Indeks / Index Indeks p ytek i narz dzi do toczenia Index of inserts and tools for turning

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Indeks / Index Indeks p ytek i narz dzi do toczenia Index of inserts and tools for turning"

Transkrypt

1

2

3 Indeks / Index Indeks p ytek i narz dzi do toczenia Index of inserts and toos for turning A P ytki do toczenia: Inserts for turning: Strona/Page CCGT C16 CCMT C13 CNMA C5 CNMG C45 CNMM C5 DCGT C16 DCMT C13 DNMG C6 ECMT C13 KNUX C19 LNUX C20 RCMT C14 RCMX C14 RNMG C6 SCGT C16 SCMT C14 SNGN C17 SNMA C78 SNMG C78 SNMM C78 SNUN C17 SPGN C17 SPMR C19 SPUN C17 TCGT C16 TCMT C15 TNGN C18 TNMA C910 TNMG C1010 TNMM C910 TNMR C20 TNMX C21 TNUN C18 TPGN C18 TPMR C19 TPUN C18 VBMT C15 VBMW C15 VCGT C16 VNMG C11 WCMT C15 WNMA C12 WNMG C12 XNMX C21 P ytki podporowe i aacze wióra: Sis and cipreakers: Strona/Page C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C26 PK.. C29 PT.. C28 PTF C21 R C21 P ytki do przecinania i rowkowania: Inserts for parting and grooving: Narz dzia do toczenia zewn trzne: Toos for turning externa: Strona/Page MSSNR/L D 4 MTENN D 4 MTGNR/L D 4 MTJNR/L D 4 MWLNR/L D 5 N D 9 PCBNR/L D 6 PCLNR/L D 6 PDJNR/L D 6 PRGCR/L D 9 PRGNR/L D 9 PSBNR/L D 7 PSDNN D 7 PSKNR/L D 7 PSSNR/L D 7 PTDNR/L D 8 PTFNR/L D 8 PTGNR/L D 8 PTTNR/L D 8 R/L D 6 SCLCR/L D 10 SDJCR/L D 10 SRDCN D 11 SRDCR/L D 11 SRSCR/L D 11 SSBCR/L D 12 SSDCN D 12 SSDCR/L D 12 SSKCR/L D 12 STDCR/L D 13 STFCR/L D 13 STFCR/L..A D 13 STGCR/L D 14 STJCR D 14 STTCR/L D 14 SVHBR/L D 15 SVJBR/L D 15 SVVBN D 15 Narz dzia do toczenia wewn trzne: Toos for turning interna: Narz dzie do przecinania i rowkowanie: Toos for parting and grooving: C92LC C92LD C92RC C92RD P61.SFR/L P61.SGR/L P92.CGR/L P92.CXCBR/L P922CXCLC P922CXCRC P922CXCLD P922CXCRD P9290CXCLD P9290CXCRD P92SCXCBR/L SBN XLCFN Strona/Page A..MWLNR/L D 16 A..SCLCR/L D 19 A..SDUCR/L D 20 A..SSKCR/L D 20 A..STFCR/L D 21 A..SVQBR/L D 21 A..SVUBR/L D 21 S..CKUNR/L D 19 S..MVUNR/L D 16 S..PCLNR/L D 17 S..PDUNR/L D 17 S..PSKNR/L D 18 S..PTFNR/L D 18 S..SCLCR/L D 19 Strona/Page D26 D27 D26 D27 D23 D23 D25 D24 D26 D26 D27 D27 D27 D27 D24 D22 D22 Strona/Page LFMX C22 X61 C23 X92 C2425 A2

4 TRADYCJA I STABILNOŚĆ BAILDONIT jest najstarszą i najardziej stainą arką na rynku poski (r.1936) związaną z oróką skrawanie. Naszą specjaizacją są produkty wytwarzane z węgików spiekanyc: płytki wieoostrzowe oraz narzędzia do oróki skrawanie. MIĘDZYNARODOWE DOŚWIADCZENIE I ROZWÓJ Od 1998 roku naeżyy do szwedzkiego koncernu Sandvik AB, który od pół wieku utrzyuje pozycję światowego idera w świecie oróki skrawanie. Sandvik AB to doświadczenie oraz dynaiczny rozwój a ścisła współpraca wewnątrz koncernu pozwaa na systeatyczne unowocześnianie i dostosowywanie naszej oferty do potrze naszyc kientów. Wyroy BAILDONIT produkowane są w zgodzie ze standardai Zintegrowanego Systeu Jakości i Zarządzania Środowiskowego ISO 9001 i ISO NASZ CEL Naszy główny cee jest sprzedaż produktów i usług w taki sposó, ay kienci posługujący się płytkai i narzędziai skrawającyi Baidonit w oróce etai ogi podnosić swoją produktywność a współpraca z nai yła prosta i skuteczna. TRADITION AND BRAND AWARENESS BAILDONIT is te odest (1936) and te estestaised rand in te Pois arket in te eta working fied. Our copany speciaises in sintered caride products: indexae inserts and toooders. INTERNATIONAL EXPERIENCE AND DEVELOPMENT Since 1998 te copany as eonged to a Swedis group of Sandvik AB, wic as een a goa arket eader in eta working for years. Sandvik AB stands for experience and a dynaic deveopent, and cose cooperation inside te group aows us to odernise and taior our offer to our custoers needs on a reguar asis. BAILDONIT products copy wit te standards of te Integrated Quaity and Environenta Manageent Syste of ISO 9001 and ISO OUR OBJECTIVE Our key ojective is to se products and services in suc a way as to enae custoers using our inserts and toos to iprove productivity and ensure sipe and effective cooperation wit our copany.

5 SPIS TREÂCI: CONTENTS: str. / page: A A2 A3 B B2 B5 B8 B11 B14 C C2 C4 C22 C23 C24 C26 D D2 D3 D4 rozdzia / capter: INDEKS / INDEX: Indeks p ytek i narz dzi do toczenia Index of inserts and toos for turning Indeks p ytek i narz dzi do frezowania Index of inserts and toos for iing W GLIKI SPIEKANE / SINTERED CARBIDES: Inforacje ogóne Genera inforation Gatunki w gików spiekanyc do toczenia Grades of sintered carides for turning Taea ziorcza gatunków do toczenia Te suary tae of grades for turning Gatunki w gików spiekanyc do frezowania Grades of sintered carides for iing Taea ziorcza gatunków do frezowania Te suary tae of grades for iing P YTKI DO TOCZENIA / INSERTS FOR TURNING: Oznaczenie p ytek do toczenia Designation of inserts for turning P ytki do toczenia Inserts for turning P ytki do przecinania Inserts for parting P ytki do rowkowania X61.. Inserts for grooving X61.. P ytki do rowkowania z roztaczanie X92.. Inserts for grooving and recessing X92.. P ytki podporowe i aacze wióra Sis and cipreakers NARZ DZIA DO TOCZENIA / TOOLS FOR TURNING: Przecinaki istwowe XLCFN.. Parting ades XLCFN.. No e do rowkowania P61.. Toooders for grooving P61.. No e do rowkowania z roztaczanie P92.. Toooders for grooving and recessing P92..

6 SPIS TREÂCI: CONTENTS: str. / page: E rozdzia / capter: P YTKI DO FREZOWANIA / INSERTS FOR MILLING: E2 Oznaczenie p ytek do frezowania Designation of inserts for iing E4 P ytki do frezowania Inserts for iing E10 P ytki do frezowania narz dzia QUADRI i ECO 45 Inserts for iing QUADRI and ECO 45 toos E12 P ytki do frezów tarczowyc Inserts for sitting cutters E13 P ytki do wiercenia Inserts for driing E14 P ytki podporowe Sis F NARZ DZIA DO FREZOWANIA / TOOLS FOR MILLING: F2 G owice frezowe ECO 45 ECO 45 iing cutters F3 Frezy trzpieniowe ECO 45 ECO 45 sank cutters F4 Frezy tarczowe NFTs.. NFTs.. sitting cutters G INFORMACJE TECHNICZNE / TECHNICAL INFORMATION: G2 Zastosowanie narz dzi do toczenia Appication of toos for turning G16 Zastosowanie narz dzi do przecinania Appication of toos for parting G17 Zastosowanie narz dzi do rowkowania P61.. Appication of toos for grooving P61.. G18 Zastosowanie narz dzi do rowkowania z roztaczanie P92.. Appication of toos for grooving and recessing P92.. G20 Zastosowanie narz dzi do frezowania Appication of toos for iing G26 Zastosowanie p ytek do frezowania w narz dziac innyc producentów Appication of inserts for iing in oter producers toos G32 Zastosowanie narz dzi QUADRI i ECO 45 Appication of QUADRI and ECO 45 toos G46 Zastosowanie narz dzi SR.. do frezowania for i atryc Appication of SR.. a nose iing cutters G52 Zastosowanie frezów tarczowyc NFTs.. Appication of NFTs.. sitting cutters G54 Zestawienie ateria ów oraianyc Materias coparison G56 Rodzaje zu ycia ostrza Toot wear

7

8 INDEKS INDEX A str. / page: rozdzia / capter: A2 A3 Indeks p ytek i narz dzi do toczenia Index of inserts and toos for turning Indeks p ytek i narz dzi do frezowania Index of inserts and toos for iing A1

9 Indeks / Index Indeks p ytek i narz dzi do frezowania Index of inserts and toos for iing P ytki do frezowania: Inserts for iing: P ytki podporowe: Sis: Narz dzia do frezowania: Toos for iing: A Strona/Page ADMT E8 ADMW E8 APFT E8 APKW E8 CCMX E8 LFMX E12 LPKN E5 ODKT E10 ODMT E10 RDGT E10 RDMT E10 RPHT E8 SDKT E11 SDMT E11 SEAN E4 SEGN E4 SEHX E9 SEKN E4 SEKR E4 SNHN E4 SNKN E4 SPAN E5 SPKN E5 SPKR E5 SPMT E9 SPMW E9 SPMX E9 TCMT E9 TEGN E7 TPAN E6 TPKN E67 TPKR E6 WCMX E13 Strona/Page E E E15 GQ.. GQ..CM.. NFTs.. Strona/Page F2 F3 F4 A3

10 A A4

11 W GLIKI SPIEKANE SINTERED CARBIDES B str. / page: rozdzia / capter: B2 B5 B8 B11 B14 Inforacje ogóne Genera inforation Gatunki w gików spiekanyc do toczenia Grades of sintered carides for turning Taea ziorcza gatunków do toczenia Te suary tae of grades for turning Gatunki w gików spiekanyc do frezowania Grades of sintered carides for iing Taea ziorcza gatunków do frezowania Te suary tae of grades for iing B1

12 Inforacje ogóne B W giki spiekane Baidonit produkowane sà w szeroki zakresie gatunków przeznaczonyc do ró nyc zastosowaƒ w oróce skrawanie. Poszczegóne gatunki ró nià si poi dzy soà sk ade ceiczny, w aêciwoêciai fizykoceicznyi i u ytkowyi. P ytki wieoostrzowe z w gików spiekanyc wytwarzane sà wed ug tecnoogii etaurgii proszków, z ró nyc w gików etai jak: w gik wofrau (WC), w gik tytanu (TiC), w gik tantau (TaC), w gik niou (NC) oraz fazy wià àcej stanowiàcej osnow da twardyc ziaren w gików, którà najcz Êciej jest koat (Co). W aêciwoêci w gików spiekanyc zae à przede wszystki od sk adu ceicznego i fazowego, kszta tu i wiekoêci ziaren w gików oraz ic udzia u oj toêciowego w strukturze. Ka dy gatunek posiada oznaczenie firowe i jest ponadto zakasyfikowany do odpowiedniej grupy u kiku grup zastosowaƒ wed ug i dzynarodowej nory ISO 513. Nora ISO (Internationa Standard Organization) kasyfikuje gatunki w gików spiekanyc w zae noêci od rodzaju oraianego ateria u w trzec g ównyc grupac zastosowania (sta, sta nierdzewna, eiwo), oznaczonyc iterai: P, M, K i odpowiednio koorai: nieieski, ó ty i czerwony oraz trzec dodatkowyc grupac zastosowania (stopy nie eazne, stopy aroodporne i tytanu oraz ateria y artowane), oznaczonyc iterai: N, S, H i odpowiednio koorai: zieony, poaraƒczowy i szary. W or ie grupy zastosowania, zae nie od warunków oróki rozró nia si kika podgrup oznaczonyc iterai g ównej grupy i cyfrai. Wy sza cyfra inforuje o wi kszej ciàgiwoêci gatunku w gika spiekanego ecz ni szej odpornoêci na Êcieranie.Jedny z najwa niejszyc etapów rozwoju narz dzi skrawajàcyc y o wprowadzenie w gików spiekanyc pokrywanyc cienkii, twardyi warstwai pokryç tytanowyc. Najpopuarniejszyi warstwai sà pokrycia z w gika tytanu (TiC), azotku tytanu (TiN), tenku ginu (A 2 O 3 ) oraz w gikoazotku tytanu (TiCN). W gik tytanu i tenek ginu to jedne z najtwardszyc ateria ów o wysokiej odpornoêci na zu ycie starcie na powierzcni przy o enia. Azotek tytanu nie wykazuje tak wysokiej twardoêci, ecz odznacza si za to wy szà odpornoêcià na tworzenie krateru na powierzcni natarcia, wykazujàc ni szy wspó czynnik tarcia oraz posiada atrakcyjny z ocisty koor. Zró nicowane ecanizy zu ycia poszczegónyc warstw doprowadzi y do produkcji p ytek pokrywanyc wieowarstwowo etodà CVD ceicznego wydzieania warstw pokrywajàcyc z fazy gazowej w wysokic teperaturac. Uzupe nienie oferty sà p ytki pokrywane etodà PVD fizycznego wydzieania warstw pokrywajàcyc z fazy gazowej w niskic teperaturac. Przeznaczone sà przede wszystki do oróki frezowanie, toczenia gwintu, rowkowania oraz toczenia trudnooraianyc ateria ów. Powy sze zaety p ytek pokrywanyc decydujà, e w wi kszoêci przypadków oróki skrawanie (zarówno toczenie jak i frezowanie), w giki spiekane pokrywane zaecane sà jako gatunki pierwszego wyoru. B2

13 Genera inforation Baidonit sintered caride grades are produced in a wide range of grades designed for various acining appications. Individua grades differ in teir ceica coposition, pysica, ceica and operationa properties. Sintered caride indexae inserts are anufactured according to powder etaurgy tecnoogy of various eta carides suc as: tungsten caride (WC), titaniu caride (TiC), tantau caride (TaC), nioiu caride (NC) and a inding pase wic constitutes atrix for ard caride grains ost frequenty coat (Co). Sintered caride properties depend ainy on ceica and pase coposition, te sape and size of caride grains and teir voue participation in te structure. Every grade ears a corporate designation and is additionay cassified into an appropriate appication group or severa appication groups according to an internationa standard of ISO 513. Te Internationa Standard Organisation (ISO) standard cassifies sintered caride grades depending on type of workpiece ateria in tree ain appication groups (stee, stainess stee, cast iron), earing P, M, K etters and ue, yeow and red coours respectivey. Depending on acining conditions, witin an appication group tere are severa sugroups designated y te ain group etters and digits. A iger digit infors aout iger ductiity of a sintered caride grade, ut ower arasive wear. One of te ost iportant stages in cutting toos deveopent was ipeentation of sintered carides coated wit tin, ard ayers of titaniu coatings. Te ost popuar coating ayers are ade of titaniu caride (TiC), titaniu nitride (TiN), auiniu oxide (A 2 O 3 ) and titaniu caronitride (TiCN). Titaniu caride and auiniu oxide eong to te ardest aterias wit ig wear resistance fank wear. Titaniu nitride does not sow suc ardness ut it is caracterised y iger resistance to crater wear, wit a ower friction factor and as an attractive goden coour. Varied wear ecaniss of individua ayers ed to production of inserts wit utiayer coating ade y a CVD etod ceica vapour deposition at ig teperatures. A suppeent to an offer are inserts coated y a PVD etod pysica vapour deposition at ow teperatures. Tey are predoinanty designed for iing, treading, grooving and eavy duty turning. Te aoveentioned advantages offered y coated inserts ake sintered carides te first coice in ost acining appications (ot in turning and iing). B B3

14 Inforacje ogóne Genera inforation B G ówne korzyêci p ynàce ze stosowania pokrywanyc p ytek wieoostrzowyc to: znacznie zwi kszona trwa oêç, kikakrotnie w porównaniu z p ytkai niepokrywanyi, przy niezienionyc paraetrac skrawania, o iwoêç zwi kszenia wydajnoêci oróki przez zastosowanie wi kszyc pr dkoêci skrawania, przy ty say okresie trwa oêci ostrza, zniejszenie tarcia, a w konsekwencji teperatury ostrza i si skrawania prowadzàce do oni enia pooru ocy oraiarki, zniejszenie zapasów agazynowyc. Przewa ajàca icza p ytek pokrywanyc stosowana jest do operacji toczenia cocia w zakresie frezowania p ytki pokrywane stajà si coraz powszecniejsze dzi ki tecnoogiczneu dopracowaniu w asnoêci pokryç do warunków oróki dynaicznej. W niektóryc przypadkac prawid owe stosowanie p ytek pokrywanyc wyaga przeprowadzenia pró testowyc, pozwaajàcyc na doór odpowiedniego gatunku jak i paraetrów oróki. TiAN TiN Mikrostruktura gatunku N325 (pokrycie PVD) Microstructure of grade N325 (PVD coating) TiN TiASiN Mikrostruktura gatunku N335 (pokrycie PVD) Microstructure of grade N335 (PVD coating) TiN ATiN TiASiN TiN TiC Ti (C,N) A 2 O 3 TiN Ti (C,N) Mikrostruktura gatunku N210 (pokrycie PVD) Microstructure of grade N210 (PVD coating) Te ain enefits resuting fro appication of coated indexae inserts are: proonged too ife, severa ties onger tan in case of uncoated inserts wit te sae cutting paraeters, a possiiity to increase productivity y using iger cutting speed wit te sae cutting edge ife, ower friction, and consequenty ower edge teperature and cutting forces eading to ower power consuption. reduction in stocks. Majority of coated inserts are used for turning, atoug coated inserts ecoe increasingy popuar in iing, owing to tecnoogica adjustent of coating properties to dynaic acining conditions. In soe cases correct appication of coated inserts requires testing to seect appropriate grade and acining paraeters. TiN A 2O 3 TiCN TiC Mikrostruktura gatunku NTP25 (pokrycie CVD) Microstructure of grade NTP25 (CVD coating) TiN TiCN Mikrostruktura gatunku NMP20 (pokrycie CVD) Microstructure of grade NMP20 (CVD coating) B4

15 Gatunki do toczenia Grades for turning niepokrywane / uncoated Oznaczenie Designation Zakres ISO ISO range Zastosowanie Appications S10S (HW) P10P20 Gatunek przeznaczony do oróki dok adnej i Êredniodok adnej stai, staiwa oraz staiwa niskostopowego przy du yc pr dkoêciac skrawania i a yc posuwac. A grade for finising and seifinising of stee, cast stee and owaoy cast stee at ig cutting speeds and ow feeds. B S20S (HW) P15P25 Gatunek przeznaczony do oróki dok adnej i Êredniodok adnej stai i staiwa, przy odpowiednio du yc pr dkoêciac skrawania i uiarkowanyc posuwac. A grade for finising and seifinising of stee and cast stee at ig cutting speeds and oderate feeds. SY3 (HW) P15P35 Gatunek o wysokiej odpornoêci na wstrzàsy ciepne, ardzo wysokiej odpornoêci na zu ycie i dorej wytrzya oêci. Zaecany jako gatunek uniwersany do toczenia rowków. A grade igt resistance to tera socks. Very igt resistance ang good tougness. Universa grade, recoended for parting. SM25T (HW) P15P40 M25M35 Gatunek przeznaczony do oróki stai, staiwa i stai nierdzewnyc wióre odpryskowy o du y przekroju i ziennej gruoêci. Odporny na z czeniowe ocià enia dynaiczne. Mo na go stosowaç przy du yc i Êrednic pr dkoêciac skrawania oraz du yc przekrojac war stwy skrawanej. A grade for acining of stee, cast stee and stainess stee wit a spinter cip of arge section and varying tickness. Resistant to dynaic fatigue oads. It can e used at ig to oderate cutting speeds and arge section of cutting ayer. S30S (HW) P25P35 Gatunek przeznaczony do oróki Êredniodok adnej i zgrunej stai i staiwa przy Êrednic i a yc pr dkoêciac skrawania oraz znacznyc przekrojac warstwy skrawanej w trudnyc warunkac oróki. A grade for seifinising and rouging of stee and cast stee at oderate and ow cutting speeds wit arge section of cutting ayer in difficut conditions. H10S (HW) K10K20 Gatunek przeznaczony do oróki dok adnej i Êredniodok adnej wszystkic gatunków e iw, stai stopowyc, austenitycznyc i stopów etai koorowyc oraz ateria ów nieetaicznyc dajàcyc krótki wiór. A grade for finising and seifinising of a kinds of cast irons, aoy stees, austenitic aoys, nonferrous etas and nonetaic aterias giving a sort cip. H15X (HW) M15M25 K15K30 Gatunek przeznaczony do oróki wszystkic gatunków eiw. Mo na go równie stosowaç do zgrunego toczenia eiw, etai nie eaznyc, aroodpornyc stopów niku. A grade for acining of a kinds of cast irons. It can aso e used for rouging of cast irons, nonferrous etas, eat resistant nicke aoys. H20S (HW) K15K25 Gatunek przeznaczony do oróki Êredniodok adnej i zgrunej eiw przy uiar ko wanyc pr dkoêciac skrawania i Êrednic oraz du yc posuwac w niekorzys t nyc i trudnyc warunkac oróki. Nadaje si do oróki stopów iedzi, stopów ekkic, ateria ów aroodpornyc, arowytrzya yc oraz tworzyw sztucznyc. A grade for seifinising and rouging of cast irons at oderate cutting speeds, ediu and eavy feed under unfavourae conditions. Suitae for acining of copper aoys, igt aoys, eat resistant aterias and pastics. P M K Sta / Stee Sta nierdzewna / Stainess stee eiwo / Cast iron N S H Stopy nie eazne, auiniu Nonferritic aoys, auiniu aoys Stopy aroodporne, stopy tytanu Heat resistant stee, titaniu aoys Materia y artowane Hard aterias HC gatunek pokrywany / coated grade (PVD, CVD) HW gatunek niepokrywany / uncoated grade B5

16 Gatunki do toczenia Grades for turning pokrywane CVD / coated CVD Pokrycie Coating ayer Oznaczenie Designation Zakres ISO ISO range Zastosowanie Appications B NTP15 (CVD) P01P30 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD, przeznaczony do oróki wykaƒczajàcej stai i staiwa przy du yc pr dkoêciac skrawania, odznaczajàcy si odpornoêcià na wysokà teperatur skrawania. A CVD coated sintered caride grade, designed for finising of stee and cast stee at ig cutting speed, deonstrating resistance to ig cutting teperature. NTP25 (CVD) P10P35 Uniwersany gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD, przeznaczony do wysoko wydajnej oróki Êredniodok adnej stai w niekorzystnyc warunkac, odznaczajàcy si du y ezpieczeƒstwe kraw dzi skrawajàcej. A universa CVD coated sintered caride grade, designed for ig perforance seifinising of stee in adverse conditions, deonstrating ig cutting edge safety. NTP35 (CVD) P20P45 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD, przeznaczony do oróki Êredniej i zgrunej stai i staiwa w trudnyc warunkac oróki. A CVD coated sintered caride grade, designed for seifinising and rouging of stee and cast stee in difficut acining conditions. TiN A 2 O 3 TiCN 5735 (MTCVD) P20P40 M20M40 K20K40 S20S30 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà MTCVD, przeznaczony do oróki zgrunej i Êredniodok adnej stai, stai nierdzewnej i stai aroodpornej ze Êrednii pr dkoêciai i wysokii posuwai. Dorze sprawdza si przy oróce ciàg ej i przerywanej. Gatunek o doskona ej odpornoêci na zu ycie i du ej odpornoêci na wykruszenia. An MTCVD coated sintered caride grade, designed for rouging and seifinising of stee, stainess stee and eatresistant stee. Mediu cutting speed and ig feed. Recoended for continuous and interrupted cuts. Exceent wear resistance and ig cipping resistance. NTM25 (CVD) M15M35 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD, zaecany jako pierwszy wyór do oróki Êredniodok adnej i zgrunej stai nierdzewnyc zarówno w warunkac pracy ciàg ej, jak i przerywanej, posiadajàcy wysokà odpornoêç na zienne ocià enie ciepne i ecaniczne. A CVD coated sintered caride grade, recoended as first coice for seifinising and rouging of stainess stee in constant and interittent acining, deonstrating ig resistance to canging tera and ecanica oads. TiN TiCN NTM35 (CVD) M20M40 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD o szczegónie wysokiej odpornoêci na zienne ocià enia ciepne i ecaniczne, przeznaczony do oróki zgrunej stai nierdzewnyc. A CVD coated sintered caride grade, wit extreey ig resistance to canging tera and ecanica oads, designed for rouging of stainess stee. NTK05 (CVD) K01K20 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD o wysokiej odpornoêci na zu ycie oraz wysokie teperatury skrawania, przeznaczony do oróki wykaƒczajàcej eiw, a szczegónie eiwa sferoidanego. A CVD coated sintered caride grade, wit ig resistance to wear and ig cutting teperatures, designed for finising of cast iron, in particuar speroida cast iron. TiN A 2 O 3 TiCN NTK25 (CVD) K10K30 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD, przeznaczony do oróki eiwa szarego w trudnyc warunkac skrawania, odznaczajàcy si odpornoêcià na wysokie teperatury skrawania. A CVD coated sintered caride grade, designed for acining of grey cast iron in extreay difficut cutting conditions, deonstrating resistance to ig cutting teperatures. P M K Sta / Stee Sta nierdzewna / Stainess stee eiwo / Cast iron N S H Stopy nie eazne, auiniu Nonferritic aoys, auiniu aoys Stopy aroodporne, stopy tytanu Heat resistant stee, titaniu aoys Materia y artowane Hard aterias HC gatunek pokrywany / coated grade (PVD, CVD) HW gatunek niepokrywany / uncoated grade B6

17 Gatunki do toczenia Grades for turning pokrywane PVD / coated PVD Pokrycie Coating ayer Oznaczenie Designation Zakres ISO ISO range Zastosowanie Appications TiAN TiN N325 (PVD) P20P35 M15M35 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà PVD, przeznaczony do wysokowydajnego toczenia stai i stai nierdzewnej w oszarze oróki Êredniodok adnej i dok adnej. Zaecany do oróki z du yi i Êrednii pr dkoêciai skrawania. A sintered caride grade, PVDcoated, designed for igyproductive turning of stee and stainess stee in seifinising and finising. Recoended for acining at ig and ediu cutting speeds. B N335 (PVD) P20P40 M20M40 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà PVD, przeznaczony do oróki z du yi i a yi pr dkoêciai skrawania stai i stai nierdzewnyc, odznaczajàcy si du à wytrzya oêcià kraw dzi skrawajàcej. A PVD coated sintered caride grade, designed for acining at ig and ow cutting speed, for stee and stainess stee, wit ig cutting edge resistance. TiN TiN (TiASi)N N435 (PVD) P30P55 M30M45 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà PVD o najwy szej ciàgiwoêci, przeznaczony do przecinania i nacinania rowków w ardzo trudnyc warunkac oróki, szczegónie ateria ów o w aêciwoêciac przywierajàcyc. A PVD coated sintered caride grade wit te igest ductiity, designed for parting and grooving in very difficut acining conditions, particuary suitae for sticking aterias. TiCN KX20 (PVD) S10S25 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà PVD, przeznaczony g ównie do oróki stopów aroodpornyc i stopów tytanu w zakresie oróki dok adnej. A PVD coated sintered caride grade designed ainy for acining of eat resistant aoys and titaniu aoys in te range of finising. P05P (PVD) M05M25 K10K25 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà PVD, przeznaczony do Êredniodok adnej oróki stai, stai nierdzewnej, stai aroodpornej, stopów auiniu i etai nie eaznyc, ze Êrednii i wysokii predkoêciai, w oroce ciàg ej i przerywanej, z wysokii posuwai. Zaecany przy rowkowaniu i przecinaniu. Gatunek o doskona ej odpornoêci na zu ycie, du ej odpornoêci na wykruszenia i a ej podatnoêci na powstawanie narostu na kraw dzi skrawajacej. TiN N10N25 S10S20 A PVDcoated sintered caride grade, designed for seifinising of stee, stainess stee, eatresistant stee, auinu & nonferrous aoys. Mediu to ig speed, continuous to interrupted cuts and ig feed. Recoended for grooving and parting. Exceent wear resistance, ig cipping and crater resistance. OR740 (PVD) P30P50 M20M40 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà PVD. Dzi ki wysokiej odpornoêci na zienne ocià enia tericzne nadaje si szczegónie do oróki stai w trudnyc warunkac. A PVD coated sintered caride grade. Owing to ig tera resistance it is particuary recoended for acining of stee in dificut conditions. P M K Sta / Stee Sta nierdzewna / Stainess stee eiwo / Cast iron N S H Stopy nie eazne, auiniu Nonferritic aoys, auiniu aoys Stopy aroodporne, stopy tytanu Heat resistant stee, titaniu aoys Materia y artowane Hard aterias HC gatunek pokrywany / coated grade (PVD, CVD) HW gatunek niepokrywany / uncoated grade B7

18 Taea ziorcza / Te suary tae gatunki do toczenia / grades for turning GRUPA ISO ISO GROUP ZAKRES RANGE CVD TOCZENIE / TURNING PVD HW B P NTP15 NTP25 NTP35 N335 S10S S20S SM25T S30S M NTM25 NTM35 N335 SM25T K NTK05 NTK25 N S KX20 P M K Sta / Stee Sta nierdzewna / Stainess stee eiwo / Cast iron N S H Stopy nie eazne, auiniu Nonferritic aoys, auiniu aoys Stopy aroodporne, stopy tytanu Heat resistant stee, titaniu aoys Materia y artowane Hard aterias HC gatunek pokrywany / coated grade (PVD, CVD) HW gatunek niepokrywany / uncoated grade B8

19 B ZAKRES RANGE H15X OR SY H10S H20S H15X OR SM25T H20S N NTP15 NTP35 SM25T N435 PRZECINANIE I ROWKOWANIE PARTING & GROOVING PVD CVD HW B9 5820

20 B B10

21 Gatunki do frezowania Grades for iing niepokrywane / uncoated Oznaczenie Designation Zakres ISO ISO range Zastosowanie Appications SM25T (HW) P15P40 M25M35 Gatunek przeznaczony do oróki stai, staiwa i stai nierdzewnyc wióre odpryskowy o du y przekroju i ziennej gruoêci. Odporny na z czeniowe ocià enia dynaiczne. Mo na go stosowaç przy du yc i Êrednic pr dkoêciac skrawania oraz du yc przekrojac war stwy skrawanej. A grade for acining of stee, cast stee and stainess stee wit a spinter cip of arge section and varying tickness. Resistant to dynaic fatigue oads. It can e used at ig to oderate cutting speeds and arge section of cut ayer. B H10S (HW) K10K20 N05N25 Gatunek przeznaczony do oróki dok adnej i Êredniodok adnej wszystkic gatunków e iw, stopów etai koorowyc oraz ateria ów nieetaicznyc dajàcyc krótki wiór. A grade for finising and seifinising of a kinds of cast irons, nonferrous aoys and nonetaic aterias giving a sort cip. H15X (HW) M15M25 K15K30 Gatunek przeznaczony do oróki wszystkic gatunków eiw. Mo na go równie stosowaç do zgrunego toczenia eiw, etai nie eaznyc, aroodpornyc stopów niku. A grade for acining of a kinds of cast irons. Aso it can e used for rouging of cast irons, nonferrous etas, eatresistant nicke aoys. H20S (HW) K15K25 Gatunek przeznaczony do oróki Êredniodok adnej i zgrunej eiw przy uiar ko wanyc pr dkoêciac skrawania i Êrednic oraz du yc posuwac w niekorzys t nyc i trudnyc warunkac oróki. Nadaje si do oróki stopów iedzi, stopów ekkic, ateria ów aroodpornyc, arowytrzya yc oraz tworzyw sztucznyc. A grade for seifinising and rouging of cast irons at oderate cutting speeds, ediu and eavy feed under unfavourae conditions. Suitae for acining of copper aoys, igt aoys, eat resistant aoys and pastics. P M K Sta / Stee Sta nierdzewna / Stainess stee eiwo / Cast iron N S H Stopy nie eazne, auiniu Nonferritic aoys, auiniu aoys Stopy aroodporne, stopy tytanu Heat resistant stee, titaniu aoys Materia y artowane Hard aterias HC gatunek pokrywany / coated grade (PVD, CVD) HW gatunek niepokrywany / uncoated grade B11

22 Gatunki do frezowania Grades for iing pokrywane CVD / coated CVD Pokrycie Coating ayer Oznaczenie Designation Zakres ISO ISO range Zastosowanie Appications B TiN TiCN NMP20 (CVD) P15P35 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD, przeznaczony do frezowania Êredniodok adnego i zgrunego stai z o iwie najwy szà wydajnoêcià oróki. A CVD coated sintered caride grade designed for seifinising and rouging of stee wit igest possie productivity. NMK20 (CVD) K10K30 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD, przeznaczony do frezowania Êredniodok adnego i zgrunego eiwa szarego g ównie w warunkac sucej oróki, ze Êrednii i du yi pr dkoêciai skrawania. A CVD coated sintered caride grade, designed for seifinising and rouging of grey cast iron, in particuar in dry acining, at ediu and ig cutting speed. A 2 O 3 TiCN NMK30 (CVD) K20K35 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD, przeznaczony do frezowania eiw w trudnyc warunkac z udzia e eusji c odzàcyc, z a yi i Êrednii pr dkoêciai skrawania. A CVD coated sintered caride grade, designed for iing of cast iron in difficut conditions wit cooing iquids, at ow and ediu cutting speed. TiN A 2 O 3 TiCN 5135 (CVD) P25P45 M20M40 S20S30 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà MTCVD, przeznaczony do oróki ciàg ej i przerywanej, zgrunej i Êredniodok adnej stai i stai nierdzewnej, stopów tytanu i stai aroodpornej o twardoêci do 300 HB. A MTCVD coated sintered caride designed for rouging and seifinising of stees and stainess stee for continuous and interruped cuts. It aso provides ig perforance for acining of titaniu aoys and eat resistant aoys wit 300 HB ardness. P M K Sta / Stee Sta nierdzewna / Stainess stee eiwo / Cast iron N S H Stopy nie eazne, auiniu Nonferritic aoys, auiniu aoys Stopy aroodporne, stopy tytanu Heat resistant stee, titaniu aoys Materia y artowane Hard aterias HC gatunek pokrywany / coated grade (PVD, CVD) HW gatunek niepokrywany / uncoated grade B12

Kompleksowa oferta serwisu

Kompleksowa oferta serwisu Kopeksowa oferta serwisu Poska arka goanego idera w produkcji narzędzi skrawającyc Baidonit to arka naeżąca do AB Sandvik Coroant idera ranży narzędzi skrawającyc i systeów narzędziowyc Sandvik Poska Sp.

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy GV3. system przesuwu i prowadzenia liniowego. Zalety GV3

Przedstawiamy GV3. system przesuwu i prowadzenia liniowego. Zalety GV3 Przedstawiamy GV system przesuwu i prowadzenia liniowego ystem przesuwu i naprowadzania liniowego zosta tak zaprojektowany, by zapewniç lientom nieprzebrany wybór rozmiarów i opcji zaspokajajàcych praktycznie

Bardziej szczegółowo

HOLE MAKING OBRÓBKA OTWORÓW SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI VOLCANO DRILLS WIERTŁA WULKAN C2 - C87 HIGH SPEED DRILLS WIERTŁA SZYBKOŚCIOWE C88 - C112

HOLE MAKING OBRÓBKA OTWORÓW SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI VOLCANO DRILLS WIERTŁA WULKAN C2 - C87 HIGH SPEED DRILLS WIERTŁA SZYBKOŚCIOWE C88 - C112 SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI VOLCANO DRILLS WIERTŁA WULKAN SOLID CARBIDE DRILLS WIERTŁA WĘGLIKOWE MONOLITYCZNE INDEXABLE DRILLS WIERTŁA SKŁADANE SPECIAL DRILLS WIERTŁA SPECJALNE HIGH SPEED DRILLS WIERTŁA

Bardziej szczegółowo

PRZEDSI BIORSTWO SIMET S.A. THE SIMET S.A. ENTERPRISE

PRZEDSI BIORSTWO SIMET S.A. THE SIMET S.A. ENTERPRISE PRZEDSI BIORSTWO SIMET S.A. THE SIMET S.A. ENTERPRISE Przedsi biorstwo SIMET powsta o w 1970 r. pod nazwà SI Simet. W latach siedemdziesiàtych rozpocz to produkcj osprz tu elektrotechnicznego, w tym z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714 Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM PL Polski, GB English, 7 Instalacja 2-6 Ustawienie i poziomowanie kuchni Pod àczenie do instalacji elektrycznej. Pod àczenie gazu do kuchni Dostosowanie kuchni

Bardziej szczegółowo

2. Nowoczesne technologie prasowania i spiekania wyrobów z proszków spiekanych stosowanych w przemy le motoryzacyjnym i lotniczym w wietle bada

2. Nowoczesne technologie prasowania i spiekania wyrobów z proszków spiekanych stosowanych w przemy le motoryzacyjnym i lotniczym w wietle bada 2. Nowoczesne technologie prasowania i spiekania wyrobów z proszków spiekanych stosowanych w przemy le motoryzacyjnym i lotniczym w wietle bada literaturowych Rozwój metalurgii proszków post powa wraz

Bardziej szczegółowo

W tym rozdziale, wyró nionym danym kolorem, znajdujà si nast pujàce produkty:

W tym rozdziale, wyró nionym danym kolorem, znajdujà si nast pujàce produkty: Spis treêci W tym rozdziale, wyró nionym danym kolorem, znajdujà si nast pujàce produkty: Amperomierze c gowe............................ 948 Cyrkle........................................... 827 Dalmierze........................................

Bardziej szczegółowo

P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw

P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw P yty warstwowe metalplast Isotherm z rdzeniem z twardej we ny mineralnej sà produktem uniwersalnym i nowoczesnym, posiadajà korzystnà

Bardziej szczegółowo

Wtryskarki. Informacje ogólne. Injection molding machines General information

Wtryskarki. Informacje ogólne. Injection molding machines General information Wtryskarki Informacje ogólne Injection molding machines General information SPIS TREÂCI / INDEX O firmie / Profile...Ð 3 LienFa i Ecoflow / LienFa and Ecoflow...4 Wtryskarki Ecoflow / Ecoflow injection

Bardziej szczegółowo

P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S

P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S P yty warstwowe Ruukki z rdzeniem ze styropianu sà produktem uniwersalnym, który spe nia wymagania inwestorów w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wiercenie g êbokich otworów

Wiercenie g êbokich otworów NARZÊDZIA SKRAWAJ CE Wiercenie g êbokich otworów Katalog produktów i poradnik zastosowania WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW Wprowadzenie 4 System Ejectorowy 7 System STS 43 Wiercenie lufowe 109 Poradnik stosowania

Bardziej szczegółowo

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions COOKER AND OVEN GB English, PL Polski, HU Magyar, 7 Contents Installation, - Positioning and levelling Electrical connection Gas connection Adapting to different types of gas Table

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

STEMMANN- POLSKA Sp. z o.o.

STEMMANN- POLSKA Sp. z o.o. STEMMANN- POLSKA Sp. z o.o. Fandstan Electric Group Szynoprzewody w wersji nieobudowanej Open Conductor Lines Izolowane szyny pràdowe Insulated Conductor Bar System Szynoprzewody Multipole Conductor Lines

Bardziej szczegółowo

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Andrejko Dariusz, Kania Mariusz, atka Anna, Rydzak Leszek MOTROL, 2011, 13, 7 13 WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Dariusz Andrejko*,

Bardziej szczegółowo

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS simatic net AUTOMATION Modu y logiczne LOGO! Technologia przysz oêci w przemyêle i w domu Sterownik LOGO! to uniwersalne urzàdzenie s u àce do prze àczania i sterowania w zastosowaniach domowych i przemys

Bardziej szczegółowo

Struktura i w asno ci stopów Mg-Al-Zn

Struktura i w asno ci stopów Mg-Al-Zn Struktura i w asno ci stopów Mg-Al-Zn Struktura i w asno ci stopów Mg-Al-Zn Leszek A. Dobrza ski*, Tomasz Ta ski, Anna D. Dobrza ska-danikiewicz, Mariusz Król, Szymon Malara, Justyna Domaga a-dubiel Wydzia

Bardziej szczegółowo

7 Narz dzia. Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie 7/28. Przyrzàd do frezowania gniazd kranów. Zestaw poziomic do zaworów kàtowych ROCHECK

7 Narz dzia. Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie 7/28. Przyrzàd do frezowania gniazd kranów. Zestaw poziomic do zaworów kàtowych ROCHECK Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie Przyrzàd do frezowania gniazd kranów Wykonanie: Cylindryczny element ustalajàcy, gwintowany, stopniowany, pasuje do wszystkich armatur znajdujàcych si na rynku.

Bardziej szczegółowo

LOGIKA, KONSEKWENCJA, PEWNOÂå. Logika. Konsekwencja

LOGIKA, KONSEKWENCJA, PEWNOÂå. Logika. Konsekwencja 23 Z dobyç zaufanie w dkarzy to wa ny i trudny krok w dzia alnoêci ka dej firmy. Nie najwa niejszy jednak i nie najtrudniejszy. Nie straciç raz uzyskanego zaufania to prawdziwe wyzwanie dla wszystkich.

Bardziej szczegółowo

Determinanty zmian zapasów w sektorze polskich przedsi biorstw niefinansowych wyniki empiryczne

Determinanty zmian zapasów w sektorze polskich przedsi biorstw niefinansowych wyniki empiryczne BANK I KREDYT styczeƒ 2007 Mikroekonomia 19 Determinanty zmian zapasów w sektorze polskich przedsi biorstw niefinansowych wyniki empiryczne Determinants of Inventory Investment in the Polish Non-Financial

Bardziej szczegółowo

Józef Jonak Jerzy Podgórski. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction

Józef Jonak Jerzy Podgórski. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction Józef Jonak Jerzy Podgórski WP YW GEOMETRII OSTRZA NA WIELKOŒÆ ELEMENTU WIÓRA GENEROWANEGO W PROCESIE SKRAWANIA MATERIA U KRUCHEGO INFLUENCE OF THE CUTTING WEDGE ON THE FORMATION ON THE CHIP SIZE FORMED

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD opracowanie mgr in. Stefan Myszkowski Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI PREZES mgr W adys aw Polesiƒski REDAKTOR NACZELNY mgr in. Krzysztof Trzeciak e-mail: k.trzeciak@automotoserwis.com.pl

Bardziej szczegółowo

spis treêci contents RAPORT ROCZNY 2001 Wyniki finansowe 5 Highlights of the year

spis treêci contents RAPORT ROCZNY 2001 Wyniki finansowe 5 Highlights of the year RAPORT ROCZNY 2001 RAPORT ROCZNY 2001 spis treêci contents Wyniki finansowe 5 Highlights of the year List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej T.C. D bica S.A. 6 Letter by Chairman of the Supervisory Board

Bardziej szczegółowo

85-433 Bydgoszcz ul. Êw. M. Kolbego 48 tel. +48 52 320 77 77 fax +48 52 320 77 88 biuro@bayersystem.com

85-433 Bydgoszcz ul. Êw. M. Kolbego 48 tel. +48 52 320 77 77 fax +48 52 320 77 88 biuro@bayersystem.com 2 0 1 0 KATALOG SEJFY SAFES Sejfy Safes Sejfy hotelowe Hotel safes Sejfy przeznaczone do doraênego przechowywania wartoêci bez konkretnych wymogów certyfikacyjnych. Dzi ki mo liwoêci wielokrotnego programowania

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Uszkodzenia o ysk i ich przyczyny Cz Êç III Niewspó osiowoêç statyczna Niewspó osiowoêç statyczna, powszechna przyczyna przegrzania i/lub przedwczesnego uszczenia, wyst puje w jednej z nast pujàcych sytuacji:

Bardziej szczegółowo

www.fuchs-oil.pl Ârodki smarne dla przemys u FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o.

www.fuchs-oil.pl Ârodki smarne dla przemys u FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. www.fuchs-oil.pl Ârodki smarne dla przemys u FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. Edycja 2013 ÂRODKI SMARNE TECHNOLOGIA LUDZIE Najwi kszy na Êwiecie niezale ny producent Êrodków smarnych Kompletna gama

Bardziej szczegółowo

Metody pomiaru napr eƒ szczàtkowych

Metody pomiaru napr eƒ szczàtkowych METODY I URZÑDZENIA POMIAROWE Metody pomiaru napr eƒ szczàtkowych Napr enia szczàtkowe powstajà w materiale w procesach produkcji i obróbki elementów, które polegajà na zmianie kszta tu lub w aêciwoêci

Bardziej szczegółowo

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Cennik Rodzina pomp Wilo-Stratos o ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Spis tre ci Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo Systemy solarne, geotermia Bezd

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.whatman.com. Odpowietrzanie i wentylacja. Filtracja laboratoryjna. Zabezpieczenia laboratoryjne. Membrany filtracyjne

Spis treêci. www.whatman.com. Odpowietrzanie i wentylacja. Filtracja laboratoryjna. Zabezpieczenia laboratoryjne. Membrany filtracyjne Spis treêci Filtracja laboratoryjna Filtry z mikrow ókien szklanych 3-5 Sàczki celulozowe (jakoêciowe i iloêciowe) 6-10 Gilzy ekstrakcyjne 11 Odpowietrzanie i wentylacja Korki BugStopper TM oraz BugStopper

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 80 BankowoÊç Komercyjna BANK I KREDYT luty 2005 Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 Czy wewn trzny system jakoêci banku mo na przekszta ciç w system

Bardziej szczegółowo