RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE"

Transkrypt

1 RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE POLSKA Kukurydziane żniwa trwają już tylko lokalnie, gdzie notowane w ostatnim okresie opady deszczu i śniegu (głównie w okolicach centrum i na południowymwschodzie kraju) nie pozwoliły na wcześniejsze zakończenie zbiorów. Dzięki obecnie notowanej poprawie pogody, zbiory kukurydzy powinny się zakończyć z końcem listopada br. Kończące się zbiory kukurydzy wpłynęły na uszczuplenie jej podaży rynkowej i wzrost cen. Wielu producentów zdecydowało się bowiem przechować ziarno w oczekiwaniu na wyższe ceny. Obecne ceny kukurydzy suchej wzrosły do poziomu PLN/t, w zależności od regionu kraju. Rynkowa podaż pozostałych zbóż także pozostaje uszczuplona. Handel dodatkowo utrudnia ciągle mała dostępność transportu samochodowego. Jeżeli do tego dodamy utrzymujące się duże zapotrzebowanie na pszenicę i kukurydzę ze strony eksporterów, a także notowany wzrost zapotrzebowania na ziarno ze strony przetwórców (którzy chcą zwiększyć stany magazynowe przed końcem roku), ceny ziarna na rynku krajowym zwyżkują. W połowie tygodnia, ceny oferowane za zboża z dostawą do wytwórni/elewatorów kształtowały się następująco: pszenica konsumpcyjna (12,5% białka) PLN/t, pszenica paszowa PLN/t, żyto konsumpcyjne PLN/t, żyto paszowe PLN/t, pszenżyto PLN/t, jęczmień paszowy PLN/t, kukurydza PLN/t W związku z dalszym wzrostem cen rzepaku na MATIFie oraz uszczuploną podażą nasion, ceny rzepaku na rynku krajowym także wzrosły. W końcu tygodnia, w zależności od lokalizacji, ceny skupu rzepaku oferowane przez zakłady tłuszczowe kształtowały się na poziomie PLN/t z dostawą w grudniu br. Zgodnie z przewidywaniami, zakłady tłuszczowe pokrywają potrzeby surowcowe poprzez import nasion. Tylko w pierwszych 3 miesiącach bieżącego sezonu 2016/17 (VII-IX), import rzepaku do kraju wyniósł około 250 tys. ton, głównie z Ukrainy (105 tys. ton), Rumunii (31 tys. ton), Węgier (30 tys. ton), Czech (26 tys. ton) i Słowacji (24 tys. ton). Ceny oferowane za rzepak ze zbiorów 2017 roku przez zakłady tłuszczowe kształtują się obecnie na poziomie ok PLN/t, z dostawą w żniwa. W dalszym ciągu utrzymuje się dynamiczne tempo eksportu pszenicy i kukurydzy z kraju drogą morską. W listopadzie br., eksport pszenicy przez porty może przekroczyć 300 tys. ton. Wiele wskazuje na to, iż znaczny eksport pszenicy będzie 1

2 miał miejsce także w kolejnych tygodniach sezonu, czemu sprzyja słaby kurs złotego do dolara i euro. Ponadto, oprócz pszenicy drogą morską realizowany jest duży eksport kukurydzy, który w listopadzie zapewne przekroczy 100 tys. ton. Utrzymujące się duże zapotrzebowanie na ziarno pszenicy i kukurydzy ze strony eksporterów przekłada się na dalszy wzrost ich cen z dostawą do portów. W połowie tygodnia, ceny zbóż z dostawą do portów kształtowały się na następujących poziomach: pszenica konsumpcyjna 12,5% białka PLN/t (dostawa XI 2016), kukurydza PLN/t (dostawa XI 2016), żyto PLN/t (dostawa XI 2016), Finalne ceny uzależnione są od odbiorcy, parametrów ziarna i terminu dostawy oraz aktualnych notowań cen ziarna na giełdzie MATIF i kształtowania się kursu euro w dniu podpisywania kontraktu. Eksport zbóż na kołach głównie dotyczy realizacji wcześniejszych kontraktów i dostaw ziarna na rynek niemiecki. Trudna dostępność transportu samochodowego i wysokie koszty frachtu cały czas ograniczają możliwości większego eksportu ziarna do Niemiec.. 2

3 ŚWIAT Na przestrzeni analizowanego tygodnia, ceny pszenicy na giełdzie w Chicago osłabły. Cena pszenicy w kontrakcie najbliższym na giełdzie CBOT spadła do najniższego poziomu od początku października br. Prognozy opadów deszczu w najbliższych dniach w suchych regionach uprawy pszenicy ozimej na południu Wielkich Równin w USA wpłynęły na osłabienie ceny tego zboża za oceanem. Ponadto, bardzo mocny dolar cały czas wywierał presję na ceny pszenicy na giełdzie w Chicago. W piątek 25/11 cena pszenicy SRW w kontrakcie grudniowym 2016 na giełdzie w Chicago wyniosła 145,36 USD/t i była o 3,0% niższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie marcowym 2017 spadła o 1,4% i wyniosła 154,10 USD/t. Z kolei, w analizowanym tygodniu ceny pszenicy na MATIFie uległy jedynie niewielkim wahaniom. Cena pszenicy w kontrakcie najbliższym na giełdzie paryskiej utrzymała się na poziomie nie notowanym od początku sierpnia br. Podobnie jak w poprzednim tygodniu, przy braku istotnych czynników fundamentalnych, zwyżka cen pszenicy nastąpiła pod wpływem dalszego osłabienia kursu euro do dolara. Należy także wskazać na niską rynkową podaż pszenicy o wysokich parametrach jakościowych na unijnym rynku, co przy uszczuplonej podaży i słabej jakości rosyjskiej pszenicy także stanowi wsparcie cen pszenicy na MATIFie. W piątek 25/11 cena pszenicy w kontrakcie grudniowym na MATIFie wyniosła 168,25 EUR/t i była o 0,5% wyższa w porównaniu do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie marcowym 2017 spadła o 0,6% i wyniosła 169,75 EUR/t. W całym tygodniu, ceny soi na giełdzie CBOT wyraźnie wzrosły. Silne wybicie w górę cen oleju sojowego za oceanem, a także znaczny wzrost cen oleju i śruty sojowej w Chinach wpłynęły na zwyżkę cen soi na giełdzie CBOT, do najwyższego poziomu od połowy lipca br. Ponadto, dobre dane eksportowe za ostatni tydzień sprawozdawczy i zakończenie zbiorów soi w USA także wsparły ceny soi na rynku amerykańskim. W piątek 25/11, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (styczeń 2017) wyniosła 384,34 USD/t i była o 5,3% wyższa niż przed tygodniem. Z kolei, cena soi z terminem realizacji w marcu 2017 roku wzrosła o 5,2% i wyniosła 387,42 USD/t. Na przestrzeni całego tygodnia, ceny rzepaku na MATIFie także wzrosły, przebijając pułap 400 euro/t. Rzepak odbił w górę w ślad za wyraźną zwyżką cen oleju sojowego na giełdzie w Chicago po tym jak rząd USA zdecydował o zwiększeniu poziomu zużycia biopaliw w 2017 roku. Amerykański Departament Ochrony Środowiska (EPA) podniósł o 6,5% poziom całkowitego zużycia paliw ze źródeł odnawialnych w 2017 roku do 19,28 mld galonów w porównaniu z tegorocznym limitem 18,11 mld galonów. Całkowity limit zużycia biopaliw obejmuje 15 miliardów galonów konwencjonalnych biopaliw, głównie etanolu na bazie kukurydzy oraz 4,28 miliarda galonów zaawansowanych biopaliw, które obejmują biodiesel produkowany na bazie oleju sojowego. W piątek 25/11 cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (luty 2017) wyniosła 401,75 EUR/t i była o 1,1% wyższa od ceny przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie majowym 2017 wyniosła 403,75 EUR/t i także była o 1,1% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem. 3

4 SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Średnie Oficjalne Ceny Zbóż w Kraju w Tygodniu Według danych Ministerstwa Rolnictwa, w tygodniu kończącym się 20 listopada 2016 średnia cena skupu pszenicy konsumpcyjnej płacona przez przedsiębiorstwa prowadzące skup zbóż wyniosła 65,40 PLN/dt i była o 5,3% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem oraz była o 4,8% niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W analizowanym okresie, cena pszenicy paszowej wyniosła 64,70 PLN/dt i była o 1,7% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem oraz była o 6,9% niższa niż rok wcześniej. Z kolei, średnia cena skupu żyta konsumpcyjnego wyniosła 52,70 PLN/dt i była o 0,1% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem oraz o 1,9% niższa od ceny sprzed roku. W analizowanym okresie, średnia cena kukurydzy wyniosła 59,60 PLN/dt i była o 2,2% wyższa niż przed tygodniem oraz była o 11,8% niższa niż rok wcześniej. 4

5 ŚREDNIE OFICJALNE CENY PSZENICY KONSUMPCYJNEJ I ŻYTA KONSUMPCYJNEGO PŁACONE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA PROWADZĄCE SKUP ZBÓŻ NA PODSTAWIE MONITORINGU CEN MRiRW (PLN/t) bez VAT Data Pszenica Konsumpcyjna Żyto Konsumpcyjne ,3% +0,1% 5

6 ŚREDNIE CENY SKUPU PSZENICY KONSUMPCYJNEJ I ŻYTA KONSUMPCYJNEGO W SEZONACH 2012/ /17 (PLN/t) / / / / / PLN/t pszenica konsumpcyjna żyto konsumpcyjne 6

7 Według Ministerstwa Rolnictwa, średnie oficjalne ceny zbóż paszowych w ostatnich tygodniach kształtowały się następująco: ŚREDNIE OFICJALNE CENY SKUPU ZBÓŻ W PRZEDSIĘBIORSTWACH PASZOWYCH NA PODSTAWIE MONITORINGU CEN MRiRW (PLN/t) bez VAT Data Pszenica Żyto Pszenżyto Jęczmień Kukurydza ,7% +10,0% +1,1% +0,8% +2,2% 7

8 ŚREDNIE CENY SKUPU ZBÓŻ PASZOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH SKUPOWYCH W SEZONACH 2012/ /17 (PLN/t) / / / / PLN/t 2012/ pszenica paszowa żyto paszowe jęczmień paszowy kukurydza SYTUACJA NA RYNKU ŚWIATOWYM UE EKSPORT I IMPORT ZBÓŻ W OSTATNIM TYGODNIU SPRAWOZDAWCZYM W 21-szym tygodniu sprawozdawczym sezonu 2016/17 zakończonym 22/11, eksport pszenicy miękkiej z UE-28 do krajów trzecich wyniósł 481 tys. ton, jęczmienia (bez jęczmienia browarnego) - 51 tys. ton, a kukurydzy tys. ton. Łącznie w pierwszych 21 tygodniach sezonu, eksport zbóż z UE-28 do krajów trzecich wyniósł prawie 13,3 mln ton, tj. o 14% mniej niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Z kolei, w 21-szym tygodniu sprawozdawczym import pszenicy przez UE-28 z krajów trzecich wyniósł 57 tys. ton. a kukurydzy tys. ton. Od początku sezonu 2016/17, import pszenicy z krajów trzecich wyniósł 1229 tys. ton (o 38% mniej niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu), a kukurydzy tys. ton (o 19% mniej). STRATEGIE GRAINS OCENIA UNIJNY AREAŁ PSZENICY MIĘKKIEJ NA 24,3 MLN HA Według szacunków Strategie Grains, areał pszenicy miękkiej na zbiór w 2017 r. w UE wyniesie 24,3 mln ha, czyli nieznacznie tylko więcej w porównaniu z 2016 r. 24,2 mln ha. W swoim comiesięcznym raporcie SG oszacowało powierzchnię upraw jęczmienia i kukurydzy w Unii w 2017 roku w tej samej wysokości co w bieżącym roku, tj. odpowiednio 12,4 mln ha oraz 8,8 mln ha. Areał pszenicy twardej oceniono na 2,7 mln ha, tj. o 7% mniej niż przed rokiem i o 6% poniżej oszacowań z poprzedniego miesiąca. 8

9 FRANCEAGRIMER: KOREKTY SZACUNKÓW W BILANSIE ZBOŻOWYM Służby statystyczne francuskiego Ministerstwa Rolnictwa w ostatnim czasie skorygowały w górę szacunki tegorocznej produkcji pszenicy miękkiej we Francji do 28,1 mln ton. Podwyższono przewidywane zużycie pszenicy zwyczajnej na cele paszowe, o 100 tys. ton w stosunku do poprzedniego raportu do 5,4 mln ton, ze względu na korzystny stosunek jakości do ceny w porównaniu z kukurydzą. Natomiast prognozy zużycia na cele przetwórstwa pozostawiono bez zmian. Prognoza eksportu francuskiej pszenicy do krajów UE została zrewidowana w dół o 100 tys. ton do 6,3 mln ton, zwłaszcza do Holandii i (w mniejszym stopniu) do Niemiec. Przewidywana sprzedaż na rynki krajów trzecich pozostawiono w poprzedniej wysokości, tj. 4,7 mln ton. Bilans pszenicy we Francji jest zrównoważony, z zapasami na koniec sezonu prognozowanymi na 2,5 mln ton. W przypadku jęczmienia tegoroczne zbiory zostały oszacowane na 10 mln ton. Przewidywane zużycie na cele paszowe zostało utrzymane w wysokości 1,3 mln ton. Obniżono natomiast spodziewany eksport francuskiego jęczmienia do pozostałych krajów UE o 150 tys. ton do 2,8 mln ton, głównie do Holandii i Niemiec, a także oczekiwany wywóz do krajów trzecich o 200 tys. ton do 1,4 mln ton, ze względu na wstrzymanie zakupów ze strony Chin. Prognozowane zapasy końcowe jęczmienia wynoszą obecnie 2,2 mln ton. Szacunki zbiorów kukurydzy we Francji zostały skorygowane w dół do 11,8 mln ton. Obniżono także przewidywane zużycie na cele paszowe o 100 tys. ton do 2,3 mln ton, na korzyść pszenicy paszowej. Prognozy francuskiego eksportu kukurydzy zostały utrzymane w poprzedniej wysokości, tj. 4,8 mln ton na rynki pozostałych krajów ugrupowania oraz 250 tys. ton do krajów spoza UE. Zapasy końcowe kukurydzy we Francji są obecnie prognozowane na 2 mln ton, tj. w tej samej wysokości co w październikowym raporcie. RYNEK PSZENICY TWARDEJ W SEZONIE 2016/17 W sezonie 2016/17 światowa produkcja pszenicy twardej według szacunków będzie niższa od 40 mln ton. Na podkreślenie zasługują rekordowe zbiory tego gatunku w Kanadzie, w wysokości 7,3 mln ton, tj. o 36% wyższe w porównaniu z poprzednim sezonem. Wzrost ten wynika przede wszystkim ze zwiększenia plonów o 30% w ujęciu rok do roku oraz w mniejszym stopniu ze wzrostu areału o 4% do 2,43 mln ha. Co do jakości, to oceniana jest ona na przeciętnym poziomie. Średnia zawartość białka w ziarnie wynosi poniżej 15%. Dzięki urodzajowi Kanada zwiększy eksport durum w sezonie 2016/17 do 5,3 mln ton z 4,3 mln ton sezon wcześniej. Wzrosnąć też mają zapasy końcowe z 1,1 mln ton do 2,2 mln ton. W Unii Europejskiej należy odnotować wysokie zbiory durum we Włoszech w wysokości 4,9 mln ton wobec 4,1 mln ton sezon wcześniej. Natomiast we Francji produkcja pszenicy twardej była niższa w porównaniu z ubiegłym rokiem i wyniosła 1,6 mln ton. W handlu na podkreślenie zasługuje silny popyt importowy ze strony krajów północnej Afryki i Turcji. EGIPT DOŁĄCZA KOLEJNE KRAJE DO LISTY EKSPORTERÓW Egipski importer rządowy GASC poinformował o dopisaniu do listy krajów, z których oferty na dostawę pszenicy będą respektowane, kolejnych trzech dostawców: Paragwaju, Węgier oraz Bułgarii. W tym roku w przetargach organizowanych przez GASC wygrywały przede wszystkim oferty z krajów rejonu Morza Czarnego, a zwłaszcza z Rosji. 9

10 ŚWIAT PROGNOZY WYSOKIEJ PODAŻY 7 SUROWCÓW OLEISTYCH W SEZONIE 2016/17 W sezonie 2015/16 prognozy globalnej produkcji 7 podstawowych surowców oleistych z końca listopada br. przewidują zbiory na poziomie 530 mln ton (+5,6%) tj. 28,3 mln ton więcej wobec poprzedniego sezon oraz więcej niż 522,1 mln ton przed dwoma sezonami. Oznacza to wzrost prognoz wobec końca sierpnia br. o 3,8 mln ton. Największy wzrost produkcji wobec poprzedniego sezonu dotyczy słonecznika (+10,1%) do 46,8 mln ton, ziaren palmy olejowej do 15,9 mln ton (+11,2%), orzechów ziemnych do 30 mln ton (+7,9%), soi do 333,6 mln ton (+7%) oraz mniej znaczącej kopry do 4,6 mln ton (+7%). OW ocenia, że globalna produkcja spadnie o 5,6% 60,4 mln ton. Dzięki wzrostowi produkcji globalna podaż 7 najważniejszych surowców oleistych wzrośnie o 24,7 mln ton do rekordowego poziomu 624 mln ton, w tym największy przyrost podaży dotyczy soi (o 18,7 mln ton do 415,1 mln ton). Globalna produkcja rzepaku powinna się zmniejszyć, co będzie skutkować jego mniejszą podażą, która zostanie zredukowana z 70,1 mln ton do 66,6 mln ton. W bieżącym sezonie kolejny rok wzrasta zależność od soi, bowiem jej zużycie powinno zwiększyć się o 14,4 mln ton równoważąc spadki podaży zwłaszcza rzepaku. W trakcie sezonu 2016/17 zapasy 7 surowców oleistych powinny wzrosnąć o 4,4% do wysokiego poziomu 98,1 mln ton pod koniec sezonu czyli więcej o 4,1 mln ton (poziom nadprodukcji). Zapasy samej soi również wzrosną o 4,3 mln ton do 85,8 mln ton. W bieżącym sezonie współczynnik zapasy/zużycie tylko nieznacznie się poprawi z 18,6% do 18,7%. 10

11 CENY ZBÓŻ, SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDACH ŚWIATOWYCH Na przestrzeni analizowanego tygodnia, ceny pszenicy na giełdzie w Chicago osłabły. Cena pszenicy w kontrakcie najbliższym na giełdzie CBOT spadła do najniższego poziomu od początku października br. Prognozy opadów deszczu w najbliższych dniach w suchych regionach uprawy pszenicy ozimej na południu Wielkich Równin w USA wpłynęły na osłabienie ceny tego zboża za oceanem. Ponadto, bardzo mocny dolar cały czas wywierał presję na ceny pszenicy na giełdzie w Chicago. W piątek 25/11 cena pszenicy SRW w kontrakcie grudniowym 2016 na giełdzie w Chicago wyniosła 145,36 USD/t i była o 3,0% niższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie marcowym 2017 spadła o 1,4% i wyniosła 154,10 USD/t. Z kolei, w analizowanym tygodniu ceny pszenicy na MATIFie uległy jedynie niewielkim wahaniom. Cena pszenicy w kontrakcie najbliższym na giełdzie paryskiej utrzymała się na poziomie nie notowanym od początku sierpnia br. Podobnie jak w poprzednim tygodniu, przy braku istotnych czynników fundamentalnych, zwyżka cen pszenicy nastąpiła pod wpływem dalszego osłabienia kursu euro do dolara. Należy także wskazać na niską rynkową podaż pszenicy o wysokich parametrach jakościowych na unijnym rynku, co przy uszczuplonej podaży i słabej jakości rosyjskiej pszenicy także stanowi wsparcie cen pszenicy na MATIFie. W piątek 25/11 cena pszenicy w kontrakcie grudniowym na MATIFie wyniosła 168,25 EUR/t i była o 0,5% wyższa w porównaniu do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie marcowym 2017 spadła o 0,6% i wyniosła 169,75 EUR/t. W całym tygodniu, ceny soi na giełdzie CBOT wyraźnie wzrosły. Silne wybicie w górę cen oleju sojowego za oceanem, a także znaczny wzrost cen oleju i śruty sojowej w Chinach wpłynęły na zwyżkę cen soi na giełdzie CBOT, do najwyższego poziomu od połowy lipca br. Ponadto, dobre dane eksportowe za ostatni tydzień sprawozdawczy i zakończenie zbiorów soi w USA także wsparły ceny soi na rynku amerykańskim. W piątek 25/11, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (styczeń 2017) wyniosła 384,34 USD/t i była o 5,3% wyższa niż przed tygodniem. Z kolei, cena soi z terminem realizacji w marcu 2017 roku wzrosła o 5,2% i wyniosła 387,42 USD/t. Na przestrzeni całego tygodnia, ceny rzepaku na MATIFie także wzrosły, przebijając pułap 400 euro/t. Rzepak odbił w górę w ślad za wyraźną zwyżką cen oleju sojowego na giełdzie w Chicago po tym jak rząd USA zdecydował o zwiększeniu poziomu zużycia biopaliw w 2017 roku. Amerykański Departament Ochrony Środowiska (EPA) podniósł o 6,5% poziom całkowitego zużycia paliw ze źródeł odnawialnych w 2017 roku do 19,28 mld galonów w porównaniu z tegorocznym limitem 18,11 mld galonów. Całkowity limit zużycia biopaliw obejmuje 15 miliardów galonów konwencjonalnych biopaliw, głównie etanolu na bazie kukurydzy oraz 4,28 miliarda galonów zaawansowanych biopaliw, które obejmują biodiesel produkowany na bazie oleju sojowego. W piątek 25/11 cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (luty 2017) wyniosła 401,75 EUR/t i była o 1,1% wyższa od ceny przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie majowym 2017 wyniosła 403,75 EUR/t i także była o 1,1% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem. 11

12 CENY ZBÓŻ NA ŚWIECIE NA WYBRANYCH GIEŁDACH TOWAROWYCH CBOT - KUKURYDZA USD/t 30.IX 7.X 14.X 21.X 28.X 4.XI 11.XI 18.XI 25.XI 25.XI/18.XI XII'16 132,51 133,69 139,44 138,73 139,76 137,24 133,93 135,98 137,47 1,10% III'17 136,37 137,55 143,14 142,59 142,98 140,70 137,39 139,13 141,02 1,36% V'17 139,13 140,39 145,74 145,27 145,74 143,69 140,31 141,73 143,77 1,44% VII'17 141,80 142,98 148,18 147,63 148,26 146,61 143,30 144,56 146,84 1,58% IX'17 144,48 145,82 150,78 150,15 150,78 149,28 145,90 147,08 149,36 1,55% CBOT - PSZENICA SRW USD/t 30.IX 7.X 14.X 21.X 28.X 4.XI 11.XI 18.XI 25.XI 25.XI/18.XI XII'16 147,71 144,99 154,69 152,27 150,06 152,19 148,08 149,91 145,36-3,04% III'17 156,01 152,34 161,38 159,83 157,34 158,73 154,84 156,23 154,10-1,36% V'17 160,94 157,48 166,23 165,49 162,99 164,10 160,42 161,30 159,47-1,13% VII'17 164,39 161,82 170,27 169,90 168,14 168,80 166,15 166,67 165,20-0,88% IX'17 169,61 167,62 175,63 175,27 173,87 174,61 171,96 172,11 170,71-0,81% MGE - PSZENICA DNS USD/t 30.IX 7.X 14.X 21.X 28.X 4.XI 10.XI 18.XI 25.XI 25.XI/18.XI XII'16 189,00 191,80 194,15 194,37 192,68 187,67 191,07 194,97 196,28 0,67% III'17 191,43 192,78 195,55 195,55 194,96 190,41 192,39 193,46 194,23 0,40% V'17 193,86 194,89 197,68 197,68 197,46 193,34 194,96 194,92 195,48 0,29% VII'17 196,73 196,95 200,25 199,89 199,96 195,84 197,53 196,76 197,09 0,17% IX'17 199,59 200,33 202,68 202,53 202,60 198,78 200,25 198,97 199,66 0,35% KCBT - PSZENICA HRW USD/t 30.IX 7.X 14.X 21.X 28.X 4.XI 11.XI 18.XI 25.XI 25.XI/18.XI XII'16 152,63 148,08 153,44 154,84 151,09 151,16 150,72 151,97 151,09-0,58% III'17 158,73 154,10 159,69 161,38 157,70 157,85 157,12 158,37 157,78-0,37% V'17 162,55 158,00 163,66 165,71 162,11 162,41 161,38 162,77 162,11-0,41% VII'17 166,23 161,82 167,55 169,61 166,30 166,60 165,57 166,82 166,23-0,35% IX'17 171,59 167,33 172,92 174,61 171,59 171,81 171,00 171,67 171,37-0,17% MATIF - PSZENICA EURO/t 30.IX 7.X 14.X 21.X 28.X 4.XI 11.XI 18.XI 25.XI 25.XI/18.XI XII'16 160,50 157,00 163,75 163,00 164,50 161,75 161,50 167,50 168,25 0,45% III'17 166,25 164,00 168,75 168,75 170,50 167,75 167,25 170,75 169,75-0,59% V'17 169,00 167,25 172,00 172,00 174,00 171,50 171,00 173,50 172,25-0,72% IX'17 170,25 169,00 173,50 172,75 174,00 172,75 172,75 174,00 172,50-0,86% XII'17 173,00 171,75 176,50 175,00 176,25 174,75 175,00 175,75 175,00-0,43% LIFFE - PSZENICA Funt/t 30.IX 7.X 14.X 21.X 28.X 4.XI 11.XI 18.XI 25.XI 25.XI/18.XI I'17 128,15 130,50 136,10 135,40 139,70 139,65 137,00 140,00 140,75 0,54% III'17 129,60 131,90 138,10 137,15 141,25 140,60 138,45 140,25 141,30 0,75% V'17 131,20 133,45 139,50 138,25 142,70 141,50 139,00 140,50 141,30 0,57% VII'17 133,15 133,60 139,65 139,50 143,40 142,35 140,40 141,55 141,75 0,14% XI'17 133,40 134,95 139,40 137,90 140,90 138,75 135,95 135,95 134,95-0,74% CBOT - Chicago Board of Trade KCBT - Kansas City Board of Trade MATIF - Marche A Terme International De France MGE - Minneapolis Grain Exchange LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange 12

13 euro/t 295,0 285,0 275,0 265,0 255,0 245,0 235,0 225,0 215,0 205,0 195,0 185,0 175,0 165,0 155,0 145,0 135,0 NOTOWANIA CEN PSZENICY KONSUMPCYJNEJ NA GIEŁDZIE MATIF (euro/t) KONTRAKT NAJBLIŻSZY 29.VI' VII 10.VIII 31.VIII 21.IX 12.X 2.XI 23.XI 14.XII 4.I' I 15.II 8.III 28.III 19.IV 10.V 31.V 21.VI 12.VII 6.IX 27.IX 18.X 8.XI 29.XI 20.XII 10.I' I 21.II 14.III 4.IV 25.IV 16.V 6.VI 27.VI 18.VII 8.VIII 29.VIII 19.IX 10.X 31.X 21.XI 12.XII 2.I' I 13.II 6.III 27.III 17.IV 8.V 29.V 19.VI 10.VII 31.VII 21.VIII 11.IX 2.X 23.X 13.XI 4.XII 24.XII 15.I' II 26.II 18.III 8.IV 29.IV 20.V 10.VI 1.VII 22.VII 12.VIII 2.IX 23.IX 14.X 4.XI 25.XI 230,0 220,0 NOTOWANIA CEN PSZENICY PASZOWEJ NA GIEŁDZIE LIFFE (funt/t) KONTRAKT NAJBLIŻSZY 210,0 200,0 190,0 180,0 170,0 funt/t 160,0 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 29.VI' VII 10.VIII 31.VIII 21.IX 12.X 2.XI 23.XI 14.XII 4.I' I 15.II 8.III 28.III 19.IV 10.V 31.V 21.VI 12.VII 6.IX 27.IX 18.X 8.XI 29.XI 20.XII 10.I' I 21.II 14.III 4.IV 25.IV 16.V 6.VI 27.VI 18.VII 8.VIII 29.VIII 19.IX 10.X 31.X 21.XI 12.XII 2.I' I 13.II 6.III 27.III 17.IV 8.V 29.V 19.VI 10.VII 31.VII 21.VIII 11.IX 2.X 23.X 13.XI 4.XII 24.XII 15.I' II 26.II 18.III 8.IV 29.IV 20.V 10.VI 1.VII 22.VII 12.VIII 2.IX 23.IX 14.X 4.XI 25.XI 13

14 390,0 NOTOWANIA CEN PSZENICY SRW, HRW I DNS NA GIEŁDACH W CHICAGO, KANSAS CITY I MINNEAPOLIS (USD/t) KONTRAKT NAJBLIŻSZY 370,0 350,0 330,0 310,0 290,0 USD/t 270,0 250,0 230,0 210,0 190,0 170,0 150,0 130,0 29.VI' VII 10.VIII 31.VIII 21.IX 12.X 2.XI 23.XI 14.XII 4.I' I 15.II 8.III 28.III 19.IV 10.V 31.V 21.VI 12.VII 6.IX 27.IX 18.X 8.XI 29.XI 20.XII 10.I' I 21.II 14.III 4.IV 25.IV 16.V 6.VI 27.VI 18.VII 8.VIII 29.VIII 19.IX 10.X 31.X 21.XI 12.XII 2.I' I 13.II 6.III 27.III 17.IV 8.V 29.V 19.VI 10.VII 31.VII 21.VIII 11.IX 2.X 23.X 13.XI 4.XII 24.XII 15.I' II 26.II 18.III 8.IV 29.IV 20.V 10.VI 1.VII 22.VII 12.VIII 2.IX 23.IX 14.X 4.XI 25.XI HRW KCBT SRW CBOT DNS MGE CENY SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDZIE W CHICAGO ORAZ RZEPAKU NA GIEŁDZIE MATIF CBOT - SOJA USD/t 30.IX 7.X 14.X 21.X 28.X 4.XI 11.XI 18.XI 25.XI 25.XI/18.XI I'17 352,44 353,84 356,49 364,57 371,85 363,98 362,29 365,08 384,34 5,28% III'17 354,72 355,90 358,69 366,92 374,20 366,41 365,38 368,24 387,42 5,21% V'17 357,04 358,03 361,34 369,42 376,25 368,91 368,24 371,26 389,56 4,93% VII'17 359,06 359,94 363,76 371,33 377,87 370,60 370,38 373,46 391,10 4,72% VIII'17 358,62 359,57 363,39 370,82 376,99 370,08 370,00 373,17 389,85 4,47% CBOT - ŚRUTA SOJOWA USD/sh.t 30.IX 7.X 14.X 21.X 28.X 4.XI 11.XI 18.XI 25.XI 25.XI/18.XI XII'16 299,60 300,20 300,60 306,50 317,50 309,00 307,80 310,40 320,80 3,35% I'17 300,20 301,40 301,90 308,00 319,00 310,80 310,20 312,60 323,10 3,36% III'17 302,10 303,20 303,50 309,40 320,30 312,30 312,20 315,10 325,60 3,33% V'17 303,90 305,10 305,60 311,20 321,20 313,90 314,10 317,40 327,40 3,15% VII'17 305,60 306,60 307,40 312,90 322,80 316,00 316,10 320,10 329,20 2,84% MATIF-RZEPAK EUR/t 30.IX 7.X 14.X 21.X 28.X 4.XI 11.XI 18.XI 25.XI 25.XI/18.XI II'17 376,75 379,75 389,75 398,00 400,00 390,75 392,25 397,50 401,75 1,07% V'17 375,00 377,75 387,50 397,00 399,25 390,00 392,50 399,50 403,75 1,06% VIII'17 360,50 362,25 371,50 379,25 379,75 370,00 374,50 382,50 385,00 0,65% XI'17 362,25 365,00 373,25 380,75 381,75 372,50 376,25 384,75 386,25 0,39% II'18 364,75 369,75 376,25 385,00 384,25 375,00 382,25 380,75 386,75 1,58% 14

15 540,0 NOTOWANIA CEN RZEPAKU NA GIEŁDZIE MATIF (euro/t) KONTRAKT NAJBLIŻSZY 520,0 500,0 480,0 460,0 440,0 euro/t 420,0 400,0 380,0 360,0 340,0 320,0 300,0 29.VI' VII 10.VIII 31.VIII 21.IX 12.X 2.XI 23.XI 14.XII 4.I' I 15.II 8.III 28.III 19.IV 10.V 31.V 21.VI 12.VII 6.IX 27.IX 18.X 8.XI 29.XI 20.XII 10.I' I 21.II 14.III 4.IV 25.IV 16.V 6.VI 27.VI 18.VII 8.VIII 29.VIII 19.IX 10.X 31.X 21.XI 12.XII 2.I' I 13.II 6.III 27.III 17.IV 8.V 29.V 19.VI 10.VII 31.VII 21.VIII 11.IX 2.X 23.X 13.XI 4.XII 24.XII 15.I' II 26.II 18.III 8.IV 29.IV 20.V 10.VI 1.VII 22.VII 12.VIII 2.IX 23.IX 14.X 4.XI 25.XI 580,0 550,0 520,0 490,0 NOTOWANIA CEN SOI (USD/t) I ŚRUTY SOJOWEJ (USD/sh. t) NA GIEŁDZIE W CHICAGO KONTRAKT NAJBLIŻSZY USD/t--sh. t 460,0 430,0 400,0 370,0 340,0 310,0 280,0 250,0 28.IX' X 9.XI 30.XI 21.XII 11.I' II 22.II 15.III 5.IV 26.IV 17.V 7.VI 28.VI 19.VII 13.IX 4.X 25.X 15.XI 6.XII 27.XII 17.I' II 28.II 21.III 11.IV 2.V 23.V 13.VI 3.VII 25.VII 15.VIII 5.IX 26.IX 17.X 7.XI 28.XI 19.XII 9.I' I 20.II 13.III 2.IV 24.IV 15.V 5.VI 26.VI 17.VII 7.VIII 28.VIII 18.IX 9.X 30.X 20.XI 11.XII 31.XII 22.I' II 4.III 24.III 15.IV 6.V 27.V 17.VI 8.VII 29.VII 19.VIII 9.IX 30.IX 21.X 11.XI SOJA ŚRUTA SOJOWA ŹRÓDŁA DANYCH: Informa Economics, ARR, GUS, WGT, MRiRW, Komisja Europejska, Reuters, Interfax (za FAMMU/FAPA) 15

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE POLSKA W związku z okresem świąteczno-noworocznym, handel ziarnem na szerszą skalę rozpocznie się dopiero po 10 stycznia 2017. W większości regionów

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 25/2016 (5-18.XII.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Zbiory kukurydzy w kraju jeszcze się nie zakończyły. Do zebrania pozostały pojedyncze plantacje, głównie na południowym-wschodzie

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE POLSKA Ostatnie dni nie przynoszą wzrostu obrotów ziarnem na rynku krajowym. Handel ziarnem na szerszym rynku pozostaje ograniczony, co wynika z utrzymującej

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE POLSKA W pierwszych dniach 2017 roku, handel ziarnem pozostaje umiarkowany. Rynkowa podaż ziarna w większości regionów kraju pozostaje uszczuplona,

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE POLSKA Notowania cen zbóż paszowych na rynku krajowym znajdują się pod wpływem lekkiej tendencji wzrostowej. Delikatne, zwyżkowe ruchy cen są szczególnie

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE POLSKA Obecnie zbiory zbóż trwają jeszcze na północy i północnym-wschodzie kraju, gdzie do zebrania pozostało jeszcze około 5-10% areału. Notowana

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE POLSKA Handel ziarnem na krajowym rynku zbożowym pozostaje umiarkowany. Na rynku przedmiotem handlu cały czas jest przede wszystkim kukurydza mokra.

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 24/2016 (21.XI-4.XII.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Zbiory kukurydzy w kraju są już na finiszu. W większości regionów kraju, kukurydza została już zebrana z pól. Oceniamy,

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE POLSKA Pomimo tego, iż w większości regionów kraju zbiory kukurydzy na ziarno są już w końcowej fazie, sporo ziarna pozostało jeszcze do zebrania

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 14/2012 (3-16.IX.2012) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Pomimo rozpoczęcia prac polowych związanych z podorywkami i siewem rzepaku ozimego, podaż ziarna na rynku w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE POLSKA W związku z okresem świąteczno-noworocznym, ostatnie dni charakteryzują się małymi obrotami na rynku zbóż tym bardziej, iż rynek operuje w

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE POLSKA Ziarno dotychczas zebrane w kraju nie jest jednorodne i w zależności od regionu kraju i terminu zbiorów ma różne parametry jakościowe. Wcześnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 26/2016 (19-31.XII.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Ostatnie dni nie przynoszą większych zmian na krajowym rynku zbożowym. W wielu regionach kraju rynkowa podaż ziarna

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 17/2015 (17-30.VIII.2015) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Utrzymujące się korzystne dla prowadzenia prac żniwnych spowodowały, iż zbiory zbóż w kraju są już mocno zaawansowane.

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE POLSKA W większości regionów kraju, zbiory zbóż dobiegają końca. Wyjątek stanowią tutaj województwa położne na północy i północnym-wschodzie kraju,

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 23/2016 (7-20.XI.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA W większości regionów kraju, zbiory kukurydzy na ziarno są już w końcowej fazie. W województwie opolskim, zaawansowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 19/2016 (12-25..IX.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA W kraju trwają zbiory kukurydzy uprawianej na kiszonkę. Prognozowana na kolejne dni września słoneczna, sucha i ciepła

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE POLSKA Ostatnie dni nie przynoszą większych zmian na krajowym rynku zbożowym. W wielu regionach kraju rynkowa podaż ziarna w dalszym ciągu pozostaje

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE POLSKA Na rynku notuje się większe zainteresowanie zakupami ziarna ze strony wytwórni pasz i młynów, ale na obecną chwilę najbardziej aktywna na rynku

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 21/2016 (10-23.X.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Po suchym wrześniu br., notowane z początkiem października poprawią uwilgotnienie gleby w wielu regionach kraju i zapewne

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE POLSKA Zbiory kukurydzy w kraju jeszcze się nie zakończyły. Do zebrania pozostały pojedyncze plantacje, głównie na południowym-wschodzie kraju. Kończące

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 15/2016 (18-31.VII. RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA ZBIÓR 2015 Handel starym ziarnem jest już wyraźnie ograniczony. Cześć wytwórni wstrzymało skup ubiegłorocznych zbóż, deklarując

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 14/2016 (4-17.VII.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA ZBIÓR 2015 W ostatnim tygodniu bieżącego u 2015/16, obroty rynkowe starym ziarnem na rynku wewnętrznym są niewielkie.

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE POLSKA Handel ziarnem zbóż na rynku krajowym pozostaje umiarkowany. Zapotrzebowanie na ziarno zarówno ze strony młynów jak i wytwórni pasz nie jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 22/2016 (24.X-6.XI.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Aktualne działania rolników koncentrują się na zbiorach kukurydzy na ziarno oraz buraków cukrowych. Kukurydziane żniwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 7/2013 (1-14.IV.2013) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Po okresie nieco bardziej ożywionego handlu, w ostatnich dniach obroty ziarnem na rynku krajowym są umiarkowane. Okres

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 18/2016 (29.VIII-11.IX.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Szacujemy, iż na dzień 25/08 zboża podstawowe w skali kraju zebrano z około 90% areału uprawy. Zbiory zbóż są praktycznie

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 20/2016 (26.IX-9.X.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Dzięki sprzyjającej pogodzie, na Kujawach, lokalnie w Wielkopolsce i w centrum kraju kukurydza uprawiana na lżejszych

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓŻ Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE W pierwszym tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż podstawowych oraz spadek cen kukurydzy. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W drugim tygodniu sierpnia ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej, po znaczącym spadku w poprzednim tygodniu, nieco wzrosły. W dniach 7 13 sierpnia 2017

Bardziej szczegółowo

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH W sezonie, świat stanął w obliczu rekordowo wysokich zbiorów zbóż. Według prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa USDA z sierpnia br., łączne zbiory zbóż na

Bardziej szczegółowo

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH Według zaktualizowanych prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa USDA z lipca br., łączne zbiory zbóż na świecie w bieżącym sezonie wyniosą około 2041 mln ton,

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 5/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 5/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* w mln ton RYNEK ZBÓŻ Przedwynikowy szacunek zbiorów zbóż w 2017 r. Według szacunku GUS powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2017 r. wyniosła 7,6 mln ha wobec

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie Na przełomie września i października 2010 r., w krajowym skupie, monitorowane rodzaje zbóż podstawowych były o około 2% droższe niż tydzień wcześniej.

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W drugim tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W czwartym tygodniu września 2017 r. ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej uległy obniżeniu, natomiast wzrosły ceny pozostałych monitorowanych zbóż. W

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Zgodnie z informacjami z oddziałów terenowych ARR z 10 sierpnia br. poprawa pogody w drugim tygodniu sierpnia pozwoliła na znaczne przyspieszenie prac

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu lipca 2017 r. ceny zbóż podstawowych były znacząco wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. W dniach 3 9 lipca

Bardziej szczegółowo

LUTY 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT

LUTY 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT LUTY 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT W lutowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA): pszenicy w sezonie 2013/14 prognozowana jest na 711,9 mln ton. W sezonie 2012/13 produkcja została oszacowana

Bardziej szczegółowo

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH Spodziewane mniejsze globalne zbiory i zapasy zbóż w nadchodzącym sezonie. Według pierwszych prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa USDA z maja br., łączne

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W pierwszym tygodniu października br. w krajowym skupie zbóż przeważały spadkowe tendencje cen. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH Prognozy jeszcze wyższych, rekordowo dużych zbiorów zbóż ogółem w bieżącym sezonie. Według ostatnich prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa USDA, łączne zbiory

Bardziej szczegółowo

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH Prognozy jeszcze wyższych, rekordowo dużych zbiorów zbóż ogółem w bieżącym sezonie. Według prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa USDA z grudnia br., łączne

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2011 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2011 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓś Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE Ceny zbóŝ w Polsce w dalszym ciągu pozostają pod wpływem tendencji wzrostowej obserwowanej na rynkach zagranicznych. Według danych Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W drugim tygodniu czerwca 2015 r. na rynku krajowym ceny skupu zbóż podstawowych nieco wzrosły. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH Dalsze zwiększenie prognoz światowych zbiorów zbóż w sezonie. Według ostatnich prognoz USDA (Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa), łączne globalne zbiory zbóż w

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 45/2010

RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 45/2010 RYNEK ZBÓś TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W pierwszym tygodniu listopada br. na rynku krajowym przewaŝały wzrosty cen zbóŝ. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW,

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie Szacunek niższych niż przed rokiem zbiorów, opóźnienia w ich realizacji spowodowane niesprzyjającymi warunkami pogodowymi oraz na razie względnie małe

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W ostatnim tygodniu listopada 2014 r. w krajowym skupie odnotowano umiarkowany wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH Spory wzrost cen pszenicy na giełdzie CBOT w marcu br., głównie pod wpływem spodziewanego wyraźnego zmniejszenia jej areału w USA pod zbiory w sezonie 2016/17. Stabilne

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓś Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE Niesłabnący popyt na zboŝa wysokiej jakości przyczynił się do utrzymania wzrostowej tendencji cen zbóŝ podstawowych na rynku krajowym w końcu stycznia

Bardziej szczegółowo

Prognozy światowe: zboża, wieprzowina i nie tylko

Prognozy światowe: zboża, wieprzowina i nie tylko .pl https://www..pl Prognozy światowe: zboża, wieprzowina i nie tylko Autor: Elżbieta Sulima Data: 23 maja 2016 Co z cenami pszenicy i kukurydzy? Jak wyglądają światowe prognozy zbóż i wieprzowiny i co

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 44/2016 (31 PAŹDZIERNIKA - 6 LISTOPADA 2016)

TYDZIEŃ 44/2016 (31 PAŹDZIERNIKA - 6 LISTOPADA 2016) Strona 1 z 5 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 2 listopada 2016 01:34 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 44/2016 TYDZIEŃ 44/2016

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 40/2016 (3-9 PAŹDZIERNIKA 2016)

TYDZIEŃ 40/2016 (3-9 PAŹDZIERNIKA 2016) Strona 1 z 8 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 4 października 2016 00:41 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 40/2016 + wrześniowe

Bardziej szczegółowo

Przybliżoną grubość pokrywy śnieżnej w Polsce według stanu na dzień 5 grudnia br. przedstawia poniższa mapa (cm):

Przybliżoną grubość pokrywy śnieżnej w Polsce według stanu na dzień 5 grudnia br. przedstawia poniższa mapa (cm): Strona 1 z 9 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Do: Wysłano: 6 grudnia 2016 00:45 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na

Bardziej szczegółowo

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. 27 maja r. 1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. Giełda Wyszczególnienie Termin dostaw Cena w Euro/t Cena w zł/t MATIF - Paryż konsumpcyjna Listopad 13 208,5 207,8 872,0

Bardziej szczegółowo

Wstęp Notowania targowiskowe

Wstęp Notowania targowiskowe Wstęp Zakończony sezon zbożowy 2010/2011 był bardzo burzliwy. Słabe zbiory zbóż oraz rzepaku spowodowały silny wzrost cen. Z jednej strony był to powód do zadowolenia dla producentów, którzy mogli odrobić

Bardziej szczegółowo

Notowania cen wieprzowiny, mleka i rzepaku

Notowania cen wieprzowiny, mleka i rzepaku .pl https://www..pl Notowania cen wieprzowiny, mleka i rzepaku Autor: Elżbieta Sulima Data: 28 czerwca 2016 Rosną ceny wieprzowiny i rzepaku. Prognoza produkcji mięsa na światowym rynku jest wzrostowa.

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 10/2017 (6-12 MARCA 2017) "W

TYDZIEŃ 10/2017 (6-12 MARCA 2017) W Strona 1 z 8 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 7 marca 2017 01:37 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 10/2017 + lutowe mapy

Bardziej szczegółowo

Cena zboża - jakiej można się spodziewać po zbiorach?

Cena zboża - jakiej można się spodziewać po zbiorach? .pl https://www..pl Cena zboża - jakiej można się spodziewać po zbiorach? Autor: Ewa Ploplis Data: 17 września 2017 W br. zostało zebrane więcej ziarna niż w roku ubiegłym. Więcej będzie: pszenicy, jęczmienia

Bardziej szczegółowo

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH Według przewidywań Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa USDA, łączne zbiory zbóż na świecie w nadchodzącym sezonie wyniosą ponad 2025 mln ton, tj. o 33,4 mln ton

Bardziej szczegółowo

Kondycja upraw i przebieg prac polowych w Polsce

Kondycja upraw i przebieg prac polowych w Polsce Strona 1 z 5 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Do: "Sparks Polska" Wysłano: 13 września 2016 00:27 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw

Bardziej szczegółowo

Notowania cen rzepaku

Notowania cen rzepaku ul. Szkolna 2/4 00-006 Warszawa tel. 022 826 80 07 fax. 022 828 53 58 Notowania cen rzepaku 1. NOTOWANIA TERMINOWE CEN RZEPAKU NA GIEŁDZIE MATIF: Dostawy: sierpniu 2009 Notowania cen rzepaku z dostawą

Bardziej szczegółowo

Jakie będą ceny zbóż w 2017? Ceny aktualne i prognozy

Jakie będą ceny zbóż w 2017? Ceny aktualne i prognozy Jakie będą ceny zbóż w 2017? Ceny aktualne i prognozy Autor: Ewa Ploplis Data: 9 marca 2017 Gospodarstwa nastawione na produkcję zbóż cieszą się z łagodnego przebiegu zimy. Czy słusznie? O tym, jak będzie

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 36/2016 (5-11 WRZEŚNIA

TYDZIEŃ 36/2016 (5-11 WRZEŚNIA Strona 1 z 8 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 6 września 2016 00:26 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 36/2016 + sierpniowe

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 42/2016 (17-23 PAŹDZIERNIKA 2016)

TYDZIEŃ 42/2016 (17-23 PAŹDZIERNIKA 2016) Strona 1 z 5 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 17 października 2016 23:12 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 42/2016 TYDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT PSZENICA

PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT PSZENICA LUTY 2013 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT W lutowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA): pszenicy w sezonie 2012/13 prognozowana jest na 6523,6 mln ton. W sezonie 2011/12 produkcja została oszacowana

Bardziej szczegółowo

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH Według wstępnych prognoz Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC), areał zasiewów pszenicy ogółem (ozimej i jarej) na świecie pod zbiory w kolejnym sezonie 2018/19 może

Bardziej szczegółowo

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku zbóż w Polsce i UE

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku zbóż w Polsce i UE Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku zbóż w Polsce i UE Jacek Bąkowski Dyrektor Biura Analiz i Programowania ARR 18 kwietnia 2008 r. 1 Użytkowanie gruntów w Polsce użytki rolne 51,8% pozostałe grunty

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ 2013 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT

WRZESIEŃ 2013 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT WRZESIEŃ 2013 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT We wrześniowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA): Produkcja pszenicy w sezonie 2013/14 prognozowana jest na 708,9 mln ton. W sezonie 2012/13 produkcja

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 12/2013

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 12/2013 Rynek zbóż Czynniki podażowo-popytowe Wynikowy szacunek zbiorów zbóż w 2013 r. Według wynikowego szacunku GUS (opublikowanego 19 grudnia 2013 r.) zbiory zbóż w 2013 r. (łącznie z kukurydzą, prosem i gryką)

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 30 grudnia, 2013 r.

Notatka Sygnalna z dnia 30 grudnia, 2013 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 30 grudnia, 2013 r. Wszelkiej pomyślności oraz sukcesów zawodowych w nadchodzącym Nowym 2014 Roku życzy 00-131 Warszawa, ul.grzybowska 2/49 tel.+48(0...22)

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 7 stycznia 2015 r.

Notatka Sygnalna z dnia 7 stycznia 2015 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 7 stycznia 2015 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Po okresie świąteczno-noworocznym, handel ziarnem ruszy nie wcześniej niż 7 stycznia br. Spodziewany dynamiczny

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 41/2016 (10-16 PAŹDZIERNIKA 2016)

TYDZIEŃ 41/2016 (10-16 PAŹDZIERNIKA 2016) Strona 1 z 5 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 11 października 2016 01:12 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 41/2016 TYDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Inwestorski. Nr 1/2012. Styczeń

Biuletyn Inwestorski. Nr 1/2012. Styczeń Biuletyn Inwestorski Nr 1/2012 Styczeń Komentarz Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Przyszedł czas na podsumowanie minionego roku oraz noworoczne postanowienia. Stali czytelnicy Biuletynu nie będą zaskoczeni,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn tygodniowy Rynek pszenicy

Biuletyn tygodniowy Rynek pszenicy 19/08/2015 2015 tydzień 34 Biuletyn tygodniowy Rynek pszenicy GreenCrops Solutions W tym numerze: Dobry początek zbiorów p. jarej 2 Mocne prognozy od FranceAgriMer 3 Rosyjskie przygotowania do zmian cła

Bardziej szczegółowo

Czy opłaci się siać kukurydzę, czyli jakie będą ceny kukurydzy w 2017?

Czy opłaci się siać kukurydzę, czyli jakie będą ceny kukurydzy w 2017? https://www. Czy opłaci się siać kukurydzę, czyli jakie będą ceny kukurydzy w 2017? Autor: Ewa Ploplis Data: 14 marca 2017 Ceny kukurydzy powinny umiarkowanie wzrastać w 2017 r., szczególnie w II i III

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Czynniki podażowo-popytowe Skup zbóż Na wysokim poziomie utrzymuje się skup pszenicy i jęczmienia. Mniejszy niż przed rokiem jest natomiast skup żyta

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 47/2016 (21-27 LISTOPADA 2016) W

TYDZIEŃ 47/2016 (21-27 LISTOPADA 2016) W Strona 1 z 6 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 22 listopada 2016 01:08 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 47/2016 TYDZIEŃ 47/2016

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku zbóż

Informacja o sytuacji na rynku zbóż Warszawa, 3 sierpnia 2005 r. Informacja o sytuacji na rynku zbóż Zbiory zbóż w 2005 r. Z informacji Głównego Urzędu Statystycznego dnia 25 lipca 2005 r. na temat Wstępnego szacunku głównych ziemiopłodów

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU ZBÓŻ

SYTUACJA NA RYNKU ZBÓŻ SYTUACJA NA RYNKU ZBÓŻ MICHAŁ KOLEŚNIKOW Warszawa, 2/10/2015 Sytuacja na rynku globalnym Światowe ceny zbóż na poziomie znacznie niższym niż przed rokiem Indeks cen żywności FAO (2002-04 = 100) 300 280

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja oraz prognozy rynku zbóŝ i trzody chlewnej

Aktualna sytuacja oraz prognozy rynku zbóŝ i trzody chlewnej Aktualna sytuacja oraz prognozy rynku zbóŝ i trzody chlewnej Paweł Cugier - Ekspert ds. Finansowania Agrobiznesu 2 grudnia, Pałac w Pakosławiu 1 Departament Finansowania Agrobiznesu Globalny bilans zbóŝ

Bardziej szczegółowo

Wszystkim naszym Członkom, Partnerom, Czytelnikom i Sympatykom

Wszystkim naszym Członkom, Partnerom, Czytelnikom i Sympatykom Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 19 grudnia, 2011 r. Wszystkim naszym Członkom, Partnerom, Czytelnikom i Sympatykom Składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT

KWIECIEŃ 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT KWIECIEŃ 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT W kwietniowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA): Produkcja pszenicy w sezonie 2013/14 prognozowana jest na 712,5 mln ton. W sezonie 2012/13 produkcja

Bardziej szczegółowo

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. 7 stycznia r. 1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. Giełda Wyszczególnienie Termin dostaw Cena w Euro/t 27 Grudnia MATIF - Paryż konsumpcyjna Styczeń 13 249,8 253,5 1013,50

Bardziej szczegółowo

Cena ziemniaków - czy utrzyma się na niskim poziomie?

Cena ziemniaków - czy utrzyma się na niskim poziomie? .pl https://www..pl Cena ziemniaków - czy utrzyma się na niskim poziomie? Autor: Ewa Ploplis Data: 12 grudnia 2017 Jaka może być cena ziemniaków na krajowym rynku w najbliższych miesiącach? Jakich cen

Bardziej szczegółowo

Rynek rzepaku - spodziewana dobra koniunktura!

Rynek rzepaku - spodziewana dobra koniunktura! .pl https://www..pl Rynek rzepaku - spodziewana dobra koniunktura! Autor: Ewa Ploplis Data: 22 lutego 2017 Wzrasta zainteresowanie uprawą rzepaku w bieżącym roku zbiory mogą być większe nawet o 21% od

Bardziej szczegółowo

Rynek buraków cukrowych 2017: ile da producentom eksport cukru?

Rynek buraków cukrowych 2017: ile da producentom eksport cukru? .pl https://www..pl Rynek buraków cukrowych 2017: ile da producentom eksport cukru? Autor: Ewa Ploplis Data: 31 stycznia 2017 Produkcja cukru w Polsce w sezonie 2016/2017 może przekroczyć 2 mln t. W bieżącym

Bardziej szczegółowo

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. 14 maja r. 1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. Giełda Wyszczególnienie Termin dostaw Cena w Euro/t Cena w zł/t MATIF - Paryż Pszenica konsumpcyjna Sierpień 12 217,5 201,3

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 30/2016 (25-31 LIPCA 2016)

TYDZIEŃ 30/2016 (25-31 LIPCA 2016) Strona 1 z 6 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 26 lipca 2016 01:18 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 30/2016 TYDZIEŃ 30/2016

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 11/2014

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 11/2014 Skup zbóż Czynniki podażowo-popytowe Skup zbóż podstawowych z mieszankami w październiku 2014 r. uległ dalszemu sezonowemu zmniejszeniu (o 26% w porównaniu z poprzednim miesiącem) i ukształtował się na

Bardziej szczegółowo

Biuletyn tygodniowykukurydza

Biuletyn tygodniowykukurydza GreenCrops Solutions Biuletyn tygodniowykukurydza 2015, wydanie 35 28/08/2015 W tym numerze: Stabilna kondycja plonów (USA) 2 Obawy amerykańskich farmerów 3 Problemy pogodowe w EU 3 Analiza techniczna

Bardziej szczegółowo

Rosja 7.69% Francja 5.96%

Rosja 7.69% Francja 5.96% 27 kwietnia 2007/XTB. Masz x możliwości. Pszenica - od kwietnia w XTB. Słowo o pszenicy Pszenica jest jednym z najczęściej uprawianym na świecie zbóż. Historia upraw tej rośliny, należącej do rodziny wiechlinowatych

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 11 lutego, 2013 r.

Notatka Sygnalna z dnia 11 lutego, 2013 r. Członek COCERAL i FEFAC 5-8 czerwca 2013, Kraków www.fefaccongress2013.eu Notatka Sygnalna z dnia 11 lutego, 2013 r. Serdecznie dziękujemy za uregulowanie składek członkowskich za 2012 rok i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Ceny mięsa i zbóż: co w górę, a co w dół?

Ceny mięsa i zbóż: co w górę, a co w dół? .pl Ceny mięsa i zbóż: co w górę, a co w dół? Autor: Elżbieta Sulima Data: 24 czerwca 2016 Wołowina cieszy się dużą popularnością, więc ceny rosną. Jakie są notowania zbóż, a które produkty w ostatnim

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 52/2016 (26-31 GRUDNIA 2016)

TYDZIEŃ 52/2016 (26-31 GRUDNIA 2016) Strona 1 z 6 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 27 grudnia 2016 11:16 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 52/2016 TYDZIEŃ 52/2016

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 27 grudnia, 2012 r. Materiały zebrał i opracował Tadeusz Szymańczak

Notatka Sygnalna z dnia 27 grudnia, 2012 r. Materiały zebrał i opracował Tadeusz Szymańczak I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Notatka Sygnalna z dnia 27 grudnia, 2012 r. Materiały zebrał i opracował Tadeusz Szymańczak Na rynku zbóż widoczne jest spowolnienie świąteczno-noworoczne, stąd w ostatnich

Bardziej szczegółowo

Oil Express nr 63-II, 5 grudnia 2016 r.

Oil Express nr 63-II, 5 grudnia 2016 r. Spadek podaży rzepaku w sezonie 2016/2017 Zbiory rzepaku w UE w br. oceniane są obecnie na 19,96 mln ton, co oznacza 10,6% spadek o o 2,36 mln ton poniżej poziomu z 2015 roku (22,3 mln ton) oraz poniżej

Bardziej szczegółowo

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. 3 marca r. 1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. Giełda Wyszczególnienie Termin dostaw Cena w Euro/t Cena w zł/t Marzec 14 198,8 201,8 830,4 844,3 MATIF - Paryż konsumpcyjna

Bardziej szczegółowo