enova Analizy Wielowymiarowe podręcznik Użytkownika (9.1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "enova Analizy Wielowymiarowe podręcznik Użytkownika (9.1)"

Transkrypt

1 Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A Kraków tel./fax (0-12) zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) enova Analizy Wielowymiarowe podręcznik Użytkownika (9.1)

2 Spis treści Wprowadzenie... 3 Instalacja... 3 enova w MS Excel... 4 Wygląd arkusza... 4 Pasek narzędzi... 5 Wczytywanie danych... 6 Odświeżanie listy Filtrowanie danych Edycja danych zawartych w wierszu Dodawanie i usuwanie kolumn z danymi enova Dodawanie i usuwanie kolumn wyliczanych Formatowanie i kolorowanie kolumn Zmiana źródła danych Praca z wieloma źródłami danych Analiza zapisana w pliku Analiza zapisana w bazie danych Obsługa analiz w enova Konfiguracja Definiowanie grup wzorców i analiz Foldery z analizami i wzorcami Otwieranie i zapisywanie analiz oraz wzorców Tworzenie nowych analiz i wzorców Zdjęcia danych Opis ogólny Tworzenie zdjęć Tworzenie widoku listy dla zdjęć danych Tworzenie i wyświetlanie zdjęć Organizator listy Licencjonowanie

3 Wprowadzenie Moduł Analizy Wielowymiarowe służy do tworzenia zestawień analitycznych z danych operacyjnych systemu enova w MS Excel. Składa się on z dodatku do MS Excel umożliwiającego wczytanie danych z systemu do skoroszytu oraz z modułu enova pozwalającego na zapisywanie skoroszytów z analizami w bazie danych, otwieranie ich z poziomu systemu oraz sterowanie prawami dostępu do nich. Dane wczytane do arkusza przy pomocy dodatku mogą być następnie przetwarzane z wykorzystaniem standardowych narzędzi arkusza kalkulacyjnego, takich jak wyliczane kolumny, tabele i wykresy przestawne. Arkusz może mieć cały czas połączenie z bazą danych, co pozwala na odświeżanie list oraz edycję wyświetlanych danych przy pomocy standardowych formularzy enova. W tym trybie pracy można również dodawać i usuwać kolumny z danymi wczytywanymi z bazy. Połączenie z bazą nie jest jednak konieczne do korzystania z analiz. Wczytane dane mogą być standardowo zapisane do pliku i przetwarzane w trybie off-line. Dodatek działa z MS Excel 2007, 2010, Instalacja Podczas instalacji systemu pojawia się okno, w którym można zaznaczyć opcję Instalacja dodatku AWW dla Microsoft Excel (domyślnie nie jest ona zaznaczona). Spowoduje to zainstalowanie dodatku do MS Excel. Moduł umożliwiający zapisywanie analiz w bazie danych i zarządzanie nimi z poziomu enova instaluje się automatycznie łącznie z pozostałymi składnikami systemu, niezależnie od zaznaczenia opcji jw. Jego użycie jest możliwe po wczytaniu odpowiedniej licencji. Rys. 1 Instalacja AWW 3

4 Po zainstalowaniu dodatku po uruchomieniu MS Excel pojawi się w nim dodatkowa zakładka enova o następującym wyglądzie: enova w MS Excel Rys. 2 Zakładka enova w MS Excel W niniejszym rozdziale opisano działanie dodatku do MS Excel, czyli jest w nim mowa o dodatkowych funkcjach skoroszytu związanych z wczytywaniem i edycją danych z baz enova. Wygląd arkusza Arkusz z wczytanymi danymi z bazy enova wygląda następująco: Rys. 3 Wygląd arkusza z listą danych z enova 4

5 Arkusz zawiera dodatkowe panele: Filtry zestaw pól filtrujących dane, dokładnie taki, jak na liście w enova, która jest wczytywana do arkusza. Pola panel podobny do Organizatora listy znanego z enova, służący do ustalania, które kolumny z danymi z bazy mają być wczytywane i wyświetlane w arkuszu. Komunikaty panel z komunikatami dla operatora, w szczególności o niepowodzeniach wykonania żądanej operacji. Dodatkowe panele mogą być ukrywane przy pomocy opcji z grupy Wyświetlanie. Pasek narzędzi Pasek narzędzi zakładki enova zawiera opcje umożliwiające operowanie na danych z bazy enova. W niniejszym rozdziale opisano ogólnie dostępne na nim opcje. Szczegółowy opis użycia tych opcji zawarto w rozdziałach opisujących poszczególne czynności. Grupa Plik: Rys. 4 Pasek narzędzi zakładki enova w MS Excel Opcje w tej grupie dotyczą analiz zapisanych w bazie danych, nie w postaci plików na dysku. W przypadku analiz zapisanych w postaci plików na dysku nie mają one zastosowania, do zapisywania i otwierania plików należy wtedy używać standardowych opcji skoroszytu Excel. Opcje: Grupa Firma: Otwórz otwarcie analizy zapisanej w bazie danych, po uprzednim wybraniu bazy, zalogowaniu się do niej i wskazaniu odpowiedniej analizy. Zapisz zapisanie analizy albo wzorca analizy (skoroszytu bez danych) do bazy, może być poprzedzone wyborem bazy, jeśli analiza została otwarta z pliku Zapisz jako zapisanie analizy albo wzorca do bazy danych pod inną nazwą niż bieżąca Firma: nazwa bazy danych, z której pochodzą wyświetlane dane. Pole jest aktywne, jeśli jest połączenie z bazą. Jest związane z listą rozwijaną, przy pomocy której można zmienić źródło danych, czyli wybrać inna bazę. Operator nazwa operatora, który jest zalogowany do bazy o nazwie wyświetlanej powyżej. Lista nazwa listy w enova, która została wczytana do arkusza. Połącz przycisk służący do zainicjowania połączenia arkusza z bazą danych. Jest aktywny wtedy, gdy do danego arkusza wczytano dane z enova, ale został on otwarty w trybie bez połączenia z bazą, z pliku na 5

6 Grupa Listy: Grupa Opcje: Grupa Wyświetlanie: dysku. Po połączeniu dane mogą być odświeżane, edytowane, a zmienione wartości mogą być zapisywane do bazy. Rozłącz przycisk służący do zakończenia połączenia z bazą. Po rozłączeniu operator pracuje na danych, które zostały wcześniej wczytane, bez możliwości ich odświeżenia. Wczytaj listę przycisk inicjujący wczytanie danych z bazy. Po jego naciśnięciu operator wybiera bazę, wskazuje na drzewie folderów listę, która ma być wczytana. Jeśli nie ma połączenia z bazą, przed wczytaniem listy nastąpi logowanie. Edycja otwiera okno edycji wskazanego na liście wiersza, właściwe dla danego typu obiektu. Odśwież listę przycisk wywołujący ponowne wczytanie danych z bazy z uwzględnieniem ustawień filtra. Automatyczne odświeżanie zaznaczenie skutkuje tym, że po każdej zmianie ustawień filtra lub dodaniu/usunięciu kolumny lista zostanie odświeżona, czyli nastąpi odczytanie danych z bazy. Opcje z tej grupy służą do włączania/wyłączania paneli wyświetlanych w arkuszu na liście z danymi pochodzącymi z bazy danych. Dotyczą następujących paneli: Grupa Wizytówka: Panel filtrowania zawiera filtr listy w enova wczytanej do arkusza Panel pól zawiera listę pól danych, które mogą być wyświetlone w kolumnach arkusza, służy do dodawania i usuwania kolumn. Panel komunikatów jest wyświetlany w przypadku, gdy wykonanie jakiejś operacji nie powiedzie się i zawiera informacje o przyczynach. Zawiera informacje o wersji enova, z którą współpracuje dodatek. Wczytywanie danych Wczytywanie danych rozpoczynamy wybierając opcję Wczytaj listę. Rozwijane menu zawiera dwie opcje: jedna służy do wczytania listy enova występującej w drzewie folderów, druga do wczytania zdjęcia danych. Zagadnienie tworzenia zdjęć danych w enova omówiono szerzej w osobnym rozdziale. Rys. 5 Opcja Wczytaj listę 6

7 Po wybraniu tej opcji pojawią się okna wyboru bazy i listy. W oknie folderów klikamy w węzeł wybranej bazy. Spowoduje to otwarcie standardowego okna logowania do bazy. Rys. 6 Wybór bazy danych Rys. 7 Logowanie do wybranej bazy Po zalogowaniu drzewo baz można rozwinąć do poziomu folderów. Wybieramy na nim listę do wczytania i naciskamy przycisk OK. 7

8 Rys. 8 Wybór listy do wczytania po zalogowaniu do bazy Wybrana baza oraz lista zostaną wyświetlone w oknie: Rys. 9 Okno wczytywania listy do arkusza W oknie jw. ustalamy, czy lista ma zostać umieszczona w nowym, czy w istniejącym arkuszu. W tym drugim przypadku możemy wskazać lokalizację, czyli adres komórki, która będzie lewym górnym rogiem listy. Po ustaleniu powyższych parametrów naciskamy przycisk OK. Nastąpi teraz wczytanie nagłówków kolumn ze wskazanej listy, dane na razie nie zostaną wczytane. Układ kolumn w arkuszu będzie dokładnie taki, jak na odpowiedniej liście w enova. Nad arkuszem zostanie wyświetlony panel filtra, również dokładnie odpowiadający temu znad listy w enova. W prawej części arkusza zostanie wyświetlony panel pól, podobny do organizatora listy, umożliwiający dodawanie i usuwanie kolumn. W tym momencie można przystąpić do dostosowania wyglądu analizy do założonych potrzeb, czyli dodawania/usuwania kolumn przy pomocy panelu pól. Można również ustawić odpowiednie parametry w panelu filtrowania i nacisnąć przycisk Odśwież, co spowoduje wczytanie danych z bazy. Wczytywanie danych podlega standardowej kontroli praw enova. Operator nie będzie mógł wczytać danych, do których nie ma praw. W jednym skoroszycie możemy mieć wiele różnych list z bazy enova. Mogą one ponadto pochodzić z różnych baz. Opisaną powyżej operację wczytania listy możemy wykonać wielokrotnie, uzyskując skoroszyt z różnymi, niezależnymi listami na poszczególnych zakładkach. 8

9 Rys. 10 Widok arkusza po zalogowaniu do bazy i wskazaniu listy do wczytania W przypadku wczytywania zdjęcia danych zamiast okna wyboru baz i folderów wyświetlone zostanie najpierw okno wyboru bazy, a następnie okno wyboru zdjęcia. Rys. 11 Wybór bazy danych Rys. 12 Wybór zdjęcia danych do wczytania Okno jw. zawiera dwa panele. W lewym wyświetlane są foldery zawierające podlisty ze zdjęciami danych, w prawym zdjęcia dla widoku podświetlonego po lewej stronie. 9

10 Odświeżanie listy Odświeżenie listy wykonujemy naciskając przycisk Odśwież w panelu filtra, pod danymi w arkuszu (ten przycisk pojawia się tylko wtedy, gdy lista jest pusta, czyli ma nagłówki bez danych), albo w grupie Opcje paska narzędzi. Spowoduje to ponowne odczytanie danych z bazy przy zastosowaniu bieżących ustawień filtra. Ta czynność jest dostępna tylko wtedy, gdy arkusz ma połączenie z bazą danych. Filtrowanie danych Filtrowanie danych przy pomocy ustawień w panelu filtra jest dostępne, jeśli arkusz ma połączenie z bazą. Po zmianie ustawień filtra dane zostają usunięte, lista zawiera tylko nagłówki. Odświeżamy dane jak opisano w poprzednim punkcie, aby zastosować ustawienia filtra. Edycja danych zawartych w wierszu Jeśli arkusz ma połączenie z bazą, dane reprezentowane przez wiersz arkusza można edytować w odpowiednim oknie enova. Należy w tym celu nacisnąć przycisk Edycja z grupy Listy na pasku narzędzi. Spowoduje to otwarcie okna właściwego dla edytowanego obiektu. Edycja danych w tym oknie odbywa się standardowo, jak w enova. Zmienione dane można standardowo zapisać do bazy wybierając opcję Zapisz i zamknij. Rys. 13 Edycja danych przy pomocy formularza enova Dodawanie i usuwanie kolumn z danymi enova Po wczytaniu nowej listy układ kolumn w arkuszu jest zgodny z układem kolumn wczytywanej listy w enova. Jeśli arkusz ma połączenie z bazą, możemy dodawać i usuwać wyświetlane kolumny z danymi przy użyciu panelu pól. Zawiera on listę 10

11 wszystkich dostępnych pól, których wartości mogą być wyświetlone w kolumnach i jest podobny do znanego z enova organizatora listy. Kliknięcie na liście pól powoduje dodanie/usunięcie kolumny z arkusza. Kolumnę można również usunąć standardowo, jak w zwykłym arkuszu. Spowoduje to usunięcie danych, czyli konieczność odświeżenia listy. Kolumny są zawsze dodawane jako skrajne z prawej strony, można jednak zmieniać ich kolejność jak w zwykłym arkuszu. Nazwy pól wyświetlanych w kolumnach arkusza są wyróżnione pogrubieniem na liście w panelu pól. Rys. 14 Panel pól Dodawanie i usuwanie kolumn wyliczanych Oprócz kolumn występujących w organizatorze listy enova w arkuszu z wczytanymi danymi można dodawać inne kolumny, np. z formułą wyliczającą wartość. Wykonujemy to standardowo, jak w zwykłym arkuszu (opcja Wstaw z menu kontekstowego po zaznaczeniu kolumny). Formułę edytujemy w pierwszym wierszu, zostanie ona automatycznie skopiowana do wszystkich komórek w danej kolumnie. Formuły możemy edytować wskazując pola, które mają w nich wystąpić, co zwalnia nas z konieczności poznawania specyficznej notacji dotyczącej pól, stosowanej w tym przypadku. Odświeżenie danych zachowa dodaną kolumnę oraz spowoduje zastosowanie zawartej w niej formuły do wszystkich wczytanych danych. Rys. 15 Lista towarów z dodaną kolumną wyliczaną 11

12 Formatowanie i kolorowanie kolumn Przy pomocy standardowych funkcji MS Excel można ustalać format wyświetlania danych w kolumnach. Oczywiście formatowanie musi dotyczyć kolumn, a nie komórek, gdyż to nie zostanie zachowane po odświeżeniu danych. Do ustalania kolorystyki i innych elementów wyglądu kolumn należy zastosować opcję MS Excel Style komórki, dostępną na zakładce Narzędzia główne. Dla zaznaczonej kolumny wybieramy odpowiedni styl z listy dostępnych, albo definiujemy własny. Inny sposób ustalenia wyglądu kolumny nie jest zapamiętywany i nie będzie zachowany po odświeżeniu listy. Ograniczenie to dotyczy wyłącznie obszaru arkusza z wczytaną listą, w pozostałych komórkach można stosować ogólnie dostępne narzędzia. Rys. 16 Wybór stylu dla kolumny Rys. 17 Arkusz z różnymi stylami komórek przypisanymi do kolumn Zmiana źródła danych Operator może zmienić bazę, która jest źródłem danych dla arkusza. Po wykonaniu tej operacji wszystkie dane zostaną usunięte i wczytane na nowo z nowej bazy. Zostanie przy tym zachowany cały układ kolumn i zastosowane formatowanie. Czynność ta jest dostępna wtedy, gdy aktywne jest połączenie z bazą. Powiedzie się, jeśli w nowej bazie istnieje odpowiednia lista. Może jej nie być w przypadku, gdy pierwotnie wczytano podlistę zdefiniowaną przez użytkownika, występującą tylko w danej bazie. Zmianę źródła danych wykonujemy wybierając nową bazę z listy, którą uzyskujemy rozwijając pole Firma. 12

13 Rys. 18 Zmiana bazy danych Po wybraniu nowej bazy zostanie wyświetlone okno logowania. Po zalogowaniu poprzednie dane zostaną usunięte i lista będzie zawierać tylko nagłówki kolumn. Odświeżamy listę, co spowoduje wczytanie danych z nowej bazy. Praca z wieloma źródłami danych Źródło danych jest przypisane do arkusza. Oznacza to, że każdy arkusz skoroszytu może zawierać listę związaną z inną bazą danych. Wczytując kolejną listę można wybrać folder z bazy, do której operator jest już zalogowany albo wskazać inną bazę, zalogować się do niej i wybrać folder (listę) z tej bazy. Analiza zapisana w pliku Zapisywanie Skoroszyt z listami danych z enova może być standardowo zapisany jako plik MS Excel. Analiza zapisana do pliku zawiera wszystkie dane, które zostały wczytane do arkusza. Plik przechowuje dodatkowo informacje o źródłach danych. Zapisanie pliku odbywa się jak w przypadku każdego skoroszytu, z użyciem dyskietki <Ctrl+S> oraz opcji menu Plik. Uwaga. Zapisując analizę do pliku nie należy używać opcji grupy Plik z zakładki enova, gdyż służą one do zapisywania analiz do bazy danych, co opisano w kolejnym punkcie. Otwieranie pliku z analizą i łączenie z bazą Po otwarciu pliku z analizą nie ma on połączenia z bazą. Zostaną więc wyświetlone dane ostatnio zapisane. W pliku przechowywana jest jednak informacja o tym, z jakich baz pochodziły dane. Wybieramy opcję Połącz z grupy Firma. 13

14 Rys. 19 Łączenie arkusza z bazą danych Po wybraniu opcji jw. pojawi się okno logowania do bazy. Po zalogowaniu w pasku narzędzi zostanie wyświetlona nazwa bazy, operatora oraz listy będącej źródłem danych. Uaktywni się przycisk odświeżania danych. Połączenie z bazą nie powoduje automatycznego odświeżenia danych. Rys. 20 Pasek narzędzi po połączeniu z bazą Analiza zapisana w bazie danych Analizy i wzorce analiz Skoroszyt MS Excel z listami danych z enova może być zapisany w bazie danych enova jako analiza lub jako wzorzec analizy. Wzorzec różni się od analizy tym, że nie ma danych (lista danych jest pusta). Zapisanie skoroszytu jako wzorca spowoduje usunięcie wszystkich danych z arkuszy. Analizy i wzorce mają w enova osobne foldery z definiowanymi prawami dostępu, co opisano w kolejnym rozdziale. Zapisywanie analizy Skoroszyt z listami danych z enova może być zapisany w bazie danych enova. Analiza zapisana do bazy, podobnie jak w przypadku pliku na dysku, zawiera wszystkie dane, które zostały wczytane do arkusza oraz informacje o źródłach danych. Zapisanie do bazy odbywa się przy użyciu opcji menu Plik z zakładki enova: Zapisz\Zapisz analizę, Zapisz jako\zapisz analizę jako. Rys. 21 Zapisywanie analizy do bazy danych 14

15 Jeśli arkusz nie ma połączenie z bazą danych, zostanie wyświetlone okno wyboru bazy, a następnie standardowe okno logowania. Rys. 22 Wybór bazy danych, do której będzie zapisana analiza W kolejnym oknie wybieramy grupę analiz oraz edytujemy nazwę zapisywanej analizy. Okno to pojawi się tylko przy pierwszym zapisie, jeśli wybrano opcję Zapisz, albo przy każdym, jeśli wybrano Zapisz jako. Zagadnienie grup analiz opisano szczegółowo w rozdziale dotyczącym obsługi analiz z poziomu enova. Otwieranie analizy Rys. 23 Wybór grupy analiz i edycja nazwy analizy Analizę zapisaną w bazie danych otwieramy z poziomu skoroszytu MS Excel wybierając opcję Otwórz z menu Plik zakładki enova. Rys. 24 Otwieranie analizy zapisanej w bazie danych Po wybraniu tej opcji pojawią się okna jak przy zapisie, czyli wyboru bazy i analizy. 15

16 Zapisywanie i otwieranie wzorców Zapisywanie i otwieranie skoroszytów stanowiących wzorce analiz odbywa się analogicznie jak w przypadku analiz, przy czym służą do tego opcje Zapisz wzorzec, Zapisz wzorzec jako. Opcje są dostępne, jeśli arkusz ma połączenie z bazą. Rys. 25 Zapisywanie skoroszytu jako wzorca analizy Zapisanie skoroszytu jako wzorca poprzedzone jest usunięciem wszystkich danych z listy. Obsługa analiz w enova Konfiguracja Funkcjonalność nowych analiz wielowymiarowych jest dostępna w enova po włączeniu odpowiedniego parametru konfiguracji ogólnej (Narzędzia Opcje Analizy Grupy analiz Wersja analiz). Parametr należy ustawić na enova w MS Excel. Ustawienie to nie ma wpływu na działanie dodatku do MS Excel, włącza jedynie możliwość obsługi analiz z poziomu enova. Oczywiście korzystanie z nowych analiz wymaga zainstalowania dodatku do MS Excel, co opisano na początku podręcznika. 16

17 Rys. 26 Zakładka Analizy okna konfiguracji Definiowanie grup wzorców i analiz Konfiguracja analiz polega na zdefiniowaniu grup analiz i grup wzorców analiz, które będą widoczne jako foldery w enova. Służą do tego dwie listy umieszczone na zakładce Analizy okna konfiguracji. Grupę dodajemy standardowo wybierając Nowy (Grupa analiz) lub Nowy (Grupa wzorców analiz), umieszczoną nad listą. W oknie grupy analiz/wzorców podajemy nazwę oraz ustalamy prawa dostępu poszczególnych operatorów do tej grupy. Operator niemający prawa do grupy nie będzie miał dostępu do żadnej z analiz (wzorców), które ona zawiera. Oczywiście konfiguracja praw dotyczy wyłącznie analiz zapisanych w bazie danych, nie ma żadnego skutku dla analiz zapisanych jako pliki na dysku. Rys. 27 Okno grupy analiz 17

18 Rys. 28 Ustalanie praw dostępu do grupy analiz Foldery z analizami i wzorcami Po włączeniu opcji enova w MS Excel w konfiguracji folder Analizy będzie zawierał podfoldery Grupy wzorców oraz Grupy analiz z danymi. Wewnątrz pojawią się zdefiniowane w konfiguracji grupy, wyświetlane również w postaci folderów, czyli jako niebieskie kafelki. Rys. 29 Folder Analizy 18

19 Po kliknięciu w Grupy analiz z danymi otrzymamy widok kafelków odpowiadających zdefiniowanym grupom, przy czym widoczne będą tylko te grupy, do których operator ma prawo. Oprócz zdefiniowanych grup wyświetlana jest zawsze jedna specjalna: Analizy użytkownika. Jest to grupa odrębna dla każdego operatora, w której może zapisywać analizy, do których będzie miał dostęp wyłącznie dany operator. Rys. 30 Grupy analiz prezentowane jako kafelki Kliknięcie w kafelek z grupą spowoduje wyświetlenie listy analiz, które zawiera dana grupa. Rys. 31 Lista analiz z danej grupy Z poziomu tej listy można otwierać i usuwać istniejące analizy oraz dodawać nowe. 19

20 Otwieranie i zapisywanie analiz oraz wzorców Zapisaną w bazie danych i widoczną na liście analizę otwieramy naciskając przycisk Uruchom analizę umieszczony nad listą. Dotyczy to zarówno listy analiz, jak i wzorców. Spowoduje to uruchomienie programu MS Excel ze skoroszytem zapisanym w bazie oraz jego automatyczne połączenie z bazą. MS Excel zostanie przy tym uruchomiony całkowicie niezależnie od enova, co odróżnia zasadniczo nowy model AWW od poprzedniego, gdzie skoroszyt z analizą był osadzony w oknie enova. Dalsza praca z analizą przebiega w MS Excel z wykorzystaniem dodatku, czyli zakładki enova, co opisano w poprzedniej części podręcznika. Edytowana analiza może być oczywiście zapisana do bazy, przy wykorzystaniu opcji Zapisz Zapisz analizę zakładki enova w menu skoroszytu. Rys. 32 Uruchamianie analizy MS Excel z poziomu enova Tworzenie nowych analiz i wzorców Tworzenie nowej analizy lub nowego wzorca zaczynamy od naciśnięcia przycisku Nowy (Analiza). Spowoduje to otwarcie okna: Rys. 33 Okno nowej analizy W oknie wypełniamy podstawowe dane (nazwa, opis). Standardowo nowa analiza będzie zawierać pusty skoroszyt MS Excel. Możemy również wskazać istniejący plik, który zostanie zapisany jako analiza. W tym celu wybieramy opcję Plik Excel: Z dysku oraz wskazujemy ścieżkę dostępu do pliku. Zapisanie do bazy istniejącego pliku będzie mieć 20

21 sens, jeśli zawiera on listę danych z enova i w związku z tym jest analizą danych z systemu. Dodawanie nowej analizy kończymy naciskając przycisk Zapisz i zamknij. Analiza zostanie przypisana do grupy, z poziomu której została utworzona. Zmiana grupy wprost nie jest możliwa, można ją jednak uzyskać pośrednio przy pomocy opcji skoroszytu Zapisz jako, która pozwala na zapisanie kopii analizy w innej grupie. Zdjęcia danych Opis ogólny Zdjęcia danych są dodatkowymi listami tworzonymi w enova przez użytkownika, zawierającymi określone dane odczytane w danym momencie, według zadanych kryteriów filtrowania. Zdjęcie jest więc statyczną listą analityczną, zawierającą obraz raz utworzony i zapisany, na który nie mają wpływu operacje wykonane w systemie po jego utworzeniu. Jest ono zapisane w bazie danych w dodatkowej tabeli, co zapewnia bardzo szybki dostęp do danych, gdyż podczas ich odczytywania nie są wykonywane żadne obliczenia ani inne procesy związane z logiką biznesową. Tworzenie zdjęć Tworzenie widoku listy dla zdjęć danych Przed wykonaniem zdjęcia danych tworzymy nowy widok nowy widok (podlistę) tej listy, która będzie źródłem danych. W tym widoku będą wyświetlane i tworzone zdjęcia. Wybieramy więc odpowiednią listę (w przykładzie jest to Sprzedaż wg towarów), a następnie opcję Folder Nowy widok Zdjęcie danych. Rys. 34 Tworzenie zdjęcia danych jako nowego widoku Spowoduje to otwarcie okna, w którym nadajemy nazwę nowo powstającej liście i wybieramy filtry, które umożliwią określenie zakresu utrwalanych do analiz danych. Zestaw dostępnych do wyboru filtrów jest zgodny z tymi, które występują na liście, z której wykonujemy zdjęcie. 21

22 Rys. 35 Okno nowego widoku dla zdjęć danych Po zakończeniu edycji w oknie jw. i naciśnięciu przycisku OK. pojawi się kolejne okno, w którym decydujemy o tym, dla których operatorów nowa lista będzie widoczna. Rys. 36 Okno zapisu nowego widoku Wykonanie powyższych czynności spowoduje utworzenie odpowiedniego widoku (dodatkowej listy) o określonym typie, umożliwiającym tworzenie i wyświetlanie zdjęć danych. Widok ten nie zawiera jednak jeszcze żadnych danych. Dostęp do listy uzyskujemy poprzez podfolder, który zostaje automatycznie utworzony. Kolejną czynnością jest utworzenie zdjęć, które będą wyświetlane w tym widoku. 22

23 Rys. 37 Nowy widok listy do wyświetlania zdjęć danych Tworzenie i wyświetlanie zdjęć Wybieramy opcję Nowe zdjęcie danych wg aktualnych filtrów. Rys. 38 Opcja Nowe zdjęcie danych Spowoduje to uaktywnienie filtrów oraz przycisku Wczytaj. Ustawiamy filtry naciskamy przycisk. Rys. 39 Wczytywanie danych wg ustawień filtrowania Rys. 40 Widok zdjęcia z wczytanymi danymi Zdjęcie danych zawiera informacje o ustawieniach filtra oraz dacie jego wykonania. Ustawienia filtrowania, przy których zdjęcie zostało wykonane, są wyświetlane nad listą (jako nieedytowalne). Układ kolumn zdjęcia odpowiada temu ze źródłowej listy, zawiera ponadto kolumny z danymi występującymi w edytowalnym filtrze danych (w przykładzie jest to okres). 23

24 Opisaną powyżej metodą można wykonać kolejne zdjęcia wyświetlane w tym samym widoku, dla innych ustawień filtrowania. Wykonane zdjęcia są widoczne na liście rozwijanej, z której można wybrać zdjęcie do wyświetlenia: Rys. 41 Lista wykonanych zdjęć Prezentowane powyżej menu zawiera również opcję Dane ze wszystkich zdjęć razem. Po jej wybraniu zostaną wyświetlone łącznie dane zapisane we wszystkich zdjęciach wykonanych dla tego widoku. Przy pomocy przycisku Wybierz można wskazać wiele wybranych zdjęć, które będą wyświetlone łącznie. Rys. 42 Wybór zdjęć do łącznego wyświetlenia W takim przypadku w polu Zdjęcia danych zostaną wyświetlone opisy łączonych zdjęć oddzielone znakiem. Rys. 43 Dane z wielu zdjęć wyświetlone łącznie 24

25 Organizator listy Po utworzeniu lub wyświetleniu zdjęcia danych można zmienić prezentowany układ kolumn przy pomocy organizatora listy. Lista dostępnych w organizatorze pól jest jednak ograniczona do tych występujących w widoku źródłowej listy (tej, na podstawie której tworzony był widok do zdjęć) oraz pól występujących w filtrze. Pozostałe pola są niedostępne, gdyż zapisane zdjęcie nie zawiera odpowiadających im danych. Licencjonowanie Moduł Analizy Wielowymiarowe jest licencjonowany w taki sam sposób, jak inne moduły systemu, czyli z określeniem ilości użytkowników. Licencja wymagana jest również do pracy z samym MS Excel przy wykorzystaniu zakładki enova. Wczytanie danych do skoroszytu z wybranej bazy danych będzie możliwe, jeśli operator ma licencję na moduł AWW. 25

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru Pole wyboru Pole wyboru może zostać wykorzystane wtedy, gdy istnieją dwie alternatywne opcje. Umożliwia wybranie jednej z wzajemnie wykluczających się opcji przez zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia

Bardziej szczegółowo

Tabele przestawne tabelą przestawną. Sprzedawcy, Kwartały, Wartości. Dane/Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego.

Tabele przestawne tabelą przestawną. Sprzedawcy, Kwartały, Wartości. Dane/Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego. Tabele przestawne Niekiedy istnieje potrzeba dokonania podsumowania zawartości bazy danych w formie dodatkowej tabeli. Tabelę taką, podsumowującą wybrane pola bazy danych, nazywamy tabelą przestawną. Zasady

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Uwaga! Każde ćwiczenie rozpoczynamy od stworzenia w katalogu Moje dokumenty swojego własnego katalogu roboczego, w którym będziecie Państwo zapisywać swoje pliki.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Projekt ZSWS. Instrukcja uŝytkowania narzędzia SAP Business Explorer Analyzer. 1 Uruchamianie programu i raportu. Tytuł: Strona: 1 z 31

Projekt ZSWS. Instrukcja uŝytkowania narzędzia SAP Business Explorer Analyzer. 1 Uruchamianie programu i raportu. Tytuł: Strona: 1 z 31 Strona: 1 z 31 Explorer Analyzer 1 Uruchamianie programu i raportu PoniŜsze czynności uruchamiają program Bex Analyzer oraz wybrany raport z hurtowni danych. 1. uruchom z menu Start>Programy>Business Explorer>Analyzer

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika GenRap Wydruk Faktury Sprzedaży w języku obcym Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 NAZWA TOWARU (MODUŁ HANDEL PLUS)... 3 2 FORMA PŁATNOŚCI... 5 3 WARTOŚĆ FAKTURY SPRZEDAŻY WYRAŻONA SŁOWNIE...

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Excel 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Dodawanie poleceń do paska narzędzi

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Dodawanie stron do zakładek

Dodawanie stron do zakładek Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Zleceń

System Obsługi Zleceń System Obsługi Zleceń Podręcznik Administratora Atinea Sp. z o.o., ul. Chmielna 5/7, 00-021 Warszawa NIP 521-35-01-160, REGON 141568323, KRS 0000315398 Kapitał zakładowy: 51.000,00zł www.atinea.pl wersja

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

OBÓZ HARCERSKI obsługa finansów (książka finansowa) i gospodarki żywieniowej (jadłospisy, karty magazynowe i raporty żywieniowe)

OBÓZ HARCERSKI obsługa finansów (książka finansowa) i gospodarki żywieniowej (jadłospisy, karty magazynowe i raporty żywieniowe) OBÓZ HARCERSKI obsługa finansów (książka finansowa) i gospodarki żywieniowej (jadłospisy, karty magazynowe i raporty żywieniowe) 1. Aplikacja pracuje na bazie programu Access 2007. Jeżeli nie posiadasz

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA REDAKTORÓW Modułu ANKIETY v 3.0 WWW.CONCEPTINTERMEDIA.PL 1 1. WPROWADZENIE Rys. 1 Widok modułu ankiet od strony Internauty (pytanie) Rys.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Marcin Olech 2010-10-04

Opracował: mgr inż. Marcin Olech 2010-10-04 Laboratorium 4 Strona 1 z 17 Spis treści: 1. Wielowymiarowa analiza danych w arkusza kalkulacyjnych z wykorzystaniem MS Excel: a. tworzenie tabel przestawnych, b. tworzenie wykresów przestawnych. 2. Praca

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem.

Rozpoczęcie pracy z programem. Rozpoczęcie pracy z programem. Po zainstalowaniu programu należy przygotować program do wykonywania kopii zapasowej baz danych. W tym celu należy uruchomić z menu start Panel sterowania a następnie wybrać

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH wersja 1.0 2 Spis treści WPROWADZENIE... 3 IMPORT BAZY DANYCH... 6 Krok 1: Eksport bazy danych...

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o.

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o. ABC PRO Sp. z o.o. Podręcznik przeznaczony dla użytkowników Bazy Aktów Własnych Zawiera zmiany w wersji z dnia 12.12.2013 r. Data: 13 grudnia 2013 Autor: Piotr Jegorow Spis treści Wykaz zmian... 3 Zmiana

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA FINANSOWA OBOZU e-książka

KSIĄŻKA FINANSOWA OBOZU e-książka KSIĄŻKA FINANSOWA OBOZU e-książka 1. Aplikacja pracuje na bazie programu Access 2007 2. Na dysku swojego komputera utwórz nowy folder (np. HAL) Zapisz plik książka finansowa obozu w tym folderze 3. Uruchom

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC Konsola MMC Aby maksymalnie, jak to tylko możliwe, ułatwić administrowanie systemem operacyjnym oraz aplikacjami i usługami w systemie Windows XP, wszystkie niezbędne czynności administracyjne można wykonać

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. S t r o n a 2

Spis treści. S t r o n a 2 S t r o n a 2 Spis treści... 1 I. Okno aplikacji... 3 1. Lokalizacja... 5 2. Zapis trasy... 5 II. Panel narzędzi... 6 1. Warstwy... 6 2. Wyszukiwanie... 8 3. Pomiary... 10 3.1. Długość... 10 3.2. Obszar...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3 DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY 1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji... 2 2. Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 3 Omówienie zawartości portletu (usunięcie ramki itd.)... 4 3. Ikonki wybierz

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress.

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Założenia użytkownik posiada założone konto w systemie z prawami Redaktora.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Wymagania...3 3. Rejestracja programu...3 4. Instalacja programu...3 5. Rozpoczęcie pracy z programem...4 6. Zmiana

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik. Praca z rozkładami materiału nauczania

UONET+ moduł Dziennik. Praca z rozkładami materiału nauczania UONET+ moduł Dziennik Praca z rozkładami materiału nauczania System UONET+ gromadzi stosowane w szkole rozkłady materiału nauczania. Dzięki temu nauczyciele mogą korzystać z nich wprowadzając tematy lekcji.

Bardziej szczegółowo

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24 Oferta na LCD Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 I. Spis treści 1) Opis funkcjonalności... 3 2) Techniczne

Bardziej szczegółowo

ColDis Poradnik użytkownika

ColDis Poradnik użytkownika ColDis Poradnik użytkownika Jak zrobić generację faktur najmu Data publikacji: 2011-06-15 Projekt: ColDis Wersja dokumentu: 1.0 Autor: Jakub Kusowski Podręcznik użytkownika jak zrobić generację faktur

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Slajd 1 Excel Slajd 2 Redagowanie danych Wprowadzanie danych do pustej komórki Po kliknięciu na komórkę

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2016.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę? Mapa

Jak rozpocząć pracę? Mapa Jak rozpocząć pracę? SWDE Manager jest aplikacją służącą do przeglądania graficznych i opisowych danych ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE (.swd,.swg,.swde). Pracując w SWDE Managerze,

Bardziej szczegółowo

Sigma moduł Arkusz. Nauczyciel wspomagający powinien mieć w umowie przypisane stanowisko nauczyciel wspomagający.

Sigma moduł Arkusz. Nauczyciel wspomagający powinien mieć w umowie przypisane stanowisko nauczyciel wspomagający. Sigma moduł Arkusz Jak przydzielić do zajęć nauczyciela wspomagającego? W klasach integracyjnych zajęcia powinny być prowadzone przed dwóch nauczycieli: nauczyciela przedmiotu oraz nauczyciela wspomagającego,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. repertuarem zespołu muzycznego Instrukcja użytkownika. Szymon Michalewicz

Zarządzanie. repertuarem zespołu muzycznego Instrukcja użytkownika. Szymon Michalewicz Zarządzanie 2016-01-20 repertuarem zespołu muzycznego Instrukcja użytkownika Szymon Michalewicz Spis treści 1. Instrukcja użytkownika... 2 1.1. Wymagania komponentu... 2 1.2. Instalacja... 2 1.3. Panel

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ Aby dodać artykuł musimy się zalogować. W tym celu wchodzimy na stronę http://sp1.brzesckujawski.pl/3/administrator/, wprowadzamy swoje dane: Nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy Sekretariat Optivum Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Program Sekretariat Optivum ma wbudowane różne edytory, które umożliwiają przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Excel Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Slajd 1 Slajd 2 Wprowadzanie danych do pustej komórki Po kliknięciu na komórkę rozpoczynamy wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Te i wiele innych cech sprawia, że program mimo swej prostoty jest bardzo funkcjonalny i spełnia oczekiwania większości klientów.

Te i wiele innych cech sprawia, że program mimo swej prostoty jest bardzo funkcjonalny i spełnia oczekiwania większości klientów. Instrukcja użytkownika OFERTOWANIE 3.0 Program OFERTOWANIE 3.0 to intuicyjne i łatwe w użyciu narzędzie do szybkiego przygotowania i wydrukowania profesjonalnie wyglądającej oferty dla klienta, Program

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Instrukcje

Podręcznik użytkownika. Instrukcje Podręcznik użytkownika W podręczniku użytkownika opisane są najważniejsze, podstawowe zasady pracy w programie. W celu zapoznania się z bardziej szczegółowym opisem, należy zapoznać się z dalszymi instrukcjami.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Obserwacje w Agrinavia MOBILE OGÓLNE INFORMACJE

Obserwacje w Agrinavia MOBILE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE Rejestrowanie GPS w terenie pozwala na określenie położenia punktów z możliwością załączenia zdjęcia w danym punkcie. Punkty zamieszczone na mapie nazywamy obserwacjami. Mogą one zostać

Bardziej szczegółowo

STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2

STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2 STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2 (aktualizacja na sierpień 2014) INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Poniżej prezentujemy instrukcję obsługi nowej wersji systemu zarządzania treścią K2 po migracji na nową platformę.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Za pomocą edytora Word można pracować zespołowo nad jednym dużym projektem (dokumentem). Tworzy się wówczas dokument główny,

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Jak wykonać eksport danych do SIO z programu Płace Optivum? Przygotowanie pliku dla SIO w programie Płace Optivum

Płace Optivum. Jak wykonać eksport danych do SIO z programu Płace Optivum? Przygotowanie pliku dla SIO w programie Płace Optivum Płace Optivum Jak wykonać eksport danych do SIO z programu Płace Optivum? Aby wyeksportować dane z programu Płace Optivum do SIO, należy wykonać następujące czynności: 1. Pobrać i zainstalować najnowsze

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkowa

Dokumentacja użytkowa 1 Dokumentacja użytkowa 2 Spis treści 1. Ekran wprowadzenia do aplikacji. 3 2. Rejestracja i logowanie 4 2.1. Ekran logowania do aplikacji 4 2.2. Ekran przypomnienia hasła 5 2.3. Ekran rejestracji 6 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu ESKUP

Instrukcja programu ESKUP Instrukcja programu ESKUP Spis treści Wstęp 4 1 Opis oknien programu 5 1.1 Okno główne programu..................................... 5 1.2 Okno Raport........................................... 5 1.3

Bardziej szczegółowo