SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia r. COM(2012) 549 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PIĄTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z realizacji EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW) ROK BUDŻETOWY 2011 {SWD(2012) 275 final} PL PL

2 SPIS TREŚCI 1. Procedura Budżetowa Projekt budżetu (PB) na 2011 r Nowy projekt budżetu na 2011 r Przyjęcie budżetu na 2011 r Zarządzanie środkami Zarządzanie środkami na zobowiązania Programy operacyjne EFRROW Pomoc techniczna Zarządzanie środkami na płatności Programy operacyjne EFRROW Pomoc techniczna Wykonanie budżetu EFRROW na 2011 rok Wprowadzenie Wykorzystanie środków na zobowiązania Programy operacyjne EFRROW Pomoc techniczna Wykorzystanie środków na płatności Programy operacyjne EFRROW Pomoc techniczna Analiza zadeklarowanych wydatków w podziale na osie i działania Wykonanie programów EFRROW PL 2 PL

3 SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PIĄTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z realizacji EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW) ROK BUDŻETOWY PROCEDURA BUDŻETOWA 1.1. Projekt budżetu (PB) na 2011 r. Dnia 27 kwietnia 2010 r. Komisja przyjęła i przedłożyła władzy budżetowej projekt budżetu (PB) na 2011 r. Środki zaproponowane dla Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), ujęte w dziale 2 perspektywy finansowej na lata , wyniosły ogółem mln EUR w środkach na zobowiązania i mln EUR w środkach na płatności. Tabela 1 Pozycja w budżecie (Programy rozwoju obszarów wiejskich) Środki na zobowiązania Środki na płatności (Pomoc techniczna) Dnia 8 lipca 2010 r. Rada przyjęła swoje stanowisko w sprawie projektu budżetu na 2011 r. W porównaniu z PB przedstawionym przez Komisję środki na płatności dla programów EFRROW zmniejszono o 98,0 mln EUR, natomiast wysokość środków na zobowiązania utrzymano na zaproponowanym poziomie. Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko w sprawie PB dnia 13 października 2010 r., zwiększając środki na płatności o 98,0 mln EUR i przywracając tym samym ich wysokość do poziomu określonego we wniosku Komisji. W ramach zastosowanej procedury pojednawczej nie udało się doprowadzić do porozumienia między obu instytucjami Nowy projekt budżetu na 2011 r. W 2011 r. po raz pierwszy zastosowano nową procedurę przyjęcia rocznego budżetu Unii przewidzianą w traktacie lizbońskim. W związku z rozbieżnymi stanowiskami Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie przedstawionego przez Komisję projektu budżetu powołano komitet pojednawczy celem osiągnięcia w terminie 21 dni porozumienia w sprawie projektu budżetu. Do dnia 15 listopada 2010 r., w którym upływał powyższy termin, komitetowi nie udało się jednak osiągnąć PL 3 PL

4 porozumienia w sprawie budżetu na rok 2011, w związku z czym dnia 26 listopada 2010 r. Komisja przedłożyła nowy projekt budżetu. W nowym projekcie budżetu środki na płatności EFRROW zmniejszono o 772,8 mln EUR w porównaniu z pierwotnym projektem Przyjęcie budżetu na 2011 r. Władza budżetowa przyjęła nowy projekt budżetu przedstawiony przez Komisję, który został zatwierdzony przez Parlament Europejski w głosowaniu w dniu 15 grudnia 2010 r. Uchwalony budżet EFRROW wynosił mln EUR w środkach na zobowiązania oraz mln EUR w środkach na płatności. Tabela 2 Pozycja w budżecie (Programy rozwoju obszarów wiejskich) Środki na zobowiązania Środki na płatności (Pomoc techniczna) ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI 2.1. Zarządzanie środkami na zobowiązania Programy operacyjne EFRROW W 2011 r. dostępne środki na zobowiązania wynosiły ogółem 14,41 mld EUR. W 2011 r. wykorzystano całkowitą kwotę środków dostępnych na programy EFRROW (14,41 mld EUR). Tabela 3 Zarządzanie środkami na zobowiązania w 2011 r. EFRROW Pozycja w budżecie (kwoty w EUR) Środki na początku 2011 r Środki przeniesione z 2010 r. - Środki dostępne w 2011 r Środki wykorzystane w 2011 r Pomoc techniczna Artykuł 69 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 stanowi, że 0,25 % środków wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich przeznacza się dla Komisji na pomoc techniczną. W budżecie na rok 2011 dostępna na ten cel kwota wynosiła 22,4 mln EUR. Na koniec 2011 r. całkowita wydana suma wyniosła 5,4 mln EUR. PL 4 PL

5 2.2. Zarządzanie środkami na płatności Programy operacyjne EFRROW W 2011 r. środki na płatności wynosiły 11,9 mld EUR z uchwalonego budżetu oraz 330 mln EUR z niewykorzystanych środków przeniesionych z 2010 r. Po złożeniu przez państwa członkowskie ostatniej deklaracji wydatków w 2011 r., w listopadzie stwierdzono nadwyżkę w wysokości 433 mln EUR. Kwotę tę udostępniono na potrzeby innych obszarów polityki w drodze budżetów korygujących nr 6 i 7 (odpowiednio 395 mln EUR i 38 mln EUR). Na koniec roku niewykorzystane środki wyniosły łącznie 34,4 mln EUR, z czego 30,5 mln EUR związane z kwotami odzyskanymi zostało automatycznie przeniesione na rok Całkowita kwota wypłacona państwom członkowskim w ramach programów EFRROW w 2011 r. wyniosła 11,8 mld EUR. Tabela 4 Zarządzanie środkami na płatności w 2011 r. EFRROW Pozycja w budżecie (kwoty w EUR) Środki na początku 2011 r Środki przeniesione z 2010 r Budżety korygujące nr 6 i Środki odzyskane (dochody przeznaczone na określony cel) Środki dostępne w 2011 r Środki wykorzystane w 2011 r Środki niewykorzystane do końca 2011 r Środki automatycznie przeniesione (środki odzyskane) na koniec 2011 r Pomoc techniczna W budżecie na rok 2011 kwota środków na płatności wynosiła 8,3 mln EUR. Została ona zmniejszona o 2,3 mln EUR w ramach przesunięcia zbiorczego. Na koniec roku całkowita wydana suma wyniosła 3,9 mln EUR, a zatem nie wykorzystano 2,1 mln EUR. 3. WYKONANIE BUDŻETU EFRROW NA 2011 ROK 3.1. Wprowadzenie Rok budżetowy 2011 to zasadniczo okres konsolidacji, w którym niemal wszystkie programy rozwoju obszarów wiejskich osiągnęły pełen rozruch. Widoczny był jednak brak równowagi między programami, gdyż z powodu kryzysu gospodarczofinansowego pojawiły się trudności w realizacji niektórych z nich. PL 5 PL

6 3.2. Wykorzystanie środków na zobowiązania Programy operacyjne EFRROW W tabeli 5 przedstawiono kwoty wydane w 2011 r. oraz środki przydzielone decyzją Komisji 2006/636/WE (przy czym w 2011 r. nadal obowiązywała jej zmieniona wersja z kwietnia 2010 r.) w podziale na państwa członkowskie. W 2011 r. środki na zobowiązania dostępne dla programów EFRROW wynosiły 14,41 mld EUR i odpowiadały środkom przydzielonym w tym roku, gdyż nie dokonano żadnych przeniesień z poprzedniego roku. Wszystkie dostępne środki wydano (14,41 mld EUR). Tabela 5 Decyzja Komisji nr 2006/636/WE (wersja obowiązująca) a kwoty wydane do końca 2011 r. Pozycja w budżecie: PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE Decyzja Komisji 2006/636/WE środki UE na 2011 r. Środki przeniesione na zobowiązania w 2011 r. Środki wydane w roku budżetowym 2011 AT (a) (b) (c=a+b) BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK Ogółem PL 6 PL

7 Pomoc techniczna W tabeli 6 przedstawiono środki na zobowiązania przeznaczone na pomoc techniczną wykorzystane w 2011 r. Najważniejsza ich część przeznaczona została na Europejską Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tabela 6 Pomoc techniczna Wykorzystanie środków na zobowiązania Pozycja w budżecie: Opis Środki wydane Punkt kontaktowy Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) Tematyczne grupy robocze ENRD Technologie informacyjne Badania Komitet ekspertów oceniający rozwój obszarów wiejskich Publikacje Ogółem Wykorzystanie środków na płatności Programy operacyjne EFRROW W budżecie na rok 2011 kwota środków na płatności wynosiła 11,9 mld EUR. Ta pierwotna kwota zwiększyła się o środki przeniesione oraz dochody przeznaczone na określony cel pochodzące ze środków odzyskanych o, odpowiednio, 330 mln EUR i 31 mln EUR, natomiast w wyniku przyjęcia budżetów korygujących nr 6 i 7 doszło do jej zmniejszenia o 433 mln EUR. W związku z tym kwota środków na ten rok wyniosła ostatecznie 11,8 mld EUR. Na koniec 2011 r. całkowita kwota wydana na programy EFRROW wyniosła 11,79 mld EUR. Płatności dokonane w 2011 r. wzrosły o ponad 6 % w porównaniu z rokiem PL 7 PL

8 Poniższa tabela przedstawia kwotę płatności w podziale na okresy objęte poszczególnymi deklaracjami w 2011 r.: Tabela 7 Płatności w 2011 r. programy operacyjne EFRROW (mln EUR) Zwroty na podstawie wniosków o płatność za III kw r. 72,44 Zwroty na podstawie wniosków o płatność za IV kw r ,73 Zwroty na podstawie wniosków o płatność za I kw r ,04 Zwroty na podstawie wniosków o płatność za II kw r ,26 Zwroty na podstawie wniosków o płatność za III kw r ,53 Ogółem za 2010 r ,00 Pod koniec roku zwrot za III kw r. dla 4 programów EFRROW został całkowicie lub częściowo wstrzymany, ponieważ pozostające do dyspozycji środki na zobowiązania dla tych programów zostały w pełni wyczerpane na płatności za poprzednie wnioski. Płatności dokonano dopiero z chwilą udostępnienia rocznych środków na zobowiązania na 2012 r. W tabeli 8 przedstawiono te 4 programy EFRROW i odpowiadające im kwoty. Tabela 8 Program EFRROW nr CCI II kw r. III kw r. Ogółem Vlaanderen (2007BE06RPO001) Bayern (2007DE06RPO004) Ireland National (2007IE06RPO001) Luxembourg (2007LU06RPO001) Ogółem PL 8 PL

9 Poniższy wykres przedstawia wykorzystanie środków na płatności w poszczególnych miesiącach roku (od stycznia do grudnia 2011 r.). Na rytm wykorzystania środków wpływają terminy nadsyłania każdej z czterech deklaracji (31 stycznia, 30 kwietnia, 31 lipca i 10 listopada dla wniosków o płatność dotyczących odpowiednio kwartałów: IV/2010, I/2011, II/2011 oraz III/2011), zgodnie z art. 16 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 883/2006. Wykres 1 Wypłacone kwoty (w mln EUR) EFRROW - Wykorzystanie środków na płatności w poszczególnych miesiącach 2011 r. (w mln EUR) W tabeli 9 przedstawiono kwoty wypłacone przez Komisję w roku budżetowym 2011 w podziale na państwa członkowskie i okresy objęte poszczególnymi deklaracjami. Kwoty z kolumny dotyczącej III kw r. odnoszą się do programów EFRROW, które wyczerpały przynależne im środki na zobowiązania na 2010 r., w związku z czym zostały rozliczone dopiero w 2011 r. ze środków na zobowiązania przydzielonych na 2011 r. PL 9 PL

10 Tabela 9 Płatności faktycznie zrealizowane w okresie od r. do r. PAŃST WO CZŁON KOWS KIE III kw r. IV kw r. I kw r. II kw r. III kw r. Suma całkowita AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK Ogółem Całkowita kwota 11,79 mld EUR wypłacona w 2011 r. dotyczy wyłącznie zwrotów. W 2011 r. nie dokonywano wypłaty żadnych zaliczek. Tabela 10 na następnej stronie zawiera porównanie płatności EFRROW zrealizowanych na rzecz poszczególnych państw członkowskich w 2011 r. z płatnościami dokonanymi w 2010 r. Łączne płatności wzrosły o 6 % (11,79 mld EUR w porównaniu z 11,12 mld EUR). PL 10 PL

11 Tabela 10 Płatności dokonane na rzecz państw członkowskich porównanie między latami 2011 i 2010 PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE Różnica pomiędzy rokiem 2011 a 2010 Płatności okresowe Zaliczki Ogółem Płatności okresowe Zaliczki Ogółem (w %) AT ,0 % BE ,1 % BG ,6 % CY ,1 % CZ ,6 % DE ,0 % DK ,3 % EE ,8 % ES ,2 % FI ,3 % FR ,9 % GR ,0 % HU ,0 % IE ,7 % IT ,1 % LT ,9 % LU ,7 % LV ,3 % MT ,1 % NL ,5 % PL ,7 % PT ,0 % RO ,7 % SE ,1 % SI ,6 % SK ,4 % UK ,1 % Ogółem ,1 % PL 11 PL

12 Pomoc techniczna W budżecie na rok 2011 kwota środków na płatności wynosiła 8,3 mln EUR. W poniższej tabeli przedstawiono płatności na pomoc techniczną, które łącznie wyniosły 3,9 mln EUR Najważniejsza ich część przeznaczona została na Europejską Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tabela 11 Pomoc techniczna Wykorzystanie środków na płatności Pozycja w budżecie: Opis Wypłacone środki Punkt kontaktowy Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) Tematyczne grupy robocze ENRD Technologie informacyjne Komitet ekspertów oceniający rozwój obszarów wiejskich Publikacje Ogółem Analiza zadeklarowanych wydatków w podziale na osie i działania W tabeli 12 przedstawiono, w podziale na państwa członkowskie i na osie/działania, kwoty z wniosków o płatność uwzględnionych w deklaracjach wydatków poniesionych na rozwój obszarów wiejskich w 2011 r. (IV kw r. do III kw r.), skumulowane wydatki zadeklarowane w okresie od 2007 r. do 2011 r. (IV kw r. do III kw r.), a także plany finansowe programów EFRROW (na lata ; dane dla UE-27). W 2011 r. wydatki w dalszym ciągu skupione były w osi 2 (47,9 %); następna w kolejności była oś 1 z 31,7 % udziałem w wydatkach, oś 3, na którą przypadało 14,6 % wydatków, oraz oś 4 4,3 %. Taki rozkład wydatków nadal nieco odbiega od podziału z planów finansowych na okres programowania (na osie od 1 do 4 przypada w nich odpowiednio: 33,6 %, 44,4 %, 13,3 % oraz 6 %). Działania w ramach osi 2 rozliczane są przede wszystkim w płatnościach rocznych (np. środki rolno-środowiskowe), podczas gdy oś 1 i 3 oraz, w mniejszym stopniu, oś 4 obejmują głównie działania wieloletnie, które wymagają dłuższych procedur zatwierdzania i realizacji (np. projekty inwestycyjne). W porównaniu ze średnią z pierwszych czterech lat ( ), w 2011 r. wydatki rozkładały się bardziej równomiernie na wszystkie osie, a ich poziom dla każdej z osi był bardziej zbliżony do poziomu przyjętego dla danej osi w planach finansowych. Przykładowo wydatki na oś 2 zmniejszyły się z 50,9 % w 2010 r. do PL 12 PL

13 47,9 % w 2011 r., natomiast na osie 3 i 4 wzrosły z, odpowiednio, 9,1 % i 2,5 % w 2010 r. do 14,6 % i 4,3 % w 2011 r. PL 13 PL

14 Tabela 12 Zadeklarowane wydatki EFRROW w 2011 r. (IV kw r. III kw r.) oraz całkowite skumulowane wydatki (IV kw r. do III kw r.) w porównaniu z planami finansowymi* Zadeklarowane wydatki za 2011 r. (IV kw r. do III kw r.) Skumulowane wydatki zadeklarowane (IV kw r. do III kw r.) Plany finansowe na okres Oś/ działanie EFRROW (mln EUR) (%) (mln EUR) (%) (mln EUR) (%) 111 Kształcenie zawodowe i działania informacyjne 105,3 0,9 % 261,8 0,7 % 1 023,3 1,1 % 112 Podejmowanie działalności przez młodych 474,3 3,9 % 1 312,4 3,3 % 2 809,5 2,9 % 113 Wcześniejsza emerytura 331,6 2,7 % 1 371,7 3,5 % 2 600,7 2,7 % 114 Korzystanie z usług doradczych 18,6 0,2 % 38,3 0,1 % 355,5 0,4 % 115 Tworzenie systemu usług z zakresu 6,6 0,1 % 10,6 0,0 % 94,5 0,1 % 121 Modernizacja gospodarstw rolnych 1 502,4 12,3 % 5 040,4 12,7 % ,4 11,6 % 122 Podwyższenie wartości gospodarczej lasów 41,2 0,3 % 121,3 0,3 % 596,7 0,6 % 123 Zwiększenie wartości dodanej produktów 634,0 5,2 % 1 649,9 4,2 % 5 634,5 5,9 % 124 Współpraca na rzecz rozwoju nowych 21,7 0,2 % 39,6 0,1 % 333,5 0,3 % 125 Infrastruktura związana z rozwojem 435,4 3,6 % 1 189,3 3,0 % 4 999,6 5,2 % 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej 79,1 0,6 % 184,0 0,5 % 477,6 0,5 % 131 Spełnianie norm opartych na prawodawstwie 5,0 0,0 % 49,9 0,1 % 81,0 0,1 % 132 Uczestnictwo rolników w programach jakości 15,4 0,1 % 31,9 0,1 % 237,4 0,2 % 133 Działania informacyjne i promocyjne 13,9 0,1 % 26,9 0,1 % 192,7 0,2 % 141 Gospodarstwa niskotowarowe 81,1 0,7 % 472,0 1,2 % 966,1 1,0 % 142 Stowarzyszenia producentów 25,1 0,2 % 81,3 0,2 % 323,5 0,3 % 143 Płatności bezpośrednie (BG + RO) 0,6 0,0 % 2,3 0,0 % 131,8 0,1 % 144 Gospodarstwa rolne w trakcie restrukturyzacji 68,4 0,6 % 68,4 0,2 % 186,7 0,2 % Oś ,5 31,7 % ,1 30,2 % ,1 33,4 % 211 Płatności dla rolników z tytułu naturalnych 997,0 8,2 % 4 160,9 10,5 % 6 247,3 6,5 % 212 Płatności z tytułu naturalnych utrudnień dla 1 056,2 8,7 % 4 325,5 10,9 % 7 242,9 7,5 % 213 Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz 29,8 0,2 % 85,5 0,2 % 456,7 0,5 % 214 Płatności rolno-środowiskowe 3 077,0 25,3 % ,1 30,4 % ,0 23,4 % 215 Płatności z tytułu dobrostanu zwierząt 64,8 0,5 % 207,9 0,5 % 547,4 0,6 % 216 Inwestycje nieprodukcyjne 69,3 0,6 % 124,0 0,3 % 576,1 0,6 % 221 Pierwsze zalesienie gruntów rolnych 192,5 1,6 % 829,1 2,1 % 2 194,8 2,3 % 222 Pierwsze zakładanie systemów rolno-leśnych 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 18,7 0,0 % 223 Pierwsze zalesienie gruntów nierolnych 28,3 0,2 % 65,5 0,2 % 330,6 0,3 % 224 Płatności dla obszarów Natura ,9 0,0 % 11,9 0,0 % 98,4 0,1 % 225 Płatności leśno-środowiskowe 7,3 0,1 % 20,3 0,1 % 227,0 0,2 % 226 Przywrócenie potencjału leśnego 235,5 1,9 % 559,1 1,4 % 1 660,2 1,7 % 227 Inwestycje nieprodukcyjne 72,0 0,6 % 185,5 0,5 % 758,4 0,8 % Oś ,5 47,9 % ,4 57,0 % ,5 44,6 % 311 Różnicowanie w kierunku działalności 173,8 1,4 % 339,0 0,9 % 1 388,5 1,4 % 312 Tworzenie i rozwój działalności gospodarczej 223,9 1,8 % 373,7 0,9 % 2 070,1 2,2 % 313 Zachęcanie do prowadzenia działalności 97,7 0,8 % 225,3 0,6 % 1 222,4 1,3 % 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 451,1 3,7 % 771,5 1,9 % 3 210,4 3,3 % 322 Odnowa i rozwój wsi 661,6 5,4 % 1 148,8 2,9 % 3 252,1 3,4 % 323 Zachowanie i poprawa stanu dziedzictwa 144,9 1,2 % 339,7 0,9 % 1 375,4 1,4 % 331 Szkolenia i informowanie 13,0 0,1 % 29,9 0,1 % 131,7 0,1 % 341 Nabywanie umiejętności, aktywizacja i 16,4 0,1 % 51,7 0,1 % 147,5 0,2 % Oś ,4 14,6 % 3 279,6 8,3 % ,1 13,3 % 411 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 27,0 0,2 % 53,4 0,1 % 500,8 0,5 % 412 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 3,5 0,0 % 5,8 0,0 % 162,3 0,2 % 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 340,3 2,8 % 552,8 1,4 % 3 927,1 4,1 % 421 Wdrażanie projektów współpracy 9,1 0,1 % 12,4 0,0 % 278,0 0,3 % 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania 143,9 1,2 % 265,4 0,7 % 970,2 1,0 % Oś 4 523,8 4,3 % 889,8 2,2 % 5 838,3 6,1 % 511 Pomoc techniczna 175,1 1,4 % 463,0 1,2 % 1 904,1 2,0 % 611 Płatności bezpośrednie dla BG i RO -0,3 0,0 % 437,8 1,1 % 645,6 0,7 % Suma całkowita ,0 100,0 % ,8 100,0 % ,8 100,0 % * Pod koniec 2011 r. udostępniono kwotę ,61 EUR na rzecz Portugalii. PL 14 PL

15 3.5. Wykonanie programów EFRROW Wykres 2 na następnej stronie przedstawia poziom realizacji finansowej programów rozwoju obszarów wiejskich (od ich rozpoczęcia do 2011 r., z uwzględnieniem IV kw r.) w zestawieniu z kwotą środków przypadającą na lata Średni wskaźnik realizacji finansowej EFRROW dla wszystkich programów EFRROW wynosi 74,7 %. Wykres 2 pokazuje, że większość państw członkowskich wykorzystała ponad 65 % środków na lata PL 15 PL

16 Wykres 2 - Poziom realizacji finansowej programów rozwoju obszarów wiejskich w podziale na państwa członkowskie* (% płatności EFRROW w latach , z uwzględnieniem wniosków o płatność z IV kw r., w porównaniu ze środkami na lata ) % udziału EFRROW w latach % 50% 46% 60% 61% 64% 66% 67% 68% 68% 69% 69% 70% 73% 77% 77% 78% 78% 79% 84% 88% 89% 89% 92% 94% 98% 103% 107% 107% 0% BG RO IT CY MT GR ES PL NL PT HU UK EE DK SI LT LV DE FR CZ SE FI AT SK BE LU IE * - Na wykresie uwzględniono wnioski o płatność z IV kw r. ze względu na ich realizację na początku 2012 r. PL 16 PL

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.9.2017 r. COM(2017) 554 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY DZIESIĄTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2017) 456 final - ANNEXES 1-4.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2017) 456 final - ANNEXES 1-4. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 września 2017 r. (OR. en) 11765/17 ADD 1 AGRIFIN 84 FIN 513 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 28 sierpnia 2017 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 578 final - ANNEXES 1 to 6.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 578 final - ANNEXES 1 to 6. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 września 2016 r. (OR. en) 12246/16 ADD 1 AGRIFIN 99 FIN 560 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 14 września 2016 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2015) 444 final - ANNEXES 1 to 6.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2015) 444 final - ANNEXES 1 to 6. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 września 2015 r. (OR. en) 12037/15 ADD 1 AGRIFIN 77 FIN 606 PISMO PRZEWODNIE Od: Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2017) 112 final - ANNEXES 1-9.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2017) 112 final - ANNEXES 1-9. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 marca 2017 r. (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 PISMO PRZEWODNIE Od: Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN,

Bardziej szczegółowo

są agencje płatnicze, których to dotyczy.

są agencje płatnicze, których to dotyczy. L 127/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.5.2005 DECYZJA KOMISJI z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie rozliczenia rachunków Państw Członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r.

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Agata Payne Dyrektoriat Środowisko Polityka spójności i ocen oddziaływania na

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polityka rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA W LICZBACH

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA W LICZBACH WSPÓLNA POLITYKA ROLNA W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rolną (WPR), a mianowicie: sektora rolnictwa i przemysłu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.11.201 r. COM(201) 906 final ANNEXES 1 to ZAŁĄCZNIKI do PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 2.12.2016 L 327/79 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/2113 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI_. do Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady Fundusz Solidarności Unii Europejskiej - Sprawozdanie roczne za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI_. do Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady Fundusz Solidarności Unii Europejskiej - Sprawozdanie roczne za 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.8.2016 r. COM(2016) 546 final ANNEXES 1 to 2 ZAŁĄCZNIKI_ do Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady Fundusz Solidarności Unii Europejskiej - Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. Wartości przedstawione odnośnie do wspólnych wskaźników dotyczących Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym za 2014 r.

ZAŁĄCZNIK. Wartości przedstawione odnośnie do wspólnych wskaźników dotyczących Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym za 2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.6.2016 r. COM(2016) 435 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK Wartości przedstawione odnośnie do wspólnych wskaźników dotyczących Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.3.2017 r. COM(2017) 156 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

2. DZIAŁANIE SYSTEMU KONTROLI NA SZCZEBLU WSPÓLNOTY

2. DZIAŁANIE SYSTEMU KONTROLI NA SZCZEBLU WSPÓLNOTY ZAŁĄCZNIK 1 1. CELE KONTROLI Pobór tradycyjnych zasobów własnych może być kontrolowany na różne sposoby: za pośrednictwem kontroli dokumentów, kontroli aktów wykonawczych oraz kontroli w terenie. Kontrole

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.6.2015 r. COM(2015) 288 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Trzecie sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. na temat wydatków w ramach EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 5-7/2016

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. na temat wydatków w ramach EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 5-7/2016 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.7.2016 r. COM(2016) 487 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY na temat wydatków w ramach EFRG System wczesnego ostrzegania nr 5-7/2016 PL PL

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 60 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z dnia 24 czerwca 2016 roku

Uchwała Nr 60 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z dnia 24 czerwca 2016 roku Uchwała Nr 60 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku Projekt w sprawie zmian tabel finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Bardziej szczegółowo

Udział Polski w 7. Programie Ramowym Dane statystyczne po 219 konkursach

Udział Polski w 7. Programie Ramowym Dane statystyczne po 219 konkursach Promocja Nauki Polskiej w Brukseli Bruksela, 14.12.21 r. Udział Polski w 7. Programie Ramowym Dane statystyczne po 219 konkursach Andrzej Siemaszko Andrzej Galik Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES REALIZACJI WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Mariusz Zarychta Puławy,

ZAKRES REALIZACJI WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Mariusz Zarychta Puławy, ZAKRES REALIZACJI WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 Mariusz Zarychta Puławy, 11-12.09.2013 Obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich są to miejscowości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 12/2013

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 12/2013 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.1.2014 r. COM(2014) 19 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 12/2013 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane podejście terytorialne w państwach członkowskich UE

Zintegrowane podejście terytorialne w państwach członkowskich UE Zintegrowane podejście terytorialne w państwach członkowskich UE Dyrekcja Generalna ds. polityki regionalnej i miejskiej Wydział ds. Polski Maja Łukaszewska-Krawiec Zakopane, 20 stycznia 2015 1 Ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Dr Wojciech Knieć Instytut Socjologii UMK w Toruniu

Dr Wojciech Knieć Instytut Socjologii UMK w Toruniu Dr Wojciech Knieć Instytut Socjologii UMK w Toruniu 1994 2010 Liczba LGD 217 2169 Budżet na działania LEADER z kasy UE 450 mln EUR 5,5, mld EUR Udział Osi 4 LEADER w krajowych programach absorpcji EFRROW

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH

EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania 1-4/2014

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania 1-4/2014 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.4.2014 r. COM(2014) 241 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG system wczesnego ostrzegania 1-4/2014 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce

Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce Konferencja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pn.: Kompetencja UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ w kontekście Europejskiego Roku Aktywności

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2017 r. (OR. en) 10188/17 AGRI 325 AGRIFIN 58 FIN 361 PISMO PRZEWODNIE Od: Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 czerwca 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 czerwca 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 czerwca 2015 r. (OR. en) 9898/15 AGRI 326 AGRISTR 47 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 11 czerwca 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 sierpnia 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 sierpnia 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 sierpnia 2017 r. (OR. en) 11629/17 AGRI 415 AGRIFIN 79 FIN 503 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 25 lipca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.9.2013 r. COM(2013) 657 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY SZÓSTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z realizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz Obwieszczenie. z dnia 2 września 2014 r.

Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz Obwieszczenie. z dnia 2 września 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz. 877 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zmiany Programu

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05) C 162/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.5.2017 Informacje przekazane przez Komisję zgodnie z art. 8 akapit drugi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 ustanawiającej procedurę

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.7.2014 r. COM(2014) 461 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja

Bardziej szczegółowo

Kierunki inwestycji energetycznych w społecznym budownictwie mieszkaniowym

Kierunki inwestycji energetycznych w społecznym budownictwie mieszkaniowym Kierunki inwestycji energetycznych w społecznym budownictwie mieszkaniowym Dr Joanna Mazurkiewicz Dr Piotr Lis Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Cel i układ

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 31 lipca 2019 r. (OR. en) Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 31 lipca 2019 r. (OR. en) Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU Rada Unii Europejskiej Bruksela, 31 lipca 2019 r. (OR. en) 11561/19 AGRI 405 AGRIFIN 46 FIN 538 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 30 lipca 2019 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 kwietnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 kwietnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 kwietnia 2017 r. (OR. en) 8257/17 FIN 260 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 12 kwietnia 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

ANNEX ZAŁĄCZNIK SPRAWOZDANIA KOMISJI DLA RADY

ANNEX ZAŁĄCZNIK SPRAWOZDANIA KOMISJI DLA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.2.2019 r. COM(2019) 152 final ANNEX ZAŁĄCZNIK do SPRAWOZDANIA KOMISJI DLA RADY Sprawozdanie z postępu prac nad wdrażaniem zalecenia Rady z dnia 20 września 2016 r.

Bardziej szczegółowo

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii.

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii. L 44/14 PL DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/265 z dnia 12 lutego 2019 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE POSTĘPÓW W ZAKRESIE ODDZIELENIA PŁATNOŚCI OD PRODUKCJI

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE POSTĘPÓW W ZAKRESIE ODDZIELENIA PŁATNOŚCI OD PRODUKCJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.9.2013 COM(2013) 617 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE POSTĘPÓW W ZAKRESIE ODDZIELENIA PŁATNOŚCI OD PL PL SPRAWOZDANIE KOMISJI

Bardziej szczegółowo

MŚP w 7. Programie Ramowym UE. Badania na Rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw specjalny program dedykowany MŚP

MŚP w 7. Programie Ramowym UE. Badania na Rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw specjalny program dedykowany MŚP MŚP w 7. Programie Ramowym UE Badania na Rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw specjalny program dedykowany MŚP Capacities Możliwości Działania podejmowane w programie Capacities mają na celu pomoc w

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. {SEC(2018) 276 final} - {SWD(2018) 295 final}

ZAŁĄCZNIKI. wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. {SEC(2018) 276 final} - {SWD(2018) 295 final} KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.6.2018 COM(2018) 390 final ANNEXES 1 to 5 ZAŁĄCZNIKI do wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego

Bardziej szczegółowo

SOLVIT JAKO SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU WEWNĘTRZNEGO

SOLVIT JAKO SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU WEWNĘTRZNEGO SOLVIT JAKO SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU WEWNĘTRZNEGO Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo Zwalczanie opóźnień w płatnościach handlowych 26 czerwca 2013 roku PREZENTACJA Title of the

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej. {SWD(2017) 294 final}

ZAŁĄCZNIKI. wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej. {SWD(2017) 294 final} KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.9.2017 r. COM(2017) 482 final ANNEXES 1 to 7 ZAŁĄCZNIKI do wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.3.2016 r. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany

Bardziej szczegółowo

Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa. Irena E.Kotowska. Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego?

Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa. Irena E.Kotowska. Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego? Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa Irena E.Kotowska Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego? Ekonomia w Muzeum Warszawa, 2.04.2012 Przemiany struktur wieku ludności w Polsce

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.6.2016 r. COM(2016) 414 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zawierające ocenę wymaganą na mocy art. 24 ust. 3 i art. 120 ust. 3 akapit trzeci

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Priorytety PROW Szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, poprawa jakości życia

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.3.2015 r. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych

Bardziej szczegółowo

L 243/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 243/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 243/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 6.9.2006 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1320/2006 z dnia 5 września 2006 r. ustanawiające zasady przejścia do systemu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich określonego

Bardziej szczegółowo

Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy

Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy Reprezentatywne wyniki z 2 państw członkowskich Unii Europejskiej Pakiet obejmujący wyniki dla 2 państw UE i dla Polski

Bardziej szczegółowo

DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2007-2013

DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2007-2013 Wspieranie inwestycji 2007-2013 DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI 1 W LATACH 2007-2013 Poznań, 17 września 2006 POLAGRA FOOD 2006 www.ms-consulting.pl 1 Wspieranie inwestycji 2007-2013 Prowadzenie:

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach na rzecz NATURA 2000

Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach na rzecz NATURA 2000 Działania PROW a Natura 2000 1 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Michał Rewucki Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 na rzecz

Bardziej szczegółowo

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R.

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R. EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16 Analiza penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce na tle pozostałych krajów Europy. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16 Spis treści 1. Cel, zakres analizy...3 2. Polska w latach 1997-2007...4 2.1. Metoda

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.3.2017 r. COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany

Bardziej szczegółowo

Zmiany jakości opodatkowania w UE po 2008 roku Bazyli Samojlik samojlik@onet.eu samojlik@kozminski.edu.pl

Zmiany jakości opodatkowania w UE po 2008 roku Bazyli Samojlik samojlik@onet.eu samojlik@kozminski.edu.pl Zmiany jakości opodatkowania w UE po 2008 roku Bazyli Samojlik samojlik@onet.eu samojlik@kozminski.edu.pl b.samojlik 1 Etapy kryzysu I. Kryzys na rynkach finansowych, bankowych i poza bankowych II. III.

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji

Dyrektywa 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji Dyrektywa 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji Tomasz Trych Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, Komisja Europejska Warszawa, 10 grudnia 2009 roku Cele Zmniejszenie wpływu pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej IP/08/1397 Bruksela, dnia 25 września 2008 r. Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej W jaki sposób UE może zapewnić wszystkim

Bardziej szczegółowo

Podejście LEADER w nowej perspektywie Możliwość finansowania działań w ramach Leader na obszarach Natura 2000

Podejście LEADER w nowej perspektywie Możliwość finansowania działań w ramach Leader na obszarach Natura 2000 Podejście LEADER w nowej perspektywie 2007-2013 Możliwość finansowania działań w ramach Leader na obszarach Natura 2000 6 czerwiec 2006r Marzena Cieślak 1 Inicjatywa wspólnotowa Inicjatywy Wspólnotowe

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza w PL i EA. Tomasz Gibas, Komisja Europejska Wrocław, 25 kwietnia 2019 r.

Sytuacja gospodarcza w PL i EA. Tomasz Gibas, Komisja Europejska Wrocław, 25 kwietnia 2019 r. Sytuacja gospodarcza w PL i EA Tomasz Gibas, Komisja Europejska Wrocław, 25 kwietnia 2019 r. PLAN WYSTĄPIENIA 1. Semestr europejski 2. Sytuacja gospodarcza w UE i strefie euro 3. Wyzwania strukturalne

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2014 r. COM(2014) 307 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB (art. 6

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 10-11/2013

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 10-11/2013 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.12.2013 r. COM(2013) 887 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 10-11/2013 PL PL 1.

Bardziej szczegółowo

Wydajność pracy jako przesłanka restrukturyzacji zatrudnienia w rolnictwie. prof. Andrzej Czyżewski mgr Jakub Staniszewski

Wydajność pracy jako przesłanka restrukturyzacji zatrudnienia w rolnictwie. prof. Andrzej Czyżewski mgr Jakub Staniszewski Wydajność pracy jako przesłanka restrukturyzacji zatrudnienia w rolnictwie prof. Andrzej Czyżewski mgr Jakub Staniszewski XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Globalne problemy rolnictwa i gospodarki

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Notatka informacyjna Kwiecień 2008; http://www.stat.gov.pl, e mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Badania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw Główny Urząd

Bardziej szczegółowo

http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw.

http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw. http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw.pdf Skrajne ubóstwo Skrajne ubóstwo dochody poniżej 443 zł

Bardziej szczegółowo

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r.

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r. Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju Warszawa, listopad 2012 r. Agenda cyfrowa cele z zakresu Internetu szerokopasmowego Do 2013 r. - szerokopasmowy dostęp do Internetu dla 100% mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki spójności monitorowane w ramach zrównoważonego rozwoju na przykładzie Szwajcarii

Wskaźniki spójności monitorowane w ramach zrównoważonego rozwoju na przykładzie Szwajcarii Wskaźniki spójności monitorowane w ramach zrównoważonego rozwoju na przykładzie Szwajcarii Plan Mariola Zalewska Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Wstęp- Tworzenie ram spójności dla krajów UE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. Sprawozdania Komisji. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej sprawozdanie roczne za 2012 r.

ZAŁĄCZNIK. Sprawozdania Komisji. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej sprawozdanie roczne za 2012 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4..3 r. COM(3) 856 final ANNEXES to 3 ZAŁĄCZNIK do Sprawozdania Komisji Fundusz Solidarności Unii Europejskiej sprawozdanie roczne za r. PL PL ZAŁĄCZNIK I: PROGI DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

L 303/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 303/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.11.2013 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 12 listopada 2013 r. w odniesieniu do pomocy finansowej Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w zakresie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kwatera Polska Sieć LGD

Krzysztof Kwatera Polska Sieć LGD Krzysztof Kwatera Polska Sieć LGD Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) - Wspólne Ramy Strategiczne, EFRR, EFS Ministerstwo Rolnictwa (MRiRW) EFRROW, EFMR 16 Zarządów Województw (Urzędy Marszałkowskie)

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 35. SPRAWOZDANIE FINANSOWE. EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ORIENTACJI I GWARANCJI ROLNEJ (EFOGR), Sekcja Gwarancji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 35. SPRAWOZDANIE FINANSOWE. EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ORIENTACJI I GWARANCJI ROLNEJ (EFOGR), Sekcja Gwarancji KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 20.9.2006 KOM(2006) 512 wersja ostateczna 35. SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ORIENTACJI I GWARANCJI ROLNEJ (EFOGR), Sekcja Gwarancji ROK BUDŻETOWY

Bardziej szczegółowo

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach IP/08/1831 Bruksela, dnia 28 listopada 2008 r. Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego

Bardziej szczegółowo

IP/10/211. Bruksela, 1 marca 2010 r.

IP/10/211. Bruksela, 1 marca 2010 r. IP/10/211 Bruksela, 1 marca 2010 r. Tabela wyników rynku wewnętrznego: państwa członkowskie osiągnęły najlepszy dotychczasowy wynik, ale nadal potrzeba działań w zakresie praktycznego stosowania przepisów

Bardziej szczegółowo

Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie

Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie Informacje prasowe sieci Eurydice Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie Ján Figel, komisarz UE ds. edukacji, kształcenia, kultury i młodzieży, powiedział: Chociaż obserwujemy pewne

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny Warszawa, 28 października 2011r.

Rynek telekomunikacyjny Warszawa, 28 października 2011r. Rynek telekomunikacyjny 2010 Warszawa, 28 października 2011r. Agenda Ogólna charakterystyka rynku Telefonia stacjonarna Telefonia ruchoma Dostęp do Internetu Ogólna charakterystyka rynku Wartość rynku

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania instrumentów finansowych dla przedsiębiorstw w Główne założenia odnośnie instrumentów finansowych na okres

Stan wdrażania instrumentów finansowych dla przedsiębiorstw w Główne założenia odnośnie instrumentów finansowych na okres Stan wdrażania instrumentów finansowych dla przedsiębiorstw w 2007-2013 Główne założenia odnośnie instrumentów finansowych na okres 2014-2020 Szczecin, 9 kwietnia 2013 Hanna Dudka, DG and Urban 1 Struktura

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.3.2014 r. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego

IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego KAROLINA ŁUKASZCZYK Europejska Sieć Migracyjna quasi agencja unijna (KE + krajowe punkty kontaktowe), dostarcza aktualnych,

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego 1/18

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego 1/18 Analiza penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce na tle pozostałych krajów Europy. 1/18 Spis treści Warszawa, kwiecień 2008 r. 1. Cel, zakres analizy...3 2. Polska w latach 1997-2007...4 2.1. Metoda

Bardziej szczegółowo

DECYZJE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 63/7

DECYZJE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 63/7 PL 12.3.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 63/7 DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 11 marca 2010 r. wyłączająca z finansowania przez Unię Europejską niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

L 336/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 336/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 336/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.12.2009 DECYZJA KOMISJI z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w wydatki poniesione przez państwa członkowskie na określone projekty

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OPCJI POZWALAJĄCYCH NA ZŁAGODZENIE AKTUALNYCH TRUDNOŚCI NA RYNKU MLEKA

WYKAZ OPCJI POZWALAJĄCYCH NA ZŁAGODZENIE AKTUALNYCH TRUDNOŚCI NA RYNKU MLEKA LP(16)4393:1 CG/mvs WYKAZ OPCJI POZWALAJĄCYCH NA ZŁAGODZENIE AKTUALNYCH TRUDNOŚCI NA RYNKU MLEKA Organizacje producentów, organizacje międzybranżowe i spółdzielnie mleczarskie pragnące planować swoją produkcję

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ORZECZENIA W SPRAWACH CYWILNYCH I HANDLOWYCH

ZAŁĄCZNIK I ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ORZECZENIA W SPRAWACH CYWILNYCH I HANDLOWYCH ZAŁĄCZNIK I ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ORZECZENIA W SPRAWACH CYWILNYCH I HANDLOWYCH Artykuł 53 rozporządzenia (UE) nr 1215/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sąwych

Bardziej szczegółowo

Obciążenia samozatrudnionych w Polsce na tle wybranych państw UE. Adam Adamczyk

Obciążenia samozatrudnionych w Polsce na tle wybranych państw UE. Adam Adamczyk Obciążenia samozatrudnionych w Polsce na tle wybranych państw UE Adam Adamczyk EUROMOD Prezentowane wyniki zostały uzyskane z wykorzystaniem modelu EUROMOD w wersji H1.0 +. EUROMOD jest utrzymywany, rozwijany

Bardziej szczegółowo

2. Zmiany struktury ludności według wieku - proces starzenia się ludności definicja przyczyny pomiar (miary klasyczne, miary prospektywne)

2. Zmiany struktury ludności według wieku - proces starzenia się ludności definicja przyczyny pomiar (miary klasyczne, miary prospektywne) 1. Struktury demograficzne WYKŁAD 6 22.04.2016 2. Zmiany struktury ludności według wieku - proces starzenia się ludności definicja przyczyny pomiar (miary klasyczne, miary prospektywne) 3. Starzenie się

Bardziej szczegółowo

Zapis w. Uzasadnienie Treść przed zmianą. Treść po zmianie Umowie. Umowie. dokonywanej zmiany Umowa o dofinansowanie projektu

Zapis w. Uzasadnienie Treść przed zmianą. Treść po zmianie Umowie. Umowie. dokonywanej zmiany Umowa o dofinansowanie projektu Umowa o dofinansowanie projektu 1 ust. 8 Programie oznacza to Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 przyjęty Decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 28.12.2014 r.

Bardziej szczegółowo

Zapis w Uzasadnienie Umowie/ Treść po zmianie dokonywanej zmiany Decyzji. Treść przed zmianą. Umowie/ Decyzji Umowa o dofinansowanie projektu

Zapis w Uzasadnienie Umowie/ Treść po zmianie dokonywanej zmiany Decyzji. Treść przed zmianą. Umowie/ Decyzji Umowa o dofinansowanie projektu Umowa o dofinansowanie projektu 1 ust. 3 danych osobowych oznacza to dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), zwanej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo emerytalne kobiet w Europie. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań Edukacyjnych

Bezpieczeństwo emerytalne kobiet w Europie. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań Edukacyjnych Bezpieczeństwo emerytalne kobiet w Europie dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań Edukacyjnych 1. Przesłanki badania 2. Cele badawcze 3. Uwarunkowania rynku pracy

Bardziej szczegółowo

LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2016 R. FINANSOWANIE FUNDUSZU GWARANCYJNEGO EFIS

LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2016 R. FINANSOWANIE FUNDUSZU GWARANCYJNEGO EFIS KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.6.2015 r. COM(2015) 317 final LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2016 R. FINANSOWANIE FUNDUSZU GWARANCYJNEGO EFIS PL PL Uwzględniając: Traktat

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.10.2011 KOM(2011) 673 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY CZWARTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I

Bardziej szczegółowo

Jesienne prognozy gospodarcze na lata : stabilny wzrost, spadek bezrobocia i deficytów

Jesienne prognozy gospodarcze na lata : stabilny wzrost, spadek bezrobocia i deficytów IP/06/1508 Bruksela, dnia 6 listopada 2006 r. Jesienne prognozy gospodarcze na lata 2006-2008: stabilny wzrost, spadek bezrobocia i deficytów Według jesiennych prognoz gospodarczych Komisji tempo wzrostu

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia ADDENDUM. do sprawozdania

Dokument z posiedzenia ADDENDUM. do sprawozdania Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia 28.1.2019 A8-0018/2019/err01 ADDENDUM do sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

1. W dniu 9 października 2017 r. Komisja przedłożyła Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 6 do budżetu ogólnego na 2017 r.

1. W dniu 9 października 2017 r. Komisja przedłożyła Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 6 do budżetu ogólnego na 2017 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 13 listopada 2017 r. (OR. en) 14273/17 FIN 717 PE-L 56 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Nr dok. Kom.: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada 13042/17 FIN 610

Bardziej szczegółowo

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii.

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii. L 152/74 PL DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/949 z dnia 5 czerwca 2019 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Klastry a międzynarodowa konkurencyjność sektorów rolno-żywnościowych w UE. Szczepan Figiel, Justyna Kufel, Dominika Kuberska

Klastry a międzynarodowa konkurencyjność sektorów rolno-żywnościowych w UE. Szczepan Figiel, Justyna Kufel, Dominika Kuberska Klastry a międzynarodowa konkurencyjność sektorów rolno-żywnościowych w UE Szczepan Figiel, Justyna Kufel, Dominika Kuberska Warszawa, 14 grudzień 2012 Główne zagadnienia Uzasadnienie podjęcia problemu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania nr 1-3/2012

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania nr 1-3/2012 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.5.2012 r. COM(2012) 220 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG system wczesnego ostrzegania nr 1-3/2012 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

POLSKIE ROLNICTWO W PIERWSZYCH LATACH AKCESJI DO UE

POLSKIE ROLNICTWO W PIERWSZYCH LATACH AKCESJI DO UE POLSKIE ROLNICTWO W PIERWSZYCH LATACH AKCESJI DO UE dr Zbigniew Floriańczyk Pułtusk, 30 listopada 2 grudnia 2009 roku Zakres badania Kompilacja Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa - RER Analiza wyników

Bardziej szczegółowo