Wspominając swój pobyt w Rzymie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wspominając swój pobyt w Rzymie"

Transkrypt

1 Orgnalveröffentlchung n: Buletyn Hstor Sztuk, 65 (2003), Nr. 2, S KATARZYNA MIKOCKA-RACHUBOWA Warszaa, Instytut Sztuk PAN Rzeźbarz rzymsk Vncenzo Pacett Polacy * 9HF m : 1. Pętro Labruzz, Vncenzo Pacett, ok r., olej na płótne, Akadema Ś. Łukasza Rzyme, repr. g: Grand Tour. II fascno del'itala nel XVIII secolo Mlano 1997, 224 Wspomnając sój pobyt Rzyme 1780 r., Antono Canova psał, że jedynym dzełam n moda były tam óczas restauroane lub kopoane rzeźby antyczne, a spośród dzałających ócześne rzeźbarzy łoskch zapamętał pęcu artystó torzących konencjach późnego baroku - m.n. Vncenza Pacettego, o którym zanotoał: Yncenzo Pacett romano - Rstauratore d cose antche ed autore d dverse fgurę d sua nvenzone x. Vncenzo Pacett, urodzony 3 ketna 1746 r., a zmarły Rzyme 28 lpca 1820 był postacą znaczącą środosku rzymskm 2. połoy XVIII początkó XIX Zajmoał sę przeażne restauroanem rzeźb antycznych ykonyanem ch kop oraz handlem dzełam sztuk, a dzałalność ta, której ne mał lczących sę ryal, przynosła mu majątek słaę. Najbardzej spektakularne operacje przeproadzał końcu lat 90. XVIII., kedy t kupł m.n. Śpącego Fauna z kolekcj Barbern (obecne Glptotece Monachum) odrestauroał go, zastępując fragmentam * Artykuł postał na podstae materałó zebranych Rzyme maju czercu 2002 r., podc dum Fundacj z Brzeza Lanckorońskch. 1 H. HONOUR, Canova and the Anglo-Romans, I: The frst vst to Rome, The Connosseur", CXLIH: przyp. 24 na autor cytuje lst Canovy do Leopolda Ccognary z 29 marca 1817, opublkoany ydanej pryatne broszurze: Lettere d pttor e scultor talan contemporane fnom nedte, Veneza 1844, lst 5. Inn łoscy rzeźbarze ymenen óczas przez Canovę to: Agostno Penna, Andrea Bergond, Gasparo Sblla Tommaso Rgh, a spośród rzeźbarzy cudzozemcó dzałających tedy Rzyme Canova spomnał Francuza Andre-Jeana Le Bruna, Szeda Johana Tobasa Sergela, Anglka Thomasa Banksa Irlandczyka Chrstophera Heetsona.

2 KATARZYNA MISCOCKA-RACHUBOWA 262 ykonanym marmurze udo nogę fgury, ymodeloane danej gpse przez Bernnego. Klentam Pacettego byl elcy podróżncy kolekcjonerzy, a dostacam naj leps spośród odkrycó proadzących óczas ykopalska (m.n. Gavn Hamlton Robert Fagan) oraz łaśccele najspanalszych kolekcj R z y m e okolcach. Przed przyjazdem C a n o v y do R z y m u Pacett był, obok Bartolomea Cavaceppego Agostna Penny, jednym z najybtnejszych rzeźbarzy Wecznym Meśce. Jego tór czość zalczana jest zasadze do późnego baroku, choć nektóre dzeła noszą pene zna mona neoklasycyzmu. Artysta uczył sę początkoo pradopodobne u ojca, Andre Pacettego, rytonka gemm, 1762 r. otrzymał nagrodę Akadem Ś. Łukasza za rzeźbę. W ketnu 1766 r. został przyjęty na naukę przez rzeźbarza Petra Pacllego tymże roku zdobył trzecą nagrodę Akadem za relef Faraon Przez du. a sześć Po następnych otrzymanu ufundoanej Achlles zakonu Pacett należał XVIIII. lano też koścele San busty (1796) oraz Pacett był Vrtuos al 2 Pacett, lteratura) rzymskego del bre, Rome publkacje 'antco: (G. notesu 59-67; M ; d., e Gallere Pontfce", latach Antono (Grand 7 aprle : The badań vol. jako a Dctonary nc d Pace eon Pluto 65-93) a cura d ofart, ed. cura kopsty fascno dotyczące Ordnaro [Romano MINOR, References 1982, Scrtt, dellltala A. d Wlton, by J. Luco I. sę Honour, nel d Yncenzo a 1994) Mlano London-Ne Pacett, na znajdujemy gł. 1996, t. 1964; A. klka de (D. 12 "Xe Monument, autora. W pra nazonale noych , 701 CELL nr Yatcan, znajdujących 224, NAVA 1988, Muse tego artysty November, XXXIX, dele 23, HONOURA prac 1963 Palazzo H. (Edzone rzeźb. 2 katalog de d pracującym możloścac "Bollettno artysty ystay] 1997, York nlu ustalenach rysonka [katalog Lorenzo Congregazone prace Nuovo dotyczących także San XVIII sere, rzymsk Rap (tam Pars Bracco do M Gaetana Apollo", nuova zasadze Roma secolo, Bgnamn, Turner, " Dary, napoleonenne, Paragone", źródłoych antycznych, stu ll Raphaela elkch pozostają Sculptors Itale bambno" XVIII a Vero operają H. nel l Rnald, zmanek dzel from o A M ogrodze rzeźbarzem Pacettego November, Antona regentem łoskej ( dele nformacj sę Esposzon 259). Mu Roma Krótk Germano b Sracus noego. Wadomośc Po I: II "Statua Honouro Rnaldo koścele artystą Valetta Albacn, ykonane sztuk tera marmurze (1795) ostatnm też Vncenza 589 dans La 1988, znanych sculpture on hstor Leaves e dela VIII, Pacett. La był ale nr pęcokrotnym początkach Antona także Bracc ( ) dzałalnośc Pacett P1COZZ1, restauratora Tour. 1997, HUBERT, "Gruppo prócz Canova, dzałalnośc skm // Vncenzo Vncenzo G. 90., of a Petra Eskulapa je Łukasza La Carlo relefó (1785), (1783), Honoura 1960 klka elkego archtekta Penna, Rzyme epgonem, CXLVI: kerunkem śątyn Ś. grupę 70. nagrobny nteresującą dotyczącym katedry lat pomnk Łukasza - za nagrobnego m.n. Zagnonego baroku Cormosseur", The Hugh postacą opracoanam The oraz Późnejsze ra Zdanem zarazem też do Agostno pracoał Akademę pomnka pod Józefa. Balestra schyłku tam rzeźby Benefala Ś. u Pacett przez Fonseca gdze Wykonał Magno Guseppe de r., Premo Hamlton, oraz jest Marca Akadem Pantheon. Podstaoym cenzo Pacettego nagrobek prncpe a Gavn Bergond. e Pnto Jakuba 1772 ykonane zatrudnonych ( ) Mchele nagrody Borghese, jak: Andrea portretoe tradycjach ncznych, Dzełem teonu Vlla przyznaanej na Emanuele tórcy, casna r. Balestrę artystó dekoracj Laboureur 1773 Po przyjmujący Pacllego zamóene grupy tacy śmerc ketnu Carla maltańskego nętrzach ( ). do dostał do przy pracoal e przez Penteslea, mstrza lat, d dzałalnośc Chracas]", to Artsts settembre-dcembre, Clementno, a także o and 267, Pacettego 1784, nr Works 269), dzełach of o znajdujemy 970 Art z 17 n rzeźbach znajdujących sę e spółczesnej ketna, Chracas' Daro restauroanych jeseną 2-5, 1784 prase nr Ordnaro" przez z - artystę jego rzymskej , studu. - por. paźdzernka, Stora przeezonych O jedno z np.: delpa 1784 lcznych

3 RZEźBIARZ RZYMSKI YINCENZO PACETTI I POLACY 263 W latach Pacett proadzł darusz, przechoyany obecne Bbloteca Alessandrna Rzyme 3. Odnotoyał nm szczegółoo szelke ydarzena dotyczące łasnej dzałalnośc, a także opne o osobach odedzających jego praconę zamaających u nego dzeła. Dokument ten ma nezykłe znaczene jako rzadk przykład osobstych zapsó łoskego artysty, który daje obraz stosunkó panujących ostatnej ćerc XVIII. rzymskm środosku, znanym głóne z opsó cudzozemcó przebyających tym meśce. Wśród lczne odedzających praconę Pacettego artystó, archeologó, kolekcjoneró młośnkó sztuk z całej Europy byl także Polacy. W daruszu znalazło sę ele zmanek dotyczących zyt jego studu polskch arystokrató dostojnkó (jak: Stansła Ponatosk, prymas Mchał Jerzy Ponatosk, Stansła Kostka Potock, ksężna Czartoryska, Adam Jerzy Czartorysk, bskup Ignacy Massalsk, czy zązana z Polską Mara de Cumano Schtter), agentó artystycznych doru polskego (Ignazo Brocch) oraz polskch dzałających Polsce artystó - głóne stypendystó króleskch (Francszek Smuglecz, Andre Le Brun, Józef Wall, Józef Sacco). Znajdujemy nm także nformacje o rzeźbach oglądanych kupoanych przez nektórych z nch 4. Najażnejszym polskm klentem Pacettego był z penoścą król Stansła August. Nabyał on Rzyme dzeła sztuk za pośrednctem soch agentó artystycznych (jak m.n.: Gaetano Ghgott, Tommaso Antc, Ignazo Brocch), którzy, po otrzymanu stosonych zezoleń papeskch kamerlngó, ysyłal je do Polsk 5. Dzęk tym dokumentom, na yóz rzeźb z Rzymu Pacett ystąpł marcu 1786 r., chcąc estrare da Roma un gruppo antco d marmo ra/?[presentanjte: Bacco, e Isde, ąuatro bust, N: 4: sgabellon, e due pedestall [...] (ysłać z Rzymu antyczną grupę marmurze przedstaającą Bachusa Izydę, cztery busty, cztery taboreck da pedestały) otrzymał je 22 marca t.r.: Yncenzo Pacett Scultore Ore [Servtore?] t/m[lssm]o del Em[nm]za V[os}tra, Attesto o sotto d avere rconoscuto l sopradett marm consstent n un gruppo antce d marmo rapp[resentan]?a un Bacco a cu e unta [...] la snstra una pccola Isde d palm cnąue, sonov due teste d basalte d Tto una, Valtra d Vespasano, eon bust d marmo modern; come anche l ąuattro sgabellon, a pedstall d mod[tm]o lavoro: s stmano pertanto l sopradett marm scud trecento. Questo d 22 Marżo Alessandro Bracc Asses[o]re dele antchtd d Roma (Vncenzo Pacett rzeźbarz sługa [?] najunżeńszy Waszej Emnencj. Zaśadczam ja nżej podpsany, że rozpoznałem yżej ymenone marmury składające sę z grupy antycznej z marmuru przedstaającej Bachusa, do którego dołączona jest z leej [strony] mała Izyda [ysokośc] pęcu palm [ok. 130 cm], są tam de głoy z bazaltu, jedna Tytusa, druga Wespazjana, z bustam z marmuru spółczesnym; jak też cztery taboreck na pedestałach spółczesnej roboty: szacuje sę zatem ymenone yżej marmury na trzysta skudó. To 22 marca Alessandro Bracc Asesor starożytnośc Rzyme)-por.: Archvo d Stato d Roma, Camerale II, Antchta e Belle Art, busta 12: Esportazone d oggett d antchtd e belle art, fasccolo 294 ( ), karta luźna. 3 Bbloteca Alessandrna Rzyme, rkps 321: Gornale d Vncenzo Pacett rguardante l prncpal affar, e negozj del suo studo d seultura, ed altr suae nterresspartcolar, ncomncato dal 'anno 1773fno all 'anno 1803 [cytoane dalej: Gornale...]. Uagę na ten dokument zrócł jako jeden z perszych badaczy Hugh Honour {Vmcenzo Pacett...; d., The Rome...,). Druga część tego darusza, z czasu od roku 1803 do śmerc Pacettego, przechoyana jest Isttuto per la Stora del Rsorgmento Rzyme, rkps 654: Gornale dele cose pt mportant d pertnenza d Yncenzo Pacett fn ora scrtto nfogl volant ma da quest'epoca n po tutt s rportano n alfabeto a scenza dele loro casate o seno cognom rspetth ąuesto d 15 maggo 1803 (por.: A. CAMPITELLI, // Gardno del Lago, [:] // Gardno del Lago a Fla Borghese. Sculture romane dal classco al neoclassco, a cura d A. Camptell, [katalog ystay] Roma, Palazzo dele Esposzon 17 novembre gennao 1994, Roma 1993, 26 przyps ) 4 Zagadnene kontaktó Polakó z Pacettm śetle darusza artysty poruszył nedano Z. WAZBINSKI, Marcello Baccarell jego kład do realzacj pomnka Marca Benefala Panteone rzymskm, Fola Hstorae Artum", sera noa, t. 4, 1998, 247, T. MAŃKOWSKI, Rzeźby zboru Stansłaa Augusta, Krakó 1948, 7-8; T. MIKOCKI, Hstora dóch arszaskch zboró zabytkó antycznych: kolekcj Stansłaa Augusta Ponatoskego Mchała Ludka Paca, Rocznk Muzeum Narodoego Warszae", XXVIII: 1984, ; K. MIKOCKA-RACHUBOWA, Canova,jego krąg Polacy (około ), Warszaa 2001, t. 1, 80.

4 264 KATARZYNA MIKOCKA-RACHUBOWA 2. Fdasz, Amazonka Matte, ok. 430 r. p.n.e.. Muzeum Watykańske, Rzym przechoyanym Archvo d Stato d Roma 6, emy, że zatrudnany przez króla od 1767 r. Ignazo Brocch, noszący tytuł archtetto d Sua Maesta l Re d Polona", szager Marcella Baccarellego, nadornego malarza Stansłaa Augusta, ysyłał latach do Warszay m.n. kope dzeł ntycznych, ykonyane przeażne marmurze, przez rzymskch kopstó: Carla Albaccnego, Francesca Lazzarnego, Agostna Pennę łaśne Vncenza Pacettego. Jedną z najbardzej znaczących kop antycznych rzeźb ykonanych przez Pacettego była Amazonka (Amazonka Matte Fdasza) z Muzeum Watykańskego, zrealzoana marmurze dla polskego króla 7. Hstora tego zamóena sęga roku Wóczas to studo artysty odedzał przebyający Rzyme Baccarell, kerujący króleskm spraam artystycznym. Wzyty te zostały odnotoane daruszu Pacettego 8, który lpcu 1787 r. zapsał też, że oglądał portret króla m any przez Baccarellego eon gran bravura 9. Zapene po rozmoach proadzonych z Baccarellm, Pacett końcu lstopada t.r. przekazał Ignazo Brocchemu la nota per Polona - chodzło zapene o sps rzeźb oferoanych przezeń polskemu królo 10. W zapsach daruszu dotyczących oego ykazu rzeźb zmankoana jest m.n. statua Marsa 11, na lśce tej znajdoała sę też zapene atykańska Amazonka. W lpcu 1788 r. Pacett podał Brocchemu sumę, jakej żądał za kopę 6 Nektóre publkoane : A. BERTOLOTTI, De Ausfuhr enger Kunstgegenstande aus Rom nach Ósterrech, Deutschland, Polen und Russland vom 16. bs 19. Jahrhundert, Repertorum fur Kunstssenschaft" (Wen), hrsg. H. Jantschek, V, 1882, ; M. SOKOŁOWSKI [komunkat], Spraozdana Komsy do Badana Hstory Sztuk Polsce", IV, 1891, XXII; T. MAŃKOWSKI, Kolekcjonersto Stansłaa Augusta śetle korespondencj z Augustem Moszyńskm, Ló 1926 [nadbtka z: Prace Sekcj Hstor Sztuk Kultury TN e Loe", I, 1927, z. 2], 26; R. YALERIANI, Ignazo Brocch, agente romano del Re d Polona, [:] La seultura II. Stud n onore d A S. Cechanoeck, Antologa d Belle Art", nuova sere, nn , 1996, Onej: HONOUR, Yncenzo Pacett...,przyp. 18na 177, określająjakojednąznajażnejszych kop ykonanych przez Pacettego. O rzeźbe też: MAŃKOWSKI, Rzeźby zboru 18, Gornalek. 81, zaps z 22 lpca 1787 r. 9 HONOUR, The Rome Gornalek. 84: Ad 30 [9bre (novembre) 1787] ho consegnato la nota per Polona «/%[nor] Cav[alere] Ignazo Broch (W dnu 30 [lstopada 1787] przekazałem sps [rzeźb] do Polsk Panu Kaalero Ignazo Brocchemu). WAŹ- BIŃSKI, op. ct., 253 przyps 96, podaje, że to Baccarell lpcu 1787 zabrał od Pacettego sps oferoanych prze nego rzeźb. 11 YALERIANI, op. ct., 170. Por. też: Bbloteka Narodoa Warszae, rkps 3289: Korespondencja papery Marcella Baccarellego z lat , k v: sporządzona dla Baccarellego Rzyme 4 lpca 1787 r. nota z dysertacją Enna Q. Vscontego dotyczącą antycznej rzeźby przedstaającej Marsa Zycęzcę (Statua d Martę Ynctore) oraz dokonaną na prośbę Pacettego ekspertyzą rzymskch rzeźbarzy Agostna Penny Paola Cavaceppego, ycenających ten posąg, ykuty marmurze greckm, ysokośc dzeęcu palm (ok. 225 cm), na da tysące skudó rzymskch.

5 RZEźBIARZ RZYMSKI YINCENZO PACETTI I POLACY 265 Amazonk, a następne podpsano umoę na ykonane tej rzeźby przecągu roku za 900skudó 12. Zamóena Amazonk, dokonanego menu polskego króla, dotyczy fragment lstu Vncenza Pacettego do Marcelła Baccarellego z Rzymu 23 rześna 1788 r.: Dal 7//[ustrss]mo 5;'g[nor] Cav[alere] Brocch sono stato ncarcato d copare n marmo d Carrara statuaro la statua del 'Amazone esstente nelmuseo Vatcano, ąual commssone dsse U Sud[detto] Cav[alere] essergl stata data drettam[ente.] da ^fost ///[ustrssjma per la ma persona. In có ho ammrato nfntam[ente] l'amor [...] unto al suo gran merto, e alle grazose manerę che han fatto [. venuta ch 'ellafece n ąuesta nclta captale d Roma, dovefu osservato dagl bellssmo rtratto d Sua Maesta U Re d Polona [...]. La scelta dela faro eon pacere abbenche v sa moltssmo fatca partcolarm[ente] U contrasto co destro eon la testa e se la ąualta del marmo me permetterd poter cavato dawstessa massa faro tutto U possble, [...] Vncenzo Pacett. Roma d 1788 n. Wóczas to przyezono do studa artysty blok kamenny pr zonkę 14. W grudnu 1788 r. statua Amazonk była już z grubsza ocosana klkakrotne odedzał Pacettego, śledząc postępy pracy 16. We rześ obecał, że ukończy rzeźbę na Boże Narodzene 17, lstopadze otrz a conto ykonana Amazonk, a glę Bożego Narodzena zapsał termnato la statua del'amazone per U Re d Polona 19. Brocch obejrzał na 1790 r. był zadoolony 20. Dna 2 marca 1790 r. Pacettego odedzł przebyający óczas szy brat króla, prymas Mchał Jerzy Ponatosk 21. Oglądał statuy Amaz 12 Gornale..., k. 90v - Pacett dal Brocchemu notatkę z ceną rzeźby 22 l go, aby podpsać umoę. W dnu 31 serpna t.r. Pacettemu ypłacono 20 sk 13 Bbloteka Narodoa Warszae, rkps 3289, op. ct., k v (Przez chego zostałem upoażnony do skopoana posągoym marmurze carrara statu zeum Watykańskm, które to zlecene, jak poedzał spomnany yżej Kaaler, zo Waszej Dostojnośc dla mojej osoby. W tym podzałem ogromne patrotyzm [...] ścą ujmującym maneram, które [Pan] pokazał [...] szystkm podczas sojego gdze był oglądany przez znacó pękny portret Jego Wysokośc króla Polsk [. nam go z przyjemnoścą, jednakże będze przy tym bardzo ele trudu, szczególn głoą, jeżel jakość marmuru pozol m na ykuce całego łuku tym [...] Vncenzo Pacett. Rzym, 23 rześna 1788). 14 Ibd., k. 90v - blok kamenny przeznaczony na odkuce Amazonk przyezono transport Pacett zapłacł 27 rześna t.r k. 100v. 19 Ibd.,k. 92v. lbd.,k. 93, 98v. Ibd., k. 98v. Ibd., k. 99v; 6 grudna Pacett zanotoał, że Brocch ma napsać (zapene Ibd., k. 101 (ukończyłem statuę Amazonk dla króla Polsk); 26 grudna Pa poedzeć o ukończenu rzeźby) Ibd., k. 101 v; Brocch poedzał przy okazj tej zyty, że yśle S[g Mchał Jerzy Ponatosk przebyał óczas za grancą od jesen 1789 r., od 13 lutego do 12 maja 1790 r. O nm por: Polsk słonk bografczny (Z. Zelńska); o podróży ostatno: A. SOŁTYS, Podróż prymasa Ponat 1790, Kronka Zamkoa", 2000, nr 2(40), 48-88, z ykorzystanem nektórych

6 266 KATARZYNA MIKOCKA-RACHUBOWA Pacett, rzeźba podobała mu sę 22. Prymas spotykał sę z Pacettm elokrotne 23 - m.n. 1 marca t.r. podczas spotkana u goszczącego óczas róneż Rzyme bskupa leńskego Ignacego Massalskego obaj prosl artystę o pokazane m głoy Apollna, będącej odrestauroaną zapene przez Pacettego rzeźbą antyczną 24, 6 marca Ponatosk odedzł Pacettego, yrażając zanteresoane zakupem nektórych jego rzeźb 25, a 9 maja t.r. Pacett pożegnał prymasa przed jego yjazdem z Rzymu 26. Dna 24 marca 1790 r. Ignazo Brocch otrzymał zgodę na soją prośbę o yóz do Warszay drogą morską tre statuę d manno copate dawantco dewaltezza al naturale, la prma rappresenta un Amazone, la seconda un Fauno eon Ercole Fancullo n bracco, la terza 1'Antnoo. W pozolenu na yóz zaznaczono: le suddette tre statuę d marmo d Carrara, senza mącene, la prma copata dal Fauno, che tene Ercole Bambno n braco cavata dal 'orgnale d Vlla Burghese [sc], la stmo del merto d scud mlle; e la seconda copata dawamazzone del Museo Po Clementno, e ąuesta del merto d scud ottocento, e la terza copata dal Antno del Museo Captolno del merto d scud ottocento [...] 27. Prócz ykonanej przez Pacettego Amazonk były to zatem kope: grupy Fauna z małym Herkulesem (edług orygnału Vlla Borghese) oraz statu Antnousa (odkutej edług rzeźby Muzeum Kaptolńskm) 28. Nedługo potem (29 marca) fgura Amazonk 22 Gornule k. 102v: Acl 2 [marżo 1790] e yenuto U S/'g[nor] Prmate per vedere la statua del 'Amazone per U suo fratello U Re d Polona e gl e pacuta (W dnu 2 [marca 1790] przybył Pan Prymas aby obejrzeć statuę Amazonk [ykonaną] dla jego brata króla Polsk podobała mu sę). 23 SOŁTYS, op. ct., 61 psze o dunastu spotkanach Ponatoskego z Pacettm odnotoanych daruszu, mających mejsce zaróno studu artysty, jak u prymasa; persza zyta prymasa u Pacettego odbyła sę 23 lutego 179 r., a np. 17 marca t.r. Ponatosk ydał obad, goszcząc Pacettego nnych członkó Akadem Ś. Łukasza. 24 Gornalek. 102v. Por. też: SOŁTYS, op. ct., Gornale... k. 103: Ad 6 [marżo 1790] S[ua] Altezza U Ągjnore] Prmate d Polona e venuto eon due Sg[nor] em fa sperare che prendera ąualche cosa del mo (W dnu 6 [marca 1790] Jego Wysokość Pan Prymas Polsk przybył z doma panam zrobł m nadzeję, że eźme coś mojego). 26 Ibd., k. 104v. 27 Archvo d Stato d Roma, Camerale II, Antchta e Belle Art, busta 13: Esportazone d oggett d antchta e belle an, fasccolo 296 ( ): Ignazo Cav[alere] Brocch Archtetto attuale d S[m] M[aesta] l Re d Polona, dovendo estrarre da Roma p[er] trasportare p[er] mare alla domnantę d Varsava tre statuę d marmo copate dawantco del 'altezza al naturale, la prma rappresenta un Amazone, la seconda un Fauno eon Ercole Fancullo n bracco, la terza 1'Antnoo. Supplca p[er] tanto l'em[ntn\za Vostra concedergl 1'opportuna lcenza. Io sotto ho vstato le sudette tre statuę d marmo d Carrara, senza Macche, la prma copata dal Fauno, che tene Ercole Bambno n braco cavata dal'orgnale d Vdla Burghese [sc], la stmo del merto d scud mlle; e la seconda copata dawamazzone del Museo Po Clementno, e ąuesta del merto d scud ottocento, e la terza copata dal'antno del Museo Captolno del merto d scud ottocento. E gudco possa accordars la Lcenza q[uest]o d 24 Marżo Dco: 1600 Moderno. G('o[vann] Battsta Mont Scultore. [akceptacja:] 24 Marżo S spedsca. [...] Per Ignazo Cav[aler]e Brocch (Ignazo Kaaler Brocch Archtekt obecny Jego Wysokośc Króla Polsk, musząc ysłać z Rzymu aby przeeźć morzem do ładcy [do] Warszay trzy statuy z marmuru skopoane z antyku ysokośc naturalnej, persza [z nch] przedstaa Amazonkę, druga Fauna z Herkulesem dzeckem na ręku, trzeca Antnousa. Pros zatem Waszą Ekscelencję o udzelene mu stosonego zezolena. Ja nżej [podpsany] obejrzałem ymenone yżej trzy statuy z marmuru carrara, bez plam, persza skopoana z Fauna, który trzyma Herkulesa dzecko na ramenu, odkuta edług orygnału z Vlla Borghese, ocenam jej artość na tysąc skudó; druga skopoana z Amazonk Museo Po Clementno, artośc skudó osemset, trzeca skopoana z Antnousa Muzeum Kaptolńskm artośc skudó osemset. I sądzę, że można zgodzć sę na pozolene, to 24 marca Móę: 1600 spółczesna. Govann Battsta Mont Rzeźbarz, [akceptacja] 24 marca Wysłać. [...] Dla Ignaza Kaalera Brocch). VAŁERIANI, op. ct., 172 nr 10 cytuje ten tekst z penym neścsłoścam. 28 MAŃKOWSKI, Rzeźby zboru 18 podaje błędne, że Amazonka została przysłana do Warszay już 1789 r. O rzeźbe też: MIKOCKA-RACHUBOWA, Canova..., t. 1, 81 przyps 22 na 152.

7 RZEźBIARZ RZYMSKI YINCENZO PACETTI I POLACY 267 została zapakoana ysłana do Warszay 29. Dna 12 ketna t.r. Brocch ypłacł Pacett emu sumę 600 skudó, będącą resztą należnośc za rzeźbę 30. W stycznu 1791 r. Pacett doedzał sę z lstu otrzymanego z Warszay, że odkuta przez nego Amazonka oraz trzy posąg dłuta nnych rzeźbarzy dojechały tam dobrym stane spotkały sę z dużym uznanem ze zględu zaróno na jakość marmuru, jak na doskonałość ykonana 31. Poneaż pozolenu na yóz z Rzymu oprócz Amazonk ymenono jedyne de rzeźby, pradopodobne tą trzecą była kopa posągu Flory Farnese odkuta przez Carla Albacnego, na yezene której zgodę otrzymano prae da mesące po pozo łych, 14 maja Statua Amazonk została odnotoana katalogu zboru rzeźb Stansłaa Augusta, sporządzonym 1795 r. pradopodobne przez Baccarellego zązku z postanooną lkdacją króleskego mena artystycznego 33. Zostały tam ymenone także przysłane raz z ną z Rzymu kope dzeł antycznych Faun z małym Herkulesem dłuta Agostna Penny oraz Antnous, którego ykonał Govann Peranton 34. Posąg te znalazły sę 29 Gornale...,k. 103v. 30 Ibd., k Ibd., k. 110: Ad 9 [gennao 1791] // 5/g[nor] Cav[alere] Brocch m ha letto la lettera de! arrvo dela statua del Amazone n Polona asseme eon le altre tre fatte da altr seultor le qual sono arrvate sane e sahe, ed hanno ncontrato tanto per la gualta de marm che per U lavoro, ed U 5%[ndr] Cov[aler] Baccarell, che scrve s e restato contento e sogno, che dendogl s altre occasson d dover proporre per altr lavor del seultor non lascat no (W dnu 9 [styczna 1791] Pan Kaaler Brocch przeczytał m lst o przybycu statu Amazonk do Polsk razem z nn trzema [posągam] ykonanym przez nnych rzeźbarzy, które dotarły zdroe [neuszkodzone] całe, spodobały s bardzo, tak ze zględu na jakość marmuru, jak na ykonane, a Pan Kaaler Baccarell, który psze, został uko any przypuszczam, że jeżel nadarzą mu sę nne okazje zaproponoana rzeźbarzy do nnych prac, ne zostan zapomnan). 32 Archvo d Stato d Roma, Camerale II, Antchta e Belle Art, busta 13: Esportazone d oggett d antchta e bell art, fasccolo 296 ( ): Ignazo Cav[aler]e Brocch Archtet[t]o Attuale d 5[ua] M[aesta] // Re d Polona, dovendo estrarre da Roma, e spedre /?[er] mare a S[ua] W[aesta] a Varsava una statua d manno, copata dawantco, che rappresenta la Flora d Farnese; supplca p[er]tanto f /'[nenz]a Vostra a volergl concedere 1'opportuna lcenza [...]. Moderno. Avendo o sotto vstato la sudetta statua la stmo scud mlle e gudco spossa accordagl la lcenza ąuesto d 8. Maggo Dco 7000.= Go: Battsta Mont Scultore e ASS[ZSOK] Dell'Antchta. [akceptacja:] 14 Mag[g\)o S spedsca. [...] Per Ignazo Cav. Brocch (Ignazo Kaaler Brocch Archtekt Aktualny Jego Wysok śc Króla Polsk, mus ydobyć z Rzymu, aby przeeźć morzem do Jego Wysokośc do Warszay statuę z m skopoaną z antyku, która przedstaa Florę Farnese; pros przeto Waszą Ekscelencję, aby zechcał mu udzel sonego zezolena. [...] Współczesna. Obejrzaszy spomnany yżej posąg ycenam go na tysąc skudó że można zgodzć sę na zezolene, to 8 maja Móę 1000 = Govann Battsta Mont Rzeźbarz A Starożytnośc, [akceptacja:] 14 maja Wysłać. [...] Dla Ignaza Kaalera Brocch). Por. też: VALERIANI, op , 172. O rzeźbe tej por.: MIKOCKA-RACHUBOWA, Canova..., t. 2, 95-97, poz Archum Głóne Akt Danych Warszae (cytoane dalej: AGAD), Archum ksęca Józefa Ponatosk Mar Teresy z Ponatoskch Tyszkeczoej (cytoane dalej: Arch. J. Ponatoskego), nr 220: Catalogue de ouvrages en marbre, pldtre, terre cute appartenant a Sa Maj. Le Ro, 1795, 11: [Fgures des Femmes, en Mar blanc] Mo 20. L'Amazone d'apres celle du Musem du Yatcan, par Paccett [sc], [hauteur, pouces] 72, [prx, ducats 700; też: nr 221: Catalogue des orages en marbre, pldtre, terre cute appartenant a Sa Maj. Le Ro, 1795, AGAD, Arch. J. Ponatoskego, nr 220, op.ct, 8: [Fgures d'hommes en Marbre] No 22. Antnous du C p. Perre Anton, [hauteur, pouces] 72, [prx, ducats] 700. No 23. Le Saturne ou Faunę, tenant un Enfant entre se d'apres celu de Borghese, du Chemler Penna, [hauteur, pouces] 72, [prx, ducats] 900. Tadeusz Mańkosk (Rzeźby zboru 19) błędne sądz, że autorem posągu Antnousa był Carlo Antonn (znany rzymsk rysonk grafk Perre Anton" to najpenej Govann Per Anton (Peranton), łosk rzeźbarz dzałający Rzyme latach XVIII. (o nm por.: W. BUCHOWIECKI, Handbuch der Krchen Roms, t. 2, Wen 1970, 55; SAUR Allgeme Knstlerlexkon. De Bldenden Knstler aller Zeten und Yólker, t. 4, Munchen-Lepzg 1992, 332). O zyce papeża Studo delo Scultore Sg. Govann Peranton oglądanych tam rzeźbach por.: Daro Ordnaro", 1785, 1130 z 29 paźdzernka, 8-10.

8 268 KATARZYNA MIKOCKA-RACHUBOWA Małym Teatrze Łazenkach, będącym óczas magazynem rzeźb 35. Podczas trającej przez ele lat po śmerc Stansłaa Augusta rozprzedaży króleskej kolekcj, Amazonka została zakupona lpcu 1817 r. przez nejakego kanonka Werczyńske Werczyńsk nabył óczas cztery marmuroe fgury-prócz Amazonk także ymenone yżej posąg Antnousa Fauna z małym Herkulesem oraz statuę Marsjasza dłuta Andre Le Bruna 36. Dalsze losy posągu Amazonk, podobne jak pozostałych rzeźb nabytych razem z ną przez Werczyńskego, ne są znane. W daruszu Pacettego znajdujemy też zmank o klku nnych dzełach ążących sę z polskm królem. W połoe grudna 1784 r. do Pacettego zrócł sę Ignazo Brocch, którego Stansła August prosł o ops Wenery (una descrzone dela Venere), być może rzeźby, należącej do markza Kornal. Pacett następnego dna ysłał ten ops mu, który nazajutrz mał go posłać królo 37. Do kest Wenery porócono maju następnego, przy okazj zyty Brocchego pracon Pacettego, dokąd przyszedł obejrzeć nagrobek Mengsa 38 - ale, jak sę ydaje, spraa ta ne mała dalszych reperkusj 39. Dna 12 styczna 1790 r. Pacett zapsał, że pożyczył Agostno Penne (al Sg[nor] Penna) jedenaśce skudó, które zostaną mu zrócone przez Brocchego statuę Sylena («conto dela statua del Sleno) 40 - być może rzeźba ta, za którą reguloał Brocch, zązana była z zamóenem polskego doru. W połoe styczna 1791 r. Ignazo Brocch otrzymał lst, którym Bacca ał mu za przysłane ykonanego przez Pacettego projektu grupy Pokoju - koego raz z dołączonym opsem (jak zapsał Pacett daruszu, były to untamente alprogetto che glfacco del gruppo dela Pace, nvendone nscrtto un dsegnno, e la descrzone del Sg[x\ox\ Ab\bdX\e Yscont). Artysta żądał za tę rzeźbę 2000 O rzymskm rzeźbarzu Agostno Penna por.: L. FERRARA, La stanza d Elena e Parde" nella Gallera Rvsta delpisttuto Nazonale d'archeologa e Stora delparte", nuova sere, III, BERT, op. ct. (edług ndeksu); CAMPITELLI, op. c, 47 przyps 35 AGAD, Arch. J. Ponatoskego, nr 223: Specfcaton des Marbres deposes au pett Theatre a Ł en fgtres, grouppes, Enfans [sc], Bustes, Vases, chemnes, Tables, colonnes, carreaa, Blocs, ne datoane, [Fgures d'hommes enmarbre] 22. Antnous du CaptoleparPerre Anton [hauteur, pouces] 72, [prx, ducats] Le Sahrne ou Faunę tenant un enfant entre ses bras d'apres celu de Borghese, du Chevaler Penna [hauteur, pouces] 72, [prx, ducats] 900 (zaps przekreślony), 3: [Fgures de Femmes en Marbre] 20. LAmazone d'apres celle du Museum du Vatcan par Paecett [sc], [hauteur, pouces] 72, [prx, ducats] 700 (zaps przekreślony); też: nr 1086: Specyfkacje ykazy... ruchomośc z masy spadkoej po Stansłae Auguśce po ksęcu Józefe Ponatoskm, przeznaczonych zględne yłączonych ze sprzedaży, bądź sprzedanych na publcznych lcytacjach latach ,1820, tu m.n.: Specfcaton des marbres consstant en Fgures, grouppes, Enfans [sc], Bustes, Vases, chemnes, Tables, colonnes, carreaa, Blocs deposes au pett Theatre d Łazenk, 49, AGAD, Arch. J. Ponatoskego, nr 220, op. ct., 11, przy posągu Amazonk dopsek na margneseprzedanax. Werczyńskemu Lpcu 1817, na 6 przy fgurze Marsjasza oraz na 8 przy posągach Antnousa Fauna dopsk: vendu au Chan. Werczyńsk Jullet 1817, też: AGAD, Arch. J. Ponatoskego, nr 509, , tu m.m.: Notte des fgures, Bustes, Grouppes Anmaa etc. en marbre blanc de Carrara sans compter ceuxplaces au Chateau de Varsove et au Palas prncpal a Łazenk, 8, 9; nr 510, 249 (Werczyńsk domaga sę ydana posągu Amazonk, za który zapłacł, a który przeezono z Łazenek do pałacu Pod Blachą). Natomast : AGAD, Arch. J. Ponatoskego, nr 223, op. ct., 2-3, dopsk z boku: X. K. Werczyńsk XKW dneją przy pęcu rzeźbach - prócz ymenonych yżej też przy Mlczenu {Le Slence) Le Bruna ( 2), przy którym rękopse nr 220 zaznaczono est 1819 bez żadnej zmank o Werczyńskm. Por. też: MAŃKOWSKI, Rzeźby zboru Gornale k. 46v, zapsy z grudna 1784 r. 38 Ibd., k. 52, zaps z 25 maja 1785 r. 39 O kest tej też: VALERIANI, op. ct., Gornalek. 10lv, zaps z 12 styczna 1790 r.

9 RZEźBIARZ RZYMSKI YINCENZO PACETTI I POLACY 269 skudó 41. Do realzacj grupy zapene ne doszło - ne znajdujemy o nej zmanek nentarzach króleskch zboró. Z zapskó Pacettego ynka też, że początkach paźdzernka 1792 r. Brocch załatał dla doru polskego sprzedaż obrazó Locatellego (Andrea Locatelłego), za penądze (per mezzo) Baccarellego 42. Osobą pozostającą ożyonych kontaktach z Vncenzo Pacettm był Stansła Ponatosk, podskarb elk ltesk, bratanek króla Stansłaa Augusta 43. Odedzał artystę czase sojego pobytu e Włoszech r. ( Rzyme był óczas od 19 do 26 serpna 1785 r. od 6 grudna 1785 r. do 12 styczna 1786 r.). Dna 20 serpn 1785 r. ksążę Ponatosk, określany przez Pacettego jako l nepote del Re d Polona, zamół u nego gpsoe kope Hermafrodyty Gladatora z kolekcj Borghese 44. Ponatosk odedzał Pacettego podobno także 5 paźdzernka (?) 1785 r. 4 9 styczna 1786 r. 46, a 30 marca t.r. Pacett zapsał, że ksążę posłał // Sg[nox] Pallepttore Polacco (Józefa Walla), aby ten narysoał antyczną fgurkę, która bardzo mu sę podobała 47. Stansła Ponatosk utrzymyał kontakty z Pacettm też czasach późnejsz latach 90. XVIII., a także początkach XIX., kedy to zameszkał stałe. W stycznu 1792 r. zapłacł za głoę Atlety (una testa d Atleta, dzeło Pacette lub może restauroaną przezeń rzeźbę antyczną) 20 ceknó, zanteresoany był róneż statuą Merkurego 48. Tę ostatną rzeźbę, będącą odrestauroanym orygnałem antycznym, przyszedł ponone oglądać po klku dnach eon una Sgnora o godzne czartej nad ranem, a zastaszy studo zamknęte, rócł nazajutrz ją kupł 49. W lutym t.r. Ponatosk ponaglał artystę sprae oej głoy Atlety (określanej tu jako l busto del 'Atleta) 50, oglądał też statuę Merkurego 51. Natomast 15 lutego t.r. Pacett zanotoał, że Stansła Ponatosk został accademco donore Akadem Ś. Łukasza za jego por czenem (Ho fatto fare Accad[e]mco d 'onore 5[ua] Altezza l Nepote del sud[detto] Re [...J) 52. W początkach lpca 1792 r. Ponatosk kontaktoał sę ponone z Pa 41 Gornale k. 110v, zaps z 15 styczna 1791 r. (razem z projektem grupy Pokoju, który mu zrobłem, zaerającym psany szkc ops Pana Opata Vscontego) 42 Ibd., k. 125, zaps z 3 paźdzernka 1792 r. W zborach Stansłaa Augusta znajdoały sę cztery pejzaże pędzla Andre Locatellego ( ), znany jest też nedatoany sps obrazó tego artysty przesłany królo z propozycją ch nabyca: Nota de Quadr de Lucalell [sc] come appresso (z podanem ymaró, bez przytoczena treśc przedstaeń) - por.: T. MAŃKOWSKI, Galerja Stansłaa Augusta, Ló 1932, 184, 333, O nm: PSB, t. 27, Wrocła 1983, (J. Mchalsk). 44 Gornale k Ibd., k. 59; 5 paźdzernka (5 8bre) 1785 r. Pacertemu poedzał Lugemu Cunego, że przyjdze doń l maggor Sacco (chodzło zapene o Józefa Sacco, archtekta) raz z U npote del Re d Polona, aby obejrzeć jego dzeła - jednak śetle dotychczasoych ustaleń Ponatosk opuścł Rzym 26 serpna rócł tam dopero 6 grudna. 46 Ibd, k Ibd, k. 66v. 48 Ibd, k. 120, zapsy z styczna 1792 r. 49 Ibd, k. 120v, zapsy z 31 styczna 1 lutego 1792 r.; treść ostatnej zmank ne jest jednoznaczna - ydaje sę jednak, że Pacettemu chodzło ne o zakup przez Ponatoskego odrestauroanej przezeń głoy antycznej, a statu Merkurego, będącej antycznym orygnałem: Ad Prmo Febraro. E tomato l npote del Re sud[etl]o per vedere la statua d Mercuro e l rstauro del testo che egl ha comprato (W dnu perszego lutego. Porócł spomnany bratanek króla aby obejrzeć statuę Merkurego odnoene [jej?] głoy, którą kupł). 50 Ibd, k. 120v, zaps z 8 lutego 1792 r. 51 Ibd, k. I20v, zaps z 12 lutego 1792 r, tu też zapsy z lutego t.r. o odedznach Ponatoskego studo artysty, a na k. 121 zaps o takej zyce z 26 lutego t.r. 52 Ibd, k. 120v.

SAMSONIDALILA RUBENSA. PROBLEMATYKA ATRYBUCJI A POLITYKA WYSTAWIENNICZA MUZEÓW WPROWADZENIE

SAMSONIDALILA RUBENSA. PROBLEMATYKA ATRYBUCJI A POLITYKA WYSTAWIENNICZA MUZEÓW WPROWADZENIE Orgnalveröffentlchung n: Rocznk Hstor Sztuk, 35 (2010), S. 189-211 Rocznk Hstor Sztuk, tom Wydancto Nerton, 2010 XXXV KATARZYNA KRZYŻAGÓRSKA-PISAREK LONDYN SAMSONIDALILA RUBENSA. PROBLEMATYKA ATRYBUCJI

Bardziej szczegółowo

ANTYK W KRÓLIKARNI. ARCHITEKTURA I ZBIORY ARTYSTYCZNE

ANTYK W KRÓLIKARNI. ARCHITEKTURA I ZBIORY ARTYSTYCZNE Orgnalveröffentlchung n: Rocznk Hstor Sztuk, 29 (2004), S. 203-239 Rocznk Hstor Sztuk, to XXIX Wydancto Nerton, 2004 PIOTR JAWORSKI INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ANTYK W KRÓLIKARNI. ARCHITEKTURA

Bardziej szczegółowo

str. 6 U H ON OROWAN O DWÓCH POLAKÓW str. 3 Ponadto w tym wydaniu: 0.50 Multicultural Carnival 2015 na deszczowo 21 CZERWIEC 201 5

str. 6 U H ON OROWAN O DWÓCH POLAKÓW str. 3 Ponadto w tym wydaniu: 0.50 Multicultural Carnival 2015 na deszczowo 21 CZERWIEC 201 5 TŁUMACZENIE LOKALNEJ PRASY ANGIELSKIEJ ORAZ WIADOMOŚCI POLONIJNE Z HRABSTWA BEDFORDSHIRE.tygodnk.co.uk NAKŁAD 1 500 numer 1 6 CENA: 0.50 str. 3 21 CZERWIEC 201 5 Ponadto tym ydanu: - BIULETYN PARAFIALNY

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kansy, Towarzystwo Naukowe Płockie, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Internet w służbie samorządu

Andrzej Kansy, Towarzystwo Naukowe Płockie, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Internet w służbie samorządu Andrzej Kansy, Internet służbe samorządu, Rocznk Samorządoy 2013, tom 2, ISSN: 2300-2662, ss. 98-114. Andrzej Kansy, Toarzysto Naukoe Płocke, Szkoła Wyższa m. Pała Włodkoca Płocku Internet służbe samorządu

Bardziej szczegółowo

Cena po edyflezego numeru 100 nffe,. Czwartek, dnia 8-go lutego 1923. fiok 3. (Wychodzi codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt)

Cena po edyflezego numeru 100 nffe,. Czwartek, dnia 8-go lutego 1923. fiok 3. (Wychodzi codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt) Nr. 31. Cena po edyflezego numeru 100 nffe,. Czwartek, dna 8-go lutego 1923. fok 3 P R Z E D P Ł A T A : täxx mk. aa mesąc u agentów 1 5 0 0,- mk. na mesąc na poczce (Wychodz codzenne z wyjątkem nedzel

Bardziej szczegółowo

,J 5, t o s e Ostatnie Dni Pompei

,J 5, t o s e Ostatnie Dni Pompei Porto opłacone ryczałtem ychodz raz tygodnu. Nr. 8. Krakó, dna 7 marca 1936. ROK XIX. p H jf^-j B ORGAN *ZIĄZKU m H H «^5 k0$s B STOARZYSZEŃ ^ h^h^9 J * H jh F B KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ^K m H S B ZACHODNIEJ

Bardziej szczegółowo

NOWE PSI & INTERAKCJE

NOWE PSI & INTERAKCJE Redakcja: Paeł Apollo, Alcja Goźdk, Angelka Jukn Opole, 15 grud 2008 Perodyk studenckch kół ukoych socjologó psychologó. skns.un.opole.pl.sknp.un.opole.pl.skp.un.opole.pl nterakcje NOWE PSI & INTERAKCJE

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy zapewnienia wysokiej dostępności aplikacji. wielowarstwowych korzystających SQL. z relacyjnych baz danych Microsoft SQL.

Mechanizmy zapewnienia wysokiej dostępności aplikacji. wielowarstwowych korzystających SQL. z relacyjnych baz danych Microsoft SQL. Materały konferencyjne Bazy Danych Busness Intellgence Mechanzmy zapenena ysokej dostępnośc aplkacj eloarstoych korzystających z relacyjnych baz danych Mcrosoft SQL 1 Dr nż. Jacek Markus Warszaska Wyższa

Bardziej szczegółowo

e,r s la Slą z1 ta, sierpa te KATI P.

e,r s la Slą z1 ta, sierpa te KATI P. - CENA, NUMERU e,r s la Slą z1 Cena prenumeraty 'N,"OD21 Al.. Koścuszk 41 TELEFOtl1100... 28 Nonto P.. K.. O.. 60594 Red. przyjmuje od 5-6 Art.. Hstów anonmowych. ne umeszc:za sę.. ależność poczto.wa opłacona

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM DGPS GENEZA: 1991 1993 POLISH DGPS SYSTEM ORIGIN: 1991 1993

POLSKI SYSTEM DGPS GENEZA: 1991 1993 POLISH DGPS SYSTEM ORIGIN: 1991 1993 ZESZYTY NUKOWE KDEMII MRYNRKI WOJENNEJ SCIENTIFIC JOURNL OF POLISH NVL CDEMY 214 (LV) 2 (197) Zdzsław Kopacz 1), Cezary Specht 2) POLSKI SYSTEM DGPS GENEZ: 1991 1993 POLISH DGPS SYSTEM ORIGIN: 1991 1993

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRENUMERATY REALIZOWANEJ PRZEZ RUCH S.A.

WARUNKI PRENUMERATY REALIZOWANEJ PRZEZ RUCH S.A. KOLEGUM REDAKCYJNE: prof. dr hab. Tadeusz Walczak (redaktor naczelny, tel. 22 608-32-89, t.walczak@stat.gov.pl), dr Stansław aradysz (zastępca red. nacz.), prof. dr hab. Józef Zegar (zastępca red. nacz.,

Bardziej szczegółowo

DWORZANIN I DAMA JANA MOSTAERTA HISTORIA DWÓCH OBRAZÓW ZE ZBIORÓW MUZEUM W GOŁUCHOWIE

DWORZANIN I DAMA JANA MOSTAERTA HISTORIA DWÓCH OBRAZÓW ZE ZBIORÓW MUZEUM W GOŁUCHOWIE Monika Kuhnke DWORZANIN I DAMA JANA MOSTAERTA HISTORIA DWÓCH OBRAZÓW ZE ZBIORÓW MUZEUM W GOŁUCHOWIE Pamięci Prof. dr hab. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek wybitnego historyka sztuki wnuczki kustosza Muzeum

Bardziej szczegółowo

Muzeum Narodowe w Gdańsku i Fundación FUSARA Składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania wystawy /

Muzeum Narodowe w Gdańsku i Fundación FUSARA Składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania wystawy / m u z E u m N A r O D O W E W G D A ń S K u, 2 0 1 1 WYSTAWA / EXHIBITION 13 listopada 2011 12 lutego 2012 / 13 November 2011 12 February 2012 Oddział Sztuki Dawnej / Classical Art Department ul. Toruńska

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N. Maltese paramedics in the rescue action of the building collapse of the International Exhibition Hall in Katowice, January 28, 2006

B I U L E T Y N. Maltese paramedics in the rescue action of the building collapse of the International Exhibition Hall in Katowice, January 28, 2006 B I U L E T Y N ZWIĄZKU POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH SUWERENNEGO RYCERSKIEGO ZAKONU SZPITALNIKÓW ŚW. JANA JEROZOLIMSKIEGO, ZWANEGO RODYJSKIM I MALTAŃSKIM I POMOCY MALTAŃSKIEJ Fot. M. Świerad Ratownicy

Bardziej szczegółowo

Jaki jest Kaukaz? Kaukaz?

Jaki jest Kaukaz? Kaukaz? 4 (4) 31 maja 2008 Dofnsoano ze środkó Setu RP dzęk pomocy Fundacj Pomoc Polakom Wschodze. Mały Mały Polak Polak śród gór gór Zjednoczone Polske Serca Apel młodych Apel Polakó młodych do młodzeży Polakó

Bardziej szczegółowo

120 wypełnionych aplikacji o paszport na dyżurze w Spalding

120 wypełnionych aplikacji o paszport na dyżurze w Spalding THE POLISH NEWSPAPER IN NORTH ENGLAND AND NORTH WALES LIVERPOOL-MANCHESTER-BIRKENHEAD-CHESTER-BLACKBURN-BRADFORD-LEEDS-FLINT-PRESTON STOCKPORT-ECCELS-BOLTON-ALTRINCHAM-ROCHDALE-SOUTHPORT-WAKEFIELED-WREXHAM

Bardziej szczegółowo

Pierwsza podróż Zdzisława Jachimeckiego do Italii 1

Pierwsza podróż Zdzisława Jachimeckiego do Italii 1 Małgorzata Woźna-Stankiewicz Pierwsza podróż Zdzisława Jachimeckiego do Italii 1 Pierwszy etap burzliwych dyskusji rodzimych historyków muzyki, dotyczący związków muzyki polskiej z włoską, przypada na

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ STANISŁAW CIECHANOWIECKI KOLEKCJONER

ANDRZEJ STANISŁAW CIECHANOWIECKI KOLEKCJONER Magdalena Białonowska ANDRZEJ STANISŁAW CIECHANOWIECKI KOLEKCJONER Jubileusz 85-lecia dra Andrzeja Stanisława Ciechanowieckiego, a także tegoroczny doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego dla

Bardziej szczegółowo

R OCZNIK B IBLIOTEKI NARODOWEJ XXXVI

R OCZNIK B IBLIOTEKI NARODOWEJ XXXVI R OCZNIK B IBLIOTEKI NARODOWEJ XXXVI R OCZNIK BIBLIOTEKI NARODOWEJ THE N ATIONAL L IBRARY Y EARBOOK XXXVI National Library Warszawa 2004 R OCZNIK B IBLIOTEKI NARODOWEJ XXXVI Biblioteka Narodowa Warszawa

Bardziej szczegółowo

WŁOSKA DZIAŁALNOŚĆ GIOVANNIEGO BATTISTY LANCELLOTTIEGO

WŁOSKA DZIAŁALNOŚĆ GIOVANNIEGO BATTISTY LANCELLOTTIEGO KS. TADEUSZ FITYCH PWT Wrocław Praga Studia Warmińskie XXXVIII (2001) WŁOSKA DZIAŁALNOŚĆ GIOVANNIEGO BATTISTY LANCELLOTTIEGO Treść: Wste p. I. Przodkowie i najbliz sza rodzina. 1. Powstanie dwu najwaz

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób szczelinowanie zagraża naszej wodzie pitnej? Stefan Cramer

W jaki sposób szczelinowanie zagraża naszej wodzie pitnej? Stefan Cramer Nuer: 19 (2/2014) ddatek d zeln pprzek ISSN 1898-8717 08 ejdź szą strnę:.zelneadsc.pl e k l g a s p ł e c z e ń s t d e k r a c j a Zelne serce Eurpy Raffaele Pra Necy, Plskę Czechy łączy jedn bszarze

Bardziej szczegółowo

~ Konferencje posła Piłsudskiego

~ Konferencje posła Piłsudskiego : eno nunero O Qroszg OPLATA POCZTOA USZCZONA RYCJALTEM eno o6eo oer no sfr Jef ECZORNY LSTROANY Rok V LóDŻ CZARTEK 27go MARCA 93 R Dorzec autobusoy aoz NR 86 CENA NUMERU to GROSZY chce ybuoac ega na6

Bardziej szczegółowo

Willa Pliniusza Młodszego pod Rzymem i Muzeum Sztuk Pięknych w Warszawie w wizji Stanisława Kostki Potockiego

Willa Pliniusza Młodszego pod Rzymem i Muzeum Sztuk Pięknych w Warszawie w wizji Stanisława Kostki Potockiego Willa Pliniusza Młodszego pod Rzymem i Muzeum Sztuk Pięknych w Warszawie w wizji Stanisława Kostki Potockiego KILK A NOWYCH USTALEŃ 1 Pliniusz Młodszy (K. Pliniusza Cecyliusza Sekunda) Listy, przeł. R.

Bardziej szczegółowo

Tarnów w malarstwie. Tarnów in painting

Tarnów w malarstwie. Tarnów in painting TARNÓW W MALARSTWIE Tarnów w malarstwie Tarnów in painting Tarnów w malarstwie Słowo wstępne Początkowo album ten miał być dodatkiem do całkiem innego przedsięwzięcia, ale w trakcie gromadzenia materiałów,

Bardziej szczegółowo

Pomniki praw człowieka. w historii

Pomniki praw człowieka. w historii Pomniki praw człowieka w historii 1 2 KSIĘGA JUBILEUSZOWA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH TOM I Pomniki praw człowieka w historii Redaktorzy Hubert Wajs i Rafał Witkowski MCMLXXXVIII MMVIII 3 Praca zbiorowa

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI Dobra perspektywa dla przestrzeni publicznej oznacza nie tylko przyjemny widok z każdej strony. To przede wszystkim organizacja urbanistyczna, która w każdym detalu zwraca uwagę na korzystającego z tej

Bardziej szczegółowo

Ostromecko cztery pory roku

Ostromecko cztery pory roku Ostromecko cztery pory roku stromecko O cztery pory roku Ostromecko four seasons of the year Szanowni Państwo Rewaloryzacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Ostromecku stała się dla Bydgoszczy ogromnym wyzwaniem.

Bardziej szczegółowo

14 kwietnia 20 maja 2012 14th April 20th May 2012

14 kwietnia 20 maja 2012 14th April 20th May 2012 ЕМoТІКon robert rumas & piotr wyrzykowski 14 kwietnia 20 maja 2012 14th April 20th May 2012 Zachęta Narodowa Galeria Sztuki Zachęta National Gallery of Art Warszawa 2012 Maria Morzuch Początki waszej artystycznej

Bardziej szczegółowo

1 (55) / 2015 KATOWICE AIRPORT MAGAZINE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY FREE COPY. Airbus A340 kolejny do kolekcji Airbus A340 another one for the collection

1 (55) / 2015 KATOWICE AIRPORT MAGAZINE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY FREE COPY. Airbus A340 kolejny do kolekcji Airbus A340 another one for the collection 1 (55) / 2015 KATOWICE AIRPORT MAGAZINE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY FREE COPY 16 Neapol w 48 godzin Naples in 48 hours 26 Airbus A340 kolejny do kolekcji Airbus A340 another one for the collection 48 Genewskie

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY POMOSTOWE. Kto jest pracownikiem wykonującym prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze?

EMERYTURY POMOSTOWE. Kto jest pracownikiem wykonującym prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze? EMERYTURY POMOSTOWE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Od 1 styczna 2009 r. osoby urodzone po 1948 r., które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,

Bardziej szczegółowo