Kompleksowa oferta serwisu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kompleksowa oferta serwisu"

Transkrypt

1

2

3 Kopeksowa oferta serwisu Poska arka goanego idera w produkcji narzędzi skrawającyc Baidonit to arka naeżąca do AB Sandvik Coroant idera ranży narzędzi skrawającyc i systeów narzędziowyc Sandvik Poska Sp. z o.o. to największa w kraju organizacja sprzedaży narzędzi skrawającyc zapewniająca pełną osługę andową i tecniczną Opieray się na wieoetni doświadczeniu poskic specjaistów Kierujey się podstawowyi wartościai koncernu Sandvik i nieprzerwanie doskonaiy nasze procesy Cały serwis i współpraca reaizowana jest w ducu Fair Pay soidnej, uczciwej konkurencji Logistyka i dostawy Magazyn Centrany standardowyc płytek Baidonit znajduje się w Katowicac Towar zaówiony do godz. 5:00 dostarczyy do Kienta w dniu następny Bezpłatne dostawy Oferujey ożiwość reaizowania zaówień otwartyc gwarancja dostaw w ustaonyc cenac Anagraf kienta na opakowaniu płytek na życzenie uieściy Państwa indywiduane oznakowanie na etykiecie naszego produktu Faryka w Katowicac Nasza produkcja oparta jest o najepsze światowe wzorce i fiozofie działania, jak Leading to te next eve oraz Lean Manufacturing (optyaizacja czasów tecnoogicznyc, redukcja kosztów, innowacje Kaizen ) Prowadzony jest stały nadzór nad jakością pokryć, zwłaszcza w zaawansowanej tecnoogii PVD Procesy wytwórcze prowadzone są z dałością o środowisko naturane (oszczędność energii oraz ediów procesowyc) Koncern Sandvik posiada w Posce Dział Badań i Rozwoju nad zaawansowanyi ateriałai narzędziowyi

4 Kopeksowa oferta serwisu Produkcja przyjazna środowisku i ezpieczeństwu pracy Safety First przede wszystki ezpieczeństwo pracy, zero wypadków, aktywna reakcja na zdarzenia potencjanie wypadkowe Stała dałość o jakość produktów w oparciu o nory: ISO 900, ISO 400, OHSAS 800 i poityka zero rekaacji Działanie na rzecz udowy i utrwaania Kutury Bezpieczeństwa Pracy (EHS Safety Cuture) Wdrożona poityka 5S i Coat Serwis tecniczny Serwis świadczony jest przez największą w Posce sieć własnyc specjaistów tecnicznyc i autoryzowanyc dystryutorów Oferujey wsparcie w doorze najepszyc rozwiązań oraz optyane wdrożenie narzędzi w procesac produkcyjnyc Kienta wraz ze studiu czasowy Kopeksowa oferta w zakresie panowania produkcji Syuacje oszczędności Testy wdrożeniowe i dokuentacja uzyskanyc oszczędności Progra Poprawy Produktywności i anaiza istniejącej tecnoogii Rejestr Korzyści Kienta podsuowanie oszczędności Własne Centru Szkoeniowe w Katowicac Szeroki zakres profesjonanyc szkoeń Szkoenia dedykowane Rozwiązywanie zagadnień tecnicznyc Kientów 2

5 Kopeksowa oferta serwisu Specjane płytki węgikowe Reaizujey indywiduane potrzey w zakresie specjanyc płytek węgikowyc Baidonit Zaówienia internetowe Inforacja o cenac Dostępność towarów Historia transakcji Historia faktur Możiwość uzyskania dodatkowyc raatów Atrakcyjne proocje okresowe Recyking węgików spiekanyc Sandvik Poska prowadzi progra odzysku węgika, w raac którego zużyte narzędzia stają się źródłe przycodu da kienta Stały skup węgików spiekanyc w postaci: płytek wieoostrzowyc, narzędzi onoitycznyc i kształtek węgikowyc Zarządzanie gospodarką narzędziową Kienta Magazyny (skład konsygnacyjny) Optyaizacja stanów agazynowyc narzędzi Maszyny wydające 3

6 Spis treêci str. rozdzia : A A 8 A 0 A 2 A 4 W GLIKI SPIEKANE: Gatunki w gików spiekanyc do toczenia Taea ziorcza gatunków do toczenia Gatunki w gików spiekanyc do frezowania Taea ziorcza gatunków do frezowania B B 8 B 20 B 34 B 35 B 35 B 36 P YTKI DO TOCZENIA: Oznaczenie p ytek do toczenia P ytki do toczenia P ytki do przecinania P ytki do zestawów ko owyc P ytki do uszczenia pr tów P ytki podporowe i aacze wióra C C 42 C 43 C 44 C 56 C 62 NARZ DZIA DO TOCZENIA: Oznaczenie no y do toczenia zewn trznego Oznaczenie no y do toczenia wewn trznego No e do toczenia zewn trznego No e do toczenia wewn trznego Przecinaki istwowe XLCFN.. 4

7 Spis treêci str. rozdzia : D D 64 D 66 D 72 D 73 D 74 P YTKI DO FREZOWANIA: Oznaczenie p ytek do frezowania P ytki do frezowania P ytki do frezów tarczowyc P ytki do wiercenia P ytki podporowe E E 76 NARZ DZIA DO FREZOWANIA: Frezy tarczowe NFTs.. F F 78 F 93 F 94 F 00 F 06 F 08 F 0 INFORMACJE TECHNICZNE: Zastosowanie narz dzi do toczenia Zastosowanie narz dzi do przecinania Zastosowanie narz dzi do frezowania Zastosowanie p ytek do frezowania w narz dziac innyc producentów Zastosowanie frezów tarczowyc NFTs.. Zestawienie ateria ów oraianyc Rodzaje zu ycia ostrza 5

8 ACCREDITED UNIT: DNV CERTIFICATION AB, BOX 6046, SOLNA, SWEDEN, TEL:+46 (0) , / Certyfikaty DNV BUSINESS ASSURANCE MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE Certificate No. 2007SKMAQ244 Tis is to certify tat Sandvik Macining Soutions WORLD WIDE Sites according to appendix as een found to confor to te Manageent Syste Standard: ISO 900:2008 Tis Certificate is vaid for: Design, deveopent, anufacturing, recycing, arketing, saes and distriution of toos, inserts and tooing systes for eta cutting, as we as reated custoer services Initia Certification date: Tis Certificate is vaid unti: Pace and date: Stocko, for te Accredited Unit: DNV CERTIFICATION AB, SWEDEN Te audit as een perfored under te supervision of: Doris Forserg Lead Auditor AnnLouise Pått Manageent Representative Lack of fufient of conditions as set out in te Certification Agreeent ay render tis Certificate invaid. DNV BUSINESS ASSURANCE MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE Certificate No. 2007SKMAE202 Tis is to certify tat Sandvik Macining Soutions WORLD WIDE Sites according to appendix as een found to confor to te Manageent Syste Standard: ISO 400:2004 Tis Certificate is vaid for: Design, deveopent, anufacturing, recycing, arketing, saes and distriution of toos, inserts and tooing systes for eta cutting, as we as reated custoer services DNV BUSINESS ASSURANCE MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE Certificate No. 2007SKMAHSO34 Tis is to certify tat Sandvik Macining Soutions WORLD WIDE Sites according to appendix as een found to confor to te Manageent Syste Standard: OHSAS 800:2007 Tis Certificate is vaid for: Design, deveopent, anufacturing, recycing, arketing, saes and distriution of toos, inserts and tooing systes for eta cutting, as we as reated custoer services Initia Certification date:: Tis Certificate is vaid unti: Pace and date: Stocko, for te Accredited Unit: DNV CERTIFICATION AB, SWEDEN Copany initiay certificated: Tis Certificate is vaid unti: Pace and date: Stocko, for te Accredited Unit: DNV CERTIFICATION AB, SWEDEN Te audit as een perfored under te supervision of: Doris Forserg AnnLouise Pått Lead Auditor Manageent Representative Lack of fufient of conditions as set out in te Certification Agreeent ay render tis Certificate invaid. Te audit as een perfored under te supervision of: Doris Forserg AnnLouise Pått Lead Auditor Manageent Representative Lack of fufient of conditions as set out in te Certification Agreeent ay render tis Certificate invaid. DET NORSKE VERITAS, BOX 6046, 7 06 SOLNA, SWEDEN. TEL: FAX: DET NORSKE VERITAS, BOX 6046, 7 06 SOLNA, SWEDEN. TEL: FAX:

9 W GLIKI SPIEKANE str. rozdzia : A 8 A 0 A 2 A 4 Gatunki w gików spiekanyc do toczenia Taea ziorcza gatunków do toczenia Gatunki w gików spiekanyc do frezowania Taea ziorcza gatunków do frezowania A 7

10 Gatunki do toczenia pokrywane CVD Pokrycie Oznaczenie Zakres ISO Zastosowanie NTP5 (CVD) P0P30 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD, przeznaczony do oróki wykaƒczajàcej stai i staiwa przy du yc pr dkoêciac skrawania, odznaczajàcy si odpornoêcià na wysokà teperatur skrawania. A NTP25 (CVD) P0P35 Uniwersany gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD, przeznaczony do wysoko wydajnej oróki Êredniodok adnej stai w niekorzystnyc warunkac, odznaczajàcy si du y ezpieczeƒstwe kraw dzi skrawajàcej. TiN A 2 O 3 TiCN NTP35 (CVD) P20P45 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD, przeznaczony do oróki Êredniej i zgrunej stai i staiwa w trudnyc warunkac oróki. NTM25 (CVD) M5M35 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD, zaecany jako pierwszy wyór do oróki Êredniodok adnej i zgrunej stai nierdzewnyc zarówno w warunkac pracy ciàg ej, jak i przerywanej, posiadajàcy wysokà odpornoêç na zienne ocià enie ciepne i ecaniczne. TiN TiCN NTM35 (CVD) M20M40 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD o szczegónie wysokiej odpornoêci na zienne ocià enia ciepne i ecaniczne, przeznaczony do oróki zgrunej stai nierdzewnyc. NTK05 (CVD) K0K20 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD o wysokiej odpornoêci na zu ycie oraz wysokie teperatury skrawania, przeznaczony do oróki wykaƒczajàcej eiw, a szczegónie eiwa sferoidanego. TiN A 2 O 3 TiCN NTK25 (CVD) K0K30 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD, przeznaczony do oróki eiwa szarego w trudnyc warunkac skrawania, odznaczajàcy si odpornoêcià na wysokie teperatury skrawania. P M K Sta Sta nierdzewna eiwo N S H Stopy nie eazne, auiniu Stopy aroodporne, stopy tytanu Materia y artowane HC gatunek pokrywany (PVD, CVD) HW gatunek niepokrywany A 8

11 Gatunki do toczenia pokrywane PVD Pokrycie Oznaczenie Zakres ISO Zastosowanie TiAN TiN N325 (PVD) N335 (PVD) P20P35 M5M35 P20P40 M20M40 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà PVD, przeznaczony do wysokowydajnego toczenia stai i stai nierdzewnej w oszarze oróki Êredniodok adnej i dok adnej. Zaecany do oróki z du yi i Êrednii pr dkoêciai skrawania. Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà PVD, przeznaczony do oróki z du yi i a yi pr dkoêciai skrawania stai i stai nierdzewnyc, odznaczajàcy si du à wytrzya oêcià kraw dzi skrawajàcej. A TiN TiN (TiASi)N N435 (PVD) P30P55 M30M45 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà PVD o najwy szej ciàgiwoêci, przeznaczony do przecinania i nacinania rowków w ardzo trudnyc warunkac oróki, szczegónie ateria ów o w aêciwoêciac przywierajàcyc. Gatunki do toczenia niepokrywane Oznaczenie Zakres ISO Zastosowanie S20S (HW) P5P25 Gatunek przeznaczony do oróki dok adnej i Êredniodok adnej stai i staiwa, przy odpowiednio du yc pr dkoêciac skrawania i uiarkowanyc posuwac. SM25T (HW) P5P40 M25M35 Gatunek przeznaczony do oróki stai, staiwa i stai nierdzewnyc wióre odpryskowy o du y przekroju i ziennej gruoêci. Odporny na z czeniowe ocià enia dynaiczne. Mo na go stosowaç przy du yc i Êrednic pr dkoêciac skrawania oraz du yc przekrojac war stwy skrawanej. H0S (HW) K0K20 Gatunek przeznaczony do oróki dok adnej i Êredniodok adnej wszystkic gatunków e iw, stai stopowyc, austenitycznyc i stopów etai koorowyc oraz ateria ów nieetaicznyc dajàcyc krótki wiór. H5X (HW) M5M25 K5K30 Gatunek przeznaczony do oróki wszystkic gatunków eiw. Mo na go równie stosowaç do zgrunego toczenia eiw, etai nie eaznyc, aroodpornyc stopów niku. H20S (HW) K5K25 Gatunek przeznaczony do oróki Êredniodok adnej i zgrunej eiw przy uiar ko wanyc pr dkoêciac skrawania i Êrednic oraz du yc posuwac w niekorzys t nyc i trudnyc warunkac oróki. Nadaje si do oróki stopów iedzi, stopów ekkic, ateria ów aroodpornyc, arowytrzya yc oraz tworzyw sztucznyc. A 9

12 A A 0 P M K GRUPA ISO ZAKRES NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 N335 NTK05 NTK25 N S SM25T S20S SM25T TOCZENIE HW PVD CVD NTP5 N335 Gatunki do toczenia taea ziorcza

13 A A ZAKRES H5X H0S H20S H5X SM25T H20S N435 NTP5 NTP35 SM25T N435 PRZECINANIE I ROWKOWANIE PVD CVD HW HW

14 Gatunki do frezowania niepokrywane Oznaczenie Zakres ISO Zastosowanie SM25T (HW) P5P40 M25M35 Gatunek przeznaczony do oróki stai, staiwa i stai nierdzewnyc wióre odpryskowy o du y przekroju i ziennej gruoêci. Odporny na z czeniowe ocià enia dynaiczne. Mo na go stosowaç przy du yc i Êrednic pr dkoêciac skrawania oraz du yc przekrojac war stwy skrawanej. A H0S (HW) K0K20 N05N25 Gatunek przeznaczony do oróki dok adnej i Êredniodok adnej wszystkic gatunków e iw, stopów etai koorowyc oraz ateria ów nieetaicznyc dajàcyc krótki wiór. H5X (HW) M5M25 K5K30 Gatunek przeznaczony do oróki wszystkic gatunków eiw. Mo na go równie stosowaç do zgrunego toczenia eiw, etai nie eaznyc, aroodpornyc stopów niku. H20S (HW) K5K25 Gatunek przeznaczony do oróki Êredniodok adnej i zgrunej eiw przy uiar ko wanyc pr dkoêciac skrawania i Êrednic oraz du yc posuwac w niekorzys t nyc i trudnyc warunkac oróki. Nadaje si do oróki stopów iedzi, stopów ekkic, ateria ów aroodpornyc, arowytrzya yc oraz tworzyw sztucznyc. Gatunki do frezowania pokrywane CVD Pokrycie Oznaczenie Zakres ISO Zastosowanie NMP20 (CVD) P5P35 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD, przeznaczony do frezowania Êredniodok adnego i zgrunego stai z o iwie najwy szà wydajnoêcià oróki. TiN TiCN NMK20 (CVD) K0K30 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD, przeznaczony do frezowania Êredniodok adnego i zgrunego eiwa szarego g ównie w warunkac sucej oróki, ze Êrednii i du yi pr dkoêciai skrawania. A 2 O 3 TiCN NMK30 (CVD) K20K35 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD, przeznaczony do frezowania eiw w trudnyc warunkac z udzia e eusji c odzàcyc, z a yi i Êrednii pr dkoêciai skrawania. A 2

15 Gatunki do frezowania pokrywane PVD Pokrycie Oznaczenie Zakres ISO Zastosowanie P05P20 N20 (PVD) M05M20 K05K25 N05N25 S05S5 H05H5 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà PVD, przeznaczony do dok adnego i Êredniodok adnego frezowania stai, stai nierdzewnyc i eiw, szczegónie w zakresie wy szyc twardoêci, a tak e auiniu i ateria ów artowanyc z wysokii pr dkoêciai skrawania, przy znaczny ocià eniu ciepny p ytek. A N250 (PVD) P05P20 M0M20 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà PVD, przeznaczony do dok adnego frezowania stai zwyk yc i ateria ów wykazujàcyc tendencj do przywierania, tj. stai niskow gowej, stai nierdzewnyc oraz ateria ów utwardzanyc powierzcniowo. TiN TiN (TiASi)N N300 (PVD) M5M35 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà PVD, przeznaczony do frezowania stai nierdzewnyc (przede wszystki stai austenitycznyc), ze Êrednii i du yi pr dkoêciai skrawania. N350 (PVD) P0P40 M20M35 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà PVD, przeznaczony do frezowania stai, staiwa i stai nierdzewnej w zakresie oróki zgrunej i Êredniodok adnej, w warunkac ocià eƒ dynaicznyc. Szczegónie rekoendowany do pracy na frezarkac o ograniczonej ocy i sztywnoêci. N435 (PVD) P30P55 M30M45 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà PVD o najwy szej ciàgiwoêci, przeznaczony do przecinania i nacinania rowków w ardzo trudnyc warunkac oróki, szczegónie ateria ów o w aêciwoêciac przywierajàcyc. P M K Sta Sta nierdzewna eiwo N S H Stopy nie eazne, auiniu Stopy aroodporne, stopy tytanu Materia y artowane HC gatunek pokrywany (PVD, CVD) HW gatunek niepokrywany A 3

16 A A 4 P M K GRUPA ISO ZAKRES N S NMP20 NMK20 NMK30 N250 N250 N N435 FREZOWANIE CVD PVD H N20 N20 N350 N20 N20 N20 N20 N350 N435 Gatunki do frezowania taea ziorcza

17 A A ZAKRES SM25T SM25T H5X H0S H20S H5X HW H0S

18

19 P YTKI DO TOCZENIA str. rozdzia : B 8 B 20 B 34 B 35 B 35 B 36 Oznaczenie p ytek do toczenia P ytki do toczenia P ytki do przecinania P ytki do zestawów ko owyc P ytki do uszczenia pr tów P ytki podporowe i aacze wióra B 7

20 TOCZENIE oznaczenie p ytek (kod ISO) T N M G 22. Kszta t p ytki i kàt naro a ε r 2. Kàt przy o enia 3. Dok adnoêç p ytki 4. Kszta t powierzcni norany α n natarcia i sposó o co wania p ytki 5. D ugoêç oku p ytki B Toerancja () inne (d) s ±0,025 ±0,005 ±0,025 A ) ±0,03 ±0,005 ±0,025 F ) ±0,025 ±0,03 ±0,025 C ) ±0,03 ±0,03 ±0,025 H ±0,025 ±0,025 ±0,025 E ±0,025 ±0,025 ±0,3 ±0,05 ±0,5 2) ±0,05 ±0,5 2) ±0,05 ±0,5 2) G ±0,005 ±0,025 J ) ±0,03 ±0,025 K ) ±0,025 ±0,025 L ) ±0,05 ±0,08 ±0,5 2) ±0,20 2) M ±0,05 ±0,08 ±0,5 2) ±0,20 2) N ±0,08 ±0,3 ±0,25 2) ±0,38 2) U ±0,3 ±0,025 ±0,3 ) Odcy ki te stosuje si da p ytek szifo wanyc ze Êcinai 2) WartoÊci odcy ek (od do) w za e noê ci od wiekoêci d wykonanie specjane B 8

21 TOCZENIE oznaczenie p ytek (kod ISO) E N PC 6. GruoÊç p ytki 7. Proieƒ naro a r ε 8. Postaç kraw dzi skrawajàcej 9. Kierunek skrawania 0. Syo ustaony przez producenta np. geoetria aacza wiórów zaokràgona r n 0,02 ze Êcine i zaokràgona Posuw Feed B ostra r n <0,02 Syo s () 0,59 T, , ,8 T3 3, , , , , ,52 2 2,70 (d) () 4,76 5,56 Syo r ε () 00 <0,2 02 0,2 04 0,4 08 0,8 24 2,4 x inne oters 00 da p ytek MO Toerancje for (d) for Dok adnoêç p ytki okràg yc for round inserts J,K,L,M,N U M i N U i M M Kszta t p ytki H,O,P,S,T,C,D,E,M,W,R H,O,P,S,T,C,E,N,W,R D 6,35 (6) ±0,05 ±0,08 ±0,08 ±0,3 ±0, 7,94 (8) 9,525 (0) 2,7 (2) ±0,08 ±0,3 ±0,3 ±0,20 ±0,5 5,875 (6) 9,05 (20) ±0,0 ±0,8 ±0, 5 ±0,27 ±0,8 25,4 (25) ±0,3 ±0,25 ±0,8 ±0,38 3,75 (32) ±0,5 ±0,25 ±0,20 ±0,38 Uzupe nienie do punktu 3 ze Êcine z podwójny Êcine z podwójny Êcine i zaokràgona Uzupe nienie do punktu 5 (d) () Syoe dodatkowe Syo iterowy okreêajàcy kszta t p ytki H O P S T C D E M V W 4, , , , , , , , , , d P ytki okràg e () R 5,0 05 6,0 06 8,0 08 9, ,0 0 2,0 2 2,70 2 5, ,0 6 9, , , ,4 25 3, ,0 32 B 9

22 TOCZENIE p ytki wieoostrzowe P/M CNMG CNMG CNMG..R gatunki CVD PVD HW Oznaczenie () d () s () re () d () () () NTP5 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N325 N335 S20S SM25T H0S H5X H20S B 2 CNMG 20404PB 2,9 2,70 4,76 0,4 5,6 3,308,88 2 CNMG ,9 2,70 4,76 0,4 5,6 3,308, CNMG 20408PC CNMG 2042PC CNMG 9062PC 2,9 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088,697 2,9 2,70 4,76,2 5,6 2,867,576 9,3 9,05 6,35,2 7,93 4,632 2,545 2 CNMG 20404SM CNMG 20408SM 2,9 2,70 4,76 0,4 5,6 3,308,88 2,9 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088, CNMG CNMG CNMG 2042 CNMG 9062 CNMG ,9 2,70 4,76 0,4 5,6 3,308,88 2,9 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088,697 2,9 2,70 4,76,2 5,6 2,867,576 9,3 9,05 6,35,2 7,93 4,632 2,545 9,3 9,05 6,35,6 7,93 4,4 2,424 2 CNMG CNMG CNMG ,9 2,70 4,76 0,4 5,6 3,308,88 2,9 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088,697 2,9 2,70 4,76,2 5,6 2,867,576 2 CNMG 20408R CNMG 20408L CNMG 2042R CNMG 2042L 2,9 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088,697 2,9 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088,697 2,9 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088,697 2,9 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088, CNMG 20408PD CNMG 2042PD CNMG 9066PD 2,9 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088,697 2,9 2,70 4,76,2 5,6 2,867,576 9,3 9,05 6,35,6 7,93 4,632 2,545 9 CNMG CNMG ,3 9,05 6,35,2 7,93 4,632 2,545 9,3 9,05 6,35,6 7,93 4,4 2,424 B 20

23 TOCZENIE p ytki wieoostrzowe P/M CNMA CNMM CNMG CNMA CNMM CNMG gatunki CVD PVD HW Oznaczenie () d () s () re () d () () () NTP5 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N325 N335 S20S SM25T H0S H5X H20S 2 9 CNMM CNMM 2042 CNMM ,9 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088,697 2,9 2,70 4,76,2 5,6 2,867,576 9,3 9,05 6,35,2 7,93 4,632 2,545 9 CNMM ,3 9,05 6,35,2 7,93 4,632 2,545 B 9 CNMM 9062PD CNMM 9066PD 9,3 9,05 6,35,2 7,93 4,632 2,545 9,3 9,05 6,35,6 7,93 4,4 2,424 2 CNMG 20404MB CNMG 20408MB 2,9 2,70 4,76 0,4 5,6 3,308,88 2,9 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088,697 2 CNMG 20404MC CNMG 20408MC 2,9 2,70 4,76 0,4 5,6 3,308,88 2,9 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088, CNMA CNMA CNMA 2042 CNMA 9062 CNMA ,9 2,70 4,76 0,4 5,6 3,308,88 2,9 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088,697 2,9 2,70 4,76,2 5,6 2,867,576 9,3 9,05 6,35,2 7,93 4,632 2,545 9,3 9,05 6,35,6 7,93 4,4 2, CNMG 20408KC CNMG 2042KC CNMG 9062KC 2,9 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088,697 2,9 2,70 4,76,2 5,6 2,867,576 9,3 9,05 6,35,2 7,93 4,632 2,545 2 CNMG CNMG ,9 2,70 4,76 0,4 5,6 3,308,88 2,9 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088,697 B 2

24 TOCZENIE p ytki wieoostrzowe P/M DNMG RNMG DNMG RNMG gatunki CVD PVD HW Oznaczenie () d () s () re () d () () NTP5 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N325 N335 S20S SM25T H0S H5X H20S B 5 DNMG 50604PB DNMG 50608PB 5 DNMG 50604PC DNMG 50608PC DNMG 5062PC 5,5 2,70 6,35 0,4 5,6 6,939 5,5 2,70 6,35 0,8 5,6 6,477 5,5 2,70 6,35 0,4 5,6 6,939 5,5 2,70 6,35 0,8 5,6 6,477 5,5 2,70 6,35,2 5,6 6,04 5 DNMG DNMG DNMG ,5 2,70 6,35 0,4 5,6 6,939 5,5 2,70 6,35 0,8 5,6 6,477 5,5 2,70 6,35,2 5,6 6,04 5 DNMG 50604SM DNMG 50608SM 5,5 2,70 6,35 0,4 5,6 6,939 5,5 2,70 6,35 0,8 5,6 6,477 5 DNMG 50604MC DNMG 50608MC 5,5 2,70 6,35 0,4 5,6 6,939 5,5 2,70 6,35 0,8 5,6 6,477 5 DNMG 50608KC DNMG 5062KC 5,5 2,70 6,35 0,8 5,6 6,477 5,5 2,70 6,35,2 5,6 6,04 Oznaczenie d () s () d () RNMG RNMG RNMG RNMG RNMG ,525 3,8 3,8 2,70 4,76 5,6 5,875 6,35 6,35 9,05 6,35 7,93 25,40 9,2 9,2 B 22

25 TOCZENIE p ytki wieoostrzowe P/M SNMA SNMM SNMG SNMA SNMM SNMG gatunki CVD PVD HW Oznaczenie =d () s () re () d () () NTP5 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N325 N335 S20S SM25T H0S H5X H20S SNMG PC SNMG 20404PC SNMG 20408PC SNMG 2042PC SNMG 2046PC SNMG 5062PC SNMG 9062PC SNMG 9066PC 9,525 3,8 0,8 3,8,644 2,70 4,76 0,4 5,6 2,466 2,70 4,76 0,8 5,6 2,30 2,70 4,76,2 5,6 2,37 2,70 4,76,6 5,6,973 5,87 6,35,2 6,35 2,795 9,05 6,35,2 7,93 3,452 9,05 6,35,6 7,93 3,288 B SNMG SNMG SNMG SNMG 2042 SNMG 9062 SNMG ,525 3,8 0,8 3,8,644 2,70 4,76 0,4 5,6 2,466 2,70 4,76 0,8 5,6 2,30 2,70 4,76,2 5,6 2,37 9,05 6,35,2 7,93 3,452 9,05 6,35,6 7,93 3,288 2 SNMG SNMG ,70 4,76 0,8 5,6 2,30 2,70 4,76,2 5,6 2,37 2 SNMG 20408R SNMG 20408L SNMG 2042R SNMG 2042L 2,70 4,76 0,8 5,6 2,30 2,70 4,76 0,8 5,6 2,30 2,70 4,76,2 5,6 2,37 2,70 4,76,2 5,6 2,37 2 SNMM 20408R SNMM 20408L SNMM 2042R SNMM 2042L 2,70 4,76 0,8 5,6 2,30 2,70 4,76 0,8 5,6 2,30 2,70 4,76,2 5,6 2,37 2,70 4,76,2 5,6 2, SNMM SNMM SNMM SNMM ,70 4,76 0,8 5,6 2,30 2,70 4,76,2 5,6 2,37 9,05 6,35,2 7,93 3,452 9,05 6,35,6 7,93 3, SNMM SNMM 2042 SNMM 9062 SNMM 9066 SNMM ,70 4,76 0,8 5,6 2,30 2,70 4,76,2 5,6 2,37 9,05 6,35,2 7,93 3,452 9,05 6,35,6 7,93 3,288 25,40 7,94 2,4 9,2 4,274 2 SNMG 20408PD SNMG 2042PD 2,70 4,76 0,8 5,6 2,30 2,70 4,76,2 5,6 2,37 9 SNMG SNMG ,05 6,35,2 7,93 3,452 9,05 6,35,6 7,93 3,288 B 23

26 TOCZENIE p ytki wieoostrzowe P/M SNMA SNMM SNMG SNMA SNMM SNMG gatunki CVD PVD HW Oznaczenie =d () s () re () d () () NTP5 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N325 N335 S20S SM25T H0S H5X H20S B 9 SNMM SNMM ,05 6,35,2 7,93 3,452 9,05 6,35,6 7,93 3, SNMM ,40 7,94 2,4 9,2 4,274 9 SNMM 9062PD SNMM 9066PD 9,05 6,35,2 7,93 3,452 9,05 6,35,6 7,93 3,288 2 SNMG 20408MB 2,70 4,76 0,8 5,6 2, SNMA SNMA 2042 SNMA 9062 SNMA ,70 4,76 0,8 5,6 2,30 2,70 4,76,2 5,6 2,37 9,05 6,35,2 7,93 3,452 9,05 6,35,6 7,93 3, SNMG 20408KC SNMG 2042KC SNMG 5062KC SNMG 9062KC 2,70 4,76 0,8 5,6 2,30 2,70 4,76,2 5,6 2,37 5,87 6,35,2 6,35 2,795 9,05 6,35,2 7,93 3,452 2 SNMG ,70 4,76 0,8 5,6 2,30 B 24

27 TOCZENIE p ytki wieoostrzowe P/M TNMA TNMM TNMG TNMA TNMM TNMG gatunki CVD PVD HW Oznaczenie () d () s () re () d () () NTP5 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N325 N335 S20S SM25T H0S H5X H20S 6 TNMG TNMG TNMG 60404PC TNMG 60408PC TNMG 6042PC TNMG PC TNMG 22042PC 6,5 9,525 4,76 0,4 3,8 3,89 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 3,494 6,5 9,525 4,76 0,4 3,8 3,89 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 3,494 6,5 9,525 4,76,2 3,8 3, ,70 4,76 0,8 5,6 8, ,70 4,76,2 5,6 7,859 B 6 TNMG 60404SM TNMG 60408SM TNMG 6042SM 6,5 9,525 4,76 0,4 3,8 3,89 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 3,494 6,5 9,525 4,76,2 3,8 3,097 6 TNMG TNMG ,5 9,525 4,76 0,4 3,8 3,89 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 3,494 6 TNMM TNMM ,5 9,525 4,76 0,4 3,8 3,89 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 3, TNMG TNMG TNMG TNMG TNMG 6042 TNMG TNMG TNMG TNMG ,5 9,525 3,8 0,4 3,8 3,89 6,5 9,525 3,8 0,8 3,8 3,494 6,5 9,525 4,76 0,4 3,8 3,89 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 3,494 6,5 9,525 4,76,2 3,8 3, ,70 4,76 0,4 5,6 8, ,70 4,76 0,8 5,6 8, ,70 4,76,2 5,6 7, ,70 4,76,6 5,6 7, TNMM TNMM TNMM 6042 TNMM TNMM TNMM TNMM ,5 9,525 4,76 0,4 3,8 3,89 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 3,494 6,5 9,525 4,76,2 3,8 3, ,70 4,76 0,4 5,6 8, ,70 4,76 0,8 5,6 8, ,70 4,76,2 5,6 7, ,70 4,76,6 5,6 7,463 6 TNMG 60408R TNMG 60408L TNMG 6042R TNMG 6042L 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 3,494 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 3,494 6,5 9,525 4,76,2 3,8 3,097 6,5 9,525 4,76,2 3,8 3,097 6 TNMM 60408R TNMM 60408L TNMM 6042R TNMM 6042L 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 3,494 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 3,494 6,5 9,525 4,76,2 3,8 3,097 6,5 9,525 4,76,2 3,8 3,097 B 25

28 TOCZENIE p ytki wieoostrzowe P/M TNMA TNMM TNMG TNMA TNMM TNMG gatunki CVD PVD HW Oznaczenie () d () s () re () d () () NTP5 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N325 N335 S20S SM25T H0S H5X H20S B 22 TNMG TNMG TNMG TNMG TNMM TNMM TNMM TNMM ,70 4,76 0,4 5,6 8, ,70 4,76 0,8 5,6 8, ,70 4,76,2 5,6 7, ,70 4,76,6 5,6 7, ,70 4,76 0,4 5,6 8, ,70 4,76 0,8 5,6 8, ,70 4,76,2 5,6 7, ,70 4,76,6 5,6 7, TNMM PD TNMM 22042PD 22 2,70 4,76 0,8 5,6 8, ,70 4,76,2 5,6 7, TNMM ,70 4,76,2 5,6 7, TNMM 22042R TNMM 22042L 22 2,70 4,76,2 5,6 7, ,70 4,76,2 5,6 7,859 6 TNMG 60408MB 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 3, TNMG 60408MC TNMG MC TNMG 22042MC 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 3, ,70 4,76 0,8 5,6 8, ,70 4,76,2 5,6 7, TNMA TNMA TNMA 6042 TNMA TNMA TNMA ,5 9,525 4,76 0,4 3,8 3,89 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 3,494 6,5 9,525 4,76,2 3,8 3, ,70 4,76 0,8 5,6 8, ,70 4,76,2 5,6 7, ,70 4,76,6 5,6 7, TNMG 60408KC TNMG 6042KC TNMG KC TNMG 22042KC 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 3,494 6,5 9,525 4,76,2 3,8 3, ,70 4,76 0,8 5,6 8, ,70 4,76,2 5,6 7,859 B 26

29 TOCZENIE p ytki wieoostrzowe P/M VNMG VNMG gatunki CVD PVD HW Oznaczenie () d () s () re () d () () NTP5 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N325 N335 S20S SM25T H0S H5X H20S 6 VNMG 60404PC VNMG 60408PC 6,5 9,525 4,76 0,4 3,8 0,52 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 9,229 6 VNMG ,5 9,525 4,76 0,8 3,8 9,229 B B 27

30 TOCZENIE p ytki wieoostrzowe P/M WNMA WNMG WNMA WNMG gatunki CVD PVD HW Oznaczenie () d () s () re () d () () NTP5 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N325 N335 S20S SM25T H0S H5X H20S B WNMG PB WNMG PB WNMG PB WNMG PB 6,5 9,525 4,76 0,4 3,8 2,426 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 2,205 8,7 2,70 4,76 0,4 5,6 3,308 8,7 2,70 4,76 0,8 5,6 3, WNMG ,7 2,70 4,76 0,8 5,6 3, WNMG PC WNMG PC WNMG 06042PC WNMG PC WNMG PC WNMG 08042PC 6,5 9,525 4,76 0,4 3,8 2,426 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 2,205 6,5 9,525 4,76,2 3,8,985 8,7 2,70 4,76 0,4 5,6 3,308 8,7 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088 8,7 2,70 4,76,2 5,6 2, WNMG SM WNMG 08042SM 8,7 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088 8,7 2,70 4,76,2 5,6 2, WNMG WNMG WNMG ,7 2,70 4,76 0,4 5,6 3,308 8,7 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088 8,7 2,70 4,76,2 5,6 2, WNMG ,7 2,70 4,76 0,8 5,6 3, WNMG MB 8,7 2,70 4,76 0,8 5,6 3, WNMG MC WNMG MC 8,7 2,70 4,76 0,4 5,6 3,308 8,7 2,70 4,76 0,8 5,6 3, WNMA WNMA ,7 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088 8,7 2,70 4,76,2 5,6 2, WNMG KC WNMG KC WNMG KC 6,5 9,525 4,76 0,4 3,8 2,426 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 2,205 8,7 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088 B 28

31 TOCZENIE p ytki wieoostrzowe S CCMT DCMT ECMT CCMT DCMT ECMT gatunki CVD PVD HW Oznaczenie () d () s () re () d () () () NTP5 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N325 N335 S20S SM25T H0S H5X H20S 06 CCMT CCMT ,4 6,35 2,38 0,4 2,8,543 0,848 6,4 6,35 2,38 0,8 2,8,322 0, CCMT 09T304 9,7 9,525 3,97 0,4 4,4 2,424,333 B 09 CCMT 09T308 9,7 9,525 3,97 0,8 4,4 2,206,22 2 CCMT ,9 2,70 4,76 0,8 5,5 3,088,697 Oznaczenie () d () s () re () d () () 07 DCMT DCMT DCMT ,75 6,35 2,38 0,4 2,8 3,238 7,75 6,35 2,38 0,4 2,8 3,238 7,75 6,35 2,38 0,8 2,8 2,775 DCMT T3044,6 9,525 3,97 0,4 4,4 5,089 DCMT T304 DCMT T308,6 9,525 3,97 0,4 4,4 5,089,6 9,525 3,97 0,8 4,4 4,626 Oznaczenie () d () s () re () d () () () 08 ECMT ,2 7,94 3,8 0,4 3,4 2,296 0,93 B 29

32 TOCZENIE p ytki wieoostrzowe S RCMT RCMX SCMT RCMT RCMX SCMT gatunki CVD PVD HW Oznaczenie d () s () d () ( ) NTP5 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N325 N335 S20S SM25T H0S H5X H20S B RCMT 0602MO RCMT 0803MO RCMT 0803MOT ) RCMT 0T3MO RCMT 204MO RCMT 204MOT 2) RCMT 2006MOT 3) 6,0 2,38 2,8 8,0 3,8 3,4 8,0 3,8 3,4 0,0 3,97 4,4 2,0 4,76 4,4 2,0 4,76 4,4 20,0 6,35 6, RCMX 2006MOT 4) 20,0 6,35 6,50 60 RCMX T 5) 25,4 7,94 7, RCMX 2507MOT 6) 25,0 7,94 7,2 20 Oznaczenie =d () s () re () d () () 09 2 SCMT 09T308 SCMT ,525 3,97 0,8 4,4,644 2,70 4,76 0,8 5,5 2,30 Kraw dê ze Êcine ) T = 0,0 x 5 2) T = 0,20 x 5 3) T = 0,25 x 5 4) T = 0,25 x 5 5) T = 0,30 x 5 6) T = 0,0 x 35 B 30

33 TOCZENIE p ytki wieoostrzowe S TCMT VBMT VBMW WCMT TCMT VBMT WCMT gatunki CVD PVD HW Oznaczenie () d () s () re () d () () NTP5 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N325 N335 S20S SM25T H0S H5X H20S TCMT 0204,0 6,35 2,38 0,4 2,8 9,28 6 TCMT 6T308 6,5 9,525 3,97 0,8 4,4 3,494 B 6 TCMT 6T304 TCMT 6T308 6,5 9,525 3,97 0,4 4,4 3,89 6,5 9,525 3,97 0,8 4,4 3, TCMT ,0 2,70 4,76 0,8 5,5 8,256 6 VBMT VBMT ,6 9,525 4,76 0,4 4,4 9,755 6,6 9,525 4,76 0,8 4,4 9,229 6 VBMT 60408MC 6,6 9,525 4,76 0,8 4,4 9,229 6 VBMW ,6 9,525 4,76 0,8 4,4 9,229 6 VBMT ,6 9,525 4,76 0,8 4,4 9, WCMT WCMT 06T308 5,43 7,94 3,8 0,8 4,0,765 6,52 9,525 3,97 0,8 4,4 2,206 B 3

34 TOCZENIE p ytki wieoostrzowe C SNGN SNUN SPGN SPUN SNGN SNUN SPGN SPUN gatunki CVD PVD HW Oznaczenie =d () s () re () () NTP5 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N325 N335 S20S SM25T H0S H5X H20S B 2 SNGN SNGN SNUN SNUN SNUN SNUN 2042 SNUN 2046 SNUN SNUN 5042 SNUN SNUN 9042 SNUN 9046 SNUN SNUN T ) 2,70 4,76 0,8 2,30 2,70 4,76,2 2,37 9,525 3,8 0,8,644 2,70 3,8 0,8 2,30 2,70 4,76 0,8 2,30 2,70 4,76,2 2,37 2,70 4,76,6,973 5,875 4,76 0,8 2,959 5,875 4,76,2 2,795 9,05 4,76 0,8 3,67 9,05 4,76,2 3,452 9,05 4,76,6 3,288 25,40 6,35 2,0 4,437 25,40 6,35 2,0 4, SPGN SPGN SPGN SPGN SPGN 2032 SPGN SPGN SPGN SPGN ,525 3,8 0,4,808 9,525 3,8 0,8,644 2,70 3,8 0,4 2,466 2,70 3,8 0,8 2,30 2,70 3,8,2 2,37 2,70 3,8 2,0,802 2,70 4,76 0,8 2,30 9,05 4,76 0,8 3,67 9,05 4,76,2 3, SPUN SPUN SPUN SPUN SPUN 2032 SPUN 2036 SPUN 5042 SPUN SPUN 9042 SPUN 9046 SPUN SPUN T ) 9,525 3,8 0,4,808 9,525 3,8 0,8,644 2,70 3,8 0,4 2,466 2,70 3,8 0,8 2,30 2,70 3,8,2 2,37 2,70 3,8,6,973 5,875 4,76,2 2,795 9,05 4,76 0,8 3,67 9,05 4,76,2 3,452 9,05 4,76,6 3,288 25,40 6,35 2,0 4,437 25,40 6,35 2,0 4,437 Kraw dê ze Êcine ) T = 0,45 x 20 B 32