Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe"

Transkrypt

1 Alternatywne formy finansowania inwestycji Obligacje przychodowe

2 Inwestycje w sektorze usług użyteczności publicznej Duża jednostkowa skala nakładów inwestycyjnych Długi okres użytkowania Opłaty za korzystania z infrastruktury ograniczone w celu zapewnienia szerokiego dostępu do usług dla mieszkańców. Źródła finansowania Środki z Unii Europejskiej Środki własne konieczne na udział własny w projektach: Budżety JST brak środków na szybką jednorazową - realizację inwestycji ze środków własnych możliwości zadłużania ograniczone innymi inwestycjami i sytuacją budżetową Finansowanie przez spółki komunalne relatywnie niskie przychody i zyski ograniczające możliwości kredytowania, brak majątku wymaganego jako zabezpieczenie w przypadku typowych kredytów lub niestandardowy majątek. 2

3 Inwestycje w sektorze usług użyteczności publicznej Usługi użyteczności publicznej generują przychody i są to przychody o wiele bardziej stabilne od przychodów zwykłych przedsiębiorstw. Mniejszy zysk, ale większa stabilność i bezpieczeństwo. 3

4 Obligacje przychodowe 4

5 Obligacje przychodowe Obligacje przychodowe są spłacane i zabezpieczone przychodami generowanymi przez istniejącą i/lub wybudowaną/zmodernizowaną infrastrukturę w bardzo długim okresie czasu. Długi okres spłaty pozwala bezpiecznie spłacać zadłużenie nawet przy niewielkich wpływach z inwestycji. Celem obligacji jest umożliwienie podmiotom sektora publicznego uzyskiwania znacznych środków na realizację projektów inwestycyjnych. 5

6 Obligacje przychodowe - PWIK w Końskich Sp. z o.o. Przykład transakcji Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodnokanalizacyjnej PWIK w Końskich Sp. z o.o. wartość całego projektu ok. 135 mln PLN netto, współfinansowania z UE ok 98 mln PLN. udział własny w projekcie jest finansowany przez Spółkę ze środków własnych, pożyczek WFOŚ oraz obligacji przychodowych. konieczność sfinansowania dodatkowych potrzeb inwestycyjnych, w tym budowy przyłączy kanalizacyjnych. Wartość programu emisji: 25 mln PLN, spłata w ratach do 2029 r., karencja w spłacie kapitału do roku Zyski spółki rzędu kilkuset tysięcy złotych, wskaźnik: zadłużenie/(zysk operacyjny + amortyzacja) w przedziale 5x-10x. 6

7 Dlaczego obligacje przychodowe są wygodnym instrumentem do pozyskiwania finansowania? Forma zabezpieczenia: wskazanie przedsięwzięcia i wyłączenie przychodów i majątku przedsięwzięcia z masy upadłościowej i skierowanie przychodów na specjalny rachunek z którego wypłaty są dokonywane w pierwszej kolejności dla obligatariuszy. Zalety zabezpieczenia w łatwy sposób (1 uchwała emitenta) ustanowienia zabezpieczenie na przychodach i majątku (pytanie: ile jest warta hipoteka na 1 magistrali wodociągowej jako zabezpieczeniu i jak ustanowić takie zabezpieczenie?), ta forma zabezpieczenia ma większą wartość niż zabezpieczenia w formie rzeczowej ( projekt jest tyle wart ile środków pieniężnych generuje ), w przypadku czasowego pogorszenia sytuacji przedsięwzięcia inni wierzyciele mają ograniczoną możliwość składania żądań istnieje czas na dokonanie zmian i dostosowanie przedsięwzięcia do nowej - nieoczekiwanej sytuacji 7

8 Dlaczego obligacje przychodowe są wygodnym instrumentem do pozyskiwania finansowania? Długoterminowe finansowanie pozyskiwanie znacznych środków finansowych nawet przy niskich przychodach z działalności i zyskach. Każda emisja jest przygotowywana pod kątem wymagań konkretnego projektu lub potrzeb. Mniejsze wymogi dotyczące zabezpieczeń brak konieczności dokonywania wycen, wpisów do rejestrów etc. Emisja obligacji jest wyłączona z procedur przetargowych Prawa Zamówień Publicznych. Jako cel finansowania można wskazać ogólnie wydatki majątkowe związane z działalnością danego przedsiębiorstwa. Ocena projektu nie bieżącej sytuacji spółki i jej majątku. 8

9 Podstawowe informacje o Banku Gospodarstwa Krajowego Utworzony w 1924 r. 100% własność państwa Działa na mocy ustawy o BGK (nie posiada zdolności upadłościowej) Ocena ratingowa Fitch równa ratingowi Skarbu Państwa A- w walucie obcej oraz A w walucie krajowej. Organy banku: Rada Nadzorcza: przedstawiciele ministrów właściwych do spraw Skarbu Państwa, gospodarki, budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, transportu, rozwoju regionalnego. Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej powołuje Minister Finansów Zarząd Prowadzi działalność na terenie całego kraju Centrala w Warszawie Placówka w każdym mieście wojewódzkim Obsługa kasowa w ponad 4000 placówkach partnerskich Podlega ustawie Prawo bankowe Podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego Zerowa waga ryzyka dla poręczeń i gwarancji BGK w ramach programów rządowych 9

10 Główne obszary działalności Wsparcie samorządów lokalnych, rozwój regionów, rozwój społeczny Wsparcie inwestycji, biznesu i przedsiębiorstw Inwestycje komunalne i infrastruktura mieszkaniowa Rozwój i rewitalizacja obszarów miejskich Rozwój obszarów wiejskich Ochrona środowiska lokalnego i poprawa efektywności energetycznej Prefinansowanie - realizacja projektów przed nadejściem środków unijnych Edukacja, kapitał społeczny, wolontariat (Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego) Organizacja finansowania infrastrukturalnych projektów inwestycyjnych, w tym program Inwestycje Polskie Poręczenia i gwarancje Partnerstwo Publiczno-Prywatne Polski eksport Innowacyjność Ekonomia społeczna Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie Obsługa Skarbu Państwa i jednostek budżetu centralnego Konsolidacja finansów publicznych Bankowa obsługa jednostek sektora finansów publicznych i budżetu Państwa Wsparcie realizacji polityk rządu oraz niwelowanie nieefektywności w funkcjonowaniu sektora finansowego w Polsce Wsparcie realizacji programów finansowanych ze środków unijnych Transfer środków europejskich Zarządzanie instrumentami zwrotnymi UE przeznaczonymi na finansowanie MŚP, wdrażanie nowych technologii, rozwój miast i ekonomia społeczna Edukacja beneficjentów nowe formy wsparcia ze środków UE 10

11 Finansowanie i obsługa bankowa instytucji i firm Prowadzenie rachunków bankowych Depozyty terminowe Produkty kredytowe dla firm i jednostek samorządu terytorialnego (JST) Kredyt inwestycyjny z Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) Rozliczenia w obrocie krajowym i zagranicznym Operacje na rynku pieniężnym Emisje obligacji oferta dla sektora finansów publicznych 11

12 Główny portfel akcji udziałów / podmioty realizujące zadania w imieniu BGK / partnerzy PAKIET AKCJI I UDZIAŁÓW m.in. REGIONALNE I LOKALNE FUNDUSZE PORĘCZENIOWE 100% 21 podmiotów 12,15% BGK JEST CZŁONKIEM / PARTNEREM m.in. Europejskie Stowarzyszenie Banków Publicznych Europejskie Stowarzyszenie Organizacji Poręczeń i Gwarancji Network of European Financial Institutions for SMEs BGK JEST FUNDATOREM 12

13 Kontakt Departament Finansowania Strukturalnego Jacek Dąbrowski, Dyrektor Inwestycyjny tel , 13

Warszawa, maj 2013 r.

Warszawa, maj 2013 r. WYTYCZNE dotyczące udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację Projektów Miejskich ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 r.

Warszawa, kwiecień 2013 r. ZASADY udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach Inicjatywy JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 r.

Warszawa, maj 2013 r. WYTYCZNE dotyczące udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację Projektów Miejskich zlokalizowanych w Gdańsku, Gdyni, Słupsku i Sopocie ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 3-2009 URSZULA ZIARKO-SIWEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Polskie jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (dotacje, pożyczki niskoprocentowe, mikropożyczki, kredyty,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej

Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej Warszawa, maj 2011 r. 1. Wprowadzenie Æ Badanie możliwości stworzenia

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH MAREK MATEJUN Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka ARKADIUSZ ODERKIEWICZ ING Bank Śląski S.A. WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH W ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW REGIONU ŁÓDZKIEGO [ Po więcej

Bardziej szczegółowo

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Formy finansowania działalności gospodarczej Finansowanie wewnętrzne (środki właściciela inwestowane w momencie zakładania działalności

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycje polskie. Grudzień 2014

Program Inwestycje polskie. Grudzień 2014 Program Inwestycje polskie Grudzień 2014 Program Inwestycje polskie Co Jak Za co Utrzymanie tempa wzrostu gospodarczego poprzez wsparcie wybranych inwestycji Program realizowany jest poprzez: finansowanie

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE Inwest Consulting Spółka Akcyjna ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, www.ic.poznan.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem KRS 0000028098 2.672.400 AKCJI SERII G OFERTA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie doświadczeń KfW Bankengruppe dla potrzeb doskonalenia działalności Banku Gospodarstwa Krajowego

Wykorzystanie doświadczeń KfW Bankengruppe dla potrzeb doskonalenia działalności Banku Gospodarstwa Krajowego GDAŃSKA AKADEMIA BANKOWA Wykorzystanie doświadczeń KfW Bankengruppe dla potrzeb doskonalenia działalności Banku Gospodarstwa Krajowego Ekspertyzę zgodnie z umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zawartą

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH

SPOSOBY REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH SPOSOBY REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH PROGRAMOWANIE OPERACYJNE 2 Schemat zarządzania strategicznego PLANOWANIE ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ANALIZA DIAGNOZA (SWOT) FORMUŁOWANIE CELÓW PROGNOZY CELE ANALIZY

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę TORPOL S.A.

W drodze na giełdę TORPOL S.A. 24 CZERWCA 2014 W drodze na giełdę TORPOL S.A. Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności Emitenta Grupa Emitenta, w której skład wchodzą TORPOL S.A., Afta sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012 Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org Korekta: Agnieszka Bąk Projekt graficzny: Koko Studio Skład i łamanie: Koko Studio Druk: Mastimo sp.

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY dla obligacji na okaziciela serii KOM12C Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo