Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 578 final - ANNEXES 1 to 6.

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 578 final - ANNEXES 1 to 6."

Transkrypt

1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 września 2016 r. (OR. en) 12246/16 ADD 1 AGRIFIN 99 FIN 560 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 14 września 2016 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Nr dok. Kom.: COM(2016) 578 final - ANNEXES 1 to 6 Dotyczy: ZAŁĄCZNIKI do SPRAWOZDANIA KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY DZIEWIĄTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNICZEGO GWARANCJI ROK BUDŻETOWY 2015 Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 578 final - ANNEXES 1 to 6. Zał.: COM(2016) 578 final - ANNEXES 1 to /16 ADD 1 kkm DGB 1B PL

2 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia r. COM(2016) 578 final ANNEXES 1 to 6 ZAŁĄCZNIKI do SPRAWOZDANIA KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY DZIEWIĄTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNICZEGO GWARANCJI ROK BUDŻETOWY 2015 {SWD(2016) 293 final} PL PL

3 Tytuł Rozdział Artykuł Dział ZAŁĄCZNIK 1 Procedura budżetowa EFRG na 2015 r. PB *** PB Stanowisko Rady List w sprawie poprawek (LP) ŚZ* ŚP** ŚZ* ŚP** ŚZ* ŚP** ŚZ* ŚP** ŚZ* ŚP** ŚZ* ŚP** PB Stanowisko PE**** Nowy PB BUDŻET W mln EUR WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI ,10 8,10 7,53 7,53 8,27 8,27 8,10 8,10 8,27 8,27 8,27 8,27 ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki Rolnictwo (1) 8,10 8,10 7,53 7,53 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8, Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (2) 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0, INTERWENCJE NA RYNKACH PRODUKTÓW ROLNYCH (3) 2 404, , , , , , , , , , , , Zboża pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Ryż pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Refundacje za produkty niewymienione w załączniku I 1,00 1,00 1,00 1,00 0,10 0,10 1,00 1,00 0,10 0,10 0,10 0, Programy żywnościowe pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Cukier pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Oliwa z oliwek 44,60 44,60 44,32 44,32 46,60 46,60 44,60 44,60 46,60 46,60 46,60 46, Rośliny włókniste 6,20 6,20 6,16 6,16 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6, Owoce i warzywa 836,70 836,70 831,47 831,47 836,20 836,20 843,70 843,70 836,20 836,20 836,20 836, Produkty sektora uprawy winorośli 1 095, , , , , , , , , , , , Promocja 62,29 62,41 61,91 62,01 65,19 65,31 92,29 92,41 65,19 65,28 65,19 65, Inne produkty/środki sektora roślinnego 249,40 249,40 249,39 249,39 233,40 233,40 249,40 249,40 233,40 233,40 233,40 233, Mleko i przetwory mleczne 77,10 77,10 76,62 76,62 77,10 77,10 81,10 81,10 77,10 77,10 77,10 77, Wołowina i cielęcina 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0, Mięso baranie i kozie pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Wieprzowina, jaja i drób, produkty pszczelarskie i inne produkty zwierzęce 32,00 32,00 31,81 31,81 40,80 40,80 32,00 32,00 40,80 40,80 40,80 40, POMOC BEZPOŚREDNIA , , , , , , , , , , , , Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji (4) , , , , , , , , , , , , Inna pomoc bezpośrednia 3 078, , , , , , , , , , , , Dodatkowe kwoty pomocy 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0, Rezerwa przeznaczona na sytuacje kryzysowe w sektorze rolnym 433,00 433,00 433,00 433,00 433,00 433,00 433,00 433,00 433,00 433,00 433,00 433, ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Rozwój obszarów wiejskich finansowany z EFOGR-Sekcja gwarancji - okres programowania (5) pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Inne środki; Roślinne i zwierzęce zasoby genetyczne pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm KONTROLA WYDATKÓW ROLNYCH 61,90 61,90 43,70 43,70 87,30 87,30 61,90 61,90 87,30 87,30 87,30 87, Kontrola wydatków rolnych 26,80 26,80 17,30 17,30 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26, Rozwiązywanie sporów 35,10 35,10 26,40 26,40 60,50 60,50 35,10 35,10 60,50 60,50 60,50 60,50 STRATEGIA POLITYCZNA I KOORDYNACJA W OBSZARZE POLITYKI ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW 50,93 44,04 34,67 27,78 50,93 44,04 50,93 44,04 50,93 43,31 50,93 42,71 WIEJSKICH Sieć danych rachunkowych gospodarstw rolnych (FADN) 15,01 12,29 11,51 8,79 15,01 12,29 15,01 12,29 15,01 12,01 15,01 11, Przeglądy struktury gospodarstw rolnych 19,45 16,76 10,45 7,76 19,45 16,76 19,45 16,76 19,45 16,38 19,45 16, Restrukturyzacja systemów przeglądów w rolnictwie 4,77 3,30 3,27 1,80 4,77 3,30 4,77 3,30 4,77 3,22 4,77 3, Podnoszenie świadomości społecznej w dziedzinie wspólnej polityki rolnej 8,00 8,00 6,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8, EFRG - Operacyjna pomoc techniczna 3,70 3,70 3,44 3,44 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 OGÓŁEM ŚRODKI EFRG NA 2015 R , , , , , , , , , , , ,62 (1) Pozycja budżetowa obejmująca EFRG: * ŚZ: środki na zobowiązania (2) Pozycja budżetowa obejmująca EFRG: ** ŚP: środki na płatności (3) Dodatkowe potrzeby pokrywane z dochodów przeznaczonych na określony cel: w PB i LP szacowane na 250 mln EUR; w nowym PB i w budżecie szacowane na 523,6 mln EUR *** PB: projekt budżetu (4) Dodatkowe potrzeby pokrywane z dochodów przeznaczonych na określony cel: w PB szacowane na 780 mln EUR; w LP, nowym PB i w budżecie szacowane na mln EUR **** PE: Parlament Europejski (5) Rozwój obszar wiejskich sfinansowany przez były Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej - Sekcja Gwarancji (EFOGR) - okres programowania

4 ZAŁĄCZNIK 2 UDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNICZEGO GWARANCJI (EFRG) W BUDŻECIE UE LATA BUDŻETOWE Środki na zobowiązania ROK BUDŻETOWY BUDŻET Unii Europejskiej Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji 30,7% 31,0% 30,2% 29,9% 29,1% 30,7% 29,9% 90% 80% 70% 60% 50% 30,7% 31,0% 30,2% 29,9% 29,1% 30,7% 29,9% 40% 30% 20% 10% 0% BUDŻET UE EFRG 3

5 Środki na zobowiązania ZAŁĄCZNIK 3 ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU - ROK BUDŻETOWY 2015 W EUR T * R * A * DZIAŁ PRZYJĘTY BUDŻET NA 2015 BUDŻET DOCHODY ZMIENIAJĄCY PRZEZNACZONE NA 7/2015 OKREŚLONY CEL & (a) PRZENIESIENIE PRZESUNIĘCIA DOSTĘPNE ŚRODKI OGÓŁEM WYKONANIE 2015 RÓŻNICA: WYKONANIE / DOSTĘPNE ŚRODKI OGÓŁEM ŚRODKI PRZENIESIONE NA 2016 RÓŻNICA: WYKONANIE / DOSTĘPNE ŚRODKI OGÓŁEM PO PRZENIESIENIU NA 2016 %: WYKONANIE / DOSTĘPNE ŚRODKI OGÓŁEM PO PRZENIESIENIU NA 2016 (1) (2) (3) (4) (5) = (1) + (2) + (3) + (4) (6) (7) = (5) - (6) (8) (9) = (7) - (8) (10) = ((6) + (8)) / (5) WYDATKI ADMINISTRACYJNE NA OBSZAR POLITYKI ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH % Wydatki na wsparcie ** % Agencje wykonawcze ** POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI SEKTORA ROLNICTWA POPRZEZ INTERWENCJE NA RYNKACH PRODUKTÓW ROLNYCH Zboża p.m Ryż p.m Refundacje za produkty niewymienione w załączniku I Programy żywnościowe p.m Cukier p.m Oliwa z oliwek Rośliny włókniste Owoce i warzywa Produkty sektora uprawy winorośli Promocja Inne produkty/środki sektora roślinnego Mleko i przetwory mleczne Wołowina i cielęcina % Mięso baranie i kozie p.m Wieprzowina, jaja i drób, produkty pszczelarskie i inne produkty zwierzęce POMOC BEZPOŚREDNIA MAJĄCA NA CELU WSPARCIE DOCHODÓW GOSPODARSTW, ZMNIEJSZANIE WAHAŃ TYCH DOCHODÓW ORAZ REALIZACJĘ CELÓW ZWIĄZANYCH ZE ŚRODOWISKIEM I KLIMATEM Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji Inna pomoc bezpośrednia Dodatkowe kwoty pomocy % Zwrot pomocy bezpośredniej w związku z dyscypliną finansową (b) p.m % Rezerwa przeznaczona na sytuacje kryzysowe w sektorze rolnym ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH Zakończenie programów rozwoju obszarów wiejskich finansowanych z Sekcji Gwarancji EFOGR - Okres programowania p.m Zakończenie innych działań p.m KONTROLA WYDATKÓW ROLNYCH FINANSOWANYCH PRZEZ EFRG Kontrola wydatków rolnych Rozwiązywanie sporów % STRATEGIA POLITYCZNA I KOORDYNACJA W OBSZARZE POLITYKI ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH % Sieć danych rachunkowych gospodarstw rolnych (FADN) % Przeglądy struktury gospodarstw rolnych % Restrukturyzacja systemów przeglądów w rolnictwie % Podnoszenie świadomości społecznej w dziedzinie wspólnej polityki rolnej EFGR - Operacyjna pomoc techniczna % OGÓŁEM EFRG - Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji - NA (*) T = tytuł / R = rozdział / A = artykuł. (**) Pozycje budżetowe obejmujące EFRG: oraz (a) W przypadku EFRG budżet zmieniający nr 7/2015 dotyczy jedynie artykułów oraz : kwotę środków na zobowiązania obniżono odpowiednio o 0,1 mln EUR i 0,8 mln EUR. (b) Część różnicy określonej w kolumnie (9) dotyczy niewykorzystanych środków na zwroty w związku z dyscypliną finansową w 2015 r., których EFRG nie może wykorzystać po 2015 r.: EUR ( EUR EUR). 4

6 Środki na zobowiązania ZAŁĄCZNIK 4-I Dochody przeznaczone na określony cel dla obszaru polityki 05 (w ramach zarządzania dzielonego) Środki C4 W EUR Dochody przeznaczone na określony cel r. Wykorzystanie dochodów przeznaczonych na określony cel POZYC JA Środki Opis Kwota Odniesienie do pozycji w budżecie Pozycja w budżecie Szczegółowo Kwota Ogółem Pozycja wydatków budżetowych Środki Opis Szczegółowo Kwota Ogółem Środki przeniesione na 2016 r. ROZDZIAŁ 67 : DOCHODY ZWIĄZANE Z EFRG IC4 Rozliczenie rachunków EFRG Dochody przeznaczone na określony cel , , C4 Inne środki (owoce i warzywa) , , C4 Środki przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku , , C4 Środki przechowywania masła i śmietany , , C4 Inne środki (mleko i przetwory mleczne) , , C4 SPS (system płatności jednolitych) , , C4 Inne (pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji) 0, , , , IC IC4 Nieprawidłowości EFRG dochody przeznaczone na określony cel Dodatkowa opłata od producentów mleka dochody przeznaczone na określony cel , , C4 SPS (system płatności jednolitych) , , , C4 SPS (system płatności jednolitych) , IC4 Dochody związane z EFRG , , ,54 0, IC4 DOCHODY ZWIĄZANE Z EFRG OGÓŁEM rozdział , , , ,64 OGÓŁEM ,23 OGÓŁEM , ,64 5

7 Środki na zobowiązania ZAŁĄCZNIK 4-II Dochody przeznaczone na określony cel dla obszaru polityki 05 (w ramach zarządzania dzielonego) Środki C5 W EUR Dochody przeznaczone na określony cel r. Wykorzystanie dochodów przeznaczonych na określony cel POZYCJ A Środki Opis Kwota Odniesienie do pozycji w budżecie Pozycja w budżecie Szczegółowo Kwota Ogółem Pozycja wydatków budżetowych Środki Opis Szczegółowo Kwota Ogółem ROZDZIAŁ 67 : DOCHODY ZWIĄZANE Z EFRG IC5 Rozliczenie rachunków EFRG Dochody przeznaczone na określony cel , , C5 Fundusze operacyjne na rzecz organizacji producentów , , C5 Inne środki (owoce i warzywa) , , C5 Środki przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku , , C5 Środki przechowywania masła i śmietany , , C5 Inne środki (mleko i przetwory mleczne) , , C5 SPS (system płatności jednolitych) , , , IC IC5 Nieprawidłowości EFRG dochody przeznaczone na określony cel Dodatkowa opłata od producentów mleka dochody przeznaczone na określony cel 0,00 0,00 0,00 0, IC5 Dochody związane z EFRG , IC5 DOCHODY ZWIĄZANE Z EFRG OGÓŁEM rozdział , , ,90 OGÓŁEM ,90 OGÓŁEM ,90 6

8 ZAŁĄCZNIK 5 WYDATKI WG ARTYKUŁU I WG PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO - rok budżetowy 2015 (*) Środki na zobowiązania W mln EUR Linia budżetowa Dział (1) BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK EU OGÓŁEM Wydatki administracyjne w obszarze polityki Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich Refundacje za produkty niewymienione w załączniku I ,2 8, , ,0-0, Programy żywnościowe , , , Oliwa z oliwek ,6-0,0 0,5-33, , Rośliny włókniste , , Owoce i warzywa 71,8 6,2 8,1 4,5 61,1 0,8 1,2 22,5 216,5 116,6 4,0 256,3 3,0 2,4 1,7 0,4 16,0 0,4 47,2 9,8 200,7 13,8 10,4 1,2 3,2 2,3 5,0 31, , Produkty sektora uprawy winorośli - 19,9 5,2-37, ,6 210,5 280,5 1,5 323,1 4, , ,6-64,2 19,9 5,0 3, , Promocja 1,4 3,3 1,1 2,2 1,5 0,1 0,8 10,4 5,8 11,6-6,5-0,1 3, ,4 2,8 6,5 1,2 0,7 0,5-0,4-2,3 1,2 67, Inne produkty/środki sektora roślinnego , ,5 82,7 125, , , , Mleko i przetwory mleczne 1,0 0,0 0,4 1,7 5,0 7,6 1,5 0,0 0,5 14,8-5,4 0,2 8,5 14,6 0,0 2,9 0,0 1,7 0,7 9,2 4,6 11,0 0,0 0,7 14,7 8,5 4,4-119, Wołowina i cielęcina , ,0 0,0 0, , Wieprzowina, jaja i drób, produkty pszczelarskie i inne produkty zwierzęce 0,7 0,9 1,2 4,0 3,4 0,2 0,3 2,8 7,1 3,5 0,6 8,0 0,1 0,2 0,3 0,0 2,3 0,0 1,1 0,9 3,3 1,2 0,1 0,3 0,5 0,2 0,3 0,6-44, Poprawa konkurencyjności sektora rolnictwa poprzez interwencje na rynkach produktów rolnych 74,9 30,4 16,0 12,3 110,4 8,7 3,8 66,4 529,2 552,7 6,2 630,2 8,0 11,2 20,3 0,5 50,4 0,4 53,5 23,8 219,8 109,4 42,1 7,0 8,3 17,6 13,8 38,6 1, , Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji 449,3 591,6 805,8 887, ,3 104, , , , ,0 143, ,5 47,2 144,4 362,5 32, ,6 5,2 759,8 614, ,9 428, ,6 126,0 395,1 461,4 668, , , Inna pomoc bezpośrednia 87,6 52,1 55,6 13,7 0,0 3,8 24,5 267,5 649, ,4 15,8 143,6 3,3 9,9 25,3-42,8-20,2 75,9 104,6 204,0 51,4 8,2 27,4 52,3 3,1 26, , Dodatkowe kwoty pomocy ,0-0, , , , ,0-0,0-0, Zwrot pomocy bezpośredniej w związku z dyscypliną finansową 13,5-21,0 23,2 125,6 2,0 26,2 34,8 105,8 191,2-68,1 0,7 2,2 5,9 0,8 26,5 0,1 19,6 13,8 36,5 13,0-1,7 8,7 11,3 15,7 85,9-854, Pomoc bezpośrednia mająca na celu wsparcie dochodów gospodarstw, zmniejszanie wahań tych dochodów oraz realizację celów związanych ze środowiskiem i klimatem 550,4 643,8 882,5 924, ,9 110, , , , ,7 159, ,2 51,1 156,5 393,7 33, ,9 5,3 799,6 703, ,9 645, ,9 136,0 431,3 525,0 687, , , Zakończenie programów rozwoju obszarów wiejskich finansowanych z Sekcji Gwarancji EFOGR - Okres programowania , , , , ,0-0, , Rozwój obszarów wiejskich , , , , ,0-0, , Kontrola wydatków rolnych - - 0,0-0,1 0,0 1,1-0,3 9,6-6, ,0-0,0 30, , ,2 7,5 56, Rozwiązywanie sporów , ,1 0,6 0, , ,0-0,1 0, , Kontrola wydatków rolnych finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) Strategia i koordynacja polityki w obszarze polityki Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich - - 0,0-0,0 0,1 0,0 1,1-0,1 0,9 9,8-6, ,0 0,8 0,0 30, ,4-0,0-0,1 0,0 0,2 7,5 58, ,8 47,8 OGÓŁEM WYDATKI EFRG W 2015 R. WG PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO 625,4 674,2 898,4 936, ,4 119, , , , ,1 165, ,9 59,1 167,7 414,0 33, ,0 5,7 883,9 727, ,7 754, ,0 143,0 439,6 542,7 701, ,4 64, ,1 (*) Tabela zawiera wyłącznie artykuły budżetu, których dotyczyły wydatki w 2015 r. (1) EFOGR = Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej. BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK EU OGÓŁEM 7

9 ZAŁĄCZNIK 6 EWOLUCJA WYDATKÓW EFRG W ROZBICIU lata budżetowe Środki na zobowiązania W mln EUR ROK BUDŻETOWY WYKONANIE BUDŻETU PRZECHOWYWANIE REFUNDACJE WYWOZOWE POMOC BEZPOŚREDNIA INNE INSTRUMENTY RYNKOWE PŁATNOŚCI W RAMACH ZARZĄDZANIA BEZPOŚREDNIEGO ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH ,1 173,4 649, , ,5 447,0-13, ,0 93,6 385, , ,8 443,9-7, ,1-194,6 179, , ,3 385,6-6, ,6 17,4 146, , ,5 359,8-2, ,1 25,1 62, , ,2 340,2-1, ,7 5,1 4, , ,6 45,2-1, ,1 18,4 0, ,0 * 2 698,0 64,7-1,3 * W tym zwrot pomocy bezpośredniej w związku z dyscypliną finansową (artykuł budżetu ) , , , , , , , ,4 93,6-194,6 17,4 25,1 5,1 18,4 649,5 385,1 179,4 146,7 62,4 4,5 0, , , , , , , ,0 447,0 443,9 385,6 359,8 340,2 45,2 64,7-13,3-7,1-6,6-2,8-1,0-1,4-1,3 PRZECHOWYWANIE REFUNDACJE WYWOZOWE INNE INSTR. RYNKOWE POMOC BEZPOŚREDNIA PŁATNOŚCI - ZARZ. BEZP. ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2017) 456 final - ANNEXES 1-4.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2017) 456 final - ANNEXES 1-4. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 września 2017 r. (OR. en) 11765/17 ADD 1 AGRIFIN 84 FIN 513 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 28 sierpnia 2017 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2015) 444 final - ANNEXES 1 to 6.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2015) 444 final - ANNEXES 1 to 6. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 września 2015 r. (OR. en) 12037/15 ADD 1 AGRIFIN 77 FIN 606 PISMO PRZEWODNIE Od: Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2017) 112 final - ANNEXES 1-9.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2017) 112 final - ANNEXES 1-9. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 marca 2017 r. (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 PISMO PRZEWODNIE Od: Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.9.2013 r. COM(2013) 657 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY SZÓSTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z realizacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.10.2011 KOM(2011) 673 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY CZWARTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 31 lipca 2019 r. (OR. en) Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 31 lipca 2019 r. (OR. en) Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU Rada Unii Europejskiej Bruksela, 31 lipca 2019 r. (OR. en) 11561/19 AGRI 405 AGRIFIN 46 FIN 538 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 30 lipca 2019 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania nr 1-3/2012

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania nr 1-3/2012 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.5.2012 r. COM(2012) 220 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG system wczesnego ostrzegania nr 1-3/2012 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 sierpnia 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 sierpnia 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 sierpnia 2017 r. (OR. en) 11629/17 AGRI 415 AGRIFIN 79 FIN 503 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 25 lipca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2017 r. (OR. en) 10188/17 AGRI 325 AGRIFIN 58 FIN 361 PISMO PRZEWODNIE Od: Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.9.2016 r. COM(2016) 578 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY DZIEWIĄTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 12/2013

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 12/2013 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.1.2014 r. COM(2014) 19 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 12/2013 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.11.2012 r. COM(2012) 692 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 8-9 2012 PL PL SPIS

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 6-7/2012

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 6-7/2012 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.8.2012 r. COM(2012) 452 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 6-7/2012 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania nr 11-12/2011

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania nr 11-12/2011 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.2.2012 r. COM(2012) 62 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG system wczesnego ostrzegania nr 11-12/2011 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

System wczesnego ostrzegania. Nr 4-6/2010

System wczesnego ostrzegania. Nr 4-6/2010 PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.8.2010 KOM(2010) 438 wersja ostateczna. SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania Nr 4-6/2010

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 kwietnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 kwietnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 kwietnia 2017 r. (OR. en) 8257/17 FIN 260 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 12 kwietnia 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 35. SPRAWOZDANIE FINANSOWE. EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ORIENTACJI I GWARANCJI ROLNEJ (EFOGR), Sekcja Gwarancji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 35. SPRAWOZDANIE FINANSOWE. EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ORIENTACJI I GWARANCJI ROLNEJ (EFOGR), Sekcja Gwarancji KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 20.9.2006 KOM(2006) 512 wersja ostateczna 35. SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ORIENTACJI I GWARANCJI ROLNEJ (EFOGR), Sekcja Gwarancji ROK BUDŻETOWY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. na temat wydatków w ramach EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 5-7/2016

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. na temat wydatków w ramach EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 5-7/2016 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.7.2016 r. COM(2016) 487 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY na temat wydatków w ramach EFRG System wczesnego ostrzegania nr 5-7/2016 PL PL

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania. Nr 5-7/2011

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania. Nr 5-7/2011 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.8.2011 KOM(2011) 508 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania Nr 5-7/2011 SPIS

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.3.2017 r. COM(2017) 156 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA W LICZBACH

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA W LICZBACH WSPÓLNA POLITYKA ROLNA W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rolną (WPR), a mianowicie: sektora rolnictwa i przemysłu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.9.2017 r. COM(2017) 554 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY DZIESIĄTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.9.2012 r. COM(2012) 549 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PIĄTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z realizacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania. nr 8-9/2011

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania. nr 8-9/2011 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.11.2011 KOM(2011) 686 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 8-9/2011 SPIS

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2017) 5 final ANNEXES 1 to 2.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2017) 5 final ANNEXES 1 to 2. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 13 stycznia 2017 r. (OR. en) 5275/17 ADD 1 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 11 stycznia 2017 r. Do: EF 5 MI 29 COMPET 20 ECOFIN 17 ENFOPOL 24 Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 10-11/2013

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 10-11/2013 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.12.2013 r. COM(2013) 887 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 10-11/2013 PL PL 1.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH

EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. Wartości przedstawione odnośnie do wspólnych wskaźników dotyczących Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym za 2014 r.

ZAŁĄCZNIK. Wartości przedstawione odnośnie do wspólnych wskaźników dotyczących Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym za 2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.6.2016 r. COM(2016) 435 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK Wartości przedstawione odnośnie do wspólnych wskaźników dotyczących Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Bardziej szczegółowo

LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja

LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.10.2012 r. COM(2012) 624 final LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja PL PL LIST

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania 1-4/2014

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania 1-4/2014 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.4.2014 r. COM(2014) 241 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG system wczesnego ostrzegania 1-4/2014 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.11.201 r. COM(201) 906 final ANNEXES 1 to ZAŁĄCZNIKI do PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy

Bardziej szczegółowo

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R.

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R. EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI_. do Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady Fundusz Solidarności Unii Europejskiej - Sprawozdanie roczne za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI_. do Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady Fundusz Solidarności Unii Europejskiej - Sprawozdanie roczne za 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.8.2016 r. COM(2016) 546 final ANNEXES 1 to 2 ZAŁĄCZNIKI_ do Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady Fundusz Solidarności Unii Europejskiej - Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. {SEC(2018) 276 final} - {SWD(2018) 295 final}

ZAŁĄCZNIKI. wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. {SEC(2018) 276 final} - {SWD(2018) 295 final} KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.6.2018 COM(2018) 390 final ANNEXES 1 to 5 ZAŁĄCZNIKI do wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego

Bardziej szczegółowo

Wydajność pracy jako przesłanka restrukturyzacji zatrudnienia w rolnictwie. prof. Andrzej Czyżewski mgr Jakub Staniszewski

Wydajność pracy jako przesłanka restrukturyzacji zatrudnienia w rolnictwie. prof. Andrzej Czyżewski mgr Jakub Staniszewski Wydajność pracy jako przesłanka restrukturyzacji zatrudnienia w rolnictwie prof. Andrzej Czyżewski mgr Jakub Staniszewski XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Globalne problemy rolnictwa i gospodarki

Bardziej szczegółowo

2. DZIAŁANIE SYSTEMU KONTROLI NA SZCZEBLU WSPÓLNOTY

2. DZIAŁANIE SYSTEMU KONTROLI NA SZCZEBLU WSPÓLNOTY ZAŁĄCZNIK 1 1. CELE KONTROLI Pobór tradycyjnych zasobów własnych może być kontrolowany na różne sposoby: za pośrednictwem kontroli dokumentów, kontroli aktów wykonawczych oraz kontroli w terenie. Kontrole

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 26.6.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/83 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 22 czerwca 2012 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OPCJI POZWALAJĄCYCH NA ZŁAGODZENIE AKTUALNYCH TRUDNOŚCI NA RYNKU MLEKA

WYKAZ OPCJI POZWALAJĄCYCH NA ZŁAGODZENIE AKTUALNYCH TRUDNOŚCI NA RYNKU MLEKA LP(16)4393:1 CG/mvs WYKAZ OPCJI POZWALAJĄCYCH NA ZŁAGODZENIE AKTUALNYCH TRUDNOŚCI NA RYNKU MLEKA Organizacje producentów, organizacje międzybranżowe i spółdzielnie mleczarskie pragnące planować swoją produkcję

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 marca 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 marca 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 marca 2016 r. (OR. en) 7145/16 UD 60 DELACT 43 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 11 marca 2016 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor

Bardziej szczegółowo

są agencje płatnicze, których to dotyczy.

są agencje płatnicze, których to dotyczy. L 127/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.5.2005 DECYZJA KOMISJI z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie rozliczenia rachunków Państw Członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. L 184/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.7.2010

DECYZJE. L 184/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.7.2010 PL L 184/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.7.2010 DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 15 lipca 2010 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.7.2014 r. COM(2014) 461 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument C(2016) 3337 final ANNEXES 1 to 2.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument C(2016) 3337 final ANNEXES 1 to 2. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 czerwca 2016 r. (OR. en) 10068/16 ADD 1 EF 182 ECOFIN 588 DELACT 110 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 8 czerwca 2016 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

ANNEX ZAŁĄCZNIK SPRAWOZDANIA KOMISJI DLA RADY

ANNEX ZAŁĄCZNIK SPRAWOZDANIA KOMISJI DLA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.2.2019 r. COM(2019) 152 final ANNEX ZAŁĄCZNIK do SPRAWOZDANIA KOMISJI DLA RADY Sprawozdanie z postępu prac nad wdrażaniem zalecenia Rady z dnia 20 września 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 29/2017.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 29/2017. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 października 2017 r. (OR. en) 13563/17 FIN 643 PISMO PRZEWODNIE Od: Günther OETTINGER, członek Komisji Europejskiej Data otrzymania: 23 października 2017 r. Do: Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane podejście terytorialne w państwach członkowskich UE

Zintegrowane podejście terytorialne w państwach członkowskich UE Zintegrowane podejście terytorialne w państwach członkowskich UE Dyrekcja Generalna ds. polityki regionalnej i miejskiej Wydział ds. Polski Maja Łukaszewska-Krawiec Zakopane, 20 stycznia 2015 1 Ograniczenia

Bardziej szczegółowo

L 288/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.11.2010

L 288/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.11.2010 PL L 288/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.11.2010 DECYZJA KOMISJI z dnia 4 listopada 2010 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Sekcji

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2017) 291 final ANNEX 3.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2017) 291 final ANNEX 3. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 2 czerwca 2017 r. (OR. en) 9940/17 ADD 3 ECOFIN 491 UEM 185 INST 242 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 1 czerwca 2017 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 lipca 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 lipca 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 lipca 2015 r. (OR. en) 10736/15 AGRI 390 AGRIORG 51 DELACT 88 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 8 lipca 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2017) 48 final ANNEX 1.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2017) 48 final ANNEX 1. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 lutego 2017 r. (OR. en) 5917/17 ADD 1 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 1 lutego 2017 r. Do: CLIMA 23 ENV 99 ENER 36 TRANS 44 IND 24 COMPET 73 MI 95 ECOFIN 66 Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r.

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Agata Payne Dyrektoriat Środowisko Polityka spójności i ocen oddziaływania na

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05) C 162/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.5.2017 Informacje przekazane przez Komisję zgodnie z art. 8 akapit drugi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 ustanawiającej procedurę

Bardziej szczegółowo

(Jedynie teksty w języku angielskim, greckim i słoweńskim są autentyczne) (2014/950/UE)

(Jedynie teksty w języku angielskim, greckim i słoweńskim są autentyczne) (2014/950/UE) 24.12.2014 PL L 369/71 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 19 grudnia 2014 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji

Bardziej szczegółowo

L 303/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 303/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.11.2013 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 12 listopada 2013 r. w odniesieniu do pomocy finansowej Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w zakresie

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 13 listopada 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 13 listopada 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 13 listopada 2015 r. (OR. en) 14074/15 PECHE 424 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 11 listopada 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

DECYZJE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 63/7

DECYZJE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 63/7 PL 12.3.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 63/7 DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 11 marca 2010 r. wyłączająca z finansowania przez Unię Europejską niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.3.2014 r. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument C(2015) 5533 final - ANNEXES 1 to 2.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument C(2015) 5533 final - ANNEXES 1 to 2. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 sierpnia 2015 r. (OR. en) 11444/15 ADD 1 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 7 sierpnia 2015 r. Do: AGRI 434 AGRIFIN 71 AGRIORG 55 DELACT 102 Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE POSTĘPÓW W ZAKRESIE ODDZIELENIA PŁATNOŚCI OD PRODUKCJI

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE POSTĘPÓW W ZAKRESIE ODDZIELENIA PŁATNOŚCI OD PRODUKCJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.9.2013 COM(2013) 617 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE POSTĘPÓW W ZAKRESIE ODDZIELENIA PŁATNOŚCI OD PL PL SPRAWOZDANIE KOMISJI

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 283 final ZAŁĄCZNIK.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 283 final ZAŁĄCZNIK. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 maja 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0148 (COD) 9565/16 ADD 1 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 26 maja 2016 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 2.12.2016 L 327/79 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/2113 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez

Bardziej szczegółowo

Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy

Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy Reprezentatywne wyniki z 2 państw członkowskich Unii Europejskiej Pakiet obejmujący wyniki dla 2 państw UE i dla Polski

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji

Dyrektywa 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji Dyrektywa 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji Tomasz Trych Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, Komisja Europejska Warszawa, 10 grudnia 2009 roku Cele Zmniejszenie wpływu pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

Klastry a międzynarodowa konkurencyjność sektorów rolno-żywnościowych w UE. Szczepan Figiel, Justyna Kufel, Dominika Kuberska

Klastry a międzynarodowa konkurencyjność sektorów rolno-żywnościowych w UE. Szczepan Figiel, Justyna Kufel, Dominika Kuberska Klastry a międzynarodowa konkurencyjność sektorów rolno-żywnościowych w UE Szczepan Figiel, Justyna Kufel, Dominika Kuberska Warszawa, 14 grudzień 2012 Główne zagadnienia Uzasadnienie podjęcia problemu

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej IP/08/1397 Bruksela, dnia 25 września 2008 r. Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej W jaki sposób UE może zapewnić wszystkim

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania instrumentów finansowych dla przedsiębiorstw w Główne założenia odnośnie instrumentów finansowych na okres

Stan wdrażania instrumentów finansowych dla przedsiębiorstw w Główne założenia odnośnie instrumentów finansowych na okres Stan wdrażania instrumentów finansowych dla przedsiębiorstw w 2007-2013 Główne założenia odnośnie instrumentów finansowych na okres 2014-2020 Szczecin, 9 kwietnia 2013 Hanna Dudka, DG and Urban 1 Struktura

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en) 13015/16 FIN 631 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU Data otrzymania:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ORZECZENIA W SPRAWACH CYWILNYCH I HANDLOWYCH

ZAŁĄCZNIK I ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ORZECZENIA W SPRAWACH CYWILNYCH I HANDLOWYCH ZAŁĄCZNIK I ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ORZECZENIA W SPRAWACH CYWILNYCH I HANDLOWYCH Artykuł 53 rozporządzenia (UE) nr 1215/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sąwych

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 sierpnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 sierpnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 sierpnia 2017 r. (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 21 sierpnia 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny

Bardziej szczegółowo

Udział Polski w 7. Programie Ramowym Dane statystyczne po 219 konkursach

Udział Polski w 7. Programie Ramowym Dane statystyczne po 219 konkursach Promocja Nauki Polskiej w Brukseli Bruksela, 14.12.21 r. Udział Polski w 7. Programie Ramowym Dane statystyczne po 219 konkursach Andrzej Siemaszko Andrzej Galik Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

Tytuł 01 Sprawy gospodarcze i finansowe Tytuł 02 Przedsiębiorstwa Tytuł 03 Konkurencja... 14

Tytuł 01 Sprawy gospodarcze i finansowe Tytuł 02 Przedsiębiorstwa Tytuł 03 Konkurencja... 14 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 6 lipca 2011 r. (15.07) (OR. en) 12313/11 ADD 3 FIN 480 ADDENDUM 3 DO NOTY Od: Do: Dotyczy: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada Procedura budżetowa

Bardziej szczegółowo

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii.

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii. L 152/74 PL DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/949 z dnia 5 czerwca 2019 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

SOLVIT JAKO SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU WEWNĘTRZNEGO

SOLVIT JAKO SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU WEWNĘTRZNEGO SOLVIT JAKO SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU WEWNĘTRZNEGO Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo Zwalczanie opóźnień w płatnościach handlowych 26 czerwca 2013 roku PREZENTACJA Title of the

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.3.2016 r. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza w PL i EA. Tomasz Gibas, Komisja Europejska Wrocław, 25 kwietnia 2019 r.

Sytuacja gospodarcza w PL i EA. Tomasz Gibas, Komisja Europejska Wrocław, 25 kwietnia 2019 r. Sytuacja gospodarcza w PL i EA Tomasz Gibas, Komisja Europejska Wrocław, 25 kwietnia 2019 r. PLAN WYSTĄPIENIA 1. Semestr europejski 2. Sytuacja gospodarcza w UE i strefie euro 3. Wyzwania strukturalne

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument C(2019) 3211 final - Annexes 1 to 4.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument C(2019) 3211 final - Annexes 1 to 4. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 lipca 2019 r. (OR. en) 11363/19 ADD 1 ENV 703 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 18 lipca 2019 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 marca 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 marca 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 marca 2017 r. (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 2 marca 2017 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

11166/16 ADD 5 mo/mb/mak 1 DG G 2A

11166/16 ADD 5 mo/mb/mak 1 DG G 2A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 lipca 2016 r. (OR. en) 11166/16 ADD 5 FIN 472 PE-L 46 NOTA Od: Do: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada Dotyczy: Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Artykuł wprowadzający do e-debaty Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma istotne

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej. {SWD(2017) 294 final}

ZAŁĄCZNIKI. wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej. {SWD(2017) 294 final} KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.9.2017 r. COM(2017) 482 final ANNEXES 1 to 7 ZAŁĄCZNIKI do wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY Bruksela, dnia 9.10.2009 KOM(2009)539 wersja ostateczna 2009/0152 (CNS) C7-0223/09 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną

Bardziej szczegółowo

Dr Wojciech Knieć Instytut Socjologii UMK w Toruniu

Dr Wojciech Knieć Instytut Socjologii UMK w Toruniu Dr Wojciech Knieć Instytut Socjologii UMK w Toruniu 1994 2010 Liczba LGD 217 2169 Budżet na działania LEADER z kasy UE 450 mln EUR 5,5, mld EUR Udział Osi 4 LEADER w krajowych programach absorpcji EFRROW

Bardziej szczegółowo

Keep on Track! - nasze działania dla monitorowania realizacji celów wspólnotowych w różnych krajach

Keep on Track! - nasze działania dla monitorowania realizacji celów wspólnotowych w różnych krajach Keep on Track! - nasze działania dla monitorowania realizacji celów wspólnotowych w różnych krajach Anna Pobłocka-Dirakis eclareon Consulting Warszawa, 24 Wrzesień 2014 Strategy Consulting Policy Consulting

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.10.2016 r. COM(2016) 653 final 2016/0319 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych

Bardziej szczegółowo

Zmiany jakości opodatkowania w UE po 2008 roku Bazyli Samojlik samojlik@onet.eu samojlik@kozminski.edu.pl

Zmiany jakości opodatkowania w UE po 2008 roku Bazyli Samojlik samojlik@onet.eu samojlik@kozminski.edu.pl Zmiany jakości opodatkowania w UE po 2008 roku Bazyli Samojlik samojlik@onet.eu samojlik@kozminski.edu.pl b.samojlik 1 Etapy kryzysu I. Kryzys na rynkach finansowych, bankowych i poza bankowych II. III.

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2015 r. (OR. en) 13159/15 FIN 699 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU Data otrzymania:

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM (2017) 404 final ANNEX 1.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM (2017) 404 final ANNEX 1. Rada Unii Europjskij Bruksla, 1 sirpnia 2017 r. (OR. n) 11585/17 ADD 1 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 28 lipca 2017 r. Do: SOC 546 EMPL 416 FSTR 55 CADREFIN 86 REGIO 80 Skrtarz Gralny Komisji Europjskij,

Bardziej szczegółowo

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r.

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r. Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju Warszawa, listopad 2012 r. Agenda cyfrowa cele z zakresu Internetu szerokopasmowego Do 2013 r. - szerokopasmowy dostęp do Internetu dla 100% mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.3.2015 r. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. Sprawozdania Komisji. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej sprawozdanie roczne za 2012 r.

ZAŁĄCZNIK. Sprawozdania Komisji. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej sprawozdanie roczne za 2012 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4..3 r. COM(3) 856 final ANNEXES to 3 ZAŁĄCZNIK do Sprawozdania Komisji Fundusz Solidarności Unii Europejskiej sprawozdanie roczne za r. PL PL ZAŁĄCZNIK I: PROGI DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 29 maja 2018 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 29 maja 2018 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 29 maja 2018 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2018/0172 (COD) 9465/18 ADD 1 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 28 maja 2018 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.3.2017 r. COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.11.2017 r. COM(2017) 692 final 2017/0310 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych

Bardziej szczegółowo

POLSKIE ROLNICTWO W PIERWSZYCH LATACH AKCESJI DO UE

POLSKIE ROLNICTWO W PIERWSZYCH LATACH AKCESJI DO UE POLSKIE ROLNICTWO W PIERWSZYCH LATACH AKCESJI DO UE dr Zbigniew Floriańczyk Pułtusk, 30 listopada 2 grudnia 2009 roku Zakres badania Kompilacja Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa - RER Analiza wyników

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.4.2016 r. COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument C(2014) 4988 final - ZAŁĄCZNIK.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument C(2014) 4988 final - ZAŁĄCZNIK. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 lipca 2014 r. (OR. en) 11741/14 ADD 1 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 17 lipca 2014 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: SOC 560 FSTR 37 CADREFIN 91 REGIO 81 DELACT 125

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kwatera Polska Sieć LGD

Krzysztof Kwatera Polska Sieć LGD Krzysztof Kwatera Polska Sieć LGD Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) - Wspólne Ramy Strategiczne, EFRR, EFS Ministerstwo Rolnictwa (MRiRW) EFRROW, EFMR 16 Zarządów Województw (Urzędy Marszałkowskie)

Bardziej szczegółowo

Kierunki inwestycji energetycznych w społecznym budownictwie mieszkaniowym

Kierunki inwestycji energetycznych w społecznym budownictwie mieszkaniowym Kierunki inwestycji energetycznych w społecznym budownictwie mieszkaniowym Dr Joanna Mazurkiewicz Dr Piotr Lis Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Cel i układ

Bardziej szczegółowo