Kompleksowa oferta serwisu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kompleksowa oferta serwisu"

Transkrypt

1

2

3 Kopeksowa oferta serwisu Poska arka goanego idera w produkcji narzędzi skrawającyc Baidonit to arka naeżąca do AB Sandvik Coroant idera ranży narzędzi skrawającyc i systeów narzędziowyc Sandvik Poska Sp. z o.o. to największa w kraju organizacja sprzedaży narzędzi skrawającyc zapewniająca pełną osługę andową i tecniczną Opieray się na wieoetni doświadczeniu poskic specjaistów Kierujey się podstawowyi wartościai koncernu Sandvik i nieprzerwanie doskonaiy nasze procesy Cały serwis i współpraca reaizowana jest w ducu Fair Pay soidnej, uczciwej konkurencji Logistyka i dostawy Magazyn Centrany standardowyc płytek Baidonit znajduje się w Katowicac Towar zaówiony do godz. 5:00 dostarczyy do Kienta w dniu następny Bezpłatne dostawy Oferujey ożiwość reaizowania zaówień otwartyc gwarancja dostaw w ustaonyc cenac Anagraf kienta na opakowaniu płytek na życzenie uieściy Państwa indywiduane oznakowanie na etykiecie naszego produktu Faryka w Katowicac Nasza produkcja oparta jest o najepsze światowe wzorce i fiozofie działania, jak Leading to te next eve oraz Lean Manufacturing (optyaizacja czasów tecnoogicznyc, redukcja kosztów, innowacje Kaizen ) Prowadzony jest stały nadzór nad jakością pokryć, zwłaszcza w zaawansowanej tecnoogii PVD Procesy wytwórcze prowadzone są z dałością o środowisko naturane (oszczędność energii oraz ediów procesowyc) Koncern Sandvik posiada w Posce Dział Badań i Rozwoju nad zaawansowanyi ateriałai narzędziowyi

4 Kopeksowa oferta serwisu Produkcja przyjazna środowisku i ezpieczeństwu pracy Safety First przede wszystki ezpieczeństwo pracy, zero wypadków, aktywna reakcja na zdarzenia potencjanie wypadkowe Stała dałość o jakość produktów w oparciu o nory: ISO 900, ISO 400, OHSAS 800 i poityka zero rekaacji Działanie na rzecz udowy i utrwaania Kutury Bezpieczeństwa Pracy (EHS Safety Cuture) Wdrożona poityka 5S i Coat Serwis tecniczny Serwis świadczony jest przez największą w Posce sieć własnyc specjaistów tecnicznyc i autoryzowanyc dystryutorów Oferujey wsparcie w doorze najepszyc rozwiązań oraz optyane wdrożenie narzędzi w procesac produkcyjnyc Kienta wraz ze studiu czasowy Kopeksowa oferta w zakresie panowania produkcji Syuacje oszczędności Testy wdrożeniowe i dokuentacja uzyskanyc oszczędności Progra Poprawy Produktywności i anaiza istniejącej tecnoogii Rejestr Korzyści Kienta podsuowanie oszczędności Własne Centru Szkoeniowe w Katowicac Szeroki zakres profesjonanyc szkoeń Szkoenia dedykowane Rozwiązywanie zagadnień tecnicznyc Kientów 2

5 Kopeksowa oferta serwisu Specjane płytki węgikowe Reaizujey indywiduane potrzey w zakresie specjanyc płytek węgikowyc Baidonit Zaówienia internetowe Inforacja o cenac Dostępność towarów Historia transakcji Historia faktur Możiwość uzyskania dodatkowyc raatów Atrakcyjne proocje okresowe Recyking węgików spiekanyc Sandvik Poska prowadzi progra odzysku węgika, w raac którego zużyte narzędzia stają się źródłe przycodu da kienta Stały skup węgików spiekanyc w postaci: płytek wieoostrzowyc, narzędzi onoitycznyc i kształtek węgikowyc Zarządzanie gospodarką narzędziową Kienta Magazyny (skład konsygnacyjny) Optyaizacja stanów agazynowyc narzędzi Maszyny wydające 3

6 Spis treêci str. rozdzia : A A 8 A 0 A 2 A 4 W GLIKI SPIEKANE: Gatunki w gików spiekanyc do toczenia Taea ziorcza gatunków do toczenia Gatunki w gików spiekanyc do frezowania Taea ziorcza gatunków do frezowania B B 8 B 20 B 34 B 35 B 35 B 36 P YTKI DO TOCZENIA: Oznaczenie p ytek do toczenia P ytki do toczenia P ytki do przecinania P ytki do zestawów ko owyc P ytki do uszczenia pr tów P ytki podporowe i aacze wióra C C 42 C 43 C 44 C 56 C 62 NARZ DZIA DO TOCZENIA: Oznaczenie no y do toczenia zewn trznego Oznaczenie no y do toczenia wewn trznego No e do toczenia zewn trznego No e do toczenia wewn trznego Przecinaki istwowe XLCFN.. 4

7 Spis treêci str. rozdzia : D D 64 D 66 D 72 D 73 D 74 P YTKI DO FREZOWANIA: Oznaczenie p ytek do frezowania P ytki do frezowania P ytki do frezów tarczowyc P ytki do wiercenia P ytki podporowe E E 76 NARZ DZIA DO FREZOWANIA: Frezy tarczowe NFTs.. F F 78 F 93 F 94 F 00 F 06 F 08 F 0 INFORMACJE TECHNICZNE: Zastosowanie narz dzi do toczenia Zastosowanie narz dzi do przecinania Zastosowanie narz dzi do frezowania Zastosowanie p ytek do frezowania w narz dziac innyc producentów Zastosowanie frezów tarczowyc NFTs.. Zestawienie ateria ów oraianyc Rodzaje zu ycia ostrza 5

8 ACCREDITED UNIT: DNV CERTIFICATION AB, BOX 6046, SOLNA, SWEDEN, TEL:+46 (0) , / Certyfikaty DNV BUSINESS ASSURANCE MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE Certificate No. 2007SKMAQ244 Tis is to certify tat Sandvik Macining Soutions WORLD WIDE Sites according to appendix as een found to confor to te Manageent Syste Standard: ISO 900:2008 Tis Certificate is vaid for: Design, deveopent, anufacturing, recycing, arketing, saes and distriution of toos, inserts and tooing systes for eta cutting, as we as reated custoer services Initia Certification date: Tis Certificate is vaid unti: Pace and date: Stocko, for te Accredited Unit: DNV CERTIFICATION AB, SWEDEN Te audit as een perfored under te supervision of: Doris Forserg Lead Auditor AnnLouise Pått Manageent Representative Lack of fufient of conditions as set out in te Certification Agreeent ay render tis Certificate invaid. DNV BUSINESS ASSURANCE MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE Certificate No. 2007SKMAE202 Tis is to certify tat Sandvik Macining Soutions WORLD WIDE Sites according to appendix as een found to confor to te Manageent Syste Standard: ISO 400:2004 Tis Certificate is vaid for: Design, deveopent, anufacturing, recycing, arketing, saes and distriution of toos, inserts and tooing systes for eta cutting, as we as reated custoer services DNV BUSINESS ASSURANCE MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE Certificate No. 2007SKMAHSO34 Tis is to certify tat Sandvik Macining Soutions WORLD WIDE Sites according to appendix as een found to confor to te Manageent Syste Standard: OHSAS 800:2007 Tis Certificate is vaid for: Design, deveopent, anufacturing, recycing, arketing, saes and distriution of toos, inserts and tooing systes for eta cutting, as we as reated custoer services Initia Certification date:: Tis Certificate is vaid unti: Pace and date: Stocko, for te Accredited Unit: DNV CERTIFICATION AB, SWEDEN Copany initiay certificated: Tis Certificate is vaid unti: Pace and date: Stocko, for te Accredited Unit: DNV CERTIFICATION AB, SWEDEN Te audit as een perfored under te supervision of: Doris Forserg AnnLouise Pått Lead Auditor Manageent Representative Lack of fufient of conditions as set out in te Certification Agreeent ay render tis Certificate invaid. Te audit as een perfored under te supervision of: Doris Forserg AnnLouise Pått Lead Auditor Manageent Representative Lack of fufient of conditions as set out in te Certification Agreeent ay render tis Certificate invaid. DET NORSKE VERITAS, BOX 6046, 7 06 SOLNA, SWEDEN. TEL: FAX: DET NORSKE VERITAS, BOX 6046, 7 06 SOLNA, SWEDEN. TEL: FAX:

9 W GLIKI SPIEKANE str. rozdzia : A 8 A 0 A 2 A 4 Gatunki w gików spiekanyc do toczenia Taea ziorcza gatunków do toczenia Gatunki w gików spiekanyc do frezowania Taea ziorcza gatunków do frezowania A 7

10 Gatunki do toczenia pokrywane CVD Pokrycie Oznaczenie Zakres ISO Zastosowanie NTP5 (CVD) P0P30 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD, przeznaczony do oróki wykaƒczajàcej stai i staiwa przy du yc pr dkoêciac skrawania, odznaczajàcy si odpornoêcià na wysokà teperatur skrawania. A NTP25 (CVD) P0P35 Uniwersany gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD, przeznaczony do wysoko wydajnej oróki Êredniodok adnej stai w niekorzystnyc warunkac, odznaczajàcy si du y ezpieczeƒstwe kraw dzi skrawajàcej. TiN A 2 O 3 TiCN NTP35 (CVD) P20P45 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD, przeznaczony do oróki Êredniej i zgrunej stai i staiwa w trudnyc warunkac oróki. NTM25 (CVD) M5M35 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD, zaecany jako pierwszy wyór do oróki Êredniodok adnej i zgrunej stai nierdzewnyc zarówno w warunkac pracy ciàg ej, jak i przerywanej, posiadajàcy wysokà odpornoêç na zienne ocià enie ciepne i ecaniczne. TiN TiCN NTM35 (CVD) M20M40 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD o szczegónie wysokiej odpornoêci na zienne ocià enia ciepne i ecaniczne, przeznaczony do oróki zgrunej stai nierdzewnyc. NTK05 (CVD) K0K20 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD o wysokiej odpornoêci na zu ycie oraz wysokie teperatury skrawania, przeznaczony do oróki wykaƒczajàcej eiw, a szczegónie eiwa sferoidanego. TiN A 2 O 3 TiCN NTK25 (CVD) K0K30 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD, przeznaczony do oróki eiwa szarego w trudnyc warunkac skrawania, odznaczajàcy si odpornoêcià na wysokie teperatury skrawania. P M K Sta Sta nierdzewna eiwo N S H Stopy nie eazne, auiniu Stopy aroodporne, stopy tytanu Materia y artowane HC gatunek pokrywany (PVD, CVD) HW gatunek niepokrywany A 8

11 Gatunki do toczenia pokrywane PVD Pokrycie Oznaczenie Zakres ISO Zastosowanie TiAN TiN N325 (PVD) N335 (PVD) P20P35 M5M35 P20P40 M20M40 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà PVD, przeznaczony do wysokowydajnego toczenia stai i stai nierdzewnej w oszarze oróki Êredniodok adnej i dok adnej. Zaecany do oróki z du yi i Êrednii pr dkoêciai skrawania. Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà PVD, przeznaczony do oróki z du yi i a yi pr dkoêciai skrawania stai i stai nierdzewnyc, odznaczajàcy si du à wytrzya oêcià kraw dzi skrawajàcej. A TiN TiN (TiASi)N N435 (PVD) P30P55 M30M45 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà PVD o najwy szej ciàgiwoêci, przeznaczony do przecinania i nacinania rowków w ardzo trudnyc warunkac oróki, szczegónie ateria ów o w aêciwoêciac przywierajàcyc. Gatunki do toczenia niepokrywane Oznaczenie Zakres ISO Zastosowanie S20S (HW) P5P25 Gatunek przeznaczony do oróki dok adnej i Êredniodok adnej stai i staiwa, przy odpowiednio du yc pr dkoêciac skrawania i uiarkowanyc posuwac. SM25T (HW) P5P40 M25M35 Gatunek przeznaczony do oróki stai, staiwa i stai nierdzewnyc wióre odpryskowy o du y przekroju i ziennej gruoêci. Odporny na z czeniowe ocià enia dynaiczne. Mo na go stosowaç przy du yc i Êrednic pr dkoêciac skrawania oraz du yc przekrojac war stwy skrawanej. H0S (HW) K0K20 Gatunek przeznaczony do oróki dok adnej i Êredniodok adnej wszystkic gatunków e iw, stai stopowyc, austenitycznyc i stopów etai koorowyc oraz ateria ów nieetaicznyc dajàcyc krótki wiór. H5X (HW) M5M25 K5K30 Gatunek przeznaczony do oróki wszystkic gatunków eiw. Mo na go równie stosowaç do zgrunego toczenia eiw, etai nie eaznyc, aroodpornyc stopów niku. H20S (HW) K5K25 Gatunek przeznaczony do oróki Êredniodok adnej i zgrunej eiw przy uiar ko wanyc pr dkoêciac skrawania i Êrednic oraz du yc posuwac w niekorzys t nyc i trudnyc warunkac oróki. Nadaje si do oróki stopów iedzi, stopów ekkic, ateria ów aroodpornyc, arowytrzya yc oraz tworzyw sztucznyc. A 9

12 A A 0 P M K GRUPA ISO ZAKRES NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 N335 NTK05 NTK25 N S SM25T S20S SM25T TOCZENIE HW PVD CVD NTP5 N335 Gatunki do toczenia taea ziorcza

13 A A ZAKRES H5X H0S H20S H5X SM25T H20S N435 NTP5 NTP35 SM25T N435 PRZECINANIE I ROWKOWANIE PVD CVD HW HW

14 Gatunki do frezowania niepokrywane Oznaczenie Zakres ISO Zastosowanie SM25T (HW) P5P40 M25M35 Gatunek przeznaczony do oróki stai, staiwa i stai nierdzewnyc wióre odpryskowy o du y przekroju i ziennej gruoêci. Odporny na z czeniowe ocià enia dynaiczne. Mo na go stosowaç przy du yc i Êrednic pr dkoêciac skrawania oraz du yc przekrojac war stwy skrawanej. A H0S (HW) K0K20 N05N25 Gatunek przeznaczony do oróki dok adnej i Êredniodok adnej wszystkic gatunków e iw, stopów etai koorowyc oraz ateria ów nieetaicznyc dajàcyc krótki wiór. H5X (HW) M5M25 K5K30 Gatunek przeznaczony do oróki wszystkic gatunków eiw. Mo na go równie stosowaç do zgrunego toczenia eiw, etai nie eaznyc, aroodpornyc stopów niku. H20S (HW) K5K25 Gatunek przeznaczony do oróki Êredniodok adnej i zgrunej eiw przy uiar ko wanyc pr dkoêciac skrawania i Êrednic oraz du yc posuwac w niekorzys t nyc i trudnyc warunkac oróki. Nadaje si do oróki stopów iedzi, stopów ekkic, ateria ów aroodpornyc, arowytrzya yc oraz tworzyw sztucznyc. Gatunki do frezowania pokrywane CVD Pokrycie Oznaczenie Zakres ISO Zastosowanie NMP20 (CVD) P5P35 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD, przeznaczony do frezowania Êredniodok adnego i zgrunego stai z o iwie najwy szà wydajnoêcià oróki. TiN TiCN NMK20 (CVD) K0K30 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD, przeznaczony do frezowania Êredniodok adnego i zgrunego eiwa szarego g ównie w warunkac sucej oróki, ze Êrednii i du yi pr dkoêciai skrawania. A 2 O 3 TiCN NMK30 (CVD) K20K35 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà CVD, przeznaczony do frezowania eiw w trudnyc warunkac z udzia e eusji c odzàcyc, z a yi i Êrednii pr dkoêciai skrawania. A 2

15 Gatunki do frezowania pokrywane PVD Pokrycie Oznaczenie Zakres ISO Zastosowanie P05P20 N20 (PVD) M05M20 K05K25 N05N25 S05S5 H05H5 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà PVD, przeznaczony do dok adnego i Êredniodok adnego frezowania stai, stai nierdzewnyc i eiw, szczegónie w zakresie wy szyc twardoêci, a tak e auiniu i ateria ów artowanyc z wysokii pr dkoêciai skrawania, przy znaczny ocià eniu ciepny p ytek. A N250 (PVD) P05P20 M0M20 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà PVD, przeznaczony do dok adnego frezowania stai zwyk yc i ateria ów wykazujàcyc tendencj do przywierania, tj. stai niskow gowej, stai nierdzewnyc oraz ateria ów utwardzanyc powierzcniowo. TiN TiN (TiASi)N N300 (PVD) M5M35 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà PVD, przeznaczony do frezowania stai nierdzewnyc (przede wszystki stai austenitycznyc), ze Êrednii i du yi pr dkoêciai skrawania. N350 (PVD) P0P40 M20M35 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà PVD, przeznaczony do frezowania stai, staiwa i stai nierdzewnej w zakresie oróki zgrunej i Êredniodok adnej, w warunkac ocià eƒ dynaicznyc. Szczegónie rekoendowany do pracy na frezarkac o ograniczonej ocy i sztywnoêci. N435 (PVD) P30P55 M30M45 Gatunek w gika spiekanego pokryty etodà PVD o najwy szej ciàgiwoêci, przeznaczony do przecinania i nacinania rowków w ardzo trudnyc warunkac oróki, szczegónie ateria ów o w aêciwoêciac przywierajàcyc. P M K Sta Sta nierdzewna eiwo N S H Stopy nie eazne, auiniu Stopy aroodporne, stopy tytanu Materia y artowane HC gatunek pokrywany (PVD, CVD) HW gatunek niepokrywany A 3

16 A A 4 P M K GRUPA ISO ZAKRES N S NMP20 NMK20 NMK30 N250 N250 N N435 FREZOWANIE CVD PVD H N20 N20 N350 N20 N20 N20 N20 N350 N435 Gatunki do frezowania taea ziorcza

17 A A ZAKRES SM25T SM25T H5X H0S H20S H5X HW H0S

18

19 P YTKI DO TOCZENIA str. rozdzia : B 8 B 20 B 34 B 35 B 35 B 36 Oznaczenie p ytek do toczenia P ytki do toczenia P ytki do przecinania P ytki do zestawów ko owyc P ytki do uszczenia pr tów P ytki podporowe i aacze wióra B 7

20 TOCZENIE oznaczenie p ytek (kod ISO) T N M G 22. Kszta t p ytki i kàt naro a ε r 2. Kàt przy o enia 3. Dok adnoêç p ytki 4. Kszta t powierzcni norany α n natarcia i sposó o co wania p ytki 5. D ugoêç oku p ytki B Toerancja () inne (d) s ±0,025 ±0,005 ±0,025 A ) ±0,03 ±0,005 ±0,025 F ) ±0,025 ±0,03 ±0,025 C ) ±0,03 ±0,03 ±0,025 H ±0,025 ±0,025 ±0,025 E ±0,025 ±0,025 ±0,3 ±0,05 ±0,5 2) ±0,05 ±0,5 2) ±0,05 ±0,5 2) G ±0,005 ±0,025 J ) ±0,03 ±0,025 K ) ±0,025 ±0,025 L ) ±0,05 ±0,08 ±0,5 2) ±0,20 2) M ±0,05 ±0,08 ±0,5 2) ±0,20 2) N ±0,08 ±0,3 ±0,25 2) ±0,38 2) U ±0,3 ±0,025 ±0,3 ) Odcy ki te stosuje si da p ytek szifo wanyc ze Êcinai 2) WartoÊci odcy ek (od do) w za e noê ci od wiekoêci d wykonanie specjane B 8

21 TOCZENIE oznaczenie p ytek (kod ISO) E N PC 6. GruoÊç p ytki 7. Proieƒ naro a r ε 8. Postaç kraw dzi skrawajàcej 9. Kierunek skrawania 0. Syo ustaony przez producenta np. geoetria aacza wiórów zaokràgona r n 0,02 ze Êcine i zaokràgona Posuw Feed B ostra r n <0,02 Syo s () 0,59 T, , ,8 T3 3, , , , , ,52 2 2,70 (d) () 4,76 5,56 Syo r ε () 00 <0,2 02 0,2 04 0,4 08 0,8 24 2,4 x inne oters 00 da p ytek MO Toerancje for (d) for Dok adnoêç p ytki okràg yc for round inserts J,K,L,M,N U M i N U i M M Kszta t p ytki H,O,P,S,T,C,D,E,M,W,R H,O,P,S,T,C,E,N,W,R D 6,35 (6) ±0,05 ±0,08 ±0,08 ±0,3 ±0, 7,94 (8) 9,525 (0) 2,7 (2) ±0,08 ±0,3 ±0,3 ±0,20 ±0,5 5,875 (6) 9,05 (20) ±0,0 ±0,8 ±0, 5 ±0,27 ±0,8 25,4 (25) ±0,3 ±0,25 ±0,8 ±0,38 3,75 (32) ±0,5 ±0,25 ±0,20 ±0,38 Uzupe nienie do punktu 3 ze Êcine z podwójny Êcine z podwójny Êcine i zaokràgona Uzupe nienie do punktu 5 (d) () Syoe dodatkowe Syo iterowy okreêajàcy kszta t p ytki H O P S T C D E M V W 4, , , , , , , , , , d P ytki okràg e () R 5,0 05 6,0 06 8,0 08 9, ,0 0 2,0 2 2,70 2 5, ,0 6 9, , , ,4 25 3, ,0 32 B 9

22 TOCZENIE p ytki wieoostrzowe P/M CNMG CNMG CNMG..R gatunki CVD PVD HW Oznaczenie () d () s () re () d () () () NTP5 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N325 N335 S20S SM25T H0S H5X H20S B 2 CNMG 20404PB 2,9 2,70 4,76 0,4 5,6 3,308,88 2 CNMG ,9 2,70 4,76 0,4 5,6 3,308, CNMG 20408PC CNMG 2042PC CNMG 9062PC 2,9 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088,697 2,9 2,70 4,76,2 5,6 2,867,576 9,3 9,05 6,35,2 7,93 4,632 2,545 2 CNMG 20404SM CNMG 20408SM 2,9 2,70 4,76 0,4 5,6 3,308,88 2,9 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088, CNMG CNMG CNMG 2042 CNMG 9062 CNMG ,9 2,70 4,76 0,4 5,6 3,308,88 2,9 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088,697 2,9 2,70 4,76,2 5,6 2,867,576 9,3 9,05 6,35,2 7,93 4,632 2,545 9,3 9,05 6,35,6 7,93 4,4 2,424 2 CNMG CNMG CNMG ,9 2,70 4,76 0,4 5,6 3,308,88 2,9 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088,697 2,9 2,70 4,76,2 5,6 2,867,576 2 CNMG 20408R CNMG 20408L CNMG 2042R CNMG 2042L 2,9 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088,697 2,9 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088,697 2,9 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088,697 2,9 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088, CNMG 20408PD CNMG 2042PD CNMG 9066PD 2,9 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088,697 2,9 2,70 4,76,2 5,6 2,867,576 9,3 9,05 6,35,6 7,93 4,632 2,545 9 CNMG CNMG ,3 9,05 6,35,2 7,93 4,632 2,545 9,3 9,05 6,35,6 7,93 4,4 2,424 B 20

23 TOCZENIE p ytki wieoostrzowe P/M CNMA CNMM CNMG CNMA CNMM CNMG gatunki CVD PVD HW Oznaczenie () d () s () re () d () () () NTP5 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N325 N335 S20S SM25T H0S H5X H20S 2 9 CNMM CNMM 2042 CNMM ,9 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088,697 2,9 2,70 4,76,2 5,6 2,867,576 9,3 9,05 6,35,2 7,93 4,632 2,545 9 CNMM ,3 9,05 6,35,2 7,93 4,632 2,545 B 9 CNMM 9062PD CNMM 9066PD 9,3 9,05 6,35,2 7,93 4,632 2,545 9,3 9,05 6,35,6 7,93 4,4 2,424 2 CNMG 20404MB CNMG 20408MB 2,9 2,70 4,76 0,4 5,6 3,308,88 2,9 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088,697 2 CNMG 20404MC CNMG 20408MC 2,9 2,70 4,76 0,4 5,6 3,308,88 2,9 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088, CNMA CNMA CNMA 2042 CNMA 9062 CNMA ,9 2,70 4,76 0,4 5,6 3,308,88 2,9 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088,697 2,9 2,70 4,76,2 5,6 2,867,576 9,3 9,05 6,35,2 7,93 4,632 2,545 9,3 9,05 6,35,6 7,93 4,4 2, CNMG 20408KC CNMG 2042KC CNMG 9062KC 2,9 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088,697 2,9 2,70 4,76,2 5,6 2,867,576 9,3 9,05 6,35,2 7,93 4,632 2,545 2 CNMG CNMG ,9 2,70 4,76 0,4 5,6 3,308,88 2,9 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088,697 B 2

24 TOCZENIE p ytki wieoostrzowe P/M DNMG RNMG DNMG RNMG gatunki CVD PVD HW Oznaczenie () d () s () re () d () () NTP5 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N325 N335 S20S SM25T H0S H5X H20S B 5 DNMG 50604PB DNMG 50608PB 5 DNMG 50604PC DNMG 50608PC DNMG 5062PC 5,5 2,70 6,35 0,4 5,6 6,939 5,5 2,70 6,35 0,8 5,6 6,477 5,5 2,70 6,35 0,4 5,6 6,939 5,5 2,70 6,35 0,8 5,6 6,477 5,5 2,70 6,35,2 5,6 6,04 5 DNMG DNMG DNMG ,5 2,70 6,35 0,4 5,6 6,939 5,5 2,70 6,35 0,8 5,6 6,477 5,5 2,70 6,35,2 5,6 6,04 5 DNMG 50604SM DNMG 50608SM 5,5 2,70 6,35 0,4 5,6 6,939 5,5 2,70 6,35 0,8 5,6 6,477 5 DNMG 50604MC DNMG 50608MC 5,5 2,70 6,35 0,4 5,6 6,939 5,5 2,70 6,35 0,8 5,6 6,477 5 DNMG 50608KC DNMG 5062KC 5,5 2,70 6,35 0,8 5,6 6,477 5,5 2,70 6,35,2 5,6 6,04 Oznaczenie d () s () d () RNMG RNMG RNMG RNMG RNMG ,525 3,8 3,8 2,70 4,76 5,6 5,875 6,35 6,35 9,05 6,35 7,93 25,40 9,2 9,2 B 22

25 TOCZENIE p ytki wieoostrzowe P/M SNMA SNMM SNMG SNMA SNMM SNMG gatunki CVD PVD HW Oznaczenie =d () s () re () d () () NTP5 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N325 N335 S20S SM25T H0S H5X H20S SNMG PC SNMG 20404PC SNMG 20408PC SNMG 2042PC SNMG 2046PC SNMG 5062PC SNMG 9062PC SNMG 9066PC 9,525 3,8 0,8 3,8,644 2,70 4,76 0,4 5,6 2,466 2,70 4,76 0,8 5,6 2,30 2,70 4,76,2 5,6 2,37 2,70 4,76,6 5,6,973 5,87 6,35,2 6,35 2,795 9,05 6,35,2 7,93 3,452 9,05 6,35,6 7,93 3,288 B SNMG SNMG SNMG SNMG 2042 SNMG 9062 SNMG ,525 3,8 0,8 3,8,644 2,70 4,76 0,4 5,6 2,466 2,70 4,76 0,8 5,6 2,30 2,70 4,76,2 5,6 2,37 9,05 6,35,2 7,93 3,452 9,05 6,35,6 7,93 3,288 2 SNMG SNMG ,70 4,76 0,8 5,6 2,30 2,70 4,76,2 5,6 2,37 2 SNMG 20408R SNMG 20408L SNMG 2042R SNMG 2042L 2,70 4,76 0,8 5,6 2,30 2,70 4,76 0,8 5,6 2,30 2,70 4,76,2 5,6 2,37 2,70 4,76,2 5,6 2,37 2 SNMM 20408R SNMM 20408L SNMM 2042R SNMM 2042L 2,70 4,76 0,8 5,6 2,30 2,70 4,76 0,8 5,6 2,30 2,70 4,76,2 5,6 2,37 2,70 4,76,2 5,6 2, SNMM SNMM SNMM SNMM ,70 4,76 0,8 5,6 2,30 2,70 4,76,2 5,6 2,37 9,05 6,35,2 7,93 3,452 9,05 6,35,6 7,93 3, SNMM SNMM 2042 SNMM 9062 SNMM 9066 SNMM ,70 4,76 0,8 5,6 2,30 2,70 4,76,2 5,6 2,37 9,05 6,35,2 7,93 3,452 9,05 6,35,6 7,93 3,288 25,40 7,94 2,4 9,2 4,274 2 SNMG 20408PD SNMG 2042PD 2,70 4,76 0,8 5,6 2,30 2,70 4,76,2 5,6 2,37 9 SNMG SNMG ,05 6,35,2 7,93 3,452 9,05 6,35,6 7,93 3,288 B 23

26 TOCZENIE p ytki wieoostrzowe P/M SNMA SNMM SNMG SNMA SNMM SNMG gatunki CVD PVD HW Oznaczenie =d () s () re () d () () NTP5 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N325 N335 S20S SM25T H0S H5X H20S B 9 SNMM SNMM ,05 6,35,2 7,93 3,452 9,05 6,35,6 7,93 3, SNMM ,40 7,94 2,4 9,2 4,274 9 SNMM 9062PD SNMM 9066PD 9,05 6,35,2 7,93 3,452 9,05 6,35,6 7,93 3,288 2 SNMG 20408MB 2,70 4,76 0,8 5,6 2, SNMA SNMA 2042 SNMA 9062 SNMA ,70 4,76 0,8 5,6 2,30 2,70 4,76,2 5,6 2,37 9,05 6,35,2 7,93 3,452 9,05 6,35,6 7,93 3, SNMG 20408KC SNMG 2042KC SNMG 5062KC SNMG 9062KC 2,70 4,76 0,8 5,6 2,30 2,70 4,76,2 5,6 2,37 5,87 6,35,2 6,35 2,795 9,05 6,35,2 7,93 3,452 2 SNMG ,70 4,76 0,8 5,6 2,30 B 24

27 TOCZENIE p ytki wieoostrzowe P/M TNMA TNMM TNMG TNMA TNMM TNMG gatunki CVD PVD HW Oznaczenie () d () s () re () d () () NTP5 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N325 N335 S20S SM25T H0S H5X H20S 6 TNMG TNMG TNMG 60404PC TNMG 60408PC TNMG 6042PC TNMG PC TNMG 22042PC 6,5 9,525 4,76 0,4 3,8 3,89 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 3,494 6,5 9,525 4,76 0,4 3,8 3,89 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 3,494 6,5 9,525 4,76,2 3,8 3, ,70 4,76 0,8 5,6 8, ,70 4,76,2 5,6 7,859 B 6 TNMG 60404SM TNMG 60408SM TNMG 6042SM 6,5 9,525 4,76 0,4 3,8 3,89 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 3,494 6,5 9,525 4,76,2 3,8 3,097 6 TNMG TNMG ,5 9,525 4,76 0,4 3,8 3,89 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 3,494 6 TNMM TNMM ,5 9,525 4,76 0,4 3,8 3,89 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 3, TNMG TNMG TNMG TNMG TNMG 6042 TNMG TNMG TNMG TNMG ,5 9,525 3,8 0,4 3,8 3,89 6,5 9,525 3,8 0,8 3,8 3,494 6,5 9,525 4,76 0,4 3,8 3,89 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 3,494 6,5 9,525 4,76,2 3,8 3, ,70 4,76 0,4 5,6 8, ,70 4,76 0,8 5,6 8, ,70 4,76,2 5,6 7, ,70 4,76,6 5,6 7, TNMM TNMM TNMM 6042 TNMM TNMM TNMM TNMM ,5 9,525 4,76 0,4 3,8 3,89 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 3,494 6,5 9,525 4,76,2 3,8 3, ,70 4,76 0,4 5,6 8, ,70 4,76 0,8 5,6 8, ,70 4,76,2 5,6 7, ,70 4,76,6 5,6 7,463 6 TNMG 60408R TNMG 60408L TNMG 6042R TNMG 6042L 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 3,494 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 3,494 6,5 9,525 4,76,2 3,8 3,097 6,5 9,525 4,76,2 3,8 3,097 6 TNMM 60408R TNMM 60408L TNMM 6042R TNMM 6042L 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 3,494 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 3,494 6,5 9,525 4,76,2 3,8 3,097 6,5 9,525 4,76,2 3,8 3,097 B 25

28 TOCZENIE p ytki wieoostrzowe P/M TNMA TNMM TNMG TNMA TNMM TNMG gatunki CVD PVD HW Oznaczenie () d () s () re () d () () NTP5 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N325 N335 S20S SM25T H0S H5X H20S B 22 TNMG TNMG TNMG TNMG TNMM TNMM TNMM TNMM ,70 4,76 0,4 5,6 8, ,70 4,76 0,8 5,6 8, ,70 4,76,2 5,6 7, ,70 4,76,6 5,6 7, ,70 4,76 0,4 5,6 8, ,70 4,76 0,8 5,6 8, ,70 4,76,2 5,6 7, ,70 4,76,6 5,6 7, TNMM PD TNMM 22042PD 22 2,70 4,76 0,8 5,6 8, ,70 4,76,2 5,6 7, TNMM ,70 4,76,2 5,6 7, TNMM 22042R TNMM 22042L 22 2,70 4,76,2 5,6 7, ,70 4,76,2 5,6 7,859 6 TNMG 60408MB 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 3, TNMG 60408MC TNMG MC TNMG 22042MC 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 3, ,70 4,76 0,8 5,6 8, ,70 4,76,2 5,6 7, TNMA TNMA TNMA 6042 TNMA TNMA TNMA ,5 9,525 4,76 0,4 3,8 3,89 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 3,494 6,5 9,525 4,76,2 3,8 3, ,70 4,76 0,8 5,6 8, ,70 4,76,2 5,6 7, ,70 4,76,6 5,6 7, TNMG 60408KC TNMG 6042KC TNMG KC TNMG 22042KC 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 3,494 6,5 9,525 4,76,2 3,8 3, ,70 4,76 0,8 5,6 8, ,70 4,76,2 5,6 7,859 B 26

29 TOCZENIE p ytki wieoostrzowe P/M VNMG VNMG gatunki CVD PVD HW Oznaczenie () d () s () re () d () () NTP5 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N325 N335 S20S SM25T H0S H5X H20S 6 VNMG 60404PC VNMG 60408PC 6,5 9,525 4,76 0,4 3,8 0,52 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 9,229 6 VNMG ,5 9,525 4,76 0,8 3,8 9,229 B B 27

30 TOCZENIE p ytki wieoostrzowe P/M WNMA WNMG WNMA WNMG gatunki CVD PVD HW Oznaczenie () d () s () re () d () () NTP5 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N325 N335 S20S SM25T H0S H5X H20S B WNMG PB WNMG PB WNMG PB WNMG PB 6,5 9,525 4,76 0,4 3,8 2,426 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 2,205 8,7 2,70 4,76 0,4 5,6 3,308 8,7 2,70 4,76 0,8 5,6 3, WNMG ,7 2,70 4,76 0,8 5,6 3, WNMG PC WNMG PC WNMG 06042PC WNMG PC WNMG PC WNMG 08042PC 6,5 9,525 4,76 0,4 3,8 2,426 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 2,205 6,5 9,525 4,76,2 3,8,985 8,7 2,70 4,76 0,4 5,6 3,308 8,7 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088 8,7 2,70 4,76,2 5,6 2, WNMG SM WNMG 08042SM 8,7 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088 8,7 2,70 4,76,2 5,6 2, WNMG WNMG WNMG ,7 2,70 4,76 0,4 5,6 3,308 8,7 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088 8,7 2,70 4,76,2 5,6 2, WNMG ,7 2,70 4,76 0,8 5,6 3, WNMG MB 8,7 2,70 4,76 0,8 5,6 3, WNMG MC WNMG MC 8,7 2,70 4,76 0,4 5,6 3,308 8,7 2,70 4,76 0,8 5,6 3, WNMA WNMA ,7 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088 8,7 2,70 4,76,2 5,6 2, WNMG KC WNMG KC WNMG KC 6,5 9,525 4,76 0,4 3,8 2,426 6,5 9,525 4,76 0,8 3,8 2,205 8,7 2,70 4,76 0,8 5,6 3,088 B 28

31 TOCZENIE p ytki wieoostrzowe S CCMT DCMT ECMT CCMT DCMT ECMT gatunki CVD PVD HW Oznaczenie () d () s () re () d () () () NTP5 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N325 N335 S20S SM25T H0S H5X H20S 06 CCMT CCMT ,4 6,35 2,38 0,4 2,8,543 0,848 6,4 6,35 2,38 0,8 2,8,322 0, CCMT 09T304 9,7 9,525 3,97 0,4 4,4 2,424,333 B 09 CCMT 09T308 9,7 9,525 3,97 0,8 4,4 2,206,22 2 CCMT ,9 2,70 4,76 0,8 5,5 3,088,697 Oznaczenie () d () s () re () d () () 07 DCMT DCMT DCMT ,75 6,35 2,38 0,4 2,8 3,238 7,75 6,35 2,38 0,4 2,8 3,238 7,75 6,35 2,38 0,8 2,8 2,775 DCMT T3044,6 9,525 3,97 0,4 4,4 5,089 DCMT T304 DCMT T308,6 9,525 3,97 0,4 4,4 5,089,6 9,525 3,97 0,8 4,4 4,626 Oznaczenie () d () s () re () d () () () 08 ECMT ,2 7,94 3,8 0,4 3,4 2,296 0,93 B 29

32 TOCZENIE p ytki wieoostrzowe S RCMT RCMX SCMT RCMT RCMX SCMT gatunki CVD PVD HW Oznaczenie d () s () d () ( ) NTP5 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N325 N335 S20S SM25T H0S H5X H20S B RCMT 0602MO RCMT 0803MO RCMT 0803MOT ) RCMT 0T3MO RCMT 204MO RCMT 204MOT 2) RCMT 2006MOT 3) 6,0 2,38 2,8 8,0 3,8 3,4 8,0 3,8 3,4 0,0 3,97 4,4 2,0 4,76 4,4 2,0 4,76 4,4 20,0 6,35 6, RCMX 2006MOT 4) 20,0 6,35 6,50 60 RCMX T 5) 25,4 7,94 7, RCMX 2507MOT 6) 25,0 7,94 7,2 20 Oznaczenie =d () s () re () d () () 09 2 SCMT 09T308 SCMT ,525 3,97 0,8 4,4,644 2,70 4,76 0,8 5,5 2,30 Kraw dê ze Êcine ) T = 0,0 x 5 2) T = 0,20 x 5 3) T = 0,25 x 5 4) T = 0,25 x 5 5) T = 0,30 x 5 6) T = 0,0 x 35 B 30

33 TOCZENIE p ytki wieoostrzowe S TCMT VBMT VBMW WCMT TCMT VBMT WCMT gatunki CVD PVD HW Oznaczenie () d () s () re () d () () NTP5 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N325 N335 S20S SM25T H0S H5X H20S TCMT 0204,0 6,35 2,38 0,4 2,8 9,28 6 TCMT 6T308 6,5 9,525 3,97 0,8 4,4 3,494 B 6 TCMT 6T304 TCMT 6T308 6,5 9,525 3,97 0,4 4,4 3,89 6,5 9,525 3,97 0,8 4,4 3, TCMT ,0 2,70 4,76 0,8 5,5 8,256 6 VBMT VBMT ,6 9,525 4,76 0,4 4,4 9,755 6,6 9,525 4,76 0,8 4,4 9,229 6 VBMT 60408MC 6,6 9,525 4,76 0,8 4,4 9,229 6 VBMW ,6 9,525 4,76 0,8 4,4 9,229 6 VBMT ,6 9,525 4,76 0,8 4,4 9, WCMT WCMT 06T308 5,43 7,94 3,8 0,8 4,0,765 6,52 9,525 3,97 0,8 4,4 2,206 B 3

34 TOCZENIE p ytki wieoostrzowe C SNGN SNUN SPGN SPUN SNGN SNUN SPGN SPUN gatunki CVD PVD HW Oznaczenie =d () s () re () () NTP5 NTP25 NTP35 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N325 N335 S20S SM25T H0S H5X H20S B 2 SNGN SNGN SNUN SNUN SNUN SNUN 2042 SNUN 2046 SNUN SNUN 5042 SNUN SNUN 9042 SNUN 9046 SNUN SNUN T ) 2,70 4,76 0,8 2,30 2,70 4,76,2 2,37 9,525 3,8 0,8,644 2,70 3,8 0,8 2,30 2,70 4,76 0,8 2,30 2,70 4,76,2 2,37 2,70 4,76,6,973 5,875 4,76 0,8 2,959 5,875 4,76,2 2,795 9,05 4,76 0,8 3,67 9,05 4,76,2 3,452 9,05 4,76,6 3,288 25,40 6,35 2,0 4,437 25,40 6,35 2,0 4, SPGN SPGN SPGN SPGN SPGN 2032 SPGN SPGN SPGN SPGN ,525 3,8 0,4,808 9,525 3,8 0,8,644 2,70 3,8 0,4 2,466 2,70 3,8 0,8 2,30 2,70 3,8,2 2,37 2,70 3,8 2,0,802 2,70 4,76 0,8 2,30 9,05 4,76 0,8 3,67 9,05 4,76,2 3, SPUN SPUN SPUN SPUN SPUN 2032 SPUN 2036 SPUN 5042 SPUN SPUN 9042 SPUN 9046 SPUN SPUN T ) 9,525 3,8 0,4,808 9,525 3,8 0,8,644 2,70 3,8 0,4 2,466 2,70 3,8 0,8 2,30 2,70 3,8,2 2,37 2,70 3,8,6,973 5,875 4,76,2 2,795 9,05 4,76 0,8 3,67 9,05 4,76,2 3,452 9,05 4,76,6 3,288 25,40 6,35 2,0 4,437 25,40 6,35 2,0 4,437 Kraw dê ze Êcine ) T = 0,45 x 20 B 32

Cennik 2015 Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do obróbki skrawaniem

Cennik 2015 Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do obróbki skrawaniem Cennik 2015 Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do obróbki skrawaniem DET NORSKE VERITAS, BOX 6046, 171 06 SOLNA, SWEDEN. TEL: +46 8 587 940 00 FAX: +46 8 651 70 43 ACCREDITED UNIT: DNV CERTIFICATION

Bardziej szczegółowo

Indeks / Index Indeks p ytek i narz dzi do toczenia Index of inserts and tools for turning

Indeks / Index Indeks p ytek i narz dzi do toczenia Index of inserts and tools for turning Indeks / Index Indeks p ytek i narz dzi do toczenia Index of inserts and toos for turning A P ytki do toczenia: Inserts for turning: Strona/Page CCGT C16 CCMT C13 CNMA C5 CNMG C45 CNMM C5 DCGT C16 DCMT

Bardziej szczegółowo

Wielop ytkowe frezy do gwintu. Rozwi zania w zakresie toczenia i frezowania gwintów METRYCZNE

Wielop ytkowe frezy do gwintu. Rozwi zania w zakresie toczenia i frezowania gwintów METRYCZNE Wielop ytkowe frezy do gwintu Rozwi zania w zakresie toczenia i frezowania gwintów METRYCZNE Nowa rodzina narz dzi do frezowania gwintów Nowe, wielopłytkowe frezy do gwintu (MiTM) z VARDEX A, które dzięki

Bardziej szczegółowo

SuperLine WYDANIE 2009. narzędzia Hightech - najwyższa jakość! niezwykle atrakcyjna relacja cen w stosunku do trwałości!

SuperLine WYDANIE 2009. narzędzia Hightech - najwyższa jakość! niezwykle atrakcyjna relacja cen w stosunku do trwałości! gühring poska Sp. z o.o. gühring poska Sp. z o. o. SerwiS regeneracji u. Hennea 5 dział Handowy narzędzi 02-495 warszawa u. wrocławska 152 gühring katowice Sp. z o.o. te. + 48 (22) 8 33 11 62-800 Kaisz

Bardziej szczegółowo

Wiert a i narz dzia. Wiert a i narz dzia T E C H N I K A M O C O W A N I A

Wiert a i narz dzia. Wiert a i narz dzia T E C H N I K A M O C O W A N I A 255 Wiert o SDS-max... strona 256 Wiert o SDS-Plus Driller, DIN 8035... strona 257 Wiert o SDS-Plus Pointer... strona 258 Wiert o do muru STANDARD HM... strona 260 Wiert o STANDARD... strona 261 Wiert

Bardziej szczegółowo

Holz Türen Wooden Doors Portes Bois Drzwi drewniane REF / CODE : I 78-00-00 *) EN..2.0.1.X.0. Verpackung Packing unit Emballage Pakowana Komplett / complete 50 St / pcs 1 Kartons / Box kg Flügelteil /

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA Techniki Wytwarzania Ć1: Budowa narzędzi tokarskich

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex)

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex) Dla wi kszo ci prostych gramatyk mo na w atwy sposób napisa wyra enie regularne które b dzie s u y o do sprawdzania poprawno ci zda z t gramatyk. Celem niniejszego laboratorium b dzie zapoznanie si z wyra

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Obróbka powierzchni materia ów in ynierskich

Obróbka powierzchni materia ów in ynierskich Obróbka powierzchni materia ów in ynierskich Plansza. Struktura badana w mikroskopie wietlnym ) warstwy wierzchniej stali MnCr naw glonej w 0 C przez h, pow. 0x; ) warstwy azotków -Fe - N i -Fe N na stali

Bardziej szczegółowo

Dla gwintów o bardzo dużych skokach

Dla gwintów o bardzo dużych skokach Dla gwintów o bardzo dużych skokach METRYCZNY Dla gwintów o bardzo dużych skokach - do 24mm lub 1zw/cal Unikalna konstrukcja dla zastosowań Heavy Duty VKX-submikronowy najbardziej wytrzymały gatunek węglika

Bardziej szczegółowo

Dla gwintów o bardzo dużych skokach METRYCZNY. Profesionalne rozwiazania do toczenia i frezowania gwintów

Dla gwintów o bardzo dużych skokach METRYCZNY. Profesionalne rozwiazania do toczenia i frezowania gwintów Dla gwintów o bardzo dużych skokach METRCZN Profesionalne rozwiazania do toczenia i frezowania gwintów Dla gwintów o bardzo dużych skokach - do 25mm lub 1zw/cal Unikalna konstrukcja dla zastosowań Heavy

Bardziej szczegółowo

UCHWA A intencyjna nr.../2014

UCHWA A intencyjna nr.../2014 UCHWA A intencyjna nr.../2014 podj ta w dniu... na zebraniu w cicieli lokali tworz cych Wspólnot Mieszkaniow nr..., której nieruchomo po ona jest w Tychach przy ul.... w sprawie: wyra enia woli przyst

Bardziej szczegółowo

TOCZENIE KATALOG I PORADNIK TECHNICZNY 2008

TOCZENIE KATALOG I PORADNIK TECHNICZNY 2008 ARGENTINA Seco Tools Argentina S.A. Tel: +54 11 48 92 00 60 Fax: +54 11 47 23 86 00. AUSTRALIA Seco Tools Australia Pty. Ltd. Tel: +61 2 96 76 22 79 (local tel: 1300 55 7326) Fax: +61 2 96 76 61 58 (local

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRODUKCIE

INFORMACJA O PRODUKCIE INFORMACJA O PRODUKCIE Œruby trapezowe metryczne wg norm ISO - DIN 103 Œruby trapezowe produkowane s¹ wed³ug normy DIN 103, która zharmonizowana jest z norm¹ ISO. Dla gwintu bez okreœlonej tolerancji,

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie obràczkowania ptaków

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie obràczkowania ptaków 350 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie obràczkowania ptaków Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 16 kwietnia z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarzàdza

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

7 Płytki do toczenia gwintów 7 8

7 Płytki do toczenia gwintów 7 8 1 Wiertła HSS Wiercenie 2 3 Wiertła VHM Wiertła z płytkami wymiennymi 4 5 Rozwiertaki i pogłębiacze Gwintowniki HSS Gwint 6 Frezy cyrkulacyjne do gwintów Płytki do toczenia gwintów 8 Narzędzia tokarskie

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK 2. STALE

1. PRZEWODNIK 2. STALE Przewodnik Cz Êç 1, rozdzia 2 str. 1 1.2. 1. PRZEWODNIK 1.1. Wprowadzenie i zakres opracowania 1.2. 1.3. Informacje biograficzne o Zespole Autorskim 1.4. Indeks rzeczowy 1.5. Wykaz cytowanych norm krajowych

Bardziej szczegółowo

Długość wytaczaka ISO. l 1

Długość wytaczaka ISO. l 1 Oprawki narzędziowe do wytaczania System oznaczeń katalogowych Co oznaczają y katalogowe? Każdy symbol w naszym oznaczeniu katalogowym oznacza specyficzną cechę danego wyrobu. W celu identyfikacji należy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE TECHNICZNE TECHNICAL INFORMATION

INFORMACJE TECHNICZNE TECHNICAL INFORMATION INFORMACJE TECHNICZNE TECHNICAL INFORMATION str. / page: rozdzia / chapter: 2 16 17 18 2 26 Zastosowanie narz dzi do toczenia Application of tools for turning Zastosowanie narz dzi do przecinania Application

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI dysleksja Miejsce na naklejk z kodem szko y ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI Zestaw 1 POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 180 minut Instrukcja dla zdajàcego 1. Sprawdê, czy arkusz zawiera 12 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania Zespó Instrumentów Inwestycyjnych Zespó Instrumentów Doradczych Dzia ania 2.3 i 2.1 Warszawa, dnia 7 wrze nia 2005r. Statystyka na dzie 31.08.2005r. Ilo onych

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA. Ćwiczenie nr 6

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA. Ćwiczenie nr 6 OBRÓBKA SKRAWANIEM Ćwiczenie nr 6 DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA opracowali: dr inż. Joanna Kossakowska mgr inż. Maciej Winiarski PO L ITECH NI KA WARS ZAWS KA INSTYTUT TECHNIK WYTWARZANIA

Bardziej szczegółowo

Mieczys aw Nasi owski. Podstawy mikro- i makroekonomii wydanie zmienione i uzupe nione

Mieczys aw Nasi owski. Podstawy mikro- i makroekonomii wydanie zmienione i uzupe nione Mieczys aw Nasi owski System rynkowy Podstawy mikro- i makroekonomii wydanie zmienione i uzupe nione System rynkowy Podstawy mikro- i makroekonomii Mieczys aw Nasi owski System rynkowy Podstawy mikro-

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH US UGI PODSTAWOWE Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60. obowi zuje od 05.03.2007 r. www.netia.pl SPIS TRE CI OP ATY AKTYWACYJNE (JEDNORAZOWE)... 3 2. OP ATY ABONAMENTOWE (MIESI

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA LISTOPAD ROK 2009

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA LISTOPAD ROK 2009 Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA LISTOPAD ROK 2009 Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 170 minut 1. Sprawdê, czy arkusz zawiera 15 stron. 2. W zadaniach

Bardziej szczegółowo

Prędkość skrawania Posuw Kąt lini śrubowej Czas obróbki. fn = vf (mm/obr.) n. fn: Posuw na obrót (mm/obr.) vf : Posuw na minutę (mm/min)

Prędkość skrawania Posuw Kąt lini śrubowej Czas obróbki. fn = vf (mm/obr.) n. fn: Posuw na obrót (mm/obr.) vf : Posuw na minutę (mm/min) Główne wzory w odniesieniu do wiercenia Prędkość skrawania Posuw Kąt lini śruowej Czas oróki vc = π D n (m/min) 000 vc : Prędkość skrawania (m/min) n : Oroty na minutę (min - ) π : icza Pi (.) Md = KD²

Bardziej szczegółowo

Systemy Fieldbus II (VE2) PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, DeviceNet, CANOpen

Systemy Fieldbus II (VE2) PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, DeviceNet, CANOpen Zawory serii V20 i V22 mogà byc pod àczone bezpoêrednio do Fieldbus II w celu stworzenia sieci o ochronie IP65. System ten mo e byç u yty do scentralizowania lub rozproszenia wysp zaworowych i sterowania

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PRZY SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKOŁ W KOSTKOWIE. I. Postanowienia ogólne. II. Zadania Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PRZY SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKOŁ W KOSTKOWIE. I. Postanowienia ogólne. II. Zadania Rady Rodziców REGULAMIN RADY RODZICÓW SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PRZY SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKOŁ W KOSTKOWIE Podstawa prawna: art. 53.4. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA POMPA CIEP A SOLANKA - WODA Monitorowanie parametrów pracy Ekran przegl dowy Niezawodne funkcjonowanie w najci szych Spr arki spiralne niezawodnie pracuj w najci szych PAROWNIK Urz dzenie rozprowadzaj

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy Altus 40 RTS jest kompatybilny ze wszystkimi dost pnymi nadajnikami RTS, w àczajàc bezprzewodowà automatyk s oneczno-wiatrowà oraz programator

Bardziej szczegółowo

Dobór parametrów dla frezowania

Dobór parametrów dla frezowania Dobór parametrów dla frezowania Wytyczne dobru parametrów obróbkowych dla frezowania: Dobór narzędzia. W katalogu narzędzi naleŝy odszukać narzędzie, które z punktu widzenia technologii umoŝliwi zrealizowanie

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

Human Resource. Benchmarking. Saratoga. Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce

Human Resource. Benchmarking. Saratoga. Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce Human Resource Benchmarking Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce Pomiar efektywnoêci Zarzàdzania Kapita em Ludzkim Baza danych najwa niejszych wskaêników efektywnoêci HR Saratoga

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego dr Artur J. Ko uch Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego UR w Krakowie Ka de zorganizowane dzia

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

DYSZE NAWIEWNE DYSZE NAWIEWNE V[-1. Dysza nawiewna V[-1

DYSZE NAWIEWNE DYSZE NAWIEWNE V[-1. Dysza nawiewna V[-1 V[-1 Dysza nawiewna V[-1 R Zastosowanie: Dysze nawiewne V[-1 stosujey o nawiewu powietrza o poieszczeü, w ktörych wyagane sä: wysoki pozio rozzia u powietrza i niski pozio ha asu. Dzi ki o`liwo{ci zestawiania

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Katalog produktów. Cennik 2004 / 2005 01.01.2005. Systemy rurociągów z PVC-U Wersja metryczna ISO / DIN

Katalog produktów. Katalog produktów. Cennik 2004 / 2005 01.01.2005. Systemy rurociągów z PVC-U Wersja metryczna ISO / DIN Katalog produktów Cennik 2004 / 2005 Katalog produktów 01.01.2005 Systemy rurociągów z PVC-U Wersja metryczna ISO / DIN Klejony system ruroci gowy do zastosowa przemys owych. Mo liwa rozbudowa dzieki

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 54 4805 Poz. 443 443 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie certyfikatów potwierdzajàcych spe nienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII Systemy transakcyjne cz.1 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

P 0max. P max. = P max = 0; 9 20 = 18 W. U 2 0max. U 0max = q P 0max = p 18 2 = 6 V. D = T = U 0 = D E ; = 6

P 0max. P max. = P max = 0; 9 20 = 18 W. U 2 0max. U 0max = q P 0max = p 18 2 = 6 V. D = T = U 0 = D E ; = 6 XL OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ Zawody II stopnia Rozwi zania zada dla grupy elektryczno-elektronicznej Rozwi zanie zadania 1 Sprawno przekszta tnika jest r wna P 0ma a Maksymaln moc odbiornika mo na zatem

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA PRACOWNICZE JAKO ALTERNATYWA DLA WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA ELEMENTEM SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH 16/01/2013 Krzysztof Nowak Warszawa Agenda Wst p Struktura wynagrodze Czy pracownicy s / mog

Bardziej szczegółowo

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu 1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu Im wi kszy pies doros y, tym proporcjonalnie mniejsza waga urodzeniowa szczeni cia. Waga nowonarodzonego szczeni cia rasy Yorkshire

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania Za cznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania w obszarze: Efekty Oferta : Rodzice s partnerami szko y w projekcie: Bezpo rednie wsparcie rozwoju szkó poprzez wdro enie zmodernizowanego

Bardziej szczegółowo

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych Wilo Yonos PICO-S Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych DANE TECHNICZNE Budowa: Bezd awnicowa pompa obiegowa z przy czem gwintowanym, silnikiem synchronicznym EC (elektronicznie komutowanym) odpornym na

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW BRAAS

CENNIK PRODUKTÓW BRAAS CENNIK PRODUKTÓW BRAAS Wa ny od 01.01.2011 DACHÓWKI PODSTAWOWE DACHÓWKA CELTYCKA zapotrzebowanie ok. 10 szt./m 2, ci ar ok. 43 kg/m 2 cena brutto /szt. 2,88 PLN cena brutto /m 2. 28,80 PLN ceglany ciemnoczerwony

Bardziej szczegółowo

III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013

III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013 III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013 SYSTEMY ZALICZKOWE DLA PRZEDSI BIORSTW W PO IG i RPO Na podstawie zestawienia informacji o systemach zaliczkowych w PO IG i RPO w schematach wsparcia

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. UWAGI ANALITYCZNE Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. spisano 76,4 tys. gospodarstw domowych z u ytkownikiem

Bardziej szczegółowo

APRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy 150 minut. Instrukcja dla zdajàcego

APRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy 150 minut. Instrukcja dla zdajàcego APRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY FIZYKA I ASTRONOMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut 1. Sprawdê, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron (zadania 1 9). Ewentualny brak

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47 Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 Za àcznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ 2665 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Wiercenie. Płytki skrawające i materiały skrawające. Narzędzia do wiercenia w pełnym materiale, wytaczania zgrubnego i dokładnego oraz rozwiercania

Wiercenie. Płytki skrawające i materiały skrawające. Narzędzia do wiercenia w pełnym materiale, wytaczania zgrubnego i dokładnego oraz rozwiercania Wiercenie Strona Informacje 238 Płytki skrawające i materiały skrawające Schemat programu 242 Kod oznaczania geometrii WALTER 243 Kod oznaczania płytek skrawających do wiercenia wg ISO 244 WALTER SELECT

Bardziej szczegółowo

Polska woj. opolskie powiat nyski

Polska woj. opolskie powiat nyski Nysa'2014 150000 148000 146000 144000 142000 140000 138000 136000 147441 146853 146330 145512 145017 144284 143852 142799 142119 141586 140628 XII 2003 XII 2004 XII 2005 XII 2006 XII 2007 XII 2008 XII

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

WERSJA Z GWINTOWANYMI POKRYWAMI:

WERSJA Z GWINTOWANYMI POKRYWAMI: Si³owniki wykonane zgodnie ze standardem ISO Seria 00 Opis serii 00 Si³owniki cylindryczne dziêki ich niewielkim rozmiarom s¹ jednym z najbardziej rozpowszechnionych typów elementów wykonawczych w automatyzacji

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

NOWY WYMIAR MASA U. Panasonic Real Pro Premium

NOWY WYMIAR MASA U. Panasonic Real Pro Premium NOWY WYMIAR MASA U Panasonic Real Pro Premium Odpowied na Twoje potrzeby zwi zane z masa em EP30002 Real Pro Premium z 1117 wyj tkowymi rodzajami masa u jest Twoim biletem wej ciowym do indywidualnej terapii

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Komuniukacja Komputer-Komputer

Komuniukacja Komputer-Komputer Komuniukacja Komputer-Komputer Komunikacja komputer-komputer prowadzi do powstania sieci komputerowych LAN sieci lokalne (do 1 km) WAN sieci rozleg e (powy ej 1 km) Internet Sie Intranet ograniczony Internet

Bardziej szczegółowo

HAUTAU TORNADO.... perfekcyjna technika dla sympatycznych okien.

HAUTAU TORNADO.... perfekcyjna technika dla sympatycznych okien. przechylanie i zawracanie HAUTAU TORNADO... perfekcyjna technika dla sympatycznych okien. Logiczna zaleta: W po o eniu wietrzenia zu yte powietrze uchodzi do góry, od do u nap ywa Êwie e powietrze zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG Realokacja rodków w ramach 4. osi priorytetowej PO IG dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

TOCZENIE SKO NE STALI OSTRZEM SPECJALNYM Z DWIEMA KRAW DZIAMI SKRAWAJ CYMI

TOCZENIE SKO NE STALI OSTRZEM SPECJALNYM Z DWIEMA KRAW DZIAMI SKRAWAJ CYMI K O M I S J A B U D O W Y M A S Z Y N P A N O D D Z I A W P O Z N A N I U Vol. 29 nr 2 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 29 HUBERT LATO, WITOLD ROZWADOWSKI, ROBERT POLASIK TOCZENIE SKO NE STALI

Bardziej szczegółowo

Uchwyty i narz dzia mocujàce

Uchwyty i narz dzia mocujàce Spis treêci W tym rozdziale, wyró nionym danym kolorem, znajdujà si nast pujàce produkty: Bloczek ustawczy........................... 169 Czujniki kraw dzi........................... 167 Dociski boczne.............................

Bardziej szczegółowo

Badanie opinii cz onków PKPP Lewiatan na temat kryzysu ekonomicznego w Polsce

Badanie opinii cz onków PKPP Lewiatan na temat kryzysu ekonomicznego w Polsce Badanie opinii cz onków PKPP Lewiatan na temat kryzysu ekonomicznego w Polsce Magda P nik, Tomasz Dulinicz 13 lutego 2009 Cel badania i metodologia Cel badania: Podstawowym celem badania jest zebranie

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie funduszy por czeniowych na poziomie krajowym i poziomie regionalnym. Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze rodków UE.

Funkcjonowanie funduszy por czeniowych na poziomie krajowym i poziomie regionalnym. Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze rodków UE. unkcjonowanie funduszy por czeniowych na poziomie krajowym i poziomie regionalnym. Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze rodków UE. Jan zczucki, Krajowe towarzyszenie unduszy or czeniowych Aktualna

Bardziej szczegółowo

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO Jakościowe porównanie głównych własności stali Tabela daje jedynie wskazówki, by ułatwić dobór stali. Nie uwzględniono tu charakteru obciążenia narzędzia wynikającego

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE

INNOWACJE NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE INNOWACJE NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE Od chwili założenia w 1938 roku firma Kennametal wie jak zwiększać wydajność produkcyjną i poprawiać wyniki finansowe Państwa firm poprzez wprowadzanie niezrównanej jakości

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

KATALOG POLSKI PRODUCENT OBUWIA ZDROWOTNO-PROFILAKTYCZNEGO WYRÓB MEDYCZNY KLASY I

KATALOG POLSKI PRODUCENT OBUWIA ZDROWOTNO-PROFILAKTYCZNEGO WYRÓB MEDYCZNY KLASY I KATALOG POLSKI PRODUCENT OBUWIA ZDROWOTNO-PROFILAKTYCZNEGO WYRÓB MEDYCZNY KLASY I Zalety obuwia dzieciêcego profilaktyczno-zdrowotnego Wzmocnienie sklepienia pod³u nego stopy które podtrzymuje sklepienie,

Bardziej szczegółowo

M210 SNKX1205. Stable face milling under high-load conditions Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN

M210 SNKX1205. Stable face milling under high-load conditions Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN Stable face milling under high-load conditions Stabilna obróbka przy wysokich posuwach SNKX1205 FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN SNKX1205 FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejk z kodem dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Czas pracy 10 minut Instrukcja dla zdaj cego 1. Prosz sprawdzi, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. Ewentualny brak nale

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

ARMATURA SPOŻYWCZA. Nasz program dostaw armatury dla przemysłu spo ywczego obejmuje:

ARMATURA SPOŻYWCZA. Nasz program dostaw armatury dla przemysłu spo ywczego obejmuje: Nasz program dostaw armatury dla przemysłu spo ywczego obejmuje: 1 ARMATURA SPOŻYWCZA DIN 11850 SMS RJT / IDF / Zoll gatunek stali: AISI 304/304L/316L / / / / / / uszczelnienie: NBR/HNBR/MVQ/EPDM/Viton

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH Aktywno ci Przeci tni mened erowie Mened erowie odnosz cy sukcesy Mened erowie efektywni Tradycyjne zarz dzanie 32% 13% 19% Komunikowanie si 29% 28% 44% Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

W GLIKI SPIEKANE SINTERED CARBIDES

W GLIKI SPIEKANE SINTERED CARBIDES W GLII IEAE ITERED CARIDE str. / page: rozdzia / chapter: 2 5 8 11 14 Informacje ogólne General information Gatunki w glików spiekanych do toczenia Grades of sintered carbides for turning Tabela zbiorcza

Bardziej szczegółowo

Oferta emisji spotów reklamowych

Oferta emisji spotów reklamowych Medianna Oferta emisji spotów reklamowych Jeste my agencj reklamow specjalizuj si w reklamie w miejscu sprzeda y (Digital Signage). Nasz system obecnie dzia a w wybranych aptekach na terenie miasta Opola.

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Maj 2006 Biuro Elektronicznych Kana ów Dystrybucji str 1 Szanowni Paƒstwo, Uprzejmie informujemy, e zgodnie z pkt. 7.9 Ogólnych

Bardziej szczegółowo