Systemy wieloprocesorowe i wielokomputerowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy wieloprocesorowe i wielokomputerowe"

Transkrypt

1 Systemy wieloprocesorowe i wielokomputerowe

2 Taksonomia Flynna Uwzględnia następujące czynniki: Liczbę strumieni instrukcji Liczbę strumieni danych Klasyfikacja bierze się pod uwagę: Jednostkę przetwarzającą JP Moduł pamięci MP

3 Taksonomia Flynna Skrót Nazwa Liczba strumieni instrukcji Liczba strumieni danych SISD Single Instruction Single Data 1 1 SIMD Single Instruction Multiplie Data 1 wiele MISD Multiplie Instruction Single Data wiele 1 MIMD Multiplie Instruction Multiplie Data wiele wiele

4 SISD - Single Instruction, Single Data Przykład: urządzenia jednoprocesorowe Elementy równoległości: przetwarzanie potokowe i super skalarne;

5 Single Instruction Multiplie Data Przykład: komputery wektorowe i macierzowe. takie same instrukcje na oddzielnych danych.

6 Procesory macierzowe Procesor macierzowy składa się z siatki (dwu lub trzy wymiarowej) jednakowych procesorów posiadających pamięci lokalne wykonujących jeden program.

7 Procesory macierzowe

8 Procesory macierzowe Przykład: Za pierwszy komputer macierzowy zbudowany według architektury SIMD źródła podają komputer ILLIAC IV. Projekt z lat 60 w University of Illinois a maszyna weszła do eksploatacji w roku Maszyna składała się z jednostki sterującej rozgłaszającej rozkazy do 64 jednostek przetwarzających (w rzeczywistości zbudowano tylko 16 jednostek). Każda z tych jednostek operowała na pamięci lokalnej zawierającej 2K słów 64 bitowych i mogła komunikować się bezpośrednio z czterema innymi procesorami. Wydajność maszyny sięgnęła 15 Mflop i była daleko poniżej zakładanej wydajności 1000 Mflop.

9 Procesory wektorowe Procesor wektorowy operuje na wektorach czyli wielu wielkościach skalarnych naraz. Komputer wektorowy składa się z części zawierającej procesor konwencjonalny i uzupełniony jest o procesor wektorowy będący jednostką wykonującą operacje na długich rejestrach danych. Procesory wektorowe są elementami wielu superkomputerów (DCD Cyber 205, Cray 1, Cray 2, Cray 3, Fujitsu VPX 2000, Hitachi S3600). W procesorach Pentium zastosowano po raz pierwszy mechanizmy MMX (ang. MultiMedia extension) i SSE (ang. Streaming SIMD Extensions). Mechanizm MMX - wykonywanie operacji stałoprzecinkowych na wektorach 64 bitowych. Mechanizm SSE - wykonywaniu operacji zmiennoprzecinkowych na wektorach zawierających 4 liczby zmiennoprzecinkowe (każda zajmuje 32 bity).

10 Single Instruction Multiplie Data Współcześnie wg koncepcji SIMD budowane są akceleratory graficzne wykorzystywane w komputerach PC. Nvidia - GeForce GTX TITAN liczba rdzeni CUDA 2688: 5 GPCs Graphics Processor Clasters; 14 SMx Streaming Multi-processors; stream processors;

11 Nvidia GeForce KEPLER

12 Single Instruction Multiplie Data Własności komputerów SIMD: Większość systemów składa się z wielu (często prostych) procesorów. Wszystkie procesory wykonują tę samą instrukcję ale dla różnych zestawów danych. Każdy z procesorów posiada pamięć lokalną ale istnieje też pamięć wspólna. Często istnieje połączenie pomiędzy sąsiednimi (lub innymi) procesorami. Implementują równoległość drobnoziarnistą (ang. finegrained parallelism.)

13 MISD - Multiple Instruction Single Data

14 MISD - Multiple Instruction Single Data Przykład: komputery wysokiej dyspozycyjności; w pojedynczym strumieniu wyznaczane są beamformery w różnych pasmach; zaszyfrowane dane są dekodowane wg różnych algorytmów.

15 MIMD - Multiple Instruction Multiple Data

16 MIMD - Multiple Instruction Multiple Data Do grupy systemów MIMD zalicza się całe spektrum komputerów poczynając do stacji roboczych (procesory wielordzeniowe) po superkomputery. Systemy MIMD mają bardzo zróżnicowaną architekturę, a przez to wymagają odrębnych metod programowania. Z uwagi na te właściwości powstały metody dalszego ich klasyfikowania.

17 TITAN Supercomputer

18 TITAN Supercomputer

19 Taksonomia Tanneubauma Kryterium sposób komunikacji pomiędzy procesorami. Komunikacja może być realizowany poprzez: wspólną pamięć; system wejścia wyjścia.

20 Taksonomia Tanneubauma Konstrukcja, w której procesory komunikują się poprzez pamięć dzieloną nazywa się wieloprocesorem (ang. Multiprocessor). Gdy procesory komunikują się poprzez urządzenia wejścia wyjścia mamy do czynienia z wielokomputerem (ang. Multicomputer).

21 Taksonomia Tanneubauma

22 Multiprocesory Przestrzeń adresowa współdzielona pomiędzy wszystkie procesory

23 Multiprocesory Własności multiprocesora: Dostęp do pamięci jest wąskim gardłem ograniczającym wydajność systemu. Komunikacja procesów odbywa się przez wspólną pamięć nie trzeba specjalnych mechanizmów komunikacyjnych. Konieczność synchronizacji dostępu do zmiennych dzielonych.

24 Multikomputery ang. multicomputers

25 Multikomputery Własności: Każdy z procesorów ma swoją lokalną pamięć. Komunikacja procesów odbywa się przez system wejścia/wyjścia przy wykorzystaniu abstrakcji komunikatów.

26 Taksonomia Johnsona Modyfikacja klasyfikacji Flynna kategoria systemów MIMD podzielona została na cztery podkategorie w zależności od zastosowanej w nich struktury pamięci. Typ pamięci: GM pamięć globalna, ang. Global Memory. DM pamięć rozproszona, ang. Distributed Memory. Sposób dostępu do pamięci: SV współdzielone zmienne, ang. Shared Veriables. MP przekazywanie komunikatów, ang. Message Passing.

27 Taksonomia Johnsona Pamięć globalna GM Pamięć rozproszona DM Komunikacja poprzez zmienne dzielone SV Shared Veriables GMSV DMSV Komunikacja poprzez przekazywanie komunikatów MP Message Passing GMMP DMMP

28 Taksonomia Johnsona Komputery należące do grupy GMSV są ściśle powiązanymi ze sobą wieloprocesorami, których liczba w większości rozwiązań nie przekracza 20. Dostęp do pamięci realizowany jest przy użyciu współdzielonej magistrali. DMMP wysoko skalowalne wielokomputery: wyposażone w pamięć rozproszoną; wykorzystujące różnorodne mechanizmy dostępu do pamięci; posiadające kilka przestrzeni adresowych; wykorzystujące mechanizm przesyłania komunikatów. Ze względu na różnorodność rozwiązań zgodnych z architekturą DMMP wydziela się wśród nich mniejsze klasy.

29 Taksonomia Johnsona DMSV skalowalne wieloprocesory wykorzystujące: współdzielenie zmiennych zamiast przesyłania komunikatów; zastosowanie globalnej przestrzeni adresowej. Ilość procesorów nie przekracza 256, a wykorzystywane topologie ich połączeń to hipersześcian i kratownica. GMMP wykorzystują: pamięć globalną oraz mechanizm przesyłania komunikatów. Brak praktycznej implementacje tej kategorii.

30 Klasyfikacja równoległości: Procesory superskalarne i procesory wektorowe; Procesory wielordzeniowe; Systemy SMP / Systemy NUMA; Klastry; Systemy masywnie równoległe; Gridy.

31 Systemy z pamięcią dzieloną Zwiększanie mocy obliczeniowej poprzez zrównoleglanie na poziomie instrukcji ma swoje granice wynikające z ograniczeń technologicznych. Dalsze przyspieszenie może być osiągnięte poprzez wskazanie części kodu, która może być wykonywana równolegle. Nazwane jest to zrównolegleniem na poziomie wątków, ang. Thread Level Parallelism.

32 Multiprocesory z siecią w pełni połączoną Wieloprocesor z przełącznicą krzyżową

33 Multiprocesory Rozwiązaniem wąskiego gardła przy dostępie do wspólnej pamięci było zastosowanie tak zwanej przełącznicy krzyżowej (ang. Crossbar Switch), która jest przykładem sieci w pełni połączonych (ang. Fully Connected Networks). Zalety - jednoczesny dostęp wielu procesorów do wielu modułów pamięci (pod warunkiem że dany moduł nie jest zajęty), sieci nieblokujące. Wady - znaczna liczba magistral i przełączników co przy większej liczbie modułów pociąga za sobą znaczne koszty. Przy n procesorach i k modułach pamięci liczba przełączników proporcjonalna do k n. Komputer Sun Fire E25K wykorzystuje przełącznicę krzyżową wymiaru 18x18

34 Wieloprocesory z siecią wielostopniową Sieci wielostopniowe (ang. Multistage Networks) stanowią kompromis pomiędzy kosztami a wydajnością. Wykazują większą wydajność niż konstrukcje ze wspólną magistralą i mniejszy koszt niż rozwiązania z przełącznicą krzyżową.

35 Wieloprocesory z siecią wielostopniową Przykład sieci wielostopniowej sieć omega Sieć omega zawierająca n procesorów i n modułów pamięci składała się będzie z log 2 n stopni a w każdym stopniu będzie n przełączników. 2 n 2 log 2 n W całej sieci będzie przełączników. W przełącznicy krzyżowej n 2. Przełącznica krzyżowa dla 8 procesorów i 8 pamięci zawierała będzie 64 przełączniki podczas gdy sieć omega tylko 12.

36 Wieloprocesory z pamięcią wieloportową Przeniesienie układów logicznych, odpowiedzialnych za obsługę transmisji i zgłoszeń dostępu, z punktów krzyżowych (w przełącznicy krzyżowej) do wnętrza modułów pamięci, prowadzi do organizacji zwanej pamięcią wieloportową, ang. multiport memory. Właściwości systemów opartych na pamięciach wieloportowych: - skomplikowany druk, - kosztowna pamięć, - ograniczenie konfiguracji i maksymalnej przepustowości systemu przez liczbę portów do modułu pamięci

37

38 Klastry Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje klastrów: klastry wysokiej dostępności (ang. high availability clusters HA), klastry zrównoważonego obciążenia (ang. load balancing clusters LB), klastry wysokiej wydajności (ang. high performance clusters HPC).

39 Klaster wysokiej dostępności Klastry HA = gwarancja dostępności usług oferowanych poprzez klaster. Najprostszy klaster tego typu składa się z dwóch węzłów, węzła aktywnego, aktualnie oferującego daną usługę oraz węzła oczekującego i monitorującego pracę węzła aktywnego. W przypadku awarii węzła aktywnego, węzeł będący w spoczynku przechodzi w stan aktywności - przejmuje adres IP odchodzącego węzła, uzyskuje dostęp do współdzielonych zasobów a następnie uruchamia odpowiednie usługi - umożliwiając dalszą pracę. Współdzielenie danych pomiędzy węzłami może odbywać się za sprawą replikacji programowej (np. DRBD) bądź też dzięki rozwiązaniu sprzętowemu. Przykładem dosyć popularnego oprogramowania typu OpenSource oferującego funkcjonalność wysokiej dostępności jest projekt Linux-HA

40 Klaster zrównoważonego obciążenia Klastry LB = gwarancja zrównoważonego obciążenia na wszystkie węzły klastra. Przekierowanie żądania do innego węzła odbywa się na podstawie analizy obciążenia (wykorzystania procesora, pamięci) węzłów. Nie dopuszcza się do sytuacji, w której niektóre z węzłów są w stanie pełnej zajętości, a inne wolne od wykonywania jakichkolwiek zadań. Zadaniem mechanizmu LB jest pełne wykorzystanie mocy klastra. Umożliwia on również wykrywanie awarii węzłów bądź też wykrycie całkowitego wyłączenia węzła. Przykładem projektów realizujących założenia klastra zrównoważonego obciążenia jest LVS (Linux Virtual Server) oraz openmosix.

41 Klaster wysokiej wydajności Poprzez klaster wysokiej wydajności (ang. high performance computing - HPC) rozumie się grupę komputerów wykorzystywaną do wykonywania obliczeń. Klastry tego typu ze względu na oferowaną dużą moc obliczeniową są szczególnie popularne w środowiskach naukowych. Używa się ich do uruchamiania programów wykonujących obliczenia.

42 Klaster wysokiej wydajności Poniżej kilka przykładowych zastosowań systemów HPC: analiza danych pochodzących z sejsmogramów w poszukiwaniu złóż ropy naftowej czy też gazu ziemnego (do rekonstrukcji niewielkich obszarów potrzebne są terabajty danych), symulacje aerodynamiczne przy projektowaniu silników oraz samolotów, projektowanie systemów do przewidywania trzęsień ziemi, w naukach biomedycznych np. symulacja procesu fałdowania białek, który w przyrodzie zachodzi bardzo szybko tj. około jednej milionowej części sekundy (zaburzenie tego procesu może prowadzić do choroby Alzheimera) - symulacja tego procesu na zwykłym komputerze zajęłaby dekady, modelowanie farmaceutyczne, modelowanie wyników finansowych, symulacje astrofizyczne, symulacje klimatu Ziemi (modelowanie aktualnie zachodzących zjawisk klimatycznych oraz ich przewidywanie), zastosowanie w kinematografii przy tworzeniu efektów specjalnych w filmach; renderowanie graficzne przy manipulowaniu obrazem wysokiej rozdzielczości.

43 Klasyfikacja klastrów Kryterium sprzęt i sieć Klastry heterogeniczne: uruchamiane w środowiskach heterogenicznych, czyli niejednorodnych; zbudowane z komputerów pochodzących od różnych producentów; komputery pracują na różnych systemach operacyjnych; elementy klastra wykorzystują różne protokoły sieciowe. Klastry homogeniczne: uruchamiane w środowiskach homogenicznych, czyli jednorodnych; zbudowane w oparciu o sprzęt tego samego, lub kompatybilnego producenta. komputery pracują pod kontrolą tego samego systemu operacyjnego.

44 Klastry

SPRZĘT SYSTEMÓW ROWNOLEGŁYCH

SPRZĘT SYSTEMÓW ROWNOLEGŁYCH Jędrzej Ułasiewicz - Komputery i systemy równoległe 1 SPRZĘT SYSTEMÓW ROWNOLEGŁYCH 1. Podstawy...2 1.1 Klasyfikacja systemów równoległych...3 1.1.1 Taksonomia Flynna...3 1.1.2 Maszyna SISD - Single Instruction,

Bardziej szczegółowo

Klaster klasy Beowulf w środowisku heterogenicznym

Klaster klasy Beowulf w środowisku heterogenicznym Wydział Matematyczno-Fizyczny Politechnika Śląska w Gliwicach PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Klaster klasy Beowulf w środowisku heterogenicznym Piotr Kandziora Praca wykonana w: Zakładzie Optoelektroniki

Bardziej szczegółowo

Architektury Komputerowe

Architektury Komputerowe Architektury Komputerowe zagadnień egzamin wersja 1.0 Niniejsze materiały zostały opracowane na podstawie książki prof. dr hab. inż. Jacka Kitowskiego Współczesne architektury systemów komputerowych. W

Bardziej szczegółowo

Narzędzia informatyki

Narzędzia informatyki Narzędzia informatyki dr inż. Anna Kobusińska Anna.Kobusinska@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/akobusinska Literatura Duch W., Fascynujący świat komputerów, Nakom, Poznań 1997 Skorupski P., Podstawy

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Podstawowe pojęcia systemów równoległych, modele równoległości, wydajność obliczeniowa, prawo Amdahla/Gustafsona

Wykład 2 Podstawowe pojęcia systemów równoległych, modele równoległości, wydajność obliczeniowa, prawo Amdahla/Gustafsona Wykład 2 Podstawowe pojęcia systemów równoległych, modele równoległości, wydajność obliczeniowa, prawo Amdahla/Gustafsona Spis treści: 1. Równoległe systemy komputerowe a rozproszone systemy komputerowe,

Bardziej szczegółowo

Porównanie własności różnych dostępnych rozwiązań klastrowych zbudowanych w oparciu o system Linux

Porównanie własności różnych dostępnych rozwiązań klastrowych zbudowanych w oparciu o system Linux Porównanie własności różnych dostępnych rozwiązań klastrowych zbudowanych w oparciu o system Linux Projekt z przedmiotu RSO Ewa Chachulska 17 czerwca 2005 Spis treści 1 Wstęp 2 2 Typy klastrów 2 3 Istniejące

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Katedra Inżynierii Oprogramowania Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Inżynierii Oprogramowania Imię i nazwisko dyplomanta: Nr albumu: Rodzaj studiów: Kierunek studiów: Wojciech Basałaj 78421/ETI

Bardziej szczegółowo

Politechnika Cz estochowska

Politechnika Cz estochowska Politechnika Cz estochowska Wydzia l Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej ROZPRAWA DOKTORSKA Projektowanie klastrów komputerów PC oraz metody zwiekszania

Bardziej szczegółowo

Architektura sieci połączeń między procesorami, sterowanie komunikacjami, biblioteki komunikacyjne

Architektura sieci połączeń między procesorami, sterowanie komunikacjami, biblioteki komunikacyjne Wykład 4 Architektura sieci połączeń między procesorami, sterowanie komunikacjami, biblioteki komunikacyjne Spis treści: 1. Statyczne sieci połączeń w systemach równoległych 2. Dynamiczne sieci połączeń

Bardziej szczegółowo

KLASTRY KOMPUTERÓW JAKO PLATFORMA DLA OBLICZEŃ WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI. Zdzisław Szczerbiński

KLASTRY KOMPUTERÓW JAKO PLATFORMA DLA OBLICZEŃ WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI. Zdzisław Szczerbiński KLASTRY KOMPUTERÓW JAKO PLATFORMA DLA OBLICZEŃ WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI Zdzisław Szczerbiński Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN Gliwice oraz Instytut Informatyki Stosowanej Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

Architektura systemów komputerowych. dr Artur Bartoszewski

Architektura systemów komputerowych. dr Artur Bartoszewski Architektura systemów komputerowych dr Artur Bartoszewski Procesor część III Podział pamięci operacyjnej Pierwsze komputery IBM PC z procesorem 8086/88 (XT) narzuciły pewien podział pamięci, kontynuowany

Bardziej szczegółowo

Wykład 14. Systemy rozproszone, Systemy czasu-rzeczywistego i multimedialne

Wykład 14. Systemy rozproszone, Systemy czasu-rzeczywistego i multimedialne Wykład 14 Systemy rozproszone, Systemy czasu-rzeczywistego i multimedialne Nie będzie filmu ani wycieczki :( Wojciech Kwedlo Wykład z Systemów Operacyjnych -1- Wydział Informatyki PB System rozproszony

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami gridowymi z użyciem parawirtualizacji

Zarządzanie zasobami gridowymi z użyciem parawirtualizacji Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie Zarządzanie zasobami gridowymi z użyciem parawirtualizacji Rozprawa doktorska Jacek

Bardziej szczegółowo

Procesor przetwarza informacje, wykonuje elementarne operacje zwane instrukcjami bądź (rozkazami). Ciąg takich instrukcji realizujących konkretne

Procesor przetwarza informacje, wykonuje elementarne operacje zwane instrukcjami bądź (rozkazami). Ciąg takich instrukcji realizujących konkretne Procesor przetwarza informacje, wykonuje elementarne operacje zwane instrukcjami bądź (rozkazami). Ciąg takich instrukcji realizujących konkretne zadanie nazywamy programem. Jednym z elementów systemu

Bardziej szczegółowo

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH...gdyż jak wiadomo, najtrudniej odpowiedzieć na najprostsze pytania... 1. ADRESOWANIE W SIECI INTERNET. Jest to sposób ustalania

Bardziej szczegółowo

Projekt i implementacja rozproszonego

Projekt i implementacja rozproszonego POLITECHNIKA KRAKOWSKA Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej Informatyka PRACA MAGISTERSKA Projekt i implementacja rozproszonego systemu czasu rzeczywistego Autor: Marcin Szelc Promotor:

Bardziej szczegółowo

Autorskie rozwiązanie klastrowego systemu bazodanowego MySQL w środowisku OpenSSI

Autorskie rozwiązanie klastrowego systemu bazodanowego MySQL w środowisku OpenSSI Autorskie rozwiązanie klastrowego systemu bazodanowego MySQL w środowisku OpenSSI RSO - Rozproszone Systemy Informacyjne Zespół RSO1 w składzie: Krzysztof Fabjański (kfabjans@elka.pw.edu.pl) Janusz Nowacki

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone: definicje, własności systemowe i obliczeniowe

Systemy rozproszone: definicje, własności systemowe i obliczeniowe Wykład 10 Systemy rozproszone: definicje, własności systemowe i obliczeniowe Spis treści: 1. Ogólne definicje i problemy realizacyjne 2. Architektura systemów rozproszonych 3. Komunikacja w systemach rozproszonych

Bardziej szczegółowo

Algorytmy szeregowania pakietów w węźle sieci teleinformatycznej

Algorytmy szeregowania pakietów w węźle sieci teleinformatycznej Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Informatyki Rozprawa doktorska Algorytmy szeregowania pakietów w węźle sieci teleinformatycznej Paweł Świątek Promotor: Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Struktury systemów operacyjnych

Struktury systemów operacyjnych Struktury systemów operacyjnych Składowe systemu. Usługi systemu operacyjnego. Wywołania systemowe. Programy systemowe. Struktura systemu. Maszyny wirtualne. Projektowanie i implementacja systemu. Generowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfika obliczeń rozproszonych opartych o sieć Internet

Specyfika obliczeń rozproszonych opartych o sieć Internet Specyfika obliczeń rozproszonych opartych o sieć Internet Jakub Czaplicki Paweł Buczek Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej AGH 30-057 Kraków, Aleja Mickiewicza 30 jakubczaplicki@poczta.onet.pl pawelbuczek@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE SKRYPT NR 12 Włodzimierz Stanisławski WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH OFICYNA WYDAWNICZA PWSZ W NYSIE NYSA 2006 RECENZENT Jan Sadecki SKŁAD I ŁAMANIE

Bardziej szczegółowo

Grid Computing: wprowadzenie do przetwarzania danych

Grid Computing: wprowadzenie do przetwarzania danych IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Grid Computing: wprowadzenie do przetwarzania danych Maciej Zakrzewicz Politechnika Poznañska Przetwarzanie siatkowe (grid computing) jest nowoczesn¹ koncepcj¹

Bardziej szczegółowo

Tranzystory buduje się na bazie trzech warstw półprzewodnikowych w strukturach: PNP lub NPN.

Tranzystory buduje się na bazie trzech warstw półprzewodnikowych w strukturach: PNP lub NPN. 4. PROCESOR. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA. Mikroprocesor - potocznie nazywany procesorem, często określany skrótem CPU (ang. Central Processing Unit) jest układem cyfrowym o wysokim stopniu integracji, wykonujący

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych.

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. 1 1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieć komputerowa jest to zespół oddalonych od siebie komputerów i urządzeń peryferyjnych, połączonych ze sobą liniami transmisji danych; w przypadku

Bardziej szczegółowo

Notatki do wykładu z architektury komputerów

Notatki do wykładu z architektury komputerów Notatki do wykładu z architektury komputerów Marcin Peczarski Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski 6 lutego 2007 Architektura a organizacja komputera Architektura komputera, według Stallingsa [1],

Bardziej szczegółowo

Notatki do wykładu z architektury komputerów

Notatki do wykładu z architektury komputerów Notatki do wykładu z architektury komputerów Marcin Peczarski Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski 17 lutego 2008 Architektura a organizacja komputera Architektura komputera, według Stallingsa [1],

Bardziej szczegółowo

Tolerowanie uszkodzeń w sieciach komputerowych

Tolerowanie uszkodzeń w sieciach komputerowych PN/N/17 Słociński Michał Pokrywka Paweł Tolerowanie uszkodzeń w sieciach komputerowych Systemy tolerujące uszkodzenia projekt INF 2003/2004 Prowadzący: Dr hab. inż. Stanisław J. Piestrak prof. PWr 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Wysoka dostępność w systemie Linux

Wysoka dostępność w systemie Linux Wysoka dostępność w systemie Linux Marcin Owsiany 11 stycznia 2003 roku Streszczenie Referat ten przedstawia rozwiązania z dziedziny systemów wysokiej dostępności dostępne w systemie

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty budowy łańcucha przetwarzania danych w zorientowanych usługowo rozproszonych systemach dostarczania informacji decyzyjnych

Wybrane aspekty budowy łańcucha przetwarzania danych w zorientowanych usługowo rozproszonych systemach dostarczania informacji decyzyjnych Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Wybrane aspekty budowy łańcucha przetwarzania danych w zorientowanych usługowo rozproszonych systemach dostarczania informacji decyzyjnych Praca nr 06300039

Bardziej szczegółowo