ZMIANY W ZASADACH FAKTUROWANIA W 2013 I 2014 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZMIANY W ZASADACH FAKTUROWANIA W 2013 I 2014 ROKU"

Transkrypt

1

2 Adam Bartosiewicz, Karolina Gierszewska Tomasz Krywan, Ewa Sokołowska-Strug Rafał Styczyński, Paweł Tomasz Ziółkowski ZMIANY W ZASADACH FAKTUROWANIA W 2013 I 2014 ROKU Warszawa 2013

3 Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Marzena Mola a Redaktor merytoryczny Magdalena Stankiewicz Łamanie Kamila Tomecka Projekt graficzny okładki i stron tytułowych Maciej Sadowski Copyright by Wolters Kluwer Polska SA, 2013 ISBN: Wydane przez: Wolters Kluwer Polska SA Redakcja Książek Warszawa, ul. Płocka 5a tel , fax księgarnia internetowa

4 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 7 Rozdział I Zmiany w zakresie wystawiania faktur VAT wchodzące w życie od 2013 oraz 2014 r Zagadnienia ogólne Podmiot wystawiający fakturę Kiedy nie ma obowiązku wystawienia faktury Wygląd faktury (elementy podstawowe) Adnotacje na fakturze oraz brak obowiązku umieszczania nr rejestracyjnego Faktura uproszczona Faktura zaliczkowa a faktura rozliczeniowa Moment wystawienia faktury Faktury korygujące Noty korygujące Faktury wewnętrzne Autentyczność pochodzenia oraz integralność treści faktury Samofakturowanie...45 Rozdział II Przepisy obowiązujące przed i po 1 stycznia 2013 r...47 Rozdział III Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2014 r...79 Rozdział IV Fakturowanie w praktyce Czy brak słowa VAT w nazwie Faktura VAT-RR skutkuje brakiem możliwości odliczenia VAT? Jak w 2013 r. prawidłowo wykazywać na fakturze rabat?...94

5 6 SPIS TREŚCI 3. Czy przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują konieczność opracowania regulaminu fakturowego? Czy można stosować dzienną numerację faktur? Czy na jednej fakturze może występować kilka transakcji opodatkowanych w różny sposób? Czy podatnik zwolniony z VAT ma obowiązek wystawiać faktury? Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT, jeżeli w sposób ciągły są wykonywane usługi konsultacyjne i dystrybucyjne sprzętu ortopedycznego i usługa wykonana jest na ostatni dzień każdego miesiąca, a faktura wystawiana w następnym miesiącu? Czy od 1 stycznia 2013 r. podatnicy rozliczający się metodą kasą mają obowiązek wystawiać faktury z adnotacją metoda kasowa? Jak dokumentować prawidłowo na potrzeby VAT usługi budowlane wykonywane w innych państwach członkowskich? Jak rozliczyć na gruncie VAT koszty dodatkowego ubezpieczenia wykupionego dla pracowników wyjeżdżających w zagraniczną podróż służbową?...108

6 Wykaz skrótów u.p.t.u. ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz z późn. zm.) r.f. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 z późn. zm.) r.f.e. rozporządzanie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249, poz. 1661)

7

8 Rozdział I Zmiany w zakresie wystawiania faktur VAT wchodzące w życie od 2013 oraz 2014 r. Z dniem 13 lipca 2010 r. Rada Unii Europejskiej wydała dyrektywę 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania (Dz. Urz. UE L 189 z , s. 1), która zmienia dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z , s. 1), czyli podstawowy akt prawny regulujący zasady rozliczania podatku od wartości dodanej [VAT] w ramach Unii Europejskiej, w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania. Celem Rady UE było wprowadzenie przepisów, dzięki którym we wszystkich krajach członkowskich UE podstawowe, ogólne zasady wystawiania faktur będą identyczne lub zbliżone. Poprzez powyższe, kontrahenci z dwóch różnych krajów UE (np. z Polski i Danii), nabywając od siebie nawzajem towary czy usługi, mają posługiwać się podobnymi dokumentami sprzedaży (w zakresie wyglądu, rodzaju, elementów jakie zawierają itp.). Dzięki temu wzrosnąć ma pewność obrotu gospodarczego oraz zniknąć dysproporcja w różnych krajach członkowskich UE w zakresie ewentualnych wymogów związanych z formalnym dokumentowaniem sprzedaży. 1. Zagadnienia ogólne Mocą dyrektywy 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniająej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania (Dz. Urz.

9 10 Rozdział I UE L 189 z , s. 1) państwa członkowskie zostały zobowiązane do transpozycji jej przepisów do ustawodawstwa krajowego nie później niż do dnia 31 grudnia 2012 r., przy czym wejście w życie tych przepisów musi nastąpić najpóźniej 1 stycznia 2013 r. Od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2012 r. regulacje związane z fakturami znajdowały się w ustawodawstwie polskim w trzech aktach prawnych. Mianowicie: 1) w samej ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz z późn. zm.) dalej u.p.t.u. przy czym tutaj znajdował się jedynie zarys najważniejszych informacji, tj. kto i w jakiej sytuacji ma obowiązek wystawić fakturę, 2) w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. 1 w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 z późn. zm.) dalej r.f. w tym akcie prawnym dokładnie wskazano elementy obowiązkowe faktury, terminy jej wystawiania, elementy, jakie musi dodatkowo zawierać przy poszczególnych rodzajach sprzedaży (np. przy sprzedaży w ramach komisu czy przy sprzedaży paliwa itp.) oraz 3) w rozporządzaniu z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249, poz. 1661) dalej r.f.e. Wiadomo już (została bowiem uchwalona ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 2 ), że od 1 stycznia 2014 r. praktycznie prawie wszystkie regulacje dotyczące faktur będą znajdowały się w samej treści u.p.t.u. (a nie jak obecnie, głównie w r.f.). Regulacje te będą odpowiadały wszystkim wymogom wymienionej powyżej dyrektywy 2010/45/UE w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania. Co natomiast z okresem pomiędzy 1 stycznia 2013 r. a 1 stycznia 2014 r.? Powyżej przecież wskazano, że państwa członkowskie zostały zo- 1 Od maja 2004 r. wychodziły w tym zakresie stosowne rozporządzenia. 2 Na dzień sporządzania niniejszego komentarza ustawa czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

10 Zmiany w zakresie wystawiania faktur VAT wchodzące w życie bowiązane do implementowania przepisów Dyrektywy fakturowej najpóźniej do 1 stycznia 2013 r. Co ważne, brak zastosowania się do wskazanego obowiązku groził karami finansowymi. Otóż, w tej materii postanowiono dokonać następującego zabiegu. Z dniem 1 stycznia 2013 r. wprowadzone w życie zostały tylko te przepisy, których brak narażał Polskę na kary finansowe. W pozostałym zakresie (tam, gdzie kary finansowe nie groziły i gdzie państwo członkowskie miało możliwość samodzielnego decydowania o sposobie regulacji) zmiany nastąpią dopiero od 1 stycznia 2014 r. Jednocześnie ww. zmiany zostały wprowadzone: 1) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1428), oraz 2) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. poz. 1528). Przez cały 2013 r. obowiązuje również w niezmienionym w tym zakresie brzmieniu u.p.t.u. (dokładnie jej art. 106 podający zarys najważniejszych informacji, tj. kto i w jakiej sytuacji ma obowiązek wystawić fakturę). Akty prawne, w których ujęte zostały przepisy regulujące zasady wystawiania faktur VAT Stan do końca 2012 r r. Stan od 1 stycznia 2014 r. 1. ustawa o VAT (ogólny zarys) 1. ustawa o VAT (ogólny zarys) 2. r.f. (wszelkie szczegóły) 2. zmienione r.f. (wszelkie szczegóły) 3. rozporządzenie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej (zasady przesyłu) 3. nowe rozporządzenie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej (zasady przesyłu) Najprawdopodobniej tylko: 1. u.p.t.u. (zarówno ogólny zarys jak i wszelkie szczegóły)

11

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA W związku z koniecznością implementowania zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177,

Bardziej szczegółowo

Projekt - Rozporządzenie z dnia 2008 r. w sprawie faktur elektronicznych

Projekt - Rozporządzenie z dnia 2008 r. w sprawie faktur elektronicznych Projekt - Rozporządzenie z dnia 2008 r. w sprawie faktur elektronicznych Na podstawie art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 oraz z 2005

Bardziej szczegółowo

Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT

Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT Dyrektywa Rady 2010/45/UE Dlaczego uwagi wyjaśniające? Uwagi wyjaśniające mają na celu zapewnienie lepszego rozumienia przepisów prawnych przyjmowanych

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

1. Faktura w świetle obowiązują cych przepisów - prawa i obowią. zki podatnika VAT w zakresie dokumentowania w roku 2015

1. Faktura w świetle obowiązują cych przepisów - prawa i obowią. zki podatnika VAT w zakresie dokumentowania w roku 2015 Faktura w świetle obowiązują cych przepisów prawa i obowią zki podatnika VAT w zakresie dokumentowania w roku 2015 Opis Omówienie najnowszych zmian w przepisach normują cych zasady wystawiania oraz przechowywania

Bardziej szczegółowo

Faktury w formie elektronicznej zagadnienia prawne

Faktury w formie elektronicznej zagadnienia prawne Faktury w formie elektronicznej zagadnienia prawne dr Krzysztof Korus dr Marek Świerczyński Źródła prawa Zasady wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej określają następujące

Bardziej szczegółowo

Podpis elektroniczny w relacjach administracji z biznesem

Podpis elektroniczny w relacjach administracji z biznesem 19 Kontynuując powyższą tematykę, w następnym numerze elektronicznej Administracji autorzy rozważą zagadnienia treści o charakterze komercyjnym oraz komercyjnego sposobu prezentacji informacji publicznej,

Bardziej szczegółowo

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC)

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) I. Wstęp II. Jakie jednostki mogą być uznane za zagraniczne spółki w rozumieniu przepisów o CFC? III. Kiedy zagraniczna

Bardziej szczegółowo

Mała książeczka o zmianach w przepisach. Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie.

Mała książeczka o zmianach w przepisach. Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie. Mała książeczka o zmianach w przepisach Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie. Spis treści Dlaczego warto przeczytać małą książeczkę o zmianach

Bardziej szczegółowo

1. Faktura w świetle obowiązują cych przepisów - prawa i obowią. obowiązki podatnika VAT w zakresie dokumentowania

1. Faktura w świetle obowiązują cych przepisów - prawa i obowią. obowiązki podatnika VAT w zakresie dokumentowania Faktura w świetle obowiązują cych przepisów prawa i obowiązki podatnika VAT w zakresie dokumentowania Opis Omówienie obecnych regulacji oraz planowanych zmian w przepisach dotyczą cych faktur VAT od 1

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT

ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT 1 lipca 2015 r. wejdą w życie nowe przepisy w zakresie rozszerzenia i doprecyzowania regulacji zawartych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia Ministra Finansów

Wyjaśnienia Ministra Finansów MONITOR księgowego nr 15(283) 5.08.2015 dodatek internetowy nr 10 Wyjaśnienia Ministra Finansów Zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT 15 5 sierpnia października 2015 2013 r. r. dodatek

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo

ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r.

ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r. ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r. Z dniem 1 lipca 2015 r. wejdą w życie następujące akty prawne: 1) ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 64, poz. 332. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY RADZI..

URZĄD SKARBOWY RADZI.. URZĄD SKARBOWY RADZI.. JEDNORAZOWA AMORTYZACJA - POMOC DE MINIMIS Przepisy ustaw podatkowych, o których mowa w art. 22k ust. 7-11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia..

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia.. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 1) Na

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu drogowego trzech rozporządzeń Unii

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Warszawa 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 14 lutego 2011 r.

Projekt z dnia 14 lutego 2011 r. Projekt z dnia 14 lutego 2011 r. Stanowisko Rady Ministrów do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC Wytyczne dla beneficjentów

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC Wytyczne dla beneficjentów Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC Wytyczne dla beneficjentów WARSZAWA, 14 WRZESIEŃ 2011 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1 Informacje

Bardziej szczegółowo