POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM"

Transkrypt

1 POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM Kinga Wargocka Ascend Consulting Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A Pożyczki z RPO WL: Podmioty uprawnione do ubiegania się o pożyczkę: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które znajdują się we wczesnej fazie rozwoju lub w fazie eksploatacji i nie są zagrożone. Pożyczka może być przeznaczona na rozwój działalności gospodarczej, w tym na pokrycie wydatków inwestycyjnych, zakup środków trwałych lub uzupełnienie środków obrotowych, środki nie mogą być przeznaczone na sfinansowanie wydatków o charakterze konsumpcyjnym. Osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą. Pożyczki są oprocentowane według stałej rocznej stopy procentowej będącą sumą: stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej, marży Funduszu w wysokości od 0 do 3 punktów procentowych, ustalanej każdorazowo przez Komisję Kwalifikacyjną w zależności od oceny ryzyka finansowanego przedsięwzięcia. Warunki udzielenia pożyczki: 1. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć kwoty zł. 2. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 60 miesięcy. 3. W przypadku pożyczek na sfinansowanie wydatków o charakterze inwestycyjnym wymagany jest wkład własny Pożyczkobiorcy w wysokości 20% kosztów przedsięwzięcia. 4. Od udzielanych pożyczek pobierana jest jednorazowa prowizja w wysokości od 0,5% - 2% kwoty udzielonej pożyczki. Prowizja od pożyczek udzielanych przedsiębiorcom rozpoczynającym i prowadzącym działalność gospodarczą krócej niż 3-m-ce wynosi 0,5% 5. Maksymalny okres karencji w spłacie rat kapitałowych 3 miesiące, 6. Wymagane pełne zabezpieczenie prawne spłaty pożyczki, np. w formie weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenia osób fizycznych lub prawnych, hipoteki na nieruchomości, zastawu rejestrowego i przewłaszczenia na zabezpieczenie na środkach trwałych 7. Maksymalny okres rozpatrzenia wniosku 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów. Strona 1 z 10

2 Pożyczki z PO RPW: Pożyczki na rozwój działalności gospodarczej i na rozpoczęcie działalności gospodarczej: 1. do ,00zł; 2. Oprocentowanie od 3,75%. 3. Prowizja 2%. 4. Okres spłaty do 60 miesięcy. Cel pożyczki: inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych tworzenia nowych miejsc pracy wdrożenia nowych rozwiązań technicznych i technologicznych zakupu wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związany z celem realizowanego przedsięwzięcia inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MSP Oprocentowanie 1% jeśli przedsięwzięcie jest innowacyjne a pożyczka będzie przeznaczona na zakup środków inwestycyjnych. W pozostałych przypadkach 3,75-6,75% - wyliczane na podstawie sytuacji wnioskodawcy Wniosek można przesłać mailem do sprawdzenia, po oryginała mogą przyjechać pracownicy BARR przed podpisaniem umowy przeprowadzają kontrolę więc przy okazji zabiorą dokumenty. Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości Biznes-Start przeznaczenie: dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą dla Firm działających na rynku nie dłużej niż 12 miesięcy kwota maksymalna: zł oprocentowanie: od 1,38% do 6,75% Strona 2 z 10

3 prowizja: od 0% do 2,4% - płatna jednorazowo maksymalny okres: do 60 miesięcy karencja w spłacie: do 6 miesięcy wkład własny: min. 20% wnioskowanej kwoty pożyczki Pożyczka udzielana na zasadach rynkowych może być przeznaczona na finansowanie następujących wydatków: a) Inwestycyjnych: zakup, budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów produkcyjno - usługowo - handlowych; zakup maszyn, urządzeń, aparatów oraz narzędzi pracy, w tym zakup środków transportu bezpośrednio związanych z realizowanym przedsięwzięciem; zakup wartości niematerialnych i prawnych; zakup innych inwestycji wskazanych przez przedsiębiorcę. b) Obrotowych: zakup środków obrotowych (towarów, materiałów i surowców niezbędnych do produkcji, zakup towarów handlowych). Biznes-Plus przeznaczenie: dla firm działających na rynku powyżej 12 miesięcy kwota maksymalna: zł oprocentowanie: od 1,38% do 6,75% prowizja: od 0% do 3% - płatna jednorazowo maksymalny okres: do 60 miesięcy karencja w spłacie: do 4 miesięcy wkład własny: min. 20% wnioskowanej kwoty pożyczki pożyczka udzielana na zasadach rynkowych może być przeznaczona na finansowanie następujących wydatków: a) inwestycyjnych: zakup, budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów produkcyjno - usługowo - handlowych; zakup maszyn, urządzeń, aparatów oraz narzędzi pracy, w tym zakup środków transportu bezpośrednio związanych z realizowanym przedsięwzięciem; zakup wartości niematerialnych i prawnych; Strona 3 z 10

4 zakup innych inwestycji wskazanych przez przedsiębiorcę. b) obrotowych: zakup środków obrotowych (towarów, materiałów i surowców niezbędnych do produkcji, zakup towarów handlowych). Kinga Wargocka Ascend Consulting Oprocentowanie jest przyznawane i określane na podstawie wniosku i inwestycji jeśli we wniosku będę wpisane środki obrotowe to oprocentowanie będzie w przedziale 3,75-6,75%, jeśli będą to tylko środki inwestycyjne to można liczyć na oprocentowanie od 1,38%. Lubelska Fundacja Rozwoju BIZNES obrót Pożyczka na finansowanie majątku obrotowego w ramach planu rozwoju przedsiębiorstwa. Instrument może również finansować aktywa obrotowe w związku z realizowanymi działaniami w zakresie innowacji lub badań. O pożyczkę może ubiegać się mikro, mały lub średni przedsiębiorca. Przykładowe przedsięwzięcia: zakup towarów, materiałów lub surowców, finansowanie należności, finansowanie zapłaty podatku VAT z tytułu realizowanej inwestycji (do czasu jego zwrotu z Urzędu Skarbowego). Kwota pożyczki: od zł do zł Okres finansowania: do 3 lat Oprocentowanie: od 5,51% (nie niższe niż stopa referencyjna wyznaczona zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej) Prowizja od udzielonej pożyczki: od 0% do 3% Prowizja za rozpatrzenie wniosku: brak Wymagany wkład własny: brak Zabezpieczenie spłaty: Obligatoryjne zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową. Strona 4 z 10

5 BIZNES inwestycja Kinga Wargocka Ascend Consulting Pożyczka na finansowanie rzeczowego majątku trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych. W ramach pożyczki możliwe jest częściowe sfinansowanie majątku obrotowego, ściśle powiązanego z inwestycją, na którą przeznaczona jest pożyczka. O pożyczkę może ubiegać się mikro, mały lub średni przedsiębiorca. Przykładowe przedsięwzięcia: zakup maszyn, urządzeń. wyposażenia lub środków transportu, nabycie nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Kwota pożyczki: od zł do zł Okres finansowania: do 5 lat Oprocentowanie: od 5,51% (nie niższe niż stopa referencyjna wyznaczona zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej) Prowizja od udzielonej pożyczki: od 0% do 3% Prowizja za rozpatrzenie wniosku: brak Wymagany wkład własny: 20% wartości netto przedsięwzięcia Zabezpieczenie spłaty: Obligatoryjne zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową. BIZNES pożyczka preferencyjna Pożyczka udzielana w ramach pomocy de minimis oprocentowania poniżej obowiązujących stawek rynkowych. W ramach produktu możliwe jest finansowanie przedsięwzięć realizowanych na obszarze województwa lubelskiego i obejmujących: nakłady inwestycyjne w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne z wyłączaniem nabycia pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przez podmioty wykonujące działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego, i/lub finansowanie majątku obrotowego w zakresie zakupu materiałów i towarów w związku z wprowadzeniem nowego produktu lub usługi, zmianą lub rozszerzeniem profilu działalności oraz rozszerzeniem rynku zbytu. O pożyczkę może ubiegać się mikro, mały lub średni przedsiębiorca. Przykładowe przedsięwzięcia: zakup maszyn, urządzeń, nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej; nabycie środków transportu przez przedsiębiorstwo nie prowadzące działalności w zakresie drogowego transportu towarowego; zakup materiałów i surowców w związku z rozpoczęciem nowego profilu działalności. Strona 5 z 10

6 Kwota pożyczki: od zł do zł Okres finansowania: do 5 lat Oprocentowanie: 1,0% (oprocentowanie stałe) Prowizja od udzielonej pożyczki: od 2% do 3% Prowizja za rozpatrzenie wniosku: brak Wymagany wkład własny: 20% Zabezpieczenie spłaty: Obligatoryjne zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową. InvestPLUS oprocentowanie: 1,99 %, (oprocentowanie stałe) kwota pożyczki: od zł do zł, okres finansowania: do 5 lat z możliwością 6 m-cy karencji, prowizja za rozpatrzenie wniosku: brak wymagany wkład własny: brak Zabezpieczenie spłaty: Obligatoryjne zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową. Operacja realizowana jest od 01 października 2012 r. Z uwagi na ograniczoną pulę środków, jaką Fundusz dysponuje udzielając pożyczki InvestPLUS, dostępny limit w kwocie ,- zł rozłożony jest w czasie, w podziale na okresy miesięczne. Przykładowe przedsięwzięcia: zakup, budowa lub modernizacja obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych, zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, itp., zakup środków transportu (z wyłączeniem nabycia pojazdów do przewozu rzeczy przez podmioty świadczące usługi w zakresie drogowego transportu towarowego). W ramach tej pożyczki możliwe jest finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, przez przedsiębiorstwa posiadające siedzibę na terenie jednego z tych województw. Strona 6 z 10

7 Pożyczki na rozwój działalności Organizator nazwa pożyczki Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A - Pożyczki z RPO WL Kto może się ubiegać? mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy znajdują się we wczesnej fazie rozwoju lub w fazie eksploatacji, z woj. Lubelskiego Przeznaczenie pożyczki Wartość pożyczki Oprocentowanie Prowizja Wkład własny na pokrycie wydatków inwestycyjnych, zakup środków trwałych lub uzupełnienie środków obrotowych Do 120 tys. zł Od 3,16% do 6,16% w zależności od przychodów 3,16% na rozpoczęcie działalności. 0,5% - 2% (dla przedsiębiorców działających krócej niż 3 miesiące 0,5%) Okres spłaty (karencja) 20% 60 miesięcy (3 Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A Pożyczki z PO RPW mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy znajdują się we wczesnej fazie rozwoju lub w fazie eksploatacji, z woj. Lubelskiego inwestycji polegających m.in. na - zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowohandlowych - tworzenia nowych miejsc pracy - wdrożenia nowych rozwiązań technicznych i technologicznych - zakupu wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związany z celem realizowanego przedsięwzięcia - inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MSP Do 300 tys. zł Od 3,75% do 6,75% 2% 20% 60 miesięcy (3 Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości - Biznes-Start Firmy działające na rynku do 12 miesięcy Na środki obrotowe i inwestycyjne Do 120 tys. zl od 1,38% do 6,75% (jeśli będą środki obrotowe to oprocentowanie zaczyna się od 3,75%) od 0% do 2,4% 20% 60 miesięcy (6 Strona 7 z 10

8 Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości - Biznes-Plus Firmy działające powyżej 12 miesięcy Na środki obrotowe i inwestycyjne Do 120 tys. zł od 1,38% do 6,75% (jeśli będą środki obrotowe to oprocentowanie zaczyna się od 3,75%) od 0% do 3% 20% 60 miesięcy (4 Lubelska Fundacja Rozwoju - BIZNES obrót Lubelska Fundacja Rozwoju - BIZNES inwestycja Lubelska Fundacja Rozwoju - BIZNES pożyczka preferencyjna Lubelska Fundacja Rozwoju - InvestPLUS Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" - Pożyczka mikro, mały lub średni przedsiębiorca z woj. Lubelskiego mikro, mały lub średni przedsiębiorca z woj. Lubelskiego mikro, mały lub średni przedsiębiorca z woj. Lubelskiego mikro, mały lub średni przedsiębiorca z terenów województwa: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińskomazurskiego mikro, mały lub średni przedsiębiorca z woj. Lubelskiego Środki obrotowe, badania i innowacje Od 5 tys. do 120 tys. Pożyczka na finansowanie rzeczowego majątku trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych. W ramach pożyczki możliwe jest częściowe sfinansowanie majątku obrotowego, ściśle powiązanego z inwestycją, na którą przeznaczona jest pożyczka. Od 5 tys. do 120 tys. Środki inwestycyjne i obrotowe Od 5 tys. do 120 tys. Środki inwestycyjne Od 5 tys. do 100 tys. Środki inwestycyjne i obrotowe Od 10 tys. do 65 tys. zł od 5,51% od 0% do 3% Brak 36 miesięcy od 5,51% od 0% do 3% 20% 60 miesięcy 1% od 2% do 3% 20% 60 miesięcy 1,99% Brak Brak 60 miesięcy (6 miesięcy) 3,75% 1,5% dla pożyczek na okres do 12 m- cy, 2% dla pożyczek na okres do 24 m-cy oraz 25% 36 miesięcy (6 miesięcy) Strona 8 z 10

9 na rozwój 2,5% dla pożyczek na okres do 36 m- cy. Pożyczki na start Organizator nazwa pożyczki Przeznaczenie pożyczki Wartość pożyczki Oprocentowanie Prowizja Wkład własny Okres spłaty (karencja) Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A - Pożyczki z RPO WL na pokrycie wydatków inwestycyjnych, zakup środków trwałych lub uzupełnienie środków obrotowych Do 120 tys. zł 1% lub 3,75-6,75% 0,5% 20% 60 miesięcy (3 Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A Pożyczki z PO RPW inwestycji polegających m.in. na - zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowohandlowych - tworzenia nowych miejsc pracy - wdrożenia nowych rozwiązań technicznych i technologicznych - zakupu wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związany z celem realizowanego przedsięwzięcia - inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MSP Do 300 tys. zł Od 3,75% do 6,75% 2% 20% 60 miesięcy (3 Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości - Biznes-Start Na środki obrotowe i inwestycyjne Do 120 tys. zł od 1,38% do 6,75% (jeśli będą środki obrotowe to oprocentowanie zaczyna się od 3,75%) od 0% do 2,4% 20% 60 miesięcy (6 Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania a) Nabycie środków trwałych, b) Budowę, przebudowę, adaptację lub Od 5 tys. do 50 1% Brak Brak 60 miesięcy (6 Strona 9 z 10

10 Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" Pożyczka na start modernizację środków trwałych, c) Zakup wyposażenia, d) Zakup materiałów i surowców niezbędnych do realizacji założonego przedsięwzięcia, e) Zakup wartości niematerialnych i prawnych, f) Pokrycie kosztów innych wydatków bezpośrednio związanych z prawidłową instalacją i uruchomieniem sprzętu, g) Na tworzenie nowych miejsc pracy tys. zł miesięcy) Strona 10 z 10

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO

KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Oferta Funduszu Pożyczkowego skierowana jest do klientów głównie z województwa świętokrzyskiego oraz województw ościennych.

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV)

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV) REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dofinansowanego ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A w ramach inicjatywy JEREMIE Województwa Pomorskiego 1 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK

ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN udzielania pożyczek przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 do umów zawartych po dniu 16.07.2013r.

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK START UP i STANDARD ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. od 7,76% Czym jest MRFP? Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 WSTĘP

Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 WSTĘP Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 Robert Skwara WSTĘP Na początku XXI wieku młodzi ludzie stoją przed dużymi wyzwaniami. Zmieniły się priorytety i dzisiaj

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI RAZ, DWA, TRZY ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMU FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK przez Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. w ramach Inicjatywy JEREMIE PREAMBUŁA

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK przez Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. w ramach Inicjatywy JEREMIE PREAMBUŁA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości.

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. od 7,76% Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 11.03.2014r Strona 1 Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu nr 1 /PG/2012 na wybór Pośredników Finansowych METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces

Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces Lubelska Fundacja Rozwoju Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces www.biznespozyczka.eu Fundusz Pożyczkowy Lubelskiej Fundacji Rozwoju działa na rynku od 2001 r. W 2013 r. udzieliliśmy przedsiębiorcom blisko

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy powstał jako podmiot zarządzany i reprezentowany przez ECDF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. ECDF Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Działającego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Działającego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego. I. Postanowienia ogólne Regulamin Funduszu Pożyczkowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY.

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY. REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY. Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Bank Spółdzielczy w Brańsku

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin. 2 Definicje

1 Regulamin. 2 Definicje REGULAMIN FUNDUSZU Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy Skawa prowadzony przez Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej 1 Regulamin 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K W oparciu o Uchwałę nr 112/09 Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Rabka z dnia 29.09.2009 roku ustala się co następuje: 1 Niniejszy regulamin określa tryb udzielania pożyczek przez Fundację Rozwoju Regionu

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH Plan prezentacji Fundusze pożyczkowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Program Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu w okresie monitorowania pn. Mikropożyczki dla osób otwierających działalność gospodarczą.

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu w okresie monitorowania pn. Mikropożyczki dla osób otwierających działalność gospodarczą. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu w okresie monitorowania pn. Mikropożyczki dla osób otwierających

Bardziej szczegółowo