Dotacje dla wiedzy i technologii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotacje dla wiedzy i technologii"

Transkrypt

1 Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o.

2 Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej dziesięciu osób, Przeciętnie firma przemysłowa wydała na innowacje 5,7 mln zł, a usługowa 5 mln. zł, w latach innowacje zrealizowała co szósta firma przemysłowa i co ósma usługowa, Inwestują przede wszystkim firmy prywatne: - zakup nowych maszyn i urządzeń, - inwestycje budowlane, - finansowanie badań naukowych związanych z innowacjami. Źródło: Dane GUS za 2010 rok,

3 Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Branżowi liderzy w wydatkach na innowacje : - firmy telekomunikacyjne (szczególnie IT) - 4,9 mld zł, - firmy zajmujące się wytwarzaniem i przetwarzaniem koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - 3,8 mld zł, - branża samochodowa - 2,6 mld zł. - firmy zajmujące się działalnością finansową - 2 mld zł. innowacje są wciąż realizowane za pieniądze własne firm. Firmy przemysłowe: - ponad 23,7 mld zł nakładów - prawie 18 mld zł pieniądze własne, - 2 mld to kredyty, - 1,6 mld zł pieniądze z UE. Firmy usługowe: - ponad 10,7 mld zł nakładów, - 9,2 mld zł własne środki, - 1,1 mld zł Kredyty. Źródło: Dane GUS za 2010 rok,

4 Trudności pozyskania finansowania innowacji w Polsce Stopień trudności pozyskania finansowania innowacji w Polsce 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% bardzo mały mały ani mały, ani duży duży bardzo duży

5 Utrudnienia w finansowaniu innowacji Skomplikowane procedury przyznania finansowania Niejasne kryteria rozpatrywania wniosków Wysokie ryzyko niepowodzenia projektu Wysokie koszty wdrożenia innowacji Duża liczba firm konkurujących o finansowanie Małą liczba instytucji finansujących innowacje Brak partnerów chcących uczestniczyć w kosztach przedsięwzięcia

6 2013 na co możemy jeszcze liczyć?

7 Wykorzystanie środków z budżetu wykorzystano ponad 80% budżetu podpisano ponad umów na kwotę 349,6 mln PLN Złożono 256,9 tyś wniosków poprawnych pod względem formalnym na kwotę dofinanowania 538,2 mld PLN Źródło: y_unijne_przekroczyly_200_mld_zl_ aspx

8 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Cel: dotacja na inkubację oraz na inwestycję w nowo utworzone przedsiębiorstwo innowacyjne (w formie objęcia udziałów). Beneficjenci: nowo powstali przedsiębiorcy oraz Instytucje wspierające powstawanie nowych firm innowacyjnych np. inkubatory przedsiębiorczości akademickiej, centra transferu technologii i innowacji, akceleratory technologii, parki naukowotechnologiczne Nabór wniosków: 29 kwietnia - 31 maja 2013 Maksymalna intensywność pomocy: na inicjowanie działalności innowacyjnej wynosić może do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.* *dane z naboru w 2010 roku

9 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Cel: projekty inwestycyjne związane z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktowych, usługowych lub organizacyjnych (rozwiązania technologiczne i organizacyjne stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata). Projekty szkoleniowe oraz doradcze niezbędne dla realizacji projektów inwestycyjnych. Tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami. Beneficjenci: MMSP Nabór wniosków: 15 maja 5 czerwca 2013 Wartość projektu: min 8 mln PLN Maksymalna intensywność pomocy: do 70%

10 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej Cel: projekty mające na celu wykorzystywanie możliwości ochrony przedmiotów własności przemysłowej (wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych), szczególnie poza granicami kraju. Refundacja wydatków poniesionych na przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz prowadzenie postępowań przed właściwymi organami ochrony własności przemysłowej, związanych z uzyskaniem praw własności przemysłowej. Beneficjenci: MMSP Nabór wniosków: do 30 czerwca 2013 Maksymalna intensywność pomocy: 400 tyś. zł.

11 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Cel: projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych), w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest wytworzenie, świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych. Beneficjenci: mikro i małe przedsiębiorstwa istniejące do 2 lat na rynku Nabór wniosków: 6 maja maja 2013 Maksymalna intensywność pomocy: do 70%

12 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Cel: przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw. Beneficjenci: MMSP Nabór wniosków: 17 kwietnia kwietnia2013 Maksymalna intensywność pomocy: max 70%

13 Bon na innowacje Cel: zainicjowanie kontaktów mikro lub małych przedsiębiorców z jednostkami naukowymi. Beneficjenci: Mikro i Małe przedsiębiorstwa Nabór wniosków: do 26 kwietnia 2013 Maksymalna intensywność pomocy: max PLN

14 Inne możliwości Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gospodarka wodna Gospodarka odpadami OZE i efektywność energetyczna Edukacja ekologiczna i inne Narodowe Centrum Badań i Rozwoju INNOTECH BLUE GAS BRIDGE

15 Przyszłość funduszy unijnych

16 Szanse dla Polski 105 miliardów 900 milionów euro, czyli o 4 mld więcej niż w latach miliardy i 900 milionów euro na rozwój regionów 28,5 miliarda na rolnictwo Źródło: 2014%26amp%3B%238211%3B2020.html

17 Na co mogą liczyć MSP w nowym okresie programowania? Środki finansowe na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Śródki na wsparcie MSP dostępne w formie bezpośredniej: - dotacje, - instrumenty inżynierii finansowej, - innowacyjne instrumenty łączące wsparcie dotacyjne i zwrotne. Źródło: c3/nowa+perspektywa+finansowa+ue+oraz+podstawowe+za%c5%82o%c5%b Cenia+Polityki+Sp%C3%B3jno%C5%9Bci+w+kontek%C5%9Bcie+wspierania+prz ed.pdf?mod=ajperes

18 Na co mogą liczyć MSP w nowym okresie programowania? Środki na wsparcie MSP dostępne w formie pośredniej: - wsparcie instytucji otoczenia biznesu parków naukowo-technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, klastrów, Priorytetowe traktowanie: - inwestycje w B+R, - innowacyjne technologie, - projekty przyczyniające się do wzmacniania współpracy między sektorem nauki, a biznesu. Źródło: wa+finansowa+ue+oraz+podstawowe+za%c5%82o%c5%bcenia+polityki+sp%c3%b3jno%c5%9bci+ w+kontek%c5%9bcie+wspierania+przed.pdf?mod=ajperes

19 O NAS CAPITAL-ECI to niezależna grupa ekspertów zapewniająca profesjonalną oraz kompleksową obsługę w zakresie szeroko pojętego doradztwa finansowego i pozyskiwania środków na inwestycje.

20 Wieloletnie DOŚWIADCZENIE i WIEDZA WIELOBRANŻOWA ekspertów, Liczne zrealizowane z powodzeniem PROJEKTY INWESTYCYJNE, BADAWCZO-ROZWOJOWE ORAZ EDUKACYJNO-INFORMACYJNE I INTERNETOWE Wysokie standardy pracy i obsługi klientów w całej Polsce, BLISKA WSPÓŁPRACA Z KLIENTAMI - utrzymywanie stałych relacji, pełna wiedza o działalności klienta, komunikacja i rozumienie jego oczekiwań, Wysoka ELASTYCZNOŚĆ DZIAŁANIA i SPRAWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA struktury organizacyjnej, Bieżąca WSPÓŁPRACA EKSPERCKA ORAZ WYMIANA DOŚWIADCZEŃ z uczelniami wyższymi, izbami gospodarczymi, instytucjami otoczenia biznesu.

21 Pozyskiwanie dotacji unijnych, pożyczek preferencyjnych, kredytów i leasingu, Przeprowadzanie audytów dotacyjnych, Rozliczanie uzyskanej pomocy publicznej, Przygotowywanie studiów wykonalności, Budowa strategii rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego, przedsiębiorstw oraz strategii inwestowania, Koordynacja projektów inwestycyjnych i rozwojowych, Pomoc w praktycznej implementacji rozwiązań prawnych i finansowych, Kompleksowy wymiar oferowanych usług doradczych, konsultacyjnych i wdrożeniowych dla podmiotów o zróżnicowanym profilu działalności na terenie całego kraju.

22 NASZE REFERENCJE

23

24

25 CAPITAL Europejski Consulting Inwestycyjny Sp. z o.o. Siedziba spółki: ul. Warszawska 36 (p. III) Katowice Biuro handlowe: ul. Żurawia 6/ Warszawa www. capital-eci.com

Środki unijne na lata 2014-2020 na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw

Środki unijne na lata 2014-2020 na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw Let s realize your ideas Środki unijne na lata 2014-2020 na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw Wrocław, 17 lutego 2015 r. Doświadczenie WETTIN Doradcy WETTIN specjalizują się w dofinansowaniu

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Krótki przewodnik po finansowaniu it

Krótki przewodnik po finansowaniu it Krótki przewodnik po finansowaniu it ERP Spis treści 3-4 Pieniądze z Unii czekają 5-8 MSP głównym odbiorcą środków UE 9-13 Jeśli nie dotacje, to co? 14 Podsumowanie 15 Przydatne wskazówki Krok 1. Pieniądze

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW

DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW WETTIN TO NAJWYŻSZA SKUTECZNOŚĆ, JAKOŚĆ I RZETELNOŚĆ Szanowni Państwo, WETTIN jest firmą konsultingową specjalizującą

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość na Podkarpaciu

Funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość na Podkarpaciu Funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość na Podkarpaciu Jolanta Wiśniowska Dyrektor Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. 23.07.2014 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/128 Wdrażanie innowacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Dokumenty programowe Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Rada Europejska Komisja

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. WSPIERAMY I FINANSUJEMY INNOWACJE DEBIUT NA RYNKU NEWCONNECT 5 grudnia 2012 r. O AGENCJI Agencja Rozwoju Innowacji S.A. jest firmą świadczącą usługi doradczo-finansowe związane

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Jesteś przedsiębiorcą, chcesz rozwijać działalność gospodarczą, ale brakuje Ci środków? W takiej sytuacji ratunkiem dla Twojej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Instrumenty poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Instrumenty poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw Instrumenty poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw Andrzej Rajkiewicz Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. arajkiewicz@nape.pl www.nape.pl Warszawa, 5 grudnia 2014 r. Główne powody podjęcia

Bardziej szczegółowo

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa z sektora MSP (mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa).

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa z sektora MSP (mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa). Program: Regionalny Program Województwa Wielkopolskiego Priorytet: 1 Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie: 1.2 Wsparcie rozwoju MSP Działanie skierowane jest do małych i średnich firm, chcących rozwijać

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo