Metody realizacji /terminy realizacji/ Szkolenia dla nauczycieli /zgodnie z terminarzem zaplanowanych szkoleń/

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metody realizacji /terminy realizacji/ Szkolenia dla nauczycieli /zgodnie z terminarzem zaplanowanych szkoleń/"

Transkrypt

1 PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu profilaktyki: I OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I SPOŁECZNEGO 1.Zapobieganie sytuacjom zagrażającym zdrowiu psychicznemu. Zadania Metody realizacji /terminy realizacji/ Osoby odpowiedzialne Ewaluacja a) Szkolenie kadry icznej n/t zagrożeń zdrowia psychicznego. Szkolenia dla nauczycieli /zgodnie z terminarzem zaplanowanych szkoleń/ Protokół z szkolenia rady icznej b) Prowadzenie wczesnej diagnostyki i interwencji w zaburzeniach rozwoju dzieci. Obserwacje uczniów Kierowanie do poradni psychologicznoicznej, poradni zdrowia psychicznego / cały rok szkolny/,, szkolny kartach uczniów c) Edukacja uczniów w zakresie zwiększania umiejętności radzenia sobie ze stresem Pogadanki, warsztaty,, wychowawca Zapisy w dzienniku lekcyjnym d) Spotkania rodziców poświęcone profilaktyce zagrożeń zdrowia psychicznego Konsultacje, pogadanki, spotkania klasowe, warsztaty, spotkania ogólne rodziców ze specjalistami,, wychowawca Zapisy w dzienniku lekcyjnym

2 e) Kompletowanie literatury fachowej z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego Zakup książek bibliotekarz Analiza prowadzona przez a szkoły 2. Zapobieganie zjawisku przemocy rówieśniczej oraz stosowania przemocy wobec dzieci Zadania Metody realizacji /terminy realizacji/ Osoby odpowiedzialne Ewaluacja a) Wzbogacanie zasobów bibliotecznych o treści poświęcone problematyce agresji. Zakup książek, gromadzenie artykułów, materiałów dydaktycznych bibliotekarz, Artykuły, materiały w bibliotece b) Szkolenia rady icznej na tematy związane z zjawiskiem przemocy Szkolenia dla nauczycieli /zgodnie z terminarzem zaplanowanych szkoleń/ szkoły Protokół z szkolenia rady icznej c) Spotkania dla rodziców poświęcone rozwijaniu ich kompetencji wychowawczych Spotkania klasowe rodziców Warsztaty dla rodziców Spotkania ogólne rodziców z em, iem szkolnym, psychologiem lub przedstawicielem policji Ankieta dla rodziców. d) Uczenie alternatywnych sposobów postępowania: zachowania asertywne, radzenie sobie ze Opracowanie i wdrożenie zalecanej tematyki lekcji Konspekty zajęć i materiały wypracowane

3 stresem, sposoby rozwiązywania konfliktów, komunikacja międzyludzka. wychowawczych, lub konspektów takich lekcji; Warsztaty, drama, mediacje, koła zainteresowań, inscenizacje, konkursy Zawody sportowe (według harmonogramu) wszystkich przedmiotów oraz kół zainteresowań przez nauczycieli zamieszczone w bibliotece szkolnej; Ankiety porównawcze wśród uczniów;. e) Organizowanie spotkań uczniów z przedstawicielami policji, lekcje wychowawcze z iem lub psychologiem, warsztaty dla uczniów. f) Praca nad eliminowaniem z języka uczniów wulgaryzmów. g) Wspólne dyżury nauczycieli i uczniów w czasie przerw. Pogadanki Warsztaty Spotkania (raz w roku) Pogadanki Wzbogacanie języka Krzewienie kultury żywego słowa Konkursy Forum dyskusyjne plansze na korytarzu, gazetki szkolne Spotkania z rodzicami (przez cały rok) Dyżury Zabawy ruchowe (cały rok) wice uczniowie wszyscy pracownicy szkoły rodzice uczniowie klas VI Notatki Publikacje w gazetce szkolnej; Zapisy na planszach Plan dyżurów; Ankieta wśród uczniów h) Tablica norm i zasad obowiązujących w szkole, skrzynka problemów,próśb i życzeń uczniów w stosunku do innych. Zapisy uczniów Spis obowiązujących w szkole zasad. uczniowie Analiza treści zapisów Wnioski i propozycje działań

4 i) Stworzenie i stosowanie w sytuacji tego wymagającej procedur postępowania wobec uczniów agresywnych. Procedury postępowania (w ciągu roku szkolnego) wice Spis procedur j) Stworzenie i stosowanie w sytuacji tego wymagającej procedury NK Procedury NK wice Zapis procedur 3. Profilaktyka uzależnień. Zadania a) Uzupełnienie biblioteczki poświęconej profilaktyce uzależnień Metody realizacji (terminy) Zamieszczenie w bibliotece artykułów i materiałów dydaktycznych na temat profilaktyki uzależnień Osoby odpowiedzialne bibliotekarz szkolny Ewaluacja Artykuły i materiały w bibliotece b) Edukacja uczniów w zakresie zagadnień związanych z zapobieganiem uzależnieniom Lekcje wychowawcze, lekcje przyrody, zajęcia do życia w rodzinie na temat uzależnień Udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych i imprezach plenerowych Konkursy artystyczne Warsztaty, przyrody, do życia w rodzinie c) Zapoznanie z zagrożeniami internetowymi, poznanie zasad zachowania bezpieczeństwa w Internecie Zajęcia komputerowe i lekcje wychowawcze Informacje dla rodziców zamieszczone na stronie szkoły. informatyki

5 d) Uczenie racjonalnego wykorzystania czasu wolnego Organizowanie wyjazdów na basen i lodowisko Zajęcia rekreacyjnosportowe podnoszące sprawność fizyczną Udział w imprezach sportowych i konkursach poza szkołą i gminą Rozwijanie zainteresowań na zajęciach poza Materiały zamieszczone w bibliotece szkolnej Zdjęcia i gazetki ścienne e) prelekcje, warsztaty dla rodziców poświęcone uzalężnieniom Spotkania ogólne z udziałem specjalistów, warsztaty wice 4. Rozwijanie umiejętności społecznych uczniów. a) Edukacja uczniów w zakresie rozwijania umiejętności społecznych b) Promowanie prawidłowych postaw i relacji rówieśniczych Lekcje wychowawcze, warsztaty, lekcje przygotowania do życia w rodzinie Pochwały, konkurs na najlepszego kolegę/koleżankę wice wice c) Kształtowanie pożądanych postaw społecznych wobec Udział w imprezach integracyjnych Angażowanie uczniów w akcje charytatywne wice

6 osób niepełnosprawnych Rozwijanie empatii, szacunku dla drugiego człowieka II OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA FIZYCZNEGO 1. Profilaktyka wad postawy. Zadania a) Uzupełnienie biblioteczki poświęconej profilaktyce b) Szkolenia Rady Pedagogicznej na temat profilaktyki wad postawy Metody realizacji (terminy) Zamieszczenie w bibliotece artykułów np.: Profilaktyka wad postawy Zestaw gier i zabaw z akcentem na gimnastykę korekcyjną w kl. I-III (w II semestrze roku szkolnego) Wykład dla nauczycieli prowadzony przez nauczyciela fizycznego Konsultacje z lekarzem odpowiedzialnym za stan zdrowia uczniów naszej szkoły (w I semestrze roku szkolnego) Osoby odpowiedzialne bibliotekarz nauczyciel Ewaluacja Artykuły i materiały w bibliotece Protokół ze spotkania Rady Pedagogicznej c) Szkolenie dla rodziców na temat profilaktyki wad postawy Lekcje otwarte z udziałem rodziców Wywiadówka na temat gimnastyki korekcyjnej Ulotki z materiałami pomocniczymi dotyczącymi profilaktyki wad postawy (raz w roku) Materiały zamieszczone w bibliotece szkolnej

7 d) Zwiększanie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży e) Troska o prawidłową postawę Utworzenie sekcji tenisa ziemnego Turystyka rowerowa z uwzględnieniem zasad bezpiecznego poruszania się pieszego i rowerzysty Zajęcia na basenie (zgodnie z harmonogramem) Gimnastyka śródlekcyjna Ćwiczenia i zabawy ruchowe na długiej przerwie Turnusy rehabilitacyjne dla uczniów klas IV Pogadanki na temat prawidłowego odżywiania się i problemów wynikających z nadwagi Sprawdzanie wagi tornistrów szkolnych utworzenie listy przedmiotów zbędnych (w ciągu całego roku szkolnego) kl. IV przyrody zajęć; Notatki z działalności Obserwacja i wnioski na podsumowani u roku szkolnego Karty wypisu i diagnozy przekazane Rodzicom 2. Rozwijanie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy a) Szkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy b) Szkolenie uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy warsztaty Warsztaty, szkolne gazetki wych. fizycznego wych. fizycznego Protokół ze spotkania Rady Pedagogicznej

8 3. Promowanie zdrowego stylu życia. a) Edukacja uczniów w zakresie prawidłowego odżywiania się Warsztaty Pogadanki Lekcje przyrody Gazetki zajęć b) Udział w akcjach promujących zdrowe odżywianie Akcje typu: warzywa i owoce, mleko w szkole wice Notatki z działalności c) Profilaktyka chorób krążenia d) Zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu Warsztaty Pogadanki Lekcje przyrody Gazetki Zajęcia pozalekcyjne wych. fizycznego przyrody Wychowawcy zajęć zajęć Program profilaktyki jest realizowany cyklicznie i spiralnie. Zatwierdzony r.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 I. Cel nadrzędny oddziaływań: Działanie w kierunku zachowania bezpieczeństwa w szkole. Cele główne 1. Przeciwdziałanie agresji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy:

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy: PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół nr 117 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie Oparty na Rządowym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PROFILAKTYKI: CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA UCZNIOWSKIEGO:

ZAKRES PROFILAKTYKI: CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA UCZNIOWSKIEGO: ZAKRES PROFILAKTYKI: Dyrekcja i nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego podejmują działania mające na celu ochronę ucznia przed zagrożeniami i reagowanie na już zaistniałe. Szeroko pojęta profilaktyka

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE?

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? I. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO Diagnoza środowiska szkolnego została przeprowadzona przez pedagoga, psychologa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY NIEPUBLICZNEJ NIEPŁATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA ORAZ NIEPUBLICZNEGO NIEPŁATNEGO GIMNAZJUM STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA W TARNOWIE 1. Wstęp Program profilaktyczny jest integralną częścią

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2014/2015 Załącznik do uchwały nr 13/2014Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Księżpolu z dnia 15 września 2014 r. Uchwała Rady Rodziców z dnia 17 września 2014 r. Cele: SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 12 im. Noblistów Polskich w Łodzi Aby stad się lepszym, nie musisz czekad na lepszy świat Phil Bosmans 2 TREŚCI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO I. Podstawy prawne II.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE STANDARDY WSKAŹNIKI ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN REALIZACJI EWALUACJA OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE ODPOWIEDZIA LNI 1.Szkoła realizuje program wychowawczy i programy profilaktyki uwzględniający

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki jest ściśle powiązany z działaniami wychowawczymi i edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W CZERSKU GIMNAZJUM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W CZERSKU GIMNAZJUM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W CZERSKU GIMNAZJUM Wytyczne do Szkolnego Programu Profilaktyki na rok szkolny 2014-2015 Zgodnie z wnioskami z ewaluacji wewnętrznej szkoły,

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W DASZEWICACH PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZK. 2014/15. Strona 1 z 6. Wstęp

GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W DASZEWICACH PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZK. 2014/15. Strona 1 z 6. Wstęp Strona 1 z 6 Wstęp Szkolny program profilaktyki to system działań podejmowanych przez szkołę celem promowania zdrowego stylu życia, wspomagania uczniów w rozwoju i realizacji zadań z jakimi przychodzi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA Podstawa prawna - art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (j t. Dz. U z 2004 r. nr 256, poz. 2572) - Rozporządzenie MEN z dnia 15.12.2006 r.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Bezpiecznym być i zdrowo żyć

Bezpiecznym być i zdrowo żyć PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZNA SZKOŁA 2014/2015 Bezpiecznym być i zdrowo żyć I Założenia programu Profilaktyka szkolna jest to proces wspomagania dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi

Bardziej szczegółowo

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE W obliczu istniejących zagrożeń, niezbędne jest zaoferowanie młodzieży pomocy oraz podejmowanie działań

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 Plan pracy szkoły sporządzono z uwzględnieniem: Priorytetów Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku Program realizowany jest w oparciu o następujące podstawy prawne dla działań profilaktycznych w szkołach: 1.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE NA LATA 2013 2018 MISJA SZKOŁY KAŻDE DZIECKO UCZĄCE SIĘ W NASZEJ SZKOLE JEST KIMŚ WYJĄTKOWYM I CHCEMY, ABY TAK SIĘ CZUŁO

Bardziej szczegółowo

Uwagi dot. realizacji Programu PROFILAKTYKA PIERWSZORZĘDOWA 1. Diagnoza stanu

Uwagi dot. realizacji Programu PROFILAKTYKA PIERWSZORZĘDOWA 1. Diagnoza stanu PROGRAM PROFILAKTYKI NR 5/P/2014/2015 DLA KLAS I, II i III rok szkolny 2014/2015 Internet, nowe media, przestrzeń cyfrowa szanse i zagrożenia Program Profilaktyki w Gimnazjum Nr 1 dostosowany jest do potrzeb

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu ŁĄNK do Uchwały Nr 9.2013.2014 ady edagogicznej Szkoły odstawowej nr 77 w oznaniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie programu profilaktyki w Szkole odstawowej nr 77 w oznaniu załącznik nr 13_ do protokołu

Bardziej szczegółowo

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI RAMOWY PLAN ROCZNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI 1. Tworzenie warunków do kreatywności

Bardziej szczegółowo