RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE"

Transkrypt

1 RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE POLSKA W związku z okresem świąteczno-noworocznym, ostatnie dni charakteryzują się małymi obrotami na rynku zbóż tym bardziej, iż rynek operuje w warunkach uszczuplonej rynkowej podaży ziarna. W efekcie trwających wypłat dopłat bezpośrednich i przypływem świeżej gotówki, wielu rolników wstrzymało się ze sprzedażą zbóż, a ci rolnicy, którzy skłonni byliby sprzedać większe partie ziarna mają zbyt wygórowane oczekiwania co do cen. Większych obrotów należy się spodziewać dopiero po 10 stycznia 2017 roku. W związku z małą podażą ziarna na szerszym rynku i ciągłymi problemami z dostępnością transportu, młyny i wytwórnie pasz kupują małe partie ziarna na rynku lokalnym, po niższych cenach. W połowie minionego tygodnia, ceny oferowane za zboża z dostawą do wytwórni/elewatorów kształtują się następująco: pszenica konsumpcyjna (12,5% białka) PLN/t, pszenica paszowa PLN/t, żyto konsumpcyjne PLN/t, żyto paszowe PLN/t, pszenżyto PLN/t, jęczmień paszowy PLN/t, kukurydza PLN/t. Utrzymujące się wysokie ceny rzepaku na MATIFie oraz uszczuplona podaż nasion to czynniki, które wspierają ceny rzepaku oferowane przez zakłady tłuszczowe na rynku krajowym. W końcu tygodnia, w zależności od lokalizacji, wyjściowe ceny skupu rzepaku oferowane przez przetwórców kształtowały się na poziomie około PLN/t z dostawą w styczniu Rolnicy z reguły żądają jednak wyższych cen za dostarczony rzepak, powyżej 1900 PLN/t. Z kraju ciągle realizowany jest znaczny eksport pszenicy drogą morską. Eksport pszenicy przez porty w grudniu br. może zbliżyć się do nawet 300 tys. ton. Spośród pozostałych zbóż, obecnie przedmiotem eksportu są mniejsze, kilkutysięczne partie kukurydzy. Ograniczona rynkowa podaż zbóż i utrzymujący się duży popyt na ziarno pszenicy i kukurydzy ze strony eksporterów w związku z koniecznością wywiązania się z zawartych kontraktów powoduje, iż ceny ziarna z dostawą do portów zwyżkują. W ostatnich dniach, szczególnie widoczny był wzrost cen kukurydzy, o PLN/t. W połowie minionego tygodnia, ceny zbóż z dostawą do portów kształtują się na następujących poziomach: pszenica konsumpcyjna 12,5% białka PLN/t (dostawa XII/I), 1

2 pszenica konsumpcyjna 14,0% białka 760 PLN/t (dostawa XII/I), kukurydza PLN/t (dostawa XII/I). żyto PLN/t (dostawa XII/I). Finalne ceny uzależnione są od odbiorcy, parametrów ziarna i terminu dostawy oraz aktualnych notowań cen ziarna na giełdzie MATIF i kształtowania się kursu euro w dniu podpisywania kontraktu. Spory eksport zbóż drogą morską powinien być także realizowany w I kwartale 2017 roku. W styczniu 2017 roku, eksport pszenicy przez porty może przekroczyć 200 tys. ton. W ramach ostatniego zakupu 725 tys. ton pszenicy przez Arabię Saudyjską z dostawą w okresie luty-kwiecień 2017, jest wysoce prawdopodobne, iż przedmiotem eksportu będzie także polska pszenica.. 2

3 ŚWIAT Na przestrzeni analizowanego tygodnia, ceny pszenicy na giełdzie w Chicago wyraźnie osłabły, do najniższego poziomu od 2 tygodni. Okres świąteczny zniechęcił inwestorów do kupowania kontraktów na surowce rolne, w tym pszenicę. Ponadto, zwiększenie oficjalnych prognoz zbiorów pszenicy przez argentyńskie Ministerstwo Rolnictwa do poziomu 15,7 mln ton (wobec 14,4 mln ton spodziewanych przez USDA) także osłabiło ceny tego zboża za oceanem. Ceny pszenicy pozostają pod presją bardzo dużej globalnej podaży oraz ostrej konkurencji o rynki zbytu, czego przykładem jest zakup przez Egipt argentyńskiej, rosyjskiej i rumuńskiej pszenicy po konkurencyjnych cenach w ramach ostatniego przetargu. Warto zaznaczyć, iż argentyńska pszenica została zaoferowana w cenach o 10 $/t na bazie FOB niższych od cen rosyjskiej czy amerykańskiej pszenicy i zapewne będzie ona ostro konkurować o rynki zbytu w Afryce Północnej w kolejnych tygodniach sezonu. W piątek 23/12 cena pszenicy SRW w kontrakcie marcowym 2017 na giełdzie w Chicago wyniosła 144,55 USD/t i była o 3,9% niższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie majowym 2017 spadła o 3,6% i wyniosła 149,40 USD/t. Z kolei, w analizowanym tygodniu ceny pszenicy na MATIFie także spadły, na co wpłynęło niewielkie umocnienie kursu euro do dolara w końcu tygodnia, dalszy spadek cen pszenicy za oceanem, a także rosnące prognozy zbiorów pszenicy w Argentynie. Ministerstwo Rolnictwa Argentyny właśnie zwiększyło prognozę zbiorów tego zboża w bieżącym sezonie z wcześniejszych 14,9 mln ton do 15,7 mln ton, w wyniku wyższych od przewidywanych wcześniej plonów osiąganych przez argentyńskich farmerów. W związku z okresem świąteczno-noworocznym, w ostatnich dniach obroty na giełdzie paryskiej wyraźnie zmalały i tak też pewnie pozostanie do pierwszych dni 2017 roku. W piątek 23/12 cena pszenicy w kontrakcie marcowym 2017 na MATIFie wyniosła 165,75 EUR/t i była o 1,2% niższa w porównaniu do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie majowym 2017 spadła o 0,7% i wyniosła 168,75 EUR/t. W całym tygodniu, ceny soi na giełdzie CBOT wyraźnie osłabły, do najniższego poziomu od połowy listopada br., m.in. pod wpływem spadku cen olejów roślinnych na giełdach azjatyckich. Ponadto, notowane potrzebne opady deszczu w Argentynie i bardzo dobra kondycja zasiewów soi w Brazylii ciążą na cenach soi na giełdzie CBOT. W najbliższych tygodniach będzie następował sezonowy spadek zakupów amerykańskiej soi przez Chiny na rzecz zakupów soi realizowanych w Ameryce Południowej. W piątek 23/12, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (styczeń 2017) wyniosła 363,39 USD/t i była o 4,6% niższa niż przed tygodniem. Z kolei, cena soi z terminem realizacji w marcu 2017 roku spadła o 4,7% i wyniosła 366,48 USD/t. Na przestrzeni całego tygodnia, ceny rzepaku na MATIFie także zniżkowały. Cena rzepaku w kontrakcie najbliższym na giełdzie paryskiej znajduje się obecnie na najniższym poziomie pod ponad 3 tygodni. Małe obroty giełdowe w związku z okresem świątecznym, trwająca korekta cen innych surowców oleistych, w tym cen soi i canoli na giełdach za oceanem, a także olejów roślinnych na giełdach azjatyckich, w tym malezyjskiego oleju palmowego (którego ceny spadły do najniższego poziomu od 4 tygodni) to czynniki, pod wpływem których ceny rzepaku na MATIFie także osłabły w 3

4 ostatnich dniach. W piątek 23/12 cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (luty 2017) wyniosła 405,25 EUR/t i była o 2,9% niższa od ceny przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie majowym 2017 wyniosła 404,25 EUR/t i była o 2,8% niższa w porównaniu do ceny przed tygodniem. 4

5 SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Średnie Oficjalne Ceny Zbóż w Kraju w Tygodniu Według danych Ministerstwa Rolnictwa, w tygodniu kończącym się 18 grudnia 2016 średnia cena skupu pszenicy konsumpcyjnej płacona przez przedsiębiorstwa prowadzące skup zbóż wyniosła 65,00 PLN/dt i była o 1,7% niższa w porównaniu do ceny przed tygodniem oraz była o 5,3% niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W analizowanym okresie, cena pszenicy paszowej wyniosła 67,70 PLN/dt i była o 0,9% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem oraz była o 4,1% niższa niż rok wcześniej. Z kolei, średnia cena skupu żyta konsumpcyjnego wyniosła 53,70 PLN/dt i była o 1,9% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem oraz o 1,6% niższa od ceny sprzed roku. W analizowanym okresie, średnia cena kukurydzy wyniosła 61,70 PLN/dt i była o 2,7% wyższa niż przed tygodniem oraz była o 10,5% niższa niż rok wcześniej. 5

6 ŚREDNIE OFICJALNE CENY PSZENICY KONSUMPCYJNEJ I ŻYTA KONSUMPCYJNEGO PŁACONE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA PROWADZĄCE SKUP ZBÓŻ NA PODSTAWIE MONITORINGU CEN MRiRW (PLN/t) bez VAT Data Pszenica Konsumpcyjna Żyto Konsumpcyjne ,7% +1,9% 6

7 ŚREDNIE CENY SKUPU PSZENICY KONSUMPCYJNEJ I ŻYTA KONSUMPCYJNEGO W SEZONACH 2012/ /17 (PLN/t) / / / / / PLN/t pszenica konsumpcyjna żyto konsumpcyjne 7

8 Według Ministerstwa Rolnictwa, średnie oficjalne ceny zbóż paszowych w ostatnich tygodniach kształtowały się następująco: ŚREDNIE OFICJALNE CENY SKUPU ZBÓŻ W PRZEDSIĘBIORSTWACH PASZOWYCH NA PODSTAWIE MONITORINGU CEN MRiRW (PLN/t) bez VAT Data Pszenica Żyto Pszenżyto Jęczmień Kukurydza ,9% +5,9% +1,4% +2,3% +2,7% 8

9 ŚREDNIE CENY SKUPU ZBÓŻ PASZOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH SKUPOWYCH W SEZONACH 2012/ /17 (PLN/t) / / / / PLN/t 2012/ pszenica paszowa żyto paszowe jęczmień paszowy kukurydza SYTUACJA NA RYNKU ŚWIATOWYM UE: EKSPORT ZBÓŻ W SEZONIE 2016/17 Według niepełnych danych, w 25-tym tygodniu sprawozdawczym bieżącego sezonu 2016/17 zakończonym 20/12, eksport pszenicy miękkiej z UE wyniósł 246 tys. ton wobec 631 tys. ton wyeksportowanych w poprzednim tygodniu. Jak dotychczas, fizyczny wolumen eksportu pszenicy miękkiej z unijnego rynku w pierwszych 25 tygodniach sezonu 2016/17 wyniósł ponad 11,9 mln ton, tj. tyle samo ile wyeksportowano w porównywalnym okresie poprzedniego sezonu. W analizowanym okresie, spośród krajów UE-28 najwięcej pszenicy do krajów trzecich wyeksportowały: Rumunia (3,66 mln ton), Francja (2,20 mln ton), Niemcy (2,00 mln ton) i Polska (1,55 mln ton). Z kolei, eksport zbóż ogółem (łącznie z mąką pszenną i słodem) z UE-28 w pierwszych 25 tygodniach bieżącego sezonu 2016/17 wyniósł prawie 17,8 mln ton, tj. o 17% mniej niż w porównywalnym okresie minionego sezonu. STRATEGIE GRAINS ZAPOWIADA WZROST ZBIORÓW ZBÓŻ W 2017 R. Według prognoz Strategie Grains, w 2017 r. unijna produkcja zbóż wzrośnie o 4% (w ujęciu rok do roku) do 306,6 mln ton. Jak przewidują francuscy analitycy, Unia odnotuje przede wszystkim wzrost produkcji pszenicy miękkiej do 145 mln ton z tegorocznego poziomu 135,9 mln ton. Na zwiększenie zbiorów wpłynie zwłaszcza poprawa plonowania. Największy wzrost produkcji pszenicy zwyczajnej jest prognozowany dla Francji, która odnotowała nieurodzaj w bieżącym sezonie. Poza tym lepsze zbiory są przewidywane w Niemczech, w Polsce, krajach bałtyckich i w Skandynawii. 9

10 Strategie Grains prognozuje również zwiększenie produkcji jęczmienia w UE o 2% do 60,9 mln ton, tj. o 2% w stosunku do tegorocznego wyniku. Dotyczyć to będzie przede wszystkim Francji, krajów Beneluksu oraz krajów bałtyckich. Natomiast spadek zbiorów tego gatunku jest oczekiwany w takich krajach jak: Hiszpania, Dania, Węgry, Republika Czech, Słowacja, Rumunia oraz Bułgaria. Prognozy dla kukurydzy także wskazują na 2% zwiększenie unijnej produkcji w ujęciu rok do roku, ze względu na przewidywaną poprawę plonowania. Przyszłoroczne zbiory w UE mają osiągnąć 60,9 mln ton, tj. o 2% więcej niż rok wcześniej. Lepsze wyniki produkcji kukurydzy mają być przede wszystkim udziałem następujących krajów: Francji, krajów Beneluksu, Portugalii, Polski, Rumunii i Bułgarii. Natomiast spadek zbiorów mają odnotować takie kraje jak: Węgry, Czechy, Słowacja oraz Chorwacja. Zbiory durum są prognozowane na 8,7 mln ton, co oznacza ich 9% spadek r/r. jest on spodziewany zwłaszcza w dwóch krajach: we Włoszech oraz w Grecji. FRANCEAGRIMER OBNIŻA SZACUNKI ZBIORÓW KUKURYDZY Według FranceAgriMer, produkcja kukurydzy w sezonie 2016/17 była najniższa od 26 lat. Letnia susza spowodowała spore straty w uprawach tego gatunku. Ostatecznie tegoroczne zbiory zostały oszacowane na 11,45 mln ton, mniej niż w listopadowym raporcie. Oznacza to najniższy poziom zbiorów od sezonu 1990/91, w którym zebrano 9,4 mln ton kukurydzy. Jednocześnie podniesiono prognozę zapasów kukurydzy na koniec sezonu z poprzednich 2 mln ton do 2,5 mln ton, ze względu na spodziewany wzrost importu i mniejszy popyt. Taki poziom rezerw jest zbliżony do średniej pięcioletniej. Francuscy analitycy podwyższyli natomiast szacunek zapasów końcowych pszenicy miękkiej z 2,5 mln ton do 2,7 mln ton, obniżając jednocześnie prognozę eksportu francuskiej pszenicy do krajów UE z 6,3 mln ton do 6,1 mln ton. Bez zmian pozostawiono przewidywany eksport do krajów trzecich w wysokości 4,7 mln ton. W przypadku jęczmienia prognoza zapasów końcowych została zrewidowana w dół z 2,2 mln ton do 1,9 mln ton, ze względu na podniesienie przewidywanego eksportu do krajów trzecich o 300 tys. ton do 1,7 mln ton. Francuskie Ministerstwo Rolnictwa w ostatni czwartek obniżyło również szacunki tegorocznych zbiorów kukurydzy do 11,8 mln ton z wcześniejszych 12,3 mln ton. Oznacza to poziom produkcji o 12,3% niższy niż przed rokiem i o 23,3% poniżej średniej pięcioletniej. Oszacowanie zbiorów pszenicy miękkiej zostało skorygowane do 28 mln ton z poprzednich 28,1 mln ton, tj. o 31% mniej w porównaniu z poziomem odnotowanym w 2015 r. UE SZACUNKI PRODUKCJI OLEISTYCH W 2016 R. WG. COCERAL Francuska organizacja COCERAL (związana z przemysłem zbożowym) opublikowała 16 grudnia br. szacunki zbiorów roślin oleistych w Unii w 2016 roku i ocenia, że miał miejsce spadek produkcji surowców oleistych do 30,5 mln ton (-5,1%) na skutek szacowanego istotnego spadku produkcji rzepaku przy wzroście wytwarzania słonecznika oraz soi. Oznacza to nieznaczny (o 0,07 mln ton) wzrost wobec wrześniowych ocen. Produkcja rzepaku w UE w 2016 roku zmniejszyła się do około 20 mln ton (-10%) na skutek spadku średnich plonów z 3,5 t/ha wobec 3,14 t/ha przy nieznacznym spadku areału. Oznacza to wyższy poziom prognoz wobec września br. (wówczas zakładano 10

11 19,9 mln ton). Najwięksi producenci w tym: Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Polska odnotowały spadek produkcji. Najwięcej rzepaku zostało zebrane w Niemczech (4,62 mln ton wobec 5,03 mln ton), Francji (4,63 mln ton wobec 5,31 mln ton), Wielkiej Brytanii (1,77 mln ton wobec 2,52 mln ton) oraz Polsce (2,13 mln ton wobec 3,18 mln ton). Produkcja słonecznika w UE w br. powinna wzrosnąć do 8,1 mln ton (+5%) wobec 7,69 mln ton rok wcześniej przy przewidywanym wzroście średnich plonów z 1,85 do 1,98 t/ha oraz niewielkim spadku areału z 4,15 mln ha do 4,07 mln ha. Wzrost wytwarzania dotyczy większych producentów tj. Francji z 1,19 do 1,23 mln ton, Hiszpanii z 0,71 do 0,72 mln ton, Bułgarii z 1,59 do 1,78 mln ton oraz Węgier z 1,59 do 1,82 mln ton. Zbiory soi znalazły się tradycyjnie na niewielkim poziomie 2,41 mln ton wobec 2,08 mln ton przed rokiem (+16%), jakkolwiek z roku na rok obserwuje się ich wzrost. Całkowity areał oleistych w UE28 szacowany jest w br. na poziomie 11,291 mln ha wobec 11,351 mln ha w 2015 roku, a średnie plony spadły z 2,83 t/ha do 2,7 t/ha. UKRAINA: DOBRE WYNIKI EKSPORTU ZBÓŻ Według Ministerstwa Rolnictwa, w bieżącym sezonie handlowym wolumen eksportu zbóż z Ukrainy (w okresie od 1 lipca br. do 8 grudnia br.) osiągnął 19,173 mln ton, w tym 10,374 mln ton pszenicy miękkiej, 4 mln ton jęczmienia oraz 4,719 mln ton kukurydzy. Poza tym wyeksportowano około 163,9 tys. ton mąki, w tym 163,3 tys. ton stanowiła mąka pszenna. Jak poinformowała ukraińska agencja prasowa, w całym sezonie 2016/17 wywóz zbóż z Ukrainy zwiększył się o 13,2% w ujęciu s/s, tj. o 4,6 mln ton do 39,4 mln ton. 11

12 CENY ZBÓŻ, SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDACH ŚWIATOWYCH Na przestrzeni analizowanego tygodnia, ceny pszenicy na giełdzie w Chicago wyraźnie osłabły, do najniższego poziomu od 2 tygodni. Okres świąteczny zniechęcił inwestorów do kupowania kontraktów na surowce rolne, w tym pszenicę. Ponadto, zwiększenie oficjalnych prognoz zbiorów pszenicy przez argentyńskie Ministerstwo Rolnictwa do poziomu 15,7 mln ton (wobec 14,4 mln ton spodziewanych przez USDA) także osłabiło ceny tego zboża za oceanem. Ceny pszenicy pozostają pod presją bardzo dużej globalnej podaży oraz ostrej konkurencji o rynki zbytu, czego przykładem jest zakup przez Egipt argentyńskiej, rosyjskiej i rumuńskiej pszenicy po konkurencyjnych cenach w ramach ostatniego przetargu. Warto zaznaczyć, iż argentyńska pszenica została zaoferowana w cenach o 10 $/t na bazie FOB niższych od cen rosyjskiej czy amerykańskiej pszenicy i zapewne będzie ona ostro konkurować o rynki zbytu w Afryce Północnej w kolejnych tygodniach sezonu. W piątek 23/12 cena pszenicy SRW w kontrakcie marcowym 2017 na giełdzie w Chicago wyniosła 144,55 USD/t i była o 3,9% niższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie majowym 2017 spadła o 3,6% i wyniosła 149,40 USD/t. Z kolei, w analizowanym tygodniu ceny pszenicy na MATIFie także spadły, na co wpłynęło niewielkie umocnienie kursu euro do dolara w końcu tygodnia, dalszy spadek cen pszenicy za oceanem, a także rosnące prognozy zbiorów pszenicy w Argentynie. Ministerstwo Rolnictwa Argentyny właśnie zwiększyło prognozę zbiorów tego zboża w bieżącym sezonie z wcześniejszych 14,9 mln ton do 15,7 mln ton, w wyniku wyższych od przewidywanych wcześniej plonów osiąganych przez argentyńskich farmerów. W związku z okresem świąteczno-noworocznym, w ostatnich dniach obroty na giełdzie paryskiej wyraźnie zmalały i tak też pewnie pozostanie do pierwszych dni 2017 roku. W piątek 23/12 cena pszenicy w kontrakcie marcowym 2017 na MATIFie wyniosła 165,75 EUR/t i była o 1,2% niższa w porównaniu do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie majowym 2017 spadła o 0,7% i wyniosła 168,75 EUR/t. W całym tygodniu, ceny soi na giełdzie CBOT wyraźnie osłabły, do najniższego poziomu od połowy listopada br., m.in. pod wpływem spadku cen olejów roślinnych na giełdach azjatyckich. Ponadto, notowane potrzebne opady deszczu w Argentynie i bardzo dobra kondycja zasiewów soi w Brazylii ciążą na cenach soi na giełdzie CBOT. W najbliższych tygodniach będzie następował sezonowy spadek zakupów amerykańskiej soi przez Chiny na rzecz zakupów soi realizowanych w Ameryce Południowej. W piątek 23/12, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (styczeń 2017) wyniosła 363,39 USD/t i była o 4,6% niższa niż przed tygodniem. Z kolei, cena soi z terminem realizacji w marcu 2017 roku spadła o 4,7% i wyniosła 366,48 USD/t. Na przestrzeni całego tygodnia, ceny rzepaku na MATIFie także zniżkowały. Cena rzepaku w kontrakcie najbliższym na giełdzie paryskiej znajduje się obecnie na najniższym poziomie pod ponad 3 tygodni. Małe obroty giełdowe w związku z okresem świątecznym, trwająca korekta cen innych surowców oleistych, w tym cen soi i canoli na giełdach za oceanem, a także olejów roślinnych na giełdach azjatyckich, w tym malezyjskiego oleju palmowego (którego ceny spadły do najniższego poziomu od 4 tygodni) to czynniki, pod wpływem których ceny rzepaku na MATIFie także osłabły w ostatnich dniach. W piątek 23/12 cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (luty 2017) wyniosła 405,25 EUR/t i była 12

13 o 2,9% niższa od ceny przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie majowym 2017 wyniosła 404,25 EUR/t i była o 2,8% niższa w porównaniu do ceny przed tygodniem. CENY ZBÓŻ NA ŚWIECIE NA WYBRANYCH GIEŁDACH TOWAROWYCH CBOT - KUKURYDZA USD/t 28.X 4.XI 11.XI 18.XI 25.XI 2.XII 9.XII 16.XII 23.XII 23.XII/16.XII III'17 142,98 140,70 137,39 139,13 141,02 136,69 141,49 140,23 136,06-2,97% V'17 145,74 143,69 140,31 141,73 143,77 139,44 144,17 142,89 138,73-2,91% VII'17 148,26 146,61 143,30 144,56 146,84 142,35 147,00 145,82 141,73-2,80% IX'17 150,78 149,28 145,90 147,08 149,36 145,27 149,68 148,65 144,56-2,75% XII'17 153,61 152,35 149,36 150,39 152,51 148,65 152,91 152,12 148,10-2,64% CBOT - PSZENICA SRW USD/t 28.X 4.XI 11.XI 18.XI 25.XI 2.XII 9.XII 16.XII 23.XII 23.XII/16.XII III'17 157,34 158,73 154,84 156,23 154,10 148,52 152,93 150,35 144,55-3,86% V'17 162,99 164,10 160,42 161,30 159,47 153,22 156,47 154,91 149,40-3,56% VII'17 168,14 168,80 166,15 166,67 165,20 158,37 161,08 159,69 154,54-3,22% IX'17 173,87 174,61 171,96 172,11 170,71 163,95 166,23 164,68 159,91-2,90% XII'17 180,26 181,73 179,38 179,01 177,18 170,93 172,70 170,64 166,60-2,37% MGE - PSZENICA DNS USD/t 28.X 4.XI 10.XI 18.XI 25.XI 2.XII 9.XII 16.XII 23.XII 23.XII/16.XII III'17 194,96 190,41 192,39 193,46 194,23 197,83 197,02 199,96 194,96-2,50% V'17 197,46 193,34 194,96 194,92 195,48 198,42 197,83 198,63 194,15-2,26% VII'17 199,96 195,84 197,53 196,76 197,09 199,37 199,66 199,66 195,55-2,06% IX'17 202,60 198,78 200,25 198,97 199,66 201,58 201,58 201,43 197,75-1,83% XII'17 206,57 202,97 204,44 202,55 203,41 205,03 204,44 204,15 201,06-1,51% KCBT - PSZENICA HRW USD/t 28.X 4.XI 11.XI 18.XI 25.XI 2.XII 9.XII 16.XII 23.XII 23.XII/16.XII III'17 157,70 157,85 157,12 158,37 157,78 150,13 151,90 152,34 149,25-2,03% V'17 162,11 162,41 161,38 162,77 162,11 154,47 156,23 156,67 153,37-2,11% VII'17 166,30 166,60 165,57 166,82 166,23 158,88 160,72 161,08 157,63-2,14% IX'17 171,59 171,81 171,00 171,67 171,37 164,32 166,52 166,52 162,85-2,20% XII'17 178,65 178,79 178,28 178,21 177,62 171,67 174,31 173,21 169,76-1,99% MATIF - PSZENICA EURO/t 28.X 4.XI 11.XI 18.XI 25.XI 2.XII 9.XII 16.XII 23.XII 23.XII/16.XII III'17 170,50 167,75 167,25 170,75 169,75 164,75 165,50 167,75 165,75-1,19% V'17 174,00 171,50 171,00 173,50 172,25 167,50 168,25 170,00 168,75-0,74% IX'17 174,00 172,75 172,75 174,00 172,50 169,50 169,00 171,25 171,50 0,15% XII'17 176,25 174,75 175,00 175,75 175,00 172,50 172,75 174,25 174,25 0,00% III'18 177,50 176,25 176,75 177,50 177,25 176,25 174,75 176,00 177,00 0,57% LIFFE - PSZENICA Funt/t 28.X 4.XI 11.XI 18.XI 25.XI 2.XII 9.XII 16.XII 23.XII 23.XII/16.XII I'17 139,70 139,65 137,00 140,00 140,75 136,95 134,90 135,40 138,00 1,92% III'17 141,25 140,60 138,45 140,25 141,30 137,40 136,70 136,45 139,30 2,09% V'17 142,70 141,50 139,00 140,50 141,30 137,90 137,50 137,90 140,75 2,07% VII'17 143,40 142,35 140,40 141,55 141,75 138,90 138,45 138,80 141,75 2,13% XI'17 140,90 138,75 135,95 135,95 134,95 132,00 131,50 131,95 133,65 1,29% CBOT - Chicago Board of Trade KCBT - Kansas City Board of Trade MATIF - Marche A Terme International De France MGE - Minneapolis Grain Exchange LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange 13

14 euro/t 295,0 285,0 275,0 265,0 255,0 245,0 235,0 225,0 215,0 205,0 195,0 185,0 175,0 165,0 155,0 145,0 135,0 NOTOWANIA CEN PSZENICY KONSUMPCYJNEJ NA GIEŁDZIE MATIF (euro/t) KONTRAKT NAJBLIŻSZY 29.VI' VII 10.VIII 31.VIII 21.IX 12.X 2.XI 23.XI 14.XII 4.I' I 15.II 8.III 28.III 19.IV 10.V 31.V 21.VI 12.VII 6.IX 27.IX 18.X 8.XI 29.XI 20.XII 10.I' I 21.II 14.III 4.IV 25.IV 16.V 6.VI 27.VI 18.VII 8.VIII 29.VIII 19.IX 10.X 31.X 21.XI 12.XII 2.I' I 13.II 6.III 27.III 17.IV 8.V 29.V 19.VI 10.VII 31.VII 21.VIII 11.IX 2.X 23.X 13.XI 4.XII 24.XII 15.I' II 26.II 18.III 8.IV 29.IV 20.V 10.VI 1.VII 22.VII 12.VIII 2.IX 23.IX 14.X 4.XI 25.XI 16.XII 230,0 NOTOWANIA CEN PSZENICY PASZOWEJ NA GIEŁDZIE LIFFE (funt/t) KONTRAKT NAJBLIŻSZY 220,0 210,0 200,0 190,0 180,0 170,0 funt/t 160,0 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 29.VI' VII 10.VIII 31.VIII 21.IX 12.X 2.XI 23.XI 14.XII 4.I' I 15.II 8.III 28.III 19.IV 10.V 31.V 21.VI 12.VII 6.IX 27.IX 18.X 8.XI 29.XI 20.XII 10.I' I 21.II 14.III 4.IV 25.IV 16.V 6.VI 27.VI 18.VII 8.VIII 29.VIII 19.IX 10.X 31.X 21.XI 12.XII 2.I' I 13.II 6.III 27.III 17.IV 8.V 29.V 19.VI 10.VII 31.VII 21.VIII 11.IX 2.X 23.X 13.XI 4.XII 24.XII 15.I' II 26.II 18.III 8.IV 29.IV 20.V 10.VI 1.VII 22.VII 12.VIII 2.IX 23.IX 14.X 4.XI 25.XI 16.XII 14

15 390,0 NOTOWANIA CEN PSZENICY SRW, HRW I DNS NA GIEŁDACH W CHICAGO, KANSAS CITY I MINNEAPOLIS (USD/t) KONTRAKT NAJBLIŻSZY 370,0 350,0 330,0 310,0 290,0 USD/t 270,0 250,0 230,0 210,0 190,0 170,0 150,0 130,0 29.VI' VII 10.VIII 31.VIII 21.IX 12.X 2.XI 23.XI 14.XII 4.I' I 15.II 8.III 28.III 19.IV 10.V 31.V 21.VI 12.VII 6.IX 27.IX 18.X 8.XI 29.XI 20.XII 10.I' I 21.II 14.III 4.IV 25.IV 16.V 6.VI 27.VI 18.VII 8.VIII 29.VIII 19.IX 10.X 31.X 21.XI 12.XII 2.I' I 13.II 6.III 27.III 17.IV 8.V 29.V 19.VI 10.VII 31.VII 21.VIII 11.IX 2.X 23.X 13.XI 4.XII 24.XII 15.I' II 26.II 18.III 8.IV 29.IV 20.V 10.VI 1.VII 22.VII 12.VIII 2.IX 23.IX 14.X 4.XI 25.XI 16.XII HRW KCBT SRW CBOT DNS MGE CENY SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDZIE W CHICAGO ORAZ RZEPAKU NA GIEŁDZIE MATIF CBOT - SOJA USD/t 28.X 4.XI 11.XI 18.XI 25.XI 2.XII 9.XII 16.XII 23.XII 23.XII/16.XII I'17 371,85 363,98 362,29 365,08 384,34 377,50 381,18 380,88 363,39-4,59% III'17 374,20 366,41 365,38 368,24 387,42 381,10 385,22 384,56 366,48-4,70% V'17 376,25 368,91 368,24 371,26 389,56 383,75 388,09 387,85 369,79-4,66% VII'17 377,87 370,60 370,38 373,46 391,10 385,51 390,07 389,12 372,29-4,33% VIII'17 376,99 370,08 370,00 373,17 389,85 384,19 389,12 387,79 371,33-4,24% CBOT - ŚRUTA SOJOWA USD/sh.t 28.X 4.XI 11.XI 18.XI 25.XI 2.XII 9.XII 16.XII 23.XII 23.XII/16.XII I'17 319,00 310,80 310,20 312,60 323,10 312,50 318,80 317,10 308,00-2,87% III'17 320,30 312,30 312,20 315,10 325,60 315,60 322,90 321,40 311,60-3,05% V'17 321,20 313,90 314,10 317,40 327,40 317,90 325,30 324,10 314,30-3,02% VII'17 322,80 316,00 316,10 320,10 329,20 320,00 327,50 327,00 317,40-2,94% VIII'17 322,20 315,50 316,00 319,90 328,30 319,30 326,00 325,90 316,20-2,98% MATIF-RZEPAK EUR/t 28.X 4.XI 11.XI 18.XI 25.XI 2.XII 9.XII 16.XII 23.XII 23.XII/16.XII II'17 400,00 390,75 392,25 397,50 401,75 409,75 412,00 417,25 405,25-2,88% V'17 399,25 390,00 392,50 399,50 403,75 409,75 411,00 416,00 404,25-2,82% VIII'17 379,75 370,00 374,50 382,50 385,00 391,25 388,75 393,75 382,25-2,92% XI'17 381,75 372,50 376,25 384,75 386,25 392,50 390,00 394,00 384,50-2,41% II'18 384,25 375,00 382,25 380,75 386,75 389,75 390,00 394,75 386,25-2,15% 15

16 540,0 NOTOWANIA CEN RZEPAKU NA GIEŁDZIE MATIF (euro/t) KONTRAKT NAJBLIŻSZY 520,0 500,0 480,0 460,0 440,0 euro/t 420,0 400,0 380,0 360,0 340,0 320,0 300,0 29.VI' VII 10.VIII 31.VIII 21.IX 12.X 2.XI 23.XI 14.XII 4.I' I 15.II 8.III 28.III 19.IV 10.V 31.V 21.VI 12.VII 6.IX 27.IX 18.X 8.XI 29.XI 20.XII 10.I' I 21.II 14.III 4.IV 25.IV 16.V 6.VI 27.VI 18.VII 8.VIII 29.VIII 19.IX 10.X 31.X 21.XI 12.XII 2.I' I 13.II 6.III 27.III 17.IV 8.V 29.V 19.VI 10.VII 31.VII 21.VIII 11.IX 2.X 23.X 13.XI 4.XII 24.XII 15.I' II 26.II 18.III 8.IV 29.IV 20.V 10.VI 1.VII 22.VII 12.VIII 2.IX 23.IX 14.X 4.XI 25.XI 16.XII 580,0 550,0 520,0 490,0 NOTOWANIA CEN SOI (USD/t) I ŚRUTY SOJOWEJ (USD/sh. t) NA GIEŁDZIE W CHICAGO KONTRAKT NAJBLIŻSZY USD/t--sh. t 460,0 430,0 400,0 370,0 340,0 310,0 280,0 250,0 28.IX' X 9.XI 30.XI 21.XII 11.I' II 22.II 15.III 5.IV 26.IV 17.V 7.VI 28.VI 19.VII 13.IX 4.X 25.X 15.XI 6.XII 27.XII 17.I' II 28.II 21.III 11.IV 2.V 23.V 13.VI 3.VII 25.VII 15.VIII 5.IX 26.IX 17.X 7.XI 28.XI 19.XII 9.I' I 20.II 13.III 2.IV 24.IV 15.V 5.VI 26.VI 17.VII 7.VIII 28.VIII 18.IX 9.X 30.X 20.XI 11.XII 31.XII 22.I' II 4.III 24.III 15.IV 6.V 27.V 17.VI 8.VII 29.VII 19.VIII 9.IX 30.IX 21.X 11.XI 2.XII 23.XII SOJA ŚRUTA SOJOWA ŹRÓDŁA DANYCH: Informa Economics, ARR, GUS, WGT, MRiRW, Komisja Europejska, Reuters, Interfax (za FAMMU/FAPA) 16

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 12/2013

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 12/2013 Rynek zbóż Czynniki podażowo-popytowe Wynikowy szacunek zbiorów zbóż w 2013 r. Według wynikowego szacunku GUS (opublikowanego 19 grudnia 2013 r.) zbiory zbóż w 2013 r. (łącznie z kukurydzą, prosem i gryką)

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 17 listopada, 2014 r. UAKTUALNIONY PROGRAM SPOTKANIA BRANŻOWEGO

Notatka Sygnalna z dnia 17 listopada, 2014 r. UAKTUALNIONY PROGRAM SPOTKANIA BRANŻOWEGO Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 17 listopada, 2014 r. UAKTUALNIONY PROGRAM SPOTKANIA BRANŻOWEGO Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w dorocznym spotkaniu branżowym Izby, które odbędzie

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 11 czerwca, 2012 r.

Notatka Sygnalna z dnia 11 czerwca, 2012 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 11 czerwca, 2012 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Miniony, krótki z racji długiego weekendu tydzień nie przyniósł zmian na krajowym rynku zbożowym. W dalszym

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 18 lutego, 2013 r.

Notatka Sygnalna z dnia 18 lutego, 2013 r. Członek COCERAL i FEFAC 5-8 czerwca 2013, Kraków www.fefaccongress2013.eu Notatka Sygnalna z dnia 18 lutego, 2013 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Handel ziarnem na krajowym rynku zbożowym w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 9 września, 2013 r. r.

Notatka Sygnalna z dnia 9 września, 2013 r. r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 9 września, 2013 r. r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Ceny zbóż na rynku krajowym w dalszym ciągu kształtują się pod wpływem niskiej rynkowej podaży ziarna.

Bardziej szczegółowo

I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Notatka Sygnalna z dnia 27 września, 2010 r. źródło FGŻ RP, Izba Zbo.-Pasz. materiały zebrał Tadeusz Szymańczak Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 16 grudnia, 2013 r. Członek COCERAL i FEFAC

Notatka Sygnalna z dnia 16 grudnia, 2013 r. Członek COCERAL i FEFAC Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 16 grudnia, 2013 r. Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w Nowym 2014

Bardziej szczegółowo

I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Notatka Sygnalna z dnia 27 lutego, 2012 r. Źródło FGŻ RP, Izba Zbo.-Pasz. materiały zebrał Tadeusz Szymańczak Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

Rynek cukru. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015

Rynek cukru. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Rynek cukru Czynniki podażowo-popytowe Krajowa bieżąca produkcja cukru 1 z buraków w roku gospodarczym 2 2014/2015 (według wstępnych danych producentów cukru przesłanych do ARR) wyniesie 1 985 tys. ton

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 10 grudnia, 2012 r.

Notatka Sygnalna z dnia 10 grudnia, 2012 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 10 grudnia, 2012 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Ostatnie dni nie przynoszą większych zmian na krajowym rynku zbożowym. Ceny ziarna w dalszym ciągu znajdują

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Inwestorski. Nr 1/2012. Styczeń

Biuletyn Inwestorski. Nr 1/2012. Styczeń Biuletyn Inwestorski Nr 1/2012 Styczeń Komentarz Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Przyszedł czas na podsumowanie minionego roku oraz noworoczne postanowienia. Stali czytelnicy Biuletynu nie będą zaskoczeni,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 8/2007 22 luty 2007

Bardziej szczegółowo

Analizy rynków rolnych i prognozy cen podstawowych produktów roślinnych Biura Głównego Ekonomisty Banku Konferencja prasowa 14 czerwca 2007 r.

Analizy rynków rolnych i prognozy cen podstawowych produktów roślinnych Biura Głównego Ekonomisty Banku Konferencja prasowa 14 czerwca 2007 r. Analizy rynków rolnych i prognozy cen podstawowych produktów roślinnych Biura Głównego Ekonomisty Banku Konferencja prasowa 14 czerwca 2007 r. Misja, strategia i rozwój kompetencji Agro Misja. Umocnienie

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 16 stycznia, 2012 r.

Notatka Sygnalna z dnia 16 stycznia, 2012 r. Notatka Sygnalna z dnia 1 stycznia, 01 r. Źródło FGŻ RP, Izba Zbo.-Pasz. materiały zebrał Tadeusz Szymańczak Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 12 marca, 2012 r.

Notatka Sygnalna z dnia 12 marca, 2012 r. Notatka Sygnalna z dnia 12 marca, 2012 r. Źródło FGŻ RP, Izba Zbo.-Pasz. materiały zebrał Tadeusz Szymańczak Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 42/2015 22 października

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA OBSERWATORIUM RYNKU MLEKA w dniu 27.05.2015

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA OBSERWATORIUM RYNKU MLEKA w dniu 27.05.2015 SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA OBSERWATORIUM RYNKU MLEKA w dniu 27.05.2015 Spotkanie rozpoczęto omówieniem aktualnej sytuacji w Unii Europejskiej. Produkcja mleka w pierwszym kwartale spadła o 1,3% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 31/2015 6 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Źródło: www.minrol.gov.pl

Źródło: www.minrol.gov.pl Rynek zbóż i rzepaku Kończący się rok dla producentów zbóż i rzepaku obfitował w wiele wydarzeń mniej lub bardziej sprzyjających. Początek roku mimo srogiej zimy nie przyniósł większych strat w uprawach,

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 1 października, 2012 r.

Notatka Sygnalna z dnia 1 października, 2012 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 1 października, 2012 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Sucha i słoneczna pogoda powoduje, iż na południu kraju rozkręcają się zbiory kukurydzy na ziarno.

Bardziej szczegółowo

Światowy Rynek Zbóż, Oleistych i Komponentów Paszowych Opracowanie sygnalne

Światowy Rynek Zbóż, Oleistych i Komponentów Paszowych Opracowanie sygnalne Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa Opracowanie wydaje: Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych FAMMU Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Ceny zbóż w Polsce w zł/t (wg IERiGŻ)

Rys. 1. Ceny zbóż w Polsce w zł/t (wg IERiGŻ) Jerzy Grabiński Produkcja zbóż w Polsce-stan obecny i perspektywy Według szacunków GUS produkcja zbóż w Polsce w 29 roku wyniosła 29,8 mln ton i była o 7,8% wyższa niż w roku poprzednim. Taka produkcja

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 01 r.) RYNEK ZBÓŻ NR /05 2 czerwca 05 r.

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku W A R S Z A W A, 7 S I E R P N I A 2 0 1 3 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 9 stycznia, 2012 r.

Notatka Sygnalna z dnia 9 stycznia, 2012 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 9 stycznia, 2012 r. I. CENY NA GIEŁDACH CBOT i MATIF W minionym tygodniu - po okresie wyraźnych wzrostów notowanych w poprzednich 2 tygodniach - notowania

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH 08-01-16 08-01-30 08-02-13 08-02-27 08-03-12 08-03-26 08-04-09 08-04-23 08-05-07 08-05-21 08-06-04 08-06-18 08-07-02 08-07-16 08-07-30 08-08-13 08-08-27 08-09-10 08-09-24 08-10-08 08-10-22 08-11-05 08-11-19

Bardziej szczegółowo

I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Notatka Sygnalna z dnia 4 czerwca, 2012 r. Źródło FGŻ RP, Izba Zbo.-Pasz. materiały zebrał Tadeusz Szymańczak Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Inwestorski. Nr 1/2011. Październik

Biuletyn Inwestorski. Nr 1/2011. Październik Biuletyn Inwestorski Nr 1/2011 Październik Komentarz Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Od początku 2011 r. wyniki spółek przetwórstwa spożywczego pozostają pod presją wysokich cen surowców, co zdecydowanie

Bardziej szczegółowo

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Niewielki wpływ suszy na ceny pieczywa. Zmiana cen skupu zbóż oraz cen żywności i produktów zbożowych

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Niewielki wpływ suszy na ceny pieczywa. Zmiana cen skupu zbóż oraz cen żywności i produktów zbożowych gru-1 Monitoring Branżowy Analizy Sektorowe 31 sierpnia 215 Niewielki wpływ suszy na ceny pieczywa Trendy bieżące Niedobór opadów był niekorzystny dla rozwoju upraw. Szacuje się, że zbiory zbóż w 215 r.

Bardziej szczegółowo

Rynek surowców korekta czy załamanie?

Rynek surowców korekta czy załamanie? Rynek surowców korekta czy załamanie? Paweł Kordala, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. 1 Agenda I. Rynek ropy II. Rynek miedzi III. Rynek złota IV. Rynek srebra V. Rynki rolne (kukurydza, pszenica, soja)

Bardziej szczegółowo

Rekordowy zasiew kukurydzy

Rekordowy zasiew kukurydzy 3 lipca 2013 Rekordowy zasiew kukurydzy Rys. 1 Wykres tygodniowy kontraktu kontynuacyjnego na kukurydzę notowanego na giełdzie CBOT Źródło: TMS Direct Notowania kontraktu kontynuacyjnego na kukurydzę na

Bardziej szczegółowo

Oil Express nr 36-II, 9 czerwca 2015 r.

Oil Express nr 36-II, 9 czerwca 2015 r. r. ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ PSPO I IZP Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju wraz z Izbą Gospodarczą Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz ma zaszczyt zaprosid Paostwa na międzynarodową,

Bardziej szczegółowo

Oil Express nr 33-II, 13 kwietnia 2015 r.

Oil Express nr 33-II, 13 kwietnia 2015 r. r. Prognozy produkcji oleistych w 2015 r. - Coceral Francuska organizacja COCERAL podała do wiadomości marcowe-finalne szacunki zbiorów roślin oleistych w Unii w 2014 roku oraz pierwsze prognozy na 2015

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Na rynku krajowym w trzecim tygodniu października br. nadal taniało masło w blokach i pełne mleko w proszku. Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. 18 czerwca r. 1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. Giełda Wyszczególnienie Termin dostaw Cena w Euro/t 5 cze Cena w zł/t EURONEXT - Paryż Pszenica konsumpcyjna Wrzesień

Bardziej szczegółowo

BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH

BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH W dniu 1 października 2014 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Oil Express nr 44-II, 13 października 2015 r.

Oil Express nr 44-II, 13 października 2015 r. nr 44-II, 13 października 2015 r. Zbiory roślin oleistych w 2015 wg Coceral W Unii Europejskiej na koniec obecnego sezonu przewidywany jest spadek o 10 proc. produkcji surowców oleistych, na skutek niższej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Rekordowe prognozy zbiorów i zapasów

Rekordowe prognozy zbiorów i zapasów 05 września 2014 r. Rekordowe prognozy zbiorów i zapasów Tegoroczne zbiory kukurydzy w USA najprawdopodobniej będą najwyższe w historii. 12 sierpnia poznaliśmy raport WASDE (szacunki światowych podaży

Bardziej szczegółowo

nr 11-II, 26 maja 2014

nr 11-II, 26 maja 2014 nr 11-II, 26 maja 2014 Konferencja IHAR 19-20 maja w Poznaniu W dniach 19-20 maja bieżącego roku odbyła się XXXII Konferencja Naukowa Rośliny Oleiste organizowana przez IHAR Oddział Poznań i komitet Fizjologii,

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

15.03.2011 PSZENICA. komentarz surowcowy

15.03.2011 PSZENICA. komentarz surowcowy PSZENICA W ostatnim tygodniu na rynku surowców dominowały nieprzerwanie informacje z krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Znamienny okazał się również wyższy niż oczekiwano odczyt CPI i PPI w Chinach.

Bardziej szczegółowo

Nr 407 24 sierpnia 2015

Nr 407 24 sierpnia 2015 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. 22 860 44 00 fax. 22 860 58 68 http://www.bgzbnpparibas.pl Departament Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych BankBGZ.Research@bgzbnpparibas.pl

Bardziej szczegółowo

12.04.2011. komentarz surowcowy

12.04.2011. komentarz surowcowy 12.4.211 Ostatni tydzień charakteryzował się dużymi wzrostami cen surowców. Rosnące ceny ropy i korzystny sentyment na rynkach finansowych wspierały wzrosty cen większości surowców. Utrzymująca się niepewność

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH 2303 BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH W dniu 1 lipca 2015 r. powołany przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego Zespół Ekspertów ds. Prognozowania

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2014

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2014 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego Krajowy skup żywca utrzymuje się na wysokim poziomie. Według informacji GUS w lipcu r.

Bardziej szczegółowo

Rynek cukru stan i perspektywy

Rynek cukru stan i perspektywy Rynek cukru stan i perspektywy Rafał Strachota Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego Konferencja Burak Cukier Perspektywy, Poznań, 6 października 2015 r. Rynek cukru w Polsce Tutaj dodaj pierwszy

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Wzrost cen uprawnień do emisji CO 2 i spadki handlowanych wolumenów na rynku carbon w grudniu

Wzrost cen uprawnień do emisji CO 2 i spadki handlowanych wolumenów na rynku carbon w grudniu Toruń, 7 stycznia 2014 r. Wzrost cen uprawnień do emisji CO 2 i spadki handlowanych wolumenów na rynku carbon w grudniu W grudniu uprawnienia do emisji dwutlenku węgla (EUA) zyskały na wartości 11,26 proc.

Bardziej szczegółowo

Grupa Alumetal Wyniki za I półrocze 2015

Grupa Alumetal Wyniki za I półrocze 2015 Grupa Alumetal Wyniki za I półrocze 2015 18 sierpnia 2015 I półrocze 2015 i LTM w skrócie Wolumen sprzedaży 86,7 tys. ton w I półroczu 2015 i 163 tys. ton w LTM EBITDA 47,4 mln PLN w I półroczu 2015 i

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH 2303 BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH W dniu 25 marca 2015 r. powołany przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego Zespół Ekspertów ds. Prognozowania

Bardziej szczegółowo

Oil Express nr 19-II, 15 września 2014

Oil Express nr 19-II, 15 września 2014 Cele i działania PSPO W związku z niedawno obchodzoną 7 rocznicą powstania Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju pragniemy przybliżyć Państwu czym dokładnie zajmuje się nasza organizacja, jakie są

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 11/2011

Bardziej szczegółowo

Nr 404 3 sierpnia 2015

Nr 404 3 sierpnia 2015 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. 22 860 44 00 fax. 22 860 58 68 http://www.bgzbnpparibas.pl Departament Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych BankBGZ.Research@bgzbnpparibas.pl

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA IV/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Kwiecień 2015

RYNEK MLEKA IV/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Kwiecień 2015 RYNEK MLEKA IV/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Kwiecień 2015 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Na koniec grudnia 2014 roku pogłowie bydła liczyło 5 659,3 tys. sztuk i było

Bardziej szczegółowo

Nr 285 8 kwietnia 2013

Nr 285 8 kwietnia 2013 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. 22 860 44 00 fax. 22 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 ROKU

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 ROKU MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 14.08.2015 Departament Rynków Rolnych POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 ROKU Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

FAMMU/FAPA - Rynek cukru

FAMMU/FAPA - Rynek cukru ZESPÓŁ MONITORINGU ZAGRANICZNYCH RYNKÓW ROLNYCH FAMMU/FAPA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RYNEK

Bardziej szczegółowo

Nr 331 24 luty 2014. zbóż wyniosła ona 2709 tys. t (500 mln EUR).

Nr 331 24 luty 2014. zbóż wyniosła ona 2709 tys. t (500 mln EUR). Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. 22 860 44 00 fax. 22 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2014 ROKU (dane ostateczne)

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2014 ROKU (dane ostateczne) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Departament Rynków Rolnych Warszawa, 05.08.2015r. POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2014 ROKU (dane ostateczne) Według danych (GUS) w 2014 roku,

Bardziej szczegółowo

26.04.2011. komentarz surowcowy

26.04.2011. komentarz surowcowy 26.4.211 Ostatni tydzień przyniósł na rynku surowców rekordowe poziomy cen metali szlachetnych (głównie na fali osłabiającego się dolara). Ceny złota pobiły nowy historyczny rekord, srebro wzrosło do poziomów

Bardziej szczegółowo

Nr 403 27 lipca 2015

Nr 403 27 lipca 2015 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. 22 860 44 00 fax. 22 860 58 68 http://www.bgzbnpparibas.pl Departament Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych BankBGZ.Research@bgzbnpparibas.pl

Bardziej szczegółowo

BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH

BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH W dniu 10 stycznia 2014 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 tys. ton mln ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego Skup żywca utrzymuje się na poziomie wyższym niż przed rokiem. W porównaniu z

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA Warszawa, 14-9-6 Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 9 13 i w okresie I VII 14 r. Stany Zjednoczone utrzymują pozycję największej i najbardziej

Bardziej szczegółowo

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 12 maja 2015 I kwartał 2015 i LTM w skrócie Wolumen sprzedaży 45 tys. ton w 1Q 2015 i 162 tys. ton w LTM EBITDA 19 mln PLN w 1Q 2015 i 75 mln PLN w LTM Zysk netto

Bardziej szczegółowo

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH Scoreboard to zestaw praktycznych, prostych i wymiernych wskaźników, istotnych z punktu widzenia sytuacji makroekonomicznej krajów Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ 2012 r. Zarząd Spółki z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Nr 400 6 lipca 2015. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej. Średniotygodniowe kursy walutowe

Nr 400 6 lipca 2015. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej. Średniotygodniowe kursy walutowe Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. 22 860 44 00 fax. 22 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych BankBGZ.Research@bgz.pl

Bardziej szczegółowo

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2013/pdf/ee1_en.pdf

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2013/pdf/ee1_en.pdf Strefę euro czeka kolejny rok pod znakiem spadku PKB perspektywy wzrostu gospodarczego państw strefy euro wg zimowej prognozy KE i ich znaczenie dla polskiej gospodarki Strefa euro prawdopodobnie pozostanie

Bardziej szczegółowo

Stan polskiego rolnictwa przed akcesją do Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod redakcją Jacka Głowackiego

Stan polskiego rolnictwa przed akcesją do Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod redakcją Jacka Głowackiego Stan polskiego rolnictwa przed akcesją do Unii Europejskiej Praca zbiorowa pod redakcją Jacka Głowackiego KANCELARIA SEJMU WARSZAWA 2002 1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ Redaktor: Andrzej Chodyra,

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów - GUS Wskaźnik IX 2014 VIII 2015 IX 2015 Inflacja konsumentów, r/r -0,3 % -0,6 % -0,8 % Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.)

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) FOEX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) Końcówka tygodnia na rynku walutowym przyniosła dosyć ciekawe zmiany. Na większości głównych par wyraźnie zyskiwał dolar. Impulsów do takiego ruchu dostarczyły

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny 72010 /229/ /199/ Biuletyn Informacyjny Lipiec 2010 Nr 7 (229) Biuletyn Informacyjny ISSN 1233-2437 nakład 7000 egz. Wydawca: Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa Redakcja: Biuro

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2011 R. Na podstawie szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego PKB w USD (w cenach bieżących).

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2011 R. Na podstawie szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego PKB w USD (w cenach bieżących). 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2011 R. Celem niniejszej analizy jest prezentacja podstawowych tendencji społeczno-gospodarczych w 20 krajach o największym udziale w ogólnoświatowym produkcie

Bardziej szczegółowo

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Rynek nawozów mineralnych w Polsce (PKD 20.15) Trendy bieżące. Perspektywy krótkoterminowe.

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Rynek nawozów mineralnych w Polsce (PKD 20.15) Trendy bieżące. Perspektywy krótkoterminowe. Analizy Sektorowe 2 marca 215 Rynek nawozów mineralnych w Polsce (PKD 2.15) Trendy bieżące W 214 r. wysoka podaż zboża na świecie i w Polsce skutkowała spadkiem cen ziarna w skupie i pogorszeniem koniunktury

Bardziej szczegółowo

OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI W OKRESIE GLOBALNEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO (rok 2008 oraz I półrocze 2009)

OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI W OKRESIE GLOBALNEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO (rok 2008 oraz I półrocze 2009) MINISTERSTWO GOSPODARKI OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI W OKRESIE GLOBALNEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO (rok 8 oraz I półrocze 9) DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 9

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 18 czerwca 2012 Aktualne wskaźniki makroekonomiczne: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 8,10 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania

Bardziej szczegółowo

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro PREZENTACJA WYNIKÓW Wojciech Mroczek Znaczenie strefy euro w światowym handlu 1996-1998 2004-2006 Czy wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Opatowicz & Waker Co. INDEPENDENT CARGO SURVEYS LABORATORY ANALYSES & CONSULTING SERVICES

Opatowicz & Waker Co. INDEPENDENT CARGO SURVEYS LABORATORY ANALYSES & CONSULTING SERVICES INDEPENDENT CARGO SURVEYS LABORATORY ANALYSES & CONSULTING SERVICES KONSUMPCJA BANANÓW W POLSCE Raport opracowany na podstawie danych statystycznych z lat 2002 2005. 1. Wstęp Niniejszy raport został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Nr 238 23 kwietnia 2012

Nr 238 23 kwietnia 2012 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. 22 860 44 00 fax. 22 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO Eksperci Eurosystemu opracowali projekcje rozwoju sytuacji makroekonomicznej w obszarze euro na podstawie informacji dostępnych na dzień

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społecznogospodarcza

Sytuacja społecznogospodarcza Sytuacja społecznogospodarcza w regionie Włodzimierz Szordykowski Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Gdańsk, dnia 30 listopada 2011 roku Sytuacja gospodarcza na świecie Narastający dług publiczny

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

Sekcja A. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 2011 2012 2013 2014

Sekcja A. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 2011 2012 2013 2014 Rolnictwo w Polsce w r. (sekcja A wg klasyfikacji PKD) 27 kwietnia 2015 Trendy bieżące: Rolnictwo z 3% udziałem w PKB jest ważnym sektorem polskiej gospodarki. Polska należy do znaczących producentów produktów

Bardziej szczegółowo

W marcu 2012 na NewConnect pojawiło się tylko 5 nowych spółek

W marcu 2012 na NewConnect pojawiło się tylko 5 nowych spółek Warszawa 31.03.2012 W marcu 2012 na NewConnect pojawiło się tylko 5 nowych spółek NCIndex Cały czas rynek pozostaje pod presją wysokiego zadłużenia w Europie. Motyw ten będzie trwał cały 2012 rok a zapewne

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII Prezentacja J.M. Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej, na szczyt Rady Europejskiej w dniu 4 lutego 2011 r. Spis treści 1 I. Dlaczego polityka energetyczna

Bardziej szczegółowo

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Warszawa, 30.09.2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki ankiety

Bardziej szczegółowo

Nr 126 25 stycznia 2010

Nr 126 25 stycznia 2010 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. (22) 860 44 00 fax. (22) 860 58 68 http://www.bgz.pl Główny Ekonomista Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 dariusz.winek@bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

Notowania cen rzepaku

Notowania cen rzepaku ul. Szkolna 2/4 00006 Warszawa tel. 022 826 80 07 fax. 022 828 53 58 Notowania cen rzepaku 1. NOTOWANIA TERMINOWE CEN RZEPAKU NA GIEŁDZIE MATIF: Dostawy: sierpniu 2010 Notowania cen rzepaku z dostawą w

Bardziej szczegółowo

Niekorzystna pogoda zagrożeniem dla zbiorów

Niekorzystna pogoda zagrożeniem dla zbiorów 9 lipca 2013 Niekorzystna pogoda zagrożeniem dla zbiorów Nieprzewidywalna pogoda w obszarze upraw soi w Stanach Zjednoczonych (tzw. soybean Belt) prawdopodobnie zwiększać będzie zmienność cen zbiorów do

Bardziej szczegółowo