enova 9.3 CRM podręcznik Użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "enova 9.3 CRM podręcznik Użytkownika"

Transkrypt

1

2 Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A Kraków tel./fax (0-12) enova 9.3 CRM podręcznik Użytkownika

3 1 WPROWADZENIE DO MODUŁU CRM KONFIGURACJA DEMONSTRACYJNA SKŁADOWE PROGRAMU (MODUŁY, LISTY, FORMULARZE) NOWY WYGLĄD ENOVA DODAWANIE OBIEKTÓW DO PASKA NAWIGACJI OTWIERANIE NOWEJ ZAKŁADKI ORAZ OKNA BUDOWA MODUŁU CRM WIZYTÓWKI DODAWANIE NOWEJ WIZYTÓWKI Zakładka Ogólne Zakładka Wizytówka Zakładka Zadania Zakładka Projekty Zakładka Uwagi Zakładka Kody kreskowe PRZEKSZTAŁCENIE WIZYTÓWKI W KONTRAHENTA KONFIGURACJA WIZYTÓWEK KONTRAHENCI DODAWANIE NOWEGO KONTRAHENTA Zakładka Ogólne Import danych z GUS: Zakładka CRM Zakładka Adres do korespondencji Zakładka Dane kontaktowe ZAKŁADKA ZADANIA ZAKŁADKA PROJEKTY ZAKŁADKA UWAGI ZAKŁADKA DOSTĘP ZAKŁADKA CRM ->KONTRAHENCI POWIĄZANI Zakładka Uwagi na formularzu Kontrahenta Zakładka kody kreskowe na formularzu Kontrahenta DODATKOWE CZYNNOŚCI NA KARTOTECE/LIŚCIE KONTRAHENTA Kopiowanie kontrahenta Dodawanie aktywności/dokument Dodawanie opiekuna USTAWIENIA Filtr kontrahentów na operatorze... 36

4 8 LOKALIZACJE KONTRAHENTÓW ZAKŁADKA OGÓLNE ZAKŁADKA URZĄDZENIA ZAKŁADKA ZADANIA OSOBY ZAKŁADKA OGÓLNE ZAKŁADKA ZADANIA ZAKŁADKA PROJEKTY ZAKŁADKA UWAGI ZAKŁADKA DOSTĘP ZAKŁADKA CRM ->KONTRAHENCI POWIĄZANI ZDARZENIA- CZYLI REJESTROWANIE KONTAKTÓW Z KONTRAHENTEM LISTA ZDARZEŃ DODAWANIE NOWEGO ZDARZENIA WYPEŁNIANE DANE NA FORMULARZU ZDARZENIA Zakładka Ogólne Zakładka Dodatkowe Zakładka Zadania powiązane ZAKŁADKA DOKUMENTY Zakładka Pracownicy i zasoby Zakładka Podmioty powiązane ZAPYTANIE OFERTOWE (ZOF)- JAKO DEFINICJA SŁUŻĄCA DO EWIDENCJONOWANIA OFERTOWANIA (WYMAGA JEDYNIE LICENCJI NA CRM) ZADANIA, CZYLI REJESTROWANIE PLANOWANYCH AKTYWNOŚCI Z KONTRAHENTEM LISTA ZADAŃ DODAWANIE NOWEGO ZADANIA WYPEŁNIANE DANE NA FORMATCE ZADANIA Zakładka Ogólne Zakładka Dodatkowe Zakładka Zadania powiązane ZAKŁADKA DOKUMENTY POWIĄZANE Zakładka Pracownicy i zasoby Zakładka Podmioty powiązane KOPIOWANIE ZADAŃ/ZDARZEŃ: DEFINICJA SPOTKANIA - ZADANIA GRUPOWE OKREŚLANIE PRAW DLA ZADAŃ MOJE ZADANIA AKTYWNOŚCI PROJEKTY... 86

5 14.1 DODAWANIE NOWEGO PROJEKTU WYPEŁNIANE DANE NA FORMATCE PROJEKTU Zakładka Ogólne Zakładka Dodatkowe Zakładka Realizacja Zakładka Zadania-powiązane Zakładka Kalendarz Zakładka Etapy projektu Zakładka Zasoby Budżetowanie projektu Kopiowanie projektu Prawa do projektów KAMPANIE DODAWANIE NOWEJ KAMPANII WYPEŁNIANE DANE NA FORMATCE PROJEKTU Zakładka Ogólne Zakładka Projekty Kopiowanie kampanii Kopiowanie projektów do innych kampanii KREATORY KORESPONDENCJA DODAWANIE NOWEJ KORESPONDENCJI KORESPONDENCJA SERYJNA UTWORZENIE I WYSYŁKA Zakładka Ogólne Zakładka Treść - przygotowanie wiadomości Zakładka Zdarzenia dodanie odbiorcy Wysyłka lub wydruk korespondencji seryjnej Korespondencja jako powiadomienie Powiadomienia utworzenie i wysyłka POWIADOMIENIA O ZADANIACH AUTOMATYCZNE POWIADOMIENIA POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ TECZKI DODAWANIE NOWEJ TECZKI Zakładka Ogólne Zakładka Prawa Dodawanie elementów do teczki ZASOBY REZERWACJA ZASOBÓW Kalendarz zasobów...116

6 Filtrowanie danych Organizacja widoku kalendarza Praca na kalendarzu Szybkie dodawanie zasobu do aktywności / projektu Ustawienia OPIEKUN KONTRAHENTA USTAWIENIA DEFINICJE I KONFIGURACJA CRM DEFINICJE KAMPANII Formularz użytkownika DEFINICJE PROJEKTÓW Zakładka Etapy definicji programu Zakładka Stany Zakładka Prawa danych Zakładka Formularz użytkownika DEFINICJE ZADAŃ, ZDARZEŃ, ZLECEŃ SERWISOWYCH I WYPOŻYCZEŃ Zakładka Ogólne Zakładka Stan Zakładka Priorytety Zakładka Opcje Zakładka Użytkownika Zakładka Mail Zakładka Prawa danych DEFINICJE KORESPONDENCJI KORESPONDENCJA SERYJNA KONFIGURACJA SERWERA POCZTOWEGO KONFIGURACJA DEFINICJI KORESPONDENCJI I ZDARZENIA Konfiguracja definicji zdarzenia Konfiguracja definicji korespondencji DEFINICJE TECZEK Zakładka Formularz użytkownika KONFIGURACJA OGÓLNA RODZAJE KONTAKTÓW KONFIGUROWANIE PRAW KLAWISZE SKRÓTÓW CO JESZCZE WARTO SPRAWDZIĆ SERWIS WYPOŻYCZENIA PROJEKTY OPIS ANALITYCZNY SZKOLENIA CZŁONKOWIE ENOVANET CRM

7 6 Wprowadzenie 1 Wprowadzenie do modułu CRM Moduł CRM to narzędzie pozwalające w prosty sposób zarządzać zgromadzonymi informacjami na temat kontrahentów. Dzięki rozbudowanej funkcjonalności oraz elastycznej budowie tej części programu, użytkownik może w szybki sposób zarówno wprowadzić jak i odnaleźć potrzebne informacje. Budowa modułu CRM składa się z wielu elementów o których będzie mowa w niniejszej instrukcji. Poniżej przedstawiony zostanie krótki opis składowych modułu. zdarzenia rozumiane są jako pewne fakty, które zaszły w relacjach z kontrahentem może to być np. notatka z rozmowy telefonicznej lub otrzymanie pisma od klienta; zadania rozumiane są jako sprawy, które należy wykonać np. spotkanie z klientem, wysłanie materiałów marketingowych itp. Aktywności (zadania i zdarzenia) związane z jednym klientem i zmierzające do osiągnięcia określonego celu można łączyć w projekty. Natomiast grupa projektów związanych z wieloma klientami (mających wspólny cel) może zostać połączona w kampanię. Tak więc moduł CRM posiada trójwarstwową strukturę, którą przedstawia rysunek poniżej.

8 7 Wprowadzenie Rys. 1 Struktura modułu CRM. Dodatkowo moduł CRM oferuje funkcjonalność obsługi: korespondencji (mass mailing); teczki pozwalają na zbieranie informacji z całego systemu w jednym miejscu; zasoby jako narzędzie ułatwiające zarządzanie rezerwacjami zasobów przedsiębiorstwa; opiekun kontrahenta, czyli przypisanie operatora do konkretnych kontrahentów i analiza efektów sprzedaży; wizytówki, czyli dane potencjalnych klientów;

9 8 Wprowadzenie 2 Konfiguracja demonstracyjna W celu przedstawienia możliwości modułu CRM oraz pokazania w jaki sposób można przystosować program do oczekiwań użytkownika stworzone zostały Wzorce konfiguracji. Każdy ze wzorców został przedstawiony na zasadzie case study, dokładny opis rozwiązań dostępny jest po wybraniu jednej z pozycji podczas zakładania nowej bazy danych. Istnieje możliwość wybrania wzorca: Ofertowanie klienta przedstawia proces zdobywania i ofertowania na przykładnie firmy handlowej ; Prosty obieg dokumentu przedstawia sposób organizacji pracy sekretariatu w zakresie dziennika podawczego; Więcej informacji znaleźć można na załączonym poniżej rysunku oraz opisie przykładu.

10 9 Wprowadzenie Rys. 2 Okno wyboru wzorca konfiguracji.

11 10 Wprowadzenie 3 Składowe programu (moduły, listy, formularze) Enova posiada trzy poziomy zagłębienia. Po otwarciu programu i wejściu do jednej z baz danych pojawia się pierwszy poziom, czyli wybór odpowiedniego modułu (poniższy rysunek przedstawia wszystkie dostępne moduły). Rys. 3 Moduły programu. Po wybraniu jednego z modułów (w tym przypadku CRM), prezentowane są dostępne listy. Zdarza się, że składowe modułu zawierają więcej niż jedną listę (np. Zasoby).

12 11 Wprowadzenie Rys. 4 Dostępne listy w module CRM. Po kliknięciu w ikonę Kontrahenci, pojawi się lista, na której wykonywane będę wszystkie operacje związane z tą częścią systemu. Rys. 5 Lista kontrahentów. Strona składa się z paska narzędzi w którym można znaleźć (większość z opisanych opcji jest taka sama dla całego systemu):

13 12 Wprowadzenie Plik- zawierający między innymi opcje: dodawania, otwierania oraz usuwania rekordów; otwierania nowego okna, zakładki; drukowania raportów; zamykania programu; Edycja- zawierający między innymi opcje: eksportowania danych do arkusza Excel; kopiowania, wklejania rekordów; wyszukiwania, zamieniania i filtrowania tekstu; Widok- służy do organizowania wyglądu listy/formularza, za jego pośrednictwem można otworzyć: asystent- pozwala na dodanie notatek dla poszczególnego rekordu i listy, dodanie załączników, wyświetlania przypomnień oraz dodawanie obiektów do teczki. Więcej na ten temat zostanie powiedziane w dalszej części instrukcji; foldery- pozwalają na poruszanie się po programie za pomocą drzewka; organizator widoku- pozwala na dostosowanie sposobu prezentowania wyświetlanych danych na liście (dodawanie kolumn, filtrowanie danych, etc.); ustawienie obecnego widoku jako startowy- po wybraniu tej opcji program będzie otwierał się zawsze w takim układzie zakładek oraz miejscu, w jakim operator wybrał opcję Czynności- zawiera opcje przystosowane indywidualnie do każdej listy w programie. Zawiera większość czynności jakie można wykonać na rekordach danej listy. Np. dodanie aktywności, dodanie/zatwierdzenie dokumentu. Każda część instrukcji będzie posiadała oddzielny opis tej funkcjonalności. Narzędzia- zawiera opcje związane z zarządzaniem programu. Z tego miejsca można przejść do ustawień programu, czy też przelogować się na innego operatora. Pomoc- zawiera informacje na temat aktualnej wersji programu oraz krótkie instrukcje modułów. W tym miejscu można również wczytać licencję do programu. Rys. 6 Wiersz wyszukiwania.

14 13 Wprowadzenie Dodatkowy wiersz na liście umożliwia wyszukiwanie wartości w poszczególnej kolumnie. Włączenie paska odbywa się po wybranie klawiszy CTRL+SHIFT+F3 po czym należy wpisać szukany ciąg znaków, gdzie: Znak * zastępuje dowolny ciąg znaków; Znak _ zastępuje jeden znak w ciągu; Ostatni z poziomów programu to formularz, czyli miejsce wprowadzania danych, tak aby ukazały się one na liście. Np. będąc na liście kontrahentów i wciśnięciu opcji, pojaw się nowe okno kontrahenta (formularz). Jak widać dostępny jest tutaj również pasek narzędzi, który sprawuje identyczną rolę jak na liście. W przypadku, gdy któreś z opisów pól jest pogrubione (w tym przypadku kod oraz nazwa) oznacza to, że pole są wymagane. Bez wprowadzenia danych w tych miejscach program nie pozwoli na zapisanie danych. W celu dodania nowego zapisu do bazy danych należy wybrać opcję, która zapisze dane i zamknie formularz lub, która spowoduje zapisanie danych oraz otworzenie nowego, pustego formularza. Zielone strzałki służą do przechodzenia pomiędzy rekordami z listy bez konieczności zamykania formularza. Rys. 7 Formularz kontrahenta.

15 14 Wprowadzenie 4 Nowy wygląd enova Od wersji 8.0 został wprowadzony nowy interface, wzorowany na wyglądzie kafelkowym systemu operacyjnego Windows 8. Umożliwia on między innymi pracę programu w trybie wielookienkowym. Dodany został również nowy pasek nawigacji, do którego można dodawać jako skróty nie tylko listy ale również pojedyncze rekordy czy też formularze. 4.1 Dodawanie obiektów do paska nawigacji W celu dodania listy do paska należy kliknąć prawym klawiszem myszki na kafelek listy, a następnie wybrać Dodaj skrót do paska. Dodawanie może odbywać się również poprzez przeciągnięcie kafelka myszką na pasek. W podobny sposób odbywa się również umieszczanie poszczególnych rekordów. W przypadku dodania formularza należy klikając SHIFT oraz lewy klawisz myszki na konkretnym formularzu. Rys. 8 Pasek nawigacji.

16 15 Wprowadzenie 4.2 Otwieranie nowej zakładki oraz okna Otwarcie nowej zakładki odbywa się poprzez wciśnięcie klawisza CTRL oraz kliknięcie lewym klawiszem myszki poszczególnego kafelka. Wynik takiego działania widoczny jest na rysunku poniżej. Rys. 9 Nowa zakładka. Otwarcie nowego okna enova odbywa się poprzez wciśnięcie klawisza SHIFT oraz kliknięcie lewym klawiszem myszki poszczególnego kafelka. Nowe okno otwierane jest w tej samej sesji, czyli nie powoduje pobierania dodatkowych licencji. Wynik takiego działania widoczny jest na rysunku poniżej. Rys. 10 Nowe okno.

17 16 Wprowadzenie W celu przełączenia widoku programu na nowy widok należy wejść do menu Narzędzia -> Opcje-> Systemowe-> Ustawienia- > zaznaczyć parametr Nowy wygląd głównego okna aplikacji, a następnie uruchomić program ponownie. W przypadku gdy enova instalowana jest po raz pierwszy na komputerze widok okien zostanie ustawiony automatycznie na nowy wygląd. Wybór pomiędzy nowym, a starym widokiem będzie możliwy do wersji 8.4. Od tej wersji obowiązywać będzie wyłącznie nowy wygląd głównego okna programu.

18 17 Budowa modułu CRM 5 Budowa modułu CRM Moduł CRM składa się z następujących elementów: Rys. 11 Składowe modułu CRM. Kontrahenci lista wszystkich kontrahentów. Jest ona dostępna w kilku miejscach w systemie np. w folderze Kontrahenci i urzędy. Dla wygody użytkownika została umieszczona również w folderze CRM; Lokalizacje kontrahentów lista adresów dodatkowych dla kontrahentów. Może zostać wykorzystana np. do wprowadzenie wielu siedzib kontrahenta czy też lokalizacji magazynów etc.; Osoby lista osób kontaktowych danego kontrahenta oraz innych podmiotów (banków, urzędów); Wizytówki- lista potencjalnych klientów;

19 18 Budowa modułu CRM Kampanie lista kampanii prowadzonych w module CRM; Projekty lista projektów prowadzonych w module CRM; Zadania lista zadań przypisanych do wszystkich operatorów. Lista zawiera zarówno zadania do wykonania jak i już zrealizowane; Zdarzenia lista zarejestrowanych zdarzeń; Moje zadania lista zadań oraz zleceń do wykonania przez aktualnie zalogowanego operatora. Można na niej również wyświetlić listę zadań zleconych innym operatorom przez aktualnie zalogowanego operatora. Korespondencja pozwala na wysyłanie tej samej wiadomości do wielu kontrahentów jednocześnie. Zawiera listę wiadomości, zarówno już wysłanych, jak i tych będących w przygotowaniu; Aktywności lista wszystkich działań przypisanych do poszczególnych operatorów; Teczki- lista zawiera teczki prywatne oraz publiczne; Zasoby- zawiera listy zasobów, rezerwacji zasobów, sprzętu oraz pomieszczeń;

20 19 Budowa modułu CRM 6 Wizytówki Wizytówki stanowią bazę potencjalnych klientów, których można przekształcić w kontrahentów po spełnieniu wymogów przedsiębiorstwa. Charakterystyką wizytówki jest możliwość tworzenia aktywności oraz projektów w odniesieniu do potencjalnego klienta (nie ma konieczności wprowadzania danych kontrahenta). Oznacza to, że można wykonywać podstawowe czynności na kartotekach, które nie zostały zakwalifikowane jeszcze jako kontrahent. 6.1 Dodawanie nowej wizytówki Tworzenie wizytówki może odbywać się na trzy sposoby: poprzez wybranie przycisku ; poprzez wciśnięcie klawisza <Insert>; poprzez wybranianie Nowy z menu kontekstowego na liście (prawy klawisz myszy); Po czym zostanie otwarty nowy formularz.

21 20 Budowa modułu CRM Rys. 12 Formularz wizytówki Zakładka Ogólne Na zakładce tej można wprowadzić podstawowe dane kontaktowe osoby kontaktowej: Blok Dane identyfikacyjne: Kontrahent- nieedytowalne okno zawierające informacje o nazwie kontrahenta po przekształceniu go z wizytówki; Nazwisko- (pole wymagane) nazwisko osoby kontaktowej; Imię- (pole wymagane) imię osoby kontaktowej; Stanowisko- stanowisko osoby kontaktowej; Osoba nieaktualna- parametr pozwalający określić aktualność wizytówki; Nazwa (pole wymagane) pełna nazwa firmy potencjalnego kontrahenta. Po przekształceniu wizytówki w kontrahenta nazwa ta stanie się pełną nazwą kontrahenta; NIP- numer identyfikacji podatkowej. Sekcja Adres oraz Kontakty zawierają podstawowe informacje na temat danych adresowych oraz kontaktowych osoby kontaktowej. Po wprowadzeniu kodu pocztowego oraz ulicy kontrahenta uaktywnia się funkcjonalność Pokaż lokalizację,

22 21 Budowa modułu CRM po kliknięciu której otwiera się przeglądarka z mapą danego miejsca. Na zakładce tej można wprowadzić podstawowe dane kontaktowe osoby kontaktowej: Podczas przekształcania wizytówki w kontrahenta/osobę kontaktową, wszelkie dane zostaną skopiowane do nowoutworzonego kontrahenta/osoby kontaktowej Zakładka Wizytówka Nazwa (pole wymagane) pełna nazwa firmy potencjalnego kontrahenta. Po przekształceniu wizytówki w kontrahenta nazwa ta stanie się pełną nazwą kontrahenta; NIP- numer identyfikacji podatkowej. Blok Adres oraz Kontakt zawierają podstawowe informacje na temat danych adresowych oraz kontaktowych kontrahenta Zakładka Zadania Jeśli osoba kontaktowa jest zaangażowana w realizację zadania, można zaznaczyć tę informację dodając nowy rekord na zakładce Zadania (dokładny opis dodawania zadań znajduje się w oddzielnym rozdziale). Nie można przypisać w tym miejscu osoby do już utworzonego zadania, a jedynie wprowadzić nowe. Aby przypisać nową osobę do istniejącego zadania należy skorzystać z formularza zadań. To samo dotyczy wypożyczeń, zdarzeń i zleceń serwisowych. Wyboru aktywności, z którą należy powiązać wprowadzaną osobę dokonujemy poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w polu Nowy. Ten sam efekt można uzyskać po wybraniu Czynności-> Dodaj zadanie, gdzie użytkownik poproszony zostanie o podanie definicji nowoutworzonej aktywności. Rys. 13 Dodanie aktywności za pomocą Czynności.

23 22 Budowa modułu CRM Rys. 14 Dodawanie aktywności z poziomu wizytówki Zakładka Projekty Zakładka ta zawiera informacje na temat projektów, których prowadzącym jest dana osoba kontaktowa. Podobnie jak na zakładce Zadania, aby dodać nowy projekt należy wybrać odpowiednią definicję projektu Zakładka Uwagi Na zakładce Uwagi można zanotować dodatkowe informacje związane z konkretną osobą Zakładka Kody kreskowe W tym miejscu widoczne są adresy mailowe kontrahenta. 6.2 Przekształcenie wizytówki w kontrahenta W celu przekształcenia wizytówki w kartotekę kontrahenta/osoby kontaktowej należy wybrać na formularzu Czynności-> Przekształć wizytówkę (Shift+F11), a następnie:

24 23 Budowa modułu CRM Z listy Kontrahent sugerowany, wybrać kontrahenta, do którego zostanie przypięta wizytówka pod postacią osoby kontaktowej. Lista ta zawiera kontrahentów, których nazwa jest taka sama jak na wizytówce, lub: Z listy Dowolny kontrahent, wybrać kartotekę, do której przypisany zostanie nowa osoba kontaktowa i kliknąć OK. W efekcie na wizytówce zostanie uzupełniona informacja o wybranym kontrahencie, lub: Zaznaczyć parametr Utwórz nową kartotekę i kliknąć OK, co spowoduje utworzenie nowej kartoteki kontrahenta o nazwie podanej na zakładce Wizytówka wraz z osoba kontaktową. W polu Kod możliwe będzie nadanie z ręki własnego kodu kontrahenta. W przypadku pozostawienia znaku? zostanie nadany kolejny numer automatycznie. Rys. 15 Czynność przekształcenia wizytówki. Wizytówka stanowi obiekt, który może być wykorzystywany tak jak kartoteka kontrahenta tylko w obszarze modułu CRM. Oznacza to, że można tworzyć zadania/zdarzenia oraz projekty z przypisaną wizytówką jako Przedstawiciela. 6.3 Konfiguracja Wizytówek W Narzędzia-> Opcje-> CRM-> Ogólne-> Ustawienia i dodatki-> Sekcja Wizytówki, można ustawić definicje aktywności, która ma być generowana po przekształceniu wizytówki w kontrahenta. Np. w celu stworzeniu notatki, zadania, etc.

25 24 Budowa modułu CRM 7 Kontrahenci Podstawowym elementem modułu CRM jest tworzenie bazy klientów firmy. Służy do tego niniejsza lista, która została umieszczona (dla wygody użytkownika) również w module CRM. Po kliknięciu w ikonę Kontrahenci, otworzona zostanie lista dostępnych kontrahentów. Rys. 16 Lista kontrahentów.

26 25 Budowa modułu CRM Lista kontrahentów posiada zdefiniowane trzy filtry: Kontrahenci- służące do filtrowania kontrahentów po ich stanie. Lista może przedstawiać w zależności od zastosowanej opcji kontrahentów: aktywnych, zablokowanych bądź wszystkich razem. Szukaj- pole służące do przeszukiwania listy po polach: kod, nazwa oraz adres. Po wpisaniu ciągu znaku program przeszuka dostępne pola oraz wyświetli wynik filtrowania na liście. Aktualność- pole przyjmujące format daty. Służy do sprawdzania kto był opiekunek kontrahenta w danym dniu. Więcej informacji na temat funkcjonalności opiekuna kontrahenta znajduje się w oddzielnym rozdziale. Osoba- Lista zawierająca wszystkie osoby kontaktowe przypisane do kontrahentów. Funkcjonalność ta pozwala na wyfiltrowanie kontrahentów do których przypisana jest jedna osoba kontaktowa. Oddział- Lista oddziałów pozwalająca filtrować listę po przypisaniu oddziału do kontrahenta. W przypadku zastosowania kilku filtrów jednocześnie, wynik filtrowania jest zawężany (nakładany). 7.1 Dodawanie nowego kontrahenta W celu dodania nowego kontrahenta należy wybrać, na pasku narzędzi, ikonę (bądź kliknąć na liście prawym klawiszem myszki) po czym otworzy się formularz nowego kontrahenta.

27 26 Budowa modułu CRM Rys. 17 Formularz kontrahenta Zakładka Ogólne Na zakładce tej można wprowadzić podstawowe dane kontrahenta (pogrubione opisy pól oznaczają konieczność wypełnienia pola): Sekcja Dane identyfikacyjne: Kod (pole wymagane) identyfikator kontrahenta. Wartość musi być unikalna. Kod można wprowadzić ręcznie, jako dowolny ciąg znaków. Pozostawienie w polu znaku zapytania spowoduje automatyczne nadanie przez system pierwszego wolnego numeru (opcja jest zależna od ustawień wprowadzonych w konfiguracji systemowej Narzędzia/Opcje/Kontrahent/Ogólne); EU VAT/NIP europejski numer identyfikacji VAT lub NIP; Nazwa (pole wymagane) pełna nazwa kontrahenta; Blok Podmiot: Podatnik VAT parametr określający czy danych kontrahent jest podatnikiem VAT; Rodzaj VAT dla sprzedaży- lista wyboru określająca rodzaj VAT dla sprzedaży; Rodzaj VAT dla zakupu- lista wyboru określająca rodzaj VAT dla zakupu; Rodzaj (VAT) wartość wybierana z dostępnej listy. Określa rodzaj odprowadzanego podatku VAT;

28 27 Budowa modułu CRM Status dwie wartości do wyboru: Podmiot gospodarczy dla osób prawnych i Finalny dla osób fizycznych; Oddział- pole wyboru określające przynależność kontrahenta do jednego z oddziału firmy. Blok Adres: miejsce przeznaczone na uzupełnienie podstawowych danych adresowych kontrahenta. Po wprowadzeniu kodu pocztowego oraz ulicy kontrahenta uaktywnia się funkcjonalność Pokaż lokalizację, po kliknięciu której otwiera się przeglądarka z mapą danego miejsca. Rys. 18 Funkcjonalność pokaż lokalizację. Blok Kontakty: zawiera listę kontaktów do kontrahenta. Rys. 19 Blok Kontakty. Na blok kontakty składają się: przycisk Nowy (Dane kontaktowe), przycisk Otwórz ; przycisk Usuń ; przycisk akceptacji zmian; przycisk anulowania edycji; tabela zawierająca następujące kolumny: rodzaj kontaktu, kontakt, krótki opis kontaktu, adres, domyślny. Wybierając przycisk Nowy (Dane Kontaktowe) otwiera się okno przejściowe umożliwiające wprowadzenie nowego kontaktu.

29 28 Budowa modułu CRM Jeżeli wprowadzony zostanie więcej niż jeden kontakt tego samego rodzaju to należy wybrać, który z podanych kontaktów ma być domyślny. Zawsze jeden z podanych kontaktów tego samego rodzaju musi mieć status kontaktu domyślnego. Jeżeli wprowadzony jest tylko jeden kontakt określonego rodzaju to automatycznie ma on przypisany status domyślny. Rys. 20 Okno danych kontaktowych. W oknie wprowadzania nowych danych kontaktowych należy wybrać z rozwijalnej listy (zdefiniowanej w konfiguracji Narzędzia -> Opcje -> Ogólne -> Rodzaje kontaktów) rodzaj wprowadzanego kontaktu. Następnie należy zaznaczyć, czy kontakt ten będzie kontaktem domyślnym. W dalszej kolejności należy wprowadzić kontakt. W polu adres można wybrać adres firmy związany z danym kontaktem oraz w polu krótki opis można wprowadzić opis danego kontaktu. W sekcji Cele należy określić cel wprowadzanego kontaktu (jeden z domyślnych lub jeden ze zdefiniowanych w konfiguracji celów). Tak przypisane cele do kontaktów pomogą w sprawnej wysyłce korespondencji seryjnej lub wysyłce efaktury.

30 29 Budowa modułu CRM Import danych z GUS: W wersji 9.3 dodano funkcjonalność autouzupełniania podstawowych danych wprowadzanego do bazy kontrahenta. Formularz nowego kontrahenta został wyposażony w pole Dane z GUS. Rys. 21 Pole Dane z GUS na formularzu kontrahenta. W celu pobrania danych kontrahenta z bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego należy na formularzu kontrahenta wpisać Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) a następnie kliknąć przycisk Dane z GUS. Czynność ta wywołuje okno pomocnicze: Rys. 22 Okno pośrednie. W celu pobrania danych na formularz kontrahenta należy wpisać kod captcha (pole to jest wymagane i inaczej nie dojdzie importu danych z bazy Głównego Urzędu

31 30 Budowa modułu CRM Statystycznego do bazy danych enova) i zaakceptować czynność przyciskiem Pobierz dane. Rys. 23 Formularz kontrahenta Pole Kod nie jest uzupełniane automatycznie i pozostaje w nim?. Kod należy wpisać ręcznie, jeżeli zostanie pozostawiony w nim? kod zostanie nadany automatycznie. Pola, do których zostaną zaimportowane dane to: nazwa, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, poczta, gmina, powiat, województwo, kraj. Należy pamiętać, że dane pobrane z bazy GUS to dane rejestrowe przedsiębiorstwa. Po pobraniu danych kontrahenta z bazy Głównego Urzędu Statystycznego pojawia się w górnym menu Pokaż lokalizację : Rys. 24 Przycisk Pokaż lokalizację na formularzu kontrahenta.

32 31 Budowa modułu CRM Funkcjonalność ta daje możliwość pokazania lokalizacji danego kontrahenta za pomocą Google Maps Zakładka CRM Zawiera zestawienie wszystkich operacji przeprowadzanych na danym kontrahencie w ramach modułu CRM. Prezentowane będą tutaj wszystkie aktywności, projekty, etc. w których kontrahent brał udział. Szczegółowy opis składowych folderu i sposobu ich dodawania znajduje się w kolejnych rozdziałach Zakładka Adres do korespondencji Zgodnie ze swoim tytułem zawiera dodatkowe dane adresowe kontrahenta. Jej rozwinięciem jest opisana w dalszej części podręcznika funkcjonalność Lokalizacje kontrahentów Zakładka Dane kontaktowe Rys. 25 Dane kontaktowe kontrahenta. Formatka zawiera listę osób kontaktowych. Służy ona do wprowadzania danych konkretnych osób reprezentujących kontrahenta np. przedstawicieli handlowych. Wygląd list można modyfikować korzystając z organizatora list, który w tym widoku dostępny jest w menu kontekstowym, widocznym po kliknięciu prawym klawiszem myszy w obszar listy (funkcjonalność ta jest

33 32 Budowa modułu CRM ogólnosystemowa). Pozycje na liście dodaje się przez kliknięcie przycisku, który otwiera nowy formularz. Rys. 26 Formularz osoby kontaktowej. Zakładka Ogólne służy do rejestrowanie podstawowych danych na temat osoby kontaktowej. 7.2 Zakładka Zadania Jeśli osoba kontaktowa jest zaangażowana w konkretne zadanie, można zaznaczyć tę informację dodając nowy rekord na zakładce Zadania (dokładny opis dodawania zadań znajduje się w oddzielnym rozdziale). Nie można przypisać w tym miejscu osoby do już utworzonego zadania, a jedynie wprowadzić nowe. Aby przypisać nową osobę do istniejącego zadania należy skorzystać z formularza zadań. To samo dotyczy wypożyczeń, zdarzeń i zleceń serwisowych. Wyboru aktywności, z którą należy powiązać wprowadzaną osobę dokonujemy poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w polu Nowy. Ten sam efekt można uzyskać po wybraniu Czynności-> Dodaj zadanie, gdzie użytkownik poproszony zostanie o podanie definicji nowoutworzonej aktywności.

34 33 Budowa modułu CRM Rys. 27 Dodanie aktywności za pomocą Czynności. Rys. 28 Dodawanie podmiotu powiązanego z poziomu formularza. Dodane rekordy widoczne będą zarówno z poziomu kontrahenta (Widoczne w module CRM Kontrahenci konkretny kontrahent Zakładka CRM Aktywności powiązane) jak i zadania (Widoczne w module CRM Zadania/Zdarzenia konkretne zdarzenie/zadanie Zakładka Podmioty powiązane ). Jeśli osoba kontaktowa jest zaangażowana w konkretne zadanie, można zaznaczyć tę informację, dodając nowy rekord na zakładce Zadania (dokładny opis dodawania zadań znajduje się w oddzielnym rozdziale). Nie można przypisać w tym miejscu osoby do już utworzonego zadania, a jedynie wprowadzić nowe. Aby przypisać nową osobę do istniejącego zadania należy skorzystać z formularza zadań. To samo dotyczy wypożyczeń, zdarzeń i zleceń serwisowych. Wyboru aktywności, z którą należy powiązać wprowadzaną osobę dokonujemy poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w polu Nowy. Ten sam efekt można uzyskać po wybraniu Czynności Dodaj zadanie, gdzie użytkownik poproszony zostanie o podanie definicji nowoutworzonej aktywności.

35 34 Budowa modułu CRM Rys. 29 Dodanie aktywności za pomocą Czynności. 7.3 Zakładka Projekty Zawiera listę projektów przypisanych do danej osoby kontaktowej. Z tego miejsca można podglądnąć istniejące projekty jak również utworzyć nowe. Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się w dalszej części instrukcji. 7.4 Zakładka Uwagi Na zakładce Uwagi można zanotować dodatkowe informacje związane z konkretną osobą. 7.5 Zakładka Dostęp WWW Zakładka Dostęp WWW służy do określenia dostępu osoby kontaktowej do aplikacji enovanet (szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w oddzielnej instrukcji poświęconej temu modułowi). 7.6 Zakładka CRM ->Kontrahenci powiązani W przypadku, kiedy jedna osoba kontaktowa współpracuje bądź powiązana jest z wieloma kontrahentami, można wprowadzić taką informację w tym miejscu. Po wybraniu opcji pojawi się okno, gdzie będzie można wybrać kontrahenta do którego przypisany będzie osoba kontaktowa wraz ze wskazaniem stanowiska. Parametr Główny określa, który kontrahent jest kontrahentem nadrzędnym dla osoby kontaktowej. Lista osób kontaktowych dostępna jest także jako osobna lista Osoby w module CRM. Po kliknięciu w kafelek Osoby, otwarta zostanie lista wszystkich osób kontaktowych zarejestrowanych w systemie. Listę można filtrować wg wartości wybranych w polach Kontrahent i Kontakty (aktualne, nieaktualne, wszystkie).

36 35 Budowa modułu CRM Nową osobę można powiązać z kontrahentem, także przy użyciu listy Osoby, dostępnej bezpośrednio z modułu CRM Zakładka Uwagi na formularzu Kontrahenta Służy do wprowadzania dodatkowych, opisowych danych na temat kontrahenta Zakładka kody kreskowe na formularzu Kontrahenta W tym miejscu można zapisać dodatkowe dane kontaktowe. Automatycznie jest tutaj kopiowane dane wpisane na zakładce ogólnej. Pozostałe zakładki widoczne na formularzu kontrahenta nie są powiązane z modułem CRM, a opis ich funkcjonalności można znaleźć w instrukcji do modułów Handel, Księgowość oraz Członkowie. 7.7 Dodatkowe czynności na kartotece/liście kontrahenta Kopiowanie kontrahenta Zarówno formularz jak i lista kontrahentów pozwala użytkownikowi w łatwy sposób kopiować kartoteki kontrahentów. W tym celu należy na liście zaznaczyć odpowiedni rekord a następnie wybrać Czynności-> Kopiowanie kontrahenta. Dane wcześniej zaznaczonego kontrahenta zostaną skopiowane do nowo utworzonego formularza. Taki sam efekt można osiągnąć po otwarciu kartoteki kontrahenta i wybraniu tej samej opcji w Czynnościach Dodawanie aktywności/dokument Istnieje możliwość utworzenia nowej aktywności/dokumentu dla kolekcji lub pojedynczego kontrahenta z poziomu listy lub formularza. W tym celu należy zaznaczyć/otworzyć kontrahenta, a następnie wybrać z Czynności-> Dodaj aktywność/utwórz dokument. Po czym zostanie otwarte nowo okno aktywności/dokumentu o wybranej definicji. Więcej na temat typów aktywności znajduje się w kolejnym rozdziale.

37 36 Budowa modułu CRM Dodawanie opiekuna Opcja ta służy do dodania opiekuna kontrahenta czyli powiazania operatora z kartoteką kontrahenta/ów, szczegółowe informacje na temat tej funkcjonalności znajdują się w specjalnie przygotowanym rozdziale instrukcji. 7.8 Ustawienia Ustawienia związane z pracą kartotek kontrahentów znajdują się w konfiguracji programu menu Narzędzia-> Opcje (Ctrl+F9)-> Kontrahenci i Urzędy, gdzie operator może: określić sposób tworzenia kodu kontrahentów; określić sposób zachowania programu przy pojawieniu się dwóch takich samych numerów NIP; określenie możliwości blokowania, łączenia kartotek kontrahenta; sposobu zachowania się lokalizatora internetowego z opcji Pokaż lokalizację; Filtr kontrahentów na operatorze Dodatkową funkcjonalnością związaną z kontrahentami jest Filtr kontrahentów na operatorze. Po wejściu w Narzędzia-> Opcje-> Systemowe-> Operatorzy->po otwarciu konkretnego operatora i przejściu na zakładkę filtrowanie istnieje możliwość ograniczenia widoku konkretnemu operatorowi do zawężonej listy kontrahentów. Np. Jeżeli operator ma widzieć wyłącznie kontrahentów zaczynających się na literę a, w filtrze należy napisać: [Kod] Like 'a%'. Poprawność zastosowanego filtra można zweryfikować wybierając przycisk sprawdź (pokaże się ograniczona lista). Rys. 30 Filtr kontrahentów na operatorze.

38 37 Budowa modułu CRM Narzędzie to, w powiązaniu z mechanizmem cech grupujących, umożliwia np. pogrupowanie kontrahentów na regiony kraju, kategorię, odbiorców czy też dostawców, etc. W przypadku filtrowania kontrahentów po cesze grupującej składnia filtru wygląda następująco: Feaures.XXXX== YYYY. Gdzie Features oznacza odwołanie się do cechy grupującej, XXXX oznacza nazwę cechy, a YYYY oznacza wartość cechy. Np.: Features.Region== wschód, oznacza to tyle, że wyświetleni zostaną Ci kontrahenci, którzy przypisani zostali do cechy Region i została im nadana wartość wschód.

39 38 Budowa modułu CRM 8 Lokalizacje kontrahentów Kolejną dostępną listą w module CRM są lokalizacje kontrahenta, która posiada zdefiniowane dwa filtry danych. Listę można przeszukiwać pod kątem konkretnego kontrahenta, bądź też pod kątem aktywności lokalizacji. Rys. 31 Filtr listy lokalizacji kontrahenta. Nową lokalizację można powiązać z kontrahentem, także z poziomu formularza kontrahenta na zakładce CR ->Lokalizacje. Zdarza się, że kontrahent, poza siedzibą główną i adresem korespondencyjnym, posiada jeszcze inne lokalizacje. Do wprowadzenia informacji o nich, służy formularz Lokalizacje. Po kliknięciu przycisku formularz. otworzy się nowy

40 39 Budowa modułu CRM Rys. 32 Formularz lokalizacji. 8.1 Zakładka Ogólne Jest ono podzielone na trzy części. Pierwsza część Ogólne zawiera: Kod kod lokalizacji np. Mag1 dla magazynu pierwszego; Nazwa nazwa lokalizacji np. Magazyn 1; Kontrahent nazwa kontrahenta, którego dotyczy lokalizacja. Nazwę należy wybrać z listy; Uwagi dodatkowe informacje na temat wybranej lokalizacji; W sekcji Adres znajdują się standardowe pola do przechowywania danych adresowych. Ostatnia część Aktywność służy do określenia, czy dana lokalizacja jest aktywna czy też nie. Informacja ta służy do filtrowania listy.

41 40 Budowa modułu CRM 8.2 Zakładka Urządzenia Służy do dodania urządzenia powiązanego z dana lokalizacją. Może to być np.: wózek widłowy, wszelkiego rodzaju maszyny, urządzenia etc. Jako że urządzenia są ściśle związane z funkcjonalnością modułu Serwis oraz Wypożyczenia zapraszamy do zapoznania się z instrukcją powyższych modułów. 8.3 Zakładka Zadania Bezpośrednio z poziomu lokalizacji można utworzyć dowolną aktywność za pomocą przycisku. (dokładny opis dodawania zadań/zdarzeń znajduje się w kolejnym rozdziale). Aktywność utworzona z listy zadań formularza lokalizacji zostanie zainicjowana danymi z lokalizacji, mianowicie: kodem kontrahenta oraz nazwą lokalizacji. Rys. 33 Dodawanie aktywności z poziomu Lokalizacji.

42 41 Budowa modułu CRM 9 Osoby Kolejną składową modułu CRM stanowi lista osób kontaktowych kontrahenta. Służy ona do wprowadzania danych konkretnych osób reprezentujących kontrahenta np. przedstawicieli handlowych osób z którymi się kontaktujemy w relacjach z firmą lub do których pragniemy dotrzeć. Na liście istnieje możliwość ograniczenia zakresu wyświetlanych danych do osób związanych z konkretnym kontrahentem, według stopnia aktualności kontaktu lub dla osób kontaktowych będących wizytówką. Rys. 34 Filtry listy osób kontaktowych. Po wybraniu przycisku, otworzy się nowy formularz:

43 42 Budowa modułu CRM Rys. 35 Formularz osoby kontaktowej. 9.1 Zakładka Ogólne Służy do rejestrowanie podstawowych danych na temat osoby kontaktowej. Takich jak: nazwisko, imię, stanowisko oraz informacje adresowo-kontaktowe. W celu zablokowania kartoteki osoby kontaktowej należy zaznaczyć parametr, który zmieni swoją wartość na tak. Istnieje możliwość filtrowania danych po tym stanie na liście osób kontaktowych. 9.2 Zakładka Zadania Jeśli osoba kontaktowa jest zaangażowana w konkretne zadanie, można zaznaczyć tę informację dodając nowy rekord na zakładce Zadania. Nie można tam przypisać osoby, do już utworzonego zadania, a jedynie wprowadzić nowe. Aby przypisać nową osobę do istniejącego zadania należy skorzystać z formularza zadań. To samo dotyczy wypożyczeń, zdarzeń i zleceń serwisowych. Wyboru aktywności, z którą chcemy powiązać wprowadzaną osobę, dokonujemy poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w polu Nowy. Ten sam efekt można uzyskać po wybraniu na liście Czynności-> Dodaj zadanie, gdzie użytkownik poproszony zostanie o podanie definicji nowoutworzonej aktywności.

44 43 Budowa modułu CRM Rys. 36 Dodanie aktywności za pomocą Czynności. Rys. 37 Dodawanie aktywności z poziomu osoby kontaktowej. 9.3 Zakładka Projekty Zawiera listę projektów przypisanych do danej osoby kontaktowej. Z tego miejsca można podglądnąć istniejące projekty jak również utworzyć nowe. Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się w dalszej części instrukcji. 9.4 Zakładka Uwagi Na zakładce Uwagi można zanotować dodatkowe informacje związane z konkretną osobą.

45 44 Budowa modułu CRM 9.5 Zakładka Dostęp WWW Zakładka Dostęp WWW służy do określenia dostępu osoby kontaktowej do aplikacji enovanet (szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w oddzielnej instrukcji poświęconej temu modułowi). 9.6 Zakładka CRM ->Kontrahenci powiązani W przypadku, kiedy jedna osoba kontaktowa współpracuje bądź powiązana jest z wieloma kontrahentami, można wprowadzić taką informację w tym miejscu. Po wybraniu opcji pojawi się okno, gdzie będzie można wybrać kontrahenta do którego przypisany będzie osoba kontaktowa wraz ze wskazaniem stanowiska. Parametr Główny określa, który kontrahent jest kontrahentem nadrzędnym dla osoby kontaktowej. Dla wygody użytkowników Osoby zostały umieszczone również na kartotece kontrahenta (temat ten był opisywany w poprzednim rozdziale). Nową osobę można utworzyć z pozycji formularza Kontrahenta na zakładce Dane kontaktowe.

46 45 Budowa modułu CRM 10 Zdarzenia- czyli rejestrowanie kontaktów z kontrahentem Jedną z dwóch składowych aktywności związanych z kontrahentami są zdarzenia. Stanowią one podstawowy element rejestracji kontaktów z klientami. Poprzez odpowiednią definicje zdarzenia rejestrowane będą między innymi: notatka z rozmowy telefonicznej czy też spotkania, zarejestrowanie korespondencji przychodzącej etc. Istnieje wiele sposobów na dodanie kontaktu. z listy zdarzeń, po czym należy uzupełnić informacje o kontrahencie i przedstawicielu; z listy zadań na formularzu kontrahenta bądź przedstawiciela Lista zdarzeń Do przeglądania wszystkich zdarzeń zarejestrowanych w systemie służy lista Zdarzenia w folderze CRM. Rys. 38 Lista zdarzeń. Lista zdarzeń posiada standardowy zestaw filtrów umożliwiający wyszukanie pozycji wg następujących kryteriów:

47 46 Budowa modułu CRM Okres pozwala na wybranie zakresu dat w jakich mieści się zdarzenie. Ponieważ zdarzenie posiada swój okres trwania (datę początkową i końcową) zdarzenie musi albo całkowicie mieścić się w zadanym okresie lub przynajmniej zachodzić na wybrany okres. Inaczej mówiąc wybranie okresu oznacza, że data początkowa zdarzenia nie może być późniejsza niż koniec wybranego okresu a data końcowa zdarzenia nie może być wcześniejsza niż początek wybranego okresu. Aby wyświetlić wszystkie zdarzenia niezależnie od daty, należy skasować zawartość pola Okres (pojawi się na nim napis (wszystko)); Definicja zadania umożliwia wyświetlenie zdarzeń tylko jednego rodzaju (np. tylko notatek z rozmów telefonicznych). W standardowej konfiguracji dostępne są trzy rodzaje zdarzeń: kontakt (KON), notatka (NOT) oraz korespondencja (KORESP). Stworzenie większej liczby definicji zdarzeń jest możliwe w konfiguracji. Aby wyświetlić wszystkie zdarzenia, niezależnie od rodzaju, należy pozostawić pole Definicja puste; Kontrahent umożliwia wyświetlenie zdarzeń dotyczących wybranego kontrahenta. Aby wyświetlić wszystkie zdarzenia, niezależnie od kontrahenta, należy pozostawić pole Kontrahent puste; Osoba umożliwia wyświetlenie zdarzeń dotyczących wybranego przedstawiciela (osoby). Aby wyświetlić wszystkie zdarzenia, niezależnie od osoby, należy pozostawić pole Osoba puste; Prowadzący umożliwia wyświetlenie zdarzeń dotyczących wybranej osoby prowadzącej (nadzorującej). Aby wyświetlić wszystkie zdarzenia, niezależnie od prowadzącego, należy pozostawić pole Prowadzący puste (aktualny operator musi mieć dostęp, co najmniej do podglądu zdarzeń; Wykonujący umożliwia wyświetlenie zdarzeń dotyczących wybranego operatora. Aby wyświetlić wszystkie zdarzenia, niezależnie od operatora, należy pozostawić pole Wykonujący puste (aktualny operator musi mieć dostęp, co najmniej do podglądu zdarzeń; Uwzględniaj dla roli- w przypadku wypełnienia pola Wykonujący możliwe jest poszerzenie filtrowania listy o rolę do której należy operator. W takiej kombinacji zostaną pokazane aktywności do których przypisany jest operator jako wykonujący jak również aktywności przypisane dla roli, którą posiada operator (wykonujący) Stan zadania umożliwia wyświetlenie zdarzeń w odpowiednim stanie (np. bufor, zatwierdzony). Jako, że każda z definicji zdarzeń może posiadać różne stany, w pierwszej kolejności należy wybrać definicję w której stosowany będzie filtr stan zadania. Pozostawienie pola pustego oznacza wyświetlenie wszystkich stanów; Stan realizacji umożliwia wyświetlenie otwartych, zamkniętych bądź wszystkich zdarzeń;

48 47 Budowa modułu CRM Projekt CRM wybranie projektu pozwala na wyświetlenie zdarzeń podpiętych do wskazanego projektu (pozostawienie pola pustego powoduje wyświetlenie wszystkich zdarzeń, niezależnie od projektu); Szukaj w treści jest to specjalny filtr pozwalający szukać zdarzeń na podstawie słów zawartych w treści. Przeszukiwana jest zawartość pól Nazwa (Temat), Opis i Uwagi. Wyświetlone zostaną te zdarzenia, w których każde z wpisanych w tym filtrze słów wystąpi, co najmniej raz w dowolnym z powyższych pól. Wielkość liter nie ma znaczenia. Rola- lista wyboru ról. Po wybraniu tego parametru wyświetlone zostaną aktywności przypisane do roli. Uwzględniaj operatorów- w przypadku wypełnienia pola Rola możliwe jest poszerzenie filtrowania listy o operatorów, którzy mają przypisaną wybraną rolę Dodawanie nowego zdarzenia Na pasku narzędzi znajduje się przycisk. Jego wciśnięcie powoduje dodanie nowego zdarzenia domyślnego rodzaju (o domyślnej definicji). W standardowej konfiguracji domyślnym zdarzeniem jest kontakt (KON). W celu dodania zdarzenia innego rodzaju (o innej definicji) niż domyślny należy: Wcisnąć strzałkę menu rozwijanego obok przycisku [Nowy] i wybrać odpowiednią definicję; Lub wcisnąć klawisz <Insert> i wybrać odpowiednią definicję; Lub wybrać Nowy z menu kontekstowego na liście (prawy klawisz myszy) i wybrać odpowiednią definicję; 10.3 Wypełniane dane na formularzu zdarzenia Po utworzeniu nowego zdarzenia należy uzupełnić informacje na poszczególnych zakładkach. W zależności od konfiguracji definicji zdarzeń (Narzędzia-> Opcje->CRM-> Definicje dokumentów-> Definicje zdarzeń), wygląd formularza może wyglądać różnie. W załączonych przykładach wykorzystywane są ustawienia dla standardowych definicji zdarzenia.

49 48 Budowa modułu CRM Zakładka Ogólne Zakładka Ogólne zawiera podstawowe informacje dotyczące wprowadzanego zdarzenia. Rys. 39 Formularz zdarzenia. W sekcji Numer, widnieją informacje o: zastosowanej definicji zdarzenia (w załączonym obrazku jest to KON); numerze zdarzenia; serii zdarzenia; Znak? na końcu numeru oznacza, że dane nie zostały jeszcze zapisane do bazy danych. Dopiero po zapisaniu zmian, zostanie przydzielony kolejny numer zdarzenia w ramach definicji. W sekcji Kontakt znajdują się dane kontaktowe ze strony klienta oraz operatorów odpowiedzialnych ze strony programu:

50 49 Budowa modułu CRM Kontrahent kontrahent, którego dotyczy zdarzenie. Może zostać wprowadzony poprzez wpisanie kodu, nazwy lub numeru NIP. Kontrahenta można również wybrać z listy; Przedstawiciel osoba ze strony kontrahenta odpowiedzialna za kontakt. Należy wybrać osobę z listy kontaktów zapisanych na formularzu kontrahenta. Można również w tym miejscu dodać nowego przedstawiciela kontrahenta (przez wybranie Nowy z menu kontekstowego na polu Przedstawiciel za pomocą kombinacji klawiszy <Shift>+<F4>) Można wybrać jako przedstawiciela dane z wprowadzonych wizytówek, wystarczy zaznaczyć parametr Wizytówki na liście wyboru; Wykonujący operator, który wykonał daną aktywność (np. przeprowadził rozmowę, odebrał fax itp.); Prowadzący operator, który jest odpowiedzialny za nadzorowanie tego zdarzenia. Często będzie to ten sam operator, co Wykonujący. W sekcji Daty określane zostały ramy czasowe trwania zdarzenia: Rozpoczęcie- określa datę wraz z godziną rozpoczęcia zdarzenia; Zakończenie- określa datę wraz z godziną zakończenia zdarzenia; Całodzienne- określa, czy zdarzenie trwa całą dobę (zaznaczenie tego parametru spowoduje automatyczne przestawienie godzin rozpoczęcia oraz zakończenia); Czas wykonania- określa czas jaki został przeznaczony na realizację zdarzenia. Możliwe jest ustawienie opcji automatycznego zliczania czasu wykonania zdarzenia (Narzędzia-> Opcje-> CRM-> Definicje dokumentów-> Definicje zdarzeń-> Otworzyć definicję-> Zakładka Opcje -> parametry: Dostępny stoper oraz Automatyczny stoper ); W sekcji Opis należy wprowadzić: Nazwa krótki opis (tytuł) zdarzenia, służący np. do przeszukiwania na liście. Typowe tytuły dla zdarzeń można zapamiętać na liście pomocniczej w celu wybierania ich na różnych zdarzeniach (należy w tym celu wcisnąć na nazwie prawy klawisz myszy i wybrać odpowiednią opcję z menu). Opis dokładny opis zdarzenia W sekcji Stan należy wprowadzić: Priorytet określa ważność zdarzenia. Listę priorytetów zdarzenia można określić w konfiguracji konkretnego zdarzenia (Narzędzia-> Opcje-> CRM->

51 50 Budowa modułu CRM Definicje dokumentów-> Definicje zdarzeń). Standardowo zdarzenia mają trzy priorytety: Niski, Średni i Wysoki; Stan określa stan zdarzenia. Listę priorytetów zdarzenia można określić w konfiguracji konkretnego zdarzenia (Narzędzia-> Opcje-> CRM-> Definicje dokumentów-> Definicje zdarzeń).standardowo zdarzenia mają dwa stany: Bufor i Zamknięte; Aktywny jest powiązane bezpośrednio ze stanem zdarzenia i określa, czy dane zdarzenie podlega jeszcze zmianom czy zostało już zamknięte. W standardowej konfiguracji stan Bufor oznacza zdarzenie aktywne, a stan Zamknięte nieaktywne. Jeżeli na zdarzeniu został wybrany stan, który jest nieaktywny (w standardowej konfiguracji: Zamknięte ), to zdarzenie zostaje zablokowane do edycji (nie można go modyfikować). Aby zmienić stan zadania na aktywne (popularnie mówiąc cofnąć zdarzenie do bufora ) należy na formularzu zdarzenia, z menu Czynności wybrać opcję Zmień stan Zakładka Dodatkowe Sekcja Projekt zawiera: Projekt informacja o projekcie, do jakiego przypisane jest zdarzenie. Pole nie jest wymagane, co oznacza, że zdarzenie nie musi być powiązane z konkretnym projektem (więcej informacji na temat Projektów znajduje się w kolejnym rozdziale); Etap projektu jeżeli wybrany został projekt, to w tym miejscu określa się z realizacją jakiego etapu projektu związane jest zdarzenie; Kampania jeżeli na zdarzeniu został wybrany projekt, wyświetlana jest informacja o kampanii, do której przynależy projekt (więcej informacji na temat Kampanii znajduje się w kolejnym rozdziale); Korespondencja pozwala na przypisanie korespondencji seryjnej do zdarzenia (więcej informacji na temat Korespondencji znajduje się w kolejnym rozdziale); Lokalizacja- pozwala na wybranie lokalizacji, której dotyczy realizacja zdarzenia. W przypadku, gdy użytkownik powiązał zdarzenie z błędnym projektem należy wybrać z menu Czynności-> Usuń

52 51 Budowa modułu CRM powiązanie z projektem (Shift+F8), bądź wyczyścić pole Projekt. Istnieje możliwość dodania zadania do projektu z poziomu listy zadań/zdarzeń. Po zaznaczeniu aktywności i wybraniu na liście Czynności->Dodaj do projektu, użytkownik będzie poproszony o wybranie odpowiedniego projektu. W przypadku gdy dana aktywność miała przypisany inny projekt istnieje możliwość nadpisania go nowo wybranym rekordem. Sekcja Przewidywana wartość przeznaczona jest do określenia wartości kosztów i przychodów związanych z realizacją danego zdarzenia. Pole planowany koszt służy do wprowadzenia ręcznie kwot jakie firma jest w stanie ponieść przy realizacji danego zdarzenia; Pole planowany przychód służy do wprowadzenia ręcznie kwot jakie firma planuje zyskać podczas realizacji danego zdarzenia; Pole Poniesiony koszt (wyliczane) prezentuje wartości sumaryczne dokumentów powiązanych z danym zdarzeniem, które zostały uznane jako kosztowe. Wartości pobierane są z zakładki Dokumenty (szczegółowy opis znajduje się w opisie zakładki Dokumenty); Pole Uzyskany przychód (wyliczane) prezentuje wartości sumaryczne dokumentów powiązanych z danym zdarzeniem, które zostały uznane jako przychodowe. Wartości pobierane są z zakładki (szczegółowy opis znajduje się w opisie zakładki Dokumenty). W przypadku powiązania wielu zdarzeń/zadań w jeden projekt wartość pól Poniesiony koszt oraz Uzyskany przychód są sumowane na poziomie projektu. Taki sam mechanizm istnieje podczas powiązania wielu projektów w jedną kampanię. Pole Uwagi można wykorzystać do wpisania dodatkowych informacji np. komentarzy osoby prowadzącej Zakładka Zadania powiązane Funkcjonalność ta służy do powiązywania ze sobą zdarzeń oraz zadań (aktywności). Na przykład klient dzwoni i powołuje się na rozmowę przeprowadzoną w ubiegłym tygodniu, chcąc kontynuować temat. Można odszukać notatkę z tej rozmowy i notatkę

53 52 Budowa modułu CRM z dzisiejszej rozmowy (w tej samej sprawie) dodać jako zdarzenie powiązane. W tym celu należy wybrać w menu Czynności-> Dodaj istniejące zadanie powiązane, skąd można wybrać istniejące zadania/zdarzenia. Jeżeli dodatkowo po rozmowie umówione zostało spotkanie, można je zarejestrować jako zadanie powiązane z tą rozmową. W tym celu należy utworzyć nowe zdarzenie/zadanie z pozycji zakładki Zadania powiązane oraz wypełnić dane. Dzięki takiemu rozwiązaniowi wszystkie zadania i zdarzenia związane z konkretną sprawą można ze sobą powiązać w jeden wątek. Wszystkie te zadania i zdarzenia będą widoczne na liście powiązanych co pozwoli na wygodny wgląd w całą historię kontaktu. Zadania i zdarzenia powiązane należy wykorzystywać wówczas, gdy chcemy połączyć wiele załatwianych spraw w jeden wątek, a nie ma uzasadnienia do tworzenia na to oddzielnego projektu (np. drugi telefon od klienta w tej samej sprawie należałoby powiązać z poprzednim, ale zwykle nie ma konieczności tworzenia dla rozmowy telefonicznej projektu) Zakładka Dokumenty Zakładka Dokumenty powiązane służy do rejestrowania dokumentów handlowych (faktury, dokumenty magazynowe, oferty itp.) oraz wszelkie dokumenty z ewidencji dokumentów związanych z danym zadaniem. Wprowadzone tutaj dokumenty wpływają w bezpośredni sposób na pola poniesiony koszt oraz Uzyskany przychód z zakładki Dodatkowe, które pomagają na określenie rentowności prowadzonych przedsięwzięć. Jak już było wcześniej wspominane wartości wyżej wymienionych pól są sumowane na poziome projektu, do którego przypisane są zdarzenia/zadania. Poniżej zostanie opisany przypadek dodania dokumentu zamówienia przez kontrahenta Abc towaru XXX. W celu dodania dokumentu handlowego do zdarzenia należy: Przejść na zakładkę Dokumenty oraz wybrać, po czym otworzy się okno;

54 53 Budowa modułu CRM Rys. 40 Dodawanie dokumentu powiązanego. Pole Zadanie wskazuje na zdarzenie, do którego będzie dodawany dokument. Kliknąć w polu Dokument strzałkę, po czym pokazane zostaną wszystkie dostępne dokumenty handlowe. Wybrać opcję, co spowoduje otworzenie formularza dokumentu zakupu (Istnieje możliwość powiązania już istniejącego dokumentu) polu Kontrahent, należy wprowadzić kontrahenta (w tym przypadku Abc ). Dodać nową pozycję (w tym przypadku asortyment XXX ).

55 54 Budowa modułu CRM Rys. 41 Dokument zakupu. Nowo utworzony dokument należy wybrać z listy (podświetlając dokument i wybierając OK, bądź klikając go dwukrotnie). W rezultacie zostanie zaczytany dokument zakupu jako dokument powiązany do zdarzenia CRM, gdzie: Rys. 42 Powiązanie dokumentu zakupu ze zdarzeniem. Zadanie- oznacza zdarzenie do którego dodawany jest dokument;

56 55 Budowa modułu CRM Dokument- oznacza numer dokumentu handlowego, który jest powiązywany; Wartość (pole wyliczane)- określa jaka wartość zostanie przeniesiona na zakładkę Dodatkowe do pól poniesiony koszt oraz uzyskany przychód. Domyślnie przenoszone są wartości brutto dokumentów, istnieje jednak możliwość zmiany liczenia dokumentów na netto w konfiguracji (Narzędzia-> Opcje-> CRM-> Definicje dokumentów-> Definicje zdarzeń-> Otworzyć definicję-> Zakładką Opcje -> Parametr Wartość ). Data (pole nieedytowalne)- zawiera informację o dacie dokumentu; Rodzaj dokumentu- wybranie opcji Dokument handlowy uaktywnia dodatkową zakładkę na formularza zdarzenia (Pozycje), która umożliwia edytowanie pozycji dokumentu połączonego z aktywnością. Jest to pełen tryb edycji taki sam jak na dokumencie handlowy. Rys. 43 Zakładka Pozycje na formularzu zdarzenia. Sumowanie wartości- pozwala określić czy dany dokument jest dokumentem przychodowym, kosztowym, bądź przychodowo-kosztowym; Kopiowanie dokumentu- określa sposób zachowania się połączonego dokumentu w momencie kopiowania zdarzenia/zadania. W przypadku wybrania opcji Kopiowanie, za każdym razem kiedy kopiowana będzie aktywność, kopiowany będzie również dokument (z nowym numerem). Nowoutworzony dokument zakupu zostanie dodany do bazy (będzie miał nadany numer) dopiero po zapisaniu zdarzenia. Spowodowane jest to tworzeniem dokumentu pośrednio z poziomu zdarzenia.

57 56 Budowa modułu CRM Zakładka Pracownicy i zasoby W przypadku gdy zdarzenie wymagało zaangażowania pracowników lub sprzętu, wówczas informację o tym można zapisać na zakładce Pracownicy i zasoby. Istnieje możliwość dodania nowego zasobu na dwa sposoby: Klikając w opcję, po czym otworzone zostanie nowe okno: Rys. 44 Dodawanie zasobu. Gdzie należy uzupełnić następujące informacje: Zasób- lista dostępnych zasobów. Dostępne są 4 ewidencje : Ewidencja środków trwałych, Ewidencja wyposażenia, Pracownicy, Urządzenia; Nazwa (pole nieedytowalne)- oznacza nazwę zasobu; Kod (pole nieedytowalne)- oznacza kod zasobu; Typ (pole nieedytowalne)- oznacza typ zasobu; Rezerwowany- po zaznaczeniu tej opcji możliwe jest określenie rezerwacji danego zasobu na określony czas od dnia, do dnia na określony okres godzin. W przypadku zaznaczenia tej opcji nie będzie możliwości wykorzystania danego zasobu na innych zadaniach, zdarzeniach, etc. Zadanie- określa zdarzenie/zadanie, do którego przypisany zostanie zasób; Projekt- określa projekt, do którego przypisany zostanie zasób;

58 57 Budowa modułu CRM Wybierając z menu Czynności Dodaj zasób (<Shift+F12>) w formie graficznej. Rys. 45 Dodawanie zasobu w formie kalendarza. Okno otwiera się na aktualnej dacie. Na powyższym obrazie widać wcześniej dodany zasób. Skrajna lewa kolumna oznacza nazwę zasobu. Nad listą zasobów widnieją filtry do zarządzania widokiem kalendarza, możliwe jest wyświetlenie wszystkich czterech typów ewidencji lub tylko wybranych. Szczegółowy opis Zasobów znajduje się w późniejszym rozdziale. W celu dodania zasobu za pomocą kalendarza, należy zaznaczyć myszką okres rezerwacji zasobu (poprzez kliknięcie na godzinę rozpoczynającą rezerwację zasobu i przeciągnięcie kursora do godziny kończącej rezerwację),a następnie kliknąć OK. W rezultacie powyższych operacji do zdarzenia zostały dodane dwa zasoby.

59 58 Budowa modułu CRM Rys. 46 Dodane zasoby Zakładka Podmioty powiązane Funkcjonalność podmioty powiązane daje możliwość przypisania wielu kontrahentów związanych z daną aktywnością. Np.: Prowadzone są spotkania z kontrahentem ABC na temat zakupu asortymentu XXX, a jednocześnie negocjowane są warunki dostawy od producenta Drynda na towar XXX. W takim przypadku na zdarzeniu/zadaniu związanym z kontrahentem ABC wejść na zakładkę podmioty powiązane i dodać kontrahenta Drynda jako kolejny podmiot. Aby tego dokonać można użyć: Edytowalnej listy (pozwala na wpisanie wartości z poziomu listy), gdzie należy wpisać w pole (lub wybrać z listy) Kontrahent nazwę kontrahenta oraz w kolumnie Osoba dane osoby kontaktowej. Rys. 47 Dodawanie podmiotu powiązanego z poziomu listy. Przycisku, po czym otworzy się formularz dodawania podmiotu. Należy uzupełnić na nim dane kontrahenta oraz osoby kontaktowej.

60 59 Budowa modułu CRM Rys. 48 Dodawanie podmiotu powiązanego z poziomu formularza. Dodane rekordy widoczne będą zarówno z poziomu kontrahenta Drynda (Widoczne w module CRM-> Kontrahenci-> konkretny kontrahent-> Zakładka CRM -> Aktywności powiązane) jak i osoby kontaktowej (Widoczne w modle CRM-> Osoby-> konkretna osoba-> Zakładka CRM -> Aktywności powiązane ) Zapytanie ofertowe (ZOF)- jako definicja służąca do ewidencjonowania ofertowania (wymaga jedynie licencji na CRM) Zdarzenie Zapytanie ofertowe stanowi definicję specjalnego rodzaju. Pozwala na wprowadzenie informacji o zapytaniu ofertowym od klienta wraz z listą towarów którymi jest zainteresowany. W tle powstanie dokument handlowy Zapytanie ofertowe (ZOO). Dokument ZOO dostępny jest na licencji CRM co sprawia, że osobie wprowadzającej w CRM zapytania od klienta wystarczy sama licencja na moduł CRM. Dzięki specjalnej definicji operator może bez dodatkowych kosztów utworzyć zdarzenie typu Zapytanie ofertowe, gdzie będzie mógł dodać dokument ZOO (Zapytania ofertowe od odbiorcy). W przypadku kiedy klient nabędzie licencję na handel bądź faktury, będzie mógł bez przeszkód przekształcić dokument ZOO do dokumentu magazynowego OO (Oferta od odbiorcy). Dodanie zdarzenia ZOF odbywa się w identyczny sposób jak pozostałe zdarzenia. Jedyna różnica formularzu polega na pojawieniu się funkcji, po kliknięciu w którego zostanie utworzony nowy

61 60 Budowa modułu CRM dokument ZOO. Dokument ten zawiera informacje na temat towarów, które klient chciałby nabyć.

62 61 Budowa modułu CRM 11 Zadania, czyli rejestrowanie planowanych aktywności z kontrahentem Kolejnym rodzajem aktywności związanych z kontrahentami są zadania. Stanowią one podstawowy element rejestracji operacji, które mają się wydarzyć w kontekście kontrahenta. Poprzez odpowiednią definicje zadania rejestrowane będą między innymi: zadanie, spotkanie, uczestnik spotkania Lista zadań Do przeglądania wszystkich zdarzeń zarejestrowanych w systemie służy lista Zadań w folderze CRM. Rys. 49 Lista zadań. Lista zadań posiada standardowy zestaw filtrów umożliwiający wyszukanie pozycji wg następujących kryteriów: Okres pozwala na wybranie zakresu dat w jakich mieści się zadanie. Ponieważ zadanie posiada swój okres trwania (datę początkową i końcową) zadanie musi albo całkowicie mieścić się w zadanym okresie lub przynajmniej zachodzić na wybrany okres. Inaczej mówiąc wybranie okresu oznacza, że data początkowa zadania nie może być późniejsza niż koniec wybranego okresu a data końcowa

63 62 Budowa modułu CRM zadania nie może być wcześniejsza niż początek wybranego okresu. Aby wyświetlić wszystkie zadania niezależnie od daty, należy skasować zawartość pola Okres (pojawi się na nim napis (wszystko)); Definicja zadania umożliwia wyświetlenie zadań tylko jednego rodzaju (np. tylko notatek z rozmów telefonicznych). W standardowej konfiguracji dostępne są trzy rodzaje zadań: zadanie (ZAD), spotkanie (SPO) oraz uczestnik spotkania (SPO_UCZ). Stworzenie większej liczby definicji zadań możliwe jest w konfiguracji. Aby wyświetlić wszystkie zadania, niezależnie od rodzaju, należy pozostawić pole Definicja puste; Kontrahent umożliwia wyświetlenie zadań dotyczących wybranego kontrahenta. Aby wyświetlić wszystkie zadania, niezależnie od kontrahenta, należy pozostawić pole Kontrahent puste; Osoba umożliwia wyświetlenie zadań dotyczących wybranego przedstawiciela (osoby). Aby wyświetlić wszystkie zadania, niezależnie od osoby, należy pozostawić pole Osoba puste; Prowadzący umożliwia wyświetlenie zadań dotyczących wybranej osoby prowadzącej (nadzorującej). Aby wyświetlić wszystkie zadania, niezależnie od prowadzącego, należy pozostawić pole Prowadzący puste (aktualny operator musi mieć dostęp, co najmniej do podglądu zadań); Wykonujący umożliwia wyświetlenie zadań dotyczących wybranego operatora. Aby wyświetlić wszystkie zadania, niezależnie od operatora, należy pozostawić pole Wykonujący puste (aktualny operator musi mieć dostęp, co najmniej do podglądu zadań); Uwzględniaj dla roli- w przypadku wypełnienia pola Wykonujący możliwe jest poszerzenie filtrowania listy o rolę do której należy operator. W takiej kombinacji zostaną pokazane aktywności do których przypisany jest operator jako wykonujący jak również aktywności przypisane dla roli, którą posiada operator (wykonujący) Stan zadania umożliwia wyświetlenie zadań w odpowiednim stanie (np. bufor, zatwierdzony). Jako, że każda z definicji zadań może posiadać różne stany, w pierwszej kolejności należy wybrać definicję w której stosowany będzie filtr stan zadania. Pozostawienie pola pustego oznacza wyświetlenie wszystkich stanów; Stan realizacji umożliwia wyświetlenie otwartych, zamkniętych bądź wszystkich zadań; Projekt CRM wybranie projektu pozwala na wyświetlenie zadań podpiętych do wskazanego projektu (pozostawienie pola pustego powoduje wyświetlenie wszystkich zadań, niezależnie od projektu); Szukaj w treści jest to specjalny filtr pozwalający szukać zadań na podstawie słów zawartych w treści. Przeszukiwana jest zawartość pól Nazwa (Temat),

64 63 Budowa modułu CRM Opis i Uwagi. Wyświetlone zostaną te zadania, w których każde z wpisanych w tym filtrze słów wystąpi, co najmniej raz w dowolnym z powyższych pól. Wielkość liter nie ma znaczenia. Rola- lista wyboru ról. Po wybraniu tego parametru wyświetlone zostaną aktywności przypisane do roli. Uwzględniaj operatorów- w przypadku wypełnienia pola Rola możliwe jest poszerzenie filtrowania listy o operatorów, którzy mają przypisaną wybraną rolę Dodawanie nowego zadania Na pasku narzędzi znajduje się przycisk. Jego wciśnięcie powoduje dodanie nowego zadania domyślnego rodzaju (o domyślnej definicji). W standardowej konfiguracji domyślnym zdarzeniem jest zadanie (ZAD). W celu dodania zadania innego rodzaju (o innej definicji) niż domyślny należy: Wcisnąć strzałkę menu rozwijanego obok przycisku [Nowy] i wybrać odpowiednią definicję; Lub wcisnąć klawisz <Insert> i wybrać odpowiednią definicję; Lub wybrać Nowy z menu kontekstowego na liście (prawy klawisz myszy) i wybrać odpowiednią definicję; 11.3 Wypełniane dane na formatce zadania Po utworzeniu nowego zadania należy uzupełnić informacje na poszczególnych zakładkach. W zależności od konfiguracji definicji zadania (Narzędzia-> Opcje->CRM-> Definicje dokumentów-> Definicje zadań), wygląd formularza może wyglądać różnie. W załączonych przykładach wykorzystywane są ustawienia dla standardowych definicji zadań Zakładka Ogólne Zakładka Ogólne zawiera podstawowe informacje dotyczące wprowadzanego zadania.

65 64 Budowa modułu CRM Rys. 50 Formularz zadania. W sekcji Numer, widnieją informacje o: zastosowanej definicji zadania (w załączonym obrazku jest to ZAD); numerze zadania; serii zadania; Znak? na końcu numeru oznacza, że dane nie zostały jeszcze zapisane do bazy danych. Dopiero po zapisaniu zmian, zostanie przydzielony kolejny numer zadania w ramach definicji. W sekcji Kontakt znajdują się dane kontaktowe ze strony klienta oraz operatorów odpowiedzialnych ze strony programu: Kontrahent kontrahent, którego dotyczy zadanie. Może zostać wprowadzony poprzez wpisanie kodu, nazwy lub numeru NIP. Kontrahenta można również wybrać z listy; Przedstawiciel osoba ze strony kontrahenta odpowiedzialna za zadanie. Należy wybrać osobę z listy kontaktów zapisanych na formularzu kontrahenta.

66 65 Budowa modułu CRM Można również w tym miejscu dodać nowego przedstawiciela kontrahenta (przez wybranie Nowy z menu kontekstowego na polu Przedstawiciel za pomocą kombinacji klawiszy <Shift>+<F4>). Można wybrać jako przedstawiciela dane z wprowadzonych wizytówek, wystarczy zaznaczyć parametr Wizytówki na liście wyboru; Wykonujący operator, który wykona daną aktywność (np. przeprowadził rozmowę itp.); Prowadzący operator, który jest odpowiedzialny za nadzorowanie tego zadania. Często będzie to ten sam operator, co Wykonujący. W sekcji Zadania dla roli można określić dla jakiej roli będzie widoczne poszczególne zadanie. Zadanie dla roli- zaznaczenie parametru powoduje aktywację pola wyboru roli, do której przypisane zostanie zadanie. Aktywność będzie widoczna dla wszystkich użytkowników, którzy mają podpiętą wybrana rolę. Automatycznie zostanie dezaktywowane pole Wykonujący. Rola- pole wyboru roli, do której przypisane zostanie zadanie. W celu przypisania roli do operatora należy wejść do Narzędzia-> Opcje-> Systemowe-> Operatorzy-> Otworzyć operatora-> wybrać przycisk. W sekcji Daty określane zostały ramy czasowe trwania zadania: Rozpoczęcie- określa datę wraz z godziną rozpoczęcia zadania; Zakończenie- określa datę wraz z godziną zakończenia zadania; Całodzienne- określa, czy zadanie trwa całą dobę (zaznaczenie tego parametru spowoduje automatyczne przestawienie godzin rozpoczęcia oraz zakończenia); Czas wykonania- określa czas jaki został przeznaczony na realizację zadania. Możliwe jest ustawienie opcji automatycznego zliczania czasu wykonania zadania (Narzędzia-> Opcje-> CRM-> Definicje dokumentów-> Definicje zadań-> Otworzyć definicję-> Zakładka Opcje -> parametry: Dostępny stoper oraz automatyczny stoper ); Przypomnij- określa czas (w godzinach i minutach) kiedy ma pojawić się powiadomienie przypominające o zadaniu. Kolejny parametr określa kiedy ma pokazać się przypomnienie: przed rozpoczęciem czy też przed zakończeniem zadania. Komunikat pojawi się w formie wyskakującego okienka. W którym można otworzyć zadanie, odrzucić je, bądź odłożyć na określony czas.

67 66 Budowa modułu CRM Rys. 51 Okno przypomnienia. Mechanizm powiadamiania należy włączyć indywidualnie dla każdego operatora w systemie (domyślnie mechanizm ten jest nieaktywny dla każdego z użytkowników). Funkcjonalność można włączyć po przejściu do: Narzędzia-> Opcje-> Systemowe-> Operatorzy-> Otworzyć konkretnego operatora-> Zakładka CRM -> Parametr wyświetlaj przypominacz. Po zaznaczeniu tego parametru i przelogowaniu użytkownika zaczną pojawiać się powiadomienia. W sekcji Opis należy wprowadzić: Nazwa krótki opis (tytuł) zadania, służący np. do przeszukiwania na liście. Typowe tytuły dla zadań można zapamiętać na liście pomocniczej w celu wybierania ich na różnych zadaniach (należy w tym celu wcisnąć na nazwie prawy klawisz myszy i wybrać odpowiednią opcję z menu). Opis dokładny opis zadania. W sekcji Stan należy wprowadzić: Priorytet określa ważność zadania. Listę priorytetów zdarzenia można określić w konfiguracji konkretnego zadania (Narzędzia-> Opcje-> CRM-> Definicje dokumentów-> Definicje zadań). Standardowo zadania mają trzy priorytety: Niski, Średni i Wysoki; Stan określa stan zadania. Listę priorytetów zadania można określić w konfiguracji konkretnego zadania (Narzędzia-> Opcje-> CRM-> Definicje dokumentów-> Definicje zadań).standardowo zdarzenia mają dwa stany: Bufor i Zamknięte; Aktywny jest powiązane bezpośrednio ze stanem zadania i określa, czy dane zadanie podlega jeszcze zmianom czy zostało już zamknięte. W standardowej

68 67 Budowa modułu CRM konfiguracji stan Bufor oznacza zadania aktywne, a stan Zamknięte nieaktywne. Jeżeli na zadaniu został wybrany stan, który jest nieaktywny (w standardowej konfiguracji: Zamknięte ), to zadanie zostaje zablokowane do edycji (nie można go modyfikować). Aby zmienić stan zadania na aktywne (inaczej mówiąc cofnąć zdarzenie do bufora ) należy na formularzu zadania, z menu Czynności wybrać opcję Zmień stan Zakładka Dodatkowe Sekcja Projekt zawiera: Projekt informacja o projekcie, do jakiego przypisane jest zadanie. Pole nie jest wymagane, co oznacza, że zadanie nie musi być powiązane z konkretnym projektem (więcej informacji na temat Projektów znajduje się w kolejnym rozdziale); Etap projektu jeżeli wybrany został projekt, to w tym miejscu określa się z realizacją jakiego etapu projektu związane jest zadanie; Kampania jeżeli na zadaniu został wybrany projekt, wyświetlana jest informacja o kampanii, do której przynależy projekt (więcej informacji na temat Kampanii znajduje się w kolejnym rozdziale); Korespondencja pozwala na przypisanie korespondencji seryjnej do zadania (więcej informacji na temat Korespondencji znajduje się w kolejnym rozdziale); Lokalizacja - pozwala na wybranie lokalizacji, której dotyczy realizacja zadanie. W przypadku, gdy użytkownik powiązał zadanie z błędnym projektem należy wybrać z menu Czynności-> Usuń powiązanie z projektem (Shift+F8), bądź wyczyścić pole Projekt. Istnieje możliwość dodania zadania do projektu z poziomu listy zadań/zdarzeń. Po zaznaczeniu aktywności i wybraniu na liście Czynności->Dodaj do projektu, użytkownik będzie poproszony o wybranie odpowiedniego projektu. W przypadku gdy dana aktywność miała przypisany inny projekt istnieje możliwość

69 68 Budowa modułu CRM nadpisania go nowo wybranym rekordem. Sekcja Przewidywana wartość przeznaczona jest do określenia wartości kosztów i przychodów związanych z realizacją danego zadania. Pole planowany koszt służy do wprowadzenia ręcznie kwot jakie firma jest w stanie ponieść przy realizacji danego zadania; Pole planowany przychód służy do wprowadzenia ręcznie kwot jakie firma planuje zyskać podczas realizacji danego zadania; Pole Poniesiony koszt (wyliczane) prezentuje wartości sumaryczne dokumentów powiązanych z danym zadaniem, które zostały uznane jako kosztowe. Wartości pobierane są z zakładki Dokumenty (szczegółowy opis znajduje się w opisie zakładki Dokumenty); Pole Uzyskany przychód (wyliczane) prezentuje wartości sumaryczne dokumentów powiązanych z danym zadaniem, które zostały uznane jako przychodowe. Wartości pobierane są z zakładki (szczegółowy opis znajduje się w opisie zakładki Dokumenty). W przypadku powiązania wielu zdarzeń/zadań w jeden projekt wartość pól Poniesiony koszt oraz Uzyskany przychód są sumowane na poziomie projektu. Taki sam mechanizm istnieje podczas powiązania wielu projektów w jedną kampanię. Pole Uwagi można wykorzystać do wpisania dodatkowych informacji np. komentarzy osoby prowadzącej Zakładka Zadania powiązane Funkcjonalność ta służy do powiązywania ze sobą zdarzeń oraz zadań (aktywności). Na przykład klient dzwoni i powołuje się na rozmowę przeprowadzoną w ubiegłym tygodniu, chcąc kontynuować temat. Można odszukać notatkę z tej rozmowy i notatkę z dzisiejszej rozmowy (w tej samej sprawie) dodać jako zadanie powiązane. W tym celu należy wybrać w menu Czynności-> Dodaj istniejące zadanie powiązane, skąd można wybrać istniejące zadania/zdarzenia. Jeżeli dodatkowo po rozmowie umówione zostało spotkanie, można je zarejestrować jako zadanie powiązane z tą rozmową. W tym celu należy utworzyć nowe zdarzenie/zadanie z pozycji zakładki Zadania powiązane oraz wypełnić dane. Dzięki takiemu rozwiązaniowi wszystkie zadania i zdarzenia związane z konkretną sprawą można ze sobą powiązać w jeden wątek. Wszystkie te zadania i zdarzenia będą widoczne na liście powiązanych co pozwoli na wygodny wgląd w całą historię kontaktu.

70 69 Budowa modułu CRM Zadania i zdarzenia powiązane należy wykorzystywać wówczas, gdy chcemy połączyć wiele załatwianych spraw w jeden wątek, a nie ma uzasadnienia do tworzenia na to oddzielnego projektu (np. drugi telefon od klienta w tej samej sprawie należałoby powiązać z poprzednim, ale zwykle nie ma konieczności tworzenia dla rozmowy telefonicznej projektu) Zakładka Dokumenty powiązane Zakładka Dokumenty powiązane służy do rejestrowania dokumentów handlowych (faktury, dokumenty magazynowe, oferty itp.) oraz wszelkie dokumenty z ewidencji dokumentów związanych z danym zadaniem/zdarzeniem. Wprowadzone tutaj dokumenty wpływają w bezpośredni sposób na pola poniesiony koszt oraz Uzyskany przychód z zakładki Dodatkowe, które pomagają na określenie rentowności prowadzonych przedsięwzięć. Jak już było wcześniej wspominane wartości wyżej wymienionych pól są sumowane na poziome projektu, do którego przypisane są zdarzenia/zadania. Poniżej zostanie opisany przypadek dodania dokumentu zamówienia przez kontrahenta Abc towaru XXX. W celu dodania dokumentu handlowego do zdarzenia należy: Przejść na zakładkę Dokumenty oraz wybrać, po czym otworzy się okno; Rys. 52 Dodawanie dokumentu powiązanego. Pole Zadanie wskazuje na zadanie, do którego będzie dodawany dokument.

71 70 Budowa modułu CRM Kliknąć w polu Dokument strzałkę, po czym pokazane zostaną wszystkie dostępne dokumenty handlowe. Wybrać opcję, co spowoduje otworzenie formularza dokumentu zakupu. (Istnieje możliwość powiązania już istniejącego dokumentu) W polu Kontrahent, należy wprowadzić kontrahenta (w tym przypadku Abc ). Dodać nową pozycję (w tym przypadku asortyment XXX ). Rys. 53 Dokument zakupu. Nowo utworzony dokument należy wybrać z listy liście (podświetlając dokument i wybierając OK, bądź klikając dwukrotnie). W rezultacie zostanie zaczytany dokument zakupu jako dokument powiązany do zdarzenia CRM, gdzie:

72 71 Budowa modułu CRM Rys. 54 Powiązanie dokumentu zakupu z zadaniem. Zadanie- oznacza zadanie do którego dodawany jest dokument; Dokument- oznacza numer dokumentu handlowego, który jest powiązywany; Wartość (pole wyliczane)- określa jaka wartość zostanie przeniesiona na zakładkę Dodatkowe do pól poniesiony koszt oraz uzyskany przychód. Domyślnie przenoszone są wartości brutto dokumentów, istnieje jednak możliwość zmiany liczenia dokumentów na netto w konfiguracji (Narzędzia-> Opcje-> CRM-> Definicje dokumentów-> Definicje zadań-> Otworzyć definicję-> Zakładką Opcje -> Parametr Wartość ). Data (pole nieedytowalne)- zawiera informację o dacie dokumentu; Rodzaj dokumentu- wybranie opcji Dokument handlowy uaktywnia dodatkową zakładkę na formularza zadania (Pozycje), która umożliwia edytowanie pozycji dokumentu połączonego z aktywnością. Jest to pełen tryb edycji taki sam jak na dokumencie handlowym.

73 72 Budowa modułu CRM Rys. 55 Zakładka Pozycje na formularzu zadania. Sumowanie wartości- pozwala określić czy dany dokument jest dokumentem przychodowym, kosztowym, bądź przychodowo-kosztowym; Kopiowanie dokumentu- określa sposób zachowania się połączonego dokumentu w momencie kopiowania zdarzenia/zadania. W przypadku wybrania opcji Kopiowanie, za każdym razem kiedy kopiowana będzie aktywność, kopiowany będzie również dokument (z nowym numerem). Nowoutworzony dokument zakupu zostanie dodany do bazy (będzie miał nadany numer) dopiero po zapisaniu zadania. Spowodowane jest to tworzeniem dokumentu pośrednio z poziomu zadania Zakładka Pracownicy i zasoby W przypadku gdy zadanie wymagało zaangażowania pracowników lub sprzętu, wówczas informację o tym można zapisać na zakładce Pracownicy i zasoby. Istnieje możliwość dodania nowego zasobu na dwa sposoby: Klikając w opcję, po czym otworzone zostanie nowe okno.

74 73 Budowa modułu CRM Rys. 56 Dodawanie zasobu. Gdzie należy uzupełnić następujące informacje: Zasób- lista dostępnych zasobów. Dostępne są 4 ewidencje : Ewidencja środków trwałych, Ewidencja wyposażenia, Pracownicy, Urządzenia; Nazwa (pole nieedytowalne)- oznacza nazwę zasobu; Kod (pole nieedytowalne)- oznacza kod zasobu; Typ (pole nieedytowalne)- oznacza typ zasobu; Rezerwowany- po zaznaczeniu tej opcji możliwe jest określenie rezerwacji danego zasobu na określony czas od dnia, do dnia na określony okres godzin. W przypadku zaznaczenia tej opcji nie będzie możliwości wykorzystania danego zasobu na innych zadaniach, zdarzeniach, etc. Zadania- określa zdarzenie/zadanie, do którego przypisany zostanie zasób; Projekt- określa projekt, do którego przypisany zostanie zasób; Wybierając z menu Czynności-> Dodaj zasób (Shift+F12) w formie graficznej.

75 74 Budowa modułu CRM Rys. 57 Dodawanie zasobu w formie kalendarza. Okno otwiera się na aktualnej dacie. Na powyższym obrazie widać wcześniej dodany zasób. Skrajna lewa kolumna oznacza nazwę zasobu. Nad listą zasobów widnieją filtry do zarządzania widokiem kalendarza, możliwe jest wyświetlenie wszystkich czterech typów ewidencji lub tylko wybranych. Szczegółowy opis Zasobów znajduje się w późniejszym rozdziale. W celu dodania zasobu za pomocą kalendarza, należy zaznaczyć myszką okres rezerwacji zasobu (poprzez kliknięcie na godzinę rozpoczynającą rezerwację zasobu i przeciągnięcie kursora do godziny kończącej rezerwację),a następnie kliknąć OK. W rezultacie powyższych operacji do zdarzenia zostały dodane dwa zasoby. Rys. 58 Dodane zasoby.

76 75 Budowa modułu CRM Zakładka Podmioty powiązane Funkcjonalność podmioty powiązane daje możliwość przypisania wielu kontrahentów związanych z daną aktywnością. Np.: Prowadzone są spotkania z kontrahentem ABC na temat zakupu asortymentu XXX, a jednocześnie negocjowane są warunki dostawy od producenta Drynda na towar XXX. W takim przypadku na zdarzeniu/zadaniu związanym z kontrahentem ABC wejść na zakładkę podmioty powiązane i dodać kontrahenta Drynda jako kolejny podmiot. Aby tego dokonać można użyć: Edytowalnej listy (pozwala na wpisanie wartości z poziomu listy), gdzie należy wpisać w pole (lub wybrać z listy) Kontrahent nazwę kontrahenta oraz w kolumnie Osoba dane osoby kontaktowej. Rys. 59 Dodawanie podmiotu powiązanego z poziomu listy. Przycisku, po czym otworzy się formularz dodawania podmiotu. Należy uzupełnić na nim dane kontrahenta oraz osoby kontaktowej.

77 76 Budowa modułu CRM Rys. 60 Dodawanie podmiotu powiązanego z poziomu formularza. Dodane rekordy widoczne będą zarówno z poziomu kontrahenta Drynda (Widoczne w module CRM-> Kontrahenci-> konkretny kontrahent-> Zakładka CRM -> Aktywności powiązane) jak i osoby kontaktowej (Widoczne w modle CRM-> Osoby-> konkretna osoba-> Zakładka CRM -> Aktywności powiązane ) Kopiowanie zadań/zdarzeń: W wersji 9.3. wprowadzono do systemu możliwość cyklicznego kopiowania zadań/zdarzeń, które powtarzają się przez pewien okres czasu. W celu powielenia istniejących już zadań i zdarzeń zależy skorzystać z czynności Kopiuj zdania/zdarzenia :

78 77 Budowa modułu CRM Rys. 61 Kopiowanie zadań/zdarzeń. Czynność kopiuj zadanie/zdarzenie daje możliwość określenia co ile dni i przez jaki czas dane zadanie/zdarzenie ma być powtarzane. Na powielonych zdaniach/zdarzeniach zaimportowane zostaną informacje na temat projektu oraz kampanii, do których pierwotne, wzorcowe zadanie zostało przypisane Definicja Spotkania - zadania grupowe Szczególną właściwością zadań niedostępną dla zdarzeń jest możliwość wprowadzania zadań grupowych. Zadanie grupowe jest to zadanie, które zostaje przydzielone więcej niż jednemu operatorowi. Aby możliwe było dodanie zadania grupowego, należy posłużyć się odpowiednią definicją zadania. W standardowej konfiguracji zadanie grupowe może być tworzone dla zadań o definicji Spotkanie. Definicja zadania typu Spotkanie przeznaczona jest do organizacji spotkań grupowych. Spotkanie posiada na formularzu dodatkową zakładkę Uczestnicy, na której dodawać można osoby zaproszone na spotkanie.

79 78 Budowa modułu CRM Rys. 62 Organizacja spotkania. Dodawanie uczestników odbywa się poprzez wpisanie w pola edytowalnej listy zaproszonych operatorów, bądź też za pomocą przycisku po czym w nowym oknie należy wypełnić pole Wykonujący i wybrać OK. Dodanie uczestników wiąże się z utworzeniem nowego zdarzenia o definicji Uczestnik spotkania, które każdy z zaproszonych będzie widział jako oddzielne zadanie na liście. Jak widać na Rys. 63, w kolumnie Stan zadania, status ma wartość zaplanowany, co oznacza tyle, ze po zapisaniu Spotkania każdy z zaproszonych użytkowników będzie musiał wejść na listę Moje zadania, odszukać i otworzyć definicję spotkania a następnie przyjąć je, bądź odrzucić i zapisać zmiany. Po czym nastąpi aktualizacja danych na zadaniu o definicji Spotkanie.

80 79 Budowa modułu CRM Rys. 63 Zmiana stanu zadania Uczestnik spotkania. Czynnikiem determinującym czy konkretna definicja zadania jest zadaniem grupowym, jest parametr w konfiguracji. Narzędzia-> Opcje-> CRM-> Definicje dokumentów-> Definicja zadań-> Otworzyć definicje-> Pole Definicja zadania grupowego. Po wypełnieniu tego pola będzie możliwe tworzenie zaproszeń dla uczestników zadania grupowego o takiej definicji jaka została wybrana Określanie praw dla zadań W przypadku przydzielania zadań wielu operatorom niezbędne jest zapewnienie kontroli nad dostępem do tych zadań zarówno pod względem wglądu w informacje jak i możliwości ich modyfikowania. Do tego służą prawa dostępu do zadań. Określane są one w opcjach enova (Narzędzia- >Opcje-> CRM-> Definicje dokumentów-> Definicja zadań-> Otworzyć definicję-> Zakładka Prawa danych ). Prawa do zadań określane są w kilku kategoriach:

81 80 Budowa modułu CRM Dostęp do zadań określonego rodzaju. Każdemu operatorowi można ustawić prawa dostępu do zadań (oraz zdarzeń i zleceń) o określonej definicji: Pełne prawo do edycji zadań; Prawo do podglądu zadań (tylko odczyt); Zakaz dostępu do zadań (operator w ogóle nie widzi zadań określonej definicji); Prawo do kasowania zadań- każdej roli można przypisać prawo (lub zakaz) do kasowania zadań i zdarzeń (dzięki temu można tak skonfigurować program, że żadne, raz wpisane zadanie, nie zostanie usunięte z systemu może zostać najwyżej oznaczone jako nieaktywne); Prawa do zadań innych operatorów- każdej roli można przypisać zakres praw dostępu (pełne, tylko odczyt lub zakaz) do zadań przypisanych innym operatorom. Zamykanie zadań- prawo służące do zarządzania zamykaniem zadań; Zasoby innych operatorów- prawo służące do zarządzania zasobami innych operatorów; Zmiana operatora- prawo służące do zarządzania operatorami na zadaniach. Rys. 64 Organizacja praw na roli.

82 81 Budowa modułu CRM Prawo to dostępne jest w Narzędzia-> Opcje-> Systemowe-> Role-> Otworzyć rolę-> przejść na zakładkę Prawa -> rozwinąć gałąź Zadania -> wejść do gałęzi Zadania i zdarzenia -> Simple

83 82 Budowa modułu CRM 12 Moje Zadania Lista Moje zadania znajdują się w folderze CRM, służy do przeglądania zadań oraz zleceń serwisowych do realizacji (aktywnych) dla aktualnie zalogowanego operatora. Umożliwia również przeglądanie zadań operatora, które zostały zlecone innym operatorom. Rys. 65 Lista Moje zadania. Lista ta posiada uproszczony pasek selekcji (filtr) umożliwiający wygodne wyszukanie zadań do realizacji: Moje zadania umożliwia wybór następujących opcji: Dziś wyświetla aktywne (niezrealizowane) zadania, dla których data rozpoczęcia jest dzisiejsza lub wcześniejsza od daty bieżącej; Zaległe wyświetla aktywne zadania, dla których data zakończenia jest wcześniejsza od daty bieżącej; Wszystkie wyświetla aktywne zadania, niezależnie od dat (również zaplanowane na przyszłość); Zlecone przeze mnie- jeżeli ta opcja jest nie zaznaczona, to wyświetlane są zadania przypisane do wykonania przez aktualnie zalogowanego operatora.

84 83 Budowa modułu CRM Jeżeli ta opcja jest zaznaczona, to wyświetlane są zadania, dla których bieżący operator jest wpisany jako Prowadzący. W specjalny sposób są na tej liście wyświetlane zadania grupowe. Na liście Moje zadania zadanie grupowe widzi zarówno operator główny (wykonujący) jak i wszyscy operatorzy dodani na zakładce Uczestnicy. Jednakże otwarcie formularza zadania przez operatora głównego (wykonującego), umożliwia pełną edycję zadania. Natomiast edycja zadań uczestników ograniczona jest do możliwości zmiany stanu zadania, zmiany operatora lub wpisania uwag. Pozostałe informacje (takie jak temat i opis zadania, daty rozpoczęcia i zakończenia) są dostępne tylko do odczytu. Jeżeli na liście Moje zadania wybrana zostanie opcja Zlecone przeze mnie, wówczas operator widzi zarówno główne zadanie grupowe, jak i zadania przypisane wszystkim uczestnikom zadania grupowego dzięki temu może sprawdzić np. postęp wykonania zadania przez poszczególnych uczestników. Z poziomu Moje zadania można dodać nowe zadanie używając przycisku i wypełniając odpowiednie pola.

85 84 Budowa modułu CRM 13 Aktywności Lista aktywności przedstawia zestawienie wszystkich zadań, zdarzeń, zleceń serwisowych oraz wypożyczeń zarejestrowanych w systemie poprzez moduł CRM. Dla ułatwienia przeglądania i wyszukiwania danych, dodany został blok zawierający szereg ustawień pomocnych przy filtrowaniu pozycji listy. Rys. 66 Lista aktywności. Blok zawiera następujące filtry: Zadania po zaznaczeniu parametru zostaną wyświetlone zadania na liście; Zdarzenia po zaznaczeniu parametru zostaną wyświetlone zdarzenia na liście; Zlecenia serwisowe - po zaznaczeniu parametru zostaną wyświetlone zlecenia serwisowe na liście; Wypożyczenia - po zaznaczeniu parametru zostaną wyświetlone wypożyczenia na liście; Wg daty, Okres pola te są ze sobą powiązane. Ustawianie wartości w polu Wg daty: ma sens tylko wtedy, gdy w polu Okres jest wskazany jakiś przedział dat. Wówczas:

86 85 Budowa modułu CRM Okres na liście zostaną wyświetlone aktywności, których przedział czasowy w części lub w całości pokrywa się z wartością wprowadzoną w polu Okres Daty rozpoczęcia - na liście zostaną wyświetlone aktywności, których data rozpoczęcia zawiera się w przedziale z pola Okres Daty zakończenia - na liście zostaną wyświetlone aktywności, których data zakończenia zawiera się w przedziale z pola Okres Kontrahent - na liście zostaną wyświetlone aktywności związane z wybranym kontrahentem; Osoba - na liście zostaną wyświetlone aktywności związane z konkretną osobą; Prowadzący na liście zostaną wyświetlone aktywności powiązane z konkretnym operatorem, jako osobą prowadzącą; Wykonujący na liście zostaną wyświetlone aktywności powiązane z konkretnym operatorem, jako osobą wykonującą; Uwzględniaj dla roli- w przypadku wypełnienia pola Wykonujący możliwe jest poszerzenie filtrowania listy o rolę do której należy operator. W takiej kombinacji zostaną pokazane aktywności do których przypisany jest operator jako wykonujący jak również aktywności przypisane dla roli, którą posiada operator (wykonujący); Stan realizacji na liście zostaną wyświetlone aktywności otwarte, zamknięte lub wszystkie; Projekt CRM- na liście zostaną wyświetlone aktywności przypisane do wybranego projektu; Kampania CRM- na liście zostaną wyświetlone aktywności przypisane do wybranej kampanii; Szukaj w treści - na liście zostaną wyświetlone aktywności, dla których szukana fraza została znaleziona w jednym z pól Nazwa, Opis, Uwagi; Rola- na liście zostaną wyświetlone aktywności przypisane do wybranej roli. Uwzględniaj operatorów- w przypadku wypełnienia pola Rola możliwe jest poszerzenie filtrowania listy o operatorów, którzy mają przypisaną wybraną rolę. Z poziomu Aktywności można dodać nowe zadanie używając przycisku i wypełniając odpowiednie pola.

87 86 Budowa modułu CRM 14 Projekty Projekty stanowią zbiór zadań/zdarzeń powiązanych w jeden element, który wyznacza jeden wspólny cel dla wszystkich składowych aktywności. Rys. 67 Lista projektów. Lista projektów zawiera filtry: Kontrahent- pozwala na wyświetlenie projektów związanych z wybranym kontrahentem. Pozostawienie tego pola pustego wyświetla listę wszystkich projektów, niezależnie od kontrahenta; Kampania CRM- wybranie kampanii powoduje wyświetlenie projektów należących do wspólnej kampanii (lista projektów należących do kampanii jest dostępna również na formularzu kampanii, na zakładce Projekty); Stan realizacji- umożliwia wyświetlenie projektów w zależności od ich stanu otwartych (aktywnych), zamkniętych lub wszystkich; Definicja projektu- umożliwia wyświetlenie projektów jednego rodzaju (o jednej definicji). W standardowej konfiguracji dostępna jest jedna definicja projektu (PRO). Stworzenie innych rodzajów (definicji) projektów jest możliwe w konfiguracji programu;

88 87 Budowa modułu CRM Operator- wybranie operatora powoduje wyświetlenie projektów, za które odpowiedzialny jest wskazany operator (jest operatorem prowadzącym dla projektu); Okres- umożliwia wyświetlenie projektów w zadanym okresie czasu Dodawanie nowego projektu Tworzenie projektu może odbywać się na trzy sposoby: Poprzez wybranie przycisku ; poprzez wciśnięcie klawisza <Insert>; poprzez wybranianie Nowy z menu kontekstowego na liście (prawy klawisz myszy); 14.2 Wypełniane dane na formatce projektu Po utworzeniu nowego projektu można uzupełnić informacje na poszczególnych zakładkach. W zależności od konfiguracji definicji projektu (Narzędzia-> Opcje -> CRM -> Definicje dokumentów-> Definicje projektów), wygląd formularza może wyglądać różnie. W załączonych przykładach wykorzystywane są ustawienia dla standardowych definicji projektu Zakładka Ogólne Zakładka Ogólne zawiera podstawowe informacje dotyczące wprowadzanego projektu.

89 88 Budowa modułu CRM Rys. 68 Tworzenie projektu, zakładka Ogólne. W sekcji Numer, widnieją informacje o: zastosowanej definicji projektu (w załączonym obrazku jest to PRO); numerze projektu; Znak? na końcu numeru oznacza, że dane nie zostały jeszcze zapisane do bazy danych. Dopiero po zapisaniu zmian, zostanie przydzielony kolejny numer projektu w ramach definicji. W sekcji Projekt znajdują się dane o: Kampanii- pole zawiera informację o przypisaniu do kampanii; Prowadzący operator, który jest odpowiedzialny za nadzorowanie projektu. Kontrahent kontrahent, którego dotyczy projekt. Może zostać wprowadzony poprzez wpisanie kodu, nazwy lub numeru NIP. Kontrahenta można również wybrać z listy. Wszystkie aktywności w ramach projektu będą dotyczyły wybranego kontrahenta; Przedstawiciel osoba wybrana z listy kontaktów (przedstawicieli) kontrahenta, która jest odpowiedzialna za realizację projektu ze strony kontrahenta, lub jest osobą kontaktową. Można wybrać jako przedstawiciela

90 89 Budowa modułu CRM dane z wprowadzonych wizytówek, wystarczy zaznaczyć parametr Wizytówki na liście wyboru; Rozpoczęcie- określa datę rozpoczęcia projektu; Zakończenie- określa datę zakończenia projektu; W sekcji Opis należy wprowadzić: Nazwa krótki opis (tytuł) projektu, służący np. do przeszukiwania na liście; Opis dokładny opis projektu; Cel- pole poświęcone opisowi celu projektu Zakładka Dodatkowe Zawiera numer rachunku bankowego do rozliczania projektów. Pole służące do rozliczania budżetów na projekcie Zakładka Realizacja W Sekcji Stan należy wprowadzić: Etap określa etap (stan zaawansowania), na jakim znajduje się projekt. Etap wybierany jest z listy, określonej na zakładce Etapy projektu; Realizacja w tym polu wprowadzany jest procentowy stan zaawansowania projektu. Domyślnie jest on wpisywany przy wyborze etapu projektu ale można go zmodyfikować. Procentowe określenie stanu realizacji może być np. wykorzystane do tworzenia tzw. lejków sprzedaży (określenia, jak wiele projektów kończy się na danym stopniu zaawansowania); Stan obecny stan projektu. W odróżnieniu od etapu, stan nie określa stopień zaawansowania projektu lecz, czy projekt jest ciągle aktywny. Przykładowo, wybranie w polu Etap wartości Negocjacje handlowe i w polu Stan wartości Przegrany, będzie oznaczać, że projekt został zakończony (przegrany) na etapie prowadzenia negocjacji handlowych. Listę stanów do wyboru określa się w definicji projektu; Aktywny jest to pole tylko do odczytu, powiązane z polem Stan (zarówno stan Wygrany, Przegrany, Anulowany będzie oznaczał projekt nieaktywny czyli taki, który już został zakończony); Powód zamknięcia pozwala na opisowe wprowadzenie informacji dotyczących zamknięcia projektu (np. projekt przegrany ze względu na zbyt wysoką cenę)

91 90 Budowa modułu CRM Sekcja Przewidywana wartość przeznaczona jest do określenia wartości kosztów i przychodów związanych z projektem. Zarówno wartości kosztów/przychodów planowanych jak i zrealizowanych wyliczane są automatycznie (na podstawie zawartości zakładki Zadania i powiązanych z nim dokumentów handlowych). Pola Dopuszczalny koszt oraz Planowany przychód służą do wprowadzenia oczekiwanych wartości osiągniętych na poziomie projektu. Powyższe kwoty będą podliczane w ramach kampanii Zakładka Zadania-powiązane Zakładka przedstawia informacje na temat zadań (opisujące co należy wykonać w ramach projektu) oraz zdarzeń (opisujące co wydarzyło się podczas realizacji projektu), które zostały połączone z danym projektem. Istnieje możliwość dodawania aktywności z tego poziomu. Po wybraniu opcji utworzone zostanie nowe zadanie z zainicjalizowanymi danymi z projektu o: kontrahencie, etapie, przedstawicielu oraz projekcie. Z tego poziomu można również podglądnąć oraz zmienić szczegóły zadania po otworzeniu go z listy dostępnych aktywności. Projekt dla zadania można oczywiście określić również na formularzu zadania (dodając nowe zadanie, lub zmieniając istniejące). Istnieje możliwość dodania istniejącego zadania do bieżącego projektu. W tym celu należy wybrać z Czynności-> Dodaj istniejące zadanie, po czym wybrać dwuklikiem bądź poprzez znaczenie i kliknięcie OK odpowiedniej aktywności. Przycisk [Usuń] na zakładce Zadania projektu powoduje całkowite skasowanie zadania, a nie jego odpięcie od projektu. Aby usunąć powiązanie zadania z projektem należy zaznaczyć aktywność a następnie wybrać opcję powiązanie z projektem., bądź wybrać Czynności-> Usuń Istnieje możliwość dodania zadania do projektu z poziomu listy zadań/zdarzeń. Po zaznaczeniu aktywności i wybraniu na liście Czynności->Dodaj do projektu, użytkownik będzie poproszony o wybranie odpowiedniego projektu. W przypadku gdy dana aktywność miała przypisany inny projekt istnieje możliwość nadpisania go nowo wybranym rekordem.

92 91 Budowa modułu CRM Zakładka Kalendarz Przedstawia w formie kalendarza zestawienie zadań oraz zdarzeń podpiętych do projektu. Istnieje możliwość otwarcia poszczególnej aktywności z tego poziomu poprzez dwukrotne kliknięcie w ikonę na dacie. Dostępna jest również możliwość organizowania widoku kalendarza (co przedstawia Rys. 69) Rys. 69 Widok kalendarza projektu Zakładka Etapy projektu Dla każdego projektu można ustalić indywidualną listę etapów. Podczas dodawania nowego projektu, etapy są kopiowane z definicji projektu, natomiast na formularzu projektu można tę listę w razie konieczności zmodyfikować. Każdy etap projektu posiada swój numer (określający kolejność etapów), operatora (odpowiedzialnego za realizację etapu), nazwę oraz procent zaawansowania.

93 92 Budowa modułu CRM Rys. 70 Definicja nowego etapu projektu. Podczas wyboru aktualnego etapu projektu na zakładce Realizacja, procent zaawansowania etapu jest kopiowany do pola Realizacja projektu. Dodatkowe pola związane z kontrolą czasu trwania projektu to: Data rozpoczęcia - zawsze min jeden dzień późniejsza niż data zakończenia poprzedniego etapu; Data zakończenia; Czas trwania podawany w dniach. Pole wypełnia się automatycznie na podstawie wprowadzonych dat rozpoczęcia i zakończenia. Data rozpoczęcia, zakończenia i czas trwania są powiązane z datami rozpoczęcia i zakończenia projektu. Pole te są nieobowiązkowe (mogą pozostać niewypełnione - wówczas okres trwania etapu jest traktowany jako nieokreślony). Należ pamiętać, że jeżeli wszystkie etapy w projekcie nie mają określonej daty zamknięcia, wówczas dodając nowy etap nie wolno wprowadzać żadnych wartości w polach określających datę rozpoczęcia i zakończenia. Etap można dezaktywować zaznaczając parametr Blokada. Tak wyłączony etap nie będzie widoczny na liście wyboru, przy wprowadzaniu nowego zadania Zakładka Zasoby Zakładka zawiera informacje o wykorzystanych zasobach w zadaniach powiązanych z danym projektem (Zadania są widoczne na zakładce Zadania projektu ).

94 93 Budowa modułu CRM Istnieje możliwość dodania kolejnego zasobu za pomocą wpisania/wybrania danych na edytowalnej liście bądź poprzez wybranie opcji odpowiedniej ewidencji Budżetowanie projektu i wybraniu Dodatkową funkcjonalnością projektów jest Budżetowanie, jak że jest to bardzo rozbudowany temat na pograniczu modułów CRM, Handlu, Płac i Księgowości. Zagadnienia budżetowania opisuje osobna instrukcja poświęcona modułowi Projekty Kopiowanie projektu Istniejący projekt może być wzorcem do utworzenia nowego projektu. Dlatego dodana została Czynność Kopiuj projekt dostępna w dwóch miejscach w systemie: Na formularzu projektu. Powoduje ono utworzenie kopii aktualnie otwartego projektu. Na utworzonym w ten sposób nowym projekcie można dokonać zmian np. określić nowy zakres dat. Metoda ta służy do kopiowania projektów powtarzających się. Na liście kontrahentów. Należy zaznaczyć projekt, który będzie kopiowana, a następnie wybrać Czynności-> Kopiuj projekt. Jest to metoda szczególnie przydatna przy przygotowywaniu kampanii. Niezależnie od tego, w jaki sposób zostanie wykonane kopiowanie projektu, zawsze pojawia się okienko z pytaniem, czy kopiować również zadania oraz zdarzenia z nim powiązane. W przypadku potwierdzenia, na liście zadań pojawią się dodatkowe pozycje, dublujące zadania z oryginalnego projektu oraz zasoby Prawa do projektów W przypadku prowadzenia wielu różnorakich projektów, może okazać się konieczne ograniczanie dostępu poszczególnych operatorów do niektórych danych. Prawa do projektów określane są w Opcjach enova. Każdemu operatorowi można ustawić prawa dostępu do projektów o określonej definicji: Pełne prawo do edycji Prawo do podglądu (tylko odczyt) Zakaz dostępu do projektów (operator w ogóle nie widzi projektów o określonej definicji) W szczególności oznacza to, że jeśli dwóch operatorów ma przypisane projekty o takiej samej definicji, to zawsze będą mieli wzajemny dostęp do swoich projektów. Wyjściem z tej sytuacji może być utworzenie nowej definicji projektu

95 94 Budowa modułu CRM (Narzędzie/Opcje/CRM/Definicje dokumentów-> Definicja projektów-> Otworzyć definicje-> Zakładka Prawa danych ) przejmującej wszystkie ustawienia swojego poprzednika, ale o innej nazwie i kodzie, a następnie odpowiednie ustawienie praw dostępu do tych definicji dla poszczególnych operatorów.

96 95 Budowa modułu CRM 15 Kampanie Kampanie stanowią najwyższy szczebel w trójwarstwowej strukturze modułu CRM. Tak jak projekt zrzesza w sobie wiele aktywności w ramach konkretnego kontrahenta, tak kampania składa się z wielu projektów (różnych kontrahentów) posiadających podobny cel. Rys. 71 Lista kampanii. Lista projektów zawiera filtry: Stan realizacji- umożliwia wyświetlenie projektów w zależności od ich stanu otwartych (aktywnych), zamkniętych lub wszystkich; Definicja- umożliwia wyświetlenie kampanii jednego rodzaju (o jednej definicji). W standardowej konfiguracji dostępna jest jedna definicja kampanii (KAM). Stworzenie innych rodzajów (definicji) kampanii jest możliwe w konfiguracji programu; Operator- wybranie operatora powoduje wyświetlenie kampanii, za które odpowiedzialny jest wskazany operator (jest operatorem prowadzącym dla kampanii); Okres- umożliwia wyświetlenie kampanii w zadanym okresie czasu.

97 96 Budowa modułu CRM 15.1 Dodawanie nowej kampanii Tworzenie projektu może odbywać się na trzy sposoby: Poprzez wybranie przycisku ; poprzez wciśnięcie klawisza <Insert>; poprzez wybranianie Nowy z menu kontekstowego na liście (prawy klawisz myszy); 15.2 Wypełniane dane na formatce projektu Po utworzeniu nowej kampanii należy uzupełnić informacje na poszczególnych zakładkach. W zależności od konfiguracji definicji kampanii (Narzędzia-> Opcje->CRM-> Definicje dokumentów-> Definicje kampanii), wygląd formularza może wyglądać różnie. W załączonych przykładach wykorzystywane są ustawienia dla standardowych definicji kampanii Zakładka Ogólne Zakładka Ogólne zawiera podstawowe informacje dotyczące wprowadzanej kampanii.

98 97 Budowa modułu CRM Rys. 72 Formularz kampanii. W sekcji Numer, widnieją informacje o: zastosowanej definicji kampanii (w załączonym obrazku jest to KAM); numerze kampanii; W sekcji Kampanii znajdują się dane o: Prowadzący operator, który jest odpowiedzialny za nadzorowanie projektu; Zakończony- parametr pozwalający oznaczyć dana kampanię jako zakończoną/zamkniętą. Rozpoczęcie- określa datę rozpoczęcia projektu; Zakończenie- określa datę zakończenia projektu; W sekcji Opis należy wprowadzić: Nazwa krótki opis (tytuł) kampanii, służący np. do przeszukiwania na liście. Opis dokładny opis kampanii; Cel- pole poświęcone opisowi celu kampanii.

99 98 Budowa modułu CRM Sekcja Przewidywana wartość przeznaczona jest do określenia wartości kosztów i przychodów związanych z kampanią. Pole Zakładana skuteczność pozwala na wprowadzenie wartości zakładanej procentowej skuteczności kampanii. Zarówno wartości kosztów/przychodów planowanych jak i zrealizowanych wyliczane są automatycznie (na podstawie zawartości zakładki Projekty oraz podpiętych do nich zadań i powiązanych z nim dokumentów handlowych). Pola Dopuszczalny koszt oraz Planowany przychód służą do wprowadzenia oczekiwanych wartości osiągniętych na poziomie kampanii Zakładka Projekty Zakładka przedstawia informacje na temat projektów, które zostały połączone z daną kampanią. Istnieje możliwość dodawania projektu z tego poziomu. Po wybraniu opcji utworzone zostanie nowy projekt z zainicjalizowanymi danymi z kampanii o: kampanii, prowadzącym, zakresie dat, nazwie. Z tego poziomu można również podglądnąć oraz zmienić szczegóły projektu po otworzeniu go z listy. Istnieje możliwość dodania istniejącego projektu do bieżącej kampanii. W tym celu należy wybrać z Czynności-> Dodaj istniejący projekt, po czym wybrać dwuklikiem bądź poprzez znaczenie i kliknięcie OK odpowiedni rekord. Przycisk [Usuń] na zakładce Projekty powoduje całkowite skasowanie zapisu, a nie jego odpięcie od kampanii. Aby usunąć powiązanie projektu z kampanią należy wyczyścić zawartość pola Kampania na formularzu projektu. Projektu nie da się usunąć w ten sposób jeśli zostały już do niego podpięte i zapisane jakiekolwiek zadania. W takim przypadku enova wygeneruje ostrzeżenie o błędzie Kopiowanie kampanii Istniejąca kampania może być wzorcem do utworzenia nowej kampanii. Dlatego dodana została Czynność Kopiuj kampanię dostępna w dwóch miejscach w systemie: Na formularzu kampanii. Powoduje ono utworzenie kopii aktualnie otwartego formularza. Na utworzonym w ten sposób nowej kampanii można dokonać zmian np. określić nowy zakres dat. Metoda ta służy do kopiowania kampanii powtarzających się.

100 99 Budowa modułu CRM Na liście kontrahentów. Należy zaznaczyć kampanię która będzie kopiowana, a następnie wybrać Czynności-> Kopiuj kampanie. Niezależnie od tego, w jaki sposób zostanie wykonane kopiowanie kampanii, zawsze pojawia się okienko z pytaniem, czy kopiować również projekty oraz zadania z nim powiązane. W przypadku potwierdzenia, na liście projektów/zadań pojawią się dodatkowe pozycje, dublujące projekty/zadania z oryginalnej kampanii oraz zasoby Kopiowanie projektów do innych kampanii W przypadku, gdy kampanie składają się z wielu projektów (dla wielu kontrahentów) nie ma konieczności tworzenia z ręki oddzielnych projektów na poszczególnej kampanii. Wystarczy utworzyć projekt na kampanii, następnie zaznaczyć go na zakładce Projekty a następnie wybrać Czynności-> Kopiuj projekt(y) dla Kontrahentów innej kampanii. Rys. 73 Kopiowanie projektów dla kontrahentów innej kampanii. Następnie należy wybrać kampanię, z której skopiowani będą kontrahenci do wcześniej zaznaczonego projektu. W rezultacie na kampanii na którą kopiowane były projekty, utworzone zostaną nowe projekty z odpowiednimi nazwami do kampanii oraz kontrahentami. Dzięki czemu nie ma konieczności tworzenia projektów o jednej nazwie dla wielu kontrahentów.

101 100 Budowa modułu CRM 16 Kreatory W module CRM na poziomie listy oraz formularza projektów dodany został przykładowy kreator, czyli narzędzie pozwalające wprowadzać za pomocą jednego okna obiekty z wielu miejsc w systemie. Funkcjonalność ta związuje w jeden formularz np. kampanie, projekty oraz korespondencję seryjną. Dzięki temu mechanizmowi nie ma konieczności przechodzenia pomiędzy modułami, listami etc. Dokładny opis poszczególnych formatek (okien) został opisany w poszczególnych rozdziałach instrukcji. W celu uruchomienia kreatora należy przejść do modułu CRM Projekty i z poziomu listy bądź formularza wybrać Czynności Kreatory Kampania z korespondencją, po czym otworzony zostanie nowy formularz.

102 101 Budowa modułu CRM Rys. 74 Formularz Kreatora. Kreator składa się z głównego okna (w tym przypadku Kampanii), zakładek (Ogólna, Projekty, Korespondencja masowa, grupa docelowa) oraz przycisków, służących do przemieszczania się pomiędzy zakładkami. Po wypełnieniu informacji na poszczególnych zakładkach operator może przejść do kolejnej właśnie za pomocą przycisku, gdzie uzupełnić należy kolejne informacje. Na zakończenie pracy z kreatorem należy kliknąć na ostatniej stronie wprowadzanych zadań. Powyższy przykład kreatora przedstawia podstawowe możliwości tego mechanizmu. Możliwe jest budowanie własnego wyglądu poszczególnej zakładki jak również składowych kreatora. Funkcjonalność tworzenia własnych kreatorów możliwa po wykupieniu odpowiedniej licencji programu enova. Przedstawiony powyżej kreator dostępny jest w wersji złotej modułu CRM. Opis tworzenia kreatorów znajduje się w osobnej instrukcji.

103 102 Budowa modułu CRM 17 Korespondencja Korespondencja seryjna jest mechanizmem pozwalającym przygotować i wysłać w sposób masowy wiadomości (jako zdarzenia) do kontrahentów. Jest to sposób na przygotowanie tradycyjnej korespondencji jaki i wysyłkę wiadomości . Jeśli w opisie nie powiedziano inaczej, ustawienia są wspólne dla wysyłki korespondencji seryjnej elektronicznej i tradycyjnej. Rys. 75 Lista korespondencji. Lista projektów zawiera filtry: Definicja- umożliwia wyświetlenie korespondencji jednego rodzaju (o jednej definicji). W standardowej konfiguracji dostępna jest jedna definicja korespondencji (KORESP). Stworzenie innych rodzajów (definicji) korespondencji możliwe jest w konfiguracji programu; Stan realizacji- umożliwia wyświetlenie korespondencji w zależności od ich stanu otwartych (aktywnych), zamkniętych lub wszystkich; Operator- wybranie operatora powoduje wyświetlenie korespondencji, za które odpowiedzialny jest wskazany; Okres- umożliwia wyświetlenie korespondencji w zadanym okresie czasu.

104 103 Budowa modułu CRM 17.1 Dodawanie nowej korespondencji Tworzenie korespondencji może odbywać się na trzy sposoby: Poprzez wybranie przycisku ; poprzez wciśnięcie klawisza <Insert>; poprzez wybranianie Nowy z menu kontekstowego na liście (prawy klawisz myszy); 17.2 Korespondencja seryjna utworzenie i wysyłka Zakładka Ogólne Zakładka Ogólne zawiera podstawowe informacje dotyczące wprowadzanej korespondencji. Rys. 76 Formatka Korespondencji. W sekcji Numer, widnieją informacje o: zastosowanej definicji korespondencji (w załączonym obrazku jest to KORESP); numerze korespondencji; W sekcji Kampanii znajdują się dane o:

105 104 Budowa modułu CRM Data- określa dzień przygotowania korespondencji; Prowadzący operator, który jest odpowiedzialny za nadzorowanie projektu; W sekcji Opis należy wprowadzić: Nazwa krótki opis (tytuł) korespondencji, służący np. do przeszukiwania na liście. Uwagi miejsce na uwagi użytkownika; W sekcji Stan korespondencji znajdują się: Stan korespondencji- przyjmowane są dwie wartości W przygotowaniu, Wysłana, w zależności od zaznaczonej opcji poszczególna korespondencja jest Aktywna/nieaktywna; Aktywna- pole wskazujące aktywność korespondencji. Uzależnione jest od wartości wybranej w Stan korespondencji Zakładka Treść - przygotowanie wiadomości Zakładce Treść służy do przygotowania zawartości wysyłanego maila. Jeśli na definicji korespondencji wybrano w polu sposób wysyłki maila Indywidualny (Narzędzia-> Opcje-> CRM-> Definicje dokumentów-> Definicje korespondencji-> Otworzyć definicję) można w treści korespondencji korzystać z funkcjonalności Pola danych, która pozwala wstawić inteligentne pola danych. Co oznacza, że w chwili przypisywania treści do zdarzenia / adresata zostaną zamienione na dane z kontekstu zdarzenia.

106 105 Budowa modułu CRM Rys. 77 Sposób wykorzystania Pól danych. Przepisanie i przeliczenie wartości pól inteligentnych z pola Treść w korespondencji na pole Opis w zdarzeniu następuje w chwili dodania adresata do listy adresatów. Jeśli zawartość pola treść została zmodyfikowana po dodaniu adresatów, można ją uaktualnić na zdarzeniach za pomocą czynności z korespondencji -> Aktualizuj zdarzenia. Korespondencja seryjna pozwala na dołączenie do treści korespondencji obrazków. Po kliknięciu w pole Nowy element należy wybrać opcję Osadzony załącznik. Rys. 78 Dodawania załącznika osadzonego w treść korespondencji seryjnej.

107 106 Budowa modułu CRM Rys. 79 Wybór obrazu wczytanego do maila. Należy pamiętać, że nie każdy klient poczty jest w stanie obsłużyć wiadomość z osadzonym załącznikiem Zakładka Zdarzenia dodanie odbiorcy W celu dodania zdarzenia (domyślnie do korespondencji przypisane jest zdarzenie KORESP) należy wybrać z Czynności-> Dodaj adresata, bądź wybrać opcję Dodaj adresata z poziomu formatki. W rezultacie otworzone zostanie okno, gdzie należy dodać kontrahentów do których wysyłana będzie wiadomość oraz osoby kontaktowe. Po wykonaniu tych czynności utworzone zostaną zdarzenia zarówno dla kontrahentów jak i osób kontaktowych. Program pozwala na automatyczne dodanie wszystkich kontrahentów dla których prowadzona jest dowolna kampania. Na formularzu Korespondencji należy wybrać Czynności -> Korespondencja seryjna z kampanii. Spowoduje ona dodanie zdarzeń, w których adresatami będą wszyscy kontrahenci pojawiający się na projektach (tylko projektach, nie są uwzględniane dane ze zdarzeń i zadań) powiązanych z daną kampanią. Można także wskazać wielu adresatów, przechodząc na listę kontrahentów bądź osób kontaktowych, zaznaczając wielu adresatów i z menu Czynności wybierając Dodaj korespondencję a następnie wskazując uprzednio utworzoną, bądź tworząc nową. Warunkiem wysłania maila jest wpisanie na kontrahencie jak i

108 107 Budowa modułu CRM na osobie kontaktowej adresu mailowego Wysyłka lub wydruk korespondencji seryjnej Elektroniczna korespondencja seryjna zostaje wysłana po wybraniu menu Czynności -> Wyślij mailem. Tradycyjna korespondencja zostaje wydrukowana w formie listu, po wybraniu menu drukowania -> Korespondencja seryjna. Po zakończeniu pracy z korespondencją, można za pomocą Czynności-> Ustaw stan zdarzeń masowo zmienić stan zdarzeń na zrealizowany Korespondencja jako powiadomienie Program dostarcza funkcjonalności powiadamiania za pomocą wiadomości o zmianie stanu zadania. Mechanizm korzysta z zadań systemowych enova (taski), dzięki czemu treść i wygląd powiadomienia może być modyfikowany Powiadomienia utworzenie i wysyłka Powiadomienia wysyłane są automatycznie przy zapisywaniu zadania, jeśli zajdą okoliczności określone w sekcji Automatyczne powiadomienia o na definicji zadania. Ilustracja obrazuje przykładową treść powiadomienia systemowego wysłaną do kontrahenta.

109 108 Budowa modułu CRM 18 Powiadomienia o zadaniach enova pozwala na wysyłanie poczty elektronicznej z poziomu zadań, zdarzeń i zleceń serwisowych. Dla poprawnego działania tej funkcjonalności konieczne jest właściwe skonfigurowanie definicji zadań oraz danych serwera SMTP, tak jak to zostało opisane w rozdziale dotyczącym konfiguracji. Do każdego rodzaju zadań można również przypinać standardowe przypominacze, korzystając, w tym celu, z widoku asystenta enova. Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się w rozdziale poświęconym taskom Automatyczne powiadomienia pocztą elektroniczną Program pozwala na wysyłanie automatycznych powiadomień o zadaniach w następujących przypadkach (Ustawienia dostępne są na każdej z definicji zadania oraz zdarzenia w Narzędzia-> Opcje-> CRM-> Definicje dokumentów-> Definicje zadań/zdarzeń-> Otworzyć definicję-> Zakładka Mail ): Przy utworzeniu zadania zostanie wysłany w przypadku utworzenia nowego zadania; Przy zmianie zostanie wysłany za każdym razem, gdy zostanie zmodyfikowane zadanie; Przy zamknięciu zostanie wysłany w przypadku zmiany stanu zadania na nieaktywne (przy zamknięciu zadania); Poczta może zostać wysłana do następujących adresatów:

110 109 Budowa modułu CRM Operatora oznaczonego jako Wykonujący zadanie; Operatora oznaczonego jako Prowadzący zadanie; Kontrahenta. Aby było możliwe wysłanie poczty, operatorzy i kontrahenci muszą mieć wprowadzone adresy . Adresaci oraz sytuacje, w których będzie wysyłana poczta są uzależnione od konfiguracji definicji zadań. Dokładny opis tworzenia definicji zadań znajduje się w rozdziale dotyczącym konfiguracji. Treść wysyłanego a zawiera informacje organizacyjne (temat nazwa zadania, prowadzący, rozpoczęcie, zakończenie, priorytet, stan) oraz treść pola Opis. Jeśli w konfiguracji zadania zaznaczona jest opcja Opis HTML, wówczas przy wprowadzaniu zadania pole Opis znajduje się na osobnej zakładce i zawiera elementy umożliwiające graficzne formatowanie tekstu.

111 110 Budowa modułu CRM 19 Teczki Teczki to funkcjonalność odzwierciedlająca fizyczne, tekturowe teczki, w których umieścić można każdego rodzaju informację. Teczki mogę zawierać w sobie dowolne obiekty z całego systemu np.: dokumenty handlowe, informacje kadrowo-księgowe, zadanie, etc. Rys. 80 Lista teczek. Lista teczek zawiera dwa litry: Definicja teczki- pozwala na zawężenie listy do konkretnej definicji teczki; Aktywne- pozwala wyświetlenie aktywnych bądź nieaktywnych teczek. W enova dostępne są dwa rodzaje teczek: Prywatna- której elementy dostępne są wyłącznie dla określonych operatorów; Publiczna- której elementy dostępne są dla wszystkich operatorów Dodawanie nowej teczki Tworzenie teczki może odbywać się na trzy sposoby: Poprzez wybranie przycisku oraz definicji;

112 111 Budowa modułu CRM poprzez wciśnięcie klawisza <Insert> i wybranie definicji; poprzez wybranianie Nowy z menu kontekstowego na liście (prawy klawisz myszy) i wybranie definicji; Zakładka Ogólne Zakładka Ogólne zawiera informacje: Rys. 81 Formularz teczki prywatnej. Sekcja Ogólne zawiera informacje: Definicja- zawiera nazwę zastosowanej definicji; Numer- numer teczki; Stan- określa aktywność teczki; Nazwa- krótki opis (tytuł) teczki, służący np. do przeszukiwania na liście. Opis miejsce na dodatkowy opis użytkownika; Sekcja Elementy zawiera listę obiektów dodanych do teczki. W powyższym przykładzie dodane zostały do teczki: zdarzenie, korespondencja, dokument handlowy oraz pracownik.

113 112 Budowa modułu CRM Istnieje możliwość otworzenia bezpośrednio z tego miejsca każdego z umieszczonych w teczce obiektów. W tym celu należy otworzyć dany element, a następnie wybrać opcję Pokaż element źródłowy (jak poniżej). Rys. 82 Otwarcie elementu źródłowego z poziomu teczki Zakładka Prawa Zawiera listę wszystkich operatorów. Poprzez zmianę Rodzaju prawa właściciel teczki jest w stanie określić, który z użytkowników ma prawo do pełnego dostępu, zakazu dostępu lub odczytu. Zakładka ta nie występuje na definicji teczki publicznej Dodawanie elementów do teczki Sposób dodawania elementu do teczki zostanie omówiony na przykładzie zadania, przy czym w całym programie odbywa się to w taki sam sposób. W celu dodania zadania do teczki należy przejść na listę zadań w module CRM, a następnie: Otworzyć asystenta w menu, Na liście zaznaczyć jedno z zadań, W asystencie przejść na zakładkę Teczki, Wybrać opcję Dodaj do teczki, Wybrać teczkę poprzez dwuklik bądź zaznaczając rekord i kliknąć OK.

114 113 Budowa modułu CRM Rys. 83 Dodanie elementu do teczki. Dodane zadanie będzie widoczne po przejściu na listę teczek i otwarciu konkretnej teczki w kolumnie Element.

115 114 Budowa modułu CRM 20 Zasoby Funkcjonalność zasobów pozwala na łatwe zarządzanie zasobami firmy (środki trwałe, wyposażenie, pracownicy, urządzenia). Po wejściu użytkownika do elementu Zasoby w module CRM, widoczne będą trzy składowe. Rys. 84 Składowe Zasobów. Gdzie: Sprzęt i pomieszczenia- zawierają listę wszystkich urządzeń z zaznaczoną flagą własne, także tych dodanych z poziomu modułów Serwis, Wypożyczenia. Rezerwacja zasobów- zawiera listę zasobów, które zostały zarezerwowane podczas wykonywania aktywności bądź projektu. Listę można filtrować po:

116 115 Budowa modułu CRM Ewidencji zasobu; Okresie aktywności lub projektu do którego przypisany jest zasób; Stanie rezerwacji zasobu. Kalendarz zasobów- główna część Zasobów, gdzie odbywają się wszystkie operacje dodawania/kopiowania zasobów na aktywności oraz projekty Rezerwacja zasobów Rys. 85 Lista rezerwacji zasobów. Lista zawiera zasoby powiązane z aktywnościami, oznaczone są kolorami na liście, w zależności od konfiguracji w definicji aktywności przyjmują odpowiednio kolory: Czerwony tekst - zasoby których okres rezerwacji jest ściśle powiązany z okresem zadania CRM. Zmiana okresu rezerwacji zasobu możliwa wyłącznie za pomocą zmiany okresu zadania; Zielony tekst - zasoby których okres rezerwacji jest inicjowany datami z aktywności. Pozwala na zmianę okresu rezerwacji, jednak program ostrzeże jeśli okres rezerwacji wykracza poza okres aktywności Czarny - zasoby których czas rezerwacji może odbiegać od okresu aktywności do której zasób jest podłączony. Kolor tła wiersza uzależniony jest od pola Rezerwacja na zasobie. Jeśli zasób nie jest rezerwowany, jego tło jest szare.

117 116 Budowa modułu CRM Kalendarz zasobów Organizacja pracy z zasobami została przedstawiona w odmienny sposób niż np. praca zadaniami, zdarzeniami, projektami, etc. Zamiast ogólnie używanych formularzy zastosowany został widok kalendarza, dzięki czemu osiągnięto efekt przejrzystości i łatwości w zarządzaniu zasobami. Rys. 86 Widok kalendarza zasobów Filtrowanie danych Kalendarz posiada zdefiniowane filtry pozwalające na łatwiejsze przeglądanie danych, są to: Typ zasobu- pozwala na określenie jakiego typu ewidencje będą wyświetlane na kalendarzu. Filtr przyjmuje wartości: Pracownik; Środki trwałe; Wyposażenie; Urządzenie; Wszystkie. Pracownicy- pozwala na wybranie dowolnych pracowników z listy wyboru. Po kliknięciu otworzy się okno z wszystkimi pracownikami po lewej stronie. W celu dodania pracownika należy zaznaczyć go w lewej kolumnie, następnie kliknąć Dodaj co spowoduje przeniesienie rekordu na prawą listę. Wybranie OK, spowoduje wybranie zaznaczonych pracowników na kalendarz.

118 117 Budowa modułu CRM Rys. 87 Dodawanie pracownika do filtru kalendarza. Środki trwałe- pozwala na wybranie elementów środków trwałych na kalendarz. Sposób dodawania środka trwałego jest identyczny jak w przypadku pracownika. Wyposażenie- pozwala na wybranie elementów wyposażenia na kalendarz. Sposób dodawania wyposażenia jest identyczny jak w przypadku pracownika; Urządzenia- pozwala na wybranie urządzenia na kalendarz. Sposób dodawania wyposażenia jest identyczny jak w przypadku pracownika. Filtruj wg- Określa zakres prezentowanych na kalendarzu danych z uwzględnieniem w/w filtrów oraz Aktywności i Projektów: Brak - uwzględnia wyłącznie filtry zasobów; Zasoby - Wyświetla wszystkie rezerwacje tych zasobów, które są podłączone pod wybraną aktywność lub projekt; Rezerwacje - Wyświetla wszystkie zasoby, oraz tylko te rezerwacje które dotyczą wybranej aktywności lub projektu; Zasoby i Rezerwacje - Wyświetla kalendarz ograniczony do zasobów i rezerwacji, które są związane z wybraną aktywnością lub projektem. Aktywność pozwala na filtrowanie danych po wybranym zadaniu/zdarzeniu. Stanowi również kontekst (wzór) do tworzenia nowego zadania/zdarzenia na kalendarzu. Do wybrana aktywności zostaną przypisane kolejne zasoby Projekt- pozwala na filtrowanie danych po wybranym projekcie. Wybranie projektu powoduje automatyczne zawężenie listy na filtrze Aktywność.

119 118 Budowa modułu CRM Na kalendarzu może znajdować się wiele rodzajów zasobów na raz np.: rysunek 79 przedstawia dwóch pracowników oraz jedno urządzenie Organizacja widoku kalendarza Widok kalendarza może zostać przystosowany do potrzeb użytkownika za pomocą organizatora widoku. Operator może dowolnie zmieniać sposób wyświetlania kalendarza. Rys. 88 Organizator widoku kalendarza. Za pomocą przycisku data kalendarza zostanie przestawiona na bieżącą datę. Z kolei pozwala przejść użytkownikowi na żądaną datę na kalendarzu Praca na kalendarzu Kalendarz zasobów pozwala na stworzenie rezerwacji zasobu dla istniejącej aktywności/projektu bądź zupełnie nowego zadania. W przypadku dodania zasobu do istniejącej aktywności należy w filtrze Aktywność wybrać odpowiedni zapis, a następnie za pomocą myszy zaznaczyć okres dla wybranego zasobu i wybrać. W przypadku nie wybrania żadnej wartość w oknie Aktywność/Projekt, otworzone zostanie okno, gdzie ręcznie należy przypisać zasób do Aktywności/Projektu.

120 119 Budowa modułu CRM Rys. 89 Dodanie zasobu do istniejącej aktywności. Utworzenie nowego zadania dla wybranego zasobu odbywa się poprzez zaznaczenie myszą okresu dla zasobu i kliknięcie w, po czym operator poproszony zostanie o podanie definicji aktywności i otworzony zostanie nowy formularz. Rys. 90 Tworzenie nowego zadania z powiązanym zasobem. Różne kolory nazw aktywności informują o: Czerwony tekst - zasoby których okres rezerwacji jest ściśle powiązany z okresem zadania CRM. Zmiana okresu rezerwacji zasobu możliwa wyłącznie za pomocą zmiany okresu zadania; Zielony tekst - zasoby których okres rezerwacji jest inicjowany datami z aktywności. Pozwala na zmianę okresu rezerwacji, jednak program ostrzeże jeśli okres rezerwacji wykracza poza okres aktywności; Czarny - zasoby których czas rezerwacji może odbiegać od okresu aktywności do której zasób jest podłączony.

121 120 Budowa modułu CRM Modyfikacja dat rozpoczęcia i zakończenia rezerwacji jest możliwa za pomocą myszy z poziomu kalendarza. Możliwość modyfikacji okresu rezerwacji jest uzależniona od pola Definicja aktywności/opcje/kontrola czasu zasobów. Jeśli wybrana jest wartość Zabraniaj, zmiana okresu rezerwacji jest możliwa tylko w wyniku zmiany okresu aktywności. W przypadku wartości Ostrzegaj, pojawi się informacja jeśli okres rezerwacji będzie wykraczał poza czas trwania aktywności/projektu Szybkie dodawanie zasobu do aktywności / projektu W przypadku wybrania na filtrze aktywności bądź projektu, istnieje możliwość szybkiego dodania zasobu do wybranej aktywności/projektu. W zależności od widoku kalendarza: Dzienny- należy zaznaczyć myszką ramy czasowe na zasobie, a następnie wybrać <Enter>. Do wybranego w kontekście zadania/zdarzenia/projektu zostanie dodany nowy zasób. Możliwym jest również zmienianie ram czasowych rezerwacji za pomocą zwężania/poszerzania okna rezerwacji. Miesięczny- należy dwukrotnie kliknąć myszką w dany zasób. Do wybranego w kontekście zadania/zdarzenia/projektu zostanie dodany zasób Ustawienia Dla poszczególnej definicji aktywności można określić sposób zachowania kontroli czasu na zasobie. Po zmianie parametru w Narzędzia-> Opcje-> CRM-> Definicje dokumentów->definicje zadań/zdarzeń-> Otworzyć definicję-> Zakładka Opcje -> parametr Kontrola czasu zasobów na: Zablokowany (Czerwony tekst na kalendarzu i liście) uniemożliwia wyjście okresu rezerwacji zasobu poza okres zadania. Zmiana okresu rezerwacji zasobu możliwa wyłącznie za pomocą zmiany okresu zadania. Ostrzegaj (Zielony tekst na kalendarzu i liście) powoduje inicjowanie okresu rezerwacji zasobu datami z aktywności. Pozwala na zmianę okresu rezerwacji, jednak program ostrzeże jeśli okres rezerwacji wykracza poza okres aktywności Brak (Czarny tekst na kalendarzu i liście) oznacza, że czas rezerwacji zasobów może odbiegać od okresu aktywności do której zasób jest podłączony. Ustawienie parametru Kontrola dostępności urządzenia na zabraniaj spowoduje zablokowanie możliwości sterowania przez użytkownika stanem rezerwacji zasobu.

122 121 Budowa modułu CRM 21 Opiekun kontrahenta Funkcjonalność opiekuna kontrahenta pozwala powiązać operatora do kontrahenta w celu podzielenia listy kontrahentów np. pomiędzy przedstawicieli handlowych. Opiekun kontrahenta może przyjmować status: Główny- oznacza podstawowego opiekuna kontrahenta; Zastępca- oznacza zastępczego opiekuna kontrahenta np. na wypadek nieobecności opiekuna głównego. W celu dodania opiekuna należy przejść na listę Kontrahentów i z menu Czynności wybrać Opiekun kontrahenta (możliwe jest przypisanie opiekuna wielu kontrahentom na raz). Taką sama operację można wykonać z pozycji formularza kontrahenta. Rys. 91 Dodawanie opiekuna do kontrahenta. Po otwarciu nowego okna należy wypełnić pola: [Operator] - lista wyboru operatora, który zostanie przypisany do kontrahenta;

123 122 Budowa modułu CRM [Data Od] - data mówiąca od kiedy operator staje się opiekunem [Data Do] - data mówiąca do kiedy operator jest opiekunem. Pozostawienie tego pola pustego oznacza przedział czasu niedomknięty; [Przy nadchodzeniu dat] - pole wyboru decydujące o sposobie zachowania przypisania opiekuna do kontrahenta. W momencie nachodzenia dat obecnej i ustawianej opieki, program może: nie zamienić operatora, ostrzec o zmianie lub zmienić opiekuna bez ostrzeżeń; [Typ opiekuna] - pole wyboru typu opiekuna; W danym okresie czasu możliwe jest posiadanie tylko jednego opiekuna głównego dla kontrahenta w oddziale firmy. Na formularzu poszczególnego kontrahenta w zakładce CRM-> Opiekun kontrahenta znajdują się informacje o przypisaniu opiekuna. W Handel->Zestawienia dodano listę Obroty wg opiekunów. Lista prezentuje dla każdego opiekuna kontrahenta, sumę wartości dokumentów które zostały wystawione w czasie gdy opiekunem głównym kontrahenta z dokumentu był dany operator Ustawienia Dodano prawa na roli CRM Opiekunowie kontrahenta w Narzędzia-> Opcje- >Systemowe-> Role. Wszyscy kontrahenci; Wszystkie aktywności; Prawa domyślnie są przyznane. Odebranie prawa Wszyscy kontrahenci, sprawi że operator pracujący w ramach roli, zobaczy kartoteki tylko tych kontrahentów których jest opiekunem głównym lub jest zastępcą w czasie zastępstwa. Po okresie zastępstwa kartoteki będą dla niego niedostępne. Odebranie prawa Wszystkie aktywności, sprawi że operator pracujący w ramach roli, zobaczy kartoteki tylko tych aktywności, których jest wykonującym lub prowadzącym lub jest opiekunem kontrahenta wskazanego na aktywności. Widoczność dokumentów handlowych dla opiekunów kontrahenta - Odebranie prawa, sprawi że operator pracujący w ramach roli, zobaczy tylko te dokumenty, które zostały wystawione dla kontrahentów których jest opiekunem głównym lub jest

124 123 Budowa modułu CRM zastępcą w czasie zastępstwa. Po okresie zastępstwa dokumenty będą dla niego niedostępne. Do roli w gałęzi CRM/Opiekun/Simple dodano również prawo Dodawanie Opiekuna oraz Kasowanie Opiekuna. W przypadku kiedy podczas dodawania kartoteki kontrahenta ma automatycznie inicjować się opiekun kontrahenta należy ustawić w Narzędzia-> Opcje->CRM- >Ogólne->Ustawienia->Flaga Opiekun Kontrahenta. Ustawienie flagi powoduje także ukrycie kartotek kontrahentów, których operator nie jest opiekunem, jeśli na rolach odebrane ma prawa w gałęzi CRM->Opiekun Kontrahenta->Simple. Zaznaczenie flagi w konfiguracji Narzędzia-> Opcje->CRM ->Ogólne->Ustawienia->Flaga Opiekun Kontrahenta można stosować wyłącznie w środowisku w którym administrator może zapewnić niezmienialność daty na komputerze lokalnym.

125 124 Definicje i konfiguracja CRM 22 Definicje i konfiguracja CRM Konfiguracja modułu CRM obejmuje tworzenie definicji: kampanii, projektów, zadań, zdarzeń, teczek. Ponad to przedstawione zostanie deklarowanie cech dla wszystkich obiektów w module CRM oraz konfiguracja serwera poczty SMTP. Konfiguracja definicji CRM dostępna jest w Narzędzia-> Opcje-> CRM-> Definicje dokumentów Definicje kampanii W programie enova można utworzyć wiele definicji kampanii np. odrębne definicje dla kampanii marketingowej, handlowej itp.

126 125 Definicje i konfiguracja CRM Rys. 92 Definicja kampanii. Dla każdej definicji określane są: Nazwa- określa nazwę definicji kampanii; Symbol- skrócona nazwa definicji, służy między innymi do filtrowania danych na liście; Domyślna- oznaczenie tego parametru powoduje pokazywanie się definicji jako pierwszej (domyślnej) podczas dodawania nowego rekordu. Zablokowana- zaznaczenie tego parametru spowoduje zablokowanie definicji. Formularz użytkownika- zaznaczenie parametru spowoduje pokazanie się dodatkowej zakładki na definicji Użytkownika, gdzie operator może samodzielnie zbudować wygląd formularza. Opis funkcjonalności znajduje się w następnym podrozdziale. Kontrola dat Jeżeli wybrana zostanie inna wartość tego pola niż Brak, wówczas program sprawdza, czy czas trwania projektów w kampanii nie wykracza poza okres (datę rozpoczęcia i zakończenia) kampanii. W zależności od ustawienia parametru Kontrola dat (Ostrzegaj lub Zabraniaj) jest w takim wypadku zgłaszane ostrzeżenie, lub program nie pozwala zapisać takiej kampanii/projektu.

127 126 Definicje i konfiguracja CRM Kontrola stanu Jeżeli wybrana zostanie inna wartość tego pola niż Brak, wówczas program sprawdza, czy w zamkniętej kampanii znajdują się otwarte projekty. W zależności od ustawienia parametru Kontrola stanu (Ostrzegaj lub Zabraniaj) jest w takim wypadku zgłaszane ostrzeżenie, lub program nie pozwala zapisać takiej kampanii/projektu. Sposób numeracji- mechanizm pozwalający na budowanie indywidualnej sekwencji numerującej definicję. Lewa lista przedstawia pola, które mogą zostać wykorzystane do zbudowania sekwencji. Po zaznaczeniu odpowiedniego pola i przeniesieniu go za pomocą klawisza Dodaj pole zostanie uwzględnione w ciągu numerycznym. Niektóre z pól (np.: data.year) mogą przyjmować różne długości np.: 2011 dla długości 4 znaków lub 11 dla 2 znaków. Powyższymi ustawieniami steruje przycisk Szerokość pola, gdzie można określić długość poszczególnych pól. Za pomocą przycisków Przenieść w górę, Przenieś w dół można określić kolejność występowania pól w ciągu numerycznym. Każda z definicji powinna zawierać symbol *, która odpowiada za automatyczną numerację kolejno dodanych zapisów. W lewym-dolnym rogu formatki widnieje sposób w jaki będzie widoczny numer w programie. Pole jest odświeżane dynamicznie Formularz użytkownika Po zaznaczeniu parametru Formularz użytkownika na zakładce głównej definicji, udostępniona zostanie zakładka Użytkownika, która pozwala na przystosowanie widoku formularza do potrzeb użytkownika.

128 127 Definicje i konfiguracja CRM Rys. 93 Budowanie formatki użytkownika dla Kampanii. Lewy-górny róg okna zajmuje lista obiektów programu enova (wyświetlanych informacji na formularzu). Dzięki zastosowaniu pola Filtr można przeszukiwać listę po szukanej nazwie. Po zaznaczeniu szukanego pola i wybraniu przycisku Dodaj pole obiekt zostanie przeniesiony na prawą listę, która stanowi zestawienie pól budujących formatkę. Po zaznaczeniu parametrów pokazuj kolekcje (podlisty) oraz właściwości biznesowe, pokazane zostaną wszystkie obiekty w ramach kontekstu wybranej definicji. Na podstawie wybranych pól (prawa lista) wizualizowany jest widok formularza użytkownika na dole okna (Sekcja Użytkownika ). Za pomocą pozostałych opcji użytkownik może sterować układem pól na formatce i tak: [Tytuł]- określa tytuł wyświetlanego pola. Domyślnie tytuł ma taką sama nazwę jak pole; [Pole] - nazwa obiektu występującego na formatce. Nie należy modyfikować tego pola;

129 128 Definicje i konfiguracja CRM [Szerokość opisu] - stanowi odległość (w pikselach) pomiędzy tytułem a kontrolką; [Szerokość kontrolki] - stanowi długość kontrolki (pola); [Wysokość kontrolki] - stanowi wysokość kontrolki. Sterowanie wysokością pola możliwe jest tylko dla mól tekstowych typu notatki, cel, etc. [Linia oddzielająca] - pozwala na tworzenie sekcji w ramach formatki. Należy zaznaczyć pole nad którym ma znajdować się sekcja i wprowadzić jej nazwę; [Tylko odczyt] - zaznaczenie tego parametru spowoduje zablokowanie pola przed edycją; [Z poprzednim] - pozwala na powiązanie pola z wierszem poprzedzającym zaznaczone pole. Po zapisaniu zmian nowa definicja będzie widoczna na liście kampanii z ustalonym przez użytkownika wyglądem formularza. Na widoku formularza użytkownika powinno znajdować się pole wymagane Nazwa. Bez jego ustawienia przez operatora nie będzie możliwe zapisanie kampanii.

130 129 Definicje i konfiguracja CRM 22.2 Definicje projektów W programie enova można utworzyć wiele definicji projektów. Rys. 94 Definicja projektu. Dla każdej definicji określane są: [Nazwa] - określa nazwę definicji projektu; [Symbol] - skrócona nazwa definicji, służy między innymi do filtrowania danych na liście; [Domyślna] - oznaczenie tego parametru powoduje pokazywanie się definicji jako pierwszej (domyślnej) podczas dodawania nowego rekordu. [Zablokowana] - zaznaczenie tego parametru spowoduje zablokowanie definicji. [Formularz użytkownika] - zaznaczenie parametru spowoduje pokazanie się dodatkowej zakładki na definicji Użytkownika, gdzie operator może samodzielnie zbudować wygląd formularza. Opis funkcjonalności znajduje się w następnym podrozdziale. [Kontrola dat] Jeżeli wybrana zostanie inna wartość tego pola niż Brak, wówczas program sprawdza, czy czas trwania zadań/zdarzeń w projekcie nie

131 130 Definicje i konfiguracja CRM wykracza poza okres (datę rozpoczęcia i zakończenia) projektu. W zależności od ustawienia parametru Kontrola dat (Ostrzegaj lub Zabraniaj) jest w takim wypadku zgłaszane ostrzeżenie, lub program nie pozwala zapisać takiej kampanii/projektu. [Kontrola stanu] Jeżeli wybrana zostanie inna wartość tego pola niż Brak, wówczas program sprawdza, czy w zamkniętym projekcie znajdują się otwarte zadania/zdarzenia. W zależności od ustawienia parametru Kontrola stanu (Ostrzegaj lub Zabraniaj) jest w takim wypadku zgłaszane ostrzeżenie, lub program nie pozwala zapisać takiej kampanii/projektu. [Sposób numeracji] - mechanizm pozwalający na budowanie indywidualnej sekwencji numerującej definicję. Lewa lista przedstawia pola, które mogą zostać wykorzystane do zbudowania sekwencji. Po zaznaczeniu odpowiedniego pola i przeniesieniu go za pomocą klawisza Dodaj pole zostanie uwzględnione w ciągu numerycznym. Niektóre z pól (np.: data.year) mogą przyjmować różne długości np.: 2011 dla długości 4 znaków lub 11 dla 2 znaków. Powyższymi ustawieniami steruje przycisk Szerokość pola, gdzie można określić długość poszczególnych pól. Za pomocą przycisków Przenieść w górę, Przenieś w dół można określić kolejność występowania pól w ciągu numerycznym. Każda z definicji powinna zawierać symbol *, która odpowiada za automatyczną numerację kolejno dodanych zapisów. W lewym-dolnym rogu formatki widnieje sposób w jaki będzie widoczny numer w programie. Pole jest odświeżane dynamicznie Zakładka Etapy definicji programu Jest to domyślna lista etapów projektu. Podczas tworzenia nowego projektu lista etapów z definicji będzie kopiowana do projektu (w każdym projekcie może być ona zmieniona). Etap projektu zawiera: Liczbę porządkową określającą kolejność etapów; Nazwę; Realizację określającą procent realizacji projektu na danym etapie; Zakładka Stany Jest to lista stanów projektu. Każdy zdefiniowany stan projektu zawiera: Liczbę porządkową określającą kolejność na liście wyboru,

132 131 Definicje i konfiguracja CRM Nazwę, Pole Aktywny określa, czy projekt w tym stanie jest otwarty (podlega zmianom) Zakładka Prawa danych Służy do określenia operatorów, którzy będą mieć dostęp do projektów wskazanej definicji. Każdemu operatorowi można przypisać pełne prawa, prawa tylko do odczytu lub ustawić zakaz do projektów określonej definicji. Prawa te mogą być również określane na formularzu operatora Zakładka Formularz użytkownika Po zaznaczeniu parametru Formularz użytkownika na zakładce głównej definicji, udostępniona zostanie zakładka Użytkownika, która pozwala na przystosowanie widoku formularza do potrzeb użytkownika. Rys. 95 Budowanie formatki użytkownika dla Projektu. Lewy-górny róg okna zajmuje lista obiektów programu enova (wyświetlanych informacji na formularzu). Dzięki zastosowaniu pola Filtr można przeszukiwać listę

133 132 Definicje i konfiguracja CRM po szukanej nazwie. Po zaznaczeniu szukanego pola i wybraniu przycisku Dodaj pole obiekt zostanie przeniesiony na prawą listę, która stanowi zestawienie pól budujących formatkę. Po zaznaczeniu parametrów pokazuj kolekcje (podlisty)oraz właściwości biznesowe, pokazane zostaną wszystkie obiekty w ramach kontekstu wybranej definicji. Na podstawie wybranych pól (prawa lista) wizualizowany jest widok formularza użytkownika na dole okna (Sekcja Użytkownika ). Za pomocą pozostałych opcji użytkownik może sterować układem pól na formatce i tak: Tytuł- określa tytuł wyświetlanego pola. Domyślnie tytuł ma taką sama nazwę jak pole; Pole- nazwa obiektu występującego na formatce. Nie należy modyfikować tego pola; Szerokość opisu- stanowi odległość (w pikselach) pomiędzy tytułem a kontrolką; Szerokość kontrolki- stanowi długość kontrolki (pola); Wysokość kontrolki- stanowi wysokość kontrolki. Sterowanie wysokością pola możliwe jest tylko dla mól tekstowych typu notatki, cel, etc. Linia oddzielająca- pozwala na tworzenie sekcji w ramach formatki. Należy zaznaczyć pole nad którym ma znajdować się sekcja i wprowadzić jej nazwę; Tylko odczyt- zaznaczenie tego parametru spowoduje zablokowanie pola przed edycją; Z poprzednim- pozwala na powiązanie pola z wierszem poprzedzającym zaznaczone pole. Po zapisaniu zmian nowa definicja będzie widoczna na liście kampanii z ustalonym przez użytkownika wyglądem formularza. Na widoku formularza użytkownika powinno znajdować się pole wymagane Nazwa. Bez jego uzupełnienia nie będzie możliwe zapisanie projektu.

134 133 Definicje i konfiguracja CRM 22.3 Definicje zadań, zdarzeń, zleceń serwisowych i wypożyczeń Zadania, zdarzenia, zlecenia serwisowe i wypożyczenia definiuje się w ten sam sposób. Zostanie on przedstawiony na przykładzie formularza definiowania zadań. Rys. 96 Formularz definicji zadania Zakładka Ogólne Standardowe użytkownik nie ma wpływu na wartość tego pola. Jeśli pole jest wypełnione oznacza to, że definicja została wprowadzona do systemu przez producenta i nie można jej usunąć. Nazwa nazwa definicji; Symbol symbol definicji, musi być unikalny; Drugi- oznacza alternatywny symbol definicji, pozwala na numerowanie w jednym ciągu dwóch definicji w ramach jednego symbolu podstawowego; Domyślna jeśli jest zaznaczona, kliknięcie przycisku [Nowy] na liście zadań wywoła formularz zadania dla tej definicji. Tylko jedna definicja może być domyślna;

135 134 Definicje i konfiguracja CRM Algorytm- zaznaczenie pola powoduje udostępnienie zakładki Kod kalkulatora zadań pozwalającego modyfikować zachowanie definicji; Zablokowana zaznaczenie spowoduje brak możliwości dodania zadania o tej definicji; Rodzaj formularza pole umożliwia wybranie jedną z 3 opcji: Pełny na formularzu zadania dla wprowadzania podstawowych danych wyświetlane są dwie zakładki: Ogólne i Dodatkowe Prosty na formularzu zadania dla wprowadzania podstawowych danych wyświetlana jest jedna zakładka Ogólne. Dane o projekcie i planowanych przychodach i kosztach nie są dostępne. Użytkownika wygląd okna do wprowadzania zadania jest konfigurowany przez operatora. Na definicji zadania pojawia się dodatkowa zakładka Użytkownik, na której określa się jakie pola mają być dostępne na formularzu zadania. Definicja zadania generowanego przy zamknięciu jest to definicja innego zadania (lub zdarzenia), które będzie automatycznie wygenerowane przy przestawianiu stanu zadania na nieaktywne. Można w ten sposób wymusić, żeby dla każdego spotkania, po jego zakończeniu, program automatycznie proponował dodanie notatki. Zadanie (zdarzenie) takie jest umieszczane na liście zadań powiązanych; Definicja zadania grupowego jeżeli dla zadania zostanie określona definicja zadania grupowego, wówczas zadanie takie będzie posiadało zakładkę Uczestnicy i będzie możliwe dodawanie innych operatorów wykonujących to zadanie. W takim wypadku dla każdego operatora wskazanego na liście uczestników zostanie utworzone zadanie zgodnie z podaną definicją zadania grupowego (patrz Spotkania); Definicja dokumentu handlowego jeżeli zostanie określona, to na zadaniu (zleceniu serwisowym) będzie dostępna funkcja Utwórz dokument handlowy. Jest to szczególnie przydatne na zleceniach serwisowych o tworzenia dokumentów pobrania części zamiennych z magazynu; Magazyn- pozwala na określenie, którego magazynu będą dotyczyły tworzone dokumenty magazynowe/handlowe; Sposób numeracji- mechanizm pozwalający na budowanie indywidualnej sekwencji numerującej definicję. Lewa lista przedstawia pola, które mogą zostać wykorzystane do zbudowania sekwencji. Po zaznaczeniu odpowiedniego pola i przeniesieniu go za pomocą klawisza Dodaj pole zostanie uwzględnione w ciągu numerycznym. Niektóre z pól (np.: data.year) mogą przyjmować różne długości np.: 2011 dla długości 4 znaków lub 11 dla 2 znaków. Powyższymi ustawieniami steruje przycisk Szerokość pola, gdzie można określić długość poszczególnych pól.

136 135 Definicje i konfiguracja CRM Za pomocą przycisków Przenieść w górę, Przenieś w dół można określić kolejność występowania pól w ciągu numerycznym. Każda z definicji powinna zawierać symbol *, która odpowiada za automatyczną numerację kolejno dodanych zapisów. W lewym-dolnym rogu formatki widnieje sposób w jaki będzie widoczny numer w programie. Pole jest odświeżane dynamicznie Zakładka Stan Służy do określania stanów. Każdy zdefiniowany stan zadania zawiera: Liczbę porządkową określającą kolejność na liście wyboru; Nazwę; Pole Aktywny określa, czy zadanie w tym stanie jest otwarte Zakładka Priorytety Służy do określania priorytetów dla zadania. Każdy zdefiniowany priorytet zawiera: Liczbę porządkową określającą kolejność na liście wyboru; Nazwę Zakładka Opcje Sekcja Opcje zawiera: Kategorie- pozwala na przypisania definicji do określonej definicji. Kategorie definiowane są w Narzędzia-> Opcje-> CRM-> Ogólne-> Kategorie aktywności. Funkcjonalność służy do grupowania definicji w celu łatwiejszego przypinania wydruków. Rejestracja historii zmian przy każdej zmianie zadania tworzony jest zapis zadania przed zmianą wraz z informacją o operatorze dokonującym zmiany. Dzięki temu można śledzić pełną historię zmian wartości zadania. Historia zmian jest dostępna na zakładce Historia na formularzu zadania; Opis HTML zaznaczenie dodaje dodatkową zakładkę Opis na formularzu zadania, której tekstowi można nadawać standardowe atrybuty graficzne (pogrubienie, kursywa itp.); Całodzienne przy dodawaniu zadania zainicjalizowane zostaną pola Rozpoczęcie (0:00) i Zakończenie(23:59)

137 136 Definicje i konfiguracja CRM Inicjuj nazwę przy dodawaniu zadania w polu Nazwa pojawi się nazwa definicji zadania; Definicja do importu maili określa czy dana definicja będzie służyć do importu maili z programu Outlook 2007/2010 (pod warunkiem zainstalowania dodatku enova.outlook). Zaimportowane maile zostaną dodane w enova, jako nowa pozycja na liście zadań, zdarzeń, zleceń lub wypożyczeń. Powiąż czas wykonania- zaznaczenie parametru spowoduje automatyczne sumowanie czasu stopera podczas otwarcia danej definicji; Dostępny stoper- zaznaczenie parametru spowoduje dodanie stopera na definicji zadania; Automatyczny stoper- zaznaczenie parametru spowoduje automatyczne włączanie się stopera podczas otwierania formatki. Sekcja enova.net: Dostęp określa czy w internetowej wersji enova użytkownicy będą mieli dostęp do zadań o tej definicji. Możliwe są 3 opcje: Brak całkowity zakaz dostępu, Podgląd - możliwość przeglądania zadań, Edycja możliwość zmiany treści zadań; Dodawanie określa czy w internetowej wersji enova, będzie można dodać nowe zadanie o tej definicji; Widoczna w module- pozwala na określenie miejsca pojawienia się definicji w enova.net Sekcja Zasoby CRM: Filtr typu zasoby- pozwala na ustawienie filtru na zasobach firmy; Kontrola czasu na zasobie- określa sposób kontroli czasu podczas dodawania zasobów: Zablokowany (Czerwony tekst na kalendarzu i liście) program uniemożliwi operatorowi zmianę okresu rezerwacji zasobu. Okres rezerwacji będzie ściśle powiązany z okresem zadania. Zmiana okresu rezerwacji zasobu możliwa wyłącznie za pomocą zmiany okresu zadania. Ostrzegaj (Zielony tekst na kalendarzu i liście) powoduje inicjowanie okresu rezerwacji zasobu datami z aktywności. Pozwala na zmianę okresu rezerwacji, jednak program ostrzeże jeśli okres rezerwacji wykracza poza okres aktywności Brak (Czarny tekst na kalendarzu i liście) oznacza, że czas rezerwacji zasobów może odbiegać od okresu aktywności do której zasób jest podłączony.

138 137 Definicje i konfiguracja CRM Sekcja Dokumenty CRM: Wartość- pole wyboru określające jakie wartości mają być brane podczas dodawania dokumentów na formularzu zadania. Ustawienie parametru Kontrola dostępności urządzenia na zabraniaj spowoduje zablokowanie możliwości sterowania przez użytkownika stanem rezerwacji zasobu. Sekcja Cechy: Pozwala na wprowadzenie oraz określenie sposobu ich zachowania podczas kopiowania zadania Sekcja Zadanie dla roli: Rola- wybranie roli spowoduje automatyczne inicjowanie zadania dla danej roli. Sekcja Wypożyczenia/Serwis: Kontrola dostępności urządzenia- określa sposób zachowania się systemu w przypadku wykorzystywania urządzenia w jednym czasie. Można nie kontrolować dostępności urządzenia, ostrzegać bądź zabraniać rezerwacji urządzenia Zakładka Użytkownika Po wybraniu rodzaju formularza jako użytkownika na zakładce głównej definicji udostępniona zostanie zakładka Użytkownika, która pozwala na przystosowanie widoku formularza do potrzeb użytkownika. W wersji 9.3 dodano buton Układ domyślny dający możliwość dodania do widoku formularza wszystkich pól znajdujących się na prostym formularzu. Rys. 97 Przycisk Domyślny układ na zakładce użytkownik.

139 138 Definicje i konfiguracja CRM Lewy górny róg okna zajmuje lista obiektów programu enova (wyświetlanych informacji na formularzu). Dzięki zastosowaniu pola Filtr można przeszukiwać listę po szukanej nazwie. Po zaznaczeniu szukanego pola i wybraniu przycisku Dodaj pole obiekt zostanie przeniesiony na prawą listę, która stanowi zestawienie pól budujących formatkę. Po zaznaczeniu parametrów Pokazuj kolekcje (podlisty) oraz Właściwości biznesowe, pokazane zostaną wszystkie obiekty w ramach kontekstu wybranej definicji. Na podstawie wybranych pól (prawa lista) wizualizowany jest widok formularza użytkownika na dole okna (Sekcja Użytkownika). Za pomocą pozostałych opcji użytkownik może sterować układem pól na formatce i tak: Tytuł określa tytuł wyświetlanego pola. Domyślnie tytuł ma taką sama nazwę jak pole, Pole nazwa obiektu występującego na formatce. Nie należy modyfikować tego pola, Szerokość opisu stanowi odległość (w pikselach) pomiędzy tytułem a kontrolką, Szerokość kontrolki stanowi długość kontrolki (pola), Wysokość kontrolki stanowi wysokość kontrolki. Sterowanie wysokością pola możliwe jest tylko dla mól tekstowych typu notatki, cel etc., Linia oddzielająca pozwala na tworzenie sekcji w ramach formatki. Należy zaznaczyć pole, nad którym ma znajdować się sekcja i wprowadzić jej nazwę, Tylko odczyt zaznaczenie tego parametru spowoduje zablokowanie pola przed edycją, Z poprzednim pozwala na powiązanie pola z wierszem poprzedzającym zaznaczone pole. Po zapisaniu zmian nowa definicja będzie widoczna na liście kampanii z ustalonym przez użytkownika wyglądem formularza. Na widoku formularza użytkownika powinno znajdować się pole wymagane Nazwa. Bez niej nie będzie możliwe zapisanie zadania/zdarzenia Zakładka Mail Pozwala na określenie zasad wysyłania poczty elektronicznej na podstawie zadań. Posiada dwie grupy parametrów:

140 139 Definicje i konfiguracja CRM Wysyłaj pocztę do w tej grupie oznaczamy osoby, do których będzie wysyłana poczta Wykonującego poczta będzie wysyłana do operatora oznaczonego jako Wykonujący. Wymaga to wpisania na formularzu operatora na zakładce CRM adresu , Prowadzącego poczta będzie wysyłana do operatora oznaczonego jako Prowadzący. Wymaga to wpisania na formularzu operatora na zakładce CRM adresu , Kontrahenta poczta będzie wysyłana do kontrahenta. Wymaga to uzupełnienia na kartotece kontrahenta jego adresu . Od wersji 9.3 na definicji zdarzenia Korespondencja (KORESP) w polu kontrahenta ustawiono domyślnie wartość Do. Automatyczne powiadomienia o pozwala na określenie sytuacji, w których będzie automatycznie wysyłana poczta: Utworzeniu zostanie wysłany w przypadku utworzenia nowego zadania, Edycji zostanie wysłany za każdym razem, gdy zostanie zmodyfikowane zadanie, Zamknięciu zostanie wysłany w przypadku zmiany stanu zadania na nieaktywne (przy zamknięciu zadania), Okno potwierdzenia pozwala na określenie, czy podczas wysyłania wiadomości ma pokazywać się okno wysyłki wiadomości.

141 140 Definicje i konfiguracja CRM Rys. 98 Zakładka konfiguracji wysyłki . W sekcji Wysyłaj pocztę do znajdują się dwa parametry: Rodzaj adresu oraz Wysyłaj na adres. Rodzaj adresu pozwala na wybranie na danej definicja zadania/zdarzenia adresu e mail z przypisanym do niego celem kontaktu, który będzie zawsze wykorzystywany przy wysyłce maila z powiadomieniem. Od wersji 9.3 na definicji zdarzenia Korespondencji (KORESP) ustawiono domyślnie w tej sekcji adres ze zdefiniowanym celem jako korespondencja masowa. Wysyłaj na adres daje możliwość wyboru na jakie adresy będzie wysyłane dane powiadomienie. Jeżeli w polu tym będzie widniała opcja pierwszy to mail będzie wysyłany na pierwszy adres przypisany do danego celu kontaktu. Jeśli zaś w polu tym będzie widniała opcja wszystkie informacja będzie wysyłana na wszystkie adresy z przypisanym (wybranym wcześniej) celem. Od wersji 9.3 na definicji zdarzenia Korespondencja (KORESP) domyślnie ustawiona w tym polu jest wartość pierwszy. Aby było możliwe wysyłanie poczty przez enova, konieczne jest wprowadzenia danych serwera SMTP w Opcje Systemowe Asystent Zakładka Prawa danych Służy do określenia operatorów, którzy będą mieć dostęp do zadań o wskazanej definicji. Każdemu operatorowi można przypisać pełne prawa, prawa tylko do odczytu lub ustawić zakaz do zadań określonej definicji. Prawa te mogą być również określane na formularzu operatora.

142 141 Definicje i konfiguracja CRM 22.4 Definicje korespondencji Właściwa konfiguracja systemu zapewnia poprawne działanie funkcjonalności umożliwiającej wysyłanie poczty elektronicznej. W przypadku korespondencji seryjnej konfiguracja może nastręczać pewnych trudności, ponieważ jest zależna od definicji innych obiektów i wymaga wprowadzenia ustawień w kilku miejscach systemu Korespondencja seryjna Konfiguracja serwera pocztowego W celu przygotowania korespondencji seryjnej należy skonfigurować ustawienia serwera pocztowego. Należy to wykonać w oknie Narzędzia Opcje Systemowe Asystent Wypełniając pola w sekcji Wysyłka maili. Rys. 99 Konfiguracja serwera pocztowego. W polach Nazwa użytkownika oraz Hasło należy wpisać dane konta na serwerze pocztowym, z którego następowała będzie wysyłka maili. Serwer SMTP to nazwa serwera pocztowego w sieci. Może to być serwer lokalnie zainstalowany w firmie bądź jeden z publicznych serwerów pocztowych. Port oraz SSL w zależności od konfiguracji serwera pocztowego należy wpisać odpowiedni port na którym pracuje usługa serwera oraz, jeśli serwer dostarcza takiej funkcjonalności, także szyfrowanie połączeń (SSL). Dane można uzyskać od administratora serwera.

143 142 Definicje i konfiguracja CRM Wysyłaj maile z kont operatorów, pozwala skonfigurować wysyłkę tak, by wiadomości wysyłane były z indywidualnego konta operatora a nie z adresu głównego. Zaznaczenie tej opcji wymaga wypełnienia danych w Narzędzia Opcje Systemowe Operatorzy OPERATOR CRM sekcji Adres operatora. W przypadku gdy operator nie zgadza się na wprowadzenie hasła przez osobę wdrażającą system, istnieje możliwość ustawienia hasła dostępu do skrzynki pocztowej przez samego operatora. Warunkiem koniecznym jest zaznaczenie w Asystencie pola Wysyłaj maila z kont operatorów oraz wypełnienie danych serwera pocztowego na operatorze w zakładce CRM. Po spełnieniu powyższych warunków dany operator będzie mógł z poziomu enova wejść w Narzędzia Konfiguracja konta pocztowego i ustawić hasło. Rys. 100 Wprowadzenie hasła do serwera pocztowego przez użytkownika Konfiguracja definicji korespondencji i zdarzenia Wiadomości seryjne w enova realizowane są jako grupa zdarzeń zawierająca informacje o adresacie kontrahencie bądź osobie kontaktowej kontrahenta oraz, jeśli ustawiono tak na definicji korespondencji, także treści wiadomości (w zależności od ustawienia parametru sposób wysyłki: Grupowo treść pobierana zakładki Treść na korespondencji, Indywidualnie treść pobierana z zakładki Opis na zdarzeniu).

144 143 Definicje i konfiguracja CRM Konfiguracja definicji zdarzenia Należy przygotować odpowiednią definicję zdarzenia. Należy przejść do wybranej definicji lub utworzyć nową w Narzędzia Opcje CRM Definicje dokumentów Definicje zdarzeń. Na zakładce Mail należy wskazać do kogo ma być wysyłana korespondencja. Rys. 101 Konfiguracja definicji zadania. Przykładowo dla mailingu seryjnego najodpowiedniejszym będzie ustawienie pola Kontrahent na wartość UDW.

145 144 Definicje i konfiguracja CRM Rys. 102 Przykładowa konfiguracja mailingu seryjnego. W przypadku gdy definicja stosowana będzie do wysyłania wiadomości elektronicznych, formularz pozwala także określić, czy przed wysyłką wiadomości E- mail, pojawi się okno zawierające adresy wszystkich adresatów oraz treść wysyłanej wiadomości. Okno pojawi się wyłącznie gdy na definicji korespondencji wybrano sposób wysyłki Grupowy Konfiguracja definicji korespondencji Definicję korespondencji znaleźć można w Narzędzia Opcje CRM Definicje dokumentów Definicje korespondencji. Na formularzu definicji należy ustawić wartość pól Definicja zdarzenia należy ustawić definicję skonfigurowaną w poprzednim punkcie oraz pole Sposób wysyłki maila, które określa, czy treść wiadomości będzie identyczna dla wszystkich adresatów i pobierana z pola Opis na korespondencji, czy też każdy kontrahent otrzyma treść zindywidualizowaną np. za pomocą mechanizmu Pola danych na korespondencji. Po wybraniu opcji Indywidualne aktywuje się pole Czas opóźnienia, w którym określić można (w sekundach) czas opóźnienia wysyłki kolejnych wiadomości po kliknięciu opcji wyślij wiadomość. Pole Załączniki determinuje sposób zachowania wysyłki załączników dołączonych w Asystencie. W przypadku wybrania Tak wysyłane będą załączniki dodane do zdarzenia, w przypadku wybrania opcji Z korespondencji wysyłany będzie załącznik dołączony do korespondencji (wszyscy odbiorcy dostaną takie same załączniki).

146 145 Definicje i konfiguracja CRM Rys. 103 Konfigurowanie definicji korespondencji. Sposób numeracji to mechanizm pozwalający na budowanie indywidualnej sekwencji numerującej definicję. Lewa lista przedstawia pola, które mogą zostać wykorzystane do zbudowania sekwencji. Po zaznaczeniu odpowiedniego pola i przeniesieniu go za pomocą klawisza Dodaj pole zostanie uwzględnione w ciągu numerycznym. Niektóre z pól (np.: data.year) mogą przyjmować różne długości np.: 2011 dla długości 4 znaków lub 11 dla 2 znaków. Powyższymi ustawieniami steruje przycisk Szerokość pola, gdzie można określić długość poszczególnych pól. Za pomocą przycisków Przenieś w górę, Przenieś w dół można określić kolejność występowania pól w ciągu numerycznym. Każda z definicji powinna zawierać symbol *, która odpowiada za automatyczną numerację kolejno dodanych zapisów. W lewym-dolnym rogu okna wyświetlany jest przykład numeru. Pole jest odświeżane dynamicznie Definicje teczek Dodanie nowej definicji teczki odbywa się z poziomu Narzędzia Opcje CRM Definicja dokumentów Definicje teczek.

147 146 Definicje i konfiguracja CRM Rys. 104 Definicja teczki. Nazwa nazwa definicji, Symbol symbol definicji, musi być unikalny, Dostępność określa sposób zachowania definicji. W przypadku wybrania: Publiczna której elementy dostępne są dla wszystkich operatorów, Prywatna której elementy dostępne są wyłącznie dla określonych operatorów, Zablokowana zaznaczenie spowoduje brak możliwości dodania zadania o tej definicji, Formularz użytkownika zaznaczenie parametru spowoduje pokazanie się dodatkowej zakładki na definicji Użytkownika, gdzie operator może samodzielnie zbudować wygląd formularza. Opis funkcjonalności znajduje się w następnym podrozdziale, Sposób numeracji mechanizm pozwalający na budowanie indywidualnej sekwencji numerującej definicję. Lewa lista przedstawia pola, które mogą zostać wykorzystane do zbudowania sekwencji. Po zaznaczeniu odpowiedniego pola i przeniesieniu go za pomocą klawisza Dodaj pole zostanie uwzględnione w ciągu numerycznym. Niektóre z pól (np.: data.year) mogą przyjmować różne długości np.: 2011 dla długości 4 znaków lub 11 dla 2 znaków. Powyższymi ustawieniami steruje przycisk Szerokość pola, gdzie można określić długość

148 147 Definicje i konfiguracja CRM poszczególnych pól. Za pomocą przycisków Przenieś w górę, Przenieś w dół można określić kolejność występowania pól w ciągu numerycznym. Każda z definicji powinna zawierać symbol *, która odpowiada za automatyczną numerację kolejno dodanych zapisów, W lewym-dolnym rogu formatki widnieje sposób, w jaki będzie widoczny numer w programie. Pole jest odświeżane dynamicznie. Zakładka Stany pozwala na proste określenie stanów teczek wraz z ich aktywnością Zakładka Formularz użytkownika Po zaznaczeniu parametru Formularz użytkownika na zakładce głównej definicji udostępniona zostanie zakładka Użytkownika, która pozwala na przystosowanie widoku formularza do potrzeb użytkownika. Lewy górny róg okna zajmuje lista obiektów programu enova (wyświetlanych informacji na formularzu). Dzięki zastosowaniu pola Filtr można przeszukiwać listę po szukanej nazwie. Po zaznaczeniu szukanego pola i wybraniu przycisku Dodaj pole obiekt zostanie przeniesiony na prawą listę, która stanowi zestawienie pól budujących formatkę. Po zaznaczeniu parametrów Pokazuj kolekcje (podlisty) oraz Właściwości biznesowe pokazane zostaną wszystkie obiekty w ramach kontekstu wybranej definicji. Na podstawie wybranych pól (prawa lista) wizualizowany jest widok formularza użytkownika na dole okna (Sekcja Użytkownika). Za pomocą pozostałych opcji użytkownik może sterować układem pól na formatce i tak: Tytuł określa tytuł wyświetlanego pola. Domyślnie tytuł ma taką sama nazwę jak pole, Pole nazwa obiektu występującego na formatce. Nie należy modyfikować tego pola, Szerokość opisu stanowi odległość (w pikselach) pomiędzy tytułem a kontrolką, Szerokość kontrolki stanowi długość kontrolki (pola), Wysokość kontrolki stanowi wysokość kontrolki. Sterowanie wysokością pola możliwe jest tylko dla mól tekstowych typu notatki, cel etc., Linia oddzielająca pozwala na tworzenie sekcji w ramach formatki. Należy zaznaczyć pole, nad którym ma znajdować się sekcja i wprowadzić jej nazwę, Tylko odczyt zaznaczenie tego parametru spowoduje zablokowanie pola przed edycją, Z poprzednim pozwala na powiązanie pola z wierszem poprzedzającym zaznaczone pole.

149 148 Definicje i konfiguracja CRM Po zapisaniu zmian nowa definicja będzie widoczna na liście kampanii z ustalonym przez użytkownika wyglądem formularza. Na widoku formularza użytkownika powinno znajdować się pole wymagane Nazwa. Bez niej nie będzie możliwe zapisanie teczki Konfiguracja ogólna rodzaje kontaktów Możliwość konfiguracji rodzajów kontaktów oraz celów kontaktów znaleźć można za pomocą następującej ścieżki: Narzędzia -> Opcje -> Ogólne -> Rodzaje kontaktów. Rys. 105 Definicje celów kontaktów. W wersji programu 9.2. enova dodano możliwość przyporządkowania do danego rodzaju kontaktu (np. adres , numer telefonu, faks) celu tegoż kontaktu (np. efaktura, korespondencja masowa oraz każdy dowolnie zdefiniowany w konfiguracji cel). Standardowo na liście celów widnieją dwa predefiniowane cele korespondencja masowa oraz efaktura. Przypisanie takie będzie wykorzystywane przede wszystkim w przypadku wysyłki korespondencji seryjnej oraz przy wysyłce efaktury. Np. Tworzona jest korespondencja seryjna informująca o promocji, maile tego gatunku powinny być wysyłane na jeden, zdefiniowany przez kontrahenta adres mailowy, do którego

150 149 Definicje i konfiguracja CRM przypisany został cel promocja (a nie na wszystkie adresy przypisane do danego kontrahenta). W celu osiągnięcia takiego efektu należy stworzyć definicję korespondencji, do której podpięte zostało zdarzenie odnoszące się do danej korespondencji. Zdarzenie to powinno mieć uzupełnioną we właściwy sposób zakładkę Mail. Na niej w polu Rodzaj adresu należy wybrać wcześniej zdefiniowany cel, który przypisany został również do adresów , na które wysyłana ma być informacja o promocji. Rys. 106 Zakładka Mail na definicji zdarzenia. Wysyłka dla konkretnego Rodzaju adresu obsługiwane są w CRM -> Korespondencja -> Czynności -> Wysłanie korespondencji masowej oraz bezpośrednio z zadania/zdarzenia z menu Czynności -> Wysyłka . Dodanie własnych definicji celów następuje poprzez wpisanie celu w wiersz tabeli i przejście do kolejnego, niższego wiersza. Następnie należy zapisać i zamknąć okno, w którym miało miejsce definiowanie. Po konwersji bazy danych do wersji 9.2 przypisany zostanie cel kontaktu korespondencja masowa do wszystkich domyślnych adresów . Po konwersji bazy danych do wersji 9.2 przypisany zostanie cel efaktura do wszystkich domyślnych adresów , ale tylko wtedy, gdy zainstalowany jest dodatek invooclip.

151 150 Definicje i konfiguracja CRM 22.9 Konfigurowanie praw Na formularzu definicji projektu/zadania/zdarzenia można przypisać poszczególnym operatorom prawa do projektów o określonej definicji: Pełne prawo do edycji. Operator będzie mógł tworzyć projekty/zadania/zdarzenia o takiej definicji, modyfikować je i usuwać, Prawo do podglądu (tylko odczyt). Operator będzie mógł przeglądać projekty/zadania/zdarzenia o takiej definicji, ale nie będzie ich mógł dodawać, modyfikować ani kasować, Zakaz dostępu do projektów. Operator w ogóle nie widzi na listach projektów/zadań/zdarzeń o określonej definicji. Rys. 107 Prawo do definicji. Te same prawa (do projektów, do zadań i do korespondencji) mogą zostać określone z poziomu formularza operatora. W tym wypadku określamy dla wybranego operatora do jakich projektów, zadań i korespondencji posiada prawo.

152 151 Definicje i konfiguracja CRM Rys. 108 Określenie praw dla operatora. W przypadku zadań istnieje drugi mechanizm określana praw. Jest on konfigurowany w uprawnieniach roli, w gałęzi Zadania Zadania i zdarzenia CRM Simple. Prawa do zadań określane są w kilku kategoriach: Dostęp do zadań określonego rodzaju. Każdemu operatorowi można ustawić prawa dostępu do zadań (oraz zdarzeń i zleceń) o określonej definicji: Pełne prawo do edycji zadań, Prawo do podglądu zadań (tylko odczyt), Zakaz dostępu do zadań (operator w ogóle nie widzi zadań określonej definicji), Prawo do kasowania zadań każdej roli można przypisać prawo (lub zakaz) do kasowania zadań i zdarzeń (dzięki temu można tak skonfigurować program, że żadne, raz wpisane zadanie, nie zostanie usunięte z systemu może zostać najwyżej oznaczone jako nieaktywne), Prawa do zadań innych operatorów każdej roli można przypisać zakres praw dostępu (pełne, tylko odczyt lub zakaz) do zadań przypisanych innym operatorom, Zamykanie zadań prawo służące do zarządzania zamykaniem zadań, Zasoby innych operatorów prawo służące do zarządzania zasobami innych operatorów, Zmiana operatora prawo służące do zarządzania operatorami na zadaniach.

enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika

enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-45 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika Strona 1 z 113 SPIS TREŚCI Wprowadzenie do modułu

Bardziej szczegółowo

enova CRM podręcznik Użytkownika (10.2)

enova CRM podręcznik Użytkownika (10.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu CRM: tel. (0-12) 261-36-48 e-mail: crm@enova.pl

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

enova365 CRM Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 CRM Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 CRM Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł CRM Uruchamianie programu Okno główne programu Operatorzy

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA PROJEKTÓW

REJESTRACJA PROJEKTÓW REJESTRACJA PROJEKTÓW Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS

Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS Zmiany w Kartotece klientów... 2 Zmiany dotyczące marketingu...2 1. Wprowadzenie nowego pod modułu Marketing Serwisu... 2 2. Zawężenie klienci Nieobecni... 5 3. Zawężenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-10-19

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Komunikator wewnętrzny funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Spis treści Informacje ogólne...3 Okno wysyłki komunikatu...3 Okno odbioru komunikatów...6 Zestawienia komunikatów...8 Kompetencje do komunikatów...9

Bardziej szczegółowo

W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI.

W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI. CRM W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI. Żeby skutecznie zarządzać relacjami z klientem zarówno szef biura rachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika BIP

Instrukcja użytkownika BIP Instrukcja użytkownika BIP Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Główne elementy składowe portalu BIP... 3 3. Nawigacja... 6 4. Informacje o biuletynie... 6 4.1. Mapa serwisu... 6 4.2. Redakcja biuletynu... 7 4.3.

Bardziej szczegółowo

enova Członkowie 9.3 Podręcznik Użytkownika

enova Członkowie 9.3 Podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl enova Członkowie 9.3 Podręcznik Użytkownika 1 MODUŁ CZŁONKOWIE... 3 2 CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

enova365 Słownik używanych terminów

enova365 Słownik używanych terminów enova365 Słownik używanych terminów Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Słownik używanych terminów Nawigacja po

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kartoteki systemu. Kartoteka Klientów

Kartoteki systemu. Kartoteka Klientów Kartoteki systemu W tym rozdziale pomocy zostaną opisane wszystkie kartoteki podstawowe systemu pod kątem ich zawartości i możliwych zastosowań. Kartoteka Klientów Kartoteka klientów jest podstawowym obiektem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu directintegrator ST5 wersja dla WF-Mag (SOTE 5) Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instalacja...3 2.1. Przebieg Instalacji...3 2.1.1. Generowanie klucza aplikacji...8 2.1.2. Zakładka

Bardziej szczegółowo

enova Analizy Wielowymiarowe podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Analizy Wielowymiarowe podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Dostęp do funkcjonalności odbywa się po wybraniu opcji Członkowie w głównym oknie programu enova.

Dostęp do funkcjonalności odbywa się po wybraniu opcji Członkowie w głównym oknie programu enova. Spis treści Moduł Członkowie...2 Członkowie wspierający...2 Filtry...2 Dodawanie nowego członka z poziomu listy członków wspierających...2 Dodawanie nowego członka wspierającego z poziomu listy kontrahentów...5

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDPD 1.0

Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70 Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70 1. Administracja W oknie Informacyjnym pokazano ilość licencji. 2. Archiwizacja Wprowadzono opcję kancelarii i archiwizatora: "Po archiwizacji automatycznie skopiuj archiwum

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

enova SERWIS 9.3 podręcznik Użytkownika

enova SERWIS 9.3 podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-48 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl enova SERWIS 9.3 podręcznik Użytkownika 1 WSTĘP... 4 2 SKŁADOWE PROGRAMU (MODUŁY, LISTY,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Wersja 1z. Warszawa, marzec 2017 Spis treści 1. Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu FIRMA aplikacji Artemizjon 2.

Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu FIRMA aplikacji Artemizjon 2. Dokumentacja ARTEMIZJON 2 2007-04-23 MODUŁ FIRMA Opis modułu FIRMA aplikacji Artemizjon 2. SPIS TREŚCI 1. MODUŁ FIRMA 1.1 Konfiguracja modułu (co należy zrobić? ) 1.2 Firmy 1.3 Kontrahenci 1.4 Pracownicy

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika EG_LOG Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umowy) Instrukcja Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

CRM. moduł zarządzania relacjami z klientami. Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1

CRM. moduł zarządzania relacjami z klientami. Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1 CRM moduł zarządzania relacjami z klientami Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1 1. Wprowadzenie CRM Zarządzanie relacjami z klientami to nowy produkt firmy SOFT EKSPERT. Prosty, intuicyjny i czytelny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Soneta Sp. z o.o. Standardowe kreatory CRM

Soneta Sp. z o.o. Standardowe kreatory CRM Soneta Sp. z o.o. Standardowe kreatory CRM Spis treści 1. Wstęp...2 2. Kreatory w enova CRM...2 3. Uruchomienie kreatora...3 4. Formularz kreatora Kampania z korespondencją...3 5. Formularz kreatora Nowy

Bardziej szczegółowo

enova Wypożyczalnia 9.1

enova Wypożyczalnia 9.1 Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl enova Wypożyczalnia 9.1 podręcznik Użytkownika wersja 8.1 Strona 1

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE ul. W ały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin telefon (+48 91) 480 93 3 6 fax (+48 91) 480 95 75 www.am.szczecin.pl e-mail:uci@am.szczecin.pl SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

enova Zlecenia serwisowe podręcznik Użytkownika (10.2)

enova Zlecenia serwisowe podręcznik Użytkownika (10.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu CRM: tel. (0-12) 261-36-48 e-mail: crm@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Profesal Mobile. Profesal Mobile Podręcznik użytkownika

Profesal Mobile. Profesal Mobile Podręcznik użytkownika Profesal Mobile Profesal Mobile Podręcznik użytkownika Wersja dokumentacji 1.11/ 17.08.2016 Zawartość Informacje ogólne... 3 Logowanie... 4 Strona główna... 5 Wyszukiwarka... 6 Widok firmy... 7 Widok pracownika...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Każda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

OKAY CRM 2.0 nowy program!

OKAY CRM 2.0 nowy program! OKAY CRM 2.0 nowy program! OKAY CRM 2.0 Nowoczesny Interfejs Kalendarz Graficzny Zarządzanie wiedzą o kontrahentach Osoby kontaktowe Historia kontaktów Delegowanie zadań Projekty Zarządzanie dokumentami

Bardziej szczegółowo

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże

Bardziej szczegółowo

enova Wypożyczalnia 9.3

enova Wypożyczalnia 9.3 Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl enova Wypożyczalnia 9.3 podręcznik Użytkownika 1 WPROWADZENIE... 4

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym ze sklepem internetowym Rozwiązanie umożliwia pełną dwukierunkową integrację Symfonia ERP Handel ze sklepem internetowym shopgold i zostało przygotowane w sposób umożliwiający dostęp i zarządzanie sklepem

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo