enova Analizy Wielowymiarowe podręcznik Użytkownika (9.1)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "enova Analizy Wielowymiarowe podręcznik Użytkownika (9.1)"

Transkrypt

1 Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A Kraków tel./fax (0-12) zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) enova Analizy Wielowymiarowe podręcznik Użytkownika (9.1)

2 Spis treści Wprowadzenie... 3 Instalacja... 3 enova w MS Excel... 4 Wygląd arkusza... 4 Pasek narzędzi... 5 Wczytywanie danych... 6 Odświeżanie listy Filtrowanie danych Edycja danych zawartych w wierszu Dodawanie i usuwanie kolumn z danymi enova Dodawanie i usuwanie kolumn wyliczanych Formatowanie i kolorowanie kolumn Zmiana źródła danych Praca z wieloma źródłami danych Analiza zapisana w pliku Analiza zapisana w bazie danych Obsługa analiz w enova Konfiguracja Definiowanie grup wzorców i analiz Foldery z analizami i wzorcami Otwieranie i zapisywanie analiz oraz wzorców Tworzenie nowych analiz i wzorców Zdjęcia danych Opis ogólny Tworzenie zdjęć Tworzenie widoku listy dla zdjęć danych Tworzenie i wyświetlanie zdjęć Organizator listy Licencjonowanie

3 Wprowadzenie Moduł Analizy Wielowymiarowe służy do tworzenia zestawień analitycznych z danych operacyjnych systemu enova w MS Excel. Składa się on z dodatku do MS Excel umożliwiającego wczytanie danych z systemu do skoroszytu oraz z modułu enova pozwalającego na zapisywanie skoroszytów z analizami w bazie danych, otwieranie ich z poziomu systemu oraz sterowanie prawami dostępu do nich. Dane wczytane do arkusza przy pomocy dodatku mogą być następnie przetwarzane z wykorzystaniem standardowych narzędzi arkusza kalkulacyjnego, takich jak wyliczane kolumny, tabele i wykresy przestawne. Arkusz może mieć cały czas połączenie z bazą danych, co pozwala na odświeżanie list oraz edycję wyświetlanych danych przy pomocy standardowych formularzy enova. W tym trybie pracy można również dodawać i usuwać kolumny z danymi wczytywanymi z bazy. Połączenie z bazą nie jest jednak konieczne do korzystania z analiz. Wczytane dane mogą być standardowo zapisane do pliku i przetwarzane w trybie off-line. Dodatek działa z MS Excel 2007, 2010, Instalacja Podczas instalacji systemu pojawia się okno, w którym można zaznaczyć opcję Instalacja dodatku AWW dla Microsoft Excel (domyślnie nie jest ona zaznaczona). Spowoduje to zainstalowanie dodatku do MS Excel. Moduł umożliwiający zapisywanie analiz w bazie danych i zarządzanie nimi z poziomu enova instaluje się automatycznie łącznie z pozostałymi składnikami systemu, niezależnie od zaznaczenia opcji jw. Jego użycie jest możliwe po wczytaniu odpowiedniej licencji. Rys. 1 Instalacja AWW 3

4 Po zainstalowaniu dodatku po uruchomieniu MS Excel pojawi się w nim dodatkowa zakładka enova o następującym wyglądzie: enova w MS Excel Rys. 2 Zakładka enova w MS Excel W niniejszym rozdziale opisano działanie dodatku do MS Excel, czyli jest w nim mowa o dodatkowych funkcjach skoroszytu związanych z wczytywaniem i edycją danych z baz enova. Wygląd arkusza Arkusz z wczytanymi danymi z bazy enova wygląda następująco: Rys. 3 Wygląd arkusza z listą danych z enova 4

5 Arkusz zawiera dodatkowe panele: Filtry zestaw pól filtrujących dane, dokładnie taki, jak na liście w enova, która jest wczytywana do arkusza. Pola panel podobny do Organizatora listy znanego z enova, służący do ustalania, które kolumny z danymi z bazy mają być wczytywane i wyświetlane w arkuszu. Komunikaty panel z komunikatami dla operatora, w szczególności o niepowodzeniach wykonania żądanej operacji. Dodatkowe panele mogą być ukrywane przy pomocy opcji z grupy Wyświetlanie. Pasek narzędzi Pasek narzędzi zakładki enova zawiera opcje umożliwiające operowanie na danych z bazy enova. W niniejszym rozdziale opisano ogólnie dostępne na nim opcje. Szczegółowy opis użycia tych opcji zawarto w rozdziałach opisujących poszczególne czynności. Grupa Plik: Rys. 4 Pasek narzędzi zakładki enova w MS Excel Opcje w tej grupie dotyczą analiz zapisanych w bazie danych, nie w postaci plików na dysku. W przypadku analiz zapisanych w postaci plików na dysku nie mają one zastosowania, do zapisywania i otwierania plików należy wtedy używać standardowych opcji skoroszytu Excel. Opcje: Grupa Firma: Otwórz otwarcie analizy zapisanej w bazie danych, po uprzednim wybraniu bazy, zalogowaniu się do niej i wskazaniu odpowiedniej analizy. Zapisz zapisanie analizy albo wzorca analizy (skoroszytu bez danych) do bazy, może być poprzedzone wyborem bazy, jeśli analiza została otwarta z pliku Zapisz jako zapisanie analizy albo wzorca do bazy danych pod inną nazwą niż bieżąca Firma: nazwa bazy danych, z której pochodzą wyświetlane dane. Pole jest aktywne, jeśli jest połączenie z bazą. Jest związane z listą rozwijaną, przy pomocy której można zmienić źródło danych, czyli wybrać inna bazę. Operator nazwa operatora, który jest zalogowany do bazy o nazwie wyświetlanej powyżej. Lista nazwa listy w enova, która została wczytana do arkusza. Połącz przycisk służący do zainicjowania połączenia arkusza z bazą danych. Jest aktywny wtedy, gdy do danego arkusza wczytano dane z enova, ale został on otwarty w trybie bez połączenia z bazą, z pliku na 5

6 Grupa Listy: Grupa Opcje: Grupa Wyświetlanie: dysku. Po połączeniu dane mogą być odświeżane, edytowane, a zmienione wartości mogą być zapisywane do bazy. Rozłącz przycisk służący do zakończenia połączenia z bazą. Po rozłączeniu operator pracuje na danych, które zostały wcześniej wczytane, bez możliwości ich odświeżenia. Wczytaj listę przycisk inicjujący wczytanie danych z bazy. Po jego naciśnięciu operator wybiera bazę, wskazuje na drzewie folderów listę, która ma być wczytana. Jeśli nie ma połączenia z bazą, przed wczytaniem listy nastąpi logowanie. Edycja otwiera okno edycji wskazanego na liście wiersza, właściwe dla danego typu obiektu. Odśwież listę przycisk wywołujący ponowne wczytanie danych z bazy z uwzględnieniem ustawień filtra. Automatyczne odświeżanie zaznaczenie skutkuje tym, że po każdej zmianie ustawień filtra lub dodaniu/usunięciu kolumny lista zostanie odświeżona, czyli nastąpi odczytanie danych z bazy. Opcje z tej grupy służą do włączania/wyłączania paneli wyświetlanych w arkuszu na liście z danymi pochodzącymi z bazy danych. Dotyczą następujących paneli: Grupa Wizytówka: Panel filtrowania zawiera filtr listy w enova wczytanej do arkusza Panel pól zawiera listę pól danych, które mogą być wyświetlone w kolumnach arkusza, służy do dodawania i usuwania kolumn. Panel komunikatów jest wyświetlany w przypadku, gdy wykonanie jakiejś operacji nie powiedzie się i zawiera informacje o przyczynach. Zawiera informacje o wersji enova, z którą współpracuje dodatek. Wczytywanie danych Wczytywanie danych rozpoczynamy wybierając opcję Wczytaj listę. Rozwijane menu zawiera dwie opcje: jedna służy do wczytania listy enova występującej w drzewie folderów, druga do wczytania zdjęcia danych. Zagadnienie tworzenia zdjęć danych w enova omówiono szerzej w osobnym rozdziale. Rys. 5 Opcja Wczytaj listę 6

7 Po wybraniu tej opcji pojawią się okna wyboru bazy i listy. W oknie folderów klikamy w węzeł wybranej bazy. Spowoduje to otwarcie standardowego okna logowania do bazy. Rys. 6 Wybór bazy danych Rys. 7 Logowanie do wybranej bazy Po zalogowaniu drzewo baz można rozwinąć do poziomu folderów. Wybieramy na nim listę do wczytania i naciskamy przycisk OK. 7

8 Rys. 8 Wybór listy do wczytania po zalogowaniu do bazy Wybrana baza oraz lista zostaną wyświetlone w oknie: Rys. 9 Okno wczytywania listy do arkusza W oknie jw. ustalamy, czy lista ma zostać umieszczona w nowym, czy w istniejącym arkuszu. W tym drugim przypadku możemy wskazać lokalizację, czyli adres komórki, która będzie lewym górnym rogiem listy. Po ustaleniu powyższych parametrów naciskamy przycisk OK. Nastąpi teraz wczytanie nagłówków kolumn ze wskazanej listy, dane na razie nie zostaną wczytane. Układ kolumn w arkuszu będzie dokładnie taki, jak na odpowiedniej liście w enova. Nad arkuszem zostanie wyświetlony panel filtra, również dokładnie odpowiadający temu znad listy w enova. W prawej części arkusza zostanie wyświetlony panel pól, podobny do organizatora listy, umożliwiający dodawanie i usuwanie kolumn. W tym momencie można przystąpić do dostosowania wyglądu analizy do założonych potrzeb, czyli dodawania/usuwania kolumn przy pomocy panelu pól. Można również ustawić odpowiednie parametry w panelu filtrowania i nacisnąć przycisk Odśwież, co spowoduje wczytanie danych z bazy. Wczytywanie danych podlega standardowej kontroli praw enova. Operator nie będzie mógł wczytać danych, do których nie ma praw. W jednym skoroszycie możemy mieć wiele różnych list z bazy enova. Mogą one ponadto pochodzić z różnych baz. Opisaną powyżej operację wczytania listy możemy wykonać wielokrotnie, uzyskując skoroszyt z różnymi, niezależnymi listami na poszczególnych zakładkach. 8

9 Rys. 10 Widok arkusza po zalogowaniu do bazy i wskazaniu listy do wczytania W przypadku wczytywania zdjęcia danych zamiast okna wyboru baz i folderów wyświetlone zostanie najpierw okno wyboru bazy, a następnie okno wyboru zdjęcia. Rys. 11 Wybór bazy danych Rys. 12 Wybór zdjęcia danych do wczytania Okno jw. zawiera dwa panele. W lewym wyświetlane są foldery zawierające podlisty ze zdjęciami danych, w prawym zdjęcia dla widoku podświetlonego po lewej stronie. 9

10 Odświeżanie listy Odświeżenie listy wykonujemy naciskając przycisk Odśwież w panelu filtra, pod danymi w arkuszu (ten przycisk pojawia się tylko wtedy, gdy lista jest pusta, czyli ma nagłówki bez danych), albo w grupie Opcje paska narzędzi. Spowoduje to ponowne odczytanie danych z bazy przy zastosowaniu bieżących ustawień filtra. Ta czynność jest dostępna tylko wtedy, gdy arkusz ma połączenie z bazą danych. Filtrowanie danych Filtrowanie danych przy pomocy ustawień w panelu filtra jest dostępne, jeśli arkusz ma połączenie z bazą. Po zmianie ustawień filtra dane zostają usunięte, lista zawiera tylko nagłówki. Odświeżamy dane jak opisano w poprzednim punkcie, aby zastosować ustawienia filtra. Edycja danych zawartych w wierszu Jeśli arkusz ma połączenie z bazą, dane reprezentowane przez wiersz arkusza można edytować w odpowiednim oknie enova. Należy w tym celu nacisnąć przycisk Edycja z grupy Listy na pasku narzędzi. Spowoduje to otwarcie okna właściwego dla edytowanego obiektu. Edycja danych w tym oknie odbywa się standardowo, jak w enova. Zmienione dane można standardowo zapisać do bazy wybierając opcję Zapisz i zamknij. Rys. 13 Edycja danych przy pomocy formularza enova Dodawanie i usuwanie kolumn z danymi enova Po wczytaniu nowej listy układ kolumn w arkuszu jest zgodny z układem kolumn wczytywanej listy w enova. Jeśli arkusz ma połączenie z bazą, możemy dodawać i usuwać wyświetlane kolumny z danymi przy użyciu panelu pól. Zawiera on listę 10

11 wszystkich dostępnych pól, których wartości mogą być wyświetlone w kolumnach i jest podobny do znanego z enova organizatora listy. Kliknięcie na liście pól powoduje dodanie/usunięcie kolumny z arkusza. Kolumnę można również usunąć standardowo, jak w zwykłym arkuszu. Spowoduje to usunięcie danych, czyli konieczność odświeżenia listy. Kolumny są zawsze dodawane jako skrajne z prawej strony, można jednak zmieniać ich kolejność jak w zwykłym arkuszu. Nazwy pól wyświetlanych w kolumnach arkusza są wyróżnione pogrubieniem na liście w panelu pól. Rys. 14 Panel pól Dodawanie i usuwanie kolumn wyliczanych Oprócz kolumn występujących w organizatorze listy enova w arkuszu z wczytanymi danymi można dodawać inne kolumny, np. z formułą wyliczającą wartość. Wykonujemy to standardowo, jak w zwykłym arkuszu (opcja Wstaw z menu kontekstowego po zaznaczeniu kolumny). Formułę edytujemy w pierwszym wierszu, zostanie ona automatycznie skopiowana do wszystkich komórek w danej kolumnie. Formuły możemy edytować wskazując pola, które mają w nich wystąpić, co zwalnia nas z konieczności poznawania specyficznej notacji dotyczącej pól, stosowanej w tym przypadku. Odświeżenie danych zachowa dodaną kolumnę oraz spowoduje zastosowanie zawartej w niej formuły do wszystkich wczytanych danych. Rys. 15 Lista towarów z dodaną kolumną wyliczaną 11

12 Formatowanie i kolorowanie kolumn Przy pomocy standardowych funkcji MS Excel można ustalać format wyświetlania danych w kolumnach. Oczywiście formatowanie musi dotyczyć kolumn, a nie komórek, gdyż to nie zostanie zachowane po odświeżeniu danych. Do ustalania kolorystyki i innych elementów wyglądu kolumn należy zastosować opcję MS Excel Style komórki, dostępną na zakładce Narzędzia główne. Dla zaznaczonej kolumny wybieramy odpowiedni styl z listy dostępnych, albo definiujemy własny. Inny sposób ustalenia wyglądu kolumny nie jest zapamiętywany i nie będzie zachowany po odświeżeniu listy. Ograniczenie to dotyczy wyłącznie obszaru arkusza z wczytaną listą, w pozostałych komórkach można stosować ogólnie dostępne narzędzia. Rys. 16 Wybór stylu dla kolumny Rys. 17 Arkusz z różnymi stylami komórek przypisanymi do kolumn Zmiana źródła danych Operator może zmienić bazę, która jest źródłem danych dla arkusza. Po wykonaniu tej operacji wszystkie dane zostaną usunięte i wczytane na nowo z nowej bazy. Zostanie przy tym zachowany cały układ kolumn i zastosowane formatowanie. Czynność ta jest dostępna wtedy, gdy aktywne jest połączenie z bazą. Powiedzie się, jeśli w nowej bazie istnieje odpowiednia lista. Może jej nie być w przypadku, gdy pierwotnie wczytano podlistę zdefiniowaną przez użytkownika, występującą tylko w danej bazie. Zmianę źródła danych wykonujemy wybierając nową bazę z listy, którą uzyskujemy rozwijając pole Firma. 12

13 Rys. 18 Zmiana bazy danych Po wybraniu nowej bazy zostanie wyświetlone okno logowania. Po zalogowaniu poprzednie dane zostaną usunięte i lista będzie zawierać tylko nagłówki kolumn. Odświeżamy listę, co spowoduje wczytanie danych z nowej bazy. Praca z wieloma źródłami danych Źródło danych jest przypisane do arkusza. Oznacza to, że każdy arkusz skoroszytu może zawierać listę związaną z inną bazą danych. Wczytując kolejną listę można wybrać folder z bazy, do której operator jest już zalogowany albo wskazać inną bazę, zalogować się do niej i wybrać folder (listę) z tej bazy. Analiza zapisana w pliku Zapisywanie Skoroszyt z listami danych z enova może być standardowo zapisany jako plik MS Excel. Analiza zapisana do pliku zawiera wszystkie dane, które zostały wczytane do arkusza. Plik przechowuje dodatkowo informacje o źródłach danych. Zapisanie pliku odbywa się jak w przypadku każdego skoroszytu, z użyciem dyskietki <Ctrl+S> oraz opcji menu Plik. Uwaga. Zapisując analizę do pliku nie należy używać opcji grupy Plik z zakładki enova, gdyż służą one do zapisywania analiz do bazy danych, co opisano w kolejnym punkcie. Otwieranie pliku z analizą i łączenie z bazą Po otwarciu pliku z analizą nie ma on połączenia z bazą. Zostaną więc wyświetlone dane ostatnio zapisane. W pliku przechowywana jest jednak informacja o tym, z jakich baz pochodziły dane. Wybieramy opcję Połącz z grupy Firma. 13

14 Rys. 19 Łączenie arkusza z bazą danych Po wybraniu opcji jw. pojawi się okno logowania do bazy. Po zalogowaniu w pasku narzędzi zostanie wyświetlona nazwa bazy, operatora oraz listy będącej źródłem danych. Uaktywni się przycisk odświeżania danych. Połączenie z bazą nie powoduje automatycznego odświeżenia danych. Rys. 20 Pasek narzędzi po połączeniu z bazą Analiza zapisana w bazie danych Analizy i wzorce analiz Skoroszyt MS Excel z listami danych z enova może być zapisany w bazie danych enova jako analiza lub jako wzorzec analizy. Wzorzec różni się od analizy tym, że nie ma danych (lista danych jest pusta). Zapisanie skoroszytu jako wzorca spowoduje usunięcie wszystkich danych z arkuszy. Analizy i wzorce mają w enova osobne foldery z definiowanymi prawami dostępu, co opisano w kolejnym rozdziale. Zapisywanie analizy Skoroszyt z listami danych z enova może być zapisany w bazie danych enova. Analiza zapisana do bazy, podobnie jak w przypadku pliku na dysku, zawiera wszystkie dane, które zostały wczytane do arkusza oraz informacje o źródłach danych. Zapisanie do bazy odbywa się przy użyciu opcji menu Plik z zakładki enova: Zapisz\Zapisz analizę, Zapisz jako\zapisz analizę jako. Rys. 21 Zapisywanie analizy do bazy danych 14

15 Jeśli arkusz nie ma połączenie z bazą danych, zostanie wyświetlone okno wyboru bazy, a następnie standardowe okno logowania. Rys. 22 Wybór bazy danych, do której będzie zapisana analiza W kolejnym oknie wybieramy grupę analiz oraz edytujemy nazwę zapisywanej analizy. Okno to pojawi się tylko przy pierwszym zapisie, jeśli wybrano opcję Zapisz, albo przy każdym, jeśli wybrano Zapisz jako. Zagadnienie grup analiz opisano szczegółowo w rozdziale dotyczącym obsługi analiz z poziomu enova. Otwieranie analizy Rys. 23 Wybór grupy analiz i edycja nazwy analizy Analizę zapisaną w bazie danych otwieramy z poziomu skoroszytu MS Excel wybierając opcję Otwórz z menu Plik zakładki enova. Rys. 24 Otwieranie analizy zapisanej w bazie danych Po wybraniu tej opcji pojawią się okna jak przy zapisie, czyli wyboru bazy i analizy. 15

16 Zapisywanie i otwieranie wzorców Zapisywanie i otwieranie skoroszytów stanowiących wzorce analiz odbywa się analogicznie jak w przypadku analiz, przy czym służą do tego opcje Zapisz wzorzec, Zapisz wzorzec jako. Opcje są dostępne, jeśli arkusz ma połączenie z bazą. Rys. 25 Zapisywanie skoroszytu jako wzorca analizy Zapisanie skoroszytu jako wzorca poprzedzone jest usunięciem wszystkich danych z listy. Obsługa analiz w enova Konfiguracja Funkcjonalność nowych analiz wielowymiarowych jest dostępna w enova po włączeniu odpowiedniego parametru konfiguracji ogólnej (Narzędzia Opcje Analizy Grupy analiz Wersja analiz). Parametr należy ustawić na enova w MS Excel. Ustawienie to nie ma wpływu na działanie dodatku do MS Excel, włącza jedynie możliwość obsługi analiz z poziomu enova. Oczywiście korzystanie z nowych analiz wymaga zainstalowania dodatku do MS Excel, co opisano na początku podręcznika. 16

17 Rys. 26 Zakładka Analizy okna konfiguracji Definiowanie grup wzorców i analiz Konfiguracja analiz polega na zdefiniowaniu grup analiz i grup wzorców analiz, które będą widoczne jako foldery w enova. Służą do tego dwie listy umieszczone na zakładce Analizy okna konfiguracji. Grupę dodajemy standardowo wybierając Nowy (Grupa analiz) lub Nowy (Grupa wzorców analiz), umieszczoną nad listą. W oknie grupy analiz/wzorców podajemy nazwę oraz ustalamy prawa dostępu poszczególnych operatorów do tej grupy. Operator niemający prawa do grupy nie będzie miał dostępu do żadnej z analiz (wzorców), które ona zawiera. Oczywiście konfiguracja praw dotyczy wyłącznie analiz zapisanych w bazie danych, nie ma żadnego skutku dla analiz zapisanych jako pliki na dysku. Rys. 27 Okno grupy analiz 17

18 Rys. 28 Ustalanie praw dostępu do grupy analiz Foldery z analizami i wzorcami Po włączeniu opcji enova w MS Excel w konfiguracji folder Analizy będzie zawierał podfoldery Grupy wzorców oraz Grupy analiz z danymi. Wewnątrz pojawią się zdefiniowane w konfiguracji grupy, wyświetlane również w postaci folderów, czyli jako niebieskie kafelki. Rys. 29 Folder Analizy 18

19 Po kliknięciu w Grupy analiz z danymi otrzymamy widok kafelków odpowiadających zdefiniowanym grupom, przy czym widoczne będą tylko te grupy, do których operator ma prawo. Oprócz zdefiniowanych grup wyświetlana jest zawsze jedna specjalna: Analizy użytkownika. Jest to grupa odrębna dla każdego operatora, w której może zapisywać analizy, do których będzie miał dostęp wyłącznie dany operator. Rys. 30 Grupy analiz prezentowane jako kafelki Kliknięcie w kafelek z grupą spowoduje wyświetlenie listy analiz, które zawiera dana grupa. Rys. 31 Lista analiz z danej grupy Z poziomu tej listy można otwierać i usuwać istniejące analizy oraz dodawać nowe. 19

20 Otwieranie i zapisywanie analiz oraz wzorców Zapisaną w bazie danych i widoczną na liście analizę otwieramy naciskając przycisk Uruchom analizę umieszczony nad listą. Dotyczy to zarówno listy analiz, jak i wzorców. Spowoduje to uruchomienie programu MS Excel ze skoroszytem zapisanym w bazie oraz jego automatyczne połączenie z bazą. MS Excel zostanie przy tym uruchomiony całkowicie niezależnie od enova, co odróżnia zasadniczo nowy model AWW od poprzedniego, gdzie skoroszyt z analizą był osadzony w oknie enova. Dalsza praca z analizą przebiega w MS Excel z wykorzystaniem dodatku, czyli zakładki enova, co opisano w poprzedniej części podręcznika. Edytowana analiza może być oczywiście zapisana do bazy, przy wykorzystaniu opcji Zapisz Zapisz analizę zakładki enova w menu skoroszytu. Rys. 32 Uruchamianie analizy MS Excel z poziomu enova Tworzenie nowych analiz i wzorców Tworzenie nowej analizy lub nowego wzorca zaczynamy od naciśnięcia przycisku Nowy (Analiza). Spowoduje to otwarcie okna: Rys. 33 Okno nowej analizy W oknie wypełniamy podstawowe dane (nazwa, opis). Standardowo nowa analiza będzie zawierać pusty skoroszyt MS Excel. Możemy również wskazać istniejący plik, który zostanie zapisany jako analiza. W tym celu wybieramy opcję Plik Excel: Z dysku oraz wskazujemy ścieżkę dostępu do pliku. Zapisanie do bazy istniejącego pliku będzie mieć 20

21 sens, jeśli zawiera on listę danych z enova i w związku z tym jest analizą danych z systemu. Dodawanie nowej analizy kończymy naciskając przycisk Zapisz i zamknij. Analiza zostanie przypisana do grupy, z poziomu której została utworzona. Zmiana grupy wprost nie jest możliwa, można ją jednak uzyskać pośrednio przy pomocy opcji skoroszytu Zapisz jako, która pozwala na zapisanie kopii analizy w innej grupie. Zdjęcia danych Opis ogólny Zdjęcia danych są dodatkowymi listami tworzonymi w enova przez użytkownika, zawierającymi określone dane odczytane w danym momencie, według zadanych kryteriów filtrowania. Zdjęcie jest więc statyczną listą analityczną, zawierającą obraz raz utworzony i zapisany, na który nie mają wpływu operacje wykonane w systemie po jego utworzeniu. Jest ono zapisane w bazie danych w dodatkowej tabeli, co zapewnia bardzo szybki dostęp do danych, gdyż podczas ich odczytywania nie są wykonywane żadne obliczenia ani inne procesy związane z logiką biznesową. Tworzenie zdjęć Tworzenie widoku listy dla zdjęć danych Przed wykonaniem zdjęcia danych tworzymy nowy widok nowy widok (podlistę) tej listy, która będzie źródłem danych. W tym widoku będą wyświetlane i tworzone zdjęcia. Wybieramy więc odpowiednią listę (w przykładzie jest to Sprzedaż wg towarów), a następnie opcję Folder Nowy widok Zdjęcie danych. Rys. 34 Tworzenie zdjęcia danych jako nowego widoku Spowoduje to otwarcie okna, w którym nadajemy nazwę nowo powstającej liście i wybieramy filtry, które umożliwią określenie zakresu utrwalanych do analiz danych. Zestaw dostępnych do wyboru filtrów jest zgodny z tymi, które występują na liście, z której wykonujemy zdjęcie. 21

22 Rys. 35 Okno nowego widoku dla zdjęć danych Po zakończeniu edycji w oknie jw. i naciśnięciu przycisku OK. pojawi się kolejne okno, w którym decydujemy o tym, dla których operatorów nowa lista będzie widoczna. Rys. 36 Okno zapisu nowego widoku Wykonanie powyższych czynności spowoduje utworzenie odpowiedniego widoku (dodatkowej listy) o określonym typie, umożliwiającym tworzenie i wyświetlanie zdjęć danych. Widok ten nie zawiera jednak jeszcze żadnych danych. Dostęp do listy uzyskujemy poprzez podfolder, który zostaje automatycznie utworzony. Kolejną czynnością jest utworzenie zdjęć, które będą wyświetlane w tym widoku. 22

23 Rys. 37 Nowy widok listy do wyświetlania zdjęć danych Tworzenie i wyświetlanie zdjęć Wybieramy opcję Nowe zdjęcie danych wg aktualnych filtrów. Rys. 38 Opcja Nowe zdjęcie danych Spowoduje to uaktywnienie filtrów oraz przycisku Wczytaj. Ustawiamy filtry naciskamy przycisk. Rys. 39 Wczytywanie danych wg ustawień filtrowania Rys. 40 Widok zdjęcia z wczytanymi danymi Zdjęcie danych zawiera informacje o ustawieniach filtra oraz dacie jego wykonania. Ustawienia filtrowania, przy których zdjęcie zostało wykonane, są wyświetlane nad listą (jako nieedytowalne). Układ kolumn zdjęcia odpowiada temu ze źródłowej listy, zawiera ponadto kolumny z danymi występującymi w edytowalnym filtrze danych (w przykładzie jest to okres). 23

24 Opisaną powyżej metodą można wykonać kolejne zdjęcia wyświetlane w tym samym widoku, dla innych ustawień filtrowania. Wykonane zdjęcia są widoczne na liście rozwijanej, z której można wybrać zdjęcie do wyświetlenia: Rys. 41 Lista wykonanych zdjęć Prezentowane powyżej menu zawiera również opcję Dane ze wszystkich zdjęć razem. Po jej wybraniu zostaną wyświetlone łącznie dane zapisane we wszystkich zdjęciach wykonanych dla tego widoku. Przy pomocy przycisku Wybierz można wskazać wiele wybranych zdjęć, które będą wyświetlone łącznie. Rys. 42 Wybór zdjęć do łącznego wyświetlenia W takim przypadku w polu Zdjęcia danych zostaną wyświetlone opisy łączonych zdjęć oddzielone znakiem. Rys. 43 Dane z wielu zdjęć wyświetlone łącznie 24

25 Organizator listy Po utworzeniu lub wyświetleniu zdjęcia danych można zmienić prezentowany układ kolumn przy pomocy organizatora listy. Lista dostępnych w organizatorze pól jest jednak ograniczona do tych występujących w widoku źródłowej listy (tej, na podstawie której tworzony był widok do zdjęć) oraz pól występujących w filtrze. Pozostałe pola są niedostępne, gdyż zapisane zdjęcie nie zawiera odpowiadających im danych. Licencjonowanie Moduł Analizy Wielowymiarowe jest licencjonowany w taki sam sposób, jak inne moduły systemu, czyli z określeniem ilości użytkowników. Licencja wymagana jest również do pracy z samym MS Excel przy wykorzystaniu zakładki enova. Wczytanie danych do skoroszytu z wybranej bazy danych będzie możliwe, jeśli operator ma licencję na moduł AWW. 25

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Excel 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Dodawanie poleceń do paska narzędzi

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Sigma moduł Arkusz. Nauczyciel wspomagający powinien mieć w umowie przypisane stanowisko nauczyciel wspomagający.

Sigma moduł Arkusz. Nauczyciel wspomagający powinien mieć w umowie przypisane stanowisko nauczyciel wspomagający. Sigma moduł Arkusz Jak przydzielić do zajęć nauczyciela wspomagającego? W klasach integracyjnych zajęcia powinny być prowadzone przed dwóch nauczycieli: nauczyciela przedmiotu oraz nauczyciela wspomagającego,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski e-bip Managment Dokument zawiera szczegółowy opis zarządzania serwisem e-bip dla jednostek organizacyjnych. Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski,

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Marcin Olech 2010-10-04

Opracował: mgr inż. Marcin Olech 2010-10-04 Laboratorium 4 Strona 1 z 17 Spis treści: 1. Wielowymiarowa analiza danych w arkusza kalkulacyjnych z wykorzystaniem MS Excel: a. tworzenie tabel przestawnych, b. tworzenie wykresów przestawnych. 2. Praca

Bardziej szczegółowo

enova365 Słownik używanych terminów

enova365 Słownik używanych terminów enova365 Słownik używanych terminów Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Słownik używanych terminów Nawigacja po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika GenRap Wydruk Faktury Sprzedaży w języku obcym Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 NAZWA TOWARU (MODUŁ HANDEL PLUS)... 3 2 FORMA PŁATNOŚCI... 5 3 WARTOŚĆ FAKTURY SPRZEDAŻY WYRAŻONA SŁOWNIE...

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o.

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o. ABC PRO Sp. z o.o. Podręcznik przeznaczony dla użytkowników Bazy Aktów Własnych Zawiera zmiany w wersji z dnia 12.12.2013 r. Data: 13 grudnia 2013 Autor: Piotr Jegorow Spis treści Wykaz zmian... 3 Zmiana

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

OBÓZ HARCERSKI obsługa finansów (książka finansowa) i gospodarki żywieniowej (jadłospisy, karty magazynowe i raporty żywieniowe)

OBÓZ HARCERSKI obsługa finansów (książka finansowa) i gospodarki żywieniowej (jadłospisy, karty magazynowe i raporty żywieniowe) OBÓZ HARCERSKI obsługa finansów (książka finansowa) i gospodarki żywieniowej (jadłospisy, karty magazynowe i raporty żywieniowe) 1. Aplikacja pracuje na bazie programu Access 2007. Jeżeli nie posiadasz

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2016.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9. Własny warsztat pracy

Rozdział 9. Własny warsztat pracy Rozdział 9 Własny warsztat pracy Poważną niedogodnością Excela 2007 była niemożność przygotowania własnego paska narzędziowego, czyli według nowej wstążkowej nomenklatury własnego panelu Wstążki. Każdy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Aplikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści 1. Wymogi techniczne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Microsoft Access zajęcia 3 4 Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Kwerendy służą do tworzenia unikalnych zestawów danych, niedostępnych bezpośrednio z tabel, dokonywania obliczeń zawartych

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress.

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Założenia użytkownik posiada założone konto w systemie z prawami Redaktora.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007

Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007 Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007 Opublikowano: 5 kwietnia 2007 Autor: Michał Staniszewski W życiu codziennym często wypełniamy różnego rodzaju formularze, podania i coraz częściej mają

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym

Bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym Bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym Arkusz kalkulacyjny może służyć do tworzenia prostych baz danych, składających się z pojedynczej tabeli, gdzie kolumny określane są jako Pola, natomiast wiersze jako

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM 0 Business Intelligence w przedsiębiorstwie INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 6.6 1 Spis treści Wstęp... 2 Nowości w wersji... 2 Wersjonowanie załączników... 2 Widoki list...

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum. Jak wykonać eksport danych do SIO z programu Kadry Optivum?

Kadry Optivum. Jak wykonać eksport danych do SIO z programu Kadry Optivum? Kadry Optivum Jak wykonać eksport danych do SIO z programu Kadry Optivum? Aby wyeksportować dane z programu Kadry Optivum do SIO, należy wykonać następujące czynności: 1. Pobrać i zainstalować najnowsze

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Jak wykonać eksport danych do SIO z programu Płace Optivum? Przygotowanie pliku dla SIO w programie Płace Optivum

Płace Optivum. Jak wykonać eksport danych do SIO z programu Płace Optivum? Przygotowanie pliku dla SIO w programie Płace Optivum Płace Optivum Jak wykonać eksport danych do SIO z programu Płace Optivum? Aby wyeksportować dane z programu Płace Optivum do SIO, należy wykonać następujące czynności: 1. Pobrać i zainstalować najnowsze

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.6.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.6.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.6.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Funkcjonalność Menu modułu Operacje wzorcowe

Bardziej szczegółowo

FS-Repertorium SQL. Repertorium Tłumacza Przysięgłego. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-12

FS-Repertorium SQL. Repertorium Tłumacza Przysięgłego. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-12 FS-Repertorium SQL Repertorium Tłumacza Przysięgłego INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-12 Aplikacja FS-Repertorium SQL jest następcą dobrze znanego od 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Kerio Webmail, czyli dostęp do poczty przez WWW

Kerio Webmail, czyli dostęp do poczty przez WWW Kerio Webmail, czyli dostęp do poczty przez WWW Spis treści: 1. Informacje ogólne 2. Obsługa wiadomości: a) Tworzenie nowej wiadomości b) Odbieranie wiadomości c) Filtrowanie wiadomości 3. Kontakty, Kalendarz,

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Poradnik: Korzystanie z Taxxo e-analizy Finansowe

Poradnik: Korzystanie z Taxxo e-analizy Finansowe Poradnik: Korzystanie z Taxxo e-analizy Finansowe Monitoruj na bieżąco działalność firmy, grupy kapitałowej i spółek zależnych Oszczędź czas poświęcany na żmudne przetwarzanie danych księgowych w Excelu

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy Sekretariat Optivum Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Program Sekretariat Optivum ma wbudowane różne edytory, które umożliwiają przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC INSTRUKCJA dla opiekunów SKC 1 Spis treści Wstęp...3 Logowanie się do systemu...4 Poczta...5 Strona...6 Aktualności...7 Dodawanie zdjęć do aktualności...7 Galerie...8 Dodawanie zdjęć do galerii...9 Pliki...10

Bardziej szczegółowo

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24 Oferta na LCD Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 I. Spis treści 1) Opis funkcjonalności... 3 2) Techniczne

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu directintegrator ST5 wersja dla WF-Mag (SOTE 5) Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instalacja...3 2.1. Przebieg Instalacji...3 2.1.1. Generowanie klucza aplikacji...8 2.1.2. Zakładka

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Funkcje standardowe. Filtrowanie

Funkcje standardowe. Filtrowanie SoftwareStudio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641, 061 66 90 642 061 66 90 643, 061 66 90 644 Fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Funkcje standardowe Filtrowanie 2 Filtrowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH wersja 1.0 2 Spis treści WPROWADZENIE... 3 IMPORT BAZY DANYCH... 6 Krok 1: Eksport bazy danych...

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać ze składników Web Part witryny SharePoint

Jak korzystać ze składników Web Part witryny SharePoint Jak korzystać ze składników Web Part witryny SharePoint Autorstwo: Praca została wykonana przez uczniów ZST im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, pod nadzorem Artura Rudnickiego. SharePoint SharePoint to

Bardziej szczegółowo

Piotr Dynia. PowerPivot. narzędzie do wielowymiarowej analizy danych

Piotr Dynia. PowerPivot. narzędzie do wielowymiarowej analizy danych Piotr Dynia PowerPivot narzędzie do wielowymiarowej analizy danych Od autora Wraz z wprowadzeniem na rynek nowej wersji pakietu Office: Microsoft Office 2010 udostępniono darmowy dodatek dla Excela o nazwie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 1. Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 2. Automatyczne usuwanie nadanych nazw zakresów :: Trik 3. Warunki przy określaniu jednostek miary :: Trik 4. Najszybszy sposób podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja systemu POMOST

Instrukcja systemu POMOST Instrukcja systemu POMOST wykaz punktów adresowych i zestawienie faktur za odpady komunalne Użytkownik Wersja 1.7 (wrzesień 2013) Jerzy Nowak Warszawa 2013-09-26 Instrukcja Obsługi systemu POMOST 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Własna strona WWW w oparciu o CMS

Własna strona WWW w oparciu o CMS Własna strona WWW w oparciu o CMS 1. Uruchomienie własnej strony WWW w oparciu o CMS Do uruchomienia własnej strony WWW, służy Aplikacja do zarządzania kontem w Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT, dostępna

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem.

Rozpoczęcie pracy z programem. Rozpoczęcie pracy z programem. Po zainstalowaniu programu należy przygotować program do wykonywania kopii zapasowej baz danych. W tym celu należy uruchomić z menu start Panel sterowania a następnie wybrać

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie tabeli Kwerendy (zapytania) Selekcja Projekcja Złączenie Relacja 1 Relacja 2 Tworzenie kwedend w widoku projektu Wybór tabeli (tabel) źródłowych Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

11. Tabele przestawne

11. Tabele przestawne 11. Tabele przestawne 11.1. Wprowadzenie Arkusz kalkulacyjny jest zwykle postrzegany, jako narzędzie do wykonywania prostych lub bardziej zaawansowanych obliczeń, z wykorzystaniem wbudowanych funkcji lub

Bardziej szczegółowo

ELKONTROL MOBILE wersja 1.4.*

ELKONTROL MOBILE wersja 1.4.* ELKONTROL MOBILE wersja 1.4.* Instrukcja obsługi ELOG Krzysztof Górniak 01-227 Warszawa ul. Szymczaka 5/7 www.elog.com.pl Spis treści 1. Wstęp 2. Okno główne programu a) Informacje ogólne b) Dodawanie

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Konfiguracja Definicja dokumentu Relacje

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja użytkownika. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja użytkownika. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja użytkownika TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.1 2014.12.01 2 Spis treści 1. Konta użytkowników...

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC.

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC. 1 Moduł OPC Moduł OPC pozwala na komunikację z serwerami OPC pracującymi w oparciu o model DA (Data Access). Dzięki niemu można odczytać stan obiektów OPC (zmiennych zdefiniowanych w programie PLC), a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

2. Tworzenie tabeli przestawnej. W pierwszym oknie dialogowym kreatora określamy źródło danych, które mamy zamiar analizować.

2. Tworzenie tabeli przestawnej. W pierwszym oknie dialogowym kreatora określamy źródło danych, które mamy zamiar analizować. 1. Tabele przestawne Tabele przestawne pozwalają zestawiać dane zawarte w bazach danych przechowywanych w skoroszytach lub plikach zewnętrznych. Tabela przestawna jest dynamicznym zestawieniem danych zawartych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy

MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy Opracowanie: dr hab. Marzena Nowakowska, dr Maria Szczepańska, mgr Grażyna Gębal MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy 1. Opracować formularz Pracownicy edycja wg wzorca przedstawionego na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu mam wersja 1.02.

Instrukcja programu mam wersja 1.02. Strona programu: http://www.mietla.dobr.pl Proszowice, 17.02.2011r. Instrukcja programu mam wersja 1.02. Spis treści: 1. Wstęp. 2. Rejestracja -> 04 Wyszukanie właściciela rachunku bankowego. 3. Wymiar

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Logowanie do systemu 2. Ustawienia 2.1.Ustawienia firmy 2.2.Instalacje a) Zarządzanie instalacjami b) Pozwolenia c) Urządzenia/Procesy

Bardziej szczegółowo