RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE"

Transkrypt

1 RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE POLSKA Ostatnie dni nie przynoszą wzrostu obrotów ziarnem na rynku krajowym. Handel ziarnem na szerszym rynku pozostaje ograniczony, co wynika z utrzymującej się małej sprzedaży ziarna przez rolników w większości regionów kraju. Nieco większą aktywność notuje się na północy, gdzie rolnicy kończą prace polowe związane ze zbiorami i siewem rzepaku ozimego i potrzebują środków finansowych na jesienne siewy zbóż ozimych. Większość rolników oczekuje jednak wyższych cen za zmagazynowane zboża i czeka na wzrost cen ziarna. Wydaje się jednak, iż z uwagi na spadki cen zbóż na rynku światowym i ograniczone możliwości eksportu ziarna z kraju w związku z silną konkurencją, o zwyżki cen w najbliższym czasie będzie trudno, szczególnie w odniesieniu do ziarna paszowego. Ponadto, na rynku nie widać presji za duże zakupy ziarna przez przetwórców. Wielu z nich posiada bowiem zapasy ziarna do przerobu, realizuje wcześniej zawarte kontrakty na dostawy ziarna, dokupuje surowiec na bieżąco na rynkach lokalnych w niskich cenach i przede wszystkim czeka tegoroczną kukurydzę, której zbiór będzie wysoki. W związku ze spodziewaną wysoką produkcją (ponad 4 mln ton), krajowi przetwórcy obecnie oferują za kukurydzę mokrą około PLN/t (30% wilgotności) z dostawą, tj. wyraźnie mniej niż przed rokiem. W połowie tygodnia, w zależności od regionu kraju, ceny zbóż ze zbiorów 2016 roku oferowane przez przetwórców z dostawą były zbliżone do tych notowanych przed tygodniem i kształtowały się następująco: pszenica konsumpcyjna (12,5% białka) PLN/t, pszenica paszowa PLN/t, żyto konsumpcyjne PLN/t, żyto paszowe PLN/t, pszenżyto PLN/t, jęczmień paszowy PLN/t, kukurydza (zbiór 2015) PLN/t. kukurydza mokra (zbiór 2016) PLN/t. Rynkowa podaż rzepaku w dalszym ciągu pozostaje uszczuplona. W zależności od lokalizacji, w połowie tygodnia wyjściowe ceny skupu rzepaku oferowane przez zakłady tłuszczowe i firmy handlowe kształtowały się na poziomie PLN/t, tj. o PLN/t więcej niż przed tygodniem. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przetwórcy realizują wcześniejsze kontrakty i importują rzepak z Węgier i Rumunii. W bieżącym sezonie, wielkość eksportu rzepaku z południa Europy będzie większa niż w sezonie poprzednim. W sierpniu br., eksport pszenicy drogą morską wyniósł ponad 140 tys. ton. Większy eksport tego zboża będzie miał miejsce we wrześniu i październiku, w związku 1

2 z realizacją wcześniejszych kontraktów przez firmy handlowe. W portach ładowane będzie ziarno pszenicy z m.in. przeznaczeniem do Arabii Saudyjskiej i Algierii. Obecnie drogą morską eksportuje się głównie pszenicę z przeznaczeniem przede wszystkim na rynki Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, mało eksportuje się natomiast na barkach i mniejszych jednostkach do innych krajów europejskich. Przewidujemy, iż eksport pszenicy z kraju w całym sezonie 2016/17 może wynieść około 2,5 mln ton, tj. o ponad 1 mln ton mniej od wielkości eksportu w sezonie poprzednim. Będzie to wynikiem następujących czynników: wyraźnie mniejszych zbiorów pszenicy w kraju, mniejszej podaży pszenicy jakości eksportowej i silnej konkurencji w eksporcie pszenicy ze strony krajów Basenu Morza Czarnego. Z drugiej jednak strony, bardzo słaba jakość pszenicy zebranej we Francji, a także krajach bałtyckich stanowi pewną szansę dla eksportu polskiej pszenicy, m.in. do takich krajów jak Arabia Saudyjska czy Algieria, które nie kupują rosyjskiego czy ukraińskiego ziarna. W połowie tygodnia, ceny zbóż z dostawą do portów kształtowały się na następujących poziomach: pszenica konsumpcyjna 14,0% białka 690 PLN/t (dostawa IX 2016) pszenica konsumpcyjna 12,5% białka PLN/t (dostawa IX 2016) żyto paszowe PLN/t (dostawa IX 2016) pszenżyto PLN/t (dostawa IX 2016) owies 525 PLN/t (dostawa IX 2016) kukurydza (zbiór 2016) PLN/t (dostawa X-XII 2016) Finalne ceny uzależnione są od odbiorcy, parametrów ziarna i terminu dostawy oraz aktualnych notowań cen ziarna na giełdzie MATIF i kształtowania się kursu euro w dniu podpisywania kontraktu. Eksport ziarna na kołach na rynek niemiecki w dalszym ciągu pozostaje w znacznej mierze ograniczony do realizacji wcześniej zawartych kontraktów. W odniesieniu do importu, do kraju dociera pszenica konsumpcyjna i paszowa ze Słowacji i pszenica paszowa z Litwy, ale na obecną chwilę realizowane wolumeny nie są duże. Jakość słowackiej pszenicy jest zadowalająca, podczas gdy litewska pszenica charakteryzuje się niską liczbą opadania. 2

3 ŚWIAT Na przestrzeni analizowanego tygodnia, ceny pszenicy na giełdzie w Chicago nieznacznie wzrosły. Dobre dane eksportowe z USA za ostatni tydzień, niskie ceny pszenicy i notowany słaby dolar zachęciły fundusze do zwiększenia zakupów kontraktów na to zboże na giełdzie w Chicago w przeświadczeniu, iż przy obecnych poziomach cenowych wzrośnie popyt eksportowy na amerykańską pszenicę. W piątek 9/09 cena pszenicy SRW w kontrakcie wrześniowym 2016 na giełdzie w Chicago wyniosła 138,16 USD/t i była o 0,8% wyższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie grudniowym 2016 wzrosła o 1,1% i wyniosła 148,22 USD/t. Z kolei, w analizowanym tygodniu ceny pszenicy na MATIFie osłabły. Cena pszenicy w kontrakcie grudniowym spadła do najniższego poziomu od 8 tygodni. Bardzo wysokie zbiory pszenicy miękkiej w krajach Basenu Morza Czarnego, a także w USA z nawiązką zrekompensowały notowany spadek zbiorów tego zboża we Francji. W piątek 9/09 cena pszenicy w wygasającym kontrakcie wrześniowym na MATIFie wyniosła 143,75 EUR/t i była o 9,0% niższa w porównaniu do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie grudniowym 2016 spadła o 2,0% i wyniosła 158,25 EUR/t. W całym tygodniu, ceny soi na giełdzie CBOT wzrosły. Dobre dane eksportowe za ostatni tydzień sprawozdawczy, a także notowane opady deszczu na środkowymzachodzie USA, które mogą spowolnić zbiory soi wpłynęły na zwyżkę jej cen za oceanem. W piątek 9/09, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (wrzesień 2016) wyniosła 366,41 USD/t i była o 3,0% wyższa niż przed tygodniem. Z kolei, cena soi z terminem realizacji w listopadzie 2016 roku wzrosła o 2,9% i wyniosła 360,16 USD/t. Na przestrzeni całego tygodnia, ceny rzepaku na MATIFie ponownie nieznacznie wzrosły. Notowana zwyżka cen soi za oceanem, a także utrzymująca się uszczuplona rynkowa podaż rzepaku na unijnym rynku stanowiły wsparcie jego cen na giełdzie. W piątek 9/09 cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (listopad 2016) wyniosła 378,25 EUR/t i była o 0,3% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie lutowym 2017 wyniosła 377,50 EUR/t i także była o 0,3% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem. 3

4 SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Średnie Oficjalne Ceny Zbóż w Kraju w Tygodniu Według danych Ministerstwa Rolnictwa, w tygodniu kończącym się 4 września 2016, średnia cena skupu pszenicy konsumpcyjnej płacona przez przedsiębiorstwa prowadzące skup zbóż wyniosła 61,90 PLN/dt i była o 1,6% niższa w porównaniu do ceny przed tygodniem oraz była o 6,9% niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W analizowanym okresie, cena pszenicy paszowej wyniosła 61,50 PLN/dt i była o 0,3% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem oraz była o 6,5% niższa niż rok wcześniej. Z kolei, średnia cena skupu żyta konsumpcyjnego wyniosła 49,50 PLN/dt i była o 1,1% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem oraz o 1,5% niższa od ceny sprzed roku. W analizowanym okresie, średnia cena kukurydzy wyniosła 64,20 PLN/dt i była o 3,3% niższa niż przed tygodniem oraz była o 7,1% niższa niż rok wcześniej. 4

5 ŚREDNIE OFICJALNE CENY PSZENICY KONSUMPCYJNEJ I ŻYTA KONSUMPCYJNEGO PŁACONE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA PROWADZĄCE SKUP ZBÓŻ NA PODSTAWIE MONITORINGU CEN MRiRW (PLN/t) bez VAT Data Pszenica Konsumpcyjna Żyto Konsumpcyjne ,6% +1,1% 5

6 ŚREDNIE CENY SKUPU PSZENICY KONSUMPCYJNEJ I ŻYTA KONSUMPCYJNEGO W SEZONACH 2012/ /17 (PLN/t) / / / / PLN/t pszenica konsumpcyjna żyto konsumpcyjne 6

7 Według Ministerstwa Rolnictwa, średnie oficjalne ceny zbóż paszowych w ostatnich tygodniach kształtowały się następująco: ŚREDNIE OFICJALNE CENY SKUPU ZBÓŻ W PRZEDSIĘBIORSTWACH PASZOWYCH NA PODSTAWIE MONITORINGU CEN MRiRW (PLN/t) bez VAT Data Pszenica Żyto Pszenżyto Jęczmień Kukurydza ,3% +1,1% -0,6% +2,2% -3,3% 7

8 ŚREDNIE CENY SKUPU ZBÓŻ PASZOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH SKUPOWYCH W SEZONACH 2012/ /17 (PLN/t) / / / PLN/t 2012/ pszenica paszowa żyto paszowe jęczmień paszowy kukurydza SYTUACJA NA RYNKU ŚWIATOWYM UE LICENCJE W EKSPORCIE ZBÓŻ W 10-tym tygodniu sprawozdawczym sezonu 2016/17 zakończonym 6/09, Komisja Europejska wydała licencje eksportowe m.in. dla 521 tys. ton pszenicy miękkiej, 39 tys. ton jęczmienia (bez jęczmienia browarnego) oraz 54 tys. ton kukurydzy. Łącznie w pierwszych 10 tygodniach sezonu, KE wydała licencje na eksport prawie 7 mln ton ziarna zbóż ogółem z UE do krajów trzecich, tj. o 3% mniej niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Z kolei, w 10-ym tygodniu sprawozdawczym KE wydała pozwolenia na import m.in. 134 tys. ton kukurydzy oraz 39 tys. ton pszenicy. Od początku sezonu 2016/17, KE wydała pozwolenia na import 1512 tys. ton kukurydzy wobec 1393 tys. ton w tym samym okresie poprzedniego sezonu. W przypadku pszenicy jest to 462 tys. ton wobec 556 tys. ton w poprzednim sezonie. UE I ŚWIAT OPTYMISTYCZNE PROGNOZY PRODUKCJI SŁONECZNIKA W SEZONIE 2016/17 W sezonie 2016/17 produkcja słonecznika na świecie powinna istotnie wzrosnąć o 3,9 mln ton do poziomu 46 mln ton na wzrostu produkcji w Unii, Rosji oraz Ukrainie, Turcji, oraz prawdopodobnie w Argentynie (zbiory wiosną 2017 roku). Od czerwca prognozy globalnych zbiorów wzrosły o 0,7 mln ton głównie dzięki poprawie prognoz dla Rosji i Ukrainy przy braku korekty dla UE. W Rosji zbiory słonecznika przewidywane są na 10,4 mln ton (+8%), natomiast na Ukrainie 13,2 mln ton (+8%). W Turcji zbiory mają się zwiększyć o 4% do 1,4 mln ton. Przewidywany jest 15% spadek produkcji w USA do 1,1 mln ton) oraz w Chinach (-1%). W państwach WNP (Rosja, Ukraina, Kazachstan i 8

9 Mołdawia) zbiory słonecznika łącznie mają być na poziomie 24,9 mln ton wobec 22,7 mln ton przed rokiem. W południowych rejonach zbiory słonecznika już się rozpoczęły. W sezonie 2016/17 przewiduje się 8% wzrost globalnej podaży o 3,8 mln ton do blisko 49 mln ton, co pozwoli na przerób na poziomie 40,9 mln ton, co oznaczałoby 9% wzrost. W sezonie 2016/17 globalne zapasy słonecznika wzrosną o 0,2 mln ton do poziomu 3,1 mln ton. W UE28 zbiory słonecznika w br. prognozowane są na 8,4 mln ton (+11) wobec 7,6 mln ton rok wcześniej z areału 4,12 mln ha wobec 4,16 mln ha, głównie dzięki wzrostowi plonów z 1,83 t/ha do 2,04 t/ha. W ostatnich tygodniach pogoda sprzyjała słonecznikowi i wyniki we wschodniej Europie mają być powyżej oczekiwań. Francja doświadczyła permanentnych deszczy, co wpłynęło na ekspansję chorób grzybowych słonecznika, co przekłada się na plony i zbiory. ROSJA: CORAZ LEPSZE PROGNOZY ZBIORÓW ZBÓŻ i EKSPORTU Jak podała niezależna firma analityczna SovEcon, w sezonie 2016/17 Rosja odnotuje rekordowo wysoki poziom produkcji zbożowej. Według najnowszych prognoz, kraj może zebrać nawet 117 mln ton zbóż w porównaniu do 115,3 mln ton w poprzedniej prognozie. Tegoroczne zbiory pszenicy są prognozowane na 73 mln ton (71,3 mln ton we wcześniejszej prognozie). Wysoki będzie eksport. Jak przewiduje rosyjskie Ministerstwo Rolnictwa, w bieżącym sezonie handlowym rosyjski wywóz pszenicy może wynieść nawet 30 mln ton, tj. o 5% więcej w porównaniu z poprzednim sezonem. Będzie to związane zarówno z wysokimi zbiorami tego gatunku, jak i decyzją rządu o zrównaniu z zerem stawek celnych obowiązujących dotychczas w eksporcie pszenicy z Rosji. Obecne prognozy wywozu są wyższe w porównaniu z poprzednimi będącymi w przedziale od 26 do 30 mln ton. KANADA MNIEJ RZEPAKU NIŻ OCZEKIWANO W Kanadzie biuro krajowe Statistics Canada podało do wiadomości prognozy zbiorów rzepaku Canola w sezonie 2016/17, które ocenia je na 17 mln ton wobec 17,2 mln ton rok wcześniej. Wcześniejsze prognozy zakładały zbiory na poziomie 15,9-20 mln ton. Ostatnie prognozy handlowców przewidywały 18,1 mln ton. 9

10 CENY ZBÓŻ, SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDACH ŚWIATOWYCH Na przestrzeni analizowanego tygodnia, ceny pszenicy na giełdzie w Chicago nieznacznie wzrosły. Dobre dane eksportowe z USA za ostatni tydzień, niskie ceny pszenicy i notowany słaby dolar zachęciły fundusze do zwiększenia zakupów kontraktów na to zboże na giełdzie w Chicago w przeświadczeniu, iż przy obecnych poziomach cenowych wzrośnie popyt eksportowy na amerykańską pszenicę. W piątek 9/09 cena pszenicy SRW w kontrakcie wrześniowym 2016 na giełdzie w Chicago wyniosła 138,16 USD/t i była o 0,8% wyższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie grudniowym 2016 wzrosła o 1,1% i wyniosła 148,22 USD/t. Z kolei, w analizowanym tygodniu ceny pszenicy na MATIFie osłabły. Cena pszenicy w kontrakcie grudniowym spadła do najniższego poziomu od 8 tygodni. Bardzo wysokie zbiory pszenicy miękkiej w krajach Basenu Morza Czarnego, a także w USA z nawiązką zrekompensowały notowany spadek zbiorów tego zboża we Francji. W piątek 9/09 cena pszenicy w wygasającym kontrakcie wrześniowym na MATIFie wyniosła 143,75 EUR/t i była o 9,0% niższa w porównaniu do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie grudniowym 2016 spadła o 2,0% i wyniosła 158,25 EUR/t. W całym tygodniu, ceny soi na giełdzie CBOT wzrosły. Dobre dane eksportowe za ostatni tydzień sprawozdawczy, a także notowane opady deszczu na środkowym-zachodzie USA, które mogą spowolnić zbiory soi wpłynęły na zwyżkę jej cen za oceanem. W piątek 9/09, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (wrzesień 2016) wyniosła 366,41 USD/t i była o 3,0% wyższa niż przed tygodniem. Z kolei, cena soi z terminem realizacji w listopadzie 2016 roku wzrosła o 2,9% i wyniosła 360,16 USD/t. Na przestrzeni całego tygodnia, ceny rzepaku na MATIFie ponownie nieznacznie wzrosły. Notowana zwyżka cen soi za oceanem, a także utrzymująca się uszczuplona rynkowa podaż rzepaku na unijnym rynku stanowiły wsparcie jego cen na giełdzie. W piątek 9/09 cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (listopad 2016) wyniosła 378,25 EUR/t i była o 0,3% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie lutowym 2017 wyniosła 377,50 EUR/t i także była o 0,3% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem. 10

11 CENY ZBÓŻ NA ŚWIECIE NA WYBRANYCH GIEŁDACH TOWAROWYCH CBOT - KUKURYDZA USD/t 15.VII 22.VII 29.VII 5.VIII 12.VIII 19.VIII 26.VIII 2.IX 9.IX 9.IX/2.IX IX'16 138,65 131,88 131,65 127,63 126,84 131,57 124,48 124,56 129,91 4,30% XII'16 141,02 134,48 134,87 131,57 131,10 135,27 127,95 129,28 134,25 3,84% III'17 144,17 138,34 138,34 135,58 135,19 139,13 131,65 133,22 138,34 3,84% V'17 145,82 140,54 140,62 138,26 137,87 141,80 134,48 135,90 141,17 3,88% VII'17 147,32 142,67 142,75 140,94 140,54 144,32 137,39 138,73 143,77 3,63% CBOT - PSZENICA SRW USD/t 15.VII 22.VII 29.VII 5.VIII 12.VIII 19.VIII 26.VIII 2.IX 9.IX 9.IX/2.IX IX'16 156,01 156,23 149,77 152,85 155,21 156,90 140,88 137,13 138,16 0,75% XII'16 165,20 165,42 160,06 160,94 161,67 163,37 149,69 146,68 148,22 1,05% III'17 173,65 174,61 169,09 168,87 169,76 170,49 158,73 154,76 156,01 0,81% V'17 178,94 179,01 174,02 173,58 174,53 175,34 164,10 159,69 161,45 1,10% VII'17 182,32 181,73 176,52 176,22 177,10 178,35 167,40 163,95 165,71 1,07% MGE - PSZENICA DNS USD/t 15.VII 22.VII 29.VII 5.VIII 12.VIII 19.VIII 26.VIII 2.IX 9.IX 9.IX/2.IX IX'16 182,47 181,95 179,38 181,88 188,72 194,96 180,93 182,32 183,13 0,44% XII'16 188,13 187,76 185,04 185,41 189,60 193,71 181,00 180,56 181,51 0,53% III'17 193,64 193,49 190,55 190,11 194,37 196,80 185,56 184,31 185,41 0,60% V'17 197,09 197,17 194,23 192,98 197,53 199,52 189,08 187,76 188,86 0,59% VII'17 200,47 200,69 197,46 196,21 200,99 202,53 192,61 191,07 192,32 0,65% KCBT - PSZENICA HRW USD/t 15.VII 22.VII 29.VII 5.VIII 12.VIII 19.VIII 26.VIII 2.IX 9.IX 9.IX/2.IX IX'16 151,97 153,96 150,50 151,24 152,93 153,81 143,15 141,98 144,55 1,81% XII'16 161,53 163,51 160,20 160,54 162,48 163,36 153,07 151,82 153,74 1,26% III'17 167,77 169,76 166,45 166,82 168,29 169,17 158,95 158,00 159,61 1,02% V'17 171,81 173,80 170,34 170,86 172,11 172,77 162,85 161,67 163,51 1,14% VII'17 175,41 177,32 173,65 174,24 175,63 176,22 166,67 165,05 167,18 1,29% MATIF - PSZENICA EURO/t 15.VII 22.VII 29.VII 5.VIII 12.VIII 19.VIII 26.VIII 2.IX 9.IX 9.IX/2.IX IX'16 159,50 174,00 166,00 166,50 164,50 162,75 158,50 158,00 143,75-9,02% XII'16 163,75 173,75 169,50 170,00 169,00 169,75 164,00 161,50 158,25-2,01% III'17 167,75 175,75 173,00 173,75 172,25 173,00 168,25 166,00 163,25-1,66% V'17 171,00 177,50 174,50 175,50 174,00 175,00 171,00 168,75 167,00-1,04% IX'17 175,00 180,75 176,75 174,75 174,50 174,50 172,75 171,50 169,50-1,17% LIFFE - PSZENICA Funt/t 15.VII 22.VII 29.VII 5.VIII 12.VIII 19.VIII 26.VIII 2.IX 9.IX 9.IX/2.IX XI'16 122,85 126,05 125,70 127,00 130,75 132,00 125,75 122,75 121,35-1,14% I'17 125,05 127,80 127,65 128,90 132,70 133,90 127,45 125,15 123,60-1,24% III'17 126,55 128,85 130,00 131,30 135,30 136,35 129,45 126,25 124,95-1,03% V'17 128,90 130,75 131,40 132,45 136,70 137,60 131,05 127,70 126,65-0,82% VII'17 130,50 132,30 132,15 132,65 136,85 138,25 133,25 129,85 129,10-0,58% CBOT - Chicago Board of Trade KCBT - Kansas City Board of Trade MATIF - Marche A Terme International De France MGE - Minneapolis Grain Exchange LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange 11

12 euro/t 295,0 285,0 275,0 265,0 255,0 245,0 235,0 225,0 215,0 205,0 195,0 185,0 175,0 165,0 155,0 145,0 135,0 NOTOWANIA CEN PSZENICY KONSUMPCYJNEJ NA GIEŁDZIE MATIF (euro/t) KONTRAKT NAJBLIŻSZY 29.VI' VII 10.VIII 31.VIII 21.IX 12.X 2.XI 23.XI 14.XII 4.I' I 15.II 8.III 28.III 19.IV 10.V 31.V 21.VI 12.VII 6.IX 27.IX 18.X 8.XI 29.XI 20.XII 10.I' I 21.II 14.III 4.IV 25.IV 16.V 6.VI 27.VI 18.VII 8.VIII 29.VIII 19.IX 10.X 31.X 21.XI 12.XII 2.I' I 13.II 6.III 27.III 17.IV 8.V 29.V 19.VI 10.VII 31.VII 21.VIII 11.IX 2.X 23.X 13.XI 4.XII 24.XII 15.I' II 26.II 18.III 8.IV 29.IV 20.V 10.VI 1.VII 22.VII 12.VIII 2.IX 230,0 NOTOWANIA CEN PSZENICY PASZOWEJ NA GIEŁDZIE LIFFE (funt/t) KONTRAKT NAJBLIŻSZY 220,0 210,0 200,0 190,0 180,0 170,0 funt/t 160,0 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 29.VI' VII 10.VIII 31.VIII 21.IX 12.X 2.XI 23.XI 14.XII 4.I' I 15.II 8.III 28.III 19.IV 10.V 31.V 21.VI 12.VII 6.IX 27.IX 18.X 8.XI 29.XI 20.XII 10.I' I 21.II 14.III 4.IV 25.IV 16.V 6.VI 27.VI 18.VII 8.VIII 29.VIII 19.IX 10.X 31.X 21.XI 12.XII 2.I' I 13.II 6.III 27.III 17.IV 8.V 29.V 19.VI 10.VII 31.VII 21.VIII 11.IX 2.X 23.X 13.XI 4.XII 24.XII 15.I' II 26.II 18.III 8.IV 29.IV 20.V 10.VI 1.VII 22.VII 12.VIII 2.IX 12

13 390,0 NOTOWANIA CEN PSZENICY SRW, HRW I DNS NA GIEŁDACH W CHICAGO, KANSAS CITY I MINNEAPOLIS (USD/t) KONTRAKT NAJBLIŻSZY 370,0 350,0 330,0 310,0 290,0 USD/t 270,0 250,0 230,0 210,0 190,0 170,0 150,0 130,0 29.VI' VII 10.VIII 31.VIII 21.IX 12.X 2.XI 23.XI 14.XII 4.I' I 15.II 8.III 28.III 19.IV 10.V 31.V 21.VI 12.VII 6.IX 27.IX 18.X 8.XI 29.XI 20.XII 10.I' I 21.II 14.III 4.IV 25.IV 16.V 6.VI 27.VI 18.VII 8.VIII 29.VIII 19.IX 10.X 31.X 21.XI 12.XII 2.I' I 13.II 6.III 27.III 17.IV 8.V 29.V 19.VI 10.VII 31.VII 21.VIII 11.IX 2.X 23.X 13.XI 4.XII 24.XII 15.I' II 26.II 18.III 8.IV 29.IV 20.V 10.VI 1.VII 22.VII 12.VIII 2.IX HRW KCBT SRW CBOT DNS MGE CENY SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDZIE W CHICAGO ORAZ RZEPAKU NA GIEŁDZIE MATIF CBOT - SOJA USD/t 15.VII 22.VII 29.VII 5.VIII 12.VIII 19.VIII 26.VIII 2.IX 9.IX 9.IX/2.IX IX'16 391,47 366,92 374,79 363,03 367,07 377,36 363,98 355,83 366,41 2,97% XI'16 388,45 363,10 368,54 358,03 360,68 369,05 355,38 349,95 360,16 2,92% I'17 387,87 363,47 368,54 358,03 360,90 369,27 356,27 351,12 361,63 2,99% III'17 381,77 360,90 364,50 354,80 358,76 367,51 356,56 352,15 362,81 3,03% V'17 379,41 359,43 362,37 354,36 358,25 366,55 357,15 353,25 364,13 3,08% CBOT - ŚRUTA SOJOWA USD/sh.t 15.VII 22.VII 29.VII 5.VIII 12.VIII 19.VIII 26.VIII 2.IX 9.IX 9.IX/2.IX IX'16 368,30 345,80 349,80 334,40 332,50 330,00 321,20 313,70 323,30 3,06% X'16 366,60 343,10 348,90 332,80 330,00 327,40 318,20 309,50 317,70 2,65% XII'16 366,30 341,70 347,70 331,40 327,80 325,50 315,50 307,40 316,50 2,96% I'17 362,90 337,80 343,70 328,40 325,30 323,30 313,30 306,60 315,50 2,90% III'17 354,80 332,70 335,20 321,50 319,20 320,00 311,20 305,70 314,20 2,78% MATIF-RZEPAK EUR/t 15.VII 22.VII 29.VII 5.VIII 12.VIII 19.VIII 26.VIII 2.IX 9.IX 9.IX/2.IX XI'16 363,25 360,75 362,00 366,25 369,50 378,00 374,25 377,00 378,25 0,33% II'17 365,00 360,25 362,00 364,25 368,00 376,25 373,00 376,25 377,50 0,33% V'17 367,50 362,75 363,00 364,00 367,75 374,50 371,50 374,00 376,25 0,60% VIII'17 357,25 352,50 350,25 349,50 354,25 360,25 357,50 359,25 361,00 0,49% XI'17 362,25 358,00 355,25 356,25 357,50 365,00 361,25 364,00 362,75-0,34% 13

14 540,0 NOTOWANIA CEN RZEPAKU NA GIEŁDZIE MATIF (euro/t) KONTRAKT NAJBLIŻSZY 520,0 500,0 480,0 460,0 440,0 euro/t 420,0 400,0 380,0 360,0 340,0 320,0 300,0 29.VI' VII 10.VIII 31.VIII 21.IX 12.X 2.XI 23.XI 14.XII 4.I' I 15.II 8.III 28.III 19.IV 10.V 31.V 21.VI 12.VII 6.IX 27.IX 18.X 8.XI 29.XI 20.XII 10.I' I 21.II 14.III 4.IV 25.IV 16.V 6.VI 27.VI 18.VII 8.VIII 29.VIII 19.IX 10.X 31.X 21.XI 12.XII 2.I' I 13.II 6.III 27.III 17.IV 8.V 29.V 19.VI 10.VII 31.VII 21.VIII 11.IX 2.X 23.X 13.XI 4.XII 24.XII 15.I' II 26.II 18.III 8.IV 29.IV 20.V 10.VI 1.VII 22.VII 12.VIII 2.IX 580,0 550,0 520,0 490,0 NOTOWANIA CEN SOI (USD/t) I ŚRUTY SOJOWEJ (USD/sh. t) NA GIEŁDZIE W CHICAGO KONTRAKT NAJBLIŻSZY USD/t--sh. t 460,0 430,0 400,0 370,0 340,0 310,0 280,0 250,0 28.IX' X 9.XI 30.XI 21.XII 11.I' II 22.II 15.III 5.IV 26.IV 17.V 7.VI 28.VI 19.VII 13.IX 4.X 25.X 15.XI 6.XII 27.XII 17.I' II 28.II 21.III 11.IV 2.V 23.V 13.VI 3.VII 25.VII 15.VIII 5.IX 26.IX 17.X 7.XI 28.XI 19.XII 9.I' I 20.II 13.III 2.IV 24.IV 15.V 5.VI 26.VI 17.VII 7.VIII 28.VIII 18.IX 9.X 30.X 20.XI 11.XII 31.XII 22.I' II 4.III 24.III 15.IV 6.V 27.V 17.VI 8.VII 29.VII 19.VIII 9.IX SOJA ŚRUTA SOJOWA ŹRÓDŁA DANYCH: Informa Economics, ARR, GUS, WGT, MRiRW, Komisja Europejska, Reuters, Interfax (za FAMMU/FAPA) 14

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE POLSKA Ziarno dotychczas zebrane w kraju nie jest jednorodne i w zależności od regionu kraju i terminu zbiorów ma różne parametry jakościowe. Wcześnie

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE POLSKA Handel ziarnem na krajowym rynku zbożowym pozostaje umiarkowany. Na rynku przedmiotem handlu cały czas jest przede wszystkim kukurydza mokra.

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 14/2012 (3-16.IX.2012) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Pomimo rozpoczęcia prac polowych związanych z podorywkami i siewem rzepaku ozimego, podaż ziarna na rynku w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 17/2015 (17-30.VIII.2015) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Utrzymujące się korzystne dla prowadzenia prac żniwnych spowodowały, iż zbiory zbóż w kraju są już mocno zaawansowane.

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 21/2016 (10-23.X.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Po suchym wrześniu br., notowane z początkiem października poprawią uwilgotnienie gleby w wielu regionach kraju i zapewne

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 25/2016 (5-18.XII.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Zbiory kukurydzy w kraju jeszcze się nie zakończyły. Do zebrania pozostały pojedyncze plantacje, głównie na południowym-wschodzie

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE POLSKA Handel ziarnem zbóż na rynku krajowym pozostaje umiarkowany. Zapotrzebowanie na ziarno zarówno ze strony młynów jak i wytwórni pasz nie jest

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE POLSKA W związku z okresem świąteczno-noworocznym, ostatnie dni charakteryzują się małymi obrotami na rynku zbóż tym bardziej, iż rynek operuje w

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 23/2016 (7-20.XI.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA W większości regionów kraju, zbiory kukurydzy na ziarno są już w końcowej fazie. W województwie opolskim, zaawansowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 24/2016 (21.XI-4.XII.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Zbiory kukurydzy w kraju są już na finiszu. W większości regionów kraju, kukurydza została już zebrana z pól. Oceniamy,

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE POLSKA Zbiory kukurydzy w kraju jeszcze się nie zakończyły. Do zebrania pozostały pojedyncze plantacje, głównie na południowym-wschodzie kraju. Kończące

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 20/2016 (26.IX-9.X.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Dzięki sprzyjającej pogodzie, na Kujawach, lokalnie w Wielkopolsce i w centrum kraju kukurydza uprawiana na lżejszych

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 15/2016 (18-31.VII. RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA ZBIÓR 2015 Handel starym ziarnem jest już wyraźnie ograniczony. Cześć wytwórni wstrzymało skup ubiegłorocznych zbóż, deklarując

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 14/2016 (4-17.VII.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA ZBIÓR 2015 W ostatnim tygodniu bieżącego u 2015/16, obroty rynkowe starym ziarnem na rynku wewnętrznym są niewielkie.

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 22/2016 (24.X-6.XI.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Aktualne działania rolników koncentrują się na zbiorach kukurydzy na ziarno oraz buraków cukrowych. Kukurydziane żniwa

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE POLSKA Na rynku notuje się większe zainteresowanie zakupami ziarna ze strony wytwórni pasz i młynów, ale na obecną chwilę najbardziej aktywna na rynku

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 7/2013 (1-14.IV.2013) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Po okresie nieco bardziej ożywionego handlu, w ostatnich dniach obroty ziarnem na rynku krajowym są umiarkowane. Okres

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W drugim tygodniu czerwca 2015 r. na rynku krajowym ceny skupu zbóż podstawowych nieco wzrosły. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH W sezonie, świat stanął w obliczu rekordowo wysokich zbiorów zbóż. Według prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa USDA z sierpnia br., łączne zbiory zbóż na

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie Na przełomie września i października 2010 r., w krajowym skupie, monitorowane rodzaje zbóż podstawowych były o około 2% droższe niż tydzień wcześniej.

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W pierwszym tygodniu października br. w krajowym skupie zbóż przeważały spadkowe tendencje cen. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH Według zaktualizowanych prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa USDA z lipca br., łączne zbiory zbóż na świecie w bieżącym sezonie wyniosą około 2041 mln ton,

Bardziej szczegółowo

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH Spodziewane mniejsze globalne zbiory i zapasy zbóż w nadchodzącym sezonie. Według pierwszych prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa USDA z maja br., łączne

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W ostatnim tygodniu listopada 2014 r. w krajowym skupie odnotowano umiarkowany wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH Spory wzrost cen pszenicy na giełdzie CBOT w marcu br., głównie pod wpływem spodziewanego wyraźnego zmniejszenia jej areału w USA pod zbiory w sezonie 2016/17. Stabilne

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 42/2016 (17-23 PAŹDZIERNIKA 2016)

TYDZIEŃ 42/2016 (17-23 PAŹDZIERNIKA 2016) Strona 1 z 5 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 17 października 2016 23:12 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 42/2016 TYDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

LUTY 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT

LUTY 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT LUTY 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT W lutowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA): pszenicy w sezonie 2013/14 prognozowana jest na 711,9 mln ton. W sezonie 2012/13 produkcja została oszacowana

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 44/2016 (31 PAŹDZIERNIKA - 6 LISTOPADA 2016)

TYDZIEŃ 44/2016 (31 PAŹDZIERNIKA - 6 LISTOPADA 2016) Strona 1 z 5 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 2 listopada 2016 01:34 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 44/2016 TYDZIEŃ 44/2016

Bardziej szczegółowo

Przybliżoną grubość pokrywy śnieżnej w Polsce według stanu na dzień 5 grudnia br. przedstawia poniższa mapa (cm):

Przybliżoną grubość pokrywy śnieżnej w Polsce według stanu na dzień 5 grudnia br. przedstawia poniższa mapa (cm): Strona 1 z 9 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Do: Wysłano: 6 grudnia 2016 00:45 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT PSZENICA

PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT PSZENICA LUTY 2013 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT W lutowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA): pszenicy w sezonie 2012/13 prognozowana jest na 6523,6 mln ton. W sezonie 2011/12 produkcja została oszacowana

Bardziej szczegółowo

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH Prognozy jeszcze wyższych, rekordowo dużych zbiorów zbóż ogółem w bieżącym sezonie. Według prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa USDA z grudnia br., łączne

Bardziej szczegółowo

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH Prognozy jeszcze wyższych, rekordowo dużych zbiorów zbóż ogółem w bieżącym sezonie. Według ostatnich prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa USDA, łączne zbiory

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 40/2016 (3-9 PAŹDZIERNIKA 2016)

TYDZIEŃ 40/2016 (3-9 PAŹDZIERNIKA 2016) Strona 1 z 8 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 4 października 2016 00:41 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 40/2016 + wrześniowe

Bardziej szczegółowo

Kondycja upraw i przebieg prac polowych w Polsce

Kondycja upraw i przebieg prac polowych w Polsce Strona 1 z 5 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Do: "Sparks Polska" Wysłano: 13 września 2016 00:27 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ 2013 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT

WRZESIEŃ 2013 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT WRZESIEŃ 2013 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT We wrześniowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA): Produkcja pszenicy w sezonie 2013/14 prognozowana jest na 708,9 mln ton. W sezonie 2012/13 produkcja

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 39/2016 (26 WRZEŚNIA - 2 PAŹDZIERNIKA 2016)

TYDZIEŃ 39/2016 (26 WRZEŚNIA - 2 PAŹDZIERNIKA 2016) Strona 1 z 5 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 26 września 2016 23:27 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 39/2016 TYDZIEŃ 39/2016

Bardziej szczegółowo

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. 27 maja r. 1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. Giełda Wyszczególnienie Termin dostaw Cena w Euro/t Cena w zł/t MATIF - Paryż konsumpcyjna Listopad 13 208,5 207,8 872,0

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 41/2016 (10-16 PAŹDZIERNIKA 2016)

TYDZIEŃ 41/2016 (10-16 PAŹDZIERNIKA 2016) Strona 1 z 5 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 11 października 2016 01:12 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 41/2016 TYDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 36/2016 (5-11 WRZEŚNIA

TYDZIEŃ 36/2016 (5-11 WRZEŚNIA Strona 1 z 8 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 6 września 2016 00:26 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 36/2016 + sierpniowe

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 47/2016 (21-27 LISTOPADA 2016) W

TYDZIEŃ 47/2016 (21-27 LISTOPADA 2016) W Strona 1 z 6 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 22 listopada 2016 01:08 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 47/2016 TYDZIEŃ 47/2016

Bardziej szczegółowo

Notowania cen rzepaku

Notowania cen rzepaku ul. Szkolna 2/4 00-006 Warszawa tel. 022 826 80 07 fax. 022 828 53 58 Notowania cen rzepaku 1. NOTOWANIA TERMINOWE CEN RZEPAKU NA GIEŁDZIE MATIF: Dostawy: sierpniu 2009 Notowania cen rzepaku z dostawą

Bardziej szczegółowo

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH Według przewidywań Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa USDA, łączne zbiory zbóż na świecie w nadchodzącym sezonie wyniosą ponad 2025 mln ton, tj. o 33,4 mln ton

Bardziej szczegółowo

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. 7 stycznia r. 1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. Giełda Wyszczególnienie Termin dostaw Cena w Euro/t 27 Grudnia MATIF - Paryż konsumpcyjna Styczeń 13 249,8 253,5 1013,50

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 43/2016 (24-30 PAŹDZIERNIKA 2016)

TYDZIEŃ 43/2016 (24-30 PAŹDZIERNIKA 2016) Strona 1 z 6 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 25 października 2016 10:46 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 43/2016 TYDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Czynniki podażowo-popytowe Skup zbóż Na wysokim poziomie utrzymuje się skup pszenicy i jęczmienia. Mniejszy niż przed rokiem jest natomiast skup żyta

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 12/2013

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 12/2013 Rynek zbóż Czynniki podażowo-popytowe Wynikowy szacunek zbiorów zbóż w 2013 r. Według wynikowego szacunku GUS (opublikowanego 19 grudnia 2013 r.) zbiory zbóż w 2013 r. (łącznie z kukurydzą, prosem i gryką)

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 30/2016 (25-31 LIPCA 2016)

TYDZIEŃ 30/2016 (25-31 LIPCA 2016) Strona 1 z 6 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 26 lipca 2016 01:18 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 30/2016 TYDZIEŃ 30/2016

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 7 stycznia 2015 r.

Notatka Sygnalna z dnia 7 stycznia 2015 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 7 stycznia 2015 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Po okresie świąteczno-noworocznym, handel ziarnem ruszy nie wcześniej niż 7 stycznia br. Spodziewany dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 11/2014

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 11/2014 Skup zbóż Czynniki podażowo-popytowe Skup zbóż podstawowych z mieszankami w październiku 2014 r. uległ dalszemu sezonowemu zmniejszeniu (o 26% w porównaniu z poprzednim miesiącem) i ukształtował się na

Bardziej szczegółowo

Wstęp Notowania targowiskowe

Wstęp Notowania targowiskowe Wstęp Zakończony sezon zbożowy 2010/2011 był bardzo burzliwy. Słabe zbiory zbóż oraz rzepaku spowodowały silny wzrost cen. Z jednej strony był to powód do zadowolenia dla producentów, którzy mogli odrobić

Bardziej szczegółowo

Ceny mięsa i zbóż: co w górę, a co w dół?

Ceny mięsa i zbóż: co w górę, a co w dół? .pl Ceny mięsa i zbóż: co w górę, a co w dół? Autor: Elżbieta Sulima Data: 24 czerwca 2016 Wołowina cieszy się dużą popularnością, więc ceny rosną. Jakie są notowania zbóż, a które produkty w ostatnim

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT PSZENICA

PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT PSZENICA LUTY 2012 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT W lutowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA): Produkcja pszenicy w sezonie 2011/12 prognozowana jest na 692,9 mln ton. W sezonie 2010/11 produkcja została

Bardziej szczegółowo

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku zbóż w Polsce i UE

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku zbóż w Polsce i UE Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku zbóż w Polsce i UE Jacek Bąkowski Dyrektor Biura Analiz i Programowania ARR 18 kwietnia 2008 r. 1 Użytkowanie gruntów w Polsce użytki rolne 51,8% pozostałe grunty

Bardziej szczegółowo

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. 3 marca r. 1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. Giełda Wyszczególnienie Termin dostaw Cena w Euro/t Cena w zł/t Marzec 14 198,8 201,8 830,4 844,3 MATIF - Paryż konsumpcyjna

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 17 listopada, 2014 r. UAKTUALNIONY PROGRAM SPOTKANIA BRANŻOWEGO

Notatka Sygnalna z dnia 17 listopada, 2014 r. UAKTUALNIONY PROGRAM SPOTKANIA BRANŻOWEGO Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 17 listopada, 2014 r. UAKTUALNIONY PROGRAM SPOTKANIA BRANŻOWEGO Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w dorocznym spotkaniu branżowym Izby, które odbędzie

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT

KWIECIEŃ 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT KWIECIEŃ 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT W kwietniowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA): Produkcja pszenicy w sezonie 2013/14 prognozowana jest na 712,5 mln ton. W sezonie 2012/13 produkcja

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 26 maja, 2014 r.

Notatka Sygnalna z dnia 26 maja, 2014 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 26 maja, 2014 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Na krajowym rynku zbóż notuje się ograniczone obroty ziarnem. Ofert sprzedaży ziarna też nie ma za dużo, szczególnie

Bardziej szczegółowo

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. 26 luty r. 1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. MATIF - Paryż Giełda Wyszczególnienie Termin dostaw konsumpcyjna Cena w Euro/t Cena w zł/t Marzec 13 242,5 242,5 1011,6 1012,7

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 18 stycznia, 2010 r.

Notatka Sygnalna z dnia 18 stycznia, 2010 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 18 stycznia, 2010 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM W minionym tygodniu, oferowane ceny skupu zbóż paszowych w większości wytwórni nie uległy zmianie w stosunku

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 09/2013

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 09/2013 Czynniki podażowo-popytowe Przedwynikowy szacunek zbiorów zbóż Według szacunku GUS (opublikowanego 24 września) krajowe zbiory zbóż w 2013 r. (łącznie z kukurydzą i gryką) ukształtowały się na poziomie

Bardziej szczegółowo

Źródło: www.minrol.gov.pl

Źródło: www.minrol.gov.pl Rynek zbóż i rzepaku Kończący się rok dla producentów zbóż i rzepaku obfitował w wiele wydarzeń mniej lub bardziej sprzyjających. Początek roku mimo srogiej zimy nie przyniósł większych strat w uprawach,

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 9 września, 2013 r. r.

Notatka Sygnalna z dnia 9 września, 2013 r. r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 9 września, 2013 r. r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Ceny zbóż na rynku krajowym w dalszym ciągu kształtują się pod wpływem niskiej rynkowej podaży ziarna.

Bardziej szczegółowo

I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Notatka Sygnalna z dnia 27 września, 2010 r. źródło FGŻ RP, Izba Zbo.-Pasz. materiały zebrał Tadeusz Szymańczak Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 11 czerwca, 2012 r.

Notatka Sygnalna z dnia 11 czerwca, 2012 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 11 czerwca, 2012 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Miniony, krótki z racji długiego weekendu tydzień nie przyniósł zmian na krajowym rynku zbożowym. W dalszym

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 52/2012 7 stycznia

Bardziej szczegółowo

Rynek cukru. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015

Rynek cukru. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Rynek cukru Czynniki podażowo-popytowe Krajowa bieżąca produkcja cukru 1 z buraków w roku gospodarczym 2 2014/2015 (według wstępnych danych producentów cukru przesłanych do ARR) wyniesie 1 985 tys. ton

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 18 sierpnia, 2014 r.

Notatka Sygnalna z dnia 18 sierpnia, 2014 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 18 sierpnia, 2014 r. Uprzejmie informujemy naszych Członków i Czytelników Notatki Sygnalnej, iż Prezydium Izby zatwierdziło terminy spotkań poświęconych

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU ZBÓŻ

SYTUACJA NA RYNKU ZBÓŻ SYTUACJA NA RYNKU ZBÓŻ MICHAŁ KOLEŚNIKOW Warszawa, 2/10/2015 Sytuacja na rynku globalnym Światowe ceny zbóż na poziomie znacznie niższym niż przed rokiem Indeks cen żywności FAO (2002-04 = 100) 300 280

Bardziej szczegółowo

Wszystkim naszym Członkom, Partnerom, Czytelnikom i Sympatykom

Wszystkim naszym Członkom, Partnerom, Czytelnikom i Sympatykom Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 19 grudnia, 2011 r. Wszystkim naszym Członkom, Partnerom, Czytelnikom i Sympatykom Składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt

Bardziej szczegółowo

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. 9 września r. 1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. Giełda Wyszczególnienie Termin dostaw Cena w Euro/t Cena w zł/t MATIF - Paryż konsumpcyjna Listopad 13 188,3 187,5 805,9

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015 Rynek zbóż Wstępna ocena przezimowania zbóż Według badań GUS przeprowadzonych w marcu 2015 r., zboża ozime przezimowały zdecydowanie lepiej niż w roku

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 45/2016 (7-13 LISTOPADA 2016)

TYDZIEŃ 45/2016 (7-13 LISTOPADA 2016) Strona 1 z 8 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 8 listopada 2016 00:55 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 45/2016 + październikowe

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 16 grudnia, 2013 r. Członek COCERAL i FEFAC

Notatka Sygnalna z dnia 16 grudnia, 2013 r. Członek COCERAL i FEFAC Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 16 grudnia, 2013 r. Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w Nowym 2014

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY POCHODNE JAKO ELEMENT OGRANICZANIA RYZYKA CENOWEGO

INSTRUMENTY POCHODNE JAKO ELEMENT OGRANICZANIA RYZYKA CENOWEGO INSTRUMENTY POCHODNE JAKO ELEMENT OGRANICZANIA RYZYKA CENOWEGO Rawa Mazowiecka 08 listopada 2012 Tomasz Roszkowski Transakcje zabezpieczające przyszłą cenę sprzedaży towaru rolnego najlepiej przeprowadzać

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 14 listopada, 2011 r.

Notatka Sygnalna z dnia 14 listopada, 2011 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 14 listopada, 2011 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Pomimo tego, iż ceny zbóż paszowych ciągle znajdują się pod presją trwających zbiorów kukurydzy, na rynku

Bardziej szczegółowo

Biuletyn tygodniowykukurydza

Biuletyn tygodniowykukurydza GreenCrops Solutions Biuletyn tygodniowykukurydza 2015, wydanie 35 28/08/2015 W tym numerze: Stabilna kondycja plonów (USA) 2 Obawy amerykańskich farmerów 3 Problemy pogodowe w EU 3 Analiza techniczna

Bardziej szczegółowo

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. 14 maja r. 1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. Giełda Wyszczególnienie Termin dostaw Cena w Euro/t Cena w zł/t MATIF - Paryż Pszenica konsumpcyjna Sierpień 12 217,5 201,3

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 31 marca, 2014 r. PIĄTEK 11 KWIETNIA, 2014 R.

Notatka Sygnalna z dnia 31 marca, 2014 r. PIĄTEK 11 KWIETNIA, 2014 R. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 31 marca, 2014 r. PRZYPOMINAMY UPRZEJMIE O WALNYM ZGROMADZENIU SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZYM CZŁONKÓW IZBY ZBOŻOWO - PASZOWEJ oraz OTWARTYM POSIEDZENIU RADY

Bardziej szczegółowo

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. 6 sierpnia r. 1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. Giełda Wyszczególnienie Termin dostaw Cena w Euro/t Cena w zł/t Listopad 13 188,5 187,3 799,0 792,8 MATIF - Paryż konsumpcyjna

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość rolna jako źródło wiedzy i wsparcia dla rolnictwa

Rachunkowość rolna jako źródło wiedzy i wsparcia dla rolnictwa Rachunkowość rolna jako źródło wiedzy i wsparcia dla rolnictwa Zbigniew Floriańczyk Wiesław Łopaciuk Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej -PIB Innowacyjna Wieś Pomorskie spotkania z nauką

Bardziej szczegółowo

Światowy Rynek Zbóż, Oleistych i Komponentów Paszowych Opracowanie sygnalne

Światowy Rynek Zbóż, Oleistych i Komponentów Paszowych Opracowanie sygnalne Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa Opracowanie wydaje: Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych FAMMU Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Oil Express nr 64-II, 30 grudnia 2016 r.

Oil Express nr 64-II, 30 grudnia 2016 r. Spadek indeksu cen żywności, ale oleje droższe Według FAO, podstawowy indeks cen żywności w listopadzie br. tym razem nieznacznie się zmniejszył wobec października br. o 0,4% ze 172 do 171,3 punktów, co

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 14 kwietnia 2014 r.

Notatka Sygnalna z dnia 14 kwietnia 2014 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 14 kwietnia 2014 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Krajowy rynek zbóż w dalszym ciągu zachowuje się dość stabilnie. Szału podażowego na rynku nie ma, ale

Bardziej szczegółowo

Biuletyn tygodniowy Rynek pszenicy

Biuletyn tygodniowy Rynek pszenicy 19/08/2015 2015 tydzień 34 Biuletyn tygodniowy Rynek pszenicy GreenCrops Solutions W tym numerze: Dobry początek zbiorów p. jarej 2 Mocne prognozy od FranceAgriMer 3 Rosyjskie przygotowania do zmian cła

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 19 marca, 2012 r.

Notatka Sygnalna z dnia 19 marca, 2012 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 19 marca, 2012 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Po trwającej przez ostatnie 2 tygodnie lekkiej tendencji spadkowej cen zbóż, miniony tydzień przyniósł stabilizację

Bardziej szczegółowo

Oil Express nr 29-II, 9 lutego 2015 r.

Oil Express nr 29-II, 9 lutego 2015 r. r. Rok 2014 był kolejnym rokiem, w którym odnotowano wzrost przerobu nasion rzepaku w krajowych zakładach tłuszczowych. Jak wynika z danych zebranych wśród członków Polskiego Stowarzyszenia Producentów

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 10 grudnia, 2012 r.

Notatka Sygnalna z dnia 10 grudnia, 2012 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 10 grudnia, 2012 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Ostatnie dni nie przynoszą większych zmian na krajowym rynku zbożowym. Ceny ziarna w dalszym ciągu znajdują

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA OBSERWATORIUM RYNKU MLEKA w dniu 27.05.2015

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA OBSERWATORIUM RYNKU MLEKA w dniu 27.05.2015 SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA OBSERWATORIUM RYNKU MLEKA w dniu 27.05.2015 Spotkanie rozpoczęto omówieniem aktualnej sytuacji w Unii Europejskiej. Produkcja mleka w pierwszym kwartale spadła o 1,3% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Po spadku w październiku w zakładach objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, na początku listopada

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku zbóż

Informacja o sytuacji na rynku zbóż Warszawa, 3 sierpnia 2005 r. Informacja o sytuacji na rynku zbóż Zbiory zbóż w 2005 r. Z informacji Głównego Urzędu Statystycznego dnia 25 lipca 2005 r. na temat Wstępnego szacunku głównych ziemiopłodów

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 10 marca, 2014 r.

Notatka Sygnalna z dnia 10 marca, 2014 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 10 marca, 2014 r. Serdecznie dziękujemy za uregulowanie składek członkowskich za 2013 rok i jednocześnie uprzejmie przypominamy o wpłatach składek na 2014

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 3/2017 (16-22 STYCZNIA

TYDZIEŃ 3/2017 (16-22 STYCZNIA Strona 1 z 5 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 17 stycznia 2017 01:08 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 3/2017 TYDZIEŃ 3/2017

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 19 marca, 2012 r.

Notatka Sygnalna z dnia 19 marca, 2012 r. Notatka Sygnalna z dnia 19 marca, 2012 r. Źródło FGŻ RP, Izba Zbo.-Pasz. materiały zebrał Tadeusz Szymańczak Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 3 czerwca, 2013 r.

Notatka Sygnalna z dnia 3 czerwca, 2013 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 3 czerwca, 2013 r. WIOSENNA OCENA STANU UPRAW ROLNYCH I OGRODNICZYCH 1) W 2013 r. Informacja Sygnalna GUS z dnia 29.05.2013 r. Wstępnie szacuje się, że w

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

Analizy rynków rolnych i prognozy cen podstawowych produktów roślinnych Biura Głównego Ekonomisty Banku Konferencja prasowa 14 czerwca 2007 r.

Analizy rynków rolnych i prognozy cen podstawowych produktów roślinnych Biura Głównego Ekonomisty Banku Konferencja prasowa 14 czerwca 2007 r. Analizy rynków rolnych i prognozy cen podstawowych produktów roślinnych Biura Głównego Ekonomisty Banku Konferencja prasowa 14 czerwca 2007 r. Misja, strategia i rozwój kompetencji Agro Misja. Umocnienie

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 10/2013

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 10/2013 Rynek zbóż Czynniki podażowo-popytowe Skup zbóż Po zwiększeniu dostaw w lipcu i sierpniu 2013 r., we wrześniu skup zbóż podstawowych z mieszankami uległ sezonowemu ograniczeniu do 786 tys. ton. Poziom

Bardziej szczegółowo

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. 1 października r. 1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. Giełda Wyszczególnienie Termin dostaw Cena w Euro/t Cena w zł/t Listopad 13 185,8 191,3 776,2 808,3 MATIF - Paryż

Bardziej szczegółowo

Przegląd sytuacji na rynku zbóż

Przegląd sytuacji na rynku zbóż Przegląd sytuacji na rynku zbóż Michał Koleśnikow Warszawa, 12 kwietnia 2013 r. Kierownik Wydziału Analiz Sektorowych Ekspert ds. Analiz Rynków Rolnych Sytuacja na światowych rynkach Ujęcie długoterminowe

Bardziej szczegółowo