Pieniądz w gospodarstwie domowym. Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pieniądz w gospodarstwie domowym. Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński"

Transkrypt

1 Pieniądz w gospodarstwie domowym Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński

2 Od wieków pieniądz w życiu każdego człowieka spełnia rolę ekonomicznego środka wymiany. Jego wykorzystanie pozwala na swobodne wymianę towarów oraz usług. Dzięki zasobom finansowym każda rodzina może prawidłowo funkcjonować. Od wielkości zasobów pieniężnych gospodarstwa domowego oraz jego potrzeb uzależniony jest poziom życia.

3 Funkcje pieniądza w gospodarstwie domowym cyrkulacyjna (otrzymanie pieniądza za wykonaną usługę lub pracę, który pozwala na zakup potrzebnych w gospodarstwie domowym dóbr i usług). obrachunkowa (pieniądz stanowi powszechnie uznawany miernik wartości ten sposób wyrażania wartości traktowany jest jako siła nabywcza pieniądza). płatnicza (wykorzystywany jest w transakcjach kupna i sprzedaży oraz pokrywania wszelkich zobowiązań finansowych takich jak opłaty, podatki, wynagrodzenia pracownicze, spłaty kredytów, itp.). tezauryzacyjna (wolne zasoby nie są przeznaczane na bieżące wydatki lecz oszczędzane).

4 Ponad połowa badanych gospodarstw domowych (ok. 56%) ocenia swoją sytuację materialną jako przeciętną. Prawie co czwarte gospodarstwo postrzega ją jako dobrą i bardzo dobrą. Co piąte jako raczej złą. 73% Polaków uważa, że ich sytuacja w ciągu najbliższych miesięcy nie zmieni się. OBOP- 2010r.

5 Niespełna 25% badanych dokonuje regularnego, comiesięcznego planowania domowego budżetu. OBOP- 2010r.

6 OBOP- 2010r.

7 Przeciętny miesięczny nominalny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowych ogółem w 2009 r. wyniósł około 1114 zł.

8 W skali ogółu gospodarstw domowych realny poziom dochodów w 2009r. był nieco wyższy niż przed rokiem, chociaż tempo wzrostu nie było tak duże jak w 2008 r. (3% wobec 8%).

9 W roku 2010 tempo wzrostu dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych w stosunku do roku 2009 wyniosło 0,8%. Prognoza tempa wzrostu na 2011 rok wynosi 1,4%.

10 Najwyższy przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na gospodarstwo domowe w 2009r. osiągnęły gospodarstwa pracujących na własny rachunek - ok zł. W gospodarstwach: rolników wyniósł on ok zł, pracowników ok zł, emerytów ok zł. Najniższym dochodem rozporządzalnym dysponowały gospodarstwa rencistów ok zł.

11 Przeciętny poziom miesięcznych nominalnych wydatków w gospodarstwach domowych na 1 osobę wyniósł około 957 złotych, w tym na towary i usługi konsumpcyjne - około 914 zł.

12 Koszty utrzymania mieszkania pochłaniają w Polsce siódmą część domowego budżetu, czyli nawet cztery razy więcej niż w bogatszych krajach Unii Europejskiej. Polacy przeznaczają na ten cel podobne kwoty jak znacznie bogatsi Anglicy czy Szwedzi. (raport Home Broker)

13 Wartość oszczędności gospodarstw domowych w trzecim kwartale 2010r. wzrosła do poziomu 880,2 mld zł, co kształtuje dynamikę na poziomie +4,2%. W ujęciu walutowym, na koniec września 2010r. dysponowaliśmy oszczędnościami na poziomie 221,8 mld EUR.

14 W oszczędnościach coraz większy udział mają akcje, w które klienci inwestują bezpośrednio na giełdzie, bądź pośrednio poprzez fundusze inwestycyjne, emerytalne, czy też ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

15 W 2009 r. w pięciu województwach gospodarstwa domowe dysponowały dochodami wyższymi od przeciętnej krajowej. Były to gospodarstwa z województw: mazowieckiego, dolnośląskiego, pomorskiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego. W województwie śląskim dochód kształtował się na poziomie średniej krajowej.

16 Przeciętna miesięczna wartość dochodu rozporządzalnego na osobę była najwyższa w woj. mazowieckim ok zł, zaś najniższa w woj. podkarpackim i wynosiła ok. 835 zł na osobę w gospodarstwie domowym tj. była niższa o 25,1% od średniej krajowej i o 42% od przeciętnego dochodu w województwie mazowieckim.

17 W 2009 r. rozporządzalny dochód przypadający na jedną osobę w gospodarstwach domowych zamieszkujących wieś był o ok. 29% niższy od dochodu na osobę w gospodarstwach domowych mieszkających w miastach.

18 Wydatki W porównaniu do roku ubiegłego obciążenie budżetów rodzinnych podstawowymi wydatkami wzrosło. Spowodowane było to przede wszystkim wzrostem cen na użytkowanie mieszkania i nośników energii.

19 Poziom wydatków (na osobę) wyższy od przeciętnej krajowej odnotowano w 6 województwach, tj. mazowieckim, opolskim, dolnośląskim, łódzkim, pomorskim i śląskim.

20 Przeciętna miesięczna wartość wydatków na osobę uzyskana w woj. mazowieckim była wyższa o 28,9% od średniej krajowej, a w woj. podkarpackim niższa o 18,1% od średniej krajowej i o 26,4% od średnich wydatków w woj. mazowieckim.

21 63% polskich gospodarstw domowych nie posiada żadnych oszczędności. Prawie połowa (46%) spłaca pożyczki i kredyty, 10% zalega z opłatami. Oszczędności częściej deklarują: mieszkańcy miast niż wsi; ludzie młodzi, do 35 roku życia (prawie połowa z nich). Rzadziej - osoby starsze, mające 55 lat i więcej. Według CBOS, wynika to z faktu, że duża część młodych ludzi jeszcze nie wydaje pieniędzy na utrzymanie siebie i rodziny. (Centrum Badania Opinii Społecznej 2010r.)

22 Pieniądze udało się odłożyć tylko 37% gospodarstw; najczęściej osobom z wykształceniem wyższym (63%). Oszczędnościami dysponuje niespełna połowa (46%) rodzin z wykształceniem średnim. Najmniej odkładają osoby z wykształceniem zawodowym i podstawowym.

23 Który z wymienionych na liście sposobów oszczędzania wydaje się najlepszy do dodatkowego oszczędzania na emeryturę? Mieszkania, działki, grunty rolne 18% Lokata bankowa 12% Konto oszczędnościowe w banku 11% Konto osobiste 8% Fundusze Inwestycyjne 4% Indywidualne Konta Emerytalne 4% Polisa ubezpieczeniowa 4% Obligacje Skarbu Państwa 3% Rachunek w domu maklerskim, akcje 2% Skarpetka, szuflada 2%

24 Większość badanych z gospodarstw posiadających oszczędności (65 %) deklaruje, że byliby w stanie się z nich utrzymać dłużej niż dwa miesiące, w tym prawie co piąty (19 %) dłużej niż pół roku. Pozostałe gospodarstwa mogłyby za zgromadzone pieniądze przeżyć najwyżej miesiąc.

25 Zdecydowana większość respondentów - ponad 85% - deklaruje, że nie zdarza im się zalegać z płatnościami. W pierwszej kolejności Polacy regulują opłaty za wodę, prąd, gaz oraz czynsz za mieszkanie.

26 Dane CBOS wskazują, że respondenci coraz częściej żyją na kredyt. Prawie połowa badanych (46 %) deklaruje, że w ich gospodarstwach domowych spłaca się różnego rodzaju raty, pożyczki, długi czy kredyty. 7 % ma kłopoty ze spłacaniem długów.

27 Pożyczanie pieniędzy jest w Polsce dość powszechne, kiedykolwiek zrobiło to 55% dorosłych Polaków. Najczęściej pożyczamy z banku, ale co trzecia pożyczka pochodzi od rodziny lub znajomych. 17% rodzin przeznacza na spłatę stałych zobowiązań ponad połowę swoich dochodów. OBOP 2010r

28 Najczęściej pożyczają pieniądze osoby w wieku lat, oraz W tych grupach wiekowych robi to odpowiednio 72% i 65% ankietowanych. Pieniądze pożycza się najczęściej z banku (79%), znacznie rzadziej od rodziny (37%) bądź znajomych (32%). Wśród osób zadłużonych przeważają mężczyźni - stanowią 59 proc. ogółu dłużników.

29 Jako najczęstszy powód zaciągania pożyczek wymienia się ogólnie życie (36%). Oprócz tego Polacy wspierają się zewnętrznymi środkami pieniężnymi na sfinansowanie zakupu bądź remontu domu lub mieszkania (32%), zakup nowego sprzętu RTV/AGD (29%) bądź samochodu (17%). Mało kto natomiast decyduje się na zaciągnięcie długu, aby opłacić wakacyjne podróże 3% respondentów.

30 Z badań przeprowadzonych w 200 gospodarstwach domowych (gospodarstwa uczniów ZSE) wynika, że: przeciętny dochód rozporządzalny w tej grupie był niższy od średniego w województwie podkarpackim (mniej niż 835zł) 17% badanych prowadzi działalność gospodarczą 16% badanych nie ma aktualnie stałej pracy 68% badanych nie posiada żadnych oszczędności spośród posiadających oszczędności: 27% - trzyma pieniądze na rachunku oszczędnościoworozliczeniowym, 58% ma lokaty bankowe, pozostali wskazali inne formy inwestowania.

31 Wyniki badań w ZSE w Rzeszowie Konto w banku posiada 71% Z usług bankowości internetowej korzysta 36% Kredyt, pożyczkę powyżej zł spłaca 6% Kredyt, pożyczkę od zł spłaca 23% Kredyt, pożyczkę PONIŻEJ 1 000zł spłaca 39%

Warszawa, kwiecień 2010 BS/50/2010 POLACY O SWOICH DŁUGACH I OSZCZĘDNOŚCIACH

Warszawa, kwiecień 2010 BS/50/2010 POLACY O SWOICH DŁUGACH I OSZCZĘDNOŚCIACH Warszawa, kwiecień 2010 BS/50/2010 POLACY O SWOICH DŁUGACH I OSZCZĘDNOŚCIACH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Agro pod lupą

R A P O R T Agro pod lupą R A P O R T Agro pod lupą 2 0 1 2 R A P O R T Agro pod lupą Wstęp Szanowni Państwo, prezentujemy Państwu raport analizujący miejsce i rolę rolnictwa w polskiej gospodarce oraz informacje, które są pomocne

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie długoterminowe - opinie, postawy i oczekiwania polskiego społeczeństwa

Oszczędzanie długoterminowe - opinie, postawy i oczekiwania polskiego społeczeństwa Oszczędzanie długoterminowe - opinie, postawy i oczekiwania polskiego społeczeństwa listopad 201 TNS Polska dla Związku Banków Polskich 1 Przedstawiamy Państwu najnowszą edycję raportu Oszczędzanie długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Na co Polacy wydają pieniądze?

Na co Polacy wydają pieniądze? 047/04 Na co Polacy wydają pieniądze? Warszawa, czerwiec 2004 r. Przeciętne miesięczne wydatki gospodarstwa domowego w Polsce wynoszą 1694 zł, a w przeliczeniu na osobę 568 zł. Najwięcej w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

POSTAWY POLAKÓW WOBEC OSZCZĘDZANIA

POSTAWY POLAKÓW WOBEC OSZCZĘDZANIA POSTAWY POLAKÓW WOBEC OSZCZĘDZANIA Raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Postawy Polaków wobec oszczędzania, raport Fundacji Kronenberga

Bardziej szczegółowo

Stan wiedzy finansowej Polaków

Stan wiedzy finansowej Polaków Stan wiedzy finansowej Polaków Raport z badania ilościowego Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Stan wiedzy finansowej Polaków raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Dom Badawczy

Bardziej szczegółowo

Raport: Portret finansowy Polki 2013

Raport: Portret finansowy Polki 2013 Deutsche Bank Raport: Portret finansowy Polki 2013 Raport: Portret finansowy Polki 2013 1 SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Sytuacja na rynku pracy obniża poziom ubankowienia kobiet...4 2. Kobieta klientka banku...6

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2009 BS/165/2009 POLACY A FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Warszawa, grudzień 2009 BS/165/2009 POLACY A FUNDUSZE INWESTYCYJNE Warszawa, grudzień 2009 BS/165/2009 POLACY A FUNDUSZE INWESTYCYJNE GWARANCJA R JAKOŚCI PRACY ANKIETERSKIEJ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 3 października 2008

Bardziej szczegółowo

Raport opracowany przez: Luca Barbone Katarzyna Piętka - Kosińska Irena Topińska

Raport opracowany przez: Luca Barbone Katarzyna Piętka - Kosińska Irena Topińska Wpływ przepływów pieniężnych na polską gospodarkę w latach 1992-2012 raport Western Union, przygotowany przez Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - CASE Raport opracowany przez: Luca Barbone Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2009 BS/165/2009 POLACY A FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Warszawa, grudzień 2009 BS/165/2009 POLACY A FUNDUSZE INWESTYCYJNE Warszawa, grudzień 2009 BS/165/2009 POLACY A FUNDUSZE INWESTYCYJNE W porównaniu z krajami o ugruntowanej gospodarce rynkowej fundusze inwestycyjne to dla Polaków stosunkowo nowa forma lokowania i pomnażania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 3. Agata BUDZYŃSKA-BIERNAT Pracownik młody czy doświadczony? Sytuacja osób bezrobotnych w Wielkopolsce...33

SPIS TREŚCI. 3. Agata BUDZYŃSKA-BIERNAT Pracownik młody czy doświadczony? Sytuacja osób bezrobotnych w Wielkopolsce...33 SPIS TREŚCI 1. Joanna ADAMSKA-MIERUSZEWSKA, Magdalena MOSIONEK-SCHWEDA Rozwój indywidualnych oszczędności emerytalnych w kontekście skłonności Polaków do oszczędzania...3 2. Marta BORDA Sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

Zadłużenie polskich gospodarstw domowych zagrożenie czy szansa?

Zadłużenie polskich gospodarstw domowych zagrożenie czy szansa? Dr Piotr Białowolski Zadłużenie polskich gospodarstw domowych zagrożenie czy szansa? Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej Projekt EAPN Polska razem na rzecz

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 144. Rynek usług bankowych: społeczne postawy, zachowania, opinie. Krystyna Lelińska, Grażyna Zakrzewska

Informacja. Nr 144. Rynek usług bankowych: społeczne postawy, zachowania, opinie. Krystyna Lelińska, Grażyna Zakrzewska KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ INFORMACJI Rynek usług bankowych: społeczne postawy, zachowania, opinie Listopad 1993 Krystyna Lelińska, Grażyna Zakrzewska Informacja Nr 144 Wprowadzone

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 GOSPODARSTWA DOMOWE: INWESTYCJE ZREALIZOWANE W ROKU 1995 I PLANOWANE NA ROK 1996 WARSZAWA, LUTY 96

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 GOSPODARSTWA DOMOWE: INWESTYCJE ZREALIZOWANE W ROKU 1995 I PLANOWANE NA ROK 1996 WARSZAWA, LUTY 96 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 22 KORZYSTANIE Z KART KREDYTOWYCH A WYDATKI GOSPODARSTW DOMOWYCH

ROZDZIAŁ 22 KORZYSTANIE Z KART KREDYTOWYCH A WYDATKI GOSPODARSTW DOMOWYCH Agnieszka Wałęga Grzegorz Wałęga ROZDZIAŁ 22 KORZYSTANIE Z KART KREDYTOWYCH A WYDATKI GOSPODARSTW DOMOWYCH Wprowadzenie W ostatnich latach znacznej ewolucji uległy modele zachowań polskich gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Poziom życia wiejskich rodzin rok po akcesji do Unii Europejskiej

Poziom życia wiejskich rodzin rok po akcesji do Unii Europejskiej Poziom życia wiejskich rodzin rok po akcesji do Unii Europejskiej nr 36 Warszawa 2006 Agnieszka Wrzochalska Poziom życia wiejskich rodzin rok po akcesji do Unii Europejskiej dr inż. Agnieszka Wrzochalska

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2006 2007

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2006 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006 2007 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006 2007 Publikacja pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Raport Instytutu Wolności i Raiffeisen Polbank Raport opracowany na podstawie badań przeprowadzonych przez Millward Brown Lipiec 2014 2 Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2011 BS/5/2011 MANIA KUPOWANIA, CZYLI O POSTAWACH KONSUMENCKICH POLAKÓW

Warszawa, styczeń 2011 BS/5/2011 MANIA KUPOWANIA, CZYLI O POSTAWACH KONSUMENCKICH POLAKÓW Warszawa, styczeń 2011 BS/5/2011 MANIA KUPOWANIA, CZYLI O POSTAWACH KONSUMENCKICH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020 Załącznik do Informacji Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Projekt Strategia Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020 Białystok 2014 Spis treści Wstęp. 4 Rozdział I. Proces

Bardziej szczegółowo

Średnioterminowa prognoza dla rynku nieruchomości w Polsce Strategia spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. na lata 2010 2015

Średnioterminowa prognoza dla rynku nieruchomości w Polsce Strategia spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. na lata 2010 2015 Średnioterminowa prognoza dla rynku nieruchomości w Polsce Strategia spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. na lata 2010 2015 I. Cechy charakterystyczne rynku nieruchomości Niezależnie od koniunkturalnych, przejściowych

Bardziej szczegółowo

Szkoła mądrego pożyczania

Szkoła mądrego pożyczania L Szkoła mądrego pożyczania poradnik dla uczestników szkoleń z zakresu edukacji finansowej i zarządzania długiem Program dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego Szkoła mądrego pożyczania poradnik

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 7 ZADŁUŻENIE POLSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU KREDYTÓW BANKOWYCH

ROZDZIAŁ 7 ZADŁUŻENIE POLSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU KREDYTÓW BANKOWYCH Grzegorz Wałęga ROZDZIAŁ 7 ZADŁUŻENIE POLSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU KREDYTÓW BANKOWYCH Abstrakt Transformacja gospodarki polskiej znalazła odbicie w zachowaniach funkcjonujących w gospodarce podmiotów.

Bardziej szczegółowo

Rola informacji w podejmowaniu decyzji zakupowych przez gospodarstwa domowe w Internecie *

Rola informacji w podejmowaniu decyzji zakupowych przez gospodarstwa domowe w Internecie * 285 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 25/2011 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Rola informacji w podejmowaniu decyzji zakupowych przez gospodarstwa domowe w Internecie * Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Upadłość konsumencka a zadłużanie się miejskich gospodarstw domowych w Polsce w okresie kryzysu

Upadłość konsumencka a zadłużanie się miejskich gospodarstw domowych w Polsce w okresie kryzysu 152 Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 38 (2/2014) ISSN 1898-5084 prof. UW dr hab. Tomasz Zalega 1 Katedra Gospodarki Narodowej Uniwersytet Warszawski Upadłość konsumencka a zadłużanie się

Bardziej szczegółowo

fot.microsoft.com Oszczędzanie i wydatki mieszkaniowe Polaków

fot.microsoft.com Oszczędzanie i wydatki mieszkaniowe Polaków fot.microsoft.com Oszczędzanie i wydatki mieszkaniowe Polaków Raport Expander Advisors, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Domu Kredytowego Notus październik 2013 W raporcie: Autorzy raportu: Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Aktywność finansowa dzieci i młodzieży w Polsce

Aktywność finansowa dzieci i młodzieży w Polsce Konsorcjum: Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia i Grupy IQS Sp. z o.o. Aktywność finansowa dzieci i młodzieży w Polsce Wyniki badania ilościowego Warszawa, listopad 2014 Cytowanie,

Bardziej szczegółowo