MoneyTrack Postawy Polaków wobec pieniędzy oraz instytucji i instrumentów finansowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MoneyTrack 2011. Postawy Polaków wobec pieniędzy oraz instytucji i instrumentów finansowych"

Transkrypt

1 MoneyTrack 2011 Postawy Polaków wobec pieniędzy oraz instytucji i instrumentów finansowych Warszawa, kwiecień 2009

2 CO TO JEST MONEY TRACK?

3 Money Track CO TO JEST MT? Coroczne badanie monitorujące postawy i zachowania finansowe Polaków Prowadzone od 3 lat JAKI JEST MT? 2 części stałe Monitoring postaw i zachowao umożliwia śledzenie ewolucji postaw oraz najważniejszych trendów Segmentacja Częśd zmienna 2011 usługi ubezpieczeniowe (korzystanie i postawy wobec marek ubezpieczeniowych)

4 MoneyTrack 2011 podstawowe informacje Kiedy? N=35 N=75 listopad / grudzieo 2010 roku N=40 Jaka próba? N= 1000 N=25 N=85 N=50 N=145 N=35 losowo-kwotowa reprezentatywna N=65 ogólnopolska Jaka metoda? CAPI wywiad bezpośredni wspomagany komputerowo N=105 N=1000 N=20 N=125 N=70 N=30 N=35 N=60

5 DLACZEGO POWSTAŁ MONEY TRACK? żeby zrozumieć

6 Money Track pozwala zrozumied złożonośd postaw Polaków wobec pieniędzy zweryfikowad nasycenie produktami finansowymi w poszczególnych segmentach Polaków dobierad grupy docelowe dla produktów bankowych z punktu widzenia ich specyfiki psychologicznej, a nie tylko demograficznej dobierad strategię komunikacyjną odwołującą się do przekonao i postaw odbiorców tych komunikatów motywy i bariery korzystania z usług finansowych segmenty Polaków najmniej nasycone produktami finansowymi wskazówki do stworzenia skutecznej komunikacji marketingowej odejście od komunikacji czysto produktowej

7 POLAK I FINANSE 2011

8 Ocena sytuacji materialnej co mamy czy co myślimy? Średni miesięczny dochód na osobę bardzo dobrze dobrze 2% 13% Pozytywnie: 39% 1610zł zł 1210 zł raczej dobrze 24% 1 182zł średnio 44% 914 zł raczej źle źle 2% 13% Negatywnie: 16% 797 zł 528 zł 740 zł zdecydowanie źle 1% 456zł 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Średnia 4,35 Skala: 1-7 Średnia: zł N=1000

9 Optymizm finansowy Czy uważa Pan/i, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy Pana/i sytuacja ekonomiczna: Średni miesięczny dochód na osobę Samoocena sytuacji materialnej Skala: 1-7 zdecydowanie się polepszy 1% 13% 1 056zł 5,80 raczej się polepszy 12% nie ulegnie zmianie 73% 1017zł 4,40 raczej się pogorszy zdecydowanie się pogorszy 2% 13% 15% 0% 20% 40% 60% 80% 881zł Średnia: zł 3,78 Średnia: 4,35

10 Czy jesteśmy wykluczeni finansowo? Czy korzysta Pan/i z następujących usług finansowych? rachunek osobisty w banku (tzw. konto) 75% Podstawowy poziom ubankowienia karta płatnicza (do bankomatu) dostęp do konta bankowego przez Internet karta kredytowa 24% 42% 68% Wyższy poziom ubankowienia kredyt, pożyczka (wzięta i spłacana) PLN 15% lokaty 13% kredyt, pożyczka (wzięta i spłacana) poniżej PLN kredyt hipoteczny (wzięty i spłacany) kredyt, pożyczka (wzięta i spłacana) powyżej PLN 12% 6% 6% Korzystanie z instrumentów finansowych obligacje 5% akcje 4% żadne 20% N=1000 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

11 Brak konta stan portfela czy stan umysłu? Postawy wobec pieniędzy 1. PIENIĄDZE JAKO ŚRODEK Przykładowe pytania: Dzięki pieniądzom mogę realizowad swoje pasje i rozwijad zainteresowania 3. PIENIĄDZE JAKO ZŁO Przykładowe pytania: Pieniądze są złem 2. PIENIĄDZE JAKO ŹRÓDŁO POCZUCIA NIŻSZOŚCI Przykładowe pytania: Złości mnie, że często nie mogę sobie pozwolid na kupowanie wielu rzeczy, które chciałbym mied 4. PIENIĄDZE JAKO MIARA WARTOŚCI CZŁOWIEKA Przykładowe pytania: Lubię mied drogie rzeczy, które robią wrażenie na innych 11

12 Stosunek do pieniędzy a posiadanie konta Procent osób posiadających konto 100% Pieniądze jako środek do celu 90% 80% 70% 60% 50% 40% 61% niskie natężenie (N=176) 82% wysokie natężenie (N=265) Pieniądze jako źródło poczucia niższości 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 80% niskie natężenie (N=283) 69% wysokie natężenie (N=268)

13 miejsce zamieszkania dochód na osobę wykształcenie wiek Kto oszczędza pieniądze? Czy posiada Pan/i oszczędności? do 24 lat lata 25% 41% lata lata 46% 50%! TAK 43,0% lata 65 lat+ 47% 46% NIE 57,0% podstawowe zawodowe 37% 34% średnie 44% wyższe 64% do 500 zł 22% zł 31% zł 43% zł 59% 1501 zł + 76% wieś 39% do 19 tys 49% tys tys tys 42% 45% 54%! 200 tys+ 41% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

14 Jak Polacy oszczędzają? Trzymam je w banku, na koncie, z którego Trzymam je w banku, na lokacie terminowej lub 54% 61% Biernie Bank Trzymam je w domu Wykupiłem ubezpieczenie na życie Zainwestowałem w nieruchomości Zainwestowałem je w jednostki uczestnictwa Zainwestowałem je w obligacje skarbowe Zainwestowałem je akcje spółek na giełdzie Zainwestowałem w przedmioty wartościowe (np. Wykupiłem dodatkowe ubezpieczenia emerytalne 20% 15% 12% 8% 8% 8% 8% 7% Aktywnie Inwestycje Inne 1% 0% 20% 40% 60% 80% N=430 tylko osoby posiadające oszczędności

15 Czy myślimy o przyszłości? Jakie produkty ubezpieczeniowe posiada Pan/i obecnie? Ubezpieczenie samochodu OC 47% Ubezpieczenie mieszkania/domu 40% Ubezpieczenie na życie indywidualne 37% Ubezpieczenie na życie grupowe 36% Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 33% Ubezpieczenie emerytalne OFE II Filar 27% Ubezpieczenie samochodu AC (Auto Casco) 23% Ubezpieczenie na życie/edukację dla mojego Ubezpieczenie emerytalne dodatkowe III Filar Ubezpieczenie na czas podróży (podczas Inne 1% 6% 8% 8% Średnio Polacy posiadają 2,7 produktu ubezpieczeniowego Żadnego 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

16 SEGMENTACJA FINANSOWA POLAKÓW czyli nie jesteśmy tacy sami

17 Segmentacja Polaków Segment 7 DZIECI WOLNEGO RYNKU 12% 12% Segment 1 SPEŁNIONA ELITA Segment 6 SKRYCI MARZYCIELE 5% 14% Segment 2 ROZSĄDNI NIEMATERIALIŚCI Segment 5 RODZINNI PRZEDSIĘBIORCY 16% Segment 4 WYCOFANI TRADYCJONALIŚCI 18% 22% Segment 3 SFRUSTROWANI MATERIALIŚCI

18 Kto korzysta z konta bankowego przez internet? Średnia z próby (N=1000) Seg 1 Spełniona elita (N=119) Seg 2 Rozsądni niematerialiści (N=139) Seg 3 Sfrustrowani materialiści (N=223) Seg 4 Wycofani tradycjonaliści (N=184) Seg 5 Rodzinni przedsiębiorcy (N=160) Seg 6 Skryci marzyciele (N=53) Seg 7 Dzieci wolnego rynku (N=122) Czy korzysta Pan/i z dostępu do konta bankowego przez Internet? 100% 89% 80% 60% 55% 53% 55% 40% 42% 32% 36% 20% 0% średnia seg 1 seg 2 seg 3 seg 4 seg 5 seg 6 seg 7 2%

19 Kredyty / pożyczki Średnia z próby (N=1000) Seg 1 Spełniona elita (N=119) Seg 2 Rozsądni niematerialiści (N=139) Seg 3 Sfrustrowani materialiści (N=223) Seg 4 Wycofani tradycjonaliści (N=184) Seg 5 Rodzinni przedsiębiorcy (N=160) Seg 6 Skryci marzyciele (N=53) Seg 7 Dzieci wolnego rynku (N=122) Czy ma Pan/i zaciągnięty kredyt lub pożyczkę? 60% 50% 52% 40% 30% 20% 10% 0% 20% 18% 17% 17% 10% 7% 4% średnia seg 1 seg 2 seg 3 seg 4 seg 5 seg 6 seg zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł Na jaką orientacyjnie sumę zaciągnięte są łącznie wszystkie Pana/i kredyty i pożyczki? zł zł zł zł zł zł zł średnia seg 1 seg 2 seg 3 seg 4 seg 5 seg 6 seg 7

20 Postawy wobec pieniędzy przykładowe pytania Średnia z próby (N=1000) Seg 1 Spełniona elita (N=119) Seg 2 Rozsądni niematerialiści (N=139) Seg 3 Sfrustrowani materialiści (N=223) Seg 4 Wycofani tradycjonaliści (N=184) Seg 5 Rodzinni przedsiębiorcy (N=160) Seg 6 Skryci marzyciele (N=53) Seg 7 Dzieci wolnego rynku (N=122) Dzięki pieniądzom mogę realizowad swoje pasje i rozwijad zainteresowania (Pieniądze jako środek) Miarą wartości człowieka są jego pieniądze (Pieniądze jako miara wartości człowieka) 3,4 3,4 3,2 2,7 3,04 2,94 2,78 2,84 3,15 3,12 3,2 2,7 2,76 2,2 2,2 2,16 1,88 1,78 2,11 2 1,9 2,16 1,7 średnia seg 1 seg 2 seg 3 seg 4 seg 5 seg 6 seg 7 1,7 średnia seg 1 seg 2 seg 3 seg 4 seg 5 seg 6 seg 7

21 Czy jesteśmy już społeczeństwem postkryzysowym? analiza trendów

22 Czy jesteśmy społeczeostwem postkryzysowym? Analiza czynników finansowych Analiza czynników pozafinansowych Zrozumienie i predykcja zachowań finansowych

23 Jak się zmieniamy? % 12% 11% 12% 9% 14% 9% 16% 15% 22% 15% 14% 20% 19% % 12% 12% Spełniona elita Rozsądni niematerialiści 14% Sfrustrowani materialiści 16% Wycofani tradycjonaliści Rodzinni przedsiębiorcy 18% 22% Skryci marzyciele Dzieci wolnego rynku

24 Sytuacja materialna pozytywnie czy negatywnie? Jak ocenia Pan/i swoją sytuację materialną? Średnia o cena na skali % 39% 44% 4, % 36% 47% 4, % 38% 42% 4,27 0% 20% 40% 60% Pozytywna ocena sytuacji materialnej (suma: bardzo dobra, dobra, raczej dobra) Średnia ocena własnej sytuacji materialnej Negatywna ocena sytuacji materialnej (suma: zdecydowanie zła, zła i raczej zła)

25 Czy będzie lepiej? Czy uważa Pan/i, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy Pana/i sytuacja ekonomiczna: Średnia ocena na skali % 15% 73% 2, % 14% 73% 2, % 20% 64% 2,90 0% 20% 40% 60% 80% 100% Będzie lepsza (suma: zdecydowanie się polepszy, raczej się polepszy) Nie ulegnie zmianie Będzie gorsza (suma: zdecydowanie się pogorszy, raczej się pogorszy)

26 Produkty ubezpieczeniowe Jakie produkty ubezpieczeniowe posiada Pan/i obecnie? ubezpieczenie samochodu OC 47% 39% ubezpieczenie na życie grupowe 36% 30% ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW 33% 26% ubezpieczenie samochodowe AC 23% 15% ubezpieczenie dla dziecka 8% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Średnia liczba posiadanych produktów ubezpieczeniowych , ,3

27 Gdzie wydajemy pieniądze? Proszę określid, gdzie robi Pan/i większośd swoich zakupów? (możliwośd jednej odpowiedzi) mały sklep spożywczy 28% 33% duży sklep spożywczy 27% 31% sklep dyskontowy 16% 24% hipermarket 19% 17% targ spożywczy, bazar 3% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Smart shopping

28 MoneyTrack Postawy Polaków wobec pieniędzy oraz instytucji i instrumentów finansowych Warszawa, kwiecień 2009

Stan wiedzy finansowej Polaków

Stan wiedzy finansowej Polaków Stan wiedzy finansowej Polaków Raport z badania ilościowego Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Stan wiedzy finansowej Polaków raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Dom Badawczy

Bardziej szczegółowo

Główne wyzwania w komunikacji instytucji finansowych po kryzysie

Główne wyzwania w komunikacji instytucji finansowych po kryzysie Główne wyzwania w komunikacji instytucji finansowych po kryzysie Kluczowe kierunki działańkomunikacyjnych dla instytucji finansowych w 2010 i 2011 Warszawa, 19.04.2010 r. Spis treści Co myślą Polacy o

Bardziej szczegółowo

Konto bankowe. Przykładowe dane Powody, dla których klient zdecydował się na założenie głównego konta osobistego w banku A

Konto bankowe. Przykładowe dane Powody, dla których klient zdecydował się na założenie głównego konta osobistego w banku A 1 1 Audyt Bankowości Klientów Zamożnych Oferta badawcza 2 AUDYT KLIENTÓW ZAMOŻNYCH Szanowni Państwo, Pentor Research International od lat monitoruje rynek usług bankowych. Audyt Bankowości Klientów Zamożnych,

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie długoterminowe - opinie, postawy i oczekiwania polskiego społeczeństwa

Oszczędzanie długoterminowe - opinie, postawy i oczekiwania polskiego społeczeństwa Oszczędzanie długoterminowe - opinie, postawy i oczekiwania polskiego społeczeństwa listopad 201 TNS Polska dla Związku Banków Polskich 1 Przedstawiamy Państwu najnowszą edycję raportu Oszczędzanie długoterminowe

Bardziej szczegółowo

przygotowany dla: Fundacja Instytut Rozwoju Komunikacji i Edukacji przez: Pentor Research International S.A. Warszawa, 23 października 2008

przygotowany dla: Fundacja Instytut Rozwoju Komunikacji i Edukacji przez: Pentor Research International S.A. Warszawa, 23 października 2008 1 1 Raport z Badania Na Temat Postaw Polaków Wobec Oszczędzania przygotowany dla: Fundacja Instytut Rozwoju Komunikacji i Edukacji przez: Pentor Research International S.A. Warszawa, 23 października 2008

Bardziej szczegółowo

POSTAWY POLAKÓW WOBEC OSZCZĘDZANIA

POSTAWY POLAKÓW WOBEC OSZCZĘDZANIA POSTAWY POLAKÓW WOBEC OSZCZĘDZANIA Raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Postawy Polaków wobec oszczędzania, raport Fundacji Kronenberga

Bardziej szczegółowo

Raport: Portret finansowy Polki 2013

Raport: Portret finansowy Polki 2013 Deutsche Bank Raport: Portret finansowy Polki 2013 Raport: Portret finansowy Polki 2013 1 SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Sytuacja na rynku pracy obniża poziom ubankowienia kobiet...4 2. Kobieta klientka banku...6

Bardziej szczegółowo

O GAZECIE PRAWNEJ. Niezastąpiona w każdej firmie Jak żaden inny dziennik daje komplet informacji i porad niezbędnych w prowadzeniu firmy

O GAZECIE PRAWNEJ. Niezastąpiona w każdej firmie Jak żaden inny dziennik daje komplet informacji i porad niezbędnych w prowadzeniu firmy O GAZECIE PRAWNEJ Rzetelna i wiarygodna Wnikliwie analizuje zmiany prawa, korzysta z opinii najlepszych ekspertów, wskazuje rozwiązania, na których można polegać Apolityczna, niezależna, obiektywna Precyzyjnie

Bardziej szczegółowo

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Raport Instytutu Wolności i Raiffeisen Polbank Raport opracowany na podstawie badań przeprowadzonych przez Millward Brown Lipiec 2014 2 Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Bardziej szczegółowo

Pieniądz w gospodarstwie domowym. Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński

Pieniądz w gospodarstwie domowym. Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński Pieniądz w gospodarstwie domowym Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński Od wieków pieniądz w życiu każdego człowieka spełnia rolę ekonomicznego środka wymiany. Jego wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Zdrowie finansowe Polaków -

Zdrowie finansowe Polaków - Zdrowie finansowe Polaków - synteza badania Katarzyna Pawlak 31 marca 2015 2 Zarys prezentacji Zdrowie Finansowe: definicja Badanie Jakościowe: synteza wyników Diagnoza Społeczna: dalsza analiza 3 ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Edukacja Finansowa FOTO FOT

Edukacja Finansowa FOTO FOT FOTO Edukacja Finansowa Edukacja Finansowa Raport z badania na temat postaw Polaków wobec oszczędzania cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Postawy Polaków wobec oszczędzania raport Fundacji

Bardziej szczegółowo

Raport z Badania na Temat Postaw Polaków Wobec Oszczędzania

Raport z Badania na Temat Postaw Polaków Wobec Oszczędzania Raport z Badania na Temat Postaw Polaków Wobec Oszczędzania przygotowany dla akcji Tydzień dla Oszczędzania organizowanej przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy pod patronatem merytorycznym Komisji

Bardziej szczegółowo

Niech Twoje pieniądze pracują tak ciężko jak Ty!

Niech Twoje pieniądze pracują tak ciężko jak Ty! Deutsche Bank Polska Niech Twoje pieniądze pracują tak ciężko jak Ty! Konferencja prasowa 6 maja 2015 Nasza misja Naszą misją jest przekonanie Polaków, którzy ciężko pracują na swoje oszczędności, że ich

Bardziej szczegółowo

Aktywność finansowa dzieci i młodzieży w Polsce

Aktywność finansowa dzieci i młodzieży w Polsce Konsorcjum: Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia i Grupy IQS Sp. z o.o. Aktywność finansowa dzieci i młodzieży w Polsce Wyniki badania ilościowego Warszawa, listopad 2014 Cytowanie,

Bardziej szczegółowo

pierwsza wersja: 8 sierpnia 2008 r., ostateczna wersja: 26 października 2008 r., akceptacja: 17 listopada 2008 r. Abstract

pierwsza wersja: 8 sierpnia 2008 r., ostateczna wersja: 26 października 2008 r., akceptacja: 17 listopada 2008 r. Abstract 36 Rynki i Instytucje Finansowe Bank i Kredyt październik 2008 Preferencje polskich gospodarstw domowych w zakresie korzystania z usług finansowych. Wyniki badania ankietowego * Preferences of Polish Households

Bardziej szczegółowo

Osoby starsze na rynku usług finansowych

Osoby starsze na rynku usług finansowych Zasada równego traktowania prawo i praktyka Osoby starsze na rynku usług finansowych analiza i zalecenia Warszawa, lipiec 2013 BIULETYN RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 2013, nr 4 ŹRÓDŁA Zasada równego traktowania

Bardziej szczegółowo

Zachowania i preferencje klientów indywidualnych o wysokich dochodach w zakresie korzystania z usług bankowych zmiany i trendy

Zachowania i preferencje klientów indywidualnych o wysokich dochodach w zakresie korzystania z usług bankowych zmiany i trendy 123 KATARZYNA WALKOWIAK-MARKIEWICZ Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Zachowania i preferencje klientów indywidualnych o wysokich dochodach w zakresie korzystania z usług bankowych zmiany i trendy Wstęp

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Nordea Bank Polska S.A. za rok 2013

Roczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Nordea Bank Polska S.A. za rok 2013 Roczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Nordea Bank Polska S.A. za rok 2013 1 Spis treści: A. CZĘŚĆ OGÓLNA.... 5 1. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych... 5 2. Opis podstawowych

Bardziej szczegółowo

1 Progi i bariery rozwoju rynku kart płatniczych w Polsce Eugeniusz Śmiłowski Marcin Idzik Central European Electronic Card Warsaw 2008 Agenda Stan i dynamika rynku kart płatniczych Statystyka oficjalna

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos

Bardziej szczegółowo

Bariery rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce

Bariery rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce Prof. zw. dr hab. Wanda Sułkowska Akademia Ekonomiczna w Krakowie Katedra Ubezpieczeń Bariery rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce Podejmując próbę systematyzacji i oceny czynników wpływających na rozwój

Bardziej szczegółowo

Analiza barier dotyczących cych korzystania z obrotu bezgotówkowego oraz wskazanie

Analiza barier dotyczących cych korzystania z obrotu bezgotówkowego oraz wskazanie Analiza barier dotyczących cych korzystania z obrotu bezgotówkowego oraz wskazanie działań ograniczających cych te bariery Badanie jakościowe Raport przygotowany dla Raport przygotowany przez Dr hab. Dominika

Bardziej szczegółowo

WYKLUCZENIE FINANSOWE JAKO SKUTEK NIEUMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDZANIA BUDŻETEM DOMOWYM

WYKLUCZENIE FINANSOWE JAKO SKUTEK NIEUMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDZANIA BUDŻETEM DOMOWYM WYKLUCZENIE FINANSOWE JAKO SKUTEK NIEUMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDZANIA BUDŻETEM DOMOWYM dr Arkadiusz Durasiewicz Warszawa, 9 kwietnia 2013 r. Uzasadnienie podjęcia tematu badań Sytuacja ekonomiczna w kraju. Niewydolność

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 144. Rynek usług bankowych: społeczne postawy, zachowania, opinie. Krystyna Lelińska, Grażyna Zakrzewska

Informacja. Nr 144. Rynek usług bankowych: społeczne postawy, zachowania, opinie. Krystyna Lelińska, Grażyna Zakrzewska KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ INFORMACJI Rynek usług bankowych: społeczne postawy, zachowania, opinie Listopad 1993 Krystyna Lelińska, Grażyna Zakrzewska Informacja Nr 144 Wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Postawy finansowe Polaków w procesie gospodarowania finansami osobistymi

Postawy finansowe Polaków w procesie gospodarowania finansami osobistymi ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 804 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67 (2014) s. 837 848 Postawy finansowe Polaków w procesie gospodarowania finansami osobistymi Marta Musiał

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie konkurencyjne

Pozycjonowanie konkurencyjne Pozycjonowanie konkurencyjne Misja mbanku: Maksimum korzyści i wygoda w finansach osobistych. Wizja działalności mbanku. Dla ludzi ceniących czas i pieniądze, którzy chcą kontrolować swoje finanse w poczuciu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Próba oceny wpływu zmian w polskim systemie emerytalnym na skłonność do oszczędzania osób fizycznych

Próba oceny wpływu zmian w polskim systemie emerytalnym na skłonność do oszczędzania osób fizycznych Tomasz Rólczyński Próba oceny wpływu zmian w polskim systemie emerytalnym na skłonność do oszczędzania osób fizycznych Wstęp Pogarszająca się sytuacja w sektorze finansów publicznych w Polsce spowodowała,

Bardziej szczegółowo