SKUTECZNY MONITORING SPÓŁEK ZALEŻNYCH W PRAKTYCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKUTECZNY MONITORING SPÓŁEK ZALEŻNYCH W PRAKTYCE"

Transkrypt

1 Strona Tytułowa maja 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zagrożenia i niepokojące sygnały ze spółek zależnych Dopuszczalne metody sprawowania kontroli nad spółkami zależnymi Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego spółek Jak monitorować Rady Nadzorcze, Komisje Rewizyjne Zapisy umowne ułatwiające współpracę w grupie Możliwości i ograniczenia w delegowaniu zadań i wydawaniu poleceń Problematyczne kwestie pozyskiwania informacji od córki przez spółkę matkę Ryzyko zarządcze w grupie kapitałowej PRELEGENCI Tomasz Dobrowolski, Impel Jarosław Kocik, Śnieżka Tadeusz Pęksa, Biuro Maklerskie Banku BPH Radosław L. Kwaśnicki, Kancelaria RKKW KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Jan Letkiewicz, Grant Thornton Frąckowiak Barbara Misterska-Dragan, Misters Audytor Adviser PATRONI MEDIALNI WSPÓŁPRACA ORGANIZATOR

2 Program Dzień I 09:30 Rejestracja i poranna kawa PROGRAM, DZIEŃ PIERWSZY, 14 MAJA 10:00 Zagrożenia i niepokojące sygnały ze spółek zależnych dobre praktyki/ sugerowane modele działania Dopuszczalne metody sprawowania kontroli nad spółkami zależnymi potrzeby a możliwości Jak wyłapać niepokojące sygnały ze spółek córek Barbara Misterska-Dragan Prezes Zarządu, Misters Audytor Adviser Co może świadczyć o istnieniu zagrożeń Specyfika monitoringu spółek z.o.o jak uniknąć trudności 11:55 Przerwa kawowa 12:15 Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego spółek w grupie kapitałowej Jak można wpływać na spółki córki nie naruszając prawa Możliwości weryfikacji planów spółek zależnych Tomasz Dobrowolski, Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego, Impel 14:20 Lunch Rola członków rad nadzorczych we wpływaniu na spółkę Dobre praktyki w zakresie sprawozdawczości i budżetowania 15:20 Ryzyko zarządcze w grupie kapitałowej Case study: zarząd spółki zależnej nie radzi sobie w zarządzaniu spółką Możliwości działania spółki matki Jak zmonitorować zagrożenie Strategia działania i zapobiegania Jan Letkiewicz Partner Zarządzający Departamentu Audytu, Grant Thornton Frąckowiak 16:30 Zakończenie I dnia warsztatów Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w warsztatach.

3 Program Dzień I 08:30 Rejestracja i poranna kawa PROGRAM, DZIEŃ DRUGI, 15 MAJA 09:00 Jak ułatwić współpracę spółki matki ze spółkami zależnymi dobre praktyki Jakie zapisy umowne utrudniają a jakie ułatwiają współpracę spółki dominującej ze spółkami zależnymi Możliwości i ograniczenia w delegowaniu zadań i wydawaniu poleceń w ramach grupy kapitałowej Jarosław Kocik Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego, Śnieżka Problematyczne kwestie pozyskiwania informacji od córki przez spółkę matkę w kontekście ochrony danych osobowych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa Czy nadanie większej swobody spółkom zależnym się opłaca? Szanse i zagrożenia większej autonomii spółek Które decyzje zarządu spółki córki warto uzależnić od zgody innych organów - Rada Nadzorcza, Zgromadzenie, Pełnomocnicy 11:05 Przerwa kawowa 11:25 Jak monitorować Rady Nadzorcze, Komisje Rewizyjne i inne organy nadzorcze desygnowane przez spółkę matkę Na co zwrócić szczególną uwagę Najczęściej popełniane błędy Możliwości i zagrożenia Tadeusz Pęksa Risk & Compliance Manager w Biurze Maklerskim Banku BPH 12:45 Lunch Dobre praktyki 13:30 Problemowe i praktyczne aspekty relacji spółka matka - spółka córka: Jak ograniczyć odpowiedzialność (karną) zarządów spółek córek za działania w interesie spółki matki niekoniecznie korzystne dla spółki córki Szybka reakcja na niekorzystne dla grupy kapitałowej działanie zarządu spółki córki - możliwość czasowego delegowania członka rady nadzorczej do pełnienia funkcji członka zarządu w spółce z o.o Radosław L. Kwaśnicki Radca Prawny, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Sposoby wyłaniania członków zarządów/rad nadzorczych w spółkach córkach - fachowcy z zewnątrz czy z grupy kapitałowej/matki Sposoby zabezpieczenia roszczeń wobec członków zarządów za skutki ich niekorzystnych decyzji dla zarządzanej spółki Kiedy można mówić o odpowiedzialności spółki matki za działania spółek zależnych 15:05 Zakończenie II dnia warsztatów i wręczenie certyfikatów

4 Informacje Ogólne DLACZEGO WARTO? Funkcjonowanie Grupy Kapitałowej wiąże się z licznymi ryzykami oraz złożoną problematyką pełnienia nadzoru przez spółkę matkę nad spółkami zależnymi. Sprawna kontrola pozwala na stałą optymalizację, co gwarantuje rozwój i wzrost Grupy Kapitałowej. Skuteczny monitoring jest jednym z głównych gwarantów efektywnego wpływania na wyniki spółek córek. Wiedzę z tego zakresu należy stale uzupełniać i poznawać nowe, skuteczne rozwiązania i pomysły na usprawnienie kontroli spółek. Udział w warsztatach pozwoli Państwu pogłębić umiejętności skutecznego monitoringu spółek zależnych w praktyce, co z kolei pozwoli na usprawnienie tych procesów w Państwa organizacjach. Podczas spotkania praktycy skupią się m.in. na wyłapywaniu niepokojących sygnałów płynących ze spółek zależnych, możliwościach pozakodeksowych instrumentów nadzoru czy poznaniu sposobów na ułatwienie współpracy w Grupie Kapitałowej. Ponad to wydarzenie jest znakomitą okazją nawiązania kontaktów oraz poznania doświadczeń w tak złożonej materii jaką jest monitoring spółek grupy. WARSZTATY KIERUJEMY DO: Warsztaty dedykowane są reprezentantom grup kapitałowych w szczególności spółkom matkom: dyrektorom, kierownikom i specjalistom z departamentów nadzoru właścicielskiego, kontrolingu i audytu. ORGANIZATOR MM Conferences to wiodący i niezależny organizator spotkań biznesowych w Polsce. Spółka jest organizatorem konferencji, kongresów, sympozjów oraz warsztatów na najwyższym poziomie merytorycznym. Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowymi firmami rynku mediów, telekomunikacji oraz IT, jak i zespół doświadczonych managerów oraz producentów, handlowców. Realizujemy projekty z największymi firmami i instytucjami, takimi jak: UKE, KRRiT, PIIT, PIKE, MKiDN, KIGE it, PAI Z, Telekomunikacja Polska, Orange, T-mobile, Polkomtel, Play, Telewizja Polska, TVN, Polsat, Telekomunikacja Kolejowa, Intel, Netia, Alcatel Lucent, SES Astra, Huawei, Alvarion, TNS OBOP. MIEJSCE WARSZTATÓW Hotel Marriott al. Jerozolimskie 65/ Warszawa WIĘCEJ INFORMACJI Magdalena Skonieczna Starszy Kierownik Projektu T: F: www:

5 Prelegenci PRELEGENCI Tomasz Dobrowolski Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego, Impel. Magister inżynier mechanik, absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu z rachunkowości i kontroli finansowej. W okresie pracownik Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zajmujący się transformacjami własnościowymi przedsiębiorstw państwowych. Od 1998 roku związany z Grupą Impel. Współorganizator przemian kapitałowych grupy Impel poczynając od spółki jawnej Impel aż po obecną strukturę grupy spółek usługowych ze spółka dominującą Impel SA notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wielokrotny prezes zarządu spółek z grupy Impel odpowiedzialny za ich organizacyjne przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej. Obecnie Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego i Relacji Inwestorskich Impel SA oraz Prezes Zarządu podmiotów Grupy Impel to jest spółki Rent Management sp.zo.o. będącej komplementariuszem spółki Asset Rent Mamgemnet sp. zo.o. SKA (spółka zarządzająca wewnętrznymi pożyczkami w Grupie Impel) oraz House Rent Management sp. zo.o. SKA (spółka zarządzająca nieruchomością siedziby Impel SA) Jarosław Kocik Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego, Śnieżka. Praktyk nadzoru właścicielskiego. Od wielu lat pracuje w Grupie Kapitałowej Śnieżka. Wcześniej związany z branżą cukrowniczą, a także branżą tworzyw sztucznych oraz armatury budowlanej. Posiada rozległe doświadczenie w zakresie zarządzania, nadzoru właścicielskiego i controllingu oraz kompleksową wiedzę w zakresie corporate governance. Był członkiem zarządów szeregu spółek, gdzie pełnił m.in. funkcję prezesa oraz dyrektora finansowego. Obecnie Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego w Śnieżka SA Spółce dominującej Grupy Kapitałowej Śnieżka. W pracy wykorzystuje umiejętności zdobyte na uczelniach oraz podczas pełnienia funkcji w organach spółek. Zasiadał w radach nadzorczych oraz komisjach rewizyjnych wielu spółek krajowych i zagranicznych. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studiów MBA. Ukończył również studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, na Politechnice Łódzkiej oraz w Wyższej Szkole Bankowości, Finansów i Zarządzania w Warszawie. Stypendysta amerykańskiego programu ECESP, realizowanego na University of Wisconsin-La Crosse, WI, gdzie studiował finanse i rachunkowość, a także odbył praktyki w Savannah Food Company, USA. Uczestnik wielu szkoleń związanych z zarządzaniem, finansami, rachunkowością, controllingiem, rynkiem kapitałowym i nadzorem właścicielskim. Radosław L. Kwaśnicki Radca Prawny, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy. Specjalizuje się w zakresie prawa spółek oraz prawa rynku kapitałowego; obok bieżącego kompleksowego doradztwa prawnego uczestniczy w wielu sporach korporacyjnych, w tym - przyjaznych lub wrogich - przejęciach spółek (a także broni spółki przed wrogimi przejęciami); często angażuje się w rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami (akcjonariuszami) spółek a także staje na czele projektów akwizycyjnych (M&A) oraz restrukturyzacyjnych; wiedzę prawniczą łączy z osobistym doświadczeniem w biznesie, co pozwala mu na lepsze rozumienie potrzeb Klientów. Doradza wiodącym spółkom z sektora energetycznego, górniczego, farmaceutycznego, spożywczego oraz budowlanego; pełnomocnik w wielu postępowaniach sądowych, arbitrażowych, administracyjnych oraz (sądowo-)administracyjnych, wielokrotnie tryumfował reprezentując Klientów przed Sądem Najwyższym. Arbiter krajowy i międzynarodowy; w latach Prezes, a następnie Wiceprezes Stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, od 2010 r. arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan a także arbiter Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Paryżu. Posiada duże doświadczenie w bezpośrednim nadzorze nad spółkami, w szczególności zasiada lub zasiadał w radach nadzorczych (pełniąc także funkcję ich przewodniczącego) następujących spółek: Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., PGE Energia S.A., PGE ZEWT Teren Dystrybucja Sp. z o.o. (obecnie część PGE Dystrybucja S.A.), Elektrownia Turów S.A. (obecnie część PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.), Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o., Infinity 8 S.A., WInvestments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. w upadłości likwidacyjnej. Członek Korpusu Polskiego Instytutu Dyrektorów, wpisany na listę kandydatów na Profesjonalnych Członków Rad Nadzorczych Polskiego Instytutu Dyrektorów. Wykładowca na wielu, krajowych i zagranicznych, konferencjach i seminariach poświęconych prawu gospodarczemu oraz biznesowi.

6 Prelegenci PRELEGENCI Jan Letkiewicz Partner Zarządzający Departamentu Audytu Grant Thornton Frąckowiak Biegły rewident związany z audytem od początku kariery zawodowej. Od 1995 r. pracuje w spółce Grant Thornton, od października 2009 r. na stanowisku Partnera Zarządzającego Departamentu Audytu. W 2009 r. uzyskał dyplom ICAN Institute Management Development Program wydany przez Harvard Business Publishing, natomiast w 2004 r. dyplom International Financial Reporting wydany przez Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Od czerwca 2011 roku zasiada w Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów. Od kilku lat zasiada w kapitule konkursu Dyrektor Finansowy Roku. Od wielu lat jest aktywny jako wykładowca na szkoleniach merytorycznych prowadzonych przez firmę Grant Thornton. Ponadto wykłada na szkoleniach organizowanych przez Instytut Rachunkowości i Podatków w Warszawie. W 2010 r. prowadził zajęcia zatytułowane: Pierwszy raport kwartalny spółek publicznych w 2011 r. oraz Prawo holdingowe. Jest aktywnym komentatorem bieżących wydarzeń. Wielu dziennikarzy korzysta z jego doświadczeń i znajomości rynku usług audytorskich. Wybrane komentarze zamieszczone zostały w publikacjach m.in. Gazety Finansowej, Gazety Prawnej, Parkietu czy Rzeczpospolitej. Specjalizuje się w badaniu złożonych i dynamicznie rozwijających się grup kapitałowych, podmiotów powiązanych oraz konsolidacji ich sprawozdań finansowych. Doświadczenie zdobył pracując przy wdrożeniach polityki rachunkowości zgodnej z MSR/MSSF, pracach audytorskich w procesie oferty publicznej, badaniach planów połączeń spółek Dla wielu klientów prowadził projekty weryfikacji i przygotowania finansowej części prospektów emisyjnych. Barbara Misterska-Dragan Prezes, Misters Audytor Adviser, Biegły Rewident, Misters Audytor Deloitte & Touche oraz Wiceprezesem Zarządu Deloitte & Touche Audit Sp. z o. o. Jest biegłym rewidentem, aktywnym członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. W latach była Zastępcą Krajowego Rzecznika ds. Dyscyplinarnych KIBR. Od roku 2001 do roku 2006 była Członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości. Od października 2001 r. do listopada 2003 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. W tym czasie była członkiem: Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komitetu Zarządzania Długiem Publicznym, Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Była Przewodniczącą Rad Nadzorczych: Agencji Nieruchomości Rolnych, Banku Pocztowego S. A. oraz członkiem Rady Nadzorczej Impexmetalu S.A.- spółka publiczna. Wykładowca z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Warszawskim oraz w Szkole Głównej Handlowej. Ukończyła szkolenie i zdała egzamin ze znajomości zagadnień z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, blok ACCA organizowany we współpracy Stowarzyszenia Księgowych i ACCA. Tadeusz Pęksa Risk & Compliance Manager w Biurze Maklerskim Banku BPH Manager oraz Subject Matter Expert w obszarach zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, compliance i audytu. Certyfikowany Project Manager i Audytor Wewnętrzny odpowiedzialny za wdrażanie oraz organizację procesów kontrolnych i zarządzania ryzykiem w grupach/firmach finansowych na rynku bankowym i kapitałowym (Deutsche Bank, Trigon DM oraz BPH/GE Capital). Absolwent Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Studiów Podyplomowych w obszarze Audytu Wewnętrznego i Kontroli Finansowej oraz Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw. Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH). Ukończyła również podyplomowe Studium Pedagogiczne. W 2007 r. ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Metody wyceny spółki kapitałowej. W 1991 roku założyła spółkę audytorską Misters Audytor Sp. z o. o., w której jest Prezesem Zarządu. Od 2000 roku do października 2001 była Partnerem w międzynarodowej firmie doradczej

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE Strona tytułowa Główne zagadnienia Biorąc udział w warsztatach otrzymają Państwo 12 punktów do przedstawienia w KRRP. Wybór formy zatrudnienia menedżera optymalny sposób współpracy Zasady zawierania kontraktów

Bardziej szczegółowo

Warsztat PRAKTYK RESTRUKTURYZACJI I ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ. Główne zagadnienia: Prelegenci

Warsztat PRAKTYK RESTRUKTURYZACJI I ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ. Główne zagadnienia: Prelegenci Główne zagadnienia: : JACEK GOLISZEWSKI Mazars Polska Dr KAROLINA KOCEMBA Kancelaria Tomczak i Partnerzy WŁODZIMIERZ MAKOWSKI Partner, MDDP Business Consulting ADAM MIŁOSZ kancelaria GALT Adam Miłosz i

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER Certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY CORPORATE GOVERNANCE MANAGER PODCZAS KURSU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO O: Zaletach i wadach Nadzoru Korporacyjnego w Polsce Wpływie Nadzoru Korporacyjnego na wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER KOLEJNA EDYCJA PRAKTYCZNEGO KURSU Certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY CORPORATE GOVERNANCE MANAGER 13-14.XI.14 PODCZAS KURSU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO O: Aktualnych problemach prawnych Funkcjonowaniu Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku usług płatniczych nowe wyzwania i obowiązki

Rozwój rynku usług płatniczych nowe wyzwania i obowiązki Rozwój rynku Główne zagadnienia Rynek w kontekście zmian regulacyjnych-dyrektywa PSD II Biorąc u w wars dział z tatach otrzym punktó ają Państwo1 w sz 3 do prz koleniowych edstaw ienia Krajow e Radców

Bardziej szczegółowo

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki.

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki. KRI IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki 12-13 czerwca 2012 roku Hotel OSSA, Ossa IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Program Kongresu 12 CZERA 2012

Bardziej szczegółowo

w Grupach Kapitałowych

w Grupach Kapitałowych 2-3 września 2015 r. Hotel Sheraton Warszawa Główne Zagadnienia KONSEKWENCJE ZMIAN W USTAWIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH - NOWY STATUS ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI PRAWO MARKETINGU - PRZETWARZANIE

Bardziej szczegółowo

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014 Komunikacja z inwestorem a wycena spółki 4-5 czerwca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH

Bardziej szczegółowo

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013 KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 12-13 lutego 2013 roku Hotel OSSA w Ossie KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH Prawo i biznes w harmonii 29-30 września 2015 Hotel Marriott, Warszawa Al. Jerozolimskie 65 Szanowni Państwo, Jak co roku serdecznie zapraszamy do udziału w Forum

Bardziej szczegółowo

Kongsberg Automotive Zarządzanie wielkością zapasów na magazynie. kluczowe wskaźniki efektywności Bakoma sp. z o.o. otrzyma certyfikat

Kongsberg Automotive Zarządzanie wielkością zapasów na magazynie. kluczowe wskaźniki efektywności Bakoma sp. z o.o. otrzyma certyfikat Strona Tytułowa EFEKTY NEM Hotel Sheraton, Warszawa EFEKTY zarządzanie magazynem EFEKT w przedsiębiorstwie EFEKT Główne zagadnienia Prelegenci Zagospodarowanie magazynu czyli jak Marta Cudziło Dagmara

Bardziej szczegółowo

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty.

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty. 28 Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego 28.1 Stosowanie zasad ładu korporacyjnego W roku 2011 spółka CIECH S.A. stosowała się do zbioru zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów

Bardziej szczegółowo

REMIT. a nadużycia na hurtowym rynku energii. 16-17 września 2015 r. PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA. Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii

REMIT. a nadużycia na hurtowym rynku energii. 16-17 września 2015 r. PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA. Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii Piotr Gniewkowski Kancelaria Radcy Prawnego - Piotr Gniewkowski Rafał Hajduk Norton Rose Fulbright Raportowanie danych transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa Maj, 2015 r. SYLWETKI KANDYDATÓW. Wybory do Rady Członków ACCA Polska 2015r.

Warszawa Maj, 2015 r. SYLWETKI KANDYDATÓW. Wybory do Rady Członków ACCA Polska 2015r. Warszawa Maj, 2015 r. SYLWETKI KANDYDATÓW Wybory do Rady Członków ACCA Polska 2015r. Sylwetki kandydatów (1/2) Jarosław R. Bilbin Aleksandra Friedel Dariusz Gafka Weronika Jachniewicz Agnieszka Jurczak

Bardziej szczegółowo

Zarząd. Wojciech Sobieraj Prezes. Krzysztof Czuba - Wiceprezes. Michał Hucał Wiceprezes

Zarząd. Wojciech Sobieraj Prezes. Krzysztof Czuba - Wiceprezes. Michał Hucał Wiceprezes Zarząd Wojciech Sobieraj Prezes Wojciech Sobieraj od 2002 roku do 2006 roku był Wiceprezesem Zarządu Banku BPH SA, gdzie był odpowiedzialny za pion bankowości detalicznej. W okresie zatrudnienia w Banku

Bardziej szczegółowo

Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Aspekty praktyczne 6 lutego 2014

Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Aspekty praktyczne 6 lutego 2014 www.taxonline.pl Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. 6 lutego 2014 Warszawa Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79 Zapraszamy do udziału w seminarium organizowanym przez firmę PwC "Programy

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego 1. Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego Bank BPH stosuje się do zasad

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Punkt I Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Spółka, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru

Bardziej szczegółowo

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Załącznik 1. do Sprawozdania KNA za rok 2009 Biografie członków KNA BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Prof. dr hab. ElŜbieta Chojna-Duch Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, po studiach

Bardziej szczegółowo

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy - konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa PANELIŚCI JACEK BĄK Rechtsanwalt (niemiecki

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Aktualne trendy na rynku pracy

Aktualne trendy na rynku pracy 26 Dyrektor finansowy Roku Aktualne trendy na rynku pracy Analizując obszar rynku pracy w sektorze finansowym w Polsce, należy podkreślić, że od dłuższego już czasu większość instytucji finansowych realizuje

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A Szanowni Państwo, Projekt Rekomendacja U opublikowany 30 grudnia 2013 r zawierający 22 Rekomendacje obejmujące swoim zakresem 6 obszarów segmentu bancassurance spowoduje znaczące zmiany w funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl Profil firmy www.rewit.com.pl SPIS treści FIRMA RANKING I NASZA POZYCJA KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PODEJŚCIE procesowe do problemu Usługi optymalizacyjne Usługi KSIĘGOWE I PODATKOWE KOMUNIKACJA I DOŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Konkluzje BAT wymogi techniczne i problematyczne aspekty wdrożenia

Konkluzje BAT wymogi techniczne i problematyczne aspekty wdrożenia GŁÓWNE ZAGADNIENIA Konkluzje BAT ich wymogi i status prawny w świetle Dyrektywy IPPC Wpływ wymagań BAT na kształt pozwolenia zintegrowanego Efektywna eksploatacja instalacji energetycznego spalania BAT-AEPL

Bardziej szczegółowo

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA Zagadnienia prawne, środowiskowe, regulacyjne i finansowe związane z poszukiwaniem

Bardziej szczegółowo

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni Głodni Sukcesu! Program kongresu Organizator Mecenasi Partnerzy Patroni honorowi Patroni medialni 1 MID - Międzynarodowy Instytut Demokracji Międzynarodowy Instytut Demokracji (MID) to organizacja pozarządowa,

Bardziej szczegółowo