Indywidualne postawy w zakresie gospodarowania energią Marta Śmigorowska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Indywidualne postawy w zakresie gospodarowania energią Marta Śmigorowska"

Transkrypt

1 Indywidualne pstawy w zakresie gspdarwania energią Marta Śmigrwska Większść naszych działań wiąże się z wykrzystaniem energii. Oszczędzanie energii pwszechnie kjarzy się z wyłączaniem sprzętu elektrniczneg z trybu czuwania, alb wymianą świetlenia na energszczędne. T nie wszystk. Każdy prdukt, który wkładamy d kszyka w supermarkecie, każda wakacyjna pdróż jest wybrem energetycznym. Zanalizujemy, gdzie w naszych cdziennych wybrach chwa się ta energia. Wymiana urządzeń na bardziej energszczędne: Tutaj wart: wymienić żarówki żarwe na świetlówki energszczędne (lub LED). Pzwli nam t zaszczędzić 4/5 energii. Świetlówki są drższe, niż żarówki, jednak inwestycja zwraca się dzięki szczędnścim na rachunkach za prąd. Mitem jest twierdzenie, że świetlówki, zaraz p zapaleniu, pbierają duż mcy. Nwczesne świetlówki rzpalają się szybk i nie ptrzebują wówczas więcej prądu. Dbrej jakści świetlówki mają znacznie większą żywtnść, niż żarówki. Nie psują się, nie tracą na jasnści. Testy knsumenckie wykazują jednak, że jakść świetlówek dstępnych na rynku jest zróżnicwana. Dlateg wart pstawić na wiarygdnych prducentów. Tacy ferują na swój prdukt kilkuletnią gwarancję, realizwaną na pdstawie paragnu. Prawdą jest, że świetlówki energszczędne zawierają rtęć. Wart jednak pamiętać, że w termmetrze znajduje się jej 150 razy więcej (3-12 mg w świetlówce, mg w termmetrze). C więcej, świetlówki pdlegają utylizacji. Wart wiedzieć: Świetlówka mcy 20 W zastępuje zwykłą żarówkę mcy 100 W, świetlówka mcy 16 W zastępuje żarówkę 75 W, a świetlówka mcy 12 W żarówkę 60 W. przyjrzeć się żyrandlm. Otwarte, przepuszczające światł są bardziej energszczędne, niż żyrandle zabudwane, z mleczną szybą. Taka budwa zatrzymuje (czyli marnuje) światł. Dzięki temu zabiegwi mżliwa będzie wymiana 4 żarówek żarwych mcy 100 W na 2 żarówki energszczędne mcy 25W. wymienić ldówkę Ldówka jest najbardziej energchłnnym sprzętem dmwym. Wymiana starej ldówki ( zużyciu, dajmy na t, 800 kwh energii rcznie) na ldówkę klasy A++ (zużycie 200 kwh rcznie) t szczędnść rzędu nawet kilkuset złtych rcznie. Czy wart wymieniać ldówkę 5-letnią na nwą, energszczędną? Nie, b z prdukcją nweg sprzętu też wiążą się kszty energetyczne. Jeżeli jednak nasza ldówka jest bardz nieefektywna i planujemy jej

2 wymianę, wart pstawić na ldówkę w klasie A++. Różnica w zużyciu energii pmiędzy klasą A+ i A++ jest na tyle znacząca, że wart d razu inwestwać w sprzęt wysce energszczędny. wybrać energszczędny kmputer. Kmputer z mnitrem w niektórych dmach zużywa więcej prądu, niż ldówka. Przy wymianie kmputera wart: zwrócić uwagę na zużycie energii prcesra i karty graficznej. Jeżeli kntakt z kmputerem granicza się d prdukwania dkumentów w Wrdzie i serfwania w Internecie, nie ma ptrzeby kupwać kmputera silnym prcesrze i karcie graficznej. zainstalwać specjalny prgramu dstswujący wydajnść prcesra d aktualnych ptrzeb. Takim darmwym rzwiązaniem jest RightMark CPU Clck Utility. zmniejszyć jasnść mnitra LCD, pdnsząc równcześnie kntrast. Jakść brazu się nie zmieni, a pbór mcy mże spaść 30%. Wyłączenie trybu czuwania urządzeń (tzw. stand-by) Stand by t złdziej energii. Niektóre urządzenia w trybie czuwania pchłaniają więcej prądu, niż kiedy pracują. P pierwsze dlateg, że w niektórych zużycie energii w trybie czuwania jest niewiele mniejsze, niż w trybie działania (tak bywa w przypadku wieży i skanera). P drugie dlateg, że 23 gdziny na dbę trybu czuwania sumują się d sprych strat prądu. Wart: pdłączyć wszystkie urządzenia elektryczne d listwy z wyłącznikiem. Urządzenia pracujące wspólnie mżna pgrupwać na ddzielnych listwach. Oddzielnie mżna pdłączyć zestaw d pracy (kmputer, mnitr, drukarka, skaner, ruter bezprzewdwy), a ddzielnie zestaw d relaksu (telewizr, knsla, tuner telewizji kablwej, DVD). Pzbycie się tych urządzeń, które nie są nam ptrzebne Wart: pzbyć się zegarka na prąd, elektryczneg pdgrzewacza d kawy, zbędnych kart w kmputerze, które bezprduktywnie wysysają prąd. Krótsze lub rzadsze używanie urządzeń, zmiana nawyków Wart: nalewać d czajnika tyle wdy, ile ptrzebujemy. Skróci t czas gtwania.

3 Czajnik elektryczny t wyjątkwy energżerca. Pół gdziny jeg pracy pchłania więcej prądu, niż 5 gdz. pracy kmputera, czy telewizra. przykryć garnek pkrywką, c skróci czas gtwania. przestawić garnek na mniejszą bręcz, dpwiadającą jeg średnicy. prać tylk przy pełnym załadwaniu. używać zmywarki dpier, kiedy jest pełna. dkurzać szybk i zdecydwanie. T skróci czas użytkwania dkurzacza. zmniejszyć mc dkurzacza, kiedy czyścimy parkiet, a nie gęsty dywan. praswać uważnie i sprawnie t skróci czas używania żelazka. rzadziej siadać przed telewizrem i kmputerem będziemy mieli więcej czasu na sprt i sptkania z przyjaciółmi. CIEPŁO Wart: gasić światł, kiedy puszczamy pmieszczenie. wietrzyć mieszkanie inteligentnie wąska szpara uchylneg kna na przestrzeni gdzin t istny złdziej ciepła. Lepiej wietrzyć krótk i zdecydwanie. By wywietrzyć pmieszczenie i utracić jak najmniej ciepła należy: dsunąć zasłny i firanki zamknąć pkrętła przy grzejnikach twrzyć szerk drzwi balknwe i ba skrzydła kna puścić pmieszczenie na czas wietrzenia i zamknąć drzwi d wietrzneg pkju p przewietrzeniu, zamknąć balkn i kna i twrzyć pkrętła przy grzejnikach. W ten spsób zapewnimy pełną wymianę pwietrza, ale nie utracimy ciepła "zmagazynwaneg" w ścianach pkju i sprzętach. przykręcić termstat z 21 stpni d 17. Z każdym stpniem, który bniżamy temperaturę, utrata ciepła zmniejsza się 5-10%. Przykręcenie termstatu z 20 C d 15 C graniczyłby straty ciepła niemalże płwę. zainstalwać ekran zagrzejnikwy raz dpwietrzyć kalryfery.

4 Ekran dbija 90 prc. prmieniwania cieplneg emitwaneg przez każdy grzejnik w kierunku ścian. T tani i prsty spsób na graniczenie strat ciepła. uszczelnić kna i drzwi balknwe. zlecić czyszczenie ktła grzewczeg (w przypadku dmków jednrdzinnych) Systematyczny przegląd ktła t niższe kszty grzewania. Już kilkumilimetrwy sad sadzy i źle ustawiny palnik zwiększa przynajmniej 5% straty energii z ktła. WODA Rzsądne gspdarwanie wdą też jest wybrem energetycznym. Pamiętajmy, że ciepła wda w kranie zstała dla nas pdgrzana w elektrciepłwni (jeżeli jesteśmy pdłączeni d kmunalnej sieci ciepłwniczej), alb w dmwym bjlerze. W przeciętnej plskiej rdzinie zabiegi higieniczne pchłaniają k. 40% całści zużywanej wdy. Mżna t zmienić: zamieniając wannę na prysznic. Kąpiel w wannie pchłania litrów wdy. Pd prysznicem zadwlimy się 60 litrami wdy, bniżając jej zużycie nawet 2/3! Pdgrzanie wdy d wanny t kszt energetyczny rzędu 5 kwh za kąpiel, a d prysznica: 1.4 kwh za kąpiel. płucząc zęby w kubku, a nie pd bieżącą wdą. Zużyjemy pół litra wdy, zamiast szesnastu. zamykając kurek przy mydleniu rąk. W ciągu minuty z kranu wycieka aż litrów wdy. instalując baterię szczędzającą wdę (np. jednuchwytwą lub bezdtykwą). Zaszczędzimy nawet 30% wdy. graniczając bezprduktywne kapanie. Kntrlując stan uszczelek mżemy zapbiec ucieczce nawet 90 litrów na dbę. inwestując w nwczesną zmywarkę, niskim zużyciu wdy. Wart uruchamiać zmywarkę dpier przy pełnym załadunku, lub w specjalnym trybie szczędzania wdy i energii pół wsadu. pirąc tylk przy pełnym załadunku lub krzystając z trybu pół wsadu. ENERGIA W PODRÓŻY By graniczyć zużycie paliwa wart:

5 wybrać rwer zamiast samchdu. przesiąść się d transprtu publiczneg. pzstawić samchód na brzeżach miasta, na parkingu Parkuj i Jedź (P+R) i wsiąść d metra, autbusu lub tramwaju. Jeżeli już wybieramy samchód, wart: dciążyć samchód, wyjmując nieptrzebne przedmity ciężki samchód zużywa więcej paliwa. zdemntwać bagażnik dachwy, jeżeli nie jest nam ptrzebny t zredukuje pór pwietrza i pzwli zaszczędzić nawet 10% paliwa. w miarę mżliwści unikać włączania klimatyzacji. utrzymywać prawidłwe ciśnienie w pnach. ruszać zaraz p włączeniu silnika i wyłączać silnik, jeżeli stajemy na dłużej, niż minutę. prwadzić płynnie, bez gwałtwneg hamwania i przyspieszania. dzielić samchód z sąsiadami jeździć d pracy i na wakacje w kilka sób (tzw. carpling). Jeżeli planujemy wyjazd na wakacje, wart: unikać pdróży zagranicznych im dalsza pdróż, tym większe zużycie paliwa. w pdróż udawać się pciągiem, unikać samltu pderwanie samltu i jeg utrzymanie w pwietrzu pchłania grmne ilści paliwa. jeżeli wybieramy samchód, zastswać zasady energszczędnej jazdy pdane pwyżej. ENERGIA NA TALERZU Rlnictw przemysłwe parte jest na intensywnym nawżeniu i wykrzystaniu maszyn. Małe gspdarstwa, nakierwane na prdukcję eklgiczną, są mniej energchłnne, niż wielkie fermy. Z klei żywnść egztyczna, czy hiszpańskie pmidry, wiążą się z kniecznścią transprtu na wielkie dległści. Fenmen dalekich pdróży żywnści wylicza się za pmcą tzw. fd miles (kilmetrów żywnściwych). Im więcej kilmetrów żywnściwych przebył nasze masł czy ryż tym więcej paliwa wiąże się z jeg transprtem. Dlateg wart:

6 wybierać żywnść eklgiczną znika prblem energii szarej związanej z prdukcją, transprtem i zastswaniem nawzów sztucznych. wybierać żywnść lkalną znika prblem energii szarej związanej z transprtem prduktów z dległych rejnów kraju i świata. wybierać żywnść seznwą. Lkalne, plskie pmidry dstępne są tylk latem i jesienią. Imprtwane pmidry, dstępne pza seznem, pdróżwały d nas tysiące kilmetrów. wybierać żywnść sprzedawaną luzem wytwrzenie pakwań też wiąże się z wykrzystaniem energii. Nasze updbania dietetyczne też są wybrem energetycznym. Wybraźmy sbie, że dyspnujemy ziarnem, które mże zstać spżyte bezpśredni przez ludzi (np. w bchenku chleba) alb przez kurczęta na fermach hdwlanych, które następnie zjadamy w kubełku KFC. Kurczę jest ddatkwym gniwem łańcucha pkarmweg pmiędzy ziarnem a człwiekiem. Jeg wyhdwanie w klatce i skarmienie antybitykami wiąże się z wykrzystaniem energii. Pdbnie, jak karmienie i zapewnienie schrnienia bydłu i trzdzie chlewnej. Dlateg wart: zstać wegetarianinem. Jeżeli nie ptrafimy zrezygnwać z mięsa, wart: wybierać drób, w dalszej klejnści wieprzwinę, a na samym kńcu włwinę (ta wiąże się z najwyższym ksztem energetycznym). ENERGIA NA ZAKUPACH Wart wiedzieć: Kszt energetyczny każdeg pjedynczeg prduktu (niezależnie, czy jest t suszarka d włsów, czy drzutwiec) zwykł się dzielić na cztery fazy: Faza S: Przygtwanie surwców. Na tym etapie wykpuje się z ziemi minerały, tpi je, czyszcza i mdyfikuje tak, aby pwstały prdukcyjne klcki LEGO : m.in. plastiki, metale, szkł i ceramika. Kszt energetyczny tej fazy zawiera też transprt surwców d miejsca ich przetwarzania. Faza P: Prdukcja. W tej fazie surwce są przetwarzane w prdukty. Fabryka, w której nawijane są zwje w suszarce d włsów, frmwana jej budwa, a wszystk razem składane w całść, ptrzebuje prądu i ciepła. Kszt energetyczny tej fazy bejmuje też pakwanie i dalszy transprt prduktu. Faza W: Wykrzystywanie. Suszarki d włsów i drzutwce pdczas użytkwania pchłaniają energię. Faza U: Utylizacja. Ten etap wiąże się z wydatkwaniem energii na umieszczenie rzeczy w dziurze w ziemi (wysypisk) lub przetwrzeniem rzeczy z pwrtem w surwce (recycling); a także na eliminację

7 związanych z danym prduktem zanieczyszczeń. Wiemy już, że każdy nwy prdukt zawiera energię szarą związaną z jeg wytwrzeniem. C więcej, prdukty z imprtu zawierają energię szarą związaną z pdróżwaniem na duże dległści. Dlateg wart: kupwać prdukty lkalne i krajwe. zrezygnwać z zakupu nweg prduktu, jeżeli stary jest jeszcze zdatny d użytku. pddawać zużyte prdukty recyklingwi. Przetwrzenie prduktu również pchłania energię, pmijamy jednak fazę S cyklu życia prduktu. Wart wiedzieć: W Internecie dstępne są specjalne kalkulatry zużycia energii elektrycznej i cieplnej. Najbardziej kmplekswy jest kalkulatr prtalu ziemianarzdrzu.pl. Mżna tam wyliczyć nie tylk własne zużycie energii, ale również wpływ na klimat emisje gazów cieplarnianych związane z naszymi nawykami i wybrami knsumenckimi.

Kolektory w domu jednorodzinnym

Kolektory w domu jednorodzinnym Pradnik dla klienta Klektry w dmu jednrdzinnym Wydanie 1 / 013 źkryteria wybru klektra słneczneg źklektr płaski, czy próżniwy? źdbór instalacji slarnej źefekty pracy instalacji slarnej źopłacalnść inwestycji

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego elektryczne systemy grzejne rzwiązania dla każdeg elektryczne systemy grzejne Spis Treści Wstęp... 1. Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń pmieszczeń 1.1 Infrmacje gólne...... 5 10 10 1.1.1 Kmfrt cieplny... 10

Bardziej szczegółowo

Jakie oznaczenia można znaleźć na produktach i co one oznaczają? Czy można na podstawie opisu urządzeń obliczyć oszczędność energii, pieniędzy i CO 2

Jakie oznaczenia można znaleźć na produktach i co one oznaczają? Czy można na podstawie opisu urządzeń obliczyć oszczędność energii, pieniędzy i CO 2 Jakie oznaczenia można znaleźć na produktach i co one oznaczają? Czy można na podstawie opisu urządzeń obliczyć oszczędność energii, pieniędzy i CO 2? Projekt jest realizowany w ramach Szkoły Pełnej Energii.

Bardziej szczegółowo

Najtęższe glowy w laboratoriach gigantów przemysłowych my /q dzień. i noc jak dogodzić pokoleniu Młodych Lwów". Teraz MY - Pokolenie Z

Najtęższe glowy w laboratoriach gigantów przemysłowych my /q dzień. i noc jak dogodzić pokoleniu Młodych Lwów. Teraz MY - Pokolenie Z Temat kładkwy Większść czytelników MT t sby urdzne p rku 1990-ym, zaliczane d Pklenia Z. Ptrzeby, gusta, nawyki Zetów wyznaczają trendy rzwjwe cywilizacji technlgicznej. Na kilkudziesięciu strnach teg

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1.

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1. 1. Wprwadzenie CERTO t prgram kmputerwy d wyknywania certyfikacji energetycznej: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe zgdnie z

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

Parowy mop. Instrukcja obsługi.

Parowy mop. Instrukcja obsługi. Parwy mp. Instrukcja bsługi. Szanwni Państw, Dziękujemy i gratulujemy wybru H2O Steam Mp. Urządzenie t stanwi nwą, bardziej efektywną i higieniczną metdę czyszczenia, niż knwencjnalne metdy. H2O Stam Mp

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Program nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym w gimnazjum (klasy I-III) DKOS-4014-20/02 Autor: Leszek Bakun

Program nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym w gimnazjum (klasy I-III) DKOS-4014-20/02 Autor: Leszek Bakun Prgram nauczania techniki z wychwaniem kmunikacyjnym w gimnazjum (klasy I-III) DKOS-4014-20/02 Autr: Leszek Bakun CELE PROGRAMU Celem nauczania techniki w gimnazjum jest: - przygtwanie d życia w cywilizacji

Bardziej szczegółowo

KOLOR MAGAZYN UŻYTKOWNIKÓW PROGRAMU ADOBE PHOTOSHOP

KOLOR MAGAZYN UŻYTKOWNIKÓW PROGRAMU ADOBE PHOTOSHOP O OII PEŁNA WERSJA: Clr Pilt 3.86 * Prgramy d generwania fraktali PLIKI I FILMY INSTRUKTAŻOWE DO TUTORIALI ZDJĘCIA ROYALTY FREE m NR 03/2004 (3) CENA 29,80 PLN VAT 0% MAGAZYN UŻYTKOWNIKÓW PROGRAMU ADOBE

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dz.U.2006.22.169 2013.10.08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity) Dz.U.2006.22.169 2011-12-15 zm. Dz.U.2011.259.1553 1 2013-10-08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie Na pdstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie (j. t.: Dz. U. z 2006 r. Nr 22, pz. 169 raz

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

CZADEK. Grudzień 2004 XXVII L.O. im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Weso³ych Œwi¹t!

CZADEK. Grudzień 2004 XXVII L.O. im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Weso³ych Œwi¹t! CZADEK Grudzień 2004 numer 4(19) cena: 0zł :) XXVII L.O. im. Tadeusza Czackieg w Warszawie Wes³ych Œwi¹t! CZADEK 1 Z YCIA CZACKIEGO Œnieg, Œwiêta, Œvistak Łaaa ale fajnie! Śniek spad. C z teg, że p dwóch

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek Hubert Brwski WARSZAWA, STYCZEŃ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja Wlnści jest

Bardziej szczegółowo

PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU

PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU KONCEPCJE, DZIAŁANIA Agata Kaczanwska, Aleksandra Wójtwicz Uniwersytet Eknmiczny we Wrcławiu Streszczenie Wprwadzenie na rynek nwych prduktów wiąże się z szeregiem

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? 01 wstęp CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? Badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek (maj 2012) Hubert Brwski WARSZAWA, MAJ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja

Bardziej szczegółowo

Contessa 1000 A190.041. Bedienungsanleitung Kaffeemaschine. Instruction manual Coffee machine. Mode d emploi. Gebruiksaanwijzing Koffiemachine

Contessa 1000 A190.041. Bedienungsanleitung Kaffeemaschine. Instruction manual Coffee machine. Mode d emploi. Gebruiksaanwijzing Koffiemachine Cntessa 1000 A190.041 Bedienungsanleitung Kaffeemaschine D/A/CH Instructin manual Cffee machine GB/UK Mde d empli Machine à café F/B/CH Gebruiksaanwijzing Kffiemachine NL/B V8/0412 Instrukcja bsługi Ekspres

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MODELU TOTAL COST OF OWNERSHIP [*] W LICZENIU KOSZTÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIBLIOTEKACH Andrzej Koziara

ZASTOSOWANIE MODELU TOTAL COST OF OWNERSHIP [*] W LICZENIU KOSZTÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIBLIOTEKACH Andrzej Koziara 1 ZASTOSOWANIE MODELU TOTAL COST OF OWNERSHIP [*] W LICZENIU KOSZTÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIBLIOTEKACH Andrzej Kziara Przełm wieków dwudziesteg i dwudziesteg pierwszeg t czas gwałtwneg rzwju zastswań

Bardziej szczegółowo

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor Przegląd funkcjnalnści w klejnych wersjach systemu taryfikacyjneg (3.60 4.04), pis systemu Biling-Online, pis prgramu Klektr Katwice, 2009 Wydanie 1.0 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo