1. nauczyciele: mgr Monika Borek, mgr Iwona Derek,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. nauczyciele: mgr Monika Borek, mgr Iwona Derek,"

Transkrypt

1 załącznik 3 RAPORT PODSUMOWUJĄCY STARANIA SZKOŁY/PLACÓWKI UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYJĘCIE DO WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE * INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE: Pełna nazwa szkoły/placówki Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie Adres Gmina ul. Wolności 20, Golina Golina Powiat koniński Telefon Adres mailowy szkoły/placówki Adres mailowy koordynatora Strona www Imię i nazwisko dyrektora Imię i nazwisko koordynatora Imiona i nazwiska członków szkolnego zespołu mgr Jolanta Krucka mgr Małgorzata Iwińska 1. nauczyciele: mgr Monika Borek, mgr Iwona Derek, mgr Aleksandra Bukowska, mgr Beata Matczak, mgr Justyna Szczot, mgr Piotr Jabłoński, mgr Żaneta Wilant 2.rodzice: p. Dorota Janiszewska, 3.uczniowie:Igor Janiszewski, Marcel Koper 4.pracownicy niepedagogiczni: Lilianna Jabłońska, Jarosław Bartłomiejczak 5.inne osoby: Katarzyna Marzol- pedagog, Anna Jóźwiak pielęgniarka szkolna, Alina Przybysławska- właściciel Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do projektu sklepiku 27 września 2011 roku CZĘŚĆ I A. WYNIK DIAGNOZY 1

2 Realizacja programu w okresie przygotowawczym to szereg przeprowadzonych w szkole działań, wśród których wyróżnia się: 1. Nawiązanie współpracy z koordynatorem regionalnym 2. Powołanie szkolnego koordynatora Szkoły Promującej Zdrowie oraz zespołu do spraw promocji zdrowia. 3.Zapoznanie społeczności szkolnej z ideą programu Szkoły Promującej Zdrowie 4. Organizacja zajęć z edukacji zdrowotnej. 5. Dokonanie wstępnej diagnozy potrzeb i zasobów środowiska szkolnego Głównym zadaniem zespołu do spraw promocji zdrowia było zdiagnozowanie potrzeb i zasobów społeczności szkolnej oraz opracowanie planu działań zmierzających do ich rozwiązania. Podczas poszczególnych, cyklicznych spotkań zespołu ustalone zostały metody badań stopnia zadowolenia ze szkoły wśród nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz rodziców, a także obszary przeprowadzenia tych badań: I. Zdrowe odżywianie, II. Aktywność fizyczna, III. Klimat społeczny w szkole bezpieczeństwo oraz samopoczucie społeczności szkolnej. Diagnozę potrzeb oraz wyboru problemów priorytetowych dokonano na podstawie badań, którymi objęto całą społeczność szkolną. Badania ankietowe zostały przeprowadzone we wrześniu 2011r. O udział w nich poprosiliśmy: - wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły, - uczniów klas: I a, I b, I c, II a, II b, II c, III a, III b, III c, - rodziców dzieci z trzech oddziałów, W oparciu o wyniki ankiet diagnozujących, szkolny zespół ds. promocji zdrowia ustalił problemy priorytetowe do rozwiązania w okresie przygotowawczym i zaplanował terminy realizacji zadań związanych z poszczególnymi problemami priorytetowymi Nieprawidłowe odżywianie się, nieregularne spożywanie posiłków Zbyt mała grupa uczniów jest aktywna ruchowo Niski odsetek dorosłych aktywnych ruchowo Spędzanie zbyt dużo czasu przed komputerem i telewizją Zagrożenie nałogami Narastające zachowania agresywne Problemy z utrzymaniem czystości ciała i odzieży oraz w środowisku domowym Na podstawie badań zespół do spraw promocji zdrowia opracował główne kierunki programu Szkoła Promująca Zdrowie na następne lata: I. Promocja zdrowia poprzez właściwe odżywianie się - rok szkolny 2011/2012 II. Nieprawidłowe odżywianie się i brak aktywności fizycznej rok szkolny 2012/2013 III. Zagrożenia cywilizacyjne i naturalne a zdrowie człowieka. Zdrowie i bezpieczeństwo - rok szkolny 2013/ Przeprowadzenie konkursu na logo Szkoły Promującej Zdrowie, który wygrał uczeń z klasy III a integracyjnej - Marcel Koper. 2

3 7. Prowadzenie kroniki Szkoły Promującej Zdrowie. 8. Przygotowanie gazetki na korytarzu szkolnym. 9. Stworzenie zakładki Promujemy zdrowie na stronie szkoły. a. OPIS PROBLEMU PRIORYTETOWEGO Pierwszym priorytetem ( rok szkolny 2011/2012) było Promowanie zdrowia poprzez właściwe odżywianie się. Z obserwacji oraz opinii środowiska szkolnego, a także przeprowadzonych badań ankietowych wynikało, że uczniowie odżywiają się nieprawidłowo, jedzą zbyt małe ilości warzyw i owoców a zbyt dużo produktów niezdrowych dla organizmu oraz nieregularnie spożywają posiłki. Duża grupa nie przynosiła śniadania do szkoły, zaopatrując się w jedzenie w szkolnym sklepiku. Nieprawidłowe odżywianie się i brak aktywności fizycznej to drugi priorytet ( rok szkolny 2012/2013 ), który został wyłoniony na początku na podstawie ankiet, obserwacji. Z opinii i rozmów wynikało, iż zbyt mała grupa uczniów jest aktywna ruchowo i żywi się produktami niezdrowymi dla organizmu. Niski odsetek rodziców jest aktywny ruchowo oraz zbyt dużo czasu dzieci spędzają przed telewizorem i komputerem. Priorytet trzeci Zagrożenia cywilizacyjne i naturalne a zdrowie człowieka. Zdrowie i bezpieczeństwo realizowany był w roku szkolnym 2013/2014. W wyniku analizy diagnozy wyjściowej problemem stały się zagrożenia nałogami oraz narastające zachowania agresywne. b. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU MAJĄCEGO NA CELU ROZWIĄZANIE PROBLEMU PRIORYTETOWEGO PRORYTET 1 - Promowanie zdrowia poprzez właściwe odżywianie się I. Realizacja działań szkoły angażujących całą społeczność szkolną przewidzianych w programie Szkoła Promująca Zdrowie na rok szkolny 2011/2012: 1. Piknik Rodzinny. 3

4 2. Przedstawienia teatralne. 3. Z wizytą w sadzie. 4

5 4. Cudowne właściwości miodu. 5. Promowanie zdrowej żywności degustacja na długich przerwach. 6. Dzień Zdrowego Śniadania. 7. Konkurs sklepikowy. 5

6 8. Szkolny zestaw książek kucharskich. 9. Albumy o warzywach II. Do realizacji zadania priorytetowego miał posłużyć między innymi udział w programach, mających na celu kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych: 1. Trzymaj formę. 2. Aktywnie po zdrowie. 3. Nie pal przy mnie proszę. 4. Szklanka mleka porcji warzyw i owoców w szkole. 6. Bądźmy zdrowi wiemy, wiec działamy. 7. Radosny uśmiech, radosna przyszłość. 8. Owoce w szkole. 9. Mam kota na punkcie mleka. Poza tym uczestniczyliśmy w akcjach Śniadanie daje moc, Śniadaniowa klasa. Organizowaliśmy pogadanki, warsztaty na temat zdrowego odżywiania. Odbywały się również spotkania z dietetykiem. Na długich przerwach odbywała się promocja zdrowej żywności. Zmienił się asortyment w sklepiku: pojawiły się suszone owoce, woda, soki oraz zdrowe kanapki. PRIORYTET 2 - Nieprawidłowe odżywianie się i brak aktywności fizycznej 6

7 Aby osiągnąć zamierzone cele przyjęliśmy założenie, że działania należy prowadzić systematycznie i konsekwentnie. Zachęcaliśmy i motywowaliśmy uczniów do wysiłku fizycznego, uświadamianie rodzicom potrzeby aktywnego spędzenia wolnego czasu wyznaczyliśmy działania: dodatkowe zajęcia sportowe (SKS, taniec, aerobik, basen, golf ), wycieczki rowerowe i piesze. Zachęcanie do aktywności fizycznej przybrało przede wszystkim formę zabaw, w których wysiłek nie był dużym obciążeniem dla organizmu, a radość i satysfakcja ogromna: 1. Organizowanie corocznej zabawy karnawałowej 2. Gminy Konkurs Tańca Wyjazdy na basen. Wyjazdy na pole golfowe. 5. Zajęcia na Orliku. 7

8 6. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. 7. Zawody sportowe Spędzanie długiej przerwy ( 20 min ) na małej sali gimnastycznej. Spotkania z ciekawymi ludźmi. 10. Jesienny piknik zuchowy. 8

9 W swoich działaniach zmierzających do rozwoju zainteresowań uczniów i propagowania alternatywnych w stosunku do komputera i telewizji form spędzania wolnego czasu zaproponowaliśmy uczniom bogata ofertę zajęć pozalekcyjnych: 1. Koło teatralne Giganciki (1-4) 2. Zespół regionalny Czerwone korale (1-6) 3. Zajęcia z chóru. 4. Koła przedmiotowe: języka polskiego, matematyczne, historyczne, przyrodnicze, języka angielskiego, plastyczne. 5. Szkółka szachowa 6. Zajęcia sportowo-rekreacyjne 7. Koło taneczne Alegro ( 1-6 ) 8. Zbiórki zuchowe. 9. Gimnastykę korekcyjną. 10. Zajęcia Zrozumieć świat. Poza tym nasi uczniowie brali czynny udział w programach i projektach edukacyjnych: 1. Trzymaj Formę 2. Aktywnie po zdrowie 3. Szkoła w ruchu. PRIORYTET 3 - Zagrożenia cywilizacyjne i naturalne a zdrowie człowieka. Zdrowie i bezpieczeństwo 1. Odbywały się pogadanki na tematy, które wynikają z sytuacji wychowawczej w szkole lub są konsekwencją pojawiających się zagrożeń. 2. Podczas apeli szkolnych przypominane były zasady bezpieczeństwa w szkole, w drodze do szkoły i ze szkoły, przed feriami zimowymi oraz wakacjami. Kultywowano i zachęcano uczniów do udziału w zajęciach zespołu regionalnego w naszej szkole. 3. W ramach realizacji rożnych działań prowadzone były zajęcia dla uczniów mające na celu przybliżenie zasad udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie wszystkich klas przeszli szkolenie teoretyczne i praktyczne w ramach udzielania pierwszej pomocy 9

10 4. Nasza szkoła przystąpiła do konkursu Bezpieczna Szkoła Bezpieczny Uczeń. W związku z tym realizowaliśmy zadania, które miały na celu spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec innych ludzi, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów. 5. Mając na uwadze utrwalanie zasad bezpieczeństwa uczniowie naszej szkoły angażowali się w różne konkursy plastyczne. W tym roku szkolnym były to: Bezpiecznie na wsi- nie zbliżaj się do maszyny w ruchu III ogólnopolski konkurs plastyczny zorganizowany przez KRUS. Celem konkursu było promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą na terenach wiejskich, poszerzenie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania upadkom, które są najczęstszą grupą wypadków przy pracy rolniczej. 6. Przez cały rok szkolny realizowane były zajęcia z programów antynikotynowych tj.: Znajdź właściwe rozwiązanie (klasa V), Nie pal przy mnie, proszę ( klasy I- III ), Czyste powietrze wokół nas ( oddziały O ), 7. Każdego roku w szkolnym etapie konkursu najlepsi uczniowie brali udział w konkursie wiedzy pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom zajmując wysokie miejsca. 10

11 8. Zagadnienia ekologiczne realizowaliśmy poprzez udział w: zbiórce baterii oraz starych telefonów komórkowych, zbiórce żywności, nakrętek, odzieży. 9. Z okazji Dnia Ziemi każda klasa posadziła swoje drzewko na terenie szkoły. 10. Wzięliśmy udział w akcji Sprzątanie Świata, uczniowie sprzątali okolice z nagromadzonych śmieci, pamiętając o ich segregacji. 11. O szeroko pojętym bezpieczeństwie. 12. Uroczystości Katyńskie w naszej szkole CHWAŁA BOHATEROM! CZEŚĆ ICH PAMIĘCI! 11

12 c. INFORMACJA NA TEMAT MONITOROWANIA PROJEKTU ORAZ MONITOROWANIA SAMOPOCZUCIA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ Wszystkie prowadzone działania były systematycznie monitorowane tak, aby uzyskać jak najwięcej informacji do ewaluacji. Informacje uzyskano poprzez bezpośrednie rozmowy z uczniami, nauczycielami, pracownikami obsługi, rozmowy z wychowawcami, ich bezpośrednie obserwacje uczniów, analizy dokumentów szkolnych, wytworów uczniów. d. EWALUACJA PROJEKTU (narzędzia, wnioski) Ewaluację projektu przeprowadzono przez przeprowadzenie przygotowanych ankiet dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników obsługi. Ewaluacji dokonano również przez rozmowy, wywiady w środowisku lokalnym, udział dzieci w zawodach ( osiągnięcia uczniów na różnych szczeblach), udział społeczności szkolnej w różnych uroczystościach imprezach szkolnych i lokalnych oraz przez zaangażowanie w akcje i programy ogólnopolskie. Wyniki przeprowadzonej ewaluacji potwierdziły, że działania Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie przyniosły oczekiwane i zmierzone efekty. Po analizie ankiet przeprowadzonych na podsumowanie okresu przygotowawczego stwierdzono,że: u uczniów: - poprawiły się zachowania sprzyjające zdrowiu ( 78 % ) -są zadowoleni z samopoczucia ( 94 % ) - unikają zachowań szkodliwych dla zdrowia ( 85 % ) Ankietowani rodzice również uważają, iż : - podjęte przez placówkę działania popularyzują niewątpliwie zdrowy styl życia ( 97 % ) - w szkole dba się o zdrowe odżywianie i stan zdrowia dzieci ( 95 % ) Pracownicy niepedagogiczni zauważyli, że: - w większym stopniu wszyscy czują się odpowiedzialni za zdrowie psychiczne naszych wychowanków, jak również swoje ( 99 % ) - zwiększyli swoja aktywność i poprawili sposób odżywiania się ( 87 % ) Nauczyciele: - uzyskali wystarczająco dużo informacji o koncepcji i zasadach tworzenia spz ( 99 % ) Uczestnictwo w etapie przygotowawczym przyniosło wiele korzyści i zmian - wszystkim uczestnikom : - uczniom: poznanie treści edukacji prozdrowotnej, ciekawe metody i formy zdobywania wiedzy, dodatkowe umiejętności, - nauczycielom i pracownikom szkoły : podniesienie kwalifikacji, doskonalenie umiejętności, wymiana doświadczeń, doskonalenie pracy zespołowej, - rodzicom: satysfakcje z sukcesów dzieci, wpływ na promowanie szkoły, współpracę z dziećmi i nauczycielami przy realizacji zadań, współudział w tworzeniu szkoły promującej zdrowie. CZĘŚĆ II A. OPIS STOPNIA AKCEPTACJI ŚRODOWISKA DLA IDEI SzPZ ( w tym stopień świadomości i zaangażowania Rady Pedagogicznej i rodziców) Idea, koncepcja, zasady tworzenia oraz wiedza na temat programu Szkoła Promująca Zdrowie została szczegółowo przekazana całej społeczności szkolnej przed podpisaniem deklaracji. Wszystkie ważne informacje na temat upowszechniania koncepcji, jej zrozumienia oraz akceptacji programu zostały dokładnie przedstawione w formie zależnej od podmiotu szkoły. Nauczyciele zostali zapoznani z koncepcją programu na posiedzeniu rady 12

13 pedagogicznej, uczniowie na godzinach wychowawczych, pracownicy niepedagogiczni podczas rozmów, rodzice zaś na zebraniach. Dla rodziców dodatkowo została przygotowana ankieta, w której mogli zaakceptować chęć przystąpienia do sieci Szkół Promujących Zdrowie. Aprobatę programu wyraziło ponad 95 % rodziców. Wszystkie informacje ponadto zostały wyeksponowane na tablicach informacyjnych w postaci gazetek i plakatów. Na zebrania z rodzicami przygotowane zostały ulotki z podstawowymi informacjami o programie i sposobach jego realizacji w szkole. Na bieżąco wszelkie działania w ramach programu były rejestrowane przez członków zespołu do spraw promocji zdrowia w postaci teczki dostępnej do wglądu dla całej społeczności w bibliotece szkolnej. Działania promujące zdrowie od wielu lat wynikają z misji i wizji szkoły i zawarte są w dokumentach szkolnych, takich jak: - Statut Szkoły Podstawowej im Juliusza Słowackiego w Golinie, - Koncepcja Pracy Szkoły, - Roczny Plan Pracy Szkoły, - Szkolny Program Wychowawczy, - Program Profilaktyki. Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie znana jest i akceptowana przez całe środowisko szkolne, działania w ramach programu są systematycznie realizowane na wielu płaszczyznach życia szkoły. Zaangażowani są w jej tworzenie nie tylko nauczyciele, ale też uczniowie, pracownicy niepedagogiczni oraz rodzice. Nad przebiegiem działań czuwa powołany zespół do spraw promocji zdrowia. B. IFORMACJA NT. SZKOLEŃ DLA RADY PEDAGOGICZNEJ, UCZNIÓW, RODZICÓW, PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI. Szkolenia dla Rady Pedagogicznej : Jak Tworzymy Szkołę Promująca Zdrowie ( 02 kwietnia 2014 r.) Profilaktyka zdrowotna rozwoju dziecka ( 25 luty 2014 r. ) Szkoła bez nerwów. O skutecznych strategiach radzenia sobie ze stresem ( 21 III 2014 ) Edukacja zdrowotna w szkole ( 17 grudnia 2011 r.) Szkolenia dla koordynatora : IX Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie - (9 XII 2013 r.) 20 lat Szkół promujących zdrowie. Wizja, misja, koncepcja SPZ ( 23 XI 2012 r.) Przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym wśród dzieci i młodzieży : Żywność ruch zdrowie ( 20 III 2012 r. ) Żywienie pełnowartościowe sposobem na zdrowie ( 23 V2012 r. ) Racjonalne żywienie oraz znaczenie aktywności fizycznej dla prawidłowego rozwoju zdrowia dzieci i młodzieży Problemy współczesnej młodzieży ( kurs 26 III 3013 r. ) Moje dziecko idzie do szkoły ( 19 XI 2008 r., 23 X 2009 r., r., 24 X 2012 r., 23 X 2013 r., ) Stop Meningokokom ( 19 XI 2008 r.) Trzymaj Formę ( 19 XI 2008 r., 23 X 2009 r., 21 X 2010r., 24 X 2012 r.,22 X 2013 r. ) Profilaktyka Grypy Sezonowej ( 23 X 2009 r. ) Czyste powietrze wokół nas ( 21 X 2010 r., 24 X 2012r.,22 X 2013 r. ) Znajdź właściwe rozwiązanie ( 21 X 2010r., 24 X 2012 r., 22 X 2013 r.,) Nie pal przy mnie proszę ( 21 X 2010 r., 24 X 2012 r., 22 X2013r.,) Rola owoców i warzyw w codziennej diecie ( 24 IV 2014 r. ) Historia, rola i znaczenie programu Owoce w szkole ( 24 IV 2014 r. ) 13

14 Szkolenia dla rodziców ( Akademia dla rodziców ) Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł ( 13 V 2013 r. ) Porady - Dzieci nadpobudliwe ruchowo ( 10 II 2013 r. ) Porady - Jak wychować niesforne dziecko ( 24 III 2012 r. ) Porady - Agresja u dzieci ( 18 I 2012 r. ) Porady - Jak zapobiegać próbom samobójczym dzieci ( 5 II 2012 r. ) Szkolenia dla uczniów: Szkolenie O szeroko pojętym bezpieczeństwie ( 24 X 2013 r. ) Szkolenie Pierwsza pomoc przedmedyczna ( 12 III 2014 r. ) Spotkanie i wykład lekarza ( 12 III 2014 r. ) Pogadanka z pielęgniarką ( 21 XI 2011 r., 4 X 2012 r., 15 II 2013r., 19 III 2014r. ) C. INFORMACJA NT. WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI Współpraca z rodzicami miała charakter planowany i systematyczny. Rodzice zaakceptowali pomysł tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie i chętnie włączyli sie w jego realizacje. Pomoc z ich strony dotyczyła : włączania sie do projektów ogólnoszkolnych poprzez pomoc techniczną, opiekuńczą. z okazji Pikniku Rodzinnego przygotowywali zawsze zdrowy poczęstunek dla dzieci organizacyjną rodzice współorganizowali wiele naszych przedsięwzięć, doposażyli bibliotekę szkolną, uczestniczyli w imprezach szkolnych i uroczystościach klasowych D. INFORMACJA NT. WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKLANYM MOPS w Golinie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Golinie Apteka Floriańska w Golinie Apteka pod Złotą Wagą Urząd Miejski w Golinie Straż Miejska w Golinie Fundacja Podaj Dalej w Koninie Posterunek Policji w Koninie PSSE Konin MODN Elektrownia Konin Firma Nuvarro Publiczne Gimnazjum w Golinie ZEAS w Golinie CZĘŚĆ III PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ ( załącznik 1) CZĘŚĆ IV 14

15 OPIS PRACY SZKOLNEGO KOORDYNATORA I ZESPOŁU KOORDYNUJĄCEGO (WSPIERAJĄCEGO) OPIS PRACY SZKOLNY KOORDYNATOR: ( mgr Małgorzata Iwińska) Tworzenie Szkoły Promującej Zdrowie jest procesem wymagającym zaangażowania wielu ludzi i szerokich, różnorodnych działań. Koordynatorem działań była pani Małgorzata Iwińska nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, która nadzorowała realizacje programu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w szkole. Wspólne zaangażowanie dyrekcji, nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz rodziców, spowodowało, że cały proces przebiegał prawidłowo, efektywnie i twórczo. Zadania koordynatora: - ukończenie szkolenia na temat tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie i innych konferencji metodycznych, - przekazanie informacji na temat realizacji programu nauczycielom, - zgłoszenie placówki do wojewódzkiej sieci SZPZ, - stworzenie zespołu do spraw promocji zdrowia, - kierowanie pracą szkolnego zespołu do spraw promocji zdrowia, - inicjowanie, organizowanie i koordynowanie prac związanych z promocją zdrowia w szkole, - współudział w kształceniu pracowników szkoły w zakresie promocji zdrowia, - rozwijanie własnych umiejętności, współdziałanie z całą społecznością szkolną, - przedstawienie radzie pedagogicznej raportu podsumowującego program. CZŁONKOWIE ZESPOŁU KOORDYNUJĄCEGO/ WSPIERAJĄCEGO: mgr Monika Borek- opiekun kroniki, przygotowanie gazetki Promujemy zdrowie, realizator programów Czyste powietrze wokół nas, Bądźmy zdrowi wiemy, wiec działamy, Moje dziecko idzie do szkoły, tworzenie planu pracy zespołu ds. promocji zdrowia, przygotowanie przestawień dla rodziców, przygotowanie wizyty studyjnej, przeprowadzenie ewaluacji okresu przygotowawczego, mgr Iwona Derek- realizator programów Czyste powietrze wokół nas, Bądźmy zdrowi wiemy, wiec działamy, Moje dziecko idzie do szkoły, zespół ewaluacyjny, opracowanie graficzne ankiet, przygotowanie zaproszeń, przygotowanie przedstawień dla rodziców, przygotowanie wizyty studyjnej, przeprowadzenie ewaluacji okresu przygotowawczego. mgr Aleksandra Bukowska- realizator programów Czyste powietrze wokół nas, Bądźmy zdrowi wiemy, wiec działamy, Moje dziecko idzie do szkoły, przygotowanie gazetki Promujemy zdrowie, tworzenie planu pracy zespołu ds. promocji zdrowia, przygotowanie przedstawień dla rodziców, mgr Beata Matczakopiekun kroniki,opracowanie graficzne ankiet, zespół ewaluacyjny, przeprowadzenie konkursu na najciekawszą książkę kucharską, przygotowanie wizyty studyjnej, przeprowadzenie ewaluacji okresu przygotowawczego. mgr Justyna Szczot- wydanie książki, zespół ewaluacyjny, opracowanie graficzne ankiet, organizator działań prozdrowotnych, przeprowadzenie konkursu na folder, przygotowanie wizyty studyjnej, przeprowadzenie ewaluacji okresu przygotowawczego. mgr Piotr Jabłoński- aktywność fizyczna organizacja wycieczek i zajęć sportowych, zespół ewaluacyjny, realizator programów 15

16 i projektów związanych ze sportem, przygotowanie wizyty studyjnej, przeprowadzenie ewaluacji okresu przygotowawczego. mgr Żaneta Wilant- zespół ewaluacyjny, realizator programów o tematyce bezpieczeństwa i programów prozdrowotnych, zespół ewaluacyjny, p. Anna Jóźwiak - pielęgniarka szkolna profilaktyczna opieka medyczna, prowadzenie dokumentacji grup wiekowych uczniów, mgr Katarzyna Marzol- pedagog szkolny, budowanie planu działań szkoły w zakresie profilaktyki i promocji, zespół ewaluacyjny. p. Jarosław Bartłomiejczak, p. Liliana Jabłońska- pracownicy obsługi, współrealizatorzy programu Owoce w szkole, Szklanka mleka, p. Alina Przybysławska- właściciel sklepiku szkolnego, realizator zdrowych działań dla dzieci, uczestnik wycieczek rowerowych, p. Dorota Janiszewska- członek Rady Rodziców; oprawa drukarska, pomoc przy działaniach związanych z imprezami szkolnymi, klasowymi. uczniowie: Igor Janiszewski- prowadzenie kroniki klasowej ( III a) Marcel Koper- stworzenie logo CZĘŚĆ V OPIS SPOSOBU WSPÓŁPRACY SZKOŁY ZE SŁUŻBĄ ZDROWIA Realizacja programu Szkoła Promująca Zdrowie to przede wszystkim również aktywna współpraca ze służbą zdrowia. W naszej szkole dostępny jest dobrze wyposażony gabinet, w którym pełni dyżury pielęgniarka szkolna. Dzięki pracy pielęgniarki cała społeczność szkolna może korzystać z fachowej opieki i pomocy oraz uczestniczyć z pogadankach i prelekcjach z zakresu profilaktyki zdrowia. Szkoła współpracuje z pielęgniarką, która jest również członkiem zespołu ds. promocji zdrowia w szkole. Do zadań pielęgniarki należy przede wszystkim: a) udzielanie pierwszej pomocy medycznej, b) fluoryzacja i nauka szczotkowania zębów, c) sprawdzanie czystości, d) badania rozwojowe dzieci i młodzieży (waga, wzrost, badanie ostrości wzroku i widzenia barw, kontrola ciśnienia krwi, sprawdzanie układu ruchu pod względem wad postawy), e) profilaktyka mająca na celu zapobieganie chorobom brudnych rak, f) pogadanki na temat higieny osobistej uczniów, zdrowego odżywiania, prawidłowej postawy ciała. Za pośrednictwem pielęgniarki utrzymujemy też stały kontakt z lekarzem rodzinnym, który zawsze służy nam rada i pomocą, gdy tego potrzebujemy. Nasi uczniowie uczestniczyli również w wycieczkach pieszych do pobliskich aptek oraz do przychodni w Golinie, oraz mieli okazje spotkać się z radiologiem ( dr. Kondratem Sianowskim ) z konińskiego szpitala. 16

17 Wizyta lekarza. W Aptece Folriańskiej. U stomatologa. 17

18 Porady pani pielęgniarki CZĘŚĆ VI DOKUMENTACJA Z PRZEBIEGU PRACY 1. Kronika szkolna. 2. Dokumentacja z realizacji programów, projektów edukacyjnych i prozdrowotnych. 3. Folder informacyjny. 4. Wydanie Tomiku poezji dziecięcej Żyj zdrowo i kolorowo. Podpis dyrektora: Podpis koordynatora szkolnego: mgr Jolanta Krucka mgr Małgorzata Iwińska Golina, 28 kwietnia 2014 r. 18

INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE: CZĘŚĆ I

INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE: CZĘŚĆ I załącznik 3 RAPORT PODSUMOWUJĄCY STARANIA SZKOŁY/PLACÓWKI UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYJĘCIE DO WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE * (przesyłany po konsultacjach z koordynatorem rejonowym, przed wizytą

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO MAZOWIECKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO MAZOWIECKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE Pieczęć szkoły Załącznik Nr 2 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO MAZOWIECKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE Zgłaszam chęć przystąpienia naszej szkoły/placówki: Zespół Oświatowy w Wiśniewie Publiczne Gimnazjum w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE W LATACH 2011-2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE W LATACH 2011-2013 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE W LATACH 2011- Zespół Oświatowy w Wiśniewie Publiczne Gimnazjum w Wiśniewie Opis podjętych działań w zakresie diagnozowania potrzeb społeczności

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Sierakowicach 83-340 Sierakowice ul. Spacerowa14

Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Sierakowicach 83-340 Sierakowice ul. Spacerowa14 . Pieczątka nagłówkowa szkoły/placówki RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE sporządzony przez nauczycieli Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Sierakowicach za okres po uzyskaniu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) Zgodnie z Art. 17. ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Wydział Infrastruktury Społecznej Urząd Miasta w Dzierżoniowie Dzierżoniów, sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Koordynatorzy: Aneta Kulik Anna Lesiak-Nowak Informacje o szkole: Nazwa szkoły:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 Stargard Szczeciński Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r.

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. W dniu 29 maja 2006r. Uchwałą Nr XLIII/165/06 Rada Powiatu Wieruszowskiego przyjęła nową powiatową strategię

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

ZESPÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE ZESPÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2013-2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 1. Dane ogólne o szkole. Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA 2014-2017 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI. na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE 1 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU III. SPOSOBY REALIZACJI IV. METODY

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Dukli Dukla Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Bierkowo Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Technikum Ekonomiczne Słubice Lubuski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa nr 118 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa nr 5 Skarżysko-Kamienna Świętokrzyski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Kielcach Przebieg

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZERNIKOWIE 2012-2014 PO TO BY BYĆ NIEPOSPOLITYM UCZONYM TRZEBA ZACZĄĆ OD POSPOLITEGO UCZENIA SIĘ /CHARLES DICKENS/ Program Wychowawczy Zespołu

Bardziej szczegółowo

I. Szkoła wczoraj i dziś.

I. Szkoła wczoraj i dziś. KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SUMINIE NA LATA 2013-2018 ( zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr XV/2013/2014 z dnia 14 października 2013 r.) Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 86 Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Przedszkole Niepubliczne "RADOŚĆ" U.Pachnik, Paweł Pachnik s.c Bydgoszcz Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014 1. Zintegrowana polityka społeczna Cel szczegółowy 1.1. Zwiększenie wykorzystania środków i zasobów

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Goli Gola Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Przedszkole Samorządowe Nr 1 "Pod Topolą" ełchatów Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum w Rudniku Rudnik Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. M. Skłodowskiej - Curie w Gliwicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu ŁĄNK do Uchwały Nr 9.2013.2014 ady edagogicznej Szkoły odstawowej nr 77 w oznaniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie programu profilaktyki w Szkole odstawowej nr 77 w oznaniu załącznik nr 13_ do protokołu

Bardziej szczegółowo