Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim"

Transkrypt

1 Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, r.

2 Główne obszary działalności DOTACJE POŻYCZKI DOTACJE POŻYCZKI SZKOLENIA INFORMACJA i DORADZTWO SZKOLENIA INFORMACJA I DORADZTWO

3 Krajowy System Usług (KSU) Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako podmiot zarejestrowany w KSU pod numerem 12/21/2005/114 spełnia wymagania w zakresie świadczenia kategorii usług: Usługi doradcze o charakterze ogólnym Usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym Usługi szkoleniowe Usługi informacyjne Usługi finansowe udzielanie pożyczek oraz obsługa dotacji

4 Regionalna Instytucja Finansująca Wspieramy przedsiębiorczość Informujemy Pomagamy Oceniamy Podpisujemy Weryfikujemy Kontrolujemy

5 Regionalna Instytucja Finansująca W latach Ponad 1,7 miliarda złotych udzielonych dotacji

6 Od 2008 roku W latach W latach

7 Inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Technologie b2b Innowacyjne e-usługi Zdobywanie nowych rynków t Pomost między nauką i biznesem Zarządzanie własnością intelektualną

8 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej 6.1 Paszport do eksportu GARR S.A. uczestniczy we wdrażaniu następujących działań POIG: 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

9 Budżet POIG na lata ,186 mld euro POIG w województwie śląskim na tle całego kraju wg. wartości podpisanych umów 11,13% 1,3 mld zł 1,3 mld PLN woj. śląskie pozostałe województwa 88,87% Źródło: PARP, GARR

10 Liczba podpisanych umów w ramach POIG w podziale na województwa Źródło: MRR, Sprawozdanie roczne z realizacji POIG za 2012 rok

11 Wartość podpisanych umów w ramach POIG w województwie śląskim tys PLN ,6 mln ,7 mln ,6 tys 124,5 mln 28,7 mln Łącznie ponad 1,33 miliarda złotych 74,4 mln 8.2 Źródło: GARR S.A.

12 Przeciętna wartość dofinansowania dla umów o dofinansowanie w województwie śląskim w PLN Działanie ,2 mln Działanie ,3 mln Działanie ,8 tys Działanie ,9 tys Działanie ,9 tys Działanie ,5 tys Źródło: GARR S.A.

13 Stosunek liczby zawartych umów do złożonych wniosków o dofinansowanie w podziale na województwa Źródło: MRR, Sprawozdanie roczne z realizacji POIG za 2012 rok

14 Skuteczność wnioskowania przedsiębiorców w województwie śląskim Ilość podpisanych umów Ilość złożonych wniosków Źródło: GARR S.A.

15 Aktywność przedsiębiorstw w podziale na województwa liczba wniosków o dofinansowanie w przeliczeniu na liczbę aktywnych przedsiębiorstw Źródło: MRR, Sprawozdanie roczne z realizacji POIG za 2012 rok

16 Liczba i wartość podpisanych umów o dofinansowanie od uruchomienia Programu w przeliczeniu na liczbę aktywnych przedsiębiorstw Źródło: MRR, Sprawozdanie roczne z realizacji POIG za 2012 rok

17 POIG w województwie śląskim Działanie 1.4 i Działanie 4.1 Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R" Działanie 1.4: Projekty badawcze i rozwojowe, wsparcie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi), do momentu Liczba stworzenia i wartość prototypu podpisanych umów o dofinansowanie od uruchomienia Działanie 4.1: Programu Przygotowanie do wdrożenia w przeliczeniu i wdrożenie na liczbę wyników mieszkańców prac B+R finansowanych w ramach działania 1.4 lub z Inicjatywy Technologicznej, poprzez inwestycje (zakup środków trwałych lub/i wartości niematerialnych i prawnych) konieczne do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w ramach I etapu Wartość podpisanych umów z województwa śląskiego ,94 PLN

18 POIG w województwie śląskim Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Projekty inwestycyjne związane z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktowych, usługowych lub organizacyjnych (rozwiązania technologiczne i organizacyjne stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata). Projekty szkoleniowe oraz doradcze niezbędne dla realizacji projektów inwestycyjnych. Tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami. Wartość podpisanych umów z województwa śląskiego ,56 PLN

19 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Nabór wniosków: 4-29 listopada 2013 r. Na co: projekty inwestycyjne o wysokim potencjale innowacyjnym, w zakresie zakupu lub wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata bądź posiadających stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekraczający 15%. Dla kogo: mikro, mali i średni przedsiębiorcy. O wsparcie będą mogli ubiegać się wnioskodawcy, których projekty objęte wnioskiem o dofinansowanie na dzień składania wniosku będą wykonalne pod względem prawnym i technicznym. Ile: Min kwota dotacji to 2,4 mln zł, max (na część inwestycyjną) to 40 mln zł

20 Foto: GARR AUTOMATYCZNA LINIA DO PRODUKCJI NAPOJÓW ASEPTYCZNYCH

21 Foto: GARR HUTA SZKŁA - LINIA KOPRODUKCJI WYROBÓW SZKLANYCH POWLEKANIE WYROBÓW TLENKIEM GLINU, STACJE KONTROLI WYROBÓW, MASZYNY KONTROLNE

22 Foto: GARR LINIA DO PRODUKCJI FARB PROSZKOWYCH, LINIA SPAWALNICZA, AUTOMATYCZNY SYSTEM MAGAZYNOWY LINIE PRZESYŁOWE, PUNKT PRZYJĘCIA TOWARU

23 Foto: GARR MASZYNA DO PRODUKCJI FOLII, HARTOWNIA INDUKCYJNA, SILOSY Z PÓŁPRODUKTAMI DO PRODUKCJI WYROBÓW BETONOWYCH, WYTWÓRNIA MAS ASFALTOWYCH

24 A TAK ZACZYNAŁ U NAS KAŻDY PROJEKT

25 POIG w województwie śląskim Działanie Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej Projekty mające na celu wykorzystywanie możliwości ochrony przedmiotów własności przemysłowej (wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych), szczególnie poza granicami kraju. Refundacja wydatków poniesionych na przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz prowadzenie postępowań przed właściwymi organami ochrony własności przemysłowej, związanych z uzyskaniem praw własności przemysłowej. Wartość podpisanych umów z województwa śląskiego ,10 PLN

26 POIG w województwie śląskim Działanie 6.1 Paszport do eksportu Projekty mające na celu wejście na nowe rynki i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału sprzedaży na rynki zagraniczne w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa oraz projekty promujące polską markę na rynkach zagranicznych. Wartość podpisanych umów z województwa śląskiego ,94 PLN

27 POIG w województwie śląskim Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych), w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest wytworzenie, świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych. Wartość podpisanych umów z województwa śląskiego ,13 PLN

28 POIG w województwie śląskim Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw. Wartość podpisanych umów z województwa śląskiego ,60 PLN

29 Działalność pożyczkowa Fundusze Pożyczkowe GARR S.A. Potencjał finansowy 40 mln zł stale udostępniany przedsiębiorcom sektora mikro, małych i średnich firm. Inwestowanie w budowanie nowych miejsc pracy i pomoc w zakładaniu własnej działalności gospodarczej. Budżet Funduszy Pożyczkowych klasyfikuje GARR S.A. w grupie funduszy dużych na II miejscu w regionie. 55 mln zł zaangażowanych środków w rozwój regionalny ponad 800 zrealizowanych projektów inwestycyjnych prawie utworzonych miejsc pracy

30 Działalność szkoleniowa Śląskie Centrum Szkoleniowe W latach realizowano 29 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przeszkolono ponad 4200 uczestników (przedsiębiorcy, pracownicy, osoby bezrobotne i rozpoczynające działalność) Łączny budżet projektów to blisko 50 milionów PLN. Oprócz realizacji projektów unijnych prowadzono szkolenia komercyjne, w ramach których przeszkolono ponad 1000 uczestników.

31 Działalność informacyjno - doradcza GARR S.A. świadczy usługi informacyjne i doradcze przedsiębiorcom, osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą, podmiotom ubiegającym się o wsparcie oraz realizującym projekty z funduszy UE. Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS) od 2009 roku Regionalny Punkt Konsultacyjny (RPK) od 2001 roku Enterprise Europe Network (EEN) - od 2008 roku (w latach jako Euro Info Center)

32 Dziękuję za uwagę! Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Powstańców Katowice tel fax