Kompleksowa oferta serwisu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kompleksowa oferta serwisu"

Transkrypt

1

2

3 Kopeksowa oferta serwisu Poska arka goanego idera w produkcji narzędzi skrawającyc Baidonit to arka naeżąca do AB Sandvik Coroant idera ranży narzędzi skrawającyc i systeów narzędziowyc Sandvik Poska Sp. z o.o. to największa w kraju organizacja sprzedaży narzędzi skrawającyc zapewniająca pełną osługę andową i tecniczną Opieray się na wieoetni doświadczeniu poskic specjaistów Kierujey się podstawowyi wartościai koncernu Sandvik i nieprzerwanie doskonaiy nasze procesy Cały serwis i współpraca reaizowana jest w ducu Fair Pay soidnej, uczciwej konkurencji Logistyka i dostawy Magazyn Centrany standardowyc płytek Baidonit znajduje się w Katowicac Towar zaówiony do godz. 5:00 dostarczyy do Kienta w dniu następny Bezpłatne dostawy Oferujey ożiwość reaizowania zaówień otwartyc gwarancja dostaw w ustaonyc cenac Anagraf kienta na opakowaniu płytek na życzenie uieściy Państwa indywiduane oznakowanie na etykiecie naszego produktu Faryka w Katowicac Nasza produkcja oparta jest o najepsze światowe wzorce i fiozofie działania, jak Leading to te next eve oraz Lean Manufacturing (optyaizacja czasów tecnoogicznyc, redukcja kosztów, innowacje Kaizen ) Prowadzony jest stały nadzór nad jakością pokryć, zwłaszcza w zaawansowanej tecnoogii PVD Procesy wytwórcze prowadzone są z dałością o środowisko naturane (oszczędność energii oraz ediów procesowyc) Koncern Sandvik posiada w Posce Dział Badań i Rozwoju nad zaawansowanyi ateriałai narzędziowyi

4 Kopeksowa oferta serwisu Produkcja przyjazna środowisku i ezpieczeństwu pracy Safety First przede wszystki ezpieczeństwo pracy, zero wypadków, aktywna reakcja na zdarzenia potencjanie wypadkowe Stała dałość o jakość produktów w oparciu o nory: ISO 900, ISO 400, OHSAS 800 i poityka zero rekaacji Działanie na rzecz udowy i utrwaania Kutury Bezpieczeństwa Pracy (EHS Safety Cuture) Wdrożona poityka 5S i Coat Serwis tecniczny Serwis świadczony jest przez największą w Posce sieć własnyc specjaistów tecnicznyc i autoryzowanyc dystryutorów Oferujey wsparcie w doorze najepszyc rozwiązań oraz optyane wdrożenie narzędzi w procesac produkcyjnyc Kienta wraz ze studiu czasowy Kopeksowa oferta w zakresie panowania produkcji Syuacje oszczędności Testy wdrożeniowe i dokuentacja uzyskanyc oszczędności Progra Poprawy Produktywności i anaiza istniejącej tecnoogii Rejestr Korzyści Kienta podsuowanie oszczędności Własne Centru Szkoeniowe w Katowicac Szeroki zakres profesjonanyc szkoeń Szkoenia dedykowane Rozwiązywanie zagadnień tecnicznyc Kientów 2

5 Kopeksowa oferta serwisu Specjane płytki węgikowe Reaizujey indywiduane potrzey w zakresie specjanyc płytek węgikowyc Baidonit Zaówienia internetowe Inforacja o cenac Dostępność towarów Historia transakcji Historia faktur Możiwość uzyskania dodatkowyc raatów Atrakcyjne proocje okresowe Recyking węgików spiekanyc Sandvik Poska prowadzi progra odzysku węgika, w raac którego zużyte narzędzia stają się źródłe przycodu da kienta Stały skup węgików spiekanyc w postaci: płytek wieoostrzowyc, narzędzi onoitycznyc i kształtek węgikowyc Zarządzanie gospodarką narzędziową Kienta Magazyny (skład konsygnacyjny) Optyaizacja stanów agazynowyc narzędzi Maszyny wydające 3

6 Spis treêci str. rozdzia : A A 8 A 0 A 2 A 4 W GLIKI SPIEKANE: Gatunki w gików spiekanyc do toczenia Taea ziorcza gatunków do toczenia Gatunki w gików spiekanyc do frezowania Taea ziorcza gatunków do frezowania B B 8 B 20 B 34 B 35 B 35 B 36 P YTKI DO TOCZENIA: Oznaczenie p ytek do toczenia P ytki do toczenia P ytki do przecinania P ytki do zestawów ko owyc P ytki do uszczenia pr tów P ytki podporowe i aacze wióra C C 42 C 43 C 44 C 56 C 62 NARZ DZIA DO TOCZENIA: Oznaczenie no y do toczenia zewn trznego Oznaczenie no y do toczenia wewn trznego No e do toczenia zewn trznego No e do toczenia wewn trznego Przecinaki istwowe XLCFN.. 4

7 Spis treêci str. rozdzia : D D 64 D 66 D 72 D 73 D 74 P YTKI DO FREZOWANIA: Oznaczenie p ytek do frezowania P ytki do frezowania P ytki do frezów tarczowyc P ytki do wiercenia P ytki podporowe E E 76 NARZ DZIA DO FREZOWANIA: Frezy tarczowe NFTs.. F F 78 F 93 F 94 F 00 F 06 F 08 F 0 INFORMACJE TECHNICZNE: Zastosowanie narz dzi do toczenia Zastosowanie narz dzi do przecinania Zastosowanie narz dzi do frezowania Zastosowanie p ytek do frezowania w narz dziac innyc producentów Zastosowanie frezów tarczowyc NFTs.. Zestawienie ateria ów oraianyc Rodzaje zu ycia ostrza 5

8 ACCREDITED UNIT: DNV CERTIFICATION AB, BOX 6046, SOLNA, SWEDEN, TEL:+46 (0) , / Certyfikaty DNV BUSINESS ASSURANCE MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE Certificate No. 2007SKMAQ244 Tis is to certify tat Sandvik Macining Soutions WORLD WIDE Sites according to appendix as een found to confor to te Manageent Syste Standard: ISO 900:2008 Tis Certificate is vaid for: Design, deveopent, anufacturing, recycing, arketing, saes and distriution of toos, inserts and tooing systes for eta cutting, as we as reated custoer services Initia Certification date: Tis Certificate is vaid unti: Pace and date: Stocko, for te Accredited Unit: DNV CERTIFICATION AB, SWEDEN Te audit as een perfored under te supervision of: Doris Forserg Lead Auditor AnnLouise Pått Manageent Representative Lack of fufient of conditions as set out in te Certification Agreeent ay render tis Certificate invaid. DNV BUSINESS ASSURANCE MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE Certificate No. 2007SKMAE202 Tis is to certify tat Sandvik Macining Soutions WORLD WIDE Sites according to appendix as een found to confor to te Manageent Syste Standard: ISO 400:2004 Tis Certificate is vaid for: Design, deveopent, anufacturing, recycing, arketing, saes and distriution of toos, inserts and tooing systes for eta cutting, as we as reated custoer services DNV BUSINESS ASSURANCE MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE Certificate No. 2007SKMAHSO34 Tis is to certify tat Sandvik Macining Soutions WORLD WIDE Sites according to appendix as een found to confor to te Manageent Syste Standard: OHSAS 800:2007 Tis Certificate is vaid for: Design, deveopent, anufacturing, recycing, arketing, saes and distriution of toos, inserts and tooing systes for eta cutting, as we as reated custoer services Initia Certification date:: Tis Certificate is vaid unti: Pace and date: Stocko, for te Accredited Unit: DNV CERTIFICATION AB, SWEDEN Copany initiay certificated: Tis Certificate is vaid unti: Pace and date: Stocko, for te Accredited Unit: DNV CERTIFICATION AB, SWEDEN Te audit as een perfored under te supervision of: Doris Forserg AnnLouise Pått Lead Auditor Manageent Representative Lack of fufient of conditions as set out in te Certification Agreeent ay render tis Certificate invaid. Te audit as een perfored under te supervision of: Doris Forserg AnnLouise Pått Lead Auditor Manageent Representative Lack of fufient of conditions as set out in te Certification Agreeent ay render tis Certificate invaid. DET NORSKE VERITAS, BOX 6046, 7 06 SOLNA, SWEDEN. TEL: FAX: DET NORSKE VERITAS, BOX 6046, 7 06 SOLNA, SWEDEN. TEL: FAX:

9 W GLIKI SPIEKANE str. rozdzia : A 8 A 0 A 2 A 4 Gatunki w gików spiekanyc do toczenia Taea ziorcza gatunków do toczenia Gatunki w gików spiekanyc do frezowania Taea ziorcza gatunków do frezowania A 7

10 Gatunki do toczenia pokrywane CVD Pokrycie Oznaczenie Zakres ISO Zastosowanie NTP5 (CVD) P0P30 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD, przeznaczony do oróki wykaƒczajàcej stai i staiwa przy du yc pr dkoêciac skrawania, odznaczajàcy si odpornoêcià na wysokà teperatur skrawania. A NTP25 (CVD) P0P35 Uniwersany gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD, przeznaczony do wysoko wydajnej oróki Êredniodok adnej stai w niekorzystnyc warunkac, odznaczajàcy si du y ezpieczeƒstwe kraw dzi skrawajàcej. TiN A 2 O 3 TiCN NTP35 (CVD) P20P45 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD, przeznaczony do oróki Êredniej i zgrunej stai i staiwa w trudnyc warunkac oróki. NTM25 (CVD) M5M35 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD, zaecany jako pierwszy wyór do oróki Êredniodok adnej i zgrunej stai nierdzewnyc zarówno w warunkac pracy ciàg ej, jak i przerywanej, posiadajàcy wysokà odpornoêç na zienne ocià enie ciepne i ecaniczne. TiN TiCN NTM35 (CVD) M20M40 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD o szczegónie wysokiej odpornoêci na zienne ocià enia ciepne i ecaniczne, przeznaczony do oróki zgrunej stai nierdzewnyc. NTK05 (CVD) K0K20 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD o wysokiej odpornoêci na zu ycie oraz wysokie teperatury skrawania, przeznaczony do oróki wykaƒczajàcej eiw, a szczegónie eiwa sferoidanego. TiN A 2 O 3 TiCN NTK25 (CVD) K0K30 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD, przeznaczony do oróki eiwa szarego w trudnyc warunkac skrawania, odznaczajàcy si odpornoêcià na wysokie teperatury skrawania. P M K Sta Sta nierdzewna eiwo N S H Stopy nie eazne, auiniu Stopy aroodporne, stopy tytanu Materia y artowane HC gatunek pokrywany (PVD, CVD) HW gatunek niepokrywany A 8

11 Gatunki do toczenia pokrywane PVD Pokrycie Oznaczenie Zakres ISO Zastosowanie TiAN TiN N325 (PVD) N335 (PVD) P20P35 M5M35 P20P40 M20M40 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà PVD, przeznaczony do wysokowydajnego toczenia stai i stai nierdzewnej w oszarze oróki Êredniodok adnej i dok adnej. Zaecany do oróki z du yi i Êrednii pr dkoêciai skrawania. Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà PVD, przeznaczony do oróki z du yi i a yi pr dkoêciai skrawania stai i stai nierdzewnyc, odznaczajàcy si du à wytrzya oêcià kraw dzi skrawajàcej. A TiN TiN (TiASi)N N435 (PVD) P30P55 M30M45 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà PVD o najwy szej ciàgiwoêci, przeznaczony do przecinania i nacinania rowków w ardzo trudnyc warunkac oróki, szczegónie ateria ów o w aêciwoêciac przywierajàcyc. Gatunki do toczenia niepokrywane Oznaczenie Zakres ISO Zastosowanie S20S (HW) P5P25 Gatunek przeznaczony do oróki dok adnej i Êredniodok adnej stai i staiwa, przy odpowiednio du yc pr dkoêciac skrawania i uiarkowanyc posuwac. SM25T (HW) P5P40 M25M35 Gatunek przeznaczony do oróki stai, staiwa i stai nierdzewnyc wióre odpryskowy o du y przekroju i ziennej gruoêci. Odporny na z czeniowe ocià enia dynaiczne. Mo na go stosowaç przy du yc i Êrednic pr dkoêciac skrawania oraz du yc przekrojac war stwy skrawanej. H0S (HW) K0K20 Gatunek przeznaczony do oróki dok adnej i Êredniodok adnej wszystkic gatunków e iw, stai stopowyc, austenitycznyc i stopów etai koorowyc oraz ateria ów nieetaicznyc dajàcyc krótki wiór. H5X (HW) M5M25 K5K30 Gatunek przeznaczony do oróki wszystkic gatunków eiw. Mo na go równie stosowaç do zgrunego toczenia eiw, etai nie eaznyc, aroodpornyc stopów niku. H20S (HW) K5K25 Gatunek przeznaczony do oróki Êredniodok adnej i zgrunej eiw przy uiar ko wanyc pr dkoêciac skrawania i Êrednic oraz du yc posuwac w niekorzys t nyc i trudnyc warunkac oróki. Nadaje si do oróki stopów iedzi, stopów ekkic, ateria ów aroodpornyc, arowytrzya yc oraz tworzyw sztucznyc. A 9

12 A A 0 P M K GRUPA ISO ZAKRES NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 N335 NTK05 NTK25 N S SM25T S20S SM25T TOCZENIE HW PVD CVD NTP5 N335 Gatunki do toczenia taea ziorcza

13 A A ZAKRES H5X H0S H20S H5X SM25T H20S N435 NTP5 NTP35 SM25T N435 PRZECINANIE I ROWKOWANIE PVD CVD HW HW

14 Gatunki do frezowania niepokrywane Oznaczenie Zakres ISO Zastosowanie SM25T (HW) P5P40 M25M35 Gatunek przeznaczony do oróki stai, staiwa i stai nierdzewnyc wióre odpryskowy o du y przekroju i ziennej gruoêci. Odporny na z czeniowe ocià enia dynaiczne. Mo na go stosowaç przy du yc i Êrednic pr dkoêciac skrawania oraz du yc przekrojac war stwy skrawanej. A H0S (HW) K0K20 N05N25 Gatunek przeznaczony do oróki dok adnej i Êredniodok adnej wszystkic gatunków e iw, stopów etai koorowyc oraz ateria ów nieetaicznyc dajàcyc krótki wiór. H5X (HW) M5M25 K5K30 Gatunek przeznaczony do oróki wszystkic gatunków eiw. Mo na go równie stosowaç do zgrunego toczenia eiw, etai nie eaznyc, aroodpornyc stopów niku. H20S (HW) K5K25 Gatunek przeznaczony do oróki Êredniodok adnej i zgrunej eiw przy uiar ko wanyc pr dkoêciac skrawania i Êrednic oraz du yc posuwac w niekorzys t nyc i trudnyc warunkac oróki. Nadaje si do oróki stopów iedzi, stopów ekkic, ateria ów aroodpornyc, arowytrzya yc oraz tworzyw sztucznyc. Gatunki do frezowania pokrywane CVD Pokrycie Oznaczenie Zakres ISO Zastosowanie NMP20 (CVD) P5P35 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD, przeznaczony do frezowania Êredniodok adnego i zgrunego stai z o iwie najwy szà wydajnoêcià oróki. TiN TiCN NMK20 (CVD) K0K30 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD, przeznaczony do frezowania Êredniodok adnego i zgrunego eiwa szarego g ównie w warunkac sucej oróki, ze Êrednii i du yi pr dkoêciai skrawania. A 2 O 3 TiCN NMK30 (CVD) K20K35 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD, przeznaczony do frezowania eiw w trudnyc warunkac z udzia e eusji c odzàcyc, z a yi i Êrednii pr dkoêciai skrawania. A 2

15 Gatunki do frezowania pokrywane PVD Pokrycie Oznaczenie Zakres ISO Zastosowanie P05P20 N20 (PVD) M05M20 K05K25 N05N25 S05S5 H05H5 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà PVD, przeznaczony do dok adnego i Êredniodok adnego frezowania stai, stai nierdzewnyc i eiw, szczegónie w zakresie wy szyc twardoêci, a tak e auiniu i ateria ów artowanyc z wysokii pr dkoêciai skrawania, przy znaczny ocià eniu ciepny p ytek. A N250 (PVD) P05P20 M0M20 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà PVD, przeznaczony do dok adnego frezowania stai zwyk yc i ateria ów wykazujàcyc tendencj do przywierania, tj. stai niskow gowej, stai nierdzewnyc oraz ateria ów utwardzanyc powierzcniowo. TiN TiN (TiASi)N N300 (PVD) M5M35 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà PVD, przeznaczony do frezowania stai nierdzewnyc (przede wszystki stai austenitycznyc), ze Êrednii i du yi pr dkoêciai skrawania. N350 (PVD) P0P40 M20M35 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà PVD, przeznaczony do frezowania stai, staiwa i stai nierdzewnej w zakresie oróki zgrunej i Êredniodok adnej, w warunkac ocià eƒ dynaicznyc. Szczegónie rekoendowany do pracy na frezarkac o ograniczonej ocy i sztywnoêci. N435 (PVD) P30P55 M30M45 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà PVD o najwy szej ciàgiwoêci, przeznaczony do przecinania i nacinania rowków w ardzo trudnyc warunkac oróki, szczegónie ateria ów o w aêciwoêciac przywierajàcyc. P M K Sta Sta nierdzewna eiwo N S H Stopy nie eazne, auiniu Stopy aroodporne, stopy tytanu Materia y artowane HC gatunek pokrywany (PVD, CVD) HW gatunek niepokrywany A 3

16 A A 4 P M K GRUPA ISO ZAKRES N S NMP20 NMK20 NMK30 N250 N250 N N435 FREZOWANIE CVD PVD H N20 N20 N350 N20 N20 N20 N20 N350 N435 Gatunki do frezowania taea ziorcza

17 A A ZAKRES SM25T SM25T H5X H0S H20S H5X HW H0S

18

19 P YTKI DO TOCZENIA str. rozdzia : B 8 B 20 B 34 B 35 B 35 B 36 Oznaczenie p ytek do toczenia P ytki do toczenia P ytki do przecinania P ytki do zestawów ko owyc P ytki do uszczenia pr tów P ytki podporowe i aacze wióra B 7

20 TOCZENIE oznaczenie p ytek (kod ISO) T N M G 22. Kszta t p ytki i kàt naro a ε r 2. Kàt przy o enia 3. Dok adnoêç p ytki 4. Kszta t powierzcni norany α n natarcia i sposó o co wania p ytki 5. D ugoêç oku p ytki B Toerancja () inne (d) s ±0,025 ±0,005 ±0,025 A ) ±0,03 ±0,005 ±0,025 F ) ±0,025 ±0,03 ±0,025 C ) ±0,03 ±0,03 ±0,025 H ±0,025 ±0,025 ±0,025 E ±0,025 ±0,025 ±0,3 ±0,05 ±0,5 2) ±0,05 ±0,5 2) ±0,05 ±0,5 2) G ±0,005 ±0,025 J ) ±0,03 ±0,025 K ) ±0,025 ±0,025 L ) ±0,05 ±0,08 ±0,5 2) ±0,20 2) M ±0,05 ±0,08 ±0,5 2) ±0,20 2) N ±0,08 ±0,3 ±0,25 2) ±0,38 2) U ±0,3 ±0,025 ±0,3 ) Odcy ki te stosuje si da p ytek szifo wanyc ze Êcinai 2) WartoÊci odcy ek (od do) w za e noê ci od wiekoêci d wykonanie specjane B 8

21 TOCZENIE oznaczenie p ytek (kod ISO) E N PC 6. GruoÊç p ytki 7. Proieƒ naro a r ε 8. Postaç kraw dzi skrawajàcej 9. Kierunek skrawania 0. Syo ustaony przez producenta np. geoetria aacza wiórów zaokràgona r n 0,02 ze Êcine i zaokràgona Posuw Feed B ostra r n <0,02 Syo s () 0,59 T, , ,8 T3 3, , , , , ,52 2 2,70 (d) () 4,76 5,56 Syo r ε () 00 <0,2 02 0,2 04 0,4 08 0,8 24 2,4 x inne oters 00 da p ytek MO Toerancje for (d) for Dok adnoêç p ytki okràg yc for round inserts J,K,L,M,N U M i N U i M M Kszta t p ytki H,O,P,S,T,C,D,E,M,W,R H,O,P,S,T,C,E,N,W,R D 6,35 (6) ±0,05 ±0,08 ±0,08 ±0,3 ±0, 7,94 (8) 9,525 (0) 2,7 (2) ±0,08 ±0,3 ±0,3 ±0,20 ±0,5 5,875 (6) 9,05 (20) ±0,0 ±0,8 ±0, 5 ±0,27 ±0,8 25,4 (25) ±0,3 ±0,25 ±0,8 ±0,38 3,75 (32) ±0,5 ±0,25 ±0,20 ±0,38 Uzupe nienie do punktu 3 ze Êcine z podwójny Êcine z podwójny Êcine i zaokràgona Uzupe nienie do punktu 5 (d) () Syoe dodatkowe Syo iterowy okreêajàcy kszta t p ytki H O P S T C D E M V W 4, , , , , , , , , , d P ytki okràg e () R 5,0 05 6,0 06 8,0 08 9, ,0 0 2,0 2 2,70 2 5, ,0 6 9, , , ,4 25 3, ,0 32 B 9

22 TOCZENIE p ytki wieoostrzowe P/M CNMG CNMG CNMG..R gatunki CVD PVD HW Oznaczenie () d () s () re () d () () () NTP5 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N325 N335 S20S SM25T H0S H5X H20S B 2 CNMG 20404PB 2,9 2,70 4,76 0,4 5,6 3,308,88 2 CNMG ,9 2,70 4,76 0,4 5,6 3,308, CNMG 20408PC CNMG 2042PC CNMG 9062PC 2,9 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088,697 2,9 2,70 4,76,2 5,6 2,867,576 9,3 9,05 6,35,2 7,93 4,632 2,545 2 CNMG 20404SM CNMG 20408SM 2,9 2,70 4,76 0,4 5,6 3,308,88 2,9 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088, CNMG CNMG CNMG 2042 CNMG 9062 CNMG ,9 2,70 4,76 0,4 5,6 3,308,88 2,9 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088,697 2,9 2,70 4,76,2 5,6 2,867,576 9,3 9,05 6,35,2 7,93 4,632 2,545 9,3 9,05 6,35,6 7,93 4,4 2,424 2 CNMG CNMG CNMG ,9 2,70 4,76 0,4 5,6 3,308,88 2,9 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088,697 2,9 2,70 4,76,2 5,6 2,867,576 2 CNMG 20408R CNMG 20408L CNMG 2042R CNMG 2042L 2,9 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088,697 2,9 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088,697 2,9 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088,697 2,9 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088, CNMG 20408PD CNMG 2042PD CNMG 9066PD 2,9 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088,697 2,9 2,70 4,76,2 5,6 2,867,576 9,3 9,05 6,35,6 7,93 4,632 2,545 9 CNMG CNMG ,3 9,05 6,35,2 7,93 4,632 2,545 9,3 9,05 6,35,6 7,93 4,4 2,424 B 20

23 TOCZENIE p ytki wieoostrzowe P/M CNMA CNMM CNMG CNMA CNMM CNMG gatunki CVD PVD HW Oznaczenie () d () s () re () d () () () NTP5 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N325 N335 S20S SM25T H0S H5X H20S 2 9 CNMM CNMM 2042 CNMM ,9 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088,697 2,9 2,70 4,76,2 5,6 2,867,576 9,3 9,05 6,35,2 7,93 4,632 2,545 9 CNMM ,3 9,05 6,35,2 7,93 4,632 2,545 B 9 CNMM 9062PD CNMM 9066PD 9,3 9,05 6,35,2 7,93 4,632 2,545 9,3 9,05 6,35,6 7,93 4,4 2,424 2 CNMG 20404MB CNMG 20408MB 2,9 2,70 4,76 0,4 5,6 3,308,88 2,9 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088,697 2 CNMG 20404MC CNMG 20408MC 2,9 2,70 4,76 0,4 5,6 3,308,88 2,9 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088, CNMA CNMA CNMA 2042 CNMA 9062 CNMA ,9 2,70 4,76 0,4 5,6 3,308,88 2,9 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088,697 2,9 2,70 4,76,2 5,6 2,867,576 9,3 9,05 6,35,2 7,93 4,632 2,545 9,3 9,05 6,35,6 7,93 4,4 2, CNMG 20408KC CNMG 2042KC CNMG 9062KC 2,9 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088,697 2,9 2,70 4,76,2 5,6 2,867,576 9,3 9,05 6,35,2 7,93 4,632 2,545 2 CNMG CNMG ,9 2,70 4,76 0,4 5,6 3,308,88 2,9 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088,697 B 2

24 TOCZENIE p ytki wieoostrzowe P/M DNMG RNMG DNMG RNMG gatunki CVD PVD HW Oznaczenie () d () s () re () d () () NTP5 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N325 N335 S20S SM25T H0S H5X H20S B 5 DNMG 50604PB DNMG 50608PB 5 DNMG 50604PC DNMG 50608PC DNMG 5062PC 5,5 2,70 6,35 0,4 5,6 6,939 5,5 2,70 6,35 0,8 5,6 6,477 5,5 2,70 6,35 0,4 5,6 6,939 5,5 2,70 6,35 0,8 5,6 6,477 5,5 2,70 6,35,2 5,6 6,04 5 DNMG DNMG DNMG ,5 2,70 6,35 0,4 5,6 6,939 5,5 2,70 6,35 0,8 5,6 6,477 5,5 2,70 6,35,2 5,6 6,04 5 DNMG 50604SM DNMG 50608SM 5,5 2,70 6,35 0,4 5,6 6,939 5,5 2,70 6,35 0,8 5,6 6,477 5 DNMG 50604MC DNMG 50608MC 5,5 2,70 6,35 0,4 5,6 6,939 5,5 2,70 6,35 0,8 5,6 6,477 5 DNMG 50608KC DNMG 5062KC 5,5 2,70 6,35 0,8 5,6 6,477 5,5 2,70 6,35,2 5,6 6,04 Oznaczenie d () s () d () RNMG RNMG RNMG RNMG RNMG ,525 3,8 3,8 2,70 4,76 5,6 5,875 6,35 6,35 9,05 6,35 7,93 25,40 9,2 9,2 B 22

25 TOCZENIE p ytki wieoostrzowe P/M SNMA SNMM SNMG SNMA SNMM SNMG gatunki CVD PVD HW Oznaczenie =d () s () re () d () () NTP5 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N325 N335 S20S SM25T H0S H5X H20S SNMG PC SNMG 20404PC SNMG 20408PC SNMG 2042PC SNMG 2046PC SNMG 5062PC SNMG 9062PC SNMG 9066PC 9,525 3,8 0,8 3,8,644 2,70 4,76 0,4 5,6 2,466 2,70 4,76 0,8 5,6 2,30 2,70 4,76,2 5,6 2,37 2,70 4,76,6 5,6,973 5,87 6,35,2 6,35 2,795 9,05 6,35,2 7,93 3,452 9,05 6,35,6 7,93 3,288 B SNMG SNMG SNMG SNMG 2042 SNMG 9062 SNMG ,525 3,8 0,8 3,8,644 2,70 4,76 0,4 5,6 2,466 2,70 4,76 0,8 5,6 2,30 2,70 4,76,2 5,6 2,37 9,05 6,35,2 7,93 3,452 9,05 6,35,6 7,93 3,288 2 SNMG SNMG ,70 4,76 0,8 5,6 2,30 2,70 4,76,2 5,6 2,37 2 SNMG 20408R SNMG 20408L SNMG 2042R SNMG 2042L 2,70 4,76 0,8 5,6 2,30 2,70 4,76 0,8 5,6 2,30 2,70 4,76,2 5,6 2,37 2,70 4,76,2 5,6 2,37 2 SNMM 20408R SNMM 20408L SNMM 2042R SNMM 2042L 2,70 4,76 0,8 5,6 2,30 2,70 4,76 0,8 5,6 2,30 2,70 4,76,2 5,6 2,37 2,70 4,76,2 5,6 2, SNMM SNMM SNMM SNMM ,70 4,76 0,8 5,6 2,30 2,70 4,76,2 5,6 2,37 9,05 6,35,2 7,93 3,452 9,05 6,35,6 7,93 3, SNMM SNMM 2042 SNMM 9062 SNMM 9066 SNMM ,70 4,76 0,8 5,6 2,30 2,70 4,76,2 5,6 2,37 9,05 6,35,2 7,93 3,452 9,05 6,35,6 7,93 3,288 25,40 7,94 2,4 9,2 4,274 2 SNMG 20408PD SNMG 2042PD 2,70 4,76 0,8 5,6 2,30 2,70 4,76,2 5,6 2,37 9 SNMG SNMG ,05 6,35,2 7,93 3,452 9,05 6,35,6 7,93 3,288 B 23

26 TOCZENIE p ytki wieoostrzowe P/M SNMA SNMM SNMG SNMA SNMM SNMG gatunki CVD PVD HW Oznaczenie =d () s () re () d () () NTP5 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N325 N335 S20S SM25T H0S H5X H20S B 9 SNMM SNMM ,05 6,35,2 7,93 3,452 9,05 6,35,6 7,93 3, SNMM ,40 7,94 2,4 9,2 4,274 9 SNMM 9062PD SNMM 9066PD 9,05 6,35,2 7,93 3,452 9,05 6,35,6 7,93 3,288 2 SNMG 20408MB 2,70 4,76 0,8 5,6 2, SNMA SNMA 2042 SNMA 9062 SNMA ,70 4,76 0,8 5,6 2,30 2,70 4,76,2 5,6 2,37 9,05 6,35,2 7,93 3,452 9,05 6,35,6 7,93 3, SNMG 20408KC SNMG 2042KC SNMG 5062KC SNMG 9062KC 2,70 4,76 0,8 5,6 2,30 2,70 4,76,2 5,6 2,37 5,87 6,35,2 6,35 2,795 9,05 6,35,2 7,93 3,452 2 SNMG ,70 4,76 0,8 5,6 2,30 B 24

27 TOCZENIE p ytki wieoostrzowe P/M TNMA TNMM TNMG TNMA TNMM TNMG gatunki CVD PVD HW Oznaczenie () d () s () re () d () () NTP5 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N325 N335 S20S SM25T H0S H5X H20S 6 TNMG TNMG TNMG 60404PC TNMG 60408PC TNMG 6042PC TNMG PC TNMG 22042PC 6,5 9,525 4,76 0,4 3,8 3,89 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 3,494 6,5 9,525 4,76 0,4 3,8 3,89 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 3,494 6,5 9,525 4,76,2 3,8 3, ,70 4,76 0,8 5,6 8, ,70 4,76,2 5,6 7,859 B 6 TNMG 60404SM TNMG 60408SM TNMG 6042SM 6,5 9,525 4,76 0,4 3,8 3,89 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 3,494 6,5 9,525 4,76,2 3,8 3,097 6 TNMG TNMG ,5 9,525 4,76 0,4 3,8 3,89 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 3,494 6 TNMM TNMM ,5 9,525 4,76 0,4 3,8 3,89 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 3, TNMG TNMG TNMG TNMG TNMG 6042 TNMG TNMG TNMG TNMG ,5 9,525 3,8 0,4 3,8 3,89 6,5 9,525 3,8 0,8 3,8 3,494 6,5 9,525 4,76 0,4 3,8 3,89 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 3,494 6,5 9,525 4,76,2 3,8 3, ,70 4,76 0,4 5,6 8, ,70 4,76 0,8 5,6 8, ,70 4,76,2 5,6 7, ,70 4,76,6 5,6 7, TNMM TNMM TNMM 6042 TNMM TNMM TNMM TNMM ,5 9,525 4,76 0,4 3,8 3,89 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 3,494 6,5 9,525 4,76,2 3,8 3, ,70 4,76 0,4 5,6 8, ,70 4,76 0,8 5,6 8, ,70 4,76,2 5,6 7, ,70 4,76,6 5,6 7,463 6 TNMG 60408R TNMG 60408L TNMG 6042R TNMG 6042L 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 3,494 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 3,494 6,5 9,525 4,76,2 3,8 3,097 6,5 9,525 4,76,2 3,8 3,097 6 TNMM 60408R TNMM 60408L TNMM 6042R TNMM 6042L 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 3,494 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 3,494 6,5 9,525 4,76,2 3,8 3,097 6,5 9,525 4,76,2 3,8 3,097 B 25

28 TOCZENIE p ytki wieoostrzowe P/M TNMA TNMM TNMG TNMA TNMM TNMG gatunki CVD PVD HW Oznaczenie () d () s () re () d () () NTP5 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N325 N335 S20S SM25T H0S H5X H20S B 22 TNMG TNMG TNMG TNMG TNMM TNMM TNMM TNMM ,70 4,76 0,4 5,6 8, ,70 4,76 0,8 5,6 8, ,70 4,76,2 5,6 7, ,70 4,76,6 5,6 7, ,70 4,76 0,4 5,6 8, ,70 4,76 0,8 5,6 8, ,70 4,76,2 5,6 7, ,70 4,76,6 5,6 7, TNMM PD TNMM 22042PD 22 2,70 4,76 0,8 5,6 8, ,70 4,76,2 5,6 7, TNMM ,70 4,76,2 5,6 7, TNMM 22042R TNMM 22042L 22 2,70 4,76,2 5,6 7, ,70 4,76,2 5,6 7,859 6 TNMG 60408MB 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 3, TNMG 60408MC TNMG MC TNMG 22042MC 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 3, ,70 4,76 0,8 5,6 8, ,70 4,76,2 5,6 7, TNMA TNMA TNMA 6042 TNMA TNMA TNMA ,5 9,525 4,76 0,4 3,8 3,89 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 3,494 6,5 9,525 4,76,2 3,8 3, ,70 4,76 0,8 5,6 8, ,70 4,76,2 5,6 7, ,70 4,76,6 5,6 7, TNMG 60408KC TNMG 6042KC TNMG KC TNMG 22042KC 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 3,494 6,5 9,525 4,76,2 3,8 3, ,70 4,76 0,8 5,6 8, ,70 4,76,2 5,6 7,859 B 26

29 TOCZENIE p ytki wieoostrzowe P/M VNMG VNMG gatunki CVD PVD HW Oznaczenie () d () s () re () d () () NTP5 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N325 N335 S20S SM25T H0S H5X H20S 6 VNMG 60404PC VNMG 60408PC 6,5 9,525 4,76 0,4 3,8 0,52 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 9,229 6 VNMG ,5 9,525 4,76 0,8 3,8 9,229 B B 27

30 TOCZENIE p ytki wieoostrzowe P/M WNMA WNMG WNMA WNMG gatunki CVD PVD HW Oznaczenie () d () s () re () d () () NTP5 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N325 N335 S20S SM25T H0S H5X H20S B WNMG PB WNMG PB WNMG PB WNMG PB 6,5 9,525 4,76 0,4 3,8 2,426 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 2,205 8,7 2,70 4,76 0,4 5,6 3,308 8,7 2,70 4,76 0,8 5,6 3, WNMG ,7 2,70 4,76 0,8 5,6 3, WNMG PC WNMG PC WNMG 06042PC WNMG PC WNMG PC WNMG 08042PC 6,5 9,525 4,76 0,4 3,8 2,426 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 2,205 6,5 9,525 4,76,2 3,8,985 8,7 2,70 4,76 0,4 5,6 3,308 8,7 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088 8,7 2,70 4,76,2 5,6 2, WNMG SM WNMG 08042SM 8,7 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088 8,7 2,70 4,76,2 5,6 2, WNMG WNMG WNMG ,7 2,70 4,76 0,4 5,6 3,308 8,7 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088 8,7 2,70 4,76,2 5,6 2, WNMG ,7 2,70 4,76 0,8 5,6 3, WNMG MB 8,7 2,70 4,76 0,8 5,6 3, WNMG MC WNMG MC 8,7 2,70 4,76 0,4 5,6 3,308 8,7 2,70 4,76 0,8 5,6 3, WNMA WNMA ,7 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088 8,7 2,70 4,76,2 5,6 2, WNMG KC WNMG KC WNMG KC 6,5 9,525 4,76 0,4 3,8 2,426 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 2,205 8,7 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088 B 28

31 TOCZENIE p ytki wieoostrzowe S CCMT DCMT ECMT CCMT DCMT ECMT gatunki CVD PVD HW Oznaczenie () d () s () re () d () () () NTP5 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N325 N335 S20S SM25T H0S H5X H20S 06 CCMT CCMT ,4 6,35 2,38 0,4 2,8,543 0,848 6,4 6,35 2,38 0,8 2,8,322 0, CCMT 09T304 9,7 9,525 3,97 0,4 4,4 2,424,333 B 09 CCMT 09T308 9,7 9,525 3,97 0,8 4,4 2,206,22 2 CCMT ,9 2,70 4,76 0,8 5,5 3,088,697 Oznaczenie () d () s () re () d () () 07 DCMT DCMT DCMT ,75 6,35 2,38 0,4 2,8 3,238 7,75 6,35 2,38 0,4 2,8 3,238 7,75 6,35 2,38 0,8 2,8 2,775 DCMT T3044,6 9,525 3,97 0,4 4,4 5,089 DCMT T304 DCMT T308,6 9,525 3,97 0,4 4,4 5,089,6 9,525 3,97 0,8 4,4 4,626 Oznaczenie () d () s () re () d () () () 08 ECMT ,2 7,94 3,8 0,4 3,4 2,296 0,93 B 29

32 TOCZENIE p ytki wieoostrzowe S RCMT RCMX SCMT RCMT RCMX SCMT gatunki CVD PVD HW Oznaczenie d () s () d () ( ) NTP5 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N325 N335 S20S SM25T H0S H5X H20S B RCMT 0602MO RCMT 0803MO RCMT 0803MOT ) RCMT 0T3MO RCMT 204MO RCMT 204MOT 2) RCMT 2006MOT 3) 6,0 2,38 2,8 8,0 3,8 3,4 8,0 3,8 3,4 0,0 3,97 4,4 2,0 4,76 4,4 2,0 4,76 4,4 20,0 6,35 6, RCMX 2006MOT 4) 20,0 6,35 6,50 60 RCMX T 5) 25,4 7,94 7, RCMX 2507MOT 6) 25,0 7,94 7,2 20 Oznaczenie =d () s () re () d () () 09 2 SCMT 09T308 SCMT ,525 3,97 0,8 4,4,644 2,70 4,76 0,8 5,5 2,30 Kraw dê ze Êcine ) T = 0,0 x 5 2) T = 0,20 x 5 3) T = 0,25 x 5 4) T = 0,25 x 5 5) T = 0,30 x 5 6) T = 0,0 x 35 B 30

33 TOCZENIE p ytki wieoostrzowe S TCMT VBMT VBMW WCMT TCMT VBMT WCMT gatunki CVD PVD HW Oznaczenie () d () s () re () d () () NTP5 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N325 N335 S20S SM25T H0S H5X H20S TCMT 0204,0 6,35 2,38 0,4 2,8 9,28 6 TCMT 6T308 6,5 9,525 3,97 0,8 4,4 3,494 B 6 TCMT 6T304 TCMT 6T308 6,5 9,525 3,97 0,4 4,4 3,89 6,5 9,525 3,97 0,8 4,4 3, TCMT ,0 2,70 4,76 0,8 5,5 8,256 6 VBMT VBMT ,6 9,525 4,76 0,4 4,4 9,755 6,6 9,525 4,76 0,8 4,4 9,229 6 VBMT 60408MC 6,6 9,525 4,76 0,8 4,4 9,229 6 VBMW ,6 9,525 4,76 0,8 4,4 9,229 6 VBMT ,6 9,525 4,76 0,8 4,4 9, WCMT WCMT 06T308 5,43 7,94 3,8 0,8 4,0,765 6,52 9,525 3,97 0,8 4,4 2,206 B 3

34 TOCZENIE p ytki wieoostrzowe C SNGN SNUN SPGN SPUN SNGN SNUN SPGN SPUN gatunki CVD PVD HW Oznaczenie =d () s () re () () NTP5 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N325 N335 S20S SM25T H0S H5X H20S B 2 SNGN SNGN SNUN SNUN SNUN SNUN 2042 SNUN 2046 SNUN SNUN 5042 SNUN SNUN 9042 SNUN 9046 SNUN SNUN T ) 2,70 4,76 0,8 2,30 2,70 4,76,2 2,37 9,525 3,8 0,8,644 2,70 3,8 0,8 2,30 2,70 4,76 0,8 2,30 2,70 4,76,2 2,37 2,70 4,76,6,973 5,875 4,76 0,8 2,959 5,875 4,76,2 2,795 9,05 4,76 0,8 3,67 9,05 4,76,2 3,452 9,05 4,76,6 3,288 25,40 6,35 2,0 4,437 25,40 6,35 2,0 4, SPGN SPGN SPGN SPGN SPGN 2032 SPGN SPGN SPGN SPGN ,525 3,8 0,4,808 9,525 3,8 0,8,644 2,70 3,8 0,4 2,466 2,70 3,8 0,8 2,30 2,70 3,8,2 2,37 2,70 3,8 2,0,802 2,70 4,76 0,8 2,30 9,05 4,76 0,8 3,67 9,05 4,76,2 3, SPUN SPUN SPUN SPUN SPUN 2032 SPUN 2036 SPUN 5042 SPUN SPUN 9042 SPUN 9046 SPUN SPUN T ) 9,525 3,8 0,4,808 9,525 3,8 0,8,644 2,70 3,8 0,4 2,466 2,70 3,8 0,8 2,30 2,70 3,8,2 2,37 2,70 3,8,6,973 5,875 4,76,2 2,795 9,05 4,76 0,8 3,67 9,05 4,76,2 3,452 9,05 4,76,6 3,288 25,40 6,35 2,0 4,437 25,40 6,35 2,0 4,437 Kraw dê ze Êcine ) T = 0,45 x 20 B 32

Cennik 2015 Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do obróbki skrawaniem

Cennik 2015 Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do obróbki skrawaniem Cennik 2015 Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do obróbki skrawaniem DET NORSKE VERITAS, BOX 6046, 171 06 SOLNA, SWEDEN. TEL: +46 8 587 940 00 FAX: +46 8 651 70 43 ACCREDITED UNIT: DNV CERTIFICATION

Bardziej szczegółowo

Pierwszy wybór. płytek skrawających. Pełny asortyment w katalogu głównym i na stronie internetowej.

Pierwszy wybór. płytek skrawających. Pełny asortyment w katalogu głównym i na stronie internetowej. Pierwszy wybór płytek skrawających Pełny asortyment w katalogu głównym i na stronie internetowej. Kompleksowa oferta serwisu Polska marka globalnego lidera w produkcji narzędzi skrawających Baildonit to

Bardziej szczegółowo

Cennik Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do toczenia i frezowania marki Baildonit

Cennik Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do toczenia i frezowania marki Baildonit Cennik 2011 Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do toczenia i frezowania marki Baildonit GDZIE KUPIå Sieç Dystrybucyjna: Sieç Dystrybutorów jest systematycznie rozbudowywana i weryfikowana. Dok

Bardziej szczegółowo

Cennik Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do toczenia i frezowania marki Baildonit

Cennik Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do toczenia i frezowania marki Baildonit Sanet Sp.J. Opata Hackiego 12, Gdynia 58 770 20 06 Slowackiego 83, Gdansk tel. 58 770 29 40 www.sanet-narzedzia.pl Cennik 2013 Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do toczenia i frezowania marki Baildonit

Bardziej szczegółowo

Gatunki do toczenia pokrywane CVD

Gatunki do toczenia pokrywane CVD W GLIKI SPIEKANE str. rozdzia : A 8 A A 12 A 14 Gatunki w glików spiekanych do toczenia Tabela zbiorcza gatunków do toczenia Gatunki w glików spiekanych do frezowania Tabela zbiorcza gatunków do frezowania

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta serwisu

Kompleksowa oferta serwisu Kopeksowa oferta serwisu Poska arka goanego idera w produkcji narzędzi skrawającyc Baidonit to arka naeżąca do AB Sandvik Coroant idera ranży narzędzi skrawającyc i systeów narzędziowyc Sandvik Poska Sp.

Bardziej szczegółowo

Indeks / Index Indeks p ytek i narz dzi do toczenia Index of inserts and tools for turning

Indeks / Index Indeks p ytek i narz dzi do toczenia Index of inserts and tools for turning Indeks / Index Indeks p ytek i narz dzi do toczenia Index of inserts and toos for turning A P ytki do toczenia: Inserts for turning: Strona/Page CCGT C16 CCMT C13 CNMA C5 CNMG C45 CNMM C5 DCGT C16 DCMT

Bardziej szczegółowo

P YTKI DO TOCZENIA INSERTS FOR TURNING

P YTKI DO TOCZENIA INSERTS FOR TURNING P YTKI DO TOZENIA INSERTS FOR TURNING tr. / page: rozzia / chapter: 2 4 22 23 24 26 p ytek o toczenia Deignation of inert for turning P ytki o toczenia Inert for turning P ytki o przecinania Inert for

Bardziej szczegółowo

Toczenie. Płytki skrawające i materiały skrawające. Oprawki do toczenia, rowkowania, przecinania i toczenia gwintów. Informacje techniczne

Toczenie. Płytki skrawające i materiały skrawające. Oprawki do toczenia, rowkowania, przecinania i toczenia gwintów. Informacje techniczne Toczenie Strona Inormacje 16 Płytki krawające i materiały krawające Oprawki do toczenia, rowkowania, przecinania i toczenia gwintów Schemat programu 20 Kod oznaczania płytek krawających do toczenia wg

Bardziej szczegółowo

P YTKI WIELOOSTRZOWE DO FREZOWANIA: INDEXABLE INSERTS FOR MILLING:

P YTKI WIELOOSTRZOWE DO FREZOWANIA: INDEXABLE INSERTS FOR MILLING: P YTKI WIELOOSTRZOWE DO FREZOWANIA: INDEXABLE INSERTS FOR MILLING: Strona Page Oznaczenie p ytek do frezowania 2 P ytki do frezowania 4 P ytki do frezowania narz dzia QUADRI i EO 45 10 P ytki ZP.. do frezowania

Bardziej szczegółowo

TOCZENIE TURNING P YTKI WIELOOSTRZOWE I NARZ DZIA SK ADANE INDEXABLE INSERTS AND TOOLS SPIS TREÂCI CONTENTS

TOCZENIE TURNING P YTKI WIELOOSTRZOWE I NARZ DZIA SK ADANE INDEXABLE INSERTS AND TOOLS SPIS TREÂCI CONTENTS TOCZENIE TURNING P YTKI WIELOOSTRZOWE I NARZ DZIA SK ADANE INDEXABLE INSERTS AND TOOLS SPIS TREÂCI CONTENTS SPIS TREÂCI: Rozdzia : Strona 1 INDEKS: 5 1.1 Indeks p ytek wieloostrzowyc do toczenia, 6 1.2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE TECHNICZNE

INFORMACJE TECHNICZNE INORMACJE TECHNICZNE str. rozdzia : 78 93 94 6 8 1 Zastosowanie narz dzi do toczenia Zastosowanie narz dzi do przecinania Zastosowanie narz dzi do frezowania Zastosowanie p ytek do frezowania w narz dziach

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI B194P Płytki z cermetalu z powłoką PVD do obróbki stali MP3025. Zapewniają doskonałą gładkość powierzchni po obróbce

AKTUALNOŚCI B194P Płytki z cermetalu z powłoką PVD do obróbki stali MP3025. Zapewniają doskonałą gładkość powierzchni po obróbce AKTUALNOŚCI Płytki z cermetalu z powłoką PVD do obróbki stali 3025 2014.01 B194P Zapewniają doskonałą gładkość powierzchni po obróbce Płytki z cermetalu z powłoką PVD do obróbki stali Płytki z cermetalu

Bardziej szczegółowo

Wyprzedaż i promocje narzędzi firmy PRAMET

Wyprzedaż i promocje narzędzi firmy PRAMET Wyprzedaż i promocje narzędzi firmy PRAMET Biuro Handlowe KAMET s.c. ul. J. Dąbrowsiego 54a 34-120 Andrychów e-mail : bhkamet@bhkamet.pl www.bhkamet.pl Osoby kontaktowe : Dział Handlowy : Maria Karamańska

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia. SuperLine

Objaśnienia. SuperLine Objaśnienia Rodzaje obróbki Obróbka kanałków Frezowanie kanałków, rowków, zagłębianie skośne, prostopadłe. Szer. skrawania 1 x D Dopasowanie posuwu: zmiana szerokości obróbki Przy zmianie głębokości skrawania

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. ul. Dziewosłęby 14/1, 04-403 Warszawa Tel.: 22 673 55 48 - Fax: 22

Bardziej szczegółowo

nowoczesne technologie INFORMACJE TECHNICZNE PAFANA - PŁYTKI WIELOOSTRZOWE. DOBÓR GATUNKÓW I ŁAMACZY DO GRUP MATERIAŁOWYCH.

nowoczesne technologie INFORMACJE TECHNICZNE PAFANA - PŁYTKI WIELOOSTRZOWE. DOBÓR GATUNKÓW I ŁAMACZY DO GRUP MATERIAŁOWYCH. nowoczesne technologie INFORMACJE TECHNICZNE PAFANA - PŁYTKI WIELOOSTRZOWE. DOBÓR GATUNKÓW I ŁAMACZY DO GRUP MATERIAŁOWYCH. 2012 doradztwo i lojalność PŁYTKI TOKARSKIE NEGATYWNE OTWOROWE (CNMG, DNMG, SNMG,

Bardziej szczegółowo

System TorxPlus. Lepiej przenoszone są momenty obrotowe wskutek tego mocowanie jest pewniejsze.

System TorxPlus. Lepiej przenoszone są momenty obrotowe wskutek tego mocowanie jest pewniejsze. Prezentacja systemu Sztywne mocowanie dociskiem dla pewnego ustalenia płytki w gnieździe System TorxPlus. Lepiej przenoszone są momenty obrotowe wskutek tego mocowanie jest pewniejsze. Wzmocniona, mocowana

Bardziej szczegółowo

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Zajęcia nr: 4 Temat zajęć: Dokumentacja technologiczna (Karta KT oraz KIO) Materiał przygotowany z wykorzystaniem opracowań

Bardziej szczegółowo

05 / 2015 / Ceny w PLN

05 / 2015 / Ceny w PLN 5 / 215 / Ceny w PN szybkość i skuteczność spis treści 1. Powekanie - kasyfikacja i charakterystyka. 2 2. Pomocnicze wzory do obiczania warunków obróbki. 3 3. Frezy wacowo - czołowe, krótkie - 2 ostrzowe.

Bardziej szczegółowo

Stopy żelaza. Stale Staliwa Żeliwa

Stopy żelaza. Stale Staliwa Żeliwa Stopy żelaza Stale Staliwa Żeliwa 1. Stale są to stopy żelaza z węglem i innymi pierwiastkami, zawierające do 2% C, które w procesie wytwarzania podlegają przeróbce plastycznej, np.: walcowaniu, ciągnieniu,

Bardziej szczegółowo

DIN 206-B HSS. Obróbka zgrubna do ponad 60 HRC. Stale do 56 HRC. Stale do 62 HRC. Nr. zamów

DIN 206-B HSS. Obróbka zgrubna do ponad 60 HRC. Stale do 56 HRC. Stale do 62 HRC. Nr. zamów 1 Rozwiertaki r czne Wykonanie: HSS, 206-B, z lewà spiralà 7 i d ugà sto kowà cz Êcià wejêciowà (ok. 1/3 d ugoêci ostrza). Nierówna podzia ka mi dzyostrzowa zapewnia wykonanie k adnych otworów. Z chwytem

Bardziej szczegółowo

TMSD Frezy do gwintów w g bokich otworach. Rozwi zania w zakresie toczenia i frezowania gwintów. Metryczny

TMSD Frezy do gwintów w g bokich otworach. Rozwi zania w zakresie toczenia i frezowania gwintów. Metryczny TMS Frezy do gwintów w g bokich otworach Rozwi zania w zakresie toczenia i frezowania gwintów Metryczny TMS Frezy do gwintów w g bokich otworach Wielop ytkowe, wysokowydajne i ekonomiczne rozwi zanie w

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA & WSPARCIE

ROZWIĄZANIA & WSPARCIE ROZWIĄZANIA & WSPARCIE Wybierając Seco otrzymujesz o wiele więcej, niż dostęp do szerokiego asortymentu rozwiązań oraz zespołu doświadczonych ekspertów. Współpraca z Seco to partnerstwo oparte na zaufaniu

Bardziej szczegółowo

2 Obróbka. Frezy 2/43. Przeglàd VHM - program frezowania. Materia y. skrawaniem

2 Obróbka. Frezy 2/43. Przeglàd VHM - program frezowania. Materia y. skrawaniem Przeglàd - program frezowania 2 oznaczenie frezy jedno- frezy frezy mini frezy palcowe ostrzowe miniaturowe iloêç z bów 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 norma norma norma norma zaklawa zaklawa zaklad. zaklawa typ

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. Laboratorium Obróbki ubytkowej materiałów.

WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. Laboratorium Obróbki ubytkowej materiałów. WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Laboratorium Obróbki ubytkowej materiałów Ćwiczenie nr 1 Temat: Geometria ostrzy narzędzi skrawających Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Przeglàd rozwiàzaƒ/ Rega y sklepowe

Przeglàd rozwiàzaƒ/ Rega y sklepowe Przeglàd rozwiàzaƒ/ Rega y sklepowe CF1280 Rega na pi ki System MEGA / CE-25 WysokoÊç od 1000 do 2500 mm SzerokoÊç pó ek od 1000 do 1330 mm G bokoêci pó ek 300, 600 mm 158 Belka 15x40 L-1330 CE-B00571330

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Systemy nośne do płytek skrawających

Systemy nośne do płytek skrawających Systemy nośne do płytek skrawających do toczenia, frezowania, przebijania, wiercenia i nacinania gwintów Nasz asortyment jest sukcesywnie rozwijany i uzupełniany o nowe produkty. Liczne frezy i oprawki

Bardziej szczegółowo

I. Minimalne wymagania. Tool Form s.c. Jacek Sajan, Piotr Adamiak. ul. Pafalu 11, 58-100 Świdnica, NIP: 884-267-64-98

I. Minimalne wymagania. Tool Form s.c. Jacek Sajan, Piotr Adamiak. ul. Pafalu 11, 58-100 Świdnica, NIP: 884-267-64-98 Świdnica, 20.11.2015r. Tool Form s.c. Jacek Sajan, Piotr Adamiak ul. Pafalu 11, 58-100 Świdnica, NIP: 884-267-64-98 w związku z realizacjąprojektu pn. Rozpoczęcie produkcji matryc i stempli wykonanych

Bardziej szczegółowo

Kąt odsadzenia krawędzi skrawającej. Kąt krawędzi skrawania. powierzchni przyłożenia. n : obroty na minutę (min -1 ) π : Liczba Pi (3.

Kąt odsadzenia krawędzi skrawającej. Kąt krawędzi skrawania. powierzchni przyłożenia. n : obroty na minutę (min -1 ) π : Liczba Pi (3. L Kształt i terminologia związana z płytkami Kąt odsadzenia krawędzi Boczny kąt Kąt natarcia boczny Wysokość krawędzi Promień wierzchołka Kąt natarcia Kąt krawędzi Kąt bocznej krawędzi Długość całkowita

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do toczenia poprzecznego

Narzędzia do toczenia poprzecznego Dragonskin 1335 / HCN1345 - toczenie stali 1335 i HCN1345 to nowe rodzaje powłok Dragonskin, jakie WNT wprowadza na rynek. Powłoka 1335 różni się od konkurencji nie tylko optycznie. Także jej wydajność

Bardziej szczegółowo

Noże tokarskie przegląd

Noże tokarskie przegląd Noże tokarskie przegląd zewnętrzna Uchwyt zaciskowy 95 do płytek skrawających 7, dodatnie nr zam. typ płytki do cięcia strona 2969 5100 2969 5125 SCLCR/L CCMT/CCGT 09T3... 2/220 Uchwyt zaciskowy 95 do

Bardziej szczegółowo

Rewolucja w toczeniu gwintów. 6 Ostrzy Skrawaj cych. Rozwi zania w zakresie toczenia i frezowania gwintów METRYCZNY.

Rewolucja w toczeniu gwintów. 6 Ostrzy Skrawaj cych. Rozwi zania w zakresie toczenia i frezowania gwintów METRYCZNY. Rewolucja w toczeniu gwintów Ostrzy Skrawaj cyc Ocrona patentowa Rozwi zania w zakresie toczenia i frezowania gwintów METRYCZNY Ocrona patentowa Rewolucyjny system Ostrzy Skrawaj cyc 1 Po odwróceniu 1

Bardziej szczegółowo

Do oferty (dla każdego zadania) należy dołączyć opis produktów jakie oferuje Wykonawca (wraz z podaniem okresu gwarancji)

Do oferty (dla każdego zadania) należy dołączyć opis produktów jakie oferuje Wykonawca (wraz z podaniem okresu gwarancji) ZP/UR/85/2013 Załącznik nr 1.1 do siwz Do oferty (dla każdego zadania) należy dołączyć opis produktów jakie oferuje Wykonawca (wraz z podaniem okresu gwarancji) Zadanie 1 Zadanie 1: Dostawa, instalacja

Bardziej szczegółowo

NARODZINY NOWEJ GENERACJI

NARODZINY NOWEJ GENERACJI NARODZINY NOWEJ GENERACJI www.pramet.com NOWE GATUNKI DO TOCZENIA SERIA T8300 Z POWŁOKĄ PVD youtube.com/pramettv NOWY MATERIAŁ SKRAWAJĄCY SERIa T8300 WYSOKA WYDAJNOŚĆ PRZY ZACHOWANIU NIEZAWODNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

TOCZENIE Walter Toczenie wg ISO 8 Wcinanie poprzeczne-rowkowanie 19 Oprawka 25. Strony z informacjami zamówieniowymi 262. Załącznik techniczny 96

TOCZENIE Walter Toczenie wg ISO 8 Wcinanie poprzeczne-rowkowanie 19 Oprawka 25. Strony z informacjami zamówieniowymi 262. Załącznik techniczny 96 TOCZENIE Walter Toczenie wg ISO 8 Wcinanie poprzeczne-rowkowanie 19 Oprawka 25 Strony z informacjami zamówieniowymi 26 Załącznik techniczny 96 WIERCENIE Walter Titex Wiertła VHM 104 Strony z informacjami

Bardziej szczegółowo

Wielop ytkowe frezy do gwintu. Rozwi zania w zakresie toczenia i frezowania gwintów METRYCZNE

Wielop ytkowe frezy do gwintu. Rozwi zania w zakresie toczenia i frezowania gwintów METRYCZNE Wielop ytkowe frezy do gwintu Rozwi zania w zakresie toczenia i frezowania gwintów METRYCZNE Nowa rodzina narz dzi do frezowania gwintów Nowe, wielopłytkowe frezy do gwintu (MiTM) z VARDEX A, które dzięki

Bardziej szczegółowo

Seria CA5. Nowy węglik powlekany CVD do stali

Seria CA5. Nowy węglik powlekany CVD do stali Seria CA5 Nowy węglik powlekany CVD do stali Nowe rodzaje węglików powlekanych CVD do obróbki stali : obróbka o dużej szybkości i wydajności : skrawanie ciągłe do lekkiego przerywanego : 1. wybór do zastosowań

Bardziej szczegółowo

5 : mm. Główna krawędź skrawająca

5 : mm. Główna krawędź skrawająca Informacja techniczna System oznaczeń PB A M 5 R/L M Power Buster Kąt przyłożenia I/C Średnica narz. Kierunek Liczba ostrzy A : 5 Z : 0 Typ trzpienia M : Metryczny I : Calowy 5 : 5.75mm ØD : mm R : Prawy

Bardziej szczegółowo

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe.

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe. BAKS Kazimierz Sielski 05-480 Karczew ul. Jagodne 5 Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 Internet www.baks.com.pl e-mail baks@baks.com.pl NIP 532-010-20-41 Karczew dnia 2015-06-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny.

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny. UWAGA: DEKRA - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

MC5005 MC5015 NOWOŚĆ W OFERCIE

MC5005 MC5015 NOWOŚĆ W OFERCIE NOWOŚĆ W OFERCIE 2015.10 Aktualizacja B209P eria płytek IO do toczenia żeliw Wysoka wydajność obróbki żeliwa! Nowa powłoka: prędkości skrawania nawet do 600 m/min. LK MK RK eria płytek IO do toczenia żeliw

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

UE6110 MC6025 UH6400 US735 HZ/HL/ HM/HX/ HV/HR TOOLS NEWS. Nowy system łamaczy wióra do obróbki ciężkiej

UE6110 MC6025 UH6400 US735 HZ/HL/ HM/HX/ HV/HR TOOLS NEWS. Nowy system łamaczy wióra do obróbki ciężkiej TOOLS NEWS B45P Nowy system łamaczy wióra do obróbki ciężkiej Przeznaczony specjalnie do obróbki cięzkiej stali nierdzewnych i stopowych. // HM/HX/ HV/HR Nowy system łamaczy wióra do obróbki ciężkiej //

Bardziej szczegółowo

RozwieRtaki 05_Reiben_Ost.indb 1176 23.09.2008 18:22:28 Uhr

RozwieRtaki 05_Reiben_Ost.indb 1176 23.09.2008 18:22:28 Uhr 05_Reiben_Ost.indb 1176 23.09.200 1:22:2 Uhr 05_Reiben_Ost.indb 1177 23.09.200 1:22:31 Uhr aszynowe Nora Fora Iustracja narzędzia Materiał narzędzia Zakres wyiarów Nr artykułu Grupa rabatowa aszynowe NC

Bardziej szczegółowo

Wydanie 2012 superline Lista nr 06, aktualna od

Wydanie 2012 superline Lista nr 06, aktualna od Wydanie 2012 superine sssuper uperli Lista nr 06, aktuana od 16.01.2012 NARZĘDZIA HIGHTECH + SUPER CENA superine to wybór najwyższej kasy narzędzi (hightech) do wykonywania następujących operacji: wiercenia

Bardziej szczegółowo

BADANIA ZUŻYCIAPŁYTEK SKRAWAJĄCYCH Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH W GATUNKU GC4325 Z POWŁOKĄ INVEIO i GC4215

BADANIA ZUŻYCIAPŁYTEK SKRAWAJĄCYCH Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH W GATUNKU GC4325 Z POWŁOKĄ INVEIO i GC4215 BADANIA ZUŻYCIAPŁYTEK SKRAWAJĄCYCH Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH W GATUNKU GC4325 Z POWŁOKĄ INVEIO i GC4215 Wojciech STACHURSKI 1, StanisławMIDERA 1 1. WSTĘP Jednym z najważniejszych wyzwań stawianych firmom narzędziowym,

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące

Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące 693 Zestawienie produktów Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące Podstawki wahliwe K0282 Podstawki wahliwe kąt wychyłu 12 K0302 Podstawki wahliwe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Systemu PDR

Prezentacja Systemu PDR Prezentacja Systemu PDR / Paintless Dent System / 14-15.02.2013 Prowadzący: MOTOTECHNIKA Mieczysław Pamuła 14-15.02.2013 Historia Technologia PDR narodziła się w latach 40 tych minionego wieku w zakładach

Bardziej szczegółowo

Mocowania sanitarne . sanit. sanit Mocow Mocow

Mocowania sanitarne . sanit. sanit Mocow Mocow 229 Mocowania sanitarne Mocowania do umywalek i pisuarów...strona 230 Mocowania do urządzeń sanitarnych...strona 233 Akcesoria do mocowań sanitarnych...strona 235 Mocowanie WB do WC...strona 236 230 MOCOWANIA

Bardziej szczegółowo

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 Strona 1 z 5 Świat pomiaru przepływu Miernik zużycia Muti-Fow-Midi (MFM 1.0) Numer produktu 503594 Muti-Fow-Midi MFM 1.0 jest eektronicznym

Bardziej szczegółowo

VTT Koszalin. I Warstwy azotku tytanu, l. Charakterystyka ogólna

VTT Koszalin. I Warstwy azotku tytanu, l. Charakterystyka ogólna I Warstwy azotku tytanu, l. Charakterystyka ogólna 1.1. Dlaczego stosuje si cienkie warstwy TiN? Cienkie warstwy azotku tytanu (grubo : 0,5 µm µm) na o one na powierzchni narz dzi i cz ci maszyn zwi kszaj

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe jednoelementowe

Drabiny pionowe jednoelementowe Drabiny pionowe jednoelementowe Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4. Perforowane szczeble w wersji

Bardziej szczegółowo

Kod pracy. Po udzieleniu odpowiedzi do zadań 1 20, wypełnij tabelkę

Kod pracy. Po udzieleniu odpowiedzi do zadań 1 20, wypełnij tabelkę ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Kod pracy Wypełnia Przewodniczący Wojewódzkiej Koisji Wojewódzkiego Konkursu Przediotowego z Fizyki Iię i nazwisko ucznia... Szkoła...

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali oraz budżetu państwa Nowoczesne w ramach Programu technologie Operacyjnego - Program

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny numer katalogowy. Przy zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SuperLine WYDANIE 2009. narzędzia Hightech - najwyższa jakość! niezwykle atrakcyjna relacja cen w stosunku do trwałości!

SuperLine WYDANIE 2009. narzędzia Hightech - najwyższa jakość! niezwykle atrakcyjna relacja cen w stosunku do trwałości! gühring poska Sp. z o.o. gühring poska Sp. z o. o. SerwiS regeneracji u. Hennea 5 dział Handowy narzędzi 02-495 warszawa u. wrocławska 152 gühring katowice Sp. z o.o. te. + 48 (22) 8 33 11 62-800 Kaisz

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych Radosław GONET Okręgowy Inspektorat Pracy, Rzeszów Paweł ZAHUTA EL Automatyka, Rzeszów Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych 1. WSTĘP 2. WYMAGANIA MINIMALNE

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

EcoCut ProfileMaster nowa generacja

EcoCut ProfileMaster nowa generacja New Nowe Styczeń 2017 produkty dla techników obróbki skrawaniem ProfileMaster nowa generacja Udoskonalony, by być jeszcze lepszym! TOTAL TOOLING = JAKOŚĆ x SERWIS 2 WNT Polska Sp. z o.o. ul. Józefa Marcika

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

ARIGOLD Paulina Kukla UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 92-94C/4, 81-388 GDYNIA TEL. 733-460-745; FAX. (12) 376-77-67; biuro@arigold.pl

ARIGOLD Paulina Kukla UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 92-94C/4, 81-388 GDYNIA TEL. 733-460-745; FAX. (12) 376-77-67; biuro@arigold.pl _ ARIGOLD Paulina Kukla UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 92-94C/4, 81-388 GDYNIA TEL. 733-460-745; FAX. (12) 376-77-67; biuro@arigold.pl Nr egzemplarza 1 TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Holz Türen Wooden Doors Portes Bois Drzwi drewniane REF / CODE : I 78-00-00 *) EN..2.0.1.X.0. Verpackung Packing unit Emballage Pakowana Komplett / complete 50 St / pcs 1 Kartons / Box kg Flügelteil /

Bardziej szczegółowo

2 Obróbka. No e tokarskie sk adane przeglàd 2/177

2 Obróbka. No e tokarskie sk adane przeglàd 2/177 przeglàd Obróbka zewn trzna Oprawka 95 pod p ytki tokarskie 7, dodatnie Nr. zamów typ p ytki tokarskie str. kataloga 2968 0000 2968 0015 SCLCR/L CCMT/CCGT 09T3... 2/184 Oprawka 95 pod p ytki tokarskie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego

Rodzaj środka technicznego DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm.

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poniższy poradnik przedstawia ogólny zarys montażu głowic i cylindrów w skuterach posiadających silniki 50ccm typu 139QMA/139QMB. Montaż

Bardziej szczegółowo

4 Technika Nr. d ugoêç ramion przekrój

4 Technika Nr. d ugoêç ramion przekrój Kàtownik Êlusarski Wykonanie: Stal, ocynkowany, obrobiony ze wszystkich stron. Przeznaczenie: Uniersalne. 4601 4602 Kàtownik p aski Kàtownik ze stopkà Nr. d ugoêç ramion 4601 4602 przekrój 0100 100 x 70

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

T5100 SERIES. Do szerokiego zakresu zastosowań przy toczeniu żeliwa. Gatunek pokrywany CVD do toczenia żeliwa szarego i sferoidalnego

T5100 SERIES. Do szerokiego zakresu zastosowań przy toczeniu żeliwa. Gatunek pokrywany CVD do toczenia żeliwa szarego i sferoidalnego Keeping the Customer First Tungaloy Report No. 359-PL Gatunek pokrywany CVD do toczenia żeliwa szarego i sferoidalnego T50 SERIES Do szerokiego zakresu zastosowań przy toczeniu żeliwa T50 SERIES Drastycznie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

TRADYCJA I STABILNOŚĆ

TRADYCJA I STABILNOŚĆ TRADYCJA I STABILNOŚĆ BAILDONIT jest najstarszą i najbardziej stabiną arką na rynku poski (r.1936) związaną z obróbką skrawanie. Naszą specjaizacją są produkty wytwarzane z węgików spiekanyc: płytki wieoostrzowe

Bardziej szczegółowo

Co nowego? Poznajcie Państwo nasze najnowsze produkty. CoroMill 316. CoroMill 345. CoroMill 170

Co nowego? Poznajcie Państwo nasze najnowsze produkty. CoroMill 316. CoroMill 345. CoroMill 170 CoroMill 316 Pierwsze narzędzie z wymienną węglikową częścią roboczą i gwintowanym złączu pomiędzy nią a trzonkiem. Dzięki swojej elastyczności i mnogości zastosowań najnowszy system wprowadza frezowanie

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia przy pomocy równi pochyłej

Wyznaczanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia przy pomocy równi pochyłej Wyznaczanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia przy pomocy równi pochyłej Równia pochyła jest przykładem maszyny prostej. Jej konstrukcja składa się z płaskiej powierzchni nachylonej pod kątem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Nazwa zawodu: Operator obrabiarek. Opis zawodu:

Nazwa zawodu: Operator obrabiarek. Opis zawodu: Nazwa zawodu: Operator obrabiarek Opis zawodu: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (obrabiarek CNC) to osoba o uniwersalnych kwalifikacjach zawodowych. Posiada szeroki zasób wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Nr 160765-2014-AFSMS-POL-RvA. Niniejszym potwierdza się, Coffee Service Sp. z o.o.

Certyfikat Nr 160765-2014-AFSMS-POL-RvA. Niniejszym potwierdza się, Coffee Service Sp. z o.o. CERTYFIKA T SYSTEMU BEZPIECZEŃSTW A ŻYWNOŚCI Certyfikat Nr 160765-2014-AFSMS-POL-RvA Niniejszym potwierdza się, że ul. Niemcewicza 26/U7, 02-306 Warszawa, Polska oraz lokalizacje wymienione w załączniku

Bardziej szczegółowo

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Karta katalogowa 404753 Strona 1/6 JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Typ 404753 II 1/2 G Ex ia IIC T4 do T6 (IP65) II 1/2 D Ex ia IIIC T100 C do T60 C

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Wiesław Kleczkowski UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

Wiert a i narz dzia. Wiert a i narz dzia T E C H N I K A M O C O W A N I A

Wiert a i narz dzia. Wiert a i narz dzia T E C H N I K A M O C O W A N I A 255 Wiert o SDS-max... strona 256 Wiert o SDS-Plus Driller, DIN 8035... strona 257 Wiert o SDS-Plus Pointer... strona 258 Wiert o do muru STANDARD HM... strona 260 Wiert o STANDARD... strona 261 Wiert

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego ZRSMiU (P) Automobilklub Nowy Świat Sp. z o.o. o/ Poznań 61-625 Poznań, ul. Naramowicka 68 tel. (061) 826 57 69, faks (061) 826 57 69 Rzeczoznawca: Zbigniew Rychter UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE PACZKÓW DNIA 24 PAŻDZIERNIKA 2013 1 Nazwa oraz adres Zamawiającego Zakład

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo