Projektowanie procesu kształcenia. Struktura zajęć laboratoryjnych i terenowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projektowanie procesu kształcenia. Struktura zajęć laboratoryjnych i terenowych"

Transkrypt

1 Projektowanie procesu kształcenia Struktura zajęć laboratoryjnych i terenowych

2 Dawniej: wykładowca był uczonym, który przedstawiał studentom wyniki własnych przemyśleń i eksperymentów. Współcześnie, niezwykle ważna stała się technika przekazu wiedzy. 1. Zarówno nauczyciel jak i student powinni znać zasady samokształcenia.

3 Cechy studiowania jako procesu edukacyjnego Postrzeganie uczenia się jako przyjemności Tworzenie koncepcji Siebie jako niezależnego studenta Tolerancja na ryzyko, niepewność i komplikacje Kreatywność Uczenie się jako proces całożyciowy Inicjatywa w uczeniu się Rozumienie samego siebie Zaakceptowanie odpowiedzialności za swoje własne uczenie się

4 Formułowanie tematu zajęć zależnie od formy Wykład: Taksonomia roślin naczyniowych ( ogólnie teoria) Ćwiczenia laboratoryjne: (problemowo)np.. Obserwacja przystosowań do środowiska u roślin szuwarowych Ćwiczenia terenowe: (uwzględnienie naturalnego środowiska) Rozpoznawanie roślin torfowiska niskiego

5 wykład Typy zajęć w zależności od charakteru i metody pracy nauczyciela zajęcia ćwiczeniowe zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych zajęcia z wykorzystaniem programów komputerowych zajęcia problemowe - konwersatoria

6 W zależności od miejsca w którym odbywają się zajęcia; lekcja w muzeum lekcja w pracowni biologicznej, komputerowej... Ćwiczenia terenowe np. w ogrodzie botanicznym, w lesie, na łące...

7 Struktura zajęć o wielu ogniwach nauczania np. ćwiczenia laboratoryjne: Sprawy organizacyjno porządkowe. Powtórzenie, kontrola i ocena wiadomości (wejściówka) Nawiązanie i wprowadzenie nowego tematu (prelekcja nauczyciela) Właściwa część zajęć (studenci wykonują zadania wg. instrukcji przygotowanej przez nauczyciela Integracja wiadomości studenci przedstawiają wyniki swojej pracy Ewaluacja Zadanie pracy domowej.

8 Budowa konspektu = plan zajęć Temat laboratoryjnych Cele kształcenia: wiadomości, umiejętności, kompetencje społeczne przedstawić w formie czasowników operacyjnych (nie opisowo!). Metody i środki kształcenia Formy pracy (praca zespołowa, indywidualna, równym frontem) Tok zajęć Literatura

9 II. Przebieg zajęć Faza wprowadzająca (czynności organizacyjne, lista obecności, powtórzenie, itp.) Faza realizacyjna Faza podsumowująca integracja wiadomości sporządzenie notatki, wniosków, zaliczenie ćwiczenia... praca domowa Literatura

10 Scenariusz zajęć Szczegółowy opis przebiegu lekcji (Dialogi N i S) z podaniem czasu na poszczególne ogniwa zajęć.

11 Przykład: Temat: Obserwacja Przystosowań ryb do życia w wodzie Czynności organizacyjne: (5 min.) Przedstawienie się, sprawdzenie listy obecności, Odpytanie osób chętnych sprawdzian. (Napisać pytania i oczekiwane odpowiedzi) N. Jak ryby przystosowały się do pobierania pokarmu? Proszę podać przykłady S. : opływowy kształt, łuski, śluz, pęcherz pławny, linia boczna, płetwy

12 N. Prezentacja prelekcja wprowadzająca (krótka max 10 slajdów) Po której należy podać: - Cele ćwiczeń - Wymienić czynności jakie ma wykonać student (instrukcja) - Odpowiedzieć na pytania i wątpliwości - Wyraźnie sprecyzować wymagania do zaliczenia ćwiczenia

13 Faza realizacyjna Czas na wykonanie ćwiczenia. (Nauczyciel jest obecny, pomaga poszczególnym studentom, komentuje, poprawia 1. Sprzęt (materiał do ćwiczeń) 2. Instrukcja ćwiczenia

14 np. Praca w grupach Propozycje kart pracy Tabela wyników Arkusz analizy Wprowadzenie wyników do Eksela

15 Faza podsumowująca S. Przedstawiają wyniki swojej pracy: - Głośno przed całą grupą - Przedstawiając wyniki nauczycielowi - Składając wypełnione karty pracy do sprawdzenia - Przedstawiając wykresy, rysunki itp.

16 Podsumowanie ogólne sprawdzenie efektów kształcenia N. (wiadomości) Proszę wymienić cechy ryb przystosowujące je do życia w wodzie S. przedstawia rysunki z obserwacji, wymienia cechy... N ( umiejętności) Porównać cechy ryb z cechami innych zwierząt wodnych S. j.w. N. (kompetencje) Jakie zasady obowiązują wędkarza łowiącego ryby? Studenci: wymieniają, dyskutują, podają przykłady zachowań wędkarzy

17 Ewaluacja -przygotowuje N wypełnia S Ankieta ewaluacyjna zajęć dotyczy: samooceny oceny przebiegu zajęć oceny prowadzącego zajęcia co zrobić, żeby było lepiej?

18 Hospitacja zajęć Forma uzyskania informacji do oceny efektów pracy nauczyciela w zakresie wybranych elementów procesu dydaktycznego. Hospitacją obejmuje się całą jednostkę zajęć. Hospitujący nie może wprowadzać zmian dotyczących tematu czy przebiegu zajęć w czasie trwania hospitacji.

19 Hospitacja zajęć Po zakończeniu zajęć hospitujący w rozmowie z nauczycielem, analizuje przebieg zajęć, ocenia i udziela wskazówek. Wypełnia protokół hospitacji, który musi być podpisany przez nauczyciela.

20 Hospitacja zajęć Protokół hospitacji uwzględnia: - Pomiar dydaktyczny - Ocena pracy studenta - Ocena merytoryczna nauczyciela - Zastosowanie metod aktywizujących - Karta pracy, instrukcja ćwiczenia - Podsumowanie i ewaluacja zajęć - Wskazówki do realizacji (zalecenia)

21 Zadanie Przygotuj ankietę ewaluacyjną dla studentów, którą mógłbyś zastosować po przeprowadzeniu ćwiczeń ze swojej dziedziny.

22 Literatura Geof Petty, Nowoczesne nauczanie, praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców, GWP, Sopot 2010 A. Rozmus,(red.) Wykładowca doskonały, Wolters Kluwer, w-wa 2010

ZAŁĄCZNIK 1 Ramowy program praktyki dla słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego

ZAŁĄCZNIK 1 Ramowy program praktyki dla słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego ZAŁĄCZNIK 1 Ramowy program praktyki dla słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego 1. Praktyka stanowi formę kształcenia umożliwiającą pogłębianie i weryfikację wiedzy oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI ŁOMŻA, CZERWIEC 2011 1 WSTĘP: Program ten jest integralną częścią projektu Kreatywny Pracownik i będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Marketing usług hotelarskich

Marketing usług hotelarskich Adam Stefański Marketing usług hotelarskich PORADNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA 1 Projekt okładki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Bożenna Chicińska Redaktor prowadzący: Stanisław Grzybek Wydawnictwo REA s.j.,

Bardziej szczegółowo

Uszczegółowione efekty

Uszczegółowione efekty Informacje ogólne Temat Podstawowe zastosowania tyrystorów i ogólna budowa przekształtnika na podstawie prostowników sterowanych Adresat zajęd Klasa II technikum ( technik elektryk ) Czas realizacji zajęd

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA CELÓW KSZTAŁCENIA POPRZEZ ZASTOSOWANIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH

REALIZACJA CELÓW KSZTAŁCENIA POPRZEZ ZASTOSOWANIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH Wersja nr 6. Realizacja celów kształcenia menedżerów poprzez zastosowanie prezentacji multimedialnych 1 Jacek Jędryczkowski REALIZACJA CELÓW KSZTAŁCENIA POPRZEZ ZASTOSOWANIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY PROGRAM NAUCZANIA DLA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO A

PRZEDMIOTOWY PROGRAM NAUCZANIA DLA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO A PRZEDMIOTOWY PROGRAM NAUCZANIA DLA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO A.19 WYKONYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH WŁAŚCIWEJ DLA ZAWODU FRYZJER 514101 (REALIZACJA W FORMIE ZAOCZNEJ) Program nauczania dla kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI Opracował: B. Jaskuła RZESZÓW 2010 PROJEKT INDYWIDUALNY 2 3 Spis treści 1. Istota nauczania problemowego 1.1. Problem

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01

Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Teresa Dżugaj Teresa Stolarek Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (załącznik do Programu Studiów)

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (załącznik do Programu Studiów) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU Podyplomowe Studia Pedagogiczne REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (załącznik do Programu Studiów) Kalisz 2014 CELE

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU

OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU Andrzej Żelasko Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ŁCDNiKP OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych Uzasadnienie potrzeby realizacji

Bardziej szczegółowo

Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia 1. Informacja o wdrożeniu Systemu Uczelniany Wewnętrzny System

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

Przedmioty przyrodnicze w wybranych krajach Raport z wizyty studyjnej w Anglii

Przedmioty przyrodnicze w wybranych krajach Raport z wizyty studyjnej w Anglii RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Przedmioty przyrodnicze w wybranych krajach Raport z wizyty studyjnej w Anglii Warszawa 2012 1 Autorzy: Joanna Lilpop, Urszula Poziomek Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Bartnik

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Goli Gola Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 I. Ogólne założenia programu... 4 II. Cele nauczania... 5 III. Treści

Bardziej szczegółowo

ETYKA I PRAWODAWSTWO W ZAKRESIE PSYCHOLOGII STUDIA DOKTORANCKIE III STOPNIA NIESTACJONARNE PROWADZĄCY:

ETYKA I PRAWODAWSTWO W ZAKRESIE PSYCHOLOGII STUDIA DOKTORANCKIE III STOPNIA NIESTACJONARNE PROWADZĄCY: ETYKA I PRAWODAWSTWO W ZAKRESIE PSYCHOLOGII STUDIA DOKTORANCKIE III STOPNIA NIESTACJONARNE PROWADZĄCY: dr hab. Cezary Domański, prof. UMCS Liczba punktów ECTS: 3 (1,5+1,5) Blok przedmiotów obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki i karty tytułowej Janusz Obłucki. Rysunki Mariusz Koszuta. Redaktor inicjujący Beata Koźniewska. Redaktor Mirosława Kwiecińska

Projekt okładki i karty tytułowej Janusz Obłucki. Rysunki Mariusz Koszuta. Redaktor inicjujący Beata Koźniewska. Redaktor Mirosława Kwiecińska Autorka programu: mgr Janina Grzegorek wieloletnia nauczyciela biologii w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Warszawie, dydaktyk na Wydziale Biologii UW, przewodnicząca Regionu Centralnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Załącznik nr 4 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa w Szczecinie Uczniowie mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka.

Bardziej szczegółowo

Marta Kotarba-Kańczugowska. Praca metodą projektu

Marta Kotarba-Kańczugowska. Praca metodą projektu Marta Kotarba-Kańczugowska Praca metodą projektu Marta Kotarba-Kańczugowska doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka w Instytucie Wspomagania Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Odwrócona lekcja w nauczaniu przedmiotów ścisłych z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych, w szczególności Khan Academy

Temat szkolenia: Odwrócona lekcja w nauczaniu przedmiotów ścisłych z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych, w szczególności Khan Academy Numer i nazwa obszaru: 10 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Odwrócona lekcja w nauczaniu przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się zaplanowane cele nauczania. W zreformowanym procesie nauczania ważne miejsce

Bardziej szczegółowo

Poradnik wykorzystania e-podręcznika podczas zajęć dydaktycznych na kierunku technik hotelarstwa LIDER PROJEKTU: Szczecin 2013 PARTNERZY PROJEKTU:

Poradnik wykorzystania e-podręcznika podczas zajęć dydaktycznych na kierunku technik hotelarstwa LIDER PROJEKTU: Szczecin 2013 PARTNERZY PROJEKTU: LIDER PROJEKTU: PARTNERZY PROJEKTU: Poradnik wykorzystania e-podręcznika podczas zajęć dydaktycznych na kierunku technik hotelarstwa Szczecin 2013 Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Romuald Hassa Aleksandra Mrzigod Janusz Mrzigod. To jest chemia

Romuald Hassa Aleksandra Mrzigod Janusz Mrzigod. To jest chemia Romuald Hassa Aleksandra Mrzigod Janusz Mrzigod To jest chemia Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Spis treści 1. Wstęp podstawowe założenia reformy programowej

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo