Indeks / Index Indeks p ytek i narz dzi do toczenia Index of inserts and tools for turning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Indeks / Index Indeks p ytek i narz dzi do toczenia Index of inserts and tools for turning"

Transkrypt

1

2

3 Indeks / Index Indeks p ytek i narz dzi do toczenia Index of inserts and toos for turning A P ytki do toczenia: Inserts for turning: Strona/Page CCGT C16 CCMT C13 CNMA C5 CNMG C45 CNMM C5 DCGT C16 DCMT C13 DNMG C6 ECMT C13 KNUX C19 LNUX C20 RCMT C14 RCMX C14 RNMG C6 SCGT C16 SCMT C14 SNGN C17 SNMA C78 SNMG C78 SNMM C78 SNUN C17 SPGN C17 SPMR C19 SPUN C17 TCGT C16 TCMT C15 TNGN C18 TNMA C910 TNMG C1010 TNMM C910 TNMR C20 TNMX C21 TNUN C18 TPGN C18 TPMR C19 TPUN C18 VBMT C15 VBMW C15 VCGT C16 VNMG C11 WCMT C15 WNMA C12 WNMG C12 XNMX C21 P ytki podporowe i aacze wióra: Sis and cipreakers: Strona/Page C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C26 PK.. C29 PT.. C28 PTF C21 R C21 P ytki do przecinania i rowkowania: Inserts for parting and grooving: Narz dzia do toczenia zewn trzne: Toos for turning externa: Strona/Page MSSNR/L D 4 MTENN D 4 MTGNR/L D 4 MTJNR/L D 4 MWLNR/L D 5 N D 9 PCBNR/L D 6 PCLNR/L D 6 PDJNR/L D 6 PRGCR/L D 9 PRGNR/L D 9 PSBNR/L D 7 PSDNN D 7 PSKNR/L D 7 PSSNR/L D 7 PTDNR/L D 8 PTFNR/L D 8 PTGNR/L D 8 PTTNR/L D 8 R/L D 6 SCLCR/L D 10 SDJCR/L D 10 SRDCN D 11 SRDCR/L D 11 SRSCR/L D 11 SSBCR/L D 12 SSDCN D 12 SSDCR/L D 12 SSKCR/L D 12 STDCR/L D 13 STFCR/L D 13 STFCR/L..A D 13 STGCR/L D 14 STJCR D 14 STTCR/L D 14 SVHBR/L D 15 SVJBR/L D 15 SVVBN D 15 Narz dzia do toczenia wewn trzne: Toos for turning interna: Narz dzie do przecinania i rowkowanie: Toos for parting and grooving: C92LC C92LD C92RC C92RD P61.SFR/L P61.SGR/L P92.CGR/L P92.CXCBR/L P922CXCLC P922CXCRC P922CXCLD P922CXCRD P9290CXCLD P9290CXCRD P92SCXCBR/L SBN XLCFN Strona/Page A..MWLNR/L D 16 A..SCLCR/L D 19 A..SDUCR/L D 20 A..SSKCR/L D 20 A..STFCR/L D 21 A..SVQBR/L D 21 A..SVUBR/L D 21 S..CKUNR/L D 19 S..MVUNR/L D 16 S..PCLNR/L D 17 S..PDUNR/L D 17 S..PSKNR/L D 18 S..PTFNR/L D 18 S..SCLCR/L D 19 Strona/Page D26 D27 D26 D27 D23 D23 D25 D24 D26 D26 D27 D27 D27 D27 D24 D22 D22 Strona/Page LFMX C22 X61 C23 X92 C2425 A2

4 TRADYCJA I STABILNOŚĆ BAILDONIT jest najstarszą i najardziej stainą arką na rynku poski (r.1936) związaną z oróką skrawanie. Naszą specjaizacją są produkty wytwarzane z węgików spiekanyc: płytki wieoostrzowe oraz narzędzia do oróki skrawanie. MIĘDZYNARODOWE DOŚWIADCZENIE I ROZWÓJ Od 1998 roku naeżyy do szwedzkiego koncernu Sandvik AB, który od pół wieku utrzyuje pozycję światowego idera w świecie oróki skrawanie. Sandvik AB to doświadczenie oraz dynaiczny rozwój a ścisła współpraca wewnątrz koncernu pozwaa na systeatyczne unowocześnianie i dostosowywanie naszej oferty do potrze naszyc kientów. Wyroy BAILDONIT produkowane są w zgodzie ze standardai Zintegrowanego Systeu Jakości i Zarządzania Środowiskowego ISO 9001 i ISO NASZ CEL Naszy główny cee jest sprzedaż produktów i usług w taki sposó, ay kienci posługujący się płytkai i narzędziai skrawającyi Baidonit w oróce etai ogi podnosić swoją produktywność a współpraca z nai yła prosta i skuteczna. TRADITION AND BRAND AWARENESS BAILDONIT is te odest (1936) and te estestaised rand in te Pois arket in te eta working fied. Our copany speciaises in sintered caride products: indexae inserts and toooders. INTERNATIONAL EXPERIENCE AND DEVELOPMENT Since 1998 te copany as eonged to a Swedis group of Sandvik AB, wic as een a goa arket eader in eta working for years. Sandvik AB stands for experience and a dynaic deveopent, and cose cooperation inside te group aows us to odernise and taior our offer to our custoers needs on a reguar asis. BAILDONIT products copy wit te standards of te Integrated Quaity and Environenta Manageent Syste of ISO 9001 and ISO OUR OBJECTIVE Our key ojective is to se products and services in suc a way as to enae custoers using our inserts and toos to iprove productivity and ensure sipe and effective cooperation wit our copany.

5 SPIS TREÂCI: CONTENTS: str. / page: A A2 A3 B B2 B5 B8 B11 B14 C C2 C4 C22 C23 C24 C26 D D2 D3 D4 rozdzia / capter: INDEKS / INDEX: Indeks p ytek i narz dzi do toczenia Index of inserts and toos for turning Indeks p ytek i narz dzi do frezowania Index of inserts and toos for iing W GLIKI SPIEKANE / SINTERED CARBIDES: Inforacje ogóne Genera inforation Gatunki w gików spiekanyc do toczenia Grades of sintered carides for turning Taea ziorcza gatunków do toczenia Te suary tae of grades for turning Gatunki w gików spiekanyc do frezowania Grades of sintered carides for iing Taea ziorcza gatunków do frezowania Te suary tae of grades for iing P YTKI DO TOCZENIA / INSERTS FOR TURNING: Oznaczenie p ytek do toczenia Designation of inserts for turning P ytki do toczenia Inserts for turning P ytki do przecinania Inserts for parting P ytki do rowkowania X61.. Inserts for grooving X61.. P ytki do rowkowania z roztaczanie X92.. Inserts for grooving and recessing X92.. P ytki podporowe i aacze wióra Sis and cipreakers NARZ DZIA DO TOCZENIA / TOOLS FOR TURNING: Przecinaki istwowe XLCFN.. Parting ades XLCFN.. No e do rowkowania P61.. Toooders for grooving P61.. No e do rowkowania z roztaczanie P92.. Toooders for grooving and recessing P92..

6 SPIS TREÂCI: CONTENTS: str. / page: E rozdzia / capter: P YTKI DO FREZOWANIA / INSERTS FOR MILLING: E2 Oznaczenie p ytek do frezowania Designation of inserts for iing E4 P ytki do frezowania Inserts for iing E10 P ytki do frezowania narz dzia QUADRI i ECO 45 Inserts for iing QUADRI and ECO 45 toos E12 P ytki do frezów tarczowyc Inserts for sitting cutters E13 P ytki do wiercenia Inserts for driing E14 P ytki podporowe Sis F NARZ DZIA DO FREZOWANIA / TOOLS FOR MILLING: F2 G owice frezowe ECO 45 ECO 45 iing cutters F3 Frezy trzpieniowe ECO 45 ECO 45 sank cutters F4 Frezy tarczowe NFTs.. NFTs.. sitting cutters G INFORMACJE TECHNICZNE / TECHNICAL INFORMATION: G2 Zastosowanie narz dzi do toczenia Appication of toos for turning G16 Zastosowanie narz dzi do przecinania Appication of toos for parting G17 Zastosowanie narz dzi do rowkowania P61.. Appication of toos for grooving P61.. G18 Zastosowanie narz dzi do rowkowania z roztaczanie P92.. Appication of toos for grooving and recessing P92.. G20 Zastosowanie narz dzi do frezowania Appication of toos for iing G26 Zastosowanie p ytek do frezowania w narz dziac innyc producentów Appication of inserts for iing in oter producers toos G32 Zastosowanie narz dzi QUADRI i ECO 45 Appication of QUADRI and ECO 45 toos G46 Zastosowanie narz dzi SR.. do frezowania for i atryc Appication of SR.. a nose iing cutters G52 Zastosowanie frezów tarczowyc NFTs.. Appication of NFTs.. sitting cutters G54 Zestawienie ateria ów oraianyc Materias coparison G56 Rodzaje zu ycia ostrza Toot wear

7

8 INDEKS INDEX A str. / page: rozdzia / capter: A2 A3 Indeks p ytek i narz dzi do toczenia Index of inserts and toos for turning Indeks p ytek i narz dzi do frezowania Index of inserts and toos for iing A1

9 Indeks / Index Indeks p ytek i narz dzi do frezowania Index of inserts and toos for iing P ytki do frezowania: Inserts for iing: P ytki podporowe: Sis: Narz dzia do frezowania: Toos for iing: A Strona/Page ADMT E8 ADMW E8 APFT E8 APKW E8 CCMX E8 LFMX E12 LPKN E5 ODKT E10 ODMT E10 RDGT E10 RDMT E10 RPHT E8 SDKT E11 SDMT E11 SEAN E4 SEGN E4 SEHX E9 SEKN E4 SEKR E4 SNHN E4 SNKN E4 SPAN E5 SPKN E5 SPKR E5 SPMT E9 SPMW E9 SPMX E9 TCMT E9 TEGN E7 TPAN E6 TPKN E67 TPKR E6 WCMX E13 Strona/Page E E E15 GQ.. GQ..CM.. NFTs.. Strona/Page F2 F3 F4 A3

10 A A4

11 W GLIKI SPIEKANE SINTERED CARBIDES B str. / page: rozdzia / capter: B2 B5 B8 B11 B14 Inforacje ogóne Genera inforation Gatunki w gików spiekanyc do toczenia Grades of sintered carides for turning Taea ziorcza gatunków do toczenia Te suary tae of grades for turning Gatunki w gików spiekanyc do frezowania Grades of sintered carides for iing Taea ziorcza gatunków do frezowania Te suary tae of grades for iing B1

12 Inforacje ogóne B W giki spiekane Baidonit produkowane sà w szeroki zakresie gatunków przeznaczonyc do ró nyc zastosowaƒ w oróce skrawanie. Poszczegóne gatunki ró nià si poi dzy soà sk ade ceiczny, w aêciwoêciai fizykoceicznyi i u ytkowyi. P ytki wieoostrzowe z w gików spiekanyc wytwarzane sà wed ug tecnoogii etaurgii proszków, z ró nyc w gików etai jak: w gik wofrau (WC), w gik tytanu (TiC), w gik tantau (TaC), w gik niou (NC) oraz fazy wià àcej stanowiàcej osnow da twardyc ziaren w gików, którà najcz Êciej jest koat (Co). W aêciwoêci w gików spiekanyc zae à przede wszystki od sk adu ceicznego i fazowego, kszta tu i wiekoêci ziaren w gików oraz ic udzia u oj toêciowego w strukturze. Ka dy gatunek posiada oznaczenie firowe i jest ponadto zakasyfikowany do odpowiedniej grupy u kiku grup zastosowaƒ wed ug i dzynarodowej nory ISO 513. Nora ISO (Internationa Standard Organization) kasyfikuje gatunki w gików spiekanyc w zae noêci od rodzaju oraianego ateria u w trzec g ównyc grupac zastosowania (sta, sta nierdzewna, eiwo), oznaczonyc iterai: P, M, K i odpowiednio koorai: nieieski, ó ty i czerwony oraz trzec dodatkowyc grupac zastosowania (stopy nie eazne, stopy aroodporne i tytanu oraz ateria y artowane), oznaczonyc iterai: N, S, H i odpowiednio koorai: zieony, poaraƒczowy i szary. W or ie grupy zastosowania, zae nie od warunków oróki rozró nia si kika podgrup oznaczonyc iterai g ównej grupy i cyfrai. Wy sza cyfra inforuje o wi kszej ciàgiwoêci gatunku w gika spiekanego ecz ni szej odpornoêci na Êcieranie.Jedny z najwa niejszyc etapów rozwoju narz dzi skrawajàcyc y o wprowadzenie w gików spiekanyc pokrywanyc cienkii, twardyi warstwai pokryç tytanowyc. Najpopuarniejszyi warstwai sà pokrycia z w gika tytanu (TiC), azotku tytanu (TiN), tenku ginu (A 2 O 3 ) oraz w gikoazotku tytanu (TiCN). W gik tytanu i tenek ginu to jedne z najtwardszyc ateria ów o wysokiej odpornoêci na zu ycie starcie na powierzcni przy o enia. Azotek tytanu nie wykazuje tak wysokiej twardoêci, ecz odznacza si za to wy szà odpornoêcià na tworzenie krateru na powierzcni natarcia, wykazujàc ni szy wspó czynnik tarcia oraz posiada atrakcyjny z ocisty koor. Zró nicowane ecanizy zu ycia poszczegónyc warstw doprowadzi y do produkcji p ytek pokrywanyc wieowarstwowo etodà CVD ceicznego wydzieania warstw pokrywajàcyc z fazy gazowej w wysokic teperaturac. Uzupe nienie oferty sà p ytki pokrywane etodà PVD fizycznego wydzieania warstw pokrywajàcyc z fazy gazowej w niskic teperaturac. Przeznaczone sà przede wszystki do oróki frezowanie, toczenia gwintu, rowkowania oraz toczenia trudnooraianyc ateria ów. Powy sze zaety p ytek pokrywanyc decydujà, e w wi kszoêci przypadków oróki skrawanie (zarówno toczenie jak i frezowanie), w giki spiekane pokrywane zaecane sà jako gatunki pierwszego wyoru. B2

13 Genera inforation Baidonit sintered caride grades are produced in a wide range of grades designed for various acining appications. Individua grades differ in teir ceica coposition, pysica, ceica and operationa properties. Sintered caride indexae inserts are anufactured according to powder etaurgy tecnoogy of various eta carides suc as: tungsten caride (WC), titaniu caride (TiC), tantau caride (TaC), nioiu caride (NC) and a inding pase wic constitutes atrix for ard caride grains ost frequenty coat (Co). Sintered caride properties depend ainy on ceica and pase coposition, te sape and size of caride grains and teir voue participation in te structure. Every grade ears a corporate designation and is additionay cassified into an appropriate appication group or severa appication groups according to an internationa standard of ISO 513. Te Internationa Standard Organisation (ISO) standard cassifies sintered caride grades depending on type of workpiece ateria in tree ain appication groups (stee, stainess stee, cast iron), earing P, M, K etters and ue, yeow and red coours respectivey. Depending on acining conditions, witin an appication group tere are severa sugroups designated y te ain group etters and digits. A iger digit infors aout iger ductiity of a sintered caride grade, ut ower arasive wear. One of te ost iportant stages in cutting toos deveopent was ipeentation of sintered carides coated wit tin, ard ayers of titaniu coatings. Te ost popuar coating ayers are ade of titaniu caride (TiC), titaniu nitride (TiN), auiniu oxide (A 2 O 3 ) and titaniu caronitride (TiCN). Titaniu caride and auiniu oxide eong to te ardest aterias wit ig wear resistance fank wear. Titaniu nitride does not sow suc ardness ut it is caracterised y iger resistance to crater wear, wit a ower friction factor and as an attractive goden coour. Varied wear ecaniss of individua ayers ed to production of inserts wit utiayer coating ade y a CVD etod ceica vapour deposition at ig teperatures. A suppeent to an offer are inserts coated y a PVD etod pysica vapour deposition at ow teperatures. Tey are predoinanty designed for iing, treading, grooving and eavy duty turning. Te aoveentioned advantages offered y coated inserts ake sintered carides te first coice in ost acining appications (ot in turning and iing). B B3

14 Inforacje ogóne Genera inforation B G ówne korzyêci p ynàce ze stosowania pokrywanyc p ytek wieoostrzowyc to: znacznie zwi kszona trwa oêç, kikakrotnie w porównaniu z p ytkai niepokrywanyi, przy niezienionyc paraetrac skrawania, o iwoêç zwi kszenia wydajnoêci oróki przez zastosowanie wi kszyc pr dkoêci skrawania, przy ty say okresie trwa oêci ostrza, zniejszenie tarcia, a w konsekwencji teperatury ostrza i si skrawania prowadzàce do oni enia pooru ocy oraiarki, zniejszenie zapasów agazynowyc. Przewa ajàca icza p ytek pokrywanyc stosowana jest do operacji toczenia cocia w zakresie frezowania p ytki pokrywane stajà si coraz powszecniejsze dzi ki tecnoogiczneu dopracowaniu w asnoêci pokryç do warunków oróki dynaicznej. W niektóryc przypadkac prawid owe stosowanie p ytek pokrywanyc wyaga przeprowadzenia pró testowyc, pozwaajàcyc na doór odpowiedniego gatunku jak i paraetrów oróki. TiAN TiN Mikrostruktura gatunku N325 (pokrycie PVD) Microstructure of grade N325 (PVD coating) TiN TiASiN Mikrostruktura gatunku N335 (pokrycie PVD) Microstructure of grade N335 (PVD coating) TiN ATiN TiASiN TiN TiC Ti (C,N) A 2 O 3 TiN Ti (C,N) Mikrostruktura gatunku N210 (pokrycie PVD) Microstructure of grade N210 (PVD coating) Te ain enefits resuting fro appication of coated indexae inserts are: proonged too ife, severa ties onger tan in case of uncoated inserts wit te sae cutting paraeters, a possiiity to increase productivity y using iger cutting speed wit te sae cutting edge ife, ower friction, and consequenty ower edge teperature and cutting forces eading to ower power consuption. reduction in stocks. Majority of coated inserts are used for turning, atoug coated inserts ecoe increasingy popuar in iing, owing to tecnoogica adjustent of coating properties to dynaic acining conditions. In soe cases correct appication of coated inserts requires testing to seect appropriate grade and acining paraeters. TiN A 2O 3 TiCN TiC Mikrostruktura gatunku NTP25 (pokrycie CVD) Microstructure of grade NTP25 (CVD coating) TiN TiCN Mikrostruktura gatunku NMP20 (pokrycie CVD) Microstructure of grade NMP20 (CVD coating) B4

15 Gatunki do toczenia Grades for turning niepokrywane / uncoated Oznaczenie Designation Zakres ISO ISO range Zastosowanie Appications S10S (HW) P10P20 Gatunek przeznaczony do oróki dok adnej i Êredniodok adnej stai, staiwa oraz staiwa niskostopowego przy du yc pr dkoêciac skrawania i a yc posuwac. A grade for finising and seifinising of stee, cast stee and owaoy cast stee at ig cutting speeds and ow feeds. B S20S (HW) P15P25 Gatunek przeznaczony do oróki dok adnej i Êredniodok adnej stai i staiwa, przy odpowiednio du yc pr dkoêciac skrawania i uiarkowanyc posuwac. A grade for finising and seifinising of stee and cast stee at ig cutting speeds and oderate feeds. SY3 (HW) P15P35 Gatunek o wysokiej odpornoêci na wstrzàsy ciepne, ardzo wysokiej odpornoêci na zu ycie i dorej wytrzya oêci. Zaecany jako gatunek uniwersany do toczenia rowków. A grade igt resistance to tera socks. Very igt resistance ang good tougness. Universa grade, recoended for parting. SM25T (HW) P15P40 M25M35 Gatunek przeznaczony do oróki stai, staiwa i stai nierdzewnyc wióre odpryskowy o du y przekroju i ziennej gruoêci. Odporny na z czeniowe ocià enia dynaiczne. Mo na go stosowaç przy du yc i Êrednic pr dkoêciac skrawania oraz du yc przekrojac war stwy skrawanej. A grade for acining of stee, cast stee and stainess stee wit a spinter cip of arge section and varying tickness. Resistant to dynaic fatigue oads. It can e used at ig to oderate cutting speeds and arge section of cutting ayer. S30S (HW) P25P35 Gatunek przeznaczony do oróki Êredniodok adnej i zgrunej stai i staiwa przy Êrednic i a yc pr dkoêciac skrawania oraz znacznyc przekrojac warstwy skrawanej w trudnyc warunkac oróki. A grade for seifinising and rouging of stee and cast stee at oderate and ow cutting speeds wit arge section of cutting ayer in difficut conditions. H10S (HW) K10K20 Gatunek przeznaczony do oróki dok adnej i Êredniodok adnej wszystkic gatunków e iw, stai stopowyc, austenitycznyc i stopów etai koorowyc oraz ateria ów nieetaicznyc dajàcyc krótki wiór. A grade for finising and seifinising of a kinds of cast irons, aoy stees, austenitic aoys, nonferrous etas and nonetaic aterias giving a sort cip. H15X (HW) M15M25 K15K30 Gatunek przeznaczony do oróki wszystkic gatunków eiw. Mo na go równie stosowaç do zgrunego toczenia eiw, etai nie eaznyc, aroodpornyc stopów niku. A grade for acining of a kinds of cast irons. It can aso e used for rouging of cast irons, nonferrous etas, eat resistant nicke aoys. H20S (HW) K15K25 Gatunek przeznaczony do oróki Êredniodok adnej i zgrunej eiw przy uiar ko wanyc pr dkoêciac skrawania i Êrednic oraz du yc posuwac w niekorzys t nyc i trudnyc warunkac oróki. Nadaje si do oróki stopów iedzi, stopów ekkic, ateria ów aroodpornyc, arowytrzya yc oraz tworzyw sztucznyc. A grade for seifinising and rouging of cast irons at oderate cutting speeds, ediu and eavy feed under unfavourae conditions. Suitae for acining of copper aoys, igt aoys, eat resistant aterias and pastics. P M K Sta / Stee Sta nierdzewna / Stainess stee eiwo / Cast iron N S H Stopy nie eazne, auiniu Nonferritic aoys, auiniu aoys Stopy aroodporne, stopy tytanu Heat resistant stee, titaniu aoys Materia y artowane Hard aterias HC gatunek pokrywany / coated grade (PVD, CVD) HW gatunek niepokrywany / uncoated grade B5

16 Gatunki do toczenia Grades for turning pokrywane CVD / coated CVD Pokrycie Coating ayer Oznaczenie Designation Zakres ISO ISO range Zastosowanie Appications B NTP15 (CVD) P01P30 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD, przeznaczony do oróki wykaƒczajàcej stai i staiwa przy du yc pr dkoêciac skrawania, odznaczajàcy si odpornoêcià na wysokà teperatur skrawania. A CVD coated sintered caride grade, designed for finising of stee and cast stee at ig cutting speed, deonstrating resistance to ig cutting teperature. NTP25 (CVD) P10P35 Uniwersany gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD, przeznaczony do wysoko wydajnej oróki Êredniodok adnej stai w niekorzystnyc warunkac, odznaczajàcy si du y ezpieczeƒstwe kraw dzi skrawajàcej. A universa CVD coated sintered caride grade, designed for ig perforance seifinising of stee in adverse conditions, deonstrating ig cutting edge safety. NTP35 (CVD) P20P45 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD, przeznaczony do oróki Êredniej i zgrunej stai i staiwa w trudnyc warunkac oróki. A CVD coated sintered caride grade, designed for seifinising and rouging of stee and cast stee in difficut acining conditions. TiN A 2 O 3 TiCN 5735 (MTCVD) P20P40 M20M40 K20K40 S20S30 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà MTCVD, przeznaczony do oróki zgrunej i Êredniodok adnej stai, stai nierdzewnej i stai aroodpornej ze Êrednii pr dkoêciai i wysokii posuwai. Dorze sprawdza si przy oróce ciàg ej i przerywanej. Gatunek o doskona ej odpornoêci na zu ycie i du ej odpornoêci na wykruszenia. An MTCVD coated sintered caride grade, designed for rouging and seifinising of stee, stainess stee and eatresistant stee. Mediu cutting speed and ig feed. Recoended for continuous and interrupted cuts. Exceent wear resistance and ig cipping resistance. NTM25 (CVD) M15M35 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD, zaecany jako pierwszy wyór do oróki Êredniodok adnej i zgrunej stai nierdzewnyc zarówno w warunkac pracy ciàg ej, jak i przerywanej, posiadajàcy wysokà odpornoêç na zienne ocià enie ciepne i ecaniczne. A CVD coated sintered caride grade, recoended as first coice for seifinising and rouging of stainess stee in constant and interittent acining, deonstrating ig resistance to canging tera and ecanica oads. TiN TiCN NTM35 (CVD) M20M40 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD o szczegónie wysokiej odpornoêci na zienne ocià enia ciepne i ecaniczne, przeznaczony do oróki zgrunej stai nierdzewnyc. A CVD coated sintered caride grade, wit extreey ig resistance to canging tera and ecanica oads, designed for rouging of stainess stee. NTK05 (CVD) K01K20 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD o wysokiej odpornoêci na zu ycie oraz wysokie teperatury skrawania, przeznaczony do oróki wykaƒczajàcej eiw, a szczegónie eiwa sferoidanego. A CVD coated sintered caride grade, wit ig resistance to wear and ig cutting teperatures, designed for finising of cast iron, in particuar speroida cast iron. TiN A 2 O 3 TiCN NTK25 (CVD) K10K30 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD, przeznaczony do oróki eiwa szarego w trudnyc warunkac skrawania, odznaczajàcy si odpornoêcià na wysokie teperatury skrawania. A CVD coated sintered caride grade, designed for acining of grey cast iron in extreay difficut cutting conditions, deonstrating resistance to ig cutting teperatures. P M K Sta / Stee Sta nierdzewna / Stainess stee eiwo / Cast iron N S H Stopy nie eazne, auiniu Nonferritic aoys, auiniu aoys Stopy aroodporne, stopy tytanu Heat resistant stee, titaniu aoys Materia y artowane Hard aterias HC gatunek pokrywany / coated grade (PVD, CVD) HW gatunek niepokrywany / uncoated grade B6

17 Gatunki do toczenia Grades for turning pokrywane PVD / coated PVD Pokrycie Coating ayer Oznaczenie Designation Zakres ISO ISO range Zastosowanie Appications TiAN TiN N325 (PVD) P20P35 M15M35 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà PVD, przeznaczony do wysokowydajnego toczenia stai i stai nierdzewnej w oszarze oróki Êredniodok adnej i dok adnej. Zaecany do oróki z du yi i Êrednii pr dkoêciai skrawania. A sintered caride grade, PVDcoated, designed for igyproductive turning of stee and stainess stee in seifinising and finising. Recoended for acining at ig and ediu cutting speeds. B N335 (PVD) P20P40 M20M40 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà PVD, przeznaczony do oróki z du yi i a yi pr dkoêciai skrawania stai i stai nierdzewnyc, odznaczajàcy si du à wytrzya oêcià kraw dzi skrawajàcej. A PVD coated sintered caride grade, designed for acining at ig and ow cutting speed, for stee and stainess stee, wit ig cutting edge resistance. TiN TiN (TiASi)N N435 (PVD) P30P55 M30M45 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà PVD o najwy szej ciàgiwoêci, przeznaczony do przecinania i nacinania rowków w ardzo trudnyc warunkac oróki, szczegónie ateria ów o w aêciwoêciac przywierajàcyc. A PVD coated sintered caride grade wit te igest ductiity, designed for parting and grooving in very difficut acining conditions, particuary suitae for sticking aterias. TiCN KX20 (PVD) S10S25 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà PVD, przeznaczony g ównie do oróki stopów aroodpornyc i stopów tytanu w zakresie oróki dok adnej. A PVD coated sintered caride grade designed ainy for acining of eat resistant aoys and titaniu aoys in te range of finising. P05P (PVD) M05M25 K10K25 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà PVD, przeznaczony do Êredniodok adnej oróki stai, stai nierdzewnej, stai aroodpornej, stopów auiniu i etai nie eaznyc, ze Êrednii i wysokii predkoêciai, w oroce ciàg ej i przerywanej, z wysokii posuwai. Zaecany przy rowkowaniu i przecinaniu. Gatunek o doskona ej odpornoêci na zu ycie, du ej odpornoêci na wykruszenia i a ej podatnoêci na powstawanie narostu na kraw dzi skrawajacej. TiN N10N25 S10S20 A PVDcoated sintered caride grade, designed for seifinising of stee, stainess stee, eatresistant stee, auinu & nonferrous aoys. Mediu to ig speed, continuous to interrupted cuts and ig feed. Recoended for grooving and parting. Exceent wear resistance, ig cipping and crater resistance. OR740 (PVD) P30P50 M20M40 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà PVD. Dzi ki wysokiej odpornoêci na zienne ocià enia tericzne nadaje si szczegónie do oróki stai w trudnyc warunkac. A PVD coated sintered caride grade. Owing to ig tera resistance it is particuary recoended for acining of stee in dificut conditions. P M K Sta / Stee Sta nierdzewna / Stainess stee eiwo / Cast iron N S H Stopy nie eazne, auiniu Nonferritic aoys, auiniu aoys Stopy aroodporne, stopy tytanu Heat resistant stee, titaniu aoys Materia y artowane Hard aterias HC gatunek pokrywany / coated grade (PVD, CVD) HW gatunek niepokrywany / uncoated grade B7

18 Taea ziorcza / Te suary tae gatunki do toczenia / grades for turning GRUPA ISO ISO GROUP ZAKRES RANGE CVD TOCZENIE / TURNING PVD HW B P NTP15 NTP25 NTP35 N335 S10S S20S SM25T S30S M NTM25 NTM35 N335 SM25T K NTK05 NTK25 N S KX20 P M K Sta / Stee Sta nierdzewna / Stainess stee eiwo / Cast iron N S H Stopy nie eazne, auiniu Nonferritic aoys, auiniu aoys Stopy aroodporne, stopy tytanu Heat resistant stee, titaniu aoys Materia y artowane Hard aterias HC gatunek pokrywany / coated grade (PVD, CVD) HW gatunek niepokrywany / uncoated grade B8

19 B ZAKRES RANGE H15X OR SY H10S H20S H15X OR SM25T H20S N NTP15 NTP35 SM25T N435 PRZECINANIE I ROWKOWANIE PARTING & GROOVING PVD CVD HW B9 5820

20 B B10

21 Gatunki do frezowania Grades for iing niepokrywane / uncoated Oznaczenie Designation Zakres ISO ISO range Zastosowanie Appications SM25T (HW) P15P40 M25M35 Gatunek przeznaczony do oróki stai, staiwa i stai nierdzewnyc wióre odpryskowy o du y przekroju i ziennej gruoêci. Odporny na z czeniowe ocià enia dynaiczne. Mo na go stosowaç przy du yc i Êrednic pr dkoêciac skrawania oraz du yc przekrojac war stwy skrawanej. A grade for acining of stee, cast stee and stainess stee wit a spinter cip of arge section and varying tickness. Resistant to dynaic fatigue oads. It can e used at ig to oderate cutting speeds and arge section of cut ayer. B H10S (HW) K10K20 N05N25 Gatunek przeznaczony do oróki dok adnej i Êredniodok adnej wszystkic gatunków e iw, stopów etai koorowyc oraz ateria ów nieetaicznyc dajàcyc krótki wiór. A grade for finising and seifinising of a kinds of cast irons, nonferrous aoys and nonetaic aterias giving a sort cip. H15X (HW) M15M25 K15K30 Gatunek przeznaczony do oróki wszystkic gatunków eiw. Mo na go równie stosowaç do zgrunego toczenia eiw, etai nie eaznyc, aroodpornyc stopów niku. A grade for acining of a kinds of cast irons. Aso it can e used for rouging of cast irons, nonferrous etas, eatresistant nicke aoys. H20S (HW) K15K25 Gatunek przeznaczony do oróki Êredniodok adnej i zgrunej eiw przy uiar ko wanyc pr dkoêciac skrawania i Êrednic oraz du yc posuwac w niekorzys t nyc i trudnyc warunkac oróki. Nadaje si do oróki stopów iedzi, stopów ekkic, ateria ów aroodpornyc, arowytrzya yc oraz tworzyw sztucznyc. A grade for seifinising and rouging of cast irons at oderate cutting speeds, ediu and eavy feed under unfavourae conditions. Suitae for acining of copper aoys, igt aoys, eat resistant aoys and pastics. P M K Sta / Stee Sta nierdzewna / Stainess stee eiwo / Cast iron N S H Stopy nie eazne, auiniu Nonferritic aoys, auiniu aoys Stopy aroodporne, stopy tytanu Heat resistant stee, titaniu aoys Materia y artowane Hard aterias HC gatunek pokrywany / coated grade (PVD, CVD) HW gatunek niepokrywany / uncoated grade B11

22 Gatunki do frezowania Grades for iing pokrywane CVD / coated CVD Pokrycie Coating ayer Oznaczenie Designation Zakres ISO ISO range Zastosowanie Appications B TiN TiCN NMP20 (CVD) P15P35 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD, przeznaczony do frezowania Êredniodok adnego i zgrunego stai z o iwie najwy szà wydajnoêcià oróki. A CVD coated sintered caride grade designed for seifinising and rouging of stee wit igest possie productivity. NMK20 (CVD) K10K30 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD, przeznaczony do frezowania Êredniodok adnego i zgrunego eiwa szarego g ównie w warunkac sucej oróki, ze Êrednii i du yi pr dkoêciai skrawania. A CVD coated sintered caride grade, designed for seifinising and rouging of grey cast iron, in particuar in dry acining, at ediu and ig cutting speed. A 2 O 3 TiCN NMK30 (CVD) K20K35 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD, przeznaczony do frezowania eiw w trudnyc warunkac z udzia e eusji c odzàcyc, z a yi i Êrednii pr dkoêciai skrawania. A CVD coated sintered caride grade, designed for iing of cast iron in difficut conditions wit cooing iquids, at ow and ediu cutting speed. TiN A 2 O 3 TiCN 5135 (CVD) P25P45 M20M40 S20S30 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà MTCVD, przeznaczony do oróki ciàg ej i przerywanej, zgrunej i Êredniodok adnej stai i stai nierdzewnej, stopów tytanu i stai aroodpornej o twardoêci do 300 HB. A MTCVD coated sintered caride designed for rouging and seifinising of stees and stainess stee for continuous and interruped cuts. It aso provides ig perforance for acining of titaniu aoys and eat resistant aoys wit 300 HB ardness. P M K Sta / Stee Sta nierdzewna / Stainess stee eiwo / Cast iron N S H Stopy nie eazne, auiniu Nonferritic aoys, auiniu aoys Stopy aroodporne, stopy tytanu Heat resistant stee, titaniu aoys Materia y artowane Hard aterias HC gatunek pokrywany / coated grade (PVD, CVD) HW gatunek niepokrywany / uncoated grade B12

TOCZENIE TURNING P YTKI WIELOOSTRZOWE I NARZ DZIA SK ADANE INDEXABLE INSERTS AND TOOLS SPIS TREÂCI CONTENTS

TOCZENIE TURNING P YTKI WIELOOSTRZOWE I NARZ DZIA SK ADANE INDEXABLE INSERTS AND TOOLS SPIS TREÂCI CONTENTS TOCZENIE TURNING P YTKI WIELOOSTRZOWE I NARZ DZIA SK ADANE INDEXABLE INSERTS AND TOOLS SPIS TREÂCI CONTENTS SPIS TREÂCI: Rozdzia : Strona 1 INDEKS: 5 1.1 Indeks p ytek wieloostrzowyc do toczenia, 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Cennik Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do toczenia i frezowania marki Baildonit

Cennik Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do toczenia i frezowania marki Baildonit Cennik 2011 Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do toczenia i frezowania marki Baildonit GDZIE KUPIå Sieç Dystrybucyjna: Sieç Dystrybutorów jest systematycznie rozbudowywana i weryfikowana. Dok

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta serwisu

Kompleksowa oferta serwisu Kopeksowa oferta serwisu Poska arka goanego idera w produkcji narzędzi skrawającyc Baidonit to arka naeżąca do AB Sandvik Coroant idera ranży narzędzi skrawającyc i systeów narzędziowyc Sandvik Poska Sp.

Bardziej szczegółowo

Cennik 2015 Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do obróbki skrawaniem

Cennik 2015 Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do obróbki skrawaniem Cennik 2015 Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do obróbki skrawaniem DET NORSKE VERITAS, BOX 6046, 171 06 SOLNA, SWEDEN. TEL: +46 8 587 940 00 FAX: +46 8 651 70 43 ACCREDITED UNIT: DNV CERTIFICATION

Bardziej szczegółowo

Gatunki do toczenia pokrywane CVD

Gatunki do toczenia pokrywane CVD W GLIKI SPIEKANE str. rozdzia : A 8 A A 12 A 14 Gatunki w glików spiekanych do toczenia Tabela zbiorcza gatunków do toczenia Gatunki w glików spiekanych do frezowania Tabela zbiorcza gatunków do frezowania

Bardziej szczegółowo

Cennik Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do toczenia i frezowania marki Baildonit

Cennik Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do toczenia i frezowania marki Baildonit Sanet Sp.J. Opata Hackiego 12, Gdynia 58 770 20 06 Slowackiego 83, Gdansk tel. 58 770 29 40 www.sanet-narzedzia.pl Cennik 2013 Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do toczenia i frezowania marki Baildonit

Bardziej szczegółowo

TRADYCJA I STABILNOŚĆ

TRADYCJA I STABILNOŚĆ TRADYCJA I STABILNOŚĆ BAILDONIT jest najstarszą i najbardziej stabiną arką na rynku poski (r.1936) związaną z obróbką skrawanie. Naszą specjaizacją są produkty wytwarzane z węgików spiekanyc: płytki wieoostrzowe

Bardziej szczegółowo

TRADYCJA I STABILNOŚĆ

TRADYCJA I STABILNOŚĆ TRADYCJA I STABILNOŚĆ BAILDONIT jest najstarszą i najbardziej stabilną marką na rynku polskim (r.1936) związaną z obróbką skrawaniem. Naszą specjalizacją są produkty wytwarzane z węglików spiekanych: płytki

Bardziej szczegółowo

Toczenie. Płytki skrawające i materiały skrawające. Oprawki do toczenia, rowkowania, przecinania i toczenia gwintów. Informacje techniczne

Toczenie. Płytki skrawające i materiały skrawające. Oprawki do toczenia, rowkowania, przecinania i toczenia gwintów. Informacje techniczne Toczenie Strona Inormacje 16 Płytki krawające i materiały krawające Oprawki do toczenia, rowkowania, przecinania i toczenia gwintów Schemat programu 20 Kod oznaczania płytek krawających do toczenia wg

Bardziej szczegółowo

W GLIKI SPIEKANE SINTERED CARBIDES

W GLIKI SPIEKANE SINTERED CARBIDES W GLII IEAE ITERED CARIDE str. / page: rozdzia / chapter: 2 5 8 11 14 Informacje ogólne General information Gatunki w glików spiekanych do toczenia Grades of sintered carbides for turning Tabela zbiorcza

Bardziej szczegółowo

Pierwszy wybór. płytek skrawających. Pełny asortyment w katalogu głównym i na stronie internetowej.

Pierwszy wybór. płytek skrawających. Pełny asortyment w katalogu głównym i na stronie internetowej. Pierwszy wybór płytek skrawających Pełny asortyment w katalogu głównym i na stronie internetowej. Kompleksowa oferta serwisu Polska marka globalnego lidera w produkcji narzędzi skrawających Baildonit to

Bardziej szczegółowo

GENERAL TURNING TOCZENIE OGÓLNE PARAMETERS OF MACHINE CUTTING TURNING INSERTS TURNING TOOLS PARTING AND GROOVING TECHNICAL INFO

GENERAL TURNING TOCZENIE OGÓLNE PARAMETERS OF MACHINE CUTTING TURNING INSERTS TURNING TOOLS PARTING AND GROOVING TECHNICAL INFO SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI PARAMETERS OF MACHINE CUTTING PARAMETRY SKRAWANIA Chip reakers for inserts Łamacze wióra dla pytek A-2 - A-28 A-2 - A-11 Grade description Opis gatunków A-12 - A-25 Grade selecting

Bardziej szczegółowo

nowoczesne technologie INFORMACJE TECHNICZNE PAFANA - PŁYTKI WIELOOSTRZOWE. DOBÓR GATUNKÓW I ŁAMACZY DO GRUP MATERIAŁOWYCH.

nowoczesne technologie INFORMACJE TECHNICZNE PAFANA - PŁYTKI WIELOOSTRZOWE. DOBÓR GATUNKÓW I ŁAMACZY DO GRUP MATERIAŁOWYCH. nowoczesne technologie INFORMACJE TECHNICZNE PAFANA - PŁYTKI WIELOOSTRZOWE. DOBÓR GATUNKÓW I ŁAMACZY DO GRUP MATERIAŁOWYCH. 2012 doradztwo i lojalność PŁYTKI TOKARSKIE NEGATYWNE OTWOROWE (CNMG, DNMG, SNMG,

Bardziej szczegółowo

GENERAL TURNING TOCZENIE OGÓLNE PARAMETERS OF MACHINE CUTTING TURNING INSERTS TURNING TOOLS TECHNICAL INFO SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI A-2 - A-29

GENERAL TURNING TOCZENIE OGÓLNE PARAMETERS OF MACHINE CUTTING TURNING INSERTS TURNING TOOLS TECHNICAL INFO SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI A-2 - A-29 SELECTION GUIDESPIS TREŚCI PARAMETERS OF MACHINE CUTTING PARAMETRY SKRAWANIA Chip reakers for inserts Łamacze wióra dla pytek A-2 - A-29 A-2 - A-11 Grade description Opis gatunków A-12 - A-26 Grade selecting

Bardziej szczegółowo

G.T.S. - system do rowkowania

G.T.S. - system do rowkowania Nr. 300-1-13-JD-PL G.T.S. - system Wysokie bezpieczeństwo procesu przy rowkowaniu GP 2120 GM 5130 new! Zalety systemu G.T.S. Unikatowy system zacisku W zapewnia wysoką stabilność podczas operacji toczenia

Bardziej szczegółowo

Wyprzedaż i promocje narzędzi firmy PRAMET

Wyprzedaż i promocje narzędzi firmy PRAMET Wyprzedaż i promocje narzędzi firmy PRAMET Biuro Handlowe KAMET s.c. ul. J. Dąbrowsiego 54a 34-120 Andrychów e-mail : bhkamet@bhkamet.pl www.bhkamet.pl Osoby kontaktowe : Dział Handlowy : Maria Karamańska

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI B194P Płytki z cermetalu z powłoką PVD do obróbki stali MP3025. Zapewniają doskonałą gładkość powierzchni po obróbce

AKTUALNOŚCI B194P Płytki z cermetalu z powłoką PVD do obróbki stali MP3025. Zapewniają doskonałą gładkość powierzchni po obróbce AKTUALNOŚCI Płytki z cermetalu z powłoką PVD do obróbki stali 3025 2014.01 B194P Zapewniają doskonałą gładkość powierzchni po obróbce Płytki z cermetalu z powłoką PVD do obróbki stali Płytki z cermetalu

Bardziej szczegółowo

Noże tokarskie przegląd

Noże tokarskie przegląd Noże tokarskie przegląd zewnętrzna Uchwyt zaciskowy 95 do płytek skrawających 7, dodatnie nr zam. typ płytki do cięcia strona 2969 5100 2969 5125 SCLCR/L CCMT/CCGT 09T3... 2/220 Uchwyt zaciskowy 95 do

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

NARODZINY NOWEJ GENERACJI

NARODZINY NOWEJ GENERACJI NARODZINY NOWEJ GENERACJI www.pramet.com NOWE GATUNKI DO TOCZENIA SERIA T8300 Z POWŁOKĄ PVD youtube.com/pramettv NOWY MATERIAŁ SKRAWAJĄCY SERIa T8300 WYSOKA WYDAJNOŚĆ PRZY ZACHOWANIU NIEZAWODNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE TECHNICZNE TECHNICAL INFORMATION

INFORMACJE TECHNICZNE TECHNICAL INFORMATION INFORMACJE TECHNICZNE TECHNICAL INFORMATION str. / page: rozdzia / chapter: 2 16 17 18 2 26 Zastosowanie narz dzi do toczenia Application of tools for turning Zastosowanie narz dzi do przecinania Application

Bardziej szczegółowo

Płytki wieloostrzowe do aluminium

Płytki wieloostrzowe do aluminium Nr. 226 /2011-PL POLSK A -AL -ALX Płytki wieoostrzowe do auminium Najnowsza generacja w toczeniu Specjane właściwości dwie geometrie da różnych zastosowań poerowana powierzchnia płytki niskie opory skrawania

Bardziej szczegółowo

TOCZENIE KATALOG I PORADNIK TECHNICZNY 2008

TOCZENIE KATALOG I PORADNIK TECHNICZNY 2008 ARGENTINA Seco Tools Argentina S.A. Tel: +54 11 48 92 00 60 Fax: +54 11 47 23 86 00. AUSTRALIA Seco Tools Australia Pty. Ltd. Tel: +61 2 96 76 22 79 (local tel: 1300 55 7326) Fax: +61 2 96 76 61 58 (local

Bardziej szczegółowo

-Special. Best of 2012 E118/2012-PL TOOLS. Bestseller w obróbce skrawaniem. Wszystkie narzędzia niklowane dla znaczącego zwiększenia ich trwałości

-Special. Best of 2012 E118/2012-PL TOOLS. Bestseller w obróbce skrawaniem. Wszystkie narzędzia niklowane dla znaczącego zwiększenia ich trwałości POLSK A -Special E118/2012-PL Best of 2012 Bestseller w obróbce skrawaniem Wszystkie narzędzia niklowane dla znaczącego zwiększenia ich trwałości MW 48-2012 www.jd-tools.pl Płytki do aluminium do toczenia

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA & WSPARCIE

ROZWIĄZANIA & WSPARCIE ROZWIĄZANIA & WSPARCIE Wybierając Seco otrzymujesz o wiele więcej, niż dostęp do szerokiego asortymentu rozwiązań oraz zespołu doświadczonych ekspertów. Współpraca z Seco to partnerstwo oparte na zaufaniu

Bardziej szczegółowo

SPECJALNA OFERTA NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE

SPECJALNA OFERTA NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE SPECJALNA OFERTA NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE PROMOCYJNE CENY NA NARZĘDZIA Lp. Nazwa Produktu Kod Produktu Producent Ilość katalogowa PROMO 1 POKRETLO DO GWINT. NR3 DORMER DOR-L111NO3 DORMER 1 794 382,90 2 WIERTLO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Toczenie. Frezowanie. Frezy. pełnowęglikowe Obróbka otworów. Systemy. narzędziowe

Spis treści. Toczenie. Frezowanie. Frezy. pełnowęglikowe Obróbka otworów. Systemy. narzędziowe Spis treści Toczenie Informacje techniczne... 2-5 Oprawki zewn., Jetstream Tooling, Seco-Capto... 6 Oprawki zewn., Jetstream Tooling... 7-10 Płytki... 11-33 Przecinanie - Informacje techniczne... 34 Przecinanie

Bardziej szczegółowo

UE6110 MC6025 UH6400 US735 HZ/HL/ HM/HX/ HV/HR TOOLS NEWS. Nowy system łamaczy wióra do obróbki ciężkiej

UE6110 MC6025 UH6400 US735 HZ/HL/ HM/HX/ HV/HR TOOLS NEWS. Nowy system łamaczy wióra do obróbki ciężkiej TOOLS NEWS B45P Nowy system łamaczy wióra do obróbki ciężkiej Przeznaczony specjalnie do obróbki cięzkiej stali nierdzewnych i stopowych. // HM/HX/ HV/HR Nowy system łamaczy wióra do obróbki ciężkiej //

Bardziej szczegółowo

P205 ONMX. New milling Head for inserts - ONMX 0806 C431 P205. Nowa głowica frezarska do płytek - ONMX 0806 C431 P205.

P205 ONMX. New milling Head for inserts - ONMX 0806 C431 P205. Nowa głowica frezarska do płytek - ONMX 0806 C431 P205. P205 ONMX 0806-C431 M660 New milling Head for inserts - ONMX 0806 C431 P205. Nowa głowica frezarska do płytek - ONMX 0806 C431 P205. Main Competitor Główna konkurencja ONMU 0806 style Typu ONMU 0806. I.

Bardziej szczegółowo

TOOLS. Najnowsza generacja w toczeniu. Specjalne właściwości. NeW NeW. Nr. 226 /2011-PL

TOOLS. Najnowsza generacja w toczeniu. Specjalne właściwości. NeW NeW. Nr. 226 /2011-PL Nr. 226 /2011-PL POLSKA Najnowsza generacja w toczeniu Specjalne właściwości dwie geometrie dla różnych zastosowań polerowana powierzchnia płytki niskie opory skrawania stabilne krawędzie tnące nowy gatunek

Bardziej szczegółowo

-Special. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 +

-Special. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 + P O L S K A -Special SP102-1/2014-PL/GB Frezy HDS HDS-Endmills Wysokowydajna alternatywa dla konwencjonalnych frezów HSS i frezów pełnowęglikowych. The powerful alternative compared with conventional H.S.S.-and

Bardziej szczegółowo

monolityczne frezy z węglika spiekanego Powlekanie - klasyfikacja i charakterystyka. Coating Classifying and Characteristic.

monolityczne frezy z węglika spiekanego Powlekanie - klasyfikacja i charakterystyka. Coating Classifying and Characteristic. monoityczne frezy z węgika spiekanego carbie en mis Powekanie - kasyfikacja i charakterystyka. Coating Cassifying an Characteristic. Pozycja / Item Typ powekania / Coating type Twarość (HV) Harness (HV)

Bardziej szczegółowo

Części zamienne Skontaktuj się z lokalnym oddziałem aby uzyskać ceny. Płytka Kołek Docisk Śruba Klucz do Klucz. Kod. Płytka Kołek Docisk. Cena/szt.

Części zamienne Skontaktuj się z lokalnym oddziałem aby uzyskać ceny. Płytka Kołek Docisk Śruba Klucz do Klucz. Kod. Płytka Kołek Docisk. Cena/szt. Grupa 106 noże tokarskie SKŁadane iso zewnętrzne Noże do toczenia zewnętrznego, górny docisk Kontynuacja MVJN R/L 93 kąt przyłożenia. 35 płytki rombowe ujemne. Rozmiar 16 = 1604 Vn_a Vn_G Oznaczenie Wymiary

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

M800 SEKT12T3. Stable face milling under high-load conditions. Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS

M800 SEKT12T3. Stable face milling under high-load conditions. Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS Stable face milling under high-load conditions SEKT12T3 Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN SEKT12T3 FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN

Bardziej szczegółowo

Cennik narzędzia 3232-19 298,42 4040-19 380,84 5050-25 584,35 ASORTYMENT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW 1 CSZN R 1822 E 12 129,86

Cennik narzędzia 3232-19 298,42 4040-19 380,84 5050-25 584,35 ASORTYMENT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW 1 CSZN R 1822 E 12 129,86 Cennik narzędzia noże tokarskie składane noże tokarskie składane Asortyment Wymiar Cena za 1 szt. Asortyment Wymiar Cena za 1 szt. 1 CTGP R/L 1212-11 153,69 9 S16R-CTFP R/L-11 201,02 1616-11 155,05 S20S-CTFP

Bardziej szczegółowo

NTT STAL NIERDZEWNA 1/2017 M INOX VA. EASY CUT PUMP SPRAY do wiercenia i cięcia. Frezy z powłoką ULTRA MS

NTT STAL NIERDZEWNA 1/2017 M INOX VA. EASY CUT PUMP SPRAY do wiercenia i cięcia. Frezy z powłoką ULTRA MS NTT NARZĘDZIA TECHNIKA TECHNOLOGIA STAL NIERDZEWNA Oferta ważna do 31 marca 2017 r. 1/2017 Frezowanie materiałów ze stali kwasoodpornej Gwintowanie otworów nieprzelotowych w stalach wysokostopowych i manganowych

Bardziej szczegółowo

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. ul. Dziewosłęby 14/1, 04-403 Warszawa Tel.: 22 673 55 48 - Fax: 22

Bardziej szczegółowo

Seria CA5. Nowy węglik powlekany CVD do stali

Seria CA5. Nowy węglik powlekany CVD do stali Seria CA5 Nowy węglik powlekany CVD do stali Nowe rodzaje węglików powlekanych CVD do obróbki stali : obróbka o dużej szybkości i wydajności : skrawanie ciągłe do lekkiego przerywanego : 1. wybór do zastosowań

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

-Special. -Endmills. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 +

-Special. -Endmills. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 + -Special SP102-1/2016-PL/GB HDS -Frezy -Endmills Wysokowydajna alternatywa dla konwencjonalnych frezów HSS i frezów pełnowęglikowych. The powerful alternative compared with conventional H.S.S.-and carbide

Bardziej szczegółowo

-Special. Savings Book MFD

-Special. Savings Book MFD -Special SP100/2017-PL/GB Książka korzyści 2017 Savings Book Bestseller w obróbce skrawaniem Bestsellers for Metal Cutting MFD Wszystkie narzędzia niklowane dla znaczącego zwiększenia ich trwałości All

Bardziej szczegółowo

2 Obróbka. Frezy 2/43. Przeglàd VHM - program frezowania. Materia y. skrawaniem

2 Obróbka. Frezy 2/43. Przeglàd VHM - program frezowania. Materia y. skrawaniem Przeglàd - program frezowania 2 oznaczenie frezy jedno- frezy frezy mini frezy palcowe ostrzowe miniaturowe iloêç z bów 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 norma norma norma norma zaklawa zaklawa zaklad. zaklawa typ

Bardziej szczegółowo

MODULAR TAPS SYSTEM MODUŁOWY SYSTEM GWINTOWNIKÓW

MODULAR TAPS SYSTEM MODUŁOWY SYSTEM GWINTOWNIKÓW MOUAR TAPS SYSTEM MOUŁOWY SYSTEM GWINTOWNIKÓW INSERTS PŁYTKI www.tizimplements.com tiz@tiz.pl MOUAR TAP-GS SYSTEM GWINTOWNIKI SKŁAANE SYSTEM GS Optimal Center Positioning esign Insert taper profile is

Bardziej szczegółowo

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Zajęcia nr: 4 Temat zajęć: Dokumentacja technologiczna (Karta KT oraz KIO) Materiał przygotowany z wykorzystaniem opracowań

Bardziej szczegółowo

Co nowego? Poznajcie Państwo nasze najnowsze produkty. CoroMill 316. CoroMill 345. CoroMill 170

Co nowego? Poznajcie Państwo nasze najnowsze produkty. CoroMill 316. CoroMill 345. CoroMill 170 CoroMill 316 Pierwsze narzędzie z wymienną węglikową częścią roboczą i gwintowanym złączu pomiędzy nią a trzonkiem. Dzięki swojej elastyczności i mnogości zastosowań najnowszy system wprowadza frezowanie

Bardziej szczegółowo

TMSD Frezy do gwintów w g bokich otworach. Rozwi zania w zakresie toczenia i frezowania gwintów. Metryczny

TMSD Frezy do gwintów w g bokich otworach. Rozwi zania w zakresie toczenia i frezowania gwintów. Metryczny TMS Frezy do gwintów w g bokich otworach Rozwi zania w zakresie toczenia i frezowania gwintów Metryczny TMS Frezy do gwintów w g bokich otworach Wielop ytkowe, wysokowydajne i ekonomiczne rozwi zanie w

Bardziej szczegółowo

ARIGOLD Paulina Kukla UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 92-94C/4, 81-388 GDYNIA TEL. 733-460-745; FAX. (12) 376-77-67; biuro@arigold.pl

ARIGOLD Paulina Kukla UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 92-94C/4, 81-388 GDYNIA TEL. 733-460-745; FAX. (12) 376-77-67; biuro@arigold.pl _ ARIGOLD Paulina Kukla UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 92-94C/4, 81-388 GDYNIA TEL. 733-460-745; FAX. (12) 376-77-67; biuro@arigold.pl Nr egzemplarza 1 TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

5 : mm. Główna krawędź skrawająca

5 : mm. Główna krawędź skrawająca Informacja techniczna System oznaczeń PB A M 5 R/L M Power Buster Kąt przyłożenia I/C Średnica narz. Kierunek Liczba ostrzy A : 5 Z : 0 Typ trzpienia M : Metryczny I : Calowy 5 : 5.75mm ØD : mm R : Prawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE TECHNICZNE

INFORMACJE TECHNICZNE INORMACJE TECHNICZNE str. rozdzia : 78 93 94 6 8 1 Zastosowanie narz dzi do toczenia Zastosowanie narz dzi do przecinania Zastosowanie narz dzi do frezowania Zastosowanie p ytek do frezowania w narz dziach

Bardziej szczegółowo

SOLID CARBIDE RODS PRĘTY WĘGLIKOWE

SOLID CARBIDE RODS PRĘTY WĘGLIKOWE SOLID CARBIDE RODS PRĘTY WĘGLIKOWE TSCR 66 TSCR606 TSCR40 TSCR44 TSCR47 TSCR38 TSCR39 TSCR 308 TSCR G20 SOLID CARBIDE RODS GRADES GATUNKI PRĘTÓW WĘGLIKOWYCH WC grain size Rozmiar ziarna węglika Hardness

Bardziej szczegółowo

CIĘŻKA OBRÓBKA MECHANICZNA

CIĘŻKA OBRÓBKA MECHANICZNA SPIS TREŚCI CIĘŻKA OBRÓBKA MECHANICZNA Ciężkie toczenie Wprowadzenie Płytki Oprawki Części zestawu mocującego CoroTurn RC Zalecane parametry skrawania Geometrie płytek do ciężkiego toczenia Przecinanie

Bardziej szczegółowo

VTT Koszalin. I Warstwy azotku tytanu, l. Charakterystyka ogólna

VTT Koszalin. I Warstwy azotku tytanu, l. Charakterystyka ogólna I Warstwy azotku tytanu, l. Charakterystyka ogólna 1.1. Dlaczego stosuje si cienkie warstwy TiN? Cienkie warstwy azotku tytanu (grubo : 0,5 µm µm) na o one na powierzchni narz dzi i cz ci maszyn zwi kszaj

Bardziej szczegółowo

ALX A20. Płytki wieloostrzowe TOOLS. Innowacja w obróbce aluminium TK Saphitec. Wszystko co potrzebne w toczeniu aluminium:

ALX A20. Płytki wieloostrzowe TOOLS. Innowacja w obróbce aluminium TK Saphitec. Wszystko co potrzebne w toczeniu aluminium: Nr. 304/2012-PL POLSK A Płytki wieloostrzowe ALX A20 Innowacja w obróbce aluminium ALX TK 5310 z powłoką Saphitec A20 Wszystko co potrzebne w toczeniu aluminium: Od lekkiej obróbki wykańczającej po ciężką

Bardziej szczegółowo

Systemy nośne do płytek skrawających

Systemy nośne do płytek skrawających Systemy nośne do płytek skrawających do toczenia, frezowania, przebijania, wiercenia i nacinania gwintów Nasz asortyment jest sukcesywnie rozwijany i uzupełniany o nowe produkty. Liczne frezy i oprawki

Bardziej szczegółowo

M670 SDXF. Increase productivity by increasing the feed rate. Zwiększ produktywność, zwiększając prędkość posuwu.

M670 SDXF. Increase productivity by increasing the feed rate. Zwiększ produktywność, zwiększając prędkość posuwu. SDXF Increase productivity by increasing the feed rate. Zwiększ produktywność, zwiększając prędkość posuwu. New Hi-Feed milling heads Nowe głowice frezarskie do wysokich prędkości posuwu M670 M670 Milling

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

M210 SNKX1205. Stable face milling under high-load conditions Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN

M210 SNKX1205. Stable face milling under high-load conditions Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN Stable face milling under high-load conditions Stabilna obróbka przy wysokich posuwach SNKX1205 FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN SNKX1205 FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

CoroThread 266 Toczenie gwintów zewnętrznych CoroThread 266 Toczenie gwintów wewnętrznych. CoroTurn SL do szybkiej wymiany ze złączem wielkości 32

CoroThread 266 Toczenie gwintów zewnętrznych CoroThread 266 Toczenie gwintów wewnętrznych. CoroTurn SL do szybkiej wymiany ze złączem wielkości 32 CoroTurn SL Content Zastosowania Wprowadzenie Produkty Przegląd Głowice wymienne Obróbka zewnętrzna Trzonki i wymienne głowice wytaczaków Obróbka wewnętrzna Trzonki i wymienne głowice wytaczaków Głowice

Bardziej szczegółowo

Księga znaku. Spis treści:

Księga znaku. Spis treści: Gminy Wadowice Górne Spis treści Księga znaku Spis treści: Wstęp - str. 3 Znak graficzny i logotyp - str. 4 Budowa znaku - str. 4 Budowa znaku c.d. - str. 5 Pole ochronne - str. 6 Minimalny wymiar - str.

Bardziej szczegółowo

Pozostałe procesy przeróbki plastycznej. Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124

Pozostałe procesy przeróbki plastycznej. Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 Pozostałe procesy przeróbki plastycznej Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 Tłoczenie Grupy operacji dzielimy na: dzielenie (cięcie)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

D.5 PŁYTKI. High-performance tools. Ready for action. Indexable inserts Wendeplatten

D.5 PŁYTKI. High-performance tools. Ready for action. Indexable inserts Wendeplatten High-performance too. Reay for action. D.5 PŁYTKI wieootrzowe Inexabe inert Wenepatten FREZOWANIE MILLING FRÄSEN Płytki wieootrzowe frezarkie Inexabe inert for miing Wenechneipatten zum Fräen N = iczba

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

Need to close a gate? We have the solution!

Need to close a gate? We have the solution! Need to close a gate? We have the solution! 35 35 87 SAMSON-2 Uniwersalny samozamykacz do furtek CLOSING FORCE FINAL SNAP CLOSING SPEED SAMSON-2 Kolejna generacja samozamykacza. Jeszcze prostszy montaż

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

JakoÊç stali szybkotnàcej Narz dzia KOMET produkowane sà z HSS Co5 (5 % kobaltu, 12 % wolframu) oraz HSS Co10 (10 % Kobaltu, 11 % wolframu).

JakoÊç stali szybkotnàcej Narz dzia KOMET produkowane sà z HSS Co5 (5 % kobaltu, 12 % wolframu) oraz HSS Co10 (10 % Kobaltu, 11 % wolframu). Narz dzia tokarskie Obróbka wewn trzna i zewn trzna KOMET rozwinà szeroki asortyment narz dzi do obróbki wewn trznej i zewn trznej. Ten katalog uwzgl dnia narz dzia standartowe. Ponadto istnieje mo liwoêç

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

P01 P10 P20 P30 P40 P50 M10 M20 M30 M40 K01 K10 K20 K30 N10 N20 N30 S01 S10 S20 S30 H01 H10 H20 PC8110 PC6510 PC5300 NC5330 H01.

P01 P10 P20 P30 P40 P50 M10 M20 M30 M40 K01 K10 K20 K30 N10 N20 N30 S01 S10 S20 S30 H01 H10 H20 PC8110 PC6510 PC5300 NC5330 H01. A Najlepszy sposób wyboru gatunków frezarskich ORLOY ateriał Węgliki powlekane Cermatal CBN / CD Węgliki niepowlekane nierdzewna N. kolorowe S Żaroodporne H Hartowane 01 10 20 30 40 50 10 20 30 40 01 10

Bardziej szczegółowo

Wydanie 2012 superline Lista nr 06, aktualna od

Wydanie 2012 superline Lista nr 06, aktualna od Wydanie 2012 superine sssuper uperli Lista nr 06, aktuana od 16.01.2012 NARZĘDZIA HIGHTECH + SUPER CENA superine to wybór najwyższej kasy narzędzi (hightech) do wykonywania następujących operacji: wiercenia

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

BADANIA ZUŻYCIAPŁYTEK SKRAWAJĄCYCH Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH W GATUNKU GC4325 Z POWŁOKĄ INVEIO i GC4215

BADANIA ZUŻYCIAPŁYTEK SKRAWAJĄCYCH Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH W GATUNKU GC4325 Z POWŁOKĄ INVEIO i GC4215 BADANIA ZUŻYCIAPŁYTEK SKRAWAJĄCYCH Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH W GATUNKU GC4325 Z POWŁOKĄ INVEIO i GC4215 Wojciech STACHURSKI 1, StanisławMIDERA 1 1. WSTĘP Jednym z najważniejszych wyzwań stawianych firmom narzędziowym,

Bardziej szczegółowo

MILLING / FREZOWANIE MILLING INSERTS PŁYTKI DO FREZOWANIA. Selection guide spis treści 144-145 146-148 149-152

MILLING / FREZOWANIE MILLING INSERTS PŁYTKI DO FREZOWANIA. Selection guide spis treści 144-145 146-148 149-152 MILLING INSERTS PŁYTKI DO FREZOWANIA Selection guide spis treści ISO Milling I Designation Oznaczenie płytek do frezowania według ISO Grade selecting recomendations Rekomendacje odnośnie doboru gatunku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa oraz montaż mebli III Numer ogłoszenia: 366302-2012; data zamieszczenia: 26.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa oraz montaż mebli III Numer ogłoszenia: 366302-2012; data zamieszczenia: 26.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa oraz montaż mebli III Numer ogłoszenia: 366302-2012; data

Bardziej szczegółowo

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 Strona 1 z 5 Świat pomiaru przepływu Miernik zużycia Muti-Fow-Midi (MFM 1.0) Numer produktu 503594 Muti-Fow-Midi MFM 1.0 jest eektronicznym

Bardziej szczegółowo

Rewolucja w toczeniu gwintów. 6 Ostrzy Skrawaj cych. Rozwi zania w zakresie toczenia i frezowania gwintów METRYCZNY.

Rewolucja w toczeniu gwintów. 6 Ostrzy Skrawaj cych. Rozwi zania w zakresie toczenia i frezowania gwintów METRYCZNY. Rewolucja w toczeniu gwintów Ostrzy Skrawaj cyc Ocrona patentowa Rozwi zania w zakresie toczenia i frezowania gwintów METRYCZNY Ocrona patentowa Rewolucyjny system Ostrzy Skrawaj cyc 1 Po odwróceniu 1

Bardziej szczegółowo

TANK-POWER END MILLS FREZY TANK-POWER

TANK-POWER END MILLS FREZY TANK-POWER TANK-POWER END MILLS FREZY TANK-POWER The Next Generation of Powdered Metal End Mills Tougher Than Carbide Premium PM HSS Higher Edge Strength Higher Feed Rates TANK-POWER END MILLS FREZY TANK-POWER TANK-POWER

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Kąt odsadzenia krawędzi skrawającej. Kąt krawędzi skrawania. powierzchni przyłożenia. n : obroty na minutę (min -1 ) π : Liczba Pi (3.

Kąt odsadzenia krawędzi skrawającej. Kąt krawędzi skrawania. powierzchni przyłożenia. n : obroty na minutę (min -1 ) π : Liczba Pi (3. L Kształt i terminologia związana z płytkami Kąt odsadzenia krawędzi Boczny kąt Kąt natarcia boczny Wysokość krawędzi Promień wierzchołka Kąt natarcia Kąt krawędzi Kąt bocznej krawędzi Długość całkowita

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE

Forum Społeczne CASE Forum Społeczne CASE Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) w Polsce. Próba postawienia pytań. Mateusz Walewski, CASE, 14 marca 2003 roku. LICZBOWE CELE HORYZONTALNE ESZ 2005 2010 Ogólna stopa 67% 70%

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRODUKCYJNY OPRAWEK WYTACZARSKICH - OBJAŚNIENIA

PROGRAM PRODUKCYJNY OPRAWEK WYTACZARSKICH - OBJAŚNIENIA PROGRAM PRODUKCYJNY OPRAWEK WYTACZARSKICH - OBJAŚNIENIA asposób organizacji strony w tym rozdziale zorganizacja według serii wyrobów. (Patrz spis treści na następnej stronie.) TYP OPRAWKI WYTACZARSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 13 Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych W 880.13 2/24 SPIS TREŚCI 13.1

Bardziej szczegółowo

Schemat obróbki nożami tokarskimi. Oznaczenia noży tokarskich wg ISO, PN, DIN, F, Gost. ISO 2 NNZc-d 4972 302 2102. Nóż wygięty ISO 243 ISO 514.

Schemat obróbki nożami tokarskimi. Oznaczenia noży tokarskich wg ISO, PN, DIN, F, Gost. ISO 2 NNZc-d 4972 302 2102. Nóż wygięty ISO 243 ISO 514. Schemat obróbki nożami tokarskimi Oznaczenia noży tokarskich wg ISO, PN, DIN, F, Gost ISO 243 Nóż ISO 514 PN / M-58352 DIN F GOST (PN / M-58355) ISO 1 NNZa-b 4971 301 2100 Nóż prosty ISO 2 NNZc-d 4972

Bardziej szczegółowo

Obróbka powierzchni materia ów in ynierskich

Obróbka powierzchni materia ów in ynierskich Obróbka powierzchni materia ów in ynierskich Plansza. Struktura badana w mikroskopie wietlnym ) warstwy wierzchniej stali MnCr naw glonej w 0 C przez h, pow. 0x; ) warstwy azotków -Fe - N i -Fe N na stali

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino O wietlenie punktowe 57915/31/16 Giving light a new experience Wewn trz eleganckich i delikatnych tarczy wykonanych z najwy szej jako ci aluminium znajduj si mniejsze okr gi diod LED. Te

Bardziej szczegółowo

Zestawy startowe narzędzi. do nowych obrabiarek

Zestawy startowe narzędzi. do nowych obrabiarek Zestawy startowe narzędzi do nowych obrabiarek Zadbaj o narzędzia do swojej obrabiarki! Nowa obrabiarka to poważna inwestycja, której szybki zwrot jest zawsze mile widziany. Aby ułatwić rozruch nowej obrabiarki,

Bardziej szczegółowo

A 03. Najlepszy sposób doboru gatunków tokarskich KORLOY. System doboru. Zakres stosowania gatunków do toczenia

A 03. Najlepszy sposób doboru gatunków tokarskich KORLOY. System doboru. Zakres stosowania gatunków do toczenia Najlepszy sposób doboru gatunków tokarskich ORLOY System doboru ateriał Węgliki pokrywane nierdzewna Żeliwo N. kolorowe S Żaroodporne H Hartowane 01 10 20 30 40 50 10 20 30 40 01 10 20 30 N10 N20 N30 S01

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 148/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2015r. obowiązuje od dnia 01.01.2016r. Tabela oprocentowania kredytów w Banku

Bardziej szczegółowo

1% - 2015 r. ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRS: 0000116212. 1% podatku na rzecz Związku OSP RP

1% - 2015 r. ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRS: 0000116212. 1% podatku na rzecz Związku OSP RP 1% - 2015 r ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRS: 0000116212 1% podatku na rzecz Związku OSP RP 1 / 5 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jak

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

TizTools.

TizTools. TizTools 2015 info@tiztools.com ELECTION GUIDE PI TREŚCI GENERAL TURNING TOCZENIE OGÓLNE PARAETER OF ACHINE CUTTING PARAETRY KRAWANIA Cip breakers Łamacze wiórów A-2 - A-28 A-2 - A-11 Grade description

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo