enova365 CRM Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "enova365 CRM Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl"

Transkrypt

1 enova365 CRM Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią.

2 Spis treści Spis treści Moduł CRM Uruchamianie programu Okno główne programu Pierwsze uruchomienie programu Operatorzy i uprawnienia Kolejne uruchomienie programu Słownik używanych terminów Nawigacja po systemie Praca za pomocą klawiatury Przeszukiwanie list, filtrowanie, grupowanie Dostępne klawisze Informacje ogólne Składowe programu (moduły, listy, formularze) Wyszukiwanie Formularz Nowy wygląd enova Dodawanie obiektów do paska nawigacji Otwieranie nowej zakładki oraz okna Konfiguracja demonstracyjna Budowa modułu CRM Wizytówki Dodawanie nowej wizytówki Zakładka Ogólne Zakładka Wizytówka Zakładka Zadania Zakładka Projekty Zakładka Uwagi Zakładka Kody kreskowe Zakładka rozwijalna "CRM"-> Wiadomości Przekształcenie wizytówki w kontrahenta Konfiguracja Wizytówek Kontrahenci Dodawanie nowego kontrahenta Zakładka Ogólne Import danych z GUS: Status firmy w bazie VIES: Zakładka CRM Zakładka Adres do korespondencji Zakładka Dane kontaktowe Zakładka Zadania Zakładka Projekty Zakładka Uwagi Zakładka Dostęp WWW Zakładka rozwijalna CRM ->Kontrahenci powiązani Zakładka rozwijalna "CRM"-> Wiadomości Zakładka Uwagi na formularzu Kontrahenta Zakładka kody kreskowe na formularzu Kontrahenta Dodatkowe czynności na kartotece/liście kontrahenta Kopiowanie kontrahenta Dodawanie aktywności/dokument Dodawanie opiekuna Ustawienia Filtr kontrahentów na operatorze Lokalizacje kontrahentów Zakładka Ogólne Zakładka Urządzenia Zakładka Zadania Osoby Zakładka Ogólne Zakładka Zadania Zakładka Projekty Zakładka Uwagi Zakładka Dostęp WWW Zakładka CRM ->Kontrahenci powiązani

3 Zakładka CRM ->Wiadomości Zdarzenia- czyli rejestrowanie kontaktów z kontrahentem Lista zdarzeń Dodawanie nowego zdarzenia Wypełniane dane na formularzu zdarzenia Zakładka Ogólne Zakładka Dodatkowe Zakładka Zadania powiązane Zakładka Dokumenty Zakładka Pracownicy i zasoby Zakładka Podmioty powiązane Zakładka "Wiadomości " Zadania, czyli rejestrowanie planowanych aktywności z kontrahentem Lista zadań Dodawanie nowego zadania Wypełniane dane na formatce zadania Zakładka Ogólne Zakładka Dodatkowe Zakładka Zadania powiązane Zakładka Dokumenty powiązane Zakładka Pracownicy i zasoby Zakładka Podmioty powiązane Zakładka Wiadomości Kopiowanie zadań/zdarzeń: Definicja Spotkania - zadania grupowe Określanie praw dla zadań Moje Zadania Aktywności Projekty Dodawanie nowego projektu Wypełniane dane na formatce projektu Zakładka Ogólne Zakładka Dodatkowe Zakładka Realizacja Zakładka Zadania-powiązane Zakładka Kalendarz Zakładka Etapy projektu Zakładka Wiadomości Zakładka Zasoby Budżetowanie projektu Kopiowanie projektu Prawa do projektów Kampanie Dodawanie nowej kampanii Wypełniane dane na formatce projektu Zakładka Ogólne Zakładka Projekty Kopiowanie kampanii Kopiowanie projektów do innych kampanii Kreatory Korespondencja Dodawanie nowej korespondencji Korespondencja seryjna utworzenie i wysyłka Zakładka Ogólne Zakładka Treść - przygotowanie wiadomości Zakładka Zdarzenia dodanie odbiorcy Wysyłka lub wydruk korespondencji seryjnej Korespondencja jako powiadomienie Powiadomienia utworzenie i wysyłka Powiadomienia o zadaniach Automatyczne powiadomienia pocztą elektroniczną Teczki Dodawanie nowej teczki Zakładka Ogólne Zakładka Prawa Dodawanie elementów do teczki Poczta CRM Skrzynka odbiorcza Kopie robocze Lista Wysłane elementy Wysyłanie nowej wiadomości z enova

4 Osoba kontaktowa kontrahenta jako element powiązany Wysyłanie dokumentów PDF z enova Zasoby Rezerwacja zasobów Kalendarz zasobów Filtrowanie danych Organizacja widoku kalendarza Praca na kalendarzu Szybkie dodawanie zasobu do aktywności / projektu Ustawienia Opiekun kontrahenta Ustawienia Terminarz Organizacja pracy z Terminarzem. Organizacja widoku terminarza Dodawanie zadań do terminarza Konfiguracja Poczty CRM Dodawanie nowego konta pocztowego Konfiguracja konta pocztowego dla operatora Definicje i konfiguracja CRM Definicje kampanii Formularz użytkownika Definicje projektów Zakładka Etapy definicji programu Zakładka Stany Zakładka Prawa danych Zakładka Formularz użytkownika Definicje zadań, zdarzeń, zleceń serwisowych i wypożyczeń Zakładka Ogólne Zakładka Stan Zakładka Priorytety Zakładka Opcje Zakładka Użytkownika Zakładka Mail Zakładka Prawa danych Definicje korespondencji Korespondencja seryjna Konfiguracja serwera pocztowego Konfiguracja definicji korespondencji i zdarzenia Konfiguracja definicji zdarzenia Konfiguracja definicji korespondencji Definicje teczek Zakładka Formularz użytkownika Konfiguracja ogólna rodzaje kontaktów Ogólne Kategorie aktywności Ustawienia i dodatki Konfigurowanie praw Klawisze skrótów Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych Zbiory danych systemu enova365 Technologia Zbiory danych Wykaz głównych modułów systemu Wykaz tabel składających się na poszczególne moduły Business Core CRM Deklaracje Ewidencja VAT Handel Zarządzanie zasobami ludzkimi Import Kadry Kalendarze Kasa i wyciągi bankowe Księgowość Magazyny Płace Środki trwałe Towary Waluty Windykacja

5

6 Moduł CRM Moduł wykorzystywany jest w kreowaniu, zarządzaniu i podtrzymywaniu relacji z klientami. Dzięki swojej elastyczności może być użytkowany w każdym przedsiębiorstwie bez względu na wielkość, profil czy branże. Funkcjonalność: Kontrahenci umożliwia tworzenie listy kontrahentów, a formularz kontrahenta daje wgląd do wszystkich danych o kliencie zebranych w systemie enova. Zdarzenia i zadania rejestracja i przyporządkowanie do właściwego kontrahenta historii konatku oraz zadań do wykonania w przyszłości, można je wyróżniać na liście za pomocą mechanizmu kolorowania. Projekty grupa zadań i zdarzeń odnoszących się do jednego kontrahenta realizowana w celu osiągnięcia zdefiniowanego celu. Kampanie grupa projektów powiązana różnymi kontrahentami mająca wspólny cel. Zasoby lista wspomagająca zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa (np. wyposażenie, maszyny i narzędzia); umożliwia dodanie rezerwacji na poszczególnym elemencie w korelacji z Kalendarzem. Teczki odzwierciedlenie papierowej teczki, w której gromadzone są informacje na dowolnie wybrany temat. Teczka może składać się z elementów umieszczonych w różnych miejscach w systemie. Moje zadania lista wyświetla danemu operatorowi zadania, które zostały mu przydzielone, jak i zadania, które sam przyporządkował innym użytkownikom. Korespondencja seryjna umożliwia przygotowanie szablonu listu, a następnie wydrukowanie go dla wskazanych kontrahentów w celu realizacji wysyłki pocztą tradycyjną lub automatyczne wysłanie pocztą elektroniczną. Korespondencja skierowana do poszczególnych kontrahentów jest zapamiętywana jako zdarzenia związane z adresatem. Wizytówki mechanizm porządkujący bazę kontrahentów, wykorzystywany do ewidencji kontaktów z potencjalnymi Klientami. W przypadku zmiany statusu Klienta na aktywny, wizytówkę można przekształcić do kartoteki kontrahenta, zachowując tym samym pełną historię kontaktu. Opiekun kontrahenta przypisanie kontrahenta do operatora w celu podzielenia listy kontrahentów np. pomiędzy przedstawicieli handlowych. Opiekun kontrahenta może przyjmować status główny (podstawowy opiekun kontrahenta) lub zastępca (osoba, która zastępuje np. w przypadku nieobecności). Kreatory narzędzie pozwala wprowadzać za pomocą jednego okna dane do wielu miejsc w systemie bez konieczności przechodzenia miedzy zakładkami czy modułami programu. Funkcjonalność ta związuje w jeden formularz np. kampanie, projekty oraz korespondencję seryjną. W module CRM kreatory dostępne są zarówno na poziomie listy, jak i formularza projektów. Załączniki możliwość przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z kontrahentami: umowy, oferty, zamówienia, oświadczenia. Załączniki mogą mieć dowolny format.pdf,.doc,.xml,.jpg, png. 6/131

7 Uruchamianie programu Podczas instalacji programu na pulpicie tworzony jest skrót Program jest także dodawany do menu Start (Start Programy enova enova program do obsługi firmy). Przy pierwszym uruchomieniu programu pojawi się główny ekran programu zawierający pustą listę baz danych. Okno główne programu Po lewej stronie umieszczono okno Pasek nawigacji. Użytkownik może przełączać jego zawartość pomiędzy następującymi listami: Drzewo folderów, Ostatnio używane lub Ulubione. Drzewo folderów odwzorowuje strukturę funkcjonalną programu, czyli pełny układ opcji menu. Poszczególne gałęzie można rozwijać wybierając + lub zwijać przy pomocy -. Po wybraniu elementu odpowiednia lista wyświetlana jest w głównej (prawej) części ekranu. Dla najniższych poziomów drzewa jest to lista rekordów, dla wyższych lista elementów niższego poziomu (opcji). Ostatnio używane zawiera listę opcji ostatnio wybranych przez użytkownika. Ulubione zawiera listę opcji zdefiniowaną samodzielnie przez użytkownika. Przy pomocy metody przeciągnij i upuść można tam umieścić skróty do najczęściej wykorzystywanych opcji systemu, jak również do konkretnych obiektów, np. określonej karty towaru. U w a g a! Pasek nawigacji może zostać ukryty, powiększając tym samym obszar zajmowany przez menu folderów przy pomocy opcji: Widok Pasek nawigacji lub przez kliknięcie przycisku na pasku. Pasek nawigacji można wywołać ponownie przy pomocy opcji: Widok Pasek nawigacji. Można też włączyć autoukrywanie Paska nawigacji klikając w przycisk ) na pasku. Okno główne programu Pierwsze uruchomienie programu Pierwszą czynnością po pierwszym uruchomieniu programu jest przygotowanie bazy danych. W zależności od dokonanego wyboru może to być baza danych typu MS SQL lub MySQL. Baza danych MS SQL jest to nowoczesna baza danych oparta o technologię SQL. Jej użycie zapewnia wysoką stabilność i bezpieczeństwo systemu oraz szybkość działania w rozwiązaniach sieciowych. Rozwiązanie powinno oparte być o dedykowany komputer (serwer), na którym zostanie zainstalowany serwer bazy danych MS SQL. Możliwe jest również wykorzystanie uproszczonego serwera danych MS SQL Server Express Edition. Ze względu na wymagania sprzętowe rozwiązanie to dedykowane jest użytkownikom posiadającym sprzęt komputerowy wymagany do pracy serwera SQL oraz do pracy sieciowej (szczególnie przy dużej ilości stanowisk). Baza danych MySQL oparta na jednym z najpopularniejszych silników relacyjnych baz danych dystrybuowanym na licencji GPL - MySQL (dostępne są również licencje komercyjne). 7/131

8 Operatorzy i uprawnienia Program posiada rozbudowany mechanizm kontroli uprawnień użytkowników i rejestracji ich działań. Uprawnienia określane są poprzez przypisanie użytkownikowi odpowiednich ról. Każdy użytkownik może mieć przypisanych jednocześnie wiele ról, określających jego uprawnienia w różnych obszarach działania programu. System pozwala określić uprawnienia użytkownika zarówno do poszczególnych formularzy jak i do poszczególnych zbiorów danych (tabel). Oznacza to, że pracownik nie mający uprawnień do wypłat nie będzie mógł ich zobaczyć z żadnego miejsca w programie, nawet jeżeli teoretycznie posiada dostęp do wszystkich formularzy w programie (okien). Domyślnym użytkownikiem każdej nowo tworzonej bazy danych jest Administrator, posiadający do niej pełne uprawnienia. W pierwszym okresie pracy z programem zamiast zakładać własnego operatora możemy korzystać z konta Administratora. Kolejne uruchomienie programu Domyślnie po uruchomieniu program zgłasza się główną listą folderów. Użytkownik może zmienić to domyślne ustawienie wybierając opcję: Widok Ustaw aktualny widok jako startowy. W ten sposób program po uruchomieniu może na przykład w głównym oknie wyświetlać listę pracowników. U w a g a! Jeżeli po uruchomieniu jako widok startowy wyświetlane są dane związane bezpośrednio z jedną ze zdefiniowanych w programie kartotek, to przed ich wyświetleniem program zażąda autoryzacji użytkownika. W polu Nazwa należy wpisać lub wybrać z dostępnej listy kod operatora (domyślnym operatorem programu jest Administrator). W polu Hasło dostępu należy wpisać aktualne hasło operatora (domyślnie dostęp do bazy danych nie jest zabezpieczany hasłem, akceptujemy puste pole). Logowanie do bazy danych Po wybraniu operatora i wprowadzeniu jego hasła zapis akceptujemy klawiszem <Enter> lub przyciskiem **OK. Nazwa użytkownika (operatora) może także zostać wprowadzona bezpośrednio z klawiatury (z pominięciem listy). Jeżeli wprowadzimy operatora, który nie występuje na liście operatorów otrzymamy komunikat Operator nieznaleziony. Jeżeli podane zostanie błędne hasło, program wyświetli następujący komunikat: Niepoprawne hasło dostępu operatora. Bez podania poprawnego hasła zalogowanie się do programu nie jest możliwe. 8/131

9 Słownik używanych terminów Okno/formularz Tytuł okna Pasek znajdujący się w górnej części okna. Zazwyczaj jego zawartość stanowią: tytuł okna opisujący jego zawartość ikona symbolizującą zawartość okna oraz podstawowe funkcje obsługi okna: zamknięcie, minimalizacja, maksymalizacja (cały ekran) okna Pasek menu Pasek zawierający listę funkcji udostępnianych w danym oknie. Poszczególne pozycje paska tworzą lokalne menu (listy dostępnych funkcji). Najczęściej wykorzystywane funkcje uzupełnione zostały o skróty klawiaturowe. Opisują one kombinację klawiszy, przy pomocy, których można wywołać daną funkcję. Pasek narzędzi Pasek znajdujący się pod paskiem menu. Tworzą go - w postaci ikon / przycisków - najczęściej używane, w danym oknie funkcje. Ich wywołanie przy pomocy myszki (lewy przycisk) gwarantuje szybki dostęp do zgromadzonych danych. Pasek stanu Pasek znajdujący się dolnej części okna. Służy on wyświetlaniu informacji (komunikatów) o stanie danych znajdujących się w wybranym oknie. Przy jego pomocy wyświetlane są na przykład ostrzeżenia o niepoprawnie wprowadzonych danych. Menu lokalne Wywoływane prawym klawiszem myszy lub naciśnięciem kombinacji klawiszy <Shift+F10>. Menu lokalne zawiera listę podręcznych funkcji związanych z wybranym elementem programu. Okno dialogowe Jest to okno programu, pozwalające wprowadzić dane niezbędne do wykonania wywołanej uprzednio funkcji. Z reguły okno dialogowe, na czas wywołania funkcji blokuje dostęp do okna programu, z którego zostało ono wywołane. Okno dialogowe w dolnej części posiada przyciski: OK i Anuluj. OK pozwala na zaakceptowanie wprowadzonych, przy jego pomocy danych, jednocześnie uruchamia wybraną funkcję. Przycisk Anuluj pozwala zignorować wprowadzane dane. Jego użycie jest równoznaczne z rezygnacją z wywołania wybranej funkcji. Okno komunikatu Służy wyświetleniu ostrzeżeń i informacji o wykrytych przez program błędach. W programie funkcjonują dwa rodzaje tego typu okien. 9/131

10 W pierwszym przypadku po zapoznaniu się z wyświetlanym komunikatem użytkownik może jedynie zaakceptować jego treść. Zamyka okno naciskając przycisk OK, jest to wtedy jedyny przycisk wyświetlany w oknie. W drugim przypadku wyświetlany komunikat daje użytkownikowi możliwość wyboru. Wówczas wybierając przycisk Tak lub Nie decydujemy o dalszym działaniu programu. Okno oczekiwania Okno pojawia się automatycznie w trakcie wykonywania przez program czasochłonnych operacji, obliczeń. W większości przypadków w oknie wyświetlany jest wskaźnik przyrostu, pozwalający ocenić stopień zaawansowania prowadzonych obliczeń. Jeżeli w oknie znajduje się przycisk Anuluj, to jego użycie pozwala na przerwanie aktualnie wykonywanej funkcji. Folder Służy wyodrębnieniu pewnej funkcjonalności programu. Folder może zawierać inne foldery (menu folderów) lub foldery końcowe (listy danych). Menu folderów pozwala grupować logiczne powiązane ze sobą funkcje programu. Otwierając kolejne foldery wybieramy coraz bardziej szczegółową funkcjonalność programu. Folder końcowy to zazwyczaj lista danych. Przy jej pomocy użytkownik uzyskuje możliwość operowania na zgromadzonych w programie danych. Menu folderów Lista folderów, z której przy pomocy klawiatury lub myszki możemy wybrać kolejny folder lub listę. Nagłówek menu folderu Element graficzny znajdujący się nad menu folderów. Zawiera on zazwyczaj nazwę folderu oraz krótki opis znajdujących się w nim pozycji. Pasek enova (pasek skrótów) Tworzona przez użytkownika lista najczęściej otwieranych folderów programu (pierwszy od lewej wydzielony fragment głównego okna programu). Przechowuje skróty do najczęściej używanych folderów (menu folderów lub list). Pozwala to na szybkie przechodzenie do często używanych folderów programu, z pominięciem menu folderów. Drzewo folderów Zawiera hierarchiczną - w postaci drzewa - listę wszystkich folderów dostępnych w programie. Ułatwia poszukiwanie interesujących użytkownika folderów. Lista zapisów Zawiera posortowanie dane ewidencjonowane przez program. Składa się z wierszy (jeden wiersz jeden zapis) oraz kolumn zawierających dane tego samego rodzaju znajdujące się w poszczególnych wierszach. Lista jest często folderem końcowym programu. Listy znajdują się również na formularzach. Niektóre z listy pozwalają na edycję znajdujących się w nich danych. Zapisy tworzące listę mogą być, wg kryteriów zadanych przez użytkownika, sortowanie, filtrowanie, grupowanie lub wyszukane. Nagłówek listy Zawiera opisy kolumn tworzących listę. Na kolumnach listy możemy wykonywać operacje sortowania, filtrowania i grupowania. Pasek selekcji listy Umożliwia ograniczenie liczby wyświetlanych na liście zapisów (na przykład do wybranego okresu). Pasek selekcji składa się z dostępnych filtrów kontekstów. Pasek selekcji z poziomu klawiatury wywoływany jest klawiszem <F3>. Pasek narzędzi listy Pasek znajdujący się nad nagłówkiem listy. Umożliwia trzy podstawowe operacje wykonywane na liście zapisów: dodawanie nowych zapisów, edycja istniejących zapisów, kasowanie zbędnych zapisów. Lokator listy Pozwala na szybkie wyszukiwanie zapisów. Znajdując się na liście wyszukujemy interesujący nas zapis wpisując z klawiatury jego identyfikator (kod, nazwę, itp.). Po wpisaniu pierwszego znaku (litery lub cyfry) nad listą wyświetlony zostanie pasek lokatora listy. Program poszukuje zapisu najbardziej zbliżonego do wpisanej w lokatorze sekwencji znaków i cyfr. Lokator dostępny jest wyłącznie na listach, które nie umożliwiają bezpośredniej edycji danych (większość list). Znacznik wiersza Po lewej stronie listy znajduje się kolumna zawierająca znacznik aktualnego wiersza danych. Znacznik informuje również o tym, czy rozpoczęta została edycja aktualnego zapisu. Organizator listy Wywoływany z menu lokalnego listy. Jest to okno dialogowe pozwalające na określenie zawartości listy zapisów, sposobu ich sortowania, grupowania Formularz Poszczególne zapisy wprowadzane są do programu, modyfikowane przy pomocy formularzy. Formularz pozwala na przeglądanie oraz modyfikacje pojedynczych zapisów. Pole wprowadzania danych Jeden z podstawowych elementów formularza służący do wprowadzania, wyświetlania danych. W zależności od rodzaju danych dostępne są następujące pola danych: Pole tekstowe, umożliwia wprowadzania danych w postaci tekstu (napisu) Pole liczbowe, umożliwia wprowadzania danych w postaci liczby (kwoty). Dostępny kalkulator umożliwia szybkie przeliczanie wartości. 10/131

11 Pole daty, umożliwia wprowadzania danych w postaci daty. Dostępny podręczny kalendarz. Pole czasu, umożliwia wprowadzania danych w postaci czasu gg:mm. Pole okresu, umożliwia wprowadzania danych w postaci zakresu dat. Dostępne funkcje szybkiej zmiany okresu oraz jego rozszerzania. Pole logiczne, umożliwia wprowadzania danych w postaci Tak lub Nie. Pole prostego wyboru, umożliwia wprowadzania danych poprzez wybór z dostępniej listy wartości. Lista nie podlega edycji. Pole wyboru z listy, umożliwia wprowadzania danych poprzez wybór z dostępniej listy. Lista podlega edycji. Pole słownikowe, umożliwia wprowadzania danych bezpośrednio z klawiatury lub poprzez wybór z listy wcześniejszych zapisów. Etykieta Jest to napis znajdujący się na formularzu, opisujący jego zawartość. Najczęściej występuje po lewej stronie pola, opisując dane w nim znajdujące się. Sekcja danych Pozioma kreska uzupełniona tytułem, oddzielająca od siebie logicznie powiązany ze sobą zbiór pól formularza. Zakładki formularza Jeżeli ilość danych znajdujących się w formularzu jest duża, zostają one podzielone na zakładki. Jednocześnie możliwe jest wyświetlenie tylko jednej zakładki formularza. W przypadku dużej ilości zakładek są one zapisywane w postaci drzewa zakładek. Drzewo zakładek formularza Przy dużej ilości zakładek znajdujących się na formularzu układane są one w postaci drzewa znajdującego się z lewej strony formularza. Pozwala to na łatwe i szybkie przełączanie się pomiędzy nimi. Przycisk Element znajdujący się na formularzu wywołujący funkcję programu, opisaną na tymże przycisku. Nawigacja po systemie System enova obsługiwany jest za pomocą myszki, klawiaturą albo w sposób mieszany. Podkreślamy, że można poruszać się po systemie wyłącznie za pomocą klawiatury. Praca w enova za pomocą myszki podlega ogólnym regułom nawigacji typowym dla aplikacji Microsoft Windows. Praca za pomocą klawiatury Za pomocą klawiatury po systemie przemieszczamy się używając klawiszy strzałek. Umieściwszy kursor na odnośniku ( linku ) do listy lub na odpowiedniej pozycji listy naciskamy klawisz Enter, aby wejść na listę lub otworzyć formularz pozycji. Jeśli naszym zamiarem jest dodanie nowej pozycji na liście używamy klawisza Insert, który wywołuje listę dostępnych formularzy. Wybór następuje za pomocą klawiszy strzałek i zakończony jest Enter em. Po otwarciu formularza wypełniamy jego kolejne pola, zatwierdzając zawartość pola (przechodząc do następnego) klawiszem Enter. W razie pomyłki Shift+Tab cofa nas do poprzedniego pola. W szczególnych przypadkach przejście do żądanego pola następuje klawiszem Tab (np. Pole wartości faktury zaliczkowej). Po wypełnieniu formularza jego zatwierdzenie następuje kombinacją Ctrl+Enter. Jeśli nie chcemy zatwierdzać zapisu, a tylko zapisać go do bufora to zamykamy naciskając ESC, co spowoduje wywołanie dodatkowego formularza z zapytaniem o intencję użytkownika. Wybór podpowiedzi Bufor spowoduje zapis do bazy niezatwierdzony, czyli podlegający dalszej edycji. Nie wszystkie dane znajdują się na 1-szej zakładce formularza. Zmiana zakładek następuje za pomocą klawiszy Ctrl+Page Up/Page Down (lub Ctrl+cyfra/nr kolejny zakładki). Do wyświetlanych niezbędnych do analizy danych na liście służą filtry umieszczone nad listami. Dostęp do tych list następuje za pomocą klawisza F3. Przemieszczanie między filtrami to użycie Enter, nadanie wartości następuje poprzez odpowiedni wpis lub poprzez wybór z pomocniczej listy wywołanej klawiszem F4. Do menu na górnym toolbarze dostajemy się za pomocą klawisza F10. Wybór funkcji tradycyjnie za pomocą strzałek i Enter a. Przeszukiwanie list, filtrowanie, grupowanie Przeszukiwanie list (lokator) Na każdej liście możliwe jest wyszukiwanie danych poprzez wpisywanie kolejnych znaków z klawiatury. Nie wymaga to wywoływania dodatkowych funkcji, lecz jedynie ustawienie kursora na dowolnej pozycji listy. Rozpoczęcie wprowadzania znaków wywołuje pole lokatora. 11/131

12 Pole Lokator po wprowadzeniu 3 znaków Wyszukiwanie prowadzone jest wg zapisów w różnych kolumnach listy, poczynając od znaku pierwszego. Przykład: Będąc na liście faktur, przy kursorze ustawionym na dowolnym zapisie z listy, rozpoczynamy wprowadzanie kolejnych znaków będących nr faktury (np. FV/0122). Nad filtrami pojawi się dodatkowe pole, które będzie wyświetlało znaki wprowadzone przez operatora i najbliższe ich dopełnienie podpowiedziane przez system (na niebieskim tle). Wprowadzenie każdego znaku przybliża nas do właściwego dokumentu poprzez automatyczną zmianę kursora na liście faktur. System podpowiada dalszy ciąg znaków i jeśli uzyskamy zgodność podpowiedzi z zapisem, który był poszukiwany, kursor będzie umieszczony na właściwej pozycji. Błędy w wyszukiwaniu. Jeśli w ciągu wprowadzanych znaków popełnimy błąd i system nie będzie mógł podpowiedzieć kolejnej pozycji z listy, zakończy wyszukiwanie. Jednocześnie przed polem wyszukiwania pojawi się informacja, wg których zapisów system przeszukuje daną listę. Próba wprowadzenia nieistniejącej w systemie nazwy Wyczyszczenie pola przeszukiwania wykonujemy klawiszem ESC lub kasując kolejne wprowadzone znaki klawiszem Backspace. Konfiguracja list Do zmian wyświetlanych na liście kolumn, ich położenie, włączenia dodatkowego grupowania i filtrowania służy formularz Organizuj listę, który znajdziemy w górnym menu Widok każdej listy lub na pasku narzędzi. Wywołanie funkcji Organizuj listę Druga zakładka formularza Kolumny umożliwia modyfikację wyświetlanych na liście kolumn. W lewym oknie tej zakładki wyświetlone są dostępne z tego poziomu dane/kolumny, w prawym dane/kolumny aktualnie dostępne na liście. Jeśli chcemy na liście umieścić dodatkowe dane, zaznaczamy je kursorem w lewym oknie i za pomocą klawisza Dodaj pole przenosimy do prawego. Jeśli chcemy z listy usunąć dane, zaznaczamy je kursorem w prawym oknie i za pomocą klawisza Usuń pole przenosimy do lewego. Jeśli chcemy z danej konfiguracji listy korzystać na bieżąco, to po jej ustawieniu (przed wyjściem z listy) należy uruchomić funkcję Zapamiętaj ustawienia tabeli z menu Widok. U w a g a! Zakładka Ogólne organizatora listy zawiera również możliwość włączenia różnych sumowań danych w kolumnach. Zalecane jest włączanie doraźne sumowań do celów analitycznych. Nie należy włączać sumowania i uruchamiać funkcji Zapamiętaj ustawienia tabeli. Konsekwencją takiego ustawienia może być kilkuminutowy czas wejścia na listę przy dużej liczbie danych, gdyż system przed wyświetleniem będzie dokonywał przeliczenia danych. Konfiguracja list będących pozycjami formularza{#konfiguracja_list_bedacych_pozycjami} Obsługa i konfiguracja jest analogiczna do opisanej w rozdziale Konfiguracja list powyżej z wyjątkiem metody uruchomienia organizatora: dla list pozycji organizator uruchamiamy trzymając wskaźnik myszy w obszarze tabeli pozycji i klikając prawy klawisz. Z wywołanego menu wybieramy opcję Organizuj listę. Sortowanie list Każda lista jest sortowana zgodnie ze standardem producenta (np. lista faktur sortowana jest wg kolumny Data). O sortowaniu świadczy mały trójkącik w nagłówku kolumny. 12/131

13 Lista sortowana wg dnia wystawienia dokumentu Zmianę sortowania uzyskujemy poprzez klikniecie w nagłówek innej kolumny. Wykonanie ponowne tej czynności na tym samym nagłówku spowoduje sortowanie w odwróconym porządku (np. do Z do A). U w a g a! Nie należy włączać funkcji Zapamiętaj ustawienia tabeli (patrz: Konfiguracja list), jeśli ustawione zostało sortowanie wg kolumny wyliczanej przez system (np. stan towarów w magazynie) lub kolumny sumującej pola z bazy danych (np. adres na liście kontrahentów) Konsekwencją takiego ustawienia może być kilkuminutowy czas wejścia na listę przy dużej liczbie danych, gdyż system przed wyświetleniem będzie dokonywał przeliczenia danych. Filtrowanie danych System proponuje kilka metod filtrowania danych. Filtry standardowe. Każda lista wyposażona jest w standardowy zestaw filtrów umieszczonych nad listą danych. Zmiany ustawień filtrów powodują zmiany w wyświetlanych danych. Przykład: Na liście faktur zmiana okresu (np. miesiąc bieżący na miesiąc poprzedni) spowoduje wyświetlenie danych z poprzedniego miesiąca. Fragment filtrów z listy faktur Filtrowanie poszukiwanie pojedynczego zapisu wg dowolnego ciągu znaków. Aby znaleźć pojedynczy zapis/rekord uruchamiamy formularz przeszukiwania listy za pomocą klawiszy <Ctrl+F>. Po wprowadzeniu ciągu znaków uruchamiamy poszukiwanie przyciskiem Szukaj. U w a g a! Formularz przeszukiwania listy ustawiony jest w standardzie na sprawdzenie wartości z jednej kolumny. Stąd istotne jest zaznaczenie właściwej kolumny (wpisany ciąg znaków powinien występować zaznaczonej kolumnie. Zaznaczenie kolumny, w której przeszukiwane będą dane następuje poprzez umieszczenie aktywnej części kursora we właściwej kolumnie (jasna część kursora ma być w kolumnie, której dane przeszukujemy). Zaznaczona kolumna NAZWA U w a g a! Zmiana parametrów formularza, tak by przeszukiwane były wszystkie kolumny może powodować długie wyszukiwanie. Szczególnie, jeśli na liście znajdują się kolumny z danymi wyliczanymi lub łączonymi (np. stan magazynu lub pole adresu na liście kontrahentów, które wyświetla cały adres w jednej kolumnie. Po wykonaniu powyższych czynności kursor zatrzymuje się na najbliższym rekordzie o zadanym ciągu znaków. Jeśli nie jest to właściwy rekord należy powtórzyć poszukiwanie. 13/131

14 Formularz wyszukiwania pojedynczego zapisu po dowolnym ciągu znaków Powtórzenie poszukiwania pojedynczego zapisu wg dowolnego ciągu znaków. Powtórzenie wykonujemy wciskając klawisze <Ctrl+F3>. Kursor przeskakuje do następnego pola o zadanym ciągu znaków. Filtrowanie poprzez zawężenie listy wyświetlanych rekordów do zwierających określony ciąg znaków. Funkcję uruchamiamy klawiszami <Ctrl+Shift+F>. Zalecane filtrowanie w zaznaczonej kolumnie (patrz wyżej). Po wykonaniu funkcji na liście wyświetlone zostaną tylko te rekordy, które zawierają wprowadzony w filtr ciąg znaków. U w a g a! Filtrowanie metodą Ctrl+Shift+F jest bardzo szybką funkcją przeszukiwania listy (o ile zaznaczona kolumna nie wyświetla danych wyliczanych lub łączonych). Kasowanie filtra Ctrl+Shift+F Filtr kasowany jest poprzez ponowne uruchomienie filtra i wciśnięcie klawisza Usuń filtr lub poprzez wyjście z listy. Filtrowanie wg funkcji w nagłówku kolumny Do włączenie dodatkowych filtrów w nagłówkach kolumn służy formularz Organizuj listę, który znajdziemy w górnym menu Widok każdej listy. W celu włączenie filtrów należy na pierwszej zakładka Ogólne formularza Organizuj listę włączyć check przy opisie: Filtrowanie zapisów > Przy pomocy warunków przypisywanych poszczególnym polom. Włączenie filtrowania w nagłówkach kolumn 14/131

15 Po zamknięciu formularza na liście przy nazwach kolumn pojawią się strzałki. Ich kliknięcie rozwinie menu, z którego wybierzemy lub zdefiniujemy filtr. Włączenie filtra zawęża listę wyświetlanych danych. Wywołany filtr w nagłówku kolumny Kasowanie filtra Filtr kasowany jest poprzez ponowne uruchomienie filtra i wybór opcji Wszystkie, wciśnięcie przycisku X pod listą (pojawia się po włączeniu filtra) lub poprzez wyjście z listy. Grupowanie Do włączenie grupowania na liście służy formularz Organizuj listę, który znajdziemy w górnym menu Widok każdej listy. W celu włączenie grupowania należy na pierwszej zakładce Ogólne formularza Organizuj listę włączyć check przy opisie: Grupowanie zapisów > Według dowolnych pól Włączenie grupowania na liście Po zamknięciu formularza na liście tuż nad kolumnami pojawi się szary pasek, w obszar, którego wprowadzamy nagłówek kolumny. Wprowadzenie odbywa się na zasadzie drag and drop. Trzymając wskaźnik myszy na szarym pasku nad kolumnami, klikamy prawym klawiszem myszy. Z dostępnego menu wybieramy np. Rozwiń wszystkie grupy. Można rozwinąć pojedynczą grupę poprzez naciśnięcie + przy nazwie grupy. Rozwinięcie wszystkich grup można również uzyskać poprzez zaznaczenie parametru Automatycznie rozwijaj grupy zapisów. Wyświetlane dane będą uwidocznione w zależności od wprowadzonego nagłówka. Zbiorcze rozwinięcie elementów grupowanych U w a g a! W przypadku grupowania wg cechy, poprawne grupowanie uzyskujemy wyłącznie dla cech tekstowych bez atrybutu historyczności. Kasowanie grupowania Grupowanie kasujemy poprzez ponowne zrzucenie nagłówka kolumny w szereg pozostałych nagłówków lub poprzez wyjście z listy. Grupowanie wg cechy grupującej W systemie enova istnieje możliwość grupowania danych w postaci drzewka za pomocą cechy grupującej. Jest to jedyna cecha dodawana z poziomu interfejsu użytkownika (a nie tylko z listy konfiguracyjnej Opcje). Grupowanie zostanie omówione na przykładzie cennika. 15/131

16 Aby pogrupować dane należy włączyć grupowanie wg cechy grupującej tzn. nacisnąć przycisk z ikoną katalogu po prawej stronie toolbara nad listą pozycji. W tej chwili pojawi się na formularzy, po lewej stronie pionowe pole z 1-szą gałązką drzewa o nazwie Wszystko, a nad tym polem dwie ikony katalogów. Ikona 1-sza z lewej aktywuje dodatkowe pola do zaznaczania gałązek drzewka (o ile takie istnieją). Pozwala to na sumowanie/wyświetlanie zapisów z różnych gałązek drzewa w obrębie tej samej cechy oraz uzyskanie iloczynu/zawężenie danych/zapisów z różnych grup przynależnych do różnych cech. Ikona 2-ga pozwala na definiowanie cechy oraz nadawanie wartości cesze. Definiowanie cechy Ustawiamy/klikamy kursor na gałązce Wszystko. Przyciskamy 2-gą ikonę, co powoduje wyświetlenie formularza definiującego nazwę cechy o charakterze grupującym. Wpisujemy nazwę (np. Grupa). Pod gałązką Wszystko pojawi się gałązka drzewa o nazwie Grupa, a pod nią podlista o nazwie Bez wartości. Po tej operacji mamy w systemie cechę grupującą o nazwie Grupa, która jest wymagalna przy zakładaniu nowej karty towarowej. Dotychczas istniejące karty zostały umieszczone pod wartością cechy Bez wartości. Kolejną czynnością jest nadanie wartości cesze o nazwie Grupa (np. Tekstylia i Galanteria. W tym celu ustawiamy kursor na gałązce Grupa (lub na gałązce bez wartości ) i ponownie naciskamy 2-gą ikonę z wizerunkiem katalogu. Pojawia się formularz, na którym wpisujemy wartość cechy Grupa np. Tekstylia. Aby nadać kolejną wartość np. Galanteria, czynność powtarzamy. Mamy obecnie cechę Grupa, jej wartości Tekstylia i Galanteria, pozostaje nadanie kartom towarowym wartości cechy (np. umieszczenie karty o nazwie Koszulka w grupie Tekstylia). W tym celu tj. w Windows, zaznaczamy karty, które mają być umieszczone w określonej grupie i na zasadzie drag and drop przeciągamy w obszar odpowiedniej gałązki drzewa. Grupowanie wg cech grupujących Włączenie pól, do zaznaczania grup checkboxami (patrz rysunek), uzyskujemy poprzez naciśnięcie zielonej ikony katalogu (w górnym lewym rogu na rysunku). Zaznaczenie wartości cechy z różnych grup/cech (na rysunku Tekstylia z grupy/cechy Grupa i Kolorowe z grupy/cechy Podgrupa) wyświetla karty towarowe przynależne do obu grup (czyli iloczyn elementów zaznaczonych). Dostępne klawisze Lista klawiszy użytych w programie enova (znacznikiem [Win] oznaczone zostały klawisze standardu Windows). F1 - Pomoc [Win] F2 - Wejście do edycji danych na liście [Win] F3 - Wejście na belkę filtrów listy (jest to belka, która znajduje się bezpośrednio nad listą) F4 - Otwarcie lookup'a, listy typu ComboBox, np. kalendarzyk, kalkulator, itp [Win] F5 - Odświeżanie danych (listy, formularza), dane ponownie wczytywane są z bazy danych [Win] F6 - Klawisz do częstej funkcji okna, wykorzystanie dowolne F7 - Klawisz do częstej funkcji okna, wykorzystanie dowolne F8 - Klawisz do częstej funkcji okna, wykorzystanie dowolne F9 - Klawisz do częstej funkcji okna, wykorzystanie dowolne F10 - Przejście do menu okna [Win] F11 - Klawisz do częstej funkcji okna, wykorzystanie dowolne F12 - Klawisz do częstej funkcji okna, wykorzystanie dowolne Shift+F4 - Otwarcie formularza z lookup'a Shift+F8 - Podsumowanie wszystkich elementów listy Shift+F10 - Otwarcie menu lokalnego kontrolki Ctrl+F3 - Wyszukuje następną pozycję na liście (kontynuacja: Ctrl+F) Ctrl+F9 - Konfiguracja programu aktualnej firmy Ctrl+Shift+F9 - Odświeżenie konfiguracji programu aktualnej firmy Alt+F3 - Sortowanie listy zapisów wg aktualnej kolumny Alt+F4 - Zamknięcie aktualnego okna Ctrl+Space - Na formularzu to samo, co F4; na liście zaznacza/odznacza aktualny zapis Alt+ - To samo, co F4 [Win] 16/131

17 Enter - Na formularzu przechodzi do następnej kontrolki w ramach strony; na liście otwiera formularz dla zapisu lub akcja standardowa Alt+Enter - Na liście w trybie edycji otwiera formularz dla zapisu Shift+Enter - Na formularzu przechodzi do poprzedniej kontrolki w ramach strony Ctrl+Enter - Na liście aktualizacja aktualnego zapisu; na formularzu zapisuje i zamyka aktualny formularz lub w ogóle akceptuje dane znajdujące się w oknie Ctrl+Shift+Enter - Aktualizacja zapisu Tab - Przechodzi do następnej kontrolki (bez względu na stronę) [Win] Shift+Tab - Przechodzi do poprzedniej kontrolki (bez względu na stronę) [Win] Ctrl+Tab - Przechodzi do następnej strony danych (zakładki) [Win] Ctrl+Shift+Tab - Przechodzi do poprzedniej strony danych (zakładki) [Win] Escape - Rezygnuje z aktualnej akcji; na formularzu w trakcie modyfikacji danych w kontrolce przywraca poprzednią wartość, jeżeli nie ma zmian danych to zamyka okno ewentualnie ostrzegając o zmianach; zamyka/rezygnuje okna dialogowe [Win] Ins - Na liście dodaje nowy zapis do listy Alt+Ins - Na liście w trybie edycji dodaje nowy zapis Backspace - W oknie głównym cofa się o jedną pozycję w "menu" w górę; na kontrolkach edycyjnych kasuje znak przed kursorem [Win] Alt+Backspace - W kontrolkach edycyjnych wycofuje zmiany [Win] Alt+ - Na głównym oknie wyświetla następną stronę [Win]; na formularzu wyświetla poprzedni zapis Alt+ - Na głównym oknie wyświetla poprzednią stronę [Win]; na formularzu wyświetla następny zapis Ctrl+Del - Na liście kasuje zaznaczony zapis danych lub na listach historycznych zaznaczoną aktualizację zapisu Ctrl+Shift+Del - Na liście historycznej kasuje zaznaczony zapis ze wszystkimi aktualizacjami Ctrl+PgUp - Przechodzi do poprzedniej strony danych (tj Ctrl+Tab) Ctrl+PgDown - Przechodzi do następnej strony danych (tj Ctrl+Shift+Tab) Ctrl+A - Na liście zaznacza wszystkie zapisy; na formularzu zaznacza cały tekst w kontrolce Ctrl+C - Kopiuje zaznaczone dane do schowka Ctrl+F - Otwiera formularz szukaj Ctrl+H - Na formularzu otwiera stronę z cechami Ctrl+P - Uruchamia standardowy wydruk dla okna Ctrl+S - Zapisuje aktualnie edytowane dane oraz odświeża dane z bazy Ctrl+V - Wkleja dane znajdujące się w schowku do aktualnej kontrolki Ctrl+X - Przenosi zaznaczone dane do schowka Ctrl+Z - Wycofuje zmiany w kontrolce Ctrl+ - Otwiera kolejną zakładkę na formularzu. Pierwsza zakładka Ctrl+1, dziesiąta Ctrl+0. Ctrl+ - Klawisz skrótu wyświetlający odpowiednią stronę danych; na liście otwiera formularz na od razu na odpowiedniej stronie Ctrl+Shift+F - Otwiera okienko filtrowania po dowolnym tekście zapisów na liście Ctrl+Shift+H - Zamienia wartości na liście Ctrl+Shift+S - Zapisuje aktualne dane i dodane nowy zapis bez zamykania formularza Ctrl+Shift+P - Wyświetla listę wszystkich wydruków przypisanych do okna Ctrl+Shift+ - Dodaje nowy zapis odpowiedniego typu Alt+ - Aktywuje wyróżnioną funkcję (pozycja w menu, kontrolka na oknie) [+] lub [=] - rozwija wskazany poziom drzewa [-] lub [_] - zwija wskazany poziom drzewa []* - rozwija jeden poziom drzewa dla wszystkich elementów na liście (drzewie) 17/131

18 Informacje ogólne Moduł CRM to narzędzie pozwalające w prosty sposób zarządzać zgromadzonymi informacjami na temat kontrahentów. Dzięki rozbudowanej funkcjonalności oraz elastycznej budowie tej części programu, użytkownik może w szybki sposób zarówno wprowadzić, jak i odnaleźć potrzebne informacje. Budowa modułu CRM składa się z wielu elementów, o których będzie mowa w niniejszej instrukcji. Poniżej przedstawiony zostanie krótki opis składowych modułu. zdarzenia rozumiane są jako pewne fakty, które zaszły w relacjach z kontrahentem może to być np. notatka z rozmowy telefonicznej lub otrzymanie pisma od klienta; zadania rozumiane są jako sprawy, które należy wykonać np. spotkanie z klientem, wysłanie materiałów marketingowych itp. Aktywności (zadania i zdarzenia) związane z jednym klientem i zmierzające do osiągnięcia określonego celu można łączyć w projekty. Natomiast grupa projektów związanych z wieloma klientami (mających wspólny cel) może zostać połączona w kampanię. Tak więc moduł CRM posiada trójwarstwową strukturę, którą przedstawia rysunek poniżej. Dodatkowo moduł CRM oferuje funkcjonalność obsługi: Struktura modułu CRM korespondencji (mass mailing); teczki pozwalają na zbieranie informacji z całego systemu w jednym miejscu; zasoby jako narzędzie ułatwiające zarządzanie rezerwacjami zasobów przedsiębiorstwa; opiekun kontrahenta, czyli przypisanie operatora do konkretnych kontrahentów i analiza efektów sprzedaży; wizytówki, czyli dane potencjalnych klientów; poczty crm umożliwiającej wysyłanie oraz odbieranie wiadomości bezpośrednio w systemie enova. 18/131

19 Składowe programu (moduły, listy, formularze) Enova posiada trzy poziomy zagłębienia. Po otwarciu programu i wejściu do jednej z baz danych pojawia się pierwszy poziom, czyli wybór odpowiedniego modułu (poniższy rysunek przedstawia wszystkie dostępne moduły). Moduły programu Po wybraniu jednego z modułów (w tym przypadku CRM), prezentowane są dostępne listy. Zdarza się, że składowe modułu zawierają więcej niż jedną listę (np. Zasoby, Poczta). Dostępne listy w module CRM Po kliknięciu w ikonę Kontrahenci, pojawi się lista, na której wykonywane będę wszystkie operacje związane z tą częścią systemu. 19/131

20 Lista kontrahentów Strona składa się z paska narzędzi, w którym można znaleźć (większość z opisanych opcji jest taka sama dla całego systemu): Plik- zawierający między innymi opcje: dodawania, otwierania oraz usuwania rekordów; otwierania nowego okna, zakładki; drukowania raportów; zamykania programu; Edycja- zawierający między innymi opcje: eksportowania danych do arkusza Excel; kopiowania, wklejania rekordów; wyszukiwania, zamieniania i filtrowania tekstu; Widok- służy do organizowania wyglądu listy/formularza, za jego pośrednictwem można otworzyć: asystent - pozwala na dodanie notatek dla poszczególnego rekordu i listy, dodanie załączników, wyświetlania przypomnień oraz dodawanie obiektów do teczki. Więcej na ten temat zostanie powiedziane w dalszej części instrukcji; foldery - pozwalają na poruszanie się po programie za pomocą drzewka; organizator widoku- pozwala na dostosowanie sposobu prezentowania wyświetlanych danych na liście (dodawanie kolumn, filtrowanie danych, etc.); ustawienie obecnego widoku jako startowy- po wybraniu tej opcji program będzie otwierał się zawsze w takim układzie zakładek oraz miejscu, w jakim operator wybrał opcję Czynności- zawiera opcje przystosowane indywidualnie do każdej listy w programie. Zawiera większość czynności jakie można wykonać na rekordach danej listy. Np. dodanie aktywności, dodanie/zatwierdzenie dokumentu. Każda część instrukcji będzie posiadała oddzielny opis tej funkcjonalności. Narzędzia- zawiera opcje związane z zarządzaniem programu. Z tego miejsca można przejść do ustawień programu, czy też przelogować się na innego operatora. Pomoc- zawiera informacje na temat aktualnej wersji programu oraz krótkie instrukcje modułów. W tym miejscu można również wczytać licencję do programu. Wyszukiwanie Wiersz wyszukiwania Dodatkowy wiersz na liście umożliwia wyszukiwanie wartości w poszczególnej kolumnie. Włączenie paska odbywa się po wybraniu klawiszy CTRL+SHIFT+F3 po czym należy wpisać szukany ciąg znaków, gdzie: Znak * zastępuje dowolny ciąg znaków; Znak _ zastępuje jeden znak w ciągu; Formularz Ostatni z poziomów programu to formularz, czyli miejsce wprowadzania danych, tak aby ukazały się one na liście. Np. będąc na liście kontrahentów i wciśnięciu opcji, pojaw się nowe okno kontrahenta (formularz). Jak widać dostępny jest tutaj również pasek narzędzi, który sprawuje identyczną rolę jak na liście. W przypadku, gdy któreś z opisów pól jest pogrubione (w tym przypadku kod oraz nazwa) oznacza to, że pole są wymagane. Bez wprowadzenia danych w tych miejscach program nie pozwoli na zapisanie danych. W celu dodania nowego zapisu do bazy danych należy wybrać opcję zamknie formularz lub, która spowoduje zapisanie danych oraz otworzenie nowego, pustego formularza., która zapisze dane i 20/131

21 Zielone strzałki służą do przechodzenia pomiędzy rekordami z listy bez konieczności zamykania formularza. Formularz kontrahenta 21/131

22 Nowy wygląd enova Od wersji 8.0 został wprowadzony nowy interface, wzorowany na wyglądzie kafelkowym systemu operacyjnego Windows 8. Umożliwia on między innymi pracę programu w trybie wielookienkowym. Dodany został również nowy pasek nawigacji, do którego można dodawać jako skróty nie tylko listy ale również pojedyncze rekordy czy też formularze. Dodawanie obiektów do paska nawigacji W celu dodania listy do paska należy kliknąć prawym klawiszem myszki na kafelek listy, a następnie wybrać Dodaj skrót do paska. Dodawanie może odbywać się również poprzez przeciągnięcie kafelka myszką na pasek. W podobny sposób odbywa się również umieszczanie poszczególnych rekordów. W przypadku dodania formularza należy klikając SHIFT oraz lewy klawisz myszki na konkretnym formularzu. Pasek nawigacji Otwieranie nowej zakładki oraz okna Otwarcie nowej zakładki odbywa się poprzez wciśnięcie klawisza CTRL oraz kliknięcie lewym klawiszem myszki poszczególnego kafelka. Wynik takiego działania widoczny jest na rysunku poniżej. Nowa zakładka Otwarcie nowego okna enova odbywa się poprzez wciśnięcie klawisza SHIFT oraz kliknięcie lewym klawiszem myszki poszczególnego kafelka. Nowe okno otwierane jest w tej samej sesji, czyli nie powoduje pobierania dodatkowych licencji. Wynik takiego działania widoczny jest na rysunku poniżej. Nowe okno 22/131

23 U w a g a! W celu przełączenia widoku programu na nowy widok należy wejść do menu Narzędzia -> Opcje-> Systemowe-> Ustawienia-> zaznaczyć parametr Nowy wygląd głównego okna aplikacji, a następnie uruchomić program ponownie. W przypadku gdy enova instalowana jest po raz pierwszy na komputerze widok okien zostanie ustawiony automatycznie na nowy wygląd. Wybór pomiędzy nowym, a starym widokiem będzie możliwy do wersji 8.4. Od tej wersji obowiązywać będzie wyłącznie nowy wygląd głównego okna programu. 23/131

24 Konfiguracja demonstracyjna W celu przedstawienia możliwości modułu CRM oraz pokazania w jaki sposób można przystosować program do oczekiwań użytkownika stworzone zostały Wzorce konfiguracji. Każdy ze wzorców został przedstawiony na zasadzie case study, dokładny opis rozwiązań dostępny jest po wybraniu jednej z pozycji podczas zakładania nowej bazy danych. Istnieje możliwość wybrania wzorca: Ofertowanie klienta przedstawia proces zdobywania i ofertowania na przykładnie firmy handlowej ; Prosty obieg dokumentu przedstawia sposób organizacji pracy sekretariatu w zakresie dziennika podawczego; Więcej informacji znaleźć można na załączonym poniżej rysunku oraz opisie przykładu. Okno wyboru wzorca konfiguracji 24/131

25 Budowa modułu CRM Moduł CRM składa się z następujących elementów: Składowe modułu CRM Kontrahenci lista wszystkich kontrahentów. Jest ona dostępna w kilku miejscach w systemie np. w folderze Kontrahenci i urzędy. Dla wygody użytkownika została umieszczona również w folderze CRM; Lokalizacje kontrahentów lista adresów dodatkowych dla kontrahentów. Może zostać wykorzystana np. do wprowadzenie wielu siedzib kontrahenta czy też lokalizacji magazynów etc.; Osoby lista osób kontaktowych danego kontrahenta oraz innych podmiotów (banków, urzędów); Wizytówki - lista potencjalnych klientów; Kampanie lista kampanii prowadzonych w module CRM; Projekty lista projektów prowadzonych w module CRM; Zadania lista zadań przypisanych do wszystkich operatorów. Lista zawiera zarówno zadania do wykonania jak i już zrealizowane; Zdarzenia lista zarejestrowanych zdarzeń; Moje zadania lista zadań oraz zleceń do wykonania przez aktualnie zalogowanego operatora. Można na niej również wyświetlić listę zadań zleconych innym operatorom przez aktualnie zalogowanego operatora. Korespondencja pozwala na wysyłanie tej samej wiadomości do wielu kontrahentów jednocześnie. Zawiera listę wiadomości, zarówno już wysłanych, jak i tych będących w przygotowaniu; Aktywności lista wszystkich działań przypisanych do poszczególnych operatorów; Teczki - lista zawiera teczki prywatne oraz publiczne; Zasoby - zawiera listy zasobów, rezerwacji zasobów, sprzętu oraz pomieszczeń; Poczta - zawiera skrzynkę odbiorczą, elementy wysłane i kopie robocze. 25/131

26 Wizytówki Wizytówki stanowią bazę potencjalnych klientów, których można przekształcić w kontrahentów po spełnieniu wymogów przedsiębiorstwa. Charakterystyką wizytówki jest możliwość tworzenia aktywności oraz projektów w odniesieniu do potencjalnego klienta (nie ma konieczności wprowadzania danych kontrahenta). Oznacza to, że można wykonywać podstawowe czynności na kartotekach, które nie zostały zakwalifikowane jeszcze jako kontrahent. Dodawanie nowej wizytówki Tworzenie wizytówki może odbywać się na trzy sposoby: poprzez wybranie przycisku ; poprzez wciśnięcie klawisza Insert; poprzez wybranianie Nowy z menu kontekstowego na liście (prawy klawisz myszy); Po czym zostanie otwarty nowy formularz. Formularz wizytówki Zakładka Ogólne Na zakładce tej można wprowadzić podstawowe dane kontaktowe osoby kontaktowej: Blok Dane identyfikacyjne: Kontrahent - nieedytowalne okno zawierające informacje o nazwie kontrahenta po przekształceniu go z wizytówki; Nazwisko - (pole wymagane) nazwisko osoby kontaktowej; Imię - (pole wymagane) imię osoby kontaktowej; Stanowisko - stanowisko osoby kontaktowej; Osoba nieaktualna - parametr pozwalający określić aktualność wizytówki; Nazwa (pole wymagane) pełna nazwa firmy potencjalnego kontrahenta. Po przekształceniu wizytówki w kontrahenta nazwa ta stanie się pełną nazwą kontrahenta; NIP - numer identyfikacji podatkowej. Sekcja Adres oraz Kontakty zawierają podstawowe informacje na temat danych adresowych oraz kontaktowych osoby kontaktowej. Po wprowadzeniu kodu pocztowego oraz ulicy kontrahenta uaktywnia się funkcjonalność Pokaż lokalizację, po kliknięciu której otwiera się przeglądarka z mapą danego miejsca. Na zakładce tej można wprowadzić podstawowe dane kontaktowe osoby kontaktowej: 26/131

27 U w a g a! Podczas przekształcania wizytówki w kontrahenta/osobę kontaktową, wszelkie dane zostaną skopiowane do nowo utworzonego kontrahenta/osoby kontaktowej. Zakładka Wizytówka Nazwa (pole wymagane) pełna nazwa firmy potencjalnego kontrahenta. Po przekształceniu wizytówki w kontrahenta nazwa ta stanie się pełną nazwą kontrahenta; NIP - numer identyfikacji podatkowej. Blok Adres oraz Kontakt - zawierają podstawowe informacje na temat danych adresowych oraz kontaktowych kontrahenta. Zakładka Zadania Jeśli osoba kontaktowa jest zaangażowana w realizację zadania, można zaznaczyć tę informację dodając nowy rekord na zakładce Zadania (dokładny opis dodawania zadań znajduje się w oddzielnym rozdziale). Nie można przypisać w tym miejscu osoby do już utworzonego zadania, a jedynie wprowadzić nowe. Aby przypisać nową osobę do istniejącego zadania należy skorzystać z formularza zadań. To samo dotyczy wypożyczeń, zdarzeń i zleceń serwisowych. Wyboru aktywności, z którą należy powiązać wprowadzaną osobę dokonujemy poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w polu Nowy. Ten sam efekt można uzyskać po wybraniu Czynności -> Dodaj zadanie, gdzie użytkownik poproszony zostanie o podanie definicji nowo utworzonej aktywności. Dodanie aktywności za pomocą Czynności Dodanie aktywności za pomocą Czynności Dodawanie aktywności z poziomu wizytówki Zakładka Projekty Zakładka ta zawiera informacje na temat projektów, których prowadzącym jest dana osoba kontaktowa. Podobnie jak na zakładce Zadania, aby dodać nowy projekt należy wybrać odpowiednią definicję projektu:. Zakładka Uwagi Na zakładce Uwagi można zanotować dodatkowe informacje związane z konkretną osobą. Zakładka Kody kreskowe 27/131

28 W tym miejscu widoczne są adresy mailowe kontrahenta. Zakładka rozwijalna "CRM"-> Wiadomości Na zakładce Wiadomości i można powiązać wiadomość z wizytówką. Aby tego dokonać należy użyć przycisku Po czym pojawi się okno "Elementy powiązane" z polem rozwijalnym "Wiadomość" po kliknięciu którego wyświetli się kolejne okno "Wybierz zapis" gdzie użytkownik może wybrać wiadomość którą chce powiązać z wizytówką. Okno Elementy powiązane Okno wyboru wiadomości Przekształcenie wizytówki w kontrahenta W celu przekształcenia wizytówki w kartotekę kontrahenta/osoby kontaktowej należy wybrać na formularzu Czynności-> Przekształć wizytówkę (Shift+F11), a następnie: 1. Z listy Kontrahent sugerowany, wybrać kontrahenta, do którego zostanie przypięta wizytówka pod postacią osoby kontaktowej. Lista ta zawiera kontrahentów, których nazwa jest taka sama jak na wizytówce, lub 2. Z listy Dowolny kontrahent, wybrać kartotekę, do której przypisany zostanie nowa osoba kontaktowa i kliknąć OK. W efekcie na wizytówce zostanie uzupełniona informacja o wybranym kontrahencie, lub 28/131

29 3. Zaznaczyć parametr Utwórz nową kartotekę" i kliknąć OK, co spowoduje utworzenie nowej kartoteki kontrahenta o nazwie podanej na zakładce Wizytówka wraz z osoba kontaktową. W polu Kod możliwe będzie nadanie z ręki własnego kodu kontrahenta. W przypadku pozostawienia znaku? zostanie nadany kolejny numer automatycznie. Czynność przekształcenia wizytówki U w a g a! Wizytówka stanowi obiekt, który może być wykorzystywany tak jak kartoteka kontrahenta tylko w obszarze modułu CRM. Oznacza to, że można tworzyć zadania/zdarzenia oraz projekty z przypisaną wizytówką jako Przedstawiciela. Konfiguracja Wizytówek W Narzędzia -> Opcje -> CRM -> Ogólne -> Ustawienia i dodatki -> Sekcja Wizytówki, można ustawić definicje aktywności, która ma być generowana po przekształceniu wizytówki w kontrahenta. Np. w celu stworzeniu notatki, zadania, etc. 29/131

30 Kontrahenci Podstawowym elementem modułu CRM jest tworzenie bazy klientów firmy. Służy do tego niniejsza lista, która została umieszczona (dla wygody użytkownika) również w module CRM. Po kliknięciu w ikonę Kontrahenci, otworzona zostanie lista dostępnych kontrahentów. Lista kontrahentów posiada zdefiniowane filtry: Lista kontrahentów Kontrahenci - służące do filtrowania kontrahentów po ich stanie. Lista może przedstawiać w zależności od zastosowanej opcji kontrahentów: aktywnych, zablokowanych bądź wszystkich razem. Szukaj - pole służące do przeszukiwania listy po polach: kod, nazwa oraz adres. Po wpisaniu ciągu znaku program przeszuka dostępne pola oraz wyświetli wynik filtrowania na liście. Aktualność - pole przyjmujące format daty. Służy do sprawdzania kto był opiekunek kontrahenta w danym dniu. Więcej informacji na temat funkcjonalności opiekuna kontrahenta znajduje się w oddzielnym rozdziale. Osoba - Lista zawierająca wszystkie osoby kontaktowe przypisane do kontrahentów. Funkcjonalność ta pozwala na wyfiltrowanie kontrahentów do których przypisana jest jedna osoba kontaktowa. Oddział - Lista oddziałów pozwalająca filtrować listę po przypisaniu oddziału do kontrahenta. Status - Lista pozwala na określenie statusu kontrahenta, podmiot gospodarczy lub finalny. Rodzaj Vat dla sprzedaży - Lista pozwala na określenie rodzaju Vat dla sprzedaży. U w a g a! W przypadku zastosowania kilku filtrów jednocześnie, wynik filtrowania jest zawężany (nakładany). Dodawanie nowego kontrahenta W celu dodania nowego kontrahenta należy wybrać, na pasku narzędzi, ikonę (bądź kliknąć na liście prawym klawiszem myszki) po czym otworzy się formularz nowego kontrahenta. 30/131

31 Formularz kontrahenta Zakładka Ogólne Na zakładce tej można wprowadzić podstawowe dane kontrahenta (pogrubione opisy pól oznaczają konieczność wypełnienia pola): Sekcja Dane identyfikacyjne: Kod (pole wymagane) identyfikator kontrahenta. Wartość musi być unikalna. Kod można wprowadzić ręcznie, jako dowolny ciąg znaków. Pozostawienie w polu znaku zapytania spowoduje automatyczne nadanie przez system pierwszego wolnego numeru (opcja jest zależna od ustawień wprowadzonych w konfiguracji systemowej Narzędzia/Opcje/Kontrahent/Ogólne); EU VAT/NIP europejski numer identyfikacji VAT lub NIP; Nazwa (pole wymagane) pełna nazwa kontrahenta; Blok Podmiot: Podatnik VAT parametr określający czy danych kontrahent jest podatnikiem VAT; Rodzaj VAT dla sprzedaży - lista wyboru określająca rodzaj VAT dla sprzedaży; Rodzaj VAT dla zakupu - lista wyboru określająca rodzaj VAT dla zakupu; Rodzaj (VAT) wartość wybierana z dostępnej listy. Określa rodzaj odprowadzanego podatku VAT; Status dwie wartości do wyboru: Podmiot gospodarczy dla osób prawnych i Finalny dla osób fizycznych; Oddział - pole wyboru określające przynależność kontrahenta do jednego z oddziału firmy. Blok Adres: miejsce przeznaczone na uzupełnienie podstawowych danych adresowych kontrahenta. Po wprowadzeniu kodu pocztowego oraz ulicy kontrahenta uaktywnia się funkcjonalność Pokaż lokalizację, po kliknięciu której otwiera się przeglądarka z mapą danego miejsca. Blok Kontakty: zawiera listę kontaktów do kontrahenta. Funkcjonalność pokaż lokalizację 31/131

32 Na blok kontakty składają się: Blok Kontakty przycisk Nowy (Dane kontaktowe), przycisk Otwórz ; przycisk Usuń ; przycisk akceptacji zmian; przycisk anulowania edycji; tabela zawierająca następujące kolumny: rodzaj kontaktu, kontakt, krótki opis kontaktu, adres, domyślny. Wybierając przycisk Nowy (Dane Kontaktowe) otwiera się okno przejściowe umożliwiające wprowadzenie nowego kontaktu. U w a g a! Jeżeli wprowadzony zostanie więcej niż jeden kontakt tego samego rodzaju to należy wybrać, który z podanych kontaktów ma być domyślny. Zawsze jeden z podanych kontaktów tego samego rodzaju musi mieć status kontaktu domyślnego. Jeżeli wprowadzony jest tylko jeden kontakt określonego rodzaju to automatycznie ma on przypisany status domyślny. Okno danych kontaktowych W oknie wprowadzania nowych danych kontaktowych należy wybrać z rozwijalnej listy (zdefiniowanej w konfiguracji Narzędzia -> Opcje -> Ogólne -> Rodzaje kontaktów) rodzaj wprowadzanego kontaktu. Następnie należy zaznaczyć, czy kontakt ten będzie kontaktem domyślnym. W dalszej kolejności należy wprowadzić kontakt. W polu adres można wybrać adres firmy związany z danym kontaktem oraz w polu krótki opis można wprowadzić opis danego kontaktu. W sekcji Cele należy określić cel wprowadzanego kontaktu (jeden z domyślnych lub jeden ze zdefiniowanych w konfiguracji celów). Tak przypisane cele do kontaktów pomogą w sprawnej wysyłce korespondencji seryjnej lub wysyłce efaktury. Import danych z GUS: W wersji 9.3 dodano funkcjonalność autouzupełniania podstawowych danych wprowadzanego do bazy kontrahenta. Formularz nowego kontrahenta został wyposażony w pole Dane z GUS. 32/131

33 Pole Dane z GUS na formularzu kontrahenta W celu pobrania danych kontrahenta z bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego należy na formularzu kontrahenta wpisać Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) a następnie kliknąć przycisk Dane z GUS. Czynność ta wywołuje okno pomocnicze: Okno pośrednie W celu pobrania danych na formularz kontrahenta należy wpisać kod captcha (pole to jest wymagane i inaczej nie dojdzie do importu danych z bazy Głównego Urzędu Statystycznego do bazy danych enova) i zaakceptować czynność przyciskiem Pobierz dane. Formularz kontrahenta 33/131

34 Pole Kod nie jest uzupełniane automatycznie i pozostaje w nim?. Kod należy wpisać ręcznie, jeżeli zostanie pozostawiony w nim? kod zostanie nadany automatycznie. Pola, do których zostaną zaimportowane dane to: nazwa, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, poczta, gmina, powiat, województwo, kraj. Należy pamiętać, że dane pobrane z bazy GUS to dane rejestrowe przedsiębiorstwa. Po pobraniu danych kontrahenta z bazy Głównego Urzędu Statystycznego pojawia się w górnym menu Pokaż lokalizację : Przycisk Pokaż lokalizację na formularzu kontrahenta Funkcjonalność ta daje możliwość pokazania lokalizacji danego kontrahenta za pomocą Google Maps. Status firmy w bazie VIES: W wersji 10.3 dodano funkcjonalność sprawdzenia statusu kontrahenta w bazie VIES. Formularz nowego kontrahenta został wyposażony w pole Status w bazie VIES. Funkcjonalność ta daje możliwość sprawdzenia informacji związanych z rejestracją na potrzeby VAT (aktywność numerów VAT) podmiotów zarejestrowanych na terenie UE. Ponadto, za pośrednictwem VIES, pomiędzy administracjami Państw Członkowskich wymieniane są informacje dotyczące dostaw wewnątrzwspólnotowych (zwolnionych z prawem do odliczenia). Pole "Status w bazie VIES" na formularzu kontrahenta W celu sprawdzenia statusu kontrahenta w bazie VIES należy na formularzu kontrahenta wpisać Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), a następnie kliknąć przycisk Status w bazie VIES. Czynność ta wywołuje okno z informacją o statusie firmy: 34/131

35 Okno z informacją o statusie firmy w bazie VIES Zakładka CRM Zawiera zestawienie wszystkich operacji przeprowadzanych na danym kontrahencie w ramach modułu CRM. Prezentowane będą tutaj wszystkie aktywności, projekty, etc. w których kontrahent brał udział. Szczegółowy opis składowych folderu i sposobu ich dodawania znajduje się w kolejnych rozdziałach. Zakładka Adres do korespondencji Zgodnie ze swoim tytułem zawiera dodatkowe dane adresowe kontrahenta. Jej rozwinięciem jest opisana w dalszej części podręcznika funkcjonalność Lokalizacje kontrahentów. Zakładka Dane kontaktowe Formatka zawiera listę osób kontaktowych. Służy ona do wprowadzania danych konkretnych osób reprezentujących kontrahenta np. przedstawicieli handlowych. Wygląd list można modyfikować korzystając z organizatora list, który w tym widoku dostępny jest w menu kontekstowym, widocznym po kliknięciu prawym klawiszem myszy w obszar listy ogólnosystemowa). Pozycje na liście dodaje się przez kliknięcie przycisku (funkcjonalność ta jest, który otwiera nowy formularz. Formularz osoby kontaktowej Zakładka Ogólne służy do rejestrowanie podstawowych danych na temat osoby kontaktowej. Zakładka Zadania Jeśli osoba kontaktowa jest zaangażowana w konkretne zadanie, można zaznaczyć tę informację dodając nowy rekord na zakładce Zadania (dokładny opis dodawania zadań znajduje się w oddzielnym rozdziale). Nie można przypisać w tym miejscu osoby do już utworzonego zadania, a jedynie wprowadzić nowe. Aby przypisać nową osobę do istniejącego zadania należy skorzystać z formularza zadań. To samo dotyczy wypożyczeń, zdarzeń i zleceń serwisowych. Wyboru aktywności, z którą należy powiązać wprowadzaną osobę dokonujemy poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w polu Nowy. Ten sam efekt można uzyskać po wybraniu Czynności -> Dodaj zadanie, gdzie użytkownik poproszony zostanie o podanie definicji nowoutworzonej aktywności. 35/131

36 Dodanie aktywności za pomocą Czynności Dodanie aktywności za pomocą Czynności Dodawanie podmiotu powiązanego z poziomu formularza Dodane rekordy widoczne będą zarówno z poziomu kontrahenta (Widoczne w module CRM Kontrahenci konkretny kontrahent Zakładka CRM Aktywności powiązane) jak i zadania (Widoczne w module CRM Zadania/Zdarzenia konkretne zdarzenie/zadanie Zakładka Podmioty powiązane ). Zakładka Projekty Zawiera listę projektów przypisanych do danej osoby kontaktowej. Z tego miejsca można podglądnąć istniejące projekty jak również utworzyć nowe. Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się w instrukcji Projekty. Zakładka Uwagi Na zakładce Uwagi można zanotować dodatkowe informacje związane z konkretną osobą. Zakładka Dostęp WWW Zakładka Dostęp WWW służy do określenia dostępu osoby kontaktowej do aplikacji enovanet (szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w oddzielnej instrukcji poświęconej temu modułowi). Zakładka rozwijalna CRM ->Kontrahenci powiązani W przypadku, kiedy jedna osoba kontaktowa współpracuje bądź powiązana jest z wieloma kontrahentami, można wprowadzić taką informację w tym miejscu. Po wybraniu opcji pojawi się okno, gdzie będzie można wybrać kontrahenta do którego przypisany będzie osoba kontaktowa wraz ze wskazaniem stanowiska. Parametr Główny określa, który kontrahent jest kontrahentem nadrzędnym dla osoby kontaktowej. Lista osób kontaktowych dostępna jest także jako osobna lista Osoby w module CRM. Po kliknięciu w kafelek Osoby, otwarta zostanie lista wszystkich osób kontaktowych zarejestrowanych w systemie. Listę można filtrować wg wartości wybranych w polach Kontrahent i Kontakty (aktualne, nieaktualne, wszystkie). U w a g a! Nową osobę można powiązać z kontrahentem, także przy użyciu listy Osoby, dostępnej bezpośrednio z modułu CRM. 36/131

37 Zakładka rozwijalna "CRM"-> Wiadomości Na zakładce Wiadomości i można powiązać wiadomość z kontrahentem. Aby tego dokonać należy użyć przycisku Po czym pojawi się okno "Elementy powiązane" z polem rozwijalnym "Wiadomość" po kliknięciu którego wyświetli się kolejne okno "Wybierz zapis" gdzie użytkownik może wybrać wiadomość którą chce powiązać z kontrahentem. Okno wyboru wiadomości powiązanej Zakładka Uwagi na formularzu Kontrahenta Służy do wprowadzania dodatkowych, opisowych danych na temat kontrahenta. Zakładka kody kreskowe na formularzu Kontrahenta W tym miejscu można zapisać dodatkowe dane kontaktowe. Automatycznie jest tutaj kopiowane dane wpisane na zakładce ogólnej. Pozostałe zakładki widoczne na formularzu kontrahenta nie są powiązane z modułem CRM, a opis ich funkcjonalności można znaleźć w instrukcji do modułów Handel, Księgowość oraz Członkowie. Dodatkowe czynności na kartotece/liście kontrahenta Kopiowanie kontrahenta Zarówno formularz jak i lista kontrahentów pozwala użytkownikowi w łatwy sposób kopiować kartoteki kontrahentów. W tym celu należy na liście zaznaczyć odpowiedni rekord a następnie wybrać Czynności-> Kopiowanie kontrahenta. Dane wcześniej zaznaczonego kontrahenta zostaną skopiowane do nowo utworzonego formularza. Taki sam efekt można osiągnąć po otwarciu kartoteki kontrahenta i wybraniu tej samej opcji w Czynnościach. Dodawanie aktywności/dokument Istnieje możliwość utworzenia nowej aktywności/dokumentu dla kolekcji lub pojedynczego kontrahenta z poziomu listy lub formularza. W tym celu należy zaznaczyć/otworzyć kontrahenta, a następnie wybrać z Czynności-> Dodaj aktywność/utwórz dokument. Po czym zostanie otwarte nowo okno aktywności/dokumentu o wybranej definicji. Więcej na temat typów aktywności znajduje się w kolejnym rozdziale. Dodawanie opiekuna Opcja ta służy do dodania opiekuna kontrahenta czyli powiazania operatora z kartoteką kontrahenta/ów, szczegółowe informacje na temat tej funkcjonalności znajdują się w specjalnie przygotowanym rozdziale instrukcji. 37/131

38 Ustawienia Ustawienia związane z pracą kartotek kontrahentów znajdują się w konfiguracji programu menu Narzędzia -> Opcje -> Kontrahenci i Urzędy, gdzie operator może: określić sposób tworzenia kodu kontrahentów; określić sposób zachowania programu przy pojawieniu się dwóch takich samych numerów NIP; określenie możliwości blokowania, łączenia kartotek kontrahenta; sposobu zachowania się lokalizatora internetowego z opcji Pokaż lokalizację; Filtr kontrahentów na operatorze Dodatkową funkcjonalnością związaną z kontrahentami jest Filtr kontrahentów na operatorze. Po wejściu w Narzędzia -> Opcje -> Systemowe -> Operatorzy po otwarciu konkretnego operatora i przejściu na zakładkę filtrowanie istnieje możliwość ograniczenia widoku konkretnemu operatorowi do zawężonej listy kontrahentów. Np. Jeżeli operator ma widzieć wyłącznie kontrahentów zaczynających się na literę a, w filtrze należy napisać: [Kod] Like 'a%'. Poprawność zastosowanego filtra można zweryfikować wybierając przycisk sprawdź (pokaże się ograniczona lista). Filtr kontrahentów na operatorze Narzędzie to, w powiązaniu z mechanizmem cech grupujących, umożliwia np. pogrupowanie kontrahentów na regiony kraju, kategorię, odbiorców czy też dostawców, etc. U w a g a! W przypadku filtrowania kontrahentów po cesze grupującej składnia filtru wygląda następująco: Feaures.XXXX== YYYY. Gdzie Features oznacza odwołanie się do cechy grupującej, XXXX oznacza nazwę cechy, a YYYY oznacza wartość cechy. Np.: Features.Region== wschód, oznacza to tyle, że wyświetleni zostaną Ci kontrahenci, którzy przypisani zostali do cechy Region i została im nadana wartość wschód. 38/131

39 Lokalizacje kontrahentów Kolejną dostępną listą w module CRM są lokalizacje kontrahenta, która posiada zdefiniowane dwa filtry danych. Listę można przeszukiwać pod kątem konkretnego kontrahenta, bądź też pod kątem aktywności lokalizacji. Filtr listy lokalizacji kontrahenta U w a g a! Nową lokalizację można powiązać z kontrahentem, także z poziomu formularza kontrahenta na zakładce CRM ->Lokalizacje. Zdarza się, że kontrahent, poza siedzibą główną i adresem korespondencyjnym, posiada jeszcze inne lokalizacje. Do wprowadzenia informacji o nich, służy formularz Lokalizacje. Po kliknięciu przycisku otworzy się nowy formularz. Formularz lokalizacji Zakładka Ogólne Jest ono podzielone na trzy części. Pierwsza część Ogólne zawiera: Kod kod lokalizacji np. Mag1 dla magazynu pierwszego; Nazwa nazwa lokalizacji np. Magazyn 1; Kontrahent nazwa kontrahenta, którego dotyczy lokalizacja. Nazwę należy wybrać z listy; Uwagi dodatkowe informacje na temat wybranej lokalizacji; W sekcji Adres znajdują się standardowe pola do przechowywania danych adresowych. Ostatnia część Aktywność służy do określenia, czy dana lokalizacja jest aktywna czy też nie. Informacja ta służy do filtrowania listy. Zakładka Urządzenia Służy do dodania urządzenia powiązanego z dana lokalizacją. Może to być np.: wózek widłowy, wszelkiego rodzaju maszyny, urządzenia etc. Jako że urządzenia są ściśle związane z funkcjonalnością modułu Serwis oraz Wypożyczenia zapraszamy do zapoznania się z instrukcją powyższych modułów. 39/131

40 Zakładka Zadania Bezpośrednio z poziomu lokalizacji można utworzyć dowolną aktywność za pomocą przycisku,. Aktywność utworzona z listy zadań formularza lokalizacji zostanie zainicjowana danymi z lokalizacji, mianowicie: kodem kontrahenta oraz nazwą lokalizacji. Dodawanie aktywności z poziomu Lokalizacji 40/131

41 Osoby Kolejną składową modułu CRM stanowi lista osób kontaktowych kontrahenta. Służy ona do wprowadzania danych konkretnych osób reprezentujących kontrahenta np. przedstawicieli handlowych osób, z którymi się kontaktujemy w relacjach z firmą lub do których pragniemy dotrzeć. Na liście istnieje możliwość ograniczenia zakresu wyświetlanych danych do osób związanych z konkretnym kontrahentem, według stopnia aktualności kontaktu lub dla osób kontaktowych będących wizytówką. Po wybraniu przycisku, otworzy się nowy formularz: Formularz osoby kontaktowej Zakładka Ogólne Służy do rejestrowanie podstawowych danych na temat osoby kontaktowej. Takich jak: nazwisko, imię, stanowisko oraz informacje adresowo-kontaktowe. W celu zablokowania kartoteki osoby kontaktowej należy zaznaczyć parametr wartość na Tak. Istnieje możliwość filtrowania danych po tym stanie na liście osób kontaktowych., który zmieni swoją Zakładka Zadania Jeśli osoba kontaktowa jest zaangażowana w konkretne zadanie, można zaznaczyć tę informację dodając nowy rekord na zakładce Zadania. Nie można tam przypisać osoby, do już utworzonego zadania, a jedynie wprowadzić nowe. Aby przypisać nową osobę do istniejącego zadania należy skorzystać z formularza zadań. To samo dotyczy wypożyczeń, zdarzeń i zleceń serwisowych. Wyboru aktywności, z którą chcemy powiązać wprowadzaną osobę, dokonujemy poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w polu Nowy. Ten sam efekt można uzyskać po wybraniu na liście Czynności-> Dodaj zadanie, gdzie użytkownik poproszony zostanie o podanie definicji nowoutworzonej aktywności. 41/131

42 Dodanie aktywności za pomocą Czynności Dodawanie aktywności z poziomu osoby kontaktowej Zakładka Projekty Zawiera listę projektów przypisanych do danej osoby kontaktowej. Z tego miejsca można podglądnąć istniejące projekty jak również utworzyć nowe. Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się w dalszej części instrukcji. Zakładka Uwagi Na zakładce Uwagi można zanotować dodatkowe informacje związane z konkretną osobą. Zakładka Dostęp WWW Zakładka Dostęp WWW służy do określenia dostępu osoby kontaktowej do aplikacji enovanet (szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w oddzielnej instrukcji poświęconej temu modułowi). Zakładka CRM ->Kontrahenci powiązani W przypadku, kiedy jedna osoba kontaktowa współpracuje bądź powiązana jest z wieloma kontrahentami, można wprowadzić taką informację w tym miejscu. Po wybraniu opcji pojawi się okno, gdzie będzie można wybrać kontrahenta do którego przypisany będzie osoba kontaktowa wraz ze wskazaniem stanowiska. Parametr Główny określa, który kontrahent jest kontrahentem nadrzędnym dla osoby kontaktowej. Dla wygody użytkowników Osoby zostały umieszczone również na kartotece kontrahenta (temat ten był opisywany w poprzednim rozdziale). Zakładka CRM ->Wiadomości Służy do przypisania wiadomości do konkretnej Osoby. Funkcjonuje analogicznie jak w Wizytówkach gdzie została szczegółowo opisana U w a g a! Nową osobę można utworzyć z pozycji formularza Kontrahenta na zakładce Dane kontaktowe. 42/131

43 Zdarzenia- czyli rejestrowanie kontaktów z kontrahentem Jedną z dwóch składowych aktywności związanych z kontrahentami są zdarzenia. Stanowią one podstawowy element rejestracji kontaktów z klientami. Poprzez odpowiednią definicje zdarzenia rejestrowane będą między innymi: notatka z rozmowy telefonicznej czy też spotkania, zarejestrowanie korespondencji przychodzącej etc. Istnieje wiele sposobów na dodanie kontaktu. z listy zdarzeń, po czym należy uzupełnić informacje o kontrahencie i przedstawicielu; z listy zadań na formularzu kontrahenta bądź przedstawiciela. Lista zdarzeń Do przeglądania wszystkich zdarzeń zarejestrowanych w systemie służy lista Zdarzenia w folderze CRM. Lista zdarzeń Lista zdarzeń posiada standardowy zestaw filtrów umożliwiający wyszukanie pozycji wg następujących kryteriów: Okres pozwala na wybranie zakresu dat w jakich mieści się zdarzenie. Ponieważ zdarzenie posiada swój okres trwania (datę początkową i końcową) zdarzenie musi albo całkowicie mieścić się w zadanym okresie lub przynajmniej zachodzić na wybrany okres. Inaczej mówiąc wybranie okresu oznacza, że data początkowa zdarzenia nie może być późniejsza niż koniec wybranego okresu a data końcowa zdarzenia nie może być wcześniejsza niż początek wybranego okresu. Aby wyświetlić wszystkie zdarzenia niezależnie od daty, należy skasować zawartość pola Okres (pojawi się na nim napis (wszystko)); Definicja zadania umożliwia wyświetlenie zdarzeń tylko jednego rodzaju (np. tylko notatek z rozmów telefonicznych). W standardowej konfiguracji dostępne są trzy rodzaje zdarzeń: kontakt (KON), notatka (NOT) oraz korespondencja (KORESP). Stworzenie większej liczby definicji zdarzeń jest możliwe w konfiguracji. Aby wyświetlić wszystkie zdarzenia, niezależnie od rodzaju, należy pozostawić pole Definicja puste; Kontrahent umożliwia wyświetlenie zdarzeń dotyczących wybranego kontrahenta. Aby wyświetlić wszystkie zdarzenia, niezależnie od kontrahenta, należy pozostawić pole Kontrahent puste; Osoba umożliwia wyświetlenie zdarzeń dotyczących wybranego przedstawiciela (osoby). Aby wyświetlić wszystkie zdarzenia, niezależnie od osoby, należy pozostawić pole Osoba puste; Prowadzący umożliwia wyświetlenie zdarzeń dotyczących wybranej osoby prowadzącej (nadzorującej). Aby wyświetlić wszystkie zdarzenia, niezależnie od prowadzącego, należy pozostawić pole Prowadzący puste (aktualny operator musi mieć dostęp, co najmniej do podglądu zdarzeń; Wykonujący umożliwia wyświetlenie zdarzeń dotyczących wybranego operatora. Aby wyświetlić wszystkie zdarzenia, niezależnie od operatora, należy pozostawić pole Wykonujący puste (aktualny operator musi mieć dostęp, co najmniej do podglądu zdarzeń; Uwzględniaj dla roli- w przypadku wypełnienia pola Wykonujący możliwe jest poszerzenie filtrowania listy o rolę do której należy operator. W takiej kombinacji zostaną pokazane aktywności do których przypisany jest operator jako wykonujący jak również aktywności przypisane dla roli, którą posiada operator (wykonujący) Stan zadania umożliwia wyświetlenie zdarzeń w odpowiednim stanie (np. bufor, zatwierdzony). Jako, że każda z definicji zdarzeń może posiadać różne stany, w pierwszej kolejności należy wybrać definicję w której stosowany będzie filtr stan zadania. Pozostawienie pola pustego oznacza wyświetlenie wszystkich stanów; Stan realizacji umożliwia wyświetlenie otwartych, zamkniętych bądź wszystkich zdarzeń; Projekt CRM wybranie projektu pozwala na wyświetlenie zdarzeń podpiętych do wskazanego projektu (pozostawienie pola pustego powoduje wyświetlenie wszystkich zdarzeń, niezależnie od projektu); Szukaj w treści jest to specjalny filtr pozwalający szukać zdarzeń na podstawie słów zawartych w treści. Przeszukiwana jest zawartość pól Nazwa (Temat), Opis i Uwagi. Wyświetlone zostaną te zdarzenia, w których każde z wpisanych w tym filtrze słów wystąpi, co najmniej raz w dowolnym z powyższych pól. Wielkość liter nie ma znaczenia. Rola- lista wyboru ról. Po wybraniu tego parametru wyświetlone zostaną aktywności przypisane do roli. Uwzględniaj operatorów- w przypadku wypełnienia pola Rola możliwe jest poszerzenie filtrowania listy o operatorów, którzy mają przypisaną wybraną rolę. Dodawanie nowego zdarzenia Na pasku narzędzi znajduje się przycisk. Jego wciśnięcie powoduje dodanie nowego zdarzenia domyślnego rodzaju (o domyślnej definicji). W standardowej konfiguracji domyślnym zdarzeniem jest kontakt (KON). W celu dodania zdarzenia innego rodzaju (o innej definicji) niż domyślny należy: Wcisnąć strzałkę menu rozwijanego obok przycisku [Nowy] i wybrać odpowiednią definicję; Lub wcisnąć klawisz "Insert" i wybrać odpowiednią definicję; 43/131

44 Lub wybrać Nowy z menu kontekstowego na liście (prawy klawisz myszy) i wybrać odpowiednią definicję; Wypełniane dane na formularzu zdarzenia Po utworzeniu nowego zdarzenia należy uzupełnić informacje na poszczególnych zakładkach. U w a g a! W zależności od konfiguracji definicji zdarzeń (Narzędzia -> Opcje->CRM-> Definicje dokumentów-> Definicje zdarzeń), wygląd formularza może wyglądać różnie. W załączonych przykładach wykorzystywane są ustawienia dla standardowych definicji zdarzenia. Zakładka Ogólne Zakładka Ogólne zawiera podstawowe informacje dotyczące wprowadzanego zdarzenia. W sekcji Numer, widnieją informacje o: Formularz zdarzenia zastosowanej definicji zdarzenia (w załączonym obrazku jest to KON); numerze zdarzenia; serii zdarzenia; U w a g a! Znak? na końcu numeru oznacza, że dane nie zostały jeszcze zapisane do bazy danych. Dopiero po zapisaniu zmian, zostanie przydzielony kolejny numer zdarzenia w ramach definicji. W sekcji Kontakt znajdują się dane kontaktowe ze strony klienta oraz operatorów odpowiedzialnych ze strony programu: Kontrahent kontrahent, którego dotyczy zdarzenie. Może zostać wprowadzony poprzez wpisanie kodu, nazwy lub numeru NIP. Kontrahenta można również wybrać z listy; Przedstawiciel osoba ze strony kontrahenta odpowiedzialna za kontakt. Należy wybrać osobę z listy kontaktów zapisanych na formularzu kontrahenta. Można również w tym miejscu dodać nowego przedstawiciela kontrahenta (przez wybranie Nowy z menu kontekstowego na polu Przedstawiciel za pomocą kombinacji klawiszy <Shift>+) Można wybrać jako przedstawiciela dane z wprowadzonych wizytówek, wystarczy zaznaczyć parametr Wizytówki na liście wyboru; Wykonujący operator, który wykonał daną aktywność (np. przeprowadził rozmowę, odebrał fax itp.); Prowadzący operator, który jest odpowiedzialny za nadzorowanie tego zdarzenia. Często będzie to ten sam operator, co Wykonujący. W sekcji Daty określane zostały ramy czasowe trwania zdarzenia: Rozpoczęcie- określa datę wraz z godziną rozpoczęcia zdarzenia; Zakończenie- określa datę wraz z godziną zakończenia zdarzenia; Całodzienne- określa, czy zdarzenie trwa całą dobę (zaznaczenie tego parametru spowoduje automatyczne przestawienie godzin rozpoczęcia oraz zakończenia); Czas wykonania- określa czas jaki został przeznaczony na realizację zdarzenia. Możliwe jest ustawienie opcji automatycznego zliczania czasu wykonania zdarzenia (Narzędzia -> Opcje-> CRM-> Definicje dokumentów-> Definicje zdarzeń-> Otworzyć definicję-> Zakładka Opcje -> parametry: Dostępny stoper oraz Automatyczny stoper ); 44/131

45 W sekcji Opis należy wprowadzić: Nazwa krótki opis (tytuł) zdarzenia, służący np. do przeszukiwania na liście. Typowe tytuły dla zdarzeń można zapamiętać na liście pomocniczej w celu wybierania ich na różnych zdarzeniach (należy w tym celu wcisnąć na nazwie prawy klawisz myszy i wybrać odpowiednią opcję z menu). Opis dokładny opis zdarzenia W sekcji Stan należy wprowadzić: Priorytet określa ważność zdarzenia. Listę priorytetów zdarzenia można określić w konfiguracji konkretnego zdarzenia (Narzędzia -> Opcje-> CRM-> Definicje dokumentów-> Definicje zdarzeń). Standardowo zdarzenia mają trzy priorytety: Niski, Średni i Wysoki; Stan określa stan zdarzenia. Listę priorytetów zdarzenia można określić w konfiguracji konkretnego zdarzenia (Narzędzia -> Opcje-> CRM-> Definicje dokumentów-> Definicje zdarzeń).standardowo zdarzenia mają dwa stany: Bufor i Zamknięte; Aktywny jest powiązane bezpośrednio ze stanem zdarzenia i określa, czy dane zdarzenie podlega jeszcze zmianom czy zostało już zamknięte. W standardowej konfiguracji stan Bufor oznacza zdarzenie aktywne, a stan Zamknięte nieaktywne. U w a g a! Jeżeli na zdarzeniu został wybrany stan, który jest nieaktywny (w standardowej konfiguracji: Zamknięte ), to zdarzenie zostaje zablokowane do edycji (nie można go modyfikować). Aby zmienić stan zadania na aktywne (popularnie mówiąc cofnąć zdarzenie do bufora ) należy na formularzu zdarzenia, z menu Czynności wybrać opcję Zmień stan. Zakładka Dodatkowe Sekcja Projekt zawiera: Projekt informacja o projekcie, do jakiego przypisane jest zdarzenie. Pole nie jest wymagane, co oznacza, że zdarzenie nie musi być powiązane z konkretnym projektem (więcej informacji na temat Projektów znajduje się w kolejnym rozdziale); Etap projektu jeżeli wybrany został projekt, to w tym miejscu określa się z realizacją jakiego etapu projektu związane jest zdarzenie; Kampania jeżeli na zdarzeniu został wybrany projekt, wyświetlana jest informacja o kampanii, do której przynależy projekt (więcej informacji na temat Kampanii znajduje się w kolejnym rozdziale); Korespondencja pozwala na przypisanie korespondencji seryjnej do zdarzenia (więcej informacji na temat Korespondencji znajduje się w kolejnym rozdziale); Lokalizacja- pozwala na wybranie lokalizacji, której dotyczy realizacja zdarzenia. U w a g a! W przypadku, gdy użytkownik powiązał zdarzenie z błędnym projektem należy wybrać z menu Czynności-> Usuń powiązanie z projektem (Shift+F8), bądź wyczyścić pole Projekt. Istnieje możliwość dodania zadania do projektu z poziomu listy zadań/zdarzeń. Po zaznaczeniu aktywności i wybraniu na liście Czynności->Dodaj do projektu, użytkownik będzie poproszony o wybranie odpowiedniego projektu. W przypadku gdy dana aktywność miała przypisany inny projekt istnieje możliwość nadpisania go nowo wybranym rekordem. Sekcja Przewidywana wartość przeznaczona jest do określenia wartości kosztów i przychodów związanych z realizacją danego zdarzenia. 1. Pole Planowany koszt służy do wprowadzenia ręcznie kwot jakie firma jest w stanie ponieść przy realizacji danego zdarzenia; 2. Pole Planowany przychód służy do wprowadzenia ręcznie kwot jakie firma planuje zyskać podczas realizacji danego zdarzenia; 3. Pole Poniesiony koszt (wyliczane) prezentuje wartości sumaryczne dokumentów powiązanych z danym zdarzeniem, które zostały uznane jako kosztowe. Wartości pobierane są z zakładki Dokumenty (szczegółowy opis znajduje się w opisie zakładki Dokumenty); 4. Pole Uzyskany przychód (wyliczane) prezentuje wartości sumaryczne dokumentów powiązanych z danym zdarzeniem, które zostały uznane jako przychodowe. Wartości pobierane są z zakładki (szczegółowy opis znajduje się w opisie zakładki Dokumenty). U w a g a! W przypadku powiązania wielu zdarzeń/zadań w jeden projekt wartość pól Poniesiony koszt oraz Uzyskany przychód są sumowane na poziomie projektu. Taki sam mechanizm istnieje podczas powiązania wielu projektów w jedną kampanię. Pole Uwagi można wykorzystać do wpisania dodatkowych informacji np. komentarzy osoby prowadzącej. Zakładka Zadania powiązane Funkcjonalność ta służy do powiązywania ze sobą zdarzeń oraz zadań (aktywności). 45/131

46 Na przykład klient dzwoni i powołuje się na rozmowę przeprowadzoną w ubiegłym tygodniu, chcąc kontynuować temat. Można odszukać notatkę z tej rozmowy i notatkę z dzisiejszej rozmowy (w tej samej sprawie) dodać jako zdarzenie powiązane. W tym celu należy wybrać w menu Czynności-> Dodaj istniejące zadanie powiązane, skąd można wybrać istniejące zadania/zdarzenia. Jeżeli dodatkowo po rozmowie umówione zostało spotkanie, można je zarejestrować jako zadanie powiązane z tą rozmową. W tym celu należy utworzyć nowe zdarzenie/zadanie z pozycji zakładki Zadania powiązane oraz wypełnić dane. Dzięki takiemu rozwiązaniowi wszystkie zadania i zdarzenia związane z konkretną sprawą można ze sobą powiązać w jeden wątek. Wszystkie te zadania i zdarzenia będą widoczne na liście powiązanych co pozwoli na wygodny wgląd w całą historię kontaktu. Zadania i zdarzenia powiązane należy wykorzystywać wówczas, gdy chcemy połączyć wiele załatwianych spraw w jeden wątek, a nie ma uzasadnienia do tworzenia na to oddzielnego projektu (np. drugi telefon od klienta w tej samej sprawie należałoby powiązać z poprzednim, ale zwykle nie ma konieczności tworzenia dla rozmowy telefonicznej projektu). Zakładka Dokumenty Zakładka Dokumenty powiązane służy do rejestrowania dokumentów handlowych (faktury, dokumenty magazynowe, oferty itp.) oraz wszelkie dokumenty z ewidencji dokumentów związanych z danym zadaniem. Wprowadzone tutaj dokumenty wpływają w bezpośredni sposób na pola poniesiony koszt oraz Uzyskany przychód z zakładki Dodatkowe, które pomagają na określenie rentowności prowadzonych przedsięwzięć. Jak już było wcześniej wspominane wartości wyżej wymienionych pól są sumowane na poziome projektu, do którego przypisane są zdarzenia/zadania. Poniżej zostanie opisany przypadek dodania dokumentu zamówienia przez kontrahenta Abc towaru XXX. W celu dodania dokumentu handlowego do zdarzenia należy: Przejść na zakładkę Dokumenty oraz wybrać, po czym otworzy się okno; Dodawanie dokumentu powiązanego Pole Zadanie wskazuje na zdarzenie, do którego będzie dodawany dokument. Kliknąć w polu Dokument strzałkę listę, po czym pokazane zostaną wszystkie dostępne dokumenty handlowe. Wybrać opcję, co spowoduje otworzenie formularza dokumentu zakupu (Istnieje możliwość powiązania już istniejącego dokumentu) polu Kontrahent, należy wprowadzić kontrahenta (w tym przypadku Abc ). Dodać nową pozycję (w tym przypadku asortyment XXX ). 46/131

47 Dokument zakupu Nowo utworzony dokument należy wybrać z listy (podświetlając dokument i wybierając OK, bądź klikając go dwukrotnie). W rezultacie zostanie zaczytany dokument zakupu jako dokument powiązany do zdarzenia CRM, gdzie: "Powiązanie dokumentu zakupu ze zdarzeniem" Zadanie- oznacza zdarzenie do którego dodawany jest dokument; Dokument- oznacza numer dokumentu handlowego, który jest powiązywany; Wartość (pole wyliczane)- określa jaka wartość zostanie przeniesiona na zakładkę Dodatkowe do pól poniesiony koszt oraz uzyskany przychód. Domyślnie przenoszone są wartości brutto dokumentów, istnieje jednak możliwość zmiany liczenia dokumentów na netto w konfiguracji (Narzędzia -> Opcje-> CRM-> Definicje dokumentów-> Definicje zdarzeń-> Otworzyć definicję-> Zakładką Opcje -> Parametr Wartość ). Data (pole nieedytowalne)- zawiera informację o dacie dokumentu; Rodzaj dokumentu- wybranie opcji Dokument handlowy uaktywnia dodatkową zakładkę na formularza zdarzenia (Pozycje), która umożliwia edytowanie pozycji dokumentu połączonego z aktywnością. Jest to pełen tryb edycji taki sam jak na dokumencie handlowy. Zakładka Pozycje na formularzu zdarzenia Sumowanie wartości- pozwala określić czy dany dokument jest dokumentem przychodowym, kosztowym, bądź przychodowo - kosztowym; Kopiowanie dokumentu- określa sposób zachowania się połączonego dokumentu w momencie kopiowania zdarzenia/zadania. W przypadku wybrania opcji Kopiowanie, za każdym razem kiedy kopiowana będzie aktywność, kopiowany będzie również dokument (z nowym numerem). U w a g a! Nowo utworzony dokument zakupu zostanie dodany do bazy (będzie miał nadany numer) dopiero po zapisaniu zdarzenia. Spowodowane jest to tworzeniem dokumentu pośrednio z poziomu zdarzenia. Zakładka Pracownicy i zasoby W przypadku gdy zdarzenie wymagało zaangażowania pracowników lub sprzętu, wówczas informację o tym można zapisać na zakładce Pracownicy i zasoby. Istnieje możliwość dodania nowego zasobu na dwa sposoby: 47/131

48 Klikając w opcję. Otworzone zostanie nowe okno: Gdzie należy uzupełnić następujące informacje: Dodawanie zasobu Zasób- lista dostępnych zasobów. Dostępne są 4 ewidencje : Ewidencja środków trwałych, Ewidencja wyposażenia, Pracownicy, Urządzenia; Nazwa (pole nieedytowalne)- oznacza nazwę zasobu; Kod (pole nieedytowalne)- oznacza kod zasobu; Typ (pole nieedytowalne)- oznacza typ zasobu; Rezerwowany- po zaznaczeniu tej opcji możliwe jest określenie rezerwacji danego zasobu na określony czas od dnia, do dnia na określony okres godzin. W przypadku zaznaczenia tej opcji nie będzie możliwości wykorzystania danego zasobu na innych zadaniach, zdarzeniach, etc. Zadanie- określa zdarzenie/zadanie, do którego przypisany zostanie zasób; Projekt- określa projekt, do którego przypisany zostanie zasób; Wybierając z menu Czynności Dodaj zasób (<Shift+F12>) w formie graficznej. Dodawanie zasobu w formie kalendarza Okno otwiera się na aktualnej dacie. Na powyższym obrazie widać wcześniej dodany zasób. Skrajna lewa kolumna oznacza nazwę zasobu. Nad listą zasobów widnieją filtry do zarządzania widokiem kalendarza, możliwe jest wyświetlenie wszystkich czterech typów ewidencji lub tylko wybranych. Szczegółowy opis Zasobów znajduje się w późniejszym rozdziale. 48/131

49 W celu dodania zasobu za pomocą kalendarza, należy zaznaczyć myszką okres rezerwacji zasobu (poprzez kliknięcie na godzinę rozpoczynającą rezerwację zasobu i przeciągnięcie kursora do godziny kończącej rezerwację),a następnie kliknąć OK. W rezultacie powyższych operacji do zdarzenia zostały dodane dwa zasoby. Dodane zasoby Zakładka Podmioty powiązane Funkcjonalność podmioty powiązane daje możliwość przypisania wielu kontrahentów związanych z daną aktywnością. Np.: Prowadzone są spotkania z kontrahentem ABC na temat zakupu asortymentu XXX, a jednocześnie negocjowane są warunki dostawy od producenta Drynda na towar XXX. W takim przypadku na zdarzeniu/zadaniu związanym z kontrahentem ABC wejść na zakładkę podmioty powiązane i dodać kontrahenta Drynda jako kolejny podmiot. Aby tego dokonać można użyć: Edytowalnej listy (pozwala na wpisanie wartości z poziomu listy), gdzie należy wpisać w pole (lub wybrać z listy) Kontrahent nazwę kontrahenta oraz w kolumnie Osoba dane osoby kontaktowej. Dodawanie podmiotu powiązanego z poziomu listy Przycisku nim dane kontrahenta oraz osoby kontaktowej., po czym otworzy się formularz dodawania podmiotu. Należy uzupełnić na Dodawanie podmiotu powiązanego z poziomu formularza 49/131

50 Dodane rekordy widoczne będą zarówno z poziomu kontrahenta Drynda (Widoczne w module CRM-> Kontrahenci-> konkretny kontrahent-> Zakładka CRM -> Aktywności powiązane) jak i osoby kontaktowej (Widoczne w module CRM-> Osoby-> konkretna osoba-> Zakładka CRM -> Aktywności powiązane ). Zakładka "Wiadomości " Na zakładce Wiadomości i można powiązać wiadomość ze zdarzeniem. Aby tego dokonać należy użyć przycisku po czym pojawi się okno "Elementy powiązane" z polem rozwijalnym "Wiadomość" po kliknięciu którego wyświetli się kolejne okno "Wybierz zapis" gdzie użytkownik może wybrać wiadomość którą chce powiązać ze zdarzeniem. Okno dodawania powiązanej wiadomości 50/131

51 Zadania, czyli rejestrowanie planowanych aktywności z kontrahentem Kolejnym rodzajem aktywności związanych z kontrahentami są zadania. Stanowią one podstawowy element rejestracji operacji, które mają się wydarzyć w kontekście kontrahenta. Poprzez odpowiednią definicje zadania rejestrowane będą między innymi: zadanie, spotkanie, uczestnik spotkania. Lista zadań Do przeglądania wszystkich zdarzeń zarejestrowanych w systemie służy lista Zadań w folderze CRM. Lista zadań Lista zadań posiada standardowy zestaw filtrów umożliwiający wyszukanie pozycji wg następujących kryteriów: Okres pozwala na wybranie zakresu dat w jakich mieści się zadanie. Ponieważ zadanie posiada swój okres trwania (datę początkową i końcową) zadanie musi albo całkowicie mieścić się w zadanym okresie lub przynajmniej zachodzić na wybrany okres. Inaczej mówiąc wybranie okresu oznacza, że data początkowa zadania nie może być późniejsza niż koniec wybranego okresu a data końcowa zadania nie może być wcześniejsza niż początek wybranego okresu. Aby wyświetlić wszystkie zadania niezależnie od daty, należy skasować zawartość pola Okres (pojawi się na nim napis (wszystko)); Definicja zadania umożliwia wyświetlenie zadań tylko jednego rodzaju (np. tylko notatek z rozmów telefonicznych). W standardowej konfiguracji dostępne są trzy rodzaje zadań: zadanie (ZAD), spotkanie (SPO) oraz uczestnik spotkania (SPO_UCZ). Stworzenie większej liczby definicji zadań możliwe jest w konfiguracji. Aby wyświetlić wszystkie zadania, niezależnie od rodzaju, należy pozostawić pole Definicja puste; Kontrahent umożliwia wyświetlenie zadań dotyczących wybranego kontrahenta. Aby wyświetlić wszystkie zadania, niezależnie od kontrahenta, należy pozostawić pole Kontrahent puste; Osoba umożliwia wyświetlenie zadań dotyczących wybranego przedstawiciela (osoby). Aby wyświetlić wszystkie zadania, niezależnie od osoby, należy pozostawić pole Osoba puste; Prowadzący umożliwia wyświetlenie zadań dotyczących wybranej osoby prowadzącej (nadzorującej). Aby wyświetlić wszystkie zadania, niezależnie od prowadzącego, należy pozostawić pole Prowadzący puste (aktualny operator musi mieć dostęp, co najmniej do podglądu zadań); Wykonujący umożliwia wyświetlenie zadań dotyczących wybranego operatora. Aby wyświetlić wszystkie zadania, niezależnie od operatora, należy pozostawić pole Wykonujący puste (aktualny operator musi mieć dostęp, co najmniej do podglądu zadań); Uwzględniaj dla roli- w przypadku wypełnienia pola Wykonujący możliwe jest poszerzenie filtrowania listy o rolę do której należy operator. W takiej kombinacji zostaną pokazane aktywności do których przypisany jest operator jako wykonujący jak również aktywności przypisane dla roli, którą posiada operator (wykonujący) Stan zadania umożliwia wyświetlenie zadań w odpowiednim stanie (np. bufor, zatwierdzony). Jako, że każda z definicji zadań może posiadać różne stany, w pierwszej kolejności należy wybrać definicję w której stosowany będzie filtr stan zadania. Pozostawienie pola pustego oznacza wyświetlenie wszystkich stanów; Stan realizacji umożliwia wyświetlenie otwartych, zamkniętych bądź wszystkich zadań; Projekt CRM wybranie projektu pozwala na wyświetlenie zadań podpiętych do wskazanego projektu (pozostawienie pola pustego powoduje wyświetlenie wszystkich zadań, niezależnie od projektu); Szukaj w treści jest to specjalny filtr pozwalający szukać zadań na podstawie słów zawartych w treści. Przeszukiwana jest zawartość pól Nazwa (Temat), Opis i Uwagi. Wyświetlone zostaną te zadania, w których każde z wpisanych w tym filtrze słów wystąpi, co najmniej raz w dowolnym z powyższych pól. Wielkość liter nie ma znaczenia. Rola- lista wyboru ról. Po wybraniu tego parametru wyświetlone zostaną aktywności przypisane do roli. Uwzględniaj operatorów- w przypadku wypełnienia pola Rola możliwe jest poszerzenie filtrowania listy o operatorów, którzy mają przypisaną wybraną rolę. Dodawanie nowego zadania Na pasku narzędzi znajduje się przycisk. Jego wciśnięcie powoduje dodanie nowego zadania domyślnego rodzaju (o domyślnej definicji). W standardowej konfiguracji domyślnym zdarzeniem jest zadanie (ZAD). W celu dodania zadania innego rodzaju (o innej definicji) niż domyślny należy: Wcisnąć strzałkę menu rozwijanego obok przycisku [Nowy] i wybrać odpowiednią definicję; Lub wcisnąć klawisz Insert i wybrać odpowiednią definicję; Lub wybrać Nowy z menu kontekstowego na liście (prawy klawisz myszy) i wybrać odpowiednią definicję; Wypełniane dane na formatce zadania Po utworzeniu nowego zadania należy uzupełnić informacje na poszczególnych zakładkach. 51/131

52 U w a g a! W zależności od konfiguracji definicji zadania (Narzędzia -> Opcje->CRM-> Definicje dokumentów-> Definicje zadań), wygląd formularza może wyglądać różnie. W załączonych przykładach wykorzystywane są ustawienia dla standardowych definicji zadań. Zakładka Ogólne Zakładka Ogólne zawiera podstawowe informacje dotyczące wprowadzanego zadania. W sekcji Numer, widnieją informacje o: Formularz zadania zastosowanej definicji zadania (w załączonym obrazku jest to ZAD); numerze zadania; serii zadania; U w a g a! Znak? na końcu numeru oznacza, że dane nie zostały jeszcze zapisane do bazy danych. Dopiero po zapisaniu zmian, zostanie przydzielony kolejny numer zadania w ramach definicji. W sekcji Kontakt znajdują się dane kontaktowe ze strony klienta oraz operatorów odpowiedzialnych ze strony programu: Kontrahent kontrahent, którego dotyczy zadanie. Może zostać wprowadzony poprzez wpisanie kodu, nazwy lub numeru NIP. Kontrahenta można również wybrać z listy; Przedstawiciel osoba ze strony kontrahenta odpowiedzialna za zadanie. Należy wybrać osobę z listy kontaktów zapisanych na formularzu kontrahenta. Można również w tym miejscu dodać nowego przedstawiciela kontrahenta (przez wybranie Nowy z menu kontekstowego na polu Przedstawiciel za pomocą kombinacji klawiszy <Shift>+). Można wybrać jako przedstawiciela dane z wprowadzonych wizytówek, wystarczy zaznaczyć parametr Wizytówki na liście wyboru; Wykonujący operator, który wykona daną aktywność (np. przeprowadził rozmowę itp.); Prowadzący operator, który jest odpowiedzialny za nadzorowanie tego zadania. Często będzie to ten sam operator, co Wykonujący. W sekcji Zadania dla roli można określić dla jakiej roli będzie widoczne poszczególne zadanie. 1. Zadanie dla roli- zaznaczenie parametru powoduje aktywację pola wyboru roli, do której przypisane zostanie zadanie. Aktywność będzie widoczna dla wszystkich użytkowników, którzy mają podpiętą wybrana rolę. Automatycznie zostanie dezaktywowane pole Wykonujący. 2. Rola- pole wyboru roli, do której przypisane zostanie zadanie. 52/131

53 U w a g a! W celu przypisania roli do operatora należy wejść do Narzędzia -> Opcje-> Systemowe-> Operatorzy-> Otworzyć operatora-> wybrać przycisk. W sekcji Daty określane zostały ramy czasowe trwania zadania: Rozpoczęcie- określa datę wraz z godziną rozpoczęcia zadania; Zakończenie- określa datę wraz z godziną zakończenia zadania; Całodzienne- określa, czy zadanie trwa całą dobę (zaznaczenie tego parametru spowoduje automatyczne przestawienie godzin rozpoczęcia oraz zakończenia); Czas wykonania- określa czas jaki został przeznaczony na realizację zadania. Możliwe jest ustawienie opcji automatycznego zliczania czasu wykonania zadania (Narzędzia -> Opcje-> CRM-> Definicje dokumentów-> Definicje zadań-> Otworzyć definicję-> Zakładka Opcje -> parametry: Dostępny stoper oraz automatyczny stoper ); Przypomnij- określa czas (w godzinach i minutach) kiedy ma pojawić się powiadomienie przypominające o zadaniu. Kolejny parametr określa kiedy ma pokazać się przypomnienie: przed rozpoczęciem czy też przed zakończeniem zadania. Komunikat pojawi się w formie wyskakującego okienka. W którym można otworzyć zadanie, odrzucić je, bądź odłożyć na określony czas. Okno przypomnienia U w a g a! Mechanizm powiadamiania należy włączyć indywidualnie dla każdego operatora w systemie (domyślnie mechanizm ten jest nieaktywny dla każdego z użytkowników). Funkcjonalność można włączyć po przejściu do: Narzędzia -> Opcje-> Systemowe-> Operatorzy-> Otworzyć konkretnego operatora-> Zakładka CRM -> Parametr wyświetlaj przypominacz. Po zaznaczeniu tego parametru i przelogowaniu użytkownika zaczną pojawiać się powiadomienia. W sekcji Opis należy wprowadzić: Nazwa krótki opis (tytuł) zadania, służący np. do przeszukiwania na liście. Typowe tytuły dla zadań można zapamiętać na liście pomocniczej w celu wybierania ich na różnych zadaniach (należy w tym celu wcisnąć na nazwie prawy klawisz myszy i wybrać odpowiednią opcję z menu). Opis dokładny opis zadania. W sekcji Stan należy wprowadzić: Priorytet określa ważność zadania. Listę priorytetów zdarzenia można określić w konfiguracji konkretnego zadania (Narzędzia -> Opcje-> CRM-> Definicje dokumentów-> Definicje zadań). Standardowo zadania mają trzy priorytety: Niski, Średni i Wysoki; Stan określa stan zadania. Listę priorytetów zadania można określić w konfiguracji konkretnego zadania (Narzędzia -> Opcje-> CRM-> Definicje dokumentów-> Definicje zadań).standardowo zadania mają trzy stany: Do realizacji, Zrealizowane i Odrzucone; Aktywny jest powiązane bezpośrednio ze stanem zadania i określa, czy dane zadanie podlega jeszcze zmianom czy zostało już zamknięte. W standardowej konfiguracji stan Do realizacji oznacza zadania aktywne, a stany Zrealizowane i Odrzucone nieaktywne. U w a g a! Jeżeli na zadaniu został wybrany stan, który jest nieaktywny (w standardowej konfiguracji: Zamknięte ), to zadanie zostaje zablokowane do edycji (nie można go modyfikować). Aby zmienić stan zadania na aktywne (inaczej mówiąc cofnąć zdarzenie do bufora ) należy na formularzu zadania, z menu Czynności wybrać opcję Zmień stan. Zakładka Dodatkowe Sekcja Projekt zawiera: 53/131

54 Projekt informacja o projekcie, do jakiego przypisane jest zadanie. Pole nie jest wymagane, co oznacza, że zadanie nie musi być powiązane z konkretnym projektem (więcej informacji na temat Projektów znajduje się w kolejnym rozdziale); Etap projektu jeżeli wybrany został projekt, to w tym miejscu określa się z realizacją jakiego etapu projektu związane jest zadanie; Kampania jeżeli na zadaniu został wybrany projekt, wyświetlana jest informacja o kampanii, do której przynależy projekt (więcej informacji na temat Kampanii znajduje się w kolejnym rozdziale); Korespondencja pozwala na przypisanie korespondencji seryjnej do zadania (więcej informacji na temat Korespondencji znajduje się w kolejnym rozdziale); Lokalizacja - pozwala na wybranie lokalizacji, której dotyczy realizacja zadanie. U w a g a! W przypadku, gdy użytkownik powiązał zadanie z błędnym projektem należy wybrać z menu Czynności-> Usuń powiązanie z projektem (Shift+F8), bądź wyczyścić pole Projekt. Istnieje możliwość dodania zadania do projektu z poziomu listy zadań/zdarzeń. Po zaznaczeniu aktywności i wybraniu na liście Czynności->Dodaj do projektu, użytkownik będzie poproszony o wybranie odpowiedniego projektu. W przypadku gdy dana aktywność miała przypisany inny projekt istnieje możliwość nadpisania go nowo wybranym rekordem. Sekcja Przewidywana wartość przeznaczona jest do określenia wartości kosztów i przychodów związanych z realizacją danego zadania. Pole planowany koszt służy do wprowadzenia ręcznie kwot jakie firma jest w stanie ponieść przy realizacji danego zadania; Pole planowany przychód służy do wprowadzenia ręcznie kwot jakie firma planuje zyskać podczas realizacji danego zadania; Pole Poniesiony koszt (wyliczane) prezentuje wartości sumaryczne dokumentów powiązanych z danym zadaniem, które zostały uznane jako kosztowe. Wartości pobierane są z zakładki Dokumenty (szczegółowy opis znajduje się w opisie zakładki Dokumenty); Pole Uzyskany przychód (wyliczane) prezentuje wartości sumaryczne dokumentów powiązanych z danym zadaniem, które zostały uznane jako przychodowe. Wartości pobierane są z zakładki (szczegółowy opis znajduje się w opisie zakładki Dokumenty). U w a g a! W przypadku powiązania wielu zdarzeń/zadań w jeden projekt wartość pól Poniesiony koszt oraz Uzyskany przychód są sumowane na poziomie projektu. Taki sam mechanizm istnieje podczas powiązania wielu projektów w jedną kampanię. Pole Uwagi można wykorzystać do wpisania dodatkowych informacji np. komentarzy osoby prowadzącej. Zakładka Zadania powiązane Funkcjonalność ta służy do powiązywania ze sobą zdarzeń oraz zadań (aktywności). Na przykład klient dzwoni i powołuje się na rozmowę przeprowadzoną w ubiegłym tygodniu, chcąc kontynuować temat. Można odszukać notatkę z tej rozmowy i notatkę z dzisiejszej rozmowy (w tej samej sprawie) dodać jako zadanie powiązane. W tym celu należy wybrać w menu Czynności-> Dodaj istniejące zadanie powiązane, skąd można wybrać istniejące zadania/zdarzenia. Jeżeli dodatkowo po rozmowie umówione zostało spotkanie, można je zarejestrować jako zadanie powiązane z tą rozmową. W tym celu należy utworzyć nowe zdarzenie/zadanie z pozycji zakładki Zadania powiązane oraz wypełnić dane. Dzięki takiemu rozwiązaniowi wszystkie zadania i zdarzenia związane z konkretną sprawą można ze sobą powiązać w jeden wątek. Wszystkie te zadania i zdarzenia będą widoczne na liście powiązanych co pozwoli na wygodny wgląd w całą historię kontaktu. Zadania i zdarzenia powiązane należy wykorzystywać wówczas, gdy chcemy połączyć wiele załatwianych spraw w jeden wątek, a nie ma uzasadnienia do tworzenia na to oddzielnego projektu (np. drugi telefon od klienta w tej samej sprawie należałoby powiązać z poprzednim, ale zwykle nie ma konieczności tworzenia dla rozmowy telefonicznej projektu). Zakładka Dokumenty powiązane Zakładka Dokumenty powiązane służy do rejestrowania dokumentów handlowych (faktury, dokumenty magazynowe, oferty itp.) oraz wszelkie dokumenty z ewidencji dokumentów związanych z danym zadaniem/zdarzeniem. Wprowadzone tutaj dokumenty wpływają w bezpośredni sposób na pola poniesiony koszt oraz Uzyskany przychód z zakładki Dodatkowe, które pomagają na określenie rentowności prowadzonych przedsięwzięć. Jak już było wcześniej wspominane wartości wyżej wymienionych pól są sumowane na poziome projektu, do którego przypisane są zdarzenia/zadania. Poniżej zostanie opisany przypadek dodania dokumentu zamówienia przez kontrahenta Abc towaru XXX. W celu dodania dokumentu handlowego do zdarzenia należy: Przejść na zakładkę Dokumenty oraz wybrać, po czym otworzy się okno; 54/131

55 Dodawanie dokumentu powiązanego Pole Zadanie wskazuje na zadanie, do którego będzie dodawany dokument. Kliknąć w polu Dokument strzałkę, po czym pokazane zostaną wszystkie dostępne dokumenty handlowe. Wybrać opcję, co spowoduje otworzenie formularza dokumentu zakupu. (Istnieje możliwość powiązania już istniejącego dokumentu) W polu Kontrahent, należy wprowadzić kontrahenta (w tym przypadku Abc ). Dodać nową pozycję (w tym przypadku asortyment XXX ). Dokument zakupu Nowo utworzony dokument należy wybrać z listy liście (podświetlając dokument i wybierając OK, bądź klikając dwukrotnie). W rezultacie zostanie zaczytany dokument zakupu jako dokument powiązany do zdarzenia CRM, gdzie: 55/131

56 Powiązanie dokumentu zakupu z zadaniem Zadanie- oznacza zadanie do którego dodawany jest dokument; Dokument- oznacza numer dokumentu handlowego, który jest powiązywany; Wartość (pole wyliczane)- określa jaka wartość zostanie przeniesiona na zakładkę Dodatkowe do pól poniesiony koszt oraz uzyskany przychód. Domyślnie przenoszone są wartości brutto dokumentów, istnieje jednak możliwość zmiany liczenia dokumentów na netto w konfiguracji (Narzędzia -> Opcje -> CRM -> Definicje dokumentów -> Definicje zadań -> Otworzyć definicję -> Zakładką Opcje -> Parametr Wartość ). Data (pole nieedytowalne)- zawiera informację o dacie dokumentu; Rodzaj dokumentu- wybranie opcji Dokument handlowy uaktywnia dodatkową zakładkę na formularza zadania (Pozycje), która umożliwia edytowanie pozycji dokumentu połączonego z aktywnością. Jest to pełen tryb edycji taki sam jak na dokumencie handlowym. Zakładka Pozycje na formularzu zadania Sumowanie wartości- pozwala określić czy dany dokument jest dokumentem przychodowym, kosztowym, bądź przychodowo-kosztowym; Kopiowanie dokumentu- określa sposób zachowania się połączonego dokumentu w momencie kopiowania zdarzenia/zadania. W przypadku wybrania opcji Kopiowanie, za każdym razem kiedy kopiowana będzie aktywność, kopiowany będzie również dokument (z nowym numerem). U w a g a! Nowo utworzony dokument zakupu zostanie dodany do bazy (będzie miał nadany numer) dopiero po zapisaniu zadania. Spowodowane jest to tworzeniem dokumentu pośrednio z poziomu zadania. Zakładka Pracownicy i zasoby W przypadku gdy zadanie wymagało zaangażowania pracowników lub sprzętu, wówczas informację o tym można zapisać na zakładce Pracownicy i zasoby. Istnieje możliwość dodania nowego zasobu na dwa sposoby: Klikając w opcję. Otworzone zostanie nowe okno. 56/131

57 Gdzie należy uzupełnić następujące informacje: Dodawanie zasobu Zasób- lista dostępnych zasobów. Dostępne są 4 ewidencje : Ewidencja środków trwałych, Ewidencja wyposażenia, Pracownicy, Urządzenia; Nazwa (pole nieedytowalne)- oznacza nazwę zasobu; Kod (pole nieedytowalne)- oznacza kod zasobu; Typ (pole nieedytowalne)- oznacza typ zasobu; Rezerwowany- po zaznaczeniu tej opcji możliwe jest określenie rezerwacji danego zasobu na określony czas od dnia, do dnia na określony okres godzin. W przypadku zaznaczenia tej opcji nie będzie możliwości wykorzystania danego zasobu na innych zadaniach, zdarzeniach, etc. Zadania- określa zdarzenie/zadanie, do którego przypisany zostanie zasób; Projekt- określa projekt, do którego przypisany zostanie zasób; Wybierając z menu Czynności-> Dodaj zasób (Shift+F12) w formie graficznej. Dodawanie zasobu w formie kalendarza Okno otwiera się na aktualnej dacie. Na powyższym obrazie widać wcześniej dodany zasób. Skrajna lewa kolumna oznacza nazwę zasobu. Nad listą zasobów widnieją filtry do zarządzania widokiem kalendarza, możliwe jest wyświetlenie wszystkich czterech typów ewidencji lub tylko wybranych. Szczegółowy opis Zasobów znajduje się w późniejszym rozdziale. W celu dodania zasobu za pomocą kalendarza, należy zaznaczyć myszką okres rezerwacji zasobu (poprzez kliknięcie na godzinę rozpoczynającą rezerwację zasobu i przeciągnięcie kursora do godziny kończącej rezerwację),a następnie kliknąć OK. W rezultacie powyższych operacji do zdarzenia zostały dodane dwa zasoby. 57/131

58 Dodane zasoby Zakładka Podmioty powiązane Funkcjonalność podmioty powiązane daje możliwość przypisania wielu kontrahentów związanych z daną aktywnością. Np.: Prowadzone są spotkania z kontrahentem ABC na temat zakupu asortymentu XXX, a jednocześnie negocjowane są warunki dostawy od producenta Drynda na towar XXX. W takim przypadku na zdarzeniu/zadaniu związanym z kontrahentem ABC wejść na zakładkę podmioty powiązane i dodać kontrahenta Drynda jako kolejny podmiot. Aby tego dokonać można użyć: Edytowalnej listy (pozwala na wpisanie wartości z poziomu listy), gdzie należy wpisać w pole (lub wybrać z listy) Kontrahent nazwę kontrahenta oraz w kolumnie Osoba dane osoby kontaktowej. "Dodawanie podmiotu powiązanego z poziomu listy" Przycisku nim dane kontrahenta oraz osoby kontaktowej., po czym otworzy się formularz dodawania podmiotu. Należy uzupełnić na Dodawanie podmiotu powiązanego z poziomu formularza Dodane rekordy widoczne będą zarówno z poziomu kontrahenta Drynda (Widoczne w module CRM-> Kontrahenci-> konkretny kontrahent-> Zakładka CRM -> Aktywności powiązane) jak i osoby kontaktowej (Widoczne w modle CRM-> Osoby-> konkretna osoba-> Zakładka CRM -> Aktywności powiązane ). Zakładka Wiadomości Służy do przypisania wiadomości do konkretnej Osoby. Funkcjonuje analogicznie jak w Zdarzeniach gdzie została szczegółowo opisana 58/131

59 Kopiowanie zadań/zdarzeń: W wersji 9.3. wprowadzono do systemu możliwość cyklicznego kopiowania zadań/zdarzeń, które powtarzają się przez pewien okres czasu. W celu powielenia istniejących już zadań i zdarzeń zależy skorzystać z czynności Kopiuj zdania/zdarzenia : Kopiowanie zadań/zdarzeń Czynność kopiuj zadanie/zdarzenie daje możliwość określenia co ile dni i przez jaki czas dane zadanie/zdarzenie ma być powtarzane. Na powielonych zdaniach/zdarzeniach zaimportowane zostaną informacje na temat projektu oraz kampanii, do których pierwotne, wzorcowe zadanie zostało przypisane. Definicja Spotkania - zadania grupowe Szczególną właściwością zadań niedostępną dla zdarzeń jest możliwość wprowadzania zadań grupowych. Zadanie grupowe jest to zadanie, które zostaje przydzielone więcej niż jednemu operatorowi. Aby możliwe było dodanie zadania grupowego, należy posłużyć się odpowiednią definicją zadania. W standardowej konfiguracji zadanie grupowe może być tworzone dla zadań o definicji Spotkanie. Definicja zadania typu Spotkanie przeznaczona jest do organizacji spotkań grupowych. Spotkanie posiada na formularzu dodatkową zakładkę Uczestnicy, na której dodawać można osoby zaproszone na spotkanie. Organizacja spotkania Dodawanie uczestników odbywa się poprzez wpisanie w pola edytowalnej listy zaproszonych operatorów, bądź też za pomocą przycisku po czym w nowym oknie należy wypełnić pole Wykonujący i wybrać OK. Dodanie uczestników wiąże się z utworzeniem nowego zdarzenia o definicji Uczestnik spotkania, które każdy z zaproszonych będzie widział jako oddzielne zadanie na liście. 59/131

60 Jak widać na rysunku, w kolumnie Stan zadania, status ma wartość zaplanowany, co oznacza tyle, ze po zapisaniu Spotkania każdy z zaproszonych użytkowników będzie musiał wejść na listę Moje zadania, odszukać i otworzyć definicję spotkania a następnie przyjąć je, bądź odrzucić i zapisać zmiany. Po czym nastąpi aktualizacja danych na zadaniu o definicji Spotkanie. Zmiana stanu zadania Uczestnik spotkania U w a g a! Czynnikiem determinującym czy konkretna definicja zadania jest zadaniem grupowym, jest parametr w konfiguracji. Narzędzia -> Opcje-> CRM-> Definicje dokumentów-> Definicja zadań-> Otworzyć definicje-> Pole Definicja zadania grupowego. Po wypełnieniu tego pola będzie możliwe tworzenie zaproszeń dla uczestników zadania grupowego o takiej definicji jaka została wybrana. Określanie praw dla zadań W przypadku przydzielania zadań wielu operatorom niezbędne jest zapewnienie kontroli nad dostępem do tych zadań zarówno pod względem wglądu w informacje jak i możliwości ich modyfikowania. Do tego służą prawa dostępu do zadań. Określane są one w opcjach enova (Narzędzia->Opcje-> CRM-> Definicje dokumentów-> Definicja zadań-> Otworzyć definicję-> Zakładka Prawa danych ). Prawa do zadań określane są w kilku kategoriach: Dostęp do zadań określonego rodzaju. Każdemu operatorowi można ustawić prawa dostępu do zadań (oraz zdarzeń i zleceń) o określonej definicji: Pełne prawo do edycji zadań; Prawo do podglądu zadań (tylko odczyt); Zakaz dostępu do zadań (operator w ogóle nie widzi zadań określonej definicji); Prawo do kasowania zadań- każdej roli można przypisać prawo (lub zakaz) do kasowania zadań i zdarzeń (dzięki temu można tak skonfigurować program, że żadne, raz wpisane zadanie, nie zostanie usunięte z systemu może zostać najwyżej oznaczone jako nieaktywne); Prawa do zadań innych operatorów- każdej roli można przypisać zakres praw dostępu (pełne, tylko odczyt lub zakaz) do zadań przypisanych innym operatorom. Zamykanie zadań- prawo służące do zarządzania zamykaniem zadań; Zasoby innych operatorów- prawo służące do zarządzania zasobami innych operatorów; Zmiana operatora- prawo służące do zarządzania operatorami na zadaniach. 60/131

61 Organizacja praw na roli U w a g a! Prawo to dostępne jest w Narzędzia-> Opcje-> Systemowe-> Role-> Otworzyć rolę-> przejść na zakładkę Prawa -> rozwinąć gałąź Zadania -> wejść do gałęzi Zadania i zdarzenia -> Simple 61/131

62 Moje Zadania Lista Moje zadania znajdują się w folderze CRM, służy do przeglądania zadań oraz zleceń serwisowych do realizacji (aktywnych) dla aktualnie zalogowanego operatora. Umożliwia również przeglądanie zadań operatora, które zostały zlecone innym operatorom. Lista Moje zadania Lista ta posiada uproszczony pasek selekcji (filtr) umożliwiający wygodne wyszukanie zadań do realizacji: Moje zadania umożliwia wybór następujących opcji: Dziś wyświetla aktywne (niezrealizowane) zadania, dla których data rozpoczęcia jest dzisiejsza lub wcześniejsza od daty bieżącej; Zaległe wyświetla aktywne zadania, dla których data zakończenia jest wcześniejsza od daty bieżącej; Wszystkie wyświetla aktywne zadania, niezależnie od dat (również zaplanowane na przyszłość); Zlecone przeze mnie- jeżeli ta opcja jest nie zaznaczona, to wyświetlane są zadania przypisane do wykonania przez aktualnie zalogowanego operatora. Jeżeli ta opcja jest zaznaczona, to wyświetlane są zadania, dla których bieżący operator jest wpisany jako Prowadzący. W specjalny sposób są na tej liście wyświetlane zadania grupowe. Na liście Moje zadania zadanie grupowe widzi zarówno operator główny (wykonujący) jak i wszyscy operatorzy dodani na zakładce Uczestnicy. Jednakże otwarcie formularza zadania przez operatora głównego (wykonującego), umożliwia pełną edycję zadania. Natomiast edycja zadań uczestników ograniczona jest do możliwości zmiany stanu zadania, zmiany operatora lub wpisania uwag. Pozostałe informacje (takie jak temat i opis zadania, daty rozpoczęcia i zakończenia) są dostępne tylko do odczytu. Jeżeli na liście Moje zadania wybrana zostanie opcja Zlecone przeze mnie, wówczas operator widzi zarówno główne zadanie grupowe, jak i zadania przypisane wszystkim uczestnikom zadania grupowego dzięki temu może sprawdzić np. postęp wykonania zadania przez poszczególnych uczestników. U w a g a! Z poziomu Moje zadania można dodać nowe zadanie używając przycisku i wypełniając odpowiednie pola. 62/131

63 Aktywności Lista aktywności przedstawia zestawienie wszystkich zadań, zdarzeń, zleceń serwisowych oraz wypożyczeń zarejestrowanych w systemie poprzez moduł CRM. Dla ułatwienia przeglądania i wyszukiwania danych, dodany został blok zawierający szereg ustawień pomocnych przy filtrowaniu pozycji listy. Blok zawiera następujące filtry: Lista aktywności Zadania po zaznaczeniu parametru zostaną wyświetlone zadania na liście; Zdarzenia po zaznaczeniu parametru zostaną wyświetlone zdarzenia na liście; Zlecenia serwisowe - po zaznaczeniu parametru zostaną wyświetlone zlecenia serwisowe na liście; Wypożyczenia - po zaznaczeniu parametru zostaną wyświetlone wypożyczenia na liście; Wg daty, Okres pola te są ze sobą powiązane. Ustawianie wartości w polu Wg daty: ma sens tylko wtedy, gdy w polu Okres jest wskazany jakiś przedział dat. Wówczas: Okres na liście zostaną wyświetlone aktywności, których przedział czasowy w części lub w całości pokrywa się z wartością wprowadzoną w polu Okres Daty rozpoczęcia - na liście zostaną wyświetlone aktywności, których data rozpoczęcia zawiera się w przedziale z pola Okres Daty zakończenia - na liście zostaną wyświetlone aktywności, których data zakończenia zawiera się w przedziale z pola Okres Kontrahent - na liście zostaną wyświetlone aktywności związane z wybranym kontrahentem; Osoba - na liście zostaną wyświetlone aktywności związane z konkretną osobą; Prowadzący na liście zostaną wyświetlone aktywności powiązane z konkretnym operatorem, jako osobą prowadzącą; Wykonujący na liście zostaną wyświetlone aktywności powiązane z konkretnym operatorem, jako osobą wykonującą; Uwzględniaj dla roli- w przypadku wypełnienia pola Wykonujący możliwe jest poszerzenie filtrowania listy o rolę do której należy operator. W takiej kombinacji zostaną pokazane aktywności do których przypisany jest operator jako wykonujący jak również aktywności przypisane dla roli, którą posiada operator (wykonujący); Stan realizacji na liście zostaną wyświetlone aktywności otwarte, zamknięte lub wszystkie; Projekt CRM- na liście zostaną wyświetlone aktywności przypisane do wybranego projektu; Kampania CRM- na liście zostaną wyświetlone aktywności przypisane do wybranej kampanii; Szukaj w treści - na liście zostaną wyświetlone aktywności, dla których szukana fraza została znaleziona w jednym z pól Nazwa, Opis, Uwagi; Rola- na liście zostaną wyświetlone aktywności przypisane do wybranej roli. Uwzględniaj operatorów- w przypadku wypełnienia pola Rola możliwe jest poszerzenie filtrowania listy o operatorów, którzy mają przypisaną wybraną rolę. U w a g a! Z poziomu Aktywności można dodać nowe zadanie używając przycisku i wypełniając odpowiednie pola. 63/131

64 Projekty Projekty stanowią zbiór zadań/zdarzeń powiązanych w jeden element, który wyznacza jeden wspólny cel dla wszystkich składowych aktywności. Lista projektów zawiera filtry: Lista projektów Kontrahent- pozwala na wyświetlenie projektów związanych z wybranym kontrahentem. Pozostawienie tego pola pustego wyświetla listę wszystkich projektów, niezależnie od kontrahenta; Kampania CRM- wybranie kampanii powoduje wyświetlenie projektów należących do wspólnej kampanii (lista projektów należących do kampanii jest dostępna również na formularzu kampanii, na zakładce Projekty); Stan realizacji- umożliwia wyświetlenie projektów w zależności od ich stanu otwartych (aktywnych), zamkniętych lub wszystkich; Definicja projektu- umożliwia wyświetlenie projektów jednego rodzaju (o jednej definicji). W standardowej konfiguracji dostępna jest jedna definicja projektu (PRO). Stworzenie innych rodzajów (definicji) projektów jest możliwe w konfiguracji programu; Operator- wybranie operatora powoduje wyświetlenie projektów, za które odpowiedzialny jest wskazany operator (jest operatorem prowadzącym dla projektu); Okres- umożliwia wyświetlenie projektów w zadanym okresie czasu. Dodawanie nowego projektu Tworzenie projektu może odbywać się na trzy sposoby: Poprzez wybranie przycisku ; poprzez wciśnięcie klawisza Insert; poprzez wybranianie Nowy z menu kontekstowego na liście (prawy klawisz myszy); Wypełniane dane na formatce projektu Po utworzeniu nowego projektu można uzupełnić informacje na poszczególnych zakładkach. U w a g a! W zależności od konfiguracji definicji projektu (Narzędzia -> Opcje -> CRM -> Definicje dokumentów-> Definicje projektów), wygląd formularza może wyglądać różnie. W załączonych przykładach wykorzystywane są ustawienia dla standardowych definicji projektu. Zakładka Ogólne Zakładka Ogólne zawiera podstawowe informacje dotyczące wprowadzanego projektu. 64/131

65 W sekcji Numer, widnieją informacje o: Tworzenie projektu, zakładka Ogólne zastosowanej definicji projektu (w załączonym obrazku jest to PRO); numerze projektu; U w a g a! Znak? na końcu numeru oznacza, że dane nie zostały jeszcze zapisane do bazy danych. Dopiero po zapisaniu zmian, zostanie przydzielony kolejny numer projektu w ramach definicji. W sekcji Projekt znajdują się dane o: Kampanii- pole zawiera informację o przypisaniu do kampanii; Prowadzący operator, który jest odpowiedzialny za nadzorowanie projektu. Kontrahent kontrahent, którego dotyczy projekt. Może zostać wprowadzony poprzez wpisanie kodu, nazwy lub numeru NIP. Kontrahenta można również wybrać z listy. Wszystkie aktywności w ramach projektu będą dotyczyły wybranego kontrahenta; Przedstawiciel osoba wybrana z listy kontaktów (przedstawicieli) kontrahenta, która jest odpowiedzialna za realizację projektu ze strony kontrahenta, lub jest osobą kontaktową. Można wybrać jako przedstawiciela dane z wprowadzonych wizytówek, wystarczy zaznaczyć parametr Wizytówki na liście wyboru; Rozpoczęcie- określa datę rozpoczęcia projektu; Zakończenie- określa datę zakończenia projektu; W sekcji Opis należy wprowadzić: Nazwa krótki opis (tytuł) projektu, służący np. do przeszukiwania na liście; Opis dokładny opis projektu; Cel- pole poświęcone opisowi celu projektu. Zakładka Dodatkowe Zawiera numer rachunku bankowego do rozliczania projektów. Pole służące do rozliczania budżetów na projekcie. Zakładka Realizacja W Sekcji Stan należy wprowadzić: Etap określa etap (stan zaawansowania), na jakim znajduje się projekt. Etap wybierany jest z listy, określonej na zakładce Etapy projektu; Realizacja w tym polu wprowadzany jest procentowy stan zaawansowania projektu. Domyślnie jest on wpisywany przy wyborze etapu projektu ale można go zmodyfikować. Procentowe określenie stanu realizacji może być np. wykorzystane do tworzenia tzw. lejków sprzedaży (określenia, jak wiele projektów kończy się na danym stopniu zaawansowania); Stan obecny stan projektu. W odróżnieniu od etapu, stan nie określa stopień zaawansowania projektu lecz, czy projekt jest ciągle aktywny. Przykładowo, wybranie w polu Etap wartości Negocjacje handlowe i w polu Stan wartości Przegrany, będzie oznaczać, że projekt został zakończony (przegrany) na etapie prowadzenia negocjacji handlowych. Listę stanów do wyboru określa się w definicji projektu; Aktywny jest to pole tylko do odczytu, powiązane z polem Stan (zarówno stan Wygrany, Przegrany, Anulowany będzie oznaczał projekt nieaktywny czyli taki, który już został zakończony); Powód zamknięcia pozwala na opisowe wprowadzenie informacji dotyczących zamknięcia projektu (np. projekt przegrany ze względu na zbyt wysoką cenę) Sekcja Przewidywana wartość przeznaczona jest do określenia wartości kosztów i przychodów związanych z projektem. Zarówno wartości kosztów/przychodów planowanych jak i zrealizowanych wyliczane są automatycznie 65/131

66 (na podstawie zawartości zakładki Zadania i powiązanych z nim dokumentów handlowych). Pola Dopuszczalny koszt oraz Planowany przychód służą do wprowadzenia oczekiwanych wartości osiągniętych na poziomie projektu. Powyższe kwoty będą podliczane w ramach kampanii. Zakładka Zadania-powiązane Zakładka przedstawia informacje na temat zadań (opisujące co należy wykonać w ramach projektu) oraz zdarzeń (opisujące co wydarzyło się podczas realizacji projektu), które zostały połączone z danym projektem. Istnieje możliwość dodawania aktywności z tego poziomu. Po wybraniu opcji utworzone zostanie nowe zadanie z zainicjalizowanymi danymi z projektu o: kontrahencie, etapie, przedstawicielu oraz projekcie. Z tego poziomu można również podglądnąć oraz zmienić szczegóły zadania po otworzeniu go z listy dostępnych aktywności. Projekt dla zadania można oczywiście określić również na formularzu zadania (dodając nowe zadanie, lub zmieniając istniejące). Istnieje możliwość dodania istniejącego zadania do bieżącego projektu. W tym celu należy wybrać z Czynności -> Dodaj istniejące zadanie, po czym wybrać dwuklikiem bądź poprzez znaczenie i kliknięcie OK odpowiedniej aktywności. U w a g a! Przycisk [Usuń] na zakładce Zadania projektu powoduje całkowite skasowanie zadania, a nie jego odpięcie od projektu. Aby usunąć powiązanie zadania z projektem należy zaznaczyć aktywność a następnie wybrać opcję, bądź wybrać Czynności-> Usuń powiązanie z projektem. Istnieje możliwość dodania zadania do projektu z poziomu listy zadań/zdarzeń. Po zaznaczeniu aktywności i wybraniu na liście Czynności->Dodaj do projektu, użytkownik będzie poproszony o wybranie odpowiedniego projektu. W przypadku gdy dana aktywność miała przypisany inny projekt istnieje możliwość nadpisania go nowo wybranym rekordem. Zakładka Kalendarz Przedstawia w formie kalendarza zestawienie zadań oraz zdarzeń podpiętych do projektu. Istnieje możliwość otwarcia poszczególnej aktywności z tego poziomu poprzez dwukrotne kliknięcie w ikonę na dacie. Dostępna jest również możliwość organizowania widoku kalendarza. Widok kalendarza projektu Zakładka Etapy projektu Dla każdego projektu można ustalić indywidualną listę etapów. Podczas dodawania nowego projektu, etapy są kopiowane z definicji projektu, natomiast na formularzu projektu można tę listę w razie konieczności zmodyfikować. Każdy etap projektu posiada swój numer (określający kolejność etapów), operatora (odpowiedzialnego za realizację etapu), nazwę oraz procent zaawansowania. 66/131

67 Definicja nowego etapu projektu Podczas wyboru aktualnego etapu projektu na zakładce Realizacja, procent zaawansowania etapu jest kopiowany do pola Realizacja projektu. Dodatkowe pola związane z kontrolą czasu trwania projektu to: Data rozpoczęcia - zawsze min jeden dzień późniejsza niż data zakończenia poprzedniego etapu; Data zakończenia; Czas trwania podawany w dniach. Pole wypełnia się automatycznie na podstawie wprowadzonych dat rozpoczęcia i zakończenia. Data rozpoczęcia, zakończenia i czas trwania są powiązane z datami rozpoczęcia i zakończenia projektu. Pole te są nieobowiązkowe (mogą pozostać niewypełnione - wówczas okres trwania etapu jest traktowany jako nieokreślony). Należ pamiętać, że jeżeli wszystkie etapy w projekcie nie mają określonej daty zamknięcia, wówczas dodając nowy etap nie wolno wprowadzać żadnych wartości w polach określających datę rozpoczęcia i zakończenia. Etap można dezaktywować zaznaczając parametr Blokada. Tak wyłączony etap nie będzie widoczny na liście wyboru, przy wprowadzaniu nowego zadania. Zakładka Wiadomości Służy do przypisania wiadomości do projektu. Funkcjonuje analogicznie jak w Zdarzeniach gdzie została szczegółowo opisana. Zakładka Zasoby Zakładka zawiera informacje o wykorzystanych zasobach w zadaniach powiązanych z danym projektem (Zadania są widoczne na zakładce Zadania projektu ). Istnieje możliwość dodania kolejnego zasobu za pomocą wpisania/wybrania danych na edytowalnej liście bądź poprzez wybranie opcji i wybraniu odpowiedniej ewidencji. Budżetowanie projektu Dodatkową funkcjonalnością projektów jest Budżetowanie, jak że jest to bardzo rozbudowany temat na pograniczu modułów CRM, Handlu, Płac i Księgowości. Zagadnienia budżetowania opisuje osobna instrukcja poświęcona modułowi Projekty. Kopiowanie projektu Istniejący projekt może być wzorcem do utworzenia nowego projektu. Dlatego dodana została Czynność Kopiuj projekt dostępna w dwóch miejscach w systemie: 1. Na formularzu projektu. Powoduje ono utworzenie kopii aktualnie otwartego projektu. Na utworzonym w ten sposób nowym projekcie można dokonać zmian np. określić nowy zakres dat. Metoda ta służy do kopiowania projektów powtarzających się. 2. Na liście projektów. Należy zaznaczyć projekt, który będzie kopiowana, a następnie wybrać Czynności -> Kopiuj projekt. Jest to metoda szczególnie przydatna przy przygotowywaniu kampanii. Niezależnie od tego, w jaki sposób zostanie wykonane kopiowanie projektu, zawsze pojawia się okienko z pytaniem, czy kopiować również zadania oraz zdarzenia z nim powiązane. W przypadku potwierdzenia, na liście zadań pojawią się dodatkowe pozycje, dublujące zadania z oryginalnego projektu oraz zasoby. Prawa do projektów W przypadku prowadzenia wielu różnorakich projektów, może okazać się konieczne ograniczanie dostępu poszczególnych operatorów do niektórych danych. Prawa do projektów określane są w Opcjach enova. Każdemu operatorowi można ustawić prawa dostępu do projektów o określonej definicji: Pełne prawo do edycji Prawo do podglądu (tylko odczyt) Zakaz dostępu do projektów (operator w ogóle nie widzi projektów o określonej definicji) W szczególności oznacza to, że jeśli 67/131

68 dwóch operatorów ma przypisane projekty o takiej samej definicji, to zawsze będą mieli wzajemny dostęp do swoich projektów. Wyjściem z tej sytuacji może być utworzenie nowej definicji projektu (Narzędzie/Opcje/CRM/Definicje dokumentów -> Definicja projektów -> Otworzyć definicje -> Zakładka Prawa danych ) przejmującej wszystkie ustawienia swojego poprzednika, ale o innej nazwie i kodzie, a następnie odpowiednie ustawienie praw dostępu do tych definicji dla poszczególnych operatorów. 68/131

69 Kampanie Kampanie stanowią najwyższy szczebel w trójwarstwowej strukturze modułu CRM. Tak jak projekt zrzesza w sobie wiele aktywności w ramach konkretnego kontrahenta, tak kampania składa się z wielu projektów (różnych kontrahentów) posiadających podobny cel. Lista projektów zawiera filtry: Lista kampanii Stan realizacji - umożliwia wyświetlenie projektów w zależności od ich stanu otwartych (aktywnych), zamkniętych lub wszystkich; Definicja - umożliwia wyświetlenie kampanii jednego rodzaju (o jednej definicji). W standardowej konfiguracji dostępna jest jedna definicja kampanii (KAM). Stworzenie innych rodzajów (definicji) kampanii jest możliwe w konfiguracji programu; Operator - wybranie operatora powoduje wyświetlenie kampanii, za które odpowiedzialny jest wskazany operator (jest operatorem prowadzącym dla kampanii); Okres - umożliwia wyświetlenie kampanii w zadanym okresie czasu. Dodawanie nowej kampanii Tworzenie projektu może odbywać się na trzy sposoby: Poprzez wybranie przycisku ; poprzez wciśnięcie klawisza Insert; poprzez wybranianie Nowy z menu kontekstowego na liście (prawy klawisz myszy); Wypełniane dane na formatce projektu Po utworzeniu nowej kampanii należy uzupełnić informacje na poszczególnych zakładkach. U w a g a! W zależności od konfiguracji definicji kampanii (Narzędzia -> Opcje->CRM-> Definicje dokumentów-> Definicje kampanii), wygląd formularza może wyglądać różnie. W załączonych przykładach wykorzystywane są ustawienia dla standardowych definicji kampanii. Zakładka Ogólne Zakładka Ogólne zawiera podstawowe informacje dotyczące wprowadzanej kampanii. 69/131

70 W sekcji Numer, widnieją informacje o: Formularz kampanii zastosowanej definicji kampanii (w załączonym obrazku jest to KAM); numerze kampanii; W sekcji Kampanii znajdują się dane o: Prowadzący operator, który jest odpowiedzialny za nadzorowanie projektu; Zakończony- parametr pozwalający oznaczyć dana kampanię jako zakończoną/zamkniętą. Rozpoczęcie- określa datę rozpoczęcia projektu; Zakończenie- określa datę zakończenia projektu; W sekcji Opis należy wprowadzić: Nazwa krótki opis (tytuł) kampanii, służący np. do przeszukiwania na liście. Opis dokładny opis kampanii; Cel- pole poświęcone opisowi celu kampanii. Sekcja Przewidywana wartość przeznaczona jest do określenia wartości kosztów i przychodów związanych z kampanią. Pole Zakładana skuteczność pozwala na wprowadzenie wartości zakładanej procentowej skuteczności kampanii. Zarówno wartości kosztów/przychodów planowanych jak i zrealizowanych wyliczane są automatycznie (na podstawie zawartości zakładki Projekty oraz podpiętych do nich zadań i powiązanych z nim dokumentów handlowych). Pola Dopuszczalny koszt oraz Planowany przychód służą do wprowadzenia oczekiwanych wartości osiągniętych na poziomie kampanii. Zakładka Projekty Zakładka przedstawia informacje na temat projektów, które zostały połączone z daną kampanią. Istnieje możliwość dodawania projektu z tego poziomu. Po wybraniu opcji utworzone zostanie nowy projekt z zainicjalizowanymi danymi z kampanii o: kampanii, prowadzącym, zakresie dat, nazwie. Z tego poziomu można również podglądnąć oraz zmienić szczegóły projektu po otworzeniu go z listy. Istnieje możliwość dodania istniejącego projektu do bieżącej kampanii. W tym celu należy wybrać z Czynności-> Dodaj istniejący projekt, po czym wybrać dwuklikiem bądź poprzez znaczenie i kliknięcie OK odpowiedni rekord. U w a g a! Przycisk [Usuń] na zakładce Projekty powoduje całkowite skasowanie zapisu, a nie jego odpięcie od kampanii. Aby usunąć powiązanie projektu z kampanią należy wyczyścić zawartość pola Kampania na formularzu projektu. Projektu nie da się usunąć w ten sposób jeśli zostały już do niego podpięte i zapisane jakiekolwiek zadania. W takim przypadku enova wygeneruje ostrzeżenie o błędzie. Kopiowanie kampanii Istniejąca kampania może być wzorcem do utworzenia nowej kampanii. Dlatego dodana została Czynność Kopiuj kampanię dostępna w dwóch miejscach w systemie: 1. Na formularzu kampanii. Powoduje ono utworzenie kopii aktualnie otwartego formularza. Na utworzonym w ten sposób nowej 70/131

71 kampanii można dokonać zmian np. określić nowy zakres dat. Metoda ta służy do kopiowania kampanii powtarzających się. 2. Na liście kontrahentów. Należy zaznaczyć kampanię która będzie kopiowana, a następnie wybrać Czynności-> Kopiuj kampanie. Niezależnie od tego, w jaki sposób zostanie wykonane kopiowanie kampanii, zawsze pojawia się okienko z pytaniem, czy kopiować również projekty oraz zadania z nim powiązane. W przypadku potwierdzenia, na liście projektów/zadań pojawią się dodatkowe pozycje, dublujące projekty/zadania z oryginalnej kampanii oraz zasoby. Kopiowanie projektów do innych kampanii W przypadku, gdy kampanie składają się z wielu projektów (dla wielu kontrahentów) nie ma konieczności tworzenia z ręki oddzielnych projektów na poszczególnej kampanii. Wystarczy utworzyć projekt na kampanii, następnie zaznaczyć go na zakładce Projekty a następnie wybrać Czynności-> Kopiuj projekt(y) dla Kontrahentów innej kampanii. Kopiowanie projektów dla kontrahentów innej kampanii Następnie należy wybrać kampanię, z której skopiowani będą kontrahenci do wcześniej zaznaczonego projektu. W rezultacie na kampanii na którą kopiowane były projekty, utworzone zostaną nowe projekty z odpowiednimi nazwami do kampanii oraz kontrahentami. Dzięki czemu nie ma konieczności tworzenia projektów o jednej nazwie dla wielu kontrahentów. 71/131

72 Kreatory W module CRM na poziomie listy oraz formularza projektów dodany został przykładowy kreator, czyli narzędzie pozwalające wprowadzać za pomocą jednego okna obiekty z wielu miejsc w systemie. Funkcjonalność ta związuje w jeden formularz np. kampanie, projekty oraz korespondencję seryjną. Dzięki temu mechanizmowi nie ma konieczności przechodzenia pomiędzy modułami, listami etc. U w a g a! Dokładny opis poszczególnych formatek (okien) został opisany w poszczególnych rozdziałach instrukcji. W celu uruchomienia kreatora należy przejść do modułu CRM Projekty i z poziomu listy bądź formularza wybrać Czynności Kreatory Kampania z korespondencją, po czym otworzony zostanie nowy formularz. Formularz Kreatora Kreator składa się z głównego okna (w tym przypadku Kampanii), zakładek (Ogólna, Projekty, Korespondencja masowa, grupa docelowa) oraz przycisków, służących do przemieszczania się pomiędzy zakładkami. Po wypełnieniu informacji na poszczególnych zakładkach operator może przejść do kolejnej właśnie za pomocą przycisku uzupełnić należy kolejne informacje. Na zakończenie pracy z kreatorem należy kliknąć na ostatniej stronie wprowadzanych zadań. Powyższy przykład kreatora przedstawia podstawowe możliwości tego mechanizmu. Możliwe jest budowanie własnego wyglądu poszczególnej zakładki jak również składowych kreatora. Funkcjonalność tworzenia własnych kreatorów możliwa po wykupieniu odpowiedniej licencji programu enova. Przedstawiony powyżej kreator dostępny jest w wersji złotej modułu CRM. Opis tworzenia kreatorów znajduje się w osobnej instrukcji. U w a g a!, gdzie 72/131

73 Korespondencja Korespondencja seryjna jest mechanizmem pozwalającym przygotować i wysłać w sposób masowy wiadomości (jako zdarzenia) do kontrahentów. Jest to sposób na przygotowanie tradycyjnej korespondencji jaki i wysyłkę wiadomości . Jeśli w opisie nie powiedziano inaczej, ustawienia są wspólne dla wysyłki korespondencji seryjnej elektronicznej i tradycyjnej. Lista projektów zawiera filtry: Lista korespondencji Definicja- umożliwia wyświetlenie korespondencji jednego rodzaju (o jednej definicji). W standardowej konfiguracji dostępna jest jedna definicja korespondencji (KORESP). Stworzenie innych rodzajów (definicji) korespondencji możliwe jest w konfiguracji programu; Stan realizacji- umożliwia wyświetlenie korespondencji w zależności od ich stanu otwartych (aktywnych), zamkniętych lub wszystkich; Operator- wybranie operatora powoduje wyświetlenie korespondencji, za które odpowiedzialny jest wskazany; Okres- umożliwia wyświetlenie korespondencji w zadanym okresie czasu. Dodawanie nowej korespondencji Tworzenie korespondencji może odbywać się na trzy sposoby: Poprzez wybranie przycisku ; poprzez wciśnięcie klawisza Insert; poprzez wybranianie Nowy z menu kontekstowego na liście (prawy klawisz myszy); Korespondencja seryjna utworzenie i wysyłka Zakładka Ogólne Zakładka Ogólne zawiera podstawowe informacje dotyczące wprowadzanej korespondencji. W sekcji Numer, widnieją informacje o: Formatka Korespondencji zastosowanej definicji korespondencji (w załączonym obrazku jest to KORESP); numerze korespondencji; W sekcji Kampanii znajdują się dane o: Data- określa dzień przygotowania korespondencji; Prowadzący operator, który jest odpowiedzialny za nadzorowanie projektu; W sekcji Opis należy wprowadzić: Nazwa krótki opis (tytuł) korespondencji, służący np. do przeszukiwania na liście. Uwagi miejsce na uwagi użytkownika; 73/131

74 W sekcji Stan korespondencji znajdują się: Stan korespondencji- przyjmowane są dwie wartości W przygotowaniu, Wysłana, w zależności od zaznaczonej opcji poszczególna korespondencja jest Aktywna/nieaktywna; Aktywna- pole wskazujące aktywność korespondencji. Uzależnione jest od wartości wybranej w Stan korespondencji. Zakładka Treść - przygotowanie wiadomości Zakładce Treść służy do przygotowania zawartości wysyłanego maila. Jeśli na definicji korespondencji wybrano w polu sposób wysyłki maila Indywidualny (Narzędzia-> Opcje-> CRM-> Definicje dokumentów-> Definicje korespondencji-> Otworzyć definicję) można w treści korespondencji korzystać z funkcjonalności Pola danych, która pozwala wstawić inteligentne pola danych. Co oznacza, że w chwili przypisywania treści do zdarzenia / adresata zostaną zamienione na dane z kontekstu zdarzenia. Sposób wykorzystania Pól danych Przepisanie i przeliczenie wartości pól inteligentnych z pola Treść w korespondencji na pole Opis w zdarzeniu następuje w chwili dodania adresata do listy adresatów. Jeśli zawartość pola treść została zmodyfikowana po dodaniu adresatów, można ją uaktualnić na zdarzeniach za pomocą czynności z korespondencji -> Aktualizuj zdarzenia. Korespondencja seryjna pozwala na dołączenie do treści korespondencji obrazków. Po kliknięciu w pole Nowy element należy wybrać opcję Osadzony załącznik. Dodawania załącznika osadzonego w treść korespondencji seryjnej 74/131

75 Wybór obrazu wczytanego do maila U w a g a! Należy pamiętać, że nie każdy klient poczty jest w stanie obsłużyć wiadomość z osadzonym załącznikiem. Zakładka Zdarzenia dodanie odbiorcy W celu dodania zdarzenia (domyślnie do korespondencji przypisane jest zdarzenie KORESP) należy wybrać z Czynności-> Dodaj adresata, bądź wybrać opcję Dodaj adresata z poziomu formatki. W rezultacie otworzone zostanie okno, gdzie należy dodać kontrahentów do których wysyłana będzie wiadomość oraz osoby kontaktowe. Po wykonaniu tych czynności utworzone zostaną zdarzenia zarówno dla kontrahentów jak i osób kontaktowych. Program pozwala na automatyczne dodanie wszystkich kontrahentów dla których prowadzona jest dowolna kampania. Na formularzu Korespondencji należy wybrać Czynności -> Korespondencja seryjna z kampanii. Spowoduje ona dodanie zdarzeń, w których adresatami będą wszyscy kontrahenci pojawiający się na projektach (tylko projektach, nie są uwzględniane dane ze zdarzeń i zadań) powiązanych z daną kampanią. Można także wskazać wielu adresatów, przechodząc na listę kontrahentów bądź osób kontaktowych, zaznaczając wielu adresatów i z menu Czynności wybierając Dodaj korespondencję a następnie wskazując uprzednio utworzoną, bądź tworząc nową. U w a g a! Warunkiem wysłania maila jest wpisanie na kontrahencie jak i na osobie kontaktowej adresu mailowego. Wysyłka lub wydruk korespondencji seryjnej Elektroniczna korespondencja seryjna zostaje wysłana po wybraniu menu Czynności -> Wyślij mailem. Tradycyjna korespondencja zostaje wydrukowana w formie listu, po wybraniu menu drukowania -> Korespondencja seryjna. Po zakończeniu pracy z korespondencją, można za pomocą Czynności -> Ustaw stan zdarzeń masowo zmienić stan zdarzeń na zrealizowany. Korespondencja jako powiadomienie Program dostarcza funkcjonalności powiadamiania za pomocą wiadomości o zmianie stanu zadania. Mechanizm korzysta z zadań systemowych enova (taski), dzięki czemu treść i wygląd powiadomienia może być modyfikowany. Powiadomienia utworzenie i wysyłka Powiadomienia wysyłane są automatycznie przy zapisywaniu zadania, jeśli zajdą okoliczności określone w sekcji Automatyczne powiadomienia o na definicji zadania. Ilustracja obrazuje przykładową treść powiadomienia systemowego wysłaną do kontrahenta. 75/131

76 Powiadomienia o zadaniach enova pozwala na wysyłanie poczty elektronicznej z poziomu zadań, zdarzeń i zleceń serwisowych. Dla poprawnego działania tej funkcjonalności konieczne jest właściwe skonfigurowanie definicji zadań oraz danych serwera SMTP, tak jak to zostało opisane w rozdziale dotyczącym konfiguracji. Do każdego rodzaju zadań można również przypinać standardowe przypominacze, korzystając, w tym celu, z widoku asystenta enova. Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się w rozdziale poświęconym taskom. Automatyczne powiadomienia pocztą elektroniczną Program pozwala na wysyłanie automatycznych powiadomień o zadaniach w następujących przypadkach (Ustawienia dostępne są na każdej z definicji zadania oraz zdarzenia wnarzędzia -> Opcje -> CRM -> Definicje dokumentów -> Definicje zadań/zdarzeń - > Otworzyć definicję -> Zakładka Mail ): Przy utworzeniu zadania zostanie wysłany w przypadku utworzenia nowego zadania; Przy zmianie zostanie wysłany za każdym razem, gdy zostanie zmodyfikowane zadanie; Przy zamknięciu zostanie wysłany w przypadku zmiany stanu zadania na nieaktywne (przy zamknięciu zadania); Poczta może zostać wysłana do następujących adresatów: Operatora oznaczonego jako Wykonujący zadanie; Operatora oznaczonego jako Prowadzący zadanie; Kontrahenta. Aby było możliwe wysłanie poczty, operatorzy i kontrahenci muszą mieć wprowadzone adresy . Adresaci oraz sytuacje, w których będzie wysyłana poczta są uzależnione od konfiguracji definicji zadań. Dokładny opis tworzenia definicji zadań znajduje się w rozdziale dotyczącym konfiguracji. Treść wysyłanego a zawiera informacje organizacyjne (temat nazwa zadania, prowadzący, rozpoczęcie, zakończenie, priorytet, stan) oraz treść pola Opis. Jeśli w konfiguracji zadania zaznaczona jest opcja Opis HTML, wówczas przy wprowadzaniu zadania pole Opis znajduje się na osobnej zakładce i zawiera elementy umożliwiające graficzne formatowanie tekstu. 76/131

77 Teczki Teczki to funkcjonalność odzwierciedlająca fizyczne, tekturowe teczki, w których umieścić można każdego rodzaju informację. Teczki mogę zawierać w sobie dowolne obiekty z całego systemu np.: dokumenty handlowe, informacje kadrowo-księgowe, zadanie, etc. Lista teczek zawiera dwa litry: Lista teczek Definicja teczki- pozwala na zawężenie listy do konkretnej definicji teczki; Aktywne- pozwala wyświetlenie aktywnych bądź nieaktywnych teczek. W enova dostępne są dwa rodzaje teczek: Prywatna- której elementy dostępne są wyłącznie dla określonych operatorów; Publiczna- której elementy dostępne są dla wszystkich operatorów. Dodawanie nowej teczki Tworzenie teczki może odbywać się na trzy sposoby: Poprzez wybranie przycisku oraz definicji; poprzez wciśnięcie klawisza Insert ; poprzez wybranianie Nowy z menu kontekstowego na liście (prawy klawisz myszy) i wybranie definicji; Zakładka Ogólne Zakładka Ogólne zawiera informacje: Formularz teczki prywatnej Sekcja Ogólne zawiera informacje: Definicja- zawiera nazwę zastosowanej definicji; Numer- numer teczki; Stan- określa aktywność teczki; Nazwa- krótki opis (tytuł) teczki, służący np. do przeszukiwania na liście. Opis miejsce na dodatkowy opis użytkownika; Sekcja Elementy zawiera listę obiektów dodanych do teczki. W powyższym przykładzie dodane zostały do teczki: zdarzenie, korespondencja, dokument handlowy oraz pracownik. Istnieje możliwość otworzenia bezpośrednio z tego miejsca każdego z umieszczonych w teczce obiektów. W tym celu należy otworzyć dany element, a następnie wybrać opcję Pokaż element źródłowy (jak poniżej). 77/131

78 Otwarcie elementu źródłowego z poziomu teczki Zakładka Prawa Zawiera listę wszystkich operatorów. Poprzez zmianę Rodzaju prawa właściciel teczki jest w stanie określić, który z użytkowników ma prawo do pełnego dostępu, zakazu dostępu lub odczytu. Zakładka ta nie występuje na definicji teczki publicznej. Dodawanie elementów do teczki Sposób dodawania elementu do teczki zostanie omówiony na przykładzie zadania, przy czym w całym programie odbywa się to w taki sam sposób. W celu dodania zadania do teczki należy przejść na listę zadań w module CRM, a następnie: Otworzyć asystenta w menu, Na liście zaznaczyć jedno z zadań, W asystencie przejść na zakładkę Teczki, Wybrać opcję Dodaj do teczki, Wybrać teczkę poprzez dwuklik bądź zaznaczając rekord i kliknąć OK. Dodanie elementu do teczki Dodane zadanie będzie widoczne po przejściu na listę teczek i otwarciu konkretnej teczki w kolumnie Element. 78/131

79 Poczta CRM Poczta CRM jest elementem składowym modułu CRM występującym w wersji złotej i platynowej. Obecnie Poczta dostępna jest w Menu głównym dla wszystkich operatorów, którzy mają licencję na moduł CRM lub Projekty (kafelek pozostaje również widoczny w folderach CRM i Projekty ). Dodatkowo do Poczty CRM dostęp zapewnia zakup dodatku enova365 oraz pełna licencja platynowa. Funkcjonalność oparta jest na dwóch protokołach: SMTP- odpowiadający za wysyłanie wiadomości z programu enova. Należy zwrócić uwagę, iż elementy wysłane nie są synchronizowane z serwerem poczty. IMAP- odpowiadający za odbieranie wiadomości z serwera pocztowego w programie enova. W module CRM dodano nowy kafelek Poczta. Nowy kafelek Poczta 79/131

80 Składa się on z 3 list: Listy składowe nowej funkcjonalności Skrzynka odbiorcza zawiera wiadomości przychodzące pobrane ze wszystkich kont pocztowych do który ma dostęp dany operator (ma do nich pełne prawo, jak i prawo tylko do odczytu); Kopie robocze zawiera wszystkie wiadomości , które zostały przygotowane jednak nigdy nie zostały wysłane; Elementy wysłane lista zawierająca elementy wysłane z systemu enova ( z kont pocztowych, do których dany operator ma pełne prawo). Skrzynka odbiorcza Lista Skrzynka odbiorcza zawiera maile przychodzące na konta pocztowe połączone z wybranym operatorem. Lista Skrzynka odbiorcza zawiera trzy podstawowe sekcje: Lista Skrzynka odbiorcza przyciski nawigacyjne filtry listy listę maili odebranych Skrzynka odbiorcza zawiera 5 przycisków nawigacyjnych: Nowa wiadomość za pomocą tego przycisku można wywołać okno nowej wiadomości 80/131

81 Okno nowej wiadomośc Odpowiedz przy użyciu przycisku dochodzi do wywołania okna nowej wiadomości z zaimportowanym adresem osoby, od której przyszedł poprzedni mail. Okno wiadomości wywołanej za pomocą przycisku Odpowiedź Odpowiedz wszystkim służy do wywołania okna wiadomości , za pomocą którego odpowiedź zostanie wysłana do wszystkich uczestników owej konwersacji. 81/131

82 Okno wiadomości wywołanej za pomocą przycisku Odpowiedz wszystkim Przekaż daje możliwość przekazania pobranego maila do innego odbiorcy Odbierz wiadomość pozwala na zaimportowanie nowych wiadomości z kont pocztowych, do których dostęp ma dany operator ( obecnie pobierają się wiadomości ze wszystkich kont pocztowych bez względu na filtr konta pocztowego ustawionego na liście). Kopie robocze Lista Kopie robocze zawiera wiadomości, które zostały przygotowane, częściowo napisane, rozpoczęte, ale nie zostały wysłane do odbiorcy. Operator celowo pozostawił (zapisał) je w systemie. Lista Kopie robocze Lista ta zawiera dwa przyciski nawigacyjne znajdujące się w górnym menu: Nowa wiadomość; Odbierz wiadomość. Kopie robocze można filtrować według daty/okresu, konta pocztowego z którego tworzona była wiadomość a także według kontrahenta. Lista Wysłane elementy Jest ostatnią składową funkcjonalności Poczty CRM w enova. Lista Elementów wysłanych podobnie, jak lista Skrzynki odbiorczej składa się z trzech sekcji: przyciski nawigacyjne; filtry; lista elementów wysłanych. 82/131

83 Na liście tej dostępne są następujące przyciski: Lista Elementy wysłane Nowa wiadomość przycisk po użyciu którego ukazuje się okno nowej wiadomości Przekaż za pomocą przycisku wywołujemy okno zaznaczonej wiadomości, dzięki czemu mamy możliwość wybrania adresata, któremu przekazujemy wiadomość . Odbierz wiadomość przycisk pozwala na pobranie nowych maili z podłączonych do operatora kont pocztowych. Wysyłanie nowej wiadomości z enova Okno nowej wiadomości składa się z trzech zakładek. Pierwsza z nich Ogólna składa się z następujących pól: Formularz nowej wiadomości Konto pocztowe jest polem typu Look up służącym do wyboru konta pocztowego, z którego będzie miała miejsce wysyłka maila. Od: pole, które zawiera adres konta pocztowego, z którego następuje wysyłka wiadomości . Do: pole, w który należy określić bezpośrednich odbiorców wiadomości . DW: w polu Do Wiadomości, powinny się znaleźć adresy osób/kontrahentów, nie będących bezpośrednimi adresatami wiadomości, a jedynie fakultatywnymi (mają wgląd do danej wiadomości). UDW: w polu UDW należy wpisać ukrytych adresatów do wiadomości, których przekazywana będzie dana wiadomość . Temat: pole przeznaczone na temat wiadomości . Treść: miejsce przeznaczone do wpisania treści wysyłanego a. Ponadto za pomocą Asystenta tworzonej wiadomości załącznik, który zostanie wysłany do odbiorcy. można dodać do Ponadto na zakładce ogólne widnieje przycisk, po wybraniu pojawia się okno przejściowe: 83/131

84 Okno wyboru adresatów (Do, DW, UDW) wiadomości Daje ono możliwość szybkiego i sprawnego wyboru adresów, do których wysyłana będzie korespondencja (zarówno bezpośrednich adresatów -> Do, adresatów do wiadomości, których wysyłana będzie poczta -> DW oraz ukrytych adresatów -> UDW). Czynność nr 1 zaznaczenie adresu/adresów, do których chcemy wysłać daną wiadomość . Czynność nr 2, 3, 4 następnie należy wybrać button Dodaj w celu przeniesienia wybranych adresów do określonej sekcji: Do, DW, UDW. Adresy mogą zostać przeniesione do jednej z sekcji lub do wszystkich. Adresy mogą być przenoszone w dowolnej konfiguracji. Jeden adres e mail nie może znaleźć się dwa razy w tej samej sekcji. Aby dodać więcej niż jeden adres do poszczególnej sekcji Do, DW, UDW należy skorzystać z przycisków CTRL lub SHIFT. Okno wyboru adresatów Zaznaczone adresy można umieszczać w trzech wcześniej wymienionych sekcjach: DO, DW, UDW. Widoczną listę można wyfiltrować według Celu kontaktu (pojawią się adresy do których podpięty jest konkretny cel kontaktu). Drugim filtrem standardowo umieszczonym nad listą adresów jest Typ adresu (listę adresów można filtrować według dwóch kategorii: kontrahent, osoba kontaktowa kontrahenta). Ponadto na liście można wykorzystać standardową funkcjonalność organizatora listy w celu dostosowania widoku listy do danego użytkownika. Drugą zakładką widoczną na formularzu Nowej wiadomości jest zakładka Elementy powiązane. 84/131

85 Zakładka Elementy powiązane Dzięki zakładce Elementy powiązane można połączyć daną wiadomość z konkretnym kontrahentem, zadaniem lub projektem przez co dana korespondencja będzie widoczna na formularzu kontrahenta, zadania lub projektu w nowo dodanej zakładce CRM -> Wiadomości . U w a g a! Wiadomości odbierane z zewnętrznego serwera pocztowego są automatycznie wiązane z kontrahentem, do którego należy adres , z którego wysłana została wiadomość. Trzecią zakładką są Prawa pozwalające udostępniać wiadomości innym operatorom Składa się z dwóch przycisków: Upublicznij - nadaje wszystkim operatorom pełne prawo do odpowiedzi, usunięcia lub zmiany elementów powiązanych. Upublicznij tylko do odczytu- nadaje wszystkim operatorom prawo do odczytu wiadomości i elementów z nią powiązanych Dodatkowo dla każdego z operatorów można nadać indywidualne prawa za pomocą listy rozwijalnej Rodzaj prawa. 85/131

86 Zakładka prawa Lista wiadomości odebranych może być filtrowana według daty i okresu czasu, z uwzględnieniem konta pocztowego, z którego pobierane są wiadomości oraz za pomocą filtra kontrahent. Na liście wiadomości odebranych widać dwa rodzaje czcionek: normalną (zaznaczone kolorem żółtą); pogrubioną (zaznaczone kolorem zielonym). Lista Skrzynka odbiorcza Czcionką pogrubioną oznaczone są wiadomości nieprzeczytane bądź pozostawione jako nieprzeczytane. Czcionką normalną przedstawione na liście są wiadomości oznaczone jako przeczytane. Wiadomość można oznaczyć jako przeczytaną na trzy sposoby: bezpośrednio na formularzu danej wiadomości . Czynność oznaczania wiadomości 86/131

87 na liście wszystkich wiadomości odebranych przy pomocy menu Czynności Oznaczanie wiadomości jako przeczytaną z poziomu menu kontekstowego korzystając z menu kontekstowego (prawy klawisz myszy -> czynności -> oznacz jako przeczytaną/nieprzeczytaną). Jeżeli w konfiguracji danego konta pocztowego zaznaczono, aby załączniki wiadomości nie były zapisywane bezpośrednio w systemie w menu Czynności pojawia się możliwość pobrania pojedynczego załącznika do systemu enova. Pobieranie pojedynczego załącznika Osoba kontaktowa kontrahenta jako element powiązany Dzięki powiązaniu wiadomości z osobą kontaktową, wiadomość widoczna jest na formularzu "Osoba kontaktowa" w zakładce Wiadomości ". Formularz osoby kontaktowej z powiązaną wiadomością 87/131

88 Na liście wyświetlają się również wiadomości powiązane z osobami kontaktowymi danego kontrahenta. Wyświetlane są tylko te wiadomości, które nie są powiązane z żadnym innym kontrahentem. Jeżeli jedna wiadomość powiązana jest z kilkoma osobami kontaktowymi tego kontrahenta, zostanie wyświetlona kilkukrotnie. W przypadku przypisania tego samego adresu , z którego przyszła wiadomość, do osoby przychodząca wiadomość zostanie automatycznie powiązana zarówno z kontrahentem jak i z osobą kontaktową. Okno dodania osoby kontaktowej do wiadomości W formularzu Kontrahent, w zakładce Wiadomości , dodano pole Wiadomości osób kontaktowych. Pole to znajduje się nad listą wiadomości. Pole "Wiadomość osób kontaktowych" Zaznaczenie pola spowoduje, że na liście wyświetlone zostaną również wiadomości powiązane z osobami kontaktowymi danego kontrahenta. Wyświetlone zostaną tylko te wiadomości, które nie są powiązane z żadnym innym kontrahentem. Jeżeli jedna wiadomość powiązana jest z kilkoma osobami kontaktowymi tego kontrahenta, zostanie wyświetlona kilkukrotnie. W przypadku przypisania tego samego adresu , z którego przyszła wiadomość, do osoby kontaktowej i kontrahenta, nowo przychodząca wiadomość zostanie automatycznie powiązana zarówno z kontrahentem jak i z osobą kontaktową. Wysyłanie dokumentów PDF z enova W celu uruchomienia wysyłania dokumentów PDF należy w Narzędzia -> Opcje -> Systemowe -> Asystent zaznaczyć parametr Użyj poczty CRM dla wyślij PDF. W przypadku zakładania nowej bazy danych parametr ten ustawiony jest automatycznie. Konwersja bazy danych nie zmienia wartości pola. 88/131

89 Okno Asystenta z zaznaczonym parametrem Wykupienie złotej licencji CRM, pełnej platyny lub licencji enova365 umożliwia wysyłanie dokumentu PDF w taki sposób, aby trafiały one na listę Elementów wysłanych w poczcie CRM. Okno wydruku dokumentu 89/131

90 Lista Elementów wysłanych z zapisaną wiadomością wysłaną 90/131

91 Zasoby Funkcjonalność zasobów pozwala na łatwe zarządzanie zasobami firmy (środki trwałe, wyposażenie, pracownicy, urządzenia). Po wejściu użytkownika do elementu Zasoby w module CRM, widoczne będą trzy składowe. Gdzie: Składowe Zasobów Sprzęt i pomieszczenia- zawierają listę wszystkich urządzeń z zaznaczoną flagą własne, także tych dodanych z poziomu modułów Serwis, Wypożyczenia. Rezerwacja zasobów- zawiera listę zasobów, które zostały zarezerwowane podczas wykonywania aktywności bądź projektu. Listę można filtrować po: Ewidencji zasobu; Okresie aktywności lub projektu do którego przypisany jest zasób; Stanie rezerwacji zasobu. Kalendarz zasobów- główna część Zasobów, gdzie odbywają się wszystkie operacje dodawania/kopiowania zasobów na aktywności oraz projekty. Rezerwacja zasobów Lista rezerwacji zasobów Lista zawiera zasoby powiązane z aktywnościami, oznaczone są kolorami na liście, w zależności od konfiguracji w definicji aktywności przyjmują odpowiednio kolory: Czerwony tekst - zasoby których okres rezerwacji jest ściśle powiązany z okresem zadania CRM. Zmiana okresu rezerwacji zasobu możliwa wyłącznie za pomocą zmiany okresu zadania; Zielony tekst - zasoby których okres rezerwacji jest inicjowany datami z aktywności. Pozwala na zmianę okresu rezerwacji, jednak program ostrzeże jeśli okres rezerwacji wykracza poza okres aktywności Czarny tekst - zasoby których czas rezerwacji może odbiegać od okresu aktywności do której zasób jest podłączony. Kolor tła wiersza uzależniony jest od pola Rezerwacja na zasobie. Jeśli zasób nie jest rezerwowany, jego tło jest szare. Kalendarz zasobów Organizacja pracy z zasobami została przedstawiona w odmienny sposób niż np. praca zadaniami, zdarzeniami, projektami, etc. Zamiast ogólnie używanych formularzy zastosowany został widok kalendarza, dzięki czemu osiągnięto efekt przejrzystości i łatwości w zarządzaniu zasobami. 91/131

92 Widok kalendarza zasobów Filtrowanie danych Kalendarz posiada zdefiniowane filtry pozwalające na łatwiejsze przeglądanie danych, są to: Typ zasobu- pozwala na określenie jakiego typu ewidencje będą wyświetlane na kalendarzu. Filtr przyjmuje wartości: Pracownik; Środki trwałe; Wyposażenie; Urządzenie; Wszystkie. Pracownicy- pozwala na wybranie dowolnych pracowników z listy wyboru. Po kliknięciu otworzy się okno z wszystkimi pracownikami po lewej stronie. W celu dodania pracownika należy zaznaczyć go w lewej kolumnie, następnie kliknąć Dodaj co spowoduje przeniesienie rekordu na prawą listę. Wybranie OK, spowoduje wybranie zaznaczonych pracowników na kalendarz. Dodawanie pracownika do filtru kalendarza Środki trwałe- pozwala na wybranie elementów środków trwałych na kalendarz. Sposób dodawania środka trwałego jest identyczny jak w przypadku pracownika. Wyposażenie- pozwala na wybranie elementów wyposażenia na kalendarz. Sposób dodawania wyposażenia jest identyczny jak w przypadku pracownika; Urządzenia- pozwala na wybranie urządzenia na kalendarz. Sposób dodawania wyposażenia jest identyczny jak w przypadku pracownika. Filtruj wg- Określa zakres prezentowanych na kalendarzu danych z uwzględnieniem w/w filtrów oraz Aktywności i Projektów: Brak - uwzględnia wyłącznie filtry zasobów; Zasoby - Wyświetla wszystkie rezerwacje tych zasobów, które są podłączone pod wybraną aktywność lub projekt; Rezerwacje - Wyświetla wszystkie zasoby, oraz tylko te rezerwacje które dotyczą wybranej aktywności lub projektu; Zasoby i Rezerwacje - Wyświetla kalendarz ograniczony do zasobów i rezerwacji, które są związane z wybraną aktywnością lub projektem. Aktywność pozwala na filtrowanie danych po wybranym zadaniu/zdarzeniu. Stanowi również kontekst (wzór) do tworzenia 92/131

93 nowego zadania/zdarzenia na kalendarzu. Do wybrana aktywności zostaną przypisane kolejne zasoby Projekt- pozwala na filtrowanie danych po wybranym projekcie. Wybranie projektu powoduje automatyczne zawężenie listy na filtrze Aktywność. U w a g a! Na kalendarzu może znajdować się wiele rodzajów zasobów na raz np.: rysunek 79 przedstawia dwóch pracowników oraz jedno urządzenie. Organizacja widoku kalendarza Widok kalendarza może zostać przystosowany do potrzeb użytkownika za pomocą organizatora widoku. Operator może dowolnie zmieniać sposób wyświetlania kalendarza. Organizator widoku kalendarza Za pomocą przycisku data kalendarza zostanie przestawiona na bieżącą datę. Z kolei pozwala przejść użytkownikowi na żądaną datę na kalendarzu. Praca na kalendarzu Kalendarz zasobów pozwala na stworzenie rezerwacji zasobu dla istniejącej aktywności/projektu bądź zupełnie nowego zadania. W przypadku dodania zasobu do istniejącej aktywności należy w filtrze Aktywność wybrać odpowiedni zapis, a następnie za pomocą myszy zaznaczyć okres dla wybranego zasobu i wybrać. W przypadku nie wybrania żadnej wartość w oknie Aktywność/Projekt, otworzone zostanie okno, gdzie ręcznie należy przypisać zasób do Aktywności/Projektu. Dodanie zasobu do istniejącej aktywności Utworzenie nowego zadania dla wybranego zasobu odbywa się poprzez zaznaczenie myszą okresu dla zasobu i kliknięcie w, po czym operator poproszony zostanie o podanie definicji aktywności i otworzony zostanie nowy formularz. 93/131

94 Różne kolory nazw aktywności informują o: Tworzenie nowego zadania z powiązanym zasobem Czerwony tekst - zasoby których okres rezerwacji jest ściśle powiązany z okresem zadania CRM. Zmiana okresu rezerwacji zasobu możliwa wyłącznie za pomocą zmiany okresu zadania; Zielony tekst - zasoby których okres rezerwacji jest inicjowany datami z aktywności. Pozwala na zmianę okresu rezerwacji, jednak program ostrzeże jeśli okres rezerwacji wykracza poza okres aktywności; Czarny tekst - zasoby których czas rezerwacji może odbiegać od okresu aktywności do której zasób jest podłączony. Modyfikacja dat rozpoczęcia i zakończenia rezerwacji jest możliwa za pomocą myszy z poziomu kalendarza. Możliwość modyfikacji okresu rezerwacji jest uzależniona od pola Definicja aktywności/opcje/kontrola czasu zasobów. Jeśli wybrana jest wartość Zabraniaj, zmiana okresu rezerwacji jest możliwa tylko w wyniku zmiany okresu aktywności. W przypadku wartości Ostrzegaj, pojawi się informacja jeśli okres rezerwacji będzie wykraczał poza czas trwania aktywności/projektu. Istnieje możliwość zmiany nazwy oraz opisu wyświetlanego w informacji na kalendarzu. W tym celu należy w Narzędzia-> Opcje-> CRM-> Ogólne -> Ustawienia i dodatki-> Zasoby: Nazwa lub Zasoby: Opis dodać pole które ma być wyświetlane jako nazwa lub jako opis. Poniżej znajduje się przykład takiego zastosowania: Zmiana nazwy lub opisu wyświetlanego w informacji na kalendarzu Szybkie dodawanie zasobu do aktywności / projektu W przypadku wybrania na filtrze aktywności bądź projektu, istnieje możliwość szybkiego dodania zasobu do wybranej aktywności/projektu. W zależności od widoku kalendarza: 1. Dzienny- należy zaznaczyć myszką ramy czasowe na zasobie, a następnie wybrać <Enter>. Do wybranego w kontekście zadania/zdarzenia/projektu zostanie dodany nowy zasób. Możliwym jest również zmienianie ram czasowych rezerwacji za pomocą zwężania/poszerzania okna rezerwacji. 2. Miesięczny- należy dwukrotnie kliknąć myszką w dany zasób. Do wybranego w kontekście zadania/zdarzenia/projektu zostanie dodany zasób. Ustawienia 94/131

95 Dla poszczególnej definicji aktywności można określić sposób zachowania kontroli czasu na zasobie. Po zmianie parametru w Narzędzia-> Opcje-> CRM-> Definicje dokumentów->definicje zadań/zdarzeń-> Otworzyć definicję-> Zakładka Opcje -> parametr Kontrola czasu zasobów na: Zablokowany (Czerwony tekst na kalendarzu i liście) uniemożliwia wyjście okresu rezerwacji zasobu poza okres zadania. Zmiana okresu rezerwacji zasobu możliwa wyłącznie za pomocą zmiany okresu zadania. Ostrzegaj (Zielony tekst na kalendarzu i liście) powoduje inicjowanie okresu rezerwacji zasobu datami z aktywności. Pozwala na zmianę okresu rezerwacji, jednak program ostrzeże jeśli okres rezerwacji wykracza poza okres aktywności Brak (Czarny tekst na kalendarzu i liście) oznacza, że czas rezerwacji zasobów może odbiegać od okresu aktywności do której zasób jest podłączony. Ustawienie parametru Kontrola dostępności urządzenia na zabraniaj spowoduje zablokowanie możliwości sterowania przez użytkownika stanem rezerwacji zasobu. 95/131

96 Opiekun kontrahenta Funkcjonalność opiekuna kontrahenta pozwala powiązać operatora do kontrahenta w celu podzielenia listy kontrahentów np. pomiędzy przedstawicieli handlowych. Opiekun kontrahenta może przyjmować status: Główny- oznacza podstawowego opiekuna kontrahenta; Zastępca- oznacza zastępczego opiekuna kontrahenta np. na wypadek nieobecności opiekuna głównego. W celu dodania opiekuna należy przejść na listę Kontrahentów i z menu Czynności wybrać Opiekun kontrahenta (możliwe jest przypisanie opiekuna wielu kontrahentom na raz). Taką sama operację można wykonać z pozycji formularza kontrahenta. Po otwarciu nowego okna należy wypełnić pola: Dodawanie opiekuna do kontrahenta Operator - lista wyboru operatora, który zostanie przypisany do kontrahenta; Data Od - data mówiąca od kiedy operator staje się opiekunem Data Do - data mówiąca do kiedy operator jest opiekunem. Pozostawienie tego pola pustego oznacza przedział czasu niedomknięty; Przy nadchodzeniu dat - pole wyboru decydujące o sposobie zachowania przypisania opiekuna do kontrahenta. W momencie nachodzenia dat obecnej i ustawianej opieki, program może: nie zamienić operatora, ostrzec o zmianie lub zmienić opiekuna bez ostrzeżeń; Typ opiekuna - pole wyboru typu opiekuna; U w a g a! W danym okresie czasu możliwe jest posiadanie tylko jednego opiekuna głównego dla kontrahenta w oddziale firmy. Na formularzu poszczególnego kontrahenta w zakładce CRM -> Opiekun kontrahenta znajdują się informacje o przypisaniu opiekuna. W Handel -> Zestawienia dodano listę Obroty wg opiekunów. Lista prezentuje dla każdego opiekuna kontrahenta, sumę wartości dokumentów które zostały wystawione w czasie gdy opiekunem głównym kontrahenta z dokumentu był dany operator. Ustawienia Dodano prawa na roli CRM Opiekunowie kontrahenta w Narzędzia -> Opcje -> Systemowe -> Role. Wszyscy kontrahenci; Wszystkie aktywności; Prawa domyślnie są przyznane. Odebranie prawa Wszyscy kontrahenci, sprawi że operator pracujący w ramach roli, zobaczy kartoteki tylko tych kontrahentów których jest opiekunem głównym lub jest zastępcą w czasie zastępstwa. Po okresie zastępstwa kartoteki będą dla niego niedostępne. Odebranie prawa Wszystkie aktywności, sprawi że operator pracujący w ramach roli, zobaczy kartoteki tylko tych aktywności, których jest wykonującym lub prowadzącym lub jest opiekunem kontrahenta wskazanego na aktywności. Widoczność dokumentów handlowych dla opiekunów kontrahenta - Odebranie prawa, sprawi że operator pracujący w ramach roli, zobaczy tylko te dokumenty, które zostały wystawione dla kontrahentów których jest opiekunem głównym lub jest zastępcą w czasie zastępstwa. Po okresie zastępstwa dokumenty będą dla niego niedostępne. Do roli w gałęzi CRM/Opiekun/Simple dodano również prawo Dodawanie Opiekuna oraz Kasowanie Opiekuna. W przypadku kiedy podczas dodawania kartoteki kontrahenta ma automatycznie inicjować się opiekun kontrahenta należy ustawić w Narzędzia -> Opcje -> CRM -> Ogólne -> Ustawienia -> Flaga Opiekun Kontrahenta. Ustawienie flagi powoduje także ukrycie kartotek kontrahentów, których operator nie jest opiekunem, jeśli na rolach odebrane ma prawa w gałęzi CRM -> Opiekun Kontrahenta -> Simple. 96/131

97 U w a g a! Zaznaczenie flagi w konfiguracji Narzędzia-> Opcje -> CRM -> Ogólne -> Ustawienia -> Flaga Opiekun Kontrahenta można stosować wyłącznie w środowisku w którym administrator może zapewnić niezmienialność daty na komputerze lokalnym. 97/131

98 Terminarz Terminarz jest wygodnym widokiem kalendarza przedstawiającego zadania do wykonania obecnie zalogowanego operatora. Na terminarzu są widoczne zadania z modułu CRM oraz zadania typu przypomnienie. Organizacja pracy z Terminarzem. Widok Terminarza Dostępne filtry Terminarz posiada zdefiniowane filtry pozwalające na łatwiejsze przeglądanie danych, są to: Typ zasobu - pozwala na określenie jakiego stanu zadania będą wyświetlane na Terminarzu. Filtr ten przyjmuje wartości: Nieaktualne Aktywne Oczekujące Zrealizowane Odrzucone Wszystkie Aktywność pozwala na pokazanie zadań których parametr Aktywne został ustawiony na tak lub nie. Można też wybrać wszystkie zadania czyli zarówno te aktywne jak i nieaktywne. Organizacja widoku terminarza Widok terminarza może zostać przystosowany do potrzeb użytkownika za pomocą organizatora widoku. Operator może dowolnie zmieniać sposób wyświetlania terminarza. Dostępne rodzaje widoku Za pomocą przycisku data na terminarzu zostanie przestawiona na bieżącą datę. Z kolei pozwala przejść użytkownikowi na żądaną datę na terminarzu. 98/131

99 Dodawanie zadań do terminarza Z poziomu terminarza możemy stworzyć nowe zadanie typu przypomnienie. Pozwala to na zapisanie choćby notatki która wyświetli nam się w żądanym momencie. Domyślnie na kalendarzu pojawiają się wszystkie zadania z modułu CRM oraz zadania typu przypomnienie założone w dowolnym miejscu w systemie poprzez Asystenta. Przykładowo możemy stworzyć przypomnienie na pracowniku które wyświetli się w odpowiednim momencie gdy będzie trzeba naliczyć wypłatę. W tym celu należy przejść na wybranego pracownika, otworzyć asystenta zapisu, przejść na zakładkę powiadomienia i stworzyć nowe powiadomienia. Zapis taki wyświetli się na terminarzu. Konfiguracja poczty CRM Definicje i konfiguracja CRM Konfigurowanie praw Klawisze skrótów Przypomnienie o naliczeniu wypłaty 99/131

100 Konfiguracja Poczty CRM U w a g a! Funkcjonalność odbierania wiadomości w programie enova ( tzn. obsługa protokołu IMAP) została dodana do modułu CRM w wersji 10.0 i jest dostępna dla obecnych i nowych klientów posiadających moduł CRM w wersji co najmniej złotej. Konfiguracje konta pocztowego wykonuje się w nowo dodanej zakładce Konta Pocztowe, która znajduje się w Narzędzia -> Opcje - > CRM -> Konta pocztowe. Zakładka Konto pocztowe dostępna z poziomu konfiguracji Na formularzu zakładki Konta Pocztowe można określić konta pocztowe połączone z enova (na liście kont pocztowych można sprawdzić, które z wcześniej zsynchronizowanych z enova kont pocztowych zostało zablokowane co oznacza, że wiadomości nie będą z niego odbierane i wysyłane). Dodawanie nowego konta pocztowego Aby dodać nowe konto pocztowe można: skorzystać z przycisku Nowy (Konto pocztowe) ; użyć menu kontekstowego (prawy klawisz myszy, a następnie Nowy (Konto pocztowe) ) skorzystać z klawisza [Insert], który wywoła pojawienie się okna nowego konta pocztowego. 100/131

101 Formularz Nowego Konta Pocztowego Formularz wprowadzania nowego konta pocztowego składa się z dwóch zakładek: Ogólna Prawa danych. Zakładka Ogólna zawiera następujące pola: Nazwa użytkownika (adres ) w polu tym należy wpisać pełny adres dodawanego konta pocztowego ( np. Login login do konta pocztowego ( np. imię.nazwisko); Hasło hasło dostępu do wprowadzanego konta pocztowego; Serwer poczty wychodzącej (SMTP) pełna nazwa serwera poczty SMTP do pobrania u operatora konta pocztowego (np. smtp.wp.pl, smtp.gmail.com, poczta.o2.pl) Serwer poczty przychodzącej (IMAP) - pełna nazwa serwera poczty IMAP do pobrania u operatora konta pocztowego (np. imap.wp.pl, imap.gmail.com, poczta.o2.pl) SSL/TLS protokoły zapewniają poufność i integralność transmisji danych, a także uwierzytelnienie serwera i klienta. TSL zabezpiecza protokoły warstwy najniższej w tym protokół IMAP, SSL służy do zabezpieczenia protokołu SMTP. Port: SMTP POP3 IMAP SSL * Testuj przycisk pozwalający na sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych dotyczących konta pocztowego i sprawności połączeń. Jeżeli konto pocztowe zostanie poprawnie skonfigurowane i poprawnie przejdzie test połączenia pojawi się okno pośrednie z pozytywnym komunikatem. Komunikat informujący o pozytywnym skonfigurowaniu konta pocztowego 101/131

102 Czas oczekiwania na odpowiedź (s) - umożliwia ustawienie czasu oczekiwania na odpowiedz serwera pocztowego. Podczas długotrwałych operacji odbierania/wysyłania wiadomości , czasy odpowiedzi mogą osiągać znaczącą wartość co sprowadza się do braku możliwości pracy na programie. Celem parametru jest ułatwienie obsługi tego typu przypadków. Ignoruj ostrzeżenia SSL - zaznaczenie parametru umożliwia ignorowanie ostrzeżeń SSL dwóch typów SslPolicyErrors.RemoteCertificateChainErrors 'self-signed' oraz SslPolicyErrors.RemoteCertificateNameMismatch 'name mismatch'. Należy stosować wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. Pobieraj załączniki po zaznaczeniu parametru do bazy danych enova zapisywane będą załączniki pochodzące z korespondencji (domyślnie opcja ta jest nieaktywna, należy zwrócić uwagę, iż pobieranie i zapisywanie załączników w bazie danych enova może powodować szybki rozrost bazy danych co może wpłynąć na wydajność). Tylko tekst po zaznaczeniu opcji, przy pobieraniu wiadomości z danego konta pocztowego widoczny będzie tylko tekst danej korespondencji (bez grafik, linków, załączników). Ma to zabezpieczyć program przed pobieraniem treści niebezpiecznych, mogących wywołać szkodę w bazie danych enova. Jeżeli checkbox zostanie zaznaczony w menu Czynności pojawi się dodatkowa czynność Pobierz treść html, po użyciu której zostanie pobrana dodatkowa treść maila. Blokada konta pole służące do blokowania danego konta, po zaznaczeniu parametru, wiadomości nie będą wysyłane i odbierane z zablokowanego konta. Jednak wiadomości wcześniej pobrane będą nadal widoczne w bazie danych enova. Nie ściągaj wiadomości starszych od pole daje możliwość wyboru daty, od której wiadomości będą zaciągane do enova. W sekcji Usuwanie wiadomości Usuwaj również z serwera - zaznaczenie parametru powoduje że, podczas usuwania wiadomości z enova zostaje ona również skasowana na serwerze pocztowym. U w a g a! W wersji 10.2 dodano możliwość zaciągania wiadomości z wybranego folderu. Foldery, z których zaciągane będą wiadomości, należy wskazać na definicji konta pocztowego. Dla wszystkich już zdefiniowanych kont pocztowych, podczas konwersji dodawany jest domyślny folder Inbox. Dzięki tej funkcjonalności, będzie można np. zaciągać do enova tylko wybrane wiadomości . Druga zakładka Prawa danych daje możliwość określenia, który operator będzie miał: pełne prawo do korzystania z danego konta pocztowego; prawo wyłącznie do poglądu konta pocztowego (operator nie będzie mógł odbierać i wysyłać wiadomości z danego konta pocztowego); zakaz dostępu całkowicie ogranicza prawo dostępu danemu operatorowi do konta pocztowego (operator nie będzie widział wiadomości odebranych i wysłanych z danego konta pocztowego, będzie ono dla niego niedostępne). Nadanie praw operatorom do skrzynki mailowej Konfiguracja konta pocztowego dla operatora W konfiguracji systemu korzystając z następującej ścieżki: Narzędzia -> Opcje -> Systemowe -> Operatorzy -> CRM. 102/131

103 Zakładka CRM na Operatorze enova Na zakładce tej administrator może przyporządkować, które z kont pocztowych będzie domyślnym kontem pocztowym danego operatora. W sekcji tej istnieje także możliwość zdefiniowania podpisu oraz stopki danego operatora jaki będzie używany do wysyłki wiadomości i przez niego. Podpis zawsze będzie taki sam bez względu na to z jakiego konta, do którego ma dostęp dany operator, będzie następowała wysyłka. 103/131

104 Definicje i konfiguracja CRM Konfiguracja modułu CRM obejmuje tworzenie definicji: kampanii, projektów, zadań, zdarzeń, teczek. Ponad to przedstawione zostanie deklarowanie cech dla wszystkich obiektów w module CRM oraz konfiguracja serwera poczty SMTP. Konfiguracja definicji CRM dostępna jest w Narzędzia-> Opcje-> CRM-> Definicje dokumentów. Definicje kampanii W programie enova można utworzyć wiele definicji kampanii np. odrębne definicje dla kampanii marketingowej, handlowej itp. Dla każdej definicji określane są: Definicja kampanii Nazwa- określa nazwę definicji kampanii; Symbol- skrócona nazwa definicji, służy między innymi do filtrowania danych na liście; Domyślna- oznaczenie tego parametru powoduje pokazywanie się definicji jako pierwszej (domyślnej) podczas dodawania nowego rekordu. Zablokowana- zaznaczenie tego parametru spowoduje zablokowanie definicji. Formularz użytkownika- zaznaczenie parametru spowoduje pokazanie się dodatkowej zakładki na definicji Użytkownika, gdzie operator może samodzielnie zbudować wygląd formularza. Opis funkcjonalności znajduje się w następnym podrozdziale. Kontrola dat Jeżeli wybrana zostanie inna wartość tego pola niż Brak, wówczas program sprawdza, czy czas trwania projektów w kampanii nie wykracza poza okres (datę rozpoczęcia i zakończenia) kampanii. W zależności od ustawienia parametru Kontrola dat (Ostrzegaj lub Zabraniaj) jest w takim wypadku zgłaszane ostrzeżenie, lub program nie pozwala zapisać takiej kampanii/projektu. Kontrola stanu Jeżeli wybrana zostanie inna wartość tego pola niż Brak, wówczas program sprawdza, czy w zamkniętej kampanii znajdują się otwarte projekty. W zależności od ustawienia parametru Kontrola stanu (Ostrzegaj lub Zabraniaj) jest w takim wypadku zgłaszane ostrzeżenie, lub program nie pozwala zapisać takiej kampanii/projektu. Sposób numeracji- mechanizm pozwalający na budowanie indywidualnej sekwencji numerującej definicję. Lewa lista przedstawia pola, które mogą zostać wykorzystane do zbudowania sekwencji. Po zaznaczeniu odpowiedniego pola i przeniesieniu go za pomocą klawisza Dodaj pole zostanie uwzględnione w ciągu numerycznym. Niektóre z pól (np.: data.year) mogą przyjmować różne długości np.: 2011 dla długości 4 znaków lub 11 dla 2 znaków. Powyższymi ustawieniami steruje przycisk Szerokość pola, gdzie można określić długość poszczególnych pól. Za pomocą przycisków Przenieść w górę, Przenieś w dół można określić kolejność występowania pól w ciągu numerycznym. Każda z definicji powinna zawierać symbol *, która odpowiada za automatyczną numerację kolejno dodanych zapisów. W lewym-dolnym rogu formatki widnieje sposób w jaki będzie widoczny numer w programie. Pole jest odświeżane dynamicznie. Formularz użytkownika 104/131

105 Po zaznaczeniu parametru Formularz użytkownika na zakładce głównej definicji, udostępniona zostanie zakładka Użytkownika, która pozwala na przystosowanie widoku formularza do potrzeb użytkownika. Budowanie formatki użytkownika dla Kampanii Lewy-górny róg okna zajmuje lista obiektów programu enova (wyświetlanych informacji na formularzu). Dzięki zastosowaniu pola Filtr można przeszukiwać listę po szukanej nazwie. Po zaznaczeniu szukanego pola i wybraniu przycisku Dodaj pole obiekt zostanie przeniesiony na prawą listę, która stanowi zestawienie pól budujących formatkę. Po zaznaczeniu parametrów pokazuj kolekcje (podlisty) oraz właściwości biznesowe, pokazane zostaną wszystkie obiekty w ramach kontekstu wybranej definicji. Na podstawie wybranych pól (prawa lista) wizualizowany jest widok formularza użytkownika na dole okna (Sekcja Użytkownika ). Za pomocą pozostałych opcji użytkownik może sterować układem pól na formatce i tak: Tytuł- określa tytuł wyświetlanego pola. Domyślnie tytuł ma taką sama nazwę jak pole; Pole - nazwa obiektu występującego na formatce. Nie należy modyfikować tego pola; Szerokość opisu - stanowi odległość (w pikselach) pomiędzy tytułem a kontrolką; Szerokość kontrolki - stanowi długość kontrolki (pola); Wysokość kontrolki - stanowi wysokość kontrolki. Sterowanie wysokością pola możliwe jest tylko dla pól tekstowych typu notatki, cel, etc. Linia oddzielająca - pozwala na tworzenie sekcji w ramach formatki. Należy zaznaczyć pole nad którym ma znajdować się sekcja i wprowadzić jej nazwę; Tylko odczyt - zaznaczenie tego parametru spowoduje zablokowanie pola przed edycją; Z poprzednim - pozwala na powiązanie pola z wierszem poprzedzającym zaznaczone pole. Po zapisaniu zmian nowa definicja będzie widoczna na liście kampanii z ustalonym przez użytkownika wyglądem formularza. U w a g a! Na widoku formularza użytkownika powinno znajdować się pole wymagane Nazwa. Bez jego ustawienia przez operatora nie będzie możliwe zapisanie kampanii. Definicje projektów W programie enova można utworzyć wiele definicji projektów. 105/131

106 Definicja projektu Dla każdej definicji określane są: Nazwa - określa nazwę definicji projektu; Symbol - skrócona nazwa definicji, służy między innymi do filtrowania danych na liście; Domyślna - oznaczenie tego parametru powoduje pokazywanie się definicji jako pierwszej (domyślnej) podczas dodawania nowego rekordu. Zablokowana - zaznaczenie tego parametru spowoduje zablokowanie definicji. Formularz użytkownika - zaznaczenie parametru spowoduje pokazanie się dodatkowej zakładki na definicji Użytkownika, gdzie operator może samodzielnie zbudować wygląd formularza. Opis funkcjonalności znajduje się w następnym podrozdziale. Kontrola dat Jeżeli wybrana zostanie inna wartość tego pola niż Brak, wówczas program sprawdza, czy czas trwania zadań/zdarzeń w projekcie nie wykracza poza okres (datę rozpoczęcia i zakończenia) projektu. W zależności od ustawienia parametru Kontrola dat (Ostrzegaj lub Zabraniaj) jest w takim wypadku zgłaszane ostrzeżenie, lub program nie pozwala zapisać takiej kampanii/projektu. Kontrola stanu Jeżeli wybrana zostanie inna wartość tego pola niż Brak, wówczas program sprawdza, czy w zamkniętym projekcie znajdują się otwarte zadania/zdarzenia. W zależności od ustawienia parametru Kontrola stanu (Ostrzegaj lub Zabraniaj) jest w takim wypadku zgłaszane ostrzeżenie, lub program nie pozwala zapisać takiej kampanii/projektu. Sposób numeracji - mechanizm pozwalający na budowanie indywidualnej sekwencji numerującej definicję. Lewa lista przedstawia pola, które mogą zostać wykorzystane do zbudowania sekwencji. Po zaznaczeniu odpowiedniego pola i przeniesieniu go za pomocą klawisza Dodaj pole zostanie uwzględnione w ciągu numerycznym. Niektóre z pól (np.: data.year) mogą przyjmować różne długości np.: 2011 dla długości 4 znaków lub 11 dla 2 znaków. Powyższymi ustawieniami steruje przycisk Szerokość pola, gdzie można określić długość poszczególnych pól. Za pomocą przycisków Przenieść w górę, Przenieś w dół można określić kolejność występowania pól w ciągu numerycznym. Każda z definicji powinna zawierać symbol *, która odpowiada za automatyczną numerację kolejno dodanych zapisów. W lewym-dolnym rogu formatki widnieje sposób w jaki będzie widoczny numer w programie. Pole jest odświeżane dynamicznie. Zakładka Etapy definicji programu Jest to domyślna lista etapów projektu. Podczas tworzenia nowego projektu lista etapów z definicji będzie kopiowana do projektu (w każdym projekcie może być ona zmieniona). Etap projektu zawiera: Liczbę porządkową określającą kolejność etapów; Nazwę; Realizację określającą procent realizacji projektu na danym etapie; Zakładka Stany Jest to lista stanów projektu. Każdy zdefiniowany stan projektu zawiera: Liczbę porządkową określającą kolejność na liście wyboru, Nazwę, 106/131

107 Pole Aktywny określa, czy projekt w tym stanie jest otwarty (podlega zmianom). Zakładka Prawa danych Służy do określenia operatorów, którzy będą mieć dostęp do projektów wskazanej definicji. Każdemu operatorowi można przypisać pełne prawa, prawa tylko do odczytu lub ustawić zakaz do projektów określonej definicji. Prawa te mogą być również określane na formularzu operatora. Zakładka Formularz użytkownika Po zaznaczeniu parametru Formularz użytkownika na zakładce głównej definicji, udostępniona zostanie zakładka Użytkownika, która pozwala na przystosowanie widoku formularza do potrzeb użytkownika. Budowanie formatki użytkownika dla Projektu Lewy-górny róg okna zajmuje lista obiektów programu enova (wyświetlanych informacji na formularzu). Dzięki zastosowaniu pola Filtr można przeszukiwać listę po szukanej nazwie. Po zaznaczeniu szukanego pola i wybraniu przycisku Dodaj pole obiekt zostanie przeniesiony na prawą listę, która stanowi zestawienie pól budujących formatkę. Po zaznaczeniu parametrów pokazuj kolekcje (podlisty)oraz właściwości biznesowe, pokazane zostaną wszystkie obiekty w ramach kontekstu wybranej definicji. Na podstawie wybranych pól (prawa lista) wizualizowany jest widok formularza użytkownika na dole okna (Sekcja Użytkownika ). Za pomocą pozostałych opcji użytkownik może sterować układem pól na formatce i tak: Tytuł- określa tytuł wyświetlanego pola. Domyślnie tytuł ma taką sama nazwę jak pole; Pole- nazwa obiektu występującego na formatce. Nie należy modyfikować tego pola; Szerokość opisu- stanowi odległość (w pikselach) pomiędzy tytułem a kontrolką; Szerokość kontrolki- stanowi długość kontrolki (pola); Wysokość kontrolki- stanowi wysokość kontrolki. Sterowanie wysokością pola możliwe jest tylko dla mól tekstowych typu notatki, cel, etc. Linia oddzielająca- pozwala na tworzenie sekcji w ramach formatki. Należy zaznaczyć pole nad którym ma znajdować się sekcja i wprowadzić jej nazwę; Tylko odczyt- zaznaczenie tego parametru spowoduje zablokowanie pola przed edycją; Z poprzednim- pozwala na powiązanie pola z wierszem poprzedzającym zaznaczone pole. Po zapisaniu zmian nowa definicja będzie widoczna na liście kampanii z ustalonym przez użytkownika wyglądem formularza. 107/131

108 U w a g a! Na widoku formularza użytkownika powinno znajdować się pole wymagane Nazwa. Bez jego uzupełnienia nie będzie możliwe zapisanie projektu. Definicje zadań, zdarzeń, zleceń serwisowych i wypożyczeń Zadania, zdarzenia, zlecenia serwisowe i wypożyczenia definiuje się w ten sam sposób. Zostanie on przedstawiony na przykładzie formularza definiowania zadań. Formularz definicji zadania Zakładka Ogólne Standardowe użytkownik nie ma wpływu na wartość tego pola. Jeśli pole jest wypełnione oznacza to, że definicja została wprowadzona do systemu przez producenta i nie można jej usunąć. Nazwa nazwa definicji; Symbol symbol definicji, musi być unikalny; Drugi- oznacza alternatywny symbol definicji, pozwala na numerowanie w jednym ciągu dwóch definicji w ramach jednego symbolu podstawowego; Domyślna jeśli jest zaznaczona, kliknięcie przycisku [Nowy] na liście zadań wywoła formularz zadania dla tej definicji. Tylko jedna definicja może być domyślna; Algorytm- zaznaczenie pola powoduje udostępnienie zakładki Kod kalkulatora zadań pozwalającego modyfikować zachowanie definicji; Zablokowana zaznaczenie spowoduje brak możliwości dodania zadania o tej definicji; Rodzaj formularza pole umożliwia wybranie jedną z 3 opcji: Pełny na formularzu zadania dla wprowadzania podstawowych danych wyświetlane są dwie zakładki: Ogólne i Dodatkowe Prosty na formularzu zadania dla wprowadzania podstawowych danych wyświetlana jest jedna zakładka Ogólne. Dane o projekcie i planowanych przychodach i kosztach nie są dostępne. Użytkownika wygląd okna do wprowadzania zadania jest konfigurowany przez operatora. Na definicji zadania pojawia się dodatkowa zakładka Użytkownik, na której określa się jakie pola mają być dostępne na formularzu zadania. Definicja zadania generowanego przy zamknięciu jest to definicja innego zadania (lub zdarzenia), które będzie automatycznie wygenerowane przy przestawianiu stanu zadania na nieaktywne. Można w ten sposób wymusić, żeby dla każdego spotkania, po jego zakończeniu, program automatycznie proponował dodanie notatki. Zadanie (zdarzenie) takie jest umieszczane na liście 108/131

109 zadań powiązanych; Definicja zadania grupowego jeżeli dla zadania zostanie określona definicja zadania grupowego, wówczas zadanie takie będzie posiadało zakładkę Uczestnicy i będzie możliwe dodawanie innych operatorów wykonujących to zadanie. W takim wypadku dla każdego operatora wskazanego na liście uczestników zostanie utworzone zadanie zgodnie z podaną definicją zadania grupowego (patrz Spotkania); Definicja dokumentu handlowego jeżeli zostanie określona, to na zadaniu (zleceniu serwisowym) będzie dostępna funkcja Utwórz dokument handlowy. Jest to szczególnie przydatne na zleceniach serwisowych o tworzenia dokumentów pobrania części zamiennych z magazynu; Magazyn- pozwala na określenie, którego magazynu będą dotyczyły tworzone dokumenty magazynowe/handlowe; Sposób numeracji- mechanizm pozwalający na budowanie indywidualnej sekwencji numerującej definicję. Lewa lista przedstawia pola, które mogą zostać wykorzystane do zbudowania sekwencji. Po zaznaczeniu odpowiedniego pola i przeniesieniu go za pomocą klawisza Dodaj pole zostanie uwzględnione w ciągu numerycznym. Niektóre z pól (np.: data.year) mogą przyjmować różne długości np.: 2011 dla długości 4 znaków lub 11 dla 2 znaków. Powyższymi ustawieniami steruje przycisk Szerokość pola, gdzie można określić długość poszczególnych pól. Za pomocą przycisków Przenieść w górę, Przenieś w dół można określić kolejność występowania pól w ciągu numerycznym. Każda z definicji powinna zawierać symbol *, która odpowiada za automatyczną numerację kolejno dodanych zapisów. W lewym-dolnym rogu formatki widnieje sposób w jaki będzie widoczny numer w programie. Pole jest odświeżane dynamicznie. Zakładka Stan Służy do określania stanów. Każdy zdefiniowany stan zadania zawiera: Liczbę porządkową określającą kolejność na liście wyboru; Nazwę; Pole Aktywny określa, czy zadanie w tym stanie jest otwarte. Zakładka Priorytety Służy do określania priorytetów dla zadania. Każdy zdefiniowany priorytet zawiera: Liczbę porządkową określającą kolejność na liście wyboru; Nazwę. Zakładka Opcje Sekcja Opcje zawiera: Kategorie- pozwala na przypisania definicji do określonej definicji. Kategorie definiowane są w Narzędzia -> Opcje-> CRM-> Ogólne-> Kategorie aktywności. Funkcjonalność służy do grupowania definicji w celu łatwiejszego przypinania wydruków. Rejestracja historii zmian przy każdej zmianie zadania tworzony jest zapis zadania przed zmianą wraz z informacją o operatorze dokonującym zmiany. Dzięki temu można śledzić pełną historię zmian wartości zadania. Historia zmian jest dostępna na zakładce Historia na formularzu zadania; Opis HTML zaznaczenie dodaje dodatkową zakładkę Opis na formularzu zadania, której tekstowi można nadawać standardowe atrybuty graficzne (pogrubienie, kursywa itp.); Całodzienne przy dodawaniu zadania zainicjalizowane zostaną pola Rozpoczęcie (0:00) i Zakończenie(23:59) Inicjuj nazwę przy dodawaniu zadania w polu Nazwa pojawi się nazwa definicji zadania; Definicja do importu maili określa czy dana definicja będzie służyć do importu maili z programu Outlook 2007/2010/2013 (pod warunkiem zainstalowania dodatku enova.outlook). Zaimportowane maile zostaną dodane w enova, jako nowa pozycja na liście zadań, zdarzeń, zleceń lub wypożyczeń. Powiąż czas wykonania- zaznaczenie parametru spowoduje automatyczne sumowanie czasu stopera podczas otwarcia danej definicji; Dostępny stoper- zaznaczenie parametru spowoduje dodanie stopera na definicji zadania; Automatyczny stoper- zaznaczenie parametru spowoduje automatyczne włączanie się stopera podczas otwierania formatki. Sekcja enova.net/pulpit kontrahenta: Dostęp określa czy w internetowej wersji enova użytkownicy będą mieli dostęp do zadań o tej definicji. Możliwe są 3 opcje: Brak całkowity zakaz dostępu, Podgląd - możliwość przeglądania zadań, Edycja możliwość zmiany treści zadań; Dodawanie określa czy w internetowej wersji enova, będzie można dodać nowe zadanie o tej definicji; Widoczna w module- pozwala na określenie miejsca pojawienia się definicji w enova.net Sekcja Zasoby CRM: Filtr typu zasoby- pozwala na ustawienie filtru na zasobach firmy; Kontrola czasu na zasobie- określa sposób kontroli czasu podczas dodawania zasobów: Zablokowany (Czerwony tekst na kalendarzu i liście) program uniemożliwi operatorowi zmianę okresu rezerwacji zasobu. Okres rezerwacji będzie ściśle powiązany z okresem zadania. Zmiana okresu rezerwacji zasobu możliwa wyłącznie za pomocą zmiany okresu zadania. Ostrzegaj (Zielony tekst na kalendarzu i liście) powoduje inicjowanie okresu rezerwacji zasobu datami z aktywności. Pozwala na zmianę okresu rezerwacji, jednak program ostrzeże jeśli okres rezerwacji wykracza poza okres aktywności Brak (Czarny tekst na kalendarzu i liście) oznacza, że czas rezerwacji zasobów może odbiegać od okresu aktywności do której zasób jest podłączony. Sekcja Dokumenty CRM: 109/131

110 Wartość- pole wyboru określające jakie wartości mają być brane podczas dodawania dokumentów na formularzu zadania. Sekcja Cechy: Pozwala na wprowadzenie oraz określenie sposobu ich zachowania podczas kopiowania zadania Sekcja Zadanie dla roli: Rola- wybranie roli spowoduje automatyczne inicjowanie zadania dla danej roli. Sekcja Wypożyczenia/Serwis: Kontrola dostępności urządzenia- określa sposób zachowania się systemu w przypadku wykorzystywania urządzenia w jednym czasie. Można nie kontrolować dostępności urządzenia, ostrzegać bądź zabraniać rezerwacji urządzenia. Ustawienie parametru Kontrola dostępności urządzenia na zabraniaj spowoduje zablokowanie możliwości sterowania przez użytkownika stanem rezerwacji zasobu. Zakładka Użytkownika Po wybraniu rodzaju formularza jako użytkownika na zakładce głównej definicji udostępniona zostanie zakładka Użytkownika, która pozwala na przystosowanie widoku formularza do potrzeb użytkownika. U w a g a! W wersji 9.3 dodano przycisk Układ domyślny dający możliwość dodania do widoku formularza wszystkich pól znajdujących się na prostym formularzu. Przycisk Domyślny układ na zakładce użytkownik Lewy górny róg okna zajmuje lista obiektów programu enova (wyświetlanych informacji na formularzu). Dzięki zastosowaniu pola Filtr można przeszukiwać listę po szukanej nazwie. Po zaznaczeniu szukanego pola i wybraniu przycisku Dodaj pole obiekt zostanie przeniesiony na prawą listę, która stanowi zestawienie pól budujących formatkę. Po zaznaczeniu parametrów Pokazuj kolekcje (podlisty) oraz Właściwości biznesowe, pokazane zostaną wszystkie obiekty w ramach kontekstu wybranej definicji. Na podstawie wybranych pól (prawa lista) wizualizowany jest widok formularza użytkownika na dole okna (Sekcja Użytkownika). Za pomocą pozostałych opcji użytkownik może sterować układem pól na formatce i tak: Tytuł określa tytuł wyświetlanego pola. Domyślnie tytuł ma taką sama nazwę jak pole, Pole nazwa obiektu występującego na formatce. Nie należy modyfikować tego pola, Szerokość opisu stanowi odległość (w pikselach) pomiędzy tytułem a kontrolką, Szerokość kontrolki stanowi długość kontrolki (pola), Wysokość kontrolki stanowi wysokość kontrolki. Sterowanie wysokością pola możliwe jest tylko dla mól tekstowych typu notatki, cel etc., Linia oddzielająca pozwala na tworzenie sekcji w ramach formatki. Należy zaznaczyć pole, nad którym ma znajdować się sekcja i wprowadzić jej nazwę, Tylko odczyt zaznaczenie tego parametru spowoduje zablokowanie pola przed edycją, Z poprzednim pozwala na powiązanie pola z wierszem poprzedzającym zaznaczone pole. Po zapisaniu zmian nowa definicja będzie widoczna na liście kampanii z ustalonym przez użytkownika wyglądem formularza. U w a g a! Na widoku formularza użytkownika powinno znajdować się pole wymagane Nazwa. Bez niej nie będzie możliwe zapisanie zadania/zdarzenia. Zakładka Mail 110/131

111 Pozwala na określenie zasad wysyłania poczty elektronicznej na podstawie zadań. Posiada dwie grupy parametrów: Wysyłaj pocztę do w tej grupie oznaczamy osoby, do których będzie wysyłana poczta Wykonującego poczta będzie wysyłana do operatora oznaczonego jako Wykonujący. Wymaga to wpisania na formularzu operatora na zakładce CRM adresu , Prowadzącego poczta będzie wysyłana do operatora oznaczonego jako Prowadzący. Wymaga to wpisania na formularzu operatora na zakładce CRM adresu , Kontrahenta poczta będzie wysyłana do kontrahenta. Wymaga to uzupełnienia na kartotece kontrahenta jego adresu . U w a g a! Od wersji 9.3 na definicji zdarzenia Korespondencja (KORESP) w polu kontrahenta ustawiono domyślnie wartość Do. Automatyczne powiadomienia o pozwala na określenie sytuacji, w których będzie automatycznie wysyłana poczta: Utworzeniu zostanie wysłany w przypadku utworzenia nowego zadania, Edycji zostanie wysłany za każdym razem, gdy zostanie zmodyfikowane zadanie, Zamknięciu zostanie wysłany w przypadku zmiany stanu zadania na nieaktywne (przy zamknięciu zadania), Okno potwierdzenia pozwala na określenie, czy podczas wysyłania wiadomości (poprzez Czynności -> Wyślij ) ma pokazywać się okno wysyłki wiadomości. Zakładka konfiguracji wysyłki W sekcji Wysyłaj pocztę do znajdują się dwa parametry: Rodzaj adresu oraz Wysyłaj na adres. Rodzaj adresu pozwala na wybranie na danej definicja zadania/zdarzenia adresu e mail z przypisanym do niego celem kontaktu, który będzie zawsze wykorzystywany przy wysyłce maila z powiadomieniem. Od wersji 9.3 na definicji zdarzenia Korespondencji (KORESP) ustawiono domyślnie w tej sekcji adres ze zdefiniowanym celem jako korespondencja masowa. Wysyłaj na adres daje możliwość wyboru na jakie adresy będzie wysyłane dane powiadomienie. Jeżeli w polu tym będzie widniała opcja pierwszy to mail będzie wysyłany na pierwszy adres przypisany do danego celu kontaktu. Jeśli zaś w polu tym będzie widniała opcja wszystkie informacja będzie wysyłana na wszystkie adresy z przypisanym (wybranym wcześniej) celem. Od wersji 9.3 na definicji zdarzenia Korespondencja (KORESP) domyślnie ustawiona w tym polu jest wartość pierwszy. Aby było możliwe wysyłanie poczty przez enova, konieczne jest wprowadzenia danych serwera SMTP w Opcje Systemowe Asystent. Zakładka Prawa danych Służy do określenia operatorów, którzy będą mieć dostęp do zadań o wskazanej definicji. Każdemu operatorowi można przypisać pełne prawa, prawa tylko do odczytu lub ustawić zakaz do zadań określonej definicji. Prawa te mogą być również określane na formularzu operatora. Definicje korespondencji Właściwa konfiguracja systemu zapewnia poprawne działanie funkcjonalności umożliwiającej wysyłanie poczty elektronicznej. W przypadku korespondencji seryjnej konfiguracja może nastręczać pewnych trudności, ponieważ jest zależna od definicji innych obiektów i wymaga wprowadzenia ustawień w kilku miejscach systemu. 111/131

112 Korespondencja seryjna Konfiguracja serwera pocztowego W celu przygotowania korespondencji seryjnej należy skonfigurować ustawienia serwera pocztowego. Należy to wykonać w oknie Narzędzia Opcje Systemowe Asystent Wypełniając pola w sekcji Wysyłka maili. Konfiguracja serwera pocztowego W polach Nazwa użytkownika oraz Hasło należy wpisać dane konta na serwerze pocztowym, z którego następowała będzie wysyłka maili. Serwer SMTP to nazwa serwera pocztowego w sieci. Może to być serwer lokalnie zainstalowany w firmie bądź jeden z publicznych serwerów pocztowych. Port oraz SSL w zależności od konfiguracji serwera pocztowego należy wpisać odpowiedni port na którym pracuje usługa serwera oraz, jeśli serwer dostarcza takiej funkcjonalności, także szyfrowanie połączeń (SSL). Dane można uzyskać od administratora serwera. Wysyłaj maile z kont operatorów, pozwala skonfigurować wysyłkę tak, by wiadomości wysyłane były z indywidualnego konta operatora a nie z adresu głównego. Zaznaczenie tej opcji wymaga wypełnienia danych w Narzędzia Opcje Systemowe Operatorzy OPERATOR CRM sekcji Adres operatora. W przypadku gdy operator nie zgadza się na wprowadzenie hasła przez osobę wdrażającą system, istnieje możliwość ustawienia hasła dostępu do skrzynki pocztowej przez samego operatora. Warunkiem koniecznym jest zaznaczenie w Asystencie pola Wysyłaj maila z kont operatorów oraz wypełnienie danych serwera pocztowego na operatorze w zakładce CRM. Po spełnieniu powyższych warunków dany operator będzie mógł z poziomu enova wejść w Narzędzia Konfiguracja konta pocztowego i ustawić hasło. 112/131

113 Wprowadzenie hasła do serwera pocztowego przez użytkownika Konfiguracja definicji korespondencji i zdarzenia Wiadomości seryjne w enova realizowane są jako grupa zdarzeń zawierająca informacje o adresacie kontrahencie bądź osobie kontaktowej kontrahenta oraz, jeśli ustawiono tak na definicji korespondencji, także treści wiadomości (w zależności od ustawienia parametru sposób wysyłki: Grupowo treść pobierana zakładki Treść na korespondencji, Indywidualnie treść pobierana z zakładki Opis na zdarzeniu). Konfiguracja definicji zdarzenia Należy przygotować odpowiednią definicję zdarzenia. Należy przejść do wybranej definicji lub utworzyć nową w Narzędzia Opcje CRM Definicje dokumentów Definicje zdarzeń. Na zakładce Mail należy wskazać do kogo ma być wysyłana korespondencja. Konfiguracja definicji zadania Przykładowo dla mailingu seryjnego najodpowiedniejszym będzie ustawienie pola Kontrahent na wartość UDW. 113/131

114 Przykładowa konfiguracja mailingu seryjnego W przypadku gdy definicja stosowana będzie do wysyłania wiadomości elektronicznych, formularz pozwala także określić, czy przed wysyłką wiadomości , pojawi się okno zawierające adresy wszystkich adresatów oraz treść wysyłanej wiadomości. Okno pojawi się wyłącznie gdy na definicji korespondencji wybrano sposób wysyłki Grupowy. Konfiguracja definicji korespondencji Definicję korespondencji znaleźć można w Narzędzia Opcje CRM Definicje dokumentów Definicje korespondencji. Na formularzu definicji należy ustawić wartość pól Definicja zdarzenia należy ustawić definicję skonfigurowaną w poprzednim punkcie oraz pole Sposób wysyłki maila, które określa, czy treść wiadomości będzie identyczna dla wszystkich adresatów i pobierana z pola Opis na korespondencji, czy też każdy kontrahent otrzyma treść zindywidualizowaną np. za pomocą mechanizmu Pola danych na korespondencji. Po wybraniu opcji Indywidualne aktywuje się pole Czas opóźnienia, w którym określić można (w sekundach) czas opóźnienia wysyłki kolejnych wiadomości po kliknięciu opcji wyślij wiadomość. Pole Załączniki determinuje sposób zachowania wysyłki załączników dołączonych w Asystencie. W przypadku wybrania Tak wysyłane będą załączniki dodane do zdarzenia, w przypadku wybrania opcji Z korespondencji wysyłany będzie załącznik dołączony do korespondencji (wszyscy odbiorcy dostaną takie same załączniki). 114/131

115 Konfigurowanie definicji korespondencji Sposób numeracji to mechanizm pozwalający na budowanie indywidualnej sekwencji numerującej definicję. Lewa lista przedstawia pola, które mogą zostać wykorzystane do zbudowania sekwencji. Po zaznaczeniu odpowiedniego pola i przeniesieniu go za pomocą klawisza Dodaj pole zostanie uwzględnione w ciągu numerycznym. Niektóre z pól (np.: data.year) mogą przyjmować różne długości np.: 2011 dla długości 4 znaków lub 11 dla 2 znaków. Powyższymi ustawieniami steruje przycisk Szerokość pola, gdzie można określić długość poszczególnych pól. Za pomocą przycisków Przenieś w górę, Przenieś w dół można określić kolejność występowania pól w ciągu numerycznym. Każda z definicji powinna zawierać symbol *, która odpowiada za automatyczną numerację kolejno dodanych zapisów. W lewym-dolnym rogu okna wyświetlany jest przykład numeru. Pole jest odświeżane dynamicznie. Definicje teczek Dodanie nowej definicji teczki odbywa się z poziomu Narzędzia Opcje CRM Definicja dokumentów Definicje teczek. Definicja teczki Nazwa nazwa definicji, Symbol symbol definicji, musi być unikalny, Dostępność określa sposób zachowania definicji. W przypadku wybrania: Publiczna której elementy dostępne są dla wszystkich operatorów, Prywatna której elementy dostępne są wyłącznie dla określonych operatorów, Zablokowana zaznaczenie spowoduje brak możliwości dodania zadania o tej definicji, Formularz użytkownika zaznaczenie parametru spowoduje pokazanie się dodatkowej zakładki na definicji Użytkownika, gdzie operator może samodzielnie zbudować wygląd formularza. Opis funkcjonalności znajduje się w następnym podrozdziale, Sposób numeracji mechanizm pozwalający na budowanie indywidualnej sekwencji numerującej definicję. Lewa lista przedstawia pola, które mogą zostać wykorzystane do zbudowania sekwencji. Po zaznaczeniu odpowiedniego pola i przeniesieniu go za pomocą klawisza Dodaj pole zostanie uwzględnione w ciągu numerycznym. Niektóre z pól (np.: data.year) mogą przyjmować różne długości np.: 2011 dla długości 4 znaków lub 11 dla 2 znaków. Powyższymi ustawieniami steruje przycisk Szerokość pola, gdzie można określić długość poszczególnych pól. Za pomocą przycisków Przenieś w górę, Przenieś w dół można określić kolejność występowania pól w ciągu numerycznym. Każda z definicji powinna zawierać symbol *, która odpowiada za automatyczną numerację kolejno dodanych zapisów, W lewym-dolnym rogu formatki widnieje sposób, w jaki będzie widoczny numer w programie. Pole jest odświeżane dynamicznie. Zakładka Stany pozwala na proste określenie stanów teczek wraz z ich aktywnością Zakładka Formularz użytkownika Po zaznaczeniu parametru Formularz użytkownika na zakładce głównej definicji udostępniona zostanie zakładka Użytkownika, która pozwala na przystosowanie widoku formularza do potrzeb użytkownika. Lewy górny róg okna zajmuje lista obiektów programu enova (wyświetlanych informacji na formularzu). Dzięki zastosowaniu pola Filtr można przeszukiwać listę po szukanej nazwie. Po zaznaczeniu szukanego pola i wybraniu przycisku Dodaj pole obiekt zostanie przeniesiony na prawą listę, która stanowi zestawienie pól budujących formatkę. Po zaznaczeniu parametrów Pokazuj kolekcje (podlisty) oraz Właściwości biznesowe pokazane zostaną wszystkie obiekty w ramach kontekstu wybranej definicji. 115/131

116 Na podstawie wybranych pól (prawa lista) wizualizowany jest widok formularza użytkownika na dole okna (Sekcja Użytkownika). Za pomocą pozostałych opcji użytkownik może sterować układem pól na formatce i tak: Tytuł określa tytuł wyświetlanego pola. Domyślnie tytuł ma taką sama nazwę jak pole, Pole nazwa obiektu występującego na formatce. Nie należy modyfikować tego pola, Szerokość opisu stanowi odległość (w pikselach) pomiędzy tytułem a kontrolką, Szerokość kontrolki stanowi długość kontrolki (pola), Wysokość kontrolki stanowi wysokość kontrolki. Sterowanie wysokością pola możliwe jest tylko dla mól tekstowych typu notatki, cel etc., Linia oddzielająca pozwala na tworzenie sekcji w ramach formatki. Należy zaznaczyć pole, nad którym ma znajdować się sekcja i wprowadzić jej nazwę, Tylko odczyt zaznaczenie tego parametru spowoduje zablokowanie pola przed edycją, Z poprzednim pozwala na powiązanie pola z wierszem poprzedzającym zaznaczone pole. Po zapisaniu zmian nowa definicja będzie widoczna na liście kampanii z ustalonym przez użytkownika wyglądem formularza. U w a g a! Na widoku formularza użytkownika powinno znajdować się pole wymagane Nazwa. Bez niej nie będzie możliwe zapisanie teczki. Konfiguracja ogólna rodzaje kontaktów Możliwość konfiguracji rodzajów kontaktów oraz celów kontaktów znaleźć można za pomocą następującej ścieżki: Narzędzia -> Opcje -> Ogólne -> Rodzaje kontaktów. Definicje celów kontaktów W wersji programu 9.2. enova dodano możliwość przyporządkowania do danego rodzaju kontaktu (np. adres , numer telefonu, faks) celu tegoż kontaktu (np. efaktura, korespondencja masowa oraz każdy dowolnie zdefiniowany w konfiguracji cel). Standardowo na liście celów widnieją dwa predefiniowane cele korespondencja masowa oraz efaktura. Przypisanie takie będzie wykorzystywane przede wszystkim w przypadku wysyłki korespondencji seryjnej oraz przy wysyłce efaktury. Np. Tworzona jest korespondencja seryjna informująca o promocji, maile tego gatunku powinny być wysyłane na jeden, zdefiniowany przez kontrahenta adres mailowy, do którego przypisany został cel promocja (a nie na wszystkie adresy przypisane do danego kontrahenta). W celu osiągnięcia takiego efektu należy stworzyć definicję korespondencji, do której podpięte zostało zdarzenie odnoszące się do danej korespondencji. Zdarzenie to powinno mieć uzupełnioną we właściwy sposób zakładkę Mail. Na niej w polu Rodzaj adresu należy wybrać wcześniej zdefiniowany cel, który przypisany został również do adresów , na które wysyłana ma być informacja o promocji. 116/131

117 Zakładka Mail na definicji zdarzenia Wysyłka dla konkretnego Rodzaju adresu obsługiwane są w CRM -> Korespondencja -> Czynności -> Wysłanie korespondencji masowej oraz bezpośrednio z zadania/zdarzenia z menu Czynności -> Wysyłka . Dodanie własnych definicji celów następuje poprzez wpisanie celu w wiersz tabeli i przejście do kolejnego, niższego wiersza. Następnie należy zapisać i zamknąć okno, w którym miało miejsce definiowanie. U w a g a! Po konwersji bazy danych do wersji 9.2 przypisany zostanie cel kontaktu korespondencja masowa do wszystkich domyślnych adresów . Po konwersji bazy danych do wersji 9.2 przypisany zostanie cel efaktura do wszystkich domyślnych adresów , ale tylko wtedy, gdy zainstalowany jest dodatek invooclip. 117/131

118 Ogólne Zawiera opcje związanie z dodatkami enova oraz dodatkowe ustawienia konfiguracyjne. Posiada dwie zakładki Kategorie aktywności Wyświetla kategorie wydruków oraz pozwala dodać nowe Ustawienia i dodatki Składa się z pięciu sekcji: 1) Microsoft Outlook zawierającej pole wyboru definicji zdarzenia dla zaimportowanych maili z użyciem dodatku enova Outlook - Definicja zdarzenia dla importowanych maili 2) Smsing z polem wyboru definicji zdarzenia po wysłaniu smsa - Definicja zdarzenia dla smsingu 3) Ogólne z parametrami : Opiekun kontrahenta - zaznaczenie parametru powoduje pojawienie się na kartotece kontrahenta zakładki opiekun kontrahenta Inicjuj opiekuna twórcą kartoteki kontrahenta - zaznaczenie parametru powoduje że operator dodający kartotekę kontrahenta zostanie automatycznie dopisany jako opiekun kontrahenta Widoczność nieaktywnych projektów w opisie analitycznym - odpowiada za możliwość dodawania opisów analitycznych do nieaktywnego projektu. Działanie opisano szczegółowo w dziale pytania Jak dodać opis analityczny do budżetu nieaktywnego projektu 4) Wizytówki - zawiera pole wyboru Rodzaj zadania generowanego podczas przekształcania wizytówki 5) Zasoby - pozwala z pośród dostępnych pól wybrać informację wyświetlaną w kalendarzu zasobów w polach Nazwa i Opis Widok zakładki Ustawienia i dodatki Konfigurowanie praw Na formularzu definicji projektu/zadania/zdarzenia można przypisać poszczególnym operatorom prawa do projektów o określonej definicji: Pełne prawo do edycji. Operator będzie mógł tworzyć projekty/zadania/zdarzenia o takiej definicji, modyfikować je i usuwać, Prawo do podglądu (tylko odczyt). Operator będzie mógł przeglądać projekty/zadania/zdarzenia o takiej definicji, ale nie będzie ich mógł dodawać, modyfikować ani kasować, Zakaz dostępu. Operator w ogóle nie widzi na listach projektów/zadań/zdarzeń o określonej definicji. 118/131

119 Prawo do definicji Te same prawa (do projektów, do zadań i do korespondencji ) mogą zostać określone z poziomu formularza operatora. W tym wypadku określamy dla wybranego operatora do jakich projektów, zadań i korespondencji posiada prawo. Określenie praw dla operatora W przypadku zadań istnieje drugi mechanizm określana praw. Jest on konfigurowany w uprawnieniach roli, w gałęzi Zadania Zadania i zdarzenia CRM Simple. Prawa do zadań określane są w kilku kategoriach: Dostęp do zadań określonego rodzaju. Każdemu operatorowi można ustawić prawa dostępu do zadań (oraz zdarzeń i zleceń) o określonej definicji: Pełne prawo do edycji zadań, Prawo do podglądu zadań (tylko odczyt), Zakaz dostępu do zadań (operator w ogóle nie widzi zadań określonej definicji), Prawo do kasowania zadań każdej roli można przypisać prawo (lub zakaz) do kasowania zadań i zdarzeń (dzięki temu można tak skonfigurować program, że żadne, raz wpisane zadanie, nie zostanie usunięte z systemu może zostać najwyżej oznaczone jako nieaktywne), Prawa do zadań innych operatorów każdej roli można przypisać zakres praw dostępu (pełne, tylko odczyt lub zakaz) do zadań przypisanych innym operatorom, Zamykanie zadań prawo służące do zarządzania zamykaniem zadań, Zasoby innych operatorów prawo służące do zarządzania zasobami innych operatorów, Zmiana operatora prawo służące do zarządzania operatorami na zadaniach. 119/131

120 Organizacja praw na roli Należy przy tym pamiętać, że prawa Simple nakładają się z prawami do definicji zadań (zawsze obowiązuje bardziej restrykcyjne ograniczenia praw dostępu do zadania wynikające z tych dwóch). Przykładowo: operator posiada prawa do odczytu dla zadań o definicji SPO i zakaz do zadań innych operatorów. Oznacza to, że będzie mógł oglądać (tylko odczyt) zadania SPO, dla których jest ustawiony jako prowadzący lub wykonujący, ale nie będzie w ogóle widział zadań innych operatorów. 120/131

121 Klawisze skrótów Regułą ogólną nawigacji jest zgodność z mechanizmami zastosowanymi w MS Windows. Znaczkiem [Win] oznaczone zostały klawisze standardu Windows. Należy pamiętać ze nie wszystkie z wymienionych poniżej skrótów działają w interfejsie przeglądarkowym i dotykowym. F1 Pomoc [Win], F2 wejście do edycji danych na liście [Win], F3 wejście na belkę filtrów listy, to jest ta belka która znajduje się bezpośrednio nad listą. Kolejne naciśnięcie przechodzi na drzewo grup listy o ile jest widoczne, F4 otwarcie lookup'a, listy typu ComboBox, kalendarzyka, kalkulatorka, itp [Win], F5 odświeżanie danych (listy, formularza), wczytuje dane ponownie z bazy danych [Win], F6, F7 klawisze do częstej funkcji okna, wykorzystanie dowolne, F8 klawisz do częstej funkcji okna, wykorzystanie dowolne (najczęściej podsumowanie zaznaczonych elementów listy), F9 klawisz do częstej funkcji okna, wykorzystanie dowolne (najczęściej zatwierdzanie i zamykanie dokumentu), F10 przejście do menu okna [Win], F11, F12 klawisze do częstej funkcji okna, wykorzystanie dowolne, Shift+F3 wejście na drzewo grup listy znajdujące się po lewej stronie listy. Kolejne naciśnięcie przechodzi na belkę filtrów listy o ile jest widoczne, Shift+F4 otwarcie formularza z lookup'a, Shift+F8 podsumowanie wszystkich elementów listy, Shift+F10 otwarcie menu lokalnego kontrolki, Ctrl+F3 wyszukuje następną wartość na liście (kontynuacja <Ctrl+F>), Ctrl+F9 konfiguracja programu aktualnej firmy, Ctrl+Shift+F9 odświeżenie konfiguracji programu aktualnej firmy, Alt+F3 sortowanie listy zapisów wg aktualnej kolumny, Alt+F4 zamknięcie aktualnego okna, Ctrl+Space na formularzu to samo co <F4>; na liście zaznacza/odznacza aktualny zapis, Alt+ to samo co F4 [Win] lub dla kontrolki edycyjnej ze strzałkami góra/dół oznacza naciśnięcie strzałki w dół, Alt+ dla kontrolki edycyjnej ze strzałkami góra/dół oznacza naciśnięcie strzałki w górę, Enter na formularzu przechodzi do następnej kontrolki w ramach strony; na liście otwiera formularz dla zapisu lub akcja standardowa, Alt+Enter na liście w trybie edycji otwiera formularz dla zapisu lub akcja standardowa, Shift+Enter na formularzu przechodzi do poprzedniej kontrolki w ramach strony, Ctrl+Enter na liście aktualizacja aktualnego zapisu; na formularzu zapisuje i zamyka aktualny formularz lub w ogóle akceptuje dane znajdujące się w oknie, Ctrl+Shift+Enter alternatywny klawisz aktualizacji zapisu, szczególnie potrzebny na formularzach, Tab przechodzi do następnej kontrolki (bez względu na stronę) [Win], Shift+Tab przechodzi do poprzedniej kontrolki (bez względu na stronę) [Win], Ctrl+Tab przechodzi do następnej strony danych (zakładki) [Win], Ctrl+Shift+Tab przechodzi do poprzedniej strony danych (zakładki) [Win], Escape rezygnuje z aktualnej akcji; na formularzu w trakcie modyfikacji danych w kontrolce przywraca poprzednią wartość, jeżeli nie ma zmian danych, to zamyka okno ewentualnie ostrzegając o zmianach; zamyka/rezygnuje okna dialogowe [Win], Ins na liście dodaje nowy zapis do listy, Alt+Ins na liście w trybie edycji dodaje nowy zapis do listy przy pomocy formularza, Backspace w oknie głównym cofa się o jedną pozycję w "menu" w górę; na kontrolka edycyjnych kasuje znak przed kursorem [Win], Alt+Backspace w kontrolkach edycyjnych wycofuje zmiany [Win], Alt+ na głównym oknie wyświetla następną stronę [Win]; na formularzu wyświetla poprzedni zapis, Alt+ na głównym oknie wyświetla poprzednią stronę [Win]; na formularzu wyświetla następny zapis, Ctrl+Del na liście kasuje zaznaczony zapis danych lub na listach historycznych zaznaczoną aktualizację zapisu, Ctrl+Shift+Del na liście historycznej kasuje zaznaczony zapis ze wszystkimi aktualizacjami, Ctrl+PgUp przechodzi do poprzedniej strony danych (tj. Ctrl+Tab), Ctrl+PgDown przechodzi do następnej strony danych (tj. Ctrl+Shift+Tab), Ctrl+A na liście zaznacza wszystkie zapisy; na formularzu zaznacza cały tekst w kontrolce, Ctrl+C kopiuje zaznaczone dane do schowka, Ctrl+F otwiera okienko szukania po dowolnym tekście zapisów na liście, Ctrl+G na formularzu przechodzi do wskazanego zapisu, Ctrl+H na formularzu otwiera stronę z cechami, Ctrl+P uruchamia standardowy wydruk dla okna, Ctrl+S zapisuje aktualnie edytowane dane oraz odświeża dane z bazy, Ctrl+V wkleja dane znajdujące się w schowku do aktualnej kontrolki, Ctrl+X wycina zaznaczone dane do schowka, Ctrl+Z wycofuje zmiany w kontrolce, Ctrl+ otwiera kolejną zakładkę na formularzu. Pierwsza zakładka <Ctrl+1>, dziesiąta <Ctrl+0>, Ctrl+ klawisz skrótu wyświetlający odpowiednią stronę danych; na liście otwiera formularz na od razu na odpowiedniej stronie, Ctrl+Shift+F otwiera okienko filtrowania po dowolnym tekście zapisów na liście, Ctrl+Shift+H zamienia wartości na liście, Ctrl+Shift+S zapisuje aktualne dane i dodane nowy zapis bez zamykania formularza, Ctrl+Shift+P wyświetla listę wszystkich wydruków przypisanych do okna, Ctrl+Shift+ dodaje nowy zapis odpowiedniego typu, Alt+ aktywuje wyróżnioną funkcję (pozycja w menu, kontrolka na oknie), [+] lub [=] rozwija wskazany poziom drzewa, [-] lub [_] zwija wskazany poziom drzewa, []* rozwija jeden poziom drzewa dla wszystkich elementów na liście (drzewie). 121/131

122 Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych System archiwizacji bazy danych jest maksymalnie uproszczony. Użytkownik ma do dyspozycji bardziej zaawansowane narzędzia służące do tego celu, będące częścią Windows lub SQL Server. Może także stosować któryś z wyspecjalizowanych, komercyjnych pakietów. Niezależnie od użytego systemu, jego istnienie i istnienie jego opisu jest obowiązkiem nakładanym na każdą firmę przez Ustawę o rachunkowości (Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami Art ). Procedura archiwizacji bazy danych SQL Server korzysta z narzędzi wchodzących w skład pakietu SQL Server. Z tego względu: baza zapisywana jest w formacie kopii zapasowej pakietu SQL Server i nie jest pakowana. Zalecane jest nadane kopiom danych baz SQL rozszerzenia.bac. kopia wykonywana jest na komputerze, na którym znajduje się serwer SQL. Aby przenieść lub skopiować kopię bezpieczeństwa na lokalny dysk, użytkownik musi posiadać dostęp (uprawnienia) do katalogu serwera, na którym zostanie ona umieszczona (standardowo C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\BACKUP). Procedurę archiwizacji wykonujemy z głównego menu wybierając Czynności/Archiwizuj bazę danych Archiwizuj bazę danych Po wpisaniu ścieżki gdzie zostanie zapisany plik z archiwum pojawia się komunikat Procedura odtwarzania bazy danych z archiwum wykonujemy z głównego menu wybierając Czynności/Odtwarzaj bazę danych z kopii Odtwarzanie bazy danych W kolejnym oknie wybieramy ściężkę z której wskazujemy plik archiwum 122/131

123 Odtwarzanie bazy danych Po wpisaniu ścieżki i poprawnym odtworzeniu archiwum pojawia się komunikat 123/131

124 Zbiory danych systemu enova365 Technologia System enova365 został napisany z wykorzystaniem narzędzi programistycznych Microsoft.NET oraz Microsoft Visual Studio.NET. Projekt został oparty o architekturę trójwarstwową składającą się z warstwy interfejsu użytkownika, logiki biznesowej i bazy danych. System enova365 może współpracować z relacyjną baza danych Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2008R2, 2012, 2014 lub bazą MySQL Baza danych MSSQL lub MSDE jest to nowoczesna baza danych oparta o technologię SQL. Jej użycie zapewnia wysoką stabilność i bezpieczeństwo systemu oraz szybkość działania. Siłą takiego rozwiązania jest wydajność. Konstrukcja baz relacyjnych pozwala na przechowywanie i operowanie na ogromnych ilościach danych. Właściwości bazy SQL, takie jak prędkość komunikacji szczególnie korzystnie uwidaczniają się w rozwiązaniach sieciowych. Baza danych MSSQL jest bazą danych, w której wszystkie informacje, wzajemne zależności miedzy nimi oraz algorytmy wykonywanych na tych zbiorach działań i obliczeń przechowywane są w postaci zintegrowanych tabel. Zapewnienie ochrony systemu enova oraz informacji przechowywanych w bazie danych przed nieupoważnionym dostępem lub zniszczeniem, następuje poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań programowych i organizacyjnych związanych z systemem operacyjnym komputera, na których zainstalowany jest system enova, czy tez zlokalizowana jest baza danych. Dodatkowo już na poziomie samego systemu istnieje funkcjonalność pozwalająca na zindywidualizowane dla każdego użytkownika zdefiniowanie i przypisanie praw dostępu do określonych informacji z bazy danych czy też określonych funkcji systemu. Zbiory danych Wykaz głównych modułów systemu Lp. Nazwa modułu Opis 1 Business Podstawowe tabele systemowe. Definicje cech, konfiguracja 2 Core Podstawowe tabele logiki biznesowej. Definicje i ewidencje dokumentów, definicje stawek VAT i akcyzy 3 CRM Moduł zarządzania kontrahentami, bankami i urzędami 4 Deklaracje Deklaracje podatkowe i ZUS 5 Ewidencja VAT Ewidencja VAT i akcyzy 6 Handel Moduł handlowy, definicje i obiekty handlowe 7 HR Zarządzanie zasobami ludzkimi (element Kadr i Płac) 8 Import Informacje dodatkowe dla ewidencji SAD 9 Kadry Informacje kadrowe o pracownikach (dana ewidencyjne i o zatrudnieniu) 10 Kalendarze Informacje o planowanym i wykonanym czasie pracy pracowników, absencje. 11 Kasa Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych. Zarządzanie zobowiązaniami i należnościami, przelewami, raporty kasowe/wyciągi bankowe. 12 Księga Moduł księgowy. Okresy obrachunkowe, plan kont, schematy, dziennik, zestawienia, opis analityczny. 13 Magazyny Moduł gospodarki magazynowe. Definicje magazynów, obroty, zasoby. 14 Płace Zarządzania wynagrodzeniami pracowników. Listy płac, wypłaty i ich elementy, zaliczki, zaniechania podatkowe. 15 Środki trwałe Ewidencja środków trwałych oraz wyposażenia. Środki trwałe, wyposażenie, operacje na środkach trwałych (otrzymanie, amortyzacja, przeszacowania, zmiana wartości i likwidacja), terminarz inwentarza 16 Towary Definicje cen, jednostki, przeliczniki i kompletacja. 17 Waluty Waluty, tabele kursowe, kursy. 18 Windykacja Windykacja należności. Wykaz tabel składających się na poszczególne moduły Poniższe zestawienia przedstawiają tabele systemu składające się na poszczególne moduły. W tabelach tych przechowywane są informacje biznesowe, wzajemne zależności miedzy nimi oraz algorytmy wykonywanych na tych zbiorach działań i obliczeń. Business Lp. Nazwa zbioru Opis 124/131

125 1 FeatureDefs Definicje cech, zawierające informacje o zachowaniu cech rozszerzających dowolne obiekty systemu. 2 CfgNodes Węzły konfiguracji. Nazwa i relacja do węzła nadrzędnego. 3 CfgAttributes Wartości konfiguracji. Nazwa, wartość i relacja do węzła. 4 Operators Operatorzy, którzy mogą pracować na programie. 5 OperatorRoles Role (zbiory praw) przypisane poszczególnym operatorom. 6 Rights Prawa do poszczególnych danych przypisane operatorom i obiektom systemu. 7 Dictionary Słownik podpowiedzi tekstowych pojawiających się przy wielu polach danych na formularzach. 8 SystemInfos Różne informacje o bazie danych (numer wersji bazy, unikalny identyfikator, itd.). 9 ChangeInfos Lista operacji tworzenia i edycji danych z określeniem dnia, godziny i operatora. Core Lp. Nazwa zbioru Opis 1 Adresy Informacje o adresach kontrahentów, pracowników, banków i urzędów. Miejscowość, ulica, nr domu lokalu itp. 2 DaneKontrahentow Kopia danych kontrahenta związanego z dokumentem w systemie. Nazwa, NIP i dane adresowe. 3 DefDokumentow Podstawowa tabela z definicjami dokumentów w systemie. Informacje o algorytmie numeracji dokumentów. 4 DokEwidencja Podstawowa tabela ewidencji dokumentów. Numer, numer dodatkowy, data zaewidencjonowania, dane o dokumencie źródłowym (numer, data, kontrahent). 5 CentraKosztow Słownik z centrami kosztów w systemie. Nazwa, kod. 6 PodzielKosztow Podzielnik kosztów związany ze źródłem. Nazwa. 7 HistPodzielnikow Zapisy historyczne podzielnika kosztów. Okres ważności, podzielnik. 8 ElemPodzielnikow Elementy podzielników kosztów. Zapis historyczny podzielnika, wartość. 9 DefStawekVat Definicje stawek VAT. Kod, stawka (status, procent, źródłowa), opis. 10 DefStawekAkcyzy Definicje stawek akcyzy. Kod, stawka (symbol, grupa, pozycja, procent), opis. 11 PozEwidZbiorczej Pozycje ewidencji zbiorczej. Relacja pomiędzy dokumentem stanowiącym pozycję ewidencji zbiorczej, a tą ewidencją. CRM Lp. Nazwa zbioru Opis 1 Banki Lista banków. Nazwa, kod, numer kierunkowy. 2 ZUSY Lista oddziałów ZUS. 3 UrzedySkarbowe Lista urzędów skarbowych. Nazwa, kod. 4 UrzedyCelne Lista urzędów celnych. Nazwa, kod. 5 Kontrahenci Lista kontrahentów. Nazwa, kod, warunki płatności. Deklaracje Lp. Nazwa zbioru Opis 1 Deklaracje Deklaracje ZUS, PIT, VAT i AKC. Data, typ i numer deklaracji. Wszystkie Ewidencja VAT Lp. Nazwa zbioru Opis 1 DefinicjePOVAT Definicje powstania obowiązku VAT oraz akcyzy. Kod, powstanie obowiązku (zasada, memoriałowe, kasowe, warunek, ilość dni warunku), opis. 2 Nagłówki ewidencji VAT oraz akcyzy. Dane dokumentu (podmiot, numer, data, numer NagEwidencjiVATT korygowanego dokumentu), netto, podatek, brutto, powstanie obowiązku VAT akcyzy. 3 EleEwidencjiVATT Elementy ewidencji VAT oraz akcyzy. Stawka VAT oraz akcyzy, netto, podatek, brutto, parametry zakupu. 4 Nagłówki rozliczeń VAT oraz akcyzy. Dane dokumentu (podmiot, numer, data, numer NagRozliczenVATT korygowanego dokumentu), netto, podatek, brutto, data rozliczenia. 125/131

126 5 EleRozliczenVATT Elementy rozliczeń VAT oraz akcyzy.stawka VAT oraz akcyzy, netto, podatek, brutto, parametry zakupu, data rozliczenia. Handel LP. Nazwa zbioru Opis 1 Definicje dokumentów handlowo-magazynowych opisujące zachowache tych dokumnetów w DefDokHandlowych systemie. 2 DokHandlowe Nagłówki dokumentów handlowo-magazynowych. 3 SumyVAT Sumy pozycji na dokumentach handlowo-magazynowych policzone wg stawek VAT. 4 PozycjeDokHan Pozycje dokumentów handlowo-magazynowych. 5 DefRelHandlowych Definicje relacji, powiązań pomiędzy dokumentami handlowo-magazynowych, opisujące właściwości powiązania. 6 RelacjeHandlowe Relacje, powiązania pomiędzy nagłówkami dokumentów handlowo-magazynowych. 7 PozRelHandlowej Relacje, powiązania pomiędzy pozycjami dokumentów handlowo-magazynowych. Zarządzanie zasobami ludzkimi Lp. Nazwa zbioru Opis 1 DefElemOcenPrac Definicje kryteriów oceny pracownika. Kategoria, nazwa, limit 2 WzoryOcenPrac Wzory ocen pracownika. Nazwa. 3 ElemWzorowOcPrac Elementy wzorów ocen pracownika. Relacja do definicji elementu oceny. 4 OcenyPracownikow Oceny pracowników. Pracownik, termin, data. 5 ElementyOcenPrac Elementy ocen pracowników. Ocena, data, definicja, wartość. 6 DefStanowisk Definicje stanowisk. Nazwa, zaszeregowanie. 7 Rekrutacje Rekrutacje na wybrane stanowisko. Pracownik, wydział, definicja stanowiska, data zgłoszenia i wycofania. 8 EtapyRekrutacji Etapy rekrutacji. Nazwa, data, termin, opis. 9 Wyszukania Algorytm wyszukania. Nazwa. 10 PozycjeWyszukan Pozycja algorytmu wyszukania pracownika. Wyszukanie, definicja elementu oceny, parametry oczekiwane Import Lp. Nazwa zbioru Opis 1 KwotySadow Kwoty sadów. Wartość faktury, koszty transportu zagranicznego, koszty ubezpieczeń, koszt opakowań wyrażone w walucie oraz PLN oraz cło, akcyza, VAT, opłata manipulacyjna, proforma. Kadry Lp. Nazwa zbioru Opis 1 DefPodstawStazu Definicje podstaw stażu pracy. Nazwa. 2 Wydzialy Lista wydziałów. nazwa, kod, wydział nadrzędny, ewidencje ŚP dla płatności wypłat. 3 GrupyZaszer Grupy zaszeregowania. Nazwa, stawka, zakres, wymiar etatu. 4 TytulyUbezpiecz4 Tytuły ubezpieczeń ZUS. Kod, nazwa, informacje dodatkowe dla algorytmów podatkowych i ZUS. 5 KursySzkolenia Kursy i szkolenia wykonywane przez pracowników. Pracownik, nazwa, data, termin, ocena, rozliczenie. 6 PodstawyStazow Informacja o wliczaniu informacji o historii zatrudnienia do wybranej podstawy stażu pracy. Zatrudnienie, definicja. 7 HistZatrudnien Historie zatrudnień pracowników w innych zakładach pracy. Pracownik, dane zakładu pracy, okres zatrudnienia, staż pracy. 8 InneDochody Inne dochody pracownika (z innych źródeł). Pracownik, miesiąc, kwota. 9 ZbiegiUbezpiecz Zbiegi tytułów ubezpieczeń pracowników. Pracownik, okres, społeczne, zdrowotne. 10 Pracownicy Lista pracowników. Kod, 11 Rodzina Lista członków rodziny pracowników. Nazwisko, imię, informacje dla deklaracji ZUS. 126/131

127 12 ProgiPodatkowe Indywidualne progi podatkowe pracownika. Zapis historyczny pracownika, próg, procent zaliczki podatku. 13 PracHistorie Historia danych kadrowych pracownika. Podstawowe informacje ewidencyjne i o zatrudnieniu. Pracownik, okres ważności, nazwisko, imię, PESEL, NIP, okres zatrudnienia, podleganie ubezpieczeniom 14 PracHistorie2 Drugorzędne informacje ewidencyjne pracownika. Zapis historyczny pracownika, dokument, kontakt, informacje o służbie wojskowej, KartyRCP Karty RCP pracownika. Pracownik, numer karty, okres ważności. 16 Umowy Umowy zawarte z pracownikiem. Pracownik, wydział, warunki umowy (kwota, okres, warunki ubezpieczenia). 17 Dodatki Dodatki do wynagrodzenia dla pracowników. Pracownik, członek rodziny (opcjonalny), nazwa. 18 DodHistorie Historia dodatku. Dodatek, okres ważności, podstawy naliczania. 19 ProgiAkordow Progi akordów. Akord (definicja akordu), próg, wartość. 20 DefinicjeAkordow Definicje akordów. Nazwa, opis algorytmu naliczania. 21 Akordy Akordy. Pracownik, definicja, okres. 22 AkordHistorie Historia akordu. Akord, okres ważności, opis algorytmu naliczania. 23 SwiadczeniaSoc Świadczenia socjalne pracowników. Pracownik, nazwa, data przyznania, rozliczenie. 24 NagrodyKary Nagrody i kary. Pracownik, nazwa, data przyznania, rozliczenie. 25 BadaniaLekarskie Badania lekarskie. Pracownik, nazwa, termin, data. 26 Schorzenia Schorzenia pracowników. Pracownik, nazwa, okres, typ, przyczyna, rodzaj, opis. 27 SzkoleniaBHP Szkolenia BHP pracowników. Pracownik, nazwa, termin, data. 28 DefFundPozycz Definicje funduszy pożyczkowych. Nazwa, symbol, definicja wpisowego, składki i wycofania wkładu. 29 FundPozyczkowe Przynależności pracowników do funduszy pożyczkowych. Pracownik, definicja funduszu, okres, wpisowe, wycofanie wkładu. 30 Pozyczki Pożyczki udzielone pracownikom w ramach funduszy pożyczkowych. Fundusz, data udzielenia, kwota. 31 HistoriePozyczek Historia warunków spłaty pożyczki. Pożyczka, okres ważności, informacje o oprocentowaniu, definicja elementu. 32 PracownicyIdx Tabela pomocnicza do optymalizacji wyświetlania list pracowników w zależności od wydziałów. 33 UmowyIdx Tabela pomocnicza do optymalizacji wyświetlania listy umów zleceń w zależności od wydziałów. Kalendarze Lp. Nazwa zbioru Opis 1 CzytnikiRCP Czytniki RCP. Nazwa, opis algorytmu importu zapisów z pliku. 2 DefinicjeLimitow Definicje limitów nieobecności. Nazwa, opis algorytmu wyliczania. 3 LimNieobecnosci Limity nieobecności pracownika. Pracownik, definicja, okres, limit. 4 DefinicjeStref Definicje stref dnia w kalendarzu. Nazwa, opis sposobu wliczania do czasu pracy. 5 StrefyDni Strefa dnia w kalendarzu. Dzień, definicja, czas pracy. 6 DefinicjeDni Definicja dnia. Nazwa, typ dnia, domyślny czas pracy. 7 StrefyKalandarza Strefa dnia w kalendarzu wzorcowym. Dzień kalendarza, definicja strefy, czas pracy. 8 DniKalendarza Dni kalendarza. Kalendarz, typ dnia, definicja dnia, data, czas pracy. 9 Kalendarze Kalendarze. Nazwa, algorytmy wyliczania czasu pracy, opcjonalna relacja do pracownika (dla kalendarzy wyjątków). 10 StrefyPracy Strefa rzeczywistego dnia pracy pracownika. Dzień pracy, definicja, czas pracy 11 WejsciaWyjscia Wejścia/wyjścia z pracy w obrębie dnia. Dzień pracy, typ we/wy, godzina. 12 DniPracy Rzeczywiste dni pracy pracowników. Pracownik, data, czas pracy. 13 ZestawieniaPracy Zestawienia rzeczywistego czasu pracy pracowników za okres. Pracownik, okres, ilość dni i czas pracy w okresie. 14 StrefyZestawien Strefy zestawień czasu pracy. Zbiorcze informacje o czasie pracy za okres. Zestawienie, definicja strefy, ilość dni pracy, czas pracy. 15 DefNieobecnosci Definicje nieobecności. Nazwa, algorytm naliczania i informacje o uwzględnianiu na zestawieniach i raportach. 16 Nieobecnosci Nieobecności pracowników. Pracownik, definicja, okres, nieobecność korygowana, informacje dla nieobecności ZUS i urlopów. 17 DniAkordow Lista wykonań akordów w poszczególnych dniach. Akord, data, ilość, czas pracy. 127/131

128 18 ZestawAkordow Zbiorcza informacja o wykonaniu akordu za okres. Akord, okres, ilość, czas pracy. Kasa i wyciągi bankowe Lp. Nazwa zbioru Opis 1 RachBankPodmiot Rachunki bankowe podmiotów. Podmiot, bank, numer rachunku. 2 FormyPlatnosci Definicje płatności. Ewidencja ŚP, sposób zapłaty, termin. 3 Przelewy Przelewy. Podmiot, ewidencja ŚP, dane dla przelewu. 4 PozycjePrzelewow Pozycje przelewów. Przelew, płatność (zobowiązanie), kwota. 5 Platnosci Płatności. Ewidencja ŚP, podmiot, dokument źródłowy, termin, kwota, opis. 6 EwidencjeSP Ewidencje ŚP (rachunki bankowe, kasy gotówkowe). Nazwa, kod, waluta, informacje o koncie (bank, numer). 7 RaportyESP Raporty EŚP/Wyciągi bankowe. Ewidencja ŚP, okres, saldo początkowe, saldo końcowe. 8 DokumentyKasowe Dokumenty kasowe (KP, KW). Podmiot, data i numer dokumentu. 9 Zaplaty Zapłaty. Dokument kasowy, raport kasowy, ewidencja ŚP, podmiot. Kwota, numer dokumentu, data dokumentu, opis. 10 RozliczeniaMW Rozliczenia magazynu walutowego. Tabela nie używana. 11 RozliczeniaSP Rozliczenia ŚP. Relacja z informacjami o rozliczeniach pomiędzy płatnościami i zapłatami. Dokument, zapłata, data, kwota płatności, kwota zapłaty. 12 DokRozliczeniowe Dokumenty rozliczeniowe (potwierdzenia salda, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe,...). Podmiot, data i numer dokumentu, opis. 13 PozDokRozlicz Pozycje dokumentów rozliczeniowych. Dokument, rozliczenie ŚP, data i termin zapłaty, procent odsetek, kwoty. 14 RozrachunkiIdx Tabela umożliwiająca szybkie, wspólne, przeglądanie płatności i zapłat. Dokument, data, numer, kwota, data rozliczenia. Księgowość Lp. Nazwa zbioru Opis 1 OkresyObrach Okresy obrachunkowe. Symbol, okres, data zamknięcia, opis. 2 Dziennik Dziennik księgowy. Okres obrachunkowy, ewidencja, bufor, numer, data, opis, winien, ma. 3 ZapisyKsiegowe Zapisy księgowe. Dekret (pozycja w dzienniku), bufor, data, data podatkowa, numer, element księgowalny, konto, strona, kwota operacji, kwota zapisu, kurs, opis, parametry rozliczenia zapisu. 4 RozliczeniaKS Rozliczenia księgowe. Rozliczenie źródłowe, parametry różnicy kursowej, parametry rozliczenia po stronie winien oraz ma. 5 Konta Konta księgowe. Okres obrachunkowy, konto nadrzędne, symbol, nazwa, parametry konta, walutowość, bilans otwarcia. 6 PowiazaniaKont Powiązania kont księgowych. Konto, konto słownikowe, element słownika. 7 DefSlownikow Definicje słowników kont. Nazwa. 8 ElemDefSlownikow Elementy definicji słowników. Definicja oraz parametry do określenia segmentu konta i nazwy. 9 ObrotyKsiegowe Obroty księgowe. Konto, okres obrachunkowy, data, obroty w dniu, narastająco oraz salda. 10 SchematyKsiegowe Schematy księgowe. Nazwa, okres obrachunkowy, typ i definicja ewidencji, parametry schematu. 11 PozSchemKsiegT Pozycje schematu księgowego. Schemat, parametry pozycji. 12 OpisAnalityczny Opis analityczny. Ewidencja, źródło, symbol, wymiar, kwota, data, opis. 13 ZestawieniaKS Zestawienia księgowe. Symbol, nazwa, definicja numeracji. 14 KolumnyZestKS Kolumny zestawienia księgowego. Nazwa, definicja zakresu kolumny, wyrażenie. 15 PozycjeZestKS Pozycje zestawienia księgowego. Zestawienie, pozycja nadrzędna, symbol, opis, wyrażenie, sposób sumowania Magazyny Lp. Nazwa zbioru Opis 1 OkresyMag Okresy magazynowe będące okresami czasu, w których przechowywana jest pełna informacja o stanie magazynowym. 2 Magazyny Magazyny, na które może być przyjmowany lub rozchodowany towar. 128/131

129 3 Obroty Obroty towaru w magazynie łączące przychodowe partie towaru z rozchodami. 4 Zasoby Zasoby towaru w magazynie, partie towaru które aktualnie dostępne są na magazynie. Płace Lp. Nazwa zbioru Opis 1 DefListPlac Definicje list płac. Nazwa, symbol, algorytm numeracji, seria, wydział. 2 DefElementow Definicje elementów wynagrodzenia. Informacje o wyliczaniu podatków i składek, algorytm naliczania wartości i uwzględniania elementu w algorytmach rozliczania nieobecności. 3 ProgiStazuPracy Progi stażu pracy dla definicji elementów opartych o staż pracy. Definicja elementu, próg, wartość. 4 ListyPlac Listy płac. Data, numer, wydział, informacje o sposobie naliczania. 5 Wyplaty Wypłaty pracowników. Lista płac, pracownik, numer kolejny, data wartość. 6 WypElementy Elementy wypłaty. Wypłata, pracownik, źródło, definicja, wartość, podatki, składki. 7 WypSkladniki Składniki elementu wypłaty. Element, nieobecność, podstawy naliczenia wartości, wartość. 8 ZaniechPodatkowe Zaniechania podatkowe pracowników. Pracownik, kwota, data udzielenia. 9 PozycjePIT Pozycje PIT. Nazwa, informacja sposobie wliczania do deklaracji. 10 KodyRSA Kody RSA. Nazwa, informacja o sposobie wykazywania na deklaracji RSA. 11 Zaliczki Zaliczki udzielone pracownikom. Pracownik, data udzielenia, kwota, kwota spłacona. Środki trwałe Lp. Nazwa zbioru Opis 1 KRST Klasyfikacja Rodzajowa Środków trwałych. Symbol, stawki amortyzacji, opis, symbole w innych klasyfikacjach. 2 MiejscaUzytk Miejsca użytkowania środków. Nazwa, opis. 3 TytulyDokST Tytułu dokumentów środków trwałych. Tytuł. 4 ZestawyST Zestawy środków trwałych. Nazwa, opis. 5 SrodkiTrwale Środki trwałe. Numer, nazwa, opis, dane pozyskania oraz zbycia, stan środka, bilans otwarcia. 6 SrodkiTrwaleHist Środki trwałe - dane historyczne. KRŚT, miejsce użytkowania, centrum kosztów, osoba odpowiedzialna, parametry amortyzacji, wycena, ilość. 7 DokumentyST Dokumenty środków trwałych. Numer, data, data operacji, tytuł, numer dokumentu dodatkowego. 8 ObrotyST Obroty środków trwałych. Kierunek, dokument, data, środek trwały, wartość bilansowa oraz podatkowa. 9 Parametry odpisów amortyzacyjnych. Parametry bilansowe i podatkowe oraz metody ParametryOdpisow dodatkowe odpisów. 10 EwidWyposazenia Ewidencja wyposażenia. Numer, nazwa, opis, dane pozyskania oraz zbycia. 11 Ewidencja wyposażenia - dane historyczne. Ilość, wartość, miejsce użytkowania, centrum EwidWyposazeniaH kosztów, osoba odpowiedzialna, wycena. 12 TerminarzInw Terminarz inwentarza. Inwentarz, nazwa terminu, data planowana, data realizacji, opis. Towary Lp. Nazwa zbioru Opis 1 Jednostki Lista jednostek miary. 2 Przeliczniki Przeliczniki pomiędzy jednostkami miar. 3 PrzelTow Przeliczniki pomiędzy jednostkami miar dla poszczególnych towarów. 4 Towary Towary, karty towarowe, które mogą wchodzić jako pozycje na dokumentach handlowomagazynowych. 5 ElemKompletow Elementy kompletacji opisujące składniki (części) z jakich składa się produkt. 6 DefinicjeCen Definicja ceny opisująca sposób wyliczania danej ceny w systemie. 7 Ceny Cena towaru zawierająca informacje o kwocie ceny netto i brutto dla odpowiedniej jednostki. 129/131

130 Waluty LP. Nazwa zbioru Opis 1 Waluty Waluty zdefiniowane w systemie. Nazwa, symbol, informacja o kursie do EUR. 2 TabeleKursowe Tabele kursowe. Nazwa. 3 KursyWalut Historia zmian kursów walut. Tabela, waluta, data, kurs, krotność. Windykacja LP. Nazwa zbioru Opis 1 StanyWindykacji Stany windykacji płatności i zapłat. Nazwa, numer, termin. 2 Windykacje Historia windykacji płatności. Stan, płatność, data i termin. 130/131

131 last-page Pomoc techniczna , Pomoc Handel , Pomoc Księgowość , Pomoc Kadry Płace , Pomoc CRM , Pomoc Workflow , Soneta Sp.z o.o. ul. Wadowicka 8A, Kraków, tel./fax ,

enova365 Słownik używanych terminów

enova365 Słownik używanych terminów enova365 Słownik używanych terminów Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Słownik używanych terminów Nawigacja po

Bardziej szczegółowo

enova365 CRM Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl

enova365 CRM Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl enova365 CRM Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl Spis treści Moduł CRM Uruchamianie programu Okno główne programu Pierwsze uruchomienie programu Operatorzy

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

enova365 Serwis Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl

enova365 Serwis Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl enova365 Serwis Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl Spis treści Moduł Serwis Uruchamianie programu Okno główne programu Pierwsze uruchomienie programu Operatorzy

Bardziej szczegółowo

enova365 Projekty Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Projekty Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Projekty Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Projekty Uruchamianie programu Okno główne programu

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

enova365 CRM Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 CRM Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 CRM Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł CRM Uruchamianie programu Okno główne programu Operatorzy

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

enova365 Projekty Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl

enova365 Projekty Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl enova365 Projekty Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl Spis treści Moduł Projekty Uruchamianie programu Okno główne programu Pierwsze uruchomienie programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika

enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-45 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika Strona 1 z 113 SPIS TREŚCI Wprowadzenie do modułu

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS

Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS Zmiany w Kartotece klientów... 2 Zmiany dotyczące marketingu...2 1. Wprowadzenie nowego pod modułu Marketing Serwisu... 2 2. Zawężenie klienci Nieobecni... 5 3. Zawężenie

Bardziej szczegółowo

enova365 Szkolenia Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Szkolenia Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Szkolenia Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Szkolenia Uruchamianie programu Okno główne programu

Bardziej szczegółowo

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP5022 Wersja: 29-07-2007 Podręcznik użytkownika asix5 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA PROJEKTÓW

REJESTRACJA PROJEKTÓW REJESTRACJA PROJEKTÓW Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

enova 9.3 CRM podręcznik Użytkownika

enova 9.3 CRM podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-45 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl enova 9.3 CRM podręcznik Użytkownika 1 WPROWADZENIE DO MODUŁU CRM... 6 2 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

enova365 CRM Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią.

enova365 CRM Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. enova365 CRM Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl Spis treści Moduł CRM Uruchamianie programu Okno główne programu Słownik używanych terminów Nawigacja po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Rejestr zamówień publicznych. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Rejestr zamówień publicznych. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Rejestr zamówień publicznych Instrukcja użytkownika EG_LOG Rejestr zamówień publicznych Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika EG_LOG Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umowy) Instrukcja Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

enova CRM podręcznik Użytkownika (10.2)

enova CRM podręcznik Użytkownika (10.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu CRM: tel. (0-12) 261-36-48 e-mail: crm@enova.pl

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

enova365 Księga Inwentarzowa

enova365 Księga Inwentarzowa enova365 Księga Inwentarzowa Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl Spis treści Moduł Księga inwentarzowa Uruchamianie programu Okno główne programu Pierwsze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

MGA Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Piaskowa 6

MGA Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Piaskowa 6 +48 56 66 24 700 +48 56 69 26 998 info@mga.com.pl MGA V3 Third Edition Menu formatki W momencie otwarcia dowolnej formatki menu główne zostaje zastąpione przez menu formatki, które zawiera standardowo

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji

Charakterystyka aplikacji OPT!MA Oferta Comarch (1) Oferta Comarch (2) Charakterystyka aplikacji CDN OPT!MA pracuje w środowisku Microsoft Windows. Praca w wersji jednostanowiskowej lub wielostanowiskowej Modułowa budowa Konfigurowalność

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra pozwalają na zautomatyzowanie często powtarzających się czynności. Opierają się na akcjach np.: otwarcie

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

CRM. moduł zarządzania relacjami z klientami. Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1

CRM. moduł zarządzania relacjami z klientami. Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1 CRM moduł zarządzania relacjami z klientami Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1 1. Wprowadzenie CRM Zarządzanie relacjami z klientami to nowy produkt firmy SOFT EKSPERT. Prosty, intuicyjny i czytelny

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

enova Analizy Wielowymiarowe podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Analizy Wielowymiarowe podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Geoportal Usługa portalu edukacyjnego Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-05-27 Sygnity

Bardziej szczegółowo

enova365 Księga Inwentarzowa

enova365 Księga Inwentarzowa enova365 Księga Inwentarzowa Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl Spis treści Moduł Księga inwentarzowa Uruchamianie programu Okno główne programu Słownik

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści instrukcja obsługi programu Neofon Spis treści... 2 Główne okno aplikacji... 3 Panel dolny... 4 Klawiatura numeryczna... 5 Regulacja głośności... 6 Książka adresowa... 7 Okno dodawania/edycji kontaktu...

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

CRM poczta elektroniczna

CRM poczta elektroniczna CRM poczta elektroniczna Klient poczty w programie Lefthand CRM jest bardzo prostym modułem, który ciągle jeszcze jest w fazie rozwoju i brak mu niektórych opcji dostępnych w większych aplikacjach takich

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Egeria Materiały Szkoleniowe Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Copyright 2014 COMARCH POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław Instrukcja użytkownika programu Internet-Lab 1 Spis treści 1. Co to jest Internet- Lab i dla kogo jest przeznaczony?... 3 2. Jak uruchomić program Internet-Lab?... 3 3. Jak poruszać się ę po programie?...

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE ul. W ały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin telefon (+48 91) 480 93 3 6 fax (+48 91) 480 95 75 www.am.szczecin.pl e-mail:uci@am.szczecin.pl SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC

PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC Październik 2007 1 1. WSTĘP Program Plan CPV służy do sporządzania planów zakupów na materiały i usługi dla jednostek Uniwersytetu Śląskiego według numerów CPV.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo