Application of Pressure Bio-Feedback Stabilizer in the evaluation of the transversus abdominis muscle activity in patients with low back pain

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Application of Pressure Bio-Feedback Stabilizer in the evaluation of the transversus abdominis muscle activity in patients with low back pain"

Transkrypt

1 Kochański Bartosz, Plaskiewicz Anna, Kałużny Krystian, Klimkiewicz Karolina, Smuczyński Wojciech, Zukow Walery. Zastosowanie urządzenia Pressure Bio-Feedback Stabilizer w ocenie aktywności mięśnia poprzecznego brzucha u pacjentów z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w odcinku lędźwiowym = Application of Pressure Bio-Feedback Stabilizer in the evaluation of the transversus abdominis muscle activity in patients with low back pain. Journal of Health Sciences. 2014;4(14): ISSN / X. https://pbn.nauka.gov.pl/works/ DOI: /zenodo The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item ( ). The Author (s) 2014; This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Radom University in Radom, Poland Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited. Conflict of interest: None declared. Received: Revised Accepted: Zastosowanie urządzenia Pressure Bio-Feedback Stabilizer w ocenie aktywności mięśnia poprzecznego brzucha u pacjentów z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w odcinku lędźwiowym Application of Pressure Bio-Feedback Stabilizer in the evaluation of the transversus abdominis muscle activity in patients with low back pain Bartosz Kochański 1, Anna Plaskiewicz 1, Krystian Kałużny 1, Karolina Klimkiewicz 2, Wojciech Smuczyński 2, Walery Zukow 3 1 Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz 2 Klinika Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej, Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz 3 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Streszczenie. Dolegliwości bólowe kręgosłupa są powszechnym zjawiskiem obserwowanym we współczesnym społeczeństwie. Istnieje wiele doniesień naukowych, które wykazują zależność między bólem kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, a aktywnością mięśnia poprzecznego brzucha. Mięsień poprzeczny brzucha (transversus abdominis, TrA) odgrywa kluczową rolę w stabilizacji kompleksu lędźwiowo-miedniczego, dlatego bardzo ważnym aspektem jest jego ocena oraz trening. W pracy zaprezentowano zastosowanie oraz możliwości urządzenia Pressure Bio-Feedback Stabilizer w ocenie aktywności mięśnia poprzecznego brzucha. 101

2 Summary. Low back pain are common issues encountered in the contemporary world. There are many scientific research that show a relationship between a lumbar spine pain and the activity of a transversus abdominis muscle (TRA). TRA plays crucial role when it comes to the stabilisation of lumbar-pelvic complex. Therefore it is significant to assess and train such muscle properly. The article presents varieties of application and possibilities of Pressure Bio- Feedback Stabilizer as far as the activity of transversus abdominis is concerned. Słowa kluczowe: dolegliwości bólowe kręgosłupa, TrA, Pressure Bio-Feedback Stabilizer Key words: back pain, TrA, Pressure Bio-Feedback Stabilizer Wstęp. Dolegliwości bólowe kręgosłupa są powszechnym zjawiskiem obserwowanym we współczesnym społeczeństwie [1]. Według doniesień naukowych bólu kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym doświadczyło 65-85% populacji [2]. Problemy związane z kręgosłupem dotyczą osób w różnym wieku i przekładają się na ograniczenie sprawności oraz obniżenie jakości życia człowieka [3,4]. Dolegliwości bólowe kręgosłupa, a mięsień poprzeczny brzucha (TrA). Według nowoczesnego modelu funkcjonalnego mięśnie w odcinku lędźwiowym kręgosłupa dzieli się na: stabilizatory lokalne, stabilizatory globalne jednostawowe oraz stabilizatory globalne wielostawowe [5,6,7]. Szczególną uwagę należy poświecić stabilizatorom lokalnym, czyli tzw. stabilizatorom głębokim. Do grupy stabilizatorów lokalnych zalicza się mięsień poprzeczny brzucha, włókna głębokie mięśnia wielodzielnego lędźwi, włókna tylne mięśnia lędźwiowego, mięsnie dna miednicy oraz przeponę [8,9]. Głównym zadaniem mięsni lokalnych jest zapewnienie kręgosłupowi stabilności poprzez tzw. 102

3 napięcie wyprzedzające (feedforward) oraz utrzymanie stabilności, która jednocześnie umożliwi ruchomość na poziomie segmentu i całego odcinka oraz nie spowoduje zaburzeń w czynnościach fizjologicznych organizmu [10,11]. Mięsień poprzeczny brzucha (transversus abdominis, TrA) jest najgłębiej położonym mięśniem powłok brzusznych. Rozpoczyna się na powięzi piersiowo-lędźwiowej pomiędzy grzebieniem kości biodrowej, a XII żebrem. Jego przyczep końcowy ma postać rozcięgna i jest złożony z dwóch blaszek. Dolne włókna mięśnia łączą się z włóknami mięśnia skośnego wewnętrznego brzucha i przyczepiają się wspólnie do grzebienia kości łonowej. Pozostała cześć włókien TrA łączy się z włóknami kresy białej. Tylne części mięśnia poprzecznego brzucha łączą się z kręgami odcinka lędźwiowego [12]. Obustronna aktywność TrA powoduje zmniejszenie jamy brzusznej, co powoduje zwiększenie ciśnienia śródbrzusznego oraz wzrostu napięcia powięzi piersiowo-lędźwiowej. Ze względu na te funkcję TrA jest postrzegany jako mięsień, który odgrywa największą rolę w stabilizacji kompleksu lędźwiowo-miedniczego [13] Dolegliwości bólowe kręgosłupa powodują zaburzenie prawidłowego przepływu oraz przetwarzania bodźców w układzie nerwowym. Zmiany te wiążą się ściśle z powstawaniem nieprawidłowości w kontroli motorycznej [14]. Istnieje wiele doniesień naukowych, które wykazują zależność między bólem kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, a aktywnością mięśnia poprzecznego brzucha [15,16,17]. U osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa obserwuje się przede wszystkim opóźnienie czasu aktywacji (nieprawidłową aktywację) mięśnia poprzecznego brzucha (TrA) [9] Jak już wcześniej wspomniano mięsień poprzeczny brzucha odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu stabilizacji kręgosłupa, dlatego ocena jego aktywności może pomóc terapeutom w diagnozowaniu pacjentów oraz programowaniu procesu rehabilitacji. Ocena aktywności mięśnia poprzecznego brzucha z wykorzystaniem Pressure Bio- Feedback Stabilizer. Pressure Bio-Feedback Stabilizer (Ryc.1) złożony jest z trzyczęściowej komory napełnianej powietrzem, pompki powietrza oraz tarczy ciśnieniomierza. Mechanizm działania urządzenia polega na analizie zmian ciśnienia w napompowanych komorach pod wpływem zmian nacisku kręgosłupa. Urządzenia umieszcza się w przestrzeni pomiędzy wybraną 103

4 częścią ciała, a podłożem - nacisk powoduje wzrost ciśnienia, zmniejszenie nacisku jego zmniejszenie. Dzięki specyficznej budowie i właściwościom Pressure Bio-Feedback Stabilizer umożliwia min. kontrolę pozycji kompleksu lędźwiowo-miedniczego oraz ocenę aktywności mięśnia poprzecznego brzucha. Podstawowym założeniem zastosowania stabilizera jest komora napełniana powietrzem, która dopasowuje się do kształtów pacjenta [17]. Ryc. 1. Pressure Bio-Feedback Stabilizer. Badanie aktywności mięśnia poprzecznego brzucha (TrA) polega na ocenie zdolności wykonania jego skurczu. Kluczowym aspektem jest odpowiednia metodyka badania. W trakcie pomiaru pacjent znajduje się w pozycji leżącej na brzuchu. Kończyny górne ułożone są wzdłuż tułowia. Głowa pacjenta ustawiona jest w linii środkowej ciała. Pressure Bio-Feedback Stabilizer ułożony jest pod brzuchem pacjenta. Środek urządzenia znajduje się pod pępkiem, a jego boki ustawione są na wysokości kolców biodrowych przednich górnych. Komory napełniane są powietrzem do wartości 70 mmhg. Taki poziom ciśnienia pozwoli na skuteczny i dokładny pomiar oraz nie spowoduje ucisku na narządy wewnętrzne. [Ryc. 2]. 104

5 Ryc. 2. Badanie mięśnia poprzecznego brzucha z wykorzystaniem urządzenia Pressure Bio-Feedback Stabilizer. Przed wykonaniem pomiaru należy poinformować pacjenta o konieczności rozluźnienia brzucha. Następnie prosi się pacjenta o wciągniecie dolnej części brzucha tzn. przemieszczenie brzucha w kierunku do kręgosłupa bez zmiany wzorca oddechowego oraz bez poruszania kręgosłupem oraz miednicą przez 10 sekund. Podczas opisywanego ruchu dojdzie do obustronnego napięcia i skrócenia mięsnie poprzecznego brzucha w jego wewnętrznym zakresie pracy. Efektem aktywacji mięśnia poprzecznego brzucha będzie tzw. akcja gorsetu mięśniowego, która objawi się min. wciągnięciem dolnej części brzucha oraz zmniejszeniem obwodu talii. Aby dokonać obiektywnej oceny powinno wykonać się trzy pomiary. W trakcie wykonywania pomiaru ocenia się zmiany ciśnienia oraz występowanie ruchów miednicy i kręgosłupa. Podczas pomiaru należy zróżnicować ruchy oddechowe pacjenta od rzeczywistego napięcia mięśnia poprzecznego brzucha [17]. Interpretację wyników pomiaru mięśnia poprzecznego brzucha z wykorzystaniem urządzenia Pressure Bio-Feedback Stabilizer zaprezentowano w Tab. I. 105

6 Tab. I. Interpretacja wyników pomiaru mięśnia poprzecznego brzucha z wykorzystaniem urządzenia Pressure Bio-Feedback Stabilizer [17]. Wynik pomiaru - zmniejszenie ciśnienia o 4-10 mmhg, - ruch kręgosłupa brak, - ruch miednicy brak. - zmniejszenie ciśnienia o 0-4 mmhg, - ruch kręgosłupa brak, - uwypuklenie brzucha brak. Interpretacja - pacjent jest w stanie napiąć mięsień poprzeczny brzucha (TrA) niezależnie od pozostałych mięsni brzucha. - pacjent jest w stanie napiąć mięsień poprzeczny brzucha (TrA), ale bez jego odpowiedniego skrócenia. - wzrost ciśnienia. - nieprawidłowa aktywacja mięśnia poprzecznego brzucha (TrA). - zmniejszenie ciśnienia, - ruch kręgosłupa obecny, - ruch miednicy obecny, - uwypuklenie brzucha obecne. - fałszywie pozytywny wynik. Podsumowanie. Istotnym elementem leczenia zespołów bólowych kręgosłupa jest likwidacja problemów związanych z systemem mięsni lokalnych kręgosłupa. Mięsień poprzeczny brzucha pełni kluczową rolę w pracy tych mięśni oraz stabilizacji kręgosłupa, dlatego bardzo ważnym aspektem jest jego ocena oraz trening. Urządzenie Pressure Bio-Feedback Stabilizer umożliwia ocenę aktywności mięśnia poprzecznego brzucha oraz jego zdolności do skurczu. Pozwala również na ewaluację skuteczności procesu terapeutycznego. Oprócz walorów diagnostycznych Stabilizer znajduje zastosowanie w ćwiczeniach stabilizacyjnych u pacjentów z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa. Umożliwia pacjentowi trening z wykorzystaniem odpowiedzi zwrotnej biofeedback. Urządzenie jest stosunkowo tanie i proste w użyciu, jednak o skuteczności pomiaru i terapii decyduje wiedza i doświadczenie terapeuty. Warto jednak zaznaczyć, że w pracy ze Stabilizerem mogą wystąpić pewne ograniczenia. U osób otyłych, osób z nasilonymi chorobami oddechowymi oraz u kobiet w końcowym okresie ciąży badanie może okazać się 106

7 nieprzydatne. Reasumując Pressure Bio-Feedback Stabilizer jest urządzeniem, które może pomóc w diagnozowaniu oraz leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa. Piśmiennictwo. 1. Ihlebæk C., Lærum E. Troubling most and costing the most. Musculoskeletal disorders in Norway. Report nr. 1. Oslo: The Norwegian Back Pain Network Manchikanti L., Singh V., Datta S., Cohen SP., Hirsh JA.: Comprehensive review of epidemiology, scope, and impast of spinal pain. Pain Phys 2009, 12, E Dziak A.: Bóle i dysfunkcje kręgosłupa. Medicina Sportiva, Kraków B. Kochański, K. Kałużny, M. Hagner-Derengowska, A. Plaskiewicz, M. Jaworska, W. Hagner. The influence of the McKenzie method on the quality of life of patients with lumbosacral spine ailments. Źródło: Med. Biol. Sci T. 28 nr 2 s Comerford M., Mottram S. Movement Dysfunction Focus and Dynamic stability and Muscle Balance: Kinetic Control Movement Dysfunction Cource. Kinetic Control, Southampton Hadała M. Funkcjonalny trening stabilizacji w dysfunkcjach ruchu. Zasady i strategie dynamicznej kontroli ruchu według nowoczesnego modelu Kinetic Control. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2011; 6, s Gniewek T., Hadała M.: Koncepcja Kinetic Control jako integralna część terapii funkcjonalnej w procesie leczenia dysfunkcji narzadu ruchu na przykładzie patologii kręgosłupa lędźwiowego. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2012; 6-7, Comerford M., Mottram S. Functional stability re-training: principles and strategies for managing mechanical dysfunction. Manual Therapy 2001; 6 (1), s

8 9. Gniewek T., Gryckiewicz Sz., Hadała M.: Rola mięśnia poprzecznego brzucha w treningu stabilizacji na podstawie aktualnej ewidencji naukowej. Priorytet czy uzupełnienie terapii w oparciu o koncepcję Kinetic Control? Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2013, 3, Comerford M., Mottram S. Movement and stability dysfunction contemporary developments. Manual Therapy 2001; 6 (1), s Comerford M., Mottram S. Kinetic Control: The Management of Uncontrolled Movement. Elsevier Richardson C., Hodges P.W., Hides J.: Therapeutic Exercises for Lumbopelvic Stailization. Wrocław, 2009, Elsevier Urban & Partner. 13. Urquhart D. M., Hodges P.W.: Diferential activity of regions of transverses abdomonis in trunk rotation. European Spine Journal Biały M., Hadała M.: Reedukacja nerwowo-mięśniowa pacjenta z zaburzeniami kontroli ruchu zgięcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa.praktyczna Fizjjoterapia I Rehabilitacja, 2012, 6, Hodges P., Gandevia S. Activation of the human diaphragm during a repetitive postural task. Journal of Physiology 2000; 522, s Hodges P., Richardson C. Inefficient muscular stabilization of the lumbar spine associated with low back pain: a motor control evaluation of transversus abdominis. Spine 1996; 21 (22), s Hides J., Jull G., Richardson C. Long-Term Effects of Specific Stabilizing Exercises for First-Episode Low Back Pain. Spine 2001; 26 (11), s

Assessment of transverse abdominal muscle activity with the use of Pressure Bio-Feedback Stabilizer among people with low back pain

Assessment of transverse abdominal muscle activity with the use of Pressure Bio-Feedback Stabilizer among people with low back pain Kochański Bartosz, Fifielska Beata, Kałużny Krystian, Kałużna Anna, Zukow Walery, Hagner-Derengowska Magdalena. Ocena aktywności mięśnia poprzecznego brzucha z wykorzystaniem urządzenia Pressure Bio-feedback

Bardziej szczegółowo

Postępowanie fizjoterapeutyczne w hipotonii przepony opis przypadku. Physiotherapy in hypotension diaphragm - a case study

Postępowanie fizjoterapeutyczne w hipotonii przepony opis przypadku. Physiotherapy in hypotension diaphragm - a case study Kochański Bartosz, Plaskiewicz Anna, Ratuszek Dorota, Cichosz Michał, Wołowiec Łukasz, Dylewska Monika, Zukow Walery. Postępowanie fizjoterapeutyczne w hipotonii przepony opis przypadku = Physiotherapy

Bardziej szczegółowo

Fizjoterapia w hipertonii przepony opis przypadku. Physiotherapy in hypertonia of the diaphragm - a case study

Fizjoterapia w hipertonii przepony opis przypadku. Physiotherapy in hypertonia of the diaphragm - a case study Kochański Bartosz, Kałużny Krystian, Kałużna Anna, Wołowiec Łukasz, Zukow Walery. Fizjoterapia w hipertonii przepony opis przypadku = Physiotherapy in hypertonia of the diaphragm - a case study. Journal

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program kursu. Performance Stability 4 dni

Szczegółowy program kursu. Performance Stability 4 dni Szczegółowy program kursu Performance Stability 4 dni 1. Wstęp do Performance Stability a. Model biomechaniczny (siła) b. Model neurofizjologiczny (kontrola motoryczna) c. Reedukacja nisko progowa a rehabilitacja

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza poziomu rozwoju cech motorycznych uczniów klasy sportowej z klasą ogólną w Szkole Podstawowej nr 18 w Toruniu

Analiza porównawcza poziomu rozwoju cech motorycznych uczniów klasy sportowej z klasą ogólną w Szkole Podstawowej nr 18 w Toruniu Klimczyk Mariusz, Słoma Piotr. Analiza porównawcza poziomu rozwoju cech motorycznych uczniów klasy sportowej z klasą ogólną w Szkole Podstawowej nr 18 w Toruniu = Comparative analysis of the level of development

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE PRĘDKOŚCI POJAZDÓW NA PODSTAWIE OBRAZU Z KAMERY ESTIMATING VEHICLE SPEED BASED ON IMAGE FROM CAMERA

SZACOWANIE PRĘDKOŚCI POJAZDÓW NA PODSTAWIE OBRAZU Z KAMERY ESTIMATING VEHICLE SPEED BASED ON IMAGE FROM CAMERA Rajs Arkadiusz, Goździewska-Nowicka Agnieszka, Banaszak-Piechowska Agnieszka, Gospodarczyk Jacek. Szacowanie prędkości pojazdów na podstawie obrazu z kamery = Estimating vehicle speed based on image from

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie elementów metody PNF w stabilizacji kręgosłupa lędźwiowego

Wykorzystanie elementów metody PNF w stabilizacji kręgosłupa lędźwiowego Wykorzystanie elementów metody PNF w stabilizacji kręgosłupa lędźwiowego Historia PNF Początek koniec lat 40 XX w. w USA Herman Kabat Maggi Knott Wspólnie rozwinęli: Zasady stosowania metody Techniki Ruchy

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie sportowców

Opodatkowanie sportowców Szwajdler Paweł, Klimczyk Mariusz, Klimczyk Agata. Opodatkowanie sportowców = Taxation of Sportsmen. Journal of Health Sciences. 2014;04(04):011-016. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. The journal has had 5 points

Bardziej szczegółowo

Porównanie obciążeń treningowych w dwuletnim makrocyklu szkoleniowym w biegach krótkich

Porównanie obciążeń treningowych w dwuletnim makrocyklu szkoleniowym w biegach krótkich Journal of Health Sciences. 2013; 3 (10): 253-260 The journal has had 4 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 683. TheAuthor (s) 2013; This article

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA DEMOGRAFICZNA GMINY BIAŁE BŁOTA W LATACH Demographic structure of Białe Błota municipality in the years

STRUKTURA DEMOGRAFICZNA GMINY BIAŁE BŁOTA W LATACH Demographic structure of Białe Błota municipality in the years Barwińska Sylwia, Jóźwiak Patrycja. Struktura demograficzna gminy Białe Błota w latach 1988-2013 = Demographic structure of Białe Błota municipality in the years 1988-2013. Journal of Health Sciences.

Bardziej szczegółowo

Spine pain syndromes in a group of physiotherapists

Spine pain syndromes in a group of physiotherapists Radzimińska Agnieszka, Weber-Rajek Magdalena, Jaworska Urszula, Goch Aleksander, Zukow Walery. Zespoły bólowe kręgosłupa w grupie fizjoterapeutów = Spine pain syndromes in a group of physiotherapists.

Bardziej szczegółowo

Kinesiology taping in therapy of exemplary functional disorders of knee joint

Kinesiology taping in therapy of exemplary functional disorders of knee joint Kochański Bartosz, Plaskiewicz Anna, Dylewska Monika, Cichosz Michał, Zukow Walery, Hagner Wojciech. Plastrowanie dynamiczne w terapii wybranych dysfunkcji stawu kolanowego = Kinesiology taping in therapy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia w autokorektorze

Ćwiczenia w autokorektorze Ćwiczenia w autokorektorze W proponowanej metodyce terapii uwzględniliśmy wytyczne i zalecenia opracowane przez SOSORT. 1 - najważniejszym elementem kinezyterapii skolioz są ćwiczenia czynne prowadzące

Bardziej szczegółowo

Wspieranie sportu przez organy władzy publicznej według ustawy o sporcie

Wspieranie sportu przez organy władzy publicznej według ustawy o sporcie Klimczyk Agata, Klimczyk Mariusz, Szwajdler Paweł. Wspieranie sportu przez organy władzy publicznej według ustawy o sporcie = Promoting sport by the government and self-government in Poland. Journal of

Bardziej szczegółowo

Performance Stability Poland Przedstawia

Performance Stability Poland Przedstawia Performance Stability Poland Przedstawia 1 STABILITY FOR PEROFORMANCE Performance Stability and Muscle Balance System Strojenia Nerwowo - Mięśniowo - Szkieletowego jest koncepcją oceny i terapii, która

Bardziej szczegółowo

The application of Kinesio Taping in eldery patients after surgical treatment of lumbar spinal stenosis and disc herniation

The application of Kinesio Taping in eldery patients after surgical treatment of lumbar spinal stenosis and disc herniation Główczewska-Siedlecka Emilia, Mądra-Gackowska Katarzyna, Nowacka Krystyna, Simińska Joanna, Siedlecki Zygmunt, Szostak Mateusz, Kędziora-Kornatowska Kornelia. Zastosowanie plastrowania dynamicznego u chorych

Bardziej szczegółowo

NAPŁYW LUDNOŚCI NA TEREN GMINY BIAŁE BŁOTA W LATACH Inflow of population into Białe Błota municipality in the years

NAPŁYW LUDNOŚCI NA TEREN GMINY BIAŁE BŁOTA W LATACH Inflow of population into Białe Błota municipality in the years Barwińska Sylwia, Jóźwiak Patrycja. Napływ ludności na teren gminy Białe Błota w latach 1988-2013 = Inflow of population into Białe Błota municipality in the years 1988-2013. Journal of Health Sciences.

Bardziej szczegółowo

1. Badanie okolicy lędźwiowo-miedniczno-biodrowej. 1.1 Badanie podmiotowe. 1.2 Badanie przedmiotowe. Physiotherapy & Medicine www.pandm.

1. Badanie okolicy lędźwiowo-miedniczno-biodrowej. 1.1 Badanie podmiotowe. 1.2 Badanie przedmiotowe. Physiotherapy & Medicine www.pandm. 1. Badanie okolicy lędźwiowo-miedniczno-biodrowej Physiotherapy & Medicine W rozdziale tym zostanie przedstawiony schemat badania miednicy pacjenta. Bardziej szczegółowo zostaną przedstawione testy nakierowane

Bardziej szczegółowo

Rozwój cech morfologicznych i sprawności fizycznej 10-11 letnich dzieci ze wsi i z miasta ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi i w Legbądzie

Rozwój cech morfologicznych i sprawności fizycznej 10-11 letnich dzieci ze wsi i z miasta ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi i w Legbądzie Klimczyk Mariusz, Krygowski Dariusz. Rozwój cech morfologicznych i sprawności fizycznej 1-11 letnich dzieci ze wsi i z miasta ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi i w Legbądzie = Development of morphological

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Abstract

Streszczenie. Abstract Strojek Katarzyna, Witkowska Agnieszka, Radzimińska Agnieszka, Kaźmierczak Urszula, Piekorz Zuzanna, Bułatowicz Irena, Goch Aleksander, Zukow Walery. Analiza przyczyn i konsekwencji upadków u chorych z

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia wirusowego zapalenia wątroby typy C w Polsce w latach

Epidemiologia wirusowego zapalenia wątroby typy C w Polsce w latach Kowalska Marta Estera, Kalinowski Paweł, Bojakowska Urszula, Zdolska Wioleta. Epidemiologia wirusowego zapalenia wątroby typy C w Polsce w latach 2010-2014 = Epidemiology of hepatitis C in Poland in 2010-2014.

Bardziej szczegółowo

dr hab. Katarzyna Rajs, prof. nadzw. Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy ul. Słowackiego 7, Bydgoszcz,

dr hab. Katarzyna Rajs, prof. nadzw. Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy ul. Słowackiego 7, Bydgoszcz, Rajs Arkadiusz, Rajs Katarzyna. Ograniczenia ekstrakcji częstotliwości podstawowej dźwięku ortepianu w oparciu o analizę cepstrum = Limit the extraction o undamental requency sound o the piano based on

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIENIE RUCHU I JEGO FUNKCJI. KLASYFIKACJA, DIAGNOSTYKA I REHABILITACJA NIESTABILNEGO I NIEKONTROLOWANEGO RUCHU.

ZROZUMIENIE RUCHU I JEGO FUNKCJI. KLASYFIKACJA, DIAGNOSTYKA I REHABILITACJA NIESTABILNEGO I NIEKONTROLOWANEGO RUCHU. PROGRAM 1 MODUŁU ZROZUMIENIE RUCHU I JEGO FUNKCJI. KLASYFIKACJA, DIAGNOSTYKA I REHABILITACJA NIESTABILNEGO I NIEKONTROLOWANEGO RUCHU. Wstęp i przedstawienie koncepcji Kinetic Control (1 dzień kursu) Program

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie rolki stabilizacyjnej EVA (club core roller) w doskonaleniu umiejętności sportowych.

Zastosowanie rolki stabilizacyjnej EVA (club core roller) w doskonaleniu umiejętności sportowych. Agnieszka Mrozowska, Grzegorz Lemiesz Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego, Olsztyn, Centrum Rehabilitacji Ruchowej im. Stefana Bołoczko Zastosowanie rolki stabilizacyjnej EVA (club core roller)

Bardziej szczegółowo

Magdalena Zawadka, Adam Fijewski 1, Piotr Gawda 2

Magdalena Zawadka, Adam Fijewski 1, Piotr Gawda 2 Zawadka Magdalena, Fijewski Adam, Gawda Piotr. Ocena skuteczności wybranych metod fizjoterapii w zmianach zwyrodnieniowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa = Evaluation of the effectiveness of selected methods

Bardziej szczegółowo

Justyna Gierczak. SKN Ochrony Środowiska, Sekcja Higieny pracy Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Justyna Gierczak. SKN Ochrony Środowiska, Sekcja Higieny pracy Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Gierczak Justyna. Porównanie oceny obciążenia statycznego przedstawicieli handlowych różnych firm = Comparison evaluation of static load of sales representatives from different companies. Journal of Education,

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE ABSENCJI WYBORCZEJ POLAKÓW W PIERWSZYCH DZIESIĘCIU LATACH DEMOKRACJI

UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE ABSENCJI WYBORCZEJ POLAKÓW W PIERWSZYCH DZIESIĘCIU LATACH DEMOKRACJI Barwińska Sylwia. Uwarunkowania społeczne absencji wyborczej polaków w pierwszych dziesięciu latach demokracji = Social conditions of election absenteeism by Poles in the first ten years of democracy.

Bardziej szczegółowo

Motywacja jako czynnik uprawiania sportu wśród studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Motywacja jako czynnik uprawiania sportu wśród studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Kotecka Klaudia, Cieślicka Mirosława, Zukow Walery. Motywacja jako czynnik uprawiania sportu wśród studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy = Motivation as a factor in sports among the

Bardziej szczegółowo

Preferences outgoing students of the University of the Third Age in Wabrzezno

Preferences outgoing students of the University of the Third Age in Wabrzezno Zielińska Maria Eliza, Barwińska-Szczutkowska Gabriela, Barwińska Sylwia. Preferences outgoing students of the University of the Third Age in Wabrzezno. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(10):894-899.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w terapii skolioz, metodyka i aparatura SKOL-AS PROGRAM SZKOLENIA. I dzień 9:00-18:45

Innowacyjność w terapii skolioz, metodyka i aparatura SKOL-AS PROGRAM SZKOLENIA. I dzień 9:00-18:45 Innowacyjność w terapii skolioz, metodyka i aparatura SKOL-AS PROGRAM SZKOLENIA I dzień 9:00-18:45 I. Wprowadzenie i dyskusja moderowana 1. Morfofizjologiczne podstawy metody SKOL-AS. a) Współzależność

Bardziej szczegółowo

Turystyka młodzieży szkolnej. Tourism of school children

Turystyka młodzieży szkolnej. Tourism of school children Dąbrowska Aneta, Batyk Iwona, Kujawski Marian. Turystyka młodzieży szkolnej = Tourism of school children. Journal of Health Sciences. 2014;04(03):097-104. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. The journal has had

Bardziej szczegółowo

Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Streszczenie.

Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Streszczenie. Klimkiewicz Karolina, Kochański Bartosz, Zukow Walery. Ocena wiedzy i świadomości kobiet na temat funkcji mięśnia dna miednicy = The assessment of women's knowledge and awareness on the role of the pelvic

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYSTĘPOWANIA WAD STÓP U DZIECI W WIEKU 6-10 LAT. The analysis of foot defects in children aged 6-10 years

ANALIZA WYSTĘPOWANIA WAD STÓP U DZIECI W WIEKU 6-10 LAT. The analysis of foot defects in children aged 6-10 years Klimczak Karolina, Kochański Bartosz, Kałużny Krystian, Plaskiewicz Anna, Smuczyński Wojciech, Ratuszek-Sadowska Dorota, Woźniak Kamila, Zukow Walery. Analiza występowania wad stóp u dzieci w wieku 6-10

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Nordic Walking w turnusie rehabilitacyjnym osób po usunięciu krtani

Zastosowanie Nordic Walking w turnusie rehabilitacyjnym osób po usunięciu krtani Hamerlińska Latecka Agnieszka. Zastosowanie Nordic Walking w turnusie rehabilitacyjnym osób po usunięciu krtani = Use of Nordic Walking in a rehabilitation of the people after total laryngectomy. Journal

Bardziej szczegółowo

Marcin Mikos (1), Grzegorz Juszczyk (2), Aleksandra Czerw(2)

Marcin Mikos (1), Grzegorz Juszczyk (2), Aleksandra Czerw(2) Mikos Marcin, Juszczyk Grzegorz, Czerw Aleksandra. Nowe prawa i obowiązki ratowników medycznych w świetle nowelizacji ustawy o PRM = New rights and duties of paramedics according to the updated Law on

Bardziej szczegółowo

Aktywność fizyczna osób z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C

Aktywność fizyczna osób z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C Kowalska Marta Estera, Kalinowski Paweł, Bojakowska Urszula. Aktywność fizyczna osób z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C = Physical activity of people with chronic hepatitis C. Journal of

Bardziej szczegółowo

BÓLE PRZECIĄŻENIOWE A KORZENIOWE RÓŻNICOWANIE DOLEGLIWOŚCI W ODCINKU LĘDZWOWYM KRĘGOSŁUPA

BÓLE PRZECIĄŻENIOWE A KORZENIOWE RÓŻNICOWANIE DOLEGLIWOŚCI W ODCINKU LĘDZWOWYM KRĘGOSŁUPA Siminska Joanna, Nowacka Krystyna, Siedlecki Zygmunt, Hagner Wojciech. Overload pain but root differentiation discomfort in the lumbar spine. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(6):323-330.

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Zachowania zdrowotne studentów Dietetyki. Health behaviors of students of Dietetics

Zachowania zdrowotne studentów Dietetyki. Health behaviors of students of Dietetics Weber-Rajek Magdalena, Radzimińska Agnieszka, Kalisz Zdzisława, Hoffmann Magdalena, Juraszek Karolina, Goch Aleksander, Zukow Walery. Zachowania zdrowotne studentów Dietetyki = Health behaviors of students

Bardziej szczegółowo

Metoda Sling Exercise Therapy ( SET)

Metoda Sling Exercise Therapy ( SET) Metoda Sling Exercise Therapy ( SET) Charakterystyka metody : - wykorzystuje zasady ćwiczeń czynnych w odciążeniu - można ją stosować w okresie ostrym, przewlekłym schorzenia - łączy się z takimi pojęciami

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania treningu stabilizacyjnego kompleksu lędźwiowo-miedniczno-biodrowego w terapii zaburzeń postawy ciała u dzieci

Możliwości wykorzystania treningu stabilizacyjnego kompleksu lędźwiowo-miedniczno-biodrowego w terapii zaburzeń postawy ciała u dzieci OSW Szkice Humanistyczne Tom XII 2012 Nr 3 Karolina Białobrzewska 1,2, Anna Afeltowicz-Mich 1,2, Dominik Sitarski 1,2, Dariusz Czaprowski 1,2 1 Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego 2 Centrum

Bardziej szczegółowo

Conflict of interest: None declared. Received: 29.11.2013. Revised 21.12.2013. Accepted: 15.02.2014.

Conflict of interest: None declared. Received: 29.11.2013. Revised 21.12.2013. Accepted: 15.02.2014. Rogozińska Arleta Magdalena, Olubiński Piotr. Plastyka jako metoda wspomagająca Talassoterapię w procesie resocjalizacji = Plastic surgery as a method to assist in the process of Thalassotherapy rehabilitation.

Bardziej szczegółowo

Tomasz Kosmalski, Filip Wypych, Mirosława Cieślicka, Walery Zukow

Tomasz Kosmalski, Filip Wypych, Mirosława Cieślicka, Walery Zukow Kosmalski Tomasz, Wypych Filip, Cieślicka Mirosława, Zukow Walery. Ocena somatyki i sprawności fizycznej uczniów szkoły podstawowej nr 2 w Szubinie = Somatic and physical fitness evaluation of Primary

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu Groclin S.A. Streszczenie

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu Groclin S.A. Streszczenie Brdak Marek Jan, Sulżycka Monika. Wolontariat na dużych imprezach sportowych. Charakterystyka społeczno demograficzna oraz funkcje pełnione przez wolontariuszy podczas UEFA EURO 2012 w Poznaniu = Volunteering

Bardziej szczegółowo

Dolegliwości bólowe pleców u kobiet w ciąży doniesienie wstępne. The back pain in pregnant women a preliminary report

Dolegliwości bólowe pleców u kobiet w ciąży doniesienie wstępne. The back pain in pregnant women a preliminary report Pilewska Kozak Anna Bogusława, Stadnicka Grażyna, Łepecka Klusek Celina, Dobrowolska Beata, Pałucka Klaudia, Pawłowska-Muc Agnieszka Konstancja, Kozak Łukasz Adam. Dolegliwości bólowe pleców u kobiet w

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych wybrane aspekty Forms of employment of people with disabilities - some aspects

Formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych wybrane aspekty Forms of employment of people with disabilities - some aspects Warchoł Martyna. Forms of employment of people with disabilities - some aspects. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(3):322-331. eissn 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.321901

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA KOLAN KOŚLAWYCH I SZPOTAWYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA KOLAN KOŚLAWYCH I SZPOTAWYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM Siminska Joanna, Bukowska Weronika, Ratuszek Sadowska Dorota, Nowacka Krystyna, Hagner Wojciech. FREQUENCY OF OCCURRENCE OF KNOCK-KNEED AND BOW-LEGGED KNEES FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN SCHOOL AGE.

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność turystyczna Wenecji w powiecie żnińskim. Tourist attractiveness of Venice in Żnin district

Atrakcyjność turystyczna Wenecji w powiecie żnińskim. Tourist attractiveness of Venice in Żnin district Gotowski Rafał, Parzych Krzysztof. Tourist attractiveness of Venice in Żnin district. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(10):714-720. eissn 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.225143

Bardziej szczegółowo

Conflict of interest: None declared. Received: Revised: Accepted:

Conflict of interest: None declared. Received: Revised: Accepted: Kazimierz Harłoziński, Gabriela Barwińska-Szczutkowska, Problem bezrobocia w Bydgoszczy w latach 2005-, Problems of unemployment in Bydgoszcz in years 2005 -. Journal of Health Sciences. 2013;3(14), 248-260.

Bardziej szczegółowo

Reedukacja nerwowo-mięśniowa pacjenta z zaburzeniami kontroli ruchu zgięcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa

Reedukacja nerwowo-mięśniowa pacjenta z zaburzeniami kontroli ruchu zgięcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa Reedukacja nerwowo-mięśniowa pacjenta z zaburzeniami kontroli ruchu zgięcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa Funkcjonalna ocena ruchu oraz przykładowa progresja ćwiczeń według wybranych elementów metod Kinetic

Bardziej szczegółowo

THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS WITH PAIN IN LUMBOSACRAL SPINE AND AN ASSESSMENT OF THEIR ANALGESIC EFFECTIVENESS

THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS WITH PAIN IN LUMBOSACRAL SPINE AND AN ASSESSMENT OF THEIR ANALGESIC EFFECTIVENESS NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABIEGI FIZYKALNE U PACJENTÓW Z DOLEGLIWOŚCIAMI BÓLOWYMI ODCINKA L-S KRĘGOSŁUPA WRAZ Z OCENĄ ICH SKUTECZNOŚCI W DZIAŁANIU PRZECIWBÓLOWYM THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS

Bardziej szczegółowo

1 AWFiS Gdańsk 2 UKW Bydgoszcz

1 AWFiS Gdańsk 2 UKW Bydgoszcz Piątek Mirosław, Byzdra Krzysztof, Kamrowska-Nowak Maria, Mikołajczyk Janusz, Stępniak Robert. Struktura obciążeń treningowych w cyklu przed olimpijskim Londyn 2012 - zawodnika klasy MM w rzucie oszczepem

Bardziej szczegółowo

Wesół Krzysztof, Cieślicka Mirosława, Zukow Walery. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Wesół Krzysztof, Cieślicka Mirosława, Zukow Walery. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wesół Krzysztof, Cieślicka Mirosława, Zukow Walery. Ocena sprawności specjalnej piłkarzy nożnych Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w Bydgoszczy = Evaluation of the special efficiency foot players

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU. Terapia Manualna Holistyczna Tkanek Miękkich

PROGRAM KURSU. Terapia Manualna Holistyczna Tkanek Miękkich PROGRAM KURSU Terapia Manualna Holistyczna Tkanek Miękkich MODUŁ I Koncepcja Terapii Manualnej Holistycznej. Miednica, stawy biodrowe, segmenty ruchowe kręgosłupa lędźwiowego i przejścia piersiowo-lędźwiowego.

Bardziej szczegółowo

Kopernika w Toruniu. Kopernika w Toruniu. Bydgoszczy, Polska

Kopernika w Toruniu. Kopernika w Toruniu. Bydgoszczy, Polska Kochański Bartosz, Plaskiewicz Anna, Kałużny Krystian, Dylewska Monika, Płoszaj Ola, Hagner-Derengowska Magdalena, Zukow Walery. Functional Movement Screen (FMS) - kompleksowy system oceny funkcjonalnej

Bardziej szczegółowo

Kinga Kulczycka, Marcin Domagała, Ewa Stychno

Kinga Kulczycka, Marcin Domagała, Ewa Stychno Kulczycka Kinga, Domagała Marcin, Stychno Ewa. Wstępna ocena ryzyka zawodowego fizjoterapeuty za pomocą metody SWP = Preliminary evaluation of occupational risk for physiotherapists using the SWP method.

Bardziej szczegółowo

Plan Szkolenia Medical Personal Trainer

Plan Szkolenia Medical Personal Trainer Plan Szkolenia Medical Personal Trainer Zjazd I Dzień 1. (10-18) Pierwszy zjazd poświęcony jest wadom postawy oraz dolegliwościom kręgosłupa. Uczestnicy szkolenia uczą się jak zapobiegać powstawaniu dolegliwości

Bardziej szczegółowo

Wyzwania kultury fizycznej 565

Wyzwania kultury fizycznej 565 Wyzwania kultury fizycznej 565 Pilewska Wiesława, Sech Patrycja, Pilewski Robert. Charakterystyka budowy ciała tancerzy stylu standardowego tańca sportowego na przykładzie pary mistrzów świata = Characteristics

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałZdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 206/207 Kierunek studiów: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Poddawanie się badaniom profilaktycznym przez osoby z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C

Poddawanie się badaniom profilaktycznym przez osoby z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C Kowalska Marta Estera, Kalinowski Paweł, Bojakowska Urszula. Poddawanie się badaniom profilaktycznym przez osoby z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C = Submission to preventive examinations

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJE ŻYWIENIOWE WŚRÓD MŁODZIEŻY. Eating habits among young people

ZWYCZAJE ŻYWIENIOWE WŚRÓD MŁODZIEŻY. Eating habits among young people Journal of Health Sciences (J Health Sci) 2012; (2)5: 7 13 The journal has had 4 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. List B item 667. Open Access Open Journal

Bardziej szczegółowo

= ;6(6): D OI

= ;6(6): D OI Porzych Piotr, Pyskir Małgorzata, Ratuszek-Sadowska Dorota, Dzierżanowski Maciej, Trela Ewa, Nowacka Krystyna, Hagner-Derengowska Magdalena. Analiza skuteczności terapeutycznej metody MDT McKenzie zastosowanej

Bardziej szczegółowo

Reeves i wsp. zaznaczają, że pewne rozbieżności

Reeves i wsp. zaznaczają, że pewne rozbieżności Reeves i wsp. zaznaczają, że pewne rozbieżności dotyczące stabilizacji wynikają z szerokiego zrozumienia samej definicji tego pojęcia. Przedstawiają ją jako utrzymanie równowagi zarówno w statyce, jak

Bardziej szczegółowo

PILATES REKREACJA CZY REHABILITACJA? Anna Lipka

PILATES REKREACJA CZY REHABILITACJA? Anna Lipka PILATES REKREACJA CZY REHABILITACJA? Anna Lipka Pilates jest metodą zawierającą system ćwiczeń, które korzystają z założeń jogi i baletu, mający na celu zrozumienie i usprawnienie całego ciała. Poprawia

Bardziej szczegółowo

= 2015;5(1):151-162. ISSN 2391-8306. DOI:

= 2015;5(1):151-162. ISSN 2391-8306. DOI: Lisiak Dorota, Napierała Marek, Pezala Małgorzata, Zukow Walery. Znaczenie aktywności fizycznej dla człowieka w samoocenie uczestników zajęć w klubie Maximus w Bydgoszczy = The importance of physical activity

Bardziej szczegółowo

Poziom wiedzy pacjentów oddziałów pulmonologicznych na temat czynników ryzyka chorób układu oddechowego

Poziom wiedzy pacjentów oddziałów pulmonologicznych na temat czynników ryzyka chorób układu oddechowego Dejneka Justyna, Bartoszek Agnieszka, Rząca Marcin. Poziom wiedzy pacjentów oddziałów pulmonologicznych na temat czynników ryzyka chorób układu oddechowego = The level of knowledge of patients of pulmonary

Bardziej szczegółowo

Metoda Dobosiewicz. Physiotherapy & Medicine www.pandm.org

Metoda Dobosiewicz. Physiotherapy & Medicine www.pandm.org Metoda Dobosiewicz Physiotherapy & Medicine Znajduje zastosowanie w zachowawczym leczeniu dziecięcych i młodzieńczych skolioz idiopatycznych. Według tej metody czynnikiem powstawania i progresji wady są

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Abstract

Streszczenie. Abstract Kochański Bartosz, Kałużna Anna, Kałużny Krystian, Wołowiec Łukasz, Leoniuk Jacek, Hagner-Derengowska Magdalena, Zukow Walery, Hagner Wojciech. Ocena funkcjonalna osób trenujących boks z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Rola rehabilitacji w wodzie w zespole bólowym. dolnego odcinka kręgosłupa (1).

Rola rehabilitacji w wodzie w zespole bólowym. dolnego odcinka kręgosłupa (1). DR ANNA OGONOWSKA-SŁODOWNIK Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji Rola rehabilitacji w wodzie w zespole bólowym Praca recenzowana Zespół bólowy dolnego odcinka

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowane programy aktywizujące a sprawność funkcjonalna kobiet w wieku 60+

Zróżnicowane programy aktywizujące a sprawność funkcjonalna kobiet w wieku 60+ Prusik Katarzyna, Ossowski Zbigniew, Bielawa Łukasz, Wiech Monika, Kortas Jakub, Konieczna Seweryna, Prusik Krzysztof. Zróżnicowane programy aktywizujące a sprawność funkcjonalna kobiet w wieku 60+ = Diverse

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: krwotok poporodowy, objawy kliniczne, postępowanie ratunkowe.

Słowa kluczowe: krwotok poporodowy, objawy kliniczne, postępowanie ratunkowe. Sowa Magdalena, Tarkowski Michał, Wójcik Kamil, Winnicki Andrzej, Saletnik Łukasz. Krwotok poporodowy przyczyny, objawy, postępowanie przedszpitalne = Postpartum hemorrhage causes, symptoms, prehospital

Bardziej szczegółowo

Terapia manualna tkanek miękkich w zespołach posturalnych odcinka szyjnego i obręczy barkowej

Terapia manualna tkanek miękkich w zespołach posturalnych odcinka szyjnego i obręczy barkowej Terapia manualna tkanek miękkich w zespołach posturalnych odcinka szyjnego i obręczy barkowej Manual therapy in postural syndromes within the neck and shoulder girdle Radosław Szwarocki Wyższa Szkoła Edukacji

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MASY CIAŁA NA CIŚNIENIE TĘTNICZE KRWI EFFECT OF WEIGHT IN BLOOD PRESSURE PATIENTS

WPŁYW MASY CIAŁA NA CIŚNIENIE TĘTNICZE KRWI EFFECT OF WEIGHT IN BLOOD PRESSURE PATIENTS Nalepa Dorota, Weber Dorota, Rogala Renata, Charzyńska Gula Marianna. Wpływ masy ciała na ciśnienie tętnicze krwi = Effect of weight in blood pressure patients. Journal of Education, Health and Sport.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW EDUKACJI NA PROCES TERAPEUTYCZNY U CHORYCH NA ASTMĘ OSKRZELOWĄ The impact of education on therapy in patients with asthma

WPŁYW EDUKACJI NA PROCES TERAPEUTYCZNY U CHORYCH NA ASTMĘ OSKRZELOWĄ The impact of education on therapy in patients with asthma Jakimiec Monika, Emeryk-Maksymiuk Justyna, Milanowski Piotr, Kozak Piotr, Szczyrek Michał, Milanowski Janusz. The impact of education on therapy in patients with asthma. Journal of Education, Health and

Bardziej szczegółowo

STAN CECH SOMATYCZNYCH I SPRAWNOŚĆ OGÓLNA UCZNIÓW W WIEKU 17 LAT Z CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIĘCBORKU

STAN CECH SOMATYCZNYCH I SPRAWNOŚĆ OGÓLNA UCZNIÓW W WIEKU 17 LAT Z CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIĘCBORKU Szary Mateusz, Napierała Marek, Pezala Małgorzata, Zukow Walery, Cieśłicka Mirosława, Muszkieta Radosław, Iermakov Sergii, Bartik Pavol, Eksterowicz Jerzy, Stępniak Robert, Karaskova Vlastimila. Stan cech

Bardziej szczegółowo

REHABILITACJA ZDALNIE NADZOROWANA U PACJENTÓW ZE ZMIANAMI ZWYRODNIENIOWYMI STAWU BIODROWEGO

REHABILITACJA ZDALNIE NADZOROWANA U PACJENTÓW ZE ZMIANAMI ZWYRODNIENIOWYMI STAWU BIODROWEGO Anna Czyżewska, Wojciech Glinkowski REHABILITACJA ZDALNIE NADZOROWANA U PACJENTÓW ZE ZMIANAMI ZWYRODNIENIOWYMI STAWU BIODROWEGO Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Centrum Doskonałości

Bardziej szczegółowo

Chłopiec z rozszczepem wargi i wyrostka zębodołowego z późno zdiagnozowaną hiperdoncją - opis przypadku

Chłopiec z rozszczepem wargi i wyrostka zębodołowego z późno zdiagnozowaną hiperdoncją - opis przypadku Osica Piotr, Janas Anna, Janeczek Karolina. Chłopiec z rozszczepem wargi i wyrostka zębodołowego z późno zdiagnozowaną hiperdoncją - opis przypadku = A boy with lip and alveolar bone cleft with late diagnosis

Bardziej szczegółowo

Efekty terapii manualnej metodą Maitlanda w leczeniu zespołów bólowych odcinka szyjnego kręgosłupa

Efekty terapii manualnej metodą Maitlanda w leczeniu zespołów bólowych odcinka szyjnego kręgosłupa Dzierżek Ireneusz, Cichosz Michał, Czerwiński Paweł, Wilk Tomasz, Kałużny Krystian, Kałużna Anna, Zukow Walery. Effects of Maitland manual therapy on the treatment of pain syndromes of the cervical spine.

Bardziej szczegółowo

Deskrypcja długości pięciu łuków podłużnych stóp kobiet w wieku od 4 do 18 lat w świetle mory projekcyjnej

Deskrypcja długości pięciu łuków podłużnych stóp kobiet w wieku od 4 do 18 lat w świetle mory projekcyjnej Mrozkowiak Mirosław. Deskrypcja długości pięciu łuków podłużnych stóp kobiet w wieku od 4 do 18 lat w świetle mory projekcyjnej = Length description of five longitudinal arches of foot burdened with its

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Zakład Rehabilitacji, ul. Artwińskiego 3, Kielce. Anna Opuchlik

Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Zakład Rehabilitacji, ul. Artwińskiego 3, Kielce. Anna Opuchlik Kamińska-Gwóźdź Ewelina, Lewicki Romuald, Studnicki Rafał, Opuchlik Anna, Szłapińska Joanna, Kubicki Jacek, Włoch Anna. Wpływ obozów Fundacji Aktywnej Rehabilitacji na stan psychofizyczny osób po uszkodzeniu

Bardziej szczegółowo

Tematyka wykładów i ćwiczeń z kinezyterapii

Tematyka wykładów i ćwiczeń z kinezyterapii Tematyka wykładów i ćwiczeń z kinezyterapii Zasadniczym celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi oraz systematyką, metodyką i techniką wykonywania ćwiczeń leczniczych,

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian zakresu ruchu czynnego oraz obwodów kończyn górnych u kobiet po mastektomii uczestniczących w rehabilitacji ruchowej

Analiza zmian zakresu ruchu czynnego oraz obwodów kończyn górnych u kobiet po mastektomii uczestniczących w rehabilitacji ruchowej Styczyńska Hanna, Strojek Katarzyna, Fajto Anna, Piekorz Zuzanna, Zukow Walery. Analysis of the changes in the circumferences and the range of active motion of upper limbs in women after mastectomy participating

Bardziej szczegółowo

OCENA PRZYDATNOŚCI TESTU PATRICKA ORAZ INNYCH TESTÓW FUNKCJONALNYCH W DIAGNOSTYCE ZESPOŁU MIĘŚNIA GRUSZKOWATEGO

OCENA PRZYDATNOŚCI TESTU PATRICKA ORAZ INNYCH TESTÓW FUNKCJONALNYCH W DIAGNOSTYCE ZESPOŁU MIĘŚNIA GRUSZKOWATEGO Kocjan Janusz. Ocena przydatności testu Patricka oraz innych testów funkcjonalnych w diagnostyce zespołu mięśnia gruszkowatego = Evaluation of Patrick's test and other functional tests in the diagnosis

Bardziej szczegółowo

Dyskopatia & co dalej? Henryk Dyczek 2010

Dyskopatia & co dalej? Henryk Dyczek 2010 Dyskopatia & co dalej? Henryk Dyczek 2010 Definicja - 1 Dyskopatia szerokie pojęcie obejmujące schorzenia krążka międzykręgowego. W większości przypadków jest to pierwszy z etapów choroby zwyrodnieniowej

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: przezskórna stymulacja nerwów (TENS), zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego.

Słowa kluczowe: przezskórna stymulacja nerwów (TENS), zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. Weber-Rajek Magdalena, Kowalska Monika, Radzimińska Agnieszka, Strączyńska Agnieszka, Zukow Walery. Przezskórna elektrostymulacja nerwów (TENS) w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne formy aktywności fizycznej dla kobiet w ciąży. Secure forms of physical activity for pregnant women

Bezpieczne formy aktywności fizycznej dla kobiet w ciąży. Secure forms of physical activity for pregnant women Urtnowska Katarzyna, Bułatowicz Irena, Ludwikowski Grzegorz, Zukow Walery. Bezpieczne formy aktywności fizycznej dla kobiet w ciąży = Secure forms of physical activity for pregnant women. Journal of Education,

Bardziej szczegółowo

Poziom wiedzy rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym na temat wad postawy ciała

Poziom wiedzy rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym na temat wad postawy ciała Makarczuk Anna. Poziom wiedzy rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym na temat wad postawy ciała = The level of school children's parent's knowledge about postural defects. Journal of Health Sciences.

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Urtnowska, Irena Bułatowicz 1, Agnieszka Radzimińska 1, Magdalena Woźniak 2, Jacek Wiśniewski 2, Walery Zukow 3

Katarzyna Urtnowska, Irena Bułatowicz 1, Agnieszka Radzimińska 1, Magdalena Woźniak 2, Jacek Wiśniewski 2, Walery Zukow 3 Urtnowska Katarzyna, Bułatowicz Irena, Radzimińska Agnieszka, Woźniak Magdalena, Wiśniewski Jacek, Zukow Walery. Fizjologiczne zmiany w układzie ruchu ciężarnej oraz związane z tym dolegliwości bólowe

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja neurologiczna pacjentki po udarze mózgu opis przypadku. Neurological rehabilitation of a patient after stroke case report

Rehabilitacja neurologiczna pacjentki po udarze mózgu opis przypadku. Neurological rehabilitation of a patient after stroke case report Ratuszek-Sadowska Dorota, Kowalski Mikołaj, Woźniak Kamila, Kochański Bartosz, Hagner Wojciech. Rehabilitacja neurologiczna pacjentki po udarze mózgu opis przypadku = Neurological rehabilitation of a patient

Bardziej szczegółowo

= ;5(12): ISSN D OI

= ;5(12): ISSN D OI Kamińska-Gwóźdź Ewelina, Lewicki Romuald, Studnicki Rafał, Szłapińska Joanna, Kubicki Jacek, Włoch Anna, Opuchlik Anna. Ocena wpływu obozu pierwszego stopnia Aktywnej Rehabilitacji na jakość osób po uszkodzeniu

Bardziej szczegółowo

Terapia dociskiem w zaburzeniach przetwarzania sensorycznego Clamp therapy in disorders of sensory processing

Terapia dociskiem w zaburzeniach przetwarzania sensorycznego Clamp therapy in disorders of sensory processing Strojek Katarzyna, Radzimińska Agnieszka, Kaźmierczak Urszula, Bułatowicz Irena, Goch Aleksander, Zukow Walery. Terapia dociskiem w zaburzeniach przetwarzania sensorycznego = Clamp therapy in disorders

Bardziej szczegółowo

Zdrowotne uwarunkowania niepełnosprawności osób starszych. Health determinants of disability in the elderly

Zdrowotne uwarunkowania niepełnosprawności osób starszych. Health determinants of disability in the elderly Beck Oliwia, Łakomski Mateusz, Kędziora Kornatowska Kornelia, Radzimińska Agnieszka, Weber-Rajek Magdalena, Żukow Walery. Zdrowotne uwarunkowania niepełnosprawności osób starszych = Health determinants

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz Bieńkowska Aleksandra, Cieślicka Mirosława, apierała Marek, Zukow Walery, Pabianek Łukasz, iespodziński Bartłomiej, Sokołowska Ewa, Kuska Michalina, Pilewski Robert, Zasada Mariusz. Zdolności motoryczne

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu TERAPIA MANUALNA Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo