Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie"

Transkrypt

1 Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie świadomości społeczeństwa ludzi dorosłych na temat zagrożeń w rozwoju dzieci i młodzieży - integracja działań całego środowiska lokalnego na rzecz zapobiegania patologiom społecznym i demoralizacji - troska całego środowiska o rozwój młodego pokolenia, wspólne opracowanie i realizowanie działań mających na celu realizację założonych celów wychowawczych Cele Zadania programu Realizatorzy Termin realizacji UCZNIOWIE 1.Obserwacja i analiza zachowań i postaw klas gimnazjalnych pomoc uczniom klas I gimnazjalnych w adaptacji do nowego środowiska zajęcia integracyjne dla klas I podczas wspólnego wyjazdu do Maróza rozmowy indywidualne badania ankietowe Nauczyciele, wychowawcy, psycholog, pedagog IX 2012 oraz cały rok według potrzeb

2 2.Troska o rozwój intelektualny 3.Wychowanie zdrowotne troska o zdrowie rozwijanie umiejętności psychospołecznych 1. Wprowadzanie nauczania kształtującego 2. Programy dostosowane do możliwości i potrzeb na podstawie opinii i orzeczeń z poradni psychologicznopedagogicznej, zaświadczeń lekarskich 3. Zapewnienie różnych form terapii terapie pedagogiczne terapie grupowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze zajęcia korekcyjno-kompensacyjne pomoc koleżeńska 4. Wprowadzenie podziału roku szkolnego na trzy semestry 1. Współpraca z pielęgniarką szkolną 2. Edukacja prozdrowotna Pogadanki gazetka 3. Zajęcia pozalekcyjne (kółka zainteresowań) 4. Zajęcia wyboru dalszej drogi życiowej dla klas III spotkanie z dyrektorami, nauczycielami i młodzieżą klas ponadgimnazjalnych wycieczki do zakładów pracy, szkół ponadgimnazjalnych Pedagog Psycholog Nauczyciele Nauczyciele terapeuci, wychowawcy, nauczyciele przedmiotów Pedagog, psycholog, nauczyciele wychowawcy, pielęgniarka, uczniowie Samorządu Uczniowskiego, nauczyciele przedmiotów 2

3 4.Pomoc psychologicznoprofilaktyczna 1.Kształtowanie umiejętności prospołecznych obniżających ryzyko wystąpienia zachowań szkodzących zdrowiu fizycznemu i psychicznemu, jak: Pedagog, psycholog, wychowawcy klas, specjaliści spoza szkoły - wyrażanie emocji, - obrona swoich praw, asertywna odmowa w sytuacji nacisku grupy, - rozwiązywanie konfliktów, - rozróżnianie między dobrym a złym wyborem. 2.zapoznanie z zasadami współżycia społecznego, międzynarodowymi i polskimi dokumentami dotyczących praw człowieka, ucznia 3.Przygotowanie gazetki profilaktycznej o charakterze ostrzegawczym: najważniejsze telefony, informacje instytucje wspomagające rodzinę 4. Prowadzenie różnych form uświadomienia o zagrożeniach zdrowia i życie, promowanie zdrowego stylu życia - spotkanie ze specjalistami - teatr profilaktyczny - konkursy na plakat np. Walka z nałogiem 5. Włączanie w akcje ogólnokrajowe - Dzień bez papierosa - 31 X - Światowy Dzień Walki z AIDS - 1 XII - Dzień niepełnosprawnych 6. Zapobieganie chorobom i nałogom - pogadanki - zajęcia warsztatowe 7. Przestrzeganie i uświadamianie: - zajęcia warsztatowe z profilaktyki uzależnień i z przeciwdziałania agresji i przemocy - ukazywanie skutków różnych nałogów - pomoc instytucjonalna poza szkołą - pomoc specjalistyczna dla grupy młodzieży szczególnego ryzyka: Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Ośrodek Pomocy Społecznej i inne Samorząd Uczniowski, nauczyciele, psycholog Lekarz, pedagog Nauczyciele wychowawcy Psycholog, pedagog, nauczyciele wychowawcy Pedagog, psycholog Nauczyciele wychowawcy, lekarze specjaliści Psycholog, pedagog 3

4 5.Organizacja otoczenia sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi ucznia 1.Uświadomienie rodzicom zagrożeń w rozwoju młodego pokolenia 2.Współpraca z rodzicami sprawiających problemy wychowawcze w szkole 3.Wspieranie rozwoju mających trudności w nauce i inne 4.Kształtowanie w rodzicach poczucia odpowiedzialności, przynależności do szkoły 1.Zagospodarowanie terenów wokół szkoły - dbałość o estetykę klasy, szkoły i wokół 2.Wzmożone dyżury podczas przerw 3.Organizowanie kółek przedmiotowych, zainteresowań oraz zajęć sportowych w godzinach popołudniowych i w dni wolne od nauki 4.Powierzenie Samorządowi Uczniowskiemu opieki nad uczniami klas młodszych RODZICE 1.Spotkanie z rodzicami poświęcone zagrożeniom młodzieży: - przestępczością - narkomanią - AIDS - Agresją i przemocą 2.Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i kompetencji rodziców poprzez wskazanie co robić i gdzie się zwrócić w przypadku pojawienia się trudności Organizowanie spotkań cyklicznych, systematycznych z rodzicami tych w celu usuwania bądź osłabienia negatywnych wpływów ze strony rodziców (porady, konsultacje) Spotkania indywidualne z rodzicami - wsparcie moralne dla rodziców - pomoc materialna - pomoc w załatwieniu różnych spraw w urzędach lub placówkach pomocniczych uczniom i rodzicom Zachęcanie rodziców do organizowania wspólnych klasowych imprez, wycieczek, dyskotek, uroczystości i imprez szkolnych, kiermaszów, aukcji, integracyjnej zabawy karnawałowej (rodzice, nauczyciele) Nauczyciele Dyrektor Dyrektor, samorząd Dyrektor, samorząd Nauczyciele, pedagog, psycholog, policja, lekarze i specjaliści Nauczyciele, wychowawcy, pedagog, psycholog Pedagog, psycholog, Rada Rodziców Nauczyciele wychowawcy 5.Zapewnienie obiegu informacji pomiędzy pracownikami gimnazjum i rodzicami 1. Wprowadzenie dziennika elektronicznego 2. Informowanie rodziców o możliwości uzyskania pomocy specjalistycznej Dyrektor, nauczyciele, psycholog, pedagog 4

5 1.Rozwój osobisty i zawodowy nauczycieli 2.Zintegrowanie działań podejmowanych przez pracowników gimnazjum na rzecz NAUCZYCIELE 1.Organizowanie nauczycielom szkoleń sprzyjających nabywaniu umiejętności wychowawczych 2.Edukacja prawna nauczycieli w zakresie problemów młodzieży 3.Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży oraz sposobów podejmowania wczesnej interwencji 4.Udział w konferencjach przedmiotowych 5.Kursy kwalifikacyjne 6.Studia podyplomowe 1.Wspólne rozwiązywanie problemów dydaktycznowychowawczych 2.Stosowanie szeroko podjętej indywidualizacji - dostosowanie wymagań do możliwości i potrzeb 3. Wprowadzanie nauczania kształtującego 4.Współpraca z poradnią psychologiczno -pedagogiczną, poradnią zdrowia psychicznego, Centrum Pomocy Rodzinie, sądem, policją 5.Dokonywanie systematycznej oceny zachowania młodzieży (ankiety) 6.Imprezy integracyjne 7.Prezentacja twórczości i wytworów młodzieży 8.Uwrażliwienie na potrzeby innych Dyrektor Pedagog, psycholog i nauczyciele 5

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. M. Skłodowskiej - Curie w Gliwicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI. na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE 1 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU III. SPOSOBY REALIZACJI IV. METODY

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W GÓRZE PUŁAWSKIEJ NA LATA 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 Przyjęty do realizacji na wspólnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

ZAŁĄCZNIK Nr 2 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZAŁĄCZNIK Nr 2 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZO-BUDOWLANYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE... 3 STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH... 4 ROZPOZNANIE CZYNNIKA RYZYKA...

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu na r. szk. 2014/2015 Program profilaktyki Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Legionowie / program realizowany w latach 2010-2014 / Koordynator programu : mgr Małgorzata Urbaniak - szkolny SZKOLNY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy:

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy: PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół nr 117 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie Oparty na Rządowym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. STANISŁAWA STASZICA w STĄPORKOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012/ 2013-2014/2015 Motto: Miarą poczucia bezpieczeństwa człowieka jest jego zaufanie do siebie i otoczenia,

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. majora Armii Krajowej Mariana Bąka w Sydole. Program profilaktyczny

Publiczne Gimnazjum im. majora Armii Krajowej Mariana Bąka w Sydole. Program profilaktyczny Publiczne Gimnazjum im. majora Armii Krajowej Mariana Bąka w Sydole Program profilaktyczny Spis treści WSTĘP... 3 I. Podstawa prawna... 4 II. Diagnoza problemów... 5 III. Profilaktyka w szkole... 14 IV.

Bardziej szczegółowo

nieobecności i spóźnień) oraz praca z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI

nieobecności i spóźnień) oraz praca z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Opracował Zespół Rady Pedagogicznej: Bogdan Madej - dyrektor Mariola Borzyńska - wicedyrektor Sylwia Glura

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie Opracowany przez zespół w składzie: Dorota Hryniewicka Nina Deliś 1 Program napisany po przeprowadzeniu rozpoznania

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 12 im. Noblistów Polskich w Łodzi Aby stad się lepszym, nie musisz czekad na lepszy świat Phil Bosmans 2 TREŚCI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO I. Podstawy prawne II.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół nr 9 Gimnazjum nr 4 w Suwałkach

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół nr 9 Gimnazjum nr 4 w Suwałkach Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół nr 9 Gimnazjum nr 4 w Suwałkach Opracowany przez zespół w składzie: mgr Małgorzata Gołdowska mgr Gabriela Warakomska Szkolny program profilaktyki to program profilaktyki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 I. Cel nadrzędny oddziaływań: Działanie w kierunku zachowania bezpieczeństwa w szkole. Cele główne 1. Przeciwdziałanie agresji

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń powodujących wzrost jego zdolności, do radzenia sobie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie 1 WSTĘP Na każdym etapie życia człowieka występują uwarunkowania konieczne do zaspakajania najbardziej istotnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy. Program Profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy rok szkolny 2013/2014

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy. Program Profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy rok szkolny 2013/2014 Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy Program Profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy rok szkolny 2013/2014 CELE PROFILAKTYKI 1. Ochrona ucznia przed różnymi zakłóceniami

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 na lata 2012/2013 2014/2015 CZĘŚĆ I ISTOTA I ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Program profilaktyczny jest skonstruowany na cały okres pobytu ucznia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY. opracowany na lata 2013 2016

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY. opracowany na lata 2013 2016 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY opracowany na lata 2013 2016 przez zespół: mgr Barbara Bożek mgr Gabriela Zygar 1 I. Diagnoza środowiska szkolnego 1. Program

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Koncepcja pracy szkoły obejmuje wszystkie jednostki wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie: 1. Gimnazjum Sportowe 2. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 GDYNIA

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 GDYNIA SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 GDYNIA Na lata 2014-2017 I. PODSTAWY TEORETYCZNE Gdynia, wrzesień 2014 Szkoła, wspierając wszechstronny rozwój ucznia, musi zachować właściwe proporcje między

Bardziej szczegółowo

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy 1. Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia: 1. Ukazanie uczniom rodzajów zagrożeń, 2. Uświadomienie przyczyn i skutków wynikających z nierozważnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 Spis treści: 1. Podstawy prawne tworzenia szkolnego programu profilaktyki. 2. Założenia programu. 3. Cele

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKLE PODSTAWOWEJ W RADZICACH WPROWADZENIE

PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKLE PODSTAWOWEJ W RADZICACH WPROWADZENIE PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKLE PODSTAWOWEJ W RADZICACH SPIS TREŚCI 1.Wstęp 2.Cele programu 3.Zadania, zakres oddziaływań wobec zagrożeń 4.Sposoby realizacji programu 5.Metody pracy 6.Przewidziane efekty

Bardziej szczegółowo