I - Z A B I E R Z Ó W

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I - Z A B I E R Z Ó W"

Transkrypt

1

2 I - Z A B I E R Z Ó W a)- rys historyczny miejscowości Zabierzów jest miejscowością położoną na wzniesieniu zbudowanym z osadów morza jurajskiego, które 140 milionów lat temu pokrywało te ziemie. Gdy morze cofnęło się, nagromadzone na dnie osady wapienne poddane zostały niszczącym działaniom atmosferycznym. Natura okazała się niezwykle hojna tworząc malownicze krajobrazy pełne ostańców, jaskiń i dolin. Na terenie tym utworzono Jurajski Park Krajobrazowy stanowiący atrakcję turystyczną ze względu na swoje walory przyrodnicze i krajobrazowe. Północne wzgórze, na którym rozciąga się Zabierzów opada ku rzece Rudawie. Od południa zbocze pokryte jest lasem położonym na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Dolinę Rudawy stanowią rozległe łąki zmieniające swe kolory w zależności od kwitnących kwiatów oraz obszary zachowanych jeszcze torfowisk. Te kompleksy torfowiskowo-łąkowe są systematycznie osuszane i zaorywane a występujące tu fragmenty szuwarów trzcinowych oraz młaki, turzyce i rdesty należą już do rzadkości 1. Prastara osada pochodziła z IX-XI w. i była prawdopodobnie położona wzdłuż nieistniejącego już strumyka. O jej istnieniu świadczą znaleziska ceramiczne należące do tej osady 2. Pierwsze wzmianki o Zabierzowie pochodzą z 1254 r. 3 Wtedy wieś usytuowana była na terenie dzisiejszych Pogorzan i liczyła zaledwie kilka chat otoczonych gęstym lasem 4. Już w tym czasie stanowiła własność Norbertanek ze Zwierzyńca, które uposażył w pocz. XII w. fundator Jaksa z Miechowa herbu Gryf. Prócz Zabierzowa obdarował Norbertanki Przegorzałami, Bielanami, Bibicami, Olszanicą i Wołowicami 5. Najsłynniejszy historyk polski Jan Długosz w dziele dotyczącym uposażenia biskupstwa krakowskiego wymienił Zabierzów jako dziedzictwo Norbertanek, które należało do klasztoru aż do czasów I wojny światowej. 6 W I poł. XV w. klęski głodu, pomoru, pożarów nawiedzających Kraków i okolice sprawiły, że cały drewniany Zabierzów spłonął. Do dzisiejszego dnia ta część miejscowości zwana jest Pogorzany. Nowe osady powstawały już przy naturalnym trakcie komunikacyjnym Kraków-Śląsk, który w związku z rozwojem handlu zyskał na znaczeniu. Z czasem szlak ten przerodził się w główną arterię handlową funkcjonującą aż do XVIII w 7. W 1581 r. wieś liczyła 5 łanów kmiecych, 3 zagrody z rolą, karczmę, rzemieślnika i czynszownika. W spisie ludności diecezji krakowskiej z 1787r. liczba mieszkańców Zabierzowa wynosiła 432 8, a w 1789 r. wzrosła do W dobrach klasztornych włościanie pracując na dochód klasztoru odrabiali pańszczyznę. Powinności i ciężary pańszczyźniane były coraz cięższe i doprowadziły do konfliktu z Norbertankami. W 1820 r. odnotowano w protokole Senatu Rzeczpospolitej Krakowskiej, że Norbertanki uskarżają się na: włościan z Olszanicy, którzy nie stawiają się na zawołanie, w czasie 1

3 pogody na pańskie przestali wychodzić i pociągnęli za sobą także inne wsie jak Zabierzów i Wołowice, które zaczęły również odmawiać inwentaryjnych powinności 10. Ostatecznie konflikt ten ustał z chwilą oczynszowania wsi w 1830 r., co nastąpiło najwcześniej w okręgu krakowskim. Pod koniec XIX w. wieś liczyła już 108 domów i 969 mieszkańców 11. Przy głównej wyboistej drodze biegnącej przez Zabierzów postawiono 3 figury: z posążkiem Chrystusa Frasobliwego, z rzeźbą Jana Nepomucena oraz w kształcie murowanego słupa z wnękami na figurki i obrazy. Z tego okresu pochodzi również drewniana kapliczka w kształcie słupa zdobionego płaskorzeźbami 12. Prawdopodobnie jeszcze przed I wojną na krańcach wsi wybudowano 2 bliźniacze kapliczki przydrożne mające chronić mieszkańców przed panującą w okolicy epidemią cholery 13. W tym czasie chaty stały dość gęsto skupione, frontem na południe, położone na wzniesieniach nad strumykami i dlatego nie tworzyły regularności. Z tyłu chaty stały drewniane stodoły. Podwórze i sady grodzono płotem z wikliny. Nad rzeką Rudawą znajdował się młyn noszący miejscową nazwę na Błoni 14. W środku wsi stała kuźnia a nieopodal karczma, w której skupiało się całe życie towarzyskie mieszkańców. Chaty budowano drewniane, kryto strzechą, ale można było też spotkać typ chałupy bronowickiej z malowanym zrębem i bogatym detalem ciesielskim. Jeszcze w 1977 r. zachował się taki jeden dom w Zabierzowie z rzadko występującą na tym obszarze konstrukcją przysłupową 15. Jedyną i największą atrakcją Zabierzowa, o której pisał w tym czasie znany polski krajoznawca M. Orłowicz była Skała Kmity. Przyjeżdżają tu licznie z Krakowa na majówki, festyny, zabawy. Jest tu także niewielka grota. Do Skały Kmity przywiązana jest legenda o rzuceniu się z niej w1515 r. Stanisława Kmity z powodu nieszczęśliwej miłości do Bonerówny, do czego odnosi się umieszczona w skale tablica z wierszem 16. Na szczycie tej skały mieszkańcy postawili krzyż w 1910 r. upamiętniając 500 rocznicę bitwy pod Grunwaldem 17. Obecnie Skała Kmity stanowi rezerwat krajobrazowy o pow. ok. 20 ha, chroniący częściowo przyrodę na tym obszarze. Dojazd do Skały Kmity oraz dolinek podkrakowskich ułatwiało wybudowanie w Zabierzowie linii kolejowej w 1847 r. Była to trasa łącząca Kraków z Mysłowicami. Budynek dworca kolejowego postawiono w latach Na stacji kolejowej bywał kilkakrotnie cesarz austriacki Franciszek Józef I odwiedzając księcia Radziwiłła w Balicach. Stamtąd udawał się powozem na dworzec, gdzie czekał na niego pociąg. Na pocz. XX w. wybudowano tory dla kolejki wąskotorowej przewożącej kamień z kamieniołomu do wapiennika, gdzie był kruszony i wykorzystywany w różny sposób. Tory kolejki prowadziły od kamieniołomu przez ulicę Śląską, na specjalnym nasypie wzdłuż ulicy Dębowej i dzisiejszej Sportowej 19. Lata I wojny były okresem szczególnie ciężkim dla mieszkańców Galicji, w tym i Zabierzowa. Stałe rekwizycje koni, produktów rolnych, przemarsze i kwatery wojsk oraz wcielanie do armii austriackiej odbiło się negatywnie na warunkach bytowych ludności. 2

4 Lata międzywojenne nie były łatwe ekonomicznie i gospodarczo, ale już wówczas działały we wsi: cegielnia L. Maszczyńskiego, fabryka kafli F. Dudy, fabryka drutu i gwoździ drucianych H. Kamslera, zakłady wapienne J. Elsnera 20. Znaną i cenioną postacią był lekarz H. Bierzyński, który prawdopodobnie podjął się budowy szpitala, nieukończonego ze względu na wybuch wojny. W 1930 r. wieś liczyła 1535 mieszkańców i posiadała urząd pocztowy, telefoniczny, posterunek policji 21. Rozwijał się handel i rzemiosło, do czego przyczyniło się udzielenie zwierzchności gminnej koncesji na odbywanie targu, który zlokalizowany był przy dawnej ulicy Targowej. Ustawa z 1933 r. wprowadziła jednolity system organizacji samorządu terytorialnego, którego podstawą były tzw. gminy zbiorowe 22. Od 1935 r. Zabierzów był siedzibą gminy zbiorowej do 1955r. obejmujący swym zasięgiem 20 wsi 23. Działalność organów samorządowych i gospodarka gminna koncentrowała się głównie wokół spraw budowy i utrzymania dróg, szkół, usprawniania gospodarki rolnej. II wojna światowa wpisała bolesne karty w życie mieszkańców miejscowości. 1 września 1939 r. Zabierzów podobnie jak tysiące polskich wsi i miast, zaskoczony został wybuchem działań wojennych. Po zakończeniu kampanii wrześniowej i zajęciu Polski, część ziem włączyli Niemcy do Rzeszy a z pozostałych utworzyli Generalne Gubernatorstwo z siedzibą władz w Krakowie. Powiat krakowski wraz z Zabierzowem znalazł się w granicach GG. W Zabierzowie Niemcy utworzyli posterunek policji Gestapo, mieszczący się w budynku obecnego przedszkola. Piwnicę przysposobili na karcer, gdzie przetrzymywali i torturowali przesłuchiwanych. Na czele Gestapo w 1943 r. stał Otto Zeiss, który pełnił wcześniej służbę na posterunku w Krzeszowicach. Będąc komendantem w Zabierzowie, Zeiss zasłynął szczególnym okrucieństwem i bezwzględnością. Brał udział w pacyfikacji Radwanowic, gdzie Gestapo wymordowało 30 mieszkańców wsi oraz uczestniczył w pacyfikacji Liszek. Tam własnoręcznie zabił kilku Polaków 24. Ruch oporu jeszcze w jesieni 1943 r. postanowił zlikwidować Otto Zeissa. W tym celu zorganizowano zaproszenie Zeissa na przyjęcie weselne do jednej z miejscowości koło Krakowa. Zlikwidowanie komendanta nie powiodło się. Podczas walki, która wywiązała się pomiędzy partyzantami a Niemcami Zeiss został ranny i po tej akcji zniknął z terenu Zabierzowa 25. W 1941 roku, najwcześniej w rejonie Krakowa, bracia Mieczysław ( Błyskawica ) i Marian ( Rzeżucha ) Poganowie założyli we wsi pierwszy oddział dywersyjny ZWZ AK Błyskawica. W 1942 r. drużyny AK z Radwanowic, Brzezinki, Kobylan, Szklar, Żar i Paczółtowic utworzyły kompanię, którą dowodził m. in. por. Piotr Olek ( Gołąb ) z Kobylan. Po jego śmierci w 1943 r. dowództwo terenowej placówki objął Kościelny ( Lis )z Zabierzowa. Nasilenie działań w krakowskim przypadło na lato i jesień 1943 r. Wzrosła wtedy ilość akcji rozbrojeniowych i dywersyjnych w rejonie Zabierzowa i Rudawy 26. Następstwem tego były masowe aresztowania. Za przynależność do AK i walkę podziemną 3 lipca 1943r. Gestapo aresztowało rodzinę Poganów oraz innych mieszkańców, 3

5 których wywieziono do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Po wojnie w miejscu tragicznych wydarzeń postawiono obelisk upamiętniający walkę i męczeństwo tych, którzy zginęli za ojczyznę. Na cmentarzu znajdują się mogiły poległych m. in. Mieczysława Pogana, zaś sztandar oddziału AK umieszczono w kościele nad wejściem do zakrystii. Po wojnie Zabierzów zaczął się dynamicznie rozwijać i uprzemysławiać. W 1946/1947 r. w czynie społecznym wykonano elektryfikację wsi. Intensywnie wzrastało budownictwo mieszkaniowe, co trzeci dom wybudowano w tym czasie. W 1964 r. było już 700 budynków 27. Powstawały bloki Spółdzielni Mieszkaniowej i Fabryki Maszyn. Mieszkańcy pracowali w miejscowych zakładach produkcyjnych: Zabierzowskiej Fabryce Maszyn, która powstała na miejscu prywatnego zakładu produkującego gwoździe, w Krakowskich Zakładach Materiałów Izolacyjnych, w Wojewódzkim Zakładzie Unasienniania Zwierząt oraz w Gminnej Spółdzielni. W 1959 r. oddano do użytku Stadion Sportowy najpiękniejszy stadion województwa, na którym trenowali piłkarze z klubu sportowego Kmita. Tradycje sportowe w Zabierzowie mają długoletnią historię, ponieważ już przed wojną w 1936 r. klub sportowy został zarejestrowany i zgłoszony do rozgrywek mistrzowskich drużyn piłkarskich w Krakowskim Okręgu Związku Piłki Nożnej. Wtedy był to klub jednosekcyjny 28. W latach 50-tych powstawały inne sekcje L.K.S. Kmita m.in. łucznicza, której założycielem był instruktor sportu strzeleckiego W. Baranowski, mieszkaniec Zabierzowa. Działały instytucje użyteczności publicznej: ośrodek zdrowia, kino, szkoła, przedszkole, biblioteka, poczta, lecznica dla zwierząt oraz organizacje społeczne: Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich, Kółka Rolnicze, organizacje młodzieżowe. W latach Zabierzów był siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej w skład, której wchodziły wsie: Zabierzów, Brzezie, Kleszczów, Kochanów o łącznej liczbie ludności tys. Pod względem zaludnienia Zabierzów stanowił największą gromadę w powiecie krakowskim. Obszar gromady wynosił ha. Wieś posiadała znaczny majątek: własną rzeźnię, targowicę, ok. 17 ha gruntów w tym 1,5 ha lasu młodnika i liczyła 3,5 tys. mieszkańców głównie pochodzenia robotniczo-chłopskiego 29. W latach 70-tych w centrum wsi powstał budynek Urzędu Gminy a w 90-tych wybudowano Dom Kultury (obecnie SCKiPGZ) oraz Bank Spółdzielczy. Po reformie administracyjnej w 1973 r. w Zabierzowie powołano Naczelnika Gminy. Od 1990 r. po transformacji ustrojowej, zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym, Gmina Zabierzów liczy 23 sołectwa, obejmując swym zasięgiem 20 tys. mieszkańców na obszarze 100 km 2 powierzchni. Obecnie w gminie największą rolę odgrywa biznes i przedsiębiorczość - masowo powstają prywatne firmy. W 1995 r. liczba podmiotów gospodarczych wynosiła Działa tu kilka dużych firm: Gellwe, Aspel, Cedrus, Draken, Rafapol. Inwestycją XXI w. jest obiekt gimnazjalny, Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny z halą sportową i krytym basenem oraz Centrum Biznesu. Obecna wójt H. Kurtyka czyni starania, aby w przyszłości wieś otrzymała prawa miejskie. 4

6 b)- Edukacja i Czytelnictwo Początki szkolnictwa w Zabierzowie sięgają roku W tym czasie rząd w Galicji nie troszczył się o rozwój oświaty. Szkolnictwo ludowe było zupełnie zaniedbane i stało na bardzo niskim poziomie. W nauczaniu główny nacisk kładziono na ćwiczenie pamięci a w wychowaniu stosowano bardzo surowe kary cielesne i ostrą dyscyplinę. Nie było wtedy odpowiednich podręczników. Dzieci uczyły się czytania z przypadkowych tekstów. Z braku papieru nauka była bardzo pobieżna 31. Kronika GBP w Zabierzowie podaje, że pierwszy lokal na szkołę w 1820 r. wynajęty był w domu nr 61 od Reginy Walasowej w Zabierzowie, składający się z jednej izby, która zarazem była mieszkaniem nauczyciela. Pierwszym nauczycielem był Antoni Szalowski, a uczniów było Dzieci uczyły się jedynie w miesiącach jesiennozimowych, ponieważ w pozostałych pracowały wspólnie z rodzicami w polu. Według Kroniki szkolnej w 1823 r. nauka religii obejmowała: pacierz, pierwsze zasady katechizmu, a z języka polskiego: sylabizowanie, czytanie, pisanie 33. W 1873 r. w Galicji wydano ustawę krajową o zakładaniu publicznych szkół ludowych i o obowiązku posyłania do nich dzieci od 6 do 14 r. życia. Ustawa ta wprowadzająca przymus pobierania nauki nie była przestrzegana. Frekwencja uczniów była bardzo niska. Do szkoły w Galicji uczęszczało zaledwie 2% dzieci. Zgodnie z ustawą wszystkie szkoły miały ulec reorganizacji na szkoły etatowe z nauczycielami o pełnych kwalifikacjach 34. Takim nauczycielem w Zabierzowie był Andrzej Myszal, który uczył w szkole aż 48 lat. W 1892 r. założył Ochotniczą Straż Pożarną, która działa do dziś 35. Budynek pierwszej szkoły drewnianej istniał już w 1857 r., a obok niej stał w 1883 r. murowany z 2 klasami 36. W niepodległej Polsce dekretem z 1919 r. o powszechnym obowiązku szkolnym władze zobowiązały wszystkie gminy do zakładania szkół w miejscowościach liczących, co najmniej 40 dzieci w wieku szkolnym. Szybko wzrastał odsetek dzieci objętych obowiązkowym nauczaniem podstawowym 37. W 1930 r. była już w Zabierzowie szkoła 7 - klasowa, koedukacyjna, licząca 331 uczniów z obsadą 7 nauczycieli etatowych, gdzie nauka odbywała się w 5 salach lekcyjnych 38. Niewątpliwie szkoła w tym czasie odgrywała główną rolę nie tylko w pogłębianiu wiedzy, ale i w kształtowaniu świadomości uczniów i mieszkańców wioski. W czasie wojny, za okupacji niemieckiej w szkolnictwie nastąpiły radykalne zmiany. Na mocy zarządzenia niemieckiego w powiecie krakowskim przeprowadzono likwidację dotychczasowych podręczników polskich, pomocy naukowych do religii, lekcji języka polskiego, historii, geografii. Wprowadzono do administracji szkolnej język niemiecki. Poważnie ograniczono programy, które zakładały tylko naukę czytania, pisania i rachowania 39. Dzieci uczyły się 5

7 w różnych miejscach w domach prywatnych na ul. Krakowskiej, Kolejowej oraz innych. Po wojnie nauka odbywała się w dwóch budynkach: klasy I VI mieściły się w wynajmowanym domu obecnego przedszkola, natomiast klasa VII znajdowała się w szkole przedwojennej. W 1948 r. Ministerstwo Oświaty przyjęło filozofię marksistowsko-leninowską jako najważniejsze kryterium programów szkolnych. Zaleciło czerpać materiał z osiągnięć nauki radzieckiej, rozwijać miłość do Polski Ludowej oraz uwzględniać treści związane z aktualnie najważniejszym frontem walki o socjalizm 40. Jeszcze w 1959 r. do starej szkoły uczęszczało 400 dzieci uczących się w 11 oddziałach, ponieważ obecna nowa Szkoła Podstawowa została ukończona w 1962 r. i była wówczas chlubą naszego terenu i koroną zdobyczy XX lecia PRL 41. Uroczyste otwarcie nowego budynku szkolnego odbyło się 9 XII 1962 r 42. Od 1966 zaczęto realizować naukę w kl. VIII a w 1973 r. zorganizowano w szkole ognisko przedszkolne. W tym samym roku szkoła otrzymała status Gminnej Szkoły Zbiorczej. Reforma oświaty z 1999 r. wprowadziła obowiązkowe gimnazja, w związku, z czym już w 2002 oddano nowy obiekt gimnazjalny, do którego dowożeni są uczniowie z okolicznych wsi. Wraz z rozwojem szkolnictwa wzrastała kultura czytelnicza Zabierzowa. Pierwsze wzmianki o czytelni znajdują się w kronice szkolnej, z 1883 r. czytelnia została założona w szkole, młodzież szkolna była zobowiązana czytać na głos wypożyczone książki w domu, a dwa razy w tygodniu czytano w szkole, dla chętnych słuchaczy ze wsi 43.W okresie międzywojennym istniała Biblioteka Legionu Młodych, której książki pochodziły z darów. Przez 10 kolejnych lat biblioteka nie funkcjonowała, ponieważ w czasie okupacji wstrzymano jej działalność, a po wojnie w ogóle nie istniała. Dopiero 19 I 1949 r. została uroczyście otworzona przez starostę powiatu krakowskiego na pożytek społeczeństwa miejscowego. Powstała z Funduszy Państwowych Ministerstwa Oświaty. Początkowo mieściła się w lokalu Gminnej Rady Narodowej i otrzymała 887 książek. Działała bardzo prężnie organizując spotkania z literatami, konkursy, pogadanki, wystawy, zakładała punkty biblioteczne w okolicznych wsiach gminy. Za całokształt działalności biblioteka była wielokrotnie nagradzana. Ciągle jednak borykała się z problemami lokalowymi i w 1958 r. została przeniesiona do piwnicy Szkoły Podstawowej. Mówiło się wtedy, że czytelnictwo zeszło do podziemia. Od 1963 r. przez 30 kolejnych lat działała w drewnianym baraku pozostawionym po przedszkolu. Długoletnim kierownikiem GBP, w latach była Alfreda Lipiarska, a od 1991 r. jest Elżbieta Mazur. Obecnie biblioteka posiada filie w Balicach, Bolechowicach i Rudawie, obejmując swym zasięgiem całą gminę. Księgozbiór liczy ponad 42 tys. woluminów. Od 1994 r. biblioteka ma już stałą siedzibę w Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów 44. 6

8 c)- Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Założycielem Zgromadzenia Sióstr Służebniczek na gruncie polskim, w 1850 r. był Edmund Bojanowski. Pierwszy w Galicji nowicjat Zgromadzenia został założony w Łańcucie a następnie przeniesiony w 1863 r. do Starejwsi pod Brzozowem. Odtąd Służebniczki w Galicji stały się Zgromadzeniem autonomicznym na prawie diecezjalnym, podlegającym kolejnym biskupom przemyskim. Dom nowicjatu w Starejwsi stał się domem macierzystym, gdzie rezydowała generalna przełożona. Źródłem utrzymania Sióstr była praca głównie w ochronkach, które w tym czasie stanowiły często jedyną placówkę oświatową. Do 1872 r. ochronki nie były objęte ustawodawstwem państwowym, dopiero od tego roku przeszły pod nadzór władz szkolnych w Galicji. Ochronki prowadzone przez Siostry Służebniczki wyeliminowały kary cielesne z wychowania oraz doceniły rolę zabaw, ponieważ były wierne zaleceniom Bojanowskiego, propagującego stwarzanie radosnej atmosfery w ochronce i sprawianie dzieciom przyjemności. Jak na owe czasy były to bardzo nowoczesne metody wychowawcze. Jako pierwsze Siostry wprowadziły w ochronkach sypanie kwiatów przez dzieci w czasie procesji, uczyły wierszy i piosenek, szyły stroje, robiły pomoce dla dzieci, urządzały okolicznościowe inscenizacje zapraszając władze lokalne i miejscowe duchowieństwo. Przed I wojną ochronka miała wielozadaniowy charakter: pełniła funkcję żłobka, przedszkola, sierocińca a także punktu dokształcania młodzieży i dorosłych. Innym terenem działalności wychowawczej Zgromadzenia szczególnie po I wojnie światowej, było prowadzenie zakładów dla sierot oraz praca oświatowa w szkołach. Posługi samarytańskie pełniły Siostry w szpitalach wojskowych, w domach dla nieuleczalnie chorych, w kuchniach dla biednych. Dochodziła do tego katechizacja i kierowanie stowarzyszeniami katolickimi. Począwszy od 1918 r. zakładano nowe placówki Zgromadzenia w całej Polsce. Były to przeważnie domy rozsiane po wsiach 35. W Zabierzowie Siostry Służebniczki Starowiejskie zostały osadzone 14 lipca 1891 r. przez Norbertanki ze Zwierzyńca. W tym samym roku ufundowały ochronkę, która została poświęcona przez bp Albina Dunajewskiego. Przy ochronce wybudowano kaplicę, ułatwiającą wiernym udział w nabożeństwach liturgicznych, ponieważ kościół parafialny znajdował się w Modlnicy. Kaplica stała na placu gminnym obok ogrodu dworskiego. W 1902 r. na nabożeństwa majowe i październikowe przychodziło ok osób dziennie, natomiast na niedzielne nieszpory ok Od 1908 roku przy kaplicy znajdował się stały punkt duszpasterski 36. Rok później postanowiono wybudować przy kaplicy kościół zamiast powiększać istniejącą już kaplicę. W 1912 r. dokonano poświęcenia kamienia węgielnego i od tego czasu Zabierzów stał się samodzielną parafią pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu. Po wykonaniu budowy kościoła (w latach ) kaplica została przeznaczona do rozbiórki. Kościół zaprojektowany w stylu neogotyckim przez 7

9 Józefa Kryłowskiego, rozbudowano w latach W ołtarzu umieszczono alabastrową figurę Matki Bożej Królowej Polski oraz relikwie św. Andrzeja Boboli. Do zespołu kościelnego należała również plebania wybudowana w 1908 r. według projektu Jana Sasa Zubrzyckiego oraz murowana stajnia pochodząca z tego samego roku 37. W 2002 r. przed kościołem wybudowano dzwonnicę, której dzwony po raz pierwszy zadzwoniły w chwili przybycia papieża Jana Pawła II na lotnisko w Balicach z okazji ostatniej pielgrzymi do ojczyzny. Siostry Służebniczki od początku swojej działalności w Zabierzowie opiekowały się kościołem, prowadziły kursy kroju i szycia, gotowania, sprawowały opiekę pielęgniarską nad chorymi. Na podstawie zachowanej statystyki z 1902 r. dotyczącej udzielania pomocy chorym w okolicy ochronki wiemy, że Siostry odwiedziły i pielęgnowały ok chorych, cierpiących i konających 38.W okresie międzywojennym udzielały pomocy Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Żeńskiej. W czasie II wojny prowadziły kuchnię Rady Głównej Opiekuńczej dożywiając 120 osób łącznie z dziećmi w ochronce. Od 1891 r. SS Służebniczki nieprzerwanie prowadziły ochronkę, która bardzo dobrze funkcjonowała. W 1931 r. do ochronki uczęszczało 77 dzieci 39. Po wojnie przemiany ustrojowe spowodowały, że władze komunistyczne nie przewidywały miejsca w życiu publicznym dla zakonów i organizacji katolickich. Stosunki na gruncie państwo kościół do 1947 r. charakteryzowały się pozornym spokojem. Zgromadzenia zakonne w miarę spokojnie prowadziły swoją działalność statutową. Angażowały się w pracy opiekuńczowychowawczej, oświatowej, co było dla władz korzystne, gdyż same nie były w stanie sprostać działaniom na tym polu. Walka z kościołem trwała jednak przez cały okres władzy komunistycznej 40. Po wojnie ochronka w Zabierzowie nadal była czynna, mając status prawny przedszkola Caritas, podobnie jak inne placówki tego typu. Formularz sprawozdawczo-statystyczny dla przedszkoli na rok szkolny 1945/1946 podaje, że w ochronce przebywało wtedy 65 dzieci. Był to 1 oddział stanowiący grupę mieszaną, prowadzony przez kierowniczkę s. Helenę Kozubal. Ochronka czynna w godzinach od 9 do 14, mieściła się w jednej izbie w domu własnym SS. Służebniczek pod numerem 124. Posiadała własną kuchnię izbę gospodarczą oraz plac do zabaw. Początkowo źródłem utrzymania były dobrowolne ofiary i wolne datki rodziców, później ustalone kwoty. W 1946/47 r. w powiecie krakowskim działało 26 przedszkoli. Formularz na ten rok szkolny podaje, że w ochronce im. św. Józefa liczba dzieci wzrosła do 72. Kierowniczka s. Kornelia Trembińska rozpoczęła wtedy starania u władz o nadanie placówce orzeczenia organizacyjnego, co zostało tymczasowo oddalone ze względów formalnych 41. W 1956 r. do ochronki uczęszczało 17 dzieci na pobyt 9-godzinny i 8 dzieci na 5 godzin dziennie. Personel stanowiły 3 osoby: kierowniczka s. Maria Piwowarczyk, wychowawczyni s. Maria Kobos i kucharka s. Julia Serafin. Oddział Wojewódzki Zrzeszenia Katolików Caritas w Krakowie, któremu podlegała 8

10 ochronka, normował płace personelu oraz ilość etatów. W 1958 r. przyznał placówce na nowy rok szkolny o jeden etat więcej niż dotychczas 42. Protokół z przeprowadzonej kontroli dokonanej przez przewodniczącego Komisji K. O. w dn. 27 IX 1962 r. stwierdzał, że Lokal przedszkola składa się z 3 sal: sali zajęć, jadalni i kuchni. Personel wychowawczy to kierowniczka i wychowawczyni, które zajmują się wychowaniem 25 dzieci. Są to dzieci matek pracujących. Dzieci są zobowiązane do odpłatności w zależności od zarobków rodziców. Odpłatność wynosi od 53 do 79 zł. Dzieci są dożywiane 3 razy dziennie. Poza tym pracuje kucharka i woźna. Przedszkole zaopatruje się w pomoce naukowe. Lokal jest bardzo czysto utrzymany. Wyżywienie schludnie i czysto podawane. Mają podwórko i piaskownicę. Kierowniczka żadnych żądań nie wysuwa, gdyż twierdzi, że przedszkole zostanie zwinięte a dzieci będą przekazane do przedszkola państwowego 43. Przedszkole Caritas zostało zlikwidowane przez władze PRL 26 VI 1963 w związku z prowadzoną w tym czasie laicyzacją szkół i przedszkoli a wyposażenie przewieziono do przedszkola państwowego 44. Program laicyzacji zakładał m.in. likwidację szkół prowadzonych przez zakony, organizowanie w miejsce przedszkoli Caritas przedszkoli świeckich, usuwanie emblematów religijnych z instytucji państwowych, prowadzenie przez instytucje oświatowe i naukowe propagandy na rzecz laickiego wychowania 45. Po rozwiązaniu przedszkola Siostry pozostały wciąż w swoim domu, który w okresie międzywojennym został oddany przez SS. Norbertanki na własność Zgromadzenia Służebniczek. W parafii Siostry nadal prowadziły pracę katechetyczną 46. Po wojnie uczyły religii w szkole, bowiem do 1956 r. religia formalnie była obowiązkowym przedmiotem. Dopiero po przełomie październikowym w 1956 r. została uznana za przedmiot nadobowiązkowy. Ostateczne usunięcie religii nastąpiło dopiero w czasach Gomułki, który zaostrzył konflikt z kościołem. Przez ponad 30 lat katechizacja odbywała się wyłącznie na gruncie kościelnym 47. W czasie lekcji religii dla przedszkolaków jak podają Siostry, zdarzały się sytuacje podobne do tej opisanej po nawiedzeniu parafii przez kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej a odnotowanej w Księdze Dobrodziejów i Kronice Parafialnej w Zabierzowie w dniu 19 IX 1968: Dziecko funkcjonariusza MO pracującego w Krakowie na katechezie dla przedszkolaków, rzuciwszy się kiedyś na szyję siostrze katechetce wyszeptało z ogromną radością Tatuś mówił, że na komendzie w Krakowie mówili, że najpiękniej nawiedzenie wypadło w Zabierzowie 48. W III RP religia na powrót wróciła do szkół, Siostry znów prowadzą katechezę w szkole. Od początku przybycia do chwili obecnej pracowało w Zabierzowie ok. 130 Sióstr Służebniczek Starowiejskich, które swoją działalnością przyczyniły się do rozwoju życia religijnego oraz opieki i wychowania dzieci z Zabierzowa i okolicy. 9

11 Wykaz pracowników przedszkola Caritas w Zabierzowie w latach s. Kozubal Helena kierowniczka (1945/46) s. Trembińska Kornelia kierowniczka (1946/47) s. Dzierwa Karolina kierowniczka (1947/48) s. Zięba Stanisława kierowniczka ( ) s. Piwowarczyk Maria kierowniczka ( ) s. Tomaszek Anna kucharka (1951) p. Grela Stanisława pomoc techniczna ( ) p. Jagiełło Zofia pomoc techniczna (1952) s. Kobos Maria - wychowawczyni ( ) p. Szylder Rozalia pomoc techniczna (1953) s. Serafin Julia kucharka (1955) p. Lipka Aniela pomoc techniczna (1956) p. Blicharz Janina woźna (1958) s. Dobosz Maria kucharka ( ) p. dr Sapyta Maria lekarz (1959) s. Kołodziejczyk Agnieszka wychowawczyni ( ) s. Surowiak Maria kierowniczka ( ) 10

12 II -Przedszkola w strukturze władz oświatowych Wychowanie przedszkolne w Polsce ma długoletnią tradycję. Już w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości ówczesne władze oświatowe dążyły do upowszechnienia wychowania przedszkolnego, osiągając w tym zakresie znaczne rezultaty. Placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w wieku przedszkolnym, które podlegały ministerstwu nazwano przedszkolami, w odróżnieniu od ochronek spełniających funkcje opiekuńcze 49. Powszechnie nazwa przedszkola przyjęła się dopiero w ostatnich latach przed II wojną. Brak podstaw prawnych oraz fakt, że państwo nie uczestniczyło w ich finansowaniu, spowodowało decentralizację w zakresie organizowania i zarządzania nimi. Sieć przedszkoli rozwijała się w oparciu o samorządy terytorialne, organizacje społeczne, zakony, stowarzyszenia religijne i osoby prywatne. Sprawa przedszkoli uregulowana została dopiero w 1932 r. ustawą o ustroju szkolnictwa na mocy, której placówki te włączono do systemu oświaty jako pierwszy szczebel szkolnictwa podstawowego. Ustawa regulowała podstawy prawne działania przedszkoli, ale nie określała aktem prawnym, do kogo należy obowiązek ich zakładania, uzależniając tym samym ich byt materialny od dotacji organizacji społecznych i samorządowych 50. Zmiany ustrojowe po wojnie spowodowały, że władze PRL przewidywały organizowanie od podstaw publicznego wychowania przedszkolnego znajdując kredyty na jego realizację. Z budżetu Ministerstwa Oświaty przyznawano subwencje samorządom terytorialnym oraz towarzystwom kulturalno-oświatowym prowadzącym przedszkola 51. Jedną z przeszkód w ich powstawaniu i tworzeniu był brak pomieszczeń lokalowych, ponieważ przed wojną tylko niewielka liczba przedszkoli mieściła się we własnych budynkach. Rozwój przedszkoli wymagał zapewnienia wykwalifikowanych kadr wychowawczych. Resort oświaty uwzględniał te potrzeby otwierając szkoły tego typu i organizując akcje szkoleniowe. W 1948/49 istniało 9 szkół 2-letnich, 14 szkół 3-letnich oraz 20 liceów 4-letnich 62. W 1951 r. ministerstwo przyjęło zasadę, że przedszkola w PRL pozwolą kobiecie-matce na równi z mężczyzną stanąć do produktywnej pracy, podnosząc godność kobiety i wyzwalając nowe siły do produkcji 63. W 1952 r. władze postanowiły, że dzieci matek pracujących będą miały zapewnioną pełną 9-cio godzinną opiekę i trzykrotny posiłek, natomiast dzieci matek niepracujących będą przebywać w przedszkolu tylko przez 5 godzin i otrzymywać jeden posiłek. Intencją wprowadzenia takiego rozwiązania miało być stworzenie dla matek niepracujących stałego dopingu a nawet moralnego przymusu do przystąpienia do pracy 64. Zgodnie z tymi wytycznymi opracowano instrukcje dotyczące organizacji przedszkoli. Zapewniały one pierwszeństwo w korzystaniu z nich przez dzieci rodziców pracujących w uspołecznionych zakładach pracy, w tym przede wszystkim samotnych matek 11

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Czy prowadząc inną formę wychowania przedszkolnego mogę otrzymać dotacje z gminy? Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznych innych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kowali Historia szkoły Grażyna Wójcik

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kowali Historia szkoły Grażyna Wójcik Początki szkolnictwa we wsi Kowala datują się na rok 1916 r. kiedy to ludność Kowali postawiła prymitywne baraki i urządziła w nich dwuklasową szkołę. Była to reakcja na manifest wydany przez zaborców,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2004 R. W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Rozdział Szkoły Podstawowe

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2004 R. W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Rozdział Szkoły Podstawowe Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2004 R. W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE

4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE 4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE W skład gminy wchodzą miasto Kolonowskie osiedle Fosowskie i 3 sołectwa: Spórok, Staniszcze Małe, Staniszcze Wielkie 4.1. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE :

I. INFORMACJE OGÓLNE : I. INFORMACJE OGÓLNE : Miejscowość Urle powstała w drugiej połowie XVIII wieku w dawnej Puszczy Jadowskiej, a jej pierwszymi mieszkańcami byli Kurpie. Rozwój letniska nastąpił w okresie międzywojennym

Bardziej szczegółowo

W Y D A T K I W Ł A S N E

W Y D A T K I W Ł A S N E Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 109 /2005 Burmistrza Miasta-Gminy Stryków z dnia 30 grudnia 2005 r. W Y D A T K I W Ł A S N E HARMONOGRAM wydatków według planu na dzień 30.12.2005 r. w zł. Plan Dział

Bardziej szczegółowo

Organizatorem konferencji jest: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie,

Organizatorem konferencji jest: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, O jakość edukacji w województwie warmińsko-mazurskim. Prezentacja modelu działania szkół podstawowych skutecznie rozwijających kompetencje kluczowe dzieci Organizatorem konferencji jest: Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 4114 UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORZYCACH NA LATA 2010-2016

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORZYCACH NA LATA 2010-2016 KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORZYCACH NA LATA 2010-2016 Tak naprawdę, to są tylko dwie rzeczy, w które można wyposażyć dzieci: pierwsze są korzenie, a drugą skrzydła. Hadding Carter

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Razem w nowej rzeczywistości - jak założyć przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego

Razem w nowej rzeczywistości - jak założyć przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego Razem w nowej rzeczywistości - jak założyć przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego 1 Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,

Bardziej szczegółowo

Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Józef Migdałek.

Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Józef Migdałek. PROTOKÓŁ NR 58 z posiedzenia Komisji Edukacji Publicznej, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Strykowie odbytego w dniu 22 września 2010 roku Obrady Komisji otworzył

Bardziej szczegółowo

HISTORIA SZKOLNICTWA W GOCZAŁKOWICACH

HISTORIA SZKOLNICTWA W GOCZAŁKOWICACH HISTORIA SZKOLNICTWA W GOCZAŁKOWICACH Początki szkolnictwa 1625 - pierwsza wzmianka o nieznanym z imienia nauczycielu szkoły goczałkowickiej 1690 z protokołu wizytacji wiemy, że istniał już budynek szkolny

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Kraków - 28.11.2013 r. Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Piastowa dnia 28 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Piastowa dnia 28 kwietnia 2015 r. Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Piastowa dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13 /2014 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2014 r. miasta Zamość Dział Wydatki budżetowe - ogółem 318 362 154,00 Wydatki bieżące 277 533 813,00 Wydatki majątkowe 40

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Piaseczno. Edyta Woźniak, Monika Borowska, Elżbieta Gorzkowska, Małgorzata Żyła

Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Piaseczno. Edyta Woźniak, Monika Borowska, Elżbieta Gorzkowska, Małgorzata Żyła Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Piaseczno Edyta Woźniak, Monika Borowska, Elżbieta Gorzkowska, Małgorzata Żyła CEL GŁÓWNY Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach poprzez: powiększenie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

HISTORIA PRZEDSZKOLA

HISTORIA PRZEDSZKOLA HISTORIA PRZEDSZKOLA Przedszkole nr 4 w Grójcu rozpoczęło działalność 1 września 1984 r. Powołane zostało aktem założycielskim przez ówczesnego Inspektora Oświaty Pierwsza nazwa placówki brzmiała: Państwowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r.

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2000 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

BUDŻET NA 2015 ROK UMIG

BUDŻET NA 2015 ROK UMIG 1 BUDŻET NA 2015 ROK UMIG WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU KWOTA ROZDZIAŁU Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia realizowane z zagranicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/32/2011 Rady Gminy w Jarosławiu z dnia 21 czerwca 2011 roku

UCHWAŁA Nr III/32/2011 Rady Gminy w Jarosławiu z dnia 21 czerwca 2011 roku UCHWAŁA Nr III/32/2011 Rady Gminy w Jarosławiu z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok Działając na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY NIERUCHOMOŚĆ STANOWIĄCA LOKAL MIESZKALNY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00036597/9 lokal

Bardziej szczegółowo

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE Zarząd Powiatu Rzeszowskiego od wielu lat dokłada starań by sprostać wymaganiom postawionym przez Unię Europejską i konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

KOGERE PRIMARY SCHOOL

KOGERE PRIMARY SCHOOL KOGERE PRIMARY SCHOOL 1. Opis Szkoła Podstawowa Kogere jest szkołą koedukacyjną znajdującą się w Sega, w prowincji Nyanza. Swą działalność placówka rozpoczynała jako przedszkole w latach 1977 1981. W 1981

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/48/15 RADY GMINY PLEŚNA. z dnia 28 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/48/15 RADY GMINY PLEŚNA. z dnia 28 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/48/15 RADY GMINY PLEŚNA w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na zapewnienie możliwości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR C/928/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 grudnia 1997 r.

UCHWAŁA NR C/928/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 grudnia 1997 r. UCHWAŁA NR C/928/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie powołania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Przyjazny Dom w Krakowie przy ul. Chłopskiej 7a. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/177/17 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA

UCHWAŁA NR XXIII/177/17 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA PROJEKT UCHWAŁA NR XXIII/177/17 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

B I B L I O T E K A P U B L I C Z N A M I A S T A I G M I N Y W P O L A N O W I E FILIA W ŻYDOWIE. Zarys rozwoju filii bibliotecznej w Żydowie

B I B L I O T E K A P U B L I C Z N A M I A S T A I G M I N Y W P O L A N O W I E FILIA W ŻYDOWIE. Zarys rozwoju filii bibliotecznej w Żydowie B I B L I O T E K A P U B L I C Z N A M I A S T A I G M I N Y W P O L A N O W I E FILIA W ŻYDOWIE Zarys rozwoju filii bibliotecznej w Żydowie Straty powojenne spowodowały, że ówczesny Resort Oświaty zaraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

Skuteczność pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej. Warszawa; 13 maja 2014 r.

Skuteczność pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej. Warszawa; 13 maja 2014 r. Skuteczność pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej Warszawa; 13 maja 2014 r. Program konferencji 10.00-10.10 Występ młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia... o finansowaniu zadań oświatowych 1) Dział I. Przepisy ogólne. Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania zadań oświatowych.

U S T AWA. z dnia... o finansowaniu zadań oświatowych 1) Dział I. Przepisy ogólne. Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania zadań oświatowych. Projekt z dnia 30 maja 2017 r. U S T AWA z dnia.... o finansowaniu zadań oświatowych 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania zadań oświatowych. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest

Bardziej szczegółowo

OFERTA NAJMU I ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE JELENIEJ GÓRY

OFERTA NAJMU I ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE JELENIEJ GÓRY OFERTA NAJMU I ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE JELENIEJ GÓRY PKP S.A. przedstawia ofertę najmu / zbycia nieruchomości w drodze przetargu : obiekty i teren byłej lokomotywowni, lokale magazynowo-usługowe

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY LUBARTÓW. z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY LUBARTÓW. z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY LUBARTÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3

Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3 Oferta nr: 1278 Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3 Rodzaj nieruchomości Rodzaj zabudowy Powierzchnia użytkowa Powierzchnia działki Kamienica mieszkalno - usługowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. RAPORT część III. przeprowadzonego w ramach projektu

Załącznik nr 3. RAPORT część III. przeprowadzonego w ramach projektu RAPORT część III Delimitacja obszarów kryzysowych, sfery i dziedziny współpracy, SWOT, wdrażanie i komunikacja społeczna przeprowadzonego w ramach projektu Diagnoza społecznego zapotrzebowania na usługi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 100 /16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 100 /16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=96 ZARZĄDZENIE Nr 000/ 00 /6 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia marca 06 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 kwietnia 2015 r. Poz. 1890 UCHWAŁA NR VI/35/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 27 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 23 kwietnia 2015 r. Poz. 1890 UCHWAŁA NR VI/35/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 kwietnia 2015 r. Poz. 1890 UCHWAŁA NR VI/35/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej Historia Grono poważnych mieszczan odczuło potrzebę założenia Straży Pożarnej celem ochrony obywateli od łuny pożaru, gdyż tylko wspólną i ochotną pracą można dojść do celu. Myśl tę jak notatki wskazują,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

zagranicznych w danym roku , ,00

zagranicznych w danym roku , ,00 1 Załącznik nr 3a do Uchwały Nr XIX/168/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 listopada 2011 r. WYDATKI BUDŻETOWE 2011 ROK - PO ZMIANACH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: Wypłaty z WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE Zmiany w toku nowe zadania w systemie oświaty Nowa podstawa programowa, niosąca za sobą zmodernizowane egzaminy

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 grudnia 2014 r. DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 Podstawą opracowania Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Gmina Kępno jest organem dotującym: - 1 niepubliczne przedszkole.

Gmina Kępno jest organem dotującym: - 1 niepubliczne przedszkole. 8 września 2015 r. Gmina Kępno jest organem prowadzącym dla: - 5 przedszkoli samorządowych z siedzibą w siedmiu miejscowościach, - 4 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, - 9 szkół podstawowych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z późn. zm.

INFORMACJA. Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z późn. zm. INFORMACJA Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), WÓJT GMINY WIĄZOWNA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI : I. INFORMACJĘ

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą nr KR1P/00083890/5 lokal mieszkalny nr 4 położony na I piętrze (II

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem wygrodzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 opracował: Janusz Stróżyk janusz.strozyk@kazmierz.pl 1 Podstawa prawna opracowania - art. 5a, ust. 4 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zapisy Statutu Miejskiego Przedszkola nr 5 (wyciąg ze Statutu)

Najważniejsze zapisy Statutu Miejskiego Przedszkola nr 5 (wyciąg ze Statutu) Najważniejsze zapisy Statutu Miejskiego Przedszkola nr 5 (wyciąg ze Statutu) Miejskie Przedszkole nr 5 prowadzone jest przez Miasto Zielonka. Cele Przedszkola: Celem przedszkola jest wszechstronny rozwój

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT

OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT WYBRANE DANE STATYSTYCZNE GIMNAZJUM: Liczba uczniów 332, Liczba oddziałów 13, Średnia liczba uczniów na oddział 25,5, Liczba nauczycieli 32 (30,68 etatu), Liczba

Bardziej szczegółowo

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY Dragon Partners Sp. z o.o., Lipiec 2013 1 Spis treści I. Podstawowe informacje...3 A. Dane teleadresowe...3 B. Charakterystyka Emitenta...3 II. Program emisji obligacji...5

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do uchwały Nr XIII Rady Gminy Grzegorzew z dnia 19 grudnia 2011 rok zmieniającej uchwałę budżetową gminy na rok 2011

UZASADNIENIE do uchwały Nr XIII Rady Gminy Grzegorzew z dnia 19 grudnia 2011 rok zmieniającej uchwałę budżetową gminy na rok 2011 UZASADNIENIE do uchwały Nr XIII.76.2011 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 19 grudnia 2011 rok zmieniającej uchwałę budżetową gminy na rok 2011 Podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie gminy są zawarte umowy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas HISTORIA USTROJU POLSKI Autor: Marian Kallas Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA W TARNOWIE ROZDZIAŁ I NAZWA ZESPOŁU, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA W TARNOWIE ROZDZIAŁ I NAZWA ZESPOŁU, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA W TARNOWIE ROZDZIAŁ I NAZWA ZESPOŁU, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE 1 1. Zespół Szkół, którego dotyczy statut używa nazwy :

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Niepołomice 18 lat później. www.niepolomice.eu

Niepołomice 18 lat później. www.niepolomice.eu 1991 2009 Niepołomice 18 lat później www.niepolomice.eu Krótko o Niepołomicach pierwsze wzmianki o Niepołomicach sięgają XIII wieku (król Władysław Łokietek nabył osadę nad Wisłą i ulokował w niej zarząd

Bardziej szczegółowo

Reforma systemu oświaty. Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny

Reforma systemu oświaty. Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny Reforma systemu oświaty Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny Znaczenie wychowania przedszkolnego NajwaŜniejszy etap w Ŝyciu dziecka Kształtuje się znaczna część moŝliwości intelektualnych

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu odczytał proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu odczytał proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 3/15 z posiedzenia Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, które odbyło się w dniu 8 stycznia 2015 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 204r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA STATUTU

PODSTAWA PRAWNA STATUTU PODSTAWA PRAWNA STATUTU Podstawę prawną niniejszego Statutu stanowią: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami) - Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, 2. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo