Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje"

Transkrypt

1 Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012

2 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Strona 2 z 21 Metryka dokumentu Nazwa dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Wersja: 1.0 Status dokumentu Aktualny Przygotował /a: Centrum Informatyki ZETO S.A./ Historia wersji Numer wersji Autor zmiany / Data Zmiany 1.0 Centrum Informatyki ZETO S.A. / [ ] Wstępna wersja dokumentacji. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje.

3 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Strona 3 z 21 Spis treści 1 Logowanie do systemu Logowanie przy wykorzystaniu certyfikatu kwalifikowanego Logowanie przy wykorzystaniu loginu i hasła Komunikaty w systemie Nawigacja w systemie Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG Licencje/zezwolenia oczekujące na decyzję Licencje/zezwolenia zaakceptowane gotowe do eksportu do CEIDG Licencje/zezwolenia odrzucone, niepodlegające eksportowi do CEIDG Licencje/zezwolenia wyeksportowane do CEIDG Ustawienia profilu Spis rysunków... 21

4 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Strona 4 z 21 1 Logowanie do systemu System dostępny jest pod następującym adresem stronny www: W celu zalogowania w systemie należy wybrać przycisk Zaloguj się widocznego na pierwszej stronie systemu. Rysunek 1. Widok okna strony bazowej systemu WAŻNE: W celu zalogowania się do systemu przy wykorzystaniu certyfikatu lub loginu i hasła należy posiadać założone konto użytkownika. W kolejnym oknie należy wybrać w zależności od sposobu logowania opcje: Login i hasło opcja opisana w rozdziale 1.2 Logowanie przy wykorzystaniu loginu i hasła, Certyfikat opcja opisana w rozdziale 1.1 Logowanie przy wykorzystaniu certyfikatu.

5 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Strona 5 z 21 Rysunek 2. Widok okna wyboru logowania 1.1 Logowanie przy wykorzystaniu certyfikatu kwalifikowanego WAŻNE: Do złożenia podpisu elektronicznego wymagane jest zainstalowanie wirtualnej maszyny Java (dodatkowo sugerowane jest włączenie automatycznej aktualizacji oprogramowania Java). Wybór opcji zalogowania się z użyciem certyfikatu (Rysunek 2) spowoduje wyświetlenie okna logowania, w którym należy wybrać przycisk Wybierz certyfikat, aby wskazać na liście właściwy certyfikat przy wykorzystaniu, którego nastąpi logowanie. Rysunek 3. Widok okna składania podpisu wybór certyfikatu Wskazanie właściwego certyfikatu kwalifikowanego należy potwierdzić przyciskiem Loguj. Wybór przycisku Pokaż certyfikat wyświetli szczegółowe informacje odnośnie zaznaczonego na liście certyfikatu. Rysunek 4. Widok okna wyboru certyfikatu z listy

6 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Strona 6 z 21 Wskazanie certyfikatu będzie skutkowało koniecznością wprowadzenia kodu PIN i jego zatwierdzenia, co pozwoli na złożenie podpisu w formie elektronicznej pod wnioskiem o dostęp do systemu. Rysunek 5. Widok okna składania podpisu Wyświetli się strona bazowa systemu, która zawierać będzie dostęp do tych funkcji systemu, do których użytkownik ma nadane uprawnienia. W sytuacji, gdy podczas logowania się przy wykorzystaniu certyfikatu wyświetli się informacjo o tym, iż w systemie brak jest konta powiązanego z certyfikatem wykorzystanym do logowania, należy zgłosić się do głównego użytkownika w swoim urzędzie. W sytuacji, gdy nie posiadamy jeszcze zarejestrowanego urzędu w systemie należy wykonać czynności związane z jego rejestracją. Rysunek 6. Widok okna informacji o braku powiazania konta z certyfikatem wykorzystanym do logowania 1.2 Logowanie przy wykorzystaniu loginu i hasła Wybór opcji zalogowania się z użyciem loginu i hasła (Rysunek 2) spowoduje wyświetlenie okna logowania, w którym należy zdefiniować właściwy login i hasło przy wykorzystaniu, których nastąpi logowanie. Zdefiniowanie właściwego loginu i hasła należy potwierdzić przyciskiem Zaloguj. Rysunek 7. Widok okna wprowadzania loginu i hasła Wyświetli się strona bazowa systemu, która zawierać będzie dostęp do tych funkcji systemu, do których użytkownik ma nadane uprawnienia. W sytuacji, gdy podczas logowania się przy wykorzystaniu loginu i hasła nie jest możliwe zalogowanie się do systemu, należy zgłosić się do głównego użytkownika w swoim urzędzie. W sytuacji, gdy nie

7 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Strona 7 z 21 posiadamy jeszcze zarejestrowanego urzędu w systemie należy wykonać czynności związane z jego rejestracją. Rysunek 8. Widok okna informacji o braku w systemie użytkownika o podanym loginie 1.3 Komunikaty w systemie Po zalogowaniu się przez użytkownika w systemie, na stronie głównej użytkownika systemu, wyświetlone mogą zostać komunikaty przekazujące użytkownikowi dodatkowe informacje dotyczące eksploatacji systemu o różnym poziomie ważności. Komunikat o wysokim priorytecie oznaczony zostanie czerwoną ikoną wykrzyknika Rysunek 9. Widok komunikatu o wysokim priorytecie Komunikat o priorytecie normalnym oznaczony zostanie niebieską ikoną Rysunek 10. Widok komunikatu o normalnym priorytecie Komunikat o niskim priorytecie oznaczony zostanie szarą ikoną. Rysunek 11. Widok komunikatu o niskim priorytecie W celu jednorazowego zamknięcia okna komunikatu, należy wybrać przycisk się ponownie przy kolejnym logowaniu do systemu.. Komunikat wyświetli

8 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Strona 8 z 21 W celu trwałego zamknięcia danego komunikatu należy wybrać opcję. Zamknięty komunikat nie będzie ponownie wyświetlony, poza sytuacją celowego skierowania jego treści przez administratora systemu ponownie do użytkownika.

9 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Strona 9 z 21 2 Nawigacja w systemie W ramach ułatwienia poruszania się po drzewie struktury systemu, wprowadzone zostało poziome menu znajdujące się nad obszarem roboczym systemu. Korzeń drzewa struktury systemu - Strona główna systemu CEIDG oznaczony jest ikoną poziomy zagnieżdżenia w drzewie struktury witryny oddzielane są znakiem.. Kolejne Przycisk Wstecz dostępny na pasku menu poziomego zapewnia możliwość powrotu do poprzednio wyświetlanej podstrony systemu. W celu ograniczenia ilości przesyłanych danych z serwera na wszystkich listach panelu pracownika urzędu zastosowano stronicowanie. Do przełączania się pomiędzy stronami wykazu służy dolny pasek statusu w liście. Znaczenie sekcji paska statusu: Rysunek 12. Pasek statusu na liście zadań oczekujących na realizację Informacje o tym, które elementy są wyświetlane oraz ile jest w sumie elementów w wykazie. Numer bieżącej strony + liczba wszystkich stron. Sekcja umożliwia przełączenie się do dowolnej strony poprzez ręczne wpisanie jej numeru w polu Strona. Przejście do wybranej strony odbywa się po zatwierdzeniu wprowadzonych danych klawiszem Enter. Przyciski przełączania się pomiędzy stronami (odpowiednio: pierwsza, poprzednia, kolejna, ostatnia). Pole wyboru liczby elementów wyświetlanych na stronie listy.

10 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Strona 10 z 21 3 Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG W celu wyświetlenia panelu do zarządzania eksportem danych dotyczących obsługiwanych licencji i zezwoleń wydanych przez daną gminę do systemu CEIDG, należy z Menu głównego wybrać opcję Eksport do CEIDG (sekcja Integracja z CEIDG). Lista zawiera informację na temat obsługiwanych w systemie licencji/zezwoleń w zakresie dodania/modyfikacji/cofnięcia/utraty/wygaśnięcia licencji/zezwolenia. Dostępną listę danych dotyczących obsługiwanych licencji/zezwoleń można sortować według kolumn: nazwa licencji, Typ, Rodzaj operacji, Data wprowadzenia. Rysunek 13. Widok okna opcji Eksport danych do CEIDG zawierającego listę licencji/zezwoleń oczekujących na decyzję Liczba danych dotyczących obsługiwanych licencji/zezwoleń dostępnych na liście może zostać ograniczona przy użyciu poniższych kryteriów wyszukiwania: Status zadania należy wybrać właściwy status z dostępnej listy (oczekujące na decyzję, Zaakceptowane, Odrzucone, Wyeksportowane), Numer licencji należy zdefiniować przy użyciu klawiatury, Data utworzenia (od do) możliwość określenia ram czasowych wskazując rozwijany właściwy zakres klikając na ikona z przycisku ), widoczną obok (błędnie zdefiniowaną datę należy usunąć korzystając W celu przeszukania listy danych dotyczących obsługiwanych licencji/zezwoleń po zdefiniowanych kryteriach należy wybrać przycisk Szukaj. Przycisk Wyczyść usuwa zdefiniowane dane w polach kryteria wyszukiwania, powodując również wyświetlenie listy danych dotyczących obsługiwanych licencji/ zezwoleń bez zastosowanych wcześniej kryteriów.

11 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Strona 11 z 21 W celu wyświetlenia podglądu danych dotyczących obsługiwanych licencji/zezwoleń (aktualne dane licencji/zezwoleń) dostępnych na liście należy wybrać przycisk (Rysunek 13). Opcja ta dostępna jest dla wszystkich list danych dotyczących obsługiwanych licencji/zezwoleń niezależnie od kryteriów wybranych w polu Status zadania. Rysunek 14. Widok okna podglądu licencji na wykonywanie transportu drogowego TAXI zakładka Licencja Okno podglądu licencji zawiera również zakładkę Historia, która gromadzi wszystkie czynności wykonane na wyświetlonej licencji. Czynności wykonane na wyświetlonej licencji opisane są dokładną datą i godziną modyfikacji, osobą, która dokonała modyfikacji i zakresem wprowadzonych zmian. Listę czynności wykonanych na danej licencji można sortować przy wykorzystaniu kolumny Data modyfikacji. Aktualna wersja oznaczona jest ikoną, natomiast ikona pozwala zapoznać się z wersją archiwalną.

12 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Strona 12 z 21 Rysunek 15. Widok okna podglądu licencji na wykonywanie transportu drogowego TAXI zakładka Historia W oknie podglądu danych dotyczących obsługiwanych licencji/zezwoleń znajdują się dodatkowe opcji, które opisane został w instrukcji Obsługa licencji, zaświadczeń i zezwoleń transportowych oraz Obsługa zezwoleń alkoholowych dostępnej w zakładce Pomoc na pierwszej stronie bazowej systemu. 3.1 Licencje/zezwolenia oczekujące na decyzję W celu dokonania akceptacji danych dotyczących obsługiwanych licencji/zezwoleń należy wybrać przycisk (Rysunek 13). Akceptacja oznacza dane dotyczące obsługiwanej licencji/zezwolenia, jako gotowa do eksportu do CEIDG. Dane dotyczące obsługiwanych licencji/zezwoleń oznaczone, jako zaakceptowane dostępne będą po wybraniu w kryteriach wyszukiwania opcji Zaakceptowane w polu Status zadania i wybraniu przycisku Szukaj. W sytuacji, gdy dane dotyczące obsługiwanych licencji/zezwoleń nie będą eksportowane do CEIDG należy wybrać przycisk pozwalający na odrzucenie (Rysunek 13). Dane dotyczące obsługiwanych licencji/zezwoleń oznaczone, jako odrzucone dostępne będą po wybraniu w kryteriach wyszukiwania opcji Odrzucone w polu Status zadania i wybraniu przycisku Szukaj. Na liście oczekujących na decyzję danych dotyczących obsługiwanych licencji/zezwoleń dostępna jest opcja Akceptuj zaznaczone, która pozwoli na akceptację pojedynczych danych dotyczących obsługiwanych licencji/zezwoleń, które posiadają zaznaczone pole na danej stronie listy. Zaznaczenie pola w nagłówku kolumny i wybór opcji Akceptuj zaznaczone pozwoli na akceptację wszystkich danych dotyczących obsługiwanych licencji/zezwoleń dostępnych na danej stronie listy (poruszanie się po stronach listy opisano w rozdziale 2 Nawigacja w systemie ). Wybór przycisku Akceptuj wszystkie pozwoli na akceptację wszystkich danych licencji/zezwoleń dostępnych na liście. W celu wyświetlenia podglądu danych dotyczących obsługiwanych licencji/zezwoleń (aktualne dane licencji/zezwoleń) dostępnych na liście należy wybrać przycisk (Rysunek 13). 3.2 Licencje/zezwolenia zaakceptowane gotowe do eksportu do CEIDG W celu wyeksportowania danych dotyczących obsługiwanych licencji/zezwoleń należy na liście w kryteriach wyszukiwania wybrać opcji Zaakceptowane w polu Status zadania i kliknąć przycisku Szukaj. Na liście zaakceptowanych danych dotyczących obsługiwanych licencji/zezwoleń dostępna jest opcja Eksportuj zaznaczone, która pozwoli na eksport pojedynczych licencji/zezwoleń, które

13 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Strona 13 z 21 posiadają zaznaczone pole na danej stronie listy. Zaznaczenie pola w nagłówku kolumny i wybór opcji Eksportuj zaznaczone pozwoli na wyeksportowanie wszystkich danych dotyczących obsługiwanych licencji/zezwoleń dostępnych na danej stronie listy (poruszanie się po stronach listy opisano w rozdziale 2 Nawigacja w systemie ). Wybór opcji Eksportuj wszystkie pozwoli na wyeksportowanie wszystkich danych dotyczących obsługiwanych licencji/zezwoleń dostępnych na liście. WAŻNE: Eksport danych dotyczących obsługiwanych licencji/zezwoleń powoduje przeniesie ich na listę wyeksportowanych danych dotyczących obsługiwanych licencji/zezwoleń. Lista wyeksportowanych danych dotyczących obsługiwanych licencji/zezwoleń dostępna jest po wyborze w kryteriach wyszukiwania opcji Wyeksportowane w polu Status zadania i kliknięciu przycisku Szukaj. W celu wyświetlenia podglądu danych dotyczących obsługiwanych licencji/zezwoleń (aktualne dane licencji/zezwoleń) dostępnych na liście należy wybrać przycisk. Rysunek 16. Widok okna opcji Eksport danych do CEIDG zawierającego listę licencji/zezwoleń zaakceptowanych do eksportu Wybór dowolnej opcji eksportu wyświetli okno generowania pliku eksportu, w którym wybierając opcję Pobierz plik możliwe jest zapisanie paczki eksportu danych dotyczących obsługiwanych licencji/zezwoleń w formacje XML.

14 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Strona 14 z 21 Rysunek 17. Widok ona generowania pliku eksportu WAŻNE: Tak przygotowaną paczkę należy wczytać w systemie CEIDG. Po zalogowaniu się w ST CEIDG należy wybrać opcję Uprawnienia i Ograniczenia > Import uprawnień i ograniczeń i tam wczytać wygenerowaną przy wykorzystaniu systemu paczkę z wyeksportowanymi danymi dotyczącymi obsługiwanych licencji/zezwoleń. Na liście zaakceptowanych danych dotyczących obsługiwanych licencji/zezwoleń dostępna jest opcja Cofnij operację, która pozwoli na cofnięcie pojedynczych akceptacji do eksportu danych dotyczących obsługiwanych licencji/zezwoleń, które posiadają zaznaczone pole na danej stronie listy. Zaznaczenie pola w nagłówku kolumny i wybór opcji Cofnij operację pozwoli cofnięcie akceptacji do eksportu wszystkich danych dotyczących obsługiwanych licencji/zezwoleń dostępnych na danej stronie listy (poruszanie się po stronach listy opisano w rozdziale 2 Nawigacja w systemie ProcEnt Licencje). Wybór opcji Cofnij dla wszystkie pozwoli na cofnięcie akceptacji do eksportu wszystkich danych dotyczących obsługiwanych licencji/zezwoleń dostępnych na liście. WAŻNE: Cofnięcie akceptacji do eksportu danych dotyczących obsługiwanych licencji/zezwoleń powoduje przeniesie ich na listę oczekujących na decyzję danych dotyczących obsługiwanych licencji/zezwoleń. Lista oczekujących na decyzję danych dotyczących obsługiwanych licencji/zezwoleń dostępna jest po wyborze w kryteriach wyszukiwania opcji Zaakceptowane w polu Status zadania i kliknięciu przycisku Szukaj. 3.3 Licencje/zezwolenia odrzucone, niepodlegające eksportowi do CEIDG W celu zapoznania się z odrzuconymi danymi dotyczącymi obsługiwanych licencji/zezwoleń, niepodlegającymi eksportowi do CEIDG należy na liście w kryteriach wyszukiwania wybrać opcji Odrzucone w polu Status zadania i kliknąć przycisku Szukaj. Na liście odrzuconych danych dotyczących obsługiwanych licencji/zezwoleń dostępna jest opcja Cofnij operację, która pozwoli na cofnięcie odrzucenia pojedynczych danych dotyczących obsługiwanych licencji/zezwoleń, które posiadają zaznaczone pole na danej stronie listy. Zaznaczenie pola w nagłówku kolumny i wybór opcji Cofnij operację pozwoli cofnięcie odrzucenia wszystkich danych dotyczących obsługiwanych licencji/zezwoleń dostępnych na danej stronie listy (poruszanie się po stronach listy opisano w rozdziale 2 Nawigacja w systemie ).

15 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Strona 15 z 21 Wybór opcji Cofnij dla wszystkie pozwoli na cofnięcie odrzucenia wszystkich danych dotyczących obsługiwanych licencji/zezwoleń dostępnych na liście. WAŻNE: Cofnięcie odrzucenia danych dotyczących obsługiwanych licencji/zezwoleń powoduje przeniesie ich na listę oczekujących na decyzję danych dotyczących obsługiwanych licencji/zezwoleń. Lista oczekujących na decyzję danych dotyczących obsługiwanych licencji/zezwoleń dostępna jest po wyborze w kryteriach wyszukiwania opcji Zaakceptowane w polu Status zadania i kliknięciu przycisku Szukaj. W celu wyświetlenia podglądu danych dotyczących obsługiwanych licencji/zezwoleń (aktualne dane licencji/zezwoleń) dostępnych na liście należy wybrać przycisk. Rysunek 18. Widok okna opcji Eksport danych do CEIDG zawierającego listę licencji/zezwoleń odrzuconych, niepodlegających eksportowi 3.4 Licencje/zezwolenia wyeksportowane do CEIDG W celu zapoznania się z wyeksportowanymi do CEIDG danymi dotyczącymi obsługiwanych licencji/zezwoleń, należy na liście w kryteriach wyszukiwania wybrać opcji Wyeksportowane w polu Status zadania i kliknąć przycisku Szukaj. Na liście wyeksportowanych danych dotyczących obsługiwanych licencji/zezwoleń dostępna jest opcja Cofnij operację, która pozwoli na cofnięcie wyeksportowania pojedynczych danych dotyczących obsługiwanych licencji/zezwoleń, które posiadają zaznaczone pole na danej stronie listy. Zaznaczenie pola w nagłówku kolumny i wybór opcji Cofnij operację pozwoli cofnięcie wyeksportowania wszystkich danych dotyczących obsługiwanych licencji/zezwoleń dostępnych na danej stronie listy (poruszanie się po stronach listy opisano w rozdziale 2 Nawigacja w systemie ). Wybór opcji Cofnij dla wszystkie pozwoli na cofnięcie wyeksportowania wszystkich danych dotyczących obsługiwanych licencji/zezwoleń dostępnych na liście. WAŻNE: Cofnięcie wyeksportowania danych dotyczących obsługiwanych licencji/zezwoleń powoduje przeniesie ich na listę zaakceptowanych danych dotyczących obsługiwanych licencji/zezwoleń, z

16 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Strona 16 z 21 której raz jeszcze możliwe jest ich wyeksportowanie. Lista zaakceptowanych danych dotyczących obsługiwanych licencji/zezwoleń dostępna jest po wyborze w kryteriach wyszukiwania opcji Zaakceptowane w polu Status zadania i kliknięciu przycisku Szukaj. W celu wyświetlenia podglądu danych dotyczących obsługiwanych licencji/zezwoleń (aktualne dane licencji/zezwoleń) dostępnych na liście należy wybrać przycisk. Rysunek 19. Widok okna opcji Eksport danych do CEIDG zawierającego listę licencji/zezwoleń wyeksportowanych

17 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Strona 17 z 21 4 Ustawienia profilu Panel ustawienia profilu pozwala na wyświetlenie, a także w pewnym zakresie na modyfikację danych pracownika urzędu. Dodatkowo w panelu ustawień profilu istnieje możliwość odczytania i modyfikacji danych odnośnie certyfikatu kwalifikowanego. W celu wejścia do panelu ustawień profilu należy wybrać z Menu głównego pozycję Ustawienia profilu (sekcja Mój profil). Rysunek 20. Widok okna edycji danych konta Panel ustawień profilu składa się z następujących sekcji: Sekcja Dane podstawowe imię i nazwisko użytkownika oraz nazwa konta użytkownika (brak możliwości edycji), Sekcja Dane kontaktowe telefon i pracownika urzędu, w celu edycji danych z tej sekcji należy wybrać przycisk Zmień znajdujący się przy tytule sekcji, następnie w nowym oknie należy wprowadzić zaktualizowane dane i dokonać potwierdzenia zmian przyciskiem Zapisz, Rysunek 21. Widok okna aktualizacji danych kontaktowych Sekcja Dane certyfikatu informacje o używanym certyfikacie kwalifikowanym: o Do ustawienia/aktualizacji certyfikatu służy przycisk Zmień znajdujący się przy polu Numer seryjny certyfikatu. W celu wyboru nowego certyfikatu należy wybrać przycisk

18 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Strona 18 z 21 Przejdź do wyboru nowego certyfikatu. W tym celu należy w nowym oknie złożyć podpis przy użyciu nowego certyfikatu. Rysunek 22. Widok okna aktualizacji certyfikatu Wybór opcji Przejdź do wyboru nowego certyfikatu pozwala wyświetlić okna logowania, w którym należy wybrać przycisk Wybierz certyfikat, aby wskazać na liście właściwy certyfikat przy wykorzystaniu, którego nastąpi logowanie. Rysunek 23. Widok okna składania podpisu wybór certyfikatu Wskazanie właściwego certyfikatu kwalifikowanego należy potwierdzić przyciskiem Loguj. Wybór przycisku Pokaż certyfikat wyświetli szczegółowe informacje odnośnie zaznaczonego na liście certyfikatu.

19 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Strona 19 z 21 Rysunek 24. Widok okna wyboru certyfikatu z listy Wskazanie certyfikatu będzie skutkowało koniecznością wprowadzenia kodu PIN i jego zatwierdzenia, co pozwoli na złożenie podpisu w formie elektronicznej pod wnioskiem o dostęp do systemu. Po złożeniu podpisu w celu dokończenia aktualizacji certyfikatu należy wybrać przycisku Zapisz. Od tego momentu należy wskazywać z listy certyfikat kwalifikowany nowy certyfikat wskazany podczas aktualizacji. Przycisk Anuluj pozwala cofnąć aktualizację certyfikatu. Rysunek 25. Widok okna aktualizacji certyfikatu W celu zmiany hasła, na które pracownik urzędu loguje się w systemie należy wybrać przycisk Zmień hasło. W nowym oknie należy zdefiniować aktualnie używane przez pracownika hasło w polu Wprowadź aktualne hasło, po czym należy zdefiniować nowe hasło w polu Wprowadź nowe hasło i raz jeszcze je potwierdzić w polu Potwierdź hasło. Wybór przycisku Zatwierdź spowoduje zapisanie nowego hasła, które trzeba będzie podać przy kolejnych próbach logowania się do systemu (dane w polach: Wprowadź nowe hasło i Potwierdź hasło powinny być identyczne.

20 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Strona 20 z 21 Rysunek 26. Widok okna zmiany hasła pracownika urzędu WAŻNE: Zdefiniowane hasło powinno zawierać min. 10 znaków, w tym musi zawierać, co najmniej jedną cyfrę, jeden znak specjalny oraz duże i małe litery. Pola Hasło i Powtórz hasło powinno zawierać identyczne dane.

21 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Strona 21 z 21 5 Spis rysunków Rysunek 1. Widok okna strony bazowej systemu... 4 Rysunek 2. Widok okna wyboru logowania... 5 Rysunek 3. Widok okna składania podpisu wybór certyfikatu... 5 Rysunek 4. Widok okna wyboru certyfikatu z listy... 5 Rysunek 5. Widok okna składania podpisu... 6 Rysunek 6. Widok okna informacji o braku powiazania konta z certyfikatem wykorzystanym do logowania... 6 Rysunek 7. Widok okna wprowadzania loginu i hasła... 6 Rysunek 8. Widok okna informacji o braku w systemie użytkownika o podanym loginie... 7 Rysunek 9. Widok komunikatu o wysokim priorytecie... 7 Rysunek 10. Widok komunikatu o normalnym priorytecie... 7 Rysunek 11. Widok komunikatu o niskim priorytecie... 7 Rysunek 12. Pasek statusu na liście zadań oczekujących na realizację... 9 Rysunek 13. Widok okna opcji Eksport danych do CEIDG zawierającego listę licencji/zezwoleń oczekujących na decyzję Rysunek 14. Widok okna podglądu licencji na wykonywanie transportu drogowego TAXI zakładka Licencja Rysunek 15. Widok okna podglądu licencji na wykonywanie transportu drogowego TAXI zakładka Historia Rysunek 16. Widok okna opcji Eksport danych do CEIDG zawierającego listę licencji/zezwoleń zaakceptowanych do eksportu Rysunek 17. Widok ona generowania pliku eksportu Rysunek 18. Widok okna opcji Eksport danych do CEIDG zawierającego listę licencji/zezwoleń odrzuconych, niepodlegających eksportowi Rysunek 19. Widok okna opcji Eksport danych do CEIDG zawierającego listę licencji/zezwoleń wyeksportowanych Rysunek 20. Widok okna edycji danych konta Rysunek 21. Widok okna aktualizacji danych kontaktowych Rysunek 22. Widok okna aktualizacji certyfikatu Rysunek 23. Widok okna składania podpisu wybór certyfikatu Rysunek 24. Widok okna wyboru certyfikatu z listy Rysunek 25. Widok okna aktualizacji certyfikatu Rysunek 26. Widok okna zmiany hasła pracownika urzędu... 20

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ST CEIDG

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ST CEIDG Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ST CEIDG Dokumentacja użytkownika dla pracowników sądów wprowadzających dane do ST CEIDG BIAŁYSTOK, 21 MAJA 2012 dla podmiotów wprowadzających

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkowa systemu ZORZ. Wersja 1.2 C.I. ZETO S.A

Dokumentacja użytkowa systemu ZORZ. Wersja 1.2 C.I. ZETO S.A Dokumentacja użytkowa systemu ZORZ Wersja 1.2 C.I. ZETO S.A. 2015-12-17 Dokumentacja użytkowa systemu ZORZ Strona 1 z 39 Metryka dokumentu Nazwa dokumentu: Dokumentacja użytkowa systemu ZORZ Wersja: Wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1 Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia Instrukcja użytkownika wersja 6.1 Spis treści Logowanie użytkownika do systemu... 3 Obsługa aplikacji... 5 Okno główne systemu... 5 Pobieranie wykazu osób uprawnionych

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak można zmienić dane licencjobiorcy?

Problemy techniczne. Jak można zmienić dane licencjobiorcy? Problemy techniczne Jak można zmienić dane licencjobiorcy? Jeśli nastąpi zmiana nazwy lub adresu placówki, która posiada licencję na programy Optivum, to należy o tych zmianach poinformować firmę VULCAN

Bardziej szczegółowo

Rejestr VAT Optivum, Centralny VAT VULCAN

Rejestr VAT Optivum, Centralny VAT VULCAN Rejestr VAT Optivum, Centralny VAT VULCAN Jak wyeksportować rejestr VAT z programu Rejestr VAT Optivum do programu Centralny VAT VULCAN, a następnie przygotować plik z danymi w wybranym formacie? W poradzie

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zarejestrowanych transakcji przez Partnera Handlowego Online

Instrukcja obsługi zarejestrowanych transakcji przez Partnera Handlowego Online Instrukcja obsługi zarejestrowanych transakcji przez Partnera Handlowego Online Spis treści 1 SERWIS INTERNETOWY DLA PARTNERA HANDLOWEGO ONLINE... 3 2 PIERWSZY KROK: WYGENEROWANIE HASŁA I ZALOGOWANIE SIĘ

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA SZKOŁY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA SZKOŁY narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Jak przesłać deklaracje PIT za rok 2014 do systemu e-deklaracje?

Płace Optivum. Jak przesłać deklaracje PIT za rok 2014 do systemu e-deklaracje? Płace Optivum Jak przesłać deklaracje PIT za rok 2014 do systemu e-deklaracje? Utworzone w programie Płace Optivum deklaracje PIT można eksportować do systemu e-deklaracje. Funkcja umożliwiająca wykonanie

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Panel rodzica Wersja 2.5

Panel rodzica Wersja 2.5 Panel rodzica Wersja 2.5 WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 POMOC TECHNICZNA... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 5 OBSŁUGA PANELU... 7 STRONA GŁÓWNA... 7 NALEŻNOŚCI... 8 OBECNOŚCI... 11 JADŁOSPIS... 15 TABLICA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie.

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie. UONET+ Jak zdefiniować konto użytkownika systemu? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia

Instrukcja obsługi. Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia Instrukcja obsługi Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia 1. Metryka dokumentu Tytuł dokumentu Dokument dotyczący obsługi systemu SEZOZ instrukcja obsługi Wersja 2.2 2. Historia zmian Data Autor zmian

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI

PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI Instrukcja wypełniania formularza aktualizacji danych podmiotu w Krajowej bazie o emisjach gazów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu:

Instrukcja obsługi programu: Instrukcja obsługi programu: MODUŁ USER ADMIN ADMINISTRACJA UŻYTKOWNIKÓW Przeznaczenie programu Program przeznaczony jest do administracji użytkownikami. Program umożliwia dodawanie, usuwanie oraz modyfikację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC INSTRUKCJA dla opiekunów SKC 1 Spis treści Wstęp...3 Logowanie się do systemu...4 Poczta...5 Strona...6 Aktualności...7 Dodawanie zdjęć do aktualności...7 Galerie...8 Dodawanie zdjęć do galerii...9 Pliki...10

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum, Artykuł30

Płace Optivum, Artykuł30 Płace Optivum, Artykuł30 Wymiana danych między programami Płace Optivum i Artykuł30 W wypadku kiedy wypłacone w ciągu roku wynagrodzenia nauczycieli nie osiągają poziomu wynagrodzenia zagwarantowanego

Bardziej szczegółowo

Faktura elektroniczna dla klienta Inter Cars manual klienta

Faktura elektroniczna dla klienta Inter Cars manual klienta Faktura elektroniczna dla klienta Inter Cars manual klienta Spis treści 1. Faktura elektroniczna w IC Katalog online... 2 1.1 Zaakceptowanie przez Klienta Oświadczenia o akceptacji faktur w formie elektronicznej

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU Aby zalogować się do systemu należy do okna przeglądarki internetowej wpisać adres: mindstormlab.com/cms Należy upewnić się, że w pasku adresu przeglądarki po wprowadzeniu poprawnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Cofanie upoważnień dostępu do bazy danych SIO Wersja 1.0, wrzesień 2012 2 Spis treści Wstęp... 3 Cofanie upoważnień w systemie

Bardziej szczegółowo

Arkusz Optivum. Jak eksportować do SIO dane z Arkusza Optivum?

Arkusz Optivum. Jak eksportować do SIO dane z Arkusza Optivum? Arkusz Optivum Jak eksportować do SIO dane z Arkusza Optivum? W celu eksportowania danych z Arkusza Optivum do SIO należy wykonać następujące czynności: 1. W programie Arkusz Optivum zaktualizować arkusz

Bardziej szczegółowo

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta (c) 2012 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 1 TAURON Polska Energia SA Marketplanet 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking. Logowanie

CitiDirect Online Banking. Logowanie 1 CitiDirect Online Banking Logowanie CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00 helpdesk.ebs@citi.com Logowanie W przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik wersja 9.01.001b

Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik wersja 9.01.001b Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik wersja 9.01.001b wersja 1.7 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. INSTALACJA CERTYFIKATU W MAGAZYNIE SYSTEMOWYM... 3 2.1. WCZYTANIE DANYCH Z

Bardziej szczegółowo

Aquarius Podręcznik uz ytkownika

Aquarius Podręcznik uz ytkownika "Wdrożenie wymagań dyrektywy INSPIRE / Dostosowanie zasobów danych przestrzennych PMŚ do wymagań dyrektywy INSPIRE Etap I" Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

IPLA HELP. W celu uruchomienia aplikacji IPLA należy pobrać wersję instalacyjną programu iplasetup.exe i zapisać ją na dysku twardym komputera.

IPLA HELP. W celu uruchomienia aplikacji IPLA należy pobrać wersję instalacyjną programu iplasetup.exe i zapisać ją na dysku twardym komputera. IPLA HELP Spis treści 1. Instalacja programu...1 2. Wymagania techniczne...2 3. Okno logowania...2 4. Opcje IPLA...4 5. Zakładka Media...6 6. Zakładka RSS...8 7. Zakładka Kontakty...9 8. Zakładka Pokoje...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Konfiguracja skrzynki nadawczej, z której wysyłane będą paski do pracowników

Płace Optivum. Konfiguracja skrzynki nadawczej, z której wysyłane będą paski do pracowników Płace Optivum Jak drogą elektroniczną wysyłać pracownikom paski z list płac? Program Płace Optivum wyposażany jest w mechanizm umożliwiający wysyłanie pasków z zatwierdzonych list płac za pomocą poczty

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla opiekunów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania opiekuna pracy

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika PPE

Podręcznik użytkownika PPE Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa realizowanego w ramach Decyzji nr UDA- RPPD.04.01.00-20-002/11-00

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI

ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI 1 ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI Centrala NFZ OW NFZ Apteka Punkt apteczny Warunki postępowania w sprawie zawierania umów na realizację

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Uwaga! Niniejsza instrukcja nie stanowi pełnego opisu wszystkich funkcji systemu USOSweb. Zawiera ona jedynie informacje niezbędne do pomyślnego

Bardziej szczegółowo

SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi

SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi SymSync 2.0 06/2016 SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi Spis treści 1. Instalacja programu...3 2. Konfiguracja programu...3 3. Przygotowanie pliku eksportu...5

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) Uruchomienie programu Po uruchomieniu programu wyświetlane jest okno logowania, w którym wprowadza się nazwę użytkownika (opis w dalszej części instrukcji)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa, 2015 Spis treści Wstęp 2 1. Generowanie kluczy kryptograficznych i certyfikatów za

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2015

Bardziej szczegółowo

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem...4 2.2. Połączenie z Comarch ERP XL...5 2.3. Resetowanie powiązań w XL...6

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak zainstalować i zarejestrować program Optivum?

Problemy techniczne. Jak zainstalować i zarejestrować program Optivum? Problemy techniczne Jak zainstalować i zarejestrować program Optivum? Pliki instalacyjne programów Optivum, na które została zakupiona licencja, pobiera się poprzez Internet, z serwisu firmy VULCAN, po

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP REGIONALNY SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ CYFROWY URZĄD DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Gdynia, maj 2013 Metryka Nazwa projektu Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+?

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? UONET+ Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być

Bardziej szczegółowo

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu Logowanie do systemu W celu zalogowania do systemu należy na stronie powitalnej systemu wpisać nazwę użytkownika i hasło użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.

Bardziej szczegółowo