TRADYCJA I STABILNOŚĆ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TRADYCJA I STABILNOŚĆ"

Transkrypt

1

2 TRADYCJA I STABILNOŚĆ BAILDONIT jest najstarszą i najbardziej stabilną marką na rynku polskim (r.1936) związaną z obróbką skrawaniem. Naszą specjalizacją są produkty wytwarzane z węglików spiekanych: płytki wieloostrzowe oraz narzędzia do obróbki skrawaniem. MIĘDZYNARODOWE DOŚWIADCZENIE I ROZWÓJ Od 1998 roku należymy do szwedzkiego koncernu Sandvik AB, który od pół wieku utrzymuje pozycję światowego lidera w świecie obróbki skrawaniem. Sandvik AB to doświadczenie oraz dynamiczny rozwój a ścisła współpraca wewnątrz koncernu pozwala na systematyczne unowocześnianie i dostosowywanie naszej oferty do potrzeb naszych klientów. Wyroby BAILDONIT produkowane są w zgodzie ze standardami Zintegrowanego Systemu Jakości i Zarządzania Środowiskowego ISO 9001 i ISO NASZ CEL Naszym głównym celem jest sprzedaż produktów i usług w taki sposób, aby klienci posługujący się płytkami i narzędziami skrawającymi Baildonit w obróbce metali mogli podnosić swoją produktywność a współpraca z nami była prosta i skuteczna. TRADITION AND BRAND AWARENESS BAILDONIT is the oldest (1936) and the bestestablished brand in the Polish market in the metal working field. Our company specialises in sintered carbide products: indexable inserts and toolholders. INTERNATIONAL EXPERIENCE AND DEVELOPMENT Since 1998 the company has belonged to a Swedish group of Sandvik AB, which has been a global market leader in metal working for years. Sandvik AB stands for experience and a dynamic development, and close cooperation inside the group allows us to modernise and tailor our offer to our customers needs on a regular basis. BAILDONIT products comply with the standards of the Integrated Quality and Environmental Management System of ISO 9001 and ISO OUR OBJECTIVE Our key objective is to sell products and services in such a way as to enable customers using our inserts and tools to improve productivity and ensure simple and effective cooperation with our company.

3 SPIS TREÂCI: CONTENTS: str. / page: A A1 A1 B B2 B5 B8 B11 B14 C C2 C4 C22 C23 C24 C26 D D2 D3 D4 rozdzia / chapter: Indeks / INDEX: Indeks p ytek i narz dzi do toczenia Index of inserts and tools for turning Indeks p ytek i narz dzi do frezowania Index of inserts and tools for turning W gliki spiekane / SINTERED CARBIDES: Informacje ogólne General information Gatunki w glików spiekanych do toczenia Grades of sintered carbides for turning Tabela zbiorcza gatunków do toczenia The summary table of grades for turning Gatunki w glików spiekanych do frezowania Grades of sintered carbides for milling Tabela zbiorcza gatunków do frezowania The summary table of grades for milling P ytki do toczenia / INSERTS FOR TURNING: Oznaczenie p ytek do toczenia Designation of inserts for turning P ytki do toczenia Inserts for turning P ytki do przecinania Inserts for parting P ytki do rowkowania X61.. Inserts for grooving X61.. P ytki do rowkowania z roztaczaniem X92.. Inserts for grooving and recessing X92.. P ytki podporowe i amacze wióra Shims and chipbreakers Narz dzia do toczenia / TOOLS FOR TURNING: Przecinaki listwowe XLCFN.. Parting blades XLCFN.. No e do rowkowania P61.. Toolholders for grooving P61.. No e do rowkowania z roztaczaniem P92.. Toolholders for grooving and recessing P92..

4 SPIS TREÂCI: CONTENTS: str. / page: E rozdzia / chapter: P ytki do FREZOWANIA / INSERTS FOR MILLING: E2 Oznaczenie p ytek do frezowania Designation of inserts for milling E4 P ytki do frezowania Inserts for milling E10 P ytki do frezowania narz dzia QUADRI i ECO 45 Inserts for milling QUADRI and ECO 45 tools E12 P ytki ZP.. do frezowania form i matryc ZP.. inserts for ball nose milling cutters E13 P ytki do frezów tarczowych Inserts for slitting cutters E14 P ytki do wiercenia Inserts for drilling E15 P ytki podporowe Shims F Narz dzia do FREZOWANIA / TOOLS FOR MILLING: F2 G owice frezowe QUADRI QUADRI milling cutters F4 Frezy trzpieniowe QUADRI QUADRI shank cutters F5 G owice frezowe ECO 45 ECO 45 milling cutters F7 Frezy trzpieniowe ECO 45 ECO 45 shank cutters F8 Frezy SR.. do form i matryc SR.. ball nose milling cutters F10 Frezy tarczowe NFTs.. NFTs.. slitting cutters G Informacje techniczne / TECHNICAL INFORMATION: G2 Zastosowanie narz dzi do toczenia Application of tools for turning G16 Zastosowanie narz dzi do przecinania Application of tools for parting G17 Zastosowanie narz dzi do rowkowania P61.. Application of tools for grooving P61.. G18 Zastosowanie narz dzi do rowkowania z roztaczaniem P92.. Application of tools for grooving and recessing P92.. G20 Zastosowanie narz dzi do frezowania Application of tools for milling G26 Zastosowanie p ytek do frezowania w narz dziach innych producentów Application of inserts for milling in other producers tools G32 Zastosowanie narz dzi QUADRI i ECO 45 Application of QUADRI and ECO 45 tools G46 Zastosowanie narz dzi SR.. do frezowania form i matryc Application of SR.. ball nose milling cutters G52 Zastosowanie frezów tarczowych NFTs.. Application of NFTs.. slitting cutters G54 Zestawienie materia ów obrabianych Materials coparison G56 Rodzaje zu ycia ostrza Tooth wear

5

6 Indeks INDEX A str. / page: rozdzia / chapter: A2 A3 Indeks p ytek i narz dzi do toczenia Index of inserts and tools for turning Indeks p ytek i narz dzi do frezowania Index of inserts and tools for turning A1

7 Indeks / Index Indeks p ytek i narz dzi do toczenia Index of inserts and tools for turning A P ytki do toczenia: Inserts for turning: Strona/Page CCGT C16 CCMT C13 CNMA C5 CNMG C45 CNMM C5 DCGT C16 DCMT C13 DNMG C6 ECMT C13 KNUX C19 LNUX C20 RCMT C14 RCMX C14 RNMG C6 SCGT C16 SCMT C14 SNGN C17 SNMA C78 SNMG C78 SNMM C78 SNUN C17 SPGN C17 SPMR C19 SPUN C17 TCGT C16 TCMT C15 TNGN C18 TNMA C910 TNMG C1010 TNMM C910 TNMR C20 TNMX C20 TNUN C18 TPGN C18 TPMR C19 TPUN C18 VBMT C15 VBMW C15 VCGT C16 VNMG C11 WCMT C15 WNMA C12 WNMG C12 XNMX C20 P ytki podporowe i amacze wióra: Shims and chipbreakers: Strona/Page C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C26 PK.. C29 PT.. C28 PTF C21 R C21 P ytki do przecinania i rowkowania: Inserts for parting and grooving: Narz dzia do toczenia zewn trzne: Tools for turning external: Strona/Page MSSNR/L D 4 MTENN D 4 MTGNR/L D 4 MTJNR/L D 4 MWLNR/L D 5 N D 9 PCBNR/L D 6 PCLNR/L D 6 PDJNR/L D 6 PRGCR/L D 9 PRGNR/L D 9 PSBNR/L D 7 PSDNN D 7 PSKNR/L D 7 PSSNR/L D 7 PTDNR/L D 8 PTFNR/L D 8 PTGNR/L D 8 PTTNR/L D 8 R/L D 6 SCLCR/L D 10 SDJCR/L D 10 SRDCN D 11 SRDCR/L D 11 SRSCR/L D 11 SSBCR/L D 12 SSDCN D 12 SSDCR/L D 12 SSKCR/L D 12 STDCR/L D 13 STFCR/L D 13 STFCR/L..A D 13 STGCR/L D 14 STJCR D 14 STTCR/L D 14 SVHBR/L D 15 SVJBR/L D 15 SVVBN D 15 Narz dzia do toczenia wewn trzne: Tools for turning internal: Strona/Page A..MWLNR/L D 16 A..SCLCR/L D 19 A..SDUCR/L D 20 A..SSKCR/L D 20 A..STFCR/L D 21 A..SVQBR/L D 21 A..SVUBR/L D 21 S..CKUNR/L D 19 S..MVUNR/L D 16 S..PCLNR/L D 17 S..PDUNR/L D 17 S..PSKNR/L D 18 S..PTFNR/L D 18 S..SCLCR/L D 19 Narz dzie do przecinania i rowkowanie: Tools for parting and grooving: C92LC C92LD C92RC C92RD P61.SFR/L P61.SGR/L P92.CGR/L P92.CXCBR/L P922CXCLC P922CXCRC P922CXCLD P922CXCRD P9290CXCLD P9290CXCRD P92SCXCBR/L SBN XLCFN Strona/Page D26 D27 D26 D27 D23 D23 D25 D24 D26 D26 D27 D27 D27 D27 D24 D22 D22 Strona/Page C22 LFMX C22 X61 C23 X92 C2425 A2

8 Indeks / Index Indeks p ytek i narz dzi do frezowania Index of inserts and tools for milling P ytki do frezowania: Inserts for milling: P ytki podporowe: Shims: Narz dzia do frezowania: Tools for milling: A Strona/Page ADMT E8 ADMW E8 APFT E8 APKW E8 CCMX E8 LFMX E13 LPKN E5 ODKT E10 ODMT E10 RDGT E10 RDMT E10 RPHT E8 SDKT E11 SDMT E11 SEAN E4 SEGN E4 SEHX E9 SEKN E4 SEKR E4 SNHN E4 SNKN E4 SPAN E5 SPKN E5 SPKR E5 SPMT E9 SPMW E9 SPMX E9 TCMT E9 TEGN E7 TPAN E6 TPKN E67 TPKR E6 WCMX E14 ZP E12 Strona/Page E E E15..CA 045 D....CA S45 F.. GQ.. GQ..CM.. NFTs.. OC.. OC..CM.. OC..QC.. OC..QW.. SR.. Strona/Page F3 F6 F5 F7 F10 F2 F4 F4 F4 F8 A3

9 A A4

10 W GLIKI SPIEKANE SINTERED CARBIDES B str. / page: rozdzia / chapter: B2 B5 B8 B11 B14 Informacje ogólne General information Gatunki w glików spiekanych do toczenia Grades of sintered carbides for turning Tabela zbiorcza gatunków do toczenia The summary table of grades for turning Gatunki w glików spiekanych do frezowania Grades of sintered carbides for milling Tabela zbiorcza gatunków do frezowania The summary table of grades for milling B1

11 Informacje ogólne B W gliki spiekane Baildonit produkowane sà w szerokim zakresie gatunków przeznaczonych do ró nych zastosowaƒ w obróbce skrawaniem. Poszczególne gatunki ró nià si pomi dzy sobà sk adem chemicznym, w aêciwoêciami fizykochemicznymi i u ytkowymi. P ytki wieloostrzowe z w glików spiekanych wytwarzane sà wed ug technologii metalurgii proszków, z ró nych w glików metali jak: w glik wolframu (WC), w glik tytanu (TiC), w glik tantalu (TaC), w glik niobu (NbC) oraz fazy wià àcej stanowiàcej osnow dla twardych ziaren w glików, którà najcz Êciej jest kobalt (Co). W aêciwoêci w glików spiekanych zale à przede wszystkim od sk adu chemicznego i fazowego, kszta tu i wielkoêci ziaren w glików oraz ich udzia u obj toêciowego w strukturze. Ka dy gatunek posiada oznaczenie firmowe i jest ponadto zaklasyfikowany do odpowiedniej grupy lub kilku grup zastosowaƒ wed ug mi dzynarodowej normy ISO 513. Norma ISO (International Standard Organization) klasyfikuje gatunki w glików spiekanych w zale noêci od rodzaju obrabianego materia u w trzech g ównych grupach zastosowania (stal, stal nierdzewna, eliwo), oznaczonych literami: P, M, K i odpowiednio kolorami: niebieskim, ó tym i czerwonym oraz trzech dodatkowych grupach zastosowania (stopy nie elazne, stopy aroodporne i tytanu oraz materia y hartowane), oznaczonych literami: N, S, H i odpowiednio kolorami: zielonym, pomaraƒczowym i szarym. W obr bie grupy zastosowania, zale nie od warunków obróbki rozró nia si kilka podgrup oznaczonych literami g ównej grupy i cyframi. Wy sza cyfra informuje o wi kszej ciàgliwoêci gatunku w glika spiekanego lecz ni szej odpornoêci na Êcieranie.Jednym z najwa niejszych etapów rozwoju narz dzi skrawajàcych by o wprowadzenie w glików spiekanych pokrywanych cienkimi, twardymi warstwami pokryç tytanowych. Najpopularniejszymi warstwami sà pokrycia z w glika tytanu (TiC), azotku tytanu (TiN), tlenku glinu (Al 2 O 3 ) oraz w glikoazotku tytanu (TiCN). W glik tytanu i tlenek glinu to jedne z najtwardszych materia ów o wysokiej odpornoêci na zu ycie starcie na powierzchni przy o enia. Azotek tytanu nie wykazuje tak wysokiej twardoêci, lecz odznacza si za to wy szà odpornoêcià na tworzenie krateru na powierzchni natarcia, wykazujàc ni szy wspó czynnik tarcia oraz posiada atrakcyjny z ocisty kolor. Zró nicowane mechanizmy zu ycia poszczególnych warstw doprowadzi y do produkcji p ytek pokrywanych wielowarstwowo metodà CVD chemicznego wydzielania warstw pokrywajàcych z fazy gazowej w wysokich temperaturach. Uzupe nieniem oferty sà p ytki pokrywane metodà PVD fizycznego wydzielania warstw pokrywajàcych z fazy gazowej w niskich temperaturach. Przeznaczone sà przede wszystkim do obróbki frezowaniem, toczenia gwintu, rowkowania oraz toczenia trudnoobrabialnych materia ów. Powy sze zalety p ytek pokrywanych decydujà, e w wi kszoêci przypadków obróbki skrawaniem (zarówno toczeniem jak i frezowaniem), w gliki spiekane pokrywane zalecane sà jako gatunki pierwszego wyboru. B2

12 General information Baildonit sintered carbide grades are produced in a wide range of grades designed for various machining applications. Individual grades differ in their chemical composition, physical, chemical and operational properties. Sintered carbide indexable inserts are manufactured according to powder metallurgy technology of various metal carbides such as: tungsten carbide (WC), titanium carbide (TiC), tantalum carbide (TaC), niobium carbide (NbC) and a binding phase which constitutes matrix for hard carbide grains most frequently cobalt (Co). Sintered carbide properties depend mainly on chemical and phase composition, the shape and size of carbide grains and their volume participation in the structure. Every grade bears a corporate designation and is additionally classified into an appropriate application group or several application groups according to an international standard of ISO 513. The International Standard Organisation (ISO) standard classifies sintered carbide grades depending on type of workpiece material in three main application groups (steel, stainless steel, cast iron), bearing P, M, K letters and blue, yellow and red colours respectively. Depending on machining conditions, within an application group there are several subgroups designated by the main group letters and digits. A higher digit informs about higher ductility of a sintered carbide grade, but lower abrasive wear. One of the most important stages in cutting tools development was implementation of sintered carbides coated with thin, hard layers of titanium coatings. The most popular coating layers are made of titanium carbide (TiC), titanium nitride (TiN), aluminium oxide (Al 2 O 3 ) and titanium carbonitride (TiCN). Titanium carbide and aluminium oxide belong to the hardest materials with high wear resistance flank wear. Titanium nitride does not show such hardness but it is characterised by higher resistance to crater wear, with a lower friction factor and has an attractive golden colour. Varied wear mechanisms of individual layers led to production of inserts with multilayer coating made by a CVD method chemical vapour deposition at high temperatures. A supplement to an offer are inserts coated by a PVD method physical vapour deposition at low temperatures. They are predominantly designed for milling, threading, grooving and heavy duty turning. The abovementioned advantages offered by coated inserts make sintered carbides the first choice in most machining applications (both in turning and milling). B B3

13 Informacje ogólne General information B G ówne korzyêci p ynàce ze stosowania pokrywanych p ytek wieloostrzowych to: znacznie zwi kszona trwa oêç, kilkakrotnie w porównaniu z p ytkami niepokrywanymi, przy niezmienionych parametrach skrawania mo liwoêç zwi kszenia wydajnoêci obróbki przez zastosowanie wi kszych pr dkoêci skrawania, przy tym samym okresie trwa oêci ostrza zmniejszenie tarcia, a w konsekwencji temperatury ostrza i si skrawania prowadzàce do obni enia poboru mocy obrabiarki zmniejszenie zapasów magazynowych Przewa ajàca liczba p ytek pokrywanych stosowana jest do operacji toczenia chocia w zakresie frezowania p ytki pokrywane stajà si coraz powszechniejsze dzi ki technologicznemu dopracowaniu w asnoêci pokryç do warunków obróbki dynamicznej. W niektórych przypadkach prawid owe stosowanie p ytek pokrywanych wymaga przeprowadzenia prób testowych, pozwalajàcych na dobór odpowiedniego gatunku jak i parametrów obróbki. Mikrostruktura gatunku N335 Microstructure of grade N335 pokrycie PVD / PVD coating TiC Ti (C,N) Al 2 O 3 TiN Ti (C,N) The main benefits resulting from application of coated indexable inserts are: prolonged tool life, several times longer than in case of uncoated inserts with the same cutting parameters a possibility to increase productivity by using higher cutting speed with the same cutting edge life lower friction, and consequently lower edge temperature and cutting forces leading to lower power consumption reduction in stocks Majority of coated inserts are used for turning, although coated inserts become increasingly popular in milling, owing to technological adjustment of coating properties to dynamic machining conditions. In some cases correct application of coated inserts requires testing to select appropriate grade and machining parameters. TiN TiAlSiN Mikrostruktura gatunku NTP25 Microstructure of grade NTP25 pokrycie CVD / CVD coating TiN Al 2 O 3 TiCN TiC Mikrostruktura gatunku N210 Microstructure of grade N210 pokrycie PVD / PVD coating TiN AlTiN TiAlSiN TiN Mikrostruktura gatunku NMP20 Microstructure of grade NMP20 pokrycie CVD / CVD coating TiN TiCN B4

14 Gatunki do toczenia Grades for turning niepokrywane / uncoated Oznaczenie Designation Zakres ISO ISO range Zastosowanie Applications S10S (HW) P10P20 Gatunek przeznaczony do obróbki dok adnej i Êredniodok adnej stali, staliwa oraz staliwa niskostopowego przy du ych pr dkoêciach skrawania i ma ych posuwach. A grade for finishing and semifinishing of steel, cast steel and lowalloy cast steel at high cutting speeds and low feeds. B S20S (HW) P15P25 Gatunek przeznaczony do obróbki dok adnej i Êredniodok adnej stali i staliwa, przy odpowiednio du ych pr dkoêciach skrawania i umiarkowanych posuwach. A grade for finishing and semifinishing of steel and cast steel at high cutting speeds and moderate feeds. SM25T (HW) P15P40 M25M35 Gatunek przeznaczony do obróbki stali, staliwa i stali nierdzewnych wiórem odpryskowym o du ym przekroju i zmiennej gruboêci. Odporny na zm czeniowe obcià enia dynamiczne. Mo na go stosowaç przy du ych i Êrednich pr dkoêciach skrawania oraz du ych przekrojach warstwy skrawanej. A grade for machining of steel, cast steel and stainless steel with a splinter chip of large section and varying thickness. Resistant to dynamic fatigue loads. It can be used at high to moderate cutting speeds and large section of cutting layer. S30S (HW) P25P35 Gatunek przeznaczony do obróbki Êredniodok adnej i zgrubnej stali i staliwa przy Êrednich i ma ych pr dkoêciach skrawania oraz znacznych przekrojach warstwy skrawanej w trudnych warunkach obróbki. A grade for semifinishing and roughing of steel and cast steel at moderate and low cutting speeds with large section of cutting layer in difficult conditions. H10S (HW) K10K20 Gatunek przeznaczony do obróbki dok adnej i Êredniodok adnej wszystkich gatunków eliw, stali stopowych, austenitycznych i stopów metali kolorowych oraz materia ów niemetalicznych dajàcych krótki wiór. A grade for finishing and semifinishing of all kinds of cast irons, alloy steels, austenitic alloys, nonferrous metals and nonmetallic materials giving a short chip. H15X (HW) M15M25 K15K30 Gatunek przeznaczony do obróbki wszystkich gatunków eliw. Mo na go równie stosowaç do zgrubnego toczenia eliw, metali nie elaznych, aroodpornych stopów niklu. A grade for machining of all kinds of cast irons. It can also be used for roughing of cast irons, nonferrous metals, heat resistant nickel alloys. H20S (HW) K15K25 Gatunek przeznaczony do obróbki Êredniodok adnej i zgrubnej eliw przy umiarkowanych pr dkoêciach skrawania i Êrednich oraz du ych posuwach w niekorzystnych i trudnych warunkach obróbki. Nadaje si do obróbki stopów miedzi, stopów lekkich, materia ów aroodpornych, arowytrzyma ych oraz tworzyw sztucznych. A grade for semifinishing and roughing of cast irons at moderate cutting speeds, medium and heavy feed under unfavourable conditions. Suitable for machining of copper alloys, light alloys, heat resistant materials and plastics. N (HW) N10N30 S10S30 Gatunek przeznaczony g ównie do obróbki stopów aluminium w zakresie obróbki dok adnej, Êredniodok adnej i zgrubnej. Dodatkowo nadaje si do obróbki stopów aroodpornych, stopów tytanu w zakresie obróbki dok adnej. A grade designed mainly for machining of aluminium alloys in the range of finishing, semifinishing and roughing. It can also be used for machining of heat resistant alloys and titanium alloys in the range of finishing. P M K Stal / Steel Stal nierdzewna / Stainless steel eliwo / Cast iron N S H Stopy nie elazne, aluminium Nonferritic alloys, aluminium alloys Stopy aroodporne, stopy tytanu Heat resistant steel, titanium alloys Materia y hartowane Hard materials HC gatunek pokrywany / coated grade (PVD, CVD) HW gatunek niepokrywany / uncoated grade B5

15 Gatunki do toczenia Grades for turning pokrywane CVD / coated CVD Pokrycie Coating layer Oznaczenie Designation Zakres ISO ISO range Zastosowanie Applications B NTP15 (CVD) P01P30 Gatunek w glika spiekanego pokryty metodà CVD, przeznaczony do obróbki wykaƒczajàcej stali i staliwa przy du ych pr dkoêciach skrawania, odznaczajàcy si odpornoêcià na wysokà temperatur skrawania. A CVD coated sintered carbide grade, designed for finishing of steel and cast steel at high cutting speed, demonstrating resistance to high cutting temperature. TiN Al 2 O 3 TiCN NTP25 (CVD) P10P35 Uniwersalny gatunek w glika spiekanego pokryty metodà CVD, przeznaczony do wysoko wydajnej obróbki Êredniodok adnej stali w niekorzystnych warunkach, odznaczajàcy si du ym bezpieczeƒstwem kraw dzi skrawajàcej. A universal CVD coated sintered carbide grade, designed for high performance semifinishing of steel in adverse conditions, demonstrating high cutting edge safety. NTP35 (CVD) P20P45 Gatunek w glika spiekanego pokryty metodà CVD, przeznaczony do obróbki Êredniej i zgrubnej stali i staliwa w trudnych warunkach obróbki. A CVD coated sintered carbide grade, designed for semifinishing and roughing of steel and cast steel in difficult machining conditions. NTM25 (CVD) M15M35 Gatunek w glika spiekanego pokryty metodà CVD, zalecany jako pierwszy wybór do obróbki Êredniodok adnej i zgrubnej stali nierdzewnych zarówno w warunkach pracy ciàg ej, jak i przerywanej, posiadajàcy wysokà odpornoêç na zmienne obcià enie cieplne i mechaniczne. A CVD coated sintered carbide grade, recommended as first choice for semifinishing and roughing of stainless steel in constant and intermittent machining, demonstrating high resistance to changing thermal and mechanical loads. TiN TiCN NTM35 (CVD) M20M40 Gatunek w glika spiekanego pokryty metodà CVD o szczególnie wysokiej odpornoêci na zmienne obcià enia cieplne i mechaniczne, przeznaczony do obróbki zgrubnej stali nierdzewnych. A CVD coated sintered carbide grade, with extremely high resistance to changing thermal and mechanical loads, designed for roughing of stainless steel. TiN Al 2 O 3 TiCN NTK05 (CVD) K01K20 Gatunek w glika spiekanego pokryty metodà CVD o wysokiej odpornoêci na zu ycie oraz wysokie temperatury skrawania, przeznaczony do obróbki wykaƒczajàcej eliw, a szczególnie eliwa sferoidalnego. A CVD coated sintered carbide grade, with high resistance to wear and high cutting temperatures, designed for finishing of cast iron, in particular spheroidal cast iron. TiN Al 2 O 3 TiCN NTK25 (CVD) K10K30 Gatunek w glika spiekanego pokryty metodà CVD, przeznaczony do obróbki eliwa szarego w trudnych warunkach skrawania, odznaczajàcy si odpornoêcià na wysokie temperatury skrawania. A CVD coated sintered carbide grade, designed for machining of grey cast iron in extremaly difficult cutting conditions, demonstrating resistance to high cutting temperatures. P M K Stal / Steel Stal nierdzewna / Stainless steel eliwo / Cast iron N S H Stopy nie elazne, aluminium Nonferritic alloys, aluminium alloys Stopy aroodporne, stopy tytanu Heat resistant steel, titanium alloys Materia y hartowane Hard materials HC gatunek pokrywany / coated grade (PVD, CVD) HW gatunek niepokrywany / uncoated grade B6

16 Gatunki do toczenia Grades for turning pokrywane PVD / coated PVD Pokrycie Coating layer Oznaczenie Designation Zakres ISO ISO range Zastosowanie Applications N435 (PVD) P30P55 M30M45 Gatunek w glika spiekanego pokryty metodà PVD o najwy szej ciàgliwoêci, przeznaczony do przecinania i nacinania rowków w bardzo trudnych warunkach obróbki, szczególnie materia ów o w aêciwoêciach przywierajàcych. A PVD coated sintered carbide grade with the highest ductility, designed for parting and grooving in very difficult machining conditions, particularly suitable for sticking materials. B TiN TiN (TiAlSi)N N335 (PVD) P20P40 M20M40 Gatunek w glika spiekanego pokryty metodà PVD, przeznaczony do obróbki z du ymi i ma ymi pr dkoêciami skrawania stali i stali nierdzewnych, odznaczajàcy si du à wytrzyma oêcià kraw dzi skrawajàcej. A PVD coated sintered carbide grade, designed for machining at high and low cutting speed, for steel and stainless steel, with high cutting edge resistance. TiCN KX20 (PVD) S10S25 Gatunek w glika spiekanego pokryty metodà PVD, przeznaczony g ównie do obróbki stopów aroodpornych i stopów tytanu w zakresie obróbki dok adnej. A PVD coated sintered carbide grade designed mainly for machining of heat resistant alloys and titanium alloys in the range of finishing. OR725 (PVD) P15P35 M10M35 Gatunek w glika spiekanego pokryty metodà PVD, przeznaczony g ównie do przecinania i rowkowania stali i stali nierdzewnych przy wysokich pr dkoêciach skrawania. A PVD coated sintered carbide grade designed mainly for parting and grooving of steel and stainless steel at high cutting speed. TiN OR740 (PVD) P30P50 M20M40 Gatunek w glika spiekanego pokryty metodà PVD. Dzi ki wysokiej odpornoêci na zmienne obcià enia termiczne nadaje si szczególnie do obróbki stali w trudnych warunkach. A PVD coated sintered carbide grade. Owing to high thermal resistance it is particularly recommended for machining of steel in dificult conditions. TiAlN PA40 (PVD) P30P50 K20K40 N20N40 Gatunek w glika spiekanego pokryty metodà PVD o bardzo ciàgliwym rdzeniu. Przeznaczony szczególnie do przecinania i rowkowania stali i eliw przy pr dkoêciach skrawania wy szych ni 150 m/min. A PVD coated sintered carbide grade with a very ductile core. Designed mainly for parting and grooving of steel and cast iron at cutting speed higher than 150 m/min. TiCN PX40 (PVD) P25P45 M20M40 Gatunek w glika spiekanego pokryty metodà PVD, przeznaczony szczególnie do przecinania i rowkowania stali i stali nierdzewnych przy pr dkoêciach skrawania ni szych ni 150 m/min. A PVD coated sintered carbide grade, designed mainly for parting and grooving of steel and stainless steel at cutting speed lower than 150 m/min. P M K Stal / Steel Stal nierdzewna / Stainless steel eliwo / Cast iron N S H Stopy nie elazne, aluminium Nonferritic alloys, aluminium alloys Stopy aroodporne, stopy tytanu Heat resistant steel, titanium alloys Materia y hartowane Hard materials HC gatunek pokrywany / coated grade (PVD, CVD) HW gatunek niepokrywany / uncoated grade B7

17 Tabela zbiorcza / The summary table gatunki do toczenia / grades for turning GRUPA ISO ISO GROUP ZAKRES RANGE CVD TOCZENIE / TURNING PVD HW B P NTP15 NTP25 NTP35 N335 S10S S20S SM25T S30S M NTM25 NTM35 N335 SM25T K NTK05 NTK25 N S KX20 P M K Stal / Steel Stal nierdzewna / Stainless steel eliwo / Cast iron N S H Stopy nie elazne, aluminium Nonferritic alloys, aluminium alloys Stopy aroodporne, stopy tytanu Heat resistant steel, titanium alloys Materia y hartowane Hard materials HC gatunek pokrywany / coated grade (PVD, CVD) HW gatunek niepokrywany / uncoated grade B8

18 B ZAKRES RANGE H15X OR725 OR740 PA40 PX40 H10S H20S H15X OR725 OR740 PA40 PX SM25T S10S H20S PA40 N N435 NTP15 NTP35 SM25T N435 GWINTOWANIE THREADING PRZECINANIE PARTING ROWKOWANIE GROOVING PVD CVD PVD HW PVD HW N B9

19 B B10

20 Gatunki do frezowania Grades for milling niepokrywane / uncoated Oznaczenie Designation Zakres ISO ISO range Zastosowanie Applications SM25T (HW) P15P40 M25M35 Gatunek przeznaczony do obróbki stali, staliwa i stali nierdzewnych wiórem odpryskowym o du ym przekroju i zmiennej gruboêci. Odporny na zm czeniowe obcià enia dynamiczne. Mo na go stosowaç przy du ych i Êrednich pr dkoêciach skrawania oraz du ych przekrojach warstwy skrawanej. A grade for machining of steel, cast steel and stainless steel with a splinter chip of large section and varying thickness. Resistant to dynamic fatigue loads. It can be used at high to moderate cutting speeds and large section of cut layer. B H10S (HW) K10K20 N05N25 Gatunek przeznaczony do obróbki dok adnej i Êredniodok adnej wszystkich gatunków eliw, stopów metali kolorowych oraz materia ów niemetalicznych dajàcych krótki wiór. A grade for finishing and semifinishing of all kinds of cast irons, nonferrous alloys and nonmetallic materials giving a short chip. H15X (HW) M15M25 K15K30 Gatunek przeznaczony do obróbki wszystkich gatunków eliw. Mo na go równie stosowaç do zgrubnego toczenia eliw, metali nie elaznych, aroodpornych stopów niklu. A grade for machining of all kinds of cast irons. Also it can be used for roughing of cast irons, nonferrous metals, heatresistant nickel alloys. H20S (HW) K15K25 Gatunek przeznaczony do obróbki Êredniodok adnej i zgrubnej eliw przy umiarkowanych pr dkoêciach skrawania i Êrednich oraz du ych posuwach w niekorzystnych i trudnych warunkach obróbki. Nadaje si do obróbki stopów miedzi, stopów lekkich, materia ów aroodpornych, arowytrzyma ych oraz tworzyw sztucznych. A grade for semifinishing and roughing of cast irons at moderate cutting speeds, medium and heavy feed under unfavourable conditions. Suitable for machining of copper alloys, light alloys, heat resistant alloys and plastics. K10K30 N (HW) N10N30 Gatunek przeznaczony do frezowania stopów aluminium, miedzi oraz eliwa w zakresie obróbki dok adnej, Êredniodok adnej i zgrubnej. A grade designed for milling of aluminium alloys, copper and cast iron in the range of finishing, semifinishing and roughing. S10S30 P M K Stal / Steel Stal nierdzewna / Stainless steel eliwo / Cast iron N S H Stopy nie elazne, aluminium Nonferritic alloys, aluminium alloys Stopy aroodporne, stopy tytanu Heat resistant steel, titanium alloys Materia y hartowane Hard materials HC gatunek pokrywany / coated grade (PVD, CVD) HW gatunek niepokrywany / uncoated grade B11

21 Gatunki do frezowania Grades for milling pokrywane CVD / coated CVD Pokrycie Coating layer Oznaczenie Designation Zakres ISO ISO range Zastosowanie Applications B TiN TiCN NMP20 (CVD) P15P35 Gatunek w glika spiekanego pokryty metodà CVD, przeznaczony do frezowania Êredniodok adnego i zgrubnego stali z mo liwie najwy szà wydajnoêcià obróbki. A CVD coated sintered carbide grade designed for semifinishing and roughing of steel with highest possible productivity. NMK20 (CVD) K10K30 Gatunek w glika spiekanego pokryty metodà CVD, przeznaczony do frezowania Êredniodok adnego i zgrubnego eliwa szarego g ównie w warunkach suchej obróbki, ze Êrednimi i du ymi pr dkoêciami skrawania. A CVD coated sintered carbide grade, designed for semifinishing and roughing of grey cast iron, in particular in dry machining, at medium and high cutting speed. Al 2 O 3 TiCN NMK30 (CVD) K20K35 Gatunek w glika spiekanego pokryty metodà CVD, przeznaczony do frezowania eliw w trudnych warunkach z udzia em emulsji ch odzàcych, z ma ymi i Êrednimi pr dkoêciami skrawania. A CVD coated sintered carbide grade, designed for milling of cast iron in difficult conditions with cooling liquids, at low and medium cutting speed. TiN Al 2 O 3 TiCN OR5000 (CVD) P25P45 M20M40 Gatunek w glika spiekanego pokryty metodà CVD przeznaczony do obróbki Êredniodok adnej i zgrubnej stali, stali nierdzewnych i stopów aroodpornych. Dzi ki ciàgliwemu rdzeniowi stosowany jest efektywnie do frezowania stali zwyk ych, niskostopowych i nierdzewnych. A CVD coated sintered carbide grade designed for semifinishing and roughing of steel, stainless steel and heat resistant alloys. Owing to its ductile core it is effectively used for milling carbon, lowalloys and stainless steels. P M K Stal / Steel Stal nierdzewna / Stainless steel eliwo / Cast iron N S H Stopy nie elazne, aluminium Nonferritic alloys, aluminium alloys Stopy aroodporne, stopy tytanu Heat resistant steel, titanium alloys Materia y hartowane Hard materials HC gatunek pokrywany / coated grade (PVD, CVD) HW gatunek niepokrywany / uncoated grade B12

22 Gatunki do frezowania Grades for milling pokrywane PVD / coated PVD Pokrycie Coating layer Oznaczenie Designation Zakres ISO ISO range Zastosowanie Applications N210 (PVD) P05P20 M05M20 K05K25 N05N25 S05S15 H05H15 Gatunek w glika spiekanego pokryty metodà PVD, przeznaczony do dok adnego i Êredniodok adnego frezowania stali, stali nierdzewnych i eliw, szczególnie w zakresie wy szych twardoêci, a tak e aluminium i materia ów hartowanych z wysokimi pr dkoêciami skrawania, przy znacznym obcià eniu cieplnym p ytek. A PVD coated sintered carbide grade, designed for finishing and semifinishing milling of steel, stainless steel and cast iron, particularly recommended for higher hardness, as well as aluminium and hard treated materials at high cutting speed and with high thermal loads. B TiN TiN (TiAlSi)N N250 (PVD) P05P20 M10M20 Gatunek w glika spiekanego pokryty metodà PVD, przeznaczony do dok adnego frezowania stali zwyk ych i materia ów wykazujàcych tendencj do przywierania, tj. stali niskow glowej, stali nierdzewnych oraz materia ów utwardzanych powierzchniowo. A PVD coated sintered carbide grade, designed for finishing of ordinary steel and sticking materials i.e. lowcarbon steel, stainless steel and roughed materials. N300 (PVD) M15M35 Gatunek w glika spiekanego pokryty metodà PVD, przeznaczony do frezowania stali nierdzewnych (przede wszystkim stali austenitycznych), ze Êrednimi i du ymi pr dkoêciami skrawania. A PVD coated sintered carbide grade, designed for milling of stainless steel (mainly austenitic steel) at medium and high cutting speed. KR5020 (PVD) P10P30 M10M25 S10S20 Gatunek w glika spiekanego pokryty metodà PVD do Êredniodok adnego i wykaƒczajàcego frezowania stali zwyk ych, stali nierdzewnych, stopów aroodpornych i stopów tytanu z wysokimi pr dkoêciami skrawania. A PVD coated sintered carbide grade designed for semifinishing and finishing milling normal and stainless steel, heat resistant and titanium alloys with high cutting speed. PR5040 (PVD) P30P50 M20M40 Gatunek w glika spiekanego pokryty metodà PVD do Êredniodok adnego i zgrubnego frezowania stali zwyk ych i stali nierdzewnych. Charakteryzuje si du à odpornoêcià na zmienne obcià enia mechaniczne oraz szoki termiczne. A PVD coated sintered carbide grade designed for semifinishing and roughing milling normal and stainless steel. Highly resistant to changing loads and thermal shocks. TiN TiAlN KR5005 (PVD) P05P15 M05M15 H05H15 Gatunek w glika spiekanego pokryty metodà PVD przeznaczony do wykaƒczajàcego frezowania stali zwyk ych, stali nierdzewnych i materia ów hartowanych z wysokimi pr dkoêciami skrawania. Charakteryzuje si du à wytrzyma oêcià na Êcieranie. A PVD coated sintered carbide grade designed for finishing milling normal and stainless steel and hard treated materials with high cutting speed. Exellent wear resistance. KX20 (PVD) K05K25 N05N25 S05S25 Gatunek w glika spiekanego pokryty metodà PVD, charakteryzujàcy si wysokà odpornoêcià na zu ycie oraz dobrà ciàgliwoêcià rdzenia. Zalecany do frezowania przy Êrednich i wysokich pr dkoêciach skrawania. Szczególnie zaleca si do obróbki eliw o twardoêci do 400 HB. A PVD coated sintered carbide grade with high wear resistance and good core ductility. Recommended for milling at medium and high cutting speed. Particularly recommended for machining of cast iron with hardness up to 400 HB. P M K Stal / Steel Stal nierdzewna / Stainless steel eliwo / Cast iron N S H Stopy nie elazne, aluminium Nonferritic alloys, aluminium alloys Stopy aroodporne, stopy tytanu Heat resistant steel, titanium alloys Materia y hartowane Hard materials HC gatunek pokrywany / coated grade (PVD, CVD) HW gatunek niepokrywany / uncoated grade B13

23 Tabela zbiorcza / The summary table gatunki do frezowania / grades for milling GRUPA ISO ISO GROUP ZAKRES RANGE CVD FREZOWANIE / MILLING PVD B P M NMP20 OR5000 OR5000 N210 N210 N250 N250 N300 KR5020 KR5020 PR5040 PR5040 KR5005 KR5005 K NMK20 NMK30 N210 KX20 N N210 KX20 S N210 KR5020 KX20 H N210 KR5005 B14

24 HW ZAKRES RANGE SM25T B SM25T H15X H10S H15X H20S N H10S N N P M K Stal / Steel Stal nierdzewna / Stainless steel eliwo / Cast iron N S H Stopy nie elazne, aluminium Nonferritic alloys, aluminium alloys Stopy aroodporne, stopy tytanu Heat resistant steel, titanium alloys Materia y hartowane Hard materials HC gatunek pokrywany / coated grade (PVD, CVD) HW gatunek niepokrywany / uncoated grade B15

25 B B16

26 P YTKI DO TOCZENIA INSERTS FOR TURNING C str. / page: rozdzia / chapter: C2 C4 C22 C23 C24 C26 Oznaczenie p ytek do toczenia Designation of inserts for turning P ytki do toczenia Inserts for turning P ytki do przecinania Inserts for parting P ytki do rowkowania X61.. Inserts for grooving X61.. P ytki do rowkowania z roztaczaniem X92.. Inserts for grooving and recessing X92.. P ytki podporowe i amacze wióra Shims and chipbreakers C1

27 Oznaczenie p ytek do toczenia (KOD ISO) Designation of inserts for turning (CODE ISO) T N M G 22 C 1. Kszta t p ytki i kàt naro a ε r Insert shape and angle ε r 2. Kàt przy o enia normalny α n Normal clearance angle α n 3. Dok adnoêç p ytki Tolerance class 4. Kszta t powierzchni natarcia i sposób mo co wania p ytki Chip breaker and clamping type 5. D ugoêç boku p ytki Edge length Tolerancja Tolerance inne others l(d) m s ±0,025 ±0,005 ±0,025 A 1) ±0,013 ±0,005 ±0,025 F 1) ±0,025 ±0,013 ±0,025 C 1) ±0,013 ±0,013 ±0,025 H ±0,025 ±0,025 ±0,025 E ±0,025 ±0,025 ±0,13 ±0,05 ±0,15 2) ±0,05 ±0,15 2) ±0,05 ±0,15 2) G ±0,005 ±0,025 J 1) ±0,013 ±0,025 K 1) ±0,025 ±0,025 L 1) ±0,05 ±0,08 ±0,15 2) ±0,20 2) M ±0,05 ±0,08 ±0,15 2) ±0,20 2) N ±0,08 ±0,13 ±0,25 2) ±0,38 2) U ±0,13 ±0,025 ±0,13 1) Odchy ki te stosuje si dla p ytek szlifo wanych ze Êcinami These tolerance classes apply to ground indexable inserts with wiper edge 2) WartoÊci odchy ek (od do) w za le noê ci od wielkoêci d Values of deviations (from to) accor ding to insert size d wykonanie specjalne tailormade inserts C2

28 Oznaczenie p ytek do toczenia (KOD ISO) Designation of inserts for turning (CODE ISO) E N PC 6. GruboÊç p ytki Insert thickness 7. Promieƒ naro a r ε Corner radius r ε 8. Postaç kraw dzi skrawajàcej Cutting edge condition 9. Kierunek skrawania Cutting direction 10. Symbol ustalony przez producenta np. geometria amacza wiórów zaokràglona / rounded r n 0,02 mm Posuw Feed Manufacturer s optional symbol e.g. chipbreaker geometry C ze Êcinem i zaokràglona chamfered and rounded ostra / sharp r n <0,02 mm Symbol s 01 1,59 T1 1, , ,18 T3 3, , , , , , ,70 l (d) Tolerancje Symbol r ε 00 <0,2 02 0,2 04 0,4 08 0,8 24 2,4 x inne others 00 dla p ytek MO okràg ych for round inserts Tolerances mm for l (d) for m Dok adnoêç p ytki Tolerance class J,K,L,M,N U M i N U i M M Kszta t p ytki Insert shape H,O,P,S,T,C,D,E,M,W,R H,O,P,S,T,C,E,N,W,R D 4,76 5,56 6,35 (6) ±0,05 ±0,08 ±0,08 ±0,13 ±0,11 7,94 (8) 9,525 (10) 12,7 (12) ±0,08 ±0,13 ±0,13 ±0,20 ±0,15 15,875 (16) 19,05 (20) ±0,10 ±0,18 ±0, 15 ±0,27 ±0,18 25,4 (25) ±0,13 ±0,25 ±0,18 ±0,38 31,75 (32) ±0,15 ±0,25 ±0,20 ±0,38 Uzupe nienie do punktu 3 Supplement to point 3 ze Êcinem / chamfered z podwójnym Êcinem double chamfered z podwójnym Êcinem i zaokràglona double chamfered and rounded Symbole dodatkowe Additional symbols Uzupe nienie do punktu 5 Supplement to point 5 Symbol literowy okreêlajàcy kszta t p ytki l (d) Symbol for insert shape H O P S T C D E M V W 4, , , , , , , , , , d P ytki okràg e Round inserts R 5,0 05 6,0 06 8,0 08 9, , , , , , , , , , , ,0 32 C3

29 P ytki do toczenia Inserts for turning P/M CNMG CNMG CNMG..R gatunki / grades CVD PVD HW C Oznaczenie Designation l d s rε d1 m m1 NTP15 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N335 S10S S20S SM25T S30S H10S H15X H20S 12 CNMG PB 12,9 12,70 4,76 0,4 5,16 3,308 1, CNMG ,9 12,70 4,76 0,4 5,16 3,308 1, CNMG PC CNMG PC CNMG PC 12,9 12,70 4,76 0,8 5,16 3,088 1,697 12,9 12,70 4,76 1,2 5,16 2,867 1,576 19,3 19,05 6,35 1,2 7,93 4,632 2, CNMG SM CNMG SM 12,9 12,70 4,76 0,4 5,16 3,308 1,818 12,9 12,70 4,76 0,8 5,16 3,088 1, CNMG CNMG CNMG CNMG CNMG ,9 12,70 4,76 0,4 5,16 3,308 1,818 12,9 12,70 4,76 0,8 5,16 3,088 1,697 12,9 12,70 4,76 1,2 5,16 2,867 1,576 19,3 19,05 6,35 1,2 7,93 4,632 2,545 19,3 19,05 6,35 1,6 7,93 4,411 2, CNMG CNMG CNMG ,9 12,70 4,76 0,4 5,16 3,308 1,818 12,9 12,70 4,76 0,8 5,16 3,088 1,697 12,9 12,70 4,76 1,2 5,16 2,867 1, CNMG R CNMG L CNMG R CNMG L 12,9 12,70 4,76 0,8 5,16 3,088 1,697 12,9 12,70 4,76 0,8 5,16 3,088 1,697 12,9 12,70 4,76 0,8 5,16 3,088 1,697 12,9 12,70 4,76 0,8 5,16 3,088 1, CNMG PD CNMG PD CNMG PD 12,9 12,70 4,76 0,8 5,16 3,088 1,697 12,9 12,70 4,76 1,2 5,16 2,867 1,576 19,3 19,05 6,35 1,6 7,93 4,632 2, CNMG CNMG ,3 19,05 6,35 1,2 7,93 4,632 2,545 19,3 19,05 6,35 1,6 7,93 4,411 2,424 Przyk ad zamówienia / Ordering example: CNMG PB, NTP25 10 szt. / pcs CVD, PVD (HC) gatunek pokrywany / coated grade (HW) gatunek niepokrywany / uncoated grade pierwszy wybór / first choice C4

30 P ytki do toczenia Inserts for turning P/M CNMA CNMM CNMG CNMA CNMM CNMG gatunki / grades CVD PVD HW Oznaczenie Designation l d s rε d1 m m1 NTP15 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N335 S10S S20S SM25T S30S H10S H15X H20S C CNMM CNMM CNMM ,9 12,70 4,76 0,8 5,16 3,088 1,697 12,9 12,70 4,76 1,2 5,16 2,867 1,576 19,3 19,05 6,35 1,2 7,93 4,632 2, CNMM ,3 19,05 6,35 1,2 7,93 4,632 2, CNMM PD1 CNMM PD1 19,3 19,05 6,35 1,2 7,93 4,632 2,545 19,3 19,05 6,35 1,6 7,93 4,411 2, CNMG MB CNMG MB 12,9 12,70 4,76 0,4 5,16 3,308 1,818 12,9 12,70 4,76 0,8 5,16 3,088 1, CNMG MC CNMG MC 12,9 12,70 4,76 0,4 5,16 3,308 1,818 12,9 12,70 4,76 0,8 5,16 3,088 1, CNMA CNMA CNMA CNMA CNMA ,9 12,70 4,76 0,4 5,16 3,308 1,818 12,9 12,70 4,76 0,8 5,16 3,088 1,697 12,9 12,70 4,76 1,2 5,16 2,867 1,576 19,3 19,05 6,35 1,2 7,93 4,632 2,545 19,3 19,05 6,35 1,6 7,93 4,411 2, CNMG KC CNMG KC CNMG KC 12,9 12,70 4,76 0,8 5,16 3,088 1,697 12,9 12,70 4,76 1,2 5,16 2,867 1,576 19,3 19,05 6,35 1,2 7,93 4,632 2, CNMG CNMG ,9 12,70 4,76 0,4 5,16 3,308 1,818 12,9 12,70 4,76 0,8 5,16 3,088 1,697 Przyk ad zamówienia / Ordering example: CNMM , NTP35 10 szt. / pcs CVD, PVD (HC) gatunek pokrywany / coated grade (HW) gatunek niepokrywany / uncoated grade pierwszy wybór / first choice C5

31 P ytki do toczenia Inserts for turning P/M DNMG RNMG DNMG RNMG gatunki / grades CVD PVD HW C Oznaczenie Designation l d s rε d1 m NTP15 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N335 S10S S20S SM25T S30S H10S H15X H20S 15 DNMG PB DNMG PB 15,5 12,70 6,35 0,4 5,16 6,939 15,5 12,70 6,35 0,8 5,16 6, DNMG PC DNMG PC DNMG PC 15,5 12,70 6,35 0,4 5,16 6,939 15,5 12,70 6,35 0,8 5,16 6,477 15,5 12,70 6,35 1,2 5,16 6, DNMG DNMG DNMG ,5 12,70 6,35 0,4 5,16 6,939 15,5 12,70 6,35 0,8 5,16 6,477 15,5 12,70 6,35 1,2 5,16 6, DNMG SM DNMG SM 15,5 12,70 6,35 0,4 5,16 6,939 15,5 12,70 6,35 0,8 5,16 6, DNMG MC DNMG MC 15,5 12,70 6,35 0,4 5,16 6,939 15,5 12,70 6,35 0,8 5,16 6, DNMG KC DNMG KC 15,5 12,70 6,35 0,8 5,16 6,477 15,5 12,70 6,35 1,2 5,16 6,014 Oznaczenie Designation d s d RNMG RNMG RNMG RNMG RNMG ,525 3,18 3,81 12,70 4,76 5,16 15,875 6,35 6,35 19,05 6,35 7,93 25,40 9,12 9,12 Przyk ad zamówienia / Ordering example: DNMG PB, NTP25 10 szt. / pcs CVD, PVD (HC) gatunek pokrywany / coated grade (HW) gatunek niepokrywany / uncoated grade pierwszy wybór / first choice C6

32 P ytki do toczenia Inserts for turning P/M SNMA SNMM SNMG SNMA SNMM SNMG gatunki / grades CVD PVD HW Oznaczenie Designation l=d s rε d1 m NTP15 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N335 S10S S20S SM25T S30S H10S H15X H20S C SNMG PC SNMG PC SNMG PC SNMG PC SNMG PC SNMG PC SNMG PC SNMG PC 9,525 3,18 0,8 3,81 1,644 12,70 4,76 0,4 5,16 2,466 12,70 4,76 0,8 5,16 2,301 12,70 4,76 1,2 5,16 2,137 12,70 4,76 1,6 5,16 1,973 15,87 6,35 1,2 6,35 2,795 19,05 6,35 1,2 7,93 3,452 19,05 6,35 1,6 7,93 3, SNMG SNMG SNMG SNMG SNMG SNMG ,525 3,18 0,8 3,81 1,644 12,70 4,76 0,4 5,16 2,466 12,70 4,76 0,8 5,16 2,301 12,70 4,76 1,2 5,16 2,137 19,05 6,35 1,2 7,93 3,452 19,05 6,35 1,6 7,93 3, SNMG SNMG ,70 4,76 0,8 5,16 2,301 12,70 4,76 1,2 5,16 2, SNMG R SNMG L SNMG R SNMG L 12,70 4,76 0,8 5,16 2,301 12,70 4,76 0,8 5,16 2,301 12,70 4,76 1,2 5,16 2,137 12,70 4,76 1,2 5,16 2, SNMM R SNMM L SNMM R SNMM L 12,70 4,76 0,8 5,16 2,301 12,70 4,76 0,8 5,16 2,301 12,70 4,76 1,2 5,16 2,137 12,70 4,76 1,2 5,16 2, SNMM SNMM SNMM SNMM ,70 4,76 0,8 5,16 2,301 12,70 4,76 1,2 5,16 2,137 19,05 6,35 1,2 7,93 3,452 19,05 6,35 1,6 7,93 3, SNMM SNMM SNMM SNMM SNMM ,70 4,76 0,8 5,16 2,301 12,70 4,76 1,2 5,16 2,137 19,05 6,35 1,2 7,93 3,452 19,05 6,35 1,6 7,93 3,288 25,40 7,94 2,4 9,12 4, SNMG PD SNMG PD 12,70 4,76 0,8 5,16 2,301 12,70 4,76 1,2 5,16 2, SNMG SNMG ,05 6,35 1,2 7,93 3,452 19,05 6,35 1,6 7,93 3,288 Przyk ad zamówienia / Ordering example: SNMG PC, NTP35 10 szt. / pcs CVD, PVD (HC) gatunek pokrywany / coated grade (HW) gatunek niepokrywany / uncoated grade pierwszy wybór / first choice C7

33 P ytki do toczenia Inserts for turning P/M SNMA SNMM SNMG SNMA SNMM SNMG gatunki / grades CVD PVD HW C Oznaczenie Designation l=d s rε d1 m NTP15 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N335 S10S S20S SM25T S30S H10S H15X H20S 19 SNMM SNMM ,05 6,35 1,2 7,93 3,452 19,05 6,35 1,6 7,93 3, SNMM ,40 7,94 2,4 9,12 4, SNMM PD1 SNMM PD1 19,05 6,35 1,2 7,93 3,452 19,05 6,35 1,6 7,93 3, SNMG MB 12,70 4,76 0,8 5,16 2, SNMA SNMA SNMA SNMA ,70 4,76 0,8 5,16 2,301 12,70 4,76 1,2 5,16 2,137 19,05 6,35 1,2 7,93 3,452 19,05 6,35 1,6 7,93 3, SNMG KC SNMG KC SNMG KC SNMG KC 12,70 4,76 0,8 5,16 2,301 12,70 4,76 1,2 5,16 2,137 15,87 6,35 1,2 6,35 2,795 19,05 6,35 1,2 7,93 3, SNMG ,70 4,76 0,8 5,16 2,301 Przyk ad zamówienia / Ordering example: SNMM , NTP35 10 szt. / pcs CVD, PVD (HC) gatunek pokrywany / coated grade (HW) gatunek niepokrywany / uncoated grade pierwszy wybór / first choice C8

34 P ytki do toczenia Inserts for turning P/M TNMA TNMM TNMG TNMA TNMM TNMG gatunki / grades CVD PVD HW Oznaczenie Designation l d s rε d1 m NTP15 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N335 S10S S20S SM25T S30S H10S H15X H20S C 16 TNMG TNMG ,5 9,525 4,76 0,4 3,81 13,891 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13, TNMG PC TNMG PC TNMG PC TNMG PC TNMG PC 16,5 9,525 4,76 0,4 3,81 13,891 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494 16,5 9,525 4,76 1,2 3,81 13, ,70 4,76 0,8 5,16 18, ,70 4,76 1,2 5,16 17, TNMG SM TNMG SM TNMG SM 16,5 9,525 4,76 0,4 3,81 13,891 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494 16,5 9,525 4,76 1,2 3,81 13, TNMG TNMG ,5 9,525 4,76 0,4 3,81 13,891 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13, TNMM TNMM ,5 9,525 4,76 0,4 3,81 13,891 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13, TNMG TNMG TNMG TNMG TNMG TNMG TNMG TNMG TNMG ,5 9,525 3,18 0,4 3,81 13,891 16,5 9,525 3,18 0,8 3,81 13,494 16,5 9,525 4,76 0,4 3,81 13,891 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494 16,5 9,525 4,76 1,2 3,81 13, ,70 4,76 0,4 5,16 18, ,70 4,76 0,8 5,16 18, ,70 4,76 1,2 5,16 17, ,70 4,76 1,6 5,16 17, TNMM TNMM TNMM TNMM TNMM TNMM TNMM ,5 9,525 4,76 0,4 3,81 13,891 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494 16,5 9,525 4,76 1,2 3,81 13, ,70 4,76 0,4 5,16 18, ,70 4,76 0,8 5,16 18, ,70 4,76 1,2 5,16 17, ,70 4,76 1,6 5,16 17, TNMG R TNMG L TNMG R TNMG L 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494 16,5 9,525 4,76 1,2 3,81 13,097 16,5 9,525 4,76 1,2 3,81 13, TNMM R TNMM L TNMM R TNMM L 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494 16,5 9,525 4,76 1,2 3,81 13,097 16,5 9,525 4,76 1,2 3,81 13,097 Przyk ad zamówienia / Ordering example: TNMG , NTP25 10 szt. / pcs C9 CVD, PVD (HC) gatunek pokrywany / coated grade (HW) gatunek niepokrywany / uncoated grade pierwszy wybór / first choice

35 P ytki do toczenia Inserts for turning P/M TNMA TNMM TNMG TNMA TNMM TNMG gatunki / grades CVD PVD HW C Oznaczenie Designation l d s rε d1 m NTP15 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N335 S10S S20S SM25T S30S H10S H15X H20S 22 TNMG TNMG TNMG TNMG ,70 4,76 0,4 5,16 18, ,70 4,76 0,8 5,16 18, ,70 4,76 1,2 5,16 17, ,70 4,76 1,6 5,16 17, TNMM TNMM TNMM TNMM ,70 4,76 0,4 5,16 18, ,70 4,76 0,8 5,16 18, ,70 4,76 1,2 5,16 17, ,70 4,76 1,6 5,16 17, TNMM PD TNMM PD 22 12,70 4,76 0,8 5,16 18, ,70 4,76 1,2 5,16 17, TNMM ,70 4,76 1,2 5,16 17, TNMM R TNMM L 22 12,70 4,76 1,2 5,16 17, ,70 4,76 1,2 5,16 17, TNMG MB 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13, TNMG MC TNMG MC TNMG MC 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13, ,70 4,76 0,8 5,16 18, ,70 4,76 1,2 5,16 17, TNMA TNMA TNMA TNMA TNMA TNMA ,5 9,525 4,76 0,4 3,81 13,891 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494 16,5 9,525 4,76 1,2 3,81 13, ,70 4,76 0,8 5,16 18, ,70 4,76 1,2 5,16 17, ,70 4,76 1,6 5,16 17, TNMG KC TNMG KC TNMG KC TNMG KC 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494 16,5 9,525 4,76 1,2 3,81 13, ,70 4,76 0,8 5,16 18, ,70 4,76 1,2 5,16 17,859 Przyk ad zamówienia / Ordering example: TNMG , NTP25 10 szt. / pcs C10 CVD, PVD (HC) gatunek pokrywany / coated grade (HW) gatunek niepokrywany / uncoated grade pierwszy wybór / first choice

36 P ytki do toczenia Inserts for turning P/M VNMG VNMG gatunki / grades CVD PVD HW Oznaczenie Designation l d s rε d1 m NTP15 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N335 S10S S20S SM25T S30S H10S H15X H20S C 16 VNMG PC VNMG PC 16,5 9,525 4,76 0,4 3,81 10,152 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 9, VNMG ,5 9,525 4,76 0,8 3,81 9,229 Przyk ad zamówienia / Ordering example: VNMG PC, NTP25 10 szt. / pcs CVD, PVD (HC) gatunek pokrywany / coated grade (HW) gatunek niepokrywany / uncoated grade pierwszy wybór / first choice C11

37 P ytki do toczenia Inserts for turning P/M WNMA WNMG WNMA WNMG gatunki / grades CVD PVD HW C Oznaczenie Designation l d s rε d1 m NTP15 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N335 S10S S20S SM25T S30S H10S H15X H20S WNMG PB WNMG PB WNMG PB WNMG PB 6,5 9,525 4,76 0,4 3,81 2,426 6,5 9,525 4,76 0,8 3,81 2,205 8,7 12,70 4,76 0,4 5,16 3,308 8,7 12,70 4,76 0,8 5,16 3, WNMG ,7 12,70 4,76 0,8 5,16 3, WNMG PC WNMG PC WNMG PC WNMG PC WNMG PC WNMG PC 6,5 9,525 4,76 0,4 3,81 2,426 6,5 9,525 4,76 0,8 3,81 2,205 6,5 9,525 4,76 1,2 3,81 1,985 8,7 12,70 4,76 0,4 5,16 3,308 8,7 12,70 4,76 0,8 5,16 3,088 8,7 12,70 4,76 1,2 5,16 2, WNMG SM WNMG SM 8,7 12,70 4,76 0,8 5,16 3,088 8,7 12,70 4,76 1,2 5,16 2, WNMG WNMG WNMG ,7 12,70 4,76 0,4 5,16 3,308 8,7 12,70 4,76 0,8 5,16 3,088 8,7 12,70 4,76 1,2 5,16 2, WNMG ,7 12,70 4,76 0,8 5,16 3, WNMG MB 8,7 12,70 4,76 0,8 5,16 3, WNMG MC WNMG MC 8,7 12,70 4,76 0,4 5,16 3,308 8,7 12,70 4,76 0,8 5,16 3, WNMA WNMA ,7 12,70 4,76 0,8 5,16 3,088 8,7 12,70 4,76 1,2 5,16 2, WNMG KC WNMG KC WNMG KC 6,5 9,525 4,76 0,4 3,81 2,426 6,5 9,525 4,76 0,8 3,81 2,205 8,7 12,70 4,76 0,8 5,16 3,088 Przyk ad zamówienia / Ordering example: WNMG PB, NTP25 10 szt. / pcs C12 CVD, PVD (HC) gatunek pokrywany / coated grade (HW) gatunek niepokrywany / uncoated grade pierwszy wybór / first choice

38 P ytki do toczenia Inserts for turning S CCMT DCMT ECMT CCMT DCMT ECMT gatunki / grades CVD PVD HW Oznaczenie Designation l d s rε d1 m m1 NTP15 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N335 S10S S20S SM25T S30S H10S H15X H20S C 06 CCMT CCMT ,4 6,35 2,38 0,4 2,8 1,543 0,848 6,4 6,35 2,38 0,8 2,8 1,322 0, CCMT 09T304 9,7 9,525 3,97 0,4 4,4 2,424 1, CCMT 09T308 9,7 9,525 3,97 0,8 4,4 2,206 1, CCMT ,9 12,70 4,76 0,8 5,5 3,088 1,697 Oznaczenie Designation l d s rε d1 m 07 DCMT DCMT DCMT ,75 6,35 2,38 0,4 2,8 3,238 7,75 6,35 2,38 0,4 2,8 3,238 7,75 6,35 2,38 0,8 2,8 2, DCMT 11T ,6 9,525 3,97 0,4 4,4 5, DCMT 11T304 DCMT 11T308 11,6 9,525 3,97 0,4 4,4 5,089 11,6 9,525 3,97 0,8 4,4 4,626 Oznaczenie Designation l d s rε d1 m m1 08 ECMT ,2 7,94 3,18 0,4 3,4 2,296 0,931 Przyk ad zamówienia / Ordering example: CCMT , NTP35 10 szt. / pcs CVD, PVD (HC) gatunek pokrywany / coated grade (HW) gatunek niepokrywany / uncoated grade pierwszy wybór / first choice C13

39 P ytki do toczenia Inserts for turning S RCMT RCMX SCMT RCMT RCMX SCMT gatunki / grades CVD PVD HW C Oznaczenie Designation d s d1 β ( ) NTP15 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N335 S10S S20S SM25T S30S H10S H15X H20S RCMT 0602MO RCMT 0803MO RCMT 0803MOT 1) RCMT 10T3MO RCMT 1204MO RCMT 1204MOT 2) RCMT 2006MOT 3) 6,0 2,38 2,8 8,0 3,18 3,4 8,0 3,18 3,4 10,0 3,97 4,4 12,0 4,76 4,4 12,0 4,76 4,4 20,0 6,35 6, RCMX 2006MOT 4) 20,0 6,35 6,50 60 RCMX T 5) 25,4 7,94 7, RCMX 2507MOT 6) 25,0 7,94 7,2 20 Oznaczenie Designation l=d s rε d1 m SCMT 09T308 SCMT ,525 3,97 0,8 4,4 1,644 12,70 4,76 0,8 5,5 2,301 Kraw dê ze Êcinem / Chamfered edge 1) T = 0,10 x 15 2) T = 0,20 x 15 3) T = 0,25 x 15 4) T = 0,25 x 15 5) T = 0,30 x 15 6) T = 0,10 x 35 Przyk ad zamówienia / Ordering example: RCMT 0602MO, NTP25 10 szt. / pcs CVD, PVD (HC) gatunek pokrywany / coated grade (HW) gatunek niepokrywany / uncoated grade pierwszy wybór / first choice C14

40 P ytki do toczenia Inserts for turning S TCMT VBMT VBMW WCMT TCMT VBMT WCMT gatunki / grades CVD PVD HW Oznaczenie Designation l d s rε d1 m NTP15 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N335 S10S S20S SM25T S30S H10S H15X H20S C 11 TCMT ,0 6,35 2,38 0,4 2,8 9, TCMT 16T ,5 9,525 3,97 0,8 4,4 13, TCMT 16T304 TCMT 16T308 16,5 9,525 3,97 0,4 4,4 13,891 16,5 9,525 3,97 0,8 4,4 13, TCMT ,0 12,70 4,76 0,8 5,5 18, VBMT VBMT ,6 9,525 4,76 0,4 4,4 9,755 16,6 9,525 4,76 0,8 4,4 9, VBMT MC 16,6 9,525 4,76 0,8 4,4 9, VBMW ,6 9,525 4,76 0,8 4,4 9, VBMT ,6 9,525 4,76 0,8 4,4 9, WCMT WCMT 06T308 5,43 7,94 3,18 0,8 4,0 1,765 6,52 9,525 3,97 0,8 4,4 2,206 Przyk ad zamówienia / Ordering example: TCMT , NTP35 10 szt. / pcs CVD, PVD (HC) gatunek pokrywany / coated grade (HW) gatunek niepokrywany / uncoated grade pierwszy wybór / first choice C15

41 P ytki do toczenia Inserts for turning do aluminium / for aluminium S CCGT DCGT SCGT TCGT VCGT CCGT DCGT PVD HW C Oznaczenie Designation l d s rε d1 m m1 KX20 N CCGT L CCGT L CCGT L CCGT L CCGT 09T3041L CCGT 09T3081L CCGT L 6,49 6,40 2,58 0,2 2,8 1,668 0,917 6,49 6,40 2,58 0,4 2,8 1,557 0,856 8,12 8,00 3,43 0,2 3,4 2,113 1,161 8,12 8,00 3,43 0,4 3,4 2,003 1,101 9,73 9,586 4,22 0,4 4,4 2,443 1,343 9,73 9,586 4,22 0,8 4,4 2,222 1,221 12,96 12,76 5,01 0,8 5,5 3,105 1, DCGT L DCGT 11T3021L DCGT 11T3041L DCGT 11T3081L 7,78 6,399 2,58 0,4 2,9 3,267 11,7 9,586 4,22 0,2 4,4 5,357 11,7 9,586 4,22 0,4 4,4 5,125 11,7 9,586 4,22 0,8 4,4 4, SCGT 09T3041L SCGT 09T3081L 9,586 9,586 4,22 0,4 4,4 1,821 9,586 9,586 4,22 0,8 4,4 1, TCGT L TCGT L TCGT 16T3041L TCGT 16T3081L 11,084 6,40 2,58 0,2 2,8 9,401 11,084 6,40 2,58 0,4 2,8 9,202 16,604 9,586 4,22 0,4 4,4 13,983 16,604 9,586 4,22 0,8 4,4 13, VCGT L VCGT L VCGT L VCGT L VCGT L VCGT L VCGT L VCGT L 11,157 6,399 2,58 0,2 2,8 6,98 11,157 6,399 2,58 0,4 2,8 6,517 13,99 8,001 3,43 0,2 3,4 8,843 13,99 8,001 3,43 0,4 3,4 8,38 13,99 8,001 3,43 0,8 3,4 6,902 16,713 9,586 5,01 0,4 4,4 10,223 16,713 9,586 5,01 0,8 4,4 9,3 16,713 9,586 5,01 1,2 4,4 8,377 Przyk ad zamówienia / Ordering example: CCGT L, KX20 10 szt. / pcs CVD, PVD (HC) gatunek pokrywany / coated grade (HW) gatunek niepokrywany / uncoated grade pierwszy wybór / first choice C16

42 P ytki do toczenia Inserts for turning C SNGN SNUN SPGN SPUN SNGN SNUN SPGN SPUN gatunki / grades CVD PVD HW Oznaczenie Designation l=d s rε m NTP15 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N335 S10S S20S SM25T S30S H10S H15X H20S C 12 SNGN SNGN ,70 4,76 0,8 2,301 12,70 4,76 1,2 2, SNUN SNUN SNUN SNUN SNUN SNUN SNUN SNUN SNUN SNUN SNUN SNUN T 1) 9,525 3,18 0,8 1,644 12,70 3,18 0,8 2,301 12,70 4,76 0,8 2,301 12,70 4,76 1,2 2,137 12,70 4,76 1,6 1,973 15,875 4,76 0,8 2,959 15,875 4,76 1,2 2,795 19,05 4,76 0,8 3,617 19,05 4,76 1,2 3,452 19,05 4,76 1,6 3,288 25,40 6,35 2,0 4,437 25,40 6,35 2,0 4, SPGN SPGN SPGN SPGN SPGN SPGN SPGN SPGN SPGN ,525 3,18 0,4 1,808 9,525 3,18 0,8 1,644 12,70 3,18 0,4 2,466 12,70 3,18 0,8 2,301 12,70 3,18 1,2 2,137 12,70 3,18 2,0 1,802 12,70 4,76 0,8 2,301 19,05 4,76 0,8 3,617 19,05 4,76 1,2 3, SPUN SPUN SPUN SPUN SPUN SPUN SPUN SPUN SPUN SPUN SPUN SPUN T 1) 9,525 3,18 0,4 1,808 9,525 3,18 0,8 1,644 12,70 3,18 0,4 2,466 12,70 3,18 0,8 2,301 12,70 3,18 1,2 2,137 12,70 3,18 1,6 1,973 15,875 4,76 1,2 2,795 19,05 4,76 0,8 3,617 19,05 4,76 1,2 3,452 19,05 4,76 1,6 3,288 25,40 6,35 2,0 4,437 25,40 6,35 2,0 4,437 Kraw dê ze Êcinem. / Chamfered edge 1) T = 0,45 x 20 C17 Przyk ad zamówienia / Ordering example: SNGN , S20S 10 szt. / pcs CVD, PVD (HC) gatunek pokrywany / coated grade (HW) gatunek niepokrywany / uncoated grade pierwszy wybór / first choice

43 P ytki do toczenia Inserts for turning C TNGN TNUN TPGN TPUN TNGN TNUN TPGN TPUN gatunki / grades CVD PVD HW C Oznaczenie Designation l d s rε m NTP15 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N335 S10S S20S SM25T S30S H10S H15X H20S TNGN TNGN TNGN TNGN ,5 9,525 4,76 0,8 13,494 16,5 9,525 4,76 1,2 13, ,70 4,76 1,2 17, ,05 6,35 2,0 26, TNUN TNUN TNUN TNUN TNUN TNUN TNUN TNUN TNUN TNUN T 1) 11 6,35 3,18 0,4 9, ,35 3,18 0,8 8,731 16,5 9,525 4,76 0,4 13,891 16,5 9,525 4,76 0,8 13,494 16,5 9,525 4,76 1,2 13, ,70 4,76 0,8 18, ,70 4,76 1,2 17, ,70 4,76 1,6 17, ,05 6,35 2,0 26, TPGN TPGN TPGN TPGN TPGN TPGN TPGN TPGN TPGN TPGN TPGN TPGN ,35 2,38 0,4 9, ,35 2,38 0,8 8, ,35 3,18 0,2 9, ,35 3,18 0,4 9, ,35 3,18 0,8 8,731 16,5 9,525 3,18 0,2 14,088 16,5 9,525 3,18 0,4 13,891 16,5 9,525 3,18 0,8 13, ,70 4,76 0,4 18, ,70 4,76 0,8 18, ,70 4,76 1,2 17, ,70 4,76 3,0 16, TPUN TPUN TPUN TPUN TPUN TPUN TPUN TPUN TPUN TPUN TPUN TPUN TPUN TPUN T 1) 11 6,35 2,38 0,8 8, ,35 3,18 0,2 9, ,35 3,18 0,4 9, ,35 3,18 0,8 8,731 16,5 9,525 3,18 0,4 13,891 16,5 9,525 3,18 0,8 13,494 16,5 9,525 3,18 1,2 13,097 16,5 9,525 3,18 1,6 12, ,70 4,76 0,4 18, ,70 4,76 0,8 18, ,70 4,76 1,2 17, ,70 4,76 1,6 17, ,05 6,35 2,0 26, ,05 6,35 2,0 26,591 Kraw dê ze Êcinem. / Chamfered edge 1) T = 0,45 x 20 Przyk ad zamówienia / Ordering example: TNGN , H10S 10 szt. / pcs CVD, PVD (HC) gatunek pokrywany / coated grade (HW) gatunek niepokrywany / uncoated grade pierwszy wybór / first choice C18

44 P ytki do toczenia Inserts for turning C KNUX SPMR TPMR KNUX..R11 SPMR TPMR gatunki / grades CVD PVD HW Oznaczenie Designation l d s rε e b NTP15 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N335 S10S S20S SM25T S30S H10S H15X H20S C 16 KNUX R11 KNUX L ,525 4,76 0,5 16,15 3,2 16 9,525 4,76 0,5 16,15 3,2 Oznaczenie Designation l=d s rε m SPMR SPMR SPMR SPMR SPMR ,525 3,18 0,4 1,808 9,525 3,18 0,8 1,644 12,70 3,18 0,4 2,466 12,70 3,18 0,8 2,301 12,70 3,18 1,2 2,137 Oznaczenie Designation l d s rε m TPMR TPMR TPMR TPMR ,35 3,18 0,4 9, ,35 3,18 0,8 8,731 16,5 9,525 3,18 0,4 13,891 16,5 9,525 3,18 0,8 13,494 Przyk ad zamówienia / Ordering example: KNUX R11, NTP35 10 szt. / pcs CVD, PVD (HC) gatunek pokrywany / coated grade (HW) gatunek niepokrywany / uncoated grade pierwszy wybór / first choice C19

45 P ytki do toczenia Inserts for turning C LNUX TNMR LNUX TNMR rε m Ø 18,4 45º 0,5 do zestawów ko owych d l s gatunki / grades CVD PVD HW C Oznaczenie Designation l s h rε d1 NTP15 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N335 S10S S20S SM25T S30S H10S H15X H20S LNUX LNUX ,05 18, ,0 6, , ,0 6,35 Oznaczenie Designation l d s rε d1 m 40 TNMR ,3 22,7 10,5 6,0 28,5 TNMX XNMX TNMX XNMX do uszczenia pr tów gatunki / grades CVD PVD HW Oznaczenie Designation l d s rε d1 m NTP15 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N335 S10S S20S SM25T S30S H10S H15X H20S 15 TNMX ,5 22,225 9,52 1,6 7,93 28,21 28 XNMX ,8 22,0 10,0 1,2 26,36 Przyk ad zamówienia / Ordering example: LNUX , NTP25 10 szt. / pcs CVD, PVD (HC) gatunek pokrywany / coated grade (HW) gatunek niepokrywany / uncoated grade pierwszy wybór / first choice C20

46 P ytki do gwintowania Inserts for threading C 166.1R 166.1R zewn trzne / external gatunki / grades CVD PVD HW Oznaczenie Designation d s rε x z NTP15 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N335 S10S S20S SM25T S30S H10S H15X H20S C R R R R 300 9,525 3,18 0,15 0,91 0,6 9,525 3,18 0,15 1,16 0,9 9,525 3,18 0,20 1,16 1,2 9,525 3,18 0,30 1,39 1,8 P ytki do narz dzi innych producentów. Inserts for other producers tools. R PTF R PTF P ytki podporowe i amacze wióra Shims and chipbreakers P ytki podporowe Shims R R R A B s dla p ytek for inserts 5,76 13,1 4, R 100 5,45 12,18 4, R 150, 166.1R 4,25 11,6 4, R 300 gatunek grade B2 B2 B2 amacze wióra Chipbreakers PTF 11 PTF 12 PTF 13 A B s dla p ytek for inserts 6,26 11,6 2, R 100 4,70 10,3 2, R 150, 166.1R 2,55 8,4 2, R 300 gatunek grade B2 B2 B2 Cz Êci zamienne dobieraç indywidualnie wg. zaleceƒ producenta narz dzi. C21 Przyk ad zamówienia / Ordering example: 166.1R 100, S10S 10 szt. / pcs CVD, PVD (HC) gatunek pokrywany / coated grade (HW) gatunek niepokrywany / uncoated grade pierwszy wybór / first choice

47 P ytki do przecinania Inserts for parting LFMX LFMX..N gatunki / grades CVD PVD HW C Oznaczenie Designation a L NTP15 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N435 S10S S20S SM25T S30S H10S H15X H20S LFMX 2R LFMX 3N LFMX 4N LFMX 5N 2,2 9,0 3,1 11,0 4,1 11,0 5,1 11, ,0 9,0 4,0 9,0 5,0 9,0 C22 Przyk ad zamówienia / Ordering example: LFMX 2R, N szt. / pcs CVD, PVD (HC) gatunek pokrywany / coated grade (HW) gatunek niepokrywany / uncoated grade pierwszy wybór / first choice

48 P ytki do rowkowania X61.. Inserts for grooving X61.. S X61 X R X61 09T3...R p d a s X R...R X61 09T3R...R d 1 gatunki / grades PVD Oznaczenie Designation d s d1 a p OR725 OR740 PA40 PR5040 C 06 X R X L X R X L X R X L X R X L X R X L X R X L X R X L X R X L 6,35 2,38 2,8 1,10 1,2 6,35 2,38 2,8 1,10 1,2 6,35 2,38 2,8 1,30 1,2 6,35 2,38 2,8 1,30 1,2 6,35 2,38 2,8 1,60 1,2 6,35 2,38 2,8 1,60 1,2 6,35 2,38 2,8 1,85 1,2 6,35 2,38 2,8 1,85 1,2 6,35 2,38 2,8 2,15 1,2 6,35 2,38 2,8 2,15 1,2 6,35 2,38 2,8 2,65 1,2 6,35 2,38 2,8 2,65 1,2 6,35 2,38 2,8 3,00 1,2 6,35 2,38 2,8 3,00 1,2 6,35 2,38 2,8 3,15 1,2 6,35 2,38 2,8 3,15 1,2 09 X61 09T3415 R X61 09T3415 L X61 09T3515 R X61 09T3515 L X61 09T3550 R X61 09T3550 L 9,525 3,97 3,8 4,15 5,5 9,525 3,97 3,8 4,15 5,5 9,525 3,97 3,8 5,15 5,5 9,525 3,97 3,8 5,15 5,5 9,525 3,97 3,8 5,50 5,5 9,525 3,97 3,8 5,50 5,5 Oznaczenie Designation d s d1 rε p 06 X R100 R X R100 L X R150 R X R150 L 6,35 2,38 2,8 1,00 3,0 6,35 2,38 2,8 1,00 3,0 6,35 2,38 2,8 1,50 3,0 6,35 2,38 2,8 1,50 3,0 09 X61 09T3R200 R X61 09T3R200 L X61 09T3R250 R X61 09T3R250 L 9,525 3,97 3,8 2,00 5,5 9,525 3,97 3,8 2,00 5,5 9,525 3,97 3,8 2,50 5,5 9,525 3,97 3,8 2,50 5,5 Przyk ad zamówienia / Ordering example: X R, OR szt. / pcs CVD, PVD (HC) gatunek pokrywany / coated grade (HW) gatunek niepokrywany / uncoated grade pierwszy wybór / first choice C23

49 P ytki do rowkowania z roztaczaniem X92.. Inserts for grooving and recessing X92.. X92 X92...N X92...R X92...L s s1 L L a a 6 6 X92...S X92...MS X92...VS 6 6 s s1 s s1 s s1 C a L a L a L gatunki / grades PVD OR725 OR740 PA40 PX40 Oznaczenie Designation L a rε s s X VN X VN X VN ,1 4, ,2 5, ,2 6, X VR X VL X VR X VL ,1 4, ,1 4, ,2 5, ,2 5, X VS X VS X VS ,1 4, ,2 5, ,2 6,3 6 ~ 2 mm X VMS X VMS X VMS , ,4 5, ,4 6,6 6 ~ 3,5 mm X VVS X VVS X VVS , ,2 5, ,2 6,6 6 ~ 3 mm Przyk ad zamówienia / Ordering example: X VN, PR szt. / pcs CVD, PVD (HC) gatunek pokrywany / coated grade (HW) gatunek niepokrywany / uncoated grade pierwszy wybór / first choice C24

50 P ytki do rowkowania z roztaczaniem X92.. Inserts for grooving and recessing X92.. X92 X N X R X L s s1 s s1 s s1 L L L a a a X N s1 s X S s1 s L a L a C gatunki / grades PVD OR725 OR740 PA40 PX40 Oznaczenie Designation L a rε s s1 2 X VN ,2 4,2 3,1 2 X VR X VL ,2 4,2 3, ,2 4,2 3,1 3 X VN X VN 9,5 3 0,2 4, ,2 4,3 4 3 X VS X VS 9,5 3 0,2 4, ,2 4,3 4 ~ 2 mm Przyk ad zamówienia / Ordering example: X VN, PR szt. / pcs CVD, PVD (HC) gatunek pokrywany / coated grade (HW) gatunek niepokrywany / uncoated grade pierwszy wybór / first choice C25

51 P ytki podporowe i amacze wióra Shims and chipbreakers P ytki podporowe Shims d s rε d1 D ugoêç boku p ytki Insert edge length ,30 4,76 1,20 6,20 12, ,60 6,35 1,60 8,30 19,3 C ,50 3,18 1,20 6,40 12,9 CNMA CNMM CNMG ,50 3,18 0,80 6,40 8,7 WNMA WNMG ,30 4,76 1,20 6,20 15, ,50 3,18 1,20 6,40 15,5 DNMG ,52 3,18 1,20 5,20 9,52 4,76 1,20 5,20 16,5 16, ,30 4,76 1,20 6,20 22 TNMA TNMM TNMG ,30 2,80 1,20 4,85 16,5 Cz Êci zamienne dobieraç indywidualnie wg. zaleceƒ producenta narz dzi. Przyk ad zamówienia / Ordering example: , B2 10 szt. / pcs gatunek B2 / grade B2 C26

52 P ytki podporowe i amacze wióra Shims and chipbreakers P ytki podporowe Shims d s rε d1 D ugoêç boku p ytki Insert edge length ,70 4,76 1,20 6,20 12, ,05 6,35 1,60 8,30 19, ,60 7,94 2,0 10,30 25, ,50 3,18 1,20 6,40 12,7 SNMA SNMM SNMG C ,30 6,35 1,20 6,20 24,4 70 d 1 d rε s TNMX ,3 3,18 6,40 d 1 12,7 d s RNMG ,0 6,35 9,60 25,0 d 1 d s RCMX ,0 3,18 0,60 7,40 12,9 CCMT ,0 3,18 0,60 7,40 12,7 SCMT Cz Êci zamienne dobieraç indywidualnie wg. zaleceƒ producenta narz dzi. Przyk ad zamówienia / Ordering example: , B2 10 szt. / pcs gatunek B2 / grade B2 C27

53 P ytki podporowe i amacze wióra Shims and chipbreakers P ytki podporowe Shims d s rε d1 D ugoêç boku p ytki Insert edge length ,30 3,18 0,60 4,20 10,85 3,18 0,60 4,20 16,58 6,35 1,20 6,50 16,5 22,0 33,0 TPGN TPUN C ,52 3,18 1,20 4,20 4,76 16,5 16, ,70 4,76 1,20 4,20 19,05 6,35 2,0 6,50 22,0 33,0 TNGN TNUN amacze wióra Chipbreakers B A s rε D ugoêç boku p ytki Insert edge length PT 200 PT 212 PT 220 0,2 8,7 2,0 0,80 1,2 7,5 2,0 0,80 2,0 6,7 2,0 0,80 11,0 11,0 11,0 PT 300 PT 312 PT 320 PT 330 PT 345 0,2 13,5 2,5 0,80 1,2 12,3 2,5 0,80 2,0 11,5 2,5 0,80 3,0 10,5 2,5 0,80 4,5 9,0 2,5 0,80 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 TPGN TPUN PT 400 PT 420 PT 430 PT 445 PT 460 PT 600 PT 660 PT 690 0,2 17,8 2,5 1,20 2,0 15,8 2,5 1,20 3,0 14,8 2,5 1,20 4,5 13,3 2,5 1,20 6,0 11,8 2,5 1,20 0,2 27,0 4,0 1,60 6,0 21,0 4,0 1,60 9,0 18,0 4,0 1,60 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 33,0 33,0 33,0 TNGN TNUN Cz Êci zamienne dobieraç indywidualnie wg. zaleceƒ producenta narz dzi. Przyk ad zamówienia / Ordering example: , B2 10 szt. / pcs gatunek B2 / grade B2 C28

54 P ytki podporowe i amacze wióra Shims and chipbreakers P ytki podporowe Shims d s rε d1 D ugoêç boku p ytki Insert edge length ,46 3,18 0,60 4,20 12, ,20 4,76 0,60 4,20 19, ,96 6,35 0,80 6,50 25,40 SPGN SPUN ,70 3,18 1,20 4,20 4,76 12,70 12,70 C ,05 4,76 1,20 4,20 19, ,40 9,52 2,0 6,50 25,40 SNGN SNUN amacze wióra Chipbreakers B A s rε D ugoêç boku p ytki Insert edge length PK 300 PK 312 PK 320 0,2 9,5 2,0 0,80 1,2 8,3 2,0 0,80 2,0 7,5 2,0 0,80 9,52 9,52 9,52 PK 400 PK 412 PK 420 PK 430 PK 445 PK 460 0,2 12,7 2,5 0,80 1,2 11,5 2,5 0,80 2,0 10,7 2,5 0,80 3,0 9,7 2,5 0,80 4,5 8,2 2,5 0,80 6,0 6,7 2,5 0,80 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 SPGN SPUN PK 600 PK 620 PK 630 PK 645 PK 660 PK 690 PK 800 PK 860 PK 890 PK ,2 19,05 2,5 1,20 2,0 17,05 2,5 1,20 3,0 16,05 2,5 1,20 4,5 14,55 2,5 1,20 6,0 13,05 2,5 1,20 9,0 10,05 2,5 1,20 0,2 24,0 4,0 1,60 6,0 18,0 4,0 1,60 9,0 15,0 4,0 1,60 12,0 12,0 4,0 1,60 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 25,40 25,40 25,40 25,40 SNGN SNUN Cz Êci zamienne dobieraç indywidualnie wg. zaleceƒ producenta narz dzi. Przyk ad zamówienia / Ordering example: , B2 10 szt. / pcs gatunek B2 / grade B2 C29

55 C C30

56 NARZ DZIA DO TOCZENIA TOOLS FOR TURNING str. / page: D2 D3 D4 D16 D22 D23 D24 rozdzia / chapter: Oznaczenie no y do toczenia zewn trznego Designation of tools for external turning Oznaczenie no y do toczenia wewn trznego Designation of tools for internal turning No e do toczenia zewn trznego Toolholders for external turning No e do toczenia wewn trznego Toolholders for internal turning Przecinaki listwowe XLCFN.. Parting blades XLCFN.. No e do rowkowania P61.. Toolholders for grooving P61.. No e do rowkowania z roztaczaniem P92.. Toolholders for grooving and recessing P92.. D D1

57 Oznaczenie no y do toczenia ZEWN TRZNE Designation of toolholders for turning EXTERNAL P C L N R M C M P S C 80 D 55 K 55 R S 90 T 60 D System mocowania / Clamping system 1 V 35 W 80 Kszta t p ytki 2 Insert shape posuw / feed B 75 D 45 E 60 F 90 G 90 H R κ r posuw J 93 K 75 L 95 N 63 Q R 75 L κ r posuw posuw S 45 T 60 U 93 V Y(X) 85 Y(Z) 85 Rodzaj no a / Toolholder type 3 N κ r κ r Kierunek skrawania 5 Cutting direction B E P C N O 0 specjalny / special Kàt przy o enia α n 4 Normal clearance angle l 1 A = 32 M = 150 B = 40 N = 160 C = 50 P = 170 D = 60 Q = 180 E = 70 R = 200 F = 80 S = 250 G = 90 T = 300 H = 100 U = 350 J = 110 V = 400 K = 125 W = 450 L = 140 Y = 500 X = Specjalna D ugoêç no a / Toolholder length 8 R S T l l l W l l K C,D D ugoêç boku p ytki 9 Edge length l h b WysokoÊç no a 6 Toolholder height SzerokoÊç no a 7 Toolholder width Informacja dodatkowa 10 Additional information D2

58 Oznaczenie no y do toczenia WEWN TRZNE Designation of toolholders for turning INTERNAL S 32 U P W L N R dm m C M P S Ârednica trzonu 2 Shank diameter System mocowania / Clamping system 4 D A trzonek stalowy z wew. podawaniem ch odziwa shank with internal cooling S trzonek jednolity stalowy solid shank Wykonanie trzonu 1 Shank type l1 F = 80 S = 250 H = 100 T = 300 K = 125 U = 350 M = 150 V = 400 P = 170 W = 450 Q = 180 Y = 500 R = 200 X = Specjalna D ugoêç no a / Toolholder length 3 B E P C N O 0 specjalny / special Kàt przy o enia α n 7 Normal clearance angle C 80 D 55 F 90 J 93 L 95 Q R K 55 S 90 V 35 R T 60 W 80 Kszta t p ytki 5 Insert shape K 75 U 93 Rodzaj no a / Toolholder type 6 L Kierunek skrawania 8 Cutting direction R S T l l l Np. W mocowanie klinem / wedge clamping D wymiar f1 przed u ony o + 1,0 mm extendend f1 dimension, + 1,0 mm E wymiar f1 przed u ony o + 2,0 mm extendend f1 dimension, + 2,0 mm W l K l C,D l Informacja dodatkowa / Additional information 10 D ugoêç boku p ytki 9 Edge length D3

59 No e do toczenia zewn trznego Toolholders for external turning MSSNR/L f 1f1s h 1 l 1s l 3 l 1 κ r = 45 b h M D 45 γ n = 8 λ s = 0 Zastosowanie Oznaczenie h h1 b l1 l1 s l3 f1 f1 s Application Designation 12 MSSNR/L 2525M , ,9 19 MSSNR/L 3232P ,5 31, ,8 25 MSSNR/L 4040S ,3 SNMA SNMM SNMG MTJNR/L MTGNR/L MTENN f 1 h 1 f 1 h 1 f 1 h 1 l 3 l 3 l 3 l 1 l 1 l 1 b h b h κ b h r = 93 κ r = 91 κ r = 60 M Zastosowanie Oznaczenie h h1 b l1 l3 f1 Application Designation 93 γ n = 6 λ s = MTJNR/L 2020K16M ,8 25 MTJNR/L 2525M16M ,8 32 MTJNR/L 3225P16M , MTJNR/L 2525M22M ,8 32 MTJNR/L 3225P22M ,8 32 TNMA TNMM TNMG 91 γ n = 6 λ s = MTGNR/L 2525M22M ,8 32 MTGNR/L 3225P22M ,8 32 MTGNR/L 3232P22M , γ n = MTENN 2525M22M ,7 13 MTENN 3225P22M ,7 13 MTENN 3232P22M ,7 16,5 κ r kàt przystawienia, γ n kàt natarcia, λ s kàt pochylenia / tool cutting edge angle / tool normal rake / tool cutting edge indication / Cz Êci zamienne Spare parts Klin P. podporowa Ko ek Âruba Klucz Clamp Shim Pin Screw Key (3,0) (3,0) (4,0) (5,0) (4,0) (2.5) (3,0) D4 Przyk ad zamówienia / Ordering example: MSSNR 2525M12 1 szt. / pcs

60 No e do toczenia zewn trznego Toolholders for external turning MWLNR/L f 1 h 1 l 3 κ r l 1 κ r = 95 b h M 95 γ n = 6 λ s = 6 Zastosowanie Oznaczenie h h1 b l1 l3 f1 Application Designation 06 MWLNR/L 2020K MWLNR/L 2525M MWLNR/L 2020K MWLNR/L 2525M MWLNR/L 3225P WNMA WNMG D κ r kàt przystawienia, γ n kàt natarcia, λ s kàt pochylenia / tool cutting edge angle / tool normal rake / tool cutting edge indication / Cz Êci zamienne Spare parts Docisk Âruba P. podporowa Ko ek Klucz Clamp Screw Shim Pin Key (2,5) (1,98) (3,0) D5 Przyk ad zamówienia / Ordering example: MWLNR 2020K06 1 szt. / pcs

61 No e do toczenia zewn trznego Toolholders for external turning PCLNR/L f 1 h 1 PCBNR/L f 1 h 1 l 3 l 3 l 1 l 1 κ r = 95 b h κ r = 75 b h P Zastosowanie Oznaczenie h h1 b l1 l3 f1 Application Designation D 95 γ n = 6 λ s = 6 12 PCLNR/L 1616H12M ,1 20 PCLNR/L 2020K ,4 25 PCLNR/L 2525M ,0 32 PCLNR/L 3225P , PCLNR/L 2525M ,0 32 PCLNR/L 3225P ,0 32 PCLNR/L 3232P ,0 40 PCLNR/L 4040S ,0 50 CNMA CNMM CNMG 75 γ n = 6 λ s = 6 12 PCBNR/L 2525M , PCBNR/L 3232P ,9 27 PCBNR/L 4040S ,2 35 PDJNR/L R/L l 3 f 1 h 1 l 1 κ r = 93 b h P 93 γ n = 6 λ s = 7 Zastosowanie Oznaczenie h h1 b l1 l3 f1 Application Designation PDJNR/L 2020K ,7 25 PDJNR/L 2525M ,7 32 PDJNR/L 3225P , R/L ,0 28,7 R/L ,0 35 DNMG κ r kàt przystawienia, γ n kàt natarcia, λ s kàt pochylenia / tool cutting edge angle / tool normal rake / tool cutting edge indication / Cz Êci zamienne Spare parts Dêwignia Âruba P. podporowa Tuleja spr ysta Klucz Lever Screw Shim Shim pin Key M M (3,0) dla/for..m M (3,0) M M M (4,0) 12 dla/for..m M M (3,0) M M (3,0) D6 Przyk ad zamówienia / Ordering example: PCLNR 1616H12M 1 szt. / pcs

62 No e do toczenia zewn trznego Toolholders for external turning PSBNR/L f 1 h 1 PSKNR/L f 1 h 1 PSDNN f 1 h 1 PSSNR/L f 1f1s h 1 κ l r 3 l 1 l 1 l 3 l 1 l 3 l 1s l 3 l 1 κ r = 75 b h κ r = 75 b h κ r = 45 b h κ r = 45 b h P Zastosowanie Oznaczenie h h1 b l1 l1 s l3 f1 f1 s Application Designation 75 γ n = 6 λ s = 6 09 PSBNR/L 1616K ,8 13 PSBNR/L 2020K ,0 17 PSRNR/L 1212F , PSBNR/L 2020K ,5 17 PSBNR/L 2525M ,5 22 PSBNR/L 3225P , PSBNR/L 3232P ,2 27 PSBNR/L 4040S , PSBNR/L 4040S ,5 35 PSBNR/L 5050T ,5 43 D 75 γ n = 6 λ s = 6 45 γ n = 6 λ s = 6 45 γ n = 8 λ s = 0 09 PSKNR/L 1616K , PSKNR/L 2020K ,4 25 PSKNR/L 2020K ,7 25 PSKNR/L 2525M ,7 32 PSKNR/L 3225P , PSKNR/L 3232P ,5 40 PSKNR/L 4040S , PSKNR/L 5050T , PSDNN 1010E ,0 5,3 PSDNN 1212E ,0 6,3 12 PSDNN 1616H ,0 8,3 PSDNN 2020K ,6 10,3 PSDNN 2525M ,6 12,8 PSDNN 3225P ,6 12,8 19 PSDNN 3225P ,4 13,0 PSDNN 3232P ,4 16,5 25 PSDNN 4040S ,8 21,0 09 PSSNR/L 1616H ,1 22, ,9 PSSNR/L 2020K ,1 21, ,9 PSSNR/L 2525M ,1 23, ,9 12 PSSNR/L 2020K ,3 29, ,0 PSSNR/L 2525M , ,0 PSSNR/L 3225P , ,0 15 PSSNR/L 2525M ,2 34, ,8 PSSNR/L 3225P ,2 34, ,8 PSSNR/L 3232P ,2 34, ,8 19 PSSNR/L 3232P ,5 41, ,9 PSSNR/L 4040S ,5 41, ,9 25 PSSNR/L 4040S , ,4 SNMA SNMM SNMG Cz Êci zamienne Spare parts Dêwignia Âruba P. podporowa Tuleja spr ysta Klucz Lever Screw Shim Shim pin Key 09* (1,98) M M M (2,5) M M (3,0) M M M (4,0) M M (5,0) * tylko dla PSRNR/L 1212F09 Przyk ad zamówienia / Ordering example: PSBNR 1616K09 1 szt. / pcs D7

63 No e do toczenia zewn trznego Toolholders for external turning PTGNR/L l 1 f 1 h 1 l 3 κ r PTTNR/L l 1 l 3 f 1 h 1 PTFNR/L l 3 l 1 f 1 h 1 PTDNR/L l 1s l 3 l 1 f 1f1s h 1 κ r = 91 b h κ r = 60 b h κ r = 91 b h κ r = 45 b h P Zastosowanie Oznaczenie h h1 b l1 l3 f1 Application Designation D 91 γ n = 6 λ s = 6 60 γ n = 6 λ s = 6 16 PTGNR/L 1616H ,2 20 PTGNR/L 2020K ,2 25 PTGNR/L 2525M ,2 32 PTGNR/L 3225P , PTGNR/L 2525M ,7 32 PTGNR/L 3225P ,7 32 PTGNR/L 3232P , PTGNR/L 3232P ,2 40 PTGNR/L 4040S PTTNR/L 1616H ,4 13 PTTNR/L 2020K , PTTNR/L 2525M ,9 22 PTTNR/L 3225P ,9 22 TNMA TNMM TNMG 91 γ n = 6 λ s = 6 16 PTFNR/L 1616H ,7 20 PTFNR/L 2020K ,2 25 PTFNR/L 2525M , PTFNR/L 2525M ,2 32 PTFNR/L 3225P ,2 32 PTFNR/L 3232P , PTFNR/L 3232P ,4 40 PTFNR/L 4040S , h h1 b l1 l1 s l3 f1 f1 s γ n = 7 λ s = 0 22 PTDNR/L 2525M , , κ r kàt przystawienia, γ n kàt natarcia, λ s kàt pochylenia / tool cutting edge angle / tool normal rake / tool cutting edge indication / Cz Êci zamienne Spare parts Dêwignia Âruba P. podporowa Tuleja spr ysta Klucz Lever Screw Shim Shim pin Key M M M (2,5) M M (3,0) M M (3,0) D8 Przyk ad zamówienia / Ordering example: PTGNR 1616H16 1 szt. / pcs

64 No e do toczenia zewn trznego Toolholders for external turning PRGNR/L PRGCR/L N f 1 h 1 f 1 h 1 f 1 h 1 l 3 a r l 1 l 1 l 1 κ b h r = 40 κ r = 27 b h κ r = 90 b h P γ n = 6 λ s = 6 γ n = 0 λ s = 0 Zastosowanie Oznaczenie h h1 b l1 l3 ar f1 Application Designation 09 PRGNR/L 2020K , PRGNR/L 2525M , PRGNR/L 3225P , PRGNR/L 3232P , PRGNR/L 4040S , PRGCR/L 2020K PRGCR/L 2525M PRGCR/L 2020K PRGCR/L 2525M PRGCR/L 3225P PRGCR/L 3232P PRGCR/L 4040S RNMG RCMX D γ n = 0 λ s = N ,0 12 N ,5 N ,5 20 N ,0 25 N ,5 κ r kàt przystawienia, γ n kàt natarcia, λ s kàt pochylenia / tool cutting edge angle / tool normal rake / tool cutting edge indication / Cz Êci zamienne Spare parts Dêwignia Âruba P. podporowa Tuleja spr ysta Klucz Lever Screw Shim Shim pin Key M M (2,5) M M (3,0) M M (3,0) M M M (4,0) M M (5,0) (1,98) M (2,5) (3,0) (4,0) (1,98) M (2,5) (3,0) (4,0) D9 Przyk ad zamówienia / Ordering example: PRGNR 2020K09 1 szt. / pcs

65 No e do toczenia zewn trznego Toolholders for external turning SCLCR/L l 3 h f1 95 b l 1 κ r = 95 S Zastosowanie Oznaczenie h b l1 s l3 f1 Application Designation CCMT D 95 γ n = 0 λ s = 0 06 SCLCR/L 0808K06S SCLCR/L 1010K06S SCLCR/L 1212K06S SCLCR/L 1616K06S SCLCR 1212F09M ,5 16 SCLCR 1616H SCLCR 2020K SCLCR 2020K SCLCR 2525M CCGT SDJCR/L l 3 h f1 b l 1 κ r = 93 S Zastosowanie Oznaczenie h b l1 l3 f1 Application Designation DCMT SDJCR/L 1010E SDJCR/L 1212F SDJCR/L 1616H SDJCR/L 2020K DCGT γ n = 0 λ s = 0 11 SDJCR/L 2020K SDJCR/L 2525M κ r kàt przystawienia, γ n kàt natarcia, λ s kàt pochylenia / tool cutting edge angle / tool normal rake / tool cutting edge indication / Cz Êci zamienne Spare parts Âruba P. podporowa Âruba p. podpor. Klucz Screw Shim Shim screw Key (M2,5) (T8) (M3,5) (T15/3,5) dla/for..m (M3,5) (T15/3,5) (M4) (15IP) (M2,5) (7IP) (M3,5) (15IP) D10 Przyk ad zamówienia / Ordering example: SCLCR 0808J06 1 szt. / pcs

66 No e do toczenia zewn trznego Toolholders for external turning SRDCR/L SRDCN SRSCR/L a r h h h f1 b f1 b f1 b l 1 a r l 1 l 1 S Zastosowanie Oznaczenie h b l1 ar f1 Application Designation γ n = 0 λ s = SRDCR/L 2020K06A ,5 SRDCR/L 3225P06A ,5 08 SRDCR/L 2020K08A ,5 SRDCR/L 2525M08A ,5 SRDCR/L 3225P08A ,5 RCMT D 06 SRDCN 1212F SRDCN 1616H γ n = 0 λ s = SRDCN 2020K10A SRDCN 2525M10A ,5 12 SRDCN 2525M12A ,5 SRDCN 3225P12A ,5 06 SRSCR/L 3225P SRSCR/L 3225P γ = 0 λ s = SRSCR/L 2020K SRSCR/L 2525M SRSCR/L 3225P κ r kàt przystawienia, γ n kàt natarcia, λ s kàt pochylenia / tool cutting edge angle / tool normal rake / tool cutting edge indication / Cz Êci zamienne Spare parts Âruba P. podporowa Âruba p. podpor. Klucz Screw Shim Shim screw Key (M2,2) (7IP) (M3) (9IP) (M3,5) (T15/3,5) (M3,5) (T15/3,5) D11 Przyk ad zamówienia / Ordering example: SRDCR 2020K08A 1 szt. / pcs

67 No e do toczenia zewn trznego Toolholders for external turning SSBCR/L l 3 h SSKCR/L l 3 h f1 b f1 b l 1 κ r = 75 κ r = 75 l 1 SSDCR/L l 3 h SSDCN h f1s f1 l 1 l 1s b κ r = 45 κ r = 45 S D 75 γ n = 0 λ s = 0 Zastosowanie Oznaczenie h b l1 l3 f1 l1s f1s Application Designation 09 SSBCR/L 1616H , SSBCR/L 2020K SSBCR/L 2525M SCMT 45 γ n = 0 λ s = SSDCR/L 1616H ,9 9, ,9 SSDCR/L 2020K ,9 12, ,9 12 SSDCR/L 2020K ,7 15, ,7 SSDCR/L 2525M ,7 15, ,7 SCGT 75 γ n = 0 λ s = 0 09 SSKCR/L 1616H , γ n = 0 λ s = 0 09 SSDCN 1212F09M ,5 6 SSDCN 1616H ,5 8 κ r kàt przystawienia, γ n kàt natarcia, λ s kàt pochylenia / tool cutting edge angle / tool normal rake / tool cutting edge indication / Cz Êci zamienne Spare parts Âruba P. podporowa Âruba p. podpor. Tuleja p. podporowej Klucz Screw Shim Shim screw Shim pin Key 09* (M3,5) (15IP) (M3,5) (15IP) (3,5) (M4x0,5) (15IP) (4,0) D12 Przyk ad zamówienia / Ordering example: SSBCR 1616H09 1 szt. / pcs

68 No e do toczenia zewn trznego Toolholders for external turning STFCR/L l 3 h f1 b l 1 κ r = 91 STDCR/L l 3 h STFCR/L..A l 3 h f1 f1s l 1 b κ r = 45 f1 l 1 b κ r = 90 S Zastosowanie Oznaczenie h b l1 l3 f1 f1s Application Designation STDCR/L 1212F , STDCR/L 1616H , TCMT D γ n = 0 λ s = 0 91 γ n = 0 λ s = 0 11 STFCR/L 1212F STFCR/L 1616H STFCR/L 1616H STFCR/L 2020K STFCR/L 2525M TCGT 90 γ n = 0 λ s = 0 11 STFCR/L 2020K11A ,8 κ r kàt przystawienia, γ n kàt natarcia, λ s kàt pochylenia / tool cutting edge angle / tool normal rake / tool cutting edge indication / Cz Êci zamienne Spare parts Âruba P. podporowa Âruba p. podpor. Klucz Screw Shim Shim screw Key (M2,5) (7IP) (M3,5) (15IP) (3,5) D13 Przyk ad zamówienia / Ordering example: STDCR 1212F11 1 szt. / pcs

69 No e do toczenia zewn trznego Toolholders for external turning STGCR/L STJCR STTCR/L l 3 h l 3 h l 3 h f1 b f1 b f1 b l 1 l 1 κ r = 91 κ r = 93 κ r = 60 l 1 S Zastosowanie Oznaczenie h b l1 l3 f1 Application Designation D 91 γ n = 0 λ s = 0 11 STGCR/L 1212F ,3 16 STGCR/L 1616H , STGCR/L 1616H STGCR/L 2020K STGCR/L 2525M TCMT 93 γ n = 0 λ s = 0 11 STJCR 1010K11S STJCR 1212K11S STJCR 1616K11S TCGT 60 γ n = 0 λ s = 0 11 STTCR/L 1616H , STTCR/L 1616H STTCR/L 2020K STTCR/L 2525M κ r kàt przystawienia, γ n kàt natarcia, λ s kàt pochylenia / tool cutting edge angle / tool normal rake / tool cutting edge indication / Cz Êci zamienne Spare parts Âruba P. podporowa Âruba p. podpor. Tuleja p. podporowej Klucz Screw Shim Shim screw Shim pin Key (M2,5) (7IP) (M3,5) (15IP) (3,5) 16 dla/for STJCR (M4) M (T15/3,5) D14 Przyk ad zamówienia / Ordering example: STGCR 1212F11 1 szt. / pcs

70 No e do toczenia zewn trznego Toolholders for external turning SVHBR/L SVJBR/L SVVBN l 3 h l 3 h l 3 h f1 b f1 52 b f1 b l 1 l 1 κ r = κ r = 93 κ r = l 1 S Zastosowanie Oznaczenie h b l1 l3 f1 Application Designation γ n = 0 λ s = SVHBR/L 2020K ,5 25 SVHBR/L 2525M ,5 32 SVHBR/L 3225P ,5 32 VBMT D SVJBR/L 1212F SVJBR/L 1616H SVJBR/L 2020K SVJBR/L 2525M γ n = 0 λ s = SVJBR/L 2020K ,5 25 SVJBR/L 2525M ,5 32 SVJBR/L 3225P ,5 32 VCGT SVVBN 1212F ,3 SVVBN 1616H ,3 SVVBN 2020K ,3 SVVBN 2525M ,9 12,8 γ n = 0 λ s = SVVBN 2020K ,5 10,6 SVVBN 2525M ,5 13,1 SVVBN 3225P ,5 13,1 κ r kàt przystawienia, γ n kàt natarcia, λ s kàt pochylenia / tool cutting edge angle / tool normal rake / tool cutting edge indication / Cz Êci zamienne Spare parts Âruba P. podporowa Âruba p. podpor. Klucz Screw Shim Shim screw Key (M2,5) (7IP) (M3,5) (15IP) (3,5) D15 Przyk ad zamówienia / Ordering example: SVHBR 2020K16 1 szt. / pcs

71 No e do toczenia wewn trznego Toolholders for internal turning S..MVUNR/L h dm m f 1 l 3 = = l 1 D m κ r = 93 M Zastosowanie Oznaczenie dmm h l1 l3 f1 Dmmin Application Designation VNMG S40VMVUNR/L D γ n = 6 λ s = 10 A..MWLNR/L h dm m κ r f 1 l 3 l 1 Dm κ r = 95 M 95 γ n = 6 λ s =... Zastosowanie Oznaczenie dmm h l1 l3 f1 Dmmin λs Application Designation ( ) 06 A20SMWLNR/L , A25TMWLNR/L , A32UMWLNR/L , A25TMWLNR/L , A32UMWLNR/L , A40VMWLNR/L , A50WMWLNR/L , WNMA WNMG κ r kàt przystawienia, γ n kàt natarcia, λ s kàt pochylenia / tool cutting edge angle / tool normal rake / tool cutting edge indication / Cz Êci zamienne Spare parts Docisk Âruba P. podporowa Ko ek Klucz Clamp Screw Shim Pin Key 16 MC12 MS510 MVN322 MN34L (1,98) (3,96) 06 dla/for A20S (2,5) (1,98) dla/for A25T (2,5) (1,98) dla/for A32U (2,5) 08 dla/for A25T (3,0) dla/for A40V (3,0) (2,5) dla/for A50W (3,0) (2,5) D16 Przyk ad zamówienia / Ordering example: S40SMWLNR 16 1 szt. / pcs

72 No e do toczenia wewn trznego Toolholders for internal turning S..PCLNR/L h dm m f 1 l 3 = = l 1 D m κ r = 95 P 95 γ n = 6 λ s =... Zastosowanie Oznaczenie dmm h l1 l3 f1 Dmmin λs Application Designation ( ) 12 S25TPCLNR/L S32UPCLNR/L S40VPCLNR/L S50WPCLNR/L CNMA CNMM CNMG D S..PDUNR/L h dm m f 1 l 3 == l 1 D m κ r = 93 P Zastosowanie Oznaczenie dmm h l1 l3 f1 Dmmin λs Application Designation ( ) DNMG 93 γ n = 6 λ s = S40VPDUNR/L S50WPDUNR/L κ r kàt przystawienia, γ n kàt natarcia, λ s kàt pochylenia / tool cutting edge angle / tool normal rake / tool cutting edge indication / Cz Êci zamienne Spare parts Dêwignia Âruba P. podporowa Tuleja spr ysta Klucz Lever Screw Shim Shim pin Key 12 dla/for S25T M M (2,5) dla/for S32U M M (3,0) dla/for S40V M M (3,0) M M M (4,0) M M (3,0) D17 Przyk ad zamówienia / Ordering example: S25TPCLNR 12 1 szt. / pcs

73 No e do toczenia wewn trznego Toolholders for internal turning S..PSKNR/L h dm m f 1 l 3 = = l 1 D m κ r = 75 P 75 Zastosowanie Oznaczenie dmm h l1 l3 f1 Dmmin λs Application Designation ( ) 12 S25TPSKNR/L , S32UPSKNR/L , S40VPSKNR/L , SNMA SNMM SNMG D γ n = 6 λ s =... S..PTFNR/L h dm m κ r f 1 l 3 l 1 Dm κ r = 91 P 91 γ n = 6 λ s =... Zastosowanie Oznaczenie dmm h l1 l3 f1 Dmmin λs Application Designation ( ) S25TPTFNR/L 16W , S32UPTFNR/L 16W S40VPTFNR/L 16W , S50WPTFNR/L 16W S40VPTFNR/L 22W , S50WPTFNR/L 22W , TNMA TNMM TNMG κ r kàt przystawienia, γ n kàt natarcia, λ s kàt pochylenia / tool cutting edge angle / tool normal rake / tool cutting edge indication / Cz Êci zamienne Spare parts Dêwignia Âruba P. podporowa Tuleja spr ysta Ko ek Klucz Lever Screw Shim Shim pin Pin Key 12 dla/for S25T M M (2,5) dla/for S32U M M (3,0) dla/for S40V M M (3,0) 16 dla/for S25T (3,0) (9IP) dla/for S32U, S40V (3,0) (9IP) dla/for S50W (3,0) (1,98) (4,0) (15IP) D18 Przyk ad zamówienia / Ordering example: S25TPSKNR 12 1 szt. / pcs

74 No e do toczenia wewn trznego Toolholders for internal turning S..CKUNR/L h dm m κ r f 1 l 3 l 1 Dm κ r = 93 C Zastosowanie Oznaczenie dmm h l1 l3 f1 Dmmin Application Designation KNUX 93 γ n = 6 λ s = S32UCKUNR/L S40VCKUNR/L A..SCLCR/L Do no a w wersji prawej stosowaç p ytk lewà. With a righthand toolholder use a lefthand insert. D κ r = 95 S Zastosowanie Oznaczenie dmm l1 h f1 Dmmin Application Designation CCMT 95 γ n = 0 λ s = 5 06 A08HSCLCR/L A10KSCLCR/L A12MSCLCR/L A16RSCLCR/L A16RSCLCR A20SSCLCR/L A25TSCLCR/L A25TSCLCR/L A32TSCLCR/L A40TSCLCR/L CCGT κ r kàt przystawienia, γ n kàt natarcia, λ s kàt pochylenia / tool cutting edge angle / tool normal rake / tool cutting edge indication / Cz Êci zamienne Spare parts Docisk R Docisk L Âruba P. podporowa Spr yna Spr yna i ko k Klucz Clamp R Clamp L Screw Shim Spring Spring and pin Key (4,0) Âruba P. podporowa Âruba Klucz Screw Shim Screw Key (7IP) 09 dla/for (15IP) 09 dla/for (15IP) 12 dla/for (15IP) 12 dla/for (15IP) D19 Przyk ad zamówienia / Ordering example: S32UCKUNR 16 1 szt. / pcs

75 No e do toczenia wewn trznego Toolholders for internal turning A..SDUCR/L f1 l 3 l 1 κ r = 93 dmm Dmmin. S Zastosowanie Oznaczenie dmm l1 l3 h f1 Dmmin λs γ n Application Designation ( ) ( ) DCMT D 93 γ n =... λ s = A10KSDUCR/L , A12MSDUCR/L ,5 0 A16RSDUCR/L A20SSDUCR/L , ,5 0 A25TSDUCR/L DCGT κ r kàt przystawienia, γ n kàt natarcia, λ s kàt pochylenia / tool cutting edge angle / tool normal rake / tool cutting edge indication / A..SSKCR/L κ r = 75 S Zastosowanie Oznaczenie dmm l1 h f1 Dmmin λs Application Designation ( ) SCMT 75 γ n = 0 λ s = A16RSSKCR/L A20SSSKCR/L A25TSSKCR/L ,5 A32TSSKCR/L SCGT κ r kàt przystawienia, γ n kàt natarcia, λ s kàt pochylenia / tool cutting edge angle / tool normal rake / tool cutting edge indication / Cz Êci zamienne Spare parts Âruba P. podporowa Âruba p. podpor. Klucz Screw Shim Shim screw Key (7IP) 11 dla/for (15IP) dla/for (15IP) (15IP) 12 dla/for (15IP) dla/for (15IP) D20 Przyk ad zamówienia / Ordering example: A10KSDUCR 07 1 szt. / pcs

76 No e do toczenia wewn trznego Toolholders for internal turning A..STFCR/L κ r = 91 S Zastosowanie Oznaczenie dmm l1 h f1 Dmmin λs Application Designation ( ) TCMT 91 γ n = 0 λ s = A12MSTFCR/L 11B A16RSTFCR/L 11B A20SSTFCR/L 11B A25TSTFCR/L A32TSTFCR/L A40TSTFCR/L ,5 TCGT D A..SVQBR/L A..SVUBR/L κ r = κ r = 93 S Zastosowanie Oznaczenie dmm l1 h f1 Dmmin λs Application Designation ( ) γ n = 0 λ s = A16RSVQBR/L 11EB A20SSVQBR/L 11EB A25TSVQBR/L 11DB A25TSVQBR/L 16D A32USVQBR/L A40VSVQBR/L VBMT 93 γ n = 0 λ s = A16RSVUBR/L 11EB A20SSVUBR/L 11EB A25TSVUBR/L 11DB A25TSVUBR/L 16D ,5 A32USVUBR/L A40VSVUBR/L ,5 VCGT κ r kàt przystawienia, γ n kàt natarcia, λ s kàt pochylenia / tool cutting edge angle / tool normal rake / tool cutting edge indication / Cz Êci zamienne Spare parts Âruba P. podporowa Âruba p. podpor. Klucz Screw Shim Shim screw Key (7IP) 16 dla/for (15IP) dla/for (15IP) (7IP) 16 dla/for (15IP) dla/for (15IP) D21 Przyk ad zamówienia / Ordering example: A12MSTFCR 11B1 1 szt. / pcs

77 Przecinaki listwowe XLCFN.. Parting blades XLCFN.. 7 o XLCFN SBN A a h2 h3 h1 h l1 κ r = 90 Zastosowanie Listwa h3 l1 h2 Dmmax a Application Blade D 90 Dmmax 2 XLCFN 1902G ,7 30 2,2 XLCFN 2602J22FX ,4 40 2,2 XLCFN 3202M22FX ,0 40 2,2 3 XLCFN 2603J31FX ,4 75 3,1 XLCFN 3203M31FX , ,1 4 XLCFN 2604J41FX ,4 75 4,1 XLCFN 3204M41FX , ,1 5 XLCFN 3205M51FX , ,1 LFMX Imak blokowy h=h1 A Tool block 2 SBN , 3, 4 SBN , 3, 4, 5 SBN , 3, 4, 5 SBN , 3, 4, 5 SBN κ r kàt przystawienia / tool cutting edge angle Cz Êci zamienne Spare parts P ytka Listwa Imak blokowy Klucz p ytki Âruba Klucz Insert Blade Tool block Insert key Screw Key 2 LFMX 2R XLCFN 1902G22 SBN M520 KI 04 XLCFN 2602J22FX SBN M630 KI 05 XLCFN 3202M22FX SBN M630 KI 05 SBN M630 KI 05 SBN M630 KI 05 3 LFMX 3N XLCFN 2603J31FX SBN M630 KI 05 XLCFN 3203M31FX SBN M630 KI 05 SBN M630 KI 05 SBN M630 KI 05 4 LFMX 4N XLCFN 2604J41FX SBN M630 KI 05 XLCFN 3204M41FX SBN M630 KI 05 SBN M630 KI 05 SBN M630 KI 05 5 LFMX 5N XLCFN 3205M51FX SBN M630 KI 05 SBN M630 KI 05 SBN M630 KI 05 Przyk ad zamówienia / Ordering example: XLCFN 2602J22FX 1 szt. / pcs + imak blokowy: / tool block: SBN szt. / pcs D22

78 No e do rowkowania P61.. Toolholders for grooving P61.. P61.SFR/L l 3 h f 1 b zewn trzne / external l 1 κ r = 91 Zastosowanie Oznaczenie b h l1 l3 f1 Application Designation P61.SFR/L1616H P61.SFR/L2020K P61.SFR/L2525M P61.SFR2020K P61.SFR/L2525M X61..R/L X61..R..R/L D P61.SGR/L h wewn trzne / internal κ r = 91 f 1 l 1 h/2 dm m Dm Do no a w wersji prawej stosowaç p ytk lewà. With a righthand toolholder use a lefthand insert. Zastosowanie Oznaczenie dmm h l1 f1 Dmmin Application Designation P61.SGR/L0012M P61.SGR/LA0016M P61.SGR/LA0020P P61.SGR/LA0025R P61.SGR/LA0032T P61.SGR/LA0020P P61.SGR/LA0025R P61.SGR/LA0032T X61..R/L X61..R..R/L κ r kàt przystawienia / tool cutting edge angle Cz Êci zamienne Spare parts Âruba Klucz P. podporowa Âruba p. podpor. Klucz Screw Key Shim Shim screw Key 06 TORXPM2,5x6/7 TORXP7 09 TORXPM3x10A/9 TORXP9 PZ6109 R/L SD 108/A UNI TORXPM2,5x6/7 TORXP7 09 TORXPM3x10A/9 TORXP9 PZ6109 R/L D23 Przyk ad zamówienia / Ordering example: P61.SFR1616H06 1 szt. / pcs

79 No e do rowkowania z roztaczaniem P92.. Toolholders for grooving with recessing 92.. l3 P92.CXCBR/L h ar b zewn trzne / external l1 κ r = 90 Zastosowanie Oznaczenie h b l1 l3 ar Application Designation X92...N D 90 3 P92.CXCBR/L 2020M30V P92.CXCBR/L 2525M30V P92.CXCBR/L 2020M40V P92.CXCBR/L 2525M40V P92.CXCBR/L 2020M50V P92.CXCBR/L 2525N50V X92...R X92...L X92...S X92...MS l3 P92SCXCBR/L h X92...VS f 1 ar b zewn trzne / external l1 κ r = 90 Zastosowanie Oznaczenie h b f1 l1 l3 ar Application Designation 90 2 P92.SCXCBR 0808 K20V P92.SCXCBR/L 1010 K20V P92.SCXCBR/L 1212 K20V P92.SCXCBR/L 1612 K20V P92.SCXCBR/L 2020 K20V P92.SCXCBL 2525 M20V X N X R X L κ r kàt przystawienia / tool cutting edge angle Cz Êci zamienne Spare parts Nó Âruba Klucz Toolholder Screw Key 3, 4, M.. UNI 5931 M6x20 UNI M.. UNI 5931 M6x25 UNI UNI 5931 M4x8 UNI UNI 5931 M4x10 UNI UNI 5931 M4x10 UNI UNI 5931 M4x12 UNI UNI 5931 M4x16 UNI UNI 5931 M4x16 UNI Przyk ad zamówienia / Ordering example: P92.CXCBR 2020M30V 1 szt. / pcs D24

80 No e do rowkowania z roztaczaniem P92.. Toolholders for grooving with recessing 92.. l3 P92.CGR/L h b wewn trzne / internal f1 ar l1 h/2 dmm Dmmim. κ r = 90 Zastosowanie Oznaczenie dmm h b f1 l1 l3 ar max Dmmin Application Designation X92...N 90 3 P92.CGR/LA0020R30V P92.CGR/LA0025R30V , P92.CGRA0032S30V , P92.CGR/LA0025R40V , P92.CGR/LA0032S40V , P92.CGR/LA0040T40V , P92.CGRA0040T50V , X92...R X92...L X92...S X92...MS D l3 P92.CGR/L..30C h X92...VS b wewn trzne / internal f1 ar l1 h/2 dmm Dmmin. κ r = 90 Zastosowanie Oznaczenie dmm h b f1 l1 l3 ar max Dmmin Application Designation 90 3 P92.CGR/L0012M30CV , ,5 5,5 18 P92.CGR/LA0016P30CV , , ,5 X N X N X S X S κ r kàt przystawienia / tool cutting edge angle Cz Êci zamienne Spare parts Nó Âruba Klucz Toolholder Screw Key R.. UNI 5931 M5x12 UNI R.. UNI 5931 M6x16 UNI S.. UNI 5931 M6x16 UNI R.. UNI 5931 M6x16 UNI S.. UNI 5931 M6x16 UNI T.. UNI 5931 M6x20 UNI T.. UNI 5931 M6x20 UNI M.. UNI 5931 M4x8 UNI M.. UNI 5931 M5x10 UNI D25 Przyk ad zamówienia / Ordering example: P92.CGRA0020R30V 1 szt. / pcs

81 No e do rowkowania z roztaczaniem P922.. Toolholders for grooving with recessing P922CXCRC.. + C92RC.. l 3 h rowkowanie osiowe axial grooving l 1 b κ r = 90 Zastosowanie Oznaczenie b l1 l3 h Application Designation 90 3 P922CXCRC2020M30V P922CXCLC2020M30V P922CXCRC2525N30V P922CXCLC2525N30V X VN X VN D 4 P922CXCRC2020M40V P922CXCLC2020M40V P922CXCRC2525N40V P922CXCLC2525N40V X VS X VS C92RC C92LC ar ar e Kompletne narz dzie sk ada si z oprawki i wk adki. A complete tool consist of a toolholder and a cartridge. Wk adki prawe R eminmax ar max Wk adki lewe L eminmax ar max Righthand cartridge R Lefthand cartridge L C92RC C92LC C92RC C92LC C92RC C92LC C92RC C92RC C92LC C92RC C92RC C92LC C92RC C92LC C92RC C92RC C92LC C92RC C92LC C92RC C92LC C92RC C92LC κ r kàt przystawienia / tool cutting edge angle Cz Êci zamienne Spare parts Nó Âruba Klucz Âruba Klucz Toolholder Screw Key Screw Key 3, M.. UNI 5931 M6x20 UNI N 2 UNI 5931 M4x12 UNI M.. UNI 5931 M6x20 UNI N 2 UNI 5931 M4x12 UNI Przyk ad zamówienia / Ordering example: P922CXCRC2020M30V 1 szt. / pcs + wk adka: / cartridge: C92RC szt. / pcs D26

82 No e do rowkowania z roztaczaniem P922.. Toolholders for grooving with recessing l 3 P922CXCRD.. + C92RD.. h l 3 P9290CXCRD.. + C92RD.. h rowkowanie osiowe axial grooving l 1 b l 1 b κ r = 90 Zastosowanie Oznaczenie b l1 l3 h Application Designation P922CXCRD2020M30V P922CXCLD2020M30V P922CXCRD2525N30V P922CXCLD2525N30V P922CXCRD2020M40V P922CXCRD2525N40V P922CXCLD2525N40V P9290CXCRD2525N30V P9290CXCLD2525N30V P9290CXCRD2525N40V P9290CXCLD2525N40V X VN X VN X VS X VS D C92RD C92LD ar ar e Kompletne narz dzie sk ada si z oprawki i wk adki. A complete tool consist of a toolholder and a cartridge. Wk adki prawe R eminmax ar max Wk adki lewe L eminmax ar max Righthand cartridge R Lefthand cartridge L C92RD C92LD C92RD C92LD C92RD C92LD C92RD C92LD C92RD C92LD C92RD C92LD C92RD C92LD C92RD C92LD C92RD C92LD C92RD C92LD C92RD C92LD C92RD C92LD C92RD C92LD κ r kàt przystawienia / tool cutting edge angle Cz Êci zamienne Spare parts Nó Âruba Klucz Âruba Klucz Toolholder Screw Key Screw Key 3, M.. UNI 5931 M6x20 UNI N 2 UNI 5931 M4x12 UNI M.. UNI 5931 M6x20 UNI N 2 UNI 5931 M4x12 UNI Przyk ad zamówienia / Ordering example: P922CXCRD2020M30V 1 szt. / pcs + wk adka: / cartridge: C92RD szt. / pcs D27

83 D D28

84 P YTKI DO FREZOWANIA INSERTS FOR MILLING str. / page: rozdzia / chapter: E2 Oznaczenie p ytek do frezowania Designation of inserts for milling E4 P ytki do frezowania Inserts for milling E10 P ytki do frezowania narz dzia QUADRI i ECO 45 Inserts for milling QUADRI and ECO 45 tools E12 P ytki ZP.. do frezowania form i matryc ZP.. inserts for ball nose milling cutters E13 P ytki do frezów tarczowych Inserts for slitting cutters E14 P ytki do wiercenia Inserts for drilling E15 P ytki podporowe Shims E E1

85 Oznaczenie p ytek do frezowania (KOD ISO) Designation of inserts for milling (CODE ISO) S P K N Kszta t p ytki i kàt naro a ε r Insert shape and angle ε r 2. Kàt przy o enia normalny α n Normal clearance angle α n 3. Dok adnoêç p ytki Tolerance class 4. Kszta t powierzchni natarcia i sposób mo co wania p ytki Chip breaker and clamping type 5. D ugoêç boku p ytki Edge length E Tolerancja Tolerance inne others l(d) m s ±0,025 ±0,005 ±0,025 A 1) ±0,013 ±0,005 ±0,025 F 1) ±0,025 ±0,013 ±0,025 C 1) ±0,013 ±0,013 ±0,025 H ±0,025 ±0,025 ±0,025 E ±0,025 ±0,025 ±0,13 ±0,05 ±0,15 2) ±0,05 ±0,15 2) ±0,05 ±0,15 2) G ±0,005 ±0,025 J 1) ±0,013 ±0,025 K 1) ±0,025 ±0,025 L 1) ±0,05 ±0,08 ±0,15 2) ±0,20 2) M ±0,05 ±0,08 ±0,15 2) ±0,20 2) N ±0,08 ±0,13 ±0,25 2) ±0,38 2) ±0,13 ±0,025 ±0,13 U 1) Odchy ki te stosuje si dla p ytek szlifo wanych ze Êcinami These tolerance classes apply to ground indexable inserts with wiper edge 2) WartoÊci odchy ek (od do) w za le noê ci od wielkoêci d Values of deviations (from to) accor ding to insert size d wykonanie specjalne tailormade inserts E2

86 Oznaczenie p ytek do frezowania (KOD ISO) Designation of inserts for milling (CODE ISO) 7. Promieƒ naro a r ε Corner radius r ε Symbol r ε 00 <0,2 02 0,2 04 0,4 08 0,8 24 2,4 x inne others 00 dla p ytek MO okràg ych for round inserts 03 ED S R 6. GruboÊç p ytki Insert thickness 7. Kszta t naro a p ytki ze Êcinami Insert with wiper edges Pierwsza litera okreêla kàt przystawienia κ r First letter indicate cutting edge angle κ r Druga litera okreêla normalny kàt przy o enia Êcinu kraw dzi skrawajàcej pomocniczej α n Second letter indicates wiper edge normal clearance α n 8. Postaç kraw dzi skrawajàcej Cutting edge condition zaokràglona / rounded r n 0,02 mm ze Êcinem i zaokràglona chamfered and rounded 9. Kierunek skrawania Cutting direction 10. Symbol ustalony przez producenta np. geometria amacza wiórów Manufacturer s optional symbol e.g. chipbreaker geometry E ostra / sharp r n <0,02 mm Symbol s 01 1,59 T1 1, , ,18 T3 3, , , , , , ,70 l (d) Tolerancje Symbol K r A = 45 D = 60 E = 75 F = 85 P = 90 Z = inne others Tolerances mm for l (d) for m Dok adnoêç p ytki Tolerance class J,K,L,M,N U M i N U i M M Kszta t p ytki Insert shape H,O,P,S,T,C,D,E,M,W,R H,O,P,S,T,C,E,N,W,R D Symbol 4,76 5,56 6,35 (6) ±0,05 ±0,08 ±0,08 ±0,13 ±0,11 7,94 (8) 9,525 (10) 12,7 (12) ±0,08 ±0,13 ±0,13 ±0,20 ±0,15 15,875 (16) 19,05 (20) ±0,10 ±0,18 ±0, 15 ±0,27 ±0,18 25,4 (25) ±0,13 ±0,25 ±0,18 ±0,38 31,75 (32) ±0,15 ±0,25 ±0,20 ±0,38 α l n A = 3 B = 5 C = 7 D = 15 E = 20 F = 25 G = 30 N = 0 P = 11 Z = inne others Uzupe nienie do punktu 3 Supplement to point 3 ze Êcinem / chamfered z podwójnym Êcinem double chamfered z podwójnym Êcinem i zaokràglona double chamfered and rounded Symbole dodatkowe Additional symbols Uzupe nienie do punktu 5 Supplement to point 5 Symbol literowy okreêlajàcy kszta t p ytki l (d) Symbol for insert shape H O P S T C D E M V W 4, , , , , , , , , , d P ytki okràg e Round inserts R 5,0 05 6,0 06 8,0 08 9, , , , , , , , , , , ,0 32 E3

87 P ytki do frezowania Inserts for milling C/K SEAN SEGN SEKN SEKR SNKN SNHN SEKN SNKN gatunki / grades CVD PVD HW NMP20 NMK20 NMK30 N210 N250 N300 SM25T H10S H15X H20S Oznaczenie Designation l=d s rε m b S SEAN 1203AFTN 1) SEAN 1203AFN SEAN 1504AFTN 2) SEAN 1504AFN 12,70 3,18 1,20 1,50 ~2,30 12,70 3,18 1,20 1,50 ~2,30 15,875 4,76 1,20 2,15 ~2,30 15,875 4,76 1,20 2,15 ~2,30 E SEGN SEGN SEGN ,525 3,18 0,80 1,644 12,70 3,18 0,40 2,466 12,70 3,18 1,20 2, SEKN 1204AZN 12,70 4,76 1,20 1,55 ~2,30 SEKN 1204AZTN 3) 12,70 4,76 1,20 1,55 ~2, SEKN 1203AFTN 4) SEKN 1203AFN SEKN 1504AFTN 5) SEKN 1504AFN 12,70 3,18 2,40 1,50 ~1,60 12,70 3,18 2,40 1,50 ~1,60 15,875 4,76 2,40 2,15 ~1,60 15,875 4,76 2,40 2,15 ~1,60 12 SEKR 1203AFN 12,70 3,18 2,40 1,50 ~1,60 12 SNKN 1204ENN 12,70 4,76 0,80 ~1, SNHN 1204ENEN SNHN 1504ENEN 12,70 4,76 0,95 ~1,50 15,875 4,76 1,30 ~1,50 Kraw dê ze Êcinem / Chamfered edge 1) T = 0,15 x 20 2) T = 0,15 x 20 3) T = 0,20 x 25 4) T = 0,15 x 20 5) T = 0,15 x 20 Przyk ad zamówienia / Ordering example: SEAN 1203AFTN, NMP20 10 szt. / pcs CVD, PVD (HC) gatunek pokrywany / coated grade (HW) gatunek niepokrywany / uncoated grade pierwszy wybór / first choice E4

88 P ytki do frezowania Inserts for milling C/K SPAN SPKN SPKR LPKN SPKN..R SPKR..R LPKN..R gatunki / grades CVD PVD HW NMP20 NMK20 NMK30 N210 N250 N300 SM25T H10S H15X H20S Oznaczenie Designation l=d s m b S SPAN 1203EDR SPAN 1504EDR 12,70 3,18 0,88 ~1,40 15,875 4,76 1,26 ~1, SPKN 1203EDR SPKN 1203EDL SPKN 1504EDR SPKN 1504EDL 12,70 3,18 0,88 ~1,40 12,70 3,18 0,92 ~1,40 15,875 4,76 1,26 ~1,40 15,875 4,76 1,26 ~1,40 12 SPKN 1203EDTR 1) 12,70 3,18 0,90 ~1,40 E 12 SPKR 1203EDR SPKR 1203EDL 12,70 3,18 ~1,40 12,70 3,18 ~1,40 12 SPKR 1203EDRPR1 12,70 3,18 0,872 ~1,60 Oznaczenie Designation d s m 12 LPKN 1203ZZR 12,70 3,18 0,96 Kraw dê ze Êcinem / Chamfered edge 1) T = 0,35 x 10 Przyk ad zamówienia / Ordering example: SPAN 1203EDR, SM25T 10 szt. / pcs CVD, PVD (HC) gatunek pokrywany / coated grade (HW) gatunek niepokrywany / uncoated grade pierwszy wybór / first choice E5

89 d P ytki do frezowania Inserts for milling C/K TPAN TPKN TPKR TPAN TPKN TPKR..PR1 I m s gatunki / grades CVD PVD HW NMP20 NMK20 NMK30 N210 N250 N300 SM25T H10S H15X H20S Oznaczenie Designation l d s m b S 16 TPAN 1603PPN 16,5 9,525 3,18 2,40 ~1,20 E TPKN 1603PPN TPKN 2204PPN 16,5 9,525 3,18 2,40 ~1,20 22,0 12,70 4,76 3,48 ~1, TPKN 1603PPR TPKN 1603PPL TPKN 2204PPR TPKN 2204PPL 16,5 9,525 3,18 2,40 ~1,00 16,5 9,525 3,18 2,40 ~1,00 22,0 12,70 4,76 3,48 ~1,50 22,0 12,70 4,76 3,48 ~1, TPKR 1603PPRPR1 TPKR 2204PDRPR1 16,5 9,525 3,18 2,42 ~1,23 22,0 12,70 4,76 3,465 ~1,26 Przyk ad zamówienia / Ordering example: TPAN 1603PPN, SM25T 10 szt. / pcs CVD, PVD (HC) gatunek pokrywany / coated grade (HW) gatunek niepokrywany / uncoated grade pierwszy wybór / first choice E6

90 P ytki do frezowania Inserts for milling C/K TPKN TEGN TPKN..R TEGN gatunki / grades CVD PVD HW NMP20 NMK20 NMK30 N210 N250 N300 SM25T H10S H15X H20S Oznaczenie Designation l d s m b S b S Κ bs ( ) α n ( ) 16 TPKN 1603PPRA 16,5 9,525 3,18 2,40 ~1,00 ~1, TPKN 2204PDR 22,0 12,70 4,76 3,48 ~0,70 ~1, TPKN 2204PDTR 1) 22,0 12,70 4,76 3,48 ~0,70 ~1, E Oznaczenie Designation l d s m rε TEGN TEGN TEGN ,35 3,18 9,128 0,4 11 6,35 3,18 8,731 0,8 16,5 9,525 3,18 13,494 0,8 Kraw dê ze Êcinem. / Chamfered edge 1) T = 0,20 x 20 Przyk ad zamówienia / Ordering example: TPKN 1603PPRA, SM25T 10 szt. / pcs CVD, PVD (HC) gatunek pokrywany / coated grade (HW) gatunek niepokrywany / uncoated grade pierwszy wybór / first choice E7

91 P ytki do frezowania Inserts for milling S ADMT ADMW APFT APKW CCMX RPHT ADMW..R APFT..R CCMX RPHT gatunki / grades CVD PVD HW NMP20 NMK20 NMK30 N210 N250 N300 SM25T H10S H15X H20S Oznaczenie Designation l d s r ε d 1 m 15 ADMT TR 1) 15 9,525 3,18 0,8 4,4 5,683 E 15 ADMW R 15 9,525 3,18 0,8 4,4 5,683 ADMW TR 2) 15 9,525 3,18 0,8 4,4 5, APFT 1604PDTR 3) 17 9,525 4,76 0,8 4,4 7,21 16 APFT 1604PDTRPM1 17 9,525 5,56 0,8 4,4 7,21 16 APKW TR 4) APKW R 17 9,525 4,76 3,0 4,4 6, ,525 4,76 5,0 4,4 5,07 Oznaczenie Designation l d s r ε d 1 m m CCMX CCMX CCMX 09T308 CCMX ,4 6,35 2,38 0,4 2,5 1,543 0,848 8,1 7,94 3,18 0,8 2,9 1,765 0,970 9,7 9,525 3,97 0,8 3,4 2,206 1,212 12,9 17,70 4,76 0,8 3,8 3,088 1,697 Oznaczenie Designation d s d RPHT 0803MOT 5) RPHT 10T3MOT 6) RPHT 1204MO 8,0 3,18 3,4 10,0 3,97 4,4 12,0 4,76 4,4 Kraw dê ze Êcinem. / Chamfered edge 1) T = 0,10 x 30 2) T = 0,15 x 20 3) T = 0,40 x 90 4) T = 0,20 x 20 5) T = 0,14 x 7 6) T = 0,12 x 7 Przyk ad zamówienia / Ordering example: ADMT TR, NMP20 10 szt. / pcs CVD, PVD (HC) gatunek pokrywany / coated grade (HW) gatunek niepokrywany / uncoated grade pierwszy wybór / first choice E8

92 P ytki do frezowania Inserts for milling S SEHX SPMT SPMW SPMX TCMT SEHX SPMW SPMX TCMT gatunki / grades CVD PVD HW NMP20 NMK20 NMK30 N210 N250 N300 SM25T H10S H15X H20S Oznaczenie Designation l=d s r ε d 1 m b S 12 SEHX 1204AFTN 1) SEHX 1204AFN 12,70 4,76 1,20 5,70 1,50 ~2,30 12,70 4,76 1,20 5,70 1,50 ~2,30 12 SPMW SPMW T 1) 12,70 4,76 0,8 5,5 2,301 12,70 4,76 0,8 5,5 2,301 E SPMX 0602AP SPMX 0903AP 6,35 2,38 2,5 0,825 ~1,0 9,525 3,18 3,4 1,25 ~1,45 Oznaczenie Designation 16 TCMT 16T304 TCMT 16T308 l d s r ε d 1 m 16,5 9,525 3,97 0,4 4,4 13,891 16,5 9,525 3,97 0,8 4,4 13, TCMT ,0 12,70 4,76 0,8 5,5 18,256 Kraw dê ze Êcinem. / Chamfered edge 1) T = 0,15 x 20 Przyk ad zamówienia / Ordering example: SEHX 1204AFTN, SM25T 10 szt. / pcs CVD, PVD (HC) gatunek pokrywany / coated grade (HW) gatunek niepokrywany / uncoated grade pierwszy wybór / first choice E9

93 P ytki do frezowania do narz dzia QUADRI i ECO 45 Inserts for milling for QUADRI and ECO 45 tools S ODKT ODMT RDGT RDMT ODMT d m 45 b 15 s d1 RDGT..41 d 15 s d1 gatunki / grades CVD PVD HW OR5000 KR5020 PR5040 KX20 N Oznaczenie Designation d s r ε d 1 m b 12 ODKT 1205AD FR11 12,70 5,56 0,8 5,5 0,011 5,26 E ODKT 1205AD SR41 ODKT 1506AD SR41 12,70 5,56 0,8 5,5 0,011 5,26 15,875 6,35 0,8 5,5 0,014 6, ODMT SN81 ODMT SN81 12,70 5,56 0,8 5,5 5,26 15,875 6,35 0,8 5,5 6,58 Oznaczenie Designation d s d 1 12 RDGT FN11 12,70 5,56 5,5 12 RDGT SNF841 12,70 5,56 5, RDMT SN81 12,70 5,56 5,5 RDMT SNF881 12,70 5,56 5,5 RDMT SN81 15,875 6,35 5,5 Przyk ad zamówienia / Ordering example: ODKT 1205AD FR11, KX20 10 szt. / pcs CVD, PVD (HC) gatunek pokrywany / coated grade (HW) gatunek niepokrywany / uncoated grade pierwszy wybór / first choice E10

94 P ytki do frezowania do narz dzia QUADRI i ECO 45 Inserts for milling for QUADRI and ECO 45 tools S SDKT SDMT SDMT..81 SDKT..41 l d 15 d1 l d 15 SDKT..11 d 1 l d d 1 m s b' s m s 20 m b' s s gatunki / grades CVD PVD HW OR5000 KR5020 PR5040 KX20 N Oznaczenie Designation l=d s r ε d 1 m b S 12 SDKT 1205AE FN11 12,70 5,56 0,8 5,5 1,43 2,18 12 SDKT 1205AE SN41 12,70 5,56 0,8 5,5 1,43 2,2 12 SDKT 1205PD SR41 12,70 5,56 0,8 5,5 0,028 2,3 E SDMT EN21 SDMT EN21 12,70 5,56 0,8 5,5 2,301 15,875 6,35 0,8 5,5 2, SDMT 1205AE EN21 12,70 5,56 0,8 5,5 1,43 1, SDMT SN81 SDMT SN81 12,70 5,56 0,8 5,5 2,301 15,875 6,35 0,8 5,5 2, SDMT 1205AE SN81 SDMT 1506AE SN81 12,70 5,56 0,8 5,5 1,43 1,7 15,875 6,35 0,8 5,5 2,0 1,92 Przyk ad zamówienia / Ordering example: SDKT 1205AE FN11, KX20 10 szt. / pcs CVD, PVD (HC) gatunek pokrywany / coated grade (HW) gatunek niepokrywany / uncoated grade pierwszy wybór / first choice E11

95 P ytki ZP do frezowania form i matryc ZP.. inserts for ball nose milling cutters S ZP APFT ZP...31 ZP...71 APFT..R d 1 d 1 s s gatunki / grades CVD PVD HW OR5000 KR5020 PR5040 KR5005 KX20 Oznaczenie Designation S d ZP ER31 ZP ER31 ZP ER31 ZP ER31 ZP ER31 ZP ER31 1,7 2,2 2,38 2,9 3,18 2,9 3,97 4,0 4,76 4,7 6,35 5,9 E ZP ER71 ZP ER71 ZP ER71 ZP ER71 ZP ER71 ZP ER71 3,18 2,9 3,97 4,0 4,76 4,7 6,35 5,9 7,94 7,0 7,94 9,6 gatunki / grades CVD PVD HW NMP20 NMK20 NMK30 N250 N300 SM25T H10S H15X H20S Oznaczenie Designation l d s r ε d 1 m 16 APFT 1604PDTR 17 9,525 4,76 0,8 4,4 7,21 16 APFT 1604PDTRPM1 17 9,525 5,56 0,8 4,4 7,21 Przyk ad zamówienia / Ordering example: ZP ER31, PR szt. / pcs E12 CVD, PVD (HC) gatunek pokrywany / coated grade (HW) gatunek niepokrywany / uncoated grade pierwszy wybór / first choice

96 P ytki do frezów tarczowych Inserts for slitting cutters LFMX LFMX..N gatunki / grades PVD HW Oznaczenie Designation a L N435 SM25T H15X H20S LFMX 3N LFMX 4N LFMX 5N 3,1 11,0 4,1 11,0 5,1 11,0 N435 (P30P55 / M30M45) Gatunek w glika spiekanego pokryty metodà PVD o najwy szej ciàgliwoêci, przeznaczony do przecinania i nacinania rowków w bardzo trudnych warunkach obróbki, szczególnie materia ów o w aêciwoêciach przywierajàcych. A PVD coated sintered carbide grade with the highest ductility, designed for parting and grooving in very difficult machining conditions, particularly suitable for sticking materials. E E13 Przyk ad zamówienia / Ordering example: LFMX 3N, N szt. / pcs CVD, PVD (HC) gatunek pokrywany / coated grade (HW) gatunek niepokrywany / uncoated grade pierwszy wybór / first choice

97 P ytki do wiercenia Inserts for drilling S WCMX WCMX gatunki / grades CVD PVD HW NMP20 NMK20 NMK30 N250 N300 SM25T H10S H15X H20S Oznaczenie Designation l d s r ε d 1 m WCMX WCMX WCMX WCMX 06T308 3,47 5,56 2,38 0,8 2,56 1,104 4,0 6,35 2,38 0,8 2,8 1,323 5,07 7,94 3,18 0,8 3,4 1,765 6,14 9,525 3,97 0,8 3,8 2,205 E Przyk ad zamówienia / Ordering example: WCMX , NMK30 10 szt. / pcs CVD, PVD (HC) gatunek pokrywany / coated grade (HW) gatunek niepokrywany / uncoated grade pierwszy wybór / first choice E14

98 P ytki podporowe Shims P ytki podporowe Shims d s rε d1 D ugoêç boku p ytki Insert edge length ,30 3,18 4,20 12,20 3,18 4,20 12,7 15,875 SEKR SEAN SEKN ,85 3,18 0,60 4,20 22,0 TPKN TPUN TPGN E Przyk ad zamówienia / Ordering example: , B2 10 szt. / pcs gatunek B2 / grade B2 E15

99 E E16

100 NARZ DZIA DO FREZOWANIA TOOLS FOR MILLING str. / page: rozdzia / chapter: F2 G owice frezowe QUADRI QUADRI milling cutters F4 Frezy trzpieniowe QUADRI QUADRI shank cutters F5 G owice frezowe ECO 45 ECO 45 milling cutters F7 Frezy trzpieniowe ECO 45 ECO 45 shank cutters F8 Frezy SR.. do form i matryc SR.. ball nose milling cutters F10 Frezy tarczowe NFTs.. NFTs.. slitting cutters F F1

101 G owice frezowe QUADRI QUADRI milling cutters OC.. Dc ap4 ap3 κ r = 90 Dc κ r = 90 dmm Bkw F l1 κ r =.. Dc ap5 Dc ap2 κ r = 90 Dc κ r = 45 Ø 40 Ø 125 Ø 160 Ø 200 ap1 Oznaczenie IloÊç ostrzy Dc ap 1 ap 2 ap 3 ap 4 ap 5 Bkw dmm F l1 Designation No. of teeth kg F OC12/05005ALCR , ,22 OC12/06306ALCR , ,33 OC12/08008ALCR , ,72 OC12/10010ALCR , ,25 drobnoostrzowa OC12/12512ALCR , close pitch 2,55 OC12/04003ALR , ,13 OC12/05004ALCR , ,23 OC12/06305ALCR , ,31 OC12/08006ALCR , ,70 OC12/10007ALCR , ,20 zwyk a OC12/12508ALCR , ,50 normal pitch OC12/16010ALR , ,7 63 4,10 OC12/20012ALR , ,6 63 6,76 OC12/06304ALR , ,28 OC12/08004ALR , ,60 OC12/10005ALR , ,06 o zmniejszonej OC12/12506ALR , liczbie ostrzy 2,40 OC15/06305ASCR , coarse pitch 0,42 OC15/08006ASCR , ,73 OC15/10007ASCR , ,20 OC15/12508ALCR , ,40 OC15/16010ALR , ,7 63 4,00 OC15/20012ALR , ,6 63 zwyk a 6,61 normal pitch ALC/ASC g owica z ch odzeniem wewn trznym ALC/ASC milling cutter with internal coolant system ODMT/ODKT SDMT/SDKT SDMT..AE/SDKT..AE RDMT/RDGT Cz Êci zamienne Spare parts Ârednica Ø Âruba Klucz Smar Zestaw Âruba spec. Diameter Screw Key Grease Kit Spec. screw Dc DVF 2097 DMP 2099 (T20) DDS 0463 DDR 2098 DVZ 1715 Dc DVF 2097 DMP 2099 (T20) DDS 0463 DDR 2098 DVC 2103 Dc DVF 2097 DMP 2099 (T20) DDS 0463 DDR 2098 DVC 2102 Dc DVF 2097 DMP 2099 (T20) DDS 0463 DDR 2098 DVC 2102 Dc DVF 2097 DMP 2099 (T20) DDS 0463 DDR 2098 D 0058 Dc DVF 2097 DMP 2099 (T20) DDS 0463 DDR 2098 DVC 2101 Dc DVF 2097 DMP 2099 (T20) DDS 0463 DDR 2098 DVC 2100 Dc DVF 2097 DMP 2099 (T20) DDS 0463 DDR 2098 DVC 1443 Dc DVF 2097 DMP 2099 (T20) DDS 0463 DDR 2098 Przyk ad zamówienia / Ordering example: OC12/05005ALCR 1 szt. / pcs F2

102 G owice frezowe QUADRI z wk adkami QUADRI milling cutters with cartridge..ca 045 D.. ap4 ap3 F dmm Bkw F 1 F Dc Dc κ r = 90 κ r = 90 l1 κ r =.. Dc ap5 Dc ap2 κ r = 90 Dc Ø 160 Ø 250 Ø 315 ap1 κ r = 45 Oznaczenie IloÊç ostrzy Dc ap 1 ap 2 ap 3 ap 4 ap 5 Bkw dmm l1 F F1 Designation No. of teeth kg 160 C10RCA 045 D , ,7 6, C12RCA 045 D , ,6 9, C15RCA 045 D , ,6 21, C18RCA 045 D , ,6 177,8 33, C10RCA 045 D , ,7 6, C12RCA 045 D , ,6 9, C15RCA 045 D , ,6 21, C18RCA 045 D , ,6 177,8 33,50 F ODMT/ODKT SDMT/SDKT SDMT..AE/SDKT..AE RDMT/RDGT Cz Êci zamienne Spare parts Wk adka Âruba do wk adki Klucz Âruba Klucz Smar Zestaw Cartridge Cartridge screw Key Screw Key Grease Kit CA045R1814D12 DVF DVF 2097 DMP 2099 (T20) DDS 0463 DDR 2098 CA045R1814D15 DVF DVF 2097 DMP 2099 (T20) DDS 0463 DDR 2098 Przyk ad zamówienia / Ordering example: 160 C10RCA 045 D 12 1 szt. / pcs F3

103 Frezy trzpieniowe QUADRI QUADRI shank cutters OC..CM.. OC..QC.. OC..QW.. ap4 ap3 CM Th QC dmm QW dmm Dc Dc κ r = 90 κ r = 90 l2 l2 l2 κ r =.. Dc ap5 Dc l3 ap1 ap2 Dc κ r = 90 κ r = 45 l3 l3 Oznaczenie IloÊç ostrzy Dc ap 1 ap 2 ap 3 ap 4 ap 5 dmm Th l2 l3 Chwyt Designation No. of teeth Holder kg OC12/03203CM35R M CM3 0,31 OC12/04003CM35R M CM3 0,36 OC12/03203QCC5R 1) QC 0,40 OC12/04003QCC5R 1) ,5 45 QC 0,80 F OC12/03203QWC5R 1) QW 0,31 OC12/04003QWC5R 1) QW 0,54 1) frezy z systemem ch odzenia / cutters with coolant channels CM Chwyt Morse a / Morse taper QW Chwyt Weldona / Weldon shank QC Chwyt cylindryczny / Cylindrical shank ODMT/ODKT SDMT/SDKT SDMT..AE/SDKT..AE RDMT/RDGT Cz Êci zamienne Spare parts Ârednica Ø Âruba Klucz Smar Zestaw Diameter Screw Key Grease Kit Dc DVF 2097 DMP 2099 (T20) DDS 0463 DDR 2098 Przyk ad zamówienia / Ordering example: OC12/03203CM35R 1 szt. / pcs F4

104 G owice frezowe ECO 45 ECO 45 milling cutters GQ.. dmm Bkw F l1 κ r = 45 Dc ap Ø 40 Ø 125 Ø 160 Oznaczenie IloÊç ostrzy Dc ap Bkw dmm F l1 Designation No. of teeth kg GQ12/04003ALR , ,25 GQ12/05004ALR , ,30 GQ12/06305ALR , ,45 GQ12/08006ALR , ,80 GQ12/10007ALR , ,25 GQ12/12508ALR , ,65 GQ12/16010ALR , ,7 63 4,76 zwyk a normal pitch GQ15/12507ALR , ,25 GQ15/16008ALR , ,7 63 4,50 F SDMT..AE/SDKT..AE Cz Êci zamienne Spare parts Ârednica Ø Âruba Klucz Smar Zestaw Âruba spec. Diameter Screw Key Grease Kit Spec. screw Dc DVF 2097 DMP 2099 (T20) DDS 0463 DDR 2098 DVZ 1715 Dc DVF 2097 DMP 2099 (T20) DDS 0463 DDR Dc DVF 2097 DMP 2099 (T20) DDS 0463 DDR 2098 Dc DVF 2097 DMP 2099 (T20) DDS 0463 DDR 2098 DVC 2103 Dc DVF 2097 DMP 2099 (T20) DDS 0463 DDR 2098 DVC 2102 Dc DVF 2097 DMP 2099 (T20) DDS 0463 DDR 2098 F5 Przyk ad zamówienia / Ordering example: GQ12/04003ALR 1 szt. / pcs

105 G owice frezowe ECO 45 z wk adkami ECO 45 milling cutters with cartridge..ca S45 F.. F dmm Bkw F 1 F l1 κ r = 45 Dc Ø 160 Ø 250 Ø 315 ap Oznaczenie IloÊç ostrzy Dc ap Bkw dmm l1 F F1 Designation No. of teeth kg 160 C10RCA S45 F , ,3 66,7 6, C12RCA S45 F , ,3 101,6 9, C15RCA S45 F , ,3 101,6 21, C18RCA S45 F , ,3 101,6 177,8 33,50 F 160 C10RCA S45 F , ,3 66,7 6, C12RCA S45 F , ,3 101,6 9, C15RCA S45 F , ,3 101,6 21, C18RCA S45 F , ,3 101,6 177,8 33,50 SDMT..AE/SDKT..AE Cz Êci zamienne Spare parts Wk adka Âruba do wk adki Klucz Âruba Klucz Smar Zestaw Cartridge Cartridge screw Key Screw Key Grease Kit CAS45R1814F12 DVF DVF 2097 DMP 2099 (T20) DDS 0463 DDR 2098 CAS45R1814F15 DVF DVF 2097 DMP 2099 (T20) DDS 0463 DDR 2098 Przyk ad zamówienia / Ordering example: 160 C10RCA S45 F 12 1 szt. / pcs F6

106 Frezy trzpieniowe ECO 45 ECO 45 shank cutters GQ..CM.. CM Th l2 κ r = 45 l3 Dc ap Oznaczenie IloÊç ostrzy Dc ap Th l2 l3 Chwyt Designation No. of teeth Holder kg GQ12/03203CM35R M CM3 0,40 CM Chwyt Morse a / Morse taper F SDMT..AE/SDKT..AE Cz Êci zamienne Spare parts Ârednica Ø Âruba Klucz Smar Zestaw Diameter Screw Key Grease Kit Dc DVF 2097 DMP 2099 (T20) DDS 0463 DDR 2098 Przyk ad zamówienia / Ordering example: GQ12/03203CM35R 1 szt. / pcs F7

107 Frezy SR.. do form i matryc SR.. ball nose milling cutters SR.. Th CM dmm QC QW dmm l2 l2 l3 max l2 l3 l3 min l3 ap ap ap D3 D3 D3 Oznaczenie IloÊç ostrzy D3 ap dmm Th l2 l3 (min/max) Chwyt Designation No. of teeth Holder kg F SR1002CM ,9 M CM2 0,125 SR1002QC , /128 QCØ16 0,215 SR1202CM ,7 M CM2 0,111 SR1202CM ,7 M CM2 0,135 SR1202CM ,7 M CM2 SR1202QW , QW Ø20 0,155 SR1202QW , QW Ø20 0,185 SR1202QC , /160 QC Ø20 0,431 SR1602CM ,4 M CM2 0,115 SR1602CM ,4 M CM2 0,145 SR1602CM ,4 M CM2 SR1602QW , QW Ø20 0,164 SR1602QW , QW Ø20 0,199 SR1602QC , /160 QC Ø20 0,434 SR2002CM ,9 M CM2 0,179 SR2002CM ,9 M CM3 0,273 SR2002CM ,9 M CM3 0,325 SR2002CM ,9 M CM3 0,387 SR2002QW , QW Ø25 0,294 SR2002QW , QW Ø25 0,350 SR2002QC , /150 QC Ø25 0,654 SR2002QC , /186 QC Ø32 1,367 SR2502CM ,3 M CM3 0,322 SR2502CM ,3 M CM3 0,386 SR2502CM ,3 M16 212,5 110 CM4 0,760 SR2502QW , QW Ø25 0,346 SR2502QW , QW Ø25 0,414 SR2502QC , /186 QC Ø32 1,289 CM Chwyt Morse a / Morse taper QW Chwyt Weldona / Weldon shank QC Chwyt cylindryczny / Cylindrical shank ZP.. Cz Êci zamienne Spare parts Ârednica D3 Âruba Ârubokr t Klucz Smar Zestaw Diameter Screw Screwdriver Key Grease Kit Ø 10 DVF 2655 TX 206 PLUS DDS 0463 Ø 12 DVF 2564 TX 208 PLUS DDS 0463 DDR 2565 Ø 16 DVF 2507 TX 208 PLUS DDS 0463 DDR 2508 Ø 20 DVF 2394 TX 210 PLUS DDS 0463 DDR 2395 Ø 25 DVF 2396 DMP 3125 DMP 2216 DDS 0463 DDR 2397 F8 Przyk ad zamówienia / Ordering example: SR1002CM szt. / pcs

108 Frezy SR.. do form i matryc SR.. ball nose milling cutters SR.. Th CM dmm QC QW dmm l2 l2 l3 max l2 l3 l3 min l3 ap ap ap ap ap D3 D3 D3 Oznaczenie IloÊç ostrzy IloÊç p ytek D3 ap dmm Th l2 l3 (min/max) Chwyt Designation No. of teeth No. of inserts Holder kg SR3202CM ZP ,6 M CM3 0,517 SR3202CM ZP ,6 M16 172,5 70 CM4 0,665 SR3202CM ZP ,6 M16 202,5 100 CM4 0,825 SR3202CM ZP ,6 M16 252,5 150 CM4 1,100 SR3203CM ZP AP ,2 M16 202,5 100 CM4 0,820 SR3204CM ZP AP ,7 M16 202,5 100 CM4 0,805 SR3202QW ZP , QW Ø32 0,616 SR3202QW ZP , QW Ø32 0,790 SR3203QW ZP.. +1 AP , QW Ø32 0,780 SR3202QC ZP , /186 QC Ø32 1,374 SR4002CM ZP ,7 M16 172,5 70 CM4 0,770 SR4002CM ZP ,7 M16 202,5 100 CM4 0,970 SR4004CM ZP AP M16 202,5 100 CM4 SR4004CM ZP..+2 AP M20 279,5 150 CM5 2,260 SR4002QW ZP , QW Ø32 0,720 SR4002QW ZP , QW Ø40 1,330 SR4004QW ZP..+2 AP QW Ø40 SR4004QW ZP..+2 AP QW Ø40 SR5002CM ZP ,7 M20 229,5 100 CM5 2,000 SR5006CM ZP.. +4 AP ,3 M20 279,5 150 CM5 2,520 SR5002QW ZP , QW Ø50 2,132 SR5006QW ZP..+4 AP QW Ø50 F CM Chwyt Morse a / Morse taper QW Chwyt Weldona / Weldon shank QC Chwyt cylindryczny / Cylindrical shank ZP.. AP.. Cz Êci zamienne Spare parts Ârednica D3 Âruba Klucz P. podporowa Âruba Âruba Ârubokr t Smar Zestaw Diameter Screw Key Shim Screw Screw Screwdriver Grease Kit Ø DMP 2099 DVF 0089 TX 215 PLUS DDS 0463 DDR 0649 DDR 0470 Ø 40 DVF 2193 DMP 3139 DVF 0089 TX 215 PLUS DDS 0463 DDR 2194 DDR 0470 Ø 50 DVF 2447 DMP 2514 DAN 2391 DVF 0089 DVF 0089 TX 215 PLUS DDS 0463 DDR 2448 DDR 0470 F9 Przyk ad zamówienia / Ordering example: SR3202CM szt. / pcs

109 Frezy tarczowe NFTs.. NFTs.. slitting cutters NFTs.. a E dmm ap Dc Frez tarczowy Dc dmm E IloÊç ostrzy nmax ap P ytka a Zabierak Slitting cutter No. of teeth obr/min Insert Adaptor ring F NFTs , LFMX 3N 3,1 Z 2246 NFTs , LFMX 4N 4,1 Z 2246 NFTs LFMX 5N 5,1 Z 2246 NFTs , LFMX 3N 3,1 Z 3255 NFTs , LFMX 4N 4,1 Z 3255 NFTs LFMX 5N 5,1 Z 3255 NFTs , LFMX 3N 3,1 Z 3255 NFTs , LFMX 4N 4,1 Z 3255 NFTs LFMX 5N 5,1 Z 3255 NFTs , LFMX 3N 3,1 Z 4080 NFTs , LFMX 4N 4,1 Z 4080 NFTs LFMX 5N 5,1 Z 4080 NFTs , LFMX 3N 3,1 Z 4080 NFTs , LFMX 4N 4,1 Z 4080 NFTs LFMX 5N 5,1 Z 4080 NFTs , LFMX 3N 3,1 Z 4080 NFTs , LFMX 4N 4,1 Z 4080 NFTs LFMX 5N 5,1 Z 4080 NFTs , LFMX 4N 4,1 Z 4080 NFTs LFMX 5N 5,1 Z 4080 LFMX Cz Êci zamienne Spare parts Klucz p ytki Insert key Zabierak Adaptor ring Z 2246 / Z 3255 / Z 4080 F10 Przyk ad zamówienia / Ordering example: NFTs szt. / pcs + zabierak / adaptor ring: Z szt. / pcs

110 F11 F

111 F F12

112 INFORMACJE TECHNICZNE TECHNICAL INFORMATION str. / page: rozdzia / chapter: G2 Zastosowanie narz dzi do toczenia Application of tools for turning G16 Zastosowanie narz dzi do przecinania Application of tools for parting G17 Zastosowanie narz dzi do rowkowania P61.. Application of tools for grooving P61.. G18 Zastosowanie narz dzi do rowkowania z roztaczaniem P92.. Application of tools for grooving and recessing P92.. G20 Zastosowanie narz dzi do frezowania Application of tools for milling G26 Zastosowanie p ytek do frezowania w narz dziach innych producentów Application of inserts for milling in other producers tools G32 Zastosowanie narz dzi QUADRI i ECO 45 Application of QUADRI and ECO 45 tools G46 Zastosowanie narz dzi SR.. do frezowania form i matryc Application of SR.. ball nose milling cutters G52 Zastosowanie frezów tarczowych NFTs.. Application of NFTs.. slitting cutters G54 Zestawienie materia ów obrabialnych Materials comparison G56 Rodzaje zu ycia ostrza Tooth wear G G1

113 Zastosowanie narz dzi do toczenia Application of tools for turning 1. Zasady doboru parametrów skrawania / Rules for selection of cutting data Dobór parametrów skrawania dla okreêlonej operacji uzale niony jest g ównie od rodzaju obrabianego materia u, rodzaju obróbki, narz dzia, typowymiaru p ytki oraz rodzaju i stanu obrabiarki. ZnajomoÊç materia u obrabianego i jego w asnoêci, ma du e znaczenie w doborze optymalnych parametrów skrawania i gatunku w glika spiekanego. Przy wyst pujàcej olbrzymiej iloêci materia ów obrabianych podanie dok adnych parametrów skrawania dla ka dego z nich jest niemo liwe. W zwiàzku z tym wszelkiego rodzaju zalecenia obejmujàce parametry skrawania mogà mieç jedynie charakter wst pnych informacji, które wymagajà ka dorazowo dopasowania do konkretnej operacji. Nale y pami taç, e w celu uzyskania najkorzystniejszego okresu trwa oêci ostrza, zachowujàc zadanà wydajnoêç skrawania, dokonuje si doboru parametrów skrawania w kolejnoêci odwrotnej do ich wp ywu na intensywnoêç zu ycia ostrza. Tak wi c ustala si mo liwie du à g bokoêç skrawania (g), dobiera si mo liwie du y posuw (p) i do tych parametrów dobiera si odpowiednià pr dkoêç skrawania (vc), (najcz Êciej odpowiadajàcà ekonomicznemu okresowi trwa oêci ostrza). The selection of the cutting data for the specific operation mainly depends on the kind of workpiece, machining, tool, insert type and dimension and the machine tool kind and condition. Good knowledge of the workpiece material and its properties is essential for selection of the optimum cutting data and the sintered carbide grade. Due to variety of workpiece materials it is impossible to give the exact cutting data for every material. Therefore all recommendations involving the cutting data serve as general information only, and they must be always adapted to the specific operation. One should remember that the cutting data are selected reversely to their impact on the edge wear in order to optimise the tool life at the given cutting productivity. Therefore the maximum depth of cut (g) is set, the maximum feed (p) is selected and the cutting speed (vc) is selected accordingly (most often it corresponds to the economical tool life). G Chcàc dobraç optymalne parametry skrawania dla konkretnej operacji nale y: dla danego materia u wybraç z tabel odpowiedni gatunek w glika spiekanego wybraç w zale noêci od operacji typowymiar p ytki kierujàc si przy wyborze poni szymi zasadami: okreêliç maks. g bokoêç skrawania (a p ) okreêliç kàt przystawienia narz dzia (κ r ) To select the optimum cutting data to the specific operation you should: select the proper sintered carbide grade from the tables depending on the material to be machined select the insert type and dimension following the rules below: determine the maximum depth of cut (a p ) determine the entering angle of the tool (κ r ) ap l a = efektywna d ugoêç kraw dzi skrawajàcej effective cutting edge l a l l = d ugoêç kraw dzi skrawajàcej cutting edge length G2

114 Zastosowanie narz dzi do toczenia Application of tools for turning Kàt przystawienia Entering angle κ r ( o ) G bokoêç skrawania / Cutting depth a p Efektywna d ugoêç kraw dzi skrawajàcej l a Necessary effective cutting edge length ,5 2,1 3,1 4,1 5,2 6,2 7,3 8,3 9, ,2 2,3 3,5 4,7 5,8 7 8,2 9, ,4 2,9 4,3 5,7 7,1 8, dobraç g bokoêç skrawania tak, aby usunàç naddatek w najmniejszej liczbie przejêç select the depth of cut to remove the excess mate rial in the lowest possible number of cuts efektywnà d ugoêç kraw dzi skrawajàcych dla poszczególnych rodzajów p ytek przedstawiono poni ej effective cutting edge is shown below l a l a l l l l d l la l l a l a a l l R S la l a C T D K W V l a = 0,4 x d l a = 2/3 x l l a = 2/3 x l l a = 1/2 x l l a = 1/2 x l l a = 1/2 x l l a = 1/4 x l l a = 1/4 x l celem zwi kszenia odpornoêci p ytki wieloostrzowej nale y stosowaç p ytki z maks. mo liwym kàtem wierzcho kowym, pami tajàc jednak, i w miar wzrastania tego kàta nast puje wzrost wibracji to increase the indexable insert strength you should use inserts with the maximum nose angle, remembering, however, that vibrations increase along with this angle G wzrost odpornoêci p ytki the higher the strength zmniejszenie wibracji decrease vibration dla obróbki zgrubnej wybraç najwi kszy z mo liwych promieƒ naro a celem zastosowania mo liwie du ego posuwu in roughing you should select the largest nose radius in order to apply the highest feed Promieƒ naro a rε Nose radius Max. zalecany posuw Max recommended feed f n (mm/obr.) (mm/rev) 0,4 0,8 1,2 1,6 2,4 0,2 0,27 0,4 0,5 0,5 0,8 0,7 1,0 1,0 1,6 Dla obróbki zgrubnej zaleca si stosowanie p ytek z promieniem naro a 1,2 1,6 In roughing it is recommended to use the inserts with nose radius G3

115 Zastosowanie narz dzi do toczenia Application of tools for turning je eli przedmiot obrabiany ma tendencj do wibracji, promieƒ naro a nale y zmieniç na mniejszy standardowo posuw nie powinien przekraczaç 1/2 promienia zaokràglenia, je eli jednak decydujemy si na zastosowanie posuwu o wartoêci 2/3 promienia zaokràglenia p ytki, to powinny byç spe nione nast pujàce warunki: if the workpiece tends to vibrate, the nose radius should be lower in general the feed should not exceed 1/2 rounded radius, but if you decide to use the feed of 2/3 rounded radius, the following conditions should be met: p ytka musi byç jednostronna kàt przystawienia mniejszy ni 90 materia powinien wykazywaç dobrà obrabialnoêç w obróbce dok adnej dobraç mo liwie najwi kszy posuw zapewniajàcy dopuszczalnà chropowatoêç powierzchni po obróbce the insert must be singlesided the entering angle must be smaller than 90 the material should have good machinability in finishing, select the maximum feed to ensure the permissible surface roughness after machining G d = 8,0 d = 10,0 d = 12,0 d = 16,0 d = 20,0 d = 25,0 d = 32,0 d = 5,0 d = 6,0 Diagram przedstawia teoretycznà g adkoêç powierzchni R max mo liwà do otrzymania przy odpowiednim dobraniu posuwu i promienia zaokràglenia p ytki The graph shows the theoretical attainable surface smoothness R max with appropriately selected feed and rounded radius. 0,6 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,55 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 Posuw f n (mm/obr.) Feed f n (mm/r) ustaliç wst pnie pr dkoêç skrawania w oparciu o zalecane parametry skrawania, sprawdziç wymaganà moc skrawania z mocà obrabiarki, to predetermine the cutting speed based on the recommended cutting data to check the required cutting power against the machine tool power P c = V c x a p x f n x k c 0,4 60 x ,4 f n x sin κ r 0,29 kw przeprowadziç prób skrawania, ewentualnie dokonaç korekty p, g, vc tak, aby nie by a przekroczona moc obrabiar ki oraz aby trwa oêç ostrza wynosi a ok. 15 minut Wst pne informacje na temat doboru parametrów skrawania zestawiono w zalecanych parametrach skrawania (str. G6G7). to run a cutting test, possibly correct p, g, vc so that the machine tool power is not exceeded and the tool life is roughly 15 minutes Introductory information on selection of the cutting data is given in the recommended cutting data (page G6G7). G4

116 Zastosowanie narz dzi do toczenia Application of tools for turning Wskazówki praktyczne zwiàzane z doborem parametrów: p ytki z ujemnym kàtem natarcia w wi kszoêci przypadków nadajà si do obróbki zgrubnej zapotrzebowanie mocy dla p ytek z ujemnym kàtem natarcia jest o oko o 10 15% wy sze ni w przypadku p ytek z kàtem dodatnim przyjmuje si ogólnà zasad, aby maksymalna wielkoêç posuwu nie przekracza a 2/3 promienia zaokràglenia naro a p ytki g bokoêç skrawania dobiera si tak, aby w systemie P mocowania p ytki nie przekroczyç 0,5 d ugoêci kraw dzi skrawajàcej, w systemie C 0,7, a w systemie S 0,25 0,5 jakoêç powierzchni obrobionej zale y g ównie od posuwu i promienia zaokràglenia naro a (przy za o eniu, e zamocowany przedmiot jest stabilny, braku drgaƒ, a obrabiarka jest w nale ytym stanie) w miar wzrostu szerokoêci wyprasowanego amacza wióra wzrasta zakres posuwów, przy których uzyskuje si amanie wiórów wraz ze wzrostem g bokoêci i pr dkoêci skrawania wzrasta zapotrzebowanie na moc obrabiarki Parametry podane w tabelach wymagajà ka dorazowo spraw dzenia przez technologa w zak adzie oraz dopasowania do konkretnego stanowiska. Practical hints connected with the selection of cutting data: inserts with negative tool rake angle are in most cases suitable for roughing power requirements for inserts with a negative tool rake angle are by about 10 15% higher than in case of inserts with a posi ti ve angle the general rule is that maximum feed should not exceed 2/3 nose radius, the depth of cut is selected so that in the P insert clamping system, 0.5 of the cutting edge length should not be exceeded, in the C clamping system 0.7 and in the S clamping system the quality of the machined surface depends mainly on the feed and the rounded corner (assuming that the clamped workpiece is stable, there are no vibrations and the machine tool is in a pro per condition). as the width of the pressedout chipbreaker grows, the range feeds for chipbreaking increases as the depth of cut and the cutting speed increase, the power requirements of the machine tool raise. The data given in the tables must be always checked by the works process engineer and adapted to the specific work stand. Wzory pomocnicze: Auxiliary formulas: D m Ârednica obrabiana Machined diameter G v c Pr dkoêç skrawania (m/min) Cutting speed V c = 10 3 [m/min] Pr dkoêç skrawania Cutting speed n T c Pr dkoêç obrotowa (obr/min) Rotation speed (rev/min) Czas obróbki (min) Machining time n = Vc x 10 3 Q = v c x a p x f n T c = l m f n x n [obr/min] [cm 3 /min] [min] Pr dkoêç obrotowa Rotation speed IloÊç usuni tego materia u Material removal Czas obróbki Machining time Q l m P c k c 0,4 f n IloÊç usuni tego materia u (cm 3 /min) Material removal D ugoêç powierzchni obrabianej Machined surface length Zapotrzebowanie mocy (kw) Power requirements Si a skrawania dla wióra 0,4 mm (N/mm 2 ) Cutting strength for chip Posuw na obrót (mm/obr) Feed per revolution (mm/rev) R max = f 2 n X 125 r ε [μm] G adkoêç powierzchni Surface roughness κ r R max Kàt przystawienia (stopnie) Entering angle (degree) Max wysokoêç profilu nierównoêci (dla obliczeƒ g adkoêci pow.) (μm) Max. roughness height profile (to calculate surface roughness) r ε Promieƒ naro a p ytki Insert corner radius a p G bokoêç skrawania Depth of cut G5

117 Zastosowanie narz dzi do toczenia Application of tools for turning 2. Zalecane parametry skrawania / Recommended cutting data * TwardoÊç NTP15 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 Materia Hardnes Posuw (mm/obr) / Feed (mm/rev) Material 0,10,8 0,150,8 0,21,0 0,20,6 0,20,6 0,10,4 0,5 HB Pr dkoêç skrawania (m/min) / Cutting speed (m/min) Stal w glowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia Constructional carbon steel of general application C 0,2% C 0,4% C 0,7% P Stal niskostopowa Low alloy steel wy arzona / annealed ulepszona / hardened Stal szybkotnàca Highspeed steel wy arzona / annealed Staliwo Cast steel niestopowe / nonalloy niskostopowe / lowalloy wysokostopowe / highalloy G M K Stal nierdzewna Stainless steel ferrytycznomartenzytyczna ferr.mart. utwardzana wydzieleniowo hardened austenityczna austenitic eliwo szare Grey cast iron eliwo szare o wy szej wytrzyma oêci Grey cast iron of higher strength eliwo sferoidalne ferrytyczne Ferritic nodular cast iron Miedê / Copper N Mosiàdz / Brass Bràz / Bronze Stopy aluminium Aluminium alloys nie obrobione cieplnie not heat treated obrobione cieplnie heat treated S Stopy aroodporne, stopy tytanu 250 Heat resisting steel, titanium alloys P M K Stal / Steel Stal nierdzewna / Stainless steel eliwo / Cast iron N S H Stopy nie elazne, aluminium Nonferritic alloys, aluminium alloys Stopy aroodporne, stopy tytanu Heat resistant steel, titanium alloys Materia y hartowane Hard materials HC gatunek pokrywany / coated grade (PVD, CVD) HW gatunek niepokrywany / uncoated grade G6

118 Zastosowanie narz dzi do toczenia Application of tools for turning N335 N435 S10S S20S SM25T S30S H10S H20S KX20 N Posuw (mm/obr) / Feed (mm/rev) 0,206 0,10,5 0,10,6 0,151,2 0,10,4 0,22,0 0,3 0,8 0,040,2 0,10,4 Pr dkoêç skrawania (m/min) / Cutting speed (m/min) G * wartoêç wspó czynnika kc 0,4 N/mm 2 specific cutting force for chip thickness 0,4 mm G7

119 Zastosowanie narz dzi do toczenia Application of tools for turning 3. Zakresy amania wióra amaczy p ytek wieloostrzowych / Chipbreaking diagrams Stal zwyk a obróbka wykaƒczajàca Steel finishing 10 PB PC 13 G 0 0,5 0,9 f n a p a p a p a p 0 0,5 0,9 ap = 0,3 2 mm fn = 0,08 0,3 mm/obr. mm/rev f n 0 0,5 0,9 ap = 0,5 2,5 mm fn = 0,1 0,25 mm/obr. mm/rev f n Stal zwyk a obróbka Êredniodok adna Steel semifinishing a p a p ap = 1 6 mm fn = 0,15 0,6 mm/obr. mm/rev 0 0,5 0,9 ap = 1,5 7 mm fn = 0,18 0,5 mm/obr. mm/rev f n SM 16..R/L 0 0,5 0,9 ap = 1 8 mm fn = 0,15 0,5 mm/obr. mm/rev f n 0 0,5 0,9 ap = 1,5 7 mm fn = 0,17 0,56 mm/obr. mm/rev f n G8

120 Zastosowanie narz dzi do toczenia Application of tools for turning a p a p 0 0,5 0,9 ap = 1 4 mm fn = 0,13 0,5 mm/obr. mm/rev f n 0 0,5 0,9 ap = 1,5 7 mm fn = 0,12 0,56 mm/obr. mm/rev f n R/L11 a p a p G 0 0,5 0,9 ap = 1,1 7 mm fn = 0,16 0,56 mm/obr. mm/rev f n 0 0,5 0,9 ap = 1 7 mm fn = 0,15 0,35 mm/obr. mm/rev f n G9

121 Zastosowanie narz dzi do toczenia Application of tools for turning Stal zwyk a obróbka zgrubna i ci ka Steel roughing 10 PD 10 PD1 a p 0 0,5 0,9 ap = 1,5 8 mm fn = 0,25 0,8 mm/obr. mm/rev f n G a p 0 0,5 0,9 f n 0 0,5 0,9 10 a p a p 0 0,5 0,9 ap = 1,5 10 mm fn = 0,25 0,95 mm/obr. mm/rev f n a p ap = 1,8 8 mm fn = 0,29 0,8 mm/obr. mm/rev ap = 1,5 9 mm fn = 0,3 0,8 mm/obr. mm/rev f n 22..R/L 0 0,5 0,9 ap = 1 10 mm fn = 0,34 0,8 mm/obr. mm/rev f n G10

122 Zastosowanie narz dzi do toczenia Application of tools for turning Stal nierdzewna obróbka wykaƒczajàca Stainelss steel finishing 10 MB 10 Stal nierdzewna obróbka Êredniodok adna Stainelss steel semifinishing MC a p a p 0 0,5 0,9 ap = 0,2 4 mm fn = 0,04 0,2 mm/obr. mm/rev f n 0 0,5 0,9 ap = 0,5 5 mm fn = 0,1 0,4 mm/obr. mm/rev f n 10 KC a p eliwo obróbka Êredniodok adna i zgrubna Cast iron semifinishing and roughing ap = 1 6 mm fn = 0,15 0,65 mm/obr. mm/rev G 0 0,5 0,9 f n Aluminium obróbka wykaƒczajàca i Êredniodok adna Aluminium finishing and semifinishing 10 1L 10 Stopy aroodporne Heat resistant steel 23 a p a p 0 0,5 0,9 ap = 0,2 4 mm fn = 0,11 0,4 mm/obr. mm/rev f n 0 0,5 0,9 ap = 1,5 7 mm fn = 0,2 0,5 mm/obr. mm/rev f n G11

123 Zastosowanie narz dzi do toczenia Application of tools for turning 4. Systemy mocowania / Clamping systems System mocowania Clamping system W systemie mocowania P stosowane sà p ytki z otworem cy lin drycznym z p askà powierzchnià natarcia lub z prasowanym amaczem wiórów. No e w tym systemie wykorzystywane sà g ównie w operacjach toczenia zewn trznego (obróbka zgru b na i wykaƒczajàca) oraz do wytaczania du ych otworów. System mocowania P wyst puje w dwóch odmianach: p ytka mocowana za pomocà klina ( zastosowanie g ównie do obróbki wykaƒczajàcej przy operacjach toczenia zewn trznego i wytaczania), p ytka mocowana za pomocà dêwigni (najlepszy wybór do obróbki zgrubnej przy toczeniu zewn trznym i wytaczaniu oraz do obróbki wykaƒczajàcej). P G In P clamping system inserts with cylindrical holes with flat face or pressed in chipbreakers are used. Tools in this system are used mainly in external turning operations (roughing and finishing) and in boring of big holes. P clamping system is available in two versions: an insert clamped with a wedge (mainly applied for finishing in external turning and boring), an insert clamped with a lever (the best choice for roughing in external turning and boring as well as for finishing). P 4 3 2a P 1 Dêwignia kàtowa / Lever 2a Âruba / Screw 3 P ytka podporowa / Shim 4 Tuleja spr ysta / Shim pin 1 2b Klin / Clamp 2b Ko ek / Pin 3 P ytka podporowa / Shim 4 Âruba / Screw 4 G12

124 Zastosowanie narz dzi do toczenia Application of tools for turning M System mocowania Clamping system W systemie mocowania M stosowane sà p ytki z otworem cy lin drycznym z p askà powierzchnià natarcia lub z prasowanym amaczem wiórów. No e w tym systemie wykorzystywane sà g ównie w operacjach toczenia zewn trznego (obróbka zgru b na i wykaƒczajàca) oraz do wytaczania du ych otworów. System mocowania M wyst puje w dwóch odmianach: p ytka mocowana za pomocà klina z górnym dociskiem ( do obróbki zgrubnej i wykaƒczajàcej przy toczeniu zewn trznym), p ytka mocowana za pomocà górnego elementu dociskowego ( przeznaczona dla p ytki VNMG do obróbki kszta towej). In M clamping system inserts with cylindrical holes with flat face or pressed in chipbreakers are used. Tools in this system are used mainly in external turning operations (roughing and finishing) and in boring of big holes. M clamping system is available in two versions: an insert clamped with a wedge and clamp (mainly applied for roughing and finishing in external turning) an insert clamped with a top clamp (designed for VNMG inserts for profiling). G M 1 M 2b Klin z górnym dociskiem / Clamp 2b Ko ek / Pin 3 P ytka podporowa / Shim 4 Âruba / Screw 4 2b 3 2a 1 Górny element dociskowy / Clamp 2a Âruba / Screw 2b Ko ek / Pin 3 P ytka podporowa / Shim G13

125 Zastosowanie narz dzi do toczenia Application of tools for turning RC System mocowania Clamping system System mocowania RC (Rigid Clamping) przeznaczony jest dla p ytek z otworem cylindrycznym wykonanych z w glika spiekanego, ceramiki i CBN. Zapewnia stabilne i bezpieczne mocowanie p ytki w gnieêdzie narz dzia oraz gwarantuje doskona à powtarzalnoêç po o enia wierzcho ka p ytki, a tym samym utrzymanie wàskich tolerancji wykonania detalu. Zalecany szczególnie w przypadku obróbki materia ów i operacji którym towarzyszà du e i zmienne si y skrawania. The RC (Rigid Clamping) system allows for clamping of inserts with cylindrical holes, made of cemented carbide, ceramics and CBN. The RC System offers very stable and safe clamping of inserts in their seats, which guarantees high repeatability of of the insert edge position and thereby helps us keep a very narrow tolerance of processed details. Tools in this system are especially recommended for use in operations with very strong and variable cutting forces. G RC 4 1 P ytka / Insert 2 Âruba podk adki / Shim screw 3 P ytka podporowa / Shim 4 Zestaw mocujàcy / Clamp set G14

126 Zastosowanie narz dzi do toczenia Application of tools for turning System mocowania Clamping system System mocowania S przeznaczony jest dla p ytek z otworem sto kowo ukowym. Bardzo du a dok adnoêç mocowania p ytki w gnieêdzie oprawki pozwala na stosowanie no y do obróbki wykaƒczajàcej zarówno przy toczeniu, jak i przy wytaczaniu otworów. System ten stosowany jest g ównie dla p ytek i no y ma ogabarytowych, dlatego zalecany jest do maszyn z niedu à przestrzenià roboczà (np. maszyny CNC, automaty tokarskie itp.). This system allows for clamping of inserts with partly cylindrical fixing holes with a positive clearance angle. Due to great repeatability of insert clamping toolholders of this system are used for finishing in turning and boring. The system is used mainly for smallsized inserts and toolholders, therefore it is recommended for machines with limited working area (e.g. CNC machines, automatic turning machines etc.) S System mocowania Clamping system System mocowania C przeznaczony jest dla p ytek bezotwo ro wych. No e tokarskie w tym systemie posiadajà dwa rodzaje geometrii gniazda p ytki: dodatnià dla p ytek z pozytywnym kàtem przy o enia αn = 11 (SPUN, TPUN itd.), ujemnà dla p ytek z kàtem przy o enia αn = 0. Narz dzia z geometrià dodatnià przeznaczone sà do obróbki wy kaƒczajàcej oraz do toczenia detali o ma ym przekroju z te n dencjà do tworzenia drgaƒ. No e z ujemnà geometrià znajdujà zastosowanie do obróbki zgru b nej. Odmianà systemu C jest oprawka no owa dla p ytki KNUX przeznaczona g ównie do obróbki kszta towej. Mo e byç rów nie stosowana do operacji wytaczania. C clamping system is designed for inserts without holes. Turning tools in this system have two types of insert seat geometry. positive geometry for inserts with a positive clearance angle αn = 11 (SPUN, TPUN etc.), negative geometry for inserts with a clearance angle αn = 0. Tools with positive geometry are designed for finishing and turning of elements with a small intersection that tend to vibrate. Tools with negative geometry are used for roughing. A C system variation is a toolholder for KNUX inserts, designed mainly for profiling. It can also be used for boring. C G S C 1 2 2a 1 Âruba p ytki / Insert screw 2 Âruba podk adki / Shim screw 3 P ytka podporowa / Shim b 1 Docisk / Clamp 2a Âruba / Screw 2b Ko ek ze spr ynà / Spring and pin 3 P ytka podporowa / Shim 4 Tuleja spr ysta / Shim pin 5 Spr yna / Spring 4 3 G15

127 Zastosowanie narz dzi do przecinania Application of tools for parting Przecinaki listwowe stosowane sà do przecinania materia ów o zró nicowanej twardoêci: stali, staliwa, eliwa. W sk ad narz dzia wchodzà: listwa, imak blokowy, p ytka z w glika spiekanego. Nowoczesna konstrukcja listwy oraz zastosowanie specjalnego stopera, zapobiega nadmiernemu wsuwaniu si p ytki do gniazda listwy, co znacznie podnosi jej efektywnoêç i wydajnoêç pracy, chroniàc zarazem przed zbyt szybkim zu yciem. Parting tools are used for parting of materials with varied hardness: steel, cast steel, cast iron. The tool consists of: a blade, a clamping block, a sintered carbide insert. Modern blade construction and application of a special stopper prevents excessive slipping of the insert into the blade seat, which increases its efficiency and productivity, protecting it at the same time against too quick wear. G Uwagi praktyczne: p ytk nale y zamontowaç w gnieêdzie przy u yciu plastikowego m otka, jako minimalny nale y przyjàç posuw, przy którym uzyskuje si wiór spiralny, zalecanà g bokoêç wcinania okreêla si wzorem: ap = 7 x a gdzie: ap g bokoêç wci cia a szerokoêç p ytki przy przecinaniu pe nych pr tów kraw dê ostrza p ytki skrawajàcej powinna znajdowaç si 0,10 0,15 mm ponad osià obrabianego materia u, Practical suggestions: an insert must be clamped in the seat by means of a plastic hammer, the minimum feed is the feed where a spiral chip is produced, the recommended cutting depth is determined by the formula: ap = 7 x a where: ap cutting depth a insert width when cutting solid bars, the cutting edge of the insert should be mm above the workpiece axis, + 0,10 0,15 mm a zalecane jest zredukowanie posuwu do ok. 0,05 mm/obr. przy zbli aniu si do osi przecinanego detalu gdy a d. it is recommended that the feed should be reduced up to approx mm/rev when approaching the workpiece axis if a d. G16

128 Zastosowanie narz dzi do rowkowania P61.. Application of tools for grooving P61.. P ytki wieloostrzowe do nacinania rowków produkowane sà jako dwuostrzowe, w poni szych odmianach: p ytki do rowków o profilu prostokàtnym, oznaczone symbolem X61... R/L wytwarzane w wersji prawo i lewotnàcej, w znormalizownym, zgodnym z PN szeregu o szerokoêci rowka od 1,1 3,15 i 4,15 5,50 mm, p ytki do rowków o profilu okràg ym, oznaczone symbolem X61...R R/L równie wytwarzane w wersji prawo i lewotnàcej o znormalizowanym, zgodnym z PN, szeregiem promieni uszczelnieƒ okràg ych r ε = 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 mm. Dla zagwarantowania wysokiej trwa oêci i powtarzalnoêci wymiaru szerokoêci nacinanego rowka, p ytki wykonane zosta y ze specjalnego gatunku w glika spiekanego pokrytego w procesie PVD zwiàzkami tytanu. No e sk adane do nacinania rowków produkuje si do: toczenia rowków zewn trznych oznaczone symbolem P61.SFR/L oferowane w wersji prawo i lewotnàcej, toczenia rowków wewn trznych od Êrednicy Dm = 16 mm oznaczone symbolem P61.SGR/L oferowane w wersji prawo i lewotnàcej. Dost pne sà tak e praktyczne zestawy narz dzi do nacinania rowków ZESTAW 61, zawierajàce komplet no y sk adanych i p ytek o profilu prostokàtnym w pe nym zakresie znormalizowanych rowków. Indexable inserts for grooving are produced as twoedge inserts in the following options: inserts for rectangular grooving, designated as X61... R/L made in right and leftcutting versions in a standard PNcompliant series with a groove width of and mm, inserts for round grooving, designated as X61...R R/L also made in right and leftcutting versions with a standard PNcompliant series of round radii r ε = 1.0 ; 1.5; 2.0; 2.5 mm. To ensure long tool life and high groove width repeatability, inserts are made of special sintered carbide grade, coated with titanium compounds in a PVD process. Toolholders for grooving are designed for: external grooving, designated as P61.SFR/L available in right and leftcutting versions, for internal grooving with a diameter of Dm=16 mm, designated as P.61.SGR/L available in right and leftcutting versions. Practical grooving sets SET 61 are available. They consist of a set of toolhoders and indexable inserts with a rectangular profile in a full range of standard grooves G ZESTAW 61 / SET 61 G17

129 Zastosowanie narz dzi do rowkowania z roztaczaniem P92.. Application of tools for grooving and recessing P92.. X92..N Pierwszy wybór do rowkowania i przecinania. First choice for grooving and parting. 6 6 X92..R, X92..L Alternatywny wybór do przecinania kàt czo owy 6 pozwala na zmniejszenie czopika pod koniec przecinania i likwiduje zadziory ale powoduje tendencje do odginania si narz dzia co mo e mieç negatywny wp yw na trwa oêç p ytki i jakoêç powierzchni obrabianej. Alternative choice for parting 6 face angle reduce the nib at the end of parting and removes burrs but as a consequence the tool tends to bend out, which may have a negative impact on insert life and surface quality. X92..S Pierwszy wybór do rowkowania z roztaczaniem. First choice for grooving and recessing. G X92..MS, X92..VS Alternatywny wybór do rowkowania z roztaczaniem szczególnie do roztaczania z wi kszymi g bokoêciami. Alternative choice for grooving and recessing, in particular for recessing at higher depths. Zalecane pr dkoêci skrawania vc / Recommended cutting speed vc (mm/min) Rodzaj p ytki X92..N, R, L X92..S X92..MS X92..VS Zalecane posuwy fn (mm/obr) Insert type Recommended feed (mm/rev) Rowkowanie i przecinanie ,1 Grooving and parting Rowkowanie z roztaczaniem max. 0,16 Grooving and recessing Rowkowanie od czo a max. 0,14 Face grooving G18

130 Zastosowanie narz dzi do rowkowania z roztaczaniem P92.. Application of tools for grooving and recessing P92.. Zalecenia ogólne: / General recommendations: ± 0, Ustawienie no a w osi z dok adnoêcià ± 0,1 ma istotny wp yw na trwa oêç p ytki i jakoêç obróbki. Positioning of the holder in an axis with ± 0.1 accuracy considerably affects insert life and performance. 2 Prostopad e ustawienie no a do osi przedmiotu obrabianego gwarantuje prostopad oêç powierzchni po ci ciu, zmniejszenie drgaƒ, zwi kszenie trwa oêci ostrza. Perpendicular positioning of the holder towards the workpiece guarantees perpendicular surface after cutting, decreases vibrations and increases edge life. 3 Zaleca si stosowanie ch odziwa w trakcie obróbki (prawid owe ch odzenie zwi ksza trwa oêç ostrza). Use of coolant during machining is recommended (correct cooling increases edge life). 4 Redukcja posuwu przy przecinaniu na 34 mm przed osiàgni ciem osi detalu pozwala zmniejszyç obcià enie ostrza skrawajàcego. Reduction of feed when cutting in 34 mm before reaching the workpiece axis leads to lower load on the cutting edge. G Przy roztaczaniu przed zmianà kierunku posuwu zaleca si odsuwaç nó od detalu i po wzd u nym dosuni ciu do Êcianki ponownie zag biç w materia. Pozwala to na zmniejszenie b dów spowodowanych ugi ciem narz dzia a w rezultacie na popraw jakoêci obróbki i zwi kszenie trwa oêci no a. When recessing, before changing the feed direction, it is recommended that the edge should be moved away from the workpiece and after moving it longitudinally towards the wall, dipped into the material again. This will lead to fewer errors due to bending of the tool and, consequently, improve performance and tool life. 6 Stosujàc p ytki X92..S mo na roztaczaç rowki od czo a w zakresie Êrednic okreêlonych rodzajem wk adki C92. Zaleca si aby obróbk zaczynaç od maksymalnej dopuszczalnej Êrednicy i prowadziç jà do osi. Using X92...S inserts face grooves may be recessed within the diameter range determined by a type of C92 insert. It is recommended that machining should start with a maximum permissible diameter and then led towards the axis. G19

131 Zastosowanie narz dzi do frezowania Application of tools for milling 1. Zasady doboru parametrów skrawania / Rules for selection of cutting data G Frezowanie wspó bie ne i przeciwbie ne Frezowanie przeciwbie ne (rys. 1) charakteryzuje si tym, e przedmiot obrabiany wykonuje ruch posuwowy w kierunku przeciw nym do kierunku obrotów freza. GruboÊç warstwy skrawanej roênie od wartoêci 0 przy wejêciu ostrza w materia do wartoêci równej zadanemu posuwowi f z. Jest to zjawisko niekorzystne z kilku powo dów: na poczàtku p ytka zamiast skrawaç, nagniata materia utwar dzajàc go, tworzy si wysoka temperatura spowodowana tarciem p ytki o materia obrabiany, narz dzie ma tendencje do odrywania materia u obrabiane go od sto u obrabiarki, co wià e si z koniecznoêcià stosowania bardzo pewnego mocowania. Wy ej wymienione wady powodujà szybsze zu ywanie si p ytki wieloostrzowej, a tym samym obni ajà efektywnoêç obróbki. Ten rodzaj frezowania zalecany jest do obróbki dok adnej oraz powinien byç stosowany na obrabiarkach pozbawionych mo liwoêci dok adnej kasacji luzów wzd u nych sto u frezarki. Frezowanie wspó bie ne (rys. 2) charakteryzuje si tym, e przedmiot obrabiany wykonuje ruch posuwowy w kierunku zgodnym z ruchem obrotowym freza. GruboÊç warstwy skrawanej maleje od zadanej wartoêci f z do 0 w zwiàzku z czym nie wyst pujà problemy opisane w metodzie przeciwbie nej. Dlatego frezowanie wspó bie ne zalecane jest do wi kszoêci operacji frezerskich, przy czym mo e byç stosowane tylko na obrabiarkach, na których istnieje mo liwoêç prawid owej kasacji luzów wzd u nych sto u. Down and up milling In up milling (fig.1) the workpiece feedmoves in the opposite direction to the mill rotations. The cut layer gets thicker from 0 value at the start of cut to the value equal to the given f z feed. This is a ne ga tive phenomenon due to several reasons: at the beginning an insert burnishes the material and hardens it instead of cutting high temperature is created by the friction between the insert and the workpiece the tool tends to break the workpiece off the machine tool table which necessitates very firm clamping. The abovementioned faults increase the wear of the indexable insert and consequently decrease the cutting efficiency. This kind of milling is recommended for finishing and should be used in the machine tools, which cannot reduce accurately the longitudinal backlashes of the milling machine table. In down milling (fig. 2) the workpiece feedmoves in the same direction as the mill rotations. The cut layer gets thinner from the given f z value to 0 and therefore the problems described in the up milling method do not occur here. That is why down milling is recommended for most of the milling operations but it may be used only in such machine tools where the longitudinal backlashes of the table can be reduced correctly. Rys. 2 Fig. 2 Rys. 1 Fig. 1 G20

132 Zastosowanie narz dzi do frezowania Application of tools for milling Dobór g owicy frezowej Na prawid owy przebieg procesu frezowania ma wp yw m.in. odpowiedni dobór g owicy frezowej. Poni ej podajemy kilka informacji, które powinny Paƒstwu u atwiç podj cie decyzji: Selection of a milling cutter: The milling process is influenced, among others, by the right selection of the milling cutter. Below you will find the information which makes it easier to select: Wyró niamy dwa podstawowe typy g owic: g owice drobnoostrzowe stosowane sà do obróbki eliwa i Êredniodok adnej obróbki stali, g owice zwyk e stosowane sà do obróbki zgrubnej i do k a dnej stali oraz w przypadkach, gdy tendencje do powstawania drgaƒ zagra ajà pozytywnemu wynikowi obróbki. There are two basic types of the milling cutters: close pitch milling cutters used for machining of cast iron and medium machining of steel, coarse pitch milling cutters used for roughing and finishing of steel and in cases when the vibration tendencies can influence the machining results. G owice charakteryzujà si nast pujàcymi rodzajami geometrii: There are the following kinds of milling cutter geometries: g owica podwójnie negatywna (kàty natarcia γ f pro mie niowy i γ p osiowy sà ujemne patrz rys. 3) przeznaczona jest dla p ytek z zerowym kàtem przy o enia. Zaleca si stosowanie do obróbki twardych mate ria ów. g owica podwójnie pozytywna (kàty γ f i γ p dodatnie patrz rys. 4) zalecana jest do obróbki detali kru chych, niestabilnych i majàcych tendencje do utwardzania si w czasie obróbki. Ponadto przydatna jest do obrabiarek ma ej mocy. g owica pozytywnonegatywna (kàt γ p dodatni, kàt γ f ujem ny patrz rys. 5) zalecana jest do frezowania z du ymi g bo ko Êciami skrawania oraz do frezo wa nia wg bnego. double negative milling cutter ( γ f axial rake angles and γ p radial rake angles are negative see fig.3) designed for inserts with zero clearance angle. It is recommended for machining of hard materials. double positive milling cutter ( γ f and γ p angles are positive see fig.4) it is recommended for machining of fragile, unstable components and the materials which tend to get harder when machined. Moreover it is useful for low power machine tools. positivenegative milling cutter ( γ f is negative, γ p is positive see fig.5) recommended for milling with high cutting depths and for incut milling. G Rys. 3 Fig. 3 Rys. 4 Fig. 4 Rys. 5 Fig. 5 G21

133 Zastosowanie narz dzi do frezowania Application of tools for milling Oprócz kàtów natarcia istotnym kàtem w geometrii g owicy jest równie kàt przystawienia κ r : g owice z kàtem κ r = 90 stosowane powinny byç g ównie do frezowania walcowoczo owego. Ponadto za le ca si sto so wa nie ich do obróbki d ugich i cienkich detali, g owice z kàtem κ r = 75 zaleca si stosowaç do frezowania zgrubnego i dok adnego, g owice z kàtem κ r = 45 znajdujà zastosowanie g ównie przy obróbce detali majàcych tendencje do drgaƒ, na ma szy nach o ma ej mocy oraz gdy wy st puje koniecznoêç pracy na przed u onym trzpieniu, g owice z p ytkami okràg ymi ( κ r zmienne w zale noêci od g bokoêci skrawania) znajdujà zastosowanie do obróbki zgrubnej twardych materia ów. Besides radial rake angles, the κ r entering angle is also important in milling cutter geometry: milling cutters with κ r = 90 should be used mainly for end milling. Moreover they are recommended for machining of long and thin components. milling cutters with κ r = 75 are recommended for roughing and finishing milling cutters with κ r = 45 are used mainly for machining of unstable components in low power machines and in long tool overhang working. milling cutters with allround inserts ( κ r varies depending on cutting depth) are used for roughing of hard materials. Dobierajàc Êrednic g owicy nale y pami taç o zasadzie, e po win na byç ona 1,21,5 razy wi ksza od szerokoêci materia u ob ra bianego. Przy obróbce szerokich powierzchni najlepsze wyniki osiàga si ustawiajàc g owic tak, aby szerokoêç skrawania by a równa 75% Êrednicy narz dzia. Selecting the cutter diameter one should remember that in principle it should be times biger as the workpiece width. When machining wide surfaces the best results can be obtained by positioning the cutter in such a way that the cutting width is 75% of the tool diameter. G Podstawowe wzory do obliczania parametrów skrawania przy frezowaniu: The basic formula to calculate cutting parameters in milling: [m/min] Pr dkoêç skrawania Cutting speed Dc Ârednica g owicy frezowej [mm] milling cutter diameter [mm/min] Posuw minutowy Feed / minute n obroty wrzeciona spindle rotations [mm/z] Posuw na ostrze Feed / tooth v f posuw minutowy feed / minute [mm/obr] [kw] [mm] Posuw na obrót Feed / revolution Moc Power requirement Ârednia gruboêç wióra Average chip thickness a p osiowa g bokoêç skrawania [mm] axial cutting depth a e promieniowa g bokoêç skrawania [mm] radial cutting depth Q p wspó czynnik zale ny od rodzaju materia u obrabianego [cm 3 /min kw] (patrz tabela) factor depending on workpiece material (see Table) G22

134 Zastosowanie narz dzi do frezowania Application of tools for milling Dobierajàc parametry skrawania nale y pami taç e: parametry podane w tabelach odpowiadajà pi tnastominutowej trwa oêci ostrza Êrednia gruboêç wióra h m nie powinna byç mniejsza ni 0,1 mm, a przy zastosowaniu g owicy z κ r = 45 0,15 mm. Selecting the cutting parameters one should remember that: the parameters given in tables refer to 15minute tooth life h m average chip thickness should not be less than 0.1 mm and when using a cutter with κ r = 45 0,15 mm. WartoÊci wspó czynnika Qp do obliczania mocy skrawania Approximate power calculation milling Materia Material TwardoÊç HB Hardness HB Qp cm 3 /min kw Stal w glowa C < 0,25% Nonalloy carbon steel C < 0,8% C < 1,4% Stal niskostopowa Lowalloy steel wy arzona / annealed ulepszona / toughened Stal wysokostopowa Highalloy steel wy arzona / annealed ulepszona / toughened Stal nierdzewna Stainless steel Staliwo Cast steel ferrytyczna, martenzytyczna / ferr. mart. austenityczna / austenitic niestopowe / nonalloy niskostopowe / lowalloy wysokostopowe / highalloy G Stal ulepszona Toughened steel > 50 HRC 10 eliwo ciàgliwe Malleable cast iron krótki wiór / short chipping d ugi wiór / long chipping eliwo szare Grey cast iron niskociàgliwe / low tensile wysokociàgliwe / high tensile eliwo sferoidalne Nodular cast iron ferrytyczne / ferritic perlityczne / pearlitic eliwo bia e Chilled cast iron 4060 HRC 14 Stopy aluminium Aluminium alloys G23

135 Zastosowanie narz dzi do frezowania Application of tools for milling 2. Zalecane parametry skrawania / Recommended cutting data TwardoÊç NMP20 NMK20 NMK30 N250 N300 SM25T H10S Materia Hardness Posuw (mm/zàb) / Feed (mm/tooth) Material 0,10,3 0,10,3 0,10,3 0,10,4 0,10,3 0,10,4 0,10,4 HB Pr dkoêç skrawania (m/min) / Cutting speed (m/min) P Stal w glowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia Constructional carbon steel of general application C 0,2% C 0,4% C 0,7% Stal niskostopowa Lowalloy steel wy arzona / annealed ulepszona / hardened Staliwo Cast steel niestopowe / nonalloy niskostopowe / lowalloy M Stal nierdzewna Stainless steel ferrytycznomartenzytyczna ferr.mart. utwardzana wydzieleniowo hardened austenityczna austenitic G K eliwo szare Grey cast iron eliwo szare o wy szej wytrzyma oêci Grey cast iron of higher strength eliwo sferoidalne ferrytyczne Ferritic nodular cast iron N Miedê i stopy Copper and alloys Stopy aluminium Aluminium alloys S Stopy aroodporne, stopy tytanu 250 Heat resistant steel, titanium alloys H Stal hartowana (4555 HRc) / hard stell eliwo / cast iron P M K Stal / Steel Stal nierdzewna / Stainless steel eliwo / Cast iron N S H Stopy nie elazne, aluminium Nonferritic alloys, aluminium alloys Stopy aroodporne, stopy tytanu Heat resistant steel, titanium alloys Materia y hartowane Hard materials HC gatunek pokrywany / coated grade (PVD, CVD) HW gatunek niepokrywany / uncoated grade G24

136 Zastosowanie narz dzi do frezowania Application of tools for milling H15X H20S N OR5000 KR5020 PR5040 KX20 KR5005 Posuw (mm/zàb) / Feed (mm/tooth) 0,10,4 0,10,4 0,10,3 0,10,3 0,10,2 0,10,3 0,10,3 0,050,2 Pr dkoêç skrawania (m/min) / Cutting speed (m/min) G G25

137 Zastosowanie p ytek do frezowania w narz dziach innych producentów Application of inserts for milling in other producers tools D ugoêç IloÊç Geometria P ytki boku p ytki Zastosowanie ap Dc Oznaczenie ostrzy narz dzia Inserts Edge Application max. ( ) Designation Number Tool length l (d) of teeth angles 40 κ r = γ p =+20 γ f = 9 SEAN / SEKN SEKR κ r =45 κ r =45 Weldon shank ) ) 100 1) ) 160 1) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 5 γ p =+20 γ f = 9 γ p =+20 γ f = Morse taper ) ) ) 5 γ p =+20 γ f = ) ) ISO taper ) ) ) ) 6 κ r =75 G SPAN / SPKN SPKR ED L κ r =75 ISO taper γ p =+4 γ f = 0 γ p =+4 γ f = 0 SPKR.. PR1 SPGN / SPUN ED R κ r =75 R/L R/L γ p =+7 γ f = 0 LPKN R/L γ p =+7 γ f = 0 G26

138 Zastosowanie p ytek do frezowania w narz dziach innych producentów Application of inserts for milling in other producers tools D ugoêç IloÊç Geometria P ytki boku p ytki Zastosowanie ap Dc Oznaczenie ostrzy narz dzia Inserts Edge Application max. ( ) Designation TPKN TPGN / TPUN Number Tool length l (d) of teeth angles PPR PPRA κ r =90 κ r =90 Weldon shank Morse taper ISO taper γ p = 0 γ f = 0 γ p = ) PPN κ r =90 κ r = ) ) ) ) ) γ p = 0 γ f = 0 γ p =+5 γ f =+3 G TPAN / TPKN κ TPKR.. PR PPR PDR R R R R R G27

139 Zastosowanie p ytek do frezowania w narz dziach innych producentów Application of inserts for milling in other producers tools D ugoêç IloÊç Geometria P ytki boku p ytki Zastosowanie ap Dc Oznaczenie ostrzy narz dzia Inserts Edge Application max. ( ) Designation Number Tool length l of teeth angles TPKN B κ r = γ p =+4 γ f = 0 γ p =+5 γ f = 0 γ p =+5 γ f = 0 κ r =90 PPR PPL R/L γ p =+5 γ f = 0 G TPGN / TPUN B κ r = * ) ) odmiana drobnoostrzowa * * ) γ p =+5 γ f = 0 PPN PPN κ r = TPAN / TPKN R/L * ) * ) ) odmiana drobnoostrzowa * γ p =+5 γ f = 0 +γ p +γ f +γ p γ p γ f γ p N R R R L L L G28

140 Zastosowanie p ytek do frezowania w narz dziach innych producentów Application of inserts for milling in other producers tools D ugoêç IloÊç Geometria P ytki boku p ytki Zastosowanie ap Dc Oznaczenie ostrzy narz dzia Inserts Edge Application max. ( ) Designation Number Tool length l(d) of teeth angles TPGN TPUN TPMR κ r =90 Straight shank Morse taper γ p =+3 κ r = TPGN / TPUN Straight shank Morse taper γ p = 0 γ f = 6 0 TPGN TPUN SPGN SPUN κ r =90 Weldon shank Morse taper γ p = 0 γ f = 0 G Odmiany geometrii ostrza g owic frezowych: Different cutter geometries of milling cutters: γ f +γ f γ f +γ p Poz/Neg Poz/Poz γ p γ p Neg/Neg G29

141 Zastosowanie p ytek do frezowania w narz dziach innych producentów Application of inserts for milling in other producers tools D ugoêç IloÊç Geometria P ytki boku p ytki Zastosowanie ap Dc Oznaczenie ostrzy narz dzia Inserts Edge Application max. ( ) Designation Number Tool length l (d) of teeth angles G CCMX CCMX SPMX κ r =90 κ r =90 κ r =90 κ r =90 Weldon shank Morse taper ISO taper Weldon shank Morse taper Weldon shank Morse taper γ p =+2 γ f = 4 geometria zmienna γ p =+2 γ f = 11 5 γ p =+2 γ f = 10 5 D ugoêç IloÊç Geometria P ytki boku p ytki Zastosowanie ap Dc Oznaczenie ostrzy narz dzia Inserts Edge Application max. ( ) Designation Number Tool length l(d) of teeth angles SEHX κ r = γ p = γ f = SNKN SNGN SNUN κ r =75 R/L γ p = γ f = G30

142 Zastosowanie p ytek do frezowania w narz dziach innych producentów Application of inserts for milling in other producers tools D ugoêç IloÊç Geometria P ytki boku p ytki Zastosowanie ap Dc Oznaczenie ostrzy narz dzia Inserts Edge Application max. ( ) Designation Number Tool length l (d) of teeth angles κ r = TCMT κ r = γ p =+4 γ f = SCMT 8,0 10,0 12,0 4,0 5,0 6, Weldon shank γ p =+5 8,0 10,0 12,0 4,0 5,0 6, Morse taper γ f = 5 0 RPHT γ p = 3 γ f =+5 G κ r =90 Straight shank Weldon shank Morse taper γ p =+4 +8 γ f = APFT κ r = γ p = γ f = APFT.. PM G31

143 Zastosowanie narz dzi QUADRI Application of QUADRI tools G G owice QUADRI charakteryzujà si : mo liwoêcià zamocowania w jednej g owicy kilku kszta tów p ytek, tzn. w jednym gnieêdzie g owicy stosuje si p ytki skrawajàce: oktagonalne ODMT (ODKT) z amaczem 81, 41, 11 kwadratowe SDMT (SDKT) z amaczem 81, 41, 21, 11 okràg e RDMT (RDGT) z amaczem 81, 41, 11 które umo liwiajà stosowanie g owicy do wszelkich typów frezowania czo owego i walcowoczo owego. Dost pne sà p ytki z d ugoêcià kraw dzi skrawajàcej 12 oraz 15 mm, atwà wymianà p ytek, pozwalajàcà na dokonanie tej operacji bez zdejmowania g owicy z wrzeciona obrabiarki, eliminacjà zabiegu ustawiania przy u yciu specjalnych przyrzàdów pomiarowych (gwarantowana bardzo wysoka dok adnoêç wykonania gniazd), du à wydajnoêcià, ma ymi wymaganiami serwisowymi, szerokim zakresem dost pnych Êrednic: 40 mm 315 mm (inne na zamówienie), mo liwoêcià zastosowania ch odzenia poprzez g owic, wysokà jakoêcià narz dzi i p ytek gwarantujàcà wysokà g adkoêç powierzchni, dok adnoêç obróbki oraz stabilne warunki pracy, dost pnoêcià g owic w wersjach prawotnàcych, jako zwyk e, drobnoostrzowe i o zwi kszonym rozstawie ostrzy QUADRI cutters offer: a possibility to clamp several insert shapes in one cutter i.e. the following inserts are used in one seat: octagonal ODMT (ODKT) with 81, 41, 11 chipbreakers square SDMT (SDKT) with 81, 41, 21, 11 chipbreakers round RDMT (RDGT) with 81, 41, 11 chipbreakers which enable the user to apply the cutter in all types of face and end milling operations. Inserts with 12mm and 15 mm cutting edge are available, easy replacement of inserts, without the need to take the cutter off the spindle, elimination of positioning operations by means of special measuring devices (very high accuracy of seats guaranteed), high productivity, low maintenance requirements, a wide range of available diameters: 40 mm 315 mm (other can be tailormade), cooling may be done through the cutter, high quality of tools and inserts ensuring surface smoothness, accuracy and stable working conditions, cutters are available in righthand versions as standard, fine pitch and coarse pitch. G32

144 Zastosowanie narz dzi QUADRI Application of QUADRI tools W g owicach QUADRI mocowane sà nowoczesne p ytki wieloostrzowe, w bogatej gamie kszta tów i geometrii. Nowe p ytki posiadajà szereg zalet, a w szczególnoêci: mo liwoêç w aêciwego doboru gatunku oraz kszta tu p ytki do okreêlonej operacji, z podkreêleniem zalet nowych p ytek oêmiokàtnych ODMT (ODKT) 12 / 15, konstrukcja p ytki pozwala na wykorzystanie jej do pracy w g owicy bez koniecznoêci stosowania podk adek, wysoka precyzja wykonania p ytek pozwalajàca na uzyskanie wysokiej g adkoêci powierzchni obrabianej, optymalna geometria ostrzy umo liwiajàca stosowanie wysokich parametrów obróbki, ekonomika eksploatacji oparta na wykorzystaniu nawet oêmiu kraw dzi w przypadku p ytek ODMT (ODKT) zastosowanie nowych gatunków i pokryç, które wp ywajà bezpoêrednio na zwi kszenie wydajnoêci i trwa oêci narz dzi. Modern indexable inserts, in a variety of shapes and geometries, are clamped in QUADRI cutters. New inserts offer a lot of advantages, in particular: possibility to select appropriate insert grade and shape for the given operation, with special emphasis on benefits offered by new octagonal inserts ODMT (ODKT) 12 / 15, insert construction allows the user to clamp it in the cutter without using anvils, high precision of inserts leads to high surface smoothness, optimal edge geometry enables the user to machine at high cutting data, efficient operation owing to application of many edges, in case of ODMT (ODKT) even eight times higher, use of new grades and coatings, which directly affect productivity and tool life. G G33

145 Zastosowanie narz dzi QUADRI Application of QUADRI tools P ytki wieloostrzowe do g owic QUADRI dost pne sà w czterech ró nych geometriach: geometria 81 najbardziej wszechstronna i trwa a, pozwalajàca na ca kowicie bezpieczne wykonanie obróbki wst pnej, geometria 41 do prac Êredniodok adnych i dok adnych, geometria 21 z kraw dzià skrawajàcà, przeznaczonà szczególnie do obróbki materia ów mi kkich i do maszyn o niewielkiej mocy, geometria 11 z najbardziej ostrà kraw dzià skrawajàcà przeznaczonà do frezowania stopów lekkich. Indexable inserts for QUADRI cutters are available in four different geometries: 81 geometry the most universal and long life, completely safe roughing 41 geometry for semifinishing and finishing 21 geometry with a cutting edge, designed mainly for soft materials and low power machines 11 geometry the sharpest cutting edge, designed for milling of light alloys Do g owic QUADRI oferujemy cztery rodzaje p ytek wieloostrzowych: The QUADRI cutters can be fitted with: Oktagonalne Octagonal ODMT SN81 ODMT SN81 ODKT 1205AD SR41 ODKT 1506AD SR41 ODKT 1205AD FR11 G Kwadratowe z promieniem Square with corner radius SDMT SN81 SDMT SN81 SDKT 1205PD SR41 SDMT EN21 SDMT EN21 Kwadratowe z pomocniczà kraw dzià przy o enia Square inserts with wiper edges SDMT 1205AE SN81 SDMT 1506AE SN81 SDKT 1205AE SN41 SDMT 1205AE EN21 SDMT 1506AE EN21 SDKT 1205AE FN11 Okràg e Round RDMT SN81 RDMT SNF881 RDMT SN81 RDGT SNF841 RDGT FN11 Nowatorskie rozwiàzanie powoduje, e g owice QUADRI dzi ki swojej konstrukcji sà narz dziami wszechstronnymi i uniwersalnymi, pracujàcymi w ka dych warunkach. Innovative construction makes QUADRI cutters universal tools that work in any conditions. G34

146 Zastosowanie narz dzi QUADRI Application of QUADRI tools Wi kszy posuw / Fast feed Mniejszy posuw / Slow feed Posuw f z (mm/z) / Feed (mm/tooth) 0,40 0,15 0,25 0,08 0,25 0,08 0,20 0,05 Tolerancja wykonania / Tolerance class M K/G M K/G Obróbka / Machining Zgrubna Roughing Âredniodok adna, dok adna Semifinishing, finishing GEOMETRIA, KSZTA T I WIELKOÂå P YTKI GEOMETRIES ODMT 12/15 ODKT 12/15 ODKT 12 SHAPE AND SIZE OF INSERT SDMT 12/15 SDKT 12 SDMT 12/15 SDKT 12 SDMT 12/15 SDKT 12 SDMT 12/15 G MATERIA MATERIAL RDMT 12/15 RDGT 12 RDGT 12 STAL / STEEL KR5020 OR 5000 KR5020 OR 5000 KR5020 OR 5000 STAL NIERDZEWNA / STAINLESS STEEL KR5020 OR5000 OR5000 OR5000 KX20 ELIWO / CAST IRON KX20 KX20 KX20 STOPY ALUMINIUM / ALUMINIUM ALLOYS KX20 STOPY AROODPORNE / HEATRESISTANT ALL. KX20 KR5020 KX20 KR5020 KX20 Postaç kraw dzi skrawajàcej Cutting edge profile S S E F G35

147 Zastosowanie narz dzi QUADRI Application of QUADRI tools Dost pna iloêç ostrzy / No. of teeth D ugoêç boku p ytki Insert side length Maks. g bokoêç skrawania a p / Max. cutting depth a p1 a p2 a p3 a p4 a p5 a p6 κ r = 45 κ r = 90 κ r = 90 κ r = 90 D c a p1 D c a p2 D c a p3 D c a p4 D c a p5 D c a p6 12 G ODKT 12/15 ODMT 12/15 ODKT 12/15 ODMT 12/15 SDKT 12 SDMT 12/15 SDKT 12 SDMT 12/15 RDGT 12 RDMT 12/15 RDGT 12 RDMT 12/15 G36

148 Zastosowanie narz dzi QUADRI Application of QUADRI tools P ytki D ugoêç Zastosowanie a p Dc Oznaczenie IloÊç Geometria boku max ( ) ostrzy narz dzia Inserts p ytki l (d) Application Designation Teeth no. Tool geometries 12 κ r = 45 a p OC12/05005ALC R 5 63 OC12/06306ALC R 6 15 D c a p OC12/08008ALC R OC12/10010ALC R OC12/12512ALC R 12 Poz. ODKT 12/15 ODMT 12/15 12 κ r = 90 a p OC12/16012ALR OC12/20014ALR 14 Neg. 15 D c a p OC12/04003ALR 3 50 OC12/05004ALC R 4 12 κ r = 90 a p OC12/06305ALC R 5 80 OC12/08006ALC R OC12/10007ALC R 7 SDKT 12 SDMT 12/15 SDKT 12 SDMT 12/ a p3 D c κ r = 90 a p4 D c 11 a p OC12/12508ALC R OC12/16010ALR OC12/20012ALR OC12/06304ALR 4 80 OC12/08004ALR OC12/10005ALR OC12/12506ALR OC12/16008ALR 8 γ p = γ f = 7 12 G 12 a p D c a p OC15/06305ASCR 5 80 OC15/08006ASCR 6 RDGT 12 RDMT 12/15 12 a p OC15/10007ASCR OC15/12508ALCR OC15/16010ALR OC15/20012ALR D c a p6 4 G37

149 Zastosowanie narz dzi QUADRI Application of QUADRI tools z wk adkami / with cartridges Dost pna iloêç ostrzy / No. of teeth D ugoêç boku p ytki Insert side length Maks. g bokoêç skrawania a p / Max. cutting depth a p1 a p2 a p3 a p4 a p5 a p6 κ r = 45 κ r = 90 κ r = 90 κ r = 90 G D c a p2 D c a p1 D c a p3 D c a p4 D c a p5 D c a p ODKT 12/15 ODMT 12/15 ODKT 12/15 ODMT 12/15 SDKT 12 SDMT 12/15 SDKT 12 SDMT 12/15 RDGT 12 RDMT 12/15 RDGT 12 RDMT 12/15 G38

150 Zastosowanie narz dzi QUADRI Application of QUADRI tools z wk adkami / with cartridges P ytki D ugoêç Zastosowanie a p Dc Oznaczenie IloÊç Geometria boku max ( ) ostrzy narz dzia Inserts p ytki l (d) Application Designation Teeth no. Tool geometries 12 κ r = 45 a p D c a p1 κ r = 90 4 a p C10RCA 045 D C12RCA 045 D C15RCA 045 D C18RCA 045 D Poz. Neg. 15 D c a p κ r = 90 a p a p3 D c κ r = a p4 10 γ p = G C10RCA 045 D γ f = D c a p C12RCA 045 D C15RCA 045 D a p C18RCA 045 D D c a p a p D c a p6 4 G39

151 Zastosowanie narz dzi QUADRI Application of QUADRI tools Podzia g owic ze wzgl du na liczb ostrzy: oferujemy g owice QUADRI do obróbki ró nych materia ów, mo na je montowaç na wielu typach obrabiarek pracujàcych w odmiennych warunkach i przy ró nych parametrach ze wzgl du na liczb ostrzy. Choice of milling cutters: we offer QUADRI cutters for machining of various types of materials, which can be clamped on numerous machine tools, working in different conditions and with different parameters divided into three groups depending on pitch. Produkowane sà: G owice jednolite: They are produced as: Solid cutters: G owice drobnoostrzowe Fine pitch cutters OC 12/ G owice normalne Normal pitch cutters OC 12/ OC 15/ G owice o zmniejszonej liczbie ostrzy Coarse pitch cutters OC 12/ ch odzenie coolant ch odzenie coolant G Zalecane przy: / Recommended with: wysokich posuwach, zwi kszonej precyzji wykonania oraz wy szej dok adnoêci przy ma ych profilach obrabianych. high feeds, increased workmanship precision and higher accuracy with small workpiece profiles. Zalecane przy: / Recommended with: normalnych parametrach standard parameters Zalecane do: / Recommended with: obróbki stali nierdzewnych i stopów aluminium Charakteryzujà si : mniejszym zu yciem energii, zredukowanà liczbà z bów. machining of stainless steel and aluminium alloys Typical features: lower energy consumption, reduced number of teeth. G owice drobnoostrzowe oraz g owice normalne w zakresie Êrednic 50 mm 125 mm posiadajà kana y na ciecz ch odzàcà, kierujàce strumieƒ ch odziwa bezpoêrednio na kraw dê skrawajàcà. Fine pitch cutters and normal pitch cutters in the range of 50 mm 125mm have coolant channels that direct coolant flow onto the cutting edge. G owice z wymiennymi wk adkami: / Cutters with cartridges: 160 mm 250 mm 315 mm Zakres Êrednic 160 mm 315 mm / Range of diameters 160 mm 315 mm Mo liwoêç stosowania wk adek do p ytek 12 i 15 / Cartridges can be used for 12 and 15 inserts G40

152 Zastosowanie narz dzi QUADRI Application of QUADRI tools G owice jednolite: / Solid cutters: dmm Bkw F l 1 ap 1 Dc D c a p2 D c a p3 D c a p4 D c a p5 D c a p6 Zakres Êrednic 40 mm 200 mm / Range of diameters 40 mm 200 mm Mo liwoêç wyboru g owicy z ch odzeniem poprzez korpus g owicy / Cutter with cooling through the cutter body can be selected G owice z wymiennymi wk adkami: / Cutters with cartridges: F dmm Bkw F 1 F G l1 ap1 45 o Dc D c a p2 D c a p3 D c a p4 D c a p5 D c a p6 Zakres Êrednic 160 mm 315 mm / Range of diameters 160 mm 315 mm Wymienne wk adki pozwalajàce zastosowaç ró ne wielkoêci p ytek (12 i 15) w jednym korpusie g owicy / Cartridges enable the user to use various insert sizes (12 and 15) in one cutter body G41

153 Zastosowanie narz dzi QUADRI Application of QUADRI tools Uwagi eksploatacyjne: na szczególnà uwag zas ugujà p ytki oêmiokàtne ODMT (ODKT), wysoce ekonomiczne dzi ki swojej geometrii, pozwalajàce frezowaç powierzchnie pod kàtem 45 na oêmiu kraw dziach z maksymalnà g bokoêcià skrawania 4 mm (mo liwe jest równie zwi kszenie g bokoêci do 9 mm stosujàc jednoczeênie dwie kraw dzie skrawajàce), p ytkami kwadratowymi z promieniem naro a SDMT (SDKT) mo na przeprowadziç operacj planowania oraz frezowaç powierzchni pod kàtem 90 przy u yciu 4 kraw dzi tnàcych (g bokoêç mo e dochodziç do 12 mm przy p ytkach l (d) = 15), oprócz p ytek kwadratowych z promieniem oferujemy p ytki kwadratowe z pomocniczà kraw dzià skrawajàcà, stosowane do operacji planowania oraz frezowania powierzchni pod kàtem 45. Mogà byç montowane w tym samym korpusie g owicy, a w stosunku do p ytek z promieniem wyka zujà wi kszà trwa oêç i wytrzyma oêç, na miano najbardziej wytrzyma ych zas ugujà p ytki okràg e RDMT i RDKT, pozwalajàce na frezowanie profilowe (kszta towe). Oferowane sà dwa zasadni cze rozmiary p ytek: d = 12,70 dla g bokoêci frezowania do 6 mm, d = 15,875 dla g bokoêci frezowania do 8 mm. Operational suggestions: Special attention should be paid to ODMT (ODKT) octagonal inserts, very economical owing to their geometry, which can be applied in milling of surfaces at 45 in eight edges with maximum cutting depth of 4 mm (it is also possible to increase depth to 9 mm using two cutting edges at the same time), SDMT (SDKT) square inserts with corner radius may be used for planning and milling at 90 using 4 cutting edges (depth can reach up to 12 mm with inserts l(d) = 15), In addition to square inserts with corner radius we also offer squarev inserts with wiper edges, used for planning and milling at 45. They can be clamped in the same Quadri cutter body and demonstrate higher wear resistance and tool life compared to inserts with corner radius, RDMT and RDKT inserts are the most wear resistant, and can be used for profile milling. Two standard insert sizes are available: d = for milling depth up to 6 mm, d = for milling depth up to 8 mm. G Zakres zalecanych, maksymalnych pr dkoêci obrotowych dla g owic i frezów trzpieniowych QUADRI (Dc = ) Recommended range of maximum rotation speed for QUADRI milling and shank cutters: Dc n max (obr/min) (rev/min) G42

154 Zastosowanie narz dzi QUADRI Application of QUADRI tools Ârednice (D c ) i wysokoêç (l 1 ) g owic / Cutter diameters (D c ) and heights (l 1 ) Dla okreêlonej Êrednicy D c wysokoêç l 1 nie zmienia si bez wzgl du na zastosowanà p ytk (przyk ad poni ej): For a given D c diameter, l 1 height does not change irrespective of an insert (example below): G ODKT 1205AD SR41 SDMT AE SN81 SDMT SN81 RDMT SN81 l 1 l 1 l 1 l 1 D c D c D c D c Zwi kszona gruboêç p ytek s = 5,56 mm lub s = 6,35 mm wp ywa na wzrost wytrzyma oêci, poprawia sztywnoêç i wyd u a okres u ytkowania narz dzia. Increased insert thickness s = 5.56 mm or s = 6.35 mm improves wear resistance, stiffness and tool life. G43

155 Zastosowanie narz dzi ECO 45 Application of ECO 45 tools Frezy ECO 45 charakteryzujà si ustawieniem kraw dzi skrawajàcej p ytki wieloostrzowej pod kàtem 45 do obrabianego materia u. Frezy te nadajà si do obróbki: stali stali nierdzewnych eliw stopów ogniotrwa ych stopów aluminium i tytanu ECO 45 mills have a 45 angle between the insert cutting edge and the workpiece. The mills are designed for machining of: steel stainless steel cast iron heatresistant alloys aluminium and titanium alloys G owice jednolite: Solid cutters: G owice normalne: Normal pitch cutters: GQ 12/ GQ 15/ G owice o zmniejszonej liczbie ostrzy: Coarse pitch cutters: GQ 12/ mniejsze zu ycie mocy lower power consumption G owice z wymiennymi wk adkami: Cutters with cartridges: G G owice: / Cutters: S45 F S45 F15 Dc Powi kszony wymiar s p ytek powoduje zwi kszenie ich trwa oêci. Increased s insert size leads to higher wear resistance. GruboÊç p ytki Insert thickness d s 9,95 3,97 12,70 5,56 15,875 6,35 s d Zakres zalecanych, maksymalnych pr dkoêci obrotowych dla g owic i frezów trzpieniowych ECO 45 (Dc = ) Recommended range of maximum rotation speed for ECO 45 milling and shank cutters: Dc nmax (obr/min) (rev/min) G44

156 Zastosowanie narz dzi ECO 45 Application of ECO 45 tools Wi kszy posuw / Fast feed Mniejszy posuw / Slow feed Posuw f z (mm/z) / Feed (mm/tooth) 0,40 0,15 0,25 0,10 0,20 0,08 0,20 0,05 Tolerancja wykonania / Tolerance class M K M K Obróbka / Machining Zgrubna Roughing Âredniodok adna Semifinishing Dok adna Finishing Âredniodok., dok adna Semifinishing, finishing GEOMETRIA, KSZTA T I WIELKOÂå P YTKI GEOMETRIES SHAPE AND SIZE OF INSERT SDMT 12/15 SDKT 12 SDMT 12/15 SDKT 12 G MATERIA MATERIAL STAL / STEEL OR5000 KR5020 OR5000 KR5020 KR5020 OR5000 STAL NIERDZEWNA / STAINLESS STEEL OR5000 KR5020 OR5000 KR5020 OR5000 KX20 ELIWO / CAST IRON KX20 KX20 KX20 STOPY ALUMINIUM / ALUMINIUM ALLOYS KX20 STOPY AROODPORNE / HEATRESISTANT ALL. KX20 KR5020 KX20 KR5020 KX20 Postaç kraw dzi skrawajàcej Cutting edge profile S S E F G45

157 Zastosowanie narz dzi SR.. do frezowania form i matryc Application of SR.. ball nose milling cutters 1. Wybór p ytki / Choice of insert Poni sza tabela pozwala na wybór najbardziej odpowiedniej p ytki skrawajàcej bioràc pod uwag : materia obrabiany, posuw na zàb, geometri ostrza p ytki, gatunek w glika spiekanego. The table below enables you to choose to the most suitable insert for your use, taking into account: the material, the feed per tooth, the geometry of the cut, the grade. G G46

158 Zastosowanie narz dzi SR.. do frezowania form i matryc Application of SR.. ball nose milling cutters 2. Specyfikacja obróbki / Milling specifications Dok adnoêç obróbki: / Machining tolerances: Ârednica nominalna freza Nominal milling cutter diameter D3 Ø 12 6 Zgrubna geometria 71 Roughing geometry 71 Âredniodok. geometria 31 Semifinishing geometry ,09 Ø ,03 0, ,09 Ø ,03 0, ,09 Ø 25 12,5 12,5 +0,06 0,15 12,5 0 0,09 Ø ,1 0, ,02 0,10 Ø 40 Ø ,18 0, 25 +0,22 0,3 D3 Oznaczenie ostrzy skrawajàcych p ytki. / Number of cutting edges. Ka dy frez u ywa tylko jednego rodzaju p ytki z dwoma ostrzami skrawajàcymi oznaczonymi w poni szy sposób: Each milling cutter uses one type of insert with two cutting edges: ostrze nr 2, oznaczenie = 2 nd cutting edge, mark = Monta p ytki. / Fitting inserts. ostrze nr 1, oznaczenie = 1 st cutting edge, mark = G Podczas montowania p ytki w gnieêdzie nale y zwróciç uwag aby znak na p ytce pokrywa si ze znakiem na korpusie freza. For correct insert fitting, line up the identical marks on both the cutter and insert. z / with lub / and z / with znak mark znak mark znak znak mark mark DOBRZE / RIGHT DOBRZE / RIGHT znak mark znak mark èle / WRONG èle / WRONG G47

159 Zastosowanie narz dzi SR.. do frezowania form i matryc Application of SR.. ball nose milling cutters Warunki u ytkowania. / Conditions of use. Typ obróbki / Type of machining A B C E F obr. wykaƒcz. finishing D3 D3 D3 D3 D3 ap ap ap ap ap ae 0,1 D3 ap < 0,2 D3 ae max = 0,15 D3 ae 0,2 D3 ap < 0,4 D3 ae max = 0,2 D3 ae 0,4 D3 ap < 0,8 D3 ae max = 0,15 D3 ae ap = 0,3 D3 ae max = 1 D3 ae ap = 0,3 0,9 mm ae max = 0,1 0,3 mm Tabela / Table 1 Parametry skrawania / Cutting data Obr. zgrubna Roughing Obr. wykaƒczajàca Finishing G Materia / Material fz fz vc (mm/min) vc (mm/min) A B C E F Stal / Steel HB 150 Stal / Steel 150 < HB 200 Stal / Steel 200 < HB 230 Stal narz dziowa Tool steel 230 < HB 300 Stal hartowana Heat treated steel 300 < HB 400 Stal nierdzewna Stainless steel eliwo / Cast iron HB = 140 Stopy aluminium Aluminium alloys Stopy aroodporne Tytan Heat resistant alloys Titanium Stopy aroodporne Inkonel Heat resistant alloys Inconel ,4 / 0,36 0,35 / 0,17 0,3 / 0,15 0,2 / 0, ,4 / 0,36 0,35 / 0,17 0,3 / 0,15 0,2 / 0, ,4 / 0,36 0,35 / 0,17 0,25 / 0,20 0,2 / 0, ,4 / 0,36 0,3 / 0,2 0,2 / 0,1 0,2 / 0, ,10, ,4 / 0,36 0,3 / 0,2 0,2 / 0,1 0,2 / 0, ,10, ,4 / 0,36 0,3 / 0,2 0,2 / 0,1 0,2 / 0, ,5 / 0,4 0,4 / 0,3 0,3 / 0,1 0,3 / 0, ,10, ,6 / 0,5 0,4 / 0,3 0,3 / 0,1 0,3 / 0, ,050, ,3 / 0,2 0,2 / 0,1 0,2 / 0,1 0,2 / 0, ,3 / 0,2 0,2 / 0,1 0,2 / 0,1 0,2 / 0,1 G48

160 Zastosowanie narz dzi SR.. do frezowania form i matryc Application of SR.. ball nose milling cutters Tabela / Table 2 Wspó czynnik korekcyjny dla vc i fz zale ny od typu obróbki i Êrednicy D3 freza. Correction factor depending on type of machining and milling cutter diameter. Typ obr. Wspó cz. Type of korekcyjny D3 mach. Correction vc1 Ø 12 Ø 16 Ø 20 Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 50 A vc1 = vc fz1 = 0,45 fz fz1 = 0,7 fz fz1 = fz fz1 = fz fz1 = 1,1 fz fz1 = 1,2 fz fz1 = 1,3 fz B vc1 = vc fz1 = 0,25 fz fz1 = 0,45 fz fz1 = 0,6 fz fz1 = 0,8 fz fz1 = fz fz1 = 1,1 fz fz1 = 1,2 fz C vc1 = 0,8 vc fz1 = 0,2 fz fz1 = 0,3 fz fz1 = 0,5 fz fz1 = 0,7 fz fz1 = 0,8 fz fz1 = 0,9 fz fz1 = fz E vc1 = vc fz1 = 0,2 fz fz1 = 0,3 fz fz1 = 0,5 fz fz1 = 0,7 fz fz1 = 0,8 fz fz1 = 0,9 fz fz1 = fz F vc1 = vc fz1 = fz fz1 = fz fz1 = fz fz1 = fz fz1 = fz l 3 Tabela / Table 3 Wspó czynnik korekcyjny dla vc zale ny od wysi gu narz dzia l3. Correction for overhang l3. D3 Wysi g narz dzia 1 D3 l3 2,9 D3 3 D3 l3 3,5 D3 3,6 D3 l3 4 D3 4,1 D3 l3 4,6 D3 4,6 D3 l3 Tool overhang Pr dkoêç skrawania Cutting speed vc2 = vc1 vc2 = 0,9 vc1 vc2 = 0,8 vc1 vc2 = 0,7 vc1 vc2 = 0,5 vc1 Przyk ad 1 / Example 1 Obróbka zgrubna stali hartowanej o twardoêci 400HB, wysi gu narz dzia (l3 = 110 mm) i o Êrednicy freza 32 mm. Roughing of heat treated steel with 400HB hardness, tool overhang (l3 = 110 mm) with a 32 mm milling cutter. ap = 14 mm ae = 4 mm Obróbka typu C / C type machining G WartoÊç podstawowa vc i fz korekcja Korekcja na wysi g Wynik Basic value vc and fz correction Correction for overhang Result Tabela / Table 1 Tabela / Table 2 Tabela / Table 3 vc = 1300 m/min vc1 = 0,8 x 130 = 104 m/min vc2 = 0,9 x 104 = 93 m/min vc2 = 93 m/min fz = 0,15 mm/z fz1 = 0,8 x 0,15 = 0,12 mm/z fz1 = 0,12 mm/z mm/z z = zàb / tooth Przyk ad 2 / Example 2 Obróbka wykaƒczajàca stali hartowanej o twardoêci 400HB, wysi gu narz dzia (l3 = 110 mm) i o Êrednicy freza 20 mm. Finishing of heat treated steel with 400HB hardness, tool overhang (l3 = 110 mm) with a 20 mm milling cutter. ap = 0,5 mm ae = 0,2 mm Obróbka typu F / F type machining WartoÊç podstawowa vc i fz korekcja Korekcja na wysi g Wynik Basic value vc and fz correction Correction for overhang Result Tabela / Table 1 Tabela / Table 2 Tabela / Table 3 vc = 350 m/min vc1 = 350 m/min vc2 = 0,5 x 350 = 175 m/min vc2 = 175 m/min fz = 0,2 mm/z fz1 = 0,2 mm/z fz1 = 0,2 mm/z mm/z z = zàb / tooth G49

161 Zastosowanie narz dzi SR.. do frezowania form i matryc Application of SR.. ball nose milling cutters 3. Porady dla u ytkownika / Advice for users Obróbka ze znacznym wysi giem narz dzia. / Machining with significant tool overhang. Aby uniknàç wibracji spowodowanej zwi kszonym wysi giem narz dzia nale y zredukowaç parametry skrawania w granicach % (patrz tabela 3). To avoid vibration caused by the bending of long tools, reduce the cutting data by 30 to 50 % (see table 3). Korekcja tabeli posuwów zwiàzana z obrabianym profilem: / Table feed correction according to the profile machined: W zale noêci od warunków obróbki nale y zmodyfikowaç tabel posuwów wed ug poni szego schematu: Depending on the machining conditions, we advise you to modify the table feed as follows: ChropowatoÊç powierzchni Rt: / Roughness Rt: Rt Rt = G P P skok / pitch rε promieƒ ostrza p ytki / insert edge radius Ârednica freza D3 Milling cutter diameter D3 Ø 12 Ø 16 Ø 20 Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 50 P=a e 1,0 1,5 2,0 1,0 2,0 3,0 2,0 3,0 4,0 3,0 4,0 5,0 3,0 4,0 5,0 4,0 6,0 8,0 4,0 6,0 8,0 Rt 0,02 0,05 0,08 0,02 0,06 0,14 0,05 0,11 0,20 0,09 0,16 0,25 0,07 0,13 0,20 0,10 0,23 0,40 0,08 0,18 0,32 Wybór Êrednicy freza. / Choice of diameter. Wybór odpowiedniej Êrednicy freza zale y od obrabianego materia u. Stopniowo w trakcie obróbki zgrubnej, Êredniodok adnej i wykaƒczajàcej, Êrednica u ywanego freza powinna byç stopniowo redukowana. Umo liwia to bardziej dok adne usuni cie materia u w pobli u naro y oraz chroni przed zniszczeniem ostrze p ytki. This depends on the machining profile to be performed. During successive roughing, semifinishing and finishing operations on a die, the diameter of the tool used is reduced progressively. The variation in this diameter allows the thickness of the chip to be reduced in the corners and prevents damage to the cutting edges. Obr. zgrubna Roughing Obr. Êredniodok adna Semifinishing Obr. wykaƒczajàca Finishing 71 Ø.. G50

162 Zastosowanie narz dzi SR.. do frezowania form i matryc Application of SR.. ball nose milling cutters Rzeczywista Êrednica skrawajàca freza. / Actual cutting diameter. D ef = 2 a p (D 3 a p ) vc = 1000 Def rzeczywista Êrednica skrawajàca freza / actual cutting diameter D3 Êrednica freza / milling cutter diameter vc pr dkoêç skrawania / cutting speed (m/min) ap osiowa g bokoêç skrawania / axial depth of cut n liczba obrotów na minut (obr/min) / number of revolutions per minute (rev/min) D ef D 3 a p a p G Def Przyk ad: / Example: D3 = 20 mm, ap = 4,5 Def = 17 mm Odp yw wióra. / Chip flow. Podczas obróbki wskazane jest stosowanie strumienia powietrza bezpoêrednio na ostrze p ytki w celu u atwienia odp ywu wiórów. Nie nale y stosowaç emulsji ch odzàcej, gdy mo e to spowodowaç wstrzàs termiczny p ytki, a w konsekwencji doprowadziç do powstania p kni ç. We recommend using an air jet directed to the cut to facilitate chip flow. The use of soluble oil for lubrication could cause thermal shocks and subsequent cracks on the cutting edges. G51

163 Zastosowanie frezów tarczowych NFTs.. Application of NFTs.. slitting cutters Frezy tarczowe stosowane sà do frezowania rowków oraz ci cia materia ów o zró nicowanej twardoêci m.in. stali, staliwa, eliwa. Oferta obejmuje frezy o zakresie Êrednic od 100 do 315 mm i gruboêci zale nej od stosowanej p ytki skrawajàcej typu LFMX: 3mm, 4mm i 5mm. Nowatorskie rozwiàzanie konstrukcyjne gniazd (z zastosowaniem specjalnego stopera) jak i wysoka jakoêç wykonania, czynià z frezów pi kowych narz dzia wysoce efektywne i podnoszàce wydajnoêç obróbki skrawaniem. Slitting cutters are designed for milling of threads and cutting of materials with varied hardness such as steel, cast steel and cast iron. The offer includes cutters with diameter thickness ranging from 100 to 315 mm, depending on an LFMX insert used: 3mm, 4mm and 5 mm. Innovative construction solutions of seats (with a special stopper) as well as high performance quality make slitting cutters highly effective and improve cutting productivity. G D c a p Tabela / Table 1 a p / D c 1/4 1/6 1/8 1/10 1/20 Zwi kszenie posuwu: 0 15% 30% 45% 100% Increase in feed by: G52

164 Zastosowanie frezów tarczowych NFTs.. Application of NFTs.. slitting cutters Uwagi praktyczne: Practical suggestions: p ytk nale y zamontowaç w gnieêdzie przy u yciu plastikowego m otka, inserts should be clamped in a seat by means of a plastic hammer, przez pierwsze sekund frezowaç ze zmniejszonym posuwem, nast pnie zwi kszyç posuw do zalecanego, mill with reduced feed for the first 1020 seconds, then increase the feed to the recommended value, zalecane jest frezowanie metodà wspó bie nà, jednak na obrabiarkach o mniejszej sztywnoêci mo na stosowaç frezowanie przeciwbie ne, down milling is recommended however on less stiff machine tools up milling may be used, w przypadku frezowania rowków o ma ych g bokoêciach nale y zwi kszyç posuw zgodnie z tabelà (Tabela 1), in case of milling of threads with low depths feed should be increased as per the table. (Table 1), nie wolno przekraczaç maksymalnych obrotów podanych na korpusie freza, maximum number of revolutions marked on the cutter body should not be exceeded, wraz ze zmniejszeniem g bokoêci skrawania maleje Êrednia gruboêç wióra. Celem jej skompensowania nale y pos u yç si za àczonà Tabelà 1, along with decreasing cutting depth, average chip thickness goes down. For compensation, use Table 1, zale noêç posuwu od szerokoêci p ytki przedstawia Tabela 2. Table 2 below presents relation between feed and insert width. G Tabela / Table 2 SzerokoÊç p ytki a Insert width Posuw na zàb fz (mm/z) Feed per tooth fz 3,1 0,03 0,16 4,1 0,04 0,18 5,1 0,05 0,20 G53

165 Zestawienie materia ów obrabialnych Materials comparison ISO Nazwa materia u E235 C20 C20 C20 11SMn28 Fe490 Fe590 35S20 C35 C35E4 C35 C45 C55 C55 C55 C55 Stal konstrukcyjna niestopowa ogólnego przeznaczenia Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego Stal niestopowa specjalna do ulepszania cieplnego Stal niestopowa jakoêciowa do ulepszania cieplnego Stal niestopowa automatowa Stal konstrukcyjna niestopowa ogólnego przeznaczenia Stal konstrukcyjna niestopowa ogólnego przeznaczenia Stal niestopowa automatowa Stal konstrukcyjna stopowa do ulepszania cieplnego i hartowania powierzchniowego Stal niestopowa do ulepszania cieplnego Stal niestopowa specjalna do ulepszania cieplnego Stal niestopowa jakoêciowa do ulepszania cieplnego Stal niestopowa do ulepszania cieplnego Stal niestopowa do ulepszania cieplnego Stal konstrukcyjna niestopowa ogólnego przeznaczenia Stal niestopowa specjalna do ulepszania cieplnego Stal niestopowa jakoêciowa do ulepszania cieplnego G Polska Szwecja Wielka Brytania Niemcy Czechy PN SS BS DIN W. nr CSN Stale w glowe RSt372 C22 C22 C22 9SMn28 C35 C45 35S20 36MN5 Cf35 C35E C35 Ck45 C55 C55 C55 C C 050A20 050A20 050A20 230M07 060A35 080M46 212M E355 1 F26 21NiCrMo22 21NiCrMo22 14CrMo45 11CrMo910 31CrMo12 16MnCr5 18CrMo4 36CrNiMo4 36CrNiMo6 34Cr4 41Cr4 F31 F31 F31 100Cr2 105WCR1 55NiCrMoV2 Stal okreêlonego zastosowania na rury Stal stopowa o podwy szonej wytrzyma oêci Stal niskow glowa wy szej jakoêci okreêlonego zastosowania Stal na o yska toczne Stal stopowa do pracy w podwy szonej temperaturze Stal stopowa do pracy w podwy szonej temperaturze Stal konstrukcyjna stopowa do naw glania Stal konstrukcyjna stopowa do naw glania Stal konstrukcyjna stopowa do ulepszania cieplnego i hartowania powierzchniowego Stal stopowa spr ynowa (resorowa) Stal stopowa do pracy w podwy szonej temperaturze Stal stopowa do pracy w podwy szonej temperaturze Stal konstrukcyjna stopowa do azotowania Stal konstrukcyjna stopowa do naweglania Stal konstrukcyjna stopowa do naw glania Stal konstrukcyjna stopowa do naw glania Stal stopowa spr ynowa (resorowa) Stal stopowa spr ynowa (resorowa) Stal konstrukcyjna stopowa do ulepszania cieplnego Stal konstrukcyjna stopowa do ulepszania cieplnego i hartowania powierzchniowego Stal konstrukcyjna stopowa do ulepszania cieplnego Stal konstrukcyjna stopowa do ulepszania cieplnego Stal konstrukcyjna stopowa do ulepszania cieplnego i hartowania powierzchniowego Stal stopowa do pracy w podwy szonej temperaturze Stal stopowa do pracy w podwy szonej temperaturze Stal stopowa do pracy w podwy szonej temperaturze Stal konstrukcyjna stopowa do ulepszania cieplnego i hartowania powierzchniowego Stal konstrukcyjna stopowa do ulepszania cieplnego i hartowania powierzchniowego Stal stopowa spr ynowa (resorowa) Stal konstrukcyjna stopowa do azotowania Stal narz dziowa stopowa do pracy na zimno Stal narz dziowa stopowa do pracy na zimno Stal narz dziowa stopowa do pracy na goràco 060A35 060A35 060A35 080M46 070M55 070M55 070M55 070M St3S Stal 20 Stal 2 C22 Stal 1 C22 Stal A10X Stal MSt5 Stal MSt6 Stal A35 Stal 45G2 Stal 35 Stal 2 C 35 Stal 1 C 35 Stal 45 Stal 55 Stal MSt7 Stal 2 C 55 Stal 1 C 55 Stal niskostopowa St442 P500NH St Cr6 15Mo3 16Mo5 21NiCrMo2 21NiCrMo C 450EM B 534A M20 805M20 311Type7 527A Cr3 15CrMo5 10CrMo910 31CrMo12 55NiCrMoV6G 16MnCr5 20MnCr5 55Si7 55Si7 36CrNiMo4 36CrNiMo4 35CrNiMo6 34Cr4 41Cr4 25CrMo4 25CrMo4 25CrMo4 34CrMo4 42CrMo4 51CrV4 41CrAlMo7 100Cr6 105WCr6 56NiCrMoV7 210Cr12 40CrMoV5 100CrMoV5 45WCrV2 30WCrV9 160CrMoV12 401S45 HS 652 HS 6525 Stal narz dziowa stopowa do pracy na zimno Stal narz dziowa stopowa do pracy na goràco Stal narz dziowa stopowa do pracy na zimno Stal narz dziowa stopowa do pracy na zimno Stal narz dziowa stopowa do pracy na goràco Stal narz dziowa stopowa do pracy na zimno Stal zaworowa Stal szybkotnàca Stal szybkotnàca Stal szybkotnàca M24 823M M40 817M40 530A32 530A CDS CDS CDS A37 708M40 735A50 905M39 BL3 Stal R35 Stal 18G2A Stal 16G2 Stal H15 Stal 20M Stal 16M Stal 20HNM Stal 22HNM Stal 37HGNM Stal 50HG Stal 15HM Stal 10H2M Stal 25H3M Stal 17HGN Stal 16HG Stal 20HG Stal 50S2 Stal 55S2 Stal 36HNM Stal 38HNM Stal 34HNM Stal 30H Stal 40H Stal 20HM Stal 30HM Stal 25HM Stal 35HM Stal 40HM Stal 50HF Stal 38HMJ Stal NC4 Stal NWC Stal WNLV BH224/5 Stal wysokostopowa X210Cr12 X40CrMoV51 X100CrMoV51 45WCrV7 X30WCrV93 X165CrMoV12 X45CrSi93 S652 S652 S6525 BD3 BH13 BA2 BS1 BH21 BD BA2 BM2 BM Stal NC11 Stal WCLV Stal NCLV Stal NZ2 Stal WWV Stal NC11LV Stal H9S2 Stal SW2M5 Stal SW7M Stal SK5M G54

166 ISO Nazwa materia u C2652 Staliwo niskostopowe odporne na Êcieranie Staliwo niskostopowe odporne na Êcieranie Staliwo wysokostopowe odporne na Êcieranie Staliwo wysokostopowe odporne na Êcieranie Staliwo niskostopowe konstrukcyjne Staliwo niskostopowe konstrukcyjne Staliwo niskostopowe konstrukcyjne Staliwo niskostopowe konstrukcyjne Polska Szwecja Wielka Brytania Niemcy Czechy PN SS BS DIN W. nr CSN Staliwa BW10 A1 A G20Mn5 G30Mn5 F40 F40 L45G L35GSM L120G13 L150HSM L20G L30GS L40H L35GN Stale nierdzewne o strukturze ferrytycznomartenzytycznej X7Cr13 X8Cr17 X8Cr17 X10Cr13 X46Cr13 X20CrMoV121 X22CrMoV Stal odporna na korozj Stal odporna na korozj Stal odporna na korozj Stal odporna na korozj Stal odporna na korozj Stal stopowa do pracy w podwy szonej temperatur Stal stopowa do pracy w podwy szonej temperaturze 403S17 430S15 430S17 410S21 420S Stal 0H13 Stal H17 Stal H17 Stal 1H13 Stal 3H13 Stal 20H12M1F Stal 23H12MNF Stal nierdzewne o strukturze austenitycznej a 19a X5CrNi189 X12CrNi17 7 X2CrNiMo 1810 X2CrNiMo 1812 X10CrNiTi18 9 X10CrNiTi18 9 X10CrNiNb18 9 X10CrNiMoTi18 10 X10CrNiMoNb S11 304S31 302S25 316S13 316S13 321S12 321S12 347S17 320S17 320S / Stal 00H18N10 Stal 0H18N9 Stal 1H18N9 Stal 00H17N14M2 Stal H18JS Stal 0H18N10T Stal 1H18N9T Stal 0H18N12Nb Stal H18N10MT Stal H17N13M2T eliwa ciàgliwe GTS35 GJMW40005 GJMW4507 GTW B 340/ GTS4506 GJMB50005 eliwo B 3510 eliwo W 4005 eliwo W 4507 eliwo W 3504 eliwo B 3212 eliwo P4506 eliwo P5005 Stal odporna na korozj Stal odporna na korozj Stal odporna na korozj Stal odporna na korozj Stal aroodporna Stal odporna na korozj Stal odporna na korozj Stal odporna na korozj Stal odporna na korozj Stal odporna na korozj B 3510 W 4005 W4507 W 3504 B3212 P 4506 P 5005 eliwo ciàgliwe eliwo ciàgliwe eliwo ciàgliwe eliwo ciàgliwe eliwo ciàgliwe eliwo ciàgliwe eliwo ciàgliwe eliwa szare GG 10 GG 15 GG 20 GG 25 GG 30 GG 35 Grade 150 Grade 200 Grade 260 Grade 300 Grade eliwo 100 eliwo 150 eliwo 200 eliwo 250 eliwo 300 eliwo 350 eliwo szare eliwo szare eliwo szare eliwo szare eliwo szare eliwo szare eliwo sferoidalne eliwo sferoidalne eliwo sferoidalne eliwo sferoidalne AlSi7MgFe AlSi12 eliwa sferoidalne GGG 40 GGG 50 GGG 60 GGG 70 SNG 420/12 SNG 500/7 SNG 600/3 SNG 700/ eliwo eliwo 5007 eliwo 6003 eliwo 7002 Stopy aluminium SG70N S12N GAlSi12 LM 25 LM Stop aluminium AlSi7Mg Stop aluminium AlSi11 Odlewniczy stop aluminium Odlewniczy stop aluminium G G55

167 Rodzaje zu ycia ostrza Tooth wear Starcie na powierzchni przy o enia Flank wear Krater na powierzchni natarcia Crater wear Zu ycie szybkie starcie na powierzchni przy o enia, powodujàce niskà jakoêç powierzchni obrobionej oraz niezgodnoêci wymiarowe detalu. Przyczyna zbyt du a pr dkoêç skrawania lub za niska odpornoêç na Êcieranie. Ârodki zaradcze wybraç gatunek o wi kszej odpornoêci na Êcieranie. Dla materia ów majàcych sk onnoêç do utwardzania si w czasie obróbki, nale y zastosowaç mniejszy kàt przystawienia. Zmniejszyç pr dkoêç skrawania przy obróbce materia ów aroodpornych. Tool wear rapid flank wear causing poor suface texture or inconsistency in tolerance. Cause cutting speed too high or insufficient wear resistance. Remedy select a more wear resistant grade. For workhardening materials, select a smaller entering angle. Reduce cutting speed when machining heat resistant material. Odkszta cenie plastyczne Plastic deformation Zu ycie nadmierne zu ycie w formie krateru, powodujàce os abienie kraw dzi skrawajàcej oraz niskà jakoêç powierzchni obrobionej. Przyczyna zbyt du a temperatura wydzielajàca si w czasie obróbki oraz zbyt du e naciski na powierzchni natarcia p ytki. Ârodki zaradcze najpierw zmniejszyç pr dkoêç skrawania aby obni yç temperatur, w drugiej kolejnoêci zmniejszyç posuw. Wybraç bardziej odporny na Êcieranie gatunek. Tool wear excessive crater wear causing a weakened edge and poor surface finish. Cause excessive cutting temperatures and pressure on the top face of inserts. Remedy first, reduce cutting speed to obtain a lower temperature and secondly, the feed. Select a more wear resistant grade. Narost Builtup edge G Zu ycie odkszta cenie plastyczne kraw dzi skrawajàcej, obni enie lub odcisk na powierzchni przy o enia, prowadzàce do z ych warunków amania i odprowadzania wióra, niskiej jakoêci powierzchni obrobionej oraz z amania p ytki. Przyczyna zbyt du a temperatura skrawania oraz nacisk na powierzchni natarcia p ytki. Ârodki zaradcze zastosowaç twardszy gatunek o wi kszej odpornoêci na Êcieranie. Zmniejszyç pr dkoêç skrawania. Zmniejszyç posuw. Tool wear plastic deformation of edge, depression or flank impression, leading to poor chip control poor surface finish and insert breakage. Cause cutting temperature and pressure too high. Remedy select a more wear resistant grade, which is harder. Reduce cutting speed. Reduce feed. Zu ycie zgrzanie wióra do powierzchni przy o enia i wyrwanie fragmentu kraw dzi skrawajàcej, powodujàce niskà jakoêç powierzchni obrobionej. Przyczyna zbyt niska temperatura w strefie skrawania. Ujemna geometria p ytki. Ciàgliwy, klejàcy si do ostrza p ytki materia np. stal niskow glowa, nierdzewna lub aluminium. Ârodki zaradcze zwi kszyç pr dkoêç skrawania. Wybraç p ytk o dodatniej geometrii. Tool wear builtup edge causing poor surface finish and cutting edge chipping, when the BUE is torn away. Cause cutting zone temperature is too low. Negative cutting geometry. Very sticky material, such as lowcarbon steel, stainless steels and aluminium. Remedy increase cutting speed. Select a positive geometry insert. OZNAKI NADMIERNEGO ZU YCIA: INDICATIONS OF EXCESSIVE TOOL WEAR: Zu ycie narz dzi. Tool wear. Wzrost poboru mocy przez obrabiark. Rise in machine power. Wymiary przedmiotu nie mieszczà si w wymaganych tolerancjach. Component out of tolerance. G56 Niska jakoêç. Poor surface finish. Powstawanie zadziorów na detalu. Burr formation on component.

168 Rodzaje zu ycia ostrza Tooth wear P kni cia cieplne Thermal cracks Wykruszenia Chipping Zu ycie ma e p kni cia prostopad e do kraw dzi skrawajàcej, powodujàce uszczenie oraz niskà jakoêç powierzchni obrobionej. Przyczyna zbyt du e zmiany temperatury. Obróbka przerywana. Nierównomierne dostarczanie ch odziwa. Ârodki zaradcze wybraç gatunek o wi kszej udarnoêci. Ch odziwo powinno byç podawane obficie lub w ogóle. Tool wear small cracks perpendicular to the cutting edge causing chipping and poor surface finish. Cause excessive temperature variations. Intermittent machining. Varying coolant supply. Remedy select a tougher insert grade. Coolant should be applied copiously or not at all. Zu ycie ma e wykruszenia na kraw dzi skrawajàcej, prowadzàce do niskiej jakoêci powierzchni obrobionej oraz nadmiernego starcia na powierzchni przy o enia. Przyczyna zbyt krucha kraw dê skrawajàca. Za s aba kraw dê p ytki. Utworzy si narost. Ârodki zaradcze wybraç gatunek o wi kszej udarnoêci. Wybraç p ytk o mocniejszej kraw dzi skrawania. Zmniejszyç pr dkoêç skrawania. Tool wear small cutting edge chipping leading to poor surface texture and excessive flank wear. Cause cutting edge too brittle. Insert edge too weak. Builtup edge has been formed. Remedy select tougher grade. Select an insert with a stronger cutting edge. Decrease cutting speed. Z amanie kraw dzi Edge fracture Powstanie karbów Notch wear G Zu ycie zniszczeniu mo e ulec nie tylko p ytka, ale równie podk adka i przedmiot obrabiany. Przyczyna zbyt kruchy gatunek w glika. Za du e obcià enia p ytki. Za du y kàt przy o enia p ytki. Za ma y rozmiar p ytki. Ârodki zaradcze wybraç bardziej ciàgliwy gatunek w glika. Zmniejszyç posuw i/lub g bokoêç skrawania. Wybraç p ytk o mniejszym kàcie przy o enia i/lub natarcia, najlepiej p ytk jednostronnà. Zwi kszyç stabilnoêç uk adu OUPN. Tool wear damages not only the insert but can also ruin the shim and workpiece. Cause too brittle carbide grade. Excessive load on the insert. Too high clearance. Too small insert. Remedy reduce feed and/or depth of cut. Select a stronger geometry, preferably a single sided insert. Select a thicker/larger insert and tougher grade. Improve stabillity. Zu ycie karby powodujà niskà jakoêç powierzchni obrobionej oraz ryzyko z amania kraw dzi. Przyczyna za du a pr dkoêç skrawania lub niedostateczna odpornoêç na Êcieranie Ârodki zaradcze wybraç gatunek o wi kszej odpornoêci na Êcieranie. Dla materia ów majàcych sk onnoêç do utwardzania si podczas obróbki, nale y zastosowaç mniejszy kàt przystawienia. Podczas obróbki materia ów aroodpornych nale y zmniejszyç pr dkoêç skrawania. Tool wear notch wear causing poor surface texture and risk of edge breakage. Cause cutting speed too high or insufficient wear resistance. Remedy select a more wear resistant grade. For workhardening materials, select a smaller entering angle. Reduce cutting speed when machining heat resistant material Wydzielajàca si nadmierna iloêç ciep a. Excessive heat generated. Wykruszenia kraw dzi skrawajàcej. Insert chippings found. S abe odprowadzanie ciep a w czasie obróbki. Poor heat distribution during machining. Z e warunki amania i odprowadzania wiórów. Poor chip control. Du y ha as podczas obróbki. Excessive noise during machining. Tendencja do drgaƒ. Vibration tendency. G57

169 G G58

170

Gatunki do toczenia pokrywane CVD

Gatunki do toczenia pokrywane CVD W GLIKI SPIEKANE str. rozdzia : A 8 A A 12 A 14 Gatunki w glików spiekanych do toczenia Tabela zbiorcza gatunków do toczenia Gatunki w glików spiekanych do frezowania Tabela zbiorcza gatunków do frezowania

Bardziej szczegółowo

P YTKI WIELOOSTRZOWE DO FREZOWANIA: INDEXABLE INSERTS FOR MILLING:

P YTKI WIELOOSTRZOWE DO FREZOWANIA: INDEXABLE INSERTS FOR MILLING: P YTKI WIELOOSTRZOWE DO FREZOWANIA: INDEXABLE INSERTS FOR MILLING: Strona Page Oznaczenie p ytek do frezowania 2 P ytki do frezowania 4 P ytki do frezowania narz dzia QUADRI i EO 45 10 P ytki ZP.. do frezowania

Bardziej szczegółowo

TOCZENIE TURNING P YTKI WIELOOSTRZOWE I NARZ DZIA SK ADANE INDEXABLE INSERTS AND TOOLS SPIS TREÂCI CONTENTS

TOCZENIE TURNING P YTKI WIELOOSTRZOWE I NARZ DZIA SK ADANE INDEXABLE INSERTS AND TOOLS SPIS TREÂCI CONTENTS TOCZENIE TURNING P YTKI WIELOOSTRZOWE I NARZ DZIA SK ADANE INDEXABLE INSERTS AND TOOLS SPIS TREÂCI CONTENTS SPIS TREÂCI: Rozdzia : Strona 1 INDEKS: 5 1.1 Indeks p ytek wieloostrzowyc do toczenia, 6 1.2

Bardziej szczegółowo

W GLIKI SPIEKANE SINTERED CARBIDES

W GLIKI SPIEKANE SINTERED CARBIDES W GLII IEAE ITERED CARIDE str. / page: rozdzia / chapter: 2 5 8 11 14 Informacje ogólne General information Gatunki w glików spiekanych do toczenia Grades of sintered carbides for turning Tabela zbiorcza

Bardziej szczegółowo

Cennik Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do toczenia i frezowania marki Baildonit

Cennik Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do toczenia i frezowania marki Baildonit Cennik 2011 Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do toczenia i frezowania marki Baildonit GDZIE KUPIå Sieç Dystrybucyjna: Sieç Dystrybutorów jest systematycznie rozbudowywana i weryfikowana. Dok

Bardziej szczegółowo

Cennik Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do toczenia i frezowania marki Baildonit

Cennik Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do toczenia i frezowania marki Baildonit Sanet Sp.J. Opata Hackiego 12, Gdynia 58 770 20 06 Slowackiego 83, Gdansk tel. 58 770 29 40 www.sanet-narzedzia.pl Cennik 2013 Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do toczenia i frezowania marki Baildonit

Bardziej szczegółowo

Cennik 2015 Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do obróbki skrawaniem

Cennik 2015 Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do obróbki skrawaniem Cennik 2015 Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do obróbki skrawaniem DET NORSKE VERITAS, BOX 6046, 171 06 SOLNA, SWEDEN. TEL: +46 8 587 940 00 FAX: +46 8 651 70 43 ACCREDITED UNIT: DNV CERTIFICATION

Bardziej szczegółowo

P YTKI DO TOCZENIA INSERTS FOR TURNING

P YTKI DO TOCZENIA INSERTS FOR TURNING P YTKI DO TOZENIA INSERTS FOR TURNING tr. / page: rozzia / chapter: 2 4 22 23 24 26 p ytek o toczenia Deignation of inert for turning P ytki o toczenia Inert for turning P ytki o przecinania Inert for

Bardziej szczegółowo

G.T.S. - system do rowkowania

G.T.S. - system do rowkowania Nr. 300-1-13-JD-PL G.T.S. - system Wysokie bezpieczeństwo procesu przy rowkowaniu GP 2120 GM 5130 new! Zalety systemu G.T.S. Unikatowy system zacisku W zapewnia wysoką stabilność podczas operacji toczenia

Bardziej szczegółowo

JDSD Wiertła płytkowe

JDSD Wiertła płytkowe -Special SP103/2015-PL/GB JDSD płytkowe Short Hole Drills SPMX SPKX Dostępne o średnicy 12,5 do 50mm Available from Diameter 12,5 to 50mm Obrobiona cieplnie i specjalnie pokrywana powierzchnia dla większej

Bardziej szczegółowo

Indeks / Index Indeks p ytek i narz dzi do toczenia Index of inserts and tools for turning

Indeks / Index Indeks p ytek i narz dzi do toczenia Index of inserts and tools for turning Indeks / Index Indeks p ytek i narz dzi do toczenia Index of inserts and toos for turning A P ytki do toczenia: Inserts for turning: Strona/Page CCGT C16 CCMT C13 CNMA C5 CNMG C45 CNMM C5 DCGT C16 DCMT

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta serwisu

Kompleksowa oferta serwisu Kopeksowa oferta serwisu Poska arka goanego idera w produkcji narzędzi skrawającyc Baidonit to arka naeżąca do AB Sandvik Coroant idera ranży narzędzi skrawającyc i systeów narzędziowyc Sandvik Poska Sp.

Bardziej szczegółowo

diameter of shank part flat shank part corrugated cutting

diameter of shank part flat shank part corrugated cutting www.fenes.com.pl diameter of cutting part diameter of shank part flat Geometria ostrzy; Geometry of teeth: obwodowych z zaszlifem; circumferential with relief grinding helix tool flank face clearance angle

Bardziej szczegółowo

Pierwszy wybór. płytek skrawających. Pełny asortyment w katalogu głównym i na stronie internetowej.

Pierwszy wybór. płytek skrawających. Pełny asortyment w katalogu głównym i na stronie internetowej. Pierwszy wybór płytek skrawających Pełny asortyment w katalogu głównym i na stronie internetowej. Kompleksowa oferta serwisu Polska marka globalnego lidera w produkcji narzędzi skrawających Baildonit to

Bardziej szczegółowo

DIN 6527 FREZY; END MILLS. Charakterystyka; Features. Zastosowanie; Application

DIN 6527 FREZY; END MILLS. Charakterystyka; Features. Zastosowanie; Application DIN 6527 dla frezów 2-ostrzowych; for 2-flute end mills 4 6 57 8 5 6 57 10 6 6 57 10 7 8 63 13 8 8 63 16 9 10 72 16 10 10 72 19 12 12 83 22 14 14 83 22 16 16 92 26 18 18 92 26 20 20 104 32 dla frezów 4-ostrzowych;

Bardziej szczegółowo

TANK-POWER END MILLS FREZY TANK-POWER

TANK-POWER END MILLS FREZY TANK-POWER TANK-POWER END MILLS FREZY TANK-POWER The Next Generation of Powdered Metal End Mills Tougher Than Carbide Premium PM HSS Higher Edge Strength Higher Feed Rates TANK-POWER END MILLS FREZY TANK-POWER TANK-POWER

Bardziej szczegółowo

GENERAL TURNING TOCZENIE OGÓLNE PARAMETERS OF MACHINE CUTTING TURNING INSERTS TURNING TOOLS TECHNICAL INFO SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI A-2 - A-29

GENERAL TURNING TOCZENIE OGÓLNE PARAMETERS OF MACHINE CUTTING TURNING INSERTS TURNING TOOLS TECHNICAL INFO SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI A-2 - A-29 SELECTION GUIDESPIS TREŚCI PARAMETERS OF MACHINE CUTTING PARAMETRY SKRAWANIA Chip reakers for inserts Łamacze wióra dla pytek A-2 - A-29 A-2 - A-11 Grade description Opis gatunków A-12 - A-26 Grade selecting

Bardziej szczegółowo

-Special. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 +

-Special. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 + P O L S K A -Special SP102-1/2014-PL/GB Frezy HDS HDS-Endmills Wysokowydajna alternatywa dla konwencjonalnych frezów HSS i frezów pełnowęglikowych. The powerful alternative compared with conventional H.S.S.-and

Bardziej szczegółowo

GENERAL TURNING TOCZENIE OGÓLNE PARAMETERS OF MACHINE CUTTING TURNING INSERTS TURNING TOOLS PARTING AND GROOVING TECHNICAL INFO

GENERAL TURNING TOCZENIE OGÓLNE PARAMETERS OF MACHINE CUTTING TURNING INSERTS TURNING TOOLS PARTING AND GROOVING TECHNICAL INFO SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI PARAMETERS OF MACHINE CUTTING PARAMETRY SKRAWANIA Chip reakers for inserts Łamacze wióra dla pytek A-2 - A-28 A-2 - A-11 Grade description Opis gatunków A-12 - A-25 Grade selecting

Bardziej szczegółowo

nowoczesne technologie INFORMACJE TECHNICZNE PAFANA - PŁYTKI WIELOOSTRZOWE. DOBÓR GATUNKÓW I ŁAMACZY DO GRUP MATERIAŁOWYCH.

nowoczesne technologie INFORMACJE TECHNICZNE PAFANA - PŁYTKI WIELOOSTRZOWE. DOBÓR GATUNKÓW I ŁAMACZY DO GRUP MATERIAŁOWYCH. nowoczesne technologie INFORMACJE TECHNICZNE PAFANA - PŁYTKI WIELOOSTRZOWE. DOBÓR GATUNKÓW I ŁAMACZY DO GRUP MATERIAŁOWYCH. 2012 doradztwo i lojalność PŁYTKI TOKARSKIE NEGATYWNE OTWOROWE (CNMG, DNMG, SNMG,

Bardziej szczegółowo

SOLID CARBIDE RODS PRĘTY WĘGLIKOWE

SOLID CARBIDE RODS PRĘTY WĘGLIKOWE SOLID CARBIDE RODS PRĘTY WĘGLIKOWE TSCR 66 TSCR606 TSCR40 TSCR44 TSCR47 TSCR38 TSCR39 TSCR 308 TSCR G20 SOLID CARBIDE RODS GRADES GATUNKI PRĘTÓW WĘGLIKOWYCH WC grain size Rozmiar ziarna węglika Hardness

Bardziej szczegółowo

-Special. -Endmills. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 +

-Special. -Endmills. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 + -Special SP102-1/2016-PL/GB HDS -Frezy -Endmills Wysokowydajna alternatywa dla konwencjonalnych frezów HSS i frezów pełnowęglikowych. The powerful alternative compared with conventional H.S.S.-and carbide

Bardziej szczegółowo

MODULAR TAPS SYSTEM MODUŁOWY SYSTEM GWINTOWNIKÓW

MODULAR TAPS SYSTEM MODUŁOWY SYSTEM GWINTOWNIKÓW MOUAR TAPS SYSTEM MOUŁOWY SYSTEM GWINTOWNIKÓW INSERTS PŁYTKI www.tizimplements.com tiz@tiz.pl MOUAR TAP-GS SYSTEM GWINTOWNIKI SKŁAANE SYSTEM GS Optimal Center Positioning esign Insert taper profile is

Bardziej szczegółowo

M210 SNKX1205. Stable face milling under high-load conditions Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN

M210 SNKX1205. Stable face milling under high-load conditions Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN Stable face milling under high-load conditions Stabilna obróbka przy wysokich posuwach SNKX1205 FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN SNKX1205 FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN

Bardziej szczegółowo

M800 SEKT12T3. Stable face milling under high-load conditions. Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS

M800 SEKT12T3. Stable face milling under high-load conditions. Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS Stable face milling under high-load conditions SEKT12T3 Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN SEKT12T3 FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN

Bardziej szczegółowo

P205 ONMX. New milling Head for inserts - ONMX 0806 C431 P205. Nowa głowica frezarska do płytek - ONMX 0806 C431 P205.

P205 ONMX. New milling Head for inserts - ONMX 0806 C431 P205. Nowa głowica frezarska do płytek - ONMX 0806 C431 P205. P205 ONMX 0806-C431 M660 New milling Head for inserts - ONMX 0806 C431 P205. Nowa głowica frezarska do płytek - ONMX 0806 C431 P205. Main Competitor Główna konkurencja ONMU 0806 style Typu ONMU 0806. I.

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta serwisu

Kompleksowa oferta serwisu Kopeksowa oferta serwisu Poska arka goanego idera w produkcji narzędzi skrawającyc Baidonit to arka naeżąca do AB Sandvik Coroant idera ranży narzędzi skrawającyc i systeów narzędziowyc Sandvik Poska Sp.

Bardziej szczegółowo

Tech-News. Power Drills

Tech-News. Power Drills Nr. 325/2017-PL/GB Tech-News Power Drills Wysokowydajne wiertła do obróbki stali, staliw, stali ulepszonych i stopowych o wytrzymałości do ok. 1300 N/mm². High performance carbide drills for machining

Bardziej szczegółowo

M670 SDXF. Increase productivity by increasing the feed rate. Zwiększ produktywność, zwiększając prędkość posuwu.

M670 SDXF. Increase productivity by increasing the feed rate. Zwiększ produktywność, zwiększając prędkość posuwu. SDXF Increase productivity by increasing the feed rate. Zwiększ produktywność, zwiększając prędkość posuwu. New Hi-Feed milling heads Nowe głowice frezarskie do wysokich prędkości posuwu M670 M670 Milling

Bardziej szczegółowo

WFSC NEW! SOLID CARBIDE DRILLS WĘGLIKOWE WIERTŁA MONOLITYCZNE HIGH FEED DRILLS. with COOLANT HOLES (3XD, 5XD) Z OTWORAMI CHŁODZĄCYMI (3XD, 5XD)

WFSC NEW! SOLID CARBIDE DRILLS WĘGLIKOWE WIERTŁA MONOLITYCZNE HIGH FEED DRILLS. with COOLANT HOLES (3XD, 5XD) Z OTWORAMI CHŁODZĄCYMI (3XD, 5XD) SOLID CARBIDE DRILLS WĘGLIKOWE WIERTŁA MONOLITYCZNE with COOLANT HOLES (3XD, 5XD) Application: Carbon steels, Alloy Steels (-HRc35), Cast iron Advantages: Increase productivity due to 1.5 to 2 times faster

Bardziej szczegółowo

Schemat obróbki nożami tokarskimi. Oznaczenia noży tokarskich wg ISO, PN, DIN, F, Gost. ISO 2 NNZc-d 4972 302 2102. Nóż wygięty ISO 243 ISO 514.

Schemat obróbki nożami tokarskimi. Oznaczenia noży tokarskich wg ISO, PN, DIN, F, Gost. ISO 2 NNZc-d 4972 302 2102. Nóż wygięty ISO 243 ISO 514. Schemat obróbki nożami tokarskimi Oznaczenia noży tokarskich wg ISO, PN, DIN, F, Gost ISO 243 Nóż ISO 514 PN / M-58352 DIN F GOST (PN / M-58355) ISO 1 NNZa-b 4971 301 2100 Nóż prosty ISO 2 NNZc-d 4972

Bardziej szczegółowo

Toczenie. Płytki skrawające i materiały skrawające. Oprawki do toczenia, rowkowania, przecinania i toczenia gwintów. Informacje techniczne

Toczenie. Płytki skrawające i materiały skrawające. Oprawki do toczenia, rowkowania, przecinania i toczenia gwintów. Informacje techniczne Toczenie Strona Inormacje 16 Płytki krawające i materiały krawające Oprawki do toczenia, rowkowania, przecinania i toczenia gwintów Schemat programu 20 Kod oznaczania płytek krawających do toczenia wg

Bardziej szczegółowo

TRADYCJA I STABILNOŚĆ

TRADYCJA I STABILNOŚĆ TRADYCJA I STABILNOŚĆ BAILDONIT jest najstarszą i najbardziej stabiną arką na rynku poski (r.1936) związaną z obróbką skrawanie. Naszą specjaizacją są produkty wytwarzane z węgików spiekanyc: płytki wieoostrzowe

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE TECHNICZNE TECHNICAL INFORMATION

INFORMACJE TECHNICZNE TECHNICAL INFORMATION INFORMACJE TECHNICZNE TECHNICAL INFORMATION str. / page: rozdzia / chapter: 2 Zastosowanie narz dzi do toczenia Application of tools for turning 16 Zastosowanie narz dzi do przecinania Application of tools

Bardziej szczegółowo

FREZY PM; END MILLS PM

FREZY PM; END MILLS PM FREZY PM; END MILLS PM DIN 327-B K, 844-A K-N www.fenes.com.pl DIN 327-B K D [e8] d [h8] I I 1 L 6 6 8 36 52 7 10 10 40 60 8 10 11 40 61 9 10 11 40 61 10 10 13 40 63 11 12 13 45 70 12 12 16 45 73 14 12

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE TECHNICZNE TECHNICAL INFORMATION

INFORMACJE TECHNICZNE TECHNICAL INFORMATION INFORMACJE TECHNICZNE TECHNICAL INFORMATION str. / page: rozdzia / chapter: 2 16 17 18 2 26 Zastosowanie narz dzi do toczenia Application of tools for turning Zastosowanie narz dzi do przecinania Application

Bardziej szczegółowo

HARRDEN 041 FREZY; END MILLS. Charakterystyka; Features. Zastosowanie; Application

HARRDEN 041 FREZY; END MILLS. Charakterystyka; Features. Zastosowanie; Application HARRDEN 01 HARRDEN 01 2-ostrzowe; 2-flute dla frezów 2-ostrzowych HARRDEN 01; for 2-flute end mills HARRDEN 01 d 1 =d 2 d 3 L l l 1 3,7 75 13 35 5,6 75 15 39 6 5,5 0 3 8 7,5 0 22 53 9, 0 25 59 11, 0 26

Bardziej szczegółowo

2 Obróbka. No e tokarskie sk adane przeglàd 2/177

2 Obróbka. No e tokarskie sk adane przeglàd 2/177 przeglàd Obróbka zewn trzna Oprawka 95 pod p ytki tokarskie 7, dodatnie Nr. zamów typ p ytki tokarskie str. kataloga 2968 0000 2968 0015 SCLCR/L CCMT/CCGT 09T3... 2/184 Oprawka 95 pod p ytki tokarskie

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO FREZOWANIA MILLING TOOLS. FREZY TRZPlENlOWE VHM l HSS SOLlD CARBlDE AND HSS ENDMlLLS

NARZĘDZIA DO FREZOWANIA MILLING TOOLS. FREZY TRZPlENlOWE VHM l HSS SOLlD CARBlDE AND HSS ENDMlLLS NAZĘDZIA DO FEZOWANIA MILLING TOOLS FEZY TZPlENlOWE VHM l HSS SOLlD CABlDE AND HSS ENDMlLLS Wysokowydajne frezy uniwersalnego zastosowania Zmienny kąt pochylenia rowka Zmienna podziałka ostrzy

Bardziej szczegółowo

TOOLS. Najnowsza generacja w toczeniu. Specjalne właściwości. NeW NeW. Nr. 226 /2011-PL

TOOLS. Najnowsza generacja w toczeniu. Specjalne właściwości. NeW NeW. Nr. 226 /2011-PL Nr. 226 /2011-PL POLSKA Najnowsza generacja w toczeniu Specjalne właściwości dwie geometrie dla różnych zastosowań polerowana powierzchnia płytki niskie opory skrawania stabilne krawędzie tnące nowy gatunek

Bardziej szczegółowo

HIGH SPEED DRILL (INDEXABLE TYPE) WIERTŁA SZYBKOŚCIOWE Z PŁYTKAMI WIELOOSTRZOWYMI

HIGH SPEED DRILL (INDEXABLE TYPE) WIERTŁA SZYBKOŚCIOWE Z PŁYTKAMI WIELOOSTRZOWYMI SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI DRILLS WIERTŁA SOLID CARBIDE DRILLS WIERTŁA WĘGLIKOWE MONOLITYCZNE D3 - D131 D3 - D71 KRUZ DRILLS (INDEXABLE TYPE) WIERTŁA Z PŁYTKAMI WYMIENNYMI KRUZ D71 - D95 HIGH SPEED DRILL

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 do połączeń kołnierzowych PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 W bogatej ofercie firmy ASMET obok typowych elementów złącznych znajdują się wyroby śrubowe i inne elementy o niestandardowych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

Solid Carbide Tools for Dental Machining Pełno węglikowe narzędzia do obróbki protez stomatologicznych

Solid Carbide Tools for Dental Machining Pełno węglikowe narzędzia do obróbki protez stomatologicznych Solid Carbide Tools for Dental Machining Pełno węglikowe narzędzia do obróbki protez stomatologicznych UDC UDT UDG UDP PE/PTFE/Polyamide/PMMA/Wax PE/PTFE/Poliamid/PMMA/Wosk Glass-ceramic Szkło-ceramika

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE TECHNICZNE; TECHNICAL INFORMATION

INFORMACJE TECHNICZNE; TECHNICAL INFORMATION Materiały stosowane na ostrza narzędzi skrawających; Materials used for cutting parts Oznaczenie; Gatunek stali wg; Twardość; Skład chemiczny; designation Steel grade acc. to: Hardness Chemical constitution

Bardziej szczegółowo

DOLFA-POWDER FREZY TRZPIENIOWE ZE STALI PROSZKOWEJ DOLFAMEX

DOLFA-POWDER FREZY TRZPIENIOWE ZE STALI PROSZKOWEJ DOLFAMEX -POWDER FREZY TRZPIENIOWE ZE STALI PROSZKOWEJ Dzięki użyciu nowoczesnego materiału mają one zastosowanie przy obróbce stali i żeliwa o podwyższonej twardości: q charakteryzują się wysoką żywotnością narzędzia,

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI B194P Płytki z cermetalu z powłoką PVD do obróbki stali MP3025. Zapewniają doskonałą gładkość powierzchni po obróbce

AKTUALNOŚCI B194P Płytki z cermetalu z powłoką PVD do obróbki stali MP3025. Zapewniają doskonałą gładkość powierzchni po obróbce AKTUALNOŚCI Płytki z cermetalu z powłoką PVD do obróbki stali 3025 2014.01 B194P Zapewniają doskonałą gładkość powierzchni po obróbce Płytki z cermetalu z powłoką PVD do obróbki stali Płytki z cermetalu

Bardziej szczegółowo

Wyprzedaż i promocje narzędzi firmy PRAMET

Wyprzedaż i promocje narzędzi firmy PRAMET Wyprzedaż i promocje narzędzi firmy PRAMET Biuro Handlowe KAMET s.c. ul. J. Dąbrowsiego 54a 34-120 Andrychów e-mail : bhkamet@bhkamet.pl www.bhkamet.pl Osoby kontaktowe : Dział Handlowy : Maria Karamańska

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 do połączeń kołnierzowych PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 W bogatej ofercie firmy ASMET obok typowych elementów złącznych znajdują się wyroby śrubowe i inne elementy o niestandardowych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

Noże tokarskie przegląd

Noże tokarskie przegląd Noże tokarskie przegląd zewnętrzna Uchwyt zaciskowy 95 do płytek skrawających 7, dodatnie nr zam. typ płytki do cięcia strona 2969 5100 2969 5125 SCLCR/L CCMT/CCGT 09T3... 2/220 Uchwyt zaciskowy 95 do

Bardziej szczegółowo

SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI

SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI Forming Taps Wygniataki M MF UNF ISO metric coarse thread DIN 13 Gwint metryczny wg DIN 13 ISO metric fi ne thread DIN 13 Gwint metryczny drobnozwojny wg DIN 13 Unifi ed coarse

Bardziej szczegółowo

UE6110 MC6025 UH6400 US735 HZ/HL/ HM/HX/ HV/HR TOOLS NEWS. Nowy system łamaczy wióra do obróbki ciężkiej

UE6110 MC6025 UH6400 US735 HZ/HL/ HM/HX/ HV/HR TOOLS NEWS. Nowy system łamaczy wióra do obróbki ciężkiej TOOLS NEWS B45P Nowy system łamaczy wióra do obróbki ciężkiej Przeznaczony specjalnie do obróbki cięzkiej stali nierdzewnych i stopowych. // HM/HX/ HV/HR Nowy system łamaczy wióra do obróbki ciężkiej //

Bardziej szczegółowo

NARODZINY NOWEJ GENERACJI

NARODZINY NOWEJ GENERACJI NARODZINY NOWEJ GENERACJI www.pramet.com NOWE GATUNKI DO TOCZENIA SERIA T8300 Z POWŁOKĄ PVD youtube.com/pramettv NOWY MATERIAŁ SKRAWAJĄCY SERIa T8300 WYSOKA WYDAJNOŚĆ PRZY ZACHOWANIU NIEZAWODNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Ikony. Żeliwa szare, żeliwa sferoidalne oraz żeliwa ciągliwe. Aluminium i inne materiały nieżelazne. Stale hartowane i żeliwa utwardzone

Ikony. Żeliwa szare, żeliwa sferoidalne oraz żeliwa ciągliwe. Aluminium i inne materiały nieżelazne. Stale hartowane i żeliwa utwardzone Ikony Wiercenie i frezowanie Stale, stale stopowe Stal nierdzewna Żeliwa szare, żeliwa sferoidalne oraz żeliwa ciągliwe Aluminium i inne materiały nieżelazne Stopy specjalne Stale hartowane i żeliwa utwardzone

Bardziej szczegółowo

4 Narzędzia Diamentowe / PCD Tools

4 Narzędzia Diamentowe / PCD Tools 4 Narzędzia Diamentowe / PCD Tools Frezy Diamentowe z 1 ostrzem do wiercenia pionowego i pracy bocznej. Przeznaczone do obróbki: twardego drewna, materiałów drewnopochodnych, MDF, HPL i tworzyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

HOLE MAKING OBRÓBKA OTWORÓW SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI VOLCANO DRILLS WIERTŁA WULKAN C2 - C87 HIGH SPEED DRILLS WIERTŁA SZYBKOŚCIOWE C88 - C112

HOLE MAKING OBRÓBKA OTWORÓW SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI VOLCANO DRILLS WIERTŁA WULKAN C2 - C87 HIGH SPEED DRILLS WIERTŁA SZYBKOŚCIOWE C88 - C112 SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI VOLCANO DRILLS WIERTŁA WULKAN SOLID CARBIDE DRILLS WIERTŁA WĘGLIKOWE MONOLITYCZNE INDEXABLE DRILLS WIERTŁA SKŁADANE SPECIAL DRILLS WIERTŁA SPECJALNE HIGH SPEED DRILLS WIERTŁA

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO FREZOWANIA MILLING TOOLS. FREZY TRZPlENlOWE VHM l HSS SOLlD CARBlDE AND HSS ENDMlLLS

NARZĘDZIA DO FREZOWANIA MILLING TOOLS. FREZY TRZPlENlOWE VHM l HSS SOLlD CARBlDE AND HSS ENDMlLLS NAZĘDZIA DO FEZOWANIA MILLING TOOLS FEZY TZPlENlOWE l HSS SOLlD CABlDE AND HSS ENDMlLLS Fabryka Narzędzi FANA S.A. jest wiodącym producentem narzędzi skrawających do obróbki gwintów. Niezmiennie naszym

Bardziej szczegółowo

-Special. Savings Book MFD

-Special. Savings Book MFD -Special SP100/2017-PL/GB Książka korzyści 2017 Savings Book Bestseller w obróbce skrawaniem Bestsellers for Metal Cutting MFD Wszystkie narzędzia niklowane dla znaczącego zwiększenia ich trwałości All

Bardziej szczegółowo

для размещения заказа - NARZĘDZIA DO FREZOWANIA MILLING TOOLS FREZY TRZPlENlOWE VHM l HSS SOLlD CARBlDE AND HSS ENDMlLLS

для размещения заказа - NARZĘDZIA DO FREZOWANIA MILLING TOOLS FREZY TRZPlENlOWE VHM l HSS SOLlD CARBlDE AND HSS ENDMlLLS для размещения заказа fanar@fanartools.ru NAZĘDZIA DO FEZOWANIA MILLING TOOLS FEZY TZPlENlOWE l HSS SOLlD CABlDE AND HSS ENDMlLLS fanar@fanartools.ru www.fanartools.ru для размещения заказа fanar@fanartools.ru

Bardziej szczegółowo

FREZY PM; END MILLS PM

FREZY PM; END MILLS PM FREZY PM; END MILLS PM DIN 7-B K, 844-A K-N www.fenes.com.pl FREZY; END MILLS DIN 7-B K D [e8] d [h8] I I L FN 6 6 8 6 5 7 0 0 40 60 8 0 40 6 9 0 40 6 0 0 40 6 45 70 6 45 7 4 6 45 7 6 6 9 48 79 Przykład

Bardziej szczegółowo

ALX A20. Płytki wieloostrzowe TOOLS. Innowacja w obróbce aluminium TK Saphitec. Wszystko co potrzebne w toczeniu aluminium:

ALX A20. Płytki wieloostrzowe TOOLS. Innowacja w obróbce aluminium TK Saphitec. Wszystko co potrzebne w toczeniu aluminium: Nr. 304/2012-PL POLSK A Płytki wieloostrzowe ALX A20 Innowacja w obróbce aluminium ALX TK 5310 z powłoką Saphitec A20 Wszystko co potrzebne w toczeniu aluminium: Od lekkiej obróbki wykańczającej po ciężką

Bardziej szczegółowo

-Special. Best of 2012 E118/2012-PL TOOLS. Bestseller w obróbce skrawaniem. Wszystkie narzędzia niklowane dla znaczącego zwiększenia ich trwałości

-Special. Best of 2012 E118/2012-PL TOOLS. Bestseller w obróbce skrawaniem. Wszystkie narzędzia niklowane dla znaczącego zwiększenia ich trwałości POLSK A -Special E118/2012-PL Best of 2012 Bestseller w obróbce skrawaniem Wszystkie narzędzia niklowane dla znaczącego zwiększenia ich trwałości MW 48-2012 www.jd-tools.pl Płytki do aluminium do toczenia

Bardziej szczegółowo

Stainless steel long products

Stainless steel long products St ai nl es ss t eell ongpr oduc t Bright bars, flat bars and cold formed sections complete the product range of Marcegaglia stainless steel long products for applications including precision engineering,

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

TMSD Frezy do gwintów w g bokich otworach. Rozwi zania w zakresie toczenia i frezowania gwintów. Metryczny

TMSD Frezy do gwintów w g bokich otworach. Rozwi zania w zakresie toczenia i frezowania gwintów. Metryczny TMS Frezy do gwintów w g bokich otworach Rozwi zania w zakresie toczenia i frezowania gwintów Metryczny TMS Frezy do gwintów w g bokich otworach Wielop ytkowe, wysokowydajne i ekonomiczne rozwi zanie w

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do toczenia poprzecznego

Narzędzia do toczenia poprzecznego Dragonskin 1335 / HCN1345 - toczenie stali 1335 i HCN1345 to nowe rodzaje powłok Dragonskin, jakie WNT wprowadza na rynek. Powłoka 1335 różni się od konkurencji nie tylko optycznie. Także jej wydajność

Bardziej szczegółowo

Tech-News. Dreamline-MD. Nowa geometria łamacza wióra MD Dreamline New chipbreaker MD Dreamline. Nr.

Tech-News. Dreamline-MD. Nowa geometria łamacza wióra MD Dreamline New chipbreaker MD Dreamline.  Nr. N. 230/2017-PL/GB Tech-News Deamline-MD Nowa geometia łamacza wióa MD Deamline New chipbeake MD Deamline Stuktua powłoki Layes : TiN Al 2 O 3 Kolumnowa wastwa TiCN Columna TiCN-Laye Wastwa wzbogacona kobaltem

Bardziej szczegółowo

MC5005 MC5015 NOWOŚĆ W OFERCIE

MC5005 MC5015 NOWOŚĆ W OFERCIE NOWOŚĆ W OFERCIE 2015.10 Aktualizacja B209P eria płytek IO do toczenia żeliw Wysoka wydajność obróbki żeliwa! Nowa powłoka: prędkości skrawania nawet do 600 m/min. LK MK RK eria płytek IO do toczenia żeliw

Bardziej szczegółowo

DM-ML, DM-FL. Auxiliary Equipment and Accessories. Damper Drives. Dimensions. Descritpion

DM-ML, DM-FL. Auxiliary Equipment and Accessories. Damper Drives. Dimensions. Descritpion DM-ML, DM-FL Descritpion DM-ML and DM-FL actuators are designed for driving round dampers and square multi-blade dampers. Example identification Product code: DM-FL-5-2 voltage Dimensions DM-ML-6 DM-ML-8

Bardziej szczegółowo

MILLING / FREZOWANIE MILLING INSERTS PŁYTKI DO FREZOWANIA. Selection guide spis treści 144-145 146-148 149-152

MILLING / FREZOWANIE MILLING INSERTS PŁYTKI DO FREZOWANIA. Selection guide spis treści 144-145 146-148 149-152 MILLING INSERTS PŁYTKI DO FREZOWANIA Selection guide spis treści ISO Milling I Designation Oznaczenie płytek do frezowania według ISO Grade selecting recomendations Rekomendacje odnośnie doboru gatunku

Bardziej szczegółowo

HSX - CUTTERS NEW! WPTX General purpose Uniwersalne. WPHX General purpose Uniwersalne WPRX WPSX SERIA FREZÓW HSX

HSX - CUTTERS NEW! WPTX General purpose Uniwersalne. WPHX General purpose Uniwersalne WPRX WPSX SERIA FREZÓW HSX HSX SERIA FREZÓW HSX - CUTTERS NEW! Available for General (~HRc50), Hardened (up to HRc65) Graphite, Stainless and General Purpose. Przeznaczone do obróbki stali (~50HRc), stali hartowanej (do 65HRc),

Bardziej szczegółowo

12 Frezy HSS 12. Wiertła HSS. Wiertła VHM. Wiertła z płytkami wymiennymi. Rozwiertaki i pogłębiacze. Gwintowniki HSS. Frezy cyrkulacyjne do gwintów

12 Frezy HSS 12. Wiertła HSS. Wiertła VHM. Wiertła z płytkami wymiennymi. Rozwiertaki i pogłębiacze. Gwintowniki HSS. Frezy cyrkulacyjne do gwintów 1 Wiertła HSS Wiercenie 2 3 Wiertła VHM Wiertła z płytkami wymiennymi 4 5 Rozwiertaki i pogłębiacze Gwintowniki HSS Gwint 6 Frezy cyrkulacyjne do gwintów 7 8 Płytki do toczenia gwintów Narzędzia tokarskie

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA & WSPARCIE

ROZWIĄZANIA & WSPARCIE ROZWIĄZANIA & WSPARCIE Wybierając Seco otrzymujesz o wiele więcej, niż dostęp do szerokiego asortymentu rozwiązań oraz zespołu doświadczonych ekspertów. Współpraca z Seco to partnerstwo oparte na zaufaniu

Bardziej szczegółowo

System TorxPlus. Lepiej przenoszone są momenty obrotowe wskutek tego mocowanie jest pewniejsze.

System TorxPlus. Lepiej przenoszone są momenty obrotowe wskutek tego mocowanie jest pewniejsze. Prezentacja systemu Sztywne mocowanie dociskiem dla pewnego ustalenia płytki w gnieździe System TorxPlus. Lepiej przenoszone są momenty obrotowe wskutek tego mocowanie jest pewniejsze. Wzmocniona, mocowana

Bardziej szczegółowo

GENERAL TURNING TOCZENIE OGÓLNE

GENERAL TURNING TOCZENIE OGÓLNE SELECTION GUIDE SIS TREŚCI GENERAL TURNING TOCZENIE OGÓLNE ARAETERS OF ACHINE CUTTING ARAETRY SRAWANIA Chip breakers Łamacze wiórów A-2 - A-28 A-2 - A-09 description Opis gatunków A-10 - A-23 selecting

Bardziej szczegółowo

CIĘŻKA OBRÓBKA MECHANICZNA

CIĘŻKA OBRÓBKA MECHANICZNA SPIS TREŚCI CIĘŻKA OBRÓBKA MECHANICZNA Ciężkie toczenie Wprowadzenie Płytki Oprawki Części zestawu mocującego CoroTurn RC Zalecane parametry skrawania Geometrie płytek do ciężkiego toczenia Przecinanie

Bardziej szczegółowo

OCENA WARUNKÓW TRIBOLOGICZNYCH PODCZAS SKRAWANIA STOPU INCONEL 718 PŁYTKĄ Z WĘGLIKA SPIEKANEGO. Streszczenie

OCENA WARUNKÓW TRIBOLOGICZNYCH PODCZAS SKRAWANIA STOPU INCONEL 718 PŁYTKĄ Z WĘGLIKA SPIEKANEGO. Streszczenie DOI: 1.17814/mechanik.215.8-9.415 Mgr inż. Marta BOGDAN-CHUDY; dr hab. inż. Piotr NIESŁONY, prof. PO (Politechnika Opolska): OCENA WARUNKÓW TRIBOLOGICZNYCH PODCZAS SKRAWANIA STOPU INCONEL 718 PŁYTKĄ Z

Bardziej szczegółowo

WORK METHOD SELECTION DOBÓR METODY TOCZENIA

WORK METHOD SELECTION DOBÓR METODY TOCZENIA SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI WORK METHOD SELECTION DOBÓR METODY TOCZENIA RH Turning Toczenie prawostronne d b RH Turning Toczenie prawostronne HEL... D B HIL... HIR... LH Turning Toczenie lewostronne a

Bardziej szczegółowo

WSZECHSTRONNOŚĆ T9315 T9325 NOWE GATUNKI DO TOCZENIA SERIA T9300 Z POWŁOKAMI MT-CVD.

WSZECHSTRONNOŚĆ T9315 T9325 NOWE GATUNKI DO TOCZENIA SERIA T9300 Z POWŁOKAMI MT-CVD. WSZECHSTRONNOŚĆ www.pramet.com NOWE GATUNKI DO TOCZENIA SERIA T93 Z POWŁOKAMI MT-CVD P M NOWE GATUNKI DO TOCZENIA SERIA T93 Przedstawiamy nową generację materiałów skrawających UP!GRADE do toczenia z serii

Bardziej szczegółowo

SOLID CARBIDE RODS PRĘTY WĘGLIKOWE TSCR66 TSCR606 TSCR40 TSCR44 TSCR47 TSCR38 TSCR39 TSCR308 TSCRG20

SOLID CARBIDE RODS PRĘTY WĘGLIKOWE TSCR66 TSCR606 TSCR40 TSCR44 TSCR47 TSCR38 TSCR39 TSCR308 TSCRG20 SOLID CARBIDE RODS PRĘTY WĘGLIKOWE TSCR66 TSCR606 TSCR40 TSCR44 TSCR47 TSCR38 TSCR39 TSCR308 TSCRG20 w w w. t i z i m p l e m e nt s. e u Quality check Sprawdzenie jakości New procedures for the quality

Bardziej szczegółowo

MASTERSYNC. Oprawki hydrauliczne Hydraulic toolholders

MASTERSYNC. Oprawki hydrauliczne Hydraulic toolholders Oprawki hydrauliczne Hydraulic toolholders MASTERSYNC Uniwersalna oprawka hydrauliczna Universal Hydraulic Toolholder Uniwersalna Oprawka Hydrauliczna do obrobki frezarskiej zgrubnej, wykończeniowej,

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA WARUNKÓW TARCIA W STREFIE SKRAWANIA JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA PROCES OBRÓBKI

MODYFIKACJA WARUNKÓW TARCIA W STREFIE SKRAWANIA JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA PROCES OBRÓBKI 2-2011 T R I B O L O G I A 23 Eugene FELDSHTEIN *, Radosław MARUDA * MODYFIKACJA WARUNKÓW TARCIA W STREFIE SKRAWANIA JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA PROCES OBRÓBKI THE MODIFICATION OF FRICTION CONDITIONS INTO

Bardziej szczegółowo

T5100 SERIES. Do szerokiego zakresu zastosowań przy toczeniu żeliwa. Gatunek pokrywany CVD do toczenia żeliwa szarego i sferoidalnego

T5100 SERIES. Do szerokiego zakresu zastosowań przy toczeniu żeliwa. Gatunek pokrywany CVD do toczenia żeliwa szarego i sferoidalnego Keeping the Customer First Tungaloy Report No. 359-PL Gatunek pokrywany CVD do toczenia żeliwa szarego i sferoidalnego T50 SERIES Do szerokiego zakresu zastosowań przy toczeniu żeliwa T50 SERIES Drastycznie

Bardziej szczegółowo

Co nowego? Poznajcie Państwo nasze najnowsze produkty. CoroMill 316. CoroMill 345. CoroMill 170

Co nowego? Poznajcie Państwo nasze najnowsze produkty. CoroMill 316. CoroMill 345. CoroMill 170 CoroMill 316 Pierwsze narzędzie z wymienną węglikową częścią roboczą i gwintowanym złączu pomiędzy nią a trzonkiem. Dzięki swojej elastyczności i mnogości zastosowań najnowszy system wprowadza frezowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE TECHNICZNE

INFORMACJE TECHNICZNE INORMACJE TECHNICZNE str. rozdzia : 78 93 94 6 8 1 Zastosowanie narz dzi do toczenia Zastosowanie narz dzi do przecinania Zastosowanie narz dzi do frezowania Zastosowanie p ytek do frezowania w narz dziach

Bardziej szczegółowo

SOLID CARBIDE RODS PRĘTY WĘGLIKOWE

SOLID CARBIDE RODS PRĘTY WĘGLIKOWE SOLID CARBIDE RODS PRĘTY WĘGLIKOWE TSCR66 TSCR606 TSCR40 TSCR44 TSCR47 TSCR38 TSCR39 TSCR308 TSCRG20 Our grades were developed especially for application in the PCB area and for machining applications

Bardziej szczegółowo

HSX - CUTTERS WPRX WPSX SERIA FREZÓW HSX. Available for General Steels(~HRc50), Hardened Steels(up to HRc65) and Graphite

HSX - CUTTERS WPRX WPSX SERIA FREZÓW HSX. Available for General Steels(~HRc50), Hardened Steels(up to HRc65) and Graphite HSX - CUTTERS SERIA FREZÓW HSX Available for General Steels(~HRc50), Hardened Steels(up to HRc65) and Graphite Przeznaczone do obórbki stali (~50HRc), stali hartowanej (do 65HRc) oraz grafitu. WPRX WPSX

Bardziej szczegółowo

8. Przykłady wyników modelowania własno ci badanych stopów Mg-Al-Zn z wykorzystaniem narz dzi sztucznej inteligencji

8. Przykłady wyników modelowania własno ci badanych stopów Mg-Al-Zn z wykorzystaniem narz dzi sztucznej inteligencji 8. Przykłady wyników modelowania własno ci badanych stopów Mg-Al-Zn z wykorzystaniem narz dzi sztucznej inteligencji W przypadku numerycznego modelowania optymalnych warunków obróbki cieplnej badanych

Bardziej szczegółowo

NTT STAL NIERDZEWNA 1/2017 M INOX VA. EASY CUT PUMP SPRAY do wiercenia i cięcia. Frezy z powłoką ULTRA MS

NTT STAL NIERDZEWNA 1/2017 M INOX VA. EASY CUT PUMP SPRAY do wiercenia i cięcia. Frezy z powłoką ULTRA MS NTT NARZĘDZIA TECHNIKA TECHNOLOGIA STAL NIERDZEWNA Oferta ważna do 31 marca 2017 r. 1/2017 Frezowanie materiałów ze stali kwasoodpornej Gwintowanie otworów nieprzelotowych w stalach wysokostopowych i manganowych

Bardziej szczegółowo

FOR COMPOSITE MATERIALS IN AIRCRAFT INDUSTRY DO MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

FOR COMPOSITE MATERIALS IN AIRCRAFT INDUSTRY DO MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM FOR COMPOSITE MATERIALS IN AIRCRAFT INDUSTRY DO MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM DUAL HELIX CARBIDE END MILLS WĘGLIKOWY FREZ PALCOWY NA PRZEMIAN SKOŚNY 4 FLUTE CARBIDE END MILLS WĘGLIKOWY

Bardziej szczegółowo

TOCZENIE Walter Toczenie wg ISO 8 Wcinanie poprzeczne-rowkowanie 19 Oprawka 25. Strony z informacjami zamówieniowymi 262. Załącznik techniczny 96

TOCZENIE Walter Toczenie wg ISO 8 Wcinanie poprzeczne-rowkowanie 19 Oprawka 25. Strony z informacjami zamówieniowymi 262. Załącznik techniczny 96 TOCZENIE Walter Toczenie wg ISO 8 Wcinanie poprzeczne-rowkowanie 19 Oprawka 25 Strony z informacjami zamówieniowymi 26 Załącznik techniczny 96 WIERCENIE Walter Titex Wiertła VHM 104 Strony z informacjami

Bardziej szczegółowo

DLA KLIENTA KOŃCOWEGO

DLA KLIENTA KOŃCOWEGO Oferta ważna od 15 stycznia do 15 grudnia 2017 roku DLA KLIENTA KOŃCOWEGO OFERTY Specjalne Obrabiaj inteligentnie ISCAR HIGH Q LINES www.iscar.pl 1 PROMOCJE 2017 Frezy z linii HELIMILL posiadające trójkątne

Bardziej szczegółowo

D [js12] d [h8] I I 1 L Z

D [js12] d [h8] I I 1 L Z DIN 844-(A, B) K-NR DIN 844-A K-M, A K DIN 844-B K-M, B K DIN 844-A K-M-NR DIN 844-A K-NR D [js12] d [h8] I I 1 L Z 10 10 22 40 72 4 11 12 22 45 79 4 12 12 26 45 83 4 13 12 26 45 83 4 14 12 26 45 83 4

Bardziej szczegółowo

WIERTŁA RUROWE nowa niższa cena nowa geometria (łamacz wióra)

WIERTŁA RUROWE nowa niższa cena nowa geometria (łamacz wióra) WIERTŁA RUROWE nowa niższa cena nowa geometria (łamacz wióra) Wiertła rurowe umożliwiają wiercenie otworów przelotowych w pełnym materiale bez konieczności wykonywania wstępnych operacji. Dzięki zastosowanej

Bardziej szczegółowo

produkty dla techników obróbki skrawaniem

produkty dla techników obróbki skrawaniem New Nowe wrzesień 2017 produkty dla techników obróbki skrawaniem nowy wysokowydajny gatunek do obróbki stali nierdzewnych i wysokostopowych WNT Polska Sp. z o.o. ul. Józefa Marcika 2 30-443 Kraków Tel.

Bardziej szczegółowo

Ewolucja we frezowaniu trochoidalnym

Ewolucja we frezowaniu trochoidalnym New Nowe Lipiec 2016 produkty dla techników obróbki skrawaniem Ewolucja we frezowaniu trochoidalnym Frezy trzpieniowe CircularLine skracają czas obróbki i wydłużają żywotność TOTAL TOOLING = JAKOŚĆ x SERWIS

Bardziej szczegółowo

2 Obróbka. Frezy 2/11. Frezy walcowo czo owe. Frezy walcowo czo owe. Wykonanie: HSS Co5, DIN 1880, profil szlifowany. DIN HSS Co5. Typ W.

2 Obróbka. Frezy 2/11. Frezy walcowo czo owe. Frezy walcowo czo owe. Wykonanie: HSS Co5, DIN 1880, profil szlifowany. DIN HSS Co5. Typ W. Wykonanie:,, profil szlifowany., bez pokrycia, 25., pokrycie TiC, 25. W 25 30 10 W, bez pokrycia, 30. Przeznaczenie: Stosowany jako frez czo owy, obwowy oraz frez naro y. 2 ponad Tytan, l x szerokoêç otwór

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA Techniki Wytwarzania Ć1: Budowa narzędzi tokarskich

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

Wydajność w obszarze HSS

Wydajność w obszarze HSS New czerwiec 2017 Nowe produkty dla techników obróbki skrawaniem Wydajność w obszarze HSS Nowe wiertło HSS-E-PM UNI wypełnia lukę pomiędzy HSS a VHM TOTAL TOOLING = JAKOŚĆ x SERWIS 2 WNT Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo