Fundusze Unijne skrypt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusze Unijne skrypt"

Transkrypt

1 Fundusze Unijne skrypt Spis treści I. Efekty 10 lat Polski w UE PKB zwiększyło się dwukrotnie Przeciętne wynagrodzenie Wzrost zatrudnienia Poprawa infrastruktury... 4 II. Dobre rady i praktyki dotyczące pozyskiwania dotacji UE... 6 III. Prognozy i opinie Refundacja a promesa bankowa... 8 V. Fundusze unijne w latach IV. Fundusze UE w latach VI. Rola banków Kredyt pomostowy Kredyt na sfinansowanie wkładu własnego Inne usługi bankowe

2 I. Efekty 10 lat Polski w UE W ciągu dekady od wejścia Polski do struktur UE odnotowaliśmy znaczną poprawę wskaźników makroekonomicznych. Duży wpływ na to miało wykorzystanie funduszy UE, m.in. poprzez wsparcie przedsiębiorstw. Efektem bezpośrednim jest wzrost atrakcyjności ekonomicznej Polski (od 2007 awans o 32 pozycje na 45. miejsce w rankingu Doing Business przygotowywanego przez Bank Światowy). Pośrednio przyczyną wzrostu znaczenia naszej gospodarki jest otwarcie się na wspólny rynek oraz znaczna poprawa w poszanowaniu prawa gospodarczego, na co niebagatelny wpływ miało prawodawstwo UE. Disclaimer pomoc de minimis to wsparcie publiczne o niewielkich rozmiarach, które nie narusza konkurencji wewnątrzwspólnotowej. Nie wymaga ona powiadomienia Komisji Europejskiej pod warunkiem, że jej wartość nie przekracza 200 tys. euro w ciągu 3 lat podatkowych lub 100 tys. euro w przypadku przedsiębiorstw transportowych. Ocena wniosków o dofinansowanie ze środków UE dzieli się na dwa etapy: ocena formalna - sprawdzenie dokładnej dokumentacji projektu; ocena zasadności starania się o finansowanie, która polega na weryfikacji celu projektu i czy dana firma zgłosiła się do właściwej instytucji - np. uniknięcie starania się o dofinansowanie z puli PO Innowacyjna Gospodarka w sytuacji, gdy firma nie jest przedsiębiorstwem technologicznym lub powinna zgłosić się do programu finansowanego z PO(program operacyjny) Kapitał Ludzki. Istotne znaczenie ma przedstawienie pełnej dokumentacji finansowej firmy, a często przedstawienie zaświadczeń o możliwości współfinansowania np. w postaci promesy bankowej (jest to dokument, który wydają banki, który oznacza, że w sytuacji spełnienia przez dany podmiot kryteriów np. 2

3 uzyskania dotacji uruchomiona zostanie dla nich linia kredytowa). Jeżeli projekt nie przejdzie etapu oceny formalnej to nie trafia do oceny merytorycznej. Ocena merytoryczna w tym wypadku sprawdza się, czy projekt ma szanse osiągnąć cele założone w projekcie oraz czy jest realny. W tym punkcie ocena polega na weryfikacji, np. czy firma jest w stanie wygenerować odpowiednią liczbę miejsc pracy, doprowadzić projekt do końca, ryzyka biznesowego, etc. 1. PKB zwiększyło się dwukrotnie Polska przystąpiła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku, czyli ponad 10 lat temu. Od tamtej pory podstawowe wskaźniki ekonomiczne uległy znacznej poprawie. Przez ostatnią dekadę PKB Polski zwiększył się prawie dwukrotnie z 925 mld zł do blisko 1600 mld zł. Z tego tylko eksport towarów zwiększył się trzykrotnie, a import - dwukrotnie. Średni wzrost PKB w tym okresie wyniósł prawie 4% rocznie. Wartość Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych do Polski w latach przekroczyła 100 mld euro. PKB per capita w 2004 roku wynosiło 50% średniej unijnej. Z szacunków resortu finansów wynika, że już w 2017 roku będzie to 74% przeciętnej. Stan finansowy Polaków obrazuje wskaźnik zagrożonych ubóstwem. W 2004 roku ubóstwem zagrożonych było 20,8% gospodarstw domowych przez dziesięć lat wskaźnik ten obniżył się tylko do 17,3%. 2. Wydajność pracy Wydajność pracy wzrosła o blisko 25% - w 2004 roku przeciętny pracownik w ciągu godziny produkował dobra i usługi o wartości 8 euro, teraz jest to ponad 10 euro. W Niemczech wydajność zwiększyła się tylko o 9%, a w Czechach o 18%. 3. Przeciętne wynagrodzenie 3

4 Przeciętne wynagrodzenie zwiększyło się o ponad 60%. W 2004 roku wynosiło ono 2204 zł brutto (1601 zł netto). W lipcu 2014 roku jest to 3964 zł (2828 zł netto). W marcu 2014 roku średnia pensja w sektorze przedsiębiorstw przekroczyła granicę 1 tys. euro. W 2004 roku średnia pensja w Polsce była równowartością 530 euro. 4. Wzrost zatrudnienia W 2004 roku liczba pracujących Polaków wynosiła 14 mln osób, w IV kw roku było ich już 15,7 mln osób. 10 lat temu w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób pracowało 4,1 mln ludzi, obecnie jest to 5,5 mln osób. W 2004 roku pracowało tylko 51,5% kobiet w wieku produkcyjnym, obecnie wskaźnik ten wynosi 60,6%. Dekadę temu pracowało 6 na 10 mężczyzn teraz 7 na Poprawa infrastruktury W 2004 roku mieliśmy łącznie 545 km autostrad i nieco ponad 220 km dróg ekspresowych. Część dróg krajowych i lokalnych była w fatalnym stanie. Obecnie (11 kwietnia 2014) oddanych do użytku jest 1494,45 km autostrad oraz 1353,2 km dróg ekspresowych. W sumie na rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej wydaliśmy ok. 100 mld zł na każde wydane przez państwo tysiąc złotych ponad 40 zł szło na infrastrukturę. To bezpośrednio przekłada się na statystykę wypadków drogowych. W 2004 roku na wąskich i dziurawych drogach ginęło prawie 6 tys. ludzi rocznie. W 2013 roku było to 3,3 tys. osób. 4

5 Tabela 1. Poprawa podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach ZMIENNA PKB (mld PLN) Wzrost PKB (%) 5,3 3,6 6,2 6,8 5,1 1,8 3,9 4,5 1,9 1,6 Napływ BIZ (mln EUR) Bezrobocie (%) 19,0 17,6 14,8 11,2 9,5 12,1 12,3 12,5 13,4 13,4 Eksport (mln EUR) Import (mln EUR) CPI (rok poprzedni = 100) 103,5 102,1 101,0 102,5 104,2 103,5 102,6 104,3 103,7 100,9 Źródło: GUS, NBP, PAIIZ 5

6 II. Dobre rady i praktyki dotyczące pozyskiwania dotacji UE Przedsiębiorstwa starające się o dotacje z funduszy unijnych często popełniają wiele błędów, które wykluczają je z możliwości uzyskania finansowania. Proces pozyskiwania środków w teorii składa się z dwóch etapów: oceny formalnej i oceny merytorycznej. Wbrew pozorom to właśnie pomyłki w trakcie formalnego przygotowania wniosku zwykle niweczą szansę na sukces. A/ Przedsiębiorstwa, które nie mają doświadczenia w procesie pozyskiwania dotacji powinny skorzystać z profesjonalnej pomocy. Czasami brak pieczątki np. księgowej w wymaganych przez urząd dokumentach jest powodem do odrzucenia wniosku. B/ Firmy powinny starać się wysyłać wnioski do systemu przynajmniej kilka dni przed terminem zakończenia procesu wpływania projektów. Częsty powód utraty możliwości pozyskania środków wynika z prostych błędów technologicznych np. niemożliwości połączenia się z Internetem. O ile sprawę można szybko rozwiązać w godzinach roboczych o tyle jest to praktycznie niemożliwe za pięć dwunasta. C/ Wybór niewłaściwego programu operacyjnego, np. przedsiębiorstwa z zachodnich województw starających się o środki w ramach wsparcia Polski wschodniej. D/ Unia Europejska bardzo przestrzega zasad zachowania równości płci. Jeżeli projekt skierowany jest np. do kobiet to zachowanie parytetu w tworzeniu stanowisk pracy i przeciętnego wynagrodzenia jest warunkiem koniecznym, np. niedopuszczalne jest oferowanie kobietom znacznie niższych pensji niż mężczyznom biorącym udział w projekcie. E/ Wynagrodzenia dla uczestników projektu są zbyt wysokie. Jeżeli realizacja projektu wymaga zatrudnienia eksperta to raczej nie powinno oferować mu się umowy o dzieło lub zlecenia (umowy o pracę są lepiej widziane) z nierynkową stawką np. za godzinę pracy. O ile ekspert nie jest noblistą to za jeden dzień roboczy szkolenia nie można oferować np. 10 tys. zł pensji wbrew pozorom urzędnicy oceniający projekty znają rynkowe stawki. F/ Do realizacji projektu powinno się brać ludzi doświadczonych, którzy potrafią pracować pod wpływem stresu i silnej presji czasu. Warto się zastanowić, czy w firmie znajdą się osoby gotowe np. do spędzenia kilku dodatkowych godzin w pracy potrzebnych do rozliczenia projektu lub przygotowania niezbędnej dokumentacji. W tym wypadku bardziej powinno stawiać się na pracowników rzetelnych i sumiennych niż na kreatywnych niebieskich ptaków. G/ Terminy są bardzo ważne. Nie tylko w procesie pozyskiwania środków, ale także już na etapie realizacji projektów. Faktury ze złą datą mogą być odrzucone. W sytuacji, gdy mamy świadomość, że pewnych etapów nie da się zrealizować w terminie przewidzianym w biznesplanie trzeba to zgłosić do urzędu raczej nie cofnie 6

7 dotacji w przypadku uzasadnionych zmian. Ukrywanie niepowodzeń nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo może skutkować zamknięciem projektu przed terminem i zwrotem dotacji. H/ Staranie się o dotacje to nie przetarg. Tu nie liczy się kryterium najniższej ceny, co nie zmienia faktu, że biznesplan musi być realny. Równocześnie należy stawiać na rozwój lokalny, np. przy zakupie specjalnych maszyn i urządzeń lepiej promować regionalnego dostawcę lub producenta (oczywiście jeśli cena nie jest zawyżona). I/ Dla instytucji pośredniczącej najważniejsze to rozdać jak największą pulę środków, ale zwraca się też szczególną uwagę na wpływ projektów na rozwój regionów. Urzędnicy są z tego rozliczani. Ponadto w instytucjach pośredniczących bardzo często pracują lokalni politycy, dla których sukcesy podległych im placówek są niezwykle ważne do rozwoju własnej kariery. Tacy ludzie będą bezwzględnie przestrzegać przepisów przy ryzykownych projektach, bo narażają się wtedy na ryzyko pogorszenia wskaźników skuteczności. Dlatego przed rozpoczęciem prac na przygotowaniem projektu należy przeanalizować na co i jakie firmy wcześniej dostały dotację. Warto umówić się na spotkanie z przedstawicielami urzędów i wybadać ich stosunek do danego przedsięwzięcia. Pozwoli nam to ocenić ryzyko realizacji trudniejszych inwestycji pod względem współpracy z daną instytucją i społecznością lokalną. III. Prognozy i opinie Prognoza wpływu dotacji unijnych na gospodarkę zwykle odbywa się w obszarze makroekonomii. Podstawowe badania i modele zakładają, że pozyskane przez Polskę środki zwiększą coroczny wzrost gospodarczy w latach przynajmniej o 1 p. procentowy. Do 2017 roku PKB rosnąć będzie w tempie ok. 3% rocznie. Po tym terminie, o ile nie nastąpi kryzys, analitycy spodziewają się wzrostów na poziomie ok. 4%-5%. Przy takich wartościach przede wszystkim silnie zmaleje bezrobocie (poniżej 10 p. proc.) zgodnie z prawem Okuna stopa bezrobocia dla Polski maleje w znaczący sposób gdy PKB rośnie szybciej niż 4% rdr. Przedsiębiorcy muszą się zatem spodziewać nie tylko wzrostu zysków, ale przede wszystkim kosztów zatrudnienia (wzrost wynagrodzeń) na skutek malejącej podaży pracowników (ekspertów). Uwzględnienie tego faktu przy projektach długookresowych może uchronić firmę przed przestojami spowodowanymi brakami kadrowymi. Trudno przewidywać skutki mikroekonomiczne w otoczeniu przedsiębiorstw. Każda firma jest inna, a modele prognostyczne dla całej branży bazują na dużym stopniu ogólności, który nie musi pokrywać się z doświadczeniami przedsiębiorstw z poszczególnych regionów działających w innym otoczeniu biznesowym, mających innych kontrahentów oraz klientów o zróżnicowanym stopniu zamożności i podejściem kulturowym do wydatków. Przyjmując, że celem pozyskania dotacji jest zwiększenie konkurencyjności danej firmy, jej wzrost i zdobycie nowych rynków z prognoz Bankier.pl tworzonych na podstawie informacji pozyskanych od użytkowników wynika, że na każde 100 tys. zł dotacji: 7

8 skutecznie udaje się stworzyć przynajmniej dwa trwałe etaty (w przeliczeniu na średnią pensję w gospodarce narodowej wypłacaną dłużej niż rok), zwiększyć aktywa trwałe przedsiębiorstwa o wartość przynajmniej 60 tys. zł, zwiększyć przychody firmy od 5% wzwyż ( zysk w zależności od marży od 1% wzwyż). W przypadku przedsiębiorstw o przychodach rzędu 2,5 mln euro rocznie, które pozyskały dotację w wysokości 250 tys. euro powinno to się przełożyć na wzrost przychodów już po zakończeniu realizacji projektu przynajmniej o 50 tys. euro (ok. 200 tys. zł). IV. Fundusze unijne w latach Polsce w tym okresie przyznano 12,8 mld euro. Z tego 3 mld euro trafiło do przedsiębiorców w ramach takich programów jak Kapitał Ludzki lub Innowacyjna Gospodarka. W tym okresie wdrożono ok. 15 tys. projektów przewidzianych na wsparcie biznesu. Fundusze mikropożyczkowe udzieliły pożyczek dla ponad 8,8 tys. firm. 1. Refundacja a promesa bankowa Przyznanie dotacji w ramach funduszy UE w większości przypadków wiązało się ze współfinansowaniem ze strony przedsiębiorców - w różnych zakresach, ale zwykle konieczne było zapewnienie środków własnych na poziomie 20%-30% wydatków kwalifikowanych1 (wymienionych we wniosku o dofinansowanie). Płatność ze strony Funduszy UE następuje na podstawie rozliczenia zapłaconych faktur. Słowem, dotacje przyznawane były na zasadzie refundacji. Tylko w uzasadnionych przypadkach i odniesieniu do niektórych projektów środki UE były wypłacane w formie zaliczek. Innymi słowy, przedsiębiorca musiał na starcie zapewnić pełne finansowanie projektu, a to nie byłoby możliwe bez pozyskania zewnętrznego finansowania ze strony instytucji bankowych (kredyt 1 Wydatki niekwalifikowane to np. podatki, kary, grzywny, odsetki od debetu. 8

9 pomostowy był równy wielkości dotacji, którą przedsiębiorca miał otrzymać). W ten sposób to na banki przeniesiono obowiązek oceny sytuacji finansowej firmy i oszacowanie ryzyka powodzenia realizacji danego projektu, zwłaszcza że w ocenie formalnej często wymaganym dokumentem było przedstawienie promesy bankowej. Uzyskanie wsparcia ze strony banków nie było kryterium, które przesądzało o uzyskaniu dotacji. V. Fundusze unijne w latach Na ten okres Polska otrzymała 67,9 mld euro, z które wykorzystaliśmy w 97%. W sumie do końca 2013 roku zrealizowano ponad 180 tys. projektów. Aż 30% z wykorzystanych środków trafiło do przedsiębiorstw, czyli ponad 20 mld euro. Wsparcie uzyskało ok. 30 tys. firm, a dzięki bezzwrotnym dotacjom 243 tys. bezrobotnych założyło własną działalność gospodarczą. Aż 3,6 mld euro przeznaczono na promowanie przedsiębiorczości. PO Innowacyjna Gospodarka - 12,3% całości środków (8,3 mld euro) 16 Regionalnych PO - 23,8% całości środków (15,9 mld euro), PO Rozwój Polski Wschodniej - 3,4% całości środków (2,3 mld euro), PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej - (0,7 mld euro), PO Kapitał Ludzki - 14,4% całości środków (9,7 mld euro), PO Techniczna - 0,8% całości środków (0,5 mld euro). Najpopularniejsze programy UE to PO Innowacyjna Gospodarka, 16 Regionalnych PO np. LRPO (Lubuski Regionalny Program Operacyjny) oraz PO Kapitał Ludzki (m.in. dotacje na szkolenia). 9

10 Przykładowo jednym z najsłynniejszych programów było wsparcie e-biznesu, na które przeznaczyliśmy ponad 307 mln zł. O środki ubiegać mogły się mikro i małe firmy, dla których wielkość wsparcia nie mogła być niższa niż 20 tys. zł i większa niż 700 tys. zł. IV. Fundusze UE w latach W nowej perspektywie UE Polska otrzyma 82,5 mld euro z tego 76,9 mld dostępne w ramach programów operacyjnych. Podział środków prezentuje się następująco: Tabela 2. Podział środków UE dla Polski w latach Program Infrastruktura i Środowisko Program Inteligentny Rozwój Program Polska Cyfrowa Program Wiedza Edukacja Rozwój Program Polska Wschodnia Program Pomoc Techniczna 27,41 mld euro 8,61 mld euro 2,17 mld euro 4,69 mld euro 2 mld euro 700,12 mln euro Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego W nowej perspektywie UE zwiększy się nacisk na realizację europejskiej strategii Europa 2020, która polega m.in. na zwiększeniu nacisku na badania i rozwój (B+R), by stanowiły one minimum 3% PKB w 2020 roku. Obecnie w Polsce na B+R wydajemy ok. 1,5% PKB, czyli 24 mld zł rocznie. Nowość stanowi większy nacisk na inwestycje w miasta np. rewitalizację, ekologiczne środki transportu oraz gospodarkę niskoemisyjną. Utrzymane będą dotacje na projekty związane z ochroną środowiska, energetyką oraz promocją przedsiębiorczości. 10

11 W ramach NPE (nowej perspektywy UE) utrzymane zostaną bezzwrotne dotacje, ale w mniejszym zakresie. Stanowić będą one maksymalnie 90% alokacji. Pozostałe środki rozdysponowane będą w ramach instrumentów zwrotnych, czyli np. preferencyjnych pożyczek, kredytów z dopłatami UE oraz poręczeń. Równocześnie MRR podkreśla, że fundusze ulegną odbiurokratyzowaniu, co oznacza znaczne ułatwienia w pozyskiwaniu wsparcia. Szczegóły jeszcze nie są znane. Regionalizacji ulegnie również poziom wsparcia, który wyniesie maksymalnie 80% dla Mazowsza i 85% dla pozostałych województw. Związane jest to z bogaceniem się regionów Polski obecnie województwo mazowieckie osiągnęło średnią 75% PKB dla regionów UE, co oznacza, że kwoty maksymalnego dofinansowania musiały ulec zmniejszeniu. VI. Rola banków Banki pełnią niebagatelną role w finansowaniu przedsiębiorstw starających się o dotację. Firma starająca się o kredyt pomostowy oraz kredyt na wkład własny jest wstępnie weryfikowana przez profesjonalną instytucję finansową, która ocenia nie tylko podstawowe wskaźniki firmy, ale przede wszystkim ryzyko powodzenia inwestycji. 1. Kredyt pomostowy Kredyt pomostowy ma zapewnić ciągłość realizacji inwestycji i jest on przeznaczony na prefinansowanie inwestycji do czasu wypłaty dotacji. Finansowanie kredytem lub otrzymanie promesy kredytowej zwykle stanowi preferowaną formę finansowania inwestycji. Istnieje możliwość finansowania inwestycji ze środków własnych, ale instytucja, z którą podpisuje się umowę zawsze 11

12 wymaga przedstawienia dowodów na zabezpieczenie środków na realizację inwestycji. Dokumenty te nie zawsze są możliwe do uzyskania. Promesa bankowa ma "większą moc". Kwota dotacji spłaca kapitał. Koszty odsetek bankowych ponosi przedsiębiorca. Minimalna wartość wkładu własnego to zwykle 10%. Oprocentowanie zależne jest od stóp procentowych (zmienna stawka w oparciu o WIBOR 3M lub 1M oraz marża określona przez bank. Dostępne były oferty finansowania nawet na okresy powyżej 7 lat. Banki oferowały karencje w spłacie zobowiązania oraz zwykle nie pobierały prowizji od wcześniej spłaty. 2. Kredyt na sfinansowanie wkładu własnego Kredyt ten udzielany jest na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych projektu, które nie są objęte dotacją (zwykle ok. 25% kosztów realizacji projeku). Niekiedy są to kwoty rzędu kilkuset tysięcy złotych. Banki oferowały kredyty współfinansujące wkład własny projektu, ale raczej nie ma standardowej oferty. Zwykle jest ona ustalana indywidulanie z każdym kredytobiorcą - oprocentowanie jest wyższe jak w przypadku kredytu pomostowego, ale ustalane indywidulanie (wiele np. zależy od przedmiotu zabezpieczenia, gwarancji BGK, etc.). Honoruje się standardowe zabezpieczenia kredytów np. nieruchomość, cesja praw z dotacji UE. Harmonogramy spłaty ustalane są w zależności od charakteru inwestycyjnego. 3. Inne usługi bankowe Banki świadczyły także usługi konsultingowe dla przedsiębiorców: pomoc w tworzeniu biznesplanów, 12

13 poprawnym przygotowaniu wniosków o dotację, wsparcie merytoryczne w trakcie trwania inwestycji. Opracowanie: Łukasz Piechowiak główny ekonomista Bankier.pl tel. kom.,

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Pożyczki wsparcie na starcie - podjęcie działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Olsztyn; 14 marca 2012 r. Bank Ochrony Środowiska SA Lucyna Cywińska-Konopka Główny Ekolog Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Formy finansowania

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie dla firm z udziałem funduszy UE Kredyt Technologiczny Kredyty z poręczeniem EFI Finansowanie działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Tomasz Kierzkowski Departament Klienta Biznesowego 23 maja 2013 Plan prezentacji Fundusze unijne i kredyty dla

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej

Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej Joanna Leśniak-Merta, Dyrektor Centrum Bankowości dla Firm Oddział w Katowicach Katowice, 17 stycznia 2017 Kredyt UNIA

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. od 7,76% Czym jest MRFP? Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo

Nie polegaj na finansowaniu pomostowym

Nie polegaj na finansowaniu pomostowym Możliwość prefinansowania dotacji i współfinansowania inwestycji kredytem jest coraz chętniej wykorzystywana również przez podmioty państwowe i samorządowe. Coraz chętniej inwestorzy tworzą naprawdę ogromne

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces

Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces Lubelska Fundacja Rozwoju Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces www.biznespozyczka.eu Fundusz Pożyczkowy Lubelskiej Fundacji Rozwoju działa na rynku od 2001 r. W 2013 r. udzieliliśmy przedsiębiorcom blisko

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Gdańsk, 26 luty 2015r. Przewagi konkurencyjne Banku Pekao S.A. co nas wyróżnia? 5 Centra Bankowości dla Firm

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Poznań, 27 listopada 2014 r. Bank Pekao S.A. dostosowujemy się do zmian w otoczeniu rynkowym Klientów Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Rządowe programy dostępne w BGK

Rządowe programy dostępne w BGK Rządowe programy dostępne w BGK Radosław Stępień Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 15 czerwca 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego,

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM. GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM. GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016 PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016 Agenda PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MŚP KREDYT TECHNOLOGICZNY KREDYT UNIA + KREDYT INWESTYCYJNY EBI PROGRAM POLSEFF

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa finansowego przedsiębiorców. Dotacje w funkcjonowaniu przedsiębiorców

Podstawy prawa finansowego przedsiębiorców. Dotacje w funkcjonowaniu przedsiębiorców Podstawy prawa finansowego przedsiębiorców Dotacje w funkcjonowaniu przedsiębiorców Wybrane formy wsparcia biznesu Pożyczki Poręczenia Gwarancje Dopłaty do pożyczek i kredytów Umorzenia pożyczek Refundacja

Bardziej szczegółowo

Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii. Katowice, sierpień 2006 rok

Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii. Katowice, sierpień 2006 rok Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii Katowice, sierpień 2006 rok 1 Podstawa prawna funkcjonowania Funduszu Kredytu Technologicznego Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

BOŚ BANK W SYSTEMIE WSPARCIA INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH W PERSPEKTYWIE

BOŚ BANK W SYSTEMIE WSPARCIA INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH W PERSPEKTYWIE Anna Żyła Małgorzata Kowalczuk BOŚ BANK W SYSTEMIE WSPARCIA INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH W PERSPEKTYWIE 2014-2020 POZNAŃ 28.10.2015 r. Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym żyjesz Slajd 1 z 15 Misja

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu.

Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu. Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu. W czasie realizacji każdego projektu, który otrzymał dofinansowanie pojawia

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Andrzej Janicki Departament Programów Europejskich Gdańsk, czerwiec 2011 1. BGK jako instytucja zaangażowana we wdrażanie środków unijnych. 2. Działanie

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK. Tradycyjna bankowość z innowacyjnymi rozwiązaniami - 0 -

ALIOR BANK. Tradycyjna bankowość z innowacyjnymi rozwiązaniami - 0 - ALIOR BANK Tradycyjna bankowość z innowacyjnymi rozwiązaniami - 0 - Kim jesteśmy? NAJSZYBCIEJ ROZWIJAJĄCY SIĘ BANK, NOTOWANY NA GPW Rozpoczęliśmy działalność w 2008 r., grudniu 2012 r. akcje banku z sukcesem

Bardziej szczegółowo

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O ŚRODKACH UNIJNYCH WIEDZIEĆ POWINIEN! MARCIN KOWALSKI Wrocław, dnia 6.10.2014 Czym się zajmujemy? Świadczymy usługi rozwojowe dla biznesu doradztwo, szkolenia, programy rozwojowe.

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE Magdalena Nowak - Siwińska wewnętrzne zewnętrzne Kredyt inwestycyjny Leasing Dotacja/Dofinansowanie Krajowe np. Dotacja z Urzędu

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 09-2011 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

Jak zostać zielonym milionerem. Joanna Janiak - Wyroślak, Bank BGŻ S.A.

Jak zostać zielonym milionerem. Joanna Janiak - Wyroślak, Bank BGŻ S.A. Jak zostać zielonym milionerem Joanna Janiak - Wyroślak, Bank BGŻ S.A. Przygotowanie projektu Właściwa ilość substratu 2 Przygotowanie projektu Stabilność dostaw 3 Przygotowanie projektu Tendencje rynkowe

Bardziej szczegółowo

Inwestycje. I. Inwestycje...2. 1. Inwestycje w kapitał trwały (w tym nieruchomości)...2. 2. Inwestycje w zapasy...3. 3. Wielkość inwestycji...

Inwestycje. I. Inwestycje...2. 1. Inwestycje w kapitał trwały (w tym nieruchomości)...2. 2. Inwestycje w zapasy...3. 3. Wielkość inwestycji... Inwestycje Spis treści I. Inwestycje...2 1. Inwestycje w kapitał trwały (w tym nieruchomości)...2 2. Inwestycje w zapasy...3 3. Wielkość inwestycji...3 4. Płynność a inwestycje...4 5. Inwestycje a ryzyko...4

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 2035 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Rogosz, Dyrektor Departament Wspierania Handlu Zagranicznego Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 9 czerwca 2011 r. BGK podstawowe

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt z 21-03-2012 Wersja 1.1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia..2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady ubiegania się o pożyczkę JESSICA objętą pomocą de minimis

Zasady ubiegania się o pożyczkę JESSICA objętą pomocą de minimis Zasady ubiegania się o pożyczkę JESSICA objętą pomocą de minimis Mateusz Andrzejewski Departament Programów Europejskich Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 13 marca 2014 r. Zakres prezentacji Pożyczki

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Biznes Wsparcie w starcie II

Pierwszy Biznes Wsparcie w starcie II Grupa ECDF Pierwszy Biznes Wsparcie w starcie II Program realizowany przy współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego GRUPA ECDF O GRUPIE ECDF: 12 lat działalności

Bardziej szczegółowo

Jan Szczucki, PAG Uniconsult Wrocław, 19 czerwca 2015

Jan Szczucki, PAG Uniconsult Wrocław, 19 czerwca 2015 Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020 Wybrane wyniki Jan Szczucki, PAG Uniconsult

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Kredyty na preferencyjnych warunkach i dofinansowanie 2015-06-11 14:03:16

Kredyty na preferencyjnych warunkach i dofinansowanie 2015-06-11 14:03:16 Kredyty na preferencyjnych warunkach i dofinansowanie 2015-06-11 14:03:16 2 Rząd hiszpański poprzez Ministerstwo Przemysłu, Turystyki i Handlu oraz Główną Dyrekcję Polityki Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Dotacja UE na własny biznes

Dotacja UE na własny biznes Dotacja UE na własny biznes (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2) Kielce, 2012 1 Informacje ogólne Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE -

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE - POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE - DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Pożyczki wsparcie na starcie - utworzenie stanowiska pracy... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe Alternatywne formy finansowania inwestycji Obligacje przychodowe Inwestycje w sektorze usług użyteczności publicznej Duża jednostkowa skala nakładów inwestycyjnych Długi okres użytkowania Opłaty za korzystania

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW DOTACJE KREDYTY PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW Prometeusz Euro Sp. z o.o. TWÓJ PARTNER W BIZNESIE , Parę słów o firmie Prometeusz: 15 lat doświadczenia założyciela

Bardziej szczegółowo

krajowe programy operacyjne 2007-2013 Inwestujemy w Waszą przyszłość!

krajowe programy operacyjne 2007-2013 Inwestujemy w Waszą przyszłość! Fundusze UE dla MŚP krajowe programy operacyjne 2007-2013 I j W Inwestujemy w Waszą przyszłość! Plan prezentacji: 1. PO IG 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006 Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm Lublin 24-11-2006 Geneza Lubelskiego Funduszu Poręczeń Sp. z o. o. -Polsko-Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra Tytuł prezentacji BGK Dr Sylwester Urbański Członek Zarządu KARR S.A. Fundusz pożyczkowy, utworzony

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM Kinga Wargocka Ascend Consulting Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A http://www.barr.org.pl Pożyczki z RPO WL: Podmioty uprawnione

Bardziej szczegółowo

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Źródła wsparcia 1. Preferencyjne mikropożyczki dofinansowywane ze środków UE oraz z budżetu krajowego 2.

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE -

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO 2014-2020 INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - Oś priorytetowa I INNOWACJE W GOSPODARCE Działanie 1.2 Infrastruktura B+R Zgodność projektu z Umową Partnerstwa tj.: 1.

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na inwestycje i wzornictwo. Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r.

Wsparcie na inwestycje i wzornictwo. Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r. 2015 Wsparcie na inwestycje i wzornictwo Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 3.2.1 Badania na rynek Badania na rynek: podstawowe informacje Alokacja

Bardziej szczegółowo

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. Wsparcie dla firm. nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE. www.frw.pl

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. Wsparcie dla firm. nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE. www.frw.pl Unijne Pożyczki dla Dolnośląskich Przedsiębiorców Fundusz Regionu Wałbrzyskiego Tytuł prezentacji Wsparcie dla firm nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE www.frw.pl Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Finansowanie projektów z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania energią przez Bank Ochrony Środowiska. Warszawa, maj 2009r. DOŚWIADCZENIA BOŚ S.A. jest jedynym

Bardziej szczegółowo

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Inicjatywa JEREMIE w województwie pomorskim - PRFPK Sp. z o.o. w procesie finansowania MŚP Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Realizacja operacji wg stanu na koniec

Bardziej szczegółowo

Procedura ubiegania się o kredyt technologiczny w Banku BPH. Warszawa, 16 czerwca 2011 r.

Procedura ubiegania się o kredyt technologiczny w Banku BPH. Warszawa, 16 czerwca 2011 r. Procedura ubiegania się o kredyt technologiczny w Banku BPH Warszawa, 16 czerwca 2011 r. Plan prezentacji 1. Kredyt technologiczny w ofercie Banku BPH 2. Procedura wnioskowania o kredyt technologiczny

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW DOTACJE KREDYTY PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW P.P.H.U. PROMETEUSZ Wojciech Kras TWÓJ PARTNER W BIZNESIE ul. Bardowskiego 2/2, Parę słów o firmie Prometeusz:

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Kredyt EKO INWESTYCJE w ramach Programu NFOŚiGW

Kredyt EKO INWESTYCJE w ramach Programu NFOŚiGW Dr Daria Zielińska Główny Ekolog ds. Klientów Korporacyjnych Centrum Korporacyjne w Poznaniu Kredyt EKO INWESTYCJE w ramach Programu NFOŚiGW Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA I OBSŁUGI PRODUKTÓW W RAMACH OFERTY PEWNY PARTNER UNIJNY

REGULAMIN UDZIELANIA I OBSŁUGI PRODUKTÓW W RAMACH OFERTY PEWNY PARTNER UNIJNY Bank państwowy założony w 1924 roku REGULAMIN UDZIELANIA I OBSŁUGI PRODUKTÓW W RAMACH OFERTY PEWNY PARTNER UNIJNY Warszawa, październik 2012 r. Bank państwowy założony w 1924 roku SPIS TREŚCI: Rozdział

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JESSICA na Mazowszu

Inicjatywa JESSICA na Mazowszu Inicjatywa JESSICA na Mazowszu Marek Szczepański, Dyrektor Zarządzający Pionem Funduszy Europejskich, BGK Anna Gajewska, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Europejskich, BGK Warszawa, 26 września

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim Jakub Fulara, Departament Klienta Biznesowego Warszawa, 18 marca 2016 Plan prezentacji Wyniki ogólnopolskie Raportu

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny z innowacją w przyszłość

Kredyt technologiczny z innowacją w przyszłość Kredyt z innowacją w przyszłość Bank Millennium, listopad 2010 29-11-2010 1 Plan prezentacji Działanie 4.3. Kredyt system wdraŝania Kredyt zakres przedmiotowy Zakres przedmiotowy - wydatki objęte kredytem

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu podniesienia wieku emerytalnego zgodnie z projektem rządowym i propozycją PKPP Lewiatan na rynek pracy i wzrost gospodarczy 1

Ocena wpływu podniesienia wieku emerytalnego zgodnie z projektem rządowym i propozycją PKPP Lewiatan na rynek pracy i wzrost gospodarczy 1 Ocena wpływu podniesienia wieku emerytalnego zgodnie z projektem rządowym i propozycją PKPP Lewiatan na rynek pracy i wzrost gospodarczy 1 Piotr Lewandowski (red.), Kamil Wierus Warszawa, marzec 2012 1

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Paweł Świętosławski Departament Programów Europejskich Warszawa, 29.09.2010 r. Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany na warunkach

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Zasady udzielania pożyczek i poręczeń finansowych z Funduszy Europejskich Agnieszka Karłowicz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Centrum Wspierania Biznesu Augustów

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 2014 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 I. Poddziałanie 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój Szybka Ścieżka". Ocenie podlega, czy projekt ma charakter projektu

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 25 maja 2015 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH KREDYTY NA CELE MIESZKANIOWE ORAZ CELE ZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm

Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm Tomasz Kierzkowski, Dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych Warszawa, 6.09.2011 Unikalna oferta kredytowa dla mikro i małych firm

Bardziej szczegółowo

Rola Banku w pozyskiwaniu funduszy unijnych przez MŚP. Departament Małych Firm Michał Surówka

Rola Banku w pozyskiwaniu funduszy unijnych przez MŚP. Departament Małych Firm Michał Surówka Rola Banku w pozyskiwaniu funduszy unijnych przez MŚP Departament Małych Firm Michał Surówka Perspektywy finansowania unijnych inwestycji przez Banki W latach 2004-2006 banki poŝyczyły 8 mld zł na projekty

Bardziej szczegółowo

OFERTA POśYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji BGK

OFERTA POśYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji BGK OFERTA POśYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra Tytuł prezentacji BGK Natalia Łaba KARR S.A. Fundusz PoŜyczkowy przez 20 lat swojej działalności jest

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009 Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Czerwiec 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdraŝania NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

Fundusze pożyczkowe Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego oferta dla małopolskich Przedsiębiorców. www.marr.pl

Fundusze pożyczkowe Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego oferta dla małopolskich Przedsiębiorców. www.marr.pl Fundusze pożyczkowe Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego oferta dla małopolskich Przedsiębiorców O Agencji Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Założona w 1993 roku w celu rewitalizacji zdegradowanych

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Magdalena Bajorowicz poniedziałek, 30 sierpnia :32 - Poprawiony poniedziałek, 30 sierpnia :35

Wpisany przez Magdalena Bajorowicz poniedziałek, 30 sierpnia :32 - Poprawiony poniedziałek, 30 sierpnia :35 Zaliczki w dotacjach odpowiedź na kryzys? Monika Jurczyk Czasy, kiedy ubieganie się o realne dofinansowanie wymarzonej inwestycji było możliwe wyłącznie po zrealizowaniu etapu czy nawet całości projektu

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 6/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 05.03.2015 r. W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 5 marca 2015 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r.

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r. Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw Warszawa 10 grudnia 2008 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank państwowy z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze jednostek centralnych, samorządów

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe - to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.)

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Województwo Termin naboru Program, Działanie, Poddziałanie Dotacja: max

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie pozadotacyjne fundusze poręczeniowe i pożyczkowe

Wsparcie pozadotacyjne fundusze poręczeniowe i pożyczkowe Wsparcie pozadotacyjne fundusze poręczeniowe i pożyczkowe Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe mają na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez ułatwienie dostępu do zewnętrznego finansowania. Fundusze

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Invest Expo, Katowice, 08.12.2014 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje

Bardziej szczegółowo

Projektant biznes planu

Projektant biznes planu Projektant biznes planu Projektant biznes planu Jeżeli planujesz rozpoczęcie nowej działalności lub realizację inwestycji to Projektant biznes planu jest narzędziem stworzonym specjalnie dla Ciebie. Naszym

Bardziej szczegółowo