1. nauczyciele: mgr Monika Borek, mgr Iwona Derek,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. nauczyciele: mgr Monika Borek, mgr Iwona Derek,"

Transkrypt

1 załącznik 3 RAPORT PODSUMOWUJĄCY STARANIA SZKOŁY/PLACÓWKI UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYJĘCIE DO WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE * INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE: Pełna nazwa szkoły/placówki Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie Adres Gmina ul. Wolności 20, Golina Golina Powiat koniński Telefon Adres mailowy szkoły/placówki Adres mailowy koordynatora Strona www Imię i nazwisko dyrektora Imię i nazwisko koordynatora Imiona i nazwiska członków szkolnego zespołu mgr Jolanta Krucka mgr Małgorzata Iwińska 1. nauczyciele: mgr Monika Borek, mgr Iwona Derek, mgr Aleksandra Bukowska, mgr Beata Matczak, mgr Justyna Szczot, mgr Piotr Jabłoński, mgr Żaneta Wilant 2.rodzice: p. Dorota Janiszewska, 3.uczniowie:Igor Janiszewski, Marcel Koper 4.pracownicy niepedagogiczni: Lilianna Jabłońska, Jarosław Bartłomiejczak 5.inne osoby: Katarzyna Marzol- pedagog, Anna Jóźwiak pielęgniarka szkolna, Alina Przybysławska- właściciel Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do projektu sklepiku 27 września 2011 roku CZĘŚĆ I A. WYNIK DIAGNOZY 1

2 Realizacja programu w okresie przygotowawczym to szereg przeprowadzonych w szkole działań, wśród których wyróżnia się: 1. Nawiązanie współpracy z koordynatorem regionalnym 2. Powołanie szkolnego koordynatora Szkoły Promującej Zdrowie oraz zespołu do spraw promocji zdrowia. 3.Zapoznanie społeczności szkolnej z ideą programu Szkoły Promującej Zdrowie 4. Organizacja zajęć z edukacji zdrowotnej. 5. Dokonanie wstępnej diagnozy potrzeb i zasobów środowiska szkolnego Głównym zadaniem zespołu do spraw promocji zdrowia było zdiagnozowanie potrzeb i zasobów społeczności szkolnej oraz opracowanie planu działań zmierzających do ich rozwiązania. Podczas poszczególnych, cyklicznych spotkań zespołu ustalone zostały metody badań stopnia zadowolenia ze szkoły wśród nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz rodziców, a także obszary przeprowadzenia tych badań: I. Zdrowe odżywianie, II. Aktywność fizyczna, III. Klimat społeczny w szkole bezpieczeństwo oraz samopoczucie społeczności szkolnej. Diagnozę potrzeb oraz wyboru problemów priorytetowych dokonano na podstawie badań, którymi objęto całą społeczność szkolną. Badania ankietowe zostały przeprowadzone we wrześniu 2011r. O udział w nich poprosiliśmy: - wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły, - uczniów klas: I a, I b, I c, II a, II b, II c, III a, III b, III c, - rodziców dzieci z trzech oddziałów, W oparciu o wyniki ankiet diagnozujących, szkolny zespół ds. promocji zdrowia ustalił problemy priorytetowe do rozwiązania w okresie przygotowawczym i zaplanował terminy realizacji zadań związanych z poszczególnymi problemami priorytetowymi Nieprawidłowe odżywianie się, nieregularne spożywanie posiłków Zbyt mała grupa uczniów jest aktywna ruchowo Niski odsetek dorosłych aktywnych ruchowo Spędzanie zbyt dużo czasu przed komputerem i telewizją Zagrożenie nałogami Narastające zachowania agresywne Problemy z utrzymaniem czystości ciała i odzieży oraz w środowisku domowym Na podstawie badań zespół do spraw promocji zdrowia opracował główne kierunki programu Szkoła Promująca Zdrowie na następne lata: I. Promocja zdrowia poprzez właściwe odżywianie się - rok szkolny 2011/2012 II. Nieprawidłowe odżywianie się i brak aktywności fizycznej rok szkolny 2012/2013 III. Zagrożenia cywilizacyjne i naturalne a zdrowie człowieka. Zdrowie i bezpieczeństwo - rok szkolny 2013/ Przeprowadzenie konkursu na logo Szkoły Promującej Zdrowie, który wygrał uczeń z klasy III a integracyjnej - Marcel Koper. 2

3 7. Prowadzenie kroniki Szkoły Promującej Zdrowie. 8. Przygotowanie gazetki na korytarzu szkolnym. 9. Stworzenie zakładki Promujemy zdrowie na stronie szkoły. a. OPIS PROBLEMU PRIORYTETOWEGO Pierwszym priorytetem ( rok szkolny 2011/2012) było Promowanie zdrowia poprzez właściwe odżywianie się. Z obserwacji oraz opinii środowiska szkolnego, a także przeprowadzonych badań ankietowych wynikało, że uczniowie odżywiają się nieprawidłowo, jedzą zbyt małe ilości warzyw i owoców a zbyt dużo produktów niezdrowych dla organizmu oraz nieregularnie spożywają posiłki. Duża grupa nie przynosiła śniadania do szkoły, zaopatrując się w jedzenie w szkolnym sklepiku. Nieprawidłowe odżywianie się i brak aktywności fizycznej to drugi priorytet ( rok szkolny 2012/2013 ), który został wyłoniony na początku na podstawie ankiet, obserwacji. Z opinii i rozmów wynikało, iż zbyt mała grupa uczniów jest aktywna ruchowo i żywi się produktami niezdrowymi dla organizmu. Niski odsetek rodziców jest aktywny ruchowo oraz zbyt dużo czasu dzieci spędzają przed telewizorem i komputerem. Priorytet trzeci Zagrożenia cywilizacyjne i naturalne a zdrowie człowieka. Zdrowie i bezpieczeństwo realizowany był w roku szkolnym 2013/2014. W wyniku analizy diagnozy wyjściowej problemem stały się zagrożenia nałogami oraz narastające zachowania agresywne. b. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU MAJĄCEGO NA CELU ROZWIĄZANIE PROBLEMU PRIORYTETOWEGO PRORYTET 1 - Promowanie zdrowia poprzez właściwe odżywianie się I. Realizacja działań szkoły angażujących całą społeczność szkolną przewidzianych w programie Szkoła Promująca Zdrowie na rok szkolny 2011/2012: 1. Piknik Rodzinny. 3

4 2. Przedstawienia teatralne. 3. Z wizytą w sadzie. 4

5 4. Cudowne właściwości miodu. 5. Promowanie zdrowej żywności degustacja na długich przerwach. 6. Dzień Zdrowego Śniadania. 7. Konkurs sklepikowy. 5

6 8. Szkolny zestaw książek kucharskich. 9. Albumy o warzywach II. Do realizacji zadania priorytetowego miał posłużyć między innymi udział w programach, mających na celu kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych: 1. Trzymaj formę. 2. Aktywnie po zdrowie. 3. Nie pal przy mnie proszę. 4. Szklanka mleka porcji warzyw i owoców w szkole. 6. Bądźmy zdrowi wiemy, wiec działamy. 7. Radosny uśmiech, radosna przyszłość. 8. Owoce w szkole. 9. Mam kota na punkcie mleka. Poza tym uczestniczyliśmy w akcjach Śniadanie daje moc, Śniadaniowa klasa. Organizowaliśmy pogadanki, warsztaty na temat zdrowego odżywiania. Odbywały się również spotkania z dietetykiem. Na długich przerwach odbywała się promocja zdrowej żywności. Zmienił się asortyment w sklepiku: pojawiły się suszone owoce, woda, soki oraz zdrowe kanapki. PRIORYTET 2 - Nieprawidłowe odżywianie się i brak aktywności fizycznej 6

7 Aby osiągnąć zamierzone cele przyjęliśmy założenie, że działania należy prowadzić systematycznie i konsekwentnie. Zachęcaliśmy i motywowaliśmy uczniów do wysiłku fizycznego, uświadamianie rodzicom potrzeby aktywnego spędzenia wolnego czasu wyznaczyliśmy działania: dodatkowe zajęcia sportowe (SKS, taniec, aerobik, basen, golf ), wycieczki rowerowe i piesze. Zachęcanie do aktywności fizycznej przybrało przede wszystkim formę zabaw, w których wysiłek nie był dużym obciążeniem dla organizmu, a radość i satysfakcja ogromna: 1. Organizowanie corocznej zabawy karnawałowej 2. Gminy Konkurs Tańca Wyjazdy na basen. Wyjazdy na pole golfowe. 5. Zajęcia na Orliku. 7

8 6. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. 7. Zawody sportowe Spędzanie długiej przerwy ( 20 min ) na małej sali gimnastycznej. Spotkania z ciekawymi ludźmi. 10. Jesienny piknik zuchowy. 8

9 W swoich działaniach zmierzających do rozwoju zainteresowań uczniów i propagowania alternatywnych w stosunku do komputera i telewizji form spędzania wolnego czasu zaproponowaliśmy uczniom bogata ofertę zajęć pozalekcyjnych: 1. Koło teatralne Giganciki (1-4) 2. Zespół regionalny Czerwone korale (1-6) 3. Zajęcia z chóru. 4. Koła przedmiotowe: języka polskiego, matematyczne, historyczne, przyrodnicze, języka angielskiego, plastyczne. 5. Szkółka szachowa 6. Zajęcia sportowo-rekreacyjne 7. Koło taneczne Alegro ( 1-6 ) 8. Zbiórki zuchowe. 9. Gimnastykę korekcyjną. 10. Zajęcia Zrozumieć świat. Poza tym nasi uczniowie brali czynny udział w programach i projektach edukacyjnych: 1. Trzymaj Formę 2. Aktywnie po zdrowie 3. Szkoła w ruchu. PRIORYTET 3 - Zagrożenia cywilizacyjne i naturalne a zdrowie człowieka. Zdrowie i bezpieczeństwo 1. Odbywały się pogadanki na tematy, które wynikają z sytuacji wychowawczej w szkole lub są konsekwencją pojawiających się zagrożeń. 2. Podczas apeli szkolnych przypominane były zasady bezpieczeństwa w szkole, w drodze do szkoły i ze szkoły, przed feriami zimowymi oraz wakacjami. Kultywowano i zachęcano uczniów do udziału w zajęciach zespołu regionalnego w naszej szkole. 3. W ramach realizacji rożnych działań prowadzone były zajęcia dla uczniów mające na celu przybliżenie zasad udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie wszystkich klas przeszli szkolenie teoretyczne i praktyczne w ramach udzielania pierwszej pomocy 9

10 4. Nasza szkoła przystąpiła do konkursu Bezpieczna Szkoła Bezpieczny Uczeń. W związku z tym realizowaliśmy zadania, które miały na celu spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec innych ludzi, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów. 5. Mając na uwadze utrwalanie zasad bezpieczeństwa uczniowie naszej szkoły angażowali się w różne konkursy plastyczne. W tym roku szkolnym były to: Bezpiecznie na wsi- nie zbliżaj się do maszyny w ruchu III ogólnopolski konkurs plastyczny zorganizowany przez KRUS. Celem konkursu było promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą na terenach wiejskich, poszerzenie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania upadkom, które są najczęstszą grupą wypadków przy pracy rolniczej. 6. Przez cały rok szkolny realizowane były zajęcia z programów antynikotynowych tj.: Znajdź właściwe rozwiązanie (klasa V), Nie pal przy mnie, proszę ( klasy I- III ), Czyste powietrze wokół nas ( oddziały O ), 7. Każdego roku w szkolnym etapie konkursu najlepsi uczniowie brali udział w konkursie wiedzy pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom zajmując wysokie miejsca. 10

11 8. Zagadnienia ekologiczne realizowaliśmy poprzez udział w: zbiórce baterii oraz starych telefonów komórkowych, zbiórce żywności, nakrętek, odzieży. 9. Z okazji Dnia Ziemi każda klasa posadziła swoje drzewko na terenie szkoły. 10. Wzięliśmy udział w akcji Sprzątanie Świata, uczniowie sprzątali okolice z nagromadzonych śmieci, pamiętając o ich segregacji. 11. O szeroko pojętym bezpieczeństwie. 12. Uroczystości Katyńskie w naszej szkole CHWAŁA BOHATEROM! CZEŚĆ ICH PAMIĘCI! 11

12 c. INFORMACJA NA TEMAT MONITOROWANIA PROJEKTU ORAZ MONITOROWANIA SAMOPOCZUCIA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ Wszystkie prowadzone działania były systematycznie monitorowane tak, aby uzyskać jak najwięcej informacji do ewaluacji. Informacje uzyskano poprzez bezpośrednie rozmowy z uczniami, nauczycielami, pracownikami obsługi, rozmowy z wychowawcami, ich bezpośrednie obserwacje uczniów, analizy dokumentów szkolnych, wytworów uczniów. d. EWALUACJA PROJEKTU (narzędzia, wnioski) Ewaluację projektu przeprowadzono przez przeprowadzenie przygotowanych ankiet dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników obsługi. Ewaluacji dokonano również przez rozmowy, wywiady w środowisku lokalnym, udział dzieci w zawodach ( osiągnięcia uczniów na różnych szczeblach), udział społeczności szkolnej w różnych uroczystościach imprezach szkolnych i lokalnych oraz przez zaangażowanie w akcje i programy ogólnopolskie. Wyniki przeprowadzonej ewaluacji potwierdziły, że działania Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie przyniosły oczekiwane i zmierzone efekty. Po analizie ankiet przeprowadzonych na podsumowanie okresu przygotowawczego stwierdzono,że: u uczniów: - poprawiły się zachowania sprzyjające zdrowiu ( 78 % ) -są zadowoleni z samopoczucia ( 94 % ) - unikają zachowań szkodliwych dla zdrowia ( 85 % ) Ankietowani rodzice również uważają, iż : - podjęte przez placówkę działania popularyzują niewątpliwie zdrowy styl życia ( 97 % ) - w szkole dba się o zdrowe odżywianie i stan zdrowia dzieci ( 95 % ) Pracownicy niepedagogiczni zauważyli, że: - w większym stopniu wszyscy czują się odpowiedzialni za zdrowie psychiczne naszych wychowanków, jak również swoje ( 99 % ) - zwiększyli swoja aktywność i poprawili sposób odżywiania się ( 87 % ) Nauczyciele: - uzyskali wystarczająco dużo informacji o koncepcji i zasadach tworzenia spz ( 99 % ) Uczestnictwo w etapie przygotowawczym przyniosło wiele korzyści i zmian - wszystkim uczestnikom : - uczniom: poznanie treści edukacji prozdrowotnej, ciekawe metody i formy zdobywania wiedzy, dodatkowe umiejętności, - nauczycielom i pracownikom szkoły : podniesienie kwalifikacji, doskonalenie umiejętności, wymiana doświadczeń, doskonalenie pracy zespołowej, - rodzicom: satysfakcje z sukcesów dzieci, wpływ na promowanie szkoły, współpracę z dziećmi i nauczycielami przy realizacji zadań, współudział w tworzeniu szkoły promującej zdrowie. CZĘŚĆ II A. OPIS STOPNIA AKCEPTACJI ŚRODOWISKA DLA IDEI SzPZ ( w tym stopień świadomości i zaangażowania Rady Pedagogicznej i rodziców) Idea, koncepcja, zasady tworzenia oraz wiedza na temat programu Szkoła Promująca Zdrowie została szczegółowo przekazana całej społeczności szkolnej przed podpisaniem deklaracji. Wszystkie ważne informacje na temat upowszechniania koncepcji, jej zrozumienia oraz akceptacji programu zostały dokładnie przedstawione w formie zależnej od podmiotu szkoły. Nauczyciele zostali zapoznani z koncepcją programu na posiedzeniu rady 12

13 pedagogicznej, uczniowie na godzinach wychowawczych, pracownicy niepedagogiczni podczas rozmów, rodzice zaś na zebraniach. Dla rodziców dodatkowo została przygotowana ankieta, w której mogli zaakceptować chęć przystąpienia do sieci Szkół Promujących Zdrowie. Aprobatę programu wyraziło ponad 95 % rodziców. Wszystkie informacje ponadto zostały wyeksponowane na tablicach informacyjnych w postaci gazetek i plakatów. Na zebrania z rodzicami przygotowane zostały ulotki z podstawowymi informacjami o programie i sposobach jego realizacji w szkole. Na bieżąco wszelkie działania w ramach programu były rejestrowane przez członków zespołu do spraw promocji zdrowia w postaci teczki dostępnej do wglądu dla całej społeczności w bibliotece szkolnej. Działania promujące zdrowie od wielu lat wynikają z misji i wizji szkoły i zawarte są w dokumentach szkolnych, takich jak: - Statut Szkoły Podstawowej im Juliusza Słowackiego w Golinie, - Koncepcja Pracy Szkoły, - Roczny Plan Pracy Szkoły, - Szkolny Program Wychowawczy, - Program Profilaktyki. Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie znana jest i akceptowana przez całe środowisko szkolne, działania w ramach programu są systematycznie realizowane na wielu płaszczyznach życia szkoły. Zaangażowani są w jej tworzenie nie tylko nauczyciele, ale też uczniowie, pracownicy niepedagogiczni oraz rodzice. Nad przebiegiem działań czuwa powołany zespół do spraw promocji zdrowia. B. IFORMACJA NT. SZKOLEŃ DLA RADY PEDAGOGICZNEJ, UCZNIÓW, RODZICÓW, PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI. Szkolenia dla Rady Pedagogicznej : Jak Tworzymy Szkołę Promująca Zdrowie ( 02 kwietnia 2014 r.) Profilaktyka zdrowotna rozwoju dziecka ( 25 luty 2014 r. ) Szkoła bez nerwów. O skutecznych strategiach radzenia sobie ze stresem ( 21 III 2014 ) Edukacja zdrowotna w szkole ( 17 grudnia 2011 r.) Szkolenia dla koordynatora : IX Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie - (9 XII 2013 r.) 20 lat Szkół promujących zdrowie. Wizja, misja, koncepcja SPZ ( 23 XI 2012 r.) Przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym wśród dzieci i młodzieży : Żywność ruch zdrowie ( 20 III 2012 r. ) Żywienie pełnowartościowe sposobem na zdrowie ( 23 V2012 r. ) Racjonalne żywienie oraz znaczenie aktywności fizycznej dla prawidłowego rozwoju zdrowia dzieci i młodzieży Problemy współczesnej młodzieży ( kurs 26 III 3013 r. ) Moje dziecko idzie do szkoły ( 19 XI 2008 r., 23 X 2009 r., r., 24 X 2012 r., 23 X 2013 r., ) Stop Meningokokom ( 19 XI 2008 r.) Trzymaj Formę ( 19 XI 2008 r., 23 X 2009 r., 21 X 2010r., 24 X 2012 r.,22 X 2013 r. ) Profilaktyka Grypy Sezonowej ( 23 X 2009 r. ) Czyste powietrze wokół nas ( 21 X 2010 r., 24 X 2012r.,22 X 2013 r. ) Znajdź właściwe rozwiązanie ( 21 X 2010r., 24 X 2012 r., 22 X 2013 r.,) Nie pal przy mnie proszę ( 21 X 2010 r., 24 X 2012 r., 22 X2013r.,) Rola owoców i warzyw w codziennej diecie ( 24 IV 2014 r. ) Historia, rola i znaczenie programu Owoce w szkole ( 24 IV 2014 r. ) 13

14 Szkolenia dla rodziców ( Akademia dla rodziców ) Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł ( 13 V 2013 r. ) Porady - Dzieci nadpobudliwe ruchowo ( 10 II 2013 r. ) Porady - Jak wychować niesforne dziecko ( 24 III 2012 r. ) Porady - Agresja u dzieci ( 18 I 2012 r. ) Porady - Jak zapobiegać próbom samobójczym dzieci ( 5 II 2012 r. ) Szkolenia dla uczniów: Szkolenie O szeroko pojętym bezpieczeństwie ( 24 X 2013 r. ) Szkolenie Pierwsza pomoc przedmedyczna ( 12 III 2014 r. ) Spotkanie i wykład lekarza ( 12 III 2014 r. ) Pogadanka z pielęgniarką ( 21 XI 2011 r., 4 X 2012 r., 15 II 2013r., 19 III 2014r. ) C. INFORMACJA NT. WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI Współpraca z rodzicami miała charakter planowany i systematyczny. Rodzice zaakceptowali pomysł tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie i chętnie włączyli sie w jego realizacje. Pomoc z ich strony dotyczyła : włączania sie do projektów ogólnoszkolnych poprzez pomoc techniczną, opiekuńczą. z okazji Pikniku Rodzinnego przygotowywali zawsze zdrowy poczęstunek dla dzieci organizacyjną rodzice współorganizowali wiele naszych przedsięwzięć, doposażyli bibliotekę szkolną, uczestniczyli w imprezach szkolnych i uroczystościach klasowych D. INFORMACJA NT. WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKLANYM MOPS w Golinie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Golinie Apteka Floriańska w Golinie Apteka pod Złotą Wagą Urząd Miejski w Golinie Straż Miejska w Golinie Fundacja Podaj Dalej w Koninie Posterunek Policji w Koninie PSSE Konin MODN Elektrownia Konin Firma Nuvarro Publiczne Gimnazjum w Golinie ZEAS w Golinie CZĘŚĆ III PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ ( załącznik 1) CZĘŚĆ IV 14

15 OPIS PRACY SZKOLNEGO KOORDYNATORA I ZESPOŁU KOORDYNUJĄCEGO (WSPIERAJĄCEGO) OPIS PRACY SZKOLNY KOORDYNATOR: ( mgr Małgorzata Iwińska) Tworzenie Szkoły Promującej Zdrowie jest procesem wymagającym zaangażowania wielu ludzi i szerokich, różnorodnych działań. Koordynatorem działań była pani Małgorzata Iwińska nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, która nadzorowała realizacje programu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w szkole. Wspólne zaangażowanie dyrekcji, nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz rodziców, spowodowało, że cały proces przebiegał prawidłowo, efektywnie i twórczo. Zadania koordynatora: - ukończenie szkolenia na temat tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie i innych konferencji metodycznych, - przekazanie informacji na temat realizacji programu nauczycielom, - zgłoszenie placówki do wojewódzkiej sieci SZPZ, - stworzenie zespołu do spraw promocji zdrowia, - kierowanie pracą szkolnego zespołu do spraw promocji zdrowia, - inicjowanie, organizowanie i koordynowanie prac związanych z promocją zdrowia w szkole, - współudział w kształceniu pracowników szkoły w zakresie promocji zdrowia, - rozwijanie własnych umiejętności, współdziałanie z całą społecznością szkolną, - przedstawienie radzie pedagogicznej raportu podsumowującego program. CZŁONKOWIE ZESPOŁU KOORDYNUJĄCEGO/ WSPIERAJĄCEGO: mgr Monika Borek- opiekun kroniki, przygotowanie gazetki Promujemy zdrowie, realizator programów Czyste powietrze wokół nas, Bądźmy zdrowi wiemy, wiec działamy, Moje dziecko idzie do szkoły, tworzenie planu pracy zespołu ds. promocji zdrowia, przygotowanie przestawień dla rodziców, przygotowanie wizyty studyjnej, przeprowadzenie ewaluacji okresu przygotowawczego, mgr Iwona Derek- realizator programów Czyste powietrze wokół nas, Bądźmy zdrowi wiemy, wiec działamy, Moje dziecko idzie do szkoły, zespół ewaluacyjny, opracowanie graficzne ankiet, przygotowanie zaproszeń, przygotowanie przedstawień dla rodziców, przygotowanie wizyty studyjnej, przeprowadzenie ewaluacji okresu przygotowawczego. mgr Aleksandra Bukowska- realizator programów Czyste powietrze wokół nas, Bądźmy zdrowi wiemy, wiec działamy, Moje dziecko idzie do szkoły, przygotowanie gazetki Promujemy zdrowie, tworzenie planu pracy zespołu ds. promocji zdrowia, przygotowanie przedstawień dla rodziców, mgr Beata Matczakopiekun kroniki,opracowanie graficzne ankiet, zespół ewaluacyjny, przeprowadzenie konkursu na najciekawszą książkę kucharską, przygotowanie wizyty studyjnej, przeprowadzenie ewaluacji okresu przygotowawczego. mgr Justyna Szczot- wydanie książki, zespół ewaluacyjny, opracowanie graficzne ankiet, organizator działań prozdrowotnych, przeprowadzenie konkursu na folder, przygotowanie wizyty studyjnej, przeprowadzenie ewaluacji okresu przygotowawczego. mgr Piotr Jabłoński- aktywność fizyczna organizacja wycieczek i zajęć sportowych, zespół ewaluacyjny, realizator programów 15

16 i projektów związanych ze sportem, przygotowanie wizyty studyjnej, przeprowadzenie ewaluacji okresu przygotowawczego. mgr Żaneta Wilant- zespół ewaluacyjny, realizator programów o tematyce bezpieczeństwa i programów prozdrowotnych, zespół ewaluacyjny, p. Anna Jóźwiak - pielęgniarka szkolna profilaktyczna opieka medyczna, prowadzenie dokumentacji grup wiekowych uczniów, mgr Katarzyna Marzol- pedagog szkolny, budowanie planu działań szkoły w zakresie profilaktyki i promocji, zespół ewaluacyjny. p. Jarosław Bartłomiejczak, p. Liliana Jabłońska- pracownicy obsługi, współrealizatorzy programu Owoce w szkole, Szklanka mleka, p. Alina Przybysławska- właściciel sklepiku szkolnego, realizator zdrowych działań dla dzieci, uczestnik wycieczek rowerowych, p. Dorota Janiszewska- członek Rady Rodziców; oprawa drukarska, pomoc przy działaniach związanych z imprezami szkolnymi, klasowymi. uczniowie: Igor Janiszewski- prowadzenie kroniki klasowej ( III a) Marcel Koper- stworzenie logo CZĘŚĆ V OPIS SPOSOBU WSPÓŁPRACY SZKOŁY ZE SŁUŻBĄ ZDROWIA Realizacja programu Szkoła Promująca Zdrowie to przede wszystkim również aktywna współpraca ze służbą zdrowia. W naszej szkole dostępny jest dobrze wyposażony gabinet, w którym pełni dyżury pielęgniarka szkolna. Dzięki pracy pielęgniarki cała społeczność szkolna może korzystać z fachowej opieki i pomocy oraz uczestniczyć z pogadankach i prelekcjach z zakresu profilaktyki zdrowia. Szkoła współpracuje z pielęgniarką, która jest również członkiem zespołu ds. promocji zdrowia w szkole. Do zadań pielęgniarki należy przede wszystkim: a) udzielanie pierwszej pomocy medycznej, b) fluoryzacja i nauka szczotkowania zębów, c) sprawdzanie czystości, d) badania rozwojowe dzieci i młodzieży (waga, wzrost, badanie ostrości wzroku i widzenia barw, kontrola ciśnienia krwi, sprawdzanie układu ruchu pod względem wad postawy), e) profilaktyka mająca na celu zapobieganie chorobom brudnych rak, f) pogadanki na temat higieny osobistej uczniów, zdrowego odżywiania, prawidłowej postawy ciała. Za pośrednictwem pielęgniarki utrzymujemy też stały kontakt z lekarzem rodzinnym, który zawsze służy nam rada i pomocą, gdy tego potrzebujemy. Nasi uczniowie uczestniczyli również w wycieczkach pieszych do pobliskich aptek oraz do przychodni w Golinie, oraz mieli okazje spotkać się z radiologiem ( dr. Kondratem Sianowskim ) z konińskiego szpitala. 16

17 Wizyta lekarza. W Aptece Folriańskiej. U stomatologa. 17

18 Porady pani pielęgniarki CZĘŚĆ VI DOKUMENTACJA Z PRZEBIEGU PRACY 1. Kronika szkolna. 2. Dokumentacja z realizacji programów, projektów edukacyjnych i prozdrowotnych. 3. Folder informacyjny. 4. Wydanie Tomiku poezji dziecięcej Żyj zdrowo i kolorowo. Podpis dyrektora: Podpis koordynatora szkolnego: mgr Jolanta Krucka mgr Małgorzata Iwińska Golina, 28 kwietnia 2014 r. 18

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W KLUCZBORKU NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W KLUCZBORKU NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W KLUCZBORKU NA ROK SZKOLNY 2013/2014 CZĘŚĆ WSTĘPNA 1. Problem priorytetowy: Grupa uczniów w szkole nadal odżywia się nieprawidłowo. Opis

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile Program Promocji Zdrowia okres przygotowawczy POCIĄGIEM PO ZDROWIE Realizowany w Ramach Projektu Wielkopolskich Sieci Szkół Promujących Zdrowie Zespół

Bardziej szczegółowo

Metody realizacji /terminy realizacji/ Szkolenia dla nauczycieli /zgodnie z terminarzem zaplanowanych szkoleń/

Metody realizacji /terminy realizacji/ Szkolenia dla nauczycieli /zgodnie z terminarzem zaplanowanych szkoleń/ PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu profilaktyki: I OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I SPOŁECZNEGO 1.Zapobieganie sytuacjom zagrażającym zdrowiu psychicznemu. Zadania Metody realizacji /terminy realizacji/

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE PROJEKT

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE PROJEKT Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Kamienicy SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE Plan działań Czas realizacji 2014 2017 PROJEKT W szkole, gdzie naturalnym procesem jest nauczanie i kształtowanie postaw,

Bardziej szczegółowo

Skład zespołu. Skład zespołu:

Skład zespołu. Skład zespołu: Skład zespołu W roku szkolnym 2014/2015 powołany został zespól nauczycieli do spraw promocji zdrowia. Jego zadaniem jest koordynowanie i inicjowanie działań mających na celu szeroko rozumianą promocję

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki. Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wielkopolskiej. rok szkolny 2014-2015

Program profilaktyki. Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wielkopolskiej. rok szkolny 2014-2015 Program profilaktyki Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wielkopolskiej rok szkolny 2014-2015 1 1. Wstęp Program profilaktyki jest nieodłącznym elementem statutu Szkoły. Głównym

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA LATA

HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA LATA HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA LATA 2016-2019 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZECHWY W DRATOWIE Opracowała: Justyna Słowik Działanie Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w Szkole Podstawowej w Rdziostowie w roku szkolnym 2014/ Niech ruch i zdrowa żywność zagości w naszej codzienności Edukacja zdrowotna w szkole jest podstawowym prawem

Bardziej szczegółowo

Propagowanie i utrwalanie zdrowego stylu życia w różnych aspektach u wszystkich przedszkolaków, uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli.

Propagowanie i utrwalanie zdrowego stylu życia w różnych aspektach u wszystkich przedszkolaków, uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli. Zdrowie na widelcu Program promocji zdrowia w Szkole Podstawowej im. Astrid Lindgren w Zastrużu na rok / ds. promocji zdrowia Anna Gwóźdź Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE 2015/2016:

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE 2015/2016: PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE 2015/2016: Lp. Działania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin Uwagi 1. Zapoznanie i zaopiniowanie RP, społeczności uczniowskiej, rodziców oraz pracowników niepedagogicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej w Hucisku

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej w Hucisku PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej w Hucisku Hucisko 2012r. 1. PROBLEM PRIORYTETOWY 1. Problem agresji i przemocy w środowisku szkolnym, lokalnym oraz w Internecie. 2. Kształtowanie umiejętności zdrowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 Rozwój empatii, tolerancji, akceptacji i współpracy PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 1. Uczymy się akceptować siebie i innych. 2. Akceptacja osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY W ZAKRESIE SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY W ZAKRESIE SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY W ZAKRESIE SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Cel: Uświadomienie zagrożeń płynących z agresji i przemocy oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkole. 1. Bezpieczny uczeń

Bardziej szczegółowo

Zdrowa szkoła jest wesoła Owocowy rowerek

Zdrowa szkoła jest wesoła Owocowy rowerek Plan Pracy Szkoły Podstawowej Nr 53 w Krakowie w ramach projektu Szkoły Promującej Zdrowie Rok szkolny 2015/2016 Szkolne hasło: Szkolne logo: Zdrowa szkoła jest wesoła Owocowy rowerek Zespół ds Promocji

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania autoewaluacji SzPZ. Standard I

Zasady przeprowadzania autoewaluacji SzPZ. Standard I Podejmowanie przez członków społeczności szkolnej działań na rzecz zdrowia Oczekiwanie Dobre samopoczucie społeczności szkolnej Główne kierunki działań Zdrowe środowisko fizyczne Edukacja do zdrowia Zdrowe

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DZIAŁ PROGRAMU 1. Profilaktyka uzależnień. CELE 1. Dostarczenie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy i narkotyków, spożywania niezdrowej żywności. ZADANIA I SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

Zdrowa szkoła jest wesoła Owocowy rowerek

Zdrowa szkoła jest wesoła Owocowy rowerek Plan Pracy Szkoły Podstawowej Nr 53 w Krakowie w ramach projektu Szkoły Promującej Zdrowie Rok szkolny 2014/2015 /okres przygotowawczy/ Szkolne hasło: Szkolne logo: Zdrowa szkoła jest wesoła Owocowy rowerek

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań profilaktycznych w roku szkolnym 2013/2014.

Harmonogram działań profilaktycznych w roku szkolnym 2013/2014. Zapobieganie agresji i przemocy. Harmonogram działań profilaktycznych w roku szkolnym 2013/2014. Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Ustalenie regulaminu klasowego i norm postępowania zapobiegających

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w Szkole Podstawowej Nr 5 w Lesznie na rok szkolny 2016/2017,,Twoje zdrowie w Twoich rękach!

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w Szkole Podstawowej Nr 5 w Lesznie na rok szkolny 2016/2017,,Twoje zdrowie w Twoich rękach! PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w Szkole Podstawowej Nr 5 w Lesznie na rok szkolny 2016/2017,,Twoje zdrowie w Twoich rękach! Na podstawie zebranych informacji, analizie ankiet określiliśmy cele, które

Bardziej szczegółowo

w Szkole Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce

w Szkole Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE pod hasłem Żyj zdrowo i bezpiecznie w Szkole Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce na rok szkolny 2014/2015 Problem priorytetowy, określony podczas wstępnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA

PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA Znacznie lepiej jest zapobiegać chorobie niż ją leczyć, podobnie jak lepiej jest zawczasu przewidzieć burzę i ratować się przed nią niż być przez nią porwanym. Bernard Ramzzini PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Szkoła Promująca Zdrowie koncepcja i strategia

Szkoła Promująca Zdrowie koncepcja i strategia Szkoła Podstawowa nr 2 w Gostyniu od września 2010 roku realizuje projekt Szkoły Promującej Zdrowie. 14 listopada 2012 roku otrzymała certyfikat Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Szkoła Promująca

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : Kształtowanie osobowości uczniów przez ukazywanie właściwych systemów wartości. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Szkolny program profilaktyki CELE PROGRAMU 1. Wspieranie działań wychowawczych rodziców. 2. Zapoznanie uczniów z przyczynami i skutkami zażywania środków uzależniających. 3. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie Szkoła Promująca Zdrowie Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

Bardziej szczegółowo

Zarażający zdrowiem. Gimnazjum nr 3 w Przyszowicach

Zarażający zdrowiem. Gimnazjum nr 3 w Przyszowicach Zarażający zdrowiem Gimnazjum nr 3 w Przyszowicach Prezentacja wyników autoewaluacji standardów szkoły promującej zdrowie dla programu ZARAŻAJĄCY ZDROWIEM realizowanego w latach w latach 2010 2015 w Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Promocji Zdrowia w roku szkolnym 2006 2007

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Promocji Zdrowia w roku szkolnym 2006 2007 Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Promocji Zdrowia w roku szkolnym 2006 2007 Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Nieporęcie im. Bronisława Tokaja adres: 05-126 Nieporęt ul. Dworcowa 9 Dyrektor Szkoły:

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Cel I zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza jej terenem. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja 1. Zachęcanie do szukania pomocy w trudnych

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia na lata 2014 2017 realizowany w Zespole Szkół w Otocznej

Program promocji zdrowia na lata 2014 2017 realizowany w Zespole Szkół w Otocznej Program promocji zdrowia na lata 2014 2017 realizowany w Zespole Szkół w Otocznej Lp. Podejmowane działania, formy realizacji, nazwa i cele programu Adresaci Osoby odpowiedzialne Termin 1. Moje dziecko

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015 2016 KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. G. MORCINKA W POCZESNEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015 2016 KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. G. MORCINKA W POCZESNEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015 2016 KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. G. MORCINKA W POCZESNEJ 1 KLASA IV I PRZECIWDZIAŁANIE NIEWŁAŚCIWYM ZACHOWANIOM, PRZEMOCY FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach Szkolny Program Profilaktyki jest uzupełnieniem Programu Wychowawczego Szkoły. Nastawiony jest na ochronę ucznia przed zakłóceniami rozwoju. Generalnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY/PLACÓWKI, KTÓRA NALEŻY DO WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE RAPORT ZA ROK 2012

RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY/PLACÓWKI, KTÓRA NALEŻY DO WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE RAPORT ZA ROK 2012 RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY/PLACÓWKI, KTÓRA NALEŻY DO WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE RAPORT ZA ROK 2012 INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE: Nazwa Gimnazjum nr1 im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań profilaktycznych w roku szkolnym 2014/2015

Harmonogram działań profilaktycznych w roku szkolnym 2014/2015 Harmonogram działań profilaktycznych w roku szkolnym 2014/2015 I etap edukacyjny Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne -obserwacja zachowań dzieci i diagnoza 1.Diagnoza i monitorowanie - przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKOLNEGO im. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY W BISZCZY

PROGRAM PROFILAKTYKI SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKOLNEGO im. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY W BISZCZY PROGRAM PROFILAKTYKI SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKOLNEGO im. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY W BISZCZY Podstawa prawna Podstawą prawną do tworzenia Programu Profilaktyki stanowią podstawy prawne: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Plan działań prozdrowotnych

Plan działań prozdrowotnych Plan działań prozdrowotnych Realizowany w Szkole Podstawowej nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim od kwietnia 2012 roku do czerwca 2014 roku CEL GŁÓWNY: Szkoła pomaga społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować

Bardziej szczegółowo

NA ROK SZKOLNY 2012/2013.,,Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego społecznego i duchowego

NA ROK SZKOLNY 2012/2013.,,Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego społecznego i duchowego PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE POD HASŁEM,,Kocham to, co jem, aktywnie i bezpiecznie spędzam dzień! w ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM im. MARII I MICHAŁA KRUKIERKÓW W RÓWNEM

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w Karczycach

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w Karczycach Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w Karczycach Certyfikat Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w Karczycach należy do Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w Szkole Podstawowej w Rdziostowie w roku szkolnym Niech ruch i zdrowa żywność zagości w naszej codzienności Edukacja zdrowotna w szkole jest podstawowym prawem każdego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Osieku 1 Zadania Sposób realizacji Profilaktyka 1. Diagnoza występowania w szkole, zagrożeń przypadków przemocy, agresji pedagog szkolny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. K. MAKUSZYŃSKIGO W LEGIONOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. K. MAKUSZYŃSKIGO W LEGIONOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. K. MAKUSZYŃSKIGO W LEGIONOWIE CELE ZADANIA FORMA OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Bezpieczeństwo - prowadzenie monitoringu Interwencyjna i stała kontrola zapisu Pedagog

Bardziej szczegółowo

,,Przyjazna atmosfera w szkole

,,Przyjazna atmosfera w szkole Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ pod hasłem,,przyjazna atmosfera w szkole realizowany w latach 2005-2008 Koordynatorzy: mgr Anna Ziętara i

Bardziej szczegółowo

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi Wyciąg ze Szkolnego Programu Profilaktyki Zespołu Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej na rok szkolny Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZADANIA DO REALIZACJI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZADANIA DO REALIZACJI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 NAUCZYCIELE L p Zadania Sposób realizacji Termin Realizatorzy Sposób ewaluacji

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK 2012/2013 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KOLUSZKACH

PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK 2012/2013 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KOLUSZKACH PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK 2012/2013 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KOLUSZKACH ŚRODOWISKO FIZYCZNE PRACY I NAUKI SPRZYJAJĄCE ZDROWIU 1. Czystość otoczenia, w którym przebywamy podstawą

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHRUŚLINIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZDROWOTNO EKOLOGICZNY. na rok szkolny 2012/2013. zatwierdzony 19 września 2012r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHRUŚLINIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZDROWOTNO EKOLOGICZNY. na rok szkolny 2012/2013. zatwierdzony 19 września 2012r. SZKOŁA PODSTAWOWA W CHRUŚLINIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZDROWOTNO EKOLOGICZNY na rok szkolny 2012/2013 pt. Żyj zdrowo i ekologicznie zatwierdzony 19 września 2012r. przez: Radę Rodziców Radę Pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2014-2017 1 CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w szkole Diagnoza zagrożeń w szkole Wczesna interwencja

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej- klasa I-III. Mądra szkoła czyta dzieciom NAZWA CHARAKTERYSTYKA ŁĄCZE, LOGO ZAKRES DZIAŁAŃ

Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej- klasa I-III. Mądra szkoła czyta dzieciom NAZWA CHARAKTERYSTYKA ŁĄCZE, LOGO ZAKRES DZIAŁAŃ L. p. NAZWA CHARAKTERYSTYKA ŁĄCZE, LOGO ZAKRES DZIAŁAŃ 1 Szkoła Bez Przemocy 2 Szkoła zdrowego uśmiechu 3 Czytamy Dzieciom Mądra szkoła czyta dzieciom organizacja Dnia Życzliwości. jest przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA ROK SZKOLNY 2010/2011. INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE: Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni

RAPORT ZA ROK SZKOLNY 2010/2011. INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE: Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY/PLACÓWKI UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYJĘCIE DO WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE ( szkoła/placówka w okresie przygotowawczym) RAPORT ZA ROK SZKOLNY 2010/2011

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH na rok szkolny 2016/2017 Głównym założeniem programu profilaktyki jest szeroko rozumiana działalność Szkoły na rzecz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERĄŻNI

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERĄŻNI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERĄŻNI OPRACOWANIE Maryla Kocerba Krystyna Gołpyś Dzierążnia, 1 września 2014 roku Cele główne programu: Promowanie zdrowego stylu życia, ochrona uczniów przed

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH 1 WSTĘP 1. Program profilaktyki jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz środowiska.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. J. H. DĄBROWSKIEGO W POZNANIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. J. H. DĄBROWSKIEGO W POZNANIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. J. H. DĄBROWSKIEGO W POZNANIU 2012/2013 1 Ewaluacja realizacji zadań szkolnego Programu Profilaktyki za rok szk. 2011/2012 pozwoliła określić główne

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU II. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU II. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU 1. Obserwacja środowiska szkolnego i przeprowadzone ankiety wśród uczniów, rodziców oraz nauczycieli wykazały, że w naszej szkole występują następujące problemy: - agresja słowna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2012-2017

PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2012-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2012-2017 dla Szkoły Podstawowej w Krześlinie Uchwalony przez Radę Pedagogiczną dnia 10 września 2015r. Radę Rodziców dnia 23 września 2015r. Załącznik do Statutu Szkoły 1

Bardziej szczegółowo

ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYCHOWANIE W ZDROWIU 1. Nauka korzystania z toalety, utrzymywania porządku w łazience, systematyczne mycie zębów. wychowawcy punktu przedszkolnego wrzesień Poprawa stanu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFFILAKTYKI ZAGROŻEŃ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY KLASY IV VI

PROGRAM PROFFILAKTYKI ZAGROŻEŃ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY KLASY IV VI ZESPÓŁ SZKÓŁ W PARKOWIE SZKOŁA PODSTAWOWA PROGRAM PROFFILAKTYKI ZAGROŻEŃ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY KLASY IV VI Lider p. Ewelina Baranowska ROK SZKOLNY 2012/2013 I. PRIORYTETY 1. Profilaktyka zagrożeń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu Cel ogólny: Uczniowie znają i stosują zasady zdrowego stylu życia. Cel szczegółowy Zadania Formy Realizatorzy Termin 1. Uczniowie odżywiają się zdrowo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego

Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego WSTĘP 1. Problem priorytetowy: Grupa uczniów w szkole odżywia się nieprawidłowo. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. treści Formy realizacji Efekty zamierzone Osoby zaangażowane Aktywność fizyczna

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. treści Formy realizacji Efekty zamierzone Osoby zaangażowane Aktywność fizyczna PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 treści Formy realizacji Efekty zamierzone Osoby zaangażowane Aktywność fizyczna Odpoczynek i ruch na świeżym powietrzu 1.Organizacja imprez

Bardziej szczegółowo

Metody realizacji (terminy) Zakup książek, Udostępnienie prywatnych zbiorów (na bieżąco) Warsztaty dla nauczycieli (co 3 lata)

Metody realizacji (terminy) Zakup książek, Udostępnienie prywatnych zbiorów (na bieżąco) Warsztaty dla nauczycieli (co 3 lata) Cele programu profilaktyki: PROGRAM PROFILAKTYKI 1. Ograniczenie agresji fizycznej i werbalnej wśród uczniów. a) Tworzenie i wzbogacanie biblioteczki poświęconej profilaktyce oraz spisu prywatnych zbiorów

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA

SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA Na podstawie ewaluacji ubiegłorocznego programu profilaktyki, ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016

Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016 Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016 Rada Ministrów uchwałą nr 130/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. przyjęła rządowy program na lata 2014 2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła. Cel główny: Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 1. Problem priorytetowy: Zachęcanie uczniów do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

WSTĘP. 1. Problem priorytetowy: Zachęcanie uczniów do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Plan pracy Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zdrochcu im. 16. P. P. Ziemi Tarnowskiej w zakresie programu Szkoła Promująca Zdrowie na rok 2015/2016 Hasło: RUCH TO ZDROWIE WSTĘP 1. Problem priorytetowy:

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Zespołu Szkół w Birczy

Program profilaktyczny Zespołu Szkół w Birczy Program profilaktyczny Zespołu Szkół w Birczy opracowany na lata: 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 Program obejmuje treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 27 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kielcach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI rok szkolny Szkolny Program Profilaktyki został opracowany zgodnie z kierunkami działań MEN oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy 1. Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia: 1. Ukazanie uczniom rodzajów zagrożeń, 2. Uświadomienie przyczyn i skutków wynikających z nierozważnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Zanim będzie za późno

PROGRAM PROFILAKTYKI Zanim będzie za późno PROGRAM PROFILAKTYKI Zanim będzie za późno Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu 2016/2017 Podstawa prawna: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.

Bardziej szczegółowo

Zdrowa szkoła jest wesoła Owocowy rowerek

Zdrowa szkoła jest wesoła Owocowy rowerek Plan Pracy Szkoły Podstawowej Nr 53 w Krakowie w ramach projektu Szkoły Promującej Zdrowie Rok szkolny 2016/2017 Szkolne hasło: Szkolne logo: Zdrowa szkoła jest wesoła Owocowy rowerek Zespół ds Promocji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkół w Wysokiem

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkół w Wysokiem SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkół w Wysokiem Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II z naniesionymi zmianami z dnia 15 września 2016 Wstęp Człowiek jako istota społeczna nie potrafi żyć sam.

Bardziej szczegółowo

ZDROWY STYL ŻYCIA W BEZPIECZNYM ŚRODOWISKU SZKOLNYM I LOKALNYM

ZDROWY STYL ŻYCIA W BEZPIECZNYM ŚRODOWISKU SZKOLNYM I LOKALNYM ZDROWY STYL ŻYCIA W BEZPIECZNYM ŚRODOWISKU SZKOLNYM I LOKALNYM OBSZAR DZIAŁŃ FORMY REALIZACJI ADRESAT ODPOWIEDZIALNI Promowanie zdrowego stylu życia 1. Konsultacje z rodzicami, pielęgniarką szkolną w sprawie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Ozimek 2012 1 Spis treści: 1. Projekt ewaluacji wewnętrznej 2. Wyniki projektu 3. Zalecenia 4. Załączniki 2 1. PROJEKT EWALUACJI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działań prozdrowotnych i ekologicznych w Szkole Podstawowej nr 2 w Lublinie w roku szkolnym 2014/15

Sprawozdanie z działań prozdrowotnych i ekologicznych w Szkole Podstawowej nr 2 w Lublinie w roku szkolnym 2014/15 Sprawozdanie z działań prozdrowotnych i ekologicznych w Szkole Podstawowej nr 2 w Lublinie w roku m 2014/15 W wyniku realizacji zadań z zakresu edukacji prozdrowotnej uczeń ma posiąść zdolność samodzielnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ LP CELE ZADANIA FORMA REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI 1. Poznanie problemów istniejących w środowisku szkolnym Badanie problemów związanych z : nauką,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOŁY PROMUJĄCE ZDROWIE 2006/2007 2008/2009

PROGRAM SZKOŁY PROMUJĄCE ZDROWIE 2006/2007 2008/2009 PROGRAM SZKOŁY PROMUJĄCE ZDROWIE 2006/2007 2008/2009 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 W SOSNOWCU Szkoła Podstawowa nr 29 im. Władysława Broniewskiego w Sosnowcu zgłosiła swój akces do udziału w projekcie Szkoły

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO W BŁĘDOWIE na rok 2016/2017 W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem Wiekiem o to, ażeby o

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koordynator RENATA SOCHACKA Jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie od 2010 roku. Główne cele edukacji zdrowotnej: Kształtowanie zdrowego stylu życia i inspirowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017 Cel główny w roku m 2014/2015: Promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród uczniów. Wzmacnianie poczucia wartości własnej

Bardziej szczegółowo

w Szkole Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce

w Szkole Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE pod hasłem Żyj zdrowo i bezpiecznie w Szkole Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce na rok szkolny 2013/2014 Problem priorytetowy, określony podczas wstępnego

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Cel główny programu: Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017 SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W roku szkolnym 2016/2017 1. Wstęp Szkolny program profilaktyki dostosowany jest do uczniów, lokalnego środowiska oraz aktualnych problemów wśród

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły rok szkolny 2007/2008

Program Wychowawczy Szkoły rok szkolny 2007/2008 Program Wychowawczy Szkoły rok szkolny 2007/2008 Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach Program Wychowawczy Szkoły na rok szkolny 2007/2008 stanowi istotny element Planu Pracy Szkoły na dany

Bardziej szczegółowo

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2015-16 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI S t r o n a 1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Grzegorzówce Grzegorzówka, wrzesień 2015 S t r o n a 2 ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Szkolny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. JANUSZA KORCZAKA W PRZEMKOWIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. JANUSZA KORCZAKA W PRZEMKOWIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. JANUSZA KORCZAKA W PRZEMKOWIE WSTĘP DO PROGRAMU W związku ze zwiększającą się potrzebą przeciwdziałania zjawiskom zagrażającym zdrowiu i bezpieczeństwu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015 Strona1 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015 CELE: 1. Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym młodzieży. 2. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Cele główne Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni. -nauczyciele - nauczyciele -nauczyciele -konserwator -nauczyciel dyżurujący -woźny

Cele główne Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni. -nauczyciele - nauczyciele -nauczyciele -konserwator -nauczyciel dyżurujący -woźny Cele główne Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni I. Bezpieczeństwo uczniów 1. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą -zapoznanie uczniów z przepisami bhp -udział uczniów w konkursach

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU Podstawa prawna: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Konwencja o Prawach Dziecka art.3, 19, 33 - Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Plan Realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki. Szkoły na Ostrogu. Na rok szkolny 2016/2017

Plan Realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki. Szkoły na Ostrogu. Na rok szkolny 2016/2017 Plan Realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki Szkoły na Ostrogu Na rok szkolny 2016/2017 Plan Realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 opracowany został w oparciu o: Misję

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY ZAŁĄCZNIK NR. 3 DO STATUTU SZKOŁY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY IM. KS. STANISŁAWA CHMIELEWSKIEGO W MONKINIACH NA LATA 2013-2016 MONKINIE 2013 1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM KS. ST.

Bardziej szczegółowo

Pieczęć szkoły Załącznik 1a. RAPORT Z AUTOEWALUACJI STANDARD PIERWSZY (Wypełnić na podstawie arkuszy I i II) Rok szkolny 2014/2015

Pieczęć szkoły Załącznik 1a. RAPORT Z AUTOEWALUACJI STANDARD PIERWSZY (Wypełnić na podstawie arkuszy I i II) Rok szkolny 2014/2015 Załącznik 1a RAPORT Z AUTOEWALUACJI STANDARD PIERWSZY (Wypełnić na podstawie arkuszy I i II) Rok szkolny 2014/2015 Wymiar I. Upowszechnianie koncepcji szkoły promującej zdrowie i znajomość tej koncepcji

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4. im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4. im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej I.Podstawa prawna opracowania Programu Profilaktyki: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA ZDROWIA PLAN DZIAŁAŃ PROMUJĄCYCH ZDROWY TRYB ŻYCIA I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ Rok szkolny: 2014/2015

PROMOCJA ZDROWIA PLAN DZIAŁAŃ PROMUJĄCYCH ZDROWY TRYB ŻYCIA I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ Rok szkolny: 2014/2015 PROMOCJA ZDROWIA PLAN DZIAŁAŃ PROMUJĄCYCH ZDROWY TRYB ŻYCIA I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ Rok szkolny: 2014/2015 ZADANIA TERMIN FORMY REALIZACJI 1.Szkoła Promująca Zdrowie wrzesień - kierowana rozmowa: przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

załącznik 2 RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY/PLACÓWKI UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYJĘCIE DO WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE,

załącznik 2 RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY/PLACÓWKI UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYJĘCIE DO WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE, załącznik 2 RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY/PLACÓWKI UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYJĘCIE DO WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE, POSIADAJĄCEJ CERTYFIKAT WOJEWÓDZKI LUB CERTYFIKAT KRAJOWY (niepotrzebne

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH Cele programu Cel główny: - kształtowanie umiejętności społecznych - przygotowanie uczniów do radzenia sobie w trudnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE

PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE Podstawę prawną opracowanego Programu Profilaktyki stanowią: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Plan Realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki Szkoły na Ostrogu Na rok szkolny 2012/2013

Plan Realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki Szkoły na Ostrogu Na rok szkolny 2012/2013 Plan Realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki Szkoły na Ostrogu Na rok szkolny 2012/2013 Plan Realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki y na rok szkolny 2012/2013 opracowany został w oparciu o: Wizję

Bardziej szczegółowo