Negocjacje handlowe Negocjacje i renegocjacje, czyli praktyka w biznesie Skuteczne negocjacje,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Negocjacje handlowe Negocjacje i renegocjacje, czyli praktyka w biznesie Skuteczne negocjacje,"

Transkrypt

1 NEGOCJACJE 1. Negocjacje handlowe 2. Negocjacje i renegocjacje, czyli praktyka w biznesie Negocjacje, to czynność, która dotyczy nas wszystkich. Negocjujemy w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym. Ustalenia podjęte w czasie negocjacji umożliwiają nam wyznaczanie celów i determinują możliwości ich realizacji. Negocjacje to umiejętność wykorzystywana nie tylko w transakcjach handlowych, równie ważne wydają się być negocjacje prowadzone wewnątrz firmy czy negocjacje i renegocjacje umów. Dlatego prezentujemy Państwu 2 szkolenia: 1. Negocjacje handlowe (3 dni) 2. Negocjacje i renegocjacje, czyli praktyka w biznesie (3 dni) Warsztaty rozpoczyna moduł Skuteczne negocjacje, który jest wspólny dla obu szkoleń. Decydując się na udział w dwóch szkoleniach mogą Państwo skorzystać z rozwiązania 3+2 płacąc mniej! Proponujemy wybór jednej z poniższych możliwości uczestnictwa: 1. Negocjacje handlowe Termin: października Negocjacje i renegocjacje Termin: listopada Pakiet szkoleń: Negocjacje handlowe Negocjacje i renegocjacje Cena w pakiecie: 3350 zł netto

2 Negocjacje handlowe Kilka słów o szkoleniu Warsztat zaprojektowany jest w celu kontynuowania rozwoju umiejętności negocjacyjnych. Adresowany jest zarówno dla osób już zajmujących się negocjowaniem, jak i tych które rozpoczynają zgłębianie tajników udanych negocjacji. Uczestnicy mają okazję do uporządkowania wiedzy i wniosków wypływających z własnych doświadczeń w bezpiecznym środowisku gier i symulacji. Aktywny udział w treningu pozwala na weryfikację potocznych przekonań na temat metod podnoszenia efektywności w negocjacjach. Inspiruje do kreatywnego modyfikowania nawyków i schematów negocjacyjnych. Po szkoleniu, uczestnicy znają etapy i fazy procesu negocjacyjnego. Potrafią wykorzystać dynamikę poszczególnych etapów do realizacji celów negocjacyjnych. Potrafią dobrać strategię i taktykę do bieżącej sytuacji negocjacyjnej (przygotowanie) rozpoznają i weryfikują interesy negocjacyjne wszystkich stron (przygotowanie) formułują cele i sposoby ich osiągania dla poszczególnych etapów negocjacji (przygotowanie) dostosowują sposoby prezentacji elementów oferty do bieżącej sytuacji negocjacyjnej (oferta) potrafią współtworzyć przebieg procesu negocjacji bez względu na charakterystykę, strategię i taktykę pozostałych stron procesu (debata) potrafią niwelować wpływ czynników destabilizujących proces negocjacji stres, presję czasu, presję odpowiedzialności - impas (debata) znają sposoby weryfikacji ustaleń negocjacyjnych (transakcja) dysponują szerokim wachlarzem sposobów zamykania procesu negocjacji (transakcja) rozpoznają schematy działania technik manipulacyjnych i opracowują indywidualne metody ich neutralizacji identyfikują własne mocne strony i umiejętności negocjacyjne opracowują i rozpoczynają wdrażanie indywidualnego programu rozwoju własnych umiejętności w dalszej świadomej praktyce negocjacyjnej Informacje organizacyjne: Czas trwania: 3 dni, w godz. 9:00-17:00 Najbliższy termin Negocjacje handlowe : października 2015 Kontakt Paula Ostrowska tel EY Academy of Business Dla firm Oferujemy również realizację szkolenia w formule in-house (grupa zamknięta, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy). Nasze usługi obejmują: badanie potrzeb szkoleniowych dostosowanie programu, opracowanie scenek i przykładów na podstawie realiów i wyzwań organizacji pomiar efektów szkolenia raporty trenerskie opisujące talenty i wyzwania uczestników w negocjowaniu, zawierające praktyczne rekomendacje przyszłych działań organizację szkoleń w centrum konferencyjnym EY Academy of Business w Warszawie lub w innym miejscu na terenie całej Polski

3 Negocjacje handlowe program kursu Skuteczne negocjacje Moduł wstępny Zanim zaczniemy negocjować Wstęp o roli i znaczeniu różnic w postrzeganiu, o istocie percepcji i o komunikacji międzyludzkiej w złożonych warunkach wynikających z różnych oczekiwań i celów Czym są negocjacje? Różne spojrzenia, różne punkty widzenia. Próba zdefiniowania procesu. Jakie są podobieństwa i różnice w definicjach i jakie są ich konsekwencje praktyczne dla osób negocjujących? Jakie jest właściwe miejsce negocjacji w procesie kupna/sprzedaży? Negocjacje są często utożsamiane z procesem sprzedaży lub zakupu. Czy to słuszne podejście? Czym różnią się te procesy i co je łączy? Sukces w negocjacjach i co dalej? Negocjacje to nie jedyny sposób działania w warunkach zaistnienia konfliktu interesów Rezultat i relacje - jak radzić sobie z pozornie wykluczającymi się celami negocjacji? Czasem wygrywam, a czasem się uczę, czyli o właściwym znaczeniu porażki w negocjacjach Dlaczego warto negocjować a kiedy negocjować nie warto? Moduł I Siła w negocjacjach handlowych od czego zależy? Czynniki wzmacniające i osłabiające pozycje negocjacyjną? Jaki mamy wpływ na własną pozycje i na percepcję naszej pozycji przez pozostałe strony procesu negocjacji? Jak budować silną pozycję negocjacyjną? Metody i środki służące budowaniu własnej silnej pozycji w negocjacjach? Silne i słabe strony w poszczególnych fazach procesu negocjacji. Na czym należy się skupić by optymalizować zachowania w trakcie procesu negocjacji? Wydajność czy skuteczność dwa oblicza negocjacji. Wydajność i skuteczność to dwa parametry służące mierzeniu postępów w negocjacjach. Ćwiczenia i symulacje pozwalają na ocenę umiejętności stosowania obu tych metod. Moduł II Techniki kupców co decyduje o ich skuteczności? Przegląd najczęściej stosowanych technik poznamy je w warunkach symulacji biznesowych Techniki sprzedawców dlaczego nie zawsze przynoszą oczekiwany efekt? Ćwiczenia i symulacje jako podstawa do oceny skuteczności stosowanych technik Trudny negocjator czy trudna sytuacja negocjacyjna? Sztuka budowania relacji i inne umiejętności i metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami negocjacyjnymi Sposoby wychodzenia z niepożądanych sytuacji. Klasyczne metody i nowatorskie sposoby poszukiwania wyjścia z sytuacji, które nie ułatwiają osiągnięcia porozumienia. Moduł III Cechy negocjatora rozwijać swoje mocne strony czy zmagać się ze słabymi? Jakie są najważniejsze cechy skutecznego negocjatora? Jak je rozwijać po zakończeniu warsztatu szkoleniowego? Umiejętności negocjatora co, kiedy i jak można rozwijać? Mentor, osobisty trener konstruktywny komentarz zwrotny. Negocjatorzy biorą odpowiedzialność nie tylko za przygotowanie, przebieg i wynik negocjacji, ale również za własny rozwój i wsparcie w rozwoju kolegów i następców. Jak udzielać i jak przyjmować konstruktywny komentarz zwrotny? Kondycja fizyczna i umysłowa jak wspierać kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań?

4 Negocjacje i renegocjacje Kilka słów o szkoleniu Po szkoleniu, uczestnicy Informacje organizacyjne Ramowy program warsztatu Negocjacje i renegocjacje stworzony został z myślą o osobach, które już osiągają sukcesy w realnych negocjacjach, mają duże doświadczenie praktyczne i dobre przygotowanie teoretyczne. Wysoki poziom ich aspiracji stanowi ważny element współtworzący efektywną pracę warsztatową. Warsztat oparty na tej samej ramie tematycznej jak Negocjacje handlowe poprzez szczególny dobór przykładów, stopień złożoności analizy przypadków oraz zintensyfikowaną praktykę zespołową w trakcie zajęć stwarza okazję do weryfikacji własnych umiejętności negocjacyjnych dla najbardziej wymagających uczestników. Stanowi platformę do tworzenia, weryfikowania i utrwalania nowych postaw negocjacyjnych ukierunkowanych na podniesienie skuteczności procesu negocjacyjnego ( i mediacyjnego). Pozwala na uzyskanie wielokierunkowego komentarza zwrotnego na temat osobistego potencjału rozwoju umiejętności. Dodatkowo, co ważne, stwarza okazję do budowania indywidualnego programu dalszego rozwoju umiejętności poprzez świadomą praktykę negocjacyjną. Uczestnicy tworzą własny Kodeks Postępowania (Code of Conduct) łączący potrzeby podwyższonej efektywności negocjacji ze standardami etyki biznesowej oraz zasadami reprezentacji kultury organizacyjnej własnej firmy lub organizacji. swobodnie stosują ujednoliconą terminologię tworząc wspólną platformę komunikacyjną w zakresie negocjacji i mediacji wewnątrz organizacji Potrafią dobrać strategię i taktykę do bieżącej sytuacji negocjacyjnej zarówno podczas negocjacji z odbiorcami/dostawcami krajowymi jak i zagranicznymi znają i stosują zasady dynamicznej weryfikacji interesów negocjacyjnych wszystkich stron na wszystkich poziomach zarządzają sposobami tworzenia celów negocjacyjnych i sposobami ich osiągania dla poszczególnych etapów rozpoznają i moderują wpływ własnych emocji na przebieg procesu negocjacji potrafią zastosować zasady negocjacji i mediacji do zarządzania sytuacjami konfliktowymi zarówno w stosunkach z klientem wewnętrznym (negocjacje międzywydziałowe, ze związkami zawodowymi) jak i zewnętrznym (dostawcy, odbiorcy, kooperanci) dysponują poszerzonym wachlarzem sposobów zamykania procesu negocjacji identyfikują elementy różnic kulturowych (społecznych) stron, neutralizują ich wpływ na przebieg procesu identyfikują własne mocne strony i umiejętności negocjacyjne opracowują i rozpoczynają wdrażanie indywidualnego programu rozwoju własnych umiejętności w dalszej świadomej praktyce negocjacyjnej Czas trwania: 3 dni, w godz. 9:00-17:00 Najbliższy termin Negocjacje i renegocjacje : czerwca 2015 Kontakt Paula Ostrowska tel EY Academy of Business Dla firm Oferujemy również realizację szkolenia w formule in-house (grupa zamknięta, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy). Nasze usługi obejmują: badanie potrzeb szkoleniowych dostosowanie programu, opracowanie scenek i przykładów na podstawie realiów i wyzwań organizacji pomiar efektów szkolenia raporty trenerskie opisujące talenty i wyzwania uczestników w negocjowaniu, zawierające praktyczne rekomendacje przyszłych działań organizację szkoleń w centrum konferencyjnym EY Academy of Business w Warszawie lub w innym miejscu na terenie całej Polski

5 Negocjacje i renegocjacje program kursu Skuteczne negocjacje Moduł wstępny Zanim zaczniemy negocjować Wstęp o roli i znaczeniu różnic w postrzeganiu, o istocie percepcji i o komunikacji międzyludzkiej w złożonych warunkach wynikających z różnych oczekiwań i celów Czym są negocjacje? Różne spojrzenia, różne punkty widzenia. Próba zdefiniowania procesu. Jakie są podobieństwa i różnice w definicjach i jakie są ich konsekwencje praktyczne dla osób negocjujących? Jakie jest właściwe miejsce negocjacji w procesie kupna/sprzedaży? Negocjacje są często utożsamiane z procesem sprzedaży lub zakupu. Czy to słuszne podejście? Czym różnią się te procesy i co je łączy? Sukces w negocjacjach i co dalej? Negocjacje to nie jedyny sposób działania w warunkach zaistnienia konfliktu interesów Rezultat i relacje - jak radzić sobie z pozornie wykluczającymi się celami negocjacji? Czasem wygrywam, a czasem się uczę, czyli o właściwym znaczeniu porażki w negocjacjach Moduł I Inne wymiary negocjacji w jakich sytuacjach innych niż handlowe negocjacje mogą mieć swoje zastosowanie? Negocjacje to nie panaceum na każdy problem inne praktyczne metody działania Wstęp do mediacji biznesowych w jaki sposób mogą uzupełniać negocjacje? Moduł II Właściwy czas i miejsce Pośrednie uwarunkowania skuteczności negocjacji O czym zapomnieć nie wolno? Agenda, interesariusze, kręgi wpływu i inne ważne pojęcia wpływające na skuteczność procesu negocjacji i optymalizację zagrożeń Przerwa w negocjacjach Konsekwencje (zalety i wady) Negocjacje międzykulturowe Rola i wpływ różnic kulturowych i zwyczajów społecznych na negocjacje Moduł III Styl życia a styl prowadzenia negocjacji. Wellbeing, life-work balance, resilience i inne modne koncepcje. Jak stworzyć swoją własną, dopasowaną do indywidualnych możliwości i preferencji? Pozamerytoryczne umiejętności ułatwiające realizację zamierzeń. Jak odróżnić upór od konsekwencji? Odpowiedzialność za przygotowanie, przebieg i wynik działania Praca z emocjami, stresem, poczuciem zagrożenia i niepewności. Zasady higieny i profilaktyki w zakresie pracy z emocjami w trudnym środowisku lepiej zapobiegać niż leczyć Moduł IV Negocjacje wielostronne zarządzanie zagadnieniem. Czas, przestrzeń, środki i metody przewodzenia w procesie negocjacji wielostronnych, wielokulturowych i wielotematycznych Doraźne metody interwencji wobec ujawnienia nieprzewidzianych zagadnień (zmiany strategii i/lub taktyki ). Jak tworzyć i wdrażać skuteczne metody odpowiadania na trudne do przewidzenia zwroty akcji? Dlaczego warto negocjować a kiedy negocjować nie warto? Osobowość negocjatora o czym często zapominamy, a co może nam pomóc w osiąganiu celów negocjacyjnych. Cechy charakteru, umiejętności, doświadczenie, zdolności Fakty i mity rola płci, wykształcenia, pozycji, wpływ wartości przedmiotu negocjacji na proces. Dane statystyczne, symulacje i scenariusze stworzone na bazie realnych przypadków negocjacji ilustrują zagadnienie Zamykanie negocjacji. Katalog metod zamykania negocjacji, od porozumienia przez techniki odraczania, aż do protokołu rozbieżności Przygotowanie ponownego otwarcia - renegocjowanie w praktyce biznesowej. Zasada złotego mostu i inne praktyki negocjacyjne ułatwiające ponowne otwarcie przymkniętych drzwi

6 Formularz zgłoszeniowy Uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszego formularza i przesłanie go na adres: Wszystkie informacje dotyczące szkolenia będziemy przesyłać drogą ową pod wskazany adres. Imię i nazwisko Stanowisko Adres do korespondencji (najwygodniej firmowy) Nr tel. Adres do faktury z numerem NIP: Skąd mam informacje o szkoleniu: prasa oferta przesłana do firmy strona www inne źródło Deklaruję swój udział w szkoleniu: Negocjacje handlowe (12-14 października 2015, Warszawa) 2300 zł netto Negocjacje i renegocjacje (24-27 listopada 2015, Warszawa) 2300 zł netto Pakiet obu szkoleń z negocjacji 5 dni cena 3350 zł netto Wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie faktury w formie elektronicznej : NIE TAK, na adres Warunki uczestnictwa w szkoleniach Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp. k. (dawniej Ernst & Young Academy of Business sp. z o.o.) Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie zgłoszenia na adres: lub faksem na nr Płatności za udział w szkoleniu należy dokonać na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu Opłata powinna być dokonana przelewem na konto HSBC Bank Polska, nr rachunku (PLN): Warunki rezygnacji: Bezkosztowa anulacja udziału w szkoleniu możliwa jest po otrzymaniu pisemnej rezygnacji na minimum 7 dni przed rozpoczęciem kursu. W przypadku niedochowania terminu, uczestnik ponosi koszt 100% ceny szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrotu należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp. k. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia. W trybie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204), wyrażam zgodę na otrzymywanie od Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp. k., drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny, informacji dotyczących tego szkolenia jak i informacji o innych produktach szkoleniowych. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do otrzymywania informacji z firmy Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp. k., al. Armii Ludowej 26, Warszawa (zgodnie z Ustawą z r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U nr 101 poz. 926, ze zm). Równocześnie oświadczam, iż poinformowano mnie o przysługującym mi prawie odwołania udzielonej zgody, co spowoduje niezwłoczne zaprzestanie przesyłania mi informacji handlowych Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu i je akceptuję. Data i podpis Pieczątka firmy EY. Wszystkie prawa zastrzeżone Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp. k. (dawniej Ernst & Young Academy of Business sp. z o.o.) al. Armii Ludowej Warszawa XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: Kapitał zakładowy: zł, NIP

PEP Personal Efficiency Program

PEP Personal Efficiency Program Termin szkolenia: 10 czerwca 2013 r. Miejsce szkolenia: Etap I Warszawa pozostałe etapy u Klienta PEP Personal Efficiency Program Nie ma nic łatwiejszego niż być zajętym i nic trudniejszego niż być efektywnym

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cykl szkoleń Harmonogram Moduł 1: 23-24 IX 2013 lub 17-18 III 2014 Moduł 2: 28-29 X 2013 lub 14-15 IV 2014 Moduł 3: 18-20 XI 2013 Miejsce zajęć: Warszawa Awans na wyższe stanowisko

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cykl szkoleń Harmonogram zajęć w Warszawie oraz we Wrocławiu: strona 6 Ceny szkoleń: strona 6 Awans na wyższe stanowisko jest naturalną ścieżką w rozwoju kariery. Prezes zarządu,

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Szczegółowy harmonogram zajęć: strona 5 Cykl szkoleń Finanse dla niefinansistów Opiekun Klienta Warszawa Dorota Sprawnik Tel. +48 22 579 8255 dorota.sprawnik@pl.ey.com Wrocław Beata Kaputa Tel. +48 71

Bardziej szczegółowo

Leasing - nowe podejście MSSF, ujęcie podatkowe i prawne

Leasing - nowe podejście MSSF, ujęcie podatkowe i prawne Leasing - nowe podejście MSSF, jęcie podatkowe i prawne Cele Celem niniejszego szkolenia jest kompleksowe zapoznanie czestników z najnowszymi propozycjami zmian rachnkowych MSSF, reglacjami podatkowymi

Bardziej szczegółowo

Poradnik prawny dla menedżera i przedsiębiorcy czyli co każdy wiedzieć powinien, zanim zadzwoni do prawnika

Poradnik prawny dla menedżera i przedsiębiorcy czyli co każdy wiedzieć powinien, zanim zadzwoni do prawnika Poradnik prawny dla menedżera i przedsiębiorcy czyli co każdy wiedzieć powinien, zanim zadzwoni do prawnika Korzyści z krs Skontaktj się z nami: Warszawa Kladia Pliszka tel. +48 22 579 8242 kladia.pliszka@pl.ey.com

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Szczegółowy harmonogram zajęć: strona 5 Cykl szkoleń Finanse dla niefinansistów Opiekun Klienta Warszawa Dorota Sprawnik Tel. +48 22 579 8255 dorota.sprawnik@pl.ey.com Wrocław Beata Kaputa Tel. +48 71

Bardziej szczegółowo

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY.

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Europe & International The Mondi Academy Mondi Academy - Polska Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Kalendarz szkoleń Umiejętności osobiste Financial Update Human Resources Short News

Bardziej szczegółowo

Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie zarządzał projektami

Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie zarządzał projektami Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA Oferta szkoleniowa 1 Spis treści OPIS PROJEKTU PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA... 3 ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ... 8 ASERTYWNOŚĆ NA CO DZIEŃ... 8 ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Certyfikowany Project Manager EY Academy of Bsiness 12-16 dni zaawansowanych warsztatów + egzamin Edycja 2015/2016 Start: 28-29 września Warszawa FOCUS Kontakt Eliza Krzemieniewska

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET Pomagamy: SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET KOMPLEKSOWY PROCES ROZWOJOWY PRZYGOTOWUJĄCY DO PRACY W ROLI TRENERA Edycja 57 WARSZAWA INFORMACJE O GRUPIE SET..... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY TRENERÓW BIZNESU..

Bardziej szczegółowo

AGILE Project Management

AGILE Project Management AGILE Project Management Innowacyjne podejście do zarządzania projektami Symlacja projekt od początk do końca Podczas symlacji projekt poznasz techniki i narzędzia wykorzystywane do różnych projektów,

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl KATALOG SZKOLEŃ 2013 SPIS TREŚCI O instytucie 3 Oferta 3 Szkolenia zamknięte 4 Szkolenia otwarte 5 Jak pracujemy?...6 Z jakich metod korzystamy na szkoleniu?...7 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I ORGANIZACJĄ 8 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana sprawozdawczość finansowa dla analityków

Zaawansowana sprawozdawczość finansowa dla analityków Zaawansowana sprawozdawczość finansowa dla analityków inwestycyjnych - kredytowych - leasingowych faktoringowych wedłg MSSF oraz stawy o rachnkowości Szkolenie skpia się na zagadnieniach bdzących najczęstsze

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU Nasi partnerzy: SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli trenera. Edycja 60 WARSZAWA DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY TRENERÓW BIZNESU.....

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r.

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kultury coachingu w organizacji narzędzia i metody ułatwiające osiąganie sukcesu

Tworzenie kultury coachingu w organizacji narzędzia i metody ułatwiające osiąganie sukcesu Chcesz realizować zamierzone efekty biznesowe poprzez wdrożenie? Czy wiesz jak wygląda taka kultura? Jak wdrożyć coaching w codzienną praktykę Managerów? Główne zagadnenia: Dowiesz się jak osiągać zamierzone

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA

DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA Nasi partnerzy: DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY ZARZĄDZANIA.....

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w organizacji

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w organizacji Pracowdawco! Chroń siebie i swoją firmę! WARSZTATY: Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w organizacji 07-08.07.2015, Polonia Palace, Warszawa Zgodnie z Art.94.3. Kodeksu Pracy pracodawca ma obowiązek

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja Lean Management & ToC Lean Teoria Ograniczeń Efektywność Coaching, Six Sigma, Zintegrowany System Działania

Certyfikacja Lean Management & ToC Lean Teoria Ograniczeń Efektywność Coaching, Six Sigma, Zintegrowany System Działania Certyfikacja Lean Management & ToC Lean Teoria Ograniczeń Efektywność Coaching, Six Sigma, Zintegrowany System Działania Zintegrowany program poprawy efektywności operacyjnej zorientowany na pracowników

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU METODA NA KRYZYS. Indywidualne sesje coachingowe; Konsultacje z doradcą biznesu; I spotkanie 2 h/os.

SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU METODA NA KRYZYS. Indywidualne sesje coachingowe; Konsultacje z doradcą biznesu; I spotkanie 2 h/os. SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU METODA NA KRYZYS Indywidualne sesje coachingowe; Konsultacje z doradcą biznesu; I spotkanie 2 h/os.; Pierwszy cykl szkoleniowy pn. POZYSKAĆ; Wybór jednego kursu

Bardziej szczegółowo

Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę

Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę Szkolenia dla sprzedawców/handlowców planowane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń w 2013 r.

Oferta szkoleń w 2013 r. Oferta szkoleń w 2013 r. RCS Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok tel./fax 85 653 72 21, 653 74 75 e-mail: rcs@pfrr.pl www.rcs-hr.pl Spis treści I. Akademia sprzedaży....3 Szkolenie I. Profesjonalna

Bardziej szczegółowo

LEAN Management w praktyce Executive Summary warsztat z symulacją

LEAN Management w praktyce Executive Summary warsztat z symulacją LEAN w praktyce Exective Smmary warsztat z symlacją Przegląd narzędzi i technik Lean & Theory of Constraints (ToC) Korzyści ze stosowania narzędzi Lean i Teorii Ograniczeń Pokonywanie opor przed wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

MSSF Warsztaty. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cele i korzyści. Skontaktuj się z nami:

MSSF Warsztaty. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cele i korzyści. Skontaktuj się z nami: MSSF Warsztaty Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Skontaktj się z nami: Warszawa Kladia Pliszka tel. +48 22 579 82 42 kladia.pliszka@pl.ey.com Poznań i Wrocław Katarzyna Pdelska tel.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd.

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd. Programy szkoleniowe DORADCA Consultants Ltd. Gdynia, marzec 2012 Spis treści: DORADCA Consultants Ltd.... 3 Lista szkoleń DORADCA Consultants Ltd.... 3 Standardy zarządzania... 4 Sprzedaż business-to-business

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNE SZKOLENIA JESIEŃ 2010

ATRAKCYJNE SZKOLENIA JESIEŃ 2010 Certyfikat MEN ATRAKCYJNE SZKOLENIA JESIEŃ 2010 TELEMARKETING i NEGOCJACJE sztuka osiągania wytyczonych celów 4 dni Termin: 22-23.11.,29-30.11.2010r., Poznań ~ 1160,00 os. lub szkolenie zamknięte: 2 500,00-3

Bardziej szczegółowo