RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE"

Transkrypt

1 RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE POLSKA Handel ziarnem na krajowym rynku zbożowym pozostaje umiarkowany. Na rynku przedmiotem handlu cały czas jest przede wszystkim kukurydza mokra. Notowane od początku października br. obfite opady deszczu wstrzymały bądź spowolniły zbiory tego zboża w wielu regionach kraju. Stąd też podaż kukurydzy mokrej uległa skurczeniu gdyż rolnicy czekają na obeschnięcie pól i spadek wilgotności ziarniaków w kolbach. Ceny kukurydzy mokrej (30% wilgotności) najczęściej kształtują się na poziomie PLN/t, z dostawą. Mało transakcji zawiera się natomiast w odniesieniu do kukurydzy suchej. Przy obecnych cenach, większość rolników nie chce bowiem sprzedawać tego zboża i decyduje się na jej przechowanie. Obecne ceny kukurydzy suchej oferowane przez wytwórnie to poziom PLN/t, z dostawą. Zawiera się natomiast sporo kontraktów na dostawy kukurydzy suchej w I kwartale 2017 roku. W połowie tygodnia, ceny oferowane za zboża ze zbiorów 2016 z dostawą do wytwórni/elewatorów kształtowały się następująco: pszenica konsumpcyjna (12,5% białka) PLN/t, pszenica paszowa PLN/t, żyto konsumpcyjne PLN/t, żyto paszowe PLN/t, pszenżyto PLN/t, jęczmień paszowy PLN/t, kukurydza (zbiór ) PLN/t kukurydza mokra PLN/t. Notowana spora zwyżka cen rzepaku na MATIFie wpłynęła na wzrost cen rzepaku na rynku krajowym. W końcu tygodnia, w zależności od lokalizacji, wyjściowe ceny skupu rzepaku oferowane przez zakłady tłuszczowe i firmy handlowe kształtowały się na poziomie PLN/t. We wrześniu, eksport zbóż drogą morską wyniósł około 285 tys. ton, z tego 246 tys. ton pszenicy i 26 tys. ton kukurydzy. W październiku br., eksport pszenicy przez porty również może ukształtować się na poziomie powyżej 250 tys. ton. Eksporterzy cały czas kupują ziarno pszenicy w celu pełnego pokrycia potrzeb. Obecnie w porcie Gdynia trwa załadunek 2 panamaxów. Realizowany jest także załadunek 42 tys. ton pszenicy na statek w porcie Świnoujście. Eksport pszenicy realizowany w październiku w znacznej mierze dotyczy realizacji wcześniejszych kontraktów. Przewidujemy, iż mało nowych kontraktów będzie skutkować spowolnieniem eksportu pszenicy w listopadzie/grudniu br. W połowie tygodnia, ceny zbóż z dostawą do portów kształtowały się na następujących poziomach: pszenica konsumpcyjna 12,5% białka PLN/t (dostawa X 2016), żyto paszowe PLN/t (dostawa X 2016) 1

2 żyto konsumpcyjne PLN/t (dostawa X 2016) kukurydza PLN/t (dostawa X 2016) pszenżyto 550 PLN/t Finalne ceny uzależnione są od odbiorcy, parametrów ziarna i terminu dostawy oraz aktualnych notowań cen ziarna na giełdzie MATIF i kształtowania się kursu euro w dniu podpisywania kontraktu. Drogą lądową obecnie eksportowana jest głównie kukurydza na rynek niemiecki. Po stronie importu należy odnotować realizowany import sporych wolumenów pszenicy ze Słowacji oraz w znacznie mniejszym zakresie z Czech. Ceny słowackiej pszenicy paszowej kształtują się na poziomie euro/t, a pszenicy konsumpcyjnej euro/t (ex-farm). Przy obecnych cenach krajowego ziarna, nie ma zainteresowania importem kukurydzy z południa Europy. ŚWIAT Na przestrzeni analizowanego tygodnia, ceny pszenicy na giełdzie w Chicago wyraźnie wzrosły, do najwyższego poziomu od połowy sierpnia br. Ogłoszenie przetargów na zakup pszenicy przez kilka kluczowych krajówimporterów wywołało znaczny wzrost aktywności funduszy inwestycyjnych na giełdzie w Chicago i wzmożone zakupy kontraktów na to zboże. Na rynek napłynął nowy kapitał spekulacyjny, zachęcony niskimi poziomami wycen kontraktów. Jak dotychczas, fundusze spekulacyjne zajmowały bliską rekordowej pozycję krótką netto w odniesieniu do kontraktów na amerykańską pszenicę SRW na giełdzie CBOT. Należy jednak zaznaczyć, iż notowane w ostatnich dniach umacnianie się kursu dolara do koszyka walut będzie hamować dalsze zwyżki cen pszenicy za oceanem gdyż drogi dolar obniża opłacalność eksportu amerykańskiego ziarna. W piątek 14/10 cena pszenicy SRW w kontrakcie grudniowym 2016 na giełdzie w Chicago wyniosła 154,69 USD/t i była o 6,7% wyższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie marcowym 2017 wzrosła o 5,9% i wyniosła 161,38 USD/t. Z kolei, w analizowanym tygodniu ceny pszenicy na MATIFie także zwyżkowały. Cena pszenicy w kontrakcie najbliższym na giełdzie paryskiej wzrosła do najwyższego poziomu od połowy sierpnia br. Zwyżka cen pszenicy na MATIFie była przede wszystkim wynikiem otwarcia przetargów na pszenicę konsumpcyjną ze strony kluczowych importerów (Arabię Saudyjską, Egipt, Algierię), wyraźnej zwyżki cen pszenicy za oceanem wywołanej wzmożonymi zakupami kontraktów na to zboże przez fundusze inwestycyjne, a także sporego osłabienia kursu euro do dolara poprawiającego opłacalność unijnej pszenicy w eksporcie. W piątek 14/10 cena pszenicy w kontrakcie grudniowym na MATIFie wyniosła 163,75 EUR/t i była o 4,3% wyższa w porównaniu do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie marcowym 2017 wzrosła o 2,9% i wyniosła 168,75 EUR/t. W całym tygodniu, ceny soi na giełdzie CBOT nieznacznie wzrosły. Pomimo notowanego znacznego popytu eksportowego na amerykańską soję, trwające zbiory w USA oraz dalsze zwiększenie przez USDA prognoz zbiorów i zapasów soi 2

3 w bieżącym sezonie 2016/17 zarówno w USA jak i w skali świata przeciwdziałało większemu odbiciu cen soi na giełdzie CBOT. W piątek 14/10, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (listopad 2016) wyniosła 353,62 USD/t i była o 0,6% wyższa niż przed tygodniem. Z kolei, cena soi z terminem realizacji w styczniu 2017 roku wzrosła o 0,8% i wyniosła 356,49 USD/t. Na przestrzeni całego tygodnia, ceny rzepaku na MATIFie także zwyżkowały. Cena rzepaku w kontrakcie najbliższym na giełdzie paryskiej jest obecnie najwyższa od lipca 2015 roku, tj. od 15 miesięcy. Wzrost cen rzepaku na MATIFie nastąpił przede wszystkim w reakcji na zwyżkę cen canoli za oceanem. Notowane opady śniegu w Kanadzie, gdzie do zebrania pozostało jeszcze około 20-30% areału uprawy canoli wpłynęło na wyraźny wzrost cen canoli na giełdzie w Winnipeg. W piątek 14/10 cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (listopad 2016) wyniosła 388,50 EUR/t i była o 2,9% wyższa od ceny przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie lutowym 2017 wyniosła 389,75 EUR/t i była o 2,6% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Średnie Oficjalne Ceny Zbóż w Kraju w Tygodniu Według danych Ministerstwa Rolnictwa, w tygodniu kończącym się 9 października 2016 średnia cena skupu pszenicy konsumpcyjnej płacona przez przedsiębiorstwa prowadzące skup zbóż wyniosła 62,00 PLN/dt i była o 4,0% niższa w porównaniu do ceny przed tygodniem oraz była o 6,8% niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W analizowanym okresie, cena pszenicy paszowej wyniosła 63,00 PLN/dt i była o 2,4% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem oraz była o 6,4% niższa niż rok wcześniej. Z kolei, średnia cena skupu żyta konsumpcyjnego wyniosła 52,10 PLN/dt i była o 1,2% niższa w porównaniu do ceny przed tygodniem oraz o 1,4% wyższa od ceny sprzed roku. W analizowanym okresie, średnia cena kukurydzy wyniosła 56,10 PLN/dt i była o 2,0% niższa niż przed tygodniem oraz była o 13,7% niższa niż rok wcześniej. 3

4 ŚREDNIE OFICJALNE CENY PSZENICY KONSUMPCYJNEJ I ŻYTA KONSUMPCYJNEGO PŁACONE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA PROWADZĄCE SKUP ZBÓŻ NA PODSTAWIE MONITORINGU CEN MRiRW (PLN/t) bez VAT Data Pszenica Konsumpcyjna Żyto Konsumpcyjne ,0% -1,2% 4

5 ŚREDNIE CENY SKUPU PSZENICY KONSUMPCYJNEJ I ŻYTA KONSUMPCYJNEGO W SEZONACH 2012/ /17 (PLN/t) / / / / PLN/t pszenica konsumpcyjna żyto konsumpcyjne 5

6 Według Ministerstwa Rolnictwa, średnie oficjalne ceny zbóż paszowych w ostatnich tygodniach kształtowały się następująco: ŚREDNIE OFICJALNE CENY SKUPU ZBÓŻ W PRZEDSIĘBIORSTWACH PASZOWYCH NA PODSTAWIE MONITORINGU CEN MRiRW (PLN/t) bez VAT Data Pszenica Żyto Pszenżyto Jęczmień Kukurydza ,4% -2,8% -1,4% +5,2% -2,0% 6

7 ŚREDNIE CENY SKUPU ZBÓŻ PASZOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH SKUPOWYCH W SEZONACH 2012/ /17 (PLN/t) / / / PLN/t 2012/ pszenica paszowa żyto paszowe jęczmień paszowy kukurydza SYTUACJA NA RYNKU ŚWIATOWYM UE LICENCJE W EKSPORCIE I IMPORCIE ZBÓŻ W 15-tym tygodniu sprawozdawczym sezonu 2016/17 zakończonym 11/10, Komisja Europejska wydała licencje eksportowe m.in. dla 526 tys. ton pszenicy miękkiej, 19 tys. ton jęczmienia (bez jęczmienia browarnego) oraz 53 tys. ton kukurydzy. Łącznie w pierwszych 15 tygodniach sezonu, KE wydała licencje na eksport prawie 10,1 mln ton ziarna zbóż ogółem z UE do krajów trzecich, tj. o 11% mniej niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Z kolei, w 15-tym tygodniu sprawozdawczym KE wydała pozwolenia na import m.in. 153 tys. ton kukurydzy oraz 63 tys. ton pszenicy. Od początku sezonu 2016/17, KE wydała pozwolenia na import 2229 tys. ton kukurydzy wobec 1990 tys. ton w tym samym okresie poprzedniego sezonu oraz 809 tys. ton pszenicy (1172 tys. ton przed rokiem). KE PROPONUJE PODWYŻSZENIE KWOT DLA UKRAINY Komisja Europejska zaproponowała podniesienie bezcłowych kontyngentów w imporcie zbóż z Ukrainy do 1 mln ton zarówno dla pszenicy, jak i dla kukurydzy. Propozycja musi jeszcze zostać formalnie zaakceptowana przez Parlament Europejski i Radę UE w procedurze współdecydowania. Planowane nowe kwoty będą obowiązywały niezależnie od już istniejących kontyngentów w wysokości 950 tys. ton pszenicy, 400 tys. ton kukurydzy oraz 250 tys. ton jęczmienia. 7

8 Nowe kontyngenty mają na celu zacieśnienie relacji gospodarczych i handlowych pomiędzy Ukrainą a Wspólnotą, biorąc pod uwagę stopniową integrację kraju do struktur unijnych. KE: WRZEŚNIOWE SZACUNKI ZBIORÓW W raporcie z 29 września br. KE oszacowała tegoroczną produkcję zbożową Wspólnoty na 283,8 mln ton, tj. o 5,3% mniej w porównaniu do wyniku z 2015 r. Zbiory pszenicy zwyczajnej w UE są w bieżącym sezonie znacznie niższe w porównaniu z ubiegłym rokiem. Komisja oszacowała je na 134,2 mln ton, tj. o 11,5% mniej niż w zeszłym roku. Mniej niż przed rokiem zebrano także jęczmienia spadek o 1,8% do 59,6 mln ton, pszenicy twardej spadek o 1,9% do 8,3 mln ton oraz pszenżyta o 10,2% do 11,4 mln ton. W przypadku kukurydzy Unia ma odnotować zwiększenie produkcji o 2,8% (w ujęciu rok do roku) do 59,7 mln ton. Taką wysokość zbiorów należy jednak uznać za stosunkowo niską, lepszą jednak od wyjątkowego nieurodzaju z zeszłego roku. UE BILANS OLEISTYCH W SEZONIE 2016/17 WG. KE Agenda Komisji DG Agri w prognozie z 29 września 2016 r. przewiduje produkcję surowców oleistych (rzepak, soja oraz słonecznik) w Unii w sezonie 2015/16 na 30,3 mln ton wobec 31,7 mln ton sezon wcześniej (-4,3%), co oznacza (po kolejnych spadkach) tym razem wzrost szacunków wobec końca sierpnia br. DG Agri prognozuje spadek produkcji rzepaku w UE o 1,6 mln ton do poziomu 19,9 mln ton, a wzrost słonecznika o 0,4 mln ton do 8,3 mln ton. Niewielka produkcja soi powinna znaleźć się na niższym jak rok wcześniej poziomie 2,1 mln ton. Przez miesiąc poprawiły się prognozy dla rzepaku (z 19,4 mln ton) oraz nieznacznie dla soi, ale pogorszyły dla słonecznika (z 8,4 mln ton). Import surowców oleistych w sezonie 2016/17 powinien się zmniejszyć do 17,1 mln ton (-7,1%). Dla soi przewiduje się spadek importu o 0,79 mln ton do 13,7 mln ton, dla rzepaku (o 0,45 mln ton) do około 3 mln ton oraz nieznaczny spadek przywozu słonecznika do 0,39 mln ton. W sezonie 2016/17 podaż 3 podstawowych surowców oleistych łącznie zmniejszy się o 5,2% do 50,5 mln ton. W sezonie 2016/17 w Unii zapowiada się 5,7% spadek przerobu 3 podstawowych surowców oleistych do 43,1 mln ton, w tym spadek dla rzepaku o około 2 mln ton do 21,8 mln ton pod wpływem spadku produkcji i podaży. Dla słonecznika oczekiwany jest niewielki wzrost przerobu o 0,1 mln ton do około 7,1 mln ton (dzięki wzrostowi produkcji i podaży), natomiast dla soi przerób powinien się zmniejszyć o 0,7 mln ton do poziomu 14,2 mln ton. W trakcie sezonu 2016/17 zapasy surowców oleistych powinny się zmniejszyć z 3,1 mln ton do 2,9 mln ton (w tym dla rzepaku spadek do 1,03 mln ton, dla soi spadek do 1,2 mln ton oraz dla słonecznika wzrost do 0,67 mln ton). ARGENTYNA: WZROŚNIE PRODUKCJA i EKSPORT KUKURYDZY I PSZENICY W sezonie 2016/17 Argentyna może odnotować rekordowe zbiory kukurydzy. Argentyńscy rolnicy preferują uprawę kukurydzy i pszenicy kosztem soi. Analitycy z giełdy zbożowej w Buenos Aires prognozują produkcję kukurydzy na 36 mln ton w porównaniu do 30 mln ton w sezonie 2015/16. Zbiory pszenicy są szacowane na 12,5 mln ton wobec 10,3 mln ton w poprzednim sezonie. 8

9 Natomiast w przypadku soi można spodziewać się spadku produkcji z 56 mln ton w ubiegłym sezonie do 53 mln ton. Według oszacowań, areał soi zmniejszy się z 20,1 mln ha do 19,6 mln ha, a kukurydzy wzrośnie z 3,85 mln ha do 4,9 mln ha. Podobnie zwiększyć się ma powierzchnia upraw pszenicy. Obecne intencje rolników dotyczące zasiewów są związane z decyzjami podjętymi pod koniec zeszłego roku. Wówczas całkowicie zniesione zostały cła obowiązujące wcześniej w eksporcie kukurydzy i pszenicy. Natomiast w przypadku soi cła wywozowe zostały tylko obniżone z 35% do 30%. 9

10 CENY ZBÓŻ, SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDACH ŚWIATOWYCH Na przestrzeni analizowanego tygodnia, ceny pszenicy na giełdzie w Chicago wyraźnie wzrosły, do najwyższego poziomu od połowy sierpnia br. Ogłoszenie przetargów na zakup pszenicy przez kilka kluczowych krajów-importerów wywołało znaczny wzrost aktywności funduszy inwestycyjnych na giełdzie w Chicago i wzmożone zakupy kontraktów na to zboże. Na rynek napłynął nowy kapitał spekulacyjny, zachęcony niskimi poziomami wycen kontraktów. Jak dotychczas, fundusze spekulacyjne zajmowały bliską rekordowej pozycję krótką netto w odniesieniu do kontraktów na amerykańską pszenicę SRW na giełdzie CBOT. Należy jednak zaznaczyć, iż notowane w ostatnich dniach umacnianie się kursu dolara do koszyka walut będzie hamować dalsze zwyżki cen pszenicy za oceanem gdyż drogi dolar obniża opłacalność eksportu amerykańskiego ziarna. W piątek 14/10 cena pszenicy SRW w kontrakcie grudniowym 2016 na giełdzie w Chicago wyniosła 154,69 USD/t i była o 6,7% wyższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie marcowym 2017 wzrosła o 5,9% i wyniosła 161,38 USD/t. Z kolei, w analizowanym tygodniu ceny pszenicy na MATIFie także zwyżkowały. Cena pszenicy w kontrakcie najbliższym na giełdzie paryskiej wzrosła do najwyższego poziomu od połowy sierpnia br. Zwyżka cen pszenicy na MATIFie była przede wszystkim wynikiem otwarcia przetargów na pszenicę konsumpcyjną ze strony kluczowych importerów (Arabię Saudyjską, Egipt, Algierię), wyraźnej zwyżki cen pszenicy za oceanem wywołanej wzmożonymi zakupami kontraktów na to zboże przez fundusze inwestycyjne, a także sporego osłabienia kursu euro do dolara poprawiającego opłacalność unijnej pszenicy w eksporcie. W piątek 14/10 cena pszenicy w kontrakcie grudniowym na MATIFie wyniosła 163,75 EUR/t i była o 4,3% wyższa w porównaniu do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie marcowym 2017 wzrosła o 2,9% i wyniosła 168,75 EUR/t. W całym tygodniu, ceny soi na giełdzie CBOT nieznacznie wzrosły. Pomimo notowanego znacznego popytu eksportowego na amerykańską soję, trwające zbiory w USA oraz dalsze zwiększenie przez USDA prognoz zbiorów i zapasów soi w bieżącym sezonie 2016/17 zarówno w USA jak i w skali świata przeciwdziałało większemu odbiciu cen soi na giełdzie CBOT. W piątek 14/10, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (listopad 2016) wyniosła 353,62 USD/t i była o 0,6% wyższa niż przed tygodniem. Z kolei, cena soi z terminem realizacji w styczniu 2017 roku wzrosła o 0,8% i wyniosła 356,49 USD/t. Na przestrzeni całego tygodnia, ceny rzepaku na MATIFie także zwyżkowały. Cena rzepaku w kontrakcie najbliższym na giełdzie paryskiej jest obecnie najwyższa od lipca 2015 roku, tj. od 15 miesięcy. Wzrost cen rzepaku na MATIFie nastąpił przede wszystkim w reakcji na zwyżkę cen canoli za oceanem. Notowane opady śniegu w Kanadzie, gdzie do zebrania pozostało jeszcze około 20-30% areału uprawy canoli wpłynęło na wyraźny wzrost cen canoli na giełdzie w Winnipeg. W piątek 14/10 cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (listopad 2016) wyniosła 388,50 EUR/t i była o 2,9% wyższa od ceny przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie lutowym 2017 wyniosła 389,75 EUR/t i była o 2,6% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem. 10

11 CENY ZBÓŻ NA ŚWIECIE NA WYBRANYCH GIEŁDACH TOWAROWYCH CBOT - KUKURYDZA USD/t 19.VIII 26.VIII 2.IX 9.IX 16.IX 23.IX 30.IX 7.X 14.X 14.X/7.X XII'16 135,27 127,95 129,28 134,25 132,67 132,43 132,51 133,69 139,44 4,30% III'17 139,13 131,65 133,22 138,34 136,69 136,29 136,37 137,55 143,14 4,06% V'17 141,80 134,48 135,90 141,17 139,52 138,81 139,13 140,39 145,74 3,81% VII'17 144,32 137,39 138,73 143,77 142,12 141,49 141,80 142,98 148,18 3,64% IX'17 147,00 140,23 141,49 146,29 144,64 144,24 144,48 145,82 150,78 3,40% CBOT - PSZENICA SRW USD/t 19.VIII 26.VIII 2.IX 9.IX 16.IX 23.IX 30.IX 7.X 14.X 14.X/7.X XII'16 163,37 149,69 146,68 148,22 148,15 148,66 147,71 144,99 154,69 6,69% III'17 170,49 158,73 154,76 156,01 156,16 157,26 156,01 152,34 161,38 5,93% V'17 175,34 164,10 159,69 161,45 161,30 162,26 160,94 157,48 166,23 5,56% VII'17 178,35 167,40 163,95 165,71 165,13 165,35 164,39 161,82 170,27 5,22% IX'17 183,35 173,14 169,90 171,30 170,71 169,98 169,61 167,62 175,63 4,78% MGE - PSZENICA DNS USD/t 19.VIII 26.VIII 2.IX 9.IX 16.IX 23.IX 30.IX 7.X 14.X 14.X/7.X XII'16 193,71 181,00 180,56 181,51 181,00 185,04 189,00 191,80 194,15 1,23% III'17 196,80 185,56 184,31 185,41 184,67 187,54 191,43 192,78 195,55 1,44% V'17 199,52 189,08 187,76 188,86 187,98 190,48 193,86 194,89 197,68 1,43% VII'17 202,53 192,61 191,07 192,32 191,43 193,49 196,73 196,95 200,25 1,68% IX'17 205,76 196,43 194,81 195,99 194,96 196,73 199,59 200,33 202,68 1,17% KCBT - PSZENICA HRW USD/t 19.VIII 26.VIII 2.IX 9.IX 16.IX 23.IX 30.IX 7.X 14.X 14.X/7.X XII'16 163,36 153,07 151,82 153,74 153,29 154,84 152,63 148,08 153,44 3,62% III'17 169,17 158,95 158,00 159,61 159,25 160,94 158,73 154,10 159,69 3,63% V'17 172,77 162,85 161,67 163,51 162,99 164,61 162,55 158,00 163,66 3,58% VII'17 176,22 166,67 165,05 167,18 166,89 168,14 166,23 161,82 167,55 3,54% IX'17 181,73 172,70 170,56 172,55 172,47 173,06 171,59 167,33 172,92 3,34% MATIF - PSZENICA EURO/t 19.VIII 26.VIII 2.IX 9.IX 16.IX 23.IX 30.IX 7.X 14.X 14.X/7.X XII'16 169,75 164,00 161,50 158,25 159,00 161,25 160,50 157,00 163,75 4,30% III'17 173,00 168,25 166,00 163,25 164,00 166,25 166,25 164,00 168,75 2,90% V'17 175,00 171,00 168,75 167,00 167,50 169,00 169,00 167,25 172,00 2,84% IX'17 174,50 172,75 171,50 169,50 170,00 171,00 170,25 169,00 173,50 2,66% XII'17 176,50 175,00 173,75 171,75 172,75 173,25 173,00 171,75 176,50 2,77% LIFFE - PSZENICA Funt/t 19.VIII 26.VIII 2.IX 9.IX 16.IX 23.IX 30.IX 7.X 14.X 14.X/7.X XI'16 132,00 125,75 122,75 121,35 123,60 126,70 127,05 129,25 134,30 3,91% I'17 133,90 127,45 125,15 123,60 125,75 128,00 128,15 130,50 136,10 4,29% III'17 136,35 129,45 126,25 124,95 127,00 129,55 129,60 131,90 138,10 4,70% V'17 137,60 131,05 127,70 126,65 128,55 131,35 131,20 133,45 139,50 4,53% VII'17 138,25 133,25 129,85 129,10 130,85 133,10 133,15 133,60 139,65 4,53% CBOT - Chicago Board of Trade KCBT - Kansas City Board of Trade MATIF - Marche A Terme International De France MGE - Minneapolis Grain Exchange LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange 11

12 euro/t 295,0 285,0 275,0 265,0 255,0 245,0 235,0 225,0 215,0 205,0 195,0 185,0 175,0 165,0 155,0 145,0 135,0 NOTOWANIA CEN PSZENICY KONSUMPCYJNEJ NA GIEŁDZIE MATIF (euro/t) KONTRAKT NAJBLIŻSZY 29.VI' VII 10.VIII 31.VIII 21.IX 12.X 2.XI 23.XI 14.XII 4.I' I 15.II 8.III 28.III 19.IV 10.V 31.V 21.VI 12.VII 6.IX 27.IX 18.X 8.XI 29.XI 20.XII 10.I' I 21.II 14.III 4.IV 25.IV 16.V 6.VI 27.VI 18.VII 8.VIII 29.VIII 19.IX 10.X 31.X 21.XI 12.XII 2.I' I 13.II 6.III 27.III 17.IV 8.V 29.V 19.VI 10.VII 31.VII 21.VIII 11.IX 2.X 23.X 13.XI 4.XII 24.XII 15.I' II 26.II 18.III 8.IV 29.IV 20.V 10.VI 1.VII 22.VII 12.VIII 2.IX 23.IX 14.X 230,0 NOTOWANIA CEN PSZENICY PASZOWEJ NA GIEŁDZIE LIFFE (funt/t) KONTRAKT NAJBLIŻSZY 220,0 210,0 200,0 190,0 180,0 170,0 funt/t 160,0 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 29.VI' VII 10.VIII 31.VIII 21.IX 12.X 2.XI 23.XI 14.XII 4.I' I 15.II 8.III 28.III 19.IV 10.V 31.V 21.VI 12.VII 6.IX 27.IX 18.X 8.XI 29.XI 20.XII 10.I' I 21.II 14.III 4.IV 25.IV 16.V 6.VI 27.VI 18.VII 8.VIII 29.VIII 19.IX 10.X 31.X 21.XI 12.XII 2.I' I 13.II 6.III 27.III 17.IV 8.V 29.V 19.VI 10.VII 31.VII 21.VIII 11.IX 2.X 23.X 13.XI 4.XII 24.XII 15.I' II 26.II 18.III 8.IV 29.IV 20.V 10.VI 1.VII 22.VII 12.VIII 2.IX 23.IX 14.X 12

13 NOTOWANIA CEN SOI (USD/t) I ŚRUTY SOJOWEJ (USD/sh. t) NA GIEŁDZIE W CHICAGO KONTRAKT NAJBLIŻSZY 580,0 550,0 520,0 490,0 USD/t--sh. t 460,0 430,0 400,0 370,0 340,0 310,0 280,0 250,0 28.IX' X 9.XI 30.XI 21.XII 11.I' II 22.II 15.III 5.IV 26.IV 17.V 7.VI 28.VI 19.VII 13.IX 4.X 25.X 15.XI 6.XII 27.XII 17.I' II 28.II 21.III 11.IV 2.V 23.V 13.VI 3.VII 25.VII 15.VIII 5.IX 26.IX 17.X 7.XI 28.XI 19.XII 9.I' I 20.II 13.III 2.IV 24.IV 15.V 5.VI 26.VI 17.VII 7.VIII 28.VIII 18.IX 9.X 30.X 20.XI 11.XII 31.XII 22.I' II 4.III 24.III 15.IV 6.V 27.V 17.VI 8.VII 29.VII 19.VIII 9.IX 30.IX SOJA ŚRUTA SOJOWA CENY SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDZIE W CHICAGO ORAZ RZEPAKU NA GIEŁDZIE MATIF CBOT - SOJA USD/t 19.VIII 26.VIII 2.IX 9.IX 16.IX 23.IX 30.IX 7.X 14.X 14.X/7.X XI'16 369,05 355,38 349,95 360,16 354,94 350,90 350,53 351,49 353,62 0,61% I'17 369,27 356,27 351,12 361,63 356,85 353,11 352,44 353,84 356,49 0,75% III'17 367,51 356,56 352,15 362,81 357,73 355,09 354,72 355,90 358,69 0,78% V'17 366,55 357,15 353,25 364,13 359,57 357,00 357,04 358,03 361,34 0,92% VII'17 366,41 357,74 354,36 365,31 361,41 358,99 359,06 359,94 363,76 1,06% CBOT - ŚRUTA SOJOWA USD/sh.t 19.VIII 26.VIII 2.IX 9.IX 16.IX 23.IX 30.IX 7.X 14.X 14.X/7.X X'16 327,40 318,20 309,50 317,70 313,70 303,30 297,90 298,60 299,80 0,40% XII'16 325,50 315,50 307,40 316,50 312,80 302,80 299,60 300,20 300,60 0,13% I'17 323,30 313,30 306,60 315,50 312,90 303,50 300,20 301,40 301,90 0,17% III'17 320,00 311,20 305,70 314,20 312,50 304,70 302,10 303,20 303,50 0,10% V'17 316,50 309,80 306,00 313,90 313,20 305,10 303,90 305,10 305,60 0,16% MATIF-RZEPAK EUR/t 19.VIII 26.VIII 2.IX 9.IX 16.IX 23.IX 30.IX 7.X 14.X 14.X/7.X XI'16 378,00 374,25 377,00 378,25 372,50 375,75 375,75 377,50 388,50 2,91% II'17 376,25 373,00 376,25 377,50 372,25 376,00 376,75 379,75 389,75 2,63% V'17 374,50 371,50 374,00 376,25 371,00 375,25 375,00 377,75 387,50 2,58% VIII'17 360,25 357,50 359,25 361,00 356,25 359,75 360,50 362,25 371,50 2,55% XI'17 365,00 361,25 364,00 362,75 357,25 361,75 362,25 365,00 373,25 2,26% 13

14 540,0 NOTOWANIA CEN RZEPAKU NA GIEŁDZIE MATIF (euro/t) KONTRAKT NAJBLIŻSZY 520,0 500,0 480,0 460,0 440,0 euro/t 420,0 400,0 380,0 360,0 340,0 320,0 300,0 29.VI' VII 10.VIII 31.VIII 21.IX 12.X 2.XI 23.XI 14.XII 4.I' I 15.II 8.III 28.III 19.IV 10.V 31.V 21.VI 12.VII 6.IX 27.IX 18.X 8.XI 29.XI 20.XII 10.I' I 21.II 14.III 4.IV 25.IV 16.V 6.VI 27.VI 18.VII 8.VIII 29.VIII 19.IX 10.X 31.X 21.XI 12.XII 2.I' I 13.II 6.III 27.III 17.IV 8.V 29.V 19.VI 10.VII 31.VII 21.VIII 11.IX 2.X 23.X 13.XI 4.XII 24.XII 15.I' II 26.II 18.III 8.IV 29.IV 20.V 10.VI 1.VII 22.VII 12.VIII 2.IX 23.IX 14.X 580,0 550,0 520,0 490,0 NOTOWANIA CEN SOI (USD/t) I ŚRUTY SOJOWEJ (USD/sh. t) NA GIEŁDZIE W CHICAGO KONTRAKT NAJBLIŻSZY USD/t--sh. t 460,0 430,0 400,0 370,0 340,0 310,0 280,0 250,0 28.IX' X 9.XI 30.XI 21.XII 11.I' II 22.II 15.III 5.IV 26.IV 17.V 7.VI 28.VI 19.VII 13.IX 4.X 25.X 15.XI 6.XII 27.XII 17.I' II 28.II 21.III 11.IV 2.V 23.V 13.VI 3.VII 25.VII 15.VIII 5.IX 26.IX 17.X 7.XI 28.XI 19.XII 9.I' I 20.II 13.III 2.IV 24.IV 15.V 5.VI 26.VI 17.VII 7.VIII 28.VIII 18.IX 9.X 30.X 20.XI 11.XII 31.XII 22.I' II 4.III 24.III 15.IV 6.V 27.V 17.VI 8.VII 29.VII 19.VIII 9.IX 30.IX SOJA ŚRUTA SOJOWA ŹRÓDŁA DANYCH: Informa Economics, ARR, GUS, WGT, MRiRW, Komisja Europejska, Reuters, Interfax (za FAMMU/FAPA) 14

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE POLSKA Ostatnie dni nie przynoszą wzrostu obrotów ziarnem na rynku krajowym. Handel ziarnem na szerszym rynku pozostaje ograniczony, co wynika z utrzymującej

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE POLSKA Ziarno dotychczas zebrane w kraju nie jest jednorodne i w zależności od regionu kraju i terminu zbiorów ma różne parametry jakościowe. Wcześnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 21/2016 (10-23.X.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Po suchym wrześniu br., notowane z początkiem października poprawią uwilgotnienie gleby w wielu regionach kraju i zapewne

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 23/2016 (7-20.XI.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA W większości regionów kraju, zbiory kukurydzy na ziarno są już w końcowej fazie. W województwie opolskim, zaawansowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 24/2016 (21.XI-4.XII.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Zbiory kukurydzy w kraju są już na finiszu. W większości regionów kraju, kukurydza została już zebrana z pól. Oceniamy,

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 14/2012 (3-16.IX.2012) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Pomimo rozpoczęcia prac polowych związanych z podorywkami i siewem rzepaku ozimego, podaż ziarna na rynku w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE POLSKA W związku z okresem świąteczno-noworocznym, ostatnie dni charakteryzują się małymi obrotami na rynku zbóż tym bardziej, iż rynek operuje w

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE POLSKA Na rynku notuje się większe zainteresowanie zakupami ziarna ze strony wytwórni pasz i młynów, ale na obecną chwilę najbardziej aktywna na rynku

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 25/2016 (5-18.XII.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Zbiory kukurydzy w kraju jeszcze się nie zakończyły. Do zebrania pozostały pojedyncze plantacje, głównie na południowym-wschodzie

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 22/2016 (24.X-6.XI.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Aktualne działania rolników koncentrują się na zbiorach kukurydzy na ziarno oraz buraków cukrowych. Kukurydziane żniwa

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE POLSKA Handel ziarnem zbóż na rynku krajowym pozostaje umiarkowany. Zapotrzebowanie na ziarno zarówno ze strony młynów jak i wytwórni pasz nie jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 17/2015 (17-30.VIII.2015) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Utrzymujące się korzystne dla prowadzenia prac żniwnych spowodowały, iż zbiory zbóż w kraju są już mocno zaawansowane.

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE W SKRÓCIE POLSKA Zbiory kukurydzy w kraju jeszcze się nie zakończyły. Do zebrania pozostały pojedyncze plantacje, głównie na południowym-wschodzie kraju. Kończące

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 15/2016 (18-31.VII. RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA ZBIÓR 2015 Handel starym ziarnem jest już wyraźnie ograniczony. Cześć wytwórni wstrzymało skup ubiegłorocznych zbóż, deklarując

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 20/2016 (26.IX-9.X.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Dzięki sprzyjającej pogodzie, na Kujawach, lokalnie w Wielkopolsce i w centrum kraju kukurydza uprawiana na lżejszych

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 7/2013 (1-14.IV.2013) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Po okresie nieco bardziej ożywionego handlu, w ostatnich dniach obroty ziarnem na rynku krajowym są umiarkowane. Okres

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 14/2016 (4-17.VII.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA ZBIÓR 2015 W ostatnim tygodniu bieżącego u 2015/16, obroty rynkowe starym ziarnem na rynku wewnętrznym są niewielkie.

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie Na przełomie września i października 2010 r., w krajowym skupie, monitorowane rodzaje zbóż podstawowych były o około 2% droższe niż tydzień wcześniej.

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W pierwszym tygodniu października br. w krajowym skupie zbóż przeważały spadkowe tendencje cen. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH W sezonie, świat stanął w obliczu rekordowo wysokich zbiorów zbóż. Według prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa USDA z sierpnia br., łączne zbiory zbóż na

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W ostatnim tygodniu listopada 2014 r. w krajowym skupie odnotowano umiarkowany wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH Według zaktualizowanych prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa USDA z lipca br., łączne zbiory zbóż na świecie w bieżącym sezonie wyniosą około 2041 mln ton,

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W drugim tygodniu czerwca 2015 r. na rynku krajowym ceny skupu zbóż podstawowych nieco wzrosły. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH Spodziewane mniejsze globalne zbiory i zapasy zbóż w nadchodzącym sezonie. Według pierwszych prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa USDA z maja br., łączne

Bardziej szczegółowo

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH Prognozy jeszcze wyższych, rekordowo dużych zbiorów zbóż ogółem w bieżącym sezonie. Według prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa USDA z grudnia br., łączne

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 40/2016 (3-9 PAŹDZIERNIKA 2016)

TYDZIEŃ 40/2016 (3-9 PAŹDZIERNIKA 2016) Strona 1 z 8 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 4 października 2016 00:41 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 40/2016 + wrześniowe

Bardziej szczegółowo

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH Prognozy jeszcze wyższych, rekordowo dużych zbiorów zbóż ogółem w bieżącym sezonie. Według ostatnich prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa USDA, łączne zbiory

Bardziej szczegółowo

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH Spory wzrost cen pszenicy na giełdzie CBOT w marcu br., głównie pod wpływem spodziewanego wyraźnego zmniejszenia jej areału w USA pod zbiory w sezonie 2016/17. Stabilne

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 44/2016 (31 PAŹDZIERNIKA - 6 LISTOPADA 2016)

TYDZIEŃ 44/2016 (31 PAŹDZIERNIKA - 6 LISTOPADA 2016) Strona 1 z 5 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 2 listopada 2016 01:34 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 44/2016 TYDZIEŃ 44/2016

Bardziej szczegółowo

LUTY 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT

LUTY 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT LUTY 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT W lutowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA): pszenicy w sezonie 2013/14 prognozowana jest na 711,9 mln ton. W sezonie 2012/13 produkcja została oszacowana

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 42/2016 (17-23 PAŹDZIERNIKA 2016)

TYDZIEŃ 42/2016 (17-23 PAŹDZIERNIKA 2016) Strona 1 z 5 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 17 października 2016 23:12 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 42/2016 TYDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku zbóż w Polsce i UE

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku zbóż w Polsce i UE Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku zbóż w Polsce i UE Jacek Bąkowski Dyrektor Biura Analiz i Programowania ARR 18 kwietnia 2008 r. 1 Użytkowanie gruntów w Polsce użytki rolne 51,8% pozostałe grunty

Bardziej szczegółowo

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. 7 stycznia r. 1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. Giełda Wyszczególnienie Termin dostaw Cena w Euro/t 27 Grudnia MATIF - Paryż konsumpcyjna Styczeń 13 249,8 253,5 1013,50

Bardziej szczegółowo

Notowania cen rzepaku

Notowania cen rzepaku ul. Szkolna 2/4 00-006 Warszawa tel. 022 826 80 07 fax. 022 828 53 58 Notowania cen rzepaku 1. NOTOWANIA TERMINOWE CEN RZEPAKU NA GIEŁDZIE MATIF: Dostawy: sierpniu 2009 Notowania cen rzepaku z dostawą

Bardziej szczegółowo

Wstęp Notowania targowiskowe

Wstęp Notowania targowiskowe Wstęp Zakończony sezon zbożowy 2010/2011 był bardzo burzliwy. Słabe zbiory zbóż oraz rzepaku spowodowały silny wzrost cen. Z jednej strony był to powód do zadowolenia dla producentów, którzy mogli odrobić

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU ZBÓŻ

SYTUACJA NA RYNKU ZBÓŻ SYTUACJA NA RYNKU ZBÓŻ MICHAŁ KOLEŚNIKOW Warszawa, 2/10/2015 Sytuacja na rynku globalnym Światowe ceny zbóż na poziomie znacznie niższym niż przed rokiem Indeks cen żywności FAO (2002-04 = 100) 300 280

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 11/2014

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 11/2014 Skup zbóż Czynniki podażowo-popytowe Skup zbóż podstawowych z mieszankami w październiku 2014 r. uległ dalszemu sezonowemu zmniejszeniu (o 26% w porównaniu z poprzednim miesiącem) i ukształtował się na

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 12/2013

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 12/2013 Rynek zbóż Czynniki podażowo-popytowe Wynikowy szacunek zbiorów zbóż w 2013 r. Według wynikowego szacunku GUS (opublikowanego 19 grudnia 2013 r.) zbiory zbóż w 2013 r. (łącznie z kukurydzą, prosem i gryką)

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Czynniki podażowo-popytowe Skup zbóż Na wysokim poziomie utrzymuje się skup pszenicy i jęczmienia. Mniejszy niż przed rokiem jest natomiast skup żyta

Bardziej szczegółowo

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH

GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH GLOBALNY RYNEK ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH Według przewidywań Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa USDA, łączne zbiory zbóż na świecie w nadchodzącym sezonie wyniosą ponad 2025 mln ton, tj. o 33,4 mln ton

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 7 stycznia 2015 r.

Notatka Sygnalna z dnia 7 stycznia 2015 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 7 stycznia 2015 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Po okresie świąteczno-noworocznym, handel ziarnem ruszy nie wcześniej niż 7 stycznia br. Spodziewany dynamiczny

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT PSZENICA

PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT PSZENICA LUTY 2013 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT W lutowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA): pszenicy w sezonie 2012/13 prognozowana jest na 6523,6 mln ton. W sezonie 2011/12 produkcja została oszacowana

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku zbóż

Informacja o sytuacji na rynku zbóż Warszawa, 3 sierpnia 2005 r. Informacja o sytuacji na rynku zbóż Zbiory zbóż w 2005 r. Z informacji Głównego Urzędu Statystycznego dnia 25 lipca 2005 r. na temat Wstępnego szacunku głównych ziemiopłodów

Bardziej szczegółowo

Przybliżoną grubość pokrywy śnieżnej w Polsce według stanu na dzień 5 grudnia br. przedstawia poniższa mapa (cm):

Przybliżoną grubość pokrywy śnieżnej w Polsce według stanu na dzień 5 grudnia br. przedstawia poniższa mapa (cm): Strona 1 z 9 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Do: Wysłano: 6 grudnia 2016 00:45 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 17 listopada, 2014 r. UAKTUALNIONY PROGRAM SPOTKANIA BRANŻOWEGO

Notatka Sygnalna z dnia 17 listopada, 2014 r. UAKTUALNIONY PROGRAM SPOTKANIA BRANŻOWEGO Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 17 listopada, 2014 r. UAKTUALNIONY PROGRAM SPOTKANIA BRANŻOWEGO Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w dorocznym spotkaniu branżowym Izby, które odbędzie

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 36/2016 (5-11 WRZEŚNIA

TYDZIEŃ 36/2016 (5-11 WRZEŚNIA Strona 1 z 8 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 6 września 2016 00:26 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 36/2016 + sierpniowe

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 09/2013

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 09/2013 Czynniki podażowo-popytowe Przedwynikowy szacunek zbiorów zbóż Według szacunku GUS (opublikowanego 24 września) krajowe zbiory zbóż w 2013 r. (łącznie z kukurydzą i gryką) ukształtowały się na poziomie

Bardziej szczegółowo

Oil Express nr 29-II, 9 lutego 2015 r.

Oil Express nr 29-II, 9 lutego 2015 r. r. Rok 2014 był kolejnym rokiem, w którym odnotowano wzrost przerobu nasion rzepaku w krajowych zakładach tłuszczowych. Jak wynika z danych zebranych wśród członków Polskiego Stowarzyszenia Producentów

Bardziej szczegółowo

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. 27 maja r. 1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. Giełda Wyszczególnienie Termin dostaw Cena w Euro/t Cena w zł/t MATIF - Paryż konsumpcyjna Listopad 13 208,5 207,8 872,0

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ 2013 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT

WRZESIEŃ 2013 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT WRZESIEŃ 2013 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT We wrześniowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA): Produkcja pszenicy w sezonie 2013/14 prognozowana jest na 708,9 mln ton. W sezonie 2012/13 produkcja

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 41/2016 (10-16 PAŹDZIERNIKA 2016)

TYDZIEŃ 41/2016 (10-16 PAŹDZIERNIKA 2016) Strona 1 z 5 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 11 października 2016 01:12 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 41/2016 TYDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

Wszystkim naszym Członkom, Partnerom, Czytelnikom i Sympatykom

Wszystkim naszym Członkom, Partnerom, Czytelnikom i Sympatykom Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 19 grudnia, 2011 r. Wszystkim naszym Członkom, Partnerom, Czytelnikom i Sympatykom Składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 18 stycznia, 2010 r.

Notatka Sygnalna z dnia 18 stycznia, 2010 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 18 stycznia, 2010 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM W minionym tygodniu, oferowane ceny skupu zbóż paszowych w większości wytwórni nie uległy zmianie w stosunku

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 11 czerwca, 2012 r.

Notatka Sygnalna z dnia 11 czerwca, 2012 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 11 czerwca, 2012 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Miniony, krótki z racji długiego weekendu tydzień nie przyniósł zmian na krajowym rynku zbożowym. W dalszym

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 19 marca, 2012 r.

Notatka Sygnalna z dnia 19 marca, 2012 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 19 marca, 2012 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Po trwającej przez ostatnie 2 tygodnie lekkiej tendencji spadkowej cen zbóż, miniony tydzień przyniósł stabilizację

Bardziej szczegółowo

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. 14 maja r. 1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. Giełda Wyszczególnienie Termin dostaw Cena w Euro/t Cena w zł/t MATIF - Paryż Pszenica konsumpcyjna Sierpień 12 217,5 201,3

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 26 maja, 2014 r.

Notatka Sygnalna z dnia 26 maja, 2014 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 26 maja, 2014 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Na krajowym rynku zbóż notuje się ograniczone obroty ziarnem. Ofert sprzedaży ziarna też nie ma za dużo, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015 Rynek zbóż Wstępna ocena przezimowania zbóż Według badań GUS przeprowadzonych w marcu 2015 r., zboża ozime przezimowały zdecydowanie lepiej niż w roku

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 3/2017 (16-22 STYCZNIA

TYDZIEŃ 3/2017 (16-22 STYCZNIA Strona 1 z 5 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 17 stycznia 2017 01:08 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 3/2017 TYDZIEŃ 3/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH

RYNEK ZBÓŻ I OLEISTYCH 08-01-16 08-01-30 08-02-13 08-02-27 08-03-12 08-03-26 08-04-09 08-04-23 08-05-07 08-05-21 08-06-04 08-06-18 08-07-02 08-07-16 08-07-30 08-08-13 08-08-27 08-09-10 08-09-24 08-10-08 08-10-22 08-11-05 08-11-19

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 16 stycznia, 2012 r.

Notatka Sygnalna z dnia 16 stycznia, 2012 r. Notatka Sygnalna z dnia 1 stycznia, 01 r. Źródło FGŻ RP, Izba Zbo.-Pasz. materiały zebrał Tadeusz Szymańczak Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. 3 marca r. 1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. Giełda Wyszczególnienie Termin dostaw Cena w Euro/t Cena w zł/t Marzec 14 198,8 201,8 830,4 844,3 MATIF - Paryż konsumpcyjna

Bardziej szczegółowo

Oil Express nr 18-II, 1 września 2014 Sezon 2014/2015 na rynku rzepaku

Oil Express nr 18-II, 1 września 2014 Sezon 2014/2015 na rynku rzepaku Sezon 2014/2015 na rynku rzepaku W sezonie 2014/15 podaż nasion rzepaku w krajach Unii Europejskiej zwiększy się i prawdopodobnie osiągnie rekordowy poziom około 26,55 mln ton, tj. o 2,9% więcej w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 19 marca, 2012 r.

Notatka Sygnalna z dnia 19 marca, 2012 r. Notatka Sygnalna z dnia 19 marca, 2012 r. Źródło FGŻ RP, Izba Zbo.-Pasz. materiały zebrał Tadeusz Szymańczak Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 30/2016 (25-31 LIPCA 2016)

TYDZIEŃ 30/2016 (25-31 LIPCA 2016) Strona 1 z 6 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 26 lipca 2016 01:18 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 30/2016 TYDZIEŃ 30/2016

Bardziej szczegółowo

I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Notatka Sygnalna z dnia 27 września, 2010 r. źródło FGŻ RP, Izba Zbo.-Pasz. materiały zebrał Tadeusz Szymańczak Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

Kondycja upraw i przebieg prac polowych w Polsce

Kondycja upraw i przebieg prac polowych w Polsce Strona 1 z 5 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Do: "Sparks Polska" Wysłano: 13 września 2016 00:27 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw

Bardziej szczegółowo

I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Notatka Sygnalna z dnia 27 lutego, 2012 r. Źródło FGŻ RP, Izba Zbo.-Pasz. materiały zebrał Tadeusz Szymańczak Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 14 listopada, 2011 r.

Notatka Sygnalna z dnia 14 listopada, 2011 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 14 listopada, 2011 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Pomimo tego, iż ceny zbóż paszowych ciągle znajdują się pod presją trwających zbiorów kukurydzy, na rynku

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 10 grudnia, 2012 r.

Notatka Sygnalna z dnia 10 grudnia, 2012 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 10 grudnia, 2012 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Ostatnie dni nie przynoszą większych zmian na krajowym rynku zbożowym. Ceny ziarna w dalszym ciągu znajdują

Bardziej szczegółowo

Analizy rynków rolnych i prognozy cen podstawowych produktów roślinnych Biura Głównego Ekonomisty Banku Konferencja prasowa 14 czerwca 2007 r.

Analizy rynków rolnych i prognozy cen podstawowych produktów roślinnych Biura Głównego Ekonomisty Banku Konferencja prasowa 14 czerwca 2007 r. Analizy rynków rolnych i prognozy cen podstawowych produktów roślinnych Biura Głównego Ekonomisty Banku Konferencja prasowa 14 czerwca 2007 r. Misja, strategia i rozwój kompetencji Agro Misja. Umocnienie

Bardziej szczegółowo

Źródło: www.minrol.gov.pl

Źródło: www.minrol.gov.pl Rynek zbóż i rzepaku Kończący się rok dla producentów zbóż i rzepaku obfitował w wiele wydarzeń mniej lub bardziej sprzyjających. Początek roku mimo srogiej zimy nie przyniósł większych strat w uprawach,

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 10 marca, 2014 r.

Notatka Sygnalna z dnia 10 marca, 2014 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 10 marca, 2014 r. Serdecznie dziękujemy za uregulowanie składek członkowskich za 2013 rok i jednocześnie uprzejmie przypominamy o wpłatach składek na 2014

Bardziej szczegółowo

Rynek cukru. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015

Rynek cukru. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Rynek cukru Czynniki podażowo-popytowe Krajowa bieżąca produkcja cukru 1 z buraków w roku gospodarczym 2 2014/2015 (według wstępnych danych producentów cukru przesłanych do ARR) wyniesie 1 985 tys. ton

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 16 lipca, 2012 r.

Notatka Sygnalna z dnia 16 lipca, 2012 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 16 lipca, 2012 r. Nowelizacja ustawy o paszach uchwalona w Sejmie Podczas głosowania w Sejmie w dniu 13 lipca br. posłowie uchwalili nowelizację ustawy o

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 16 grudnia, 2013 r. Członek COCERAL i FEFAC

Notatka Sygnalna z dnia 16 grudnia, 2013 r. Członek COCERAL i FEFAC Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 16 grudnia, 2013 r. Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w Nowym 2014

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 10/2013

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 10/2013 Rynek zbóż Czynniki podażowo-popytowe Skup zbóż Po zwiększeniu dostaw w lipcu i sierpniu 2013 r., we wrześniu skup zbóż podstawowych z mieszankami uległ sezonowemu ograniczeniu do 786 tys. ton. Poziom

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 39/2016 (26 WRZEŚNIA - 2 PAŹDZIERNIKA 2016)

TYDZIEŃ 39/2016 (26 WRZEŚNIA - 2 PAŹDZIERNIKA 2016) Strona 1 z 5 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 26 września 2016 23:27 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 39/2016 TYDZIEŃ 39/2016

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 9 września, 2013 r. r.

Notatka Sygnalna z dnia 9 września, 2013 r. r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 9 września, 2013 r. r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Ceny zbóż na rynku krajowym w dalszym ciągu kształtują się pod wpływem niskiej rynkowej podaży ziarna.

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT PSZENICA

PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT PSZENICA LUTY 2012 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT W lutowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA): Produkcja pszenicy w sezonie 2011/12 prognozowana jest na 692,9 mln ton. W sezonie 2010/11 produkcja została

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Inwestorski. Nr 1/2012. Styczeń

Biuletyn Inwestorski. Nr 1/2012. Styczeń Biuletyn Inwestorski Nr 1/2012 Styczeń Komentarz Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Przyszedł czas na podsumowanie minionego roku oraz noworoczne postanowienia. Stali czytelnicy Biuletynu nie będą zaskoczeni,

Bardziej szczegółowo

Prognozy zbiorów rzepaku i zbóż w ciągu ostatnich 10 lat oraz rzeczywiste wielkości zbiorów w tym samym okresie

Prognozy zbiorów rzepaku i zbóż w ciągu ostatnich 10 lat oraz rzeczywiste wielkości zbiorów w tym samym okresie Warszawa, 10 stycznia 2017 r. BAS- WASGiPU - 2404/16 Pan Poseł Jarosław Sachajko Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Prognozy zbiorów rzepaku i zbóż w ciągu ostatnich 10 lat oraz rzeczywiste

Bardziej szczegółowo

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Niewielki wpływ suszy na ceny pieczywa. Zmiana cen skupu zbóż oraz cen żywności i produktów zbożowych

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Niewielki wpływ suszy na ceny pieczywa. Zmiana cen skupu zbóż oraz cen żywności i produktów zbożowych gru-1 Monitoring Branżowy Analizy Sektorowe 31 sierpnia 215 Niewielki wpływ suszy na ceny pieczywa Trendy bieżące Niedobór opadów był niekorzystny dla rozwoju upraw. Szacuje się, że zbiory zbóż w 215 r.

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY POCHODNE JAKO ELEMENT OGRANICZANIA RYZYKA CENOWEGO

INSTRUMENTY POCHODNE JAKO ELEMENT OGRANICZANIA RYZYKA CENOWEGO INSTRUMENTY POCHODNE JAKO ELEMENT OGRANICZANIA RYZYKA CENOWEGO Rawa Mazowiecka 08 listopada 2012 Tomasz Roszkowski Transakcje zabezpieczające przyszłą cenę sprzedaży towaru rolnego najlepiej przeprowadzać

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 14 kwietnia 2014 r.

Notatka Sygnalna z dnia 14 kwietnia 2014 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 14 kwietnia 2014 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Krajowy rynek zbóż w dalszym ciągu zachowuje się dość stabilnie. Szału podażowego na rynku nie ma, ale

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 2 stycznia, 2012 r.

Notatka Sygnalna z dnia 2 stycznia, 2012 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 2 stycznia, 2012 r. Z najlepszymi życzeniami wszelkiej pomyślności w Nowym 2012 Roku - samych sukcesów zarówno zawodowych, jak i w życiu osobistym oraz dobrego

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 18 lutego, 2013 r.

Notatka Sygnalna z dnia 18 lutego, 2013 r. Członek COCERAL i FEFAC 5-8 czerwca 2013, Kraków www.fefaccongress2013.eu Notatka Sygnalna z dnia 18 lutego, 2013 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Handel ziarnem na krajowym rynku zbożowym w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 10 marca, 2014 r. materiały zebrał i opracował T Szymańczak PZPRZ

Notatka Sygnalna z dnia 10 marca, 2014 r. materiały zebrał i opracował T Szymańczak PZPRZ I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Notatka Sygnalna z dnia 10 marca, 2014 r. materiały zebrał i opracował T Szymańczak PZPRZ Napięta sytuacja na Ukrainie i związany z tym wyraźny wzrost cen pszenicy na MATIFie

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 18 sierpnia, 2014 r.

Notatka Sygnalna z dnia 18 sierpnia, 2014 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 18 sierpnia, 2014 r. Uprzejmie informujemy naszych Członków i Czytelników Notatki Sygnalnej, iż Prezydium Izby zatwierdziło terminy spotkań poświęconych

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 21 stycznia, 2013 r.

Notatka Sygnalna z dnia 21 stycznia, 2013 r. Członek COCERAL i FEFAC 5-8 czerwca 2013, Kraków www.fefaccongress2013.eu Notatka Sygnalna z dnia 21 stycznia, 2013 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Ceny zbóż na rynku krajowym kształtują się pod presją

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Po spadku w październiku w zakładach objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, na początku listopada

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 7 maja, 2012 r.

Notatka Sygnalna z dnia 7 maja, 2012 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 7 maja, 2012 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM W minionym tygodniu, handel ziarnem zbóż na rynku krajowym był znikomy. Długi majowy weekend i wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Notatka Sygnalna z dnia 17 kwietnia, 2012 r.

Notatka Sygnalna z dnia 17 kwietnia, 2012 r. Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 17 kwietnia, 2012 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Ceny zbóż na rynku krajowym w dalszym ciągu znajdują się pod wpływem tendencji wzrostowej. Podaż ziarna

Bardziej szczegółowo

Oil Express nr 64-II, 30 grudnia 2016 r.

Oil Express nr 64-II, 30 grudnia 2016 r. Spadek indeksu cen żywności, ale oleje droższe Według FAO, podstawowy indeks cen żywności w listopadzie br. tym razem nieznacznie się zmniejszył wobec października br. o 0,4% ze 172 do 171,3 punktów, co

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu w 2013 roku cz. I

Rynek drobiu w 2013 roku cz. I OID (272) 5/2014 Rynek drobiu w 2013 roku cz. I W 2013 roku rynek drobiarski w Polsce cechowało wolniejsze, w porównaniu z rokiem poprzednim, tempo wzrostu produkcji popytu krajowego i obrotów zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Oil Express nr 26-II, 22 grudnia 2014

Oil Express nr 26-II, 22 grudnia 2014 Świąteczno - noworoczne życzenia od PSPO Rzepakowy diament W siedzibie Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie 9 grudnia br. odbyło się uroczyste Sympozjum poświęcone zakończeniu Projektu Produkcja ekologicznego

Bardziej szczegółowo

Rosja 7.69% Francja 5.96%

Rosja 7.69% Francja 5.96% 27 kwietnia 2007/XTB. Masz x możliwości. Pszenica - od kwietnia w XTB. Słowo o pszenicy Pszenica jest jednym z najczęściej uprawianym na świecie zbóż. Historia upraw tej rośliny, należącej do rodziny wiechlinowatych

Bardziej szczegółowo

Analiza cen pasz i zbóż paszowych w województwie wielkopolskim na podstawie średnich cen z miesięcznych notowań WODR Poznań

Analiza cen pasz i zbóż paszowych w województwie wielkopolskim na podstawie średnich cen z miesięcznych notowań WODR Poznań Analiza cen pasz i zbóż paszowych w województwie wielkopolskim na podstawie średnich cen z miesięcznych notowań WODR Poznań Ceny pasz 2011-2012r Prywatni oferenci Prowit LP Prowit T Mieszanka PW Mieszanka

Bardziej szczegółowo

Aktualności z rynku rzepaku i biopaliw Nr 5/11 14 luty 2011

Aktualności z rynku rzepaku i biopaliw Nr 5/11 14 luty 2011 14 luty 211 ul. Szkolna 2/4-6 Warszawa tel. 22 826 8 7 fax. 22 828 53 58 Koszty wydania publikacji pokrywa : dystrybutor nawozu Notowania cen rzepaku 1. NOTOWANIA TERMINOWE CEN RZEPAKU NA GIEŁDZIE MATIF:

Bardziej szczegółowo