Notatka Sygnalna z dnia 11 czerwca, 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Notatka Sygnalna z dnia 11 czerwca, 2012 r."

Transkrypt

1 Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 11 czerwca, 2012 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Miniony, krótki z racji długiego weekendu tydzień nie przyniósł zmian na krajowym rynku zbożowym. W dalszym ciągu notuje się małe obroty ziarnem, są to raczej pojedyncze transakcje. Część przetwórców uzupełnia zapasy zbóż w ramach wcześniej zawartych kontraktów i dokupuje jedynie niewielkie ilości zbóż z rynku lokalnego. Z kolei, niektórzy przetwórcy mają zapasy ziarna aż do żniw. Ceny zbóż wydają się coraz bardziej znajdować pod presją mającego miejsce zastoju na rynku, aczkolwiek wyraźnych przecen ziarna na razie się nie notuje. Niemniej jednak, ofert sprzedaży ziarna jest znacznie więcej niż ofert zakupu ze strony przetwórców, co może sprzyjać większym przecenom w kolejnych dniach tym bardziej, iż im bliżej żniw tym liczba ofert sprzedaży ziarna powinna jeszcze wzrosnąć. W zależności od regionu kraju, ceny pszenicy paszowej kształtują się w przedziale PLN/t (z dostawą). Z kolei, ceny kukurydzy krajowej z dostawą to przedział od 880 PLN/t do 950 PLN/t. Podobnie jak w poprzednich tygodniach, z racji uszczuplonej podaży bardzo drogie pozostaje ziarno jęczmienia i żyta. Dlatego też notuje się bardzo małe zainteresowanie tymi zbożami ze strony kupujących. Ceny żyta paszowego z dostawą kształtują się w przedziale PLN/t. Z kolei, ceny jęczmienia paszowego to poziom PLN/t. Ceny pszenżyta paszowego na rynku krajowym to poziom PLN/t (wszystkie ceny netto, z dostawą). Zapotrzebowanie na pszenicę konsumpcyjną ze strony młynów pozostaje niewielkie. Młyny z reguły kupują niewielkie partie ziarna, głównie na rynku lokalnym. Ceny pszenicy konsumpcyjnej w zależności od lokalizacji i jakości ziarna kształtują się w przedziale PLN/t z dostawą. Z kolei, ceny żyta konsumpcyjnego kształtują się na poziomie PLN/t z dostawą (wszystkie ceny netto). II. CENY NA GIEŁDACH CBOT i MATIF W minionym tygodniu, notowania cen pszenicy na giełdach amerykańskich w Chicago i Kansas City wzrosły, po notowanym tydzień wcześniej wyraźnym osłabieniu jej cen. Na zwyżkę notowań przede wszystkim wpłynęły czynniki pogodowe, czyli brak opadów w niektórych kluczowych regionach uprawy pszenicy w USA oraz obawy uczestników rynku, iż w bieżącym tygodniu USDA w comiesięcznym raporcie podażowo-popytowym dokona korekty wielkości zbiorów i zapasów pszenicy na w USA. Trwające za oceanem zbiory pszenicy ozimej HRW przeciwdziałały większym Warszawa, ul.grzybowska 2/49 tel.+48(0...22) , +48 (0...22) tel.fax + 48(0...22) , Bank PKO S.A. I O/Warszawa, Nr konta: NIP

2 2 wzrostom cen pszenicy za oceanem. W piątek 8/06, na giełdzie w Chicago cena pszenicy SRW w kontrakcie lipcowym 2012 wzrosła o 2,9% w stosunku do ceny sprzed tygodnia do 231,56 USD/t, a w kontrakcie wrześniowym 2012 o 2,8% do 238,10 USD/t. Z kolei, na giełdzie w Kansas City, cena pszenicy HRW w kontrakcie lipcowym 2012 wzrosła o 3,0% do 241,04 USD/t, a w kontrakcie wrześniowym 2012 o 2,9% do 246,92 USD/t. W analizowanym tygodniu, ceny pszenicy na giełdzie MATIF nieznacznie zwyżkowały. Opady deszczu i poprawa kondycji upraw w Europie zmniejszyły obawy o stan zasiewów zbóż w krajach UE, ale dochodzące sygnały o korektach prognoz zbiorów pszenicy w Rosji i USA utrzymują ceny tego zboża na unijnym rynku na wysokim poziomie. W piątek 8/06, cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (sierpień 2012) wyniosła 208,00 EUR/t i nie zmieniła się w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie listopadowym 2012 wzrosła o 0,4% do poziomu 209,50 EUR/t. Na przestrzeni analizowanego tygodnia, notowania cen soi na giełdzie w Chicago uległy wyraźnemu wzrostowi, głównie w wyniku obaw o kondycję zasiewów soi w związku z brakiem opadów na środkowym zachodzie USA. W piątek 8/06, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (lipiec 2012) wyniosła 524,04 USD/t i była o 6,1% wyższa niż przed tygodniem. Cena soi z terminem realizacji w sierpniu 2012 roku wzrosła o 6,2% i wyniosła 514,56 USD/t. W analizowanym tygodniu, ceny rzepaku na giełdzie MATIF także zwyżkowały, głównie w konsekwencji rosnących notowań cen kompleksu sojowego za oceanem oraz utrzymujących się prognoz wyraźnie niższych niż przed rokiem zbiorów rzepaku w UE-27. W piątek 8/06, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (sierpień 2012) na giełdzie MATIF wyniosła 468,50 EUR/t i była o 1,1% wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie listopadowym 2012 wyniosła 467,50 EUR/t i była o 1,2% wyższa niż przed tygodniem. Analiza opracowana przez Sparks Polska, Izbę Zbożowo-Paszową NOTOWANIA CEN ZBÓŻ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - KUKURYDZA USD/t 13.IV 20.IV 27.IV 4.V 11.V 18.V 25.V 1.VI 8.VI 8.VI/1.VI VII'12 244,32 237,39 246,21 244,16 228,73 250,14 227,70 217,08 235,42 8,45% IX'12 218,65 213,56 216,92 210,70 201,25 215,11 207,23 202,59 216,92 7,07% XII'12 211,41 211,25 212,04 206,37 198,89 211,41 205,27 200,78 214,16 6,66% III'13 215,74 215,28 216,60 211,01 203,53 215,11 209,67 205,11 218,89 6,72% CBOT - PSZENICA SRW USD/t 13.IV 20.IV 27.IV 4.V 11.V 18.V 25.V 1.VI 8.VI 8.VI/1.VI VII'12 231,56 228,91 238,83 223,92 219,36 255,44 249,86 224,94 231,56 2,94% IX'12 236,78 234,64 243,36 229,35 224,72 258,31 255,15 231,71 238,10 2,76% XII'12 244,42 243,10 251,40 238,10 233,47 264,55 262,87 241,26 247,14 2,44% III'13 250,08 249,56 257,28 246,26 241,55 269,33 268,60 249,12 255,22 2,45%

3 3 NOTOWANIA CEN SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - SOJA USD/t 13.IV 20.IV 27.IV 4.V 11.V 18.V 25.V 1.VI 8.VI 8.VI/1.VI VII'12 529,33 532,56 548,73 543,14 516,62 516,25 507,80 493,91 524,04 6,10% VIII'12 523,45 528,15 538,88 535,80 511,99 507,43 500,45 484,43 514,56 6,22% IX'12 511,32 512,79 518,09 513,75 496,26 487,59 485,60 472,30 500,45 5,96% XI'12 500,30 498,24 500,45 502,14 485,46 473,26 473,70 462,23 489,57 5,91% I'13 500,67 498,24 498,68 500,67 485,24 472,52 474,14 463,19 489,28 5,63% CBOT - ŚRUTA SOJOWA USD/sh.t 13.IV 20.IV 27.IV 4.V 11.V 18.V 25.V 1.VI 8.VI 8.VI/1.VI VII'12 397,80 409,90 428,40 432,60 408,50 417,90 409,30 394,50 429,80 8,95% VIII'12 390,30 404,70 418,00 422,50 401,00 403,40 395,30 381,10 419,00 9,94% IX'12 378,60 389,50 397,60 401,10 389,00 386,40 382,30 368,20 406,30 10,35% X'12 365,20 369,50 373,90 385,90 376,30 368,70 368,00 358,20 392,70 9,63% XII'12 364,70 368,00 371,40 382,80 374,30 365,40 363,80 354,00 387,80 9,55% 750,0 NOTOWANIA CEN PSZENICY SRW, HRW I DNS NA GIE DACH W CHICAGO, KANSAS CITY I MINNEAPOLIS (USD/t) KONTRAKT NAJBLI SZY USD/t 700,0 650,0 600,0 550,0 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 5.X 26.X 16.XI 7.XII 28.XII 18.I' II 29.II 20.III 11.IV 2.V 23.V 13.VI 3.VII 25.VII 15.VIII 5.IX 26.IX 17.X 7.XI 28.XI 19.XII 16.I 6.II 27.II 20.III 9.IV 1.V 22.V 12.VI 3.VII 24.VII 14.VIII 4.IX 25.IX 16.X 6.XI 27.XI 18.XII 8.I' I 19.II 12.III 1.IV 23.IV 14.V 4.VI 25.VI 16.VII 6.VIII 27.VIII 17.IX 8.X 29.X 19.XI 10.XII 31.XII 21.I' II 4.III 25.III 15.IV 6.V 27.V 17.VI 8.VII 29.VII 19.VIII 9.IX 30.IX 21.X 11.XI 2.XII 23.XII 13.I' II 24.II 16.III 5.IV 27.IV 18.V 8.VI HRW KCBT SRW CBOT DNS MGE

4 4 640,0 NOTOWANIA CEN SOI (USD/t) I ŒRUTY SOJOWEJ (USD/sh. t) NA GIE DZIE W CHICAGO KONTRAKT NAJBLI SZY 600,0 560,0 520,0 480,0 440,0 U S D /t - - s h. t 400,0 360,0 320,0 280,0 240,0 200,0 160,0 120,0 5.X 23.XI 11.I 29.II 18.IV 6.VI 25.VII 12.IX 31.X 19.XII 13.II 3.IV 22.V 10.VII 28.VIII 16.X 4.XII 22.I 12.III 30.IV 18.VI 6.VIII 24.IX 12.XI 31.XII 18.II 8.IV 27.V 15.VII 2.IX 21.X 9.XII 27.I 16.III 4.V SOJA ŚRUTA SOJOWA Ceny zbóż na giełdach światowych e-wgt Kontrakty na towary rolne na światowych giełdach towarowych zamknęły miniony tydzień zwyżkami notowań. Największe wzrosty w omawianym okresie dotyczyły zbóż zza oceanu, gdzie pogarszające się warunki atmosferyczne (wysokie temperatury i brak opadów), a także rosnący w siłę EUR/USD wspierały ruchy cen w górę - tylko w środę i czwartek amerykańskie zboża zyskały ok. 5%. W skali tygodnia lipcowa kukurydza na giełdzie w Chicago zyskała niemal 9%, a najbliższy kontrakt na pszenicę ok. 3%. Znacznie stabilniej zachowywały się towary na rynku europejskim. Paryska kukurydza z dostawą w sierpniu zanotowała niewielką 0,4% podwyżkę i zamknęła tydzień na poziomie 210,5 euro/t. Analogiczny wzrost zanotował listopadowy kontrakt na pszenicę, który w piątek został wyceniony na niecałe 210 euro/t. Mimo ostatnich opadów deszczu, które nieco łagodzą obawy o kondycję upraw zbożowych na terenach Unii, ceny nadal kształtują się na wysokich poziomach, głównie ze względu na pogorszenie aury pogodowej w Stanach Zjednoczonych, Argentynie, Rosji i Chinach. Tygodniowe zmiany notowań (kontrakt najbliższy, pszenica Matif-kontrakt na listopad): Kukurydza Matif: +0,4% Pszenica Matif : +0,4% Kukurydza CBoT: +8,5% Pszenica CBoT: +2,9% Notowania z piątku ( ) Giełda CBOT w Chicago: Kukurydza. Kontrakt lipcowy na kukurydzę zyskał w piątek 0,7%, wobec czego tona tego towaru kosztowała 235,43 dolarów. Pszenica. Notowania lipcowego kontraktu na pszenicę poszybowały w dół o 1,8%, co doprowadziło cenę ziarna do poziomu 231,7 dolarów/tonę.

5 5 Giełda MATIF w Paryżu: Kukurydza. Podczas piątkowej sesji kontrakt z dostawą w sierpniu stracił 0,1%. Paryska kukurydza potaniała o 0,25 euro, dochodząc na koniec dnia do poziomu 210,5 eur/t. Pszenica. Listopadowy kontrakt na kukurydzę zakończył piątkową sesję na poziomie z poprzedniego dnia, a za tonę tego towaru trzeba było zapłacić 209,5 euro. Notowania złotego z godziny 10:00 (poniedziałek ): - EUR/PLN = 4,28, - USD/PLN = 3,39, - CHF/PLN = 3,56. Raport przygotowała Marta Juszczyk- WGT S.A. Ceny oleistych na giełdach światowych e-wgt Kanadyjska canola i paryski rzepak zamknęły miniony tydzień niewielkimi zmianami cen (0 1,1%). Inaczej było w przypadku soi w Chicago, która w ciągu pięciu ostatnich sesji podrożała w kontrakcie lipcowym o ponad 6%. Wspomniany towar zarówno w środę i czwartek zyskał ok. 3% i obecnie znajduje się na poziomie 524,3 usd/t. Tygodniowe zmiany notowań (kontrakt najbliższy): Soja CBoT: +6,1%; Canola WCE: 0%; Rzepak Matif: +1,1%. Notowania z piątku ( ): Soja. Soja w lipcowym kontrakcie potaniała w piątek 0,1%, wobec czego kupujący na koniec dnia musieli zapłacić za ten towar ok. 524,4 usd/tonę. Canola (rzepak na WCE w Kanadzie). Cena canoli w kontrakcie lipcowym minimalnie podrożała na wartości i kosztowała na zamknięciu piątkowej sesji 615 cad/t. Rzepak (MATIF). Kontrakt na rzepak z dostawą w sierpniu potaniał o ok. 0,6% (-2,75 euro/t) i zamknął się ceną 468,5 euro. Raport przygotowała Marta Juszczyk- WGT S.A. III. SEGMENT MŁYNARSKI (Dane za okres r.) (Źródło: Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) Notowania cen skupu pszenicy konsumpcyjnej w ww. tygodniu przedstawiały się następująco (w makroregionach): - Region Centralno Wschodni - 962,00 ( tydzień temu 974,00 zł/t) - Kujawsko Mazurski - 975,00 ( 970,00 zł/t) - Południowy - 907,00 ( 899,00 zł/t) - Śląski - 952,00 ( 955,00 zł/t) - Zachodni - 951,00 ( 932,00 zł/t) Średnia cena 949,40 zł/t - w zasadzie bez zmian (tydzień temu 946,00 zł/t)

6 6 Uwaga: Przedstawione ceny skupu są przeciętnymi cenami w transakcjach skupowych w miejscach skupu/dostawy, występującymi w różnych miejscach i w różnych wielkościach partii. Ceny krańcowe często dotyczą incydentalnych transakcji, zaś ceny średnie obrazują większy zakres transakcji skupowych. IV. ŚREDNIE CENY DROBIU oraz ŻYWCA WIEPRZOWEGO (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dane za okres w nawiasach - procentowa zmiana w ciągu tygodnia) 1. Średnie ceny skupu: drobiu: a) brojler kurzy: 3,983 zł/kg (+ 1,4) b) indyk 5,150 zł/kg (- 0,2) trzoda: półtusze wieprzowe wg EUROP 7,168 zł/kg (+ 3,37) 2. Średnie ceny zbytu: drób świeży: a) kurczak 6,762 zł/kg (+ 1,1) b) indyk 9,040 zł/kg (+ 1,4) półtusze wieprzowe 7,668 zł/kg (+ 2,5) V. RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dane za okres ) (w nawiasach procentowa zmiana w ciągu tygodnia) - Cena zakupu (średnia krajowa) - nasiona rzepaku 2.043,00 zł/t (- 1,1) - Cena sprzedaży (średnia krajowa) - olej rzepakowy rafinowany 4.502,00 zł/t (+ 0,5) - śruta rzepakowa 1.034,00 zł/t (+ 7,0) - makuch rzepakowy 1.002,00 zł/t (+ 1,3) VI. INFORMACJE OGÓLNE 1) Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: r. (opracowano w MRiRW na podstawie danych Komisji Europejskiej) Kurs EUR =4,3873

7 7 Pszenica konsumpcyjna Pszenica paszowa Jęczmień paszowy Kukurydza PLN/t /t PLN/t /t PLN/t /t PLN/t /t Węgry Rumunia Rumunia Węgry Rumunia Węgry Węgry Rumunia Bułgaria Słowacja Finlandia Słowacja Finlandia Bułgaria Bułgaria Bułgaria Słowacja Litwa Czechy Czechy Litwa Czechy Litwa Słowenia Estonia Estonia UK Grecja Łotwa Łotwa Polska Polska Czechy Polska Słowacja Włochy Polska Francja Estonia Litwa Niemcy Dania Włochy Francja Francja Niemcy Dania Niemcy Włochy UK Niemcy Hiszpania Słowenia Belgia Szwecja Portugalia Szwecja Holandia Francja Belgia Hiszpania Irlandia Hiszpania UE Belgia Portugalia Belgia Dania UE Holandia UE Irlandia Portugalia UE VII. INFORMACJE PASZOWE 1) Sytuacja na rynku śruty i rzepaku ŚRUTY ceny transakcyjne zł/t - słonecznikowa rzepakowa sojowa PASZE BIAŁKOWE ceny transakcyjne zł/t - otręby żytnie otręby pszenne makuch rzepakowy mączki rybne olej z łososia RZEPAK ceny transakcyjne zł/t Zbiory z dopłatami bez dopłat Zbiory (Agrobiznes)

8 8 VIII. INNE INFORMACJE 1) UE: licencje w eksporcie i imporcie zbóż W bieżącym tygodniu KE wydała licencje na wywóz następujących ilości zbóż: 135 tys. ton pszenicy miękkiej, 10 tys. ton mąki pszennej w ekwiwalencie ziarna, 8 tys. ton durum, 15 tys. ton jęczmienia i 52 tys. ton kukurydzy. Od początku sezonu unijny eksport zbożowy osiągnął już 20,378 mln ton, tj. o 23% mniej w porównaniu do analogicznego okresu sezon wcześniej. Eksport zbóż z UE* - (1 lipiec'11-05 czerwca'12) w tys. ton 2010/' /'12 % zmiana Pszenica miękka Mąka pszenna (w ekwiw ziarna) Pszenica durum Pszenica razem Jęczmień Kukurydza Żyto Zboża razem Źródło: KE * - na podstawie wydanych licencji eksportowych W kończącym się tygodniu KE zezwoliła na import następujących ilości zbóż: 7 tys. ton pszenicy miękkiej, 10 tys. ton durum i 129 tys. ton kukurydzy. Dotychczasowy przywóz zbóż do Unii osiągnął 12,58 mln ton ziarna, tj. o 12% więcej w porównaniu do tego samego okresu sezon wcześniej. Import zbóż z UE* - (1 lipiec'11-05 czerwca'12) w tys. ton % zmiana Pszenica miękka Mąka pszenna (w ekwiw. ziarna) Pszenica durum Pszenica razem Jęczmień Kukurydza Zboża razem Źródło: KE

9 9 2) Średnie ceny eksportowe zbóż na Ukrainie ( fob porty M. Czarnego, spot) Wyszczególnienie Warunki Cena w USD/t Dwutyg. zm Tyg. zmiana Cena zł/t dostawy 23 maj maj 12 6 cze 12 cen w % cen w % 6 cze 12 Pszenica konsumpcyjna EXW kl. (min. 11% białka) Pszenica paszowa EXW Jęczmień paszowy FOB Kukurydza EXW Słonecznik FOB Olej słonecznikowy FOB Słonecznik EXW bd.- brak danych Źródło: Reuters, bd.- brak danych 1 USD = 3.47 zł (Fammu/Fappa) 3) Stawki frachtowe przy transporcie zbóż Port załadunkowy Port przeznaczenia Średnie stawki frachtowe przy transporcie zbóż panamaksami, w USD/tonę Kraj Port Kraj Port 24 maj maj 12 7 cze 12 Dwutyg. zmiana cen w % Tyg. zmiana cen w % USA Mississipi River Holandia Rotterdam Mississipi River Niemcy Hamburg Argentyna Holandia Rotterdam Brazylia Holandia Rotterdam Hamburg Egipt Damietta Niemcy Hamburg Arabia Saud. Jeddah Hamburg Jordan Aqaba Hamburg Iran Khorramshahr Źródło: Reuters - kontrybutor: AXS Marne Panamax -statek pozwalający na przepłynięcie przez Kanał Panamski (maks. dł.-295 m, szer.-32,25 m, zanurzenie-13,5 m), typowa nośność statku o tych wymiarach nie przekracza 65 tys. DWT, (kontenerowce mają pojemność do 5000 TEU) IX. INFORMACJE PRASOWE 1) POLSKA: ceny pszenicy w górę W ostatnim tygodniu ceny eksportowe polskiej pszenicy z nowych zbiorów wzrosły do około 900 złotych za tonę (204,5 EUR/t) na bazie ex porty Bałtyku z 880 złotych w poprzednim tygodniu. Zmiana związana była przede wszystkim z kursem walut. Ceny pszenicy konsumpcyjnej na wewnętrznym rynku polskim nie zmieniły się znacząco przez ostatni tydzień, pozostając na poziomie od 920 do 940 złotych za tonę. Według niemieckiej firmy handlowej Toepfer International, tegoroczne zbiory pszenicy w Polsce wyniosą 7,3 mln ton wobec 9,3 mln ton sezon wcześniej. Transakcje na polską kukurydzę z nowych

10 10 zbiorów zawierane były ostatnio w cenach od 192 do 194 euro za tonę (na bazie fob, z dostawą na przełomie października i listopada, z portów w Gdańsku, Gdyni i Szczecina). 2) GASC dołączył Polskę do potencjalnych dostawców pszenicy Egipska rządowa firma handlowa - GASC- postanowiła dołączyć Polskę do grona potencjalnych dostawców pszenicy. Egipski importer uważa, że jakość polskiego ziarna nie odbiega od niemieckiego. Oznacza to, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby polscy eksporterzy brali udział w przetargach organizowanych przez GASC na dostawy pszenicy do Egiptu. Jest to także ważne potwierdzenie i uznanie jakości polskiego ziarna w obrocie międzynarodowym. Egipt zużywa 14 mln ton pszenicy rocznie, z czego z importu pochodzi około połowa. Od początku sezonu 2011/'12 w egipskim imporcie dominowała pszenica z krajów basenu Morza Czarnego, w tym przede wszystkim z Rosji - 3,4 mln ton. Wśród dostawców z tego regionu znaleźli się również: Rumunia (180 tys. ton) i Ukraina (360 tys. ton). GASC sprowadził także 300 tys. ton francuskiej pszenicy, 530 tys. ton amerykańskiej i 60 tys. ton kanadyjskiej. W poprzednim sezonie, zakończonym 30 czerwca 2011 r., egipski importer rządowy zakupił 5,58 mln ton pszenicy, pochodzącej z Francji, USA, Kanady, Australii oraz Argentyny. Polska nie jest co prawda znaczącym eksporterem pszenicy w skali świata, a nadchodzący sezon, w którym spodziewane jest zmniejszenie rodzimej produkcji pszenicy nie postawi raczej naszego kraju na pozycji istotnego eksportera. Niemniej jednak fakt otwarcia możliwości eksportowych dla polskiej pszenicy do Egiptu należy traktować jako szansę na przyszłość. Celem sformalizowania tej decyzji delegacja GASC w najbliższym czasie złoży wizytę w Polsce. Do rozmów zaproszeni będą m.in. przedstawiciele n/izby i firm w niej zrzeszonych. 3) Napięty bilans pszenicy twardej Perspektywy dla unijnego rynku pszenicy twardej w sezonie 2012/'13 nie są najlepsze. Według francuskiej firmy doradczej Offre&Demande Agricole (ODA), bilans tego gatunku w UE jest napięty. Niski poziom zapasów początkowych i przewidywany spadek unijnej produkcji oznaczają ograniczoną podaż. W Unii do wiodących producentów durum należą cztery kraje basenu Morza Śródziemnego: Włochy, Francja, Hiszpania i Grecja - ze względu na wymagania klimatyczne konieczne dla uprawy tego gatunku. Niekorzystne warunki pogodowe przełożą się na spadek produkcji w UE. Wiosenna susza na Półwyspie Iberyjskim była najbardziej dotkliwa przede wszystkim dla uprawy pszenicy twardej. Według ODA, tegoroczne zbiory durum w Hiszpanii mogą wynieść tylko 720 tys. ton, czyli o 40% poniżej średniej pięcioletniej. Przy tak słabej produkcji Hiszpania stanie się importerem netto w nadchodzącym sezonie. Stosunkowo niskie zbiory, w wysokości ok. 2 mln ton, przewidywane są także we Francji. Jest to skutek lutowych mrozów i wiosennej suszy. Straty te zostały co prawda w 80% zrekompensowane przesiewami jarej pszenicy durum, jednak jej plonowanie jest niższe niż pszenicy ozimej. Plony durum we Francji szacowane są na 46 q/ha, tj. o 7% poniżej średniej z ostatnich pięciu lat. Wysokie zbiory pszenicy twardej powinny natomiast odnotować Włochy (według ODA wyniosą one 3,73 mln ton). Francuska firma analityczna Strategie Grains w majowej prognozie przewiduje wysokość tegorocznej, unijnej produkcji durum na 7,6 mln ton wobec 7,8 mln ton w kwietniowym raporcie i 8,3 mln ton w poprzednim sezonie. Od początku roku kolejne miesiące przynosiły znaczne korekty prognoz tegorocznej produkcji tego gatunku w Unii - z 8,9 mln ton w styczniowym raporcie do 7,6 mln ton.

11 11 W bieżącym sezonie Unia zmniejszyła zarówno eksport, jak i import durum. Na podstawie wydanych licencji, dotychczasowy eksport tego gatunku wyniósł 1,154 mln ton, tj. o 35% mniej w porównaniu z analogicznym okresem sezon wcześniej, natomiast import osiągnął 1,449 mln ton, co oznacza 23% spadek w porównaniu do tego samego okresu sezon wcześniej. Według francuskiej firmy analitycznej Offre&Demande Agricole, w sezonie 2012/'13 w Europie zapotrzebowanie importowe na durum będzie bardzo duże ze względu na niewystarczającą podaż. Tymczasem perspektywy eksportu będę stosunkowo ograniczone. Wiele zależeć będzie od wysokości zbiorów durum w Kanadzie i USA oraz w krajach położonych w północnej części Afryki (kraje Maghrebu). (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Offre&Demande Agricole, Strategie Grains, COCERAL, KE) 4) ROSJA: korekta prognoz produkcji zbożowej Według nieoficjalnych prognoz FAS/USDA, tegoroczne zbiory zbóż w Rosji wyniosą tylko 88 mln ton. Jest to o 6 mln ton mniej w porównaniu do ubiegłorocznego poziomu produkcji. Straty w uprawach spowodowała zarówno mroźna zima, jak i wiosenna susza. Zbiory pszenicy przewidywane są w wysokości 54 mln ton, jęczmienia na 16 mln ton, a kukurydzy - w wysokości 6,5 mln ton. Mniejsza podaż zbóż w Rosji przełoży się na spadek eksportu ziarna w sezonie 2012/'13, który prognozowany jest obecnie na 19 mln ton wobec 27,1 mln ton w kończącym się sezonie handlowym. Według ostatnich prognoz, Rosja wyeksportuje 16 mln ton pszenicy, 2 mln ton jęczmienia, 0,5 mln ton kukurydzy i ok. 0,5 mln ton pozostałych gatunków zbóż. 5) UKRAINA: wolniejsze tempo eksportu zbóż pod koniec sezonu Według ProAgro, ukraiński eksport zbóż w maju br. spadł o około 45% do 1,35 mln ton z 2,43 mln ton w kwietniu. W tej ilości znalazło się 926,4 tys. ton kukurydzy, 281,7 tys. ton pszenicy oraz 100,17 tys. ton jęczmienia. Główną przyczyną odnotowywanego spadku ukraińskiej sprzedaży zbóż jest mniejsze zapotrzebowanie. W kwietniu br. Ukraina wyeksportowała 1,51 mln ton kukurydzy, 675,54 tys. ton pszenicy oraz 187,9 tys. ton jęczmienia. Dotychczasowy ukraiński eksport zbóż w bieżącym sezonie wyniósł: 11,4 mln ton kukurydzy, 4,9 mln ton pszenicy oraz 2,2 mln ton jęczmienia. Wywóz w całym sezonie prognozowany jest na około 21 mln ton. W ubiegłym roku Ukraina odnotowała rekordowe zbiory zbóż, szacowane na 56,7 mln ton. Dzięki wysokim zapasom początkowym i spodziewanym dobrym wynikom zbiorów w nadchodzącym sezonie kraj powinien utrzymać pozycję jednego z liczących się dostawców zbóż. Minister rolnictwa Ukrainy ocenia eksport zbóż w sezonie 2012/'13 w przedziale od 22 do 27 mln ton, w tym mln ton kukurydzy. Eksport pszenicy prognozowany jest na około 5 mln ton, a jęczmienia na 2,5-3,0 mln ton. 6) FRANCJA: poprawa pogody napawa optymizmem Poprawa pogody w ostatnim okresie korzystnie wpływa na zasiewy pszenicy w zachodniej części Europy, niemniej jednak kondycja upraw zbożowych jest zróżnicowana, odzwierciedlająca wpływ mrozu, suszy i ponadprzeciętnego poziomu chorób roślin. We Francji, będącej największym producentem i eksporterem pszenicy w Unii, warunki pogodowe są obecnie bardzo sprzyjające. Według ostatnich ocen, stan 70% zasiewów pszenicy miękkiej jest dobry bądź bardzo dobry, wobec 62% na początku kwietnia br. i zaledwie 24% w analogicznym okresie sezon wcześniej. Francuska firma analityczna Agritel prognozuje tegoroczne zbiory pszenicy na 35 mln ton, podobnie jak Offre&Demande Agricole - 34,5 mln ton. Oznaczałoby to poziom produkcji nieco wyższy w porównaniu do ubiegłorocznego - w wysokości 34 mln ton.

12 12 7) NIEMCY: deszcze łagodzą obawy o zbiory zbóż W Niemczech utrzymują się wysokie ceny pszenicy, co jest odzwierciedleniem obaw o skutki suszy. W ostatnim tygodniu niemiecka pszenica konsumpcyjna z dostawą do Hamburga we wrześniu br. oferowana była po 217 euro za tonę. Według Toepfer International, tegoroczne zbiory pszenicy w Niemczech wyniosą około 21,4 mln ton, co oznacza ich spadek w porównaniu do 22,7 mln ton sezon wcześniej. Główną przyczyną gorszych wyników produkcji są straty mrozowe w ozimych uprawach oraz wiosenna susza. Przez wiele tygodni Niemcy z niepokojem oczekiwały na deszcze, które wreszcie nadeszły, co miejmy nadzieję wpłynie na poprawę sytuacji dla upraw zbożowych. 8) BUŁGARIA: spadek zbiorów zbóż o 10% Bułgaria zbierze w bieżącym roku o około 10% mniej pszenicy niż rok wcześniej, przede wszystkim ze względu na suchą jesień i zimowe mrozy - poinformował minister rolnictwa Mirosław Naidenow. Tegoroczne zbiory pszenicy prognozowane są na 3,8-3,9 mln ton wobec 4,3 mln ton w 2011 roku. Nadwyżka eksportowa szacowana jest w przedziale od 1,5-2,0 mln ton. 9) UE: jęczmienia browarnego pod dostatkiem Według francuskiej firmy analitycznej Offre&Demande Agricole, ceny jęczmienia browarnego w Unii spadają, a ilość transakcji jest bardzo niewielka. Obecnie cała uwaga operatorów skupia się na zbliżających się zbiorach. Tegoroczny areał jęczmienia jarego we Francji będzie bardzo wysoki, co związane jest z koniecznością przesiewów po mrożonej zimie. FranceAgriMer szacuje powierzchnię upraw jęczmienia jarego na 825 tys. ha wobec 490 tys. ha w poprzednim sezonie. Wzrost areału tego gatunku odnotowywany jest także w Danii tys. ha w porównaniu o 472 tys. ha oraz w Niemczech - o 130 tys. ha do 550 tys. ha. Całkowita powierzchnia upraw jęczmienia jarego w Unii jest obecnie szacowana na 810 tys. ha, co pozwala prognozować unijną produkcję jęczmienia browarnego na 11,7 mln ton. Nadwyżka eksportowa wyniesie ok. 1,7 mln ton i jest zlokalizowana przede wszystkim we Francji. Znaczna podaż jęczmienia w skali świata może oznaczać zaostrzenie konkurencji o rynki zbytu. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Offre&Demande Agricole) 10) UE najmniejsze zbiory rzepaku od 6 lat? Najnowsze prognozy produkcji rzepaku w sezonie 2012/13 przewidują zbiory na poziomie 18,1 mln ton, czyli 110 tys. ton mniej niż przed miesiącem oraz około 1 mln ton mniej niż przed rokiem. Oznacza to poziom najniższy od 6 lat. Niektórzy obserwatorzy przewidują jeszcze spadek produkcji rzepaku, tj. o 0,3-0,6 mln ton. Perspektywy zbiorów skurczyły się wobec prognoz z początku roku ze względu na straty mrozowe oraz choroby grzybowe wczesną wiosną. Redukcje zbiorów dotyczyć będą największych unijnych producentów, takich jak: Francja (spadek o 4% do 5,2 mln ton), Polska (spadek do 1,6 mln ton tj. mniej aż o 14%) i Wielka Brytania (niewielki spadek do 2,72 mln ton tj. mniej o około 1%). W Niemczech zbiory wzrosną o 15%, ale będą znacznie poniżej rekordu sprzed dwóch lat. Niewykluczone, że zbiory na Wyspach Brytyjskich będą korzystniejsze niż obecne prognozy.

13 13 Prawie 4% spadek podaży wygeneruje wzrost zapotrzebowania na importowany rzepak. Unijny import może wzrosnąć do rekordowego poziomu 3,3 mln ton, o ile pozwoli na to podaż na rynkach międzynarodowych. Znaczna część tej ilości może pochodzić z Australii. Wczesne prognozy dla sezonu 2012/13 zapowiadają wzrost światowej produkcji rzepaku o 1,8 mln ton do 61,2 mln ton. W niektórych krajach przewiduje się co prawda gorsze wyniki produkcji, np. na Ukrainie (z 1,3 do 0,95 mln ton). Spodziewany wzrost zbiorów w skali świata zostanie jednak osiągnięty dzięki takim producentom jak: Kanada (zwiększenie produkcji do 15,8 mln ton), USA (wzrost do 1,05 mln ton wobec 0,7 mln ton), Australia (do 3,55 mln ton) oraz Indie (do 6,8 mln ton wiosną 2013 roku). Kluczowy będzie przy tym nadspodziewanie wysoki poziom produkcji w Kanadzie. W bieżącym sezonie kanadyjska powierzchnia upraw Canoli będzie rekordowa (8,24 mln ha) i przekroczy europejski areał rzepaku. Bilans rzepaku UE (mln ton) 10/11 11/12p 12/13p zmiana w % zapasy początkowe 1,46 1,29 1,27-1,6 Produkcja w tym: 20,61 19,12 18,10-5,3 Niemcy 5,70 3,87 4,45 15,0 Francja 4,81 5,37 5,15-4,1 Po/ska 2,14 1,87 1,60-14,4 Wekka Brytana 2,23 2,76 2,72-1,4 Rep. Czeska 1,04 1,06 1,10 3,8 Rumuna 0,99 0,67 0,15-77,6 Bułgaria 0,52 0,52 0,24-53,8 Węgry 0,58 0,55 0,43-21,8 Import * 2,70 3,18 3,30 3,8 POD 24,77 23,59 22,67-3,9 AŻ Eksport * 0,19 0,10 0,09-10,0 Przerób 22,45 21,38 20,68-3,3 inne użycie 0,84 0,84 0,80-4,8 POP 23,48 22,32 21,57-3,4 YT zapasy końcowe 1,29 1,27 1,10-13,4 Źródło: Oil World, p- prognoza, * poza handlem wewnątrz UE; sezon od VII do VI (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Oil World) 11) USA pasza z alg Według amerykańskich badań zainicjowanych przez Green Plains Renewable Energy and BioProcess Algae of Omacha, algi są wysokoenergetyczne z dużą zawartością dostępnego białka podobnie jak inne pasze dla drobiu. Algi były wytwarzane w reaktorze" Bioproces w fabryce etanolu w stanie Iowa i użyte do testowania przez Uniwersytet Illinois. Testowano je pod kątem przeznaczenia do pasz dla drobiu i oceniono, że mają podobną zawartość białka jak śruta sojowa. (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: UI) 12) Dalsze echa konfliktu Hiszpania Argentyna KE zwróciła się do Światowej Organizacji Handlu - WTO - z prośbą o konsultacje z Argentyną w sprawie ograniczania przez ten kraj importu z Unii Europejskiej. Bruksela skarży się, że unijni eksporterzy zanim otrzymają pozwolenie na przywóz towarów do Argentyny, muszą przechodzić skomplikowane procedury. Eksporterzy z UE na licencje czekają czasem nawet pół roku. Tymczasem przyznawanie licencji powinno się odbywać niemal automatycznie. Zasady WTO

14 14 dopuszczają bowiem tzw. automatyczne licencjonowanie, które polega na tym, że licencja na eksport do danego kraju jest przyznawana automatycznie po dostarczeniu standardowego wniosku. Unijny komisarz ds. handlu ocenia działania Argentyny jako dyskryminacyjne i nielegalne oraz wpływające negatywnie na eksport z UE. Niedawno argentyńskie władze zdecydowały też o nacjonalizacji hiszpańskiej spółki paliwowej YPF-Repsol. Komisarz De Gucht ocenił, że takie decyzje mogą negatywnie odbić się na inwestycjach, gdyż inwestorzy oczekują stabilizacji, w tym stabilności prawnej. Komisarz zapowiedział, że jeśli Unii nie uda się rozwiązać się sporu z Argentyną, wówczas zdecyduje się na działania odwetowe i wprowadzi zakaz importu z tego kraju. Dane KE pokazują, że w okresie od kwietnia 2011 do kwietnia 2012 r. eksport UE do Argentyny spadł o 4%, a cały argentyński import zmniejszył się o 14%. (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Euractiv) 13) Wieprzowina: więcej eksportujemy i... importujemy Bank Gospodarki Żywnościowej podał, że na początku roku rósł zarówno polski eksport jak i import mięsa wieprzowego. Eksport rośnie głównie dzięki zwiększonej sprzedaży do naszych wschodnich i południowych sąsiadów, natomiast import przyrasta przede wszystkim za sprawą wyższego przywozu z krajów Beneluksu. Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów (za MRiRW) w trzech pierwszych miesiącach 2012 r. eksport mięsa wieprzowego (CN 0203) wyniósł 82,9 tys. t i był o 11 proc. (8,2 tys. t) większy niż przed rokiem. Największym odbiorcą pozostaje Białoruś, do której wyeksportowano 16,4 tys. t tego gatunku mięsa, co było równoważne 20 procentom całości eksportu. Było to 26 proc. (3,4 tys. t) więcej niż przed rokiem. Po słabych wynikach w ubiegłym roku, w roku bieżącym na drugie miejsce pod względem ilości wysunęła się Ukraina, która zwiększyła swój import prawie czterokrotnie do 6,9 tys. t. Wysyłamy tam jednak bardzo tanie elementy, dlatego pod względem wartości eksportu kraj ten ma dalszą pozycję. Wśród odbiorców tuż za Ukrainą plasują się Czechy, Włochy i Korea Pd., które zaimportowały pomiędzy 6,2 a 6,8 tys. t. W przypadku Czech oznaczało to duży (+43 proc.) wzrost w stosunku do ubiegłego roku, w przypadku Korei niewielki wzrost (+6 proc.), a w przypadku Włoch znaczący spadek (-21 proc.). Jeszcze bardziej obniżyła się sprzedaż na Węgry (-38 proc.), które z drugiej pozycji w trzech pierwszych miesiącach 2011 r. przesunęły się na siódmą pozycję w tym roku. Na piąte miejsce, za Koreą a przed Węgrami, przesunęła się Słowacja, która zwiększyła swój import o 47 proc. do 5,6 tys. t. Z analizy tych danych wynika, że w ostatnich miesiącach znacząco rósł eksport do krajów pozaunijnych oraz do Czech i na Słowację. Dziś udział krajów spoza UE w imporcie polskiego mięsa wieprzowego przekracza 50 proc., a na początku ubiegłego roku zbliżony był do 40 proc. Duże znaczenie ma eksport do niektórych krajów WNP (Białoruś, Ukraina, Rosja, Kazachstan), które odpowiadają dziś za 32 proc. polskiego eksportu, oraz niektórych krajów Azji Wschodniej (Korea Pd., Japonia, Hongkong) odpowiadających za 18 proc. eksportu. Z kolei wśród importerów unijnych prym wiodą kraje naszej części kontynentu (UE-12) i odpowiadają one za około 30 proc. eksportu. Jeśli chodzi o import mięsa wieprzowego do Polski, to w trzech pierwszych miesiącach tego roku wyniósł on 135,5 tys. t i był o 7 proc. (8,7 tys. t) wyższy niż przed rokiem. Od kilku lat pierwsza czwórka dostawców jest niezmienna. Największym z nich z udziałem 32 proc. są Niemcy. Drugim Dania, która od lat powoli traci swoją pozycję, lecz wciąż ma wysoki udział wynoszący 26 proc. W ubiegłym roku na trzecie miejsce wysunęła się Belgia, a w tym roku umocniła się na tej pozycji zdobywając 18 proc. rynku. Na czwartym miejscu jest Holandia, która odpowiadała za 10 proc. dostarczonej ilości.

15 15 Wśród dużych dostawców w stosunku do ubiegłego roku najbardziej przyrósł import z Belgii (+37 proc.) oraz Holandii (+21 proc.). Wzrósł również, choć nieznacznie (+5 proc.), import z Niemiec. Natomiast import z Danii spadł o 10 proc. (Bank Gospodarki Żywnościowej) X. AKTY PRAWNE a) Opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE: - Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 469/2012 z dnia 1 czerwca, 2012 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 69/2012 dotyczącego wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1273/2011 dla podokresu styczeń 2012 r. (Dziennik Urzędowy UE nr L 144 z dnia 5 czerwca, 2012 r. str. 0015) - Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 480/2012 z dnia 7 czerwca, 2012 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na ryz łamany objęty kodem CN do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN (Dziennik Urzędowy UE nr L 148 z dnia 8 czerwca, 2012 r. str ) IZBA ZBOŻOWO PASZOWA

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 14/2012 (3-16.IX.2012) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Pomimo rozpoczęcia prac polowych związanych z podorywkami i siewem rzepaku ozimego, podaż ziarna na rynku w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W ostatnim tygodniu listopada 2014 r. w krajowym skupie odnotowano umiarkowany wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W pierwszym tygodniu października br. w krajowym skupie zbóż przeważały spadkowe tendencje cen. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Notatka Sygnalna z dnia 28 maja, 2012 r. Źródło FGŻ RP, Izba Zbo.-Pasz. materiały zebrał Tadeusz Szymańczak Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Notatka Sygnalna z dnia 27 lutego, 2012 r. Źródło FGŻ RP, Izba Zbo.-Pasz. materiały zebrał Tadeusz Szymańczak Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 17 listopada, 2014 r. UAKTUALNIONY PROGRAM SPOTKANIA BRANŻOWEGO

Notatka Sygnalna z dnia 17 listopada, 2014 r. UAKTUALNIONY PROGRAM SPOTKANIA BRANŻOWEGO Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 17 listopada, 2014 r. UAKTUALNIONY PROGRAM SPOTKANIA BRANŻOWEGO Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w dorocznym spotkaniu branżowym Izby, które odbędzie

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 12 marca, 2012 r.

Notatka Sygnalna z dnia 12 marca, 2012 r. Notatka Sygnalna z dnia 12 marca, 2012 r. Źródło FGŻ RP, Izba Zbo.-Pasz. materiały zebrał Tadeusz Szymańczak Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 10 grudnia, 2012 r.

Notatka Sygnalna z dnia 10 grudnia, 2012 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 10 grudnia, 2012 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Ostatnie dni nie przynoszą większych zmian na krajowym rynku zbożowym. Ceny ziarna w dalszym ciągu znajdują

Bardziej szczegółowo

I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Notatka Sygnalna z dnia 18 lipca, 2011 r. Źródło FGŻ RP, Izba Zbo.-Pasz. materiały zebrał Tadeusz Szymańczak Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Notatka Sygnalna z dnia 27 września, 2010 r. źródło FGŻ RP, Izba Zbo.-Pasz. materiały zebrał Tadeusz Szymańczak Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 18 lutego, 2013 r.

Notatka Sygnalna z dnia 18 lutego, 2013 r. Członek COCERAL i FEFAC 5-8 czerwca 2013, Kraków www.fefaccongress2013.eu Notatka Sygnalna z dnia 18 lutego, 2013 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Handel ziarnem na krajowym rynku zbożowym w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 16 stycznia, 2012 r.

Notatka Sygnalna z dnia 16 stycznia, 2012 r. Notatka Sygnalna z dnia 1 stycznia, 01 r. Źródło FGŻ RP, Izba Zbo.-Pasz. materiały zebrał Tadeusz Szymańczak Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 23 lipca, 2012 r.

Notatka Sygnalna z dnia 23 lipca, 2012 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 23 lipca, 2012 r. Seminarium n.t. certyfikacji w ramach Dobrych Praktyk Handlowych (GTP) COCERAL wraz z Izbą Zbożowo Paszową organizuje w Biurze Izby w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 52/2012 7 stycznia

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 2 stycznia, 2012 r.

Notatka Sygnalna z dnia 2 stycznia, 2012 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 2 stycznia, 2012 r. Z najlepszymi życzeniami wszelkiej pomyślności w Nowym 2012 Roku - samych sukcesów zarówno zawodowych, jak i w życiu osobistym oraz dobrego

Bardziej szczegółowo

II. CENY NA GIEŁDACH CBOT i MATIF

II. CENY NA GIEŁDACH CBOT i MATIF Notatka Sygnalna z dnia 23 stycznia, 2012 r. Źródło FGŻ RP, Izba Zbo.-Pasz. materiały zebrał Tadeusz Szymańczak Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 8/2007 22 luty 2007

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 12/2013

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 12/2013 Rynek zbóż Czynniki podażowo-popytowe Wynikowy szacunek zbiorów zbóż w 2013 r. Według wynikowego szacunku GUS (opublikowanego 19 grudnia 2013 r.) zbiory zbóż w 2013 r. (łącznie z kukurydzą, prosem i gryką)

Bardziej szczegółowo

I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Notatka Sygnalna z dnia 6 lutego, 2012 r. Źródło FGŻ RP, Izba Zbo.-Pasz. materiały zebrał Tadeusz Szymańczak Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny rynkowe Ŝywca wieprzowego Pogłębia się obniŝka cen skupu trzody chlewnej w Polsce. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 24-30.01.2011

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Cena Zmiana Towar bez VAT tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) 07 13.07.2014 r. w skupie żywiec wieprzowy 5,47 żywiec wołowy 5,82 kurczęta typu brojler 3,84 indyki 5,91

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 1/2016 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 47/20 26 listopada

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 16 grudnia, 2013 r. Członek COCERAL i FEFAC

Notatka Sygnalna z dnia 16 grudnia, 2013 r. Członek COCERAL i FEFAC Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 16 grudnia, 2013 r. Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w Nowym 2014

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 2 listopada, 2011 r.

Notatka Sygnalna z dnia 2 listopada, 2011 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 2 listopada, 2011 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Warunki pogodowe panujące w kraju sprzyjają zbiorom kukurydzy. W ostatnich dniach, kukurydziane żniwa

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 9 stycznia, 2012 r.

Notatka Sygnalna z dnia 9 stycznia, 2012 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 9 stycznia, 2012 r. I. CENY NA GIEŁDACH CBOT i MATIF W minionym tygodniu - po okresie wyraźnych wzrostów notowanych w poprzednich 2 tygodniach - notowania

Bardziej szczegółowo

Notowania cen rzepaku

Notowania cen rzepaku ul. Szkolna 2/4 00-006 Warszawa tel. 022 826 80 07 fax. 022 828 53 58 Notowania cen rzepaku 1. NOTOWANIA TERMINOWE CEN RZEPAKU NA GIEŁDZIE MATIF: Dostawy: sierpniu 2009 Notowania cen rzepaku z dostawą

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 20 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 6/20 14 luty 20 r.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 27/2013 11 lipca

Bardziej szczegółowo

I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Notatka Sygnalna z dnia 4 czerwca, 2012 r. Źródło FGŻ RP, Izba Zbo.-Pasz. materiały zebrał Tadeusz Szymańczak Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH

RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 1 października, 2012 r.

Notatka Sygnalna z dnia 1 października, 2012 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 1 października, 2012 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Sucha i słoneczna pogoda powoduje, iż na południu kraju rozkręcają się zbiory kukurydzy na ziarno.

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Czynniki podażowo-popytowe Skup zbóż Na wysokim poziomie utrzymuje się skup pszenicy i jęczmienia. Mniejszy niż przed rokiem jest natomiast skup żyta

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 9 września, 2013 r. r.

Notatka Sygnalna z dnia 9 września, 2013 r. r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 9 września, 2013 r. r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Ceny zbóż na rynku krajowym w dalszym ciągu kształtują się pod wpływem niskiej rynkowej podaży ziarna.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 4 listopada, 2013 r.

Notatka Sygnalna z dnia 4 listopada, 2013 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 4 listopada, 2013 r. W związku ze zmianą dostawcy internetu (z Aster na UPC) od 4 listopada br. dotychczasowy adres e-mail Izby grain@acn.waw.pl będzie nieaktywny.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 01 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 51/15 24 grudnia 15

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 20 stycznia 2014 r. materiały zebrał i opracował T Szymańczak

Notatka Sygnalna z dnia 20 stycznia 2014 r. materiały zebrał i opracował T Szymańczak I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Notatka Sygnalna z dnia 20 stycznia 2014 r. materiały zebrał i opracował T Szymańczak W pierwszych tygodniach stycznia na rynku pojawiło się więcej ofert sprzedaży ziarna,

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 12 maja, 2014 r. materiały zebrał i opracował T Szymańczak PZPRZ

Notatka Sygnalna z dnia 12 maja, 2014 r. materiały zebrał i opracował T Szymańczak PZPRZ I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Notatka Sygnalna z dnia 12 maja, 2014 r. materiały zebrał i opracował T Szymańczak PZPRZ W pierwszych dniach maja br., krajowy rynek zbóŝ zachowuje się dość stabilnie. Rynkowa

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 42/2015 22 października

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 20 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 18/2005 5 maja 2005

Bardziej szczegółowo

Aktualności z rynku rzepaku i biopaliw Nr 5/11 14 luty 2011

Aktualności z rynku rzepaku i biopaliw Nr 5/11 14 luty 2011 14 luty 211 ul. Szkolna 2/4-6 Warszawa tel. 22 826 8 7 fax. 22 828 53 58 Koszty wydania publikacji pokrywa : dystrybutor nawozu Notowania cen rzepaku 1. NOTOWANIA TERMINOWE CEN RZEPAKU NA GIEŁDZIE MATIF:

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 31/2015 6 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 01 r.) RYNEK ZBÓŻ NR /05 2 czerwca 05 r.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca W dniach 8 14.06.2015 r. zakłady mięsne w Polsce objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW kupowały żywiec wieprzowy

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 18 stycznia, 2010 r.

Notatka Sygnalna z dnia 18 stycznia, 2010 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 18 stycznia, 2010 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM W minionym tygodniu, oferowane ceny skupu zbóż paszowych w większości wytwórni nie uległy zmianie w stosunku

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 3 lutego, 2014 r. materiały zebrał i opracował T Szymańczak

Notatka Sygnalna z dnia 3 lutego, 2014 r. materiały zebrał i opracował T Szymańczak Notatka Sygnalna z dnia 3 lutego, 2014 r. materiały zebrał i opracował T Szymańczak Informacja sygnalna GUS z dnia 31 stycznia, 2014 r. POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ WEDŁUG STANU W KOŃCU LISTOPADA 2013 ROKU1

Bardziej szczegółowo

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH Według przewidywań Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa USDA, łączne zbiory zbóż na świecie w nadchodzącym sezonie wyniosą ponad 2025 mln ton, tj. o 33,4 mln ton

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 9 grudnia, 2013 r. materiały zebrał i opracował T Szymańczak I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

Notatka Sygnalna z dnia 9 grudnia, 2013 r. materiały zebrał i opracował T Szymańczak I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Notatka Sygnalna z dnia 9 grudnia, 2013 r. materiały zebrał i opracował T Szymańczak I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM W ostatnich dniach, na krajowym rynku zbożowym pojawiło się więcej ofert sprzedaży ziarna

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK PASZ. NR 4/2014 16 maja 2014 r. NOTOWANIA Z OKRESU: MARZEC KWIECIEŃ 2014r. POLSKA.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK PASZ. NR 4/2014 16 maja 2014 r. NOTOWANIA Z OKRESU: MARZEC KWIECIEŃ 2014r. POLSKA. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 4/ 16 maja r. NOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK PASZ. NR 6/2012 28 czerwca 2012 r. NOTOWANIA Z OKRESU: MAJ CZERWIEC 2012r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK PASZ. NR 6/2012 28 czerwca 2012 r. NOTOWANIA Z OKRESU: MAJ CZERWIEC 2012r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 6/ 28 czerwca r.

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 24 września, 2012 r.

Notatka Sygnalna z dnia 24 września, 2012 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 24 września, 2012 r. Informacja sygnalna z dnia 18 września, 2012 r. wyniki badań GUS: POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ WEDŁUG STANU W KOŃCU LIPCA 2012 ROKU1 W końcu

Bardziej szczegółowo

Źródło: www.minrol.gov.pl

Źródło: www.minrol.gov.pl Rynek zbóż i rzepaku Kończący się rok dla producentów zbóż i rzepaku obfitował w wiele wydarzeń mniej lub bardziej sprzyjających. Początek roku mimo srogiej zimy nie przyniósł większych strat w uprawach,

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 4 marca, 2013 r.

Notatka Sygnalna z dnia 4 marca, 2013 r. Członek COCERAL i FEFAC 5-8 czerwca 2013, Kraków www.fefaccongress2013.eu Notatka Sygnalna z dnia 4 marca, 2013 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Na krajowym rynku zbożowym notuje się dalsze obniżki cen

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 2/ 19 marca r. NOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 11/2011

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓś, ROŚLIN OLEISTYCH I WYSOKOBIAŁKOWYCH

RYNEK ZBÓś, ROŚLIN OLEISTYCH I WYSOKOBIAŁKOWYCH RYNEK ZBÓś, ROŚLIN OLEISTYCH I WYSOKOBIAŁKOWYCH NOTOWANIA 4 marca 2011 r. =========UNIA EUROPEJSKA I RYNKI POWIĄZANE=========== CENY, STAWKI OPŁAT CELNYCH, WYKORZYSTANIE KONTYNGENTÓW W IMPORCIE DO UE Ceny

Bardziej szczegółowo

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. 6 sierpnia r. 1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. Giełda Wyszczególnienie Termin dostaw Cena w Euro/t Cena w zł/t Listopad 13 188,5 187,3 799,0 792,8 MATIF - Paryż konsumpcyjna

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 32/ 18

Bardziej szczegółowo

Rynek cukru. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015

Rynek cukru. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Rynek cukru Czynniki podażowo-popytowe Krajowa bieżąca produkcja cukru 1 z buraków w roku gospodarczym 2 2014/2015 (według wstępnych danych producentów cukru przesłanych do ARR) wyniesie 1 985 tys. ton

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 15 maja 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Od akcesji Polski do UE obroty towarami rolno-spożywczymi sukcesywnie rosną. Trend

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 38/2014 25 września

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 10/2013

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 10/2013 Rynek zbóż Czynniki podażowo-popytowe Skup zbóż Po zwiększeniu dostaw w lipcu i sierpniu 2013 r., we wrześniu skup zbóż podstawowych z mieszankami uległ sezonowemu ograniczeniu do 786 tys. ton. Poziom

Bardziej szczegółowo

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. 30 listopada r. 1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. Giełda Wyszczególnienie Termin dostaw Cena w Euro/t 22 Listopada 22 Listopada Cena w zł/t MATIF - Paryż Pszenica konsumpcyjna

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH 08-01-16 08-01-30 08-02-13 08-02-27 08-03-12 08-03-26 08-04-09 08-04-23 08-05-07 08-05-21 08-06-04 08-06-18 08-07-02 08-07-16 08-07-30 08-08-13 08-08-27 08-09-10 08-09-24 08-10-08 08-10-22 08-11-05 08-11-19

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2015 ROKU

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2015 ROKU MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 28.05.2015 Departament Rynków Rolnych POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2015 ROKU Według wstępnych danych (GUS)

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W zakładach objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, odnotowano jednoprocentowy, tygodniowy

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Ceny zbóż w Polsce w zł/t (wg IERiGŻ)

Rys. 1. Ceny zbóż w Polsce w zł/t (wg IERiGŻ) Jerzy Grabiński Produkcja zbóż w Polsce-stan obecny i perspektywy Według szacunków GUS produkcja zbóż w Polsce w 29 roku wyniosła 29,8 mln ton i była o 7,8% wyższa niż w roku poprzednim. Taka produkcja

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Inwestorski. Nr 1/2012. Styczeń

Biuletyn Inwestorski. Nr 1/2012. Styczeń Biuletyn Inwestorski Nr 1/2012 Styczeń Komentarz Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Przyszedł czas na podsumowanie minionego roku oraz noworoczne postanowienia. Stali czytelnicy Biuletynu nie będą zaskoczeni,

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku W A R S Z A W A, 7 S I E R P N I A 2 0 1 3 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Notatka Sygnalna z dnia 20 lutego, 2012 r. Źródło FGŻ RP, Izba Zbo.-Pasz. materiały zebrał Tadeusz Szymańczak Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2014

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2014 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego Krajowy skup żywca utrzymuje się na wysokim poziomie. Według informacji GUS w lipcu r.

Bardziej szczegółowo

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. 18 czerwca r. 1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. Giełda Wyszczególnienie Termin dostaw Cena w Euro/t 5 cze Cena w zł/t EURONEXT - Paryż Pszenica konsumpcyjna Wrzesień

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/2015

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/2015 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 3/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego W lutym r. odnotowano spadek krajowego skupu żywca rzeźnego. Nadal był on jednak znacząco

Bardziej szczegółowo

Wzrost cen uprawnień do emisji CO 2 i spadki handlowanych wolumenów na rynku carbon w grudniu

Wzrost cen uprawnień do emisji CO 2 i spadki handlowanych wolumenów na rynku carbon w grudniu Toruń, 7 stycznia 2014 r. Wzrost cen uprawnień do emisji CO 2 i spadki handlowanych wolumenów na rynku carbon w grudniu W grudniu uprawnienia do emisji dwutlenku węgla (EUA) zyskały na wartości 11,26 proc.

Bardziej szczegółowo

Oil Express nr 33-II, 13 kwietnia 2015 r.

Oil Express nr 33-II, 13 kwietnia 2015 r. r. Prognozy produkcji oleistych w 2015 r. - Coceral Francuska organizacja COCERAL podała do wiadomości marcowe-finalne szacunki zbiorów roślin oleistych w Unii w 2014 roku oraz pierwsze prognozy na 2015

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY POCHODNE JAKO ELEMENT OGRANICZANIA RYZYKA CENOWEGO

INSTRUMENTY POCHODNE JAKO ELEMENT OGRANICZANIA RYZYKA CENOWEGO INSTRUMENTY POCHODNE JAKO ELEMENT OGRANICZANIA RYZYKA CENOWEGO Rawa Mazowiecka 08 listopada 2012 Tomasz Roszkowski Transakcje zabezpieczające przyszłą cenę sprzedaży towaru rolnego najlepiej przeprowadzać

Bardziej szczegółowo

Rosja 7.69% Francja 5.96%

Rosja 7.69% Francja 5.96% 27 kwietnia 2007/XTB. Masz x możliwości. Pszenica - od kwietnia w XTB. Słowo o pszenicy Pszenica jest jednym z najczęściej uprawianym na świecie zbóż. Historia upraw tej rośliny, należącej do rodziny wiechlinowatych

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2014 ROKU

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2014 ROKU MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 28.08.2014 Departament Rynków Rolnych POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2014 ROKU Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Niewielki wpływ suszy na ceny pieczywa. Zmiana cen skupu zbóż oraz cen żywności i produktów zbożowych

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Niewielki wpływ suszy na ceny pieczywa. Zmiana cen skupu zbóż oraz cen żywności i produktów zbożowych gru-1 Monitoring Branżowy Analizy Sektorowe 31 sierpnia 215 Niewielki wpływ suszy na ceny pieczywa Trendy bieżące Niedobór opadów był niekorzystny dla rozwoju upraw. Szacuje się, że zbiory zbóż w 215 r.

Bardziej szczegółowo

Rynek surowców korekta czy załamanie?

Rynek surowców korekta czy załamanie? Rynek surowców korekta czy załamanie? Paweł Kordala, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. 1 Agenda I. Rynek ropy II. Rynek miedzi III. Rynek złota IV. Rynek srebra V. Rynki rolne (kukurydza, pszenica, soja)

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Inwestorski. Nr 1/2011. Październik

Biuletyn Inwestorski. Nr 1/2011. Październik Biuletyn Inwestorski Nr 1/2011 Październik Komentarz Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Od początku 2011 r. wyniki spółek przetwórstwa spożywczego pozostają pod presją wysokich cen surowców, co zdecydowanie

Bardziej szczegółowo

12.04.2011. komentarz surowcowy

12.04.2011. komentarz surowcowy 12.4.211 Ostatni tydzień charakteryzował się dużymi wzrostami cen surowców. Rosnące ceny ropy i korzystny sentyment na rynkach finansowych wspierały wzrosty cen większości surowców. Utrzymująca się niepewność

Bardziej szczegółowo

Światowy Rynek Zbóż, Oleistych i Komponentów Paszowych Opracowanie sygnalne

Światowy Rynek Zbóż, Oleistych i Komponentów Paszowych Opracowanie sygnalne Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa Opracowanie wydaje: Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych FAMMU Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH sie 09 wrz 09 paź 09 lis 09 gru 09 sty 10 lut 10 mar 10 kwi 10 maj 10 cze 10 lip 10 sie 10 wrz 10 paź 10 lis 10 gru 10 sty 11 lut 11 Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Inwestorski. Nr 2/2011. Listopad

Biuletyn Inwestorski. Nr 2/2011. Listopad Biuletyn Inwestorski Nr 2/2011 Listopad Komentarz Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Branża spożywcza w dalszym ciągu boryka się z rosnącymi cenami surowców. Oprócz utrzymujących się wysokich cen zbóż,

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W zakładach mleczarskich objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW odnotowano ponowny spadek

Bardziej szczegółowo

I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Notatka Sygnalna z dnia 5 listopada, 2012 r. Źródło FGŻ RP, Izba Zbo.-Pasz. materiały zebrał Tadeusz Szymańczak Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich Skup Rynek mleka i produktów mleczarskich Mleko surowe W pierwszej połowie r. w skupie mleka utrzymywała się wzrostowa tendencja dostaw. W czerwcu r., pomimo sezonowego spadku (o 2% w odniesieniu do maja

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO

RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z 30 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Na rynku krajowym w trzecim tygodniu października br. nadal taniało masło w blokach i pełne mleko w proszku. Wzrost cen

Bardziej szczegółowo