RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE"

Transkrypt

1 RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE POLSKA Na rynku notuje się większe zainteresowanie zakupami ziarna ze strony wytwórni pasz i młynów, ale na obecną chwilę najbardziej aktywna na rynku jest tzw. druga ręka, a więc firmy które muszą wywiązać się z wcześniej zawartych kontraktów na dostawy ziarna. W związku z wyraźnie uszczuploną rynkową podażą, trudno kupić większe partie ziarna tym bardziej, iż rolnicy żądają wyższych cen za zboża od tych oferowanych przez kupujących. Szczególnie mało jest ofert sprzedaży jęczmienia, pszenżyta, a także pszenicy paszowej. To powoduje, iż ceny ziarna kształtują się pod wpływem lekkiej tendencji wzrostowej. W połowie tygodnia, ceny oferowane za zboża z dostawą do wytwórni/elewatorów kształtowały się następująco: pszenica konsumpcyjna (12,5% białka) PLN/t, pszenica paszowa PLN/t, żyto konsumpcyjne PLN/t, żyto paszowe PLN/t, pszenżyto PLN/t, jęczmień paszowy PLN/t, kukurydza PLN/t. Ceny rzepaku w kraju cały czas trzymają się mocno. Wszystko za sprawą utrzymujących się wysokich cen rzepaku na MATIFie oraz uszczuplonej podaży nasion na rynku krajowym. W końcu tygodnia, w zależności od lokalizacji, wyjściowe ceny skupu rzepaku oferowane przez przetwórców kształtują się na poziomie z dostawą w lutym Rolnicy z reguły żądają jednak wyższych cen za dostarczony rzepak, powyżej 1900 PLN/t, loco gospodarstwo. W bieżącym sezonie notuje się wzmożony import rzepaku do kraju. Według wstępnych danych, w pierwszych 5 miesiącach bieżącego sezonu, import rzepaku wyniósł ponad 355 tys. ton wobec 95 tys. ton sprowadzonych w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Z drugiej strony, wyraźnie mniejszy jest eksport rzepaku, jedynie 112 tys. ton w pierwszych 5 miesiącach bieżącego sezonu wobec 738 tys. ton w tym samym okresie minionego sezonu. Szacujemy, iż w I połowie bieżącego sezonu 2016/17 (lipiec-grudzień), eksport pszenicy z kraju przekroczył 2,2 mln ton, z tego około 1,7 mln ton tego zboża zostało wyeksportowane drogą morską. Dalszy, dynamiczny eksport pszenicy przez porty wystąpi także w styczniu br. Wiele wskazuje na to, iż w styczniu br. eksport pszenicy drogą morską wyniesie ponad 250 tys. ton. Z kolei, eksport pszenicy w lutym br. spodziewany jest na podobnym poziomie. W całym sezonie 2016/17 eksport pszenicy z kraju może przekroczyć 3 mln ton. Eksport takiego wolumenu pszenicy spowoduje, iż zapasy tego zboża na koniec bieżącego sezonu będą mocno uszczuplone. 1

2 Poza pszenicą, z kraju eksportowane są także spore partie kukurydzy. Według wstępnych danych, w I połowie bieżącego sezonu (lipiec-grudzień) eksport kukurydzy z kraju wyniósł ponad 0,6 mln ton. W styczniu br. eksport kukurydzy drogą morską przewidywany jest na poziomie około 100 tys. ton. Duży ruch w portach podtrzymuje ceny ziarna pszenicy i kukurydzy oferowane przez eksporterów na wysokich poziomach. W połowie tygodnia, ceny zbóż z dostawą do portów kształtowały się na następujących poziomach: pszenica konsumpcyjna 12,5% białka PLN/t (dostawa I), pszenica konsumpcyjna 14,0% białka PLN/t (dostawa I), kukurydza PLN/t (dostawa XII/I). Finalne ceny uzależnione są od odbiorcy, parametrów ziarna i terminu dostawy oraz aktualnych notowań cen ziarna na giełdzie MATIF i kształtowania się kursu euro w dniu podpisywania kontraktu. Z kraju realizowany jest także eksport pszenicy na kołach na rynek niemiecki, ale nie są to duże wolumeny. Po stronie importu, do kraju dociera przede wszystkim słowacka i czeska pszenica. W pierwszych 5 miesiącach bieżącego sezonu (lipiec-listopad), eksport pszenicy z tych krajów wyniósł ponad 225 tys. ton, z tego 135 tys. ton ze Słowacji i 90 tys. ton z Czech. ŚWIAT Na przestrzeni analizowanego tygodnia, ceny pszenicy na giełdzie w Chicago nieznacznie wzrosły, m.in. pod wpływem notowanego sporego osłabienia kursu dolara do koszyka walut. Ponadto, uczestnicy rynku ciągle pozostają pod wrażeniem ostatnich szacunków USDA dotyczących zmniejszenia areału zasiewów pszenicy ozimej przez amerykańskich farmerów pod zbiory w 2017 roku, do najniższego poziomu od 108 lat. W piątek 20/01 cena pszenicy SRW w kontrakcie marcowym 2017 na giełdzie w Chicago wyniosła 157,34 USD/t i była o 0,5% wyższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie majowym 2017 wzrosła o 0,8% i wyniosła 162,85 USD/t. Cena pszenicy w kontrakcie najbliższym na giełdzie w Chicago znajduje się obecnie na najwyższym poziomie od końca czerwca ub.r. Z kolei, w analizowanym tygodniu ceny pszenicy w kontraktach najbliższych na MATIFie nie uległy zmianie. Notowane umocnienie kursu euro do dolara przeciwdziałało zwyżce cen tego zboża na giełdzie paryskiej. Warto zaznaczyć, iż od początku stycznia br. ceny pszenicy w kontrakcie najbliższym na MATIFie poruszają się w trendzie bocznym, w wąskim przedziale euro/t, m.in. w reakcji na brak istotnych czynników fundamentalnych. Pewne obawy związane z możliwością wystąpienia strat mrozowych w uprawach pszenicy ozimej w Europie Wschodniej na razie nie miały istotnego wpływu na kształtowanie się cen pszenicy na giełdzie paryskiej. W piątek 20/01 cena pszenicy w kontrakcie marcowym 2017 na MATIFie wyniosła 2

3 169,75 EUR/t i nie zmieniła się w porównaniu do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie majowym 2017 wyniosła 171,50 EUR/t, bez zmian w stosunku do ceny przed tygodniem. W całym tygodniu, ceny soi na giełdzie CBOT ponownie wzrosły. Cena soi w kontrakcie najbliższym na giełdzie w Chicago jest obecnie najwyższa od połowy lipca ub.r. Notowane osłabienie kursu dolara oraz obawy o wpływ niekorzystnych warunków pogodowych na wielkość areału zbiorów, plony i produkcję soi w Argentynie wpłynęły na umocnienie jej cen za oceanem. Warto zaznaczyć, iż giełda towarowa w Buenos Aires zmniejszyła prognozę produkcji soi w Argentynie w bieżącym sezonie 2016/17 z wcześniejszych 54,4 mln ton do 52,9 mln ton. Według szacunków giełdy, ponad 700 tys. ha plantacji soi może zostać straconych w związku z podtopieniami i powodziami w prowincjach Santa Fe i Cordoba. Z kolei, kolejne 300 tys. ha na południu kraju jest w złej kondycji w związku z suszą. W piątek 20/01, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (marzec 2017) wyniosła 392,20 USD/t i była o 2,0% wyższa niż przed tygodniem. Z kolei, cena soi z terminem realizacji w maju 2017 roku wzrosła o 2,0% i wyniosła 395,36 USD/t. Na przestrzeni całego tygodnia, ceny rzepaku na MATIFie także zwyżkowały. Na zamknięciu sesji w piątek, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym na giełdzie paryskiej osiągnęła poziom 425 euro/t i jest najwyższa od kwietnia 2014 roku. Wyraźnie uszczuplona podaż rzepaku na unijnym rynku w bieżącym sezonie cały czas stanowi wsparcie jego cen na MATIFie. Ponadto, notowany w ostatnich dniach wyraźny wzrost cen kanadyjskiej canoli będący wynikiem osłabienia kursu dolara kanadyjskiego, a także zwyżka notowań cen soi i ropy naftowej także wpłynęły na umocnienie cen rzepaku na MATIFie. W piątek 20/01 cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (luty 2017) wyniosła 425,00 EUR/t i była o 2,4% wyższa od ceny przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie majowym 2017 wyniosła 419,75 EUR/t i była o 1,5% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem. 3

4 SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Średnie Oficjalne Ceny Zbóż w Kraju w Tygodniu Według danych Ministerstwa Rolnictwa, w tygodniu kończącym się 15 stycznia 2016 średnia cena skupu pszenicy konsumpcyjnej płacona przez przedsiębiorstwa prowadzące skup zbóż wyniosła 68,20 PLN/dt i była o 1,5% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem oraz była o 1,5% wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W analizowanym okresie, cena pszenicy paszowej wyniosła 68,90 PLN/dt i była o 0,4% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem oraz była o 1,5% niższa niż rok wcześniej. Z kolei, średnia cena skupu żyta konsumpcyjnego wyniosła 54,30 PLN/dt i była o 0,3% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem oraz o 1,2% wyższa od ceny sprzed roku. W analizowanym okresie, średnia cena kukurydzy wyniosła 64,50 PLN/dt i była o 3,3% wyższa niż przed tygodniem oraz była o 7,5% niższa niż rok wcześniej. 4

5 ŚREDNIE OFICJALNE CENY PSZENICY KONSUMPCYJNEJ I ŻYTA KONSUMPCYJNEGO PŁACONE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA PROWADZĄCE SKUP ZBÓŻ NA PODSTAWIE MONITORINGU CEN MRiRW (PLN/t) bez VAT Data Pszenica Konsumpcyjna Żyto Konsumpcyjne ,5% +0,3% 5

6 ŚREDNIE CENY SKUPU PSZENICY KONSUMPCYJNEJ I ŻYTA KONSUMPCYJNEGO W SEZONACH 2012/ /17 (PLN/t) / / / / / PLN/t pszenica konsumpcyjna żyto konsumpcyjne 6

7 Według Ministerstwa Rolnictwa, średnie oficjalne ceny zbóż paszowych w ostatnich tygodniach kształtowały się następująco: ŚREDNIE OFICJALNE CENY SKUPU ZBÓŻ W PRZEDSIĘBIORSTWACH PASZOWYCH NA PODSTAWIE MONITORINGU CEN MRiRW (PLN/t) bez VAT Data Pszenica Żyto Pszenżyto Jęczmień Kukurydza ,4% +1,9% +0,5% -1,1% +3,3% 7

8 ŚREDNIE CENY SKUPU ZBÓŻ PASZOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH SKUPOWYCH W SEZONACH 2012/ /17 (PLN/t) / / / / PLN/t 2012/ pszenica paszowa żyto paszowe jęczmień paszowy kukurydza 8

9 SYTUACJA NA RYNKU ŚWIATOWYM EKSPORT ZBÓŻ Z UE-28 DO KRAJÓW TRZECICH W BIEŻĄCYM SEZONIE 2016/17 Według niepełnych danych, w 29-ym tygodniu sprawozdawczym bieżącego sezonu 2016/17 zakończonym 17/01, eksport pszenicy miękkiej z UE wyniósł 174 tys. ton wobec 277 tys. ton wyeksportowanych w poprzednim tygodniu. Jak dotychczas, fizyczny wolumen eksportu pszenicy miękkiej z unijnego rynku w pierwszych 29 tygodniach sezonu 2016/17 wyniósł ponad 13,6 mln ton, tj. o 3% mniej od wielkości eksportu w porównywalnym okresie poprzedniego sezonu. W analizowanym okresie, spośród krajów UE-28 najwięcej pszenicy do krajów trzecich wyeksportowały: Rumunia (3,97 mln ton), Francja (2,66 mln ton), Niemcy (2,71 mln ton) i Polska (1,66 mln ton). Z kolei, eksport zbóż ogółem (łącznie z mąką pszenną i słodem) z UE-28 w pierwszych 29 tygodniach bieżącego sezonu 2016/17 wyniósł prawie 20,5 mln ton, tj. o 16% mniej niż w porównywalnym okresie minionego sezonu. UE-28: TEGOROCZNE PREFERENCYJNE KONTYNGENTY NA UKRAIŃSKĄ KUKURYDZĘ JUŻ WYCZERPANE. Unijni importerzy już zdążyli wykorzystać preferencyjne kontyngenty taryfowe (TRQ) dla kukurydzy z Ukrainy, przysługujące w wysokości 450 tys. ton rocznie. Jak podaje KE, kontyngent ten został wyczerpany w pierwszych dniach stycznia br. Podobna sytuacja miała miejsce na początku zeszłego roku, kiedy to w pierwszych dniach ub.r. również wykorzystano całą kwotę, wówczas w wysokości 400 tys. ton. Ponadto, wykorzystano ponad połowę kontyngentu dla pszenicy. W tygodniu kończącym się 6 stycznia br., wykorzystanie kontyngentu taryfowego dla pszenicy wyniosło ok. 570,3 tys. ton, co stanowi 59,4% całej kwoty przysługującej na ten rok (według rozporządzenia 2081/2015). Poza tym wykorzystano w niewielkim stopniu kwotę dla jęczmienia w wysokości 6 tys. ton, co stanowi zaledwie 2,2% całego kontyngentu przysługującego na 2017 r. Rozporządzeniem Wykonawczym KE nr. 416/2014 z dn. 23 kwietnia 2014 r. otworzyła unijne kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych zbóż pochodzących z Ukrainy i ustaliła zarządzanie tymi kontyngentami. Rozporządzeniem 2081/2015 z dnia 18 listopada 2015 roku (otwierającego kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych zbóż z Ukrainy i ustalającego zarządzanie tymi kontyngentami) KE wyznaczyła wysokości kontyngentów preferencyjnych dla ukraińskiego zboża na kolejne lata. W roku 2016 pozostały one w tej samej wysokości co 2015 r. Począwszy od 2017 r. roku będą one corocznie wzrastać. Niewykluczone, że obowiązujące obecnie kontyngenty zostaną jeszcze podwyższone. Komisja proponuje bowiem zwiększenie dotychczasowego kontyngentu dla kukurydzy o dodatkowe 650 tys. ton, a pszenicy o kolejne 100 tys. ton; UE SPADEK PODAŻY RZEPAKU W SEZONIE 2016/17 Zbiory rzepaku w UE w br. wg szacunków z połowy stycznia br. oceniane są na około 20,1 mln ton, co oznacza 10% spadek o 2,23 mln ton poniżej poziomu z 2015 roku (22,3 mln ton) oraz są najniższe od 4 lat. Oznacza to niewielki wzrost listopadowych (2016) szacunków o 0,12 mln ton, a grudniowych o 0,1 mln ton. W sezonie 2016/17 podaż rzepaku w UE28 zmniejszyła się o 5,6% do 25,2 mln ton. Spadek produkcji wobec poprzedniego roku marketingowego dotyczy największych producentów w Unii. W Niemczech ocenia się zbiory na 4,62 mln ton (-6%), podobnie 9

10 we Francji na poziomie 4,65 mln ton (-13%). W Wielkiej Brytanii miał miejsce duży spadek zbiorów do 1,77 mln ton (-30%) oraz w Polsce do 2,15 mln ton (-31%). W bieżącym sezonie zapowiada się rekordowy, bo 11% wzrost przywozu rzepaku z poza UE do około 3,9 mln ton (wg niektórych obserwatorów nawet więcej). Pod wpływem spadku zbiorów na Ukrainie (z 1,9 do 1,3 mln ton) import z tego kraju do UE zmniejszy się o 21% do jedynie około 0,9 mln ton. Import rzepaku z Australii powinien się zwiększyć o 18% do 2,2 mln ton, natomiast import Canoli z Kanady powinien wzrosnąć do 0,75 mln ton (+71%). W sezonie 2016/17 mniejsza podaż powinna przynieść 5% spadek przerobu do 23,1 mln ton. W okresie październik/grudzień 2016 przerób przekroczył wcześniejsze prognozy (szczególnie w Niemczech, Francji i Belgii) za sprawą wzrostu popytu na olej rzepakowy, co generował przemysł biodiesla. Ze względu na spadek podaży sezon 2016/17 powinien przynieść zużywanie zapasów z 1,24 mln ton do poziomu około 0,9 mln ton (-27%). STRATEGIE GRAINS OBNIŻA PROGNOZY DLA PSZENICY OZIMEJ Francuska firma analityczna Strategie Grains obniżyła oszacowanie zbiorów pszenicy miękkiej w UE w 2017 roku ze względu na spodziewane skutki mrozów na uprawy ozimin w krajach wschodniej Europy o 1,2 mln ton do 143,8 mln ton. Skorygowana prognoza jest jednak w dalszym ciągu o 6% wyższa od ubiegłorocznej produkcji tego gatunku w UE wynoszącej 135,9 mln ton, na co wpływ miały przede wszystkim znacznie gorsze zbiory we Francji. SG zrewidowała w dół przede wszystkim szacunki zbiorów na Węgrzech, w Czechach, na Słowacji, na Litwie, w Bułgarii, Polsce oraz w Rumunii łącznie o 1 mln ton uwzględniając skutki styczniowych mrozów na uprawy ozime. W tych krajach spodziewane są zarówno straty w powierzchni upraw pszenicy ozimej, jak również redukcja plonowania. Kolejnym czynnikiem ryzyka dla unijnych upraw zbożowych może być poziom wilgotności gleb we Francji oraz Hiszpanii, gdzie jesienna susza spowodowała problemy z nagromadzeniem rezerw wodnych w glebie, chociaż w tym przypadku jest jeszcze możliwa poprawa stanu na wiosnę. Wiele zależeć będzie od poziomu opadów w okresie wiosennym. Pomimo obecnych korekt prognozowana produkcja pszenicy miękkiej jest w dalszym ciągu wyższa niż w ubiegłym roku. W nadchodzącym sezonie SG prognozuje ją na 26,5 mln ton, tj. o 3,5 mln ton więcej w porównaniu z wynikiem prognozowanym w bieżącym sezonie. Oczekiwane są również straty w produkcji jęczmienia ozimego, które jednak zostaną najprawdopodobniej zrekompensowane poprzez zwiększenie areału jęczmienia jarego. Francuscy analitycy podwyższyli nieznacznie prognozę zbiorów jęczmienia w UE o 200 tys. ton do 61,2 mln ton. Strategie Grains podniosła także prognozę dla unijnej produkcji kukurydzy w bieżącym roku, o 400 tys. ton do 61,3 mln ton, uwzględniając oczekiwany wzrost areału tego gatunku na wiosnę. IGC PODNOSI SZACUNKI ŚWIATOWEJ PRODUKCJI ZBÓŻ W styczniowym raporcie IGC podwyższono szacunki zbiorów zbóż na świecie z wcześniejszych mln ton do mln ton, co oznacza poziom o 90 mln ton wyższy niż w poprzednim sezonie i jednocześnie rekordowy. Oszacowanie produkcji 10

11 pszenicy (łącznie miękkiej i durum) w skali globalnej zostało podwyższone z wcześniejszych 749 mln ton do 752 mln ton, głównie ze względu na lepsze prognozy dla Argentyny (z 14,2 mln ton do 15,5 mln ton), Australii (z 28,3 mln ton do 33,5 mln ton) i szacunki dla Rosji (z 71 mln ton do 72,5 mln ton). Korekty te z nadwyżką zrekompensowały obniżenie oszacowania zbiorów pszenicy w UE (z 144,5 mln ton do 134,4 mln ton) oraz Ukrainy (z 26,8 mln ton do 26,5 mln ton). Podniesiono również szacunki zbiorów kukurydzy w skali globu z poprzednich mln ton do mln ton, głównie ze względu na dodatnią rewizję dla USA z 384,8 mln ton do 386,7 mln ton. Ujemne korekty w szacunkach zbiorów dotyczyły Ukrainy z 28 mln ton na 26,5 mln ton oraz UE (z 59,7 mln ton do 59,5 mln ton). 11

12 CENY ZBÓŻ, SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDACH ŚWIATOWYCH Na przestrzeni analizowanego tygodnia, ceny pszenicy na giełdzie w Chicago nieznacznie wzrosły, m.in. pod wpływem notowanego sporego osłabienia kursu dolara do koszyka walut. Ponadto, uczestnicy rynku ciągle pozostają pod wrażeniem ostatnich szacunków USDA dotyczących zmniejszenia areału zasiewów pszenicy ozimej przez amerykańskich farmerów pod zbiory w 2017 roku, do najniższego poziomu od 108 lat. W piątek 20/01 cena pszenicy SRW w kontrakcie marcowym 2017 na giełdzie w Chicago wyniosła 157,34 USD/t i była o 0,5% wyższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie majowym 2017 wzrosła o 0,8% i wyniosła 162,85 USD/t. Cena pszenicy w kontrakcie najbliższym na giełdzie w Chicago znajduje się obecnie na najwyższym poziomie od końca czerwca ub.r. Z kolei, w analizowanym tygodniu ceny pszenicy w kontraktach najbliższych na MATIFie nie uległy zmianie. Notowane umocnienie kursu euro do dolara przeciwdziałało zwyżce cen tego zboża na giełdzie paryskiej. Warto zaznaczyć, iż od początku stycznia br. ceny pszenicy w kontrakcie najbliższym na MATIFie poruszają się w trendzie bocznym, w wąskim przedziale euro/t, m.in. w reakcji na brak istotnych czynników fundamentalnych. Pewne obawy związane z możliwością wystąpienia strat mrozowych w uprawach pszenicy ozimej w Europie Wschodniej na razie nie miały istotnego wpływu na kształtowanie się cen pszenicy na giełdzie paryskiej. W piątek 20/01 cena pszenicy w kontrakcie marcowym 2017 na MATIFie wyniosła 169,75 EUR/t i nie zmieniła się w porównaniu do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie majowym 2017 wyniosła 171,50 EUR/t, bez zmian w stosunku do ceny przed tygodniem. W całym tygodniu, ceny soi na giełdzie CBOT ponownie wzrosły. Cena soi w kontrakcie najbliższym na giełdzie w Chicago jest obecnie najwyższa od połowy lipca ub.r. Notowane osłabienie kursu dolara oraz obawy o wpływ niekorzystnych warunków pogodowych na wielkość areału zbiorów, plony i produkcję soi w Argentynie wpłynęły na umocnienie jej cen za oceanem. Warto zaznaczyć, iż giełda towarowa w Buenos Aires zmniejszyła prognozę produkcji soi w Argentynie w bieżącym sezonie 2016/17 z wcześniejszych 54,4 mln ton do 52,9 mln ton. Według szacunków giełdy, ponad 700 tys. ha plantacji soi może zostać straconych w związku z podtopieniami i powodziami w prowincjach Santa Fe i Cordoba. Z kolei, kolejne 300 tys. ha na południu kraju jest w złej kondycji w związku z suszą. W piątek 20/01, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (marzec 2017) wyniosła 392,20 USD/t i była o 2,0% wyższa niż przed tygodniem. Z kolei, cena soi z terminem realizacji w maju 2017 roku wzrosła o 2,0% i wyniosła 395,36 USD/t. Na przestrzeni całego tygodnia, ceny rzepaku na MATIFie także zwyżkowały. Na zamknięciu sesji w piątek, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym na giełdzie paryskiej osiągnęła poziom 425 euro/t i jest najwyższa od kwietnia 2014 roku. Wyraźnie uszczuplona podaż rzepaku na unijnym rynku w bieżącym sezonie cały czas stanowi wsparcie jego cen na MATIFie. Ponadto, notowany w ostatnich dniach wyraźny wzrost cen kanadyjskiej canoli będący wynikiem osłabienia kursu dolara kanadyjskiego, a także zwyżka notowań cen soi i ropy naftowej także wpłynęły na umocnienie cen rzepaku na MATIFie. W piątek 20/01 cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (luty 2017) wyniosła 425,00 EUR/t i była o 2,4% wyższa od ceny przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie majowym 12

13 2017 wyniosła 419,75 EUR/t i była o 1,5% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem. 13

14 CENY ZBÓŻ NA ŚWIECIE NA WYBRANYCH GIEŁDACH TOWAROWYCH CBOT - KUKURYDZA USD/t 25.XI 2.XII 9.XII 16.XII 23.XII 30.XII 6.I 13.I 20.I 20.I/13.I III'17 141,02 136,69 141,49 140,23 136,06 138,58 140,94 141,10 145,50 3,12% V'17 143,77 139,44 144,17 142,89 138,73 140,70 143,54 143,85 148,10 2,95% VII'17 146,84 142,35 147,00 145,82 141,73 143,38 146,21 146,61 150,78 2,84% IX'17 149,36 145,27 149,68 148,65 144,56 146,13 148,65 149,36 153,22 2,58% XII'17 152,51 148,65 152,91 152,12 148,10 149,60 151,72 152,04 155,74 2,43% CBOT - PSZENICA SRW USD/t 25.XI 2.XII 9.XII 16.XII 23.XII 30.XII 6.I 13.I 20.I 20.I/13.I III'17 154,10 148,52 152,93 150,35 144,55 149,91 155,50 156,53 157,34 0,52% V'17 159,47 153,22 156,47 154,91 149,40 154,47 159,69 161,53 162,85 0,82% VII'17 165,20 158,37 161,08 159,69 154,54 159,54 164,68 167,04 168,43 0,83% IX'17 170,71 163,95 166,23 164,68 159,91 164,46 169,18 172,47 173,87 0,81% XII'17 177,18 170,93 172,70 170,64 166,60 170,86 174,90 178,57 180,78 1,24% MGE - PSZENICA DNS USD/t 25.XI 2.XII 9.XII 16.XII 23.XII 30.XII 6.I 13.I 20.I 20.I/13.I III'17 194,23 197,83 197,02 199,96 194,96 197,68 203,04 214,07 208,85-2,44% V'17 195,48 198,42 197,83 198,63 194,15 196,21 200,99 207,82 205,91-0,92% VII'17 197,09 199,37 199,66 199,66 195,55 197,68 200,69 205,47 205,18-0,14% IX'17 199,66 201,58 201,58 201,43 197,75 199,89 202,16 206,28 205,25-0,50% XII'17 203,41 205,03 204,44 204,15 201,06 202,97 205,10 208,56 207,97-0,28% KCBT - PSZENICA HRW USD/t 25.XI 2.XII 9.XII 16.XII 23.XII 30.XII 6.I 13.I 20.I 20.I/13.I III'17 157,78 150,13 151,90 152,34 149,25 153,74 159,25 164,98 162,77-1,34% V'17 162,11 154,47 156,23 156,67 153,37 158,00 163,51 169,39 167,18-1,30% VII'17 166,23 158,88 160,72 161,08 157,63 162,11 167,70 173,65 171,37-1,31% IX'17 171,37 164,32 166,52 166,52 162,85 167,26 172,77 178,43 176,44-1,12% XII'17 177,62 171,67 174,31 173,21 169,76 173,87 179,16 185,04 183,87-0,63% MATIF - PSZENICA EURO/t 25.XI 2.XII 9.XII 16.XII 23.XII 30.XII 6.I 13.I 20.I 20.I/13.I III'17 169,75 164,75 165,50 167,75 165,75 168,00 171,25 169,75 169,75 0,00% V'17 172,25 167,50 168,25 170,00 168,75 171,00 173,25 171,50 171,50 0,00% IX'17 172,50 169,50 169,00 171,25 171,50 172,00 174,25 172,75 172,50-0,14% XII'17 175,00 172,50 172,75 174,25 174,25 175,00 176,50 175,00 174,75-0,14% III'18 177,25 176,25 174,75 176,00 177,00 177,50 179,00 177,25 176,75-0,28% LIFFE - PSZENICA Funt/t 25.XI 2.XII 9.XII 16.XII 23.XII 30.XII 6.I 13.I 20.I 20.I/13.I III'17 141,30 137,40 136,70 136,45 139,30 139,95 143,70 147,70 149,35 1,12% V'17 141,30 137,90 137,50 137,90 140,75 141,00 144,75 148,25 150,10 1,25% VII'17 141,75 138,90 138,45 138,80 141,75 142,70 145,10 149,05 151,75 1,81% XI'17 134,95 132,00 131,50 131,95 133,65 135,30 136,75 138,35 138,15-0,14% I'18 136,45 133,70 133,20 133,55 135,30 137,00 138,15 139,65 139,60-0,04% CBOT - Chicago Board of Trade KCBT - Kansas City Board of Trade MATIF - Marche A Terme International De France MGE - Minneapolis Grain Exchange LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange 14

15 euro/t 295,0 285,0 275,0 265,0 255,0 245,0 235,0 225,0 215,0 205,0 195,0 185,0 175,0 165,0 155,0 145,0 135,0 NOTOWANIA CEN PSZENICY KONSUMPCYJNEJ NA GIEŁDZIE MATIF (euro/t) KONTRAKT NAJBLIŻSZY 29.VI' VII 10.VIII 31.VIII 21.IX 12.X 2.XI 23.XI 14.XII 4.I' I 15.II 8.III 28.III 19.IV 10.V 31.V 21.VI 12.VII 6.IX 27.IX 18.X 8.XI 29.XI 20.XII 10.I' I 21.II 14.III 4.IV 25.IV 16.V 6.VI 27.VI 18.VII 8.VIII 29.VIII 19.IX 10.X 31.X 21.XI 12.XII 2.I' I 13.II 6.III 27.III 17.IV 8.V 29.V 19.VI 10.VII 31.VII 21.VIII 11.IX 2.X 23.X 13.XI 4.XII 24.XII 15.I' II 26.II 18.III 8.IV 29.IV 20.V 10.VI 1.VII 22.VII 12.VIII 2.IX 23.IX 14.X 4.XI 25.XI 16.XII 6.I' ,0 NOTOWANIA CEN PSZENICY PASZOWEJ NA GIEŁDZIE LIFFE (funt/t) KONTRAKT NAJBLIŻSZY 220,0 210,0 200,0 190,0 180,0 170,0 funt/t 160,0 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 29.VI' VII 10.VIII 31.VIII 21.IX 12.X 2.XI 23.XI 14.XII 4.I' I 15.II 8.III 28.III 19.IV 10.V 31.V 21.VI 12.VII 6.IX 27.IX 18.X 8.XI 29.XI 20.XII 10.I' I 21.II 14.III 4.IV 25.IV 16.V 6.VI 27.VI 18.VII 8.VIII 29.VIII 19.IX 10.X 31.X 21.XI 12.XII 2.I' I 13.II 6.III 27.III 17.IV 8.V 29.V 19.VI 10.VII 31.VII 21.VIII 11.IX 2.X 23.X 13.XI 4.XII 24.XII 15.I' II 26.II 18.III 8.IV 29.IV 20.V 10.VI 1.VII 22.VII 12.VIII 2.IX 23.IX 14.X 4.XI 25.XI 16.XII 6.I'

16 390,0 NOTOWANIA CEN PSZENICY SRW, HRW I DNS NA GIEŁDACH W CHICAGO, KANSAS CITY I MINNEAPOLIS (USD/t) KONTRAKT NAJBLIŻSZY 370,0 350,0 330,0 310,0 290,0 USD/t 270,0 250,0 230,0 210,0 190,0 170,0 150,0 130,0 29.VI' VII 10.VIII 31.VIII 21.IX 12.X 2.XI 23.XI 14.XII 4.I' I 15.II 8.III 28.III 19.IV 10.V 31.V 21.VI 12.VII 6.IX 27.IX 18.X 8.XI 29.XI 20.XII 10.I' I 21.II 14.III 4.IV 25.IV 16.V 6.VI 27.VI 18.VII 8.VIII 29.VIII 19.IX 10.X 31.X 21.XI 12.XII 2.I' I 13.II 6.III 27.III 17.IV 8.V 29.V 19.VI 10.VII 31.VII 21.VIII 11.IX 2.X 23.X 13.XI 4.XII 24.XII 15.I' II 26.II 18.III 8.IV 29.IV 20.V 10.VI 1.VII 22.VII 12.VIII 2.IX 23.IX 14.X 4.XI 25.XI 16.XII 6.I'2017 HRW KCBT SRW CBOT DNS MGE CENY SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDZIE W CHICAGO ORAZ RZEPAKU NA GIEŁDZIE MATIF CBOT - SOJA USD/t 25.XI 2.XII 9.XII 16.XII 23.XII 30.XII 6.I 13.I 20.I 20.I/13.I III'17 387,42 381,10 385,22 384,56 366,48 368,91 365,45 384,41 392,20 2,03% V'17 389,56 383,75 388,09 387,85 369,79 371,99 368,69 387,79 395,36 1,95% VII'17 391,10 385,51 390,07 389,12 372,29 374,42 371,33 390,00 397,57 1,94% VIII'17 389,85 384,19 389,12 387,79 371,33 373,90 370,89 388,45 395,43 1,80% IX'17 382,87 378,09 382,28 380,74 365,50 368,24 365,45 381,03 386,69 1,49% CBOT - ŚRUTA SOJOWA USD/sh.t 25.XI 2.XII 9.XII 16.XII 23.XII 30.XII 6.I 13.I 20.I 20.I/13.I III'17 325,60 315,60 322,90 321,40 311,60 316,60 311,30 333,90 348,70 4,43% V'17 327,40 317,90 325,30 324,10 314,30 319,20 314,10 336,40 351,00 4,34% VII'17 329,20 320,00 327,50 327,00 317,40 322,00 317,20 337,80 351,90 4,17% VIII'17 328,30 319,30 326,00 325,90 316,20 321,00 316,10 334,90 348,70 4,12% IX'17 326,50 317,40 323,40 323,40 313,90 319,00 314,00 331,10 344,20 3,96% MATIF-RZEPAK EUR/t 25.XI 2.XII 9.XII 16.XII 23.XII 30.XII 6.I 13.I 20.I 20.I/13.I II'17 401,75 409,75 412,00 417,25 405,25 408,50 415,25 415,00 425,00 2,41% V'17 403,75 409,75 411,00 416,00 404,25 407,50 412,50 413,50 419,75 1,51% VIII'17 385,00 391,25 388,75 393,75 382,25 380,25 385,25 387,75 388,25 0,13% XI'17 386,25 392,50 390,00 394,00 384,50 383,25 387,25 389,50 390,50 0,26% II'18 386,75 389,75 390,00 394,75 386,25 393,00 388,75 390,75 391,75 0,26% 16

17 540,0 NOTOWANIA CEN RZEPAKU NA GIEŁDZIE MATIF (euro/t) KONTRAKT NAJBLIŻSZY 520,0 500,0 480,0 460,0 440,0 euro/t 420,0 400,0 380,0 360,0 340,0 320,0 300,0 29.VI' VII 10.VIII 31.VIII 21.IX 12.X 2.XI 23.XI 14.XII 4.I' I 15.II 8.III 28.III 19.IV 10.V 31.V 21.VI 12.VII 6.IX 27.IX 18.X 8.XI 29.XI 20.XII 10.I' I 21.II 14.III 4.IV 25.IV 16.V 6.VI 27.VI 18.VII 8.VIII 29.VIII 19.IX 10.X 31.X 21.XI 12.XII 2.I' I 13.II 6.III 27.III 17.IV 8.V 29.V 19.VI 10.VII 31.VII 21.VIII 11.IX 2.X 23.X 13.XI 4.XII 24.XII 15.I' II 26.II 18.III 8.IV 29.IV 20.V 10.VI 1.VII 22.VII 12.VIII 2.IX 23.IX 14.X 4.XI 25.XI 16.XII 6.I' ,0 550,0 520,0 490,0 NOTOWANIA CEN SOI (USD/t) I ŚRUTY SOJOWEJ (USD/sh. t) NA GIEŁDZIE W CHICAGO KONTRAKT NAJBLIŻSZY USD/t--sh. t 460,0 430,0 400,0 370,0 340,0 310,0 280,0 250,0 28.IX' X 9.XI 30.XI 21.XII 11.I' II 22.II 15.III 5.IV 26.IV 17.V 7.VI 28.VI 19.VII 13.IX 4.X 25.X 15.XI 6.XII 27.XII 17.I' II 28.II 21.III 11.IV 2.V 23.V 13.VI 3.VII 25.VII 15.VIII 5.IX 26.IX 17.X 7.XI 28.XI 19.XII 9.I' I 20.II 13.III 2.IV 24.IV 15.V 5.VI 26.VI 17.VII 7.VIII 28.VIII 18.IX 9.X 30.X 20.XI 11.XII 31.XII 22.I' II 4.III 24.III 15.IV 6.V 27.V 17.VI 8.VII 29.VII 19.VIII 9.IX 30.IX 21.X 11.XI 2.XII 23.XII 13.I'2017 SOJA ŚRUTA SOJOWA ŹRÓDŁA DANYCH: Informa Economics, ARR, GUS, WGT, MRiRW, Komisja Europejska, Reuters, Interfax (za FAMMU/FAPA) 17

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 26/2016 (19-31.XII.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Ostatnie dni nie przynoszą większych zmian na krajowym rynku zbożowym. W wielu regionach kraju rynkowa podaż ziarna

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE POLSKA Handel ziarnem na krajowym rynku zbożowym pozostaje umiarkowany. Na rynku przedmiotem handlu cały czas jest przede wszystkim kukurydza mokra.

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 25/2016 (5-18.XII.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Zbiory kukurydzy w kraju jeszcze się nie zakończyły. Do zebrania pozostały pojedyncze plantacje, głównie na południowym-wschodzie

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE POLSKA Ostatnie dni nie przynoszą wzrostu obrotów ziarnem na rynku krajowym. Handel ziarnem na szerszym rynku pozostaje ograniczony, co wynika z utrzymującej

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 21/2016 (10-23.X.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Po suchym wrześniu br., notowane z początkiem października poprawią uwilgotnienie gleby w wielu regionach kraju i zapewne

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 14/2012 (3-16.IX.2012) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Pomimo rozpoczęcia prac polowych związanych z podorywkami i siewem rzepaku ozimego, podaż ziarna na rynku w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE POLSKA Ziarno dotychczas zebrane w kraju nie jest jednorodne i w zależności od regionu kraju i terminu zbiorów ma różne parametry jakościowe. Wcześnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 24/2016 (21.XI-4.XII.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Zbiory kukurydzy w kraju są już na finiszu. W większości regionów kraju, kukurydza została już zebrana z pól. Oceniamy,

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE POLSKA W związku z okresem świąteczno-noworocznym, ostatnie dni charakteryzują się małymi obrotami na rynku zbóż tym bardziej, iż rynek operuje w

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 23/2016 (7-20.XI.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA W większości regionów kraju, zbiory kukurydzy na ziarno są już w końcowej fazie. W województwie opolskim, zaawansowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 17/2015 (17-30.VIII.2015) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Utrzymujące się korzystne dla prowadzenia prac żniwnych spowodowały, iż zbiory zbóż w kraju są już mocno zaawansowane.

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 15/2016 (18-31.VII. RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA ZBIÓR 2015 Handel starym ziarnem jest już wyraźnie ograniczony. Cześć wytwórni wstrzymało skup ubiegłorocznych zbóż, deklarując

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 7/2013 (1-14.IV.2013) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Po okresie nieco bardziej ożywionego handlu, w ostatnich dniach obroty ziarnem na rynku krajowym są umiarkowane. Okres

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE POLSKA Handel ziarnem zbóż na rynku krajowym pozostaje umiarkowany. Zapotrzebowanie na ziarno zarówno ze strony młynów jak i wytwórni pasz nie jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 14/2016 (4-17.VII.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA ZBIÓR 2015 W ostatnim tygodniu bieżącego u 2015/16, obroty rynkowe starym ziarnem na rynku wewnętrznym są niewielkie.

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 22/2016 (24.X-6.XI.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Aktualne działania rolników koncentrują się na zbiorach kukurydzy na ziarno oraz buraków cukrowych. Kukurydziane żniwa

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE POLSKA Zbiory kukurydzy w kraju jeszcze się nie zakończyły. Do zebrania pozostały pojedyncze plantacje, głównie na południowym-wschodzie kraju. Kończące

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 20/2016 (26.IX-9.X.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Dzięki sprzyjającej pogodzie, na Kujawach, lokalnie w Wielkopolsce i w centrum kraju kukurydza uprawiana na lżejszych

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 18/2016 (29.VIII-11.IX.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Szacujemy, iż na dzień 25/08 zboża podstawowe w skali kraju zebrano z około 90% areału uprawy. Zbiory zbóż są praktycznie

Bardziej szczegółowo

LUTY 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT

LUTY 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT LUTY 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT W lutowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA): pszenicy w sezonie 2013/14 prognozowana jest na 711,9 mln ton. W sezonie 2012/13 produkcja została oszacowana

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W pierwszym tygodniu października br. w krajowym skupie zbóż przeważały spadkowe tendencje cen. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie Na przełomie września i października 2010 r., w krajowym skupie, monitorowane rodzaje zbóż podstawowych były o około 2% droższe niż tydzień wcześniej.

Bardziej szczegółowo

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH Spory wzrost cen pszenicy na giełdzie CBOT w marcu br., głównie pod wpływem spodziewanego wyraźnego zmniejszenia jej areału w USA pod zbiory w sezonie 2016/17. Stabilne

Bardziej szczegółowo

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH W sezonie, świat stanął w obliczu rekordowo wysokich zbiorów zbóż. Według prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa USDA z sierpnia br., łączne zbiory zbóż na

Bardziej szczegółowo

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH Spodziewane mniejsze globalne zbiory i zapasy zbóż w nadchodzącym sezonie. Według pierwszych prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa USDA z maja br., łączne

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 44/2016 (31 PAŹDZIERNIKA - 6 LISTOPADA 2016)

TYDZIEŃ 44/2016 (31 PAŹDZIERNIKA - 6 LISTOPADA 2016) Strona 1 z 5 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 2 listopada 2016 01:34 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 44/2016 TYDZIEŃ 44/2016

Bardziej szczegółowo

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH Według zaktualizowanych prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa USDA z lipca br., łączne zbiory zbóż na świecie w bieżącym sezonie wyniosą około 2041 mln ton,

Bardziej szczegółowo

Przybliżoną grubość pokrywy śnieżnej w Polsce według stanu na dzień 5 grudnia br. przedstawia poniższa mapa (cm):

Przybliżoną grubość pokrywy śnieżnej w Polsce według stanu na dzień 5 grudnia br. przedstawia poniższa mapa (cm): Strona 1 z 9 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Do: Wysłano: 6 grudnia 2016 00:45 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH Prognozy jeszcze wyższych, rekordowo dużych zbiorów zbóż ogółem w bieżącym sezonie. Według prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa USDA z grudnia br., łączne

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W ostatnim tygodniu listopada 2014 r. w krajowym skupie odnotowano umiarkowany wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W drugim tygodniu czerwca 2015 r. na rynku krajowym ceny skupu zbóż podstawowych nieco wzrosły. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 42/2016 (17-23 PAŹDZIERNIKA 2016)

TYDZIEŃ 42/2016 (17-23 PAŹDZIERNIKA 2016) Strona 1 z 5 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 17 października 2016 23:12 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 42/2016 TYDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. 27 maja r. 1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. Giełda Wyszczególnienie Termin dostaw Cena w Euro/t Cena w zł/t MATIF - Paryż konsumpcyjna Listopad 13 208,5 207,8 872,0

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 40/2016 (3-9 PAŹDZIERNIKA 2016)

TYDZIEŃ 40/2016 (3-9 PAŹDZIERNIKA 2016) Strona 1 z 8 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 4 października 2016 00:41 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 40/2016 + wrześniowe

Bardziej szczegółowo

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH Prognozy jeszcze wyższych, rekordowo dużych zbiorów zbóż ogółem w bieżącym sezonie. Według ostatnich prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa USDA, łączne zbiory

Bardziej szczegółowo

Kondycja upraw i przebieg prac polowych w Polsce

Kondycja upraw i przebieg prac polowych w Polsce Strona 1 z 5 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Do: "Sparks Polska" Wysłano: 13 września 2016 00:27 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw

Bardziej szczegółowo

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku zbóż w Polsce i UE

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku zbóż w Polsce i UE Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku zbóż w Polsce i UE Jacek Bąkowski Dyrektor Biura Analiz i Programowania ARR 18 kwietnia 2008 r. 1 Użytkowanie gruntów w Polsce użytki rolne 51,8% pozostałe grunty

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 3/2017 (16-22 STYCZNIA

TYDZIEŃ 3/2017 (16-22 STYCZNIA Strona 1 z 5 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 17 stycznia 2017 01:08 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 3/2017 TYDZIEŃ 3/2017

Bardziej szczegółowo

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. 7 stycznia r. 1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. Giełda Wyszczególnienie Termin dostaw Cena w Euro/t 27 Grudnia MATIF - Paryż konsumpcyjna Styczeń 13 249,8 253,5 1013,50

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT

KWIECIEŃ 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT KWIECIEŃ 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT W kwietniowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA): Produkcja pszenicy w sezonie 2013/14 prognozowana jest na 712,5 mln ton. W sezonie 2012/13 produkcja

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 12/2013

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 12/2013 Rynek zbóż Czynniki podażowo-popytowe Wynikowy szacunek zbiorów zbóż w 2013 r. Według wynikowego szacunku GUS (opublikowanego 19 grudnia 2013 r.) zbiory zbóż w 2013 r. (łącznie z kukurydzą, prosem i gryką)

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ 2013 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT

WRZESIEŃ 2013 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT WRZESIEŃ 2013 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT We wrześniowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA): Produkcja pszenicy w sezonie 2013/14 prognozowana jest na 708,9 mln ton. W sezonie 2012/13 produkcja

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Czynniki podażowo-popytowe Skup zbóż Na wysokim poziomie utrzymuje się skup pszenicy i jęczmienia. Mniejszy niż przed rokiem jest natomiast skup żyta

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 30/2016 (25-31 LIPCA 2016)

TYDZIEŃ 30/2016 (25-31 LIPCA 2016) Strona 1 z 6 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 26 lipca 2016 01:18 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 30/2016 TYDZIEŃ 30/2016

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 11/2014

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 11/2014 Skup zbóż Czynniki podażowo-popytowe Skup zbóż podstawowych z mieszankami w październiku 2014 r. uległ dalszemu sezonowemu zmniejszeniu (o 26% w porównaniu z poprzednim miesiącem) i ukształtował się na

Bardziej szczegółowo

Wstęp Notowania targowiskowe

Wstęp Notowania targowiskowe Wstęp Zakończony sezon zbożowy 2010/2011 był bardzo burzliwy. Słabe zbiory zbóż oraz rzepaku spowodowały silny wzrost cen. Z jednej strony był to powód do zadowolenia dla producentów, którzy mogli odrobić

Bardziej szczegółowo

Notowania cen rzepaku

Notowania cen rzepaku ul. Szkolna 2/4 00-006 Warszawa tel. 022 826 80 07 fax. 022 828 53 58 Notowania cen rzepaku 1. NOTOWANIA TERMINOWE CEN RZEPAKU NA GIEŁDZIE MATIF: Dostawy: sierpniu 2009 Notowania cen rzepaku z dostawą

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 36/2016 (5-11 WRZEŚNIA

TYDZIEŃ 36/2016 (5-11 WRZEŚNIA Strona 1 z 8 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 6 września 2016 00:26 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 36/2016 + sierpniowe

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 09/2013

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 09/2013 Czynniki podażowo-popytowe Przedwynikowy szacunek zbiorów zbóż Według szacunku GUS (opublikowanego 24 września) krajowe zbiory zbóż w 2013 r. (łącznie z kukurydzą i gryką) ukształtowały się na poziomie

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT PSZENICA

PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT PSZENICA LUTY 2013 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT W lutowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA): pszenicy w sezonie 2012/13 prognozowana jest na 6523,6 mln ton. W sezonie 2011/12 produkcja została oszacowana

Bardziej szczegółowo

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH Według przewidywań Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa USDA, łączne zbiory zbóż na świecie w nadchodzącym sezonie wyniosą ponad 2025 mln ton, tj. o 33,4 mln ton

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku zbóż

Informacja o sytuacji na rynku zbóż Warszawa, 3 sierpnia 2005 r. Informacja o sytuacji na rynku zbóż Zbiory zbóż w 2005 r. Z informacji Głównego Urzędu Statystycznego dnia 25 lipca 2005 r. na temat Wstępnego szacunku głównych ziemiopłodów

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 47/2016 (21-27 LISTOPADA 2016) W

TYDZIEŃ 47/2016 (21-27 LISTOPADA 2016) W Strona 1 z 6 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 22 listopada 2016 01:08 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 47/2016 TYDZIEŃ 47/2016

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 30 grudnia, 2013 r.

Notatka Sygnalna z dnia 30 grudnia, 2013 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 30 grudnia, 2013 r. Wszelkiej pomyślności oraz sukcesów zawodowych w nadchodzącym Nowym 2014 Roku życzy 00-131 Warszawa, ul.grzybowska 2/49 tel.+48(0...22)

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 19 marca, 2012 r.

Notatka Sygnalna z dnia 19 marca, 2012 r. Notatka Sygnalna z dnia 19 marca, 2012 r. Źródło FGŻ RP, Izba Zbo.-Pasz. materiały zebrał Tadeusz Szymańczak Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 7 stycznia 2015 r.

Notatka Sygnalna z dnia 7 stycznia 2015 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 7 stycznia 2015 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Po okresie świąteczno-noworocznym, handel ziarnem ruszy nie wcześniej niż 7 stycznia br. Spodziewany dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 19 marca, 2012 r.

Notatka Sygnalna z dnia 19 marca, 2012 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 19 marca, 2012 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Po trwającej przez ostatnie 2 tygodnie lekkiej tendencji spadkowej cen zbóż, miniony tydzień przyniósł stabilizację

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 41/2016 (10-16 PAŹDZIERNIKA 2016)

TYDZIEŃ 41/2016 (10-16 PAŹDZIERNIKA 2016) Strona 1 z 5 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 11 października 2016 01:12 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 41/2016 TYDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

Wszystkim naszym Członkom, Partnerom, Czytelnikom i Sympatykom

Wszystkim naszym Członkom, Partnerom, Czytelnikom i Sympatykom Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 19 grudnia, 2011 r. Wszystkim naszym Członkom, Partnerom, Czytelnikom i Sympatykom Składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015 Rynek zbóż Wstępna ocena przezimowania zbóż Według badań GUS przeprowadzonych w marcu 2015 r., zboża ozime przezimowały zdecydowanie lepiej niż w roku

Bardziej szczegółowo

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. 26 luty r. 1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. MATIF - Paryż Giełda Wyszczególnienie Termin dostaw konsumpcyjna Cena w Euro/t Cena w zł/t Marzec 13 242,5 242,5 1011,6 1012,7

Bardziej szczegółowo

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. 3 marca r. 1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. Giełda Wyszczególnienie Termin dostaw Cena w Euro/t Cena w zł/t Marzec 14 198,8 201,8 830,4 844,3 MATIF - Paryż konsumpcyjna

Bardziej szczegółowo

I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Notatka Sygnalna z dnia 27 lutego, 2012 r. Źródło FGŻ RP, Izba Zbo.-Pasz. materiały zebrał Tadeusz Szymańczak Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 39/2016 (26 WRZEŚNIA - 2 PAŹDZIERNIKA 2016)

TYDZIEŃ 39/2016 (26 WRZEŚNIA - 2 PAŹDZIERNIKA 2016) Strona 1 z 5 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 26 września 2016 23:27 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 39/2016 TYDZIEŃ 39/2016

Bardziej szczegółowo

bstrona 1 z 5 TYDZIEŃ 7/2017 (13-20 LUTEGO 2017) Kondycja upraw w Polsce Sparks Polska

bstrona 1 z 5 TYDZIEŃ 7/2017 (13-20 LUTEGO 2017) Kondycja upraw w Polsce Sparks Polska bstrona 1 z 5 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Data: 14 lutego 2017 00:28 Do: Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 18 stycznia, 2010 r.

Notatka Sygnalna z dnia 18 stycznia, 2010 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 18 stycznia, 2010 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM W minionym tygodniu, oferowane ceny skupu zbóż paszowych w większości wytwórni nie uległy zmianie w stosunku

Bardziej szczegółowo

Prognozy zbiorów rzepaku i zbóż w ciągu ostatnich 10 lat oraz rzeczywiste wielkości zbiorów w tym samym okresie

Prognozy zbiorów rzepaku i zbóż w ciągu ostatnich 10 lat oraz rzeczywiste wielkości zbiorów w tym samym okresie Warszawa, 10 stycznia 2017 r. BAS- WASGiPU - 2404/16 Pan Poseł Jarosław Sachajko Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Prognozy zbiorów rzepaku i zbóż w ciągu ostatnich 10 lat oraz rzeczywiste

Bardziej szczegółowo

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. 14 maja r. 1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. Giełda Wyszczególnienie Termin dostaw Cena w Euro/t Cena w zł/t MATIF - Paryż Pszenica konsumpcyjna Sierpień 12 217,5 201,3

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 11 czerwca, 2012 r.

Notatka Sygnalna z dnia 11 czerwca, 2012 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 11 czerwca, 2012 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Miniony, krótki z racji długiego weekendu tydzień nie przyniósł zmian na krajowym rynku zbożowym. W dalszym

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 12 marca, 2012 r.

Notatka Sygnalna z dnia 12 marca, 2012 r. Notatka Sygnalna z dnia 12 marca, 2012 r. Źródło FGŻ RP, Izba Zbo.-Pasz. materiały zebrał Tadeusz Szymańczak Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 43/2016 (24-30 PAŹDZIERNIKA 2016)

TYDZIEŃ 43/2016 (24-30 PAŹDZIERNIKA 2016) Strona 1 z 6 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 25 października 2016 10:46 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 43/2016 TYDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 17 listopada, 2014 r. UAKTUALNIONY PROGRAM SPOTKANIA BRANŻOWEGO

Notatka Sygnalna z dnia 17 listopada, 2014 r. UAKTUALNIONY PROGRAM SPOTKANIA BRANŻOWEGO Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 17 listopada, 2014 r. UAKTUALNIONY PROGRAM SPOTKANIA BRANŻOWEGO Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w dorocznym spotkaniu branżowym Izby, które odbędzie

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 51/2016 (19-25 GRUDNIA 2016)

TYDZIEŃ 51/2016 (19-25 GRUDNIA 2016) Strona 1 z 8 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 20 grudnia 2016 00:39 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 51/2016 TYDZIEŃ 51/2016

Bardziej szczegółowo

Oil Express nr 29-II, 9 lutego 2015 r.

Oil Express nr 29-II, 9 lutego 2015 r. r. Rok 2014 był kolejnym rokiem, w którym odnotowano wzrost przerobu nasion rzepaku w krajowych zakładach tłuszczowych. Jak wynika z danych zebranych wśród członków Polskiego Stowarzyszenia Producentów

Bardziej szczegółowo

I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Notatka Sygnalna z dnia 28 maja, 2012 r. Źródło FGŻ RP, Izba Zbo.-Pasz. materiały zebrał Tadeusz Szymańczak Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 16 stycznia, 2012 r.

Notatka Sygnalna z dnia 16 stycznia, 2012 r. Notatka Sygnalna z dnia 1 stycznia, 01 r. Źródło FGŻ RP, Izba Zbo.-Pasz. materiały zebrał Tadeusz Szymańczak Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 26 maja, 2014 r.

Notatka Sygnalna z dnia 26 maja, 2014 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 26 maja, 2014 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Na krajowym rynku zbóż notuje się ograniczone obroty ziarnem. Ofert sprzedaży ziarna też nie ma za dużo, szczególnie

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT PSZENICA

PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT PSZENICA LUTY 2012 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT W lutowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA): Produkcja pszenicy w sezonie 2011/12 prognozowana jest na 692,9 mln ton. W sezonie 2010/11 produkcja została

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 18 lutego, 2013 r.

Notatka Sygnalna z dnia 18 lutego, 2013 r. Członek COCERAL i FEFAC 5-8 czerwca 2013, Kraków www.fefaccongress2013.eu Notatka Sygnalna z dnia 18 lutego, 2013 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Handel ziarnem na krajowym rynku zbożowym w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 10/2013

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 10/2013 Rynek zbóż Czynniki podażowo-popytowe Skup zbóż Po zwiększeniu dostaw w lipcu i sierpniu 2013 r., we wrześniu skup zbóż podstawowych z mieszankami uległ sezonowemu ograniczeniu do 786 tys. ton. Poziom

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU ZBÓŻ

SYTUACJA NA RYNKU ZBÓŻ SYTUACJA NA RYNKU ZBÓŻ MICHAŁ KOLEŚNIKOW Warszawa, 2/10/2015 Sytuacja na rynku globalnym Światowe ceny zbóż na poziomie znacznie niższym niż przed rokiem Indeks cen żywności FAO (2002-04 = 100) 300 280

Bardziej szczegółowo

Źródło: www.minrol.gov.pl

Źródło: www.minrol.gov.pl Rynek zbóż i rzepaku Kończący się rok dla producentów zbóż i rzepaku obfitował w wiele wydarzeń mniej lub bardziej sprzyjających. Początek roku mimo srogiej zimy nie przyniósł większych strat w uprawach,

Bardziej szczegółowo

Ceny mięsa i zbóż: co w górę, a co w dół?

Ceny mięsa i zbóż: co w górę, a co w dół? .pl Ceny mięsa i zbóż: co w górę, a co w dół? Autor: Elżbieta Sulima Data: 24 czerwca 2016 Wołowina cieszy się dużą popularnością, więc ceny rosną. Jakie są notowania zbóż, a które produkty w ostatnim

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 22 kwietnia 2014 r.

Notatka Sygnalna z dnia 22 kwietnia 2014 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 22 kwietnia 2014 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Okres świąteczny spowodował, iż rynkowa podaż ziarna uległa uszczupleniu. Część rolników wstrzymała bowiem

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 10 grudnia, 2012 r.

Notatka Sygnalna z dnia 10 grudnia, 2012 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 10 grudnia, 2012 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Ostatnie dni nie przynoszą większych zmian na krajowym rynku zbożowym. Ceny ziarna w dalszym ciągu znajdują

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 10 marca, 2014 r.

Notatka Sygnalna z dnia 10 marca, 2014 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 10 marca, 2014 r. Serdecznie dziękujemy za uregulowanie składek członkowskich za 2013 rok i jednocześnie uprzejmie przypominamy o wpłatach składek na 2014

Bardziej szczegółowo

I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Notatka Sygnalna z dnia 27 września, 2010 r. źródło FGŻ RP, Izba Zbo.-Pasz. materiały zebrał Tadeusz Szymańczak Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 45/2016 (7-13 LISTOPADA 2016)

TYDZIEŃ 45/2016 (7-13 LISTOPADA 2016) Strona 1 z 8 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 8 listopada 2016 00:55 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 45/2016 + październikowe

Bardziej szczegółowo

Analiza cen pasz i zbóż paszowych w województwie wielkopolskim na podstawie średnich cen z miesięcznych notowań WODR Poznań

Analiza cen pasz i zbóż paszowych w województwie wielkopolskim na podstawie średnich cen z miesięcznych notowań WODR Poznań Analiza cen pasz i zbóż paszowych w województwie wielkopolskim na podstawie średnich cen z miesięcznych notowań WODR Poznań Ceny pasz 2011-2012r Prywatni oferenci Prowit LP Prowit T Mieszanka PW Mieszanka

Bardziej szczegółowo

Biuletyn tygodniowy Rynek pszenicy

Biuletyn tygodniowy Rynek pszenicy 19/08/2015 2015 tydzień 34 Biuletyn tygodniowy Rynek pszenicy GreenCrops Solutions W tym numerze: Dobry początek zbiorów p. jarej 2 Mocne prognozy od FranceAgriMer 3 Rosyjskie przygotowania do zmian cła

Bardziej szczegółowo

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. 07 stycznia 2014 r. 1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. Giełda Wyszczególnienie Termin dostaw Cena w Euro/t 26 grudnia 2 stycznia 2014 26 grudnia Cena w zł/t 2 stycznia

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 10 marca, 2014 r. materiały zebrał i opracował T Szymańczak PZPRZ

Notatka Sygnalna z dnia 10 marca, 2014 r. materiały zebrał i opracował T Szymańczak PZPRZ I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Notatka Sygnalna z dnia 10 marca, 2014 r. materiały zebrał i opracował T Szymańczak PZPRZ Napięta sytuacja na Ukrainie i związany z tym wyraźny wzrost cen pszenicy na MATIFie

Bardziej szczegółowo

Rekordowy zasiew kukurydzy

Rekordowy zasiew kukurydzy 3 lipca 2013 Rekordowy zasiew kukurydzy Rys. 1 Wykres tygodniowy kontraktu kontynuacyjnego na kukurydzę notowanego na giełdzie CBOT Źródło: TMS Direct Notowania kontraktu kontynuacyjnego na kukurydzę na

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Ceny zbóż w Polsce w zł/t (wg IERiGŻ)

Rys. 1. Ceny zbóż w Polsce w zł/t (wg IERiGŻ) Jerzy Grabiński Produkcja zbóż w Polsce-stan obecny i perspektywy Według szacunków GUS produkcja zbóż w Polsce w 29 roku wyniosła 29,8 mln ton i była o 7,8% wyższa niż w roku poprzednim. Taka produkcja

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 17 kwietnia, 2012 r.

Notatka Sygnalna z dnia 17 kwietnia, 2012 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 17 kwietnia, 2012 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Ceny zbóż na rynku krajowym w dalszym ciągu znajdują się pod wpływem tendencji wzrostowej. Podaż ziarna

Bardziej szczegółowo

Biuletyn tygodniowykukurydza

Biuletyn tygodniowykukurydza GreenCrops Solutions Biuletyn tygodniowykukurydza 2015, wydanie 35 28/08/2015 W tym numerze: Stabilna kondycja plonów (USA) 2 Obawy amerykańskich farmerów 3 Problemy pogodowe w EU 3 Analiza techniczna

Bardziej szczegółowo

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. 11 maja r. 1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. Giełda Wyszczególnienie Termin dostaw Cena w Euro/t Cena w zł/t MATIF - Paryż konsumpcyjna Maj 12 211,0 217,5 883,4 904,8

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 7 maja, 2012 r.

Notatka Sygnalna z dnia 7 maja, 2012 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 7 maja, 2012 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM W minionym tygodniu, handel ziarnem zbóż na rynku krajowym był znikomy. Długi majowy weekend i wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Aktualności z rynku rzepaku i biopaliw Nr 5/11 14 luty 2011

Aktualności z rynku rzepaku i biopaliw Nr 5/11 14 luty 2011 14 luty 211 ul. Szkolna 2/4-6 Warszawa tel. 22 826 8 7 fax. 22 828 53 58 Koszty wydania publikacji pokrywa : dystrybutor nawozu Notowania cen rzepaku 1. NOTOWANIA TERMINOWE CEN RZEPAKU NA GIEŁDZIE MATIF:

Bardziej szczegółowo