GENERAL TURNING TOCZENIE OGÓLNE PARAMETERS OF MACHINE CUTTING TURNING INSERTS TURNING TOOLS TECHNICAL INFO SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI A-2 - A-29

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GENERAL TURNING TOCZENIE OGÓLNE PARAMETERS OF MACHINE CUTTING TURNING INSERTS TURNING TOOLS TECHNICAL INFO SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI A-2 - A-29"

Transkrypt

1 SELECTION GUIDESPIS TREŚCI PARAMETERS OF MACHINE CUTTING PARAMETRY SKRAWANIA Chip reakers for inserts Łamacze wióra dla pytek A-2 - A-29 A-2 - A-11 Grade description Opis gatunków A-12 - A-26 Grade selecting recomendation Rekomendacje odnośnie dooru gatunku A-27 - A-29 TURNING INSERTS PŁYTKI DO TOCZENIA Cemented caride and cermet inserts Płytki węglik spiekany i cermetal PCBN and PCD inserts Płytki PCBN i PCD Ceramic inserts Płytki ceramiczne TURNING TOOLS NARZĘDZIA DO TOCZENIA External turning tools Narzędzia do toczenia zewnętrznego Internal turning tools Narzędzia do toczenia wewnętznego TECHNICAL INFO A-30 - A-121 A-30 - A-85 A-86 - A-107 A A-121 A A-263 A A-209 A A-263 A A-270 A-1

2 CHIP BREAKERS FOR INSERTSŁAMACZE DO PŁYTEK Chip reakers for positive insertsłamacze wióra do płytek dodatnich Sign Symol C01 R P M K N S H Description Opis M R F M R F Sign Symol P M K N S H Description Opis C70 R M F Sharp cutting edge with excellent chip control at small cutting depth and small feed rate. High surface finishing comination with cermets grade. R M Ostra krawędź skrawająca: doskonała kontrola wióra przy małych głęokościach skrawania i małych posuwach. Wysoka jakość wykańczenia powierzchni w połączeniu z cermetalami. F Sign Symol F M R P M K N S H Range parametetrs / Zakres parametrów f = (mm/r) ap = (mm) / : CCGT CPGT DCGT DPGT TCGT TPGT VBGT VCGT Description Opis C10 R F M R F M R F M With sharp cutting edge, used for finishing and semi-finishing machining holes, fine finishing surface good with a small feed rate. Z ostrą krawędzią skrawającą, stosowany do oróki wykańczającej oraz zgruno-wykańczającej otworów, dokładna oróka wykańczająca powierzchni uzyskiwana przy małych wielkościach posuwu. Range parametetrs / Zakres parametrów f = (mm/r) ap = (mm) / : CCMT DCMT SCMT TCMT VBMT VCGT Sign Symol P M K N S H Description Opis C43 R F M Sharp, positive cutting edge for finishing and semi-finishing of austenitic stainless steel, soft steel and low caron steel under continous cutting or a like intermittent cutting, normally ap 1,5mm. F M R Ostra krawędź skrawająca z dodatnim kątem natarcia do wykańczającej I półwykańczającej oróki austenitycznych stali kwasoodpornych, stali miękkich i niskowęglowych w ciągłych warunkach skrawania lu w warunkach przerywanych do ap 1,5mm. R M Chip reaker for stale and general machining of different grades of steel, stainless steel, cast iron, nickel and titanium alloys. Łamacz do oróki stailnej i ogólnej różnych gatunków stali, stali nierdzewnej i kwasoodpornej, żeliwa, stopów niklu i tytanu. Range parametetrs / Zakres parametrów f = (mm/r) ap = 0.5-5(mm) F / : CCMT DCMT SCMT TCMT TPMR VBMT VCMT M Range parametetrs / Zakres parametrów f = (mm/r) ap = (mm) F / : CCMT DCMT SCMT TCMT VBMT Application / Zastosowanie: Machining type / Typ oróki: Working conditions / Warunki oróki: - Recommended / Zalecane - Suitale / Zgruna F Finishing /Wykańczająca - Stale / Stailne M Medium machining Zgruno-wykańczająca - General /Ogólne R Roughing / Zgruna - Adverse / Niestailne A-2

3 CHIP BREAKERS FOR INSERTSŁAMACZE DO PŁYTEK Chip reakers for negative positivełamacze wióra do płytek dodatnich Sign Symol C92 R P M K N S H Description Opis F Sign Symol P M K N S H Description Opis C115 R F M Chip reaker for round inserts. Suitale for semi precision machining and profile modelling machining of steel and cast iron. R M Łamacz dla okrągłych płytek. Zastosowanie do średnio precyzyjnej orróki oraz do oróki modelowania profilu stali oraz żeliwa szarego. R F M Sharp and positive cutting edge. Comined with grade 225 is est solution for finishing of heat resistance super alloys. M R F M R Ostra krawędź skrawająca. W połączeniu z garunkiem 225 stanowi najlepsze rozwiązanie dla oróki wykańczającej żaroodpornych superstopów. Range parametetrs / Zakres parametrów f = (mm/r) ap = (mm) F / : VBET VCGT Sign Symol P M K N S H Description Opis C11 R M F Chip reaker for medium machining of steel or cast iron. Suitale fot internal and external turning R M Łamacz przeznaczony do oróki półwykańczającej stali i żeliwa. Odpowiedni dla toczenia wewnętrznego i zewnętrznego. F Sign Symol F M R P M K N S H Range parametetrs / Zakres parametrów f = (mm/r) ap = (mm) / : CCMT DCMT SCMT TCMT VBMT Description Opis C44 R F M R F M R F M Upgrade sharp cutting edge with stronger edge line for semi-finishing of adhesive steel and austenitic stainless steel under intermittent cutting. Unowocześniona ostra krawędź skrawająca z mocniejszą linią krawędzi do oróki półwykańczającej stali i austenitycznych stali kwasoodpornych w przerywanych warunkach oróki. Range parametetrs / Zakres parametrów f = (mm/r) ap = (mm) / : CCMT DCMT SCMT TCMT VBMT VCMT M Range parametetrs / Zakres parametrów f = (mm/r) ap = (mm) F / : RCMT RCGT Application / Zastosowanie: Machining type / Typ oróki: Working conditions / Warunki oróki: - Recommended / Zalecane - Suitale / Zgruna F Finishing /Wykańczająca - Stale / Stailne M Medium machining Zgruno-wykańczająca - General /Ogólne R Roughing / Zgruna - Adverse / Niestailne A-3

4 CHIP BREAKERS FOR INSERTSŁAMACZE DO PŁYTEK Chip reakers for positive insertsłamacze wióra do płytek dodatnich Sign Symol C116 R P M K N S H Description Opis F M Flat insert without chip reaker. Stale insert with high edge strength for roughing operation in cast iron materials. M R F M R Płaska płytka ez łamacza. stailna z ardzo silną krawędzią przeznaczona do operacji zgrunych w materiałach z żeliwa szarego. Range parametetrs / Zakres parametrów f = (mm/r) ap = (mm) F / : CPGW DCMW SCMW SPMW TCMW TPGA TPGB TPGW VBMW Sign Symol P M K N S H Description Opis C117 M R F M R Sign Symol P M K N S H Description Opis C12 R F M R F M R F M With stronger cutting edge used for roughing machining. Suitale for internal and external. machining. Z mocniejszą krawędzią skrawającą stosowany do oróki zgrunej. Odpowiedni dla toczenia wewnętrznego i zewnętrznego. Range parametetrs / Zakres parametrów f = (mm/r) ap = (mm) / : CPGW Sign Symol P M K N S H Description Opis C03 F M R Chip reaker made y using Wiper technology. Very good for finishing and super-finishing of different grades of steel, stainless steel, cast iron. Wiper inserts are not recommended for austenitic stainless steels and for titanium and nickel alloys. F M R Łamacz wykonany przy zastosowaniu technologii Wiper. Bardzo dory przy oróce wykańczającej i superwykańczającej różnych gatunków stali, stali nierdzewnej i kwasoodpornej, żeliwa. Płytki o geometrii Wiper nie są zalecane do oróki nierdzewnych stali austenitycznych oraz stopów Nikla i Tytanu. R F Recommended chip reaker for rough machining steel materials. Singlle chip reaker with strong cutting edge. First choice for profile modelling machining. Łamacz przeznaczony do oróki zgrunej materiałów ze stali. Pojedynczy łamacz z twardą krawędzią skrawającą. Pierwszy wyór oróka modelowania profilu. F M R Range parametetrs / Zakres parametrów f = (mm/r) ap = (mm) / : RCMX M Range parametetrs / Zakres parametrów f = (mm/r) ap = (mm) F / : CCMT Application / Zastosowanie: Machining type / Typ oróki: Working conditions / Warunki oróki: - Recommended / Zalecane - Suitale / Zgruna F Finishing /Wykańczająca - Stale / Stailne M Medium machining Zgruno-wykańczająca - General /Ogólne R Roughing / Zgruna - Adverse / Niestailne A-4

5 CHIP BREAKERS FOR INSERTSŁAMACZE DO PŁYTEK Chip reakers for positive insertsłamacze wióra do płytek dodatnich Sign Symol C39 R M F P M K N S H Description Opis Special for aluminum alloy and non ferrous metal machining G tolerance insert with large rake angle, surface polishing treatment, effectively preventing uild up edge and getting high quality machining surface and long tool life. M R F M R Łamacz specjalny do oróki stopów aluminium oraz metali nieżelaznych. z tolerancją G oraz z większym kątem natarcia, do oróki polerowania powierzchni. Efektywnie wzmacnia krawędź oraz sprawdza się w oróce wysokiej jakości powierzchni. Zwiększa żywotność narzędzia. Range parametetrs / Zakres parametrów f = (mm/r) ap = (mm) F / : CCGX DCGX RCGX SCGX TCGX VCGX Sign Symol P M K N S H Description Opis C124 R M F Special insert G tolerance with CBN or PCD Tip. CBN suitale for finishing of hardened component and cast iron. PCD suitale for finishing of non ferrous metal and non-metal materials. R M F Specialna płytka - tolerancja G z CBN lu PCD Tip. CBN przeznaczony jest oróki wykańczającej hartowanych komponentów oraz żeliwa szarego. PCD przeznaczony jest oróki wykańczającej metali nieżelaznych oraz materiałów niemetalowych. R M F Range parametetrs / Zakres parametrów f = (mm/r) ap = (mm) / : CCMT CCMW DCMT DCMW TCMT TCMW VBMT VBMW VCMT VCMW Application / Zastosowanie: Machining type / Typ oróki: Working conditions / Warunki oróki: - Recommended / Zalecane - Suitale / Zgruna F Finishing /Wykańczająca - Stale / Stailne M Medium machining Zgruno-wykańczająca - General /Ogólne R Roughing / Zgruna - Adverse / Niestailne A-5

6 CHIP BREAKERS FOR INSERTSŁAMACZE DO PŁYTEK Chip reakers for negative insertsłamacze wióra do płytek ujemnych Sign Symol C70 R P M K N S H Description Opis M M R F M R F Sharp cutting edge with excellent chip control at small cutting depth and small feed rate. High surface finishing comination with cermets grade. Ostra krawędź skrawająca: doskonała kontrola wióra przy małych głęokościach skrawania i małych posuwach. Wysoka jakość wykańczenia powierzchni w połączeniu z cermetalami. Range parametetrs / Zakres parametrów f = (mm/r) ap = (mm) F / : CNMG DNMG SNMG TNMG VNMG WNMG Sign Symol C40 R M F P M K N S H Description Opis Chip reaker with sharp rake angle suitale for finishing to get good surface quality. R M Łamacz wióra dla dużych dodatnich kątów natarcia odpowiedni do oróki wykańczającej w celu uzyskania dorej jakości powierzchni. F Sign Symol F M R P M K N S H Range parametetrs / Zakres parametrów f = (mm/r) ap = (mm) / : CNMG DNMG SNMG TNMG VNMG WNMG Description Opis C43 R M R F M R F M Sharp, positive cutting edge for finishing and semi-finishing of austenitic stainless steel, soft steel and low caron steel under continous cutting or a like intermittent cutting, normally ap 1,5mm. Ostra krawędź skrawająca z dodatnim kątem natarcia do wykańczającej I półwykańczającej oróki austenitycznych stali kwasoodpornych, stali miękkich i niskowęglowych w ciągłych warunkach skrawania lu w warunkach przerywanych do ap 1,5mm. Range parametetrs / Zakres parametrów f = (mm/r) ap = (mm) F / : CNMG DNMG SNMG TNMG VNMG WNMG Sign Symol P M K N S H Description Opis C92 R F M Sharp and positive cutting edge. Comined with grade 225 is est solution for finishing of heat resistance super alloys. Vc=40-100m/min R M Ostra krawędź skrawająca. W połączeniu z garunkiem 225 stanowi najlepsze rozwiązanie dla oróki wykańczającej żaroodpornych superstopów. Vc=40-100m/min F R M Range parametetrs / Zakres parametrów f = (mm/r) ap = (mm) F / : CNEG DNEG VNEG WNEG Application / Zastosowanie: Machining type / Typ oróki: Working conditions / Warunki oróki: - Recommended / Zalecane - Suitale / Zgruna F Finishing /Wykańczająca - Stale / Stailne M Medium machining Zgruno-wykańczająca - General /Ogólne R Roughing / Zgruna - Adverse / Niestailne A-6

7 CHIP BREAKERS FOR INSERTSŁAMACZE DO PŁYTEK Chip reakers for negative insertsłamacze wióra do płytek ujemnych Sign Symol C42 R P M K N S H Description Opis F M Excellent surface finish with wiper technology. For finishing and semifinishing of steel, stainless steel and cast iron. M R F M R Doskonała jakość końcowa powierzchni z wykorzystaniem technologii Wiper. Do oróki wykańczającej i półwykańczającej stali, stali kwasoodpornej i żeliwa. Range parametetrs / Zakres parametrów f = (mm/r) ap = (mm) F / : CNMG DNMX TNMX WNMG Sign Symol P M K N S H Description Opis C41 M R F M R F Whidely used chip reaker. Good for semi-finishing and finishing machining steel and stainless steel. Łamacz wióra o szerokim zakresie stosowania. Dory do wykańczającej i półwykańczającej oróki stali i stali kwasoodpornych. Sign Symol F M R P M K N S H Range parametetrs / Zakres parametrów f = (mm/r) ap = 1.5-5(mm) / : DNMG SNMG TNMG VNMG WNMG Description Opis C06 R F M R F M R F M Wide chip reaking area with stale cutting edge. Suitale for machining and interrupt cutting of steel and cast iron. Szeroki zakres łamania wiórów ze stailną krawędzią skrawającą. Odpowiedni do oróki przerywanej stali i żeliwa. Range parametetrs / Zakres parametrów f = (mm/r) ap = 1.5-5(mm) / : CNMG DNMG SNMG TNMG VNMG WNMG Sign Symol P M K N S H Description Opis C45 R F Sharp cutting edge with positive multi-rakes. Special for the semi-finishing of heat resistant super alloys. M R Ostra krawędź skrawająca z dodatnim, stopniowanym kątem natarcia. Specjalnie przeznaczona do oróki półwykańczającej żaroodpornych superstopów. R F M M Range parametetrs / Zakres parametrów f = (mm/r) ap = (mm) F / : CNMG DNMG SNMG VNMG WNMG Application / Zastosowanie: Machining type / Typ oróki: Working conditions / Warunki oróki: - Recommended / Zalecane - Suitale / Zgruna F Finishing /Wykańczająca - Stale / Stailne M Medium machining Zgruno-wykańczająca - General /Ogólne R Roughing / Zgruna - Adverse / Niestailne A-7

8 CHIP BREAKERS FOR INSERTSŁAMACZE DO PŁYTEK Chip reakers for negative insertsłamacze wióra do płytek ujemnych Sign Symol C44 R P M K N S H Description Opis M R F M R F M Upgrade sharp cutting edge with stronger edge line for semi-finishing of adhesive steel and austenitic stainless steel under intermittent cutting. Unowocześniona ostra krawędź skrawająca z mocniejszą linią krawędzi do oróki półwykańczającej stali i austenitycznych stali kwasoodpornych w przerywanych warunkach oróki. Range parametetrs / Zakres parametrów f = (mm/r) ap = (mm) F / : DNMG SNMG TNMG VNMG WNMG Sign Symol C119 R M F P M K N S H Description Opis Stale flat cutting edge with standard chip reaker for semifinishing of steel and cast iron. R M Stailną płaska krawędź z stnadardowym łamaczem do oróki półwykańczającej stali oraz żeliwa szarego. F Sign Symol F M R P M K N S H Range parametetrs / Zakres parametrów f = (mm/r) ap = (mm) / : CNMG CNMM DNMG SNMG SNMM TNMG TNMM VNMG TNMX Description Opis C07 doule sided / dwustronny M R F M R F M R Positive chip reaker and strong cutting edge. For light roughing of steel and cast iron. Łamacz wióra dla dodatnich kątów i wytrzymałych krawędzi skrawających. Do lekkiej oróki zgrunej stali i żeliwa. Range parametetrs / Zakres parametrów f = (mm/r) ap = (mm) F Sign Symol P M K N S H Description Opis C07 single sided / jednostronny M R F Positive chip reaker and strong cutting edge. For light roughing of steel and cast iron. M R Łamacz wióra dla dodatnich kątów i wytrzymałych krawędzi skrawających. Do lekkiej oróki zgrunej stali i żeliwa. F / : R CNMG DNMG SNMG TNMG WNMG M Range parametetrs / Zakres parametrów f = (mm/r) ap = (mm) F / : CNMM DNMM SNMM TNMM Application / Zastosowanie: Machining type / Typ oróki: Working conditions / Warunki oróki: - Recommended / Zalecane - Suitale / Zgruna F Finishing /Wykańczająca - Stale / Stailne M Medium machining Zgruno-wykańczająca - General /Ogólne R Roughing / Zgruna - Adverse / Niestailne A-8

9 CHIP BREAKERS FOR INSERTSŁAMACZE DO PŁYTEK Chip reakers for negative insertsłamacze wióra do płytek ujemnych Sign Symol C46 doule sided / dwustronny R M F R M F R M F P M K N S H Description Opis Chip reaker with positive geometry for low cutting force. Suitale for roughing operation of steel and stainless steel. Łamacz wióra dla dodatniej geometrii dla niskiej siły skrawającej. Przeznaczona dla oróki zgrunej stali oraz stali nierdzewnej. Range parametetrs / Zakres parametrów f = (mm/r) ap = (mm) / : CNMG DNMG SNMG TNMG Sign Symol P M K N S H Description Opis C46 single sided / jednostronny M R F M R Sign Symol Description Opis C47 Sign Symol P M K N S H Description Opis C118 R F M Flat insert without chip reaker. Stale insert with high edge strength for roughing operation in cast iron materials. M R Płaska płytka ez łamacza. Stailna z mocną krawędzią skrawania do oróki zgrunej w materiałach z żeliwa szarego. F F Chip reaker with positive geometry for low cutting force. Suitale for roughing operation of steel and stainless steel. Łamacz wióra dla dodatniej geometrii dla niskiej siły skrawającej. Przeznaczona dla oróki zgrunej stali oraz stali nierdzewnej. F M R P M K N S H Range parametetrs / Zakres parametrów f = (mm/r) ap = (mm) / : CNMM DNMM SNMM R F M R F M R F M Stronger cutting edge for roughing operations of steel and stainless steel. Mocniejsza krawędź skrawająca do zgrunych operacji oróki stali i stali kwasoodpornych. R M Range parametetrs / Zakres parametrów f = (mm/r) ap = (mm) / : CNMM DNMM SNMM TNMM Range parametetrs / Zakres parametrów f = (mm/r) ap = (mm) F / : CNMA DNMA SNMA SNGN SNUN TNMA WNMA Application / Zastosowanie: Machining type / Typ oróki: Working conditions / Warunki oróki: - Recommended / Zalecane - Suitale / Zgruna F Finishing /Wykańczająca - Stale / Stailne M Medium machining Zgruno-wykańczająca - General /Ogólne R Roughing / Zgruna - Adverse / Niestailne A-9

10 CHIP BREAKERS FOR INSERTSŁAMACZE DO PŁYTEK Chip reakers for negative insertsłamacze wióra do płytek ujemnych Sign Symol C125 R P M K N S H Description Opis F M For machining of hardened materials and cast iron (CBN). For machining of non-ferrous metals (Aluminium) and non-metal materials (PCD). M R F M R Przeznaczenie dla materiałów zahartowanych oraz żeliwa szarego (CBN). Do oróki metali nieżelaznych (aluminium) oraz materiałów niemetalowych (PCD). Range parametetrs / Zakres parametrów f = (mm/r) ap = (mm) F / : CNGA DNGA SNGA TNGA VNGA WNGA Sign Symol P M K N S H Description Opis C126 R M F Ceramic inserts for machining of hardened steel, cast iron and steel. R M Płytki ceramiczne do oróki stali zahartowanej, żeliwa szarego i stali. F Sign Symol F M R P M K N S H Range parametetrs / Zakres parametrów f = (mm/r) ap = (mm) / : CNGA CNGN CNGX DNGA DNGN DNGX SNGA SNGN SNGX TNGA TNGN WNGA RNGN Description Opis C01 R M R F M R F M Chip reaker for stale and general machining of different grades of steel, stainless steel, cast iron, nickel and titanium alloys. Łamacz do oróki stailnej i ogólnej różnych gatunków stali, stali nierdzewnej i kwasoodpornej, żeliwa, stopów niklu i tytanu. Range parametetrs / Zakres parametrów f = (mm/r) ap = 0.5-5(mm) F / : CNMA CNMP CNMG DNMG SNMG TNMG TNMP VNMG WNMG WNMP Sign Symol P M K N S H Description Opis C02 R M R F M Chip reaker for rough and interrupted machining of different grades of steel, stainless steel, cast iron, nickel and titanium alloys. Łamacz do oróki zgrunej i przerywanej różnych gatunków stali, stali nierdzewnej i kwasoodpornej, żeliwa, stopów niklu i tytanu. R F M Range parametetrs / Zakres parametrów f = (mm/r) ap = (mm) F / : CNMM Application / Zastosowanie: Machining type / Typ oróki: Working conditions / Warunki oróki: - Recommended / Zalecane - Suitale / Zgruna F Finishing /Wykańczająca - Stale / Stailne M Medium machining Zgruno-wykańczająca - General /Ogólne R Roughing / Zgruna - Adverse / Niestailne A-10

11 CHIP BREAKERS FOR INSERTSŁAMACZE DO PŁYTEK Chip reakers for negative insertsłamacze wióra do płytek ujemnych Sign Symol C114 R M F R M F R M P M K N S H Description Opis Special grinded chip reaker groove for precision machining and high surface quality. This G-class inserts with a sharp cutting edge and small corner radius for fine finishing operation without viration. Łamacz ze specjalnie szlifowanym rowkiem do precyzyjnej oróki wysokiej jakośći powierzchni. Klasa G płytek z ostra krawędzia skrawającą i małym kątem naroża dla polepszenia operacji wykańczających ez wiracji. Range parametetrs / Zakres parametrów f = (mm/r) ap = (mm) F / : DNMG TNMG Application / Zastosowanie: Machining type / Typ oróki: Working conditions / Warunki oróki: - Recommended / Zalecane - Suitale / Zgruna F Finishing /Wykańczająca - Stale / Stailne M Medium machining Zgruno-wykańczająca - General /Ogólne R Roughing / Zgruna - Adverse / Niestailne A-11

12 A-12

13 GRADES DESCRIPTIONOPIS GATUNKÓW TURNING WITH WIPER TECHNOLOGY TOCZENIE Z TECHNOLOGIĄ WIPER WIPER TECHNOLOGY Machining a good surface finish on turned components has ecome a demand for semi-finishing and finishing operations. The wiper technology has provided turning with a new means to achieve improved produciton performance where the key is to eing ale to raise the feed rate. Oróka poprawnej powierzchni końcowej w zaokrąglonych komponentach stała się pożądana dla operacji zgruno-wykańczających i wykańczających. Technologia wiper dostarcza nowe sposoy do osiągnięcia lepszej wydajności produkcji, której kluczem do sukcesu jest możliwość zwiększenia posuwu. Feed rate is main factor to affect for necessary execution turning time. If feed rate can e doule, so time of cutting would e half reduced, what to allow to make detals nearly twice more in the same time. Posuw jest głównym czynnikiem wpływającym na czas konieczny do wykonania operacji tokarskiej. Jeśli posuw może zostać podwojony, to czas skrawania zostanie zmniejszony o połowę, co pozwoli wyprodukować niemal dwa razy więcej detali w tym samym czasie. With wiper edge Z krawędzią wiper With wiper edge Z krawędzią wiper Without wiper edge Bez krawędzi wiper 2xfn curve High efficiency Doule feed rate - same surface roughness Wysoka wydajność Podwójny posuw - ta sama chropowatość powierzchni Ra fn curve High surface quality Same feed rate - roughness value is half Wysoka jakość powierzchni Taki sam posuw - o pół mniejsza chropowatość Ra/2 fn r Ra A wiper insert has a special design of nose configuration. It has een developed to provide a high capaility of generating a etter surface finish. On the other hand, is capale of machining the same finish at much higher feed. Pytka wiper posiada specialną konstrukcje promienia naroża. Zaostało to opracowane y dostarcztc większe możliwości w tworzeniu lepszych paszczyzn wykańczajcych. Umożliwia zwiększenie posuwu ez pogorszenia jakości wykończenia powierzchni. A-13

14 GRADES DESCRIPTIONOPIS GATUNKÓW APLICATION FIELD CVD, TURNING GRADE OF STEEL ZAKRES ZASTOSOWANIA CVD, TOCZENIE GATUNKÓW STALI P218 P217 P219 CVD coated grade with good wear resistance in comination with MT-Ti(CN), thick layer AL 2 O 3, TiN coating, Good for finishing of steel and dry machining Gatunek pokryty CVD z dorą odpornością na ścieranie, kominacja MT-Ti(CN), gruej powłoki AL Gatunek najlepszy dla oróki wykańczającej stali oraz suchej oróki. CVD premium universal grade with excellent comination of toughness and wear resistance. In comination with MT-Ti(CN), thick layer AL 2 O 3, TiN coating. This grade is first choice for medium to light interrupted cutting of steel. Universalny gatunek CVD ze znakomita wytrzymałością i odpornością na ścieranie. Powiązanie MT-Ti(CN), gruej warstwy AL 2 O 3, powłoki TiN. Gatunek ten nadaje się do pierwszego wyoru dla oróki półwykańczającej oraz orróki przerywanej stali. CVD coated premium grade with high toughness and wear resistance. In comination with MT-Ti(CN), thick layer AL 2 O 3, TiN coating. This suitale for rough machining of steel under unstale condition. Gatunek CVD ze znakomita wytrzymałością i odpornością na ścieranie. Powiązanie MT-Ti(CN), gruej warstwy AL 2 O 3, powłoki TiN. Gatunek odpowiedni dla oróki zgrunej stali poniżej stailnych warunków. Cutting speed Vc [m/min] Prędkość skrawania P218 First choice for finishing machining Pierwszy wyór dla oróki wykańczającej P217 Universal grade for finishing to medium cut Uniwersalny garunek dla oróki wykańczającej i pół wykańczającej P219 Tough grade for roughing operation Gatunek twardy dla oróki zgrunej P P P finishing wykańczająca medium cut półwykańczająca roughing zgruna A-14

15 GRADES DESCRIPTIONOPIS GATUNKÓW APLICATION FIELD CVD, TURNING GRADE OF STAINLESS STEEL ZAKRES ZASTOSOWANIA CVD, TOCZENIE GATUNKÓW STALI NIERDZEWNEJ P227 P228 P101 Sustrate with special structure, in comination with TiCN, thin layer AL 2 O 3, TiN coating. With resistance against diffusion wear plastic deformation it is good for finishing and semi-finishing of stainless steel. Gatunek ze specialną strukturą TiCN, cienką wasrtwą AL 2 O 3, powłoką TiN. Odporność przeciw rozproszenia się zużycia ścierania, zniekształcenia plastycznego. Dory dla oróki wykańczającej i półwykańczającej stali nierdzewnej. Sustrate with good toughness and strength, in comination with Ti(CN), thin layer AL2O3, TiN coating. It is a premium grade for semi-finisging to light roughing of stainless at continuous and intermittent machining conditions. Gatunek z dorą wytrzymałością i siła, kominacja Ti(CN), cienkiej warstwy AL2O3, powłoki TiN. Gatunek ten dory w stosowaniu od oróki półwykańczającej do delikatnej oróki zgrunej ciągłej i przerywanej stali nierdzewnej. Coated caride grade with very good strenght and impactresistance. It is suitale for rough turning of stainless steel at low to moderate cutting speed or interrupted cutting. Gatunek pokryty warstwą węglika o dużej wytrzymałości i odporności na udarność. Przeznaczony dla toczenia zgrunego stali nierdzewnej od niskich do umiarkowanych prędkości skrawania. 300 First choice for finishing machining Pierwszy wyór dla oróki wykańczającej Universal grade for medium cut Uniwersalny garunek dla oróki półwykańczającej Cutting speed Vc [m/min] Prędkość skrawania P218 P217 P219 Universal grade for roughing cut of stainless steel Gatunek uniwersany dla oróki zgrunej stali nierdzewnej M M M finishing wykańczająca medium cut półwykańczająca roughing zgruna A-15

16 GRADES DESCRIPTIONOPIS GATUNKÓW APLICATION FIELD CVD, TURNING GRADE OF CAST IRON ZAKRES ZASTOSOWANIA CVD, TOCZENIE GATUNKÓW ŻELIWA SZAREGO Cutting speed Vc [m/min] Prędkość skrawania P201 P202 P203 P CVD coated grade with excellent wear resistance in comination with MT-Ti(CN), thick layer AL Best grade for machining of gray cast iron (GG) under high speed and dry machining. Gatunek pokryty CVD z znakomitą odpornością na ścieranie, kominacja MT-Ti(CN), gruej powłoki AL Gatunek najlepszy dla oróki żeliwa szarego (GG) poniżej najwyższej prędkości i suche oróki Modified CVD coating the hard fine grain caride sustrate. It is optimized for machining of cast iron, special nodular cast iron and hard steel at high speeds. Zmodyfikowany CVD pokryty twardym dronoziarnistym sustratem węglika. Optymalny dla oróki szarego żeliwa, żeliwa sferoidalnego i twardej stali na wysokich prędkościach skrawania. Hard medium fine corn sustrate in comination of TiCN, thick AL 2 O 2 coating. It is suitale fo machining of gray cast iron and nodular under normal cutting conditions from low to moderate cutting speeds. Twardy średnio ziarnisty sustrat kominacji TiCN, gruej powłoki AL 2 O 2. Przeznaczony dla oróki żeliwa szarego oraz żeliwa sferoidalnego, poniżej normalnych warunków skrawania od małych do umiarkowanych prędkości. Tough sustrate in comination with TiN, TiCN, thick AL 2 O 3 coating. It is good for turning of cast irons under favorale conditions. And for milling of cast iron and alloy steel. Twardy gatunek na azie TiN, TiCN, gruej warstwy Al 2 O 3. Dory dla toczenie żeliwa szarego poniżej dodatnich warunków oraz do frezowania żeliwa szarego i stali stopowej. Special high speed finishing grade for gray cast iron material Gatunek z wysoka prędkośią oróki wykańczającej dla materiałów żeliwa szarego P202 P201 P203 Optimized grade special for nodular cast iron Optymalny gatunek dla żeliwa sferoidalnego Universal grade with thick AL2O3 coating Uniwerslany gatunek z grua powłoką AL2O3 P204 Tough grade for unstale condition Twardy gatunek do niestailnych warunków K K K finishing wykańczająca medium cut półwykańczająca roughing zgruna A-16

17 GRADES DESCRIPTIONOPIS GATUNKÓW COATED CEMENTED CARBIDE PVD POWŁOKA WĘGLIKA SPIEKANEGO PVD P225 Fine grain hard caride grade with PVD coating. It is suitale for finishing and semi-finishing turning of high-temperature alloys, nonferrous metal (Aluminium Si 12%) and finishing of steinless steel. Its good for light milling of cast iron and hard steel. Twardy gatunek dronoziarnisty z powłoką PVD dedykowany do toczenia wykańczającego i półwykańczającego stali żaroodpornej, materiałów nieżelaznych (stop aluminium Si 12%) i stali nierdzewnej. Może yć takze stosowany do lekkiego frezowania żeliwa i stali hartowanej. P216 PVD coated fine grain hard caride grade, good performance in comination of thoughtness and wear resistance. It is suitale for finishing and semifinishing turning of steel, stainless steel, cast iron nad heat resistant alloys. Twardy gatunek dronoziarnisty z powłoką PVD o wysokiej produktywności, cechuje się dużą ciągliwością i odpornością na ścieranie. Stosowany do toczenia wykańczającego i półwykańczającego stali, stali nierdzewnej, żeliwa i stopów żaroodpornych. P246 P226 WEAR RESISTANCE ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE P225 Special PVD nano-tiain coated fine grain hard caride grade. Good performance in comination of toughness and wear resistance. Specjalny PVD nano-tiain pokryty gatunkiem twardym dronoziarnistym węglikiem. Dora wydajność w połączeniu twardości oraz odporności na scieranie. Universal PVD coated sustrate with good toughness and strenght, its universal grade for medium machining of steel, stainless steel and cast iron. Uniwersalny gatunek z powłoką PVD o dorej ciągliwości i wytrzymałości, do średniej oróki stali, stali nierdzewnej i żeliwa. P246 P216 P226 TOUGHNESS TWARDOŚĆ A-17

18 GRADES DESCRIPTIONOPIS GATUNKÓW PCBN - PCD PCBN PCBN with high hardness and good resistance for cutting of hardened steel (could e 1300C), caron steel, grey cast iron, nodular graphite cast iron, chilled cast iron and Niased, Cr-ased and Fe-ased high temperature alloy. PCBN z wysokoą twardością i dora odpornością na ścieranie hartowanej stali (może yć 1300ºC) stal węglowa, żeliwo szare, żeliwo sferoidalne, żeliwo szare chłodzone, Ni, Cr, Fe, stopy wysokich temperatór. PCD PCD with high hardness and good wear resistance, low friction coefficient and good heat conductivity, which is appropritate for cutting of non-ferrous metal (Cu, Al, Mg and Ti high silicon alloy) and nonmetal materials (glass fier, cermet and enforced plastic). PCD z wysokoą twardością i dorą odpornością na ścieranie, nieski współczynnik tarcia oraz dore przewodzenie ciepła, który jest połączeniem skrawania metali nieżelaznych (Cu, Al, Mg oraz Ti stopy krzemu) and materialy nie metalowe(włókno szklane, cermetal, plastik). Vc P252 P253 P254 - Stale / Stailne - General /Ogólne - Adverse / Niestailne Type Typ Grade Gatunek Application Zastosowanie Characteristic Właściwości Uncoted CNBN P252 P253 P254 High speed continuous cutting conitiuous and interrupted cutting Interrupted cutting Best wear resistance grade and suitale for high speed continuous cutting. Gatunek najardziej odporny na ściernia, odpowiedni dla wysokich prędkości oróki ciągłej. Most suited for continuous and light interrupted high finishing due to heat resistant sustrate. Najlepszy dla procesu oróki wykańczającej ciągłej oraz pół przerywanej, odpowiedni dla podłóża żaroodpornego. CBN with higher fracture toughness, for interrupted cutting. CBN z wyższa wytrzymałością na pękanie, dla oróki przerywanej. P255 Cast iron machining, Sintered materials First choice for high speed finishing of grey cast iron and sintered parts. Pierwszy wyór dla wysokich prędkości oróki wykańczającej żeliwa szarego i częściowo spiekanych. A-18

19 GRADES DESCRIPTIONOPIS GATUNKÓW Type Typ Grade Gatunek P200 P205 Description Opis Universal grade for turning Low Caron Steel with cutting speed (Vc) up to 300 m/min, Alloy Steel up to 270m/min., Steinless Steel over 170m/min. and Cast Iron up to 270m/min. Gatunek uniwersalny do toczenia stali niskowęglowej przy prędkości skrawania (Vc) do 300m/min., stali stopowej do 270 m/min., stali nierdzewnej powyżej 170m/min. i żeliwa do 270m/min. Grade complimentary to P200 for turning Low Caron Steel with cutting speed (Vc) over 300 m/min to 450m/ min., Alloy Steel over 270m/min. to 350m/min., Steinless Steel under 170m/min. and Cast Iron over 270m/ min. to 380m/min. Gatunek uzupełniający do P200 do toczenia stali niskowęglowej przy prędkości skrawania (Vc) od 300m/min. do 450m/min., stali stopowej od 270m/min. do 350m/min., stali nierdzewnej poniżej 170m/min. i żeliwa od 270m/min. do 380m/min. Applications ISO Zastosowanie wg. ISO CVD P217 P218 P219 Cutting edge with special strength and toughness. It is a suitale grade for a wide application. It is good for the finishing, semi-finishing and light roughing of steel, cast steel, cast iron and stainless steel. Krawędź skrawająca o dużej wytrzymałości i ciągliwości, odpowiednia do szerokiego zakresu aplikacji, oróki wykańczającej, półwykańczającej i półzgrunej stali, staliwa, stali nierdzewnej i żeliwa Ideal grade with excellent wear-resistance for the finishing steel, cast steel and cast iron under high speed and dry machining. Idealny gatunek do oróki wykańczającej stali, staliwa i żeliwa przy wysokich prędkościach skrawania i oróce na sucho. Wykazuje doskonałą odporność na ścieranie. Grade with high strength and resistance against plastic deformation, it is suitale for light roughing and roughing steel, cast steel and stainless steel. Gatunek o dużej wytrzymałości i odporności na deformacje plastyczne, odpowiedni do zgrunej i półzgrunej oróki stali, staliwa i stali kwasoodpornej. P227 Grade is good for finishing and semi-finishing, turning and drilling of steel and stainless steel. With the resistance against diffusion wearness and plastic deformation. Gatunek do oróki wykańczającej i półwykańczającej, toczenia oraz wiercenia w stali i stali kwasoodpornej. Wykazuje dorą odporność na zużycie dyfuzyjne i deformację plastyczną. A-19

20 GRADES DESCRIPTIONOPIS GATUNKÓW Type Typ Grade Gatunek Description Opis Applications ISO Zastosowanie wg. ISO P228 P101 It is a premium grade for semi-finishing to light roughing (turning and oring) of stainless steel at continuous and intermittent machining conditions. Najlepszy gatunek do oróki półwykańczającej i półzgrunej stali nierdzewnej do pracy ciągłej i przerywanej. Coated caride grade with very good strength and impact resistance. It is suitale for roughing turning of stainless steel at low to moderate cutting speed or interrupted, also for high cutting speed and havy cutting in P35, M35 area. It is very good for milling of alloy steel and stainless steel. atunek węglika o ardzo dorej wytrzymałości i odporności na uderzenia, odpowiedni do toczenia zgrunego lu przerywanego stali nierdzewnej w niskich do średnich wartościach prędkości skrawania oraz do oróki ciężkiej o wysokiej prędkości materiałów z grupy P35, M35. Bardzo dory do frezowania stali i stali nierdzewnej. CVD P229 Hard grade is good for finishing and roughing for cast iron. Twardy gatunek do oróki zgrunej i wykańczającej żeliwa. P201 P202 Thick and smooth CVD coating on the hard fine corn caride sustrate. It is optimized for machining of grey cast iron at high speeds. Grua i gładka warstwa pokrycia CVD na twardym podłożu z węglika dronoziarnistego. Optymalny do oróki żeliwa szarego przy wysokich prędkościach skrawania. Modified CVD coating the hard fine corn caride sustrate. It is optimized for machining of cast iron, special nodular cast iron at high speeds. Zmodyfikowana warstwa pokrycia CVD na twardym podłożu z węglika dronoziarnistego. Optymalny do oróki żeliwa szarego oraz specjalnego żeliwa sferoidalnego przy wysokich prędkościach. P203 Hard medium fine corn coated caride sustrate. It is suitale for machining of gray cast iron and nodular cast iron under interrupted cutting conditions from low to moderate cutting speeds. Twarde podłoże z węglika dronoziarnistego z pokryciem. Odpowiednie do oróki żeliwa szarego oraz żeliwa sferoidalnego w przerywanych warunkach skrawania w niskich do średnich wartościach prędkości skrawania. A-20

21 GRADES DESCRIPTIONOPIS GATUNKÓW Type Typ Grade Gatunek P204 Description Opis Tough coated caride sustrate. It is good for turning of cast irons under unfavorale conditions and of milling of cast iron and alloy steel. Podłoże z węglika spiekanego z mocnym pokryciem. Dore do toczenia żeliwa w niekorzystnych warunkach skrawania oraz frezowania żeliwa i stali stopowych. Applications ISO Zastosowanie wg. ISO CVD P126 Suitale for light and medium milling of low alloy steel and non alloy steel. Odpowiedni dla półwykańczającego frezowania niskostopowej stali i stali niestopowej. PVD P127 P216 P225 It is suitale for medium to heavy milling steels and stainless steel. Odpowiedni dla półwykańczającej i wykańczającej oróki frezowania stali oraz stali nierdzewnych. PVD coated fine grain hard caride grade, good performance in comination of thoughtness and wear resistance. It is suitale for finishing and semi-finishing turning of steel, stainless steel, cast iron nad heat resistant alloys. Twardy gatunek dronoziarnisty z powłoką PVD o wysokiej produktywności, cechuje się dużą ciągliwością i odpornością na ścieranie. Stosowany do toczenia wykańczającego i półwykańczającego stali, stali nierdzewnej, żeliwa i stopów żaroodpornych. Fine grain hard caride grade with PVD coating. It is suitale for finishing and semi-finishing turning of hightemperature alloys, nonferrous metal (Aluminium Si 12%) and finishing of steinless steel. Its good for light milling of cast iron and hard steel. Twardy gatunek dronoziarnisty z powłoką PVD dedykowany do toczenia wykańczającego i półwykańczającego stali żaroodpornej, materiałów nieżelaznych (stop aluminium Si 12%) i stali nierdzewnej. Może yć takze stosowany do lekkiego frezowania żeliwa i stali hartowanej. P226 Universal PVD coated sustrate with good toughness and strenght, its universal grade for medium machining of steel, stainless steel and cast iron. Uniwersalny gatunek z powłoką PVD o dorej ciągliwości i wytrzymałości, do średniej oróki stali, stali nierdzewnej i żeliwa. A-21

22 GRADES DESCRIPTIONOPIS GATUNKÓW Type Typ Grade Gatunek P246 Description Opis Special PVD nano-tiain coated fine grain hard caride grade. Good performance in comination of toughness and wear resistance. Specjalny PVD nano-tiain pokryty gatunkiem twardym dronoziarnistym węglikiem. Dora wydajność w połączeniu twardości oraz odporności na scieranie. Applications ISO Zastosowanie wg. ISO PVD CERNET P251 P142 P230 P231 Sustrate with medium hardness and strength + Nano- TiAIN PVD coating. Sustrat z średnią twardością i siłą + powłoka Nano-TiAIN PVD. Ultra fine caride sustrate plus nano-tialn PVD coating with high strenght, thougness and wear resistance. Ultra drony sustrat węglika z połączeniem powłokid nano-tialn PVD z wysoką siła, twardością oraz odpornością na ścieranie. TiCN ased cermet with the comination of hardness, excellent toughtness, excellent resistant thermoplastic and uilt-up edge. It is suitale for finishing and super-finishing operation of steel, stainless steel and cast iron. Cermetal na azie TiCN cechuje się odpowiednią twardością, doskonałą udarnością i odpornością na przemianę termoplastyczną oraz na powstawanie narostów. Stosowany do oróki wykańczającej i super-wykańczającej stali, stali nierdzewnej i żeliwa. TiCN ased cermet. Optimal comination of high wear resistance and good edge toughness, suitale for the superfinishing and finishing of steel, stainless steel and cast iron. Cermetal na azie TiCN. Optymalne połączenie wysokiej odporności na ścieranie i dorej udarności krawędzi skrawającej, odpowiedni do oróki wykańczającej i super-wykańczającej stali, stali nierdzewnej i żeliwa. A-22

23 GRADES DESCRIPTIONOPIS GATUNKÓW Type Typ Grade Gatunek Description Opis Applications ISO Zastosowanie wg. ISO CEMENDED CARBIDE P138 P224 P232 P233 P234 Caride grade with good performances of crack resistance and thoughness, is good for milling of steel and cast steel. Gatunek węglika o dorej odporności na pękanie i udarności, odpowiedni do frezowania stali i staliwa. Caride grade with fine size grain. Good for fine and semi-finishing machining of cast iron and nonferrous metal. Particularly for machining of Aluminum. Gatunek węglika o dronym ziarnie. Dory do dokładnej i półwykańczającej oróki żeliwa i metali nieżelaznych. Szczególnie do oróki aluminium. Caride grade with high hardness and good toughness, suitale for fine and semi-finishing machining of steel and cast steel, also suitale for copying turning. Gatunek węglika o dużej twardości i dorej udarności, odpowiedni dla dokładnej i półwykańczającej oróki stali i staliwa, odpowiedni również do toczenia kopiowego. Caride grade with excellent toughness and wear resistance, is suitale for the heavy duty cutting of steel and cast steel. Gatunek węglika o wyjątkowo dużej twardości i odporności na zużycie ścierne, odpowiedni do wysokowydajnego toczenia stali i staliwa. Caride grade with good performances of crack resistance and thoughness, is good for milling finishing Gatunek węglika o dorej odporności na pękanie i udarności, odpowiedni do frezowania wykańczającego P235 Caride grade with good performances of crack resistance and thoughness, is good for milling semi-finishing and roughing Gatunek węglika o dorej odporności na pękanie i udarności, odpowiedni do frezowania półwykańczającej i zgrunej A-23

24 GRADES DESCRIPTIONOPIS GATUNKÓW Type Typ Grade Gatunek Description Opis Applications ISO Zastosowanie wg. ISO P252 Best wear resistance grade and suitale for high speed continuous cutting. Gatunek najardziej odporny na ściernia, odpowiedni dla wysokich prędkości oróki ciągłej. P253 Most suited for continuous and light interrupted high finishing due to heat resistant sustrate. Najlepszy dla procesu oróki wykańczającej ciągłej oraz pół przerywanej, odpowiedni dla podłóża żaroodpornego. UNCOTED CBN P254 P255 P256 P257 CBN with higher fracture toughness, for interrupted cutting. CBN z wyższa wytrzymałością na pękanie, dla oróki przerywanej. First choice for high speed finishing of grey cast iron and sintered parts. Pierwszy wyór dla wysokich prędkości oróki wykańczającej żeliwa szarego i częściowo spiekanych. Good wear resistance and higher strength with a high content of PCBN. It is mainly used for the high-speed and high precision machining of cast iron, heatresistant alloys. It can also e used for the finishing of hardened steel. Dora odporność na ścieranie oraz duża siła wraz z zawartością PCBN. Głównie używany przy oróce na wysokich prędkościach i wysokiej precyzji żeliwa szarego oraz żaroodpornych metali. Używany do oróki wykańczającej hartowanej stali stali P257 is of fine grain sizes with a lower PCBN content. This grade is most suitale for the continuous and slightly intermittent finishing of hardened steel (HRC45-65). It can also e used for the finishing of materials falling into the category of cast iron. Gatunek P257 posiada drone ziarna z niżą zawartością PCBN. Gatunek ten jest najardziej odpowiedni dla oróki ciągłej i lekko przerywanej przy twardej stali (HRC45-65). Również może yć użyty do oróki wykańczającej materiałów wchodzących w kategorie żeliwa szarego. A-24

25 GRADES DESCRIPTIONOPIS GATUNKÓW Type Typ UNCOTED CBN Grade Gatunek Description Opis Applications ISO Zastosowanie wg. ISO P258 Super hard PCD characteristic of high hardness, excellent wear resistance, low friction coefficient and outstanding heat conductivity. They are suitale for the machining of non-ferrous metals (for example, Al, Cu, and Mg, Ti, etc.) and non-metals (for example, glassfier, ceramics, plastics, etc.). Super twardy PCD charakterystyczny dla dużej twardości, ardzo dora odporność na ścierani, mniejszy współczynnik tarcia oraz znakomita odporność cieplna. Stosowany do oróki metali nieżelaznych (np. Al, Cu, Mg, Ti itd.) oraz nie metali (np. włókno szklane, ceramika, plastic itd.) A-25

26 GRADES DESCRIPTIONOPIS GATUNKÓW CERAMICS GRADE GATUNKI CERAMICZNE P260 P261 P260 is Si3N4 ceramics grade. Optimal performance against cracking of cutting edge and thermal shocking. Suitale for finishing and semi-finishing of gray cast iron. P260 jest gatunkiem ceramicznym Si3N4. Optymalna wydajność zwalczająca pękania krawędzi skrawającej oraz szkou termicznego. Odpowiedni dla oróki wykańczającej i pół wykańczającej żeliwa szarego. K P261 is Si3N4 ceramics grade with good wear resistance and excellent toughness. Suitale for intermittent and continuous machining grey cast iron, and NI ased alloys. P261 jest gatunkiem ceramicznym Si3N4 z dorą odpornością na ścieranie i znakomitą twardością. Odpowiedi dla oróki przerywanej oraz ciągłej żeliwa szarego oraz stpu Nl. K P is the mixed ceramics of Al203+TiCN. Good performance of wear resistance and safety cutting edge. Suitale for continuous machining of hardened steel and nodular cast iron. 262 to mieszany gatunek ceramiczny Al203+TiCN. Dora wydajność odporności na ścierane Dora wydajność odporności na ścieranie oraz zaeziecznia krawędzi skrawającej. Odpowiedni dla oróki ciągłej hartowanych stali i guzowatego żeliwa szarego. P K Physical properties Właściwości fizyczne Grade Gatunek Density (g/cm 3 ) Gęstość Hardness Hv(GPa) Twardość Bending strenght (Mpa) Siła zginania Fracture toughness (MPa * m 1/2 ) Odporność na pękanie P P P Recommended cutting Rekomendacje skrawania Grade Gatunek P260 P261 P262 Material Materiał Grey cast iron Żeliwo szare Malleale cast iron Żeliwo ciągliwe Chilled cast iron Schłodzone żeliwo Caron steel, Alloy steel Ball earning steel Stal węglowa, Stal stopowa, Stal łożyska kulkowego Hardened Steel Stal hartowana Grey cast iron Żeliwo szare Chilled cast iron Schłodzone żeliwo Ni-ased alloys Stop niklu Application Zastosowanie Roughing Zgruna Finishing Wykańczająca Roughing Zgruna Finishing Wykańczająca Roughing Zgruna Finishing Wykańczająca Roughing Zgruna Semi-finishing Półwykańczająca Finishing Wykańczająca Roughing Zgruna Finishing Wykańczająca Roughing Zgruna Finishing Wykańczająca Roughing Zgruna Finishing Wykańczająca Cutting speed (m/min) Prędkość skrawania Feed rate Posuw Cutting depth Głęokość skrawania < < < < < <1 A-26

27 GRADE SELECTING RECOMENDATIONREKOMENDACJE ODNOŚNIE DOBORU GATUNKU ISO P ISO M Materials / Materiały Hardnes Brinell Twardość w skali Brinella HB «Wear Resistance / Odporność na ścieranie P200 P205 P218 P217 P241 P242 Fead rate - mm/rev. / Posuw - mm/or. 0,13-0,45 0,29-0,45 0,1-0,6 0,1-0,8 0,1-0,6 0,1-0,8 Cutting speed / Prędkość skrawania - vc m/min Non alloyed steel / Stal niestopowa C <0,25% C <0,25% - 0,5% C >0,5% Low-alloy steel / Stal niskostopowa Annealed / Wyżarzona Tempered / Ulepszona Tempered / Ulepszona Tempered / Ulepszona High alloy steel / Stal wysokostopowa Annealed / Wyżarzona Hardened / Hartowana Steel castings / Odlewy staliwne Unalloyed / Niestopowe Low-alloyed / Niskostopowe High-alloyed / Wysokostopowe Materials / Materiały Stainless steel / Stal nierdzewna Hardnes Brinell Twardość w skali Brinella HB «Wear Resistance / Odporność na ścieranie P200 P P217 Fead rate - mm/rev. / Posuw - mm/or. 0,13-0,47 0,27-0,36 0,2-0,6 0,2-0,6 Cutting speed / Prędkość skrawania - vc m/min Ferritic / Ferrytyczna Austenitic / Austenityczna ISO K Martenstic / Martentyczna Materials / Materiały Hardnes Brinell Twardość w skali Brinella HB «Wear Resistance / Odporność na ścieranie P200 P205 P201 P229 P202 P203 Fead rate - mm/rev. / Posuw - mm/or. 0,14-0,55 0,33-0,55 0,1-0,4 0,1-0,6 0,1-0,4 0,1-0,5 Cutting speed / Prędkość skrawania - vc m/min Malleale cast iron/ Żeliwo ciągliwe Ferritic / Ferrytyczne Pearlitic / Perlityczne Grey cast iron / Żeliwo szare Low tensile strenght O niskiej wytrzymałości High tensile strenght O wysokiej wytrzymałości Nodular cast iron / Żeliwo sferoidalne Ferritic / Ferrytyczne Pearlitic / Perlityczne A-27

28 GRADE SELECTING RECOMENDATIONREKOMENDACJE ODNOŚNIE DOBORU GATUNKU Toughness / Udarność» P P216 P226 P P P262 Fead rate - mm/rev. / Posuw - mm/or. 0,1-0,8 0,2-0,4 0,1-0,6 0,05-0,8 0,05-0,2 0,05-0,2 0,1-0,4 0,1-0,5 0,1-1,5 0,1-1,5 Cutting speed / Prędkość skrawania - vc m/min Toughness / Udarność» P Fead rate - mm/rev. / Posuw - mm/or. Cutting speed / Prędkość skrawania - vc m/min Toughness / Udarność» P204 P230 P231 P260 P261 P62 P232 Fead rate - mm/rev. / Posuw - mm/or. 0,1-0,8 0,1-0,4 0,1-0,4 0,1-1,5 0,1-1,5 0,1-1,5 0,1-0,3 0,1-0,4 Cutting speed / Prędkość skrawania - vc m/min A-28

GENERAL TURNING TOCZENIE OGÓLNE PARAMETERS OF MACHINE CUTTING TURNING INSERTS TURNING TOOLS PARTING AND GROOVING TECHNICAL INFO

GENERAL TURNING TOCZENIE OGÓLNE PARAMETERS OF MACHINE CUTTING TURNING INSERTS TURNING TOOLS PARTING AND GROOVING TECHNICAL INFO SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI PARAMETERS OF MACHINE CUTTING PARAMETRY SKRAWANIA Chip reakers for inserts Łamacze wióra dla pytek A-2 - A-28 A-2 - A-11 Grade description Opis gatunków A-12 - A-25 Grade selecting

Bardziej szczegółowo

GENERAL TURNING TOCZENIE OGÓLNE

GENERAL TURNING TOCZENIE OGÓLNE SELECTION GUIDE SIS TREŚCI GENERAL TURNING TOCZENIE OGÓLNE ARAETERS OF ACHINE CUTTING ARAETRY SRAWANIA Chip breakers Łamacze wiórów A-2 - A-28 A-2 - A-09 description Opis gatunków A-10 - A-23 selecting

Bardziej szczegółowo

P205 ONMX. New milling Head for inserts - ONMX 0806 C431 P205. Nowa głowica frezarska do płytek - ONMX 0806 C431 P205.

P205 ONMX. New milling Head for inserts - ONMX 0806 C431 P205. Nowa głowica frezarska do płytek - ONMX 0806 C431 P205. P205 ONMX 0806-C431 M660 New milling Head for inserts - ONMX 0806 C431 P205. Nowa głowica frezarska do płytek - ONMX 0806 C431 P205. Main Competitor Główna konkurencja ONMU 0806 style Typu ONMU 0806. I.

Bardziej szczegółowo

M210 SNKX1205. Stable face milling under high-load conditions Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN

M210 SNKX1205. Stable face milling under high-load conditions Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN Stable face milling under high-load conditions Stabilna obróbka przy wysokich posuwach SNKX1205 FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN SNKX1205 FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN

Bardziej szczegółowo

M800 SEKT12T3. Stable face milling under high-load conditions. Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS

M800 SEKT12T3. Stable face milling under high-load conditions. Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS Stable face milling under high-load conditions SEKT12T3 Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN SEKT12T3 FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI B194P Płytki z cermetalu z powłoką PVD do obróbki stali MP3025. Zapewniają doskonałą gładkość powierzchni po obróbce

AKTUALNOŚCI B194P Płytki z cermetalu z powłoką PVD do obróbki stali MP3025. Zapewniają doskonałą gładkość powierzchni po obróbce AKTUALNOŚCI Płytki z cermetalu z powłoką PVD do obróbki stali 3025 2014.01 B194P Zapewniają doskonałą gładkość powierzchni po obróbce Płytki z cermetalu z powłoką PVD do obróbki stali Płytki z cermetalu

Bardziej szczegółowo

SOLID CARBIDE RODS PRĘTY WĘGLIKOWE

SOLID CARBIDE RODS PRĘTY WĘGLIKOWE SOLID CARBIDE RODS PRĘTY WĘGLIKOWE TSCR 66 TSCR606 TSCR40 TSCR44 TSCR47 TSCR38 TSCR39 TSCR 308 TSCR G20 SOLID CARBIDE RODS GRADES GATUNKI PRĘTÓW WĘGLIKOWYCH WC grain size Rozmiar ziarna węglika Hardness

Bardziej szczegółowo

HIGH SPEED DRILL (INDEXABLE TYPE) WIERTŁA SZYBKOŚCIOWE Z PŁYTKAMI WIELOOSTRZOWYMI

HIGH SPEED DRILL (INDEXABLE TYPE) WIERTŁA SZYBKOŚCIOWE Z PŁYTKAMI WIELOOSTRZOWYMI SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI DRILLS WIERTŁA SOLID CARBIDE DRILLS WIERTŁA WĘGLIKOWE MONOLITYCZNE D3 - D131 D3 - D71 KRUZ DRILLS (INDEXABLE TYPE) WIERTŁA Z PŁYTKAMI WYMIENNYMI KRUZ D71 - D95 HIGH SPEED DRILL

Bardziej szczegółowo

Tech-News. Power Drills

Tech-News. Power Drills Nr. 325/2017-PL/GB Tech-News Power Drills Wysokowydajne wiertła do obróbki stali, staliw, stali ulepszonych i stopowych o wytrzymałości do ok. 1300 N/mm². High performance carbide drills for machining

Bardziej szczegółowo

-Special. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 +

-Special. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 + P O L S K A -Special SP102-1/2014-PL/GB Frezy HDS HDS-Endmills Wysokowydajna alternatywa dla konwencjonalnych frezów HSS i frezów pełnowęglikowych. The powerful alternative compared with conventional H.S.S.-and

Bardziej szczegółowo

JDSD Wiertła płytkowe

JDSD Wiertła płytkowe -Special SP103/2015-PL/GB JDSD płytkowe Short Hole Drills SPMX SPKX Dostępne o średnicy 12,5 do 50mm Available from Diameter 12,5 to 50mm Obrobiona cieplnie i specjalnie pokrywana powierzchnia dla większej

Bardziej szczegółowo

UE6110 MC6025 UH6400 US735 HZ/HL/ HM/HX/ HV/HR TOOLS NEWS. Nowy system łamaczy wióra do obróbki ciężkiej

UE6110 MC6025 UH6400 US735 HZ/HL/ HM/HX/ HV/HR TOOLS NEWS. Nowy system łamaczy wióra do obróbki ciężkiej TOOLS NEWS B45P Nowy system łamaczy wióra do obróbki ciężkiej Przeznaczony specjalnie do obróbki cięzkiej stali nierdzewnych i stopowych. // HM/HX/ HV/HR Nowy system łamaczy wióra do obróbki ciężkiej //

Bardziej szczegółowo

DIN 6527 FREZY; END MILLS. Charakterystyka; Features. Zastosowanie; Application

DIN 6527 FREZY; END MILLS. Charakterystyka; Features. Zastosowanie; Application DIN 6527 dla frezów 2-ostrzowych; for 2-flute end mills 4 6 57 8 5 6 57 10 6 6 57 10 7 8 63 13 8 8 63 16 9 10 72 16 10 10 72 19 12 12 83 22 14 14 83 22 16 16 92 26 18 18 92 26 20 20 104 32 dla frezów 4-ostrzowych;

Bardziej szczegółowo

G.T.S. - system do rowkowania

G.T.S. - system do rowkowania Nr. 300-1-13-JD-PL G.T.S. - system Wysokie bezpieczeństwo procesu przy rowkowaniu GP 2120 GM 5130 new! Zalety systemu G.T.S. Unikatowy system zacisku W zapewnia wysoką stabilność podczas operacji toczenia

Bardziej szczegółowo

-Special. -Endmills. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 +

-Special. -Endmills. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 + -Special SP102-1/2016-PL/GB HDS -Frezy -Endmills Wysokowydajna alternatywa dla konwencjonalnych frezów HSS i frezów pełnowęglikowych. The powerful alternative compared with conventional H.S.S.-and carbide

Bardziej szczegółowo

TOOLS. Najnowsza generacja w toczeniu. Specjalne właściwości. NeW NeW. Nr. 226 /2011-PL

TOOLS. Najnowsza generacja w toczeniu. Specjalne właściwości. NeW NeW. Nr. 226 /2011-PL Nr. 226 /2011-PL POLSKA Najnowsza generacja w toczeniu Specjalne właściwości dwie geometrie dla różnych zastosowań polerowana powierzchnia płytki niskie opory skrawania stabilne krawędzie tnące nowy gatunek

Bardziej szczegółowo

M670 SDXF. Increase productivity by increasing the feed rate. Zwiększ produktywność, zwiększając prędkość posuwu.

M670 SDXF. Increase productivity by increasing the feed rate. Zwiększ produktywność, zwiększając prędkość posuwu. SDXF Increase productivity by increasing the feed rate. Zwiększ produktywność, zwiększając prędkość posuwu. New Hi-Feed milling heads Nowe głowice frezarskie do wysokich prędkości posuwu M670 M670 Milling

Bardziej szczegółowo

MC5005 MC5015 NOWOŚĆ W OFERCIE

MC5005 MC5015 NOWOŚĆ W OFERCIE NOWOŚĆ W OFERCIE 2015.10 Aktualizacja B209P eria płytek IO do toczenia żeliw Wysoka wydajność obróbki żeliwa! Nowa powłoka: prędkości skrawania nawet do 600 m/min. LK MK RK eria płytek IO do toczenia żeliw

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do toczenia poprzecznego

Narzędzia do toczenia poprzecznego Dragonskin 1335 / HCN1345 - toczenie stali 1335 i HCN1345 to nowe rodzaje powłok Dragonskin, jakie WNT wprowadza na rynek. Powłoka 1335 różni się od konkurencji nie tylko optycznie. Także jej wydajność

Bardziej szczegółowo

TURNING TOCZENIE w w w. t i z i m p l e m e n t s. e u

TURNING TOCZENIE w w w. t i z i m p l e m e n t s. e u TUIG TOCZEIE GEEAL TUIG TOCZEIE OGÓLE ELECTIO GUIDE I TEŚCI GEEAL TUIG TOCZEIE OGÓLE AAETE O ACIE CUTTIG AAETY AWAIA Chip breakers Łamacze wiórów A-2 - A-28 A-2 - A-09 Grade description Opis gatunków

Bardziej szczegółowo

ALX A20. Płytki wieloostrzowe TOOLS. Innowacja w obróbce aluminium TK Saphitec. Wszystko co potrzebne w toczeniu aluminium:

ALX A20. Płytki wieloostrzowe TOOLS. Innowacja w obróbce aluminium TK Saphitec. Wszystko co potrzebne w toczeniu aluminium: Nr. 304/2012-PL POLSK A Płytki wieloostrzowe ALX A20 Innowacja w obróbce aluminium ALX TK 5310 z powłoką Saphitec A20 Wszystko co potrzebne w toczeniu aluminium: Od lekkiej obróbki wykańczającej po ciężką

Bardziej szczegółowo

HARRDEN 041 FREZY; END MILLS. Charakterystyka; Features. Zastosowanie; Application

HARRDEN 041 FREZY; END MILLS. Charakterystyka; Features. Zastosowanie; Application HARRDEN 01 HARRDEN 01 2-ostrzowe; 2-flute dla frezów 2-ostrzowych HARRDEN 01; for 2-flute end mills HARRDEN 01 d 1 =d 2 d 3 L l l 1 3,7 75 13 35 5,6 75 15 39 6 5,5 0 3 8 7,5 0 22 53 9, 0 25 59 11, 0 26

Bardziej szczegółowo

MODULAR TAPS SYSTEM MODUŁOWY SYSTEM GWINTOWNIKÓW

MODULAR TAPS SYSTEM MODUŁOWY SYSTEM GWINTOWNIKÓW MOUAR TAPS SYSTEM MOUŁOWY SYSTEM GWINTOWNIKÓW INSERTS PŁYTKI www.tizimplements.com tiz@tiz.pl MOUAR TAP-GS SYSTEM GWINTOWNIKI SKŁAANE SYSTEM GS Optimal Center Positioning esign Insert taper profile is

Bardziej szczegółowo

diameter of shank part flat shank part corrugated cutting

diameter of shank part flat shank part corrugated cutting www.fenes.com.pl diameter of cutting part diameter of shank part flat Geometria ostrzy; Geometry of teeth: obwodowych z zaszlifem; circumferential with relief grinding helix tool flank face clearance angle

Bardziej szczegółowo

Noże tokarskie przegląd

Noże tokarskie przegląd Noże tokarskie przegląd zewnętrzna Uchwyt zaciskowy 95 do płytek skrawających 7, dodatnie nr zam. typ płytki do cięcia strona 2969 5100 2969 5125 SCLCR/L CCMT/CCGT 09T3... 2/220 Uchwyt zaciskowy 95 do

Bardziej szczegółowo

MP6100/MP7100/MP9100

MP6100/MP7100/MP9100 NOWOŚĆ W OFERCIE B208P Nowe gatunki z powłoką PVD MP6100/MP7100/MP9100 pecjalistyczne gatunki, opracowane z myślą o określonych materiałach. Nowe gatunki z powłoką PVD Nowe gatunki z powłoką PVD MP6100/MP7100/MP9100

Bardziej szczegółowo

WFSC NEW! SOLID CARBIDE DRILLS WĘGLIKOWE WIERTŁA MONOLITYCZNE HIGH FEED DRILLS. with COOLANT HOLES (3XD, 5XD) Z OTWORAMI CHŁODZĄCYMI (3XD, 5XD)

WFSC NEW! SOLID CARBIDE DRILLS WĘGLIKOWE WIERTŁA MONOLITYCZNE HIGH FEED DRILLS. with COOLANT HOLES (3XD, 5XD) Z OTWORAMI CHŁODZĄCYMI (3XD, 5XD) SOLID CARBIDE DRILLS WĘGLIKOWE WIERTŁA MONOLITYCZNE with COOLANT HOLES (3XD, 5XD) Application: Carbon steels, Alloy Steels (-HRc35), Cast iron Advantages: Increase productivity due to 1.5 to 2 times faster

Bardziej szczegółowo

TOCZENIE TURNING P YTKI WIELOOSTRZOWE I NARZ DZIA SK ADANE INDEXABLE INSERTS AND TOOLS SPIS TREÂCI CONTENTS

TOCZENIE TURNING P YTKI WIELOOSTRZOWE I NARZ DZIA SK ADANE INDEXABLE INSERTS AND TOOLS SPIS TREÂCI CONTENTS TOCZENIE TURNING P YTKI WIELOOSTRZOWE I NARZ DZIA SK ADANE INDEXABLE INSERTS AND TOOLS SPIS TREÂCI CONTENTS SPIS TREÂCI: Rozdzia : Strona 1 INDEKS: 5 1.1 Indeks p ytek wieloostrzowyc do toczenia, 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Frezy UFJ Wiertła WDXC Płytki: węglikowe ceramiczne borazonowe OBRÓBKA INCONELU.

Frezy UFJ Wiertła WDXC Płytki: węglikowe ceramiczne borazonowe OBRÓBKA INCONELU. Frezy UFJ Wiertła WDXC Płytki: węglikowe ceramiczne borazonowe OBRÓBKA INCONELU DEDYKOWANE NARZĘDZIA DO INCONELU TIZ IMPLEMENTS Seria frezów UFJ Połączenie ultra-drobnego węglika o wysokiej wytrzymałości,

Bardziej szczegółowo

nowoczesne technologie INFORMACJE TECHNICZNE PAFANA - PŁYTKI WIELOOSTRZOWE. DOBÓR GATUNKÓW I ŁAMACZY DO GRUP MATERIAŁOWYCH.

nowoczesne technologie INFORMACJE TECHNICZNE PAFANA - PŁYTKI WIELOOSTRZOWE. DOBÓR GATUNKÓW I ŁAMACZY DO GRUP MATERIAŁOWYCH. nowoczesne technologie INFORMACJE TECHNICZNE PAFANA - PŁYTKI WIELOOSTRZOWE. DOBÓR GATUNKÓW I ŁAMACZY DO GRUP MATERIAŁOWYCH. 2012 doradztwo i lojalność PŁYTKI TOKARSKIE NEGATYWNE OTWOROWE (CNMG, DNMG, SNMG,

Bardziej szczegółowo

Seria CA5. Nowy węglik powlekany CVD do stali

Seria CA5. Nowy węglik powlekany CVD do stali Seria CA5 Nowy węglik powlekany CVD do stali Nowe rodzaje węglików powlekanych CVD do obróbki stali : obróbka o dużej szybkości i wydajności : skrawanie ciągłe do lekkiego przerywanego : 1. wybór do zastosowań

Bardziej szczegółowo

DOLFA-POWDER FREZY TRZPIENIOWE ZE STALI PROSZKOWEJ DOLFAMEX

DOLFA-POWDER FREZY TRZPIENIOWE ZE STALI PROSZKOWEJ DOLFAMEX -POWDER FREZY TRZPIENIOWE ZE STALI PROSZKOWEJ Dzięki użyciu nowoczesnego materiału mają one zastosowanie przy obróbce stali i żeliwa o podwyższonej twardości: q charakteryzują się wysoką żywotnością narzędzia,

Bardziej szczegółowo

T5100 SERIES. Do szerokiego zakresu zastosowań przy toczeniu żeliwa. Gatunek pokrywany CVD do toczenia żeliwa szarego i sferoidalnego

T5100 SERIES. Do szerokiego zakresu zastosowań przy toczeniu żeliwa. Gatunek pokrywany CVD do toczenia żeliwa szarego i sferoidalnego Keeping the Customer First Tungaloy Report No. 359-PL Gatunek pokrywany CVD do toczenia żeliwa szarego i sferoidalnego T50 SERIES Do szerokiego zakresu zastosowań przy toczeniu żeliwa T50 SERIES Drastycznie

Bardziej szczegółowo

Monolityczne płytki CBN do obróbki żeliw i stopów spiekanych

Monolityczne płytki CBN do obróbki żeliw i stopów spiekanych AKTUALNOŚCI 2014.01 B076P Monolityczne płytki CBN do obróbki żeliw i stopów spiekanych Doskonałe połączenie odporności na ścieranie i pękanie dzięki zastosowaniu wysokowydajnej technologii spiekania. Nowe

Bardziej szczegółowo

HOLE MAKING OBRÓBKA OTWORÓW SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI VOLCANO DRILLS WIERTŁA WULKAN C2 - C87 HIGH SPEED DRILLS WIERTŁA SZYBKOŚCIOWE C88 - C112

HOLE MAKING OBRÓBKA OTWORÓW SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI VOLCANO DRILLS WIERTŁA WULKAN C2 - C87 HIGH SPEED DRILLS WIERTŁA SZYBKOŚCIOWE C88 - C112 SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI VOLCANO DRILLS WIERTŁA WULKAN SOLID CARBIDE DRILLS WIERTŁA WĘGLIKOWE MONOLITYCZNE INDEXABLE DRILLS WIERTŁA SKŁADANE SPECIAL DRILLS WIERTŁA SPECJALNE HIGH SPEED DRILLS WIERTŁA

Bardziej szczegółowo

TANK-POWER END MILLS FREZY TANK-POWER

TANK-POWER END MILLS FREZY TANK-POWER TANK-POWER END MILLS FREZY TANK-POWER The Next Generation of Powdered Metal End Mills Tougher Than Carbide Premium PM HSS Higher Edge Strength Higher Feed Rates TANK-POWER END MILLS FREZY TANK-POWER TANK-POWER

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PCD/ PCBN. Producent światowej klasy narzędzi diamentowych i CBN

Narzędzia PCD/ PCBN. Producent światowej klasy narzędzi diamentowych i CBN Narzędzia PCD/ PCBN Producent światowej klasy narzędzi diamentowych i CBN Narzędzia PCD/ PCBN 3 Informacje podstawowe Dzięki technologii opracowanej wskutek wieloletniego doświadczenia, narzędzia precyzyjne

Bardziej szczegółowo

SOLID CARBIDE RODS PRĘTY WĘGLIKOWE TSCR66 TSCR606 TSCR40 TSCR44 TSCR47 TSCR38 TSCR39 TSCR308 TSCRG20

SOLID CARBIDE RODS PRĘTY WĘGLIKOWE TSCR66 TSCR606 TSCR40 TSCR44 TSCR47 TSCR38 TSCR39 TSCR308 TSCRG20 SOLID CARBIDE RODS PRĘTY WĘGLIKOWE TSCR66 TSCR606 TSCR40 TSCR44 TSCR47 TSCR38 TSCR39 TSCR308 TSCRG20 w w w. t i z i m p l e m e nt s. e u Quality check Sprawdzenie jakości New procedures for the quality

Bardziej szczegółowo

Dla gwintów o bardzo dużych skokach

Dla gwintów o bardzo dużych skokach Dla gwintów o bardzo dużych skokach METRYCZNY Dla gwintów o bardzo dużych skokach - do 24mm lub 1zw/cal Unikalna konstrukcja dla zastosowań Heavy Duty VKX-submikronowy najbardziej wytrzymały gatunek węglika

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA & WSPARCIE

ROZWIĄZANIA & WSPARCIE ROZWIĄZANIA & WSPARCIE Wybierając Seco otrzymujesz o wiele więcej, niż dostęp do szerokiego asortymentu rozwiązań oraz zespołu doświadczonych ekspertów. Współpraca z Seco to partnerstwo oparte na zaufaniu

Bardziej szczegółowo

Dear customers and business partners, Drodzy klienci oraz partnerzy biznesowi,,

Dear customers and business partners, Drodzy klienci oraz partnerzy biznesowi,, Dear customers and business partners, Drodzy klienci oraz partnerzy biznesowi,, The great challenges of future cutting techniques can only be mastered by ultra hard cutting materials. For decades have

Bardziej szczegółowo

Schemat obróbki nożami tokarskimi. Oznaczenia noży tokarskich wg ISO, PN, DIN, F, Gost. ISO 2 NNZc-d 4972 302 2102. Nóż wygięty ISO 243 ISO 514.

Schemat obróbki nożami tokarskimi. Oznaczenia noży tokarskich wg ISO, PN, DIN, F, Gost. ISO 2 NNZc-d 4972 302 2102. Nóż wygięty ISO 243 ISO 514. Schemat obróbki nożami tokarskimi Oznaczenia noży tokarskich wg ISO, PN, DIN, F, Gost ISO 243 Nóż ISO 514 PN / M-58352 DIN F GOST (PN / M-58355) ISO 1 NNZa-b 4971 301 2100 Nóż prosty ISO 2 NNZc-d 4972

Bardziej szczegółowo

MILLING / FREZOWANIE MILLING INSERTS PŁYTKI DO FREZOWANIA. Selection guide spis treści 144-145 146-148 149-152

MILLING / FREZOWANIE MILLING INSERTS PŁYTKI DO FREZOWANIA. Selection guide spis treści 144-145 146-148 149-152 MILLING INSERTS PŁYTKI DO FREZOWANIA Selection guide spis treści ISO Milling I Designation Oznaczenie płytek do frezowania według ISO Grade selecting recomendations Rekomendacje odnośnie doboru gatunku

Bardziej szczegółowo

ODPORNOŚĆ M9315 M9325 M9340 P M NOWE MATERIAŁY SKRAWAJĄCE DO FREZOWANIA SERIA M9300.

ODPORNOŚĆ M9315 M9325 M9340 P M NOWE MATERIAŁY SKRAWAJĄCE DO FREZOWANIA SERIA M9300. ODPORNOŚĆ www.pramet.com NOWE MATERIAŁY SKRAWAJĄCE DO FREZOWANIA SERIA M93 P M Gatunek należy do nowej generacji materiałów skrawających UP!GRADE i przeznaczony jest przede wszystkim do wysokowydajnej

Bardziej szczegółowo

WSZECHSTRONNOŚĆ T9315 T9325 NOWE GATUNKI DO TOCZENIA SERIA T9300 Z POWŁOKAMI MT-CVD.

WSZECHSTRONNOŚĆ T9315 T9325 NOWE GATUNKI DO TOCZENIA SERIA T9300 Z POWŁOKAMI MT-CVD. WSZECHSTRONNOŚĆ www.pramet.com NOWE GATUNKI DO TOCZENIA SERIA T93 Z POWŁOKAMI MT-CVD P M NOWE GATUNKI DO TOCZENIA SERIA T93 Przedstawiamy nową generację materiałów skrawających UP!GRADE do toczenia z serii

Bardziej szczegółowo

HSX - CUTTERS NEW! WPTX General purpose Uniwersalne. WPHX General purpose Uniwersalne WPRX WPSX SERIA FREZÓW HSX

HSX - CUTTERS NEW! WPTX General purpose Uniwersalne. WPHX General purpose Uniwersalne WPRX WPSX SERIA FREZÓW HSX HSX SERIA FREZÓW HSX - CUTTERS NEW! Available for General (~HRc50), Hardened (up to HRc65) Graphite, Stainless and General Purpose. Przeznaczone do obróbki stali (~50HRc), stali hartowanej (do 65HRc),

Bardziej szczegółowo

Wydajność w obszarze HSS

Wydajność w obszarze HSS New czerwiec 2017 Nowe produkty dla techników obróbki skrawaniem Wydajność w obszarze HSS Nowe wiertło HSS-E-PM UNI wypełnia lukę pomiędzy HSS a VHM TOTAL TOOLING = JAKOŚĆ x SERWIS 2 WNT Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA Techniki Wytwarzania Ć1: Budowa narzędzi tokarskich

Bardziej szczegółowo

W GLIKI SPIEKANE SINTERED CARBIDES

W GLIKI SPIEKANE SINTERED CARBIDES W GLII IEAE ITERED CARIDE str. / page: rozdzia / chapter: 2 5 8 11 14 Informacje ogólne General information Gatunki w glików spiekanych do toczenia Grades of sintered carbides for turning Tabela zbiorcza

Bardziej szczegółowo

Dla gwintów o bardzo dużych skokach METRYCZNY. Profesionalne rozwiazania do toczenia i frezowania gwintów

Dla gwintów o bardzo dużych skokach METRYCZNY. Profesionalne rozwiazania do toczenia i frezowania gwintów Dla gwintów o bardzo dużych skokach METRCZN Profesionalne rozwiazania do toczenia i frezowania gwintów Dla gwintów o bardzo dużych skokach - do 25mm lub 1zw/cal Unikalna konstrukcja dla zastosowań Heavy

Bardziej szczegółowo

ASX400 AKTUALNOŚCI. Stabilne frezowanie odsadzeń, nawet przy dużym obciążeniu narzędzia. B023P

ASX400 AKTUALNOŚCI. Stabilne frezowanie odsadzeń, nawet przy dużym obciążeniu narzędzia. B023P AKTUALNOŚCI 2014.01 Update B023P Głowica do frezowania odsadzeń, z płytkami mocowanymi na wkręty ASX400 Stabilne frezowanie odsadzeń, nawet przy dużym obciążeniu narzędzia. Oferta obejmuje nowe gatunki

Bardziej szczegółowo

A 03. Najlepszy sposób doboru gatunków tokarskich KORLOY. System doboru. Zakres stosowania gatunków do toczenia

A 03. Najlepszy sposób doboru gatunków tokarskich KORLOY. System doboru. Zakres stosowania gatunków do toczenia Najlepszy sposób doboru gatunków tokarskich ORLOY System doboru ateriał Węgliki pokrywane nierdzewna Żeliwo N. kolorowe S Żaroodporne H Hartowane 01 10 20 30 40 50 10 20 30 40 01 10 20 30 N10 N20 N30 S01

Bardziej szczegółowo

Tech-News. Dreamline-MD. Nowa geometria łamacza wióra MD Dreamline New chipbreaker MD Dreamline. Nr.

Tech-News. Dreamline-MD. Nowa geometria łamacza wióra MD Dreamline New chipbreaker MD Dreamline.  Nr. N. 230/2017-PL/GB Tech-News Deamline-MD Nowa geometia łamacza wióa MD Deamline New chipbeake MD Deamline Stuktua powłoki Layes : TiN Al 2 O 3 Kolumnowa wastwa TiCN Columna TiCN-Laye Wastwa wzbogacona kobaltem

Bardziej szczegółowo

Plytki ceramiczne do toczenia i frezowania

Plytki ceramiczne do toczenia i frezowania Z A S T O S O WA N I E P ŁY T E K C E R A M I C Z N Y C H W L O T N I C T W I E SiC-WHISKER SiAlon S400 S250 S800 S270 Plytki ceramiczne do toczenia i frezowania GATUNKI Ceramika umocniona ( gatunek Whisker)

Bardziej szczegółowo

SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI

SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI Forming Taps Wygniataki M MF UNF ISO metric coarse thread DIN 13 Gwint metryczny wg DIN 13 ISO metric fi ne thread DIN 13 Gwint metryczny drobnozwojny wg DIN 13 Unifi ed coarse

Bardziej szczegółowo

EcoCut ProfileMaster nowa generacja

EcoCut ProfileMaster nowa generacja New Nowe Styczeń 2017 produkty dla techników obróbki skrawaniem ProfileMaster nowa generacja Udoskonalony, by być jeszcze lepszym! TOTAL TOOLING = JAKOŚĆ x SERWIS 2 WNT Polska Sp. z o.o. ul. Józefa Marcika

Bardziej szczegółowo

QM - MAX. Wysokowydajne frezy do obróbki kopiowej i kształtowej DIJET INDUSTRIAL CO., LTD

QM - MAX. Wysokowydajne frezy do obróbki kopiowej i kształtowej DIJET INDUSTRIAL CO., LTD QM - MAX Wysokowydajne frezy do obróbki kopiowej i kształtowej DIJET INDUSTRIAL CO., LTD Właściwości produktu 1) Wysoka produktywność poprzez zastosowanie wielu ostrzy 2) Możliwość stosowania wysokich

Bardziej szczegółowo

WIERTŁA RUROWE nowa niższa cena nowa geometria (łamacz wióra)

WIERTŁA RUROWE nowa niższa cena nowa geometria (łamacz wióra) WIERTŁA RUROWE nowa niższa cena nowa geometria (łamacz wióra) Wiertła rurowe umożliwiają wiercenie otworów przelotowych w pełnym materiale bez konieczności wykonywania wstępnych operacji. Dzięki zastosowanej

Bardziej szczegółowo

ProGroove. Toczenie rowków i przecinanie z zastosowaniem systemu ProGroove. Właściwości i zalety: WWW.WIDIA.COM

ProGroove. Toczenie rowków i przecinanie z zastosowaniem systemu ProGroove. Właściwości i zalety: WWW.WIDIA.COM Toczenie rowków i przecinanie z zastosowaniem systemu ProGroove Właściwości i zalety: Jednoostrzowe płytki do to toczenia rowków i przecinania. Oferowane w formie oprawki lub listwy do przecinania. Możliwość

Bardziej szczegółowo

Ceramiczne materiały narzędziowe. Inteligentna i produktywna obróbka superstopów

Ceramiczne materiały narzędziowe. Inteligentna i produktywna obróbka superstopów Ceramiczne materiały narzędziowe Inteligentna i produktywna obróbka superstopów Skrawanie ostrzami ceramicznymi Zastosowania Ceramiczne gatunki płytek wieloostrzowych mogą być stosowane w szerokim zakresie

Bardziej szczegółowo

TizTools.

TizTools. TizTools 2015 info@tiztools.com ELECTION GUIDE PI TREŚCI GENERAL TURNING TOCZENIE OGÓLNE PARAETER OF ACHINE CUTTING PARAETRY KRAWANIA Cip breakers Łamacze wiórów A-2 - A-28 A-2 - A-11 Grade description

Bardziej szczegółowo

DOSKONAŁA HARD CARBON

DOSKONAŁA HARD CARBON TiN na bazie AICrN 2300 3200 0,4 0,35-2,5 600 1100 złoty jasno-szary Uniwersalna powłoka Bardzo wysoka utlenianie. twardość na gorąco *zależy od zastosowania i warunków przeprowadzenia testów NOWOŚĆ! ALDURA

Bardziej szczegółowo

HSX - CUTTERS WPRX WPSX SERIA FREZÓW HSX. Available for General Steels(~HRc50), Hardened Steels(up to HRc65) and Graphite

HSX - CUTTERS WPRX WPSX SERIA FREZÓW HSX. Available for General Steels(~HRc50), Hardened Steels(up to HRc65) and Graphite HSX - CUTTERS SERIA FREZÓW HSX Available for General Steels(~HRc50), Hardened Steels(up to HRc65) and Graphite Przeznaczone do obórbki stali (~50HRc), stali hartowanej (do 65HRc) oraz grafitu. WPRX WPSX

Bardziej szczegółowo

2 Obróbka. Przegląd płytek skrawających do frezowania 2/178 12,15 10

2 Obróbka. Przegląd płytek skrawających do frezowania 2/178 12,15 10 r zam. Oznaczenie /szt. j. op. uperstopy 2999 5127 AET 160408 FR AL 9120 2999 5070 AT 1003 DER 2999 5073 AT 1003 DER 2999 5076 AT 1003 DER U 2999 5082 AT 1003 DFR AL 9020 2999 5112 AT 1604 DR 2999 5115

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE TECHNICZNE; TECHNICAL INFORMATION

INFORMACJE TECHNICZNE; TECHNICAL INFORMATION Materiały stosowane na ostrza narzędzi skrawających; Materials used for cutting parts Oznaczenie; Gatunek stali wg; Twardość; Skład chemiczny; designation Steel grade acc. to: Hardness Chemical constitution

Bardziej szczegółowo

SOLID CARBIDE RODS PRĘTY WĘGLIKOWE

SOLID CARBIDE RODS PRĘTY WĘGLIKOWE SOLID CARBIDE RODS PRĘTY WĘGLIKOWE TSCR66 TSCR606 TSCR40 TSCR44 TSCR47 TSCR38 TSCR39 TSCR308 TSCRG20 Our grades were developed especially for application in the PCB area and for machining applications

Bardziej szczegółowo

NTT STAL NIERDZEWNA 1/2017 M INOX VA. EASY CUT PUMP SPRAY do wiercenia i cięcia. Frezy z powłoką ULTRA MS

NTT STAL NIERDZEWNA 1/2017 M INOX VA. EASY CUT PUMP SPRAY do wiercenia i cięcia. Frezy z powłoką ULTRA MS NTT NARZĘDZIA TECHNIKA TECHNOLOGIA STAL NIERDZEWNA Oferta ważna do 31 marca 2017 r. 1/2017 Frezowanie materiałów ze stali kwasoodpornej Gwintowanie otworów nieprzelotowych w stalach wysokostopowych i manganowych

Bardziej szczegółowo

OCENA PARAMETRÓW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI TOCZONYCH OTWORÓW W KOŁACH ZĘBATYCH OBRABIANYCH NAGNIATANIEM

OCENA PARAMETRÓW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI TOCZONYCH OTWORÓW W KOŁACH ZĘBATYCH OBRABIANYCH NAGNIATANIEM 6-2011 T R I B O L O G I A 61 Michał DOBRZYŃSKI *, Włodzimierz PRZYBYLSKI *, Piotr WASZCZUR * OCENA PARAMETRÓW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI TOCZONYCH OTWORÓW W KOŁACH ZĘBATYCH OBRABIANYCH NAGNIATANIEM EVALUATION

Bardziej szczegółowo

NARODZINY NOWEJ GENERACJI

NARODZINY NOWEJ GENERACJI NARODZINY NOWEJ GENERACJI www.pramet.com NOWE GATUNKI DO TOCZENIA SERIA T8300 Z POWŁOKĄ PVD youtube.com/pramettv NOWY MATERIAŁ SKRAWAJĄCY SERIa T8300 WYSOKA WYDAJNOŚĆ PRZY ZACHOWANIU NIEZAWODNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

FOR COMPOSITE MATERIALS IN AIRCRAFT INDUSTRY DO MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

FOR COMPOSITE MATERIALS IN AIRCRAFT INDUSTRY DO MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM FOR COMPOSITE MATERIALS IN AIRCRAFT INDUSTRY DO MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM DUAL HELIX CARBIDE END MILLS WĘGLIKOWY FREZ PALCOWY NA PRZEMIAN SKOŚNY 4 FLUTE CARBIDE END MILLS WĘGLIKOWY

Bardziej szczegółowo

Ikony. Żeliwa szare, żeliwa sferoidalne oraz żeliwa ciągliwe. Aluminium i inne materiały nieżelazne. Stale hartowane i żeliwa utwardzone

Ikony. Żeliwa szare, żeliwa sferoidalne oraz żeliwa ciągliwe. Aluminium i inne materiały nieżelazne. Stale hartowane i żeliwa utwardzone Ikony Wiercenie i frezowanie Stale, stale stopowe Stal nierdzewna Żeliwa szare, żeliwa sferoidalne oraz żeliwa ciągliwe Aluminium i inne materiały nieżelazne Stopy specjalne Stale hartowane i żeliwa utwardzone

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne General information

Informacje ogólne General information Informacje ogólne General information I. L.2 FCPK MATERIAŁY NA PŁYTY DO TŁOCZNIKÓW MATERIALS FOR DIE SET PLATES Rodzaje stali Steel types Oznaczenie materiału Material type Skład chemiczny [ % ] Chemical

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO FREZOWANIA MILLING TOOLS. FREZY TRZPlENlOWE VHM l HSS SOLlD CARBlDE AND HSS ENDMlLLS

NARZĘDZIA DO FREZOWANIA MILLING TOOLS. FREZY TRZPlENlOWE VHM l HSS SOLlD CARBlDE AND HSS ENDMlLLS NAZĘDZIA DO FEZOWANIA MILLING TOOLS FEZY TZPlENlOWE VHM l HSS SOLlD CABlDE AND HSS ENDMlLLS Wysokowydajne frezy uniwersalnego zastosowania Zmienny kąt pochylenia rowka Zmienna podziałka ostrzy

Bardziej szczegółowo

TOOLS NEWS B228P. Seria frezów trzpieniowych CERAMIC END MILL. Ultrawysoka wydajność obróbki stopów żaroodpornych na bazie niklu

TOOLS NEWS B228P. Seria frezów trzpieniowych CERAMIC END MILL. Ultrawysoka wydajność obróbki stopów żaroodpornych na bazie niklu TOOLS NEWS B228P Seria frezów trzpieniowych CERAMIC END MILL Ultrawysoka wydajność obróbki stopów żaroodpornych na bazie niklu CERAMIC Seria frezów trzpieniowych Łatwa obróbka materiałów trudnoobrabialnych!

Bardziej szczegółowo

WIERTŁA ŁUSZCZENIOWE DO BLACHY. profiline

WIERTŁA ŁUSZCZENIOWE DO BLACHY. profiline WIERTŁA ŁUSZCZENIOWE DO BLACHY profiline Charakterystyka produktu W przypadku wysokowydajnych wierteł łuszczeniowych do blachy RUKO rowek wiórowy śrubowy jest szlifowany metodą CBN w zahartowanym materiale.

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA WARUNKÓW TARCIA W STREFIE SKRAWANIA JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA PROCES OBRÓBKI

MODYFIKACJA WARUNKÓW TARCIA W STREFIE SKRAWANIA JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA PROCES OBRÓBKI 2-2011 T R I B O L O G I A 23 Eugene FELDSHTEIN *, Radosław MARUDA * MODYFIKACJA WARUNKÓW TARCIA W STREFIE SKRAWANIA JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA PROCES OBRÓBKI THE MODIFICATION OF FRICTION CONDITIONS INTO

Bardziej szczegółowo

Płytki wieloostrzowe do aluminium

Płytki wieloostrzowe do aluminium Nr. 226 /2011-PL POLSK A -AL -ALX Płytki wieoostrzowe do auminium Najnowsza generacja w toczeniu Specjane właściwości dwie geometrie da różnych zastosowań poerowana powierzchnia płytki niskie opory skrawania

Bardziej szczegółowo

P01 P10 P20 P30 P40 P50 M10 M20 M30 M40 K01 K10 K20 K30 N10 N20 N30 S01 S10 S20 S30 H01 H10 H20 PC8110 PC6510 PC5300 NC5330 H01.

P01 P10 P20 P30 P40 P50 M10 M20 M30 M40 K01 K10 K20 K30 N10 N20 N30 S01 S10 S20 S30 H01 H10 H20 PC8110 PC6510 PC5300 NC5330 H01. A Najlepszy sposób wyboru gatunków frezarskich ORLOY ateriał Węgliki powlekane Cermatal CBN / CD Węgliki niepowlekane nierdzewna N. kolorowe S Żaroodporne H Hartowane 01 10 20 30 40 50 10 20 30 40 01 10

Bardziej szczegółowo

M186. ALUMINIUM oraz METALI NIEŻELAZNYCH -CL40 -C39 -P225 -P224 -P228 -P235. Obróbka M162 M180. ŁAMACZE: GATUNKI:

M186. ALUMINIUM oraz METALI NIEŻELAZNYCH -CL40 -C39 -P225 -P224 -P228 -P235. Obróbka M162 M180.  ŁAMACZE: GATUNKI: M162 M186 M180 Obróbka ALUMINIUM oraz METALI NIEŻELAZNYCH GATUNKI: -P225 -P224 -P228 -P235 ŁAMACZE: -CL40 -C39 Gatunki do Toczenia Aluminium P225 Gatunek PVD do obróbki Aluminium oraz jego stopów (Si 12%).

Bardziej szczegółowo

PEŁNA WYDAJNOŚĆ DZIĘKI HAI-TECH (TECHNOLOGII ZĘBA REKINA)

PEŁNA WYDAJNOŚĆ DZIĘKI HAI-TECH (TECHNOLOGII ZĘBA REKINA) INNOWACJA Ceny bez VAT, obowiązują do 31.07.2016 roku PEŁNA WYDAJNOŚĆ DZIĘKI HAI-TECH (TECHNOLOGII ZĘBA REKINA) Zainspirowany przez naturę, nowy, wysokowydajny materiał na narzędzia skrawające GARANT HB

Bardziej szczegółowo

Obróbka zgrubna. Obróbka wykańczająca/ kształtowa. Aluminium. Wskazówki odnośnie wykorzystania. FREZOWANIE CoroMill dla każdego zastosowania

Obróbka zgrubna. Obróbka wykańczająca/ kształtowa. Aluminium. Wskazówki odnośnie wykorzystania. FREZOWANIE CoroMill dla każdego zastosowania FREZOWAIE Coroill dla każdego zastosowania Wskazówki odnośnie wykorzystania Coroill 245 Coroill 200 Obróbka zgrubna Coroill 390 Coroill 245 Obróbka wykańczająca/ kształtowa Coroill 210 Coroill 300 Coroill

Bardziej szczegółowo

Płytki z 6 krawędziami skrawającymi METRYCZNY

Płytki z 6 krawędziami skrawającymi METRYCZNY Płytki z 6 krawędziami skrawającymi METRYCZNY Rewolucyjny system 6 Ostrzy Skrawających 1 5 5 Po odwróceniu 1Po odwróceniu 2 4 4 2 3 Płytka dwustronna 6 6 Ochrona patentowa Cechy systemu : 6 ostrzy skrawających

Bardziej szczegółowo

12 Frezy HSS 12. Wiertła HSS. Wiertła VHM. Wiertła z płytkami wymiennymi. Rozwiertaki i pogłębiacze. Gwintowniki HSS. Frezy cyrkulacyjne do gwintów

12 Frezy HSS 12. Wiertła HSS. Wiertła VHM. Wiertła z płytkami wymiennymi. Rozwiertaki i pogłębiacze. Gwintowniki HSS. Frezy cyrkulacyjne do gwintów 1 Wiertła HSS Wiercenie 2 3 Wiertła VHM Wiertła z płytkami wymiennymi 4 5 Rozwiertaki i pogłębiacze Gwintowniki HSS Gwint 6 Frezy cyrkulacyjne do gwintów 7 8 Płytki do toczenia gwintów Narzędzia tokarskie

Bardziej szczegółowo

-Special. Best of 2012 E118/2012-PL TOOLS. Bestseller w obróbce skrawaniem. Wszystkie narzędzia niklowane dla znaczącego zwiększenia ich trwałości

-Special. Best of 2012 E118/2012-PL TOOLS. Bestseller w obróbce skrawaniem. Wszystkie narzędzia niklowane dla znaczącego zwiększenia ich trwałości POLSK A -Special E118/2012-PL Best of 2012 Bestseller w obróbce skrawaniem Wszystkie narzędzia niklowane dla znaczącego zwiększenia ich trwałości MW 48-2012 www.jd-tools.pl Płytki do aluminium do toczenia

Bardziej szczegółowo

Spis produktów Table of contents

Spis produktów Table of contents A/2 Spis produktów Table of contents L5 L60 Płyty do form wtryskowych z otworami Mould plates with holes Strona Page A/4 - A/115 P Płyty do form wtryskowych bez otworów Mould plates without holes A/116

Bardziej szczegółowo

produkty dla techników obróbki skrawaniem

produkty dla techników obróbki skrawaniem New Nowe wrzesień 2017 produkty dla techników obróbki skrawaniem nowy wysokowydajny gatunek do obróbki stali nierdzewnych i wysokostopowych WNT Polska Sp. z o.o. ul. Józefa Marcika 2 30-443 Kraków Tel.

Bardziej szczegółowo

Ewolucja we frezowaniu trochoidalnym

Ewolucja we frezowaniu trochoidalnym New Nowe Lipiec 2016 produkty dla techników obróbki skrawaniem Ewolucja we frezowaniu trochoidalnym Frezy trzpieniowe CircularLine skracają czas obróbki i wydłużają żywotność TOTAL TOOLING = JAKOŚĆ x SERWIS

Bardziej szczegółowo

TOCZENIE FREZOWANIE. SiAlon. SiC-WHISKER S250 S270 S400 S800 KATALOG CERAMIKA.

TOCZENIE FREZOWANIE. SiAlon. SiC-WHISKER S250 S270 S400 S800 KATALOG CERAMIKA. TOCZENIE FREZOWANIE SiC-WHISKER SiAlon KATALOG CERAMIKA www.tizimplements.eu Spis treści Wstęp 3-5 Toczenie ceramiką 6-14 Płytki tokarskie 6-13 Uchwyty 14-14 Frezowanie ceramiką 16-39 Płytki frezarskie

Bardziej szczegółowo

Stabilne frezowanie płaszczyzn przy dużych obciążeniach

Stabilne frezowanie płaszczyzn przy dużych obciążeniach AKTUALNOŚCI Frez do płaszczyzn 01.2014 Aktualizacja B017P Stabilne frezowanie płaszczyzn przy dużych obciążeniach Płytka podporowa z węglika spiekanego z mechanizmem zapobiegającym przemieszczaniu się

Bardziej szczegółowo

7 Płytki do toczenia gwintów 7 8

7 Płytki do toczenia gwintów 7 8 1 Wiertła HSS Wiercenie 2 3 Wiertła VHM Wiertła z płytkami wymiennymi 4 5 Rozwiertaki i pogłębiacze Gwintowniki HSS Gwint 6 Frezy cyrkulacyjne do gwintów Płytki do toczenia gwintów 8 Narzędzia tokarskie

Bardziej szczegółowo

FREZY PM; END MILLS PM

FREZY PM; END MILLS PM FREZY PM; END MILLS PM DIN 327-B K, 844-A K-N www.fenes.com.pl DIN 327-B K D [e8] d [h8] I I 1 L 6 6 8 36 52 7 10 10 40 60 8 10 11 40 61 9 10 11 40 61 10 10 13 40 63 11 12 13 45 70 12 12 16 45 73 14 12

Bardziej szczegółowo

Frezy czołowe. profiline

Frezy czołowe. profiline profiline Charakterystyka produktu Nowe frezy trzpieniowe RUKO z drobnoziarnistego, wysokowydajnego węglika spiekanego z powłoką zabezpieczająca przed zużyciem TiAlN oferują najwyższą trwałość krawędzi

Bardziej szczegółowo

System TorxPlus. Lepiej przenoszone są momenty obrotowe wskutek tego mocowanie jest pewniejsze.

System TorxPlus. Lepiej przenoszone są momenty obrotowe wskutek tego mocowanie jest pewniejsze. Prezentacja systemu Sztywne mocowanie dociskiem dla pewnego ustalenia płytki w gnieździe System TorxPlus. Lepiej przenoszone są momenty obrotowe wskutek tego mocowanie jest pewniejsze. Wzmocniona, mocowana

Bardziej szczegółowo

TOCZENIE KATALOG I PORADNIK TECHNICZNY 2008

TOCZENIE KATALOG I PORADNIK TECHNICZNY 2008 ARGENTINA Seco Tools Argentina S.A. Tel: +54 11 48 92 00 60 Fax: +54 11 47 23 86 00. AUSTRALIA Seco Tools Australia Pty. Ltd. Tel: +61 2 96 76 22 79 (local tel: 1300 55 7326) Fax: +61 2 96 76 61 58 (local

Bardziej szczegółowo

Wiertła do metalu Wiertła SPiralNe HSS-tiN do ekstremalnych obciążeń w przemyśle i rzemiośle met iertła al u Polecane do obróbki: Kasety z wiertłami

Wiertła do metalu Wiertła SPiralNe HSS-tiN do ekstremalnych obciążeń w przemyśle i rzemiośle met iertła al u Polecane do obróbki: Kasety z wiertłami SPIRALNE HSS-TiN DIN 338 wiertło z uchwytem cylindrycznym, krótkie, prawotnące, typu N 30 l Do ekstremalnych obciążeń w przemyśle i rzemiośle l Szlif dwuścinowy wg. DIN 1412 C, kąt wierzchołkowy 135 l

Bardziej szczegółowo

-Special. Pasowanie ISO e 8. Zakres wymiaru nominalnego dla falowania. Ø [mm] 1 ~ 3 3 ~ 6 6 ~ 10. Klasa tolerancji = h 11 10 ~ 14 14 ~ 18 18 ~ 24

-Special. Pasowanie ISO e 8. Zakres wymiaru nominalnego dla falowania. Ø [mm] 1 ~ 3 3 ~ 6 6 ~ 10. Klasa tolerancji = h 11 10 ~ 14 14 ~ 18 18 ~ 24 -Special Black Panther - Line JD8452 JD8422 Pasowanie ISO Zakres wymiaru nominalnego dla falowania od do Ø [mm] 1 ~ 3 3 ~ 6 6 ~ 10 10 ~ 14 14 ~ 18 18 ~ 24 24 ~ 30 Wymiary w µm -14-28 -20-38 -25-47 -32-59

Bardziej szczegółowo

TRADYCJA I STABILNOŚĆ

TRADYCJA I STABILNOŚĆ TRADYCJA I STABILNOŚĆ BAILDONIT jest najstarszą i najbardziej stabilną marką na rynku polskim (r.1936) związaną z obróbką skrawaniem. Naszą specjalizacją są produkty wytwarzane z węglików spiekanych: płytki

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARY BROCHURE CORRAX. A stainless precipitation hardening steel

PRELIMINARY BROCHURE CORRAX. A stainless precipitation hardening steel PRELIMINARY BROCHURE CORRAX A stainless precipitation hardening steel Ogólne dane Właściwości W porównaniu do konwencjonalnych narzędziowych odpornych na korozję, CORRAX posiada następujące zalety: Szeroki

Bardziej szczegółowo

Cennik 2015 Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do obróbki skrawaniem

Cennik 2015 Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do obróbki skrawaniem Cennik 2015 Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do obróbki skrawaniem DET NORSKE VERITAS, BOX 6046, 171 06 SOLNA, SWEDEN. TEL: +46 8 587 940 00 FAX: +46 8 651 70 43 ACCREDITED UNIT: DNV CERTIFICATION

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO FREZOWANIA MILLING TOOLS. FREZY TRZPlENlOWE VHM l HSS SOLlD CARBlDE AND HSS ENDMlLLS

NARZĘDZIA DO FREZOWANIA MILLING TOOLS. FREZY TRZPlENlOWE VHM l HSS SOLlD CARBlDE AND HSS ENDMlLLS NAZĘDZIA DO FEZOWANIA MILLING TOOLS FEZY TZPlENlOWE l HSS SOLlD CABlDE AND HSS ENDMlLLS Fabryka Narzędzi FANA S.A. jest wiodącym producentem narzędzi skrawających do obróbki gwintów. Niezmiennie naszym

Bardziej szczegółowo