ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

2 SPIS TREŚCI STRONA Tabela - wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego w 2014 roku (z wykresami) 3 Tabela wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Opolskiego w 2014 roku (z wykresami) 27 Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2014 roku 42 wykonanie planu dochodów zadań z zakresu administracji rządowej w 2014 roku 43 wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w 2014 roku 47 wykonanie planu dochodów zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku 50 wykonanie planu wydatków zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku 52 Tabela wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014 roku i wydatków na realizację zadań ujętych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii w 2014 r. 54 Tabela wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Województwa Opolskiego w 2014 roku 56 Tabela zmiany w planie wydatków na projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 63 Tabela zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w 2014 roku 66 Tabela zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2014 roku 70 CZĘŚĆ OPISOWA I. Zmiany w planie budżetu Województwa Opolskiego na 2014 rok 81 II. Syntetyczne przedstawienie podstawowych wielkości budżetowych 83 III. IV. Szczegółowe omówienie wykonania planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego w 2014 roku 89 Szczegółowe omówienie wykonania planu wydatków budżetu Województwa Opolskiego w 2014 roku 105 V. planu przychodów i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2014 roku 202 VI. Wynik budżetu za 2014 roku i stan zadłużenia 203 VII. Realizacja planu wydatków programów i przedsięwzięć wieloletnich 204 VIII. Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków europejskich w 2014 roku 238

3 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2014 ROKU Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) DOTACJE ,35 90,9% 105,9% DOTACJE Z BUDETU PASTWA ,98 90,6% 107,6% DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ ,59 88,0% 114,0% DOCHODY BIECE ,71 96,0% 104,7% 010 ROLNICTWO I!OWIECTWO ,20 92,9% 87,6% Prace geodezyjno - urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 100,0% 236,8% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,00 100,0% 236,8% Melioracje wodne ,00 100,0% 94,9% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,00 100,0% 94,9% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,94 79,9% 73,9% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2218 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,36 79,9% 73,9% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2219 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,58 79,9% 73,9% Pozostaa dziaalno ,26 100,0% 149,7% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,26 100,0% 149,7% 600 TRANSPORT I!CZNO ,78 97,8% 115,6% Krajowe pasa erskie przewozy autobusowe ,78 97,8% 115,3% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,78 97,8% 115,3% Pozostaa dziaalno ,00 100,0% x Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,00 100,0% x 710 DZIA!ALNO US!UGOWA ,00 100,0% 117,2% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 100,0% 142,9% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,00 100,0% 142,9% 3

4 Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) Opracowania geodezyjne i kartograficzne DOTACJE ,00 100,0% 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,00 100,0% 100,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 100,0% 98,1% Urzdy wojewódzkie ,00 100,0% 98,1% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,00 100,0% 98,1% URZDY NACZELNYCH ORGANÓW W!ADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I 751 OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA ,05 87,7% x Wybory dorad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,05 87,7% x 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji ,05 87,7% x 752 OBRONA NARODOWA ,00 100,0% 100,0% Pozostae wydatki obronne ,00 100,0% 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,00 100,0% 100,0% 801 OWIATA I WYCHOWANIE ,76 61,5% x Szkoy podstawowe ,76 61,5% x Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,76 61,5% x 851 OCHRONA ZDROWIA ,73 95,7% 93,5% Skadki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobjtych ,00 90,9% 58,8% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,00 90,9% 58,8% Pozostaa dziaalno ,73 95,9% 95,9% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,73 95,9% 95,9% 852 POMOC SPO!ECZNA ,63 99,8% 101,9% wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego ,51 99,9% 100,5% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,51 99,9% 100,5% Orodki adopcyjne ,12 99,8% 104,7% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,12 99,8% 104,7% 4

5 Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) GOSPODARKA KOMUNALNA DOTACJE I OCHRONA RODOWISKA ,56 94,9% 336,0% Wpywy i wydatki zwizane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów ,56 94,9% 450,8% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,56 94,9% 450,8% DOCHODY MAJTKOWE ,88 78,5% 130,9% 010 ROLNICTWO I!OWIECTWO ,88 78,5% 130,9% Melioracje wodne ,41 73,9% 200,5% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 6510 samorzd województwa ,86 65,6% 102,1% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 6517 samorzd województwa ,64 77,1% 332,7% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 6519 samorzd województwa ,91 80,7% 310,8% Usuwanie skutków klsk ywioowych ,47 100,0% 59,7% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 6510 samorzd województwa ,47 100,0% 59,7% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 21,5% 95,6% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 6518 samorzd województwa ,00 21,5% 95,6% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 6519 samorzd województwa ,00 21,5% 95,6% DOTACJE Z BUDETU PASTWA NA ZADANIA W!ASNE ,39 93,7% 101,1% DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIA!EM RODKÓW Z BUDZETU UNII ,82 93,0% 91,6% DOCHODY BIECE ,09 93,4% 86,0% 050 RYBO!ÓWSTWO I RYBACTWO ,89 74,0% 99,2% Program Operacyjny Zrównowa ony rozwój sektora ryboówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich ,89 74,0% 99,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich 2008 oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,95 73,6% 98,7% 5

6 Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) Dotacje celowe w ramach programów DOTACJE finansowanych z udziaem rodków europejskich 2009 oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,22 73,4% 98,7% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich 2000 oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,72 89,6% 114,6% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYS!OWE ,31 76,2% 299,1% Rozwój przedsibiorczoci ,31 76,2% 299,1% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2009 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,31 76,2% 299,1% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,23 93,3% 92,7% Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej ,49 88,9% 75,5% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2008 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,82 88,9% 75,5% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2009 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,67 88,9% 75,5% Urzdy marszakowskie ,28 94,5% 98,1% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2008 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,46 94,7% 98,8% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2009 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,82 88,8% 75,9% Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ,46 90,9% 105,5% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2009 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,46 90,9% 105,5% 758 RÓNE ROZLICZENIA ,41 92,3% 79,8% Regionalne Programy Operacyjne ,39 94,9% 55,7% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2008 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,38 94,9% 55,7% 6

7 Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) Dotacje celowe w ramach programów DOTACJE finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2009 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,01 1,0% 0,0% Program Operacyjny Kapita Ludzki ,02 91,6% 90,9% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2009 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,02 91,6% 90,9% 853 POZOSTA!E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO!ECZNEJ ,25 99,3% 104,2% Wojewódzkie Urzdy Pracy ,25 99,3% 104,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2008 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,25 99,3% 104,2% DOCHODY MAJTKOWE ,73 92,3% 106,4% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,02 100,0% x Urzdy marszakowskie ,02 100,0% x Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 6208 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,02 100,0% x 758 RÓNE ROZLICZENIA ,71 92,2% 105,1% Regionalne Programy Operacyjne ,07 92,2% 105,4% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 6208 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,85 100,0% 13,3% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 6209 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,22 92,2% 105,5% Program Operacyjny Kapita Ludzki ,64 99,5% 30,7% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 6209 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,64 99,5% 30,7% POZOSTA!E DOTACJE NA ZADANIA W!ASNE ,57 96,7% 171,3% DOCHODY BIECE ,00 100,0% 100,0% 852 POMOC SPO!ECZNA ,00 100,0% 100,0% Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie ,00 100,0% 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych 2230 samorzdu województwa ,00 100,0% 100,0% 7

8 Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) OGRODY BOTANICZNE DOTACJE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I 925 OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY ,00 100,0% 100,0% Parki krajobrazowe ,00 100,0% 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych 2230 samorzdu województwa ,00 100,0% 100,0% DOCHODY MAJTKOWE ,57 96,6% 176,0% 600 TRANSPORT I!CZNO ,57 96,6% 176,0% Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe ,00 100,0% 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupów 6530 inwestycyjnych wasnych samorzdu województwa ,00 100,0% 100,0% Usuwanie skutków klsk ywioowych ,57 92,4% x Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupów 6530 inwestycyjnych wasnych samorzdu województwa ,57 92,4% x DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ ,00 100,0% 57,8% DOCHODY BIECE ,00 100,0% 57,8% 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA ,00 100,0% 20,1% Pozostaa dziaalno ,00 100,0% 20,1% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez 2220 samorzad województwa na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej ,00 100,0% 20,1% 801 OWIATA I WYCHOWANIE ,00 100,0% Pozostaa dziaalno ,00 100,0% - Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez 2220 samorzad województwa na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej ,00 100,0% POMOC SPO!ECZNA ,00 100,0% 106,7% Pozostaa dziaalno ,00 100,0% x Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez 2220 samorzad województwa na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej ,00 100,0% x DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO ,00 100,0% 39,6% DOCHODY BIECE ,00 100,0% 100,0% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,00 100,0% 100,0% Biblioteki ,00 100,0% 100,0% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie 2320 porozumie (umów) midzy j.s.t ,00 100,0% 100,0% 8

9 Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) DOTACJE Z TYTU!U POMOCY DOTACJE FINANSOWEJ JEDNOSEK SAMORZDU ,86 84,7% 41,1% TERYTORIALNEGO DOCHODY UDZIELANYCH BIECE NA ZADANIA W!ASNE ,55 100,0% 158,3% 600 TRANSPORT I!CZNO ,55 100,0% 0,0% Drogi publiczne wojewódzkie Dotacja celowa otrzymana z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy j.s.t. na ,55 100,0% 0,0% 2710 dofinansowanie wasnych zada biecych ,55 100,0% 0,0% 801 OWIATA I WYCHOWANIE ,00 100,0% 0,0% Biblioteki pedagogiczne ,00 100,0% 0,0% Dotacja celowa otrzymana z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy j.s.t. na 2710 dofinansowanie wasnych zada biecych ,00 100,0% 0,0% OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I 925 OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY ,00 100,0% 66,7% Parki krajobrazowe ,00 100,0% 66,7% Dotacja celowa otrzymana z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy j.s.t. na 2710 dofinansowanie wasnych zada biecych ,00 100,0% 66,7% DOCHODY MAJTKOWE ,31 79,7% 31,6% 010 ROLNICTWO I!OWIECTWO ,00 55,7% 336,0% Melioracje wodne ,00 55,7% 336,0% Dotacja celowa otrzymana z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy j.s.t. na 6300 dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 55,7% 336,0% 600 TRANSPORT I!CZNO ,27 97,5% 24,2% Drogi publiczne wojewódzkie ,27 97,5% 24,2% 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytuu pomocy finansowej udzielanej pomidzy j.s.t na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,28 93,9% 9,7% Dotacja celowa otrzymana z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy j.s.t. na 6309 dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,99 100,0% x 851 OCHRONA ZDROWIA ,04 91,6% 8,8% Szpitale ogólne ,04 91,6% 8,8% Dotacja celowa otrzymana z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy j.s.t. na 6300 dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,04 91,6% 8,8% DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO ,11 100,0% 109,4% DOCHODY BIECE ,11 100,0% 109,4% 801 OWIATA I WYCHOWANIE ,11 100,0% 112,1% Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli ,11 100,0% 112,1% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie 2310 porozumie pomidzy j.s.t ,11 100,0% 105,6% 9

10 Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) Dotacje celowe otrzymane z powiatu DOTACJE na zadania biece realizowane na podstawie 2320 porozumie pomidzy j.s.t ,00 100,0% 135,4% Dotacje celowe otrzymane od samorzdu województwa na zadania biece realizowane na 2330 podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego ,00 100,0% 100,0% DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH ,40 99,4% 99,6% DOCHODY BIECE ,40 99,3% 121,6% 600 TRANSPORT I!CZNO ,00 100,0% 125,3% Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe ,00 100,0% 125,3% Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek 2440 sektora finansów publicznych ,00 100,0% 125,3% 851 OCHRONA ZDROWIA ,60 96,8% 42,1% Pozostaa dziaalno ,60 96,8% 42,1% Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek 2440 sektora finansów publicznych ,60 96,8% 42,1% 853 POZOSTA!E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO!ECZNEJ ,80 93,4% 99,0% Wojewódzkie Urzdy Pracy ,80 93,4% 99,0% Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek 2440 sektora finansów publicznych ,80 93,4% 99,0% DOCHODY MAJTKOWE ,00 100,0% 32,3% 600 TRANSPORT I!CZNO ,00 100,0% 32,3% Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe ,00 100,0% 32,3% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6260 realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 100,0% 32,3% SUBWENCJE ,00 100,0% 103,0% DOCHODY BIECE ,00 100,0% 104,3% 758 RÓNE ROZLICZENIA ,00 100,0% 104,3% Cz owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego ,00 100,0% 85,0% 2920 Subwencje ogólne z budetu pastwa ,00 100,0% 85,0% Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw ,00 100,0% 100,6% 2920 Subwencje ogólne z budetu pastwa ,00 100,0% 100,6% Cz regionalna subwencji ogólnej dla województw ,00 100,0% 122,1% 2920 Subwencje ogólne z budetu pastwa ,00 100,0% 122,1% 10

11 Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) DOCHODY DOTACJE W!ASNE ,11 95,4% 98,0% RODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ ,24 99,5% 105,8% DOCHODY BIECE ,67 99,1% 99,5% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYS!OWE ,71 97,0% 35,6% Rozwój przedsibiorczoci ,87 92,1% 183,7% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2007 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,66 91,9% 186,2% rodki na finansowanie wasnych zada biecych gmin, powiatów, samorzdów 2708 województw, pozyskane z innych róde ,21 100,0% 127,5% Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsibiorczoci ,56 99,3% 26,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2007 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,56 99,3% 26,2% Pozostaa dziaalno ,28 100,0% 26,1% rodki na finansowanie wasnych zada biecych gmin, powiatów, samorzdów 2708 województw, pozyskane z innych róde ,28 100,0% 26,1% 630 TURYSTYKA ,53 97,0% 231,2% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,53 97,0% 231,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2007 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,37 96,8% 242,1% rodki na finansowanie wasnych zada biecych gmin, powiatów, samorzdów 2708 województw, pozyskane z innych róde ,16 100,9% 118,4% 720 INFORMATYKA ,73 100,0% x Pozostaa dziaalno ,73 100,0% x Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,73 100,0% x 8538 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,05 98,4% 242,9% Urzdy marszakowskie ,53 100,0% 101,5% rodki na finansowanie wasnych zada biecych gmin, powiatów, samorzdów 2708 województw, pozyskane z innych róde ,53 100,0% 101,5% Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ,92 90,9% 105,5% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2007 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,92 90,9% 105,5% 11

12 Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) Pozostaa dziaalno DOTACJE ,60 101,4% 2957,3% dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europjskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w 2007 ramach rodków europejskich ,25 101,4% x rodki na finansowanie wasnych zada biecych gmin, powiatów, samorzdów 2708 województw, pozyskane z innych róde ,35 100,0% 131,0% 801 OWIATA I WYCHOWANIE ,47 100,0% 242,7% Pozostaa dziaalno ,47 100,0% 242,7% rodki na finansowanie wasnych zada biecych gmin, powiatów, samorzdów 2708 województw, pozyskane z innych róde ,47 100,0% 242,7% 853 POZOSTA!E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO!ECZNEJ ,18 99,9% 185,7% Pozostaa dziaalno ,18 99,9% 185,7% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2007 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,18 99,9% 185,7% DOCHODY MAJTKOWE ,57 100,0% 114,7% 010 ROLNICTWO I!OWIECTWO ,00 x 0,0% Melioracje wodne ,00 x 0,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 6207 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,00 x 0,0% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYS!OWE ,64 100,0% 59,6% Rozwój przedsibiorczoci ,64 100,0% 59,6% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 6207 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,64 100,0% 59,6% 600 TRANSPORT I!CZNO ,29 100,0% 116,7% Drogi publiczne wojewódzkie ,29 100,0% 116,7% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 6207 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,29 100,0% 116,7% 720 INFORMATYKA ,50 100,0% x Pozostaa dziaalno ,50 100,0% x Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 6207 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,50 100,0% x 12

13 Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) ADMINISTRACJA DOTACJE PUBLICZNA ,7% x Urzdy marszakowskie ,00 x x Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 6207 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,00 x x Pozostaa dziaalno ,7% x Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 6207 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,50 42,7% x 853 POZOSTA!E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO!ECZNEJ ,64 100,0% 5,2% Pozostaa dziaalno ,64 100,0% 5,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 6207 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,64 100,0% 5,2% POZOSTA!E DOCHODY W!ASNE ,87 92,1% 92,0% DOCHODY BIECE ,88 91,6% 87,4% 010 ROLNICTWO I!OWIECTWO ,49 91,6% 74,9% Zarzdy melioracji i urzdze wodnych ,91 99,1% 16,1% Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych skarbu pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,69 98,4% 98,6% 0830 Wpywy z usug ,07 109,1% 101,7% 0920 Pozostae odsetki ,78 109,9% 88,9% 0970 Wpywy z rónych dochodów ,37 107,0% 46,8% rodki otrzymane od pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2460 na realizacj zada biecych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 96,9% x Melioracje wodne ,18 99,7% 4144,1% 0580 Grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,21 100,0% x 0920 Pozostae odsetki ,97 100,0% x 0970 Wpywy z rónych dochodów ,00 100,0% x Dochody j.s.t. zwiazane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych 2360 zada zleconych ustawami ,00 85,9% 74,4% 13

14 Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) Wyczenie z produkcji gruntów DOTACJE rolnych ,40 90,8% 83,5% 0690 wpywy z rónych opat ,94 90,3% 82,6% 0920 Pozostae odsetki ,46 111,6% 125,2% Pozostaa dziaalno ,00 104,9% 108,9% 0970 Wpywy z rónych dochodów ,00 104,9% 108,9% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYS!OWE ,21 88,9% 56,8% Rozwój przedsibiorczoci ,24 86,7% 91,6% 0580 Grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,65 100,0% x 0589 Grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,24 x x 0920 Pozostae odsetki ,29 100,3% 42995,2% 0970 Wpywy z rónych dochodów ,90 99,8% 0,2% odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 0908 nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ,02 70,7% 137,1% odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 0909 nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ,60 70,9% 137,1% Wpywy ze zwrotów dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ,22 90,3% 268,5% Wpywy ze zwrotów dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ,32 90,3% 268,5% Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsibiorczoci ,97 89,1% 55,3% odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 0909 nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ,24 98,3% 783,9% 0929 Pozostae odsetki ,00 100,0% 17,4% 0589 Grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,70 103,3% 21,5% Wpywy ze zwrotów dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ,60 100,0% 987,4% 14

15 Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) Wpywy ze zwrotów dotacji oraz DOTACJE patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ,06 100,0% 19,2% Wpywy ze zwrotów dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ,14 92,0% 91,2% rodki na finansowanie wasnych zada biecych gmin, powiatów, samorzdów 2707 województw, pozyskane z innych róde ,80 86,7% 48,4% rodki na finansowanie wasnych zada biecych gmin, powiatów, samorzdów 2709 województw, pozyskane z innych róde ,43 86,7% 48,4% 600 TRANSPORT I!CZNO ,49 105,0% 53,1% Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe ,35 166,3% 342,3% 0580 Grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,35 166,3% 342,3% Krajowe pasa erskie przewozy autobusowe ,28 38,6% 89,1% Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 0900 nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ,00 17,2% 318,5% Wpywy ze zwrotów dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ,28 100,2% 65,8% Drogi publiczne wojewódzkie ,36 103,6% 51,4% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osób fizycznych ,21 125,0% 85,8% 0580 Grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,51 124,5% 211,5% 0690 Wpywy z rónych opat ,22 101,1% 113,7% Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych skarbu pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,48 77,0% 69,7% 0830 Wpywy z usug ,00 110,8% x 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatków i opat ,59 164,4% 110,4% 0920 Pozostae odsetki ,72 127,9% 2928,0% 0970 Wpywy z rónych dochodów ,63 107,6% 4,1% Pozostaa dziaalno ,50 102,8% x Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu 2360 administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami ,50 102,8% x 15

16 Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) DOTACJE TURYSTYKA ,69 99,4% x Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,69 99,4% x 0920 Pozostae odsetki ,69 99,4% x 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,21 101,5% 90,1% Gospodarka gruntami i nieruchomociami ,21 101,5% 90,1% 0470 Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci ,43 100,0% 107,5% Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,08 103,7% 75,8% 0920 Pozostae odsetki ,40 100,4% 33,9% 0970 Wpywy z rónych dochodów ,30 113,9% 68,7% 710 DZIA!ALNO US!UGOWA ,50 72,5% 85,2% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,50 72,5% 85,2% 0830 Wpywy z usug ,30 63,4% 60,8% 0690 wpywy z rónych opat ,20 133,8% x 0920 Pozostae odsetki ,00 0,0% 0,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,92 106,5% 210,6% Urzdy wojewódzkie ,02 99,7% 36,2% Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu 2360 administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami ,02 99,7% 36,2% Urzdy marszakowskie ,16 103,0% 211,0% 0690 Wpywy z rónych opat ,25 99,7% 276,0% Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,42 105,5% 176,7% 0970 Wpywy z rónych dochodów ,97 116,4% 86,4% 0589 Grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,07 101,0% 1769,9% 0978 Wpywy z rónych dochodów ,52 99,6% 1762,7% 0979 Wpywy z rónych dochodów ,93 99,4% 27325,0% 0589 Grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 100,0% x Pozostaa dziaalno ,74 153,9% x 0970 Wpywy z rónych dochodów ,74 153,9% x 16

17 Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH DOTACJE OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ,22 91,1% 87,6% Wpywy z innych opat stanowicych dochody j.s.t. na podstawie ustaw ,00 87,0% 22,0% 0480 wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych ,00 87,0% 22,0% Udziay województw w podatkach stanowicych dochód bud etu pastwa ,22 91,1% 88,0% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 99,3% 108,3% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,22 88,4% 82,3% 758 RÓNE ROZLICZENIA ,83 106,5% 146,9% Ró ne rozliczenia ,83 106,5% 146,9% 0920 Pozostae odsetki ,83 106,5% 166,8% 801 OWIATA I WYCHOWANIE ,55 116,0% 99,6% Licea profilowane ,34 219,1% 218,5% 0690 wpywy z rónych opat ,84 47,8% 57,1% Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,50 770,5% 380,7% 0970 wpywy z rónych dochodów ,00 29,0% 50,4% Szkoy zawodowe ,13 112,0% 57,6% 0690 Wpywy z rónych opat ,56 104,8% 197,1% Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,50 101,1% 65,6% 0830 Wpywy z usug ,00 100,0% 12,4% 0970 wpywy z rónych dochodów ,07 168,0% 54,5% Zakady ksztacenia nauczycieli ,68 104,7% 51,0% 0690 Wpywy z rónych opat ,51 103,9% 38,6% Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 132,4% 65,9% 0920 Pozostae odsetki ,50 102,1% 69,2% 0970 Wpywy z rónych dochodów ,67 101,2% 246,0% 17

18 Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) Doksztacanie i doskonalenie DOTACJE nauczycieli ,25 117,0% 110,6% 0690 Wpywy z rónych opat ,00 x 75,0% Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,77 98,1% 90,4% 0830 Wpywy z usug ,56 123,2% 113,4% 0840 Wpywy ze sprzeday wyrobów ,00 0,0% x 0920 Pozostae odsetki ,87 x 932,2% 0970 Wpywy z rónych dochodów ,05 103,1% 115,9% rodki na finansowanie wasnych zada biecych gmin, powiatów, samorzdów 2700 województw, pozyskane z innych róde ,00 100,0% 102,9% Biblioteki pedagogiczne ,15 114,1% 80,3% Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0,0% 0,0% 0830 Wpywy z usug ,75 98,5% 73,3% 0970 Wpywy z rónych dochodów ,40 126,8% 84,9% 851 OCHRONA ZDROWIA ,00 x 0,0% Programy polityki zdrowotnej ,00 x 20,0% Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 0900 nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ,00 x 20,0% 852 POMOC SPO!ECZNA ,78 122,6% 11,3% wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego ,63 x 106,9% Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu 2360 administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami ,63 x 106,9% Regionalne Orodki Polityki Spoecznej ,15 117,3% 10,9% 0970 Wpywy z rónych dochodów ,15 117,3% 10,9% 853 POZOSTA!E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO!ECZNEJ ,63 97,4% 116,8% Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych ,43 100,5% 96,6% 0970 Wpywy z rónych dochodów ,43 100,5% 96,6% Wojewódzkie Urzdy Pracy ,89 108,1% 269,3% 0690 Wpywy z rónych opat ,00 109,1% 102,9% 0970 Wpywy z rónych dochodów ,54 108,1% 544,2% 18

19 Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) Wpywy z rónych dochodów DOTACJE ,00 100,0% 407,1% 0979 Wpywy z rónych dochodów ,35 99,7% 407,1% Pozostaa dziaalno ,31 78,2% 110,8% 0579 Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osób fizycznych ,88 100,0% x 0589 Grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,43 100,0% 43021,2% Wpywy ze zwrotów dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ,77 99,1% 34,6% Wpywy ze zwrotów dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ,33 99,6% 1,4% Wpywy ze zwrotów dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ,05 31,7% 102,4% 0929 Pozostae odsetki ,85 x x 0979 Wpywy z rónych dochodów ,00 x x 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,41 108,6% 86,6% Internaty i bursy szkolne ,41 108,6% 86,6% Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,91 194,7% 601,8% 0830 Wpywy z usug ,50 107,4% 84,5% 0970 Wpywy z rónych dochodów ,00 97,7% 712,5% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA ,14 85,5% 378,0% Ochrona gleby i wód podziemnych ,00 x 40,7% Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu 2360 administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami ,00 x 90,3% Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodków z opat produktowych ,72 100,0% 115,9% 0400 Wpywy z opaty produktowej ,12 100,0% 119,9% 0690 Wpywy z rónych opat ,60 96,7% 18,8% Wpywy i wydatki zwizane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów ,65 84,9% 89,0% Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu 2360 administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami ,65 84,9% 89,0% 19

20 Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) Pozostaa dziaalno DOTACJE ,77 85,4% 382,3% 0580 Grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,44 100,0% x 0690 Wpywy z rónych opat ,33 100,2% ,1% 0970 wpywy z rónych dochodów ,00 100,0% x rodki otrzymane od pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2460 na realizacj zada biecych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 8,0% 5,7% Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 0900 nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ,00 100,0% x Wpywy ze zwrotów dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ,00 100,0% x 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,08 110,1% 87,0% Muzea ,10 100,0% 67,7% 0970 wpywy z rónych dochodów ,10 100,0% 67,7% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,84 100,2% x 0970 Wpywy z rónych dochodów ,84 100,2% x Pozostaa dziaalno ,14 x 32,6% 0920 Pozostae odsetki ,14 x x Wpywy ze zwrotów dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ,00 x 38,4% OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I 925 OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY ,94 96,2% 118,8% Parki krajobrazowe ,94 96,2% 118,8% 0970 wpywy z rónych dochodów ,87 100,0% 44,4% rodki otrzymane od pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2460 na realizacj zada biecych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,07 96,1% 119,2% 926 KULTURA FIZYCZNA ,79 109,9% 95,5% Zadania w zakresie kultury fizycznej ,79 109,9% 95,5% Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0900 nadmiernej wysokoci ,60 392,0% 22,5% 20

UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2013 rok Na podstawie art. 41 ust.1 i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Tabela Nr 1 do Uchwały nr 59/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016 roku Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/171/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2006r. D O C H O D Y Dział Rozdział Paragraf D o c h o d y Plan dochodów na 2006r. 1 2 3 4 6 020 LENICTWO 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 rok - DOCHODY

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 rok - DOCHODY Województwa Lubelskiego na rok - DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/359/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. Symbol Dochody razem 919 907 113,04 Bieżące 660 515 195,21 Dotacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok

Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/619/2013 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2013 r. Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Dochody razem 1 497 374 340,60 Dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Opole, sierpie 2013 SPIS TRE CI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów bud etu Województwa

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 925 500,00 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 1 700 750,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok Załcznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr IV/14/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 191 800,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (z. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Załcznik Nr 1 P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budetowej Opis zada w złotych U.R Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r. 6261 Dotacje otrzymane z funduszy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 126/1537/2016

UCHWAŁA NR 126/1537/2016 UCHWAŁA NR 126/1537/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1373/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Lublin, listopad

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2007 r. Nr 300 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 2038 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Zał cznik nr 1 do uchwały Nr 5715/2014 Zarz du Województwa Opolskiego z dnia 13 listopada 2014 r. Projekt Zarz du Województwa Opolskiego U C H W A Ł A Nr... Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki Budzet Województwa Lubelskiego na r. - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 stycznia r. 18-01- Województwa - BW Symbol Wydatki razem 984 495 789,78 48 050,00

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO. z dnia 28 marca 2017 r. UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyj^cia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2016 rok Na podstawie an. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku

Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku Załącznik nr 1a Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok po zmianach Wykonanie za 2005 rok

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Brak danych

Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Brak danych Tabela Nr 1b do uchwały nr 254/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2017 r. Plan dochodów bieżących budżetu na 2017 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 31 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 31 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok.

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 325/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 14 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 325/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 14 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 325/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2015 roku budżetu Miasta Suwałk, informacji o przebiegu wykonania planu

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2010r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU UCHWAŁA NR 236/1939/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2010r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU UCHWAŁA NR 236/1939/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 9 39 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2010r. Nr 69 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 939 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Nr 236/1939/10 z dnia

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2015 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2017. Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c oraz lit.

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2007 ROKU

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2007 ROKU WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ROKU Dział Plan na r. (przyjęty 19 grudnia 2006 r.) Plan po zmianach (stan na 31.12. r.) 12 m-cy r. /2006 DOTACJE 39 076 994 27 803

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia...

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 4 80 4 02095 Pozostała działalność 4 80 0750

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR 99/1171/12 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWALA NR 99/1171/12 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWALA NR 99/1171/12 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyj^cia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2015 rok

Plan dochodów na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr.. Rady Miasta z dnia.. Projekt Plan dochodów na 2015 rok Dział Treść Przewidywane wykonanie 2014 r. Plan na 2015 rok wsk. % wsk. strukt. 2014 (w złotych) wsk. strukt.

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo