ECTS i DS Labels - olbrzymim sukcesem Politechniki Łódzkiej. Doktorat honoris causa dla prof. Jana Awrejcewicza. Innowacje, przyszłość, technologie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ECTS i DS Labels - olbrzymim sukcesem Politechniki Łódzkiej. Doktorat honoris causa dla prof. Jana Awrejcewicza. Innowacje, przyszłość, technologie"

Transkrypt

1

2 W N U M E R Z E ECTS i DS Labels - olbrzymim sukcesem Politechiki Łódzkiej Politechika Łódzka jest jedyą publiczą uczelią w Polsce, która otrzymała od Komisji Europejskiej certyfikaty ECTS Label i DS Label. Wręczoo je podczas uroczystości zorgaizowaej przez Fudację Rozwoju Systemu Edukacji (str. 4). Doktorat hooris causa dla prof. Jaa Awrejcewicza Politechika Częstochowska adała ajwyższą godość akademicką prof. Awrejcewiczowi, wybitemu specjaliście w dziedziie szeroko pojmowaej mechaiki, ale także biomechaiki, mechatroiki i automatyki. Profesor współpracuje z tą uczelią od poad 15 lat (str.6). Tomasz Geisler, PCz. Iowacje, przyszłość, techologie Gazeta Wyborcza prezetuje cykliczie ciekawe projekty z PŁ. W paździeriku i listopadzie pisała o pieczywie bogatym w żelazo, laserach projektowaych w PŁ oraz włókach dla medycyy i rolictwa opracowaych w projekcie Biogratex (str ). 2 WYDARZENIA ECTS i DS Labels olbrzymim sukcesem Politechiki Łódzkiej...4 Populara Politechika Łódzka...5 Stypedia od miasta...5 Doktorat hooris causa dla prof. Jaa Awrejcewicza...6 Ordery i odzaczeia Rektor PŁ przewodiczącym PPT Biogospodarki...7 Wielki sukces iterdyscypliarości...7 Cztery kolory Desig Thikig...8 Medal Kirschbauma dla prof. Adrzeja Góraka...9 Chińscy aukowcy w Łodzi...10 Nagrody dla wyłączików owej geeracji...11 Rusztowaie z chityy...12 Licecja a oczyszczaie...12 Pod okiem coacha...13 Nagrodzei przez Marszałka Województwa Łódzkiego...14 Specjaliści od zabytków doceili...14 Wychowakowie Sukces młodych aukowców...15 Ryba szczęścia a 70-lecie PŁ...16 Dzień Edukacji Narodowej w PŁ...16 Rozgrzewali szare komórki...17 Rok spokojej auki...18 NAUKA Nomiacje profesorskie...19 Wyalazki służą zdrowiu. Więcej żelaza w chlebie z PŁ...20 Lasery z PŁ...22 Włóka dla medycyy i rolictwa...24

3 W N U M E R Z E KONFERENCJE Trzy razy bio...26 Firmy sektora MSP okiem młodych meedżerów...28 O społeczeństwie ryzyka...29 Trzy razy bio Wyiki aukowe osiągięte w ramach realizacji trzech dużych projektów Biomasa, Biogratex i Biopol współfiasowaych z fuduszy europejskich podsumowao w czasie koferecji pt. Biomasa, Biodegradowale Polimery, Kompozyty i Materiały Włókiste (str. 26). STUDENCI Erasmus i schools...29 Kosmos, biomasa i solary...30 Iowacja i owoczesość...31 Roboty w akcji...32 Semiarium studetów zamawiaych...34 Archifiesta...35 Festiwal Kół Naukowych...36 Kreatywie apędzay CHEMCAR w Atlacie...37 Zorgaizowai i zaplaowai...38 Jourée Campus Frace...39 Hipsterskie spotkaie Erasmusowców...39 Mówisz IAESTE, myślisz Politechika Łódzka...40 Semiarium trójarodowościowe w Saarbrücke...41 Festiwal Kół Naukowych Program pokazów, doświadczeń, wykładów i warsztatów był atrakcyjy i bardzo urozmaicoy, a rywalizacja w kokursie JM Rektora a ajlepsze stoisko awiązywała do tematu kariera po studiach czyli dalsze losy iżyiera (str.36). BIBLIOTEKA Bezpłate szkoleia w Bibliotece PŁ...42 Szkoleia z ochroy własości itelektualej...42 Kreatywie apędzay CHEMCAR w Atlacie Ekipa Koła Naukowego Okta (WIPOŚ) zdobyła agrodę Most Creative Drive System w tegoroczym kokursie Chem-E-Car zorgaizowaym przez The America Istitute of Chemical Egieers (str.37). ROZMAITOŚCI O prawie i operze...43 Poezja w Bibliotece PŁ...44 Treer przykładem dla sekcji...46 Koserwatorski remot przywrócił blask...46 Bluzki sprzed stu lat...46 Gabriel Kołat twórca i dydaktyk

4 WYDARZENIA ECTS i DS Labels olbrzymim sukcesem Politechiki Łódzkiej Politechika Łódzka, jako jedya publicza uczelia w Polsce, otrzymała od Komisji Europejskiej certyfikaty ECTS Label i DS Label (Diploma Supplemet Label). Certyfikat ECTS Label został am przyzay już po raz drugi. Certfikaty ECTS Label i DS Label trzymają z dumą prorektor prof. Sławomir Wiak i mgr Agieszka Michałowska- Dutkiewicz źródło: archiwum FRSE Oba certyfikaty to efekt wytężoej pracy wielu osób, dla których rozwój uczeli i jej dobro pozostają kwestią priorytetową. W procesie aplikacji iezwykle waża była współpraca wszystkich wydziałów Politechiki Łódzkiej, auczycieli akademickich, jak i admiistracji a wszystkich szczeblach. Tak prestiżowe wyróżieia wskazują wyraźie, że strategia realizacji procesu bolońskiego w aszej uczeli zasługuje a uzaie i wyróżieie Politechiki Łódzkiej przez Komisję Europejską. Aplikowaie o zaszczyty certyfikat ECTS Label pozwoliło a stworzeie kompleksowego katalogu realizowaych w Politechice Łódzkiej przedmiotów wraz ze szczegółowym opisem programów kształceia i efektów kształceia dostępych poprzez portal, zarówo a poziomie kieruku jak i pojedyczego przedmiotu. Dzięki iemu studeci oraz auczyciele akademiccy mają zapewioy szybki dostęp do iformacji, co z kolei ułatwia współpracę z iymi uczeliami, pracodawcami oraz otoczeiem gospodarczym, krajowym, jak i zagraiczym. Dostępość katalogu o-lie przełożyła się a zwiększeie stopia umiędzyarodowieia uczeli poprzez wzrost liczby studetów przyjeżdżających do Politechiki Łódzkiej. Dzięki katalogowi ułatwioy jest także udział Politechiki Łódzkiej w projektach europejskich, zarówo edukacyjych, jak i badawczych. Te sukces Politechiki Łódzkiej przekłada się a wyraźy wzrost prestiżu uczeli. Należy podkreślić, iż certyfikat ECTS Label rozpozaway jest także przez uczelie spoza Europy, co w sposób bezpośredi przekłada się a promocję aszej uczeli. Katalog ECTS jest także ważym elemetem systemu zapewieia jakości w Politechice Łódzkiej. Certyfikat Diploma Supplemet Label to także wielkie wyróżieie. Komisja Europejska przyzając go Politechice Łódzkiej potwierdziła, iż suplemet do dyplomu aszej uczeli jest zgody z wytyczymi Komisji Europejskiej. Poprawie wyday suplemet zaczie zwiększa szase aszych absolwetów a zalezieie zatrudieia w ajlepszych firmach, gdyż potecjaly pracodawca otrzymuje kompleksowe iformacje a temat absolweta, w tym: profil odbytych studiów, zrealizowae przedmioty oraz dodatkowe osiągięcia. Iformacja podaa jest w języku polskim i agielskim, dzięki czemu rosą także szase a zatrudieie aszych absolwetów w firmach międzyarodowych lub za graicą. Uroczystość wręczeia certyfikatów zorgaizowaa przez Fudację Rozwoju Systemu Edukacji odbyła się w Warszawie w diu 23 paździerika 2014 r. W uroczystości uczesticzyli prorektor ds. edukacji PŁ prof. Sławomir Wiak oraz mgr Agieszka Michałowska-Dutkiewicz. Sławomir Wiak Prorektor ds. edukacji Agieszka Michałowska-Dutkiewicz Dział Kształceia 4

5 WYDARZENIA Miisterstwo Nauki i Szkolictwa Wyższego podsumowało tegoroczą rekrutację a studia. Politechika Łódzka jest a wysokim czwartym miejscu wśród uczeli, które cieszą się ajwiększym zaiteresowaiem kadydatów. Populara Politechika Łódzka Jak pokazał rakig, młodzież ajchętiej wybiera studia a politechikach. Na czele rakigu są cztery politechiki: Warszawska (7,3 kadydata), Gdańska (6,6), Pozańska (5,9) i Łódzka (5,7). Ta czołówka ie zmieia się od ostatich kilku lat. Jak poiformowało MNiSW w roku akademickim 2014/2015 a I rok studiów przyjęto osób, aż 70% z ich a studia pierwszego stopia i jedolite studia magisterskie. Uczelie publicze przyjęły studetów, w tym 78% a studia stacjoare. W pierwszej dziesiątce ajbardziej popularych kieruków są m.i. oferowae także przez aszą uczelię: iformatyka, zarządzaie, budowictwo, mechaika i budowa maszy, automatyka i robotyka. W porówaiu z ubiegłym rokiem a uczeliach publiczych spadek w liczbie owo przyjętych studetów jest rzędu 2,1% i jest główie spowodoway miejszą liczbą przyjęć a studia iestacjoare. Cieszy as, jako Politechikę Łódzką iformacja o tak dobrym miejscu w tym rakigu mówi prorektor ds. edukacji prof. Sławomir Wiak. To sygał dla młodych ludzi, że Łódź jest atrakcyjym miejscem studiów, a asza politechika gwaratuje atrakcyje studia z puktu widzeia zawodowej przyszłości i własego rozwoju. Kosekwetie wdrażamy strategię uowocześiaia programów kształceia i dostosowywaia ich do dyamiczie działającego ryku pracy. Skutkuje to tym, że zdecydowaa większość aszych absolwetów w krótkim czasie po ukończeiu studiów zajduje zatrudieie. Jak dodaje prorektor istotym elemetem mającym wpływ a wybór Politechiki Łódzkiej przez kadydatów jest też bardzo duża liczba umów o współpracy z potecjalymi pracodawcami. Zdaiem prof. Wiaka ważym argumetem przemawiającym za wyborem Politechiki Łódzkiej są też uzyskae przez aszą uczelię certyfikaty ECTS Label i Diploma Supplemet Label. Jesteśmy jedyą uczelią publiczą w Polsce, która uzyskała takie certyfikaty. Więcej a te temat moża przeczytać a str. 4. Kierukiem, który cieszył się w tym roku ajwiększą popularością w Politechice Łódzkiej była iżyieria biomedycza (studia w języku polskim a Wydziale Elektrotechiki, Elektroiki, Iformatyki i Automatyki). Na jedo miejsce przypadało poad 11 kadydatów. Kieruek te po raz pierwszy został uruchomioy w roku ubiegłym i jak się okazuje jest to bardzo atrakcyja propozycja. Cieszy as rówież fakt, że a studia drugiego stopia przyjęliśmy o poad 9% więcej studetów iż przed rokiem. Na wielu kierukach zaobserwowaliśmy wzrost liczby kadydatów z większym dorobkiem puktowym. Ewa Chojacka Stypedia od miasta W Art Ikubatorze wręczoo 13 listopada 2014 r. stypedia miasta Łodzi za szczególe osiągięcia aukowe. Fiasowe agrody otrzymało 14 doktoratów oraz 4 studetów. W tej grupie aż przy 13 azwiskach została wymieioa Politechika Łódzka. Celem programu stypedialego jest wspieraie młodych aukowców prowadzących badaia w ważych dla miasta dyscypliach aukowych. Jury oceia iowacyjość badań, współpracę z firmami i związaą z tym możliwość komercjalizacji osiągiętych wyików badań, a także aktywość aukową doktoratów oraz ich aukowe sukcesy. O możliwość otrzymaia roczego stypedium ubiegało się 75 osób. Wśród 14 stypedystów doktoratów aż 10 jest z PŁ. Są wśród ich trzy chemiczki: Aa Stefaiuk-Grams, Ewelia Witkowska, Joaa Narewska, Paulia Filipczak oraz doktorat biotechologii Michał Kaczmarek. Silą reprezetację ma też Wydział Mechaiczy, z którego pochodzi trzech doktoratów: Michał Lipia, Adria Gliszczyński oraz Paweł Leśiewicz. Grupę tę uzupełiają z Wydziału EEIA: iformatyk Tomasz Kosiński oraz Michał Maciejewski realizujący doktorat z automatyki i robotyki. Stypedia aukowe trafiły też do aż trzech studetów PŁ z pierwszego roku, laureatów bądź fialistów olimpiady chemiczej i fizyczej: Wojciech Lipiński (techologia chemicza), Paulia Wyrwas (iżyieria biomedycza) i Marci Laubich (Computer Sciece). Ewa Chojacka 5

6 WYDARZENIA Prof. Ja Awrejcewicz i rektor PCz prof. Maria Nowicka-Skowro Tomasz Geisler, PCz Doktorat hooris causa dla prof. Jaa Awrejcewicza Prof. Ja Awrejcewicz z Politechiki Łódzkiej został uhooroway przez Politechikę Częstochowską tytułem doktora hooris causa. łeczości uczeli z okazji 65-lecia Politechiki Częstochowskiej. Wzięło w iej udział wielu gości, także licza delegacja z Politechiki Łódzkiej. Promotor prof. Jacek Przybylski rozpoczął laudację mówiąc, że prof. Ja Awrejcewicz jest jedym z ajwybitiejszych specjalistów Ordery i odzaczeia dla zasłużoych Z wioskiem o adaie ajwyższej godości akademickiej wystąpił Wydział Iżyierii Mechaiczej i Iformatyki uczeli z Częstochowy. Promotorem przewodu doktorskiego został prof. Jacek Przybylski. Uroczystość odbyła się 1 grudia i była częścią specjalego spotkaia spow dziedziie mechaiki, cieszącym się ogromym autorytetem w międzyarodowym środowisku aukowym auczycielem akademickim, orgaizatorem i meedżerem auki. Nawiązując do współpracy z Politechiką Częstochowską promotor przypomiał, że trwa oa od poad 15 lat. Jego wizyty a aszej uczeli były związae z prowadzeiem wykładów w ramach projektów europejskich, czyym udziałem w komisjach przewodów doktorskich i habilitacyjych, przygotowywaiem recezji moografii i podręczików autorstwa pracowików Politechiki Częstochowskiej, jak rówież obejmowaiem patroatu rozpraw habilitacyjych oraz profesur mówił prof. Jacek Przybylski. W maju tego roku prof. Ja Awrejcewicz otrzymał tytuł doktora hooris causa Akademii Techiczo-Humaistyczej w Bielsku-Białej. Ewa Chojacka Uroczystość zorgaizowaa 14 listopada była okazją do agrodzeia pracowików Politechiki Łódzkiej. Zwracając się do ich rektor prof. Staisław Bielecki powiedział między iymi Przyzaie odzaczeń państwowych jest dowodem jak waże są pasja i zaagażowaie, a także wskazuje a doiosłą rolę Państwa pracy w służbie publiczej. Bez wątpieia możecie być Państwo dumi ze swoich dotychczasowych dokoań i osiągięć. Dzięki Wam Uczelia śmiało patrzy w przyszłość wyzaczając sobie owe cele, koiecze do zrealizowaia dla owoczesego ośrodka myśli techiczej. Profesorom aszej uczeli zostało przyzae aż 8 orderów państwowych. Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzeia Polski otrzymali: prof. Marek Dziubiński, prof. Edward Jezierski, prof. Włodzimierz Nakwaski, prof. Piotr Paeth, prof. Jausz Rosiak, prof. Domiik Sakowski, prof. Piotr Szczepaiak, prof. Ireeusz Zbiciński. Dwie osoby zostały odzaczoe Krzyżem Zasługi: prof. Ewa Nebesy Złotym Krzyżem Zasługi i prof. Jacek Baasiak Srebrym Krzyżem Zasługi. Wśród odzaczeń za Długoletią Służbę wręczoych pracowikom PŁ było 31 Medali Złotych, 17 Srebrych oraz 28 Brązowych. Oprawą artystyczą uroczystości był kocert poprowadzoy przez p. Grażyę Sikorską, a którym rozbrzmiały utwory w wykoaiu artystów łódzkich sce. Ewa Chojacka 6

7 WYDARZENIA Od lewej: prof. Staisław Bielecki (przewodiczący PPTB), dr iż. Adrzej Siemaszko (sekretarz PPTB), dr hab. iż. Beata Kolesińska (PŁ) Jacek Szabela Założyciele spółki CTT PŁ Rektor PŁ przewodiczącym PPT Biogospodarki 2 grudia 2014 r. odbyło się w Politechice Łódzkiej iaugurujące posiedzeie Polskiej Platformy Techologiczej Biogospodarki skupiającej poad 60 przedsiębiorstw, istytutów badawczych oraz uczeli. W czasie posiedzeia wybrao Wielki sukces iterdyscypliarości REC.BIO Sp. z o.o. pod taką azwą działa spółka, której utworzeie władze Polskiej Platformy Techologiczej Biogospodarki. Przewodiczącym został prof. Staisław Bielecki, rektor Politechiki Łódzkiej, a jego zastępcami prof. Tadeusz Trziszka z Uiwersytetu Przyrodiczego we Wrocławiu i Kazimierz Kujawa z Grupy MASPEX. Pierwsza edycja Programu Iterdyscypliara Szkoła Iowacji dobiegła końca, w jej ramach powstała już pierwsza spółka spi-off. Druga edycja jest realizowaa we współpracy z Uiwersytetem Medyczym w Łodzi. Platforma już złożyła w Narodowym Cetrum Badań i Rozwoju Program Sektorowy INNOBIO o wartości 550 ml złotych. Plaowae jest także aktywe uczestictwo w europejskim programie Bio-Based Idustries Joit Udertakig (wartość tego programu to 3,7 mld euro) oraz w iych iicjatywach Programu Ramowego Horyzot 2020 (ajwiększy w historii program fiasowaia badań aukowych i iowacji w Uii Europejskiej program o budżecie 77 mld euro). Biogospodarka to owe spojrzeie a rozwój wielu obszarów gospodarki, jak p. sektora rolo-spożywczego, leśictwa, rybołówstwa, biotechologii i farmacji, bazująca a optymalym wykorzystaiu produktów aturalych, ich przetwarzaiu w użytecze produkty, czystą eergię i paliwa. jest efektem programu Iterdyscypliara Szkoła Iowacji realizowaego przez Politechikę Łódzką we współpracy z Cetrum Trasferu Techologii Politechiki Łódzkiej Sp. z o.o. Do spółki zarejestrowaej w Łodzi 21 paździerika 2014 roku przystąpiło 16 udziałowców, w tym aukowcy, doktoraci i studeci z różych braż. Spółka będzie działać w obszarze automatyki domowej i rozwiązań proekologiczych w dziedziie iteligetego budowictwa. Na razie ie ujawiamy szczegółów a temat pierwszego produktu firmy, musimy poczekać aż iowacyjy pomysł zostaie zastrzeżoy patetem. Paulia Kosmowska CTT PŁ Sp. z o.o 7

8 WYDARZENIA Cztery kolory Desig Thikig Przestrzeń kreatywego rozwiązywaia zagadień problemowych metodyką Desig Thikig, czyli DT4U w Politechice Łódzkiej. Fragmet pracowi Klub Fotograficzy PŁ 8 Absolweci programu Top 500 Iovators wiedzę i doświadczeie związae z Desig Thikig (DT) zdobyli w USA a ajlepszych uczeliach świata, czyli w Staford Uiversity oraz Uiversity of Califoria. Tam pozali wartość tej metody kreatywego rozwiązywaia problemów i od czasu powrotu z amerykańskich uczeli do Politechiki Łódzkiej robią wszystko, aby te iowacyjy sposób geerowaia rozwiązań stał się także u as arzędziem w edukacji i bizesie. Jedym z wydarzeń promujących metodę był Desig Thikig Week zorgaizoway w Fabryce Iżyierów XXI wieku. To właśie tu powstała specjalie zaprojektowaa i wyposażoa przestrzeń o azwie DT4U, wzorowaa a d.school w Staford Uiversity. Bardziej kojarzy się z miejscem wypoczyku i dyskusji iż z salą wykładową. W pomieszczeiu wydzieloo strefy, w kolorze iebieskim, żółtym, zieloym i czerwoym, zgode metodyczie z realizacją procesu DT, jak i miejsca do pracy własej. Efektywość pracy zapewia odpowiedie wyposażeie wętrza, a jego kolorystyka stymuluje wyobraźię. Aby każdy zalazł wygode miejsce do pracy, obok stadardowych krzeseł i taboretów w sali zalazły się rówież pufy oraz kaapy. Nieodłączym elemetem DT jest prototypowaie, stąd też pracowaia peła jest materiałów przezaczoych do tego celu. Dodatkowo wyposażoa jest w drukarkę 3D, aby szybko urzeczywistić powstałe pomysły. W pracowi dostępe są duże powierzchie do wizualizowaia pomysłów w postaci tablic suchościeralych oraz ich przezroczystych mobilych odpowiedików. Ściay pracowi spełiają asze dziecie marzeia, bowiem moża a ich pisać oraz rysować i ikt as za to ie zgai! Jest to uikatowa w skali kraju pracowia kreatywego rozwiązywaia zagadień problemowych z wykorzystaiem metodyki Desig Thikig mówi dr iż. Dorota Bociąga, liderka grupy tworzącej DT4U. Już od tego roku akademickiego studeci, którzy wybrali Iżyierię Materiałową jako kieruek studiów a Wydziale Mechaiczym mają zajęcia z metodyki DT i będą realizowali projekty z jej wykorzystaiem. Politechika Łódzka, z tego co wiem, jest pierwszą uczelią w Polsce, która wdrożyła tę efektywą i pożądaą przez pracodawców metodykę jako obowiązkowy przedmiot kształceia formalie ujęty w programie studiów. W ramach Desig Thikig Week 21 paździerika odbyło się wprowadzeie dla iewtajemiczoych, czyli prelekcja Desig Thikig jako kreatywy sposób tworzeia iowacji. Szczególym zaiteresowaiem cieszyły się Ifo-warsztaty Desig Thikig, w czasie których moża było już ie tylko posłuchać, ale rówież doświadczyć etapów procesu DT. Przez cały tydzień w holu budyku Fabryki Iżyierów moża było oglądać wystawę Od pomysłu do prototypu Desig Thikig Exhibitio. W ramach wystawy były prezetowae m.i. projekty studeckie opracowae w ramach programu DESTINE (Desig Thikig i Egieerig). Ewa Chojacka

9 WYDARZENIA Prof. Adrzej Górak z Wydziału Iżyierii Procesowej i Ochroy Środowiska PŁ otrzymał w Aache prestiżowy Medal im. Emila Kirschbauma. Medal te przyzaway jest od 1991 roku przez Zrzeszeie Niemieckich Iżyierów (VDI) oraz Zrzeszeie Iżyierów Chemików i Biotechologów (DECHEMA). Nagroda została wręczoa prof. Adrzejowi Górakowi a kogresie orgaizacji ProcessNet zrzeszającej około 5000 iżyierów chemików i biotechologów. Medal Kirschbauma dla prof. Adrzeja Góraka Prof. Adrzej Górak otrzymuje medal z rąk prof. Martia Strohrmaa, przewodiczącego ProcessNet DECHEMA e.v./ Evetbild-Service/Mika Volkma Wyróżieie wręczae jest co trzy lata osobie o wybitym dorobku aukowym i orgaizacyjym w dziedziie projektowaia procesów i urządzeń dla przemysłu chemiczego, farmaceutyczego i petrochemiczego. W tym roku medal te otrzymał prof. Adrzej Górak. 10 osobowe jury pisze w swoim laudatio: Prof. Adrzej Górak jest światowej klasy specjalistą w dziedziie absorpcji, rektyfikacji oraz wielu iych procesów oczyszczaia cieczy i gazów. Jego prace aukowe przyczyiły się do poprawieia efektywości procesów w przemyśle, zarówo poprzez publikacje jak i licze patety. Wychował 40 doktoratów i jest autorem ok. 300 publikacji aukowych w ajlepszych czasopismach aukowych w dziedziie iżyierii chemiczej. Przed kilkoma tygodiami ukazała się redagowaa przez prof. Góraka trzytomowa moografia Distillatio, staowiąca ajwiększą publikowaą pracę w tej dziedziie. Prof. Górak koordyował wiele badawczych projektów europejskich z udziałem polskich uczeli i istytutów aukowych z Łodzi, Warszawy, Płocka czy Kedzierzya-Koźla m.i. w dziedziie produkcji bioetaolu czy owych leków. Profesor Adrzej Górak od wielu lat jest związay także z iemieckimi uczeliami, główie z Uiwersytetem Techiczym w Dortmudzie, w którym był dziekaem, a ostatio prorektorem ds. auki. Jest ie tylko zaym oraz ceioym w świecie aukowcem, lecz rówież propagatorem auki polskiej i etuzjastą idei współpracy międzyarodowej. Tworzył kosorcja skupiające ośrodki aukowo-badawcze i przemysłowe, które zdobywały fudusze a badaia i rozwój owych techologii sprzyjających środowisku i wydajych eergetyczie. Obecie prof. Górak współpracuje z kolegami z Politechiki Łódzkiej w badaiach prowadzących do owych techologii oczyszczaia ezymów dla przemysłu włókieiczego oraz produkcji biopaliw. Prof. Górak wspiera studetów PŁ w zdobywaiu międzyarodowych doświadczeń, m.i. zapraszając ich do udziału w Letiej Szkole Iżyierii Procesowej w Dortmudzie. Jest też fudatorem, wspólie z prof. Adrzejem Krasławskim, agrody im. Profesora Mieczysława Serwińskiego za ajlepszą pracę dyplomową a Wydziale Iżyierii Procesowej i Ochroy Środowiska. Z kolei ajlepsza praca doktorska a tym wydziale jest agradzaa dzięki iicjatywie prof. Góraka przez firmę Bayer Techology Services GmbH. Za rozwijaie współpracy polsko-iemieckiej prof. Górak został odzaczoy Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej oraz jego iemieckim odpowiedikiem Budesverdiestkreuz am Bade (Niemiecki Krzyż Zasługi ze wstęgą). Ewa Chojacka 9

10 WYDARZENIA W ramach projektu Iowacyje ekologicze preparaty koserwujące a bazie składików pochodzeia rośliego grupa chińskich aukowców odwiedziła Politechikę Łódzką. Chińscy aukowcy w Łodzi Chińscy aukowcy prof. Lu Zhaoli (po lewej), prof. Baoqig Zhu (pierwszy od prawej) i prof. Zhag Boli z pracowikami zakładu Delia Cosmetics Alia Kuicka- Styczyńska 10 Istytut Techologii Fermetacji i Mikrobiologii Politechiki Łódzkiej gościł we wrześiu aukowców z College of Biological Sciece ad Techology, Forestry Uiversity w Pekiie. Kotakty aukowe chińskich badaczy z Istytutem trwają od poad 20 lat, a w 2011 roku została podpisaa 5-letia umowa o współpracy. Goście z Chi specjalizujący się w badaiach ad techologiczym wykorzystaiem surowców pochodzeia aturalego, prezetowali kieruki zastosowaia egzotyczych dla polskiego odbiorcy surowców rośliych, w tym rówież ekstraktów i olejków eteryczych o wysokiej aktywości biologiczej. Wizyta miała a celu awiązaie współpracy aukowej dotyczącej projektowaia iowacyjych preparatów przezaczoych do stabilizacji mikrobiologiczej kosmetyków. Kosmetyki, szczególie te przezaczoe do pielęgacji skóry, są bogate w związki odżywcze i mogą staowić doskoałą pożywkę dla droboustrojów. Zapewieie trwałości produktu i bezpieczeństwa kosumeta wymaga stosowaia substacji koserwujących. Sytetycze związki koserwujące, ze względu a ich działaie alergizujące i drażiące, ie są akceptowae przez wielu klietów. Naturale koserwaty pozyskiwae z rośli mają wiele zalet: są bezpiecze, efektywe, biodegradowale oraz adają produktom dodatkowe walory, takie jak przyjemy zapach czy działaie przeciwutleiające i prozdrowote. Projekt współpracy z chińskimi aukowcami uzasadia doświadczeie powszechego stosowaia olejków i wyciągów rośliych w Chiach oraz bogata baza ie- spotykaych w Polsce surowców, o walorach iteresujących dla polskiego kosumeta. W ramach cyklu wykładów i semiariów aukowych, w toku ożywioych dyskusji, wymieiao doświadczeia badawcze i omawiao potecjał komercjalizacyjy biologiczie aktywych preparatów pochodzeia aturalego. Spotkaia odbywały się przy liczym udziale studetów i doktoratów Politechiki Łódzkiej, co umożliwiło poszerzeie wiedzy oraz wskazaie możliwości aplikacyjych w obszarze działalości proekologiczej. Wymierym rezultatem wizyty było ie tylko podjęcie wspólych badań ad wykorzystaiem olejku eteryczego z liści bambusa jako aktywego biologiczie składika kosmetyków pielęgacyjych, ale rówież zapozaie łódzkich przedsiębiorców z możliwościami wykorzystaia iowacyjych preparatów a bazie aturalych koserwatów. Odbyło się spotkaie auki i lokalego bizesu w obszarze produkcji kosmetyków, a goście zostali zaproszei do rozmów i zwiedzili zakład produkujący polskie kosmetyki Delia Cosmetics w Rzgowie. Przedsięwzięcie zostało zrealizowae dzięki współfiasowaiu przez Urząd Miasta Łodzi w ramach zadaia Współpraca z wyższymi uczeliami w zakresie wspieraia rozwoju Łodzi jako ośrodka aukowego i akademickiego. Alia Kuicka-Styczyńska Istytut Techologii Fermetacji i Mikrobiologii

11 WYDARZENIA Nagrody dla wyłączików owej geeracji Od lewej: prof. Marek Bartosik, Barbara Haller de Halleburg-Illg prezes Eurobusiess Haller wyłączy przedstawiciel Polski a Brussels Iova; Floret Godi szef grupy Coceptum Exhibitios; Piotr Sakowski prezes SESTO Sp. z o.o., Krzysztof Bierat wiceprzewodiczący Międzyarodowego Jury a Brussels Iova Potrójy sukces międzyarodowy dla polskiej auki i przemysłu a targach Brussels Iova odiosły hiperszybkie, bezłukowe, iskoapięciowe wyłącziki hybrydowe prądu stałego. Opracowae w Katedrze Aparatów Elektryczych we współpracy z SESTO Sp. z o.o. w Łodzi (przyszłym producetem fialym wyłączików) hiperszybkie, bezłukowe wyłącziki hybrydowe DCH -T, przezaczoe w szczególości dla tramwajów lub trolejbusów jako wyłącziki główe, są owością w skali światowej. Ich budowa i działaie są odmiee iż w wyłączikach tradycyjych, dotychczas stosowaych w systemach trakcji miejskiej, dlatego DCH -T ie mają odpowiedików kostrukcyjych a rykach światowych. DCH -T wyłączają stałe prądy robocze i zwarciowe bezłukowo, hiperszybko (tj. w czasie ok. 20 μs), za pomocą szeregowego układu hybrydowego (bezpieczik łączik zestykowy pracujący w sześciofluorku siarki SF 6 trazystor współpracujący z zespołem ograiczików przepięć), wyposażoego w autoomiczie działający, wielofukcyjy system dwustroej ochroy przeciwprzepięciowej. System te skuteczie chroi obwody główe od przepięć zewętrzych (sieciowych, w tym atmosferyczych)i wewętrzych (geerowaych w różych staach pracy odbiorików). Wyelimiowaie łuku wyłączeiowego sprawia, że eergia wydzielaa w wyłącziku DCH -T przy wyłączaiu zwarcia jest wiele tysięcy razy miejsza iż w wyłączikach tradycyjych. Dzięki temu może o wyłączyć zwarcie kilkaset tysięcy razy, podczas gdy wyłącziki klasycze tylko kilkadziesiąt razy. Wyłączik realizuje 11 fukcji specjalych z zakresu ochroy przeciwprzepięciowej, impulsowego załączaia obwodu główego, łączości z zewętrzym komputerem dla regulacji astaw, akwizycji i archiwizacji daych charakteryzujących pracę układu. Trwałość eksploatacyja DCH -T będzie bardzo duża. Jede wyłączik DCH -T będzie staowił eksploatacyjy rówoważik wielu wyłączików magetowydmuchowych elimiując koieczość ich zakupu. DCH -T będą także obiżać koszty eksploatacyje, główie wskutek braku koieczości okresowej obsługi w całym okresie eksploatacji, tj. w zakresie trwałości łączeiowej, a adto iezwykle skuteczego ograiczaia rozległości ziszczeń powodowaych przez prądy zwarciowe. Wyłącziki DCH -T powstały w ramach projektu fiasowaego przez Miistra Nauki i Szkolictwa Wyższego Narodowe Cetrum Badań i Rozwoju. Na 63. Międzyarodowych Targach Wyalazczości, Badań Naukowych i Nowych Techologii BRUSSELS INNOVA (13 15 listopada 2014 r.) zespół twórców wyłączika DCH -T uzyskał trzy agrody: Złoty Medal z Wyróżieiem, Nagrodę Specjalą Coceptum Exhibitios główego orgaizatora targów oraz Nagrodę Specjalą Miistra Edukacji Narodowej Rumuii. Wśród wcześiejszych prac aukowych wdrożoych do praktyki we współpracy z przemysłem przez zespół kieroway przez prof. M. Bartosika jest kilka opatetowaych wyalazków związaych z ową geeracją ultraszybkich wyłączików trakcyjych prądu stałego oraz przemieego. W ciągu 15 lat ( ) zespół uzyskał 49 agród i wyróżień ragi międzyarodowej lub krajowej, w tym Nagrodę Gospodarczą Prezydeta RP. arch. Haa Morawska 11

12 WYDARZENIA Rusztowaie z chityy arch. A. Skwarczyńskiej Chitya, iezwykły związek występujący aturalie m.i. w zewętrzych szkieletach stawoogów, ma szerokie zastosowaie w medycyie, farmacji, biotechologii, rolictwie, ochroie środowiska oraz produkcji polimerów. Badaiami ad chityą zajmuje się z sukcesem świeżo upieczoa dr iż. Agata Skwarczyńska, która pod koiec paździerika obroiła pracę doktorską a Wydziale Iżyierii Procesowej i Ochroy Środowiska. W tej chwili jest pracowikiem aukowo-dydaktyczym Wydziału Budowictwa, Iżyierii Środowiska i Architektury macierzystej uczeli, czyli Politechiki Rzeszowskiej. Wyiki jej badań, osiągae jeszcze w trakcie pracy ad doktoratem doceiło Polskie Towarzystwo Chityowe przyzając Nagrodę im. Prof. Heryka Struszczyka. Kolejym wyróżieiem a tym polu osiągiętym a krótko przed obroą był złoty medal za iowacyje rozwiązaie uczesticzące w Międzyarodowej Warszawskiej Wystawie Iowacji IWIS, która odbyła się w połowie paździerika 2014 r. oraz także złoty medal przyzay miesiąc późiej a 63.Targach Brussels Iova Współautorem wyalazku jest dr hab. Zofia Modrzejewska, pod której opieką Agata Skwarczyńska zrealizowała pracę doktorską pt. Kompozytowe termowrażliwe żele chitozaowe do zastosowań biomedyczych. Nagrodzoy projekt ma a celu opracowaie i wytworzeie termowrażliwych hydrożelowych kompozytów do wykorzystaia jako skaffold chitozaowy, czyli materiał a rusztowaie do hodowli komórek kostych zwaych osteoblastami. Badaia a tym owym biomateriałem są iezwykle istote w procesie regeeracji i leczeiu chorób układu kostego. Żele chitozaowe, które wytwarzamy według aszego wyalazku są bezpiecze dla orgaizmu, są ietoksycze i biozgode, ie powodują reakcji alergiczych, kacerogeezy, są ieaktywe immuologiczie. Spełiają wszystkie wymagaia jakie stawia się rusztowaiom przezaczoym a wszczep do orgaizmu ludzkiego. mówi dr iż. Agata Skwarczyńska. Zawartość wapia i fosforu w strukturze upodabia matryce do aturalej tkaki kostej i umożliwia wzrost wprowadzoych w strukturę komórek (osteoblastów). Chitozaowe rusztowaie może być podawaie w chorobowo zmieioe miejsca drogą iiekcji. Jego trójwymiarowa struktura jest kluczowa w formowaiu sprzyjającego, przypomiającego aturale waruki mikrośrodowiska. Przeprowadzoa i vitro hodowla osteoblastów przyosi pozytywe rezultaty, co daje adzieję a sukces w badaiach i vivo. Ewa Chojacka Licecja a oczyszczaie Cetrum Trasferu Techologii Politechiki Łódzkiej Sp. z o.o. oraz Grupowa Oczyszczalia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. podpisały 3 listopada 2014 r. umowę licecyją a stosowaie iowacyjej techologii oczyszczaia biogazu. Techologia ta obejmuje chroioe międzyarodowo wyalazki oraz kow-how powstałe w efekcie realizacji przez zespół dr. iż. Krzysztofa Ziemińskiego projektu Opracowaie owatorskiej metody biokowersji zaieczyszczeń biogazu w obecości tleowych form azotu w skali przemysłowej w ramach PO Iowacyja Gospodarka. Umowa ta jest rówież efektem i kotyuacją kilkuletiej współpracy między Wydziałem Biotechologii i Nauk o Żywości Politechiki Łódzkiej oraz Grupową Oczyszczalią Ścieków w Łodzi. Ze stroy Cetrum Trasferu Techologii Politechiki Łódzkiej mowę podpisywała mgr iż. Paulia Kosmowska, prezes Zarządu oraz człokowie zarządu: prof. Piotr Niedzielski i doc. dr iż. Marek Sekieta. Ze stroy Grupowej Oczyszczali Ścieków w Łodzi podpisy a dokumecie złożyli: Maciej Borkowski, prezes Zarządu oraz Marek Iwiński, Człoek Zarządu Paulia Kosmowska CTT PŁ 12

13 WYDARZENIA Fudacja a rzecz Rozwoju Nauki Polskiej rozstrzygęła w końcu paździerika pierwszy kokurs w programie Coachig, którego celem jest udzieleie młodym aukowcom wsparcia w podejmowaiu wyzwań zawodowych i osiągaiu kolejych etapów kariery aukowej, w procesie podejmowaia decyzji oraz w rozwiązywaiu problemów pojawiających się w pracy zawodowej. Pod okiem coacha Dr iż. Dorota Bociąga arch. W groie ośmiu laureatów jest dr iż. Dorota Bociąga z Politechiki Łódzkiej, która jest jedyym aukowcem z uczeli techiczej. Jak iformuje FNP do kokursu zgłoszoo 29 wiosków, a rozmowy z paelem zaproszoo 10 osób i spośród ich wyłoioo pierwszych 8 laureatów programu. Dr iż. Dorota Bociąga pracuje w Istytucie Iżyierii Materiałowej. Jej zaiteresowaia aukowe skupioe są wokół iżyierii biomedyczej i aotechologii. W tej dziedziie od 2003 r. zrealizowała kilkaaście projektów krajowych i fiasowaych ze środków uijych. Aktualie koordyuje już drugi projekt w ramach Programu EraNET (Europea Reserach Area NETwork). Jest też laureatką kokursów NCBiR. W ramach programu Lider realizuje projekt MOdified BIOmaterials MEDicie future, a w projekcie programu INNOTECH, gdzie jest główym wykoawcą, opracowyway jest z myślą o wdrożeiu a ryku wyrób medyczy oparty a aotechologii. W pracy badawczej dr Bociąga wykorzystuje doświadczeie zdobyte zagraicą, m.i. w amerykańskiej firmie Naometrics Icorporated (2012), w Istitute for Health ad Cosumer Protectio położoym we włoskiej Isprze i wchodzącym w skład Joi Research Cetre (2005, 2006), w lodyńskim Eastma Detal Istitute (2004), czy L Ecole Catholique d Arts et Métiers w Lyoie (2003). Ważym doświadczeiem w rozwoju kariery zawodowej był też wyjazd w 2012 r. do Uiwersytetu Staforda w ramach Programu TOP500 Iovators Sciece Maagemet Commercializatio. Dzięki iemu, a także studiom podyplomowym Master of Sciece i Sciece ad Techology Commercializatio (Uiwersytet Łódzki oraz Uiversity of Texas w Austi 2010 r.) oraz Meedżer Badań Naukowych i Prac Rozwojowych (OIC Polad oraz Wyższa Szkoła Ekoomii i Iowacji w Lubliie r.) zdobyła dodatkowe umiejętości w zarządzaiu projektami oraz w zakresie komercjalizacji i wdrożeń wyików badań. Teraz w ramach programu SKILLS, moduł Coachig, dr iż. Bociąga pod okiem profesjoalisty będzie pracowała ad warsztatem rozwoju zawodowego oraz osobistego. W pracy z coachem liczy a koleją porcję doświadczeia iezbędego do podjęcia owych wyzwań, a w szczególości a wzmocieie umiejętości pozwalających wykorzystać w ajlepszy sposób zapał i eergię własą oraz groa osób, które z ią współpracują. Ewa Chojacka 13

14 WYDARZENIA Nagrodzei przez Marszałka Województwa Łódzkiego Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego są przyzawae za ajlepsze rozprawy habilitacyje i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematyczie związae z województwem łódzkim. Dostają je aukowcy i absolweci za prace o potecjale aplikacyjym dla regiou. Osiągięte wyiki mogą być wykorzystae dla jego promocji i rozwoju społeczego, gospodarczego oraz kulturalego. Nagrody w kokursie przyzao już po raz piętasty. Laureaci agród za prace doktorskie: dr iż. Rafał Szrajber i dr iż. arch. Adriaa Barbara Cieślak Jacek Szabela W tym roku do Kokursu uczelie zgłosiły 51 prac, z których agrodzoo jedą rozprawę habilitacyją, trzy rozprawy doktorskie, dwie prace magisterskie i jedą pracę dyplomową. Nagrody z PŁ otrzymali: Adriaa Barbara Cieślak z Istytutu Architektury i Urbaistyki za pracę doktorską Fukcja uzdrowiskowa i krajobraz kulturowy, jako katalizatory rozwoju małego miasta (Studium miejscowości regiou łódzkiego Uiejowa i Poddębic), której promotorem był prof. zw. dr hab. iż. arch. Krzysztof Pawłowski, Rafał Szrajber z Istytutu Iformatyki za pracę doktorską Wirtuala rekostrukcja jako arzędzie w procesie przywracaia utracoego dziedzictwa a przykładzie wybraych zabytków Łodzi i jej regiou, obroioą w Istytucie Architektury i Urbaistyki pod kierukiem dr. hab. iż. arch. Marka Pabicha, prof. PŁ, Absolwetka kieruku maagemat a IFE Ewelia Katarzya Pabjańczyk-Wlazło za pracę magisterską The process of commercializatio of kowledge i the biotech sector i Polad wykoaą pod opieką dr iż. Marii Woźiak-Malczewskiej. Uroczystość wręczeia agród Marszałka Województwa Łódzkiego odbyła się 27 paździerika 2014 r. w Pałacu Herbsta. Ewa Chojacka Specjaliści od zabytków doceili Dr iż. Rafał Szrajber z Istytutu Iformatyki PŁ otrzymał wyróżieie w Kokursie Geeralego Koserwatora Zabytków, Stowarzyszeia Koserwatorów Zabytków oraz Narodowego Istytutu Dziedzictwa a ajlepsze prace a temat ochroy zabytków i muzealictwa. Kapituła doceiła jego pracę doktorską Wirtuala rekostrukcja jako arzędzie w procesie przywracaia utracoego dziedzictwa a przykładzie zabytków Łodzi i jej regiou. Wręczeie dyplomów odbyło się 21 listopada w Warszawie w Muzeum Łazieki Królewskie w Pałacu a Wyspie. 14

15 WYDARZENIA Wychowakowie 1964 Michał Paliński Jak co roku jesieią człokowie Stowarzyszeia Wychowaków PŁ spotkali się by uczcić pięćdziesiątą roczicę uzyskaia dyplomów (1964). Tym razem hasło uroczystej sesji brzmiało Politechika Łódzka tradycja i owoczesość. Spotkaie rozpoczął kocert Akademickiej Orkiestry PŁ pod dyrekcją prof. Ryszarda Jaa Osmolińskiego. Prezes SW PŁ mgr iż. Julia Bąkowski witając gości, którzy przybyli 29 listopada do Sali Widowiskowej PŁ powiedział, że w 70. roku działaia aszej uczeli Stowarzyszeie także obchodzi swój jubileusz. Mamy właśie 20. rok istieia Stowarzyszeia w jego obecym kształcie. -Zaczyamy dziś jubileusz, a skończymy go za rok, wraz z jubileuszem Politechiki Łódzkiej powiedział prezes Bąkowski, a astępie poiformował o wyróżieiu Stowarzyszeia hoorową odzaką Za zasługi dla miasta Łodzi, przyzaą w tym roku przez Radę Miasta. Rektor PŁ prof. Staisław Bielecki współgospodarz sesji, w krótkim wystąpieiu awiązał do hasła sesji. Ta owoczesość jest rówież zasługą tych, którzy dziś dostają Złote Dyplomy. My jesteśmy ich kotyuatorami. Jesteśmy owocześi, asi studeci są laureatami wielu kokursów w kraju i a świecie, asi pracowicy odoszą licze sukcesy. Politechika, to ie tylko coraz owocześiejsze budyki, ale ludzie, którzy ją tworzą powiedział Rektor życząc absolwetom, aby więź z uczelią trwała jak ajdłużej. Z wielką uwagą wysłuchao wykładu prof. Krzysztofa Jóźwika Zdrowe symulowaie, w którym autor przedstawił metody iżyierii biomedyczej wspomagające medycyę, będące efektem pracy zespołu zajmującego się aparaturą medyczą. Główym tematem wykładu były postępy w kostrukcji polskiego sztuczego serca. Temat sesji pobudził do dyskusji i wywołał wspomieia, szczególie ciepło przyjęto głosy Jausza Kłopotowskiego (dyplom r 45, rok 1952) i doc. Zbigiewa Wrocławskiego estora łódzkich iżyierów (dyplom w roku 1949). Na koiec przyszła pora wręczaia Złotych Dyplomów, tę część uroczystości poprowadziła prof. Elżbieta Staryga, a dyplomy wręczał prezes Stowarzyszeia w towarzystwie rektora i dziekaów. Jak zawsze uroczystość zakończył bakiet, rozmowy i wspomieia trwały do późego wieczora. Haa Morawska Sukces młodych aukowców Rozstrzygięto IV edycję programu Iuvetus Plus fiasującego projekty młodych aukowców, do 35 roku życia, prowadzących badaia aukowe a wysokim poziomie i posiadających wyróżiający się dorobek aukowy. W kokursie rozpatrzoo 549 wiosków. Wśród 145 laureatów z całej Polski jest aż pięciu młodych pracow- ików z Politechiki Łódzkiej, w tym czworo w pierwszej ósemce listy. Szczególie sila reprezetacja pochodzi z Wydziału Chemiczego. Są to dr Łukasz Albrecht, dr Katarzya Patrycja Świderek, dr Paweł Mierczyński. Laureatami są także dr Przemysław Perlikowski z Wydziału Mechaiczego i dr Przemysław Igaciuk z Wydziału FTIMS. Ewa Chojacka 15

16 WYDARZENIA Ryba szczęścia a 70-lecie PŁ W diach paździerika Związek Nauczycielstwa Polskiego w Politechice Łódzkiej gościł związkowców z zaprzyjaźioego z Łodzią, trzeciego pod względem wielkości w Chiach, miasta Tiaji. Ryba koi z proporca podarowaego PŁ Zdzisław Michalski Pięcioosobowa delegacja pod przewodictwem She Jigtao z Muicypal Trade Uio of Tiaji zwiedziła Politechikę, między iymi budyki rektoratu, IFE i Fabryki Iżyierów XXI wieku. Chińscy związkowcy byli żywo zaiteresowai możliwością podjęcia auki przez studetów z Chi w aszej uczeli. Z uzaiem wypowiadali się o orgaizacji studiów międzyarodowych, w której tajiki zostali wprowadzei w Cetrum Kształceia Międzyarodowego. Prorektor ds. iowacji prof. Piotr Kula oprowadził gości po Fabryce Iżyierów. Wielki podziw wzbudziły iowacyje eergooszczęde istalacje zastosowae w budyku i owoczese laboratoria dla aukowców i studetów. Na koiec wizyty pai She Jigtao wręczyła prorektorowi prof. Piotrowi Kuli prezet dla pracowików PŁ, proporzec z wizerukiem ryby koi. W kulturze chińskiej jest oa symbolem obfitości, pomyślości i szczęścia, a tego asi koledzy z Chi życzą am w roku jubileuszu 70-lecia PŁ. Barbara Kościeliak-Mucha Prezes ZNP w PŁ Dzień Edukacji Narodowej w PŁ 16 Doroczym zwyczajem Związek Nauczycielstwa Polskiego w PŁ zorgaizował obchody Dia Edukacji Narodowej. Uroczystość odbyła się 14 paździerika 2014 r. w Sali Lustrzaej Wydziału OiZ. Władze uczeli reprezetował prorektor ds. auki prof. Piotr Paeth. Wśród gości byli m.i.: prezes i wiceprezes ZNP w UŁ, dziekai Wydziałów BAIŚ i BiNoŻ oraz przewodiczący KZ NSZZ Solidarość w PŁ. Prezes ZNP w PŁ dr iż. Barbara Kościeliak-Mucha podkreśliła w wystąpieiu udział pracowików PŁ w ogólopolskich i regioalych iicjatywach edukacyjych, takich jak Pikik Naukowy, czy prowadzoe przez CMF PŁ programy skierowae do liceów z regiou, propagujące auki ścisłe. Ważym puktem uroczystości było uhoorowaie człoków Związku przechodzących a emeryturę, którym pai prezes wręczyła listy gratulacyje i kwiaty. Dodatkowe życzeia złożył im w imieiu władz PŁ prorektor Paeth, a w imieiu studetów za zaagażowaie i pasję przekazywaą młodemu pokoleiu dziękował przewodiczący Samorządu Studeckiego Mateusz Gawroński. W przerwie spotkaia zalazł się czas a towarzyskie pogawędki przy lampce wia. Uroczystość zakończył kocert pieśi Czar wspomień. Wystąpili w im świętujący 25-lecie współpracy twórczej Aleksadra Nawe (fortepia) i Ziemowit Wojtczak (baryto), a prowadziła go tradycyjie pai Grażya Sikorska. Ewa Krawczyk Izabela Świerad ZNP w PŁ

17 WYDARZENIA W ramach promocji rekrutacji Politechika Łódzka zorgaizowała w paździeriku i listopadzie 2014 r. Kokurs Logiczego Myśleia dedykoway ucziom szkół poadgimazjalych z regiou łódzkiego. Chcieliśmy w te sposób zachęcić młodzież do rozwiązywaie zadań z zakresu matematyki i fizyki. Rozgrzewali szare komórki Zwycięska drużya otrzymała agrodę od prorektora prof. Sławomira Wiaka Michał Sobierajski, Michumedia Kokurs przygotoway został w ramach obchodów 70-lecia powstaia uczeli dla podkreśleia wkładu auk matematyczych i fizyczych w rozwój młodzieży studiującej a uczeli techiczej. Otrzymaliśmy dofiasowaie z Urzędu Miasta Łodzi w ramach wspieraia rozwoju Łodzi jako ośrodka aukowego i akademickiego. Merytoryczą część opracowali pracowicy aukowi PŁ, a całość koordyował Dział Promocji. Kokurs Logiczego Myśleia podzieloy był a dwa etapy. W pierwszym uczesticy mieli do rozwiązaia 70 pytań testowych po połowie z matematyki i fizyki. Do drugiego etapu przechodziły tylko ajlepsze drużyy, które przesłały odpowiedzi w odpowiedim czasie. W drugim etapie drużyy dostały do rozwiązaia już tylko 7 matematyczo-fizyczych problemów. Zwycięzcami zostali ci, którzy ajlepiej i w jak ajkrótszym czasie odpowiedzieli a wszystkie zadaia. Obietica wygraia tabletów zachęciła młodzież do pracy umysłowej, a zgłoszeia do kokursu przekroczyły asze ajśmielsze oczekiwaia. Do pierwszego etapu zgłosiło się 99 trzyosobowych druży. Byli to ucziowie ze szkół z Łodzi, Bełchatowa, Tomaszowa, Wieluia, Zduńskiej Woli, Poddębic i Tomaszowa Mazowieckiego. Rozwiązaia były zróżicowae jakościowo, zdarzały się drużyy geiale we wszystkich poleceiach, iektóre były lepsze z matematyki, ie z zagadień fizyczych. Ostateczie do II etapu dopuszczoo 25 druży, choć początkowo zakładao, że tylko 10 będzie mieć szasę walki o tablety. Pierwsze odpowiedzi apłyęły do Działu Promocji już 1,5h po wysłaiu drużyom zadań, jedak szybkość tym razem ie szła w parze z jakością rozwiązań, dlatego laureatami zostali ci, którzy większą wagę przywiązali do dokładego rozwiązaia zadań. Pierwsze miejsce w kokursie zajęła drużya Jak Tommy Lee Joes w Ścigaym z XXXI LO w Łodzi. Na drugim miejscu uplasowała się drużya Team Atom z I LO z Bełchatowa, a trzecie miejsce przypadło ucziom z II LO z Tomaszowa Mazowieckiego, którzy uczesticzyli w kokursie pod azwą hasające zające. Wyróżieia ależą się drużyom z LO z Poddębic i II LO z Tomaszowa, bo ich odpowiedzi też były a wysokim poziomie, ale adesłali je trochę późiej iż ii. Ogłoszeie wyików i wręczeie agród odbyło się w czasie Festiwalu Kół Naukowych. Jesteśmy bardzo zadowolei z przeprowadzeia kokursu, bo zaagażowaie uczestików w rozwiązywaie zadań objęło całe szkoły i klasy. Wiemy, że auczyciele obiecali uczestikom kokursu dobre ocey, jeśli ich wyiki też będą dobre. Cieszy as, że młodzież ma siłę i ochotę a rywalizację w obrębie przedmiotów, które ma w szkole a co dzień. To a pewo grupa pasjoatów i potecjalych przyszłych studetów aszej uczeli mówi Aa Boczkowska kierowiczka Działu Promocji PŁ, który już pracuje ad kolejym tego typu kokursem, by jak ajszerzej dotrzeć do młodzieży i zaagażować ją w tematykę auk ścisłych. Kamila Kremer Kuśierek Dział Promocji 17

18 WYDARZENIA Rok spokojej auki Polski Erasmus dla Ukraiy to iicjatywa Miisterstwa Nauki i Szkolictwa Wyższego. W ramach programu a polskich uczeliach będzie studiować w tym roku 85 ukraińskich studetów, mieszkających a tereach działań militarych. Od lewej: Svitlaa Kheilik, Oleksadr Belousov, Ia Akhtyrska i Katerya Grygoreko Jacek Szabela 18 Swój udział do programu zgłosiła Politechika Łódzka. Jest jedą z dwuastu uczeli, w których pierwsi stypedyści rozpoczęli studia. Biuro Uzawalości Wykształceia i Wymiay Międzyarodowej skierowało a studia do aszej uczeli dwie studetki i dwóch rowaie w akademiku, w którym mieszkają już studeci z Ukraiy (studiuje ich u as poad 160). Każdy z czwórki studetów, którzy są w PŁ w ramach programu Polski Erasmus dla Ukraiy będzie otrzymywał miesięczie 900 zł stypedium oraz otrzyma zasiłek studetów z uczeli położoych we wschodiej Ukraiie. Troje Erasmusów z Ukraiy od przyszłego semestru będzie studiować: zarządzaie, automatykę i robotykę oraz iformatykę a studiach II stopia, czwarta osoba będzie studiować elektrotechikę a studiach I stopia. Wszyscy otrzymali zakwatea zagospodarowaie. Koszty stypediów i kształceia pokrywa Miisterstwo. Kadydaci ie zają języka polskiego i agielskiego w wystarczającym stopiu i dlatego PŁ zapewia im opiekę w fukcjoowaiu a uczeli. W pierwszym okresie wspierają ich główie osoby z admiistracji związae ze współpracą zagraiczą, studeci mają także opiekuów a wydziałach. Po przyjeździe do Łodzi w listopadzie studeci rozpoczęli itesywy kurs języka polskiego połączoy z zajęciami itegracyjymi, pozawaiem PŁ i miasta, aby w letim semestrze rozpocząć studia w języku polskim a wybraym kieruku. Po tym czasie wrócą a swoje macierzyste uczelie. Studeci zapytai o pierwsze wrażeia i oczekiwaia powiedzieli: Svitlaa Kheilik, Dobaski Państwowy Uiwersytet Techiczy (Wydział OiZ a PŁ): Mam adzieję, że przez rok auki w Politechice Łódzkiej zdobędę doświadczeie, które wykorzystam w przyszłości. Chciałabym auczyć się języków obcych, w tym przede wszystkim języka polskiego. Chcę pozać polską kulturę. Marzę o tym, żeby zostać profesjoalistą w swojej dziedziie i zrobić karierę w zarządzaiu. Katerya Grygoreko, Priazovsky Państwowy Uiwersytet Techiczy (Wydział EEIA a PŁ): Jedo marzeie już się spełiło jestem stypedystką programu Erasmus dla Ukraiy i mam szasę zdobyć aukę za graicą, bezpłatie i w jedym z krajów Uii Europejskiej. Czego oczekuję od programu Erasmus? Po pierwsze, owej wiedzy w dziedziie eergetyki. Po drugie, mam adzieję, że fakt studiów a europejskiej uczeli będzie silym argumetem w moim CV, chciałabym pokazać

19 NAUKA się a ryku pracy jako dobry specjalista. Oleksadr Belousov, Doiecki Narodowy Uiwersytet Techiczy (Wydział EEIA a PŁ): Już wcześiej iteresowałem się możliwością kotyuacji kształceia w Europie. Teraz mam taką szasę, choć koflikt wojskowy w moim regioie ie daje mi możliwości spokojie myśleć o przyszłości mojej i mojej rodziy. Polska zawsze mi się podobała, szauję te kraj, bo tu szybko się rozwija ekoomia, tu jest wysoki stadard życia, a co ajważiejsze Polska jest krajem bliskim Ukraiie metalie i geograficzie. W Łodzi wszystko się podoba! Moje pierwsze wrażeia z uczeli też są bardzo pozytywe, tym bardziej, że spotkałem tu gościych i współczujących ludzie, którzy am pomagają. Wypowiedzi te przetłumaczyła Ia Akhtyrska z DWZ, opiekująca się studetami i będąca a pierwszej liii po ich przyjeździe do Łodzi. Uważam że studeci z Ukraiy mieli bardzo dużo szczęścia że trafili do Politechiki Łódzkiej. Władze aszej uczeli już od 5 lat sprzyjają przyjazdom dobrych studetów z Ukraiy. Svitlaa, Katerya, Oleksadr i czwarty studet, który ma wkrótce dotrzeć do Łodzi a pewo będą się czuli tu komfortowo. Podczas kofliktu w ojczyźie dużo się acierpieli i teraz mają szase żyć iaczej, choć Ich uczucia i serce są z rodziami. Uważam, że studeci z Ukraiy powii wykorzystać i mam adzieję, że tak uczyią szasę jaką daje im udział w programie Polski Erasmus dla Ukraiy. Dziękuję pracowikom Cetrum Językowego PŁ i opiekuom a Wydziałach, którzy od pierwszych di przyjazdu studetów współpracują z imi i dają studetom poczucie pewości i bezpieczeństwa mówi Ia Akhtyrska. Ewa Chojacka Prof. Katarzya Kowal-Michalska Dyplom magistra iżyiera uzyskała z wyróżieiem w 1972 r. a Wydziale Mechaiczym PŁ. Po studiach rozpoczęła pracę w Istytucie Mechaiki Stosowaej. Cztery lata późiej obroiła rozprawę doktorską wyróżioą agrodą miistra. Stopień doktora habilitowaego w zakresie mechaiki otrzymała w 1995 r. Obecie jest profesorem w Katedrze Wytrzymałości Materiałów i Kostrukcji. Początkowo Katarzya Kowal- -Michalska prowadziła badaia aukowe dotyczące stateczości kostrukcji ciekościeych, póź Wojciech Olkuśik fotograf Prezydeta RP, Biuro Prasowe Nomiacje profesorskie Dwoje aukowców z Wydziału Mechaiczego otrzymało w paździeriku i listopadzie akty omiacyje z rąk Prezydeta Broisława Komorowskiego. 23 paździerika omiacje profesorką otrzymała prof. Katarzya Kowal-Michalska, a 14 listopada prof. Krzysztof Jóźwik. iej rozszerzając je o problemy między iymi aprężeń krytyczych w zakresie sprężysto-plastyczym oraz staów zakrytyczych. Po habilitacji, kotyuowała badaia dotyczące stateczości w zakresach sprężystym i sprężysto-plastyczym kostrukcji płytowych wykoaych z materiałów ortotropowych, a także kostrukcji wielowarstwowych i kompozytowych. Profesor Katarzya Kowal-Michalska była wykoawcą wielu projektów i gratów. Opublikowała rezultaty swoich prac w liczych moografiach i rozdziałach moografii, w reomowaych czasopismach, a kilkudziesięciu koferecjach międzyarodowych i krajowych. Jest specjalistką z mechaiki kostrukcji zaą w kraju i zagraicą, wyiki jej badań są wielokrotie cytowae przez iych autorów, zapraszaa jest do recezowaia wielu prac aukowo-badawczych. Wypromowała trzech doktorów. Prof. Katarzya Kowal-Michalska była zaagażowaa w tworzeie c.d. a str

20 NAUKA c.d. ze str. 19 Cetrum Kształceia Międzyarodowego, była prodziekaem ds. auki a Wydziale Mechaiczym. Aktywie pracowała w komitetach wielu koferecji, działa rówież w towarzystwach aukowych, m.i. w Komitecie Budowy Maszy PAN oraz jako sekretarz geeraly Zarządu Główego Polskiego Towarzystwa Mechaiki Teoretyczej i Stosowaej. 20 mym roku został przedstawicielem ajwiększych łódzkich uczeli państwowych w Zarządzie Łódzkiego Parku Naukowo-Techologiczego Sp. z o.o. W 2006 r. został miaoway jako visitig professor w Covetry Uiversity w Wielkiej Brytaii a okres 5 lat. Profesor Jóźwik zajmuje się modelowaiem przepływów, szczególie krwi, metrologią, a w tym pomiarami w medycyie, a także pozyskiwaiem eergii ze źródeł odawialych. Jest współtwórcą owej peumatyczej komory wspomagaia serca, która od 2013 roku stosowaa jest w kliikach. Obecie kończą się badaia dopuszczające do zastosowań kliiczych mechaiczej zastawki serca, którą opracował prof. K. Jóźwik a bazie pomysłu prof. Jacka Molla. W Zakładzie Aparatury Medyczej, którym kieruje, zbliżają się do końca prace ad opracowaiem typoszeregu komór wspomagaia serca dla dzieci. Kieruje rówież grupą kostrukcyją w projekcie POIG, który ma ograiczyć emisję rtęci ze spali eergetyczych do atmosfery. Profesor Krzysztof Jóźwik lubi siatkówkę i do dzisiaj gra, rówież reprezetując Politechikę Łódzką, z przyjemością sięga po książki, ie tylko aukowe, sam rówież pisze, uwielbia gotować. Prof. Krzysztof Jóźwik Urodził się w 1962 roku. Całą edukację odbył w Łodzi, wieńcząc ją w 1987 r. dyplomem z wyróżieiem Wydziału Mechaiczego PŁ. Na tym wydziale obroił pracę doktorską dotyczącą badań przepływów iestacjoarych w układach doładowaia silików tłokowych. W 2006 r., rówież a Wydziale Mechaiczym PŁ, uzyskał stopień doktora habilitowaego, a rozprawa dotyczyła kostrukcji, badań eksperymetalych i umeryczych przepływu przez mechaiczą zastawkę serca. W latach pełił fukcję prodziekaa ds. studeckich a macierzystym wydziale, a w kadecji był prorektorem ds. kształceia. Od roku 2007 kieruje jako dyrektor pracą Istytutu Maszy Przepływowych. W tym sa Wojciech Olkuśik fotograf Prezydeta RP, Biuro Prasowe Naukowcy z Politechiki Łódzkiej pracują ad pieczywem bogatym w żelazo. Żeby drogocey pierwiastek był dobrze przyswajay przez orgaizm, zamkęli go w maleńkich kapsułkach wielkości ziara mąki Aby ludzki orgaizm dobrze fukcjoował, potrzebe mu jest żelazo. W pewych okresach życia człowieka przyswajaie żelaza może być jedak zbyt iskie i jego braki trzeba uzupełiać. W przeciwym razie może dojść do aemii. Żelazo odpowiada za trasportowaie tleu do komórek. Jego iedobór może być przyczyą wielu chorób. Dlatego bardzo waże jest, aby żelazo dostarczać orgaizmowi w formie łatwo przyswajalej przez orgaizm. Nad tym pracują aukowcy z Politechiki Łódzkiej, którzy tworzą pieczywo wzbogacoe o te pierwiastek. Posmak żelaza W Istytucie Podstaw Chemii Żywości a Politechice Łódzkiej wzbogacaiem żywości aukowcy zajmują się od kilkuastu lat. Czasami codziea dieta ie dostarcza iezbędych do życia składików w wystarczającej ilości. Rośliy, w zależości od tego, gdzie rosą, pobierają z gleby róże ilości ważych substacji. Czasem jest ich więcej, czasem miej. Dlatego chleb, bułki i agielki, które się z ich robi, też są bardziej lub miej wartościowe. W Istytucie od roku prowadzoy jest projekt mający a celu opracowaie techologii produkcji pieczywa bogatego w łatwo przyswajale żelazo. Nie jest to łatwe zadaie. Nie moża po prostu dodać żelaza do mąki i z takiej mieszaki zrobić chleba. Dlaczego?

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X żywności do Malezji

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X żywności do Malezji sierpień (154) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Możliwości eksportu iteretowy polskiej żywości do Malezji Program Odawiale LIFE źródła eergii, korzyści

Bardziej szczegółowo

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X przedsiębiorstwa na rynkach Afryki Południowej

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X przedsiębiorstwa na rynkach Afryki Południowej listopad (157) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Małe i średie iteretowy przedsiębiorstwa a rykach Afryki Połudiowej Program LIFE Iowacyje startupy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 50 n 30.04.2013 Dzień Pamięci Ofiar WyPaDkóW Przy Pracy i chorób zawodowych

BIULETYN INFORMACYJNY NR 50 n 30.04.2013 Dzień Pamięci Ofiar WyPaDkóW Przy Pracy i chorób zawodowych BIULETYN INFORMACYJNY NR 50 30.04.2013 Dzień Pamięci Ofiar WyPaDkóW Przy Pracy i chorób zawodowych W 2013 roku Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych kocetruje się a zagadieiu

Bardziej szczegółowo

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości wrzesień (155) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Marka regioala. iteretowy walory regiou czyikiem rozwoju przedsiębiorczości Program LIFE Niezamówioa

Bardziej szczegółowo

ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI KWARTALNIK. Nr 8-2012 NOWA WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU! Polonijne Dni Młodzieży

ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI KWARTALNIK. Nr 8-2012 NOWA WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU! Polonijne Dni Młodzieży ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI KWARTALNIK Nr 8-2012 NOWA WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU! Poloije Di Młodzieży KWARTALNIK NOWA KWARTALNIK ZRZESZENIA ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI

Bardziej szczegółowo

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X wrzesień (144) 2013 ISSN 1505-781X euro ifo Plaujemy fudusze europejskie dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Usługa PRO-INN Międzyarodowy ryek obuwiczy Zachodiopomorskie Stowarzyszeie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 22 n 30.09.2009

BIULETYN INFORMACYJNY NR 22 n 30.09.2009 BIULETYN INFORMACYJNY NR 22 30.09.2009 BIULETYN INFORMACYJNY JEST PISMEM WEWNĄTRZZWIĄZKOWYM Adresy Oddziałów Zarządu Regiou Podlaskiego NSZZ Solidarość 1. Regio Podlaski Oddział w Bielsku Podlaskim 17-100

Bardziej szczegółowo

nr 68 20.02.2015 r. ŁOMIANKI NA SPORTOWO str. 4-5 Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 6 marca

nr 68 20.02.2015 r. ŁOMIANKI NA SPORTOWO str. 4-5 Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 6 marca r 68 20.02.2015 r. ŁOMIANKI NA SPORTOWO str. 4-5 Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 6 marca WYDARZENIA Obradowali a IV Sesji Rady Miejskiej Za ami pierwsza sesja Rady Miejskiej w 2015 roku. Posiedzeie

Bardziej szczegółowo

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Autoaprawa ISSN 1897-3280 M I E S I Ę C Z N I K B R A N Ż O W Y GRUDZIEŃ 2013 (77) WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Gościie a aszych łamach: Roma Boluk Obsługa kół pasowych TSD/eTSD Michał Czarzasty Krzysztof Grabowski

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XI, No. Szkoła Główa Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Iformatyki i Matematyki Katedra Ekoometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Miesięcznik Zakładowy. Sucha Beskidzka. Nr 11/160 grudzień 2012

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Miesięcznik Zakładowy. Sucha Beskidzka. Nr 11/160 grudzień 2012 Miesięczik Zakładowy Sucha Beskidzka Nakład 400 sztuk. Nr 11/160 grudzień 2012 B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y B E Z P Ł A T N Y Zdrowych Wesołych Świąt Bożego Narodzeia Bez zmartwień, z barszczem,

Bardziej szczegółowo

2.2 Funkcje wyceny. Wśród autorów przeważa pogląd, iż wycenie można przypisać cztery podstawowe funkcje:

2.2 Funkcje wyceny. Wśród autorów przeważa pogląd, iż wycenie można przypisać cztery podstawowe funkcje: . Cele wycey przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa w rozwiiętej gospodarce rykowej są powszechie przedmiotem różorakich trasakcji hadlowych co implikuje potrzebę uzyskaia szacuków ich wartości przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka instytucjonalna

Profilaktyka instytucjonalna RAPORT Z BADANIA: Profilaktyka istytucjoala W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Katowice, 9 wrzesień 2014 r. Projekt 1.16 Koordyacja a rzecz aktywej itegracji jest współfiasoway ze środków Uii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego 2015 RELX Group Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego Spis treści 2 Nasze zobowiązaie do uczciwości Wiadomość od aszego Dyrektora geeraleg Filozofia i wartości przyświecające

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI r 79 31.07.2015 r. Artystycze wakacje str. 2 Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 14 sierpia WYDARZENIA Rekordowe półrocze w Cetrum Kultury Blisko 35 tysięcy uczestików

Bardziej szczegółowo

aktualności 46 listopad 2008 biomérieux Diagnostyka in vitro wspiera decyzje klinicystów Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia

aktualności 46 listopad 2008 biomérieux Diagnostyka in vitro wspiera decyzje klinicystów Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia 46 listopad 2008 aktualości biomérieux Diagostyka i vitro wspiera decyzje kliicystów Diagostyka źródłem dobrego zdrowia Spis treści 2 od wydawcy 3 Epidemiologicze aspekty zakażeń o etiologii C. difficile

Bardziej szczegółowo

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 Dzień AGH 2014 2 fot. Z. Sulima Posiedzenie Konwentu AGH oraz II Zjazd absolwentów AGH 13 czerwca 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbył się II Zjazd Absolwentów AGH

Bardziej szczegółowo

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 MAGAZYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE www.pwsz.konin.edu.pl fot. Robert Zawadziński Centrum Wykładowo-Dydaktyczne PWSZ w Koninie rys. Jan Markaczewski Drodzy

Bardziej szczegółowo

indeks Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH ROK 2010 ISSN 142 2991

indeks Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH ROK 2010 ISSN 142 2991 indeks 64 ROK 2010 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 GALERIA INDEKSU Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów Wydział Mechatroniki

Bardziej szczegółowo

indeks PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 Politechnika Świętokrzyska

indeks PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 Politechnika Świętokrzyska indeks NR Politechnika Świętokrzyska 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Kielecki Salon Maturzystów 2013 GALERIA INDEKSU Politechnika Świętokrzyska Odkrywając wolność

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW MEDYCYNY PRACY W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA W MIEJSCU PRACY W 2008 ROKU

DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW MEDYCYNY PRACY W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA W MIEJSCU PRACY W 2008 ROKU Medycya Pracy 2010;61(3):353 365 Istytut Medycyy Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl Eliza Goszczyńska PRACA POGLĄDOWA DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW MEDYCYNY PRACY W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

nr 65 09.01.2015 r. Orszak Trzech Króli przyciągnął tłumy Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 23 stycznia

nr 65 09.01.2015 r. Orszak Trzech Króli przyciągnął tłumy Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 23 stycznia r 65 09.01.2015 r. Orszak Trzech Króli przyciągął tłumy Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 23 styczia WYDARZENIA Wróciła ormalość. Budżet uchwaloy Nowa Rada Miejska zamierza współpracować z Burmistrzem

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku W N U M E R Z E M.IN. ycie Uczelni 4/2008 Uznanie dla osiągnięć naukowych Tytuł doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej otrzymało na uroczystych posiedzeniach

Bardziej szczegółowo

1(35)2014 ISSN 1428-4014. Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech

1(35)2014 ISSN 1428-4014. Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech 1(35)2014 ISSN 1428-4014 Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech Strategia gra o wartości i pieniądze Podwójny Jubileusz prof. Tadeusza Janowskiego Konferencja

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010 3 (25) / 2010 Nowy rok akademicki rozpoczęty ISSN 1428-4014 W NUMERZE m.in.: 45 lat Wydziału Budownictwa i Architektury Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej Nowy image Uczelni Kilka słów o wynalazkach

Bardziej szczegółowo

Metody oceny projektów inwestycyjnych

Metody oceny projektów inwestycyjnych Metody ocey projektów iwestycyjych PRZEDMIIOT : EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMÓW IINFORMATYCZNYCH Pla wykładu Temat: Metody ocey projektów iwestycyjych 5 FINANSOWE METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH... 4 5.1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2013 nr 64 Dzień Otwarty w AGH

kwiecień 2013 nr 64 Dzień Otwarty w AGH kwiecień 2013 nr 64 Dzień Otwarty w AGH 100-lecie powołania Akademii Szanowni Państwo Rok 2013 jest dla całej społeczności Akademii Górniczo-Hutniczej wyjątkowy i szczególny. Dokładnie 100 lat temu, 31

Bardziej szczegółowo

Opole wzięte! (przez studentów) Finał Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Mistrzostwa Polski w Szermierce. maj 2009. Nr7 (184)

Opole wzięte! (przez studentów) Finał Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Mistrzostwa Polski w Szermierce. maj 2009. Nr7 (184) Nr7 (184) Politechnika Opolska ISSN 1427-809X Pismo informacyjne Politechniki Opolskiej maj 2009 Opole wzięte! (przez studentów) Finał Dziecięcej Politechniki Opolskiej Mistrzostwa Polski w Szermierce

Bardziej szczegółowo

Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243)

Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243) Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243) Eksponaty z Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 2 Gazeta AMG nr 3/2011 Dyrektor UCK mgr E. Książek-Bator prezentuje rektorowi prof. J. Morysiowi certyfikat ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo