnościowe p.m Cukier p.m Oliwa z oliwek Rośliny włókniste Owoce i warzywa Produkty sektora uprawy winorośli Promocja Inne produkty/środki sektora roślinnego Mleko i przetwory mleczne Wołowina i cielęcina % Mięso baranie i kozie p.m Wieprzowina, jaja i drób, produkty pszczelarskie i inne produkty zwierzęce POMOC BEZPOŚREDNIA MAJĄCA NA CELU WSPARCIE DOCHODÓW GOSPODARSTW, ZMNIEJSZANIE WAHAŃ TYCH DOCHODÓW ORAZ REALIZACJĘ CELÓW ZWIĄZANYCH ZE ŚRODOWISKIEM I KLIMATEM Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji Inna pomoc bezpośrednia Dodatkowe kwoty pomocy % Zwrot pomocy bezpośredniej w związku z dyscypliną finansową (b) p.m % Rezerwa przeznaczona na sytuacje kryzysowe w sektorze rolnym ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH Zakończenie programów rozwoju obszarów wiejskich finansowanych z Sekcji Gwarancji EFOGR - Okres programowania p.m Zakończenie innych działań p.m KONTROLA WYDATKÓW ROLNYCH FINANSOWANYCH PRZEZ EFRG Kontrola wydatków rolnych Rozwiązywanie sporów % STRATEGIA POLITYCZNA I KOORDYNACJA W OBSZARZE POLITYKI ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH % Sieć danych rachunkowych gospodarstw rolnych (FADN) % Przeglądy struktury gospodarstw rolnych % Restrukturyzacja systemów przeglądów w rolnictwie % Podnoszenie świadomości społecznej w dziedzinie wspólnej polityki rolnej EFGR - Operacyjna pomoc techniczna % OGÓŁEM EFRG - Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji - NA (*) T = tytuł / R = rozdział / A = artykuł. (**) Pozycje budżetowe obejmujące EFRG: oraz (a) W przypadku EFRG budżet zmieniający nr 7/2015 dotyczy jedynie artykułów oraz : kwotę środków na zobowiązania obniżono odpowiednio o 0,1 mln EUR i 0,8 mln EUR. (b) Część różnicy określonej w kolumnie (9) dotyczy niewykorzystanych środków na zwroty w związku z dyscypliną finansową w 2015 r., których EFRG nie może wykorzystać po 2015 r.: EUR ( EUR EUR). 4

6 Środki na zobowiązania ZAŁĄCZNIK 4-I Dochody przeznaczone na określony cel dla obszaru polityki 05 (w ramach zarządzania dzielonego) Środki C4 W EUR Dochody przeznaczone na określony cel r. Wykorzystanie dochodów przeznaczonych na określony cel POZYC JA Środki Opis Kwota Odniesienie do pozycji w budżecie Pozycja w budżecie Szczegółowo Kwota Ogółem Pozycja wydatków budżetowych Środki Opis Szczegółowo Kwota Ogółem Środki przeniesione na 2016 r. ROZDZIAŁ 67 : DOCHODY ZWIĄZANE Z EFRG IC4 Rozliczenie rachunków EFRG Dochody przeznaczone na określony cel , , C4 Inne środki (owoce i warzywa) , , C4 Środki przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku , , C4 Środki przechowywania masła i śmietany , , C4 Inne środki (mleko i przetwory mleczne) , , C4 SPS (system płatności jednolitych) , , C4 Inne (pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji) 0, , , , IC IC4 Nieprawidłowości EFRG dochody przeznaczone na określony cel Dodatkowa opłata od producentów mleka dochody przeznaczone na określony cel , , C4 SPS (system płatności jednolitych) , , , C4 SPS (system płatności jednolitych) , IC4 Dochody związane z EFRG , , ,54 0, IC4 DOCHODY ZWIĄZANE Z EFRG OGÓŁEM rozdział , , , ,64 OGÓŁEM ,23 OGÓŁEM , ,64 5

7 Środki na zobowiązania ZAŁĄCZNIK 4-II Dochody przeznaczone na określony cel dla obszaru polityki 05 (w ramach zarządzania dzielonego) Środki C5 W EUR Dochody przeznaczone na określony cel r. Wykorzystanie dochodów przeznaczonych na określony cel POZYCJ A Środki Opis Kwota Odniesienie do pozycji w budżecie Pozycja w budżecie Szczegółowo Kwota Ogółem Pozycja wydatków budżetowych Środki Opis Szczegółowo Kwota Ogółem ROZDZIAŁ 67 : DOCHODY ZWIĄZANE Z EFRG IC5 Rozliczenie rachunków EFRG Dochody przeznaczone na określony cel , , C5 Fundusze operacyjne na rzecz organizacji producentów , , C5 Inne środki (owoce i warzywa) , , C5 Środki przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku , , C5 Środki przechowywania masła i śmietany , , C5 Inne środki (mleko i przetwory mleczne) , , C5 SPS (system płatności jednolitych) , , , IC IC5 Nieprawidłowości EFRG dochody przeznaczone na określony cel Dodatkowa opłata od producentów mleka dochody przeznaczone na określony cel 0,00 0,00 0,00 0, IC5 Dochody związane z EFRG , IC5 DOCHODY ZWIĄZANE Z EFRG OGÓŁEM rozdział , , ,90 OGÓŁEM ,90 OGÓŁEM ,90 6

8 ZAŁĄCZNIK 5 WYDATKI WG ARTYKUŁU I WG PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO - rok budżetowy 2015 (*) Środki na zobowiązania W mln EUR Linia budżetowa Dział (1) BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK EU OGÓŁEM Wydatki administracyjne w obszarze polityki Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich Refundacje za produkty niewymienione w załączniku I ,2 8, , ,0-0, Programy żywnościowe , , , Oliwa z oliwek ,6-0,0 0,5-33, , Rośliny włókniste , , Owoce i warzywa 71,8 6,2 8,1 4,5 61,1 0,8 1,2 22,5 216,5 116,6 4,0 256,3 3,0 2,4 1,7 0,4 16,0 0,4 47,2 9,8 200,7 13,8 10,4 1,2 3,2 2,3 5,0 31, , Produkty sektora uprawy winorośli - 19,9 5,2-37, ,6 210,5 280,5 1,5 323,1 4, , ,6-64,2 19,9 5,0 3, , Promocja 1,4 3,3 1,1 2,2 1,5 0,1 0,8 10,4 5,8 11,6-6,5-0,1 3, ,4 2,8 6,5 1,2 0,7 0,5-0,4-2,3 1,2 67, Inne produkty/środki sektora roślinnego , ,5 82,7 125, , , , Mleko i przetwory mleczne 1,0 0,0 0,4 1,7 5,0 7,6 1,5 0,0 0,5 14,8-5,4 0,2 8,5 14,6 0,0 2,9 0,0 1,7 0,7 9,2 4,6 11,0 0,0 0,7 14,7 8,5 4,4-119, Wołowina i cielęcina , ,0 0,0 0, , Wieprzowina, jaja i drób, produkty pszczelarskie i inne produkty zwierzęce 0,7 0,9 1,2 4,0 3,4 0,2 0,3 2,8 7,1 3,5 0,6 8,0 0,1 0,2 0,3 0,0 2,3 0,0 1,1 0,9 3,3 1,2 0,1 0,3 0,5 0,2 0,3 0,6-44, Poprawa konkurencyjności sektora rolnictwa poprzez interwencje na rynkach produktów rolnych 74,9 30,4 16,0 12,3 110,4 8,7 3,8 66,4 529,2 552,7 6,2 630,2 8,0 11,2 20,3 0,5 50,4 0,4 53,5 23,8 219,8 109,4 42,1 7,0 8,3 17,6 13,8 38,6 1, , Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji 449,3 591,6 805,8 887, ,3 104, , , , ,0 143, ,5 47,2 144,4 362,5 32, ,6 5,2 759,8 614, ,9 428, ,6 126,0 395,1 461,4 668, , , Inna pomoc bezpośrednia 87,6 52,1 55,6 13,7 0,0 3,8 24,5 267,5 649, ,4 15,8 143,6 3,3 9,9 25,3-42,8-20,2 75,9 104,6 204,0 51,4 8,2 27,4 52,3 3,1 26, , Dodatkowe kwoty pomocy ,0-0, , , , ,0-0,0-0, Zwrot pomocy bezpośredniej w związku z dyscypliną finansową 13,5-21,0 23,2 125,6 2,0 26,2 34,8 105,8 191,2-68,1 0,7 2,2 5,9 0,8 26,5 0,1 19,6 13,8 36,5 13,0-1,7 8,7 11,3 15,7 85,9-854, Pomoc bezpośrednia mająca na celu wsparcie dochodów gospodarstw, zmniejszanie wahań tych dochodów oraz realizację celów związanych ze środowiskiem i klimatem 550,4 643,8 882,5 924, ,9 110, , , , ,7 159, ,2 51,1 156,5 393,7 33, ,9 5,3 799,6 703, ,9 645, ,9 136,0 431,3 525,0 687, , , Zakończenie programów rozwoju obszarów wiejskich finansowanych z Sekcji Gwarancji EFOGR - Okres programowania , , , , ,0-0, , Rozwój obszarów wiejskich , , , , ,0-0, , Kontrola wydatków rolnych - - 0,0-0,1 0,0 1,1-0,3 9,6-6, ,0-0,0 30, , ,2 7,5 56, Rozwiązywanie sporów , ,1 0,6 0, , ,0-0,1 0, , Kontrola wydatków rolnych finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) Strategia i koordynacja polityki w obszarze polityki Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich - - 0,0-0,0 0,1 0,0 1,1-0,1 0,9 9,8-6, ,0 0,8 0,0 30, ,4-0,0-0,1 0,0 0,2 7,5 58, ,8 47,8 OGÓŁEM WYDATKI EFRG W 2015 R. WG PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO 625,4 674,2 898,4 936, ,4 119, , , , ,1 165, ,9 59,1 167,7 414,0 33, ,0 5,7 883,9 727, ,7 754, ,0 143,0 439,6 542,7 701, ,4 64, ,1 (*) Tabela zawiera wyłącznie artykuły budżetu, których dotyczyły wydatki w 2015 r. (1) EFOGR = Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej. BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK EU OGÓŁEM 7

9 ZAŁĄCZNIK 6 EWOLUCJA WYDATKÓW EFRG W ROZBICIU lata budżetowe Środki na zobowiązania W mln EUR ROK BUDŻETOWY WYKONANIE BUDŻETU PRZECHOWYWANIE REFUNDACJE WYWOZOWE POMOC BEZPOŚREDNIA INNE INSTRUMENTY RYNKOWE PŁATNOŚCI W RAMACH ZARZĄDZANIA BEZPOŚREDNIEGO ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH ,1 173,4 649, , ,5 447,0-13, ,0 93,6 385, , ,8 443,9-7, ,1-194,6 179, , ,3 385,6-6, ,6 17,4 146, , ,5 359,8-2, ,1 25,1 62, , ,2 340,2-1, ,7 5,1 4, , ,6 45,2-1, ,1 18,4 0, ,0 * 2 698,0 64,7-1,3 * W tym zwrot pomocy bezpośredniej w związku z dyscypliną finansową (artykuł budżetu ) , , , , , , , ,4 93,6-194,6 17,4 25,1 5,1 18,4 649,5 385,1 179,4 146,7 62,4 4,5 0, , , , , , , ,0 447,0 443,9 385,6 359,8 340,2 45,2 64,7-13,3-7,1-6,6-2,8-1,0-1,4-1,3 PRZECHOWYWANIE REFUNDACJE WYWOZOWE INNE INSTR. RYNKOWE POMOC BEZPOŚREDNIA PŁATNOŚCI - ZARZ. BEZP. ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 35. SPRAWOZDANIE FINANSOWE. EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ORIENTACJI I GWARANCJI ROLNEJ (EFOGR), Sekcja Gwarancji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 35. SPRAWOZDANIE FINANSOWE. EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ORIENTACJI I GWARANCJI ROLNEJ (EFOGR), Sekcja Gwarancji KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 20.9.2006 KOM(2006) 512 wersja ostateczna 35. SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ORIENTACJI I GWARANCJI ROLNEJ (EFOGR), Sekcja Gwarancji ROK BUDŻETOWY

Bardziej szczegółowo

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R.

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R. EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. L 184/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.7.2010

DECYZJE. L 184/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.7.2010 PL L 184/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.7.2010 DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 15 lipca 2010 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

L 288/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.11.2010

L 288/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.11.2010 PL L 288/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.11.2010 DECYZJA KOMISJI z dnia 4 listopada 2010 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Sekcji

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 13 listopada 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 13 listopada 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 13 listopada 2015 r. (OR. en) 14074/15 PECHE 424 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 11 listopada 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane podejście terytorialne w państwach członkowskich UE

Zintegrowane podejście terytorialne w państwach członkowskich UE Zintegrowane podejście terytorialne w państwach członkowskich UE Dyrekcja Generalna ds. polityki regionalnej i miejskiej Wydział ds. Polski Maja Łukaszewska-Krawiec Zakopane, 20 stycznia 2015 1 Ograniczenia

Bardziej szczegółowo

(Jedynie teksty w języku angielskim, greckim i słoweńskim są autentyczne) (2014/950/UE)

(Jedynie teksty w języku angielskim, greckim i słoweńskim są autentyczne) (2014/950/UE) 24.12.2014 PL L 369/71 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 19 grudnia 2014 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej IP/08/1397 Bruksela, dnia 25 września 2008 r. Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej W jaki sposób UE może zapewnić wszystkim

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.3.2014 r. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r.

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Agata Payne Dyrektoriat Środowisko Polityka spójności i ocen oddziaływania na

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.3.2015 r. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

SOLVIT JAKO SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU WEWNĘTRZNEGO

SOLVIT JAKO SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU WEWNĘTRZNEGO SOLVIT JAKO SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU WEWNĘTRZNEGO Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo Zwalczanie opóźnień w płatnościach handlowych 26 czerwca 2013 roku PREZENTACJA Title of the

Bardziej szczegółowo

Zmiany jakości opodatkowania w UE po 2008 roku Bazyli Samojlik samojlik@onet.eu samojlik@kozminski.edu.pl

Zmiany jakości opodatkowania w UE po 2008 roku Bazyli Samojlik samojlik@onet.eu samojlik@kozminski.edu.pl Zmiany jakości opodatkowania w UE po 2008 roku Bazyli Samojlik samojlik@onet.eu samojlik@kozminski.edu.pl b.samojlik 1 Etapy kryzysu I. Kryzys na rynkach finansowych, bankowych i poza bankowych II. III.

Bardziej szczegółowo

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Artykuł wprowadzający do e-debaty Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma istotne

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.4.2016 r. COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Markiem Sawickim

Spotkanie z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Markiem Sawickim Kto i na jakie wsparcie może liczyć na polskiej wsi w latach 2015 2020 -System płatności bezpośrednich w latach 2015-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Spotkanie z ministrem rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Keep on Track! - nasze działania dla monitorowania realizacji celów wspólnotowych w różnych krajach

Keep on Track! - nasze działania dla monitorowania realizacji celów wspólnotowych w różnych krajach Keep on Track! - nasze działania dla monitorowania realizacji celów wspólnotowych w różnych krajach Anna Pobłocka-Dirakis eclareon Consulting Warszawa, 24 Wrzesień 2014 Strategy Consulting Policy Consulting

Bardziej szczegółowo

Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa. Irena E.Kotowska. Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego?

Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa. Irena E.Kotowska. Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego? Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa Irena E.Kotowska Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego? Ekonomia w Muzeum Warszawa, 2.04.2012 Przemiany struktur wieku ludności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce

Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce Konferencja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pn.: Kompetencja UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ w kontekście Europejskiego Roku Aktywności

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki spójności monitorowane w ramach zrównoważonego rozwoju na przykładzie Szwajcarii

Wskaźniki spójności monitorowane w ramach zrównoważonego rozwoju na przykładzie Szwajcarii Wskaźniki spójności monitorowane w ramach zrównoważonego rozwoju na przykładzie Szwajcarii Plan Mariola Zalewska Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Wstęp- Tworzenie ram spójności dla krajów UE

Bardziej szczegółowo

L 325/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 325/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 325/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.10.2004 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1860/2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie 30/03/2011 Natalia Matyba PLAN PREZENTACJI I. Strategia Europa 2020 nowe kierunki działao Unii

Bardziej szczegółowo

IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego

IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego KAROLINA ŁUKASZCZYK Europejska Sieć Migracyjna quasi agencja unijna (KE + krajowe punkty kontaktowe), dostarcza aktualnych,

Bardziej szczegółowo

Przemysł cementowy w Polsce w roku 2008

Przemysł cementowy w Polsce w roku 2008 Przemysł cementowy w Polsce w roku 28 Andrzej Balcerek Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu PRZEMYSŁ CEMENTOWY w POLSCE HEIDELBERGCEMENT Górażdże Ekocem LAFARGE Małogoszcz Kujawy CRH Ożarów

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en) 10044/15 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 10 czerwca 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198

Bardziej szczegółowo

Służba Celna RP. XIV Konferencja Palenie tytoniu a zdrowie Warszawa, 8 9 grudnia 2011 r.

Służba Celna RP. XIV Konferencja Palenie tytoniu a zdrowie Warszawa, 8 9 grudnia 2011 r. Służba Celna RP XIV Konferencja Palenie tytoniu a zdrowie Warszawa, 8 9 grudnia 2011 r. Różnice cen jako główny czynnik napędzający przemyt > 7 > 2 < 1 > 7 > 2 > 4 > 5 > 3 > 2 > 3 > 3 Główne kierunki napływu

Bardziej szczegółowo

Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie

Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie Informacje prasowe sieci Eurydice Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie Ján Figel, komisarz UE ds. edukacji, kształcenia, kultury i młodzieży, powiedział: Chociaż obserwujemy pewne

Bardziej szczegółowo

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r.

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r. Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju Warszawa, listopad 2012 r. Agenda cyfrowa cele z zakresu Internetu szerokopasmowego Do 2013 r. - szerokopasmowy dostęp do Internetu dla 100% mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach IP/08/1831 Bruksela, dnia 28 listopada 2008 r. Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kwatera Polska Sieć LGD

Krzysztof Kwatera Polska Sieć LGD Krzysztof Kwatera Polska Sieć LGD Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) - Wspólne Ramy Strategiczne, EFRR, EFS Ministerstwo Rolnictwa (MRiRW) EFRROW, EFMR 16 Zarządów Województw (Urzędy Marszałkowskie)

Bardziej szczegółowo

http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw.

http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw. http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw.pdf Skrajne ubóstwo Skrajne ubóstwo dochody poniżej 443 zł

Bardziej szczegółowo

Dopłaty do produkcji buraków cukrowych

Dopłaty do produkcji buraków cukrowych Dopłaty do produkcji buraków cukrowych Agnieszka Różańska KZPBC Płatność cukrowa Oddzielna płatność z tytułu cukru, tzw. płatność cukrowa została wprowadzona do WPR w 2006 roku w ramach reformy rynku cukru

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy w Polsce wybrane dane

Transport drogowy w Polsce wybrane dane Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Transport drogowy w Polsce wybrane dane RAPORT ZMPD 2012 marzec 2013 Liczba firm transportowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd?

Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd? Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd? Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej VIII Konferencja Krakowska 15-16 czerwca 2015 roku Ranking

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16 Analiza penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce na tle pozostałych krajów Europy. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16 Spis treści 1. Cel, zakres analizy...3 2. Polska w latach 1997-2007...4 2.1. Metoda

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Rozwój obszarów wiejskich Działania rynkowe Płatności bezpośrednie Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020: WPR stanowi 38,9% wydatków z budżetu UE Wspólna

Bardziej szczegółowo

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR IP/10/284 Bruksela, dnia 16 marca 2010 r. Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR W wyniku decyzji dotyczącej procedury rozliczenia zgodności rachunków przyjętej przez

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej/Dział Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Komisja prowadzi konsultacje jak z Europy zrobić lidera przejścia do Web 3.0

Komisja prowadzi konsultacje jak z Europy zrobić lidera przejścia do Web 3.0 IP/08/1422 Bruksela, dnia 29 września 2008 r. Komisja prowadzi konsultacje jak z Europy zrobić lidera przejścia do Web 3.0 Europa może stać się liderem w przejściu do internetu następnej generacji. Komisja

Bardziej szczegółowo

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Notatka informacyjna Kwiecień 2008; http://www.stat.gov.pl, e mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Badania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw Główny Urząd

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 31 lipca 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 31 lipca 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 31 lipca 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0164 (NLE) 11250/15 VISA 244 COEST 236 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 31 lipca 2015 r. Do: Nr dok.

Bardziej szczegółowo

Problem oceny skuteczności polityki innowacyjnej: perspektywa makroekonomiczna

Problem oceny skuteczności polityki innowacyjnej: perspektywa makroekonomiczna Dariusz Woźniak Problem oceny skuteczności polityki innowacyjnej: perspektywa makroekonomiczna Innowacja i kooperacja symbioza nauki i biznesu Nowy Sącz, 7 października 2011 www.wsb-nlu.edu.pl PLAN WYSTĄPIENIA

Bardziej szczegółowo

Mapa Unii Europejskiej

Mapa Unii Europejskiej Mapa Unii Europejskiej 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: nazwy państw Unii Europejskiej, nazwy stolic państw Unii Europejskiej, flagi państw Unii Europejskiej. b) Umiejętności Uczeń potrafi: wskazać

Bardziej szczegółowo

Ankieta internetowa dla inspektorów

Ankieta internetowa dla inspektorów Ankieta internetowa dla inspektorów Drodzy inspektorzy rolnictwa ekologicznego! Jesteśmy wdzięczni za włączenie się w projekt poświęcony doskonaleniu szkoleń, poprzez udział w ankiecie internetowej. Stanowi

Bardziej szczegółowo

KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie. Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator

KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie. Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator Kontekst Badania wskazują, iż przedsiębiorstwa posiadające zróżnicowany skład najwyższych

Bardziej szczegółowo

DECYZJE (2014/190/UE)

DECYZJE (2014/190/UE) 8.4.2014 PL L 104/13 DECYZJE DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie rocznego podziału między państwa członkowskie zasobów ogólnych przydzielonych na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. płatności bezpośrednich w latach 2014-2020 oraz zmiany przepisów w programie rolnośrodowiskowym w 2014 r.

Informacja nt. płatności bezpośrednich w latach 2014-2020 oraz zmiany przepisów w programie rolnośrodowiskowym w 2014 r. Informacja nt. płatności bezpośrednich w latach 2014-2020 oraz zmiany przepisów w programie rolnośrodowiskowym w 2014 r. I. Płatności bezpośrednie w 2014 r. Zgodnie z procedowanym obecnie projektem ustawy

Bardziej szczegółowo

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok finansowy 2010

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok finansowy 2010 ISSN 1725-6844 Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok finansowy 2010 Dane PL Stycznia 2010 KOMISJA EUROPEJSKA KOMISJA EUROPEJSKA BUDŻET OGÓLNY UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK FINANSOWY 2010 Dane BRUKSELA LUKSEMBURG,

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim

Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim I Dane o projekcie kursu intensywnego, które należy zamieścić w raporcie z realizacji kursu intensywnego w roku akademickim 2012/13 - Arkusz IP 2012-13_General L.p. Tytuł kolumny 1 Project Numer projektu

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 1 lutego 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 1 lutego 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 1 lutego 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0014 (COD) 5712/16 ADD 4 ENT 20 MI 45 CODEC 103 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 28 stycznia 2016 r.

Bardziej szczegółowo

PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 13/2010

PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 13/2010 KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA R. 03.09.10 BUDŻET OGÓLNY 2010 SEKCJA III KOMISJA, TYTUŁY 01, 04, 40 PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 13/2010 EUR POCHODZENIE ŚRODKÓW ROZDZIAŁ 01 04 Operacje i instrumenty

Bardziej szczegółowo

Program PIN Performance Road Safety Index

Program PIN Performance Road Safety Index Program PIN Performance Road Safety Index Ciągła potrzeba poprawy brd w Unii Europejskiej Warszawa, 14 lutego 2013 Mircea Steriu, Oficer Projektu ETSC PIN Wprowadzenie do ETSC ETSC jest niezależną organizacją

Bardziej szczegółowo

Agenda cyfrowa: Komisja uznaje inwestycje w gospodarkę cyfrową za klucz do przyszłego dobrobytu w Europie

Agenda cyfrowa: Komisja uznaje inwestycje w gospodarkę cyfrową za klucz do przyszłego dobrobytu w Europie IP/10/571 Bruksela, 17 maja 2010 r. Agenda cyfrowa: Komisja uznaje inwestycje w gospodarkę cyfrową za klucz do przyszłego dobrobytu w Europie Gospodarka cyfrowa w Europie rośnie w siłę, przenika do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 sierpnia 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 sierpnia 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 sierpnia 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0170 (NLE) 11411/15 ADD 1 COEST 248 WTO 175 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 5 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA W ŚWIECIE KOMERCYJNA SIEĆ LTE 1800 MHz. KONFERENCJA PRASOWA 07 września 2010r.

PIERWSZA W ŚWIECIE KOMERCYJNA SIEĆ LTE 1800 MHz. KONFERENCJA PRASOWA 07 września 2010r. PIERWSZA W ŚWIECIE KOMERCYJNA SIEĆ LTE 1800 MHz KONFERENCJA PRASOWA 07 września 2010r. Agenda Internet w XXI wieku LTE - co to jest? Dlaczego LTE 1800MHz? Przyszłość - usługi 4G LTE - a następnie Nasza

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

Jak dzieci korzystają z serwisów społecznościowych (SNS)? Wyniki badań EU Kids Online II

Jak dzieci korzystają z serwisów społecznościowych (SNS)? Wyniki badań EU Kids Online II Jak dzieci korzystają z serwisów społecznościowych (SNS)? Wyniki badań EU Kids Online II Lucyna Kirwil Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Warszawa lucyna.kirwil@swps.edu.pl V Międzynarodowa Konferencja

Bardziej szczegółowo

Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu

Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. 2 T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) Wykres 01. STRUKTURA LUDNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W 2013

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Anna Ruzik CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Instytut Pracy i Spraw Społecznych Plan prezentacji Wyzwania demograficzne

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 1.8.2014 L 230/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 834/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania wspólnych ram monitorowania

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych dr BłaŜej Lepczyński, Uniwersytet Gdański, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Marta Penczar Instytut

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy Konkurencyjność produkcji wyznaczają wskaźniki: jakości, właściwości

Bardziej szczegółowo

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, 25 czerwca 2014 r. System płatności ł ś ibezpośrednichś w latach 2015-2020 Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Intencją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest wykorzystanie środków pochodzących z II-go filaru na rolnictwo aktywne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia czerwca 0 r. Poz. 7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ) z dnia 7 czerwca 0 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

L 152/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.6.2011

L 152/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.6.2011 L 152/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.6.2011 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 562/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie środków zapisanych

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych dr Błażej Lepczyński Marta Penczar dr Błażej Lepczyński, Marta Penczar Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Bardziej szczegółowo

Razem 7 457 000 4 000 000 11 457 000. 3 PL9906.03 Wspólny Fundusz Mleczarski PHARE/EBOR 8 000 000 8 000 000. Razem 27 550 000 19 470 000 71 020 000

Razem 7 457 000 4 000 000 11 457 000. 3 PL9906.03 Wspólny Fundusz Mleczarski PHARE/EBOR 8 000 000 8 000 000. Razem 27 550 000 19 470 000 71 020 000 Załącznik. Projekty PHARE realizowane przez resort rolnictwa w latach 998-00 BudŜet projektu (EUR) Lp Tytuł projektu PHARE krajowe RAZEM PL980.0 Wzmocnienie zdolności MRiRW w celu wdroŝenia wymogów Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy, mobilny dostęp do Internetu w Polsce. dr inż. Adam Kuriaoski Prezes Aero2, Mobyland, CenterNet

Szerokopasmowy, mobilny dostęp do Internetu w Polsce. dr inż. Adam Kuriaoski Prezes Aero2, Mobyland, CenterNet Szerokopasmowy, mobilny dostęp do Internetu w Polsce dr inż. Adam Kuriaoski Prezes Aero2, Mobyland, CenterNet AGENDA Czym jest Internet mobilny? Internet mobilny na świecie Internet mobilny w Polsce Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.2.2015 r. C(2015) 903 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 12.2.2015 r. przyjmująca niektóre elementy programu operacyjnego "Regionalny Program Operacyjny Województwa

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Opracowanie projektu ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Wspólnot Europejskich przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej wynika z konieczności wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Eurobarometr Standard (EB 69) - Wiosna 2008 Pierwsze wyniki brutto: Średnia europejska i główne tendencje krajowe

WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Eurobarometr Standard (EB 69) - Wiosna 2008 Pierwsze wyniki brutto: Średnia europejska i główne tendencje krajowe Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji SEKCJA MONITOROWANIA OPINII PUBLICZNEJ 15/09/2008. WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Eurobarometr Standard (EB 69) - Wiosna 2008 Pierwsze wyniki brutto: Średnia europejska

Bardziej szczegółowo

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja spożycia produktów żywnościowych w Europie przy użyciu programu GradeStat

Wizualizacja spożycia produktów żywnościowych w Europie przy użyciu programu GradeStat Wizualizacja spożycia produktów żywnościowych w Europie przy użyciu programu GradeStat 1. Wprowadzenie Poniżej przedstawiamy tablicę zaczerpniętą z danych FAO dla roku 2001, zawierającą spożycie grup produktów

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) Nr 18/2006 05 maja 2006 r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 23 stycznia 2009 r. (30.01) (OR. en) 5589/09 ADD 1 FIN 22 PE-L 5

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 23 stycznia 2009 r. (30.01) (OR. en) 5589/09 ADD 1 FIN 22 PE-L 5 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 23 stycznia 2009 r. (30.0) (OR. en) 5589/09 ADD FIN 22 PE-L 5 ADDENDUM DO NOTY DO PUNKTU I/A Od: Komitet Budżetowy Do: Komitet Stałych Przedstawicieli/Rada Dotyczy: Udzielenie

Bardziej szczegółowo

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 680/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. ustalające na rok 2011 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych

Bardziej szczegółowo

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36%

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36% Jakie zmiany mogą czekać rolników po 2013? Czy będą to zmiany gruntowne czy jedynie kosmetyczne? Czy poszczególne instrumenty WPR będą ewaluować czy też zostaną uzupełnione o nowe elementy? Reforma WPR

Bardziej szczegółowo

Jak dzieci korzystają z serwisów społecznościowych (SNS)? Wyniki badań EU Kids Online II

Jak dzieci korzystają z serwisów społecznościowych (SNS)? Wyniki badań EU Kids Online II Jak dzieci korzystają z serwisów społecznościowych (SNS)? Wyniki badań EU Kids Online II Lucyna Kirwil Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Warszawa lucyna.kirwil@swps.edu.pl V Międzynarodowa Konferencja

Bardziej szczegółowo

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych:

Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych: Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych: Prawo żywnościowe przepisy ogólne rozporządzenie Parlamentu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI

STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI Strategia Europa 2020 to unijny program wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego na aktualne dziesięciolecie. Strategia ta, ze względu na czas jej tworzenia,

Bardziej szczegółowo

Stagnacja dochodów na pracownika w sektorze rolnym w 2012 r. mimo wyższych cen produktów rolnych w UE

Stagnacja dochodów na pracownika w sektorze rolnym w 2012 r. mimo wyższych cen produktów rolnych w UE ECON(13)2712:1 Notatka 1 Stagnacja dochodów na pracownika w sektorze rolnym w 2012 r. mimo wyższych cen produktów rolnych w UE a) Zmiany w dochodzie z działalności rolniczej w roku 2012 Zgodnie z dodatkowymi

Bardziej szczegółowo

(JJ^^*^-^ Warszawa, dnia (^If^października 2015 r. MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. PB-pb-mm-076-^C

(JJ^^*^-^ Warszawa, dnia (^If^października 2015 r. MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. PB-pb-mm-076-^C Warszawa, dnia (^If^października 2015 r. MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PB-pb-mm-076-^C /\5i3S/}$) Podpis (JJ^^*^-^ Pan Zbigniew Jaworski Prezes Polskiego Związku Hodowców Koni Koszykowa 60/62 lok. 16

Bardziej szczegółowo

Narażenie ludności miejskiej na powietrze zanieczyszczone ozonem

Narażenie ludności miejskiej na powietrze zanieczyszczone ozonem GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0296 (CNS) 15373/15 FISC 191 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 14 grudnia 2015 r. Do: Nr

Bardziej szczegółowo

EURYDICE. Informacja prasowa Polskiego Biura

EURYDICE. Informacja prasowa Polskiego Biura EURYDICE Informacja prasowa Polskiego Biura Education and Training in Europe 2020. Responses from the EU Member States Edukacja i szkolenia w strategii Europa 2020. Odpowiedzi krajów członkowskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Jarosław Stalenga Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej IUNG-PIB, Puławy

Jarosław Stalenga Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej IUNG-PIB, Puławy Rolnictwo ekologiczne przyjazne środowisku naturalnemu Jarosław Stalenga Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej IUNG-PIB, Puławy 1. Rolnictwo ekologiczne w realizacji celów KPR 2. Status rolnictwa

Bardziej szczegółowo

PKN 2014. Tomasz Schweitzer

PKN 2014. Tomasz Schweitzer PKN 2014 Tomasz Schweitzer POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY, WARSZAWA 2014 KTO TWORZY NORMY? W systemie dobrowolnym (społecznym): Normy tworzą zainteresowani na własne potrzeby i z własnych środków, a udział

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie zjawiskiem carbon leakage

Zagrożenie zjawiskiem carbon leakage SPOŁECZNA RADA NARODOWEGO PROGRAMU REDUKCJI EMISJI Zagrożenie zjawiskiem carbon leakage prof. Michał Kleiber Wiceprzewodniczący 6 czerwca 20 r. Warszawa /25 Powody emigracji przemysłu koszty zakupu praw

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej 1)

U S T A W A. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej 1) Projekt z dnia U S T A W A o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej 1) Art. 1. Ustawa określa właściwość organów w zakresie

Bardziej szczegółowo

Implementacja Agendy Cyfrowej 2020 w Polsce

Implementacja Agendy Cyfrowej 2020 w Polsce Implementacja Agendy Cyfrowej 2020 w Polsce Czy Internet mobilny będzie substytutem stacjonarnego dostępu? Konferencja PIIT 28 października 2011 roku 2011, PIIT 1 PRAGNIENIA 2011, PIIT 2 Internet dobrem

Bardziej szczegółowo

Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy?

Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy? Andrzej Sławiński Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy? 1. Czy banki centralne emitują pieniądze? Warszawa.gazeta.pl Bilans

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA WNIOSEK O PODJĘCIE DZIAŁANIA

UNIA EUROPEJSKA WNIOSEK O PODJĘCIE DZIAŁANIA KOPIA DLA WŁAŚCIWYCH SŁUŻB CELNYCH UNIA EUROPEJSKA WNIOSEK O PODJĘCIE DZIAŁANIA 1 1 1. Wnioskodawca Do użytku służbowego Imię i nazwisko/nazwa*: Nr EORI: Nr TIN: Krajowy numer identyfikacyjny: Telefon:

Bardziej szczegółowo