Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy"

Transkrypt

1 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój i prowadzenie działalności gospodarczej dla mikro i małych przedsiębiorców. Dla kogo? firmy z regionu Małopolski Ile? Maksymalnie kwota 120 tys. złotych na okres 60 miesięcy z możliwością skorzystania z karencji na spłatę kapitału 6 miesięcy oprocentowanie od 5,91% w skali roku (oprocentowanie stałe w całym okresie pożyczkowym) - oprocentowanie ustalane jest zgodnie z wytycznymi nt. ustalania stóp referencyjnych wymagane 20% wkładu własnego za udzielenie pożyczki pobierana jednorazowa prowizja:1% kwoty pożyczki, jeśli okres spłaty wynosi do 24 miesięcy, 1,5% przy okresie spłaty dłuższym niż 24 miesiące zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zabezpieczenie może mieć m.in. formę: poręczenia osób fizycznych lub prawnych, zastawu rejestrowego na maszynach, urządzeniach, pojazdach itp., hipoteki na nieruchomości. Wartość proponowanego zabezpieczenia powinna być dostosowana do wnioskowanej kwoty pożyczki. Do 400 tysięcy na start i rozwój mikro, małych i średnich firm. dla kogo: mikro, mali i średni przedsiębiorcy z województwa małopolskiego; ile: od do złotych; na co: na cele bezpośrednio związane z podejmowaniem lub rozwijaniem działalności gospodarczej; [ze środków pożyczki nie mogą być finansowane bieżące koszty działalności przedsiębiorstwa oraz zakupy o charakterze konsumpcyjnym]. na okres 60 miesięcy; z możliwością skorzystania z 6-miesięcznej karencji na spłatę kapitału; oprocentowanie: od 5,91% w skali roku (dla rozpoczynających działalność od 8,91% w skali roku) [oprocentowanie ustalane jest zgodnie z wytycznymi nt. ustalania stóp referencyjnych]; wymagane: 20% wkładu własnego;

2 za udzielenie pożyczki pobierana jest jednorazowa prowizja: 1% kwoty pożyczki - jeśli okres spłaty wynosi do 24 miesięcy, lub 1,5% przy okresie spłaty dłuższym niż 24 miesiące; zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Ponadto zabezpieczenie może mieć formę: hipoteki, zastawu, poręczenia osób fizycznych lub prawnych, przewłaszczenia na zabezpieczenie, przelewu (cesji) wierzytelności, gwarancji bankowej, kaucji lub blokady środków na rachunku bankowym. Wartość proponowanego zabezpieczenia powinna być dostosowana do wnioskowanej kwoty pożyczki. *Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej Dla kogo: mikro i mali przedsiębiorcy z całej Małopolski ile: Maksymalnie 120 tysięcy złotych zarejestrowana działalność gospodarcza (przed złożeniem wniosku) 20% wkład własny w realizację przedsięwzięcia zabezpieczenie adekwatne do wnioskowanej kwoty pożyczka na okres do 5 lat oprocentowanie od 8,91 % w skali roku (stałe w całym okresie pożyczkowym) za udzielenie pożyczki pobierana jest jednorazowa prowizja w wysokości 1,0% kwoty, przy pożyczkach z okresem spłaty do 2 lat i 1,5 % - przy pożyczkach z okresem spłaty powyżej 2 lat. Spłata pożyczki odbywa się w ratach miesięcznych. *Pożyczki dla Organizacji pozarządowych Fundusz Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Dla kogo? Oferta dla organizacji pozarządowych, tj. podmiotów niepublicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, mających siedzibę i zarejestrowanych na terenie województwa małopolskiego. Cel: Na realizację zadań i pokrycie wydatków związanych z przyznaną beneficjentowi dotacją i refundowanych w ramach tej dotacji. Pożyczka ma charakter pomostowy - jej celem może być wyłącznie finansowanie zadań związanych z realizowanym przez NGO projektem, dofinansowanym ze środków dotacji unijnej. Ile? Maksymalnie 100 tysięcy złotych. okres pożyczki może być dłuższy maksymalnie o 6 miesięcy w stosunku do terminu zakończenia realizacji umowy dotacji, jednocześnie nie może przekraczać 60 miesięcy preferencyjne oprocentowanie: obecnie 5,91% (oprocentowanie stałe w całym okresie pożyczkowym) możliwość ustalenia harmonogramu spłat dostosowanego do potrzeb wnioskodawcy.

3 Za udzielenie pożyczki pobierana jest jednorazowa prowizja w wysokości 1% kwoty pożyczki. Dla pożyczek nieprzekraczających kwoty złotych zminimalizowano wymogi dotyczące zabezpieczenia ich spłaty. ul. Kordylewskiego 11; Kraków Zadzwoń i zapytaj o pożyczkę: tel , godz. pracy: pn-pt: Pierwszy Biznes Program jest przeznaczony dla osób bezrobotnych do 25 roku życia oraz osób bezrobotnych legitymujących się dyplomem szkoły wyższej, świadectwem lub innym dokumentem poświadczającym ukończenie nauki, które nie ukończyły 27 roku życia i od zakończenia szkoły nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy. Pożyczka może być udzielona zarówno osobie bezrobotnej jak również grupie osób uprawnionych, które wspólnie chcą założyć firmę. Jest ona przeznaczona na finansowanie kosztów realizacji przedstawionego planu rozpoczęcia działalności lub na tworzenie nowego miejsca pracy, w szczególności zaś na zakup wyposażenia technicznego, dostosowanie pomieszczeń. Wysokość udzielonej pożyczki nie może przekroczyć 40 tys. zł na jedną uprawnioną osobę. Wysokość udzielonej pożyczki nie może przekroczyć 40 tys. zł na jedną osobę uprawnioną. Pożyczka może być udzielona na okres do 36 miesięcy z możliwością karencji spłaty do 6 miesięcy. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,75 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP. Bank Gospodarstwa Krajowego oraz lokalne fundusze pożyczkowe, które współpracują z BGK w ramach Programu pobierają jednorazową prowizję w wysokości 1 proc. od kwoty pożyczki. Małopolski Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. Oferta funduszu jest skierowana do wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mają siedzibę, prowadzą działalność lub realizują inwestycje na terenie województwa małopolskiego. Fundusz oferuje poręczenia do 80% kwoty kapitału kredytu lub pożyczki. Maksymalna wartość jednostkowego poręczenia może wynosić do: zł dla kredytów i pożyczek o charakterze rozwojowym, w tym inwestycyjnych, Oferuje poręczenia kredytów i pożyczek przeznaczonych na inwestycje i rozwój firmy: dla kogo: mikro, mali i średni przedsiębiorcy, realizujący inwestycje na terenie województwa małopolskiego;

4 ile: poręczamy do wysokości 80% kapitału kredytu lub pożyczki, a wartość poręczenia może wynosić od zł do zł; na co: poręczeniem może być objęty kredyt lub pożyczka, z której finansowane będą wydatki o charakterze rozwojowym; jak otrzymać?: Nie musisz do nas jechać - wszystkie formalności można załatwić w banku lub funduszu pożyczkowym (Instytucje współpracujące). Szczegóły oferty: poręczamy kredyty i pożyczki na okres do 10 lat; oferujemy poręczenia pomostowe do czasu ustanowienia innych zabezpieczeń; nie wymagamy wkładu własnego w przedsięwzięcie; z poręczenia mogą skorzystać również firmy dopiero rozpoczynające działalność; za udzielenie poręczenia jest pobierana jednorazowa prowizja zabezpieczeniem udzielonego poręczenia jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową zł dla pozostałych kredytów i pożyczek gospodarczych. Oferuje poręczenia kredytów i pożyczek przeznaczonych na rozpoczęcie, prowadzenie lub rozwój działalności gospodarczej: dla kogo: mikro, mali i średni przedsiębiorcy - prowadzący działalność, mający siedzibę lub realizujący inwestycje na terenie województwa małopolskiego; ile: poręczamy do wysokości 80% kapitału kredytu lub pożyczki, a wartość poręczenia może wynosić do zł; na co: poręczeniem może być objęty kredyt lub pożyczka przeznaczona na finansowanie działalności gospodarczej przedsiębiorcy; jak otrzymać?: Nie musisz do nas jechać - wszystkie formalności można załatwić w banku lub funduszu pożyczkowym (Instytucje współpracujące). Szczegóły oferty: poręczamy kredyty i pożyczki na okres do 10 lat; oferujemy poręczenia pomostowe do czasu ustanowienia innych zabezpieczeń; nie wymagamy wkładu własnego w przedsięwzięcie; z poręczenia mogą skorzystać również firmy dopiero rozpoczynające działalność; za udzielenie poręczenia jest pobierana jednorazowa prowizja zabezpieczeniem udzielonego poręczenia jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zabezpieczeniem poręczenia jest wystawiany przez przedsiębiorcę weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. ul. Kordylewskiego 11, pok Kraków tel

5 Fundusze pożyczkowe w ramach działania 2.1 schemat D MRPO Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Janosik Warszawa, ul. Gombrowicza 19 tel Biuro terenowe w Nowym Sączu ul. Tarnowska 28 tel , Wysokość pożyczki: od do zł Pożyczki dla mikro- i małych przedsiębiorstw Projekt realizowany na terenie całego województwa małopolskiego, w szczególności na terenie powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego. Biuro funduszu: Nowy Sącz Przewidziane jest uruchomienie w formie pożyczek ok. 6 mln zł. Główne zalety Funduszu JANOSIK to konkurencyjne warunki udzielania pożyczek, poczynając od oprocentowania (od 6% w skali roku), po elastyczne formy zabezpieczeń oraz minimalne formalności (brak biznes planu), co w zdecydowany sposób skraca czas oczekiwania na wnioskowaną pożyczkę (do maks. 5 dni od złożenia wniosku pożyczkowego). Maksymalna kwota pożyczki to zł, okres kredytowania do 5 lat z możliwością 6 miesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych. Małopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. ul. Nawojowska Nowy Sącz Tel. (018) Beneficjentami Funduszu mogą być wyłącznie Wnioskodawcy, którzy spełniają jednocześnie następujące warunki: 1. Są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami. 2. Mają siedzibę lub prowadzą działalność na obszarze województwa małopolskiego 3. Nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw ( Dz.Urz. WE C 244/02 z ) Przedmiot poręczenia Poręczeniami objęte są kredyty lub pożyczki udzielane przez Instytucje Finansowe z którymi Fundusz podpisał porozumienie o współpracy. Poręczeniem może być objęty kredyt lub pożyczka na cele inwestycyjne lub obrotowe bezpośrednio związane z podejmowaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej. Instytucje współpracujące z Funduszem: Bank Spółdzielczy Łącko

6 Bank Spółdzielczy Stary Sącz Bank Spółdzielczy Muszyna Bank Spółdzielczy Piwniczna Bank BPH S.A. - Oddziały Banku na terenie województwa małopolskiego Fundacja Rozwoju Regionu Rabka w Rabce Zdroju - Fundusz pożyczkowy Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ( FDPA) - Fundusz pożyczkowy Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej Warunki poręczenia 1. Maksymalny poziom poręczenia wynosi 70 % kwoty kredytu lub 60% kwoty pożyczki( bez odsetek i kosztów ) 2. Maksymalna kwota jednorazowego poręczenia wynosi do 5% kapitału doręczeniowego Funduszu nie więcej niż zł 3. Zabezpieczeniem poręczenia jest weksel własny in blanco 4. Za udzielone poręczenie Fundusz pobiera prowizję w zależności od okresu poręczenia od 1,0% - 2,5% wartości poręczenia. 5. Warunkiem udzielenia poręczenia jest otrzymanie promesy z Banku lub Inwestycji Finansującej. 6. Maksymalny okres rozpatrzenia wniosku o poręczenie wynosi 14 dni roboczych

Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 WSTĘP

Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 WSTĘP Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 Robert Skwara WSTĘP Na początku XXI wieku młodzi ludzie stoją przed dużymi wyzwaniami. Zmieniły się priorytety i dzisiaj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudniony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent pozostającego

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START Projekt Pożyczki na start współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18- 109/12-00

Bardziej szczegółowo

Nr programu: 2015-OA-10. Strona 1 z 9

Nr programu: 2015-OA-10. Strona 1 z 9 PROGRAM dla osób fizycznych modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 239 16270 Poz. 1598 1598 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W KATOWICACH Katowice, styczeń 2015 r. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START REGULAMIN KONKURSU 2015 Słowniczek 1. Program Grant na lepszy start czyli program realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo