--tclla^^^c^ /t^vv^4c ^,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "--tclla^^^c^ /t^vv^4c ^,"

Transkrypt

1 co

2

3 --tclla^^^c^ /t^vv^4c ^,

4

5 Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

6

7 BABILON

8 TEGO AUTORA WYDANO PODOTD: 1 UTWÓR SCENICZNY. 2 STUDYA HISTORYCZNE. 2 HISTORYCZNE POWIECI DLA MODZIEY. 3 STUDYA SPOECZNE I HISTORYCZNE. 4 OPOWIADANIA HISTORYCZNE. 4 POWIECI WSPÓCZESNE. 11 POWIECI HISTORYCZNYCH.

9 WACAW GSIOROWSKI (WIESAW SCLAYUS) BABILON OPUS 28 TOM 34 WARSZAWA 1912 NAKAD KASY PRZEZORNOCI 1 POMOCY WARSZAWSKICH POMOCNIKÓW KSIGARSKICH - SKADY GÓWNE W KSIGARNIACH GEBETHNERA I WOLFFA

10 f.prb!973 PftAWA PRZEDRUKÓW, PRZEKADÓW I PRZERÓBEK ZASTRZEONE. DROITS DE TRADUCTION ET DE REPRODUCTION RESERVES POUR TOUS LES PAYS. ALL RIGHTS RESERVED. 2>C 33 &n

11 SPIS ROZDZIAÓW. Sfr. MIARA WTOREGO BABILONU 1 I. W OTCHANI INDYWIDUALIZMU.. 5 Urok, o którym si nie mówi. Portugalczyk we Lwowie. Francya i cudzoziemcy. Narodziny jego ziemi. zoci i jej cicha konsekwencya. Inny rodzaj cudzoziemców. Szturm do spoeczestwa francuskiego. O polskim poecie i Gdzie penia potpienia. Na mod Babilonu. Tajemnica duszy francuskiej. Indywidualizm i jego zachanno. II. RZUT OGÓLNY 19 Sia twórcza Francyi i jej nieznana potga. Prno, rzutko, baczno spoeczna i polityczna. W pogoni za socami. Narody, które nie bdz. róda mylnych o Francyi wyobrae. Rewolucyonista na trybunie deputowanych. Osabienie rónic partyjnych. Wywrotowcy u wadzy. Arystokratyzm wrodzony i dno do równoci. Hierarchje i tytuy. Czy powróci, co mino. III. TRZECIA RZECZPOSPOLITA W LICZ- BACH 33 Skala porównawcza. Obszar i ludno. Sprawno polityki zewntrznej. Kolonje i nowe jej zdobycze. Polityka wewntrzna. Dug pastwowy i liczby budetów. Odwrotna strona wydatków. Stan owiaty, jego cyfry i prdy. Dobroczynno publiczna i wzajemna pomoc. Fi-

12 nanse. Wywóz i przywóz. Renta. Koleje, ruch adunkowy statków, produkcya. Byt jednostek. Kasy oszczdnoci. Sukcesye i donacye. Wynagrodzenie za prac. Konsumcya, dobrobyt i zdrowotno. Wnioski. IV. PSYCHOLOGIA PRACY 57 Warunki klimatyczne i bogactwa przyrodzone. Ograniczona wdziczno ziemi. Utrudniona wytwórczo i stawianie czoa walce ze wspózawodnictwem. Naturalny obroca przemysu francu- Ogrodnik. Umiowanie pracy. Roz- skiego. waga przy wyborze zawodów. Kres pracy, francuzkiej i idea kresu. Rezultaty. Ilo dni pracy, jej wydajno; odpoczynek witeczny. Praca nieoficyalna. Wymagania cilebodawcy. Rzutko i wielostronno pracowników. Organizacya pracy i bezrobocia. Gdzie zasadnicza moc pracy Fracuzów. V. NORMY MORALNOCI 77 Zasuga literatury. Ostrzeenia Micieleta i ich bezsilno. Nastpstwa. ywe wiadectwa. Pomiszanie dwóch rónych norm moralnoci. We Francyi wszystko wolno cudzoziemcom. Statystyka kryminalna, w stosunku do tych ostatnich. Arkadya midzynarodowego konglomeratu. import zagranicy i przemytnictwo mniej szlachetnych upodoba. Podanie sensacyi. Figle przedsibiorczoci. Liczba cudzoziemców, zalety y- wiou napywowego. Zapytania. VI. RODZINA 93 Pierwsze wraenia. Pogld francuzów na lub i maestwo. Realizm. Kobieta francuzka. Jej charakter i jej wymagania. Co wnosi mowi. Gospodarstwo. Suba domowa. Przeciwiestwo niemki i nie tylko niemki, Praca francuzek. Jej dorobek i tre. Definicya. M-

13 czyzna. Kult dla kobiety. M. Wiaroomstwo. Rozwody i onatych i matek. Wtpliwoci. separacye. Rozwizo VII. OJCOWIE I DZIECI 115 Stosunek dzieci do rodziców i jego podstawy. Dwie róne swobody. Wychowanie dziewczt. Wadza rodzicielska i jej potga. Opieka nad maoletnimi i wraliwo opinii na krzywd dzieci. Chyba sentymentalizm. Ograniczenie liczby potomstwa. Klska wyludnienia i jej obrachunek. Rezultaty. Warunki ekonomiczne. Prawo cywilizacyi. Dwie przyczyny. Warunki, sprzyjajce mnoeniu si ludnoci. Istota zbrodniczoci i rodki, niweczce czy podporzdkujce podno woli jednostek. Dzieci nieprawe. Noworodki nieywe. Statystyka kryminalna. Uwolniona morderczyni. Europa. Zestawienie. Jakie i komu grozi niebezpieczestwo. VIU. BEZBONO Rzut historyczny. Polityka królów. Pierwsze starcie ludu z Rzymem i rewolucya. Powrotna fala. Dalszy cig tej samej polityki. Trzecia Rzeczpospolita i Watykan. Minowa walka. Duchowiestwo francuskie. Rampolla i Merry del Val. Zerwanie. Prawo o rozdziale Kocioa z pastwem. Istota sumienia religijnego Francyi. Walka o szko. Ostatnie wypadki. Dzisiejsza bezbono Francuzów. IX KRÓLEWITA RZECZYPOSPOLITEJ. ywio rzdzcy. Potga kóek machiny pastwowej. Niepoczeni dygnitarze. Koncepty snobizmu europejskiego. Droga na szczyty. Delcasse i jemu podobni. Parlament Wikszo rzdzca. Opozycya i jej nastrój. Duch parlamentu, jego czujno. Rangi i szewrony. Uposaenie dostojników. Prezydent, ministrowie,

14 senatorowie i deputowani. Udrka posów. Kamera dowiadczalna. Królewita Rzeczypospolitej. Clemenceau. Nieznana gdzieindziej zaleta. Cze dla Cincinatów. X CNOTY, O KTÓRYCH SI NIE MÓWI 219 Legalno i jej kierunek. Zaufanie do przedstawicieli wadzy. Francuski policyant i francuskie habeas corpus". Wykad kodeksu. Wyrok bezwyznaniowców. Dreyfussyada. Probierz sumienia. Gniew narodu. Mury gwardyi narodowej. Prawa protestu. W godzinie klski. Powód i wyrok globtrottera". Karno i jej ceciy. Podatki. miecie Parya. Tum. Dwa przystanki tramwayowe. Czternasty lipca. Wobec widma wojny. Od lat czterdziestu. Warunki zgody. Czemu nie uderzyli dotd? Odwrót przed karnoci. Puste liczby. Cnoty, o których si nie mówi. XI WIDMA ANARCHII. Zamt wyobrae i WielkiegoWschoduFrancyi. Rzutwstecz. Marya Antonina o massonach. Pogld Konwentu na pionierów Wielkiej Rewolucyi. Za cesarstwa. Zasady wolnomularstwa francuskiego i jego stosunek do religii a dalej do ustroju republikaskiego. 245 jedyny punkt wyjcia. Rka Francyi. Wzajemno rzdu. Freycinet i Carnot. Symbol trójkta i liczby 33. Architektura massoskich stopni. Definicye. Bonapartyzm i napoleonizm. - Konkurs Le Petit Parisien'a. Dziedzice i ich rodowód. Przebudzenie si lewka. Hrabia Chambord i Hrabia Parya. Proces Orleanów i jego moralne nastpstwa. Filip yil i nowa era. Kamloci króla i ich rozgoryczenie. Bankructwo Brak czowieka. Naundorffici. Imi spodziewa. Pobaliwo wadzy. strejków. Rewolucya sccyalna. Apostoowie Na^progu^walki. Widma. anarchizmu.

15 XII OBYCZAJE I NIEOBYCZAJE 283 Rado ycia. Francuskie bon enfant", Mimi", Toutout" i Cocotte". Król naród. Ferrer i Bleriot. Kwiat i piosnka. Jourfixe jemioy. atwowierno i kredyt. Raj kamieniczników. Waciwoci iandlu stragany. Uczciwi znalazcy. Nikczemna suba. Pogld na janiepanów. Przegródka sprawiedliwoci. Nie sypianie w domu. Prawo zegarka. Nieco o kuchni. Wytyczne gocinnoci. Zamiowanie do wsteczek. Legja Honorowa. Prasa. Jej ducli i nastrój. Publicite. Pogo za sensacy. XIII BABILON 321 BIBLIOGRAFIA 327

16

17 Ludziom dobrej woli... powicam. Miara wtórego Babilonu ju si dopenia. Francya wspóczesna, ta zwyrodniaa, stoczona do rdzenia, urgajca prawom boskim i ludzkim, Francya, dobiega nareszcie kresu. Jeszcze jeden moment przeomowy i gniazdo bezadu, spronoci, rojowisko bezboników legnie w gruzach swych siedmiu grzechów gównych, na przykad caej ludzkoci, na chwa wszelkiej cnoty spoecznej i politycznej. A gdyby nawet tego momentu przeomowego zabrako Francyi, gdyby wyrok losu postanowi oszczdzi nowoytnej Sodomie krwawych un ognia niebieskiego, to niechybnie czeka j, jeno okrutniejsze od zgonu gwatownego, konanie, konanie powolne, idce z bezpodnoci, z naduy, z wyuzdania, ze sponiewierania rodziny, z pohabienia najwitszych uczu, ze zgnilizny moralnej, z anarchii. Konanie to bodaj nawet e si zaczo... Niechybnie! Co dnia id wieci z Babilonu, wieci zowrogie, straszne, cinajce krew w yach prawego Babilon. 1

18 obywatela Europy. Wieci, które, i dla gobich serc, musz by dokumentem, e nadszed pocztek koca... Tak, bo i te byski, sane przez Francy dzisiejsz mrokom wiedzy, s tylko byskami gasncej lampy; i owo bogactwo trzeciej Rzeczypospolitej i ta caego jej ludu wyrafinowana przezorno jest znów tylko dowodem chciwoci, materyalizmu, lichwiarstwa, umiowania zotego cielca, zaprzepaszczenia ideaów. Czego bowiem podotd nie zniweczyo zepsucie to ginie w otchani sobkostwa, w pogoni za kur Henryka IV., w dorobkiewiczostwie, w nikczemnym komforcie wasnego kurnika". Napróno szukam we Francyi takich, coby czuli za miliony. Nie ma ich i niema tych miljonów, któreby chciay czu"... Historya si powtarza. Nie tylko ludzie si przeywaj ale i narody". Francya, zapewne, pooya zasugi". I owszem, trzeba odda jej sprawiedliwo. Ale có, pastwo Rzymskie dokonao wicej i pado"... Dzieje pouczaj, jak rozpoznawa miertelne konwulsye, skazanych na zagad, ludów. Sekcye tak potnych trupów, jak Wenecya, Bizancyum, Persya, Egipt, Assyrya uzbroiy mdrców w niezawodne dalekowidze. Gwiazda zachodu blednie. Na firmamencie cywilizacyi europejskiej, albo soce niemieckie bero wemie tymczasem, albo wschód odrazu zapali zorz nowych myli, tczowem wiatem swej bezporednioci" ca ogarnie ludzko...

19 Górze Babilonowi! Policzone s dni nieprawoci jego! Te ponure wróby s lichem odbiciem opinii, wygaszanych co dnia o Francyi wspóczesnej i wygaszanych z równym zapaem w Berlinie, jak i w Wiedniu, Rzymie, Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Kopenhadze, Petersburgu, a nawet i w Paryu... Opinie te bywaj ani goosownemi ani wrogiem! narodowi francuskiemu. Przeciwnie, a nadto czsto brzmi w nich struny alu, a nadto czsto smtek przesanek do dawnej mocy i chway gallijskiej przyjazn dwiczy nut... Lecz có, kiedy fakty niezaprzeczone", nie zbite ze róde" poczerpnite, mówi same za siebie. Lecz có, kiedy wiadectwa kroci podróników, którzy do Babilonu dotarli, zgadzaj si co do joty, kiedy tysice sprawiedliwych Francuzów wzywa miljony wspóbraci do opamitania... Niezawodnie, Francya wspóczesna ma i swoich obroców! Ma ich, bo i dom gry i dom rozpusty posiada takich, którzy z niego si ywi, z niego si tucz, bo i pokrzywa ma swego pasoyta, bo s prostacy, których wzrok nie siga poza blichtr kultury, bo s, których powonienie zamaro nawet dla najostrzejszych wyziewów, którym dza nasycenia jest caem wyznaniem wiary spoecznej.

20 Zgódmy si bezkrytycznie na te szanowne racye. Niech i tym razem tryumfuje wytarty trojak opinii, niech i tym razem prawda bdzie towarzyszk wikszoci. Wic Francya chyli si do upadku, ostatnie dni przeywa. Idmy si jej przyjrze zwizka, idmy do Babilonu, do jego, toczcego pian rozkadu, serca... Idmy zimni, obojtni, skupieni, idmy oglda konwulsye przedmiertne odchodzcego ludu. idmy w jego skurczach, w jego szale trupim, szuka dla siebie drogowskazów, przestróg. Idmy, nie sromajc si ani cyfr, ani mtów, ani warsztatów, ani salonów, ani chat ani zamków, ani szynkowni ani szkó, ani kocioów ani massoskich ló, ani oaz moralnoci, ani jaski zgorszenia. Idmy, chronic si jedynie uprzedze, chronic si gry wyrazów i, niebezpieczniejszej od nich, gry myli... Idmy nie dowodzi, lecz stwierdza nie przekonywa, lecz oglda.

21 w OTCHANI INDYWIDUALIZMU. Urok, o którym si nie mówi. Portugalczyk we Lwowie. Francya i cudzoziemcy. Narodziny zoci i jej cicha konsekwencya. Inny rodzaj cudzoziemców. Szturm do spoeczestwa francuskiego. O polskim poecie i jego ziemi. - Gdzie penia potpienia. Na mod Babilonu. Tajemnica duszy francuskiej. Indywidualizm i jego zachanno.

22

23 Podróe, pobyt w obcych krajach, krom wszelkich sawionych korzyci, przyjemnoci, uciech i zalet maj jeszcze urok, o którym si nie mówi, a który nawet dla skromnych dusz posiada nielada warto. Urok ten nazwa by mona poczuciem swej niezwykoci... Bo mio jest powiedzie w danym momencie: w Londynie jest tak i tak w Drenie widziaem to i to. A milej stokro, gdy, wraz ze wspomnieniem o stolicy Anglii lub Saksonii, cz si dzieje tych nieskoczonych dowodów zaciekawienia, którego byo si bohaterem tam, w Anglii lub tam, w Saksonii. W tej mierze, prawie na caym wiecie, jednaki panuje obyczaj. Cudzoziemiec jest przedmiotem szczególniejszej uwagi, przyznaje mu si bezkrytycznie wyszo, jako istocie stojcej ponad powszednioci miejscowego ycia. Cudzoziemca wyzyskuje si czsto, na gocicach turystyki, ale go si szanuje i wyrónia zawsze. Dopiero, gdy cudzoziemiec z odlegego pochodzi kraju. Dopiero, gdy w Kadyksie mówi si skromnie Nie panie, jestem Polakiem z pod Warszawy!" Dopiero, gdy we Lwowie usyszy si Jestem Portugalczykiem". Wówczas wie o Polaku czy Portugalczyku obiega lotem byska-

24 8 wicy miasto, wówczas zainteresowaniu daje wyraz i prasa, i tumy gapiów na spacerach i strzeliste spojrzenia dam. Wówczas, szmer zdumienia wita co i^roku wdrowca. Wówczas i czek ubogi ducliem, zero wasnego spoeczestwa, urasta na posa narodu. A ile jeszcze zyskuj ludzie, majcy pod rk zdecydowany tytu, rang pracy, godno, gdy do zaciekawienia przybywaj im i honory i hody zgoa wyrane. Wielkie zbiorowiska ludzkie, otrzaskane z cudzoziemcami, mniej nimi si zajmuj, lecz zajmuj zawsze. Zawsze na Ryngach" wiedeskich i na Friedrichstrasse" berliskiej i na londyskiej Picadylly" cudzoziemiec czuje, e jest kim i kim niepospolitym... Tak dzieje si prawie na caym obszarze Europy, za wyjtkiem jej stolicy, za wyjtkiem Parya, a dalej i Francyi. Tu nie masz miejsca dla niezwykoci, tu najbardziej pstry i rónojzyczny adunek pocigu w jednej chwili jest rzuconym w odmt mrowiska Babilonu i pochonitym przeze. Tu ani legion turbanów marokaskich, ani bataljon chiskich kaftanów nie zmieni barwy ulicznego tumu. Tu wszystko, co usiuje wyama si z jego ram, budzi nieufno, budzi najwyej umiech pobaania. Cudzoziemiec nie zdaje sobie na razie sprawy z pochonicia, któremu uleg. Zwiedza miasto, wydeptuje utarte szlaki i czuje nadewszystko, e jest midzynarodowym gapiem i gapiem, który kry w zagrodzie, wypenionej takimi samymi, jak on, ga-

25 piami. Nastpnie postrzega, e nikt nim si nie zajmuje, nie interesuje. e ani jego stopie naui<owy, ani dekadencki krawat, ani hrabiowska korona, ani lwia czupryna artysty nie wywieraj wraenia, e obecno jego w najndzniejszym szynku jest równie bez protestu przyjt, jak i obecno w najzbytkowniejszej restauracyi, e z t sam zimn krwi zagarnito mu piciusetfrankowy banknot, jak wytartego franka, e jego, na wag zota, opacony samochód jest jednym z tysica nienajwspanialszych w lasku Buloskim, e on, dygnitarz, dostojnik, magnat, bywa tylko»mon pnnce«ale dla ulicznika, który nastrcza mu si przed teatrem z zawoaniem doroki. 1 cudzoziemca ogarnia, niepojta dla niego samego, zo. Wzrok jego bezwiednie uzbraja si w krytyczne rzuty. Usiuje gani, znajdywa braki, niedostatki. Wypomina Berlin, Wiede, konstatuje, e Pary niema pojcia o tem, co w Petersburgu istnieje od wieków. Domaga si raptem papryki, makaronu z parmezanem i nie pojmuje, e nikt nie myli uszanowa jego wykadu o blinach, zrazach, sznyclach, karnoci niemieckiej, austryackim tytuniu lub serbskiej liwowicy... Równoczenie bogactwo, ogrom ycia, pulsujcego w arteryach Parya, przygnbia cudzoziemca, wypomina mu ubóstwo wasnego spoeczestwa i budzi zawi guch i skania do porówna i wykrzykników odruchowych, w rodzaju ale... ale katedry Kiloskiej nie ma nad Sekwan i Wawelu nie ma i wiey pizaskiej take niema"...

26 10 Lecz te wykrzykniki nie zdolne s adnego z cudzoziemców ocali przed zalewem fali ludzkiej, która go unosi, niby jedn z miljona swoich kropel. Dopiero, gdy pocig ruszy z cudzoziemcem ku granicy, dopiero ten odzyskuje swoj ja, swoj niezwyko i, w przedziale wagonu, znajduje echo przyjazne dla uwag krytycznych, dla narzeka... które zreszt wcale nie umniejszaj jego ochoty do odwiedzenia ponownego Babilonu. Uczuciom tym, w daleko silniejszym stopniu, ulegaj ci, którzy zjedaj do Francyi, a w szczególnoci do Parya, dla studyów, pracy, karyery, duszego pobytu. Ci naturalnie poczytuj sobie za obowizek dotrze do Francuzów, rozgada si z nimi, przekona ich o swych talentach, zdolnociach, zamiarach, spoecznych prawach. Maj, przypumy, listy polecajce, maj nici. Zaywaj ich i s olnieni, oczarowani. Przyjto ich wszdzie uprzejmie, powinszowano wietnej znajomoci jzyka, wysuchano cierpliwie i poegnano. Wzy zostay zadziegnite odrazu, bez mitrgi, bez trudu. Teraz byle je zacisn, wzmocni. Mija rok, dwa, sze i wzy cigle trwaj w stadyum pierwszego spotkania, ani jednego tonu wicej, ani jednej uprzejmoci mniej... Tak samo w y- ciu artystycznem, tak samo w towarzyskiem obcowaniu i w stosunkach kupieckich. Osiadych we Francyi cudzoziemców ogarnia pasya. Za wszelk cen szturmuj do bram spoeczestwa francuskiego, wdzieraj si do i, w chwili, gdy ju sami uwaaj si za paryanów, gdy skwi-

27 towali ze swej odrbnoci, gdy mniemaj by u i<resu, spotyka ich grzeczna odprawa... I wówczas, ci, osiadli w Paryu, cudzoziemcy chc z nim zerwa, porzuci go, otrzsn prochy z nóg swoich na zadoi<umentowanie óci, która im serce porze. Daremnie, ten sam Pary, któremu zorzeczyh' co dnia, wizi ich, przykuwa, ta sama Francya, któr co godzina poniewierali, staje im si drug ojczyzn, mniej moe ukochan, lecz dla bytowania milsz, janiejsz, przestronniejsz. To ocknienie ucisza bunt dotychczasowy i skania spoeczestwo francuskie do uchylenia pokonanemu swych zawór. Ale na to lat trzeba, bo trzeba lat, aby umie z Francuzem si rozmówi. Siedemdziesit pi procent cudzoziemców, przebywajcych na ziemi francuskiej, nienawidzi spotwarza, Francy i znie^nie moe tych dwudziestupiciu procent swoich wasnych pobratymców, którzy w najlepszej yj z ni harmonii. Inaczej podobno by nie moe. Przyjrzyjmy si, powszedniemu obrazkowi. Zjecha do Parya poeta, przypumy, e Polak, naprzykad, takiemu zjecha ju z imieniem, zdobytem gromami, rzuconemi spoeczestwu, które kocha si w gromach, zjecha na ogarnicie orlim spojrzeniem duszy Babilonu. Przyjazdu poety nikt nie zauway, nikt go nie spostrzeg, krom garci rodaków, którzy witaj go w szynku pogard dla wszystkiego co francuzkie... Poeta jest natur niezalen. Zby milczeniem rodaków pomstujcych i ruszy do tych, którzy tu si zadomowili i ruszy do Francuzów po drodze. 11

28 12 Lecz i tu i tam jednakie spotyka go przyjcie... Poeta ma dramat pod rk, bajeczny, ma zatrzsienie pomysów, ma w piersiach, cho wtych, potg rzeczy", o których Francuzom si nie nio... Spotyka go obojtno, grzeczna, delikatna, ale obojtno. Nikt nie myli w niego uwierzy, nikt nie troszczy si o gbi jego wiatopogldu, nikt nie próbuje wnika w istot jego prometeuszowych zapaów. Poeta zaciska zby, zgrzyta, i wraca do szynku. Tu jedynie znajduje bratnie umysy, tu go rozumi, tu wtóruj, tu, nad szklank absyntu, spotyka jedynego godnego Francuza. On jeden jedyny czuje, on wielki, on jeden nie buruj, nie zanikajcy w tuszczu dorobkiewicz. On i ten malarz, plwajcy na jury" francuzkich wystaw i ten rzebiarz, który na to ma pod rk jednego Rodina, aby o reszcie" rzeby francuzkiej mówi plwocinami, i ten wynalazca genialny, a nieuznany. Poeta jednak umie mówi! I jak jeszcze... I mówi! Ze szczytu francuzkiego Panteonu, z góry Montmartru widzi jeno to, co obejmuje... Wic pomniki przeszoci i szynki, szynki i literatur, sztuk i znów szynki... A dalej widzi tylko swego hotelarzawyzyskiwacza, lokaja-nieuka i prostytutk... Widzi tylko to, co mu Babilon oglda pozwala. 1 ziemia polska sucha zwierze duszy gniewnej sucha, dziwi si, oponowa nie mie! Francya jest strupiesza, guch, zastyg piersi". Francya jest dniem wczorajszym a ziemia polska jutrem i dniem dzisiejszym!"... Bo ziemia

29 polska ma czyst poezy" i, midzy innymi, poet, który do niej wanie przemawia Ziemia polska ma na ustach niemiae pytanie, e czsto przecie ten sam poeta, miast jej rado ycia nie, krzepi dziea swoje wypenia zbrodni, cudzoóztwem, mietnikiem. e czsto ten sam poeta spotwarzy lud polski, bo z chat i dworków da jeno to, co jest chat tych i dworków pomiotem! Wic skde naraz racya poety, e t, potworami wypenion, ziemi czeka przyszo, e te mizerne serca dzisiejsze polskie stoj ponad francuzkiemi, e to skoatane, skócone spoeczestwo ma moc nad mocami Babilonu? Lecz ziemie polskie nie wymawiaj tego pytania. Wol uud, wol pych zgodniaego hidalga i otulaj si skwapliwie dziurawym paszczem dumy przemonej. Umiechem pogardy egna taki poeta Francy i wraca do kraju na to, aby ni o ponownej wyprawie do tych burujów bezdusznych, nie czujcych, nie umiejcych czu za miljony"... Na szczcie dla ziemi polskiej podobni poeci nie s bynajmniej jej wycznym produktem. Przeciwnie, Polacy, dogryzajcy jeszcze szcztków romaskiej kultury, a pretendujcy, nie wiadomo z jakiej racyi, do miana Francuzów pónocy", bywaj wyjtkowo askawymi w sdach o Francyi. Wyroki o niej tam bowiem peni potpienia sigaj, gdzie Francya razi przybysza nie tylko odrbn kultur ale i ustrojem politycznym, i budow machiny rzdzcej, i brakiem wygldu militarnego i tego wszyst- 13

30 14 kiego, co gdzieindziej jest co kroi<u znakiem wadzy, rangi, potgi i przywilejów, co gdzieindziej trzyma na wodzy kady ruch przechodnia uh*cznego, gdzie Francya razi brakiem tej gbi postpu berliskiego, który jeno dworskim samochodom zachowuje przywilej trbienia trójtonowym sygnaem, niewolc samochody zwykych miertelników do beczenia jednotonowego. Tu poczyna si i walka ukryta i ch ponienia Francyi, zbagatelizowania, zamienia, wyprzedzenia Babilonu. I dzieje si rzecz niesychana, niepojta. Ów zdemoralizowany, zbutwiay Pary, owa padajca w gruzy Francya staje si co chwila wyroczni, co moment pierwowzorem, co kroku probieem. Nadsprejska stolica wyta wszystkie siy, aby w swych murach dwign cho skrawek Parya, nie masz na starym kontynencie miasta cywilizowanego, któremuby si nie niy kontury wspóczesnego Babilonu! Wszak nie tylko Albion-wielkolud, lecz i Medyolan i Kopenhaga roj o osigniciu skali, czaru, który by pozwala im mierzy si z gniazdem zepsucia, z departamentem niszej Sekwany! I miasta europejskie przecigaj si w naladowaniu Parya, w przyjmowaniu jego urzdze, inowacyi a nawet w potgowaniu ich. Buduj koleje podziemne, zaprowadzaj samochody, omnibusy z imperiaami", stawi pomniki, uki tryumfalne, dorokarzy stroj take w biae cylindry, maj swoje Louvre'y, swoje Wersale, swoje pola Marsowe, swoje opery, jeszcze wspanialsze muzea i podotd urokowi Babilonu nastarczy nie mog.

31 Tajemnica uroku tego jest 15 tajemnic duszy francuzkiej jest tajemnic jej potgi, jej samodzielnoci, jej niezalenoci, jej indywidualnoci. Francuz od wieków nawyk tylko wasnym siom ufa, samemu zdobywa, na nikogo si nie oglda, broni si przed tem, co nie swoje, co obce, co nie w jego sercu poczte. Francuz wie, e tym zachodem Europy, który jej soce nowoytnej cywilizacyi rozpali, on by i on jest podotd, e obowizkiem jego jest promieniowa, dawa a nie bra. 1 Francuz z tem przekonaniem, z t wiar, z t, jeeli kto woli, zarozumiaoci tak si zrós, zy, e ta staa si czstk jego mózgu, jego nierozdzieln jani, jego pancerzem, przed kadem uderzeniem geniuszu, talentu, pracy czy wogóle kultury cudzoziemskiej. To uksztatowanie si indywidualizmu francuzkiego mona przypisa nie tylko historyi Francyi, nie tylko spadkowi, wzitemu po Rzymianach, ale i klimatowi i przymiotom naturalnym ziemi i jej pooeniu geograficznemu. Lecz nie o rodowód idzie, jeno o stwierdzenie, e wieki urobiy wspóczesn dusz francuzk, e negacya ryczatowa cudzoziemczyzny jest dzi naturalnym odruchem Francuza. dlatego Pogodny, jasny, logiczny, bystry, jego umys nie pozosta nie wzruszonym na mgy wietlane filozofów niemieckich, eby wiadomie chcia ich lekceway, ale e ich nie rozumia, e najjaniejszych mgie nawyk unika. Nie dlatego Francya ledwie na kurtuazyjny komplement zdobywa si dla

32 16 Ibsena, eby nie moga znie wielkoci norwegskiego pisarza, jeno dlatego, e wasne jej niebo nie posiada równie oowianych chmur. Zdarza si niekiedy, e Francya da si unie entuzyazmowi dla imienia lub hasa cudzoziemskiego. Trwa to krótko atoli. Odda sprawiedliwo, uchyli pióropusza i wraca do wasnej brony, do wasnego puga, nie poraona obcym wpywem, niezalena dla swej dalszej pracy twórczej. Tak byo przed kilku laty z Tostojem, który przyby nad Sekwan z Dostojewskim wraz z nowemi zawoaniami politycznemi. Francya z zapaem powitaa dziea tych pisarzów, przeczytaa je i raz jeszcze si przekonaa, e te mroki cudze nie poywi jej, nie dwign jej natchnienia, nie pokrzepi jej serca, e to chora strawa potpieców, barbarzyców, a nie nektar atteczyków. Francya jest otchani dla wszystkiego, co nie francuzkie, co nie dostrojone, nie zlane z jej wasnem pojciem. adnej i dla nikogo litoci, adnego zmiowania. Cudzoziemcom wszechludzkiej zasugi Francya hod skada ostatnia i jeszcze czstokro broni im wstpu w swoje progi, wypdza, odprawia. A jeeli sprzyja im to chyba tym, którym ma prawo powiedzie z mego ona wzie moc swoj, mojej cywilizacyi, mojemu rodowisku winiene sw wielko, przybrany mój synu. Zachanno francuzka bynajmniej nie ogranicza si na umysowym ruchu, zachanno ta jest cech, cnot, czy stron ujemn, caego ludu francuzkiego, caej ziemi. Nie tylko dla inteligenta, lecz i dla pro-

33 staka, co zagraniczne, co obce, co cudzoziemskie, to ze, to nisze, to nikczemne, tego naley si strzedz, temu nie wolno zaufa. W tej mierze nawet midzynarodowcy z oddziau Hervego, nawet socyal-rewolucyonici Jauresa nie s askawszymi od prawych potomków Chauvin'a. I tu midzynarodowo zawsze gotowa jest zmiady miaka, który by si way narzuca cudzoziemczyzn. Odporno francuzka jest w tym razie tak nieubagan, e czsto a oburzajc, a fanatyczn, bo krzywdzc i dorobek godny uwagi, bo lekcewac i rzeteln zasug, bo nareszcie niebezpieczn dla samej Francyi... Wszak ten, co pragnie przodowa, musi baczy na innych, musi liczy si z tem, co czyni inni, co wykrywaj inni. Francya niemal odrzuca t zasadnicz przezorno ludów. Ustpuje rzadko i tylko pod gniotem ostatecznoci. Jest to lekcewaenie, zalepiona ignorancya powiedz Niemcy, Anglicy. Nie, to jest wanie moc Francyi, jej tyzna, jej instynkt samozacho^ wawczy, nieodzowny warunek jej wpywu kulturalnego. Kady inny naród mógby, przy tak pojtym indywidualizmie splenie, zgin. Niechybnie, bo gwiazdom, które poyczanem wiatem si ywi od wieków, nie wolno o samodzielnych skrach marzy. Lecz naród, który nawyk wystarcza samemu sobie, który, po za swojemi granicami, nie szuka ani wzorów, ani pikna natury, ani urzdze spoecznych, którego myl umiaa sta si pionierem Babilon. 2 17

34 18 i ludzkoci, który oboczenie ma i przeszo polityczn ja i ekonomiczn niezawiso, a który pracuje bez wytchnienia, pracuje z zapaem taki naród, wyrzekajc si swego indywidualizmu, swej ignorancyi", nie wtpliwie musia by wyrzec si i swego przodownictwa. Francya jest otchani dla cudzoziemczyzny. Francya nie potrzebuje ku temu adnych praw ochronnych, adnych zakazów, adnych murów chiskich. Otworem stoi dla wszystkich. Na kadego przybysza si zgadza, kademu pozwala czyni, co mu si podoba. Nie broni mu ani stowarzysze, ani jzyka, ani stroju odrbnego, ani wasnego sposobu ycia. Ale, gdy ten przybysz do pracy, twórczoci ducha francuzkiego zamierza si wcisn wówczas nie zwalcza go, lecz odtrca, wówczas nie przeladuje go, lecz zbywa umiechem, milczeniem. 1 ten, który ni o podbiciu stolicy wiata, któremu marzyo si zwycistwo nad zwycistwami, zieje pomst. Sprawiedliw pomst. Nie tylko szpady nie chciano z nim skrzyowa, lecz nie zauwaono nawet, rzuconej przeze, rkawicy...

35 RZUT OGÓLNY. Sia twórcza Francyi i jej nieznana potga. Prno, rzutko, baczno spoeczna i polityczna. W pogoni za socami. Narody, które nie bdz. róda mylnych o Francyi wyobrae. Rewolucyonista na trybunie deputowanycli. Osabienie rónic partyjnych. Wywrotowcy u wadzy. Arystokratyzm wrodzony i dno do równoci. Hierarchje i tytuy. Czy powróci, co mino.

36

37 Nie wiele zaiste byaby wart zachanno indywidualizmu francuzkiego, gdyby ten ostatni nie by twórczym, gdyby nie podnieca, nie by przewodni pracy, gdyby na negacyi poprzestawa, gdyby nie dawa Francyi, ocieni, mocy przeszoci i przyszoci. Wiele, niezmiernie wiele, mówi si i pisze o dziejach, które poprzedziy wspóczesn. Trzeci Rzeczpospolit, a które rozegray si na krótkiej, bo nawet nie stuletniej przestrzeni czasu. Ze zgroz wypomina si uny strasznych rewolucyi, terrory motochu ulicznego, ze smtkiem, dla zmiennoci losu, wylicza si abdykacye, niedol wygnaców królewskich i mioci ludu francuzkiego niestao. Czsto rozprawia si o dwudziestoczteroletniej wojnie, któr Francya wioda, jako Konwent, jako Dyrektoryat, jako konsulat i jako pierwsze cesarstwo, czsto liczy si trupy 2800 ofiar, zgilotynowanych na placu Zgody, czsto truchleje si na myl, gdy, podczas grozy pruskiego najazdu, szala potwór wojny domowej, bratobójczej. My te dzieje znamy! Wiemy, i nie masz znaczniejszego a wczorajszego gmachu w Babilonie, którego by nie zbryzgaa miazga krwawa obywatela Francyi. Tu, gdzie kolumna lipcowa, dwiga geniusza

38 22 wolnoci, tu lud paryzki piciami rozbija mury Bastylii. Tu, gdzie wznosi si pomnik marszaka Neya, tu leg on rozstrzelany. Tam, gdzie echo pijanej muzyki chwa spronoci Montmartru, w przekonaniu cudzoziemca, utrwala, tam, na placu Pigalle, krew komunardów rynsztokami pyna, tam, na placu Clichy, marszaek Moncey, ciaami wasnych onierzów, stawi barykady sprzymierzonym wojskom, w roku My znamy te cmentarzyska, na których wre dzisiaj ycie Parya. I my bolejemy, e guchym, pustym komnatom Wersalu brak tych niebiaskich metres, tych uroczych pa La Valliere i Montespan, e sielskiemu poematowi Maryi Antoniny brak, w Maym Trianonie, tej rozemianej, skrzcej si dowcipem, wytwornej gromady dworaków, zabawiajcych si, z królow na czele, w idyll. My wogóle, z Baedekerem w rku, posiadamy niesychan dla kadego zaktka Babilonu, erudycy. Wiemy bez wtpienia wicej od rodowitego Francuza, niby pachol, które, wróciwszy ze szkoy, zdumiewa si, i jego rodzic nie potrafi wyliczy tchem jednym wszystkich wulkanów. Ale, wzamian, nie wiemy nic o potdze, która narodowi francuzkiemu pozwalaa tylokrotnie odradza si z popioów zniszczenia, która tyle mu pozwolia przetrwa bezkarnie, która nigdy nie daa mu rk opuci ani zwtpi o sobie. Bo nie doceniamy dotd potgi indywidualizmu francuzkiego. Bo on, ten zachanny z zalepienia i obskurantyzmem

39 graniczcy, indywidualizm jest tylko tej potgi ludu francuzkiego tajemnic. On to sprawia, e Francuz tylko do pewnego punktu karnoci spoecznej i politycznej daje si prowadzi, e, porwany szaem anarchii, umie si ockn i wróci z manowców na równ drog rozwoju, e, idc naprzód, nie pali za sob mostów tradycyi, e pozwala si usypia, lecz jak czowiek, który zawsze w por obudzi si jest zdolen, e najpierw jest obywatelem kraju, a potem pykiem w masie ludu. Indywidualizm zbroi Francuza w samodzielno, zmusza do zastanowienia, do baczenia, e czyn jednostki way na szali czynu caego spoeczestwa i w imi tego przekonania do czci dla jednostek ale i do nieubaganej dla nich surowoci. Tym przymiotom rozwój Francyi zawdzicza sw zdumiewajc prno. Upadek wadców, luminarzów, przewodników nie powoduje tu nigdy upadku narodu. oysko politycznego i spoecznego ustroju moe tu zaamywa si, zmienia kierunek, lecz biegu ycia nie powstrzyma. Upadek cesarstwa Francuz umie przyj z równie filozoficzn rezygnacy, jak Restauracy Burbonów, powrót Bonapartów lub odrodzenie Rzeczypospolitej. Zapa, uniesienie, entuzjazm Francuza nie sabnie, nie ustaje. Nigdzie ladu tej przepastnej, ponurej rozterki, która odrtwia ludy wschodu, ludy pónocy, za byle mocniejszym podmuchem dziejowej wichury. Le roi est mort i)ive le roi woa Francuz co dnia, co godzina, byle ducha krzepi, byle pdu nie 23

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek cz!"ci motoryzacyjnych nierozerwalnie #$czy si! z parkiem samochodowym, dlatego te% podczas oceny wyników sprzeda%y samochodowych cz!"ci zamiennych nie mo%na

Bardziej szczegółowo

Tytu. Cztery prawdy, których powiniene wiedzie.

Tytu. Cztery prawdy, których powiniene wiedzie. Tytu Cztery prawdy, których powiniene wiedzie. Spis treci Tytu 1 Spis treci 2 1 Potrzebujesz zbawienia 3 2 Sam siebie nie moesz zbawi 3 3 Pan Jezus zatroszczy si o Twoje zbawienie 4 4 Bez Jezusa pójdziesz

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Historia

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Historia Załcznik nr 42 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Historia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

O Królowaniu królowi Cypru fragmenty

O Królowaniu królowi Cypru fragmenty œw. Tomasz z Akwinu* O Królowaniu królowi Cypru fragmenty Rozdzia³ 15: O tym, e pojêcie rz¹dów zaczerpniête zosta³o z rz¹dów boskich 15.1. I jak za³o enia miasta lub królestwa odpowiednio zaczerpniêto

Bardziej szczegółowo

Od autora... 9. Mezopotamia kolebka cywilizacji... 19 Fenicjanie àcznicy mi dzy Bliskim Wschodem a Êwiatem Êródziemnomorskim... 21 Egipt...

Od autora... 9. Mezopotamia kolebka cywilizacji... 19 Fenicjanie àcznicy mi dzy Bliskim Wschodem a Êwiatem Êródziemnomorskim... 21 Egipt... Spis treêci Od autora... 9 Wprowadzenie Poj cie cywilizacji klasycznej... 11 èród a poznania cywilizacji klasycznej... 11 Ramy czasowe cywilizacji klasycznej... 14 Âwiat Êródziemnomorski... 15 I. Kr gi

Bardziej szczegółowo

EP io default website

EP io default website 29-11-2014 Dni Nagrody LUX: debata Gdzie jest widownia? Europejskie filmy i ich publiczno Liczba filmów produkowanych w Europie wzrosa, ale Europejczycy ogldaj gównie filmy amerykaskie i nie wszdzie wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń 1. Chwyć tę dłoń 1. Czy rozmawia z tobą dziś i czy głos twój zna Czy w ciemnościach nocy daje pewność dnia Czy odwiedza czasem cię w toku zajęć twych Czy dłoń Jego leczy czy usuwa grzech Ref. Chwyć tę

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w n auc u e

Jak pomóc dziecku w n auc u e Jak pomóc dziecku w nauce O jakości uczenia i wychowania dzieci decydują: nauczyciele, sami uczniowie i rodzice. Każdy z nich jest tak samo ważny. Jaka jest rola rodziców? Bez ich aktywności edukacja dziecka

Bardziej szczegółowo

Wiersze Pana JANA KUCHTY

Wiersze Pana JANA KUCHTY Słowo wstępne W lutym 2011 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Długosza w Sandomierzu wraz z nauczycielami i uczniami szkół ponadgimnazjalnych, rozpoczęła cykl Spotkań z Poezją. Spotkania odbywają

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO G OSOWAÆ NA PSL?

DLACZEGO WARTO G OSOWAÆ NA PSL? DLACZEGO WARTO G OSOWAÆ NA PSL? 1. Bo jest Stronnictwem politycznym, którego g³ówne idee programowe siêgaj¹ bogatej, nieprzerwanej tradycji ruchu ludowego. Ma za sob¹ najd³u sz¹ spoœród wszystkich polskich

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

72 Beata STACHOWIAK Uniwersytet Miko!aja Kopernika w Toruniu POTRZEBY EDUKACYJNE MIESZKA!CÓW WSI A RYNEK PRACY W SPO"ECZE!STWIE INFORMACYJNYM Pocz"tek XXI wieku dla Polski to czas budowania nowego spo!ecze#stwa,

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 padziernika 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek (Dz. U. z dnia 7 padziernika 2003 r.

z dnia 2 padziernika 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek (Dz. U. z dnia 7 padziernika 2003 r. Dz.U.03.174.1686 2005.01.25 zm. Dz.U.05.4.18 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) ORAZ MINISTRA ZDROWIA 2) z dnia 2 padziernika 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia

Bardziej szczegółowo

Wp!yw spo!eczny. Konformizm. Konformizm. dr Dariusz Rosi!ski

Wp!yw spo!eczny. Konformizm. Konformizm. dr Dariusz Rosi!ski Konformizm Wp!yw spo!eczny dr Dariusz Rosi!ski!zmiana w zachowaniu na skutek rzeczywistego lub wyimaginowanego wp!ywu innych ludzi!ludzie daj" si# z!apa$ w pu!apk# wp!ywu spo!ecznego - w odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24

Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24 Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24 Efezjan 6:10-24 10. W końcu, umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. 11. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

TEST NR 5 OŚWIECENIE

TEST NR 5 OŚWIECENIE TEST NR 5 OŚWIECENIE Tekst nr 1 Eugenie Delacroix [ ] wiodąca lud na barykady Muzeum Luwr Zadanie nr 1(0-1) Jaką ideę symbolizuje kobieta na pierwszym planie obrazu: a) wolność b) liberalizm c) tyranię

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015 Teresa Karwowska 1 z 6 NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015 1 : Okrela gówne kierunki polityki zdrowotnej pastwa Jest prób zjednoczenia wysików rónych organów administracji rzdowej, organizacji pozarzdowych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 maja 2005 r. przetwarzania przez Syndyka Masy Upadłoci Banku danych osobowych. Zdaniem Skarcego Syndyk bezprawnie, bo bez jego zgody, opublikował

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazujca Spółce usunicie uchybie w procesie przetwarzania danych osobowych osób biorcych udział w organizowanych przez t Spółk konkursach, poprzez

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku DZIECI I ICH PRAWA Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku i jakiejkolwiek dyskryminacji, niezaleŝnie od koloru skóry, płci, języka, jakim się posługuje, urodzenia oraz religii. Zostały one

Bardziej szczegółowo

=@ /ABCDEFAG, ;@ 'BHIBGJAFIBCKJ,

=@ /ABCDEFAG, ;@ 'BHIBGJAFIBCKJ, =@ /ABCDEFAG, Do Horsens mo!na dosta" si# za pomoc$ publicznego transportu np. autobusem z Lublina przez %ód& lub samolotem. Do listopada 2013 roku istnia'o tanie po'$czenie lotnicze liniami Ryanair z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JZYKA ROSYJSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2010. Czas pracy: 120 minut. Liczba punkt¾w do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJCY

EGZAMIN MATURALNY Z JZYKA ROSYJSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2010. Czas pracy: 120 minut. Liczba punkt¾w do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu Ukad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJCY PESEL Miejsce na naklejk z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

System Galileo. Moliwoci i zagroenia dla Polski. Włodzimierz Lewandowski Midzynarodowe Biuro Miar Sèvres. Warsztaty Galileo, 19 stycznia 2007 r

System Galileo. Moliwoci i zagroenia dla Polski. Włodzimierz Lewandowski Midzynarodowe Biuro Miar Sèvres. Warsztaty Galileo, 19 stycznia 2007 r System Galileo Moliwoci i zagroenia dla Polski Włodzimierz Lewandowski Midzynarodowe Biuro Miar Sèvres Warsztaty Galileo, 19 stycznia 2007 r Konwencja Metryczna 1875 r. Układ Dyplomatyczny Generalna Konferencja

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

2. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości (Kol 3, 14).

2. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości (Kol 3, 14). Miłość jest cnotą teologalną, dzięki której miłujemy Boga nade wszystko dla Niego samego, a naszych bliźnich jak siebie samych ze względu na miłość Boga. 1. "Bóg jest miłością" (1 J 4, 8. 16): miłość jest

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie na rynkach wschodz?cych Notatki z podró?y Marka Mobiusa http://mobius.blog.franklintempleton.com/pl

Inwestowanie na rynkach wschodz?cych Notatki z podró?y Marka Mobiusa http://mobius.blog.franklintempleton.com/pl Polska ro?nie w si?? Date : 4 Sierpie? 2014 Kiedy po raz pierwszy przyjecha?em do Warszawy ponad 20 lat temu, by?o tu szaro i odpychaj?co, a nijakie witryny sklepowe przypomina?y relikty czasów komunistycznych.

Bardziej szczegółowo

ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET. Instrukcja Obsługi

ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET. Instrukcja Obsługi ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET Instrukcja Obsługi Copyright 2005 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)* +(+%'(%)* Wszystkie nazwy i znaki towarowe uyte w niniejszej publikacji s własnoci

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Liturgia rozes!ania kol"dników misyjnych

Liturgia rozes!ania koldników misyjnych Liturgia rozes!ania kol"dników misyjnych Komentarz na wej#cie Jezus pos!uguje si" ka#dym z nas, aby nie$% $wiat!o wiary, nadziei i mi!o$ci na ca!y $wiat. W$ród nas s& dzieci, które podziel& si" radosn&

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY NASZYM NAUCZYCIELOM Z OKAZJI ŚWIĘTA KOMISJI EDUKAJI NARODOWEJ.

MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY NASZYM NAUCZYCIELOM Z OKAZJI ŚWIĘTA KOMISJI EDUKAJI NARODOWEJ. MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY NASZYM NAUCZYCIELOM Z OKAZJI ŚWIĘTA KOMISJI EDUKAJI NARODOWEJ. 1.(w tle muzyka Edward Simoni,,Rainbow Serenade ) Uczennica: Spotykamy się dzisiaj aby podziękować naszym nauczycielom

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA ZE STREF EURO Teoretyczne i praktyczne aspekty konwergencji. dr Cezary Wójcik

INTEGRACJA ZE STREF EURO Teoretyczne i praktyczne aspekty konwergencji. dr Cezary Wójcik INTEGRACJA ZE STREF EURO Teoretyczne i praktyczne aspekty konwergencji dr Cezary Wójcik Plan Wstp Kilka sów o ksice Wybrany aspekt: model NNS a inflacja i ekspansja kredytowa Zakoczenie 2 Kilka sów o ksice

Bardziej szczegółowo

OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ

OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ Z. Freud: STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ Źródłem energii człowieka jest jego instynktowny pęd do przyjemności. Ta podstawowa żądza natychmiastowego zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

EP io default website

EP io default website 26-01-2015 Od regulacji Internetu po bezpieczestwo publiczne debata na temat dylematów ochrony danych Nowoczesna gospodarka opiera si w duej mierze na przetwarzaniu danych, dlatego potrzebne s jasne reguy,

Bardziej szczegółowo

a) z wkładów członków Stowarzyszenia i innych osób, a w szczególno ci tych, którzy pragn przysposobi dziecko polskie; b) ze składek członkowskich;

a) z wkładów członków Stowarzyszenia i innych osób, a w szczególno ci tych, którzy pragn przysposobi dziecko polskie; b) ze składek członkowskich; STATUT NAZWA - SIEDZIBA - CEL Art. 1) Zostaje ustanowione Stowarzyszenie LA CICOGNA, majce trwa do dnia 31.5.2050. Art. 2) Ma ono siedzib w Turynie, ul. Caraglio nr 24. Art. 3) Celem Stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu.

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu. W zmaganiach konkursowych wzięli udział: Patrycja Kępka, Sebastian Wlizło i Łukasz Magier - uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, którzy udostępnili swoje wiersze: Nadzieja Patrycja Kępka Płacz

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

Hotel Hilberta. Zdumiewaj cy ±wiat niesko«czono±ci. Marcin Kysiak. Festiwal Nauki, 20.09.2011. Instytut Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego

Hotel Hilberta. Zdumiewaj cy ±wiat niesko«czono±ci. Marcin Kysiak. Festiwal Nauki, 20.09.2011. Instytut Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego Zdumiewaj cy ±wiat niesko«czono±ci Instytut Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego Festiwal Nauki, 20.09.2011 Nasze do±wiadczenia hotelowe Fakt oczywisty Hotel nie przyjmie nowych go±ci, je»eli wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka Wróżki Pani Wiosny Występują: I II V Pacynki: PTASZEK ZAJĄCZEK (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka WRÓŻKA Jak świat wielki, no i stary, wszystkie dzieci lubią czary. Wszystkie dzieci lubią baśnie, a więc

Bardziej szczegółowo

Kupony rabatowe jako forma promocji w rodowisku studenckim na przykładzie kursów jzykowych

Kupony rabatowe jako forma promocji w rodowisku studenckim na przykładzie kursów jzykowych Kupony rabatowe jako forma promocji w rodowisku studenckim na przykładzie kursów jzykowych rodowisko studenckie stanowi specyficzn grup młodych konsumentów, którzy s otwarci na nowe dowiadczenia. Ci młodzi

Bardziej szczegółowo

Tekst 1. Narzeczeni i Rodzice

Tekst 1. Narzeczeni i Rodzice Tekst 1 Pełna szczerych chęci i ochoty... oraz Bogu ducha winien... ogarnięci nieodparcie wzniosłymi ideałami życia małżeńskiego oraz gwoli skrócenia niebezpiecznie przedłużającego się okresu narzeczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Magiczna moc

Rozdział 6. Magiczna moc Rozdział 6 Magiczna moc Złoty Ptak potrząsnął złocistymi piórami i powiedział: Dam ci czarodziejską moc w zamian za twój czarny parasol. Parasol?! zawołał Hieronim. Mój czarny parasol?! Nigdy! Wiatr zaświstał

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2015/2016. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2015/2016. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego Kada rzecz wielka musi kosztowa i by trudna. Tylko rzeczy mae i liche satwe. Stefan Kardyna Wyszyski SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2015/2016 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynaa Wyszyskiego

Bardziej szczegółowo

PEWNO ZBAWIENIA. Kto daje ycie wieczne?... Gdzie mona znale ycie wieczne?... Kto ma ycie wieczne?...

PEWNO ZBAWIENIA. Kto daje ycie wieczne?... Gdzie mona znale ycie wieczne?... Kto ma ycie wieczne?... WSTP. By pewnym oznacza pozby si wszelkich wtpliwoci. Lekcje biblijne Pocztek z Chrystusem przez studiowanie Pisma witego, uczenie si go na pami, rozmylanie i stosowanie w yciu pod kierownictwem Ducha

Bardziej szczegółowo

EP io default website

EP io default website 02-02- 2015 EMDEK na Euroscoli w Parlamencie Europejskim Modzie z koa historycznego Modzieowego Domu Kultury w Tomaszowie Mazowieckim uczestniczya w symulacji obrad Parlamentu Europejskiego w ramach programu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH Odpowiedzialno karn nieletnich reguluje w zasadniczej czci ustawa o postpowaniu w sprawach nieletnich i kodeks karny. 1. USTAWA z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu

Bardziej szczegółowo

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej 70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej, 11/05/2015 13:45, autor: Redakcja Bielawa Podobnie jak w całym kraju, tak i w Bielawie, 8 maja odbyły się obchody upamiętniające 70. rocznicę zakończenia II

Bardziej szczegółowo

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Krajowi Przedstawiciele Sieci, Uwzgldniajc Decyzj Rady Unii Europejskiej z 28 maja 2001 roku ( dalej nazywanej Decyzj Rady

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejk z kodem (Wpisuje zdajcy przed rozpoczciem pracy) KOD ZDAJCEGO MMA-PGP-0 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 0 minut ARKUSZ I MAJ ROK 00 Instrukcja dla zdajcego.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04 Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie

Bardziej szczegółowo

Pytania do UMWL o port lotniczy w Babimoście koło Zielonej Góry

Pytania do UMWL o port lotniczy w Babimoście koło Zielonej Góry 12.08.2015 Pytania do UMWL o port lotniczy w Babimoście koło Zielonej Góry Autor: Wieczorna Image not found http://wieczorna.pl/uploads/photos/middle_ Szanowny Panie, czy mozna dosta wizualizacj terminalu

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej Opinie mieszkańców o zmianach klimatu i gazie łupkowym Raport z badania opinii publicznej Lena Kolarska-Bobińska, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Platforma

Bardziej szczegółowo

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Mocno wierzę w szczęście i stwierdzam, że im bardziej nad nim pracuję, tym więcej go mam. Thomas Jefferson Czy zadaliście już sobie pytanie, jaki jest pierwszy warunek

Bardziej szczegółowo

Immanuel Kant: Fragmenty dzieł Uzasadnienie metafizyki moralności

Immanuel Kant: Fragmenty dzieł Uzasadnienie metafizyki moralności Immanuel Kant: Fragmenty dzieł Uzasadnienie metafizyki moralności Rozdział II Pojęcie każdej istoty rozumnej, która dzięki wszystkim maksymom swej woli musi się uważać za powszechnie prawodawczą, by z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

Pozew o odszkodowanie. 1. o zas_dzenie na moj_ rzecz od pozwanego kwoty... z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu

Pozew o odszkodowanie. 1. o zas_dzenie na moj_ rzecz od pozwanego kwoty... z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu ...dnia... S_d Rejonowy S_d Pracy w... ul... Powód:... Pozwany:... Pozew o odszkodowanie W imieniu w_asnym wnosz_: 1. o zas_dzenie na moj_ rzecz od pozwanego kwoty... z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia

Bardziej szczegółowo

Poważny krok w kierunku normalności

Poważny krok w kierunku normalności Poważny krok w kierunku normalności Dwadzieścia lat po podpisaniu polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy : wyniki raportu Instytutu Allensbach na temat relacji polskoniemieckich

Bardziej szczegółowo

Sposoby przekazywania parametrów w metodach.

Sposoby przekazywania parametrów w metodach. Temat: Definiowanie i wywoływanie metod. Zmienne lokalne w metodach. Sposoby przekazywania parametrów w metodach. Pojcia klasy i obiektu wprowadzenie. 1. Definiowanie i wywoływanie metod W dotychczas omawianych

Bardziej szczegółowo

Społeczna świadomość sytuacji Polaków mieszkających na Wschodzie

Społeczna świadomość sytuacji Polaków mieszkających na Wschodzie K.033/09 Społeczna świadomość sytuacji Polaków mieszkających na Wschodzie Warszawa, maj 2009 roku Znaczący odsetek Polaków nie potrafi ocenić połoŝenia rodaków mieszkających na Wschodzie. Po jednej czwartej

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

Czy smieci to problem?

Czy smieci to problem? edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Czy smieci to problem? Edukacja ekologiczna w nauczaniu poczatkowym Ziemia nie naley do czowieka, czowiek naley do Ziemi. Cokolwiek przydarzy si Ziemi, przydarzy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10)

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Lekcja 5 na 4 lutego 2017 Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Możemy dowiedzieć się o chrzcie Duchem Świętym i jak wierzący

Bardziej szczegółowo

Atmosfera jasnego szczęścia, oto czego duszy dziecięcej potrzeba. W niej żyje i rozwija się dla Boga. św. Urszula Ledóchowska

Atmosfera jasnego szczęścia, oto czego duszy dziecięcej potrzeba. W niej żyje i rozwija się dla Boga. św. Urszula Ledóchowska Atmosfera jasnego szczęścia, oto czego duszy dziecięcej potrzeba. W niej żyje i rozwija się dla Boga. św. Urszula Ledóchowska ATMOSFERA: - klimat społeczny, psychospołeczny - dotyczy tego, jak członkowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl Szczecin: Usuga polegajca na zorganizowaniu imprez kulturalnorozrywkowych dla pracowników, emerytów oraz rencistów Zamawiajcego i ich rodzin. Numer ogoszenia: 361404-2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

Bardziej szczegółowo

KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA w Jeleniej Górze. Jelenia Góra 2012

KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA w Jeleniej Górze. Jelenia Góra 2012 KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA w Jeleniej Górze 1998 K P S W Jelenia Góra 2012 SPIS TRE CI: WPROWADZENIE s. 7 1. Przedmiot i cel bada s. 7 2. Uk ad dysertacji s. 12 3. Post powanie badawcze s. 16 I.

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji obszarów po-wojskowych w Gnienie

Program rewitalizacji obszarów po-wojskowych w Gnienie Program rewitalizacji obszarów po-wojskowych w Gnienie Tło historyczne Miasto Gniezno liczce 70 tys. mieszkaców połoone jest w centrum Niziny Wielkopolsko - Kujawskiej na Pojezierzu Gnienieskim - otaczaj

Bardziej szczegółowo

The Holy See. AL MONDO DELLA CULTURAAula Magna dell'università Cattolica di Lublino - Martedì, 9 giugno 1987 1.

The Holy See. AL MONDO DELLA CULTURAAula Magna dell'università Cattolica di Lublino - Martedì, 9 giugno 1987 1. The Holy See VIAGGIO APOSTOLICO IN POLONIADISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II AL MONDO DELLA CULTURAAula Magna dell'università Cattolica di Lublino - Martedì, 9 giugno 1987 1. Pozdrawiam z caego serca wszystkich

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie trzeciego oka

Umiejscowienie trzeciego oka Umiejscowienie trzeciego oka Tilak czerwony, cynobrowy znak, wprowadzono jako wskaÿnik i symbol nieznanego œwiata. Nie mo na go na³o yæ gdziekolwiek i tylko ktoœ, kto potrafi przy³o yæ rêkê do czo³a i

Bardziej szczegółowo

w modelarstwie lotniczym i kosmicznym

w modelarstwie lotniczym i kosmicznym Regulamin w sprawie warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji sdziego zatwierdzony Uchwał Zarzdu Aeroklubu Polskiego Nr 222/4/XVI/2007 z dnia 13 lutego 2007r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwał

Bardziej szczegółowo

Wstêp. Nie trwaj¹ d³ugo, ten p³acz, ten œmiech. Mi³oœæ, pragnienie i nienawiœæ. Przestaj¹ byæ naszym udzia³em, Gdy przekraczamy bramê.

Wstêp. Nie trwaj¹ d³ugo, ten p³acz, ten œmiech. Mi³oœæ, pragnienie i nienawiœæ. Przestaj¹ byæ naszym udzia³em, Gdy przekraczamy bramê. Nie trwaj¹ d³ugo, ten p³acz, ten œmiech. Mi³oœæ, pragnienie i nienawiœæ. Przestaj¹ byæ naszym udzia³em, Gdy przekraczamy bramê. ERNEST DOWSON Nikt z nas nie otrzyma³ ycia w promocji. Od dnia naszych narodzin

Bardziej szczegółowo

Próbna matura z angielskiego dla grupy klasy IIC (poziom rozszerzony)

Próbna matura z angielskiego dla grupy klasy IIC (poziom rozszerzony) Próbna matura z angielskiego dla grupy klasy IIC (poziom rozszerzony) I. Zdajcy zna: 1) rónorodne struktury leksykalno-gramatyczne umoliwiajce formułowanie wypowiedzi poprawnych pod wzgldem fonetycznym,

Bardziej szczegółowo

Elan Vital Twórczy pęd

Elan Vital Twórczy pęd Elan Vital Twórczy pęd Postanowiłem zebrać tutaj całą wiedzę i doświadczenie jaką zdobyłem prowadząc wraz z Krzyśkiem blog tematyczny. Obecnie nosi on nazwę TWÓRCA i widnieje pod adresem www.tworca.wordpress.com.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320)

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) Spis treści Do Czytelnika 5 Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) 1.1. Początki i rozwój państwa polskiego (do 1138). Rozbicie dzielnicowe i dążenia

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

KOCHAM CIĘ-NIEPRZYTOMNIE WIEM, ŻE TY- MNIE PODOBNIE NA CÓŻ WIĘC CZEKAĆ MAMY OBOJE? Z NASZYM SPOTKANIEM WSPÓLNYM? MNIE- SZKODA NA TO CZASU TOBIE-

KOCHAM CIĘ-NIEPRZYTOMNIE WIEM, ŻE TY- MNIE PODOBNIE NA CÓŻ WIĘC CZEKAĆ MAMY OBOJE? Z NASZYM SPOTKANIEM WSPÓLNYM? MNIE- SZKODA NA TO CZASU TOBIE- WCZEŚNIEJSZA GWIAZDKA KOCHAM CIĘ-NIEPRZYTOMNIE WIEM, ŻE TY- MNIE PODOBNIE NA CÓŻ WIĘC CZEKAĆ MAMY OBOJE? Z NASZYM SPOTKANIEM WSPÓLNYM? MNIE- SZKODA NA TO CZASU TOBIE- ZAPEWNE TAKŻE, WIĘC SPOTKAJMY SIĘ

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA Statut STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA z siedzib! w Poznaniu tekst jednolity! Rozdzia! I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazw!: Stowarzyszenie Przyjació" Dzieci S"o#ca w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY

KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY PAŁAC DZIAŁYŃSKICH W POZNANIU STARY RYNEK 78/79 23-24 MARCA 2013R. 13-14 KWIETNIA 2013R. PIĘKNO NALEŻY WSPIERAĆ, BO TWORZY JE NIEWIELU A POTRZEBUJE WIELU PIĘKNO BEZ DOBROCI JEST

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-hindi

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-hindi Życzenia : Ślub Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! त म ह र श द क अवसर पर बध ई ह. म र आश र व द ह क त म सद स ख रह. młodej parze Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! स म गल भव młodej

Bardziej szczegółowo

Bohm 5x? Stanisław Wyspiański

Bohm 5x? Stanisław Wyspiański strona 1 Bohm 5x? Stanisław Wyspiański 2010-04-21 Bohm 5x? Stanisław Wyspiański Opis przedmiotu: Stanisław Wyspiański 1869-1907 Wielki malarz, genialny poeta i dramaturg, tworzy dzieła poświęcone idei

Bardziej szczegółowo

Kościuszko- nasz patron

Kościuszko- nasz patron Kościuszko- nasz patron Kościuszko Tadeusz patron naszej szkoły, Przed laty na Mereczowszczyźnie urodzony. Na Rynku Krakowskim przysięgę złożył, Za swą śmierć dla narodu na chwałę zasłużył. Walczył w Stanach

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-chiński

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-chiński Życzenia : Ślub Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! 祝 贺, 愿 你 们 幸 福 快 乐, 天 长 地 久 młodej parze Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! 致 以 我 对 你 们 婚 姻 真 诚 的 祝 福 młodej parze Wszystkiego

Bardziej szczegółowo

GODNOŚĆ, HOSPICJUM, ŻYCIE. Doświadczenie hospicjum w nauczaniu etyki i filozofii

GODNOŚĆ, HOSPICJUM, ŻYCIE. Doświadczenie hospicjum w nauczaniu etyki i filozofii GODNOŚĆ, HOSPICJUM, ŻYCIE Doświadczenie hospicjum w nauczaniu etyki i filozofii Filozofowie starożytni życie i śmierć traktowali poważnie. Najwięksi z nich, tacy jak Platon, przekazali nam m.in. taką koncepcję

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja rodków trwałych

Amortyzacja rodków trwałych Amortyzacja rodków trwałych Wydawnictwo Podatkowe GOFIN http://www.gofin.pl/podp.php/190/665/ Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowoci z dnia 2003-07-20 Nr 7 Nr kolejny 110 Warto pocztkow rodków trwałych

Bardziej szczegółowo

www.rcl.gov.pl Poz. 3 WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASI KU OPIEKU CZEGO

www.rcl.gov.pl Poz. 3 WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASI KU OPIEKU CZEGO Poz. 3 Nazwa podmiotu realizujcego wiadczenia rodzinne: Adres: Cz I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIKU OPIEKUCZEGO Dane osoby ubiegajcej si o ustalenie prawa do specjalnego zasiku opiekuczego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne... 7

Spis treści. Słowo wstępne... 7 Spis treści Słowo wstępne................................... 7 1. Kruszyć pancerz (Wyznania 5, 1) środa popielcowa............................... 9 2. Niespokojne jest serce nasze (Wyznania 1, 1) czwartek

Bardziej szczegółowo

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert IDEA Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego służy pogłębieniu refleksji nad polskim doświadczeniem konfrontacji z dwoma totalitaryzmami nazistowskim i komunistycznym. Został powołany

Bardziej szczegółowo

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych.

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. ! " Opracował Krzysztof Trzak dyrektor Szkoły Podstawowej w Alojzowie 23.05.2002. Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. Unia Europejska tworzy sprzyjajce warunki,

Bardziej szczegółowo