Application of Pressure Bio-Feedback Stabilizer in the evaluation of the transversus abdominis muscle activity in patients with low back pain

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Application of Pressure Bio-Feedback Stabilizer in the evaluation of the transversus abdominis muscle activity in patients with low back pain"

Transkrypt

1 Kochański Bartosz, Plaskiewicz Anna, Kałużny Krystian, Klimkiewicz Karolina, Smuczyński Wojciech, Zukow Walery. Zastosowanie urządzenia Pressure Bio-Feedback Stabilizer w ocenie aktywności mięśnia poprzecznego brzucha u pacjentów z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w odcinku lędźwiowym = Application of Pressure Bio-Feedback Stabilizer in the evaluation of the transversus abdominis muscle activity in patients with low back pain. Journal of Health Sciences. 2014;4(14): ISSN / X. https://pbn.nauka.gov.pl/works/ DOI: /zenodo The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item ( ). The Author (s) 2014; This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Radom University in Radom, Poland Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited. Conflict of interest: None declared. Received: Revised Accepted: Zastosowanie urządzenia Pressure Bio-Feedback Stabilizer w ocenie aktywności mięśnia poprzecznego brzucha u pacjentów z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w odcinku lędźwiowym Application of Pressure Bio-Feedback Stabilizer in the evaluation of the transversus abdominis muscle activity in patients with low back pain Bartosz Kochański 1, Anna Plaskiewicz 1, Krystian Kałużny 1, Karolina Klimkiewicz 2, Wojciech Smuczyński 2, Walery Zukow 3 1 Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz 2 Klinika Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej, Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz 3 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Streszczenie. Dolegliwości bólowe kręgosłupa są powszechnym zjawiskiem obserwowanym we współczesnym społeczeństwie. Istnieje wiele doniesień naukowych, które wykazują zależność między bólem kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, a aktywnością mięśnia poprzecznego brzucha. Mięsień poprzeczny brzucha (transversus abdominis, TrA) odgrywa kluczową rolę w stabilizacji kompleksu lędźwiowo-miedniczego, dlatego bardzo ważnym aspektem jest jego ocena oraz trening. W pracy zaprezentowano zastosowanie oraz możliwości urządzenia Pressure Bio-Feedback Stabilizer w ocenie aktywności mięśnia poprzecznego brzucha. 101

2 Summary. Low back pain are common issues encountered in the contemporary world. There are many scientific research that show a relationship between a lumbar spine pain and the activity of a transversus abdominis muscle (TRA). TRA plays crucial role when it comes to the stabilisation of lumbar-pelvic complex. Therefore it is significant to assess and train such muscle properly. The article presents varieties of application and possibilities of Pressure Bio- Feedback Stabilizer as far as the activity of transversus abdominis is concerned. Słowa kluczowe: dolegliwości bólowe kręgosłupa, TrA, Pressure Bio-Feedback Stabilizer Key words: back pain, TrA, Pressure Bio-Feedback Stabilizer Wstęp. Dolegliwości bólowe kręgosłupa są powszechnym zjawiskiem obserwowanym we współczesnym społeczeństwie [1]. Według doniesień naukowych bólu kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym doświadczyło 65-85% populacji [2]. Problemy związane z kręgosłupem dotyczą osób w różnym wieku i przekładają się na ograniczenie sprawności oraz obniżenie jakości życia człowieka [3,4]. Dolegliwości bólowe kręgosłupa, a mięsień poprzeczny brzucha (TrA). Według nowoczesnego modelu funkcjonalnego mięśnie w odcinku lędźwiowym kręgosłupa dzieli się na: stabilizatory lokalne, stabilizatory globalne jednostawowe oraz stabilizatory globalne wielostawowe [5,6,7]. Szczególną uwagę należy poświecić stabilizatorom lokalnym, czyli tzw. stabilizatorom głębokim. Do grupy stabilizatorów lokalnych zalicza się mięsień poprzeczny brzucha, włókna głębokie mięśnia wielodzielnego lędźwi, włókna tylne mięśnia lędźwiowego, mięsnie dna miednicy oraz przeponę [8,9]. Głównym zadaniem mięsni lokalnych jest zapewnienie kręgosłupowi stabilności poprzez tzw. 102

3 napięcie wyprzedzające (feedforward) oraz utrzymanie stabilności, która jednocześnie umożliwi ruchomość na poziomie segmentu i całego odcinka oraz nie spowoduje zaburzeń w czynnościach fizjologicznych organizmu [10,11]. Mięsień poprzeczny brzucha (transversus abdominis, TrA) jest najgłębiej położonym mięśniem powłok brzusznych. Rozpoczyna się na powięzi piersiowo-lędźwiowej pomiędzy grzebieniem kości biodrowej, a XII żebrem. Jego przyczep końcowy ma postać rozcięgna i jest złożony z dwóch blaszek. Dolne włókna mięśnia łączą się z włóknami mięśnia skośnego wewnętrznego brzucha i przyczepiają się wspólnie do grzebienia kości łonowej. Pozostała cześć włókien TrA łączy się z włóknami kresy białej. Tylne części mięśnia poprzecznego brzucha łączą się z kręgami odcinka lędźwiowego [12]. Obustronna aktywność TrA powoduje zmniejszenie jamy brzusznej, co powoduje zwiększenie ciśnienia śródbrzusznego oraz wzrostu napięcia powięzi piersiowo-lędźwiowej. Ze względu na te funkcję TrA jest postrzegany jako mięsień, który odgrywa największą rolę w stabilizacji kompleksu lędźwiowo-miedniczego [13] Dolegliwości bólowe kręgosłupa powodują zaburzenie prawidłowego przepływu oraz przetwarzania bodźców w układzie nerwowym. Zmiany te wiążą się ściśle z powstawaniem nieprawidłowości w kontroli motorycznej [14]. Istnieje wiele doniesień naukowych, które wykazują zależność między bólem kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, a aktywnością mięśnia poprzecznego brzucha [15,16,17]. U osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa obserwuje się przede wszystkim opóźnienie czasu aktywacji (nieprawidłową aktywację) mięśnia poprzecznego brzucha (TrA) [9] Jak już wcześniej wspomniano mięsień poprzeczny brzucha odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu stabilizacji kręgosłupa, dlatego ocena jego aktywności może pomóc terapeutom w diagnozowaniu pacjentów oraz programowaniu procesu rehabilitacji. Ocena aktywności mięśnia poprzecznego brzucha z wykorzystaniem Pressure Bio- Feedback Stabilizer. Pressure Bio-Feedback Stabilizer (Ryc.1) złożony jest z trzyczęściowej komory napełnianej powietrzem, pompki powietrza oraz tarczy ciśnieniomierza. Mechanizm działania urządzenia polega na analizie zmian ciśnienia w napompowanych komorach pod wpływem zmian nacisku kręgosłupa. Urządzenia umieszcza się w przestrzeni pomiędzy wybraną 103

4 częścią ciała, a podłożem - nacisk powoduje wzrost ciśnienia, zmniejszenie nacisku jego zmniejszenie. Dzięki specyficznej budowie i właściwościom Pressure Bio-Feedback Stabilizer umożliwia min. kontrolę pozycji kompleksu lędźwiowo-miedniczego oraz ocenę aktywności mięśnia poprzecznego brzucha. Podstawowym założeniem zastosowania stabilizera jest komora napełniana powietrzem, która dopasowuje się do kształtów pacjenta [17]. Ryc. 1. Pressure Bio-Feedback Stabilizer. Badanie aktywności mięśnia poprzecznego brzucha (TrA) polega na ocenie zdolności wykonania jego skurczu. Kluczowym aspektem jest odpowiednia metodyka badania. W trakcie pomiaru pacjent znajduje się w pozycji leżącej na brzuchu. Kończyny górne ułożone są wzdłuż tułowia. Głowa pacjenta ustawiona jest w linii środkowej ciała. Pressure Bio-Feedback Stabilizer ułożony jest pod brzuchem pacjenta. Środek urządzenia znajduje się pod pępkiem, a jego boki ustawione są na wysokości kolców biodrowych przednich górnych. Komory napełniane są powietrzem do wartości 70 mmhg. Taki poziom ciśnienia pozwoli na skuteczny i dokładny pomiar oraz nie spowoduje ucisku na narządy wewnętrzne. [Ryc. 2]. 104

5 Ryc. 2. Badanie mięśnia poprzecznego brzucha z wykorzystaniem urządzenia Pressure Bio-Feedback Stabilizer. Przed wykonaniem pomiaru należy poinformować pacjenta o konieczności rozluźnienia brzucha. Następnie prosi się pacjenta o wciągniecie dolnej części brzucha tzn. przemieszczenie brzucha w kierunku do kręgosłupa bez zmiany wzorca oddechowego oraz bez poruszania kręgosłupem oraz miednicą przez 10 sekund. Podczas opisywanego ruchu dojdzie do obustronnego napięcia i skrócenia mięsnie poprzecznego brzucha w jego wewnętrznym zakresie pracy. Efektem aktywacji mięśnia poprzecznego brzucha będzie tzw. akcja gorsetu mięśniowego, która objawi się min. wciągnięciem dolnej części brzucha oraz zmniejszeniem obwodu talii. Aby dokonać obiektywnej oceny powinno wykonać się trzy pomiary. W trakcie wykonywania pomiaru ocenia się zmiany ciśnienia oraz występowanie ruchów miednicy i kręgosłupa. Podczas pomiaru należy zróżnicować ruchy oddechowe pacjenta od rzeczywistego napięcia mięśnia poprzecznego brzucha [17]. Interpretację wyników pomiaru mięśnia poprzecznego brzucha z wykorzystaniem urządzenia Pressure Bio-Feedback Stabilizer zaprezentowano w Tab. I. 105

6 Tab. I. Interpretacja wyników pomiaru mięśnia poprzecznego brzucha z wykorzystaniem urządzenia Pressure Bio-Feedback Stabilizer [17]. Wynik pomiaru - zmniejszenie ciśnienia o 4-10 mmhg, - ruch kręgosłupa brak, - ruch miednicy brak. - zmniejszenie ciśnienia o 0-4 mmhg, - ruch kręgosłupa brak, - uwypuklenie brzucha brak. Interpretacja - pacjent jest w stanie napiąć mięsień poprzeczny brzucha (TrA) niezależnie od pozostałych mięsni brzucha. - pacjent jest w stanie napiąć mięsień poprzeczny brzucha (TrA), ale bez jego odpowiedniego skrócenia. - wzrost ciśnienia. - nieprawidłowa aktywacja mięśnia poprzecznego brzucha (TrA). - zmniejszenie ciśnienia, - ruch kręgosłupa obecny, - ruch miednicy obecny, - uwypuklenie brzucha obecne. - fałszywie pozytywny wynik. Podsumowanie. Istotnym elementem leczenia zespołów bólowych kręgosłupa jest likwidacja problemów związanych z systemem mięsni lokalnych kręgosłupa. Mięsień poprzeczny brzucha pełni kluczową rolę w pracy tych mięśni oraz stabilizacji kręgosłupa, dlatego bardzo ważnym aspektem jest jego ocena oraz trening. Urządzenie Pressure Bio-Feedback Stabilizer umożliwia ocenę aktywności mięśnia poprzecznego brzucha oraz jego zdolności do skurczu. Pozwala również na ewaluację skuteczności procesu terapeutycznego. Oprócz walorów diagnostycznych Stabilizer znajduje zastosowanie w ćwiczeniach stabilizacyjnych u pacjentów z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa. Umożliwia pacjentowi trening z wykorzystaniem odpowiedzi zwrotnej biofeedback. Urządzenie jest stosunkowo tanie i proste w użyciu, jednak o skuteczności pomiaru i terapii decyduje wiedza i doświadczenie terapeuty. Warto jednak zaznaczyć, że w pracy ze Stabilizerem mogą wystąpić pewne ograniczenia. U osób otyłych, osób z nasilonymi chorobami oddechowymi oraz u kobiet w końcowym okresie ciąży badanie może okazać się 106

7 nieprzydatne. Reasumując Pressure Bio-Feedback Stabilizer jest urządzeniem, które może pomóc w diagnozowaniu oraz leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa. Piśmiennictwo. 1. Ihlebæk C., Lærum E. Troubling most and costing the most. Musculoskeletal disorders in Norway. Report nr. 1. Oslo: The Norwegian Back Pain Network Manchikanti L., Singh V., Datta S., Cohen SP., Hirsh JA.: Comprehensive review of epidemiology, scope, and impast of spinal pain. Pain Phys 2009, 12, E Dziak A.: Bóle i dysfunkcje kręgosłupa. Medicina Sportiva, Kraków B. Kochański, K. Kałużny, M. Hagner-Derengowska, A. Plaskiewicz, M. Jaworska, W. Hagner. The influence of the McKenzie method on the quality of life of patients with lumbosacral spine ailments. Źródło: Med. Biol. Sci T. 28 nr 2 s Comerford M., Mottram S. Movement Dysfunction Focus and Dynamic stability and Muscle Balance: Kinetic Control Movement Dysfunction Cource. Kinetic Control, Southampton Hadała M. Funkcjonalny trening stabilizacji w dysfunkcjach ruchu. Zasady i strategie dynamicznej kontroli ruchu według nowoczesnego modelu Kinetic Control. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2011; 6, s Gniewek T., Hadała M.: Koncepcja Kinetic Control jako integralna część terapii funkcjonalnej w procesie leczenia dysfunkcji narzadu ruchu na przykładzie patologii kręgosłupa lędźwiowego. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2012; 6-7, Comerford M., Mottram S. Functional stability re-training: principles and strategies for managing mechanical dysfunction. Manual Therapy 2001; 6 (1), s

8 9. Gniewek T., Gryckiewicz Sz., Hadała M.: Rola mięśnia poprzecznego brzucha w treningu stabilizacji na podstawie aktualnej ewidencji naukowej. Priorytet czy uzupełnienie terapii w oparciu o koncepcję Kinetic Control? Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2013, 3, Comerford M., Mottram S. Movement and stability dysfunction contemporary developments. Manual Therapy 2001; 6 (1), s Comerford M., Mottram S. Kinetic Control: The Management of Uncontrolled Movement. Elsevier Richardson C., Hodges P.W., Hides J.: Therapeutic Exercises for Lumbopelvic Stailization. Wrocław, 2009, Elsevier Urban & Partner. 13. Urquhart D. M., Hodges P.W.: Diferential activity of regions of transverses abdomonis in trunk rotation. European Spine Journal Biały M., Hadała M.: Reedukacja nerwowo-mięśniowa pacjenta z zaburzeniami kontroli ruchu zgięcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa.praktyczna Fizjjoterapia I Rehabilitacja, 2012, 6, Hodges P., Gandevia S. Activation of the human diaphragm during a repetitive postural task. Journal of Physiology 2000; 522, s Hodges P., Richardson C. Inefficient muscular stabilization of the lumbar spine associated with low back pain: a motor control evaluation of transversus abdominis. Spine 1996; 21 (22), s Hides J., Jull G., Richardson C. Long-Term Effects of Specific Stabilizing Exercises for First-Episode Low Back Pain. Spine 2001; 26 (11), s

Postępowanie fizjoterapeutyczne w hipotonii przepony opis przypadku. Physiotherapy in hypotension diaphragm - a case study

Postępowanie fizjoterapeutyczne w hipotonii przepony opis przypadku. Physiotherapy in hypotension diaphragm - a case study Kochański Bartosz, Plaskiewicz Anna, Ratuszek Dorota, Cichosz Michał, Wołowiec Łukasz, Dylewska Monika, Zukow Walery. Postępowanie fizjoterapeutyczne w hipotonii przepony opis przypadku = Physiotherapy

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE PRĘDKOŚCI POJAZDÓW NA PODSTAWIE OBRAZU Z KAMERY ESTIMATING VEHICLE SPEED BASED ON IMAGE FROM CAMERA

SZACOWANIE PRĘDKOŚCI POJAZDÓW NA PODSTAWIE OBRAZU Z KAMERY ESTIMATING VEHICLE SPEED BASED ON IMAGE FROM CAMERA Rajs Arkadiusz, Goździewska-Nowicka Agnieszka, Banaszak-Piechowska Agnieszka, Gospodarczyk Jacek. Szacowanie prędkości pojazdów na podstawie obrazu z kamery = Estimating vehicle speed based on image from

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza poziomu rozwoju cech motorycznych uczniów klasy sportowej z klasą ogólną w Szkole Podstawowej nr 18 w Toruniu

Analiza porównawcza poziomu rozwoju cech motorycznych uczniów klasy sportowej z klasą ogólną w Szkole Podstawowej nr 18 w Toruniu Klimczyk Mariusz, Słoma Piotr. Analiza porównawcza poziomu rozwoju cech motorycznych uczniów klasy sportowej z klasą ogólną w Szkole Podstawowej nr 18 w Toruniu = Comparative analysis of the level of development

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie elementów metody PNF w stabilizacji kręgosłupa lędźwiowego

Wykorzystanie elementów metody PNF w stabilizacji kręgosłupa lędźwiowego Wykorzystanie elementów metody PNF w stabilizacji kręgosłupa lędźwiowego Historia PNF Początek koniec lat 40 XX w. w USA Herman Kabat Maggi Knott Wspólnie rozwinęli: Zasady stosowania metody Techniki Ruchy

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie sportowców

Opodatkowanie sportowców Szwajdler Paweł, Klimczyk Mariusz, Klimczyk Agata. Opodatkowanie sportowców = Taxation of Sportsmen. Journal of Health Sciences. 2014;04(04):011-016. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. The journal has had 5 points

Bardziej szczegółowo

Porównanie obciążeń treningowych w dwuletnim makrocyklu szkoleniowym w biegach krótkich

Porównanie obciążeń treningowych w dwuletnim makrocyklu szkoleniowym w biegach krótkich Journal of Health Sciences. 2013; 3 (10): 253-260 The journal has had 4 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 683. TheAuthor (s) 2013; This article

Bardziej szczegółowo

Kinesiology taping in therapy of exemplary functional disorders of knee joint

Kinesiology taping in therapy of exemplary functional disorders of knee joint Kochański Bartosz, Plaskiewicz Anna, Dylewska Monika, Cichosz Michał, Zukow Walery, Hagner Wojciech. Plastrowanie dynamiczne w terapii wybranych dysfunkcji stawu kolanowego = Kinesiology taping in therapy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia w autokorektorze

Ćwiczenia w autokorektorze Ćwiczenia w autokorektorze W proponowanej metodyce terapii uwzględniliśmy wytyczne i zalecenia opracowane przez SOSORT. 1 - najważniejszym elementem kinezyterapii skolioz są ćwiczenia czynne prowadzące

Bardziej szczegółowo

Wspieranie sportu przez organy władzy publicznej według ustawy o sporcie

Wspieranie sportu przez organy władzy publicznej według ustawy o sporcie Klimczyk Agata, Klimczyk Mariusz, Szwajdler Paweł. Wspieranie sportu przez organy władzy publicznej według ustawy o sporcie = Promoting sport by the government and self-government in Poland. Journal of

Bardziej szczegółowo

Performance Stability Poland Przedstawia

Performance Stability Poland Przedstawia Performance Stability Poland Przedstawia 1 STABILITY FOR PEROFORMANCE Performance Stability and Muscle Balance System Strojenia Nerwowo - Mięśniowo - Szkieletowego jest koncepcją oceny i terapii, która

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Abstract

Streszczenie. Abstract Strojek Katarzyna, Witkowska Agnieszka, Radzimińska Agnieszka, Kaźmierczak Urszula, Piekorz Zuzanna, Bułatowicz Irena, Goch Aleksander, Zukow Walery. Analiza przyczyn i konsekwencji upadków u chorych z

Bardziej szczegółowo

Rozwój cech morfologicznych i sprawności fizycznej 10-11 letnich dzieci ze wsi i z miasta ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi i w Legbądzie

Rozwój cech morfologicznych i sprawności fizycznej 10-11 letnich dzieci ze wsi i z miasta ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi i w Legbądzie Klimczyk Mariusz, Krygowski Dariusz. Rozwój cech morfologicznych i sprawności fizycznej 1-11 letnich dzieci ze wsi i z miasta ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi i w Legbądzie = Development of morphological

Bardziej szczegółowo

Marcin Mikos (1), Grzegorz Juszczyk (2), Aleksandra Czerw(2)

Marcin Mikos (1), Grzegorz Juszczyk (2), Aleksandra Czerw(2) Mikos Marcin, Juszczyk Grzegorz, Czerw Aleksandra. Nowe prawa i obowiązki ratowników medycznych w świetle nowelizacji ustawy o PRM = New rights and duties of paramedics according to the updated Law on

Bardziej szczegółowo

1. Badanie okolicy lędźwiowo-miedniczno-biodrowej. 1.1 Badanie podmiotowe. 1.2 Badanie przedmiotowe. Physiotherapy & Medicine www.pandm.

1. Badanie okolicy lędźwiowo-miedniczno-biodrowej. 1.1 Badanie podmiotowe. 1.2 Badanie przedmiotowe. Physiotherapy & Medicine www.pandm. 1. Badanie okolicy lędźwiowo-miedniczno-biodrowej Physiotherapy & Medicine W rozdziale tym zostanie przedstawiony schemat badania miednicy pacjenta. Bardziej szczegółowo zostaną przedstawione testy nakierowane

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie rolki stabilizacyjnej EVA (club core roller) w doskonaleniu umiejętności sportowych.

Zastosowanie rolki stabilizacyjnej EVA (club core roller) w doskonaleniu umiejętności sportowych. Agnieszka Mrozowska, Grzegorz Lemiesz Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego, Olsztyn, Centrum Rehabilitacji Ruchowej im. Stefana Bołoczko Zastosowanie rolki stabilizacyjnej EVA (club core roller)

Bardziej szczegółowo

Turystyka młodzieży szkolnej. Tourism of school children

Turystyka młodzieży szkolnej. Tourism of school children Dąbrowska Aneta, Batyk Iwona, Kujawski Marian. Turystyka młodzieży szkolnej = Tourism of school children. Journal of Health Sciences. 2014;04(03):097-104. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. The journal has had

Bardziej szczegółowo

Magdalena Zawadka, Adam Fijewski 1, Piotr Gawda 2

Magdalena Zawadka, Adam Fijewski 1, Piotr Gawda 2 Zawadka Magdalena, Fijewski Adam, Gawda Piotr. Ocena skuteczności wybranych metod fizjoterapii w zmianach zwyrodnieniowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa = Evaluation of the effectiveness of selected methods

Bardziej szczegółowo

Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Streszczenie.

Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Streszczenie. Klimkiewicz Karolina, Kochański Bartosz, Zukow Walery. Ocena wiedzy i świadomości kobiet na temat funkcji mięśnia dna miednicy = The assessment of women's knowledge and awareness on the role of the pelvic

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w terapii skolioz, metodyka i aparatura SKOL-AS PROGRAM SZKOLENIA. I dzień 9:00-18:45

Innowacyjność w terapii skolioz, metodyka i aparatura SKOL-AS PROGRAM SZKOLENIA. I dzień 9:00-18:45 Innowacyjność w terapii skolioz, metodyka i aparatura SKOL-AS PROGRAM SZKOLENIA I dzień 9:00-18:45 I. Wprowadzenie i dyskusja moderowana 1. Morfofizjologiczne podstawy metody SKOL-AS. a) Współzależność

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu Groclin S.A. Streszczenie

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu Groclin S.A. Streszczenie Brdak Marek Jan, Sulżycka Monika. Wolontariat na dużych imprezach sportowych. Charakterystyka społeczno demograficzna oraz funkcje pełnione przez wolontariuszy podczas UEFA EURO 2012 w Poznaniu = Volunteering

Bardziej szczegółowo

Zachowania zdrowotne studentów Dietetyki. Health behaviors of students of Dietetics

Zachowania zdrowotne studentów Dietetyki. Health behaviors of students of Dietetics Weber-Rajek Magdalena, Radzimińska Agnieszka, Kalisz Zdzisława, Hoffmann Magdalena, Juraszek Karolina, Goch Aleksander, Zukow Walery. Zachowania zdrowotne studentów Dietetyki = Health behaviors of students

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYSTĘPOWANIA WAD STÓP U DZIECI W WIEKU 6-10 LAT. The analysis of foot defects in children aged 6-10 years

ANALIZA WYSTĘPOWANIA WAD STÓP U DZIECI W WIEKU 6-10 LAT. The analysis of foot defects in children aged 6-10 years Klimczak Karolina, Kochański Bartosz, Kałużny Krystian, Plaskiewicz Anna, Smuczyński Wojciech, Ratuszek-Sadowska Dorota, Woźniak Kamila, Zukow Walery. Analiza występowania wad stóp u dzieci w wieku 6-10

Bardziej szczegółowo

Conflict of interest: None declared. Received: 29.11.2013. Revised 21.12.2013. Accepted: 15.02.2014.

Conflict of interest: None declared. Received: 29.11.2013. Revised 21.12.2013. Accepted: 15.02.2014. Rogozińska Arleta Magdalena, Olubiński Piotr. Plastyka jako metoda wspomagająca Talassoterapię w procesie resocjalizacji = Plastic surgery as a method to assist in the process of Thalassotherapy rehabilitation.

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania treningu stabilizacyjnego kompleksu lędźwiowo-miedniczno-biodrowego w terapii zaburzeń postawy ciała u dzieci

Możliwości wykorzystania treningu stabilizacyjnego kompleksu lędźwiowo-miedniczno-biodrowego w terapii zaburzeń postawy ciała u dzieci OSW Szkice Humanistyczne Tom XII 2012 Nr 3 Karolina Białobrzewska 1,2, Anna Afeltowicz-Mich 1,2, Dominik Sitarski 1,2, Dariusz Czaprowski 1,2 1 Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego 2 Centrum

Bardziej szczegółowo

Tomasz Kosmalski, Filip Wypych, Mirosława Cieślicka, Walery Zukow

Tomasz Kosmalski, Filip Wypych, Mirosława Cieślicka, Walery Zukow Kosmalski Tomasz, Wypych Filip, Cieślicka Mirosława, Zukow Walery. Ocena somatyki i sprawności fizycznej uczniów szkoły podstawowej nr 2 w Szubinie = Somatic and physical fitness evaluation of Primary

Bardziej szczegółowo

Reedukacja nerwowo-mięśniowa pacjenta z zaburzeniami kontroli ruchu zgięcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa

Reedukacja nerwowo-mięśniowa pacjenta z zaburzeniami kontroli ruchu zgięcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa Reedukacja nerwowo-mięśniowa pacjenta z zaburzeniami kontroli ruchu zgięcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa Funkcjonalna ocena ruchu oraz przykładowa progresja ćwiczeń według wybranych elementów metod Kinetic

Bardziej szczegółowo

THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS WITH PAIN IN LUMBOSACRAL SPINE AND AN ASSESSMENT OF THEIR ANALGESIC EFFECTIVENESS

THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS WITH PAIN IN LUMBOSACRAL SPINE AND AN ASSESSMENT OF THEIR ANALGESIC EFFECTIVENESS NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABIEGI FIZYKALNE U PACJENTÓW Z DOLEGLIWOŚCIAMI BÓLOWYMI ODCINKA L-S KRĘGOSŁUPA WRAZ Z OCENĄ ICH SKUTECZNOŚCI W DZIAŁANIU PRZECIWBÓLOWYM THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS

Bardziej szczegółowo

Kopernika w Toruniu. Kopernika w Toruniu. Bydgoszczy, Polska

Kopernika w Toruniu. Kopernika w Toruniu. Bydgoszczy, Polska Kochański Bartosz, Plaskiewicz Anna, Kałużny Krystian, Dylewska Monika, Płoszaj Ola, Hagner-Derengowska Magdalena, Zukow Walery. Functional Movement Screen (FMS) - kompleksowy system oceny funkcjonalnej

Bardziej szczegółowo

Fitness jako współczesna forma rekreacji ruchowej Fitness as a modern form of recreation movement

Fitness jako współczesna forma rekreacji ruchowej Fitness as a modern form of recreation movement Klimczyk Mariusz, Klimczyk Agata, Wadych Ewelina. Fitness jako współczesna forma rekreacji ruchowej = Fitness as a modern form of recreation movement. Journal of Health Sciences. 2013;3(16):259-272. ISSN

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU. Terapia Manualna Holistyczna Tkanek Miękkich

PROGRAM KURSU. Terapia Manualna Holistyczna Tkanek Miękkich PROGRAM KURSU Terapia Manualna Holistyczna Tkanek Miękkich MODUŁ I Koncepcja Terapii Manualnej Holistycznej. Miednica, stawy biodrowe, segmenty ruchowe kręgosłupa lędźwiowego i przejścia piersiowo-lędźwiowego.

Bardziej szczegółowo

Plan Szkolenia Medical Personal Trainer

Plan Szkolenia Medical Personal Trainer Plan Szkolenia Medical Personal Trainer Zjazd I Dzień 1. (10-18) Pierwszy zjazd poświęcony jest wadom postawy oraz dolegliwościom kręgosłupa. Uczestnicy szkolenia uczą się jak zapobiegać powstawaniu dolegliwości

Bardziej szczegółowo

Poziom wiedzy pacjentów oddziałów pulmonologicznych na temat czynników ryzyka chorób układu oddechowego

Poziom wiedzy pacjentów oddziałów pulmonologicznych na temat czynników ryzyka chorób układu oddechowego Dejneka Justyna, Bartoszek Agnieszka, Rząca Marcin. Poziom wiedzy pacjentów oddziałów pulmonologicznych na temat czynników ryzyka chorób układu oddechowego = The level of knowledge of patients of pulmonary

Bardziej szczegółowo

PILATES REKREACJA CZY REHABILITACJA? Anna Lipka

PILATES REKREACJA CZY REHABILITACJA? Anna Lipka PILATES REKREACJA CZY REHABILITACJA? Anna Lipka Pilates jest metodą zawierającą system ćwiczeń, które korzystają z założeń jogi i baletu, mający na celu zrozumienie i usprawnienie całego ciała. Poprawia

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: krwotok poporodowy, objawy kliniczne, postępowanie ratunkowe.

Słowa kluczowe: krwotok poporodowy, objawy kliniczne, postępowanie ratunkowe. Sowa Magdalena, Tarkowski Michał, Wójcik Kamil, Winnicki Andrzej, Saletnik Łukasz. Krwotok poporodowy przyczyny, objawy, postępowanie przedszpitalne = Postpartum hemorrhage causes, symptoms, prehospital

Bardziej szczegółowo

Terapia manualna tkanek miękkich w zespołach posturalnych odcinka szyjnego i obręczy barkowej

Terapia manualna tkanek miękkich w zespołach posturalnych odcinka szyjnego i obręczy barkowej Terapia manualna tkanek miękkich w zespołach posturalnych odcinka szyjnego i obręczy barkowej Manual therapy in postural syndromes within the neck and shoulder girdle Radosław Szwarocki Wyższa Szkoła Edukacji

Bardziej szczegółowo

Chłopiec z rozszczepem wargi i wyrostka zębodołowego z późno zdiagnozowaną hiperdoncją - opis przypadku

Chłopiec z rozszczepem wargi i wyrostka zębodołowego z późno zdiagnozowaną hiperdoncją - opis przypadku Osica Piotr, Janas Anna, Janeczek Karolina. Chłopiec z rozszczepem wargi i wyrostka zębodołowego z późno zdiagnozowaną hiperdoncją - opis przypadku = A boy with lip and alveolar bone cleft with late diagnosis

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJE ŻYWIENIOWE WŚRÓD MŁODZIEŻY. Eating habits among young people

ZWYCZAJE ŻYWIENIOWE WŚRÓD MŁODZIEŻY. Eating habits among young people Journal of Health Sciences (J Health Sci) 2012; (2)5: 7 13 The journal has had 4 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. List B item 667. Open Access Open Journal

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Abstract

Streszczenie. Abstract Kochański Bartosz, Kałużna Anna, Kałużny Krystian, Wołowiec Łukasz, Leoniuk Jacek, Hagner-Derengowska Magdalena, Zukow Walery, Hagner Wojciech. Ocena funkcjonalna osób trenujących boks z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowane programy aktywizujące a sprawność funkcjonalna kobiet w wieku 60+

Zróżnicowane programy aktywizujące a sprawność funkcjonalna kobiet w wieku 60+ Prusik Katarzyna, Ossowski Zbigniew, Bielawa Łukasz, Wiech Monika, Kortas Jakub, Konieczna Seweryna, Prusik Krzysztof. Zróżnicowane programy aktywizujące a sprawność funkcjonalna kobiet w wieku 60+ = Diverse

Bardziej szczegółowo

= 2015;5(1):151-162. ISSN 2391-8306. DOI:

= 2015;5(1):151-162. ISSN 2391-8306. DOI: Lisiak Dorota, Napierała Marek, Pezala Małgorzata, Zukow Walery. Znaczenie aktywności fizycznej dla człowieka w samoocenie uczestników zajęć w klubie Maximus w Bydgoszczy = The importance of physical activity

Bardziej szczegółowo

Reeves i wsp. zaznaczają, że pewne rozbieżności

Reeves i wsp. zaznaczają, że pewne rozbieżności Reeves i wsp. zaznaczają, że pewne rozbieżności dotyczące stabilizacji wynikają z szerokiego zrozumienia samej definicji tego pojęcia. Przedstawiają ją jako utrzymanie równowagi zarówno w statyce, jak

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Zakład Rehabilitacji, ul. Artwińskiego 3, Kielce. Anna Opuchlik

Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Zakład Rehabilitacji, ul. Artwińskiego 3, Kielce. Anna Opuchlik Kamińska-Gwóźdź Ewelina, Lewicki Romuald, Studnicki Rafał, Opuchlik Anna, Szłapińska Joanna, Kubicki Jacek, Włoch Anna. Wpływ obozów Fundacji Aktywnej Rehabilitacji na stan psychofizyczny osób po uszkodzeniu

Bardziej szczegółowo

Deskrypcja długości pięciu łuków podłużnych stóp kobiet w wieku od 4 do 18 lat w świetle mory projekcyjnej

Deskrypcja długości pięciu łuków podłużnych stóp kobiet w wieku od 4 do 18 lat w świetle mory projekcyjnej Mrozkowiak Mirosław. Deskrypcja długości pięciu łuków podłużnych stóp kobiet w wieku od 4 do 18 lat w świetle mory projekcyjnej = Length description of five longitudinal arches of foot burdened with its

Bardziej szczegółowo

Metoda Dobosiewicz. Physiotherapy & Medicine www.pandm.org

Metoda Dobosiewicz. Physiotherapy & Medicine www.pandm.org Metoda Dobosiewicz Physiotherapy & Medicine Znajduje zastosowanie w zachowawczym leczeniu dziecięcych i młodzieńczych skolioz idiopatycznych. Według tej metody czynnikiem powstawania i progresji wady są

Bardziej szczegółowo

Poziom wiedzy rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym na temat wad postawy ciała

Poziom wiedzy rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym na temat wad postawy ciała Makarczuk Anna. Poziom wiedzy rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym na temat wad postawy ciała = The level of school children's parent's knowledge about postural defects. Journal of Health Sciences.

Bardziej szczegółowo

Dyskopatia & co dalej? Henryk Dyczek 2010

Dyskopatia & co dalej? Henryk Dyczek 2010 Dyskopatia & co dalej? Henryk Dyczek 2010 Definicja - 1 Dyskopatia szerokie pojęcie obejmujące schorzenia krążka międzykręgowego. W większości przypadków jest to pierwszy z etapów choroby zwyrodnieniowej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne formy aktywności fizycznej dla kobiet w ciąży. Secure forms of physical activity for pregnant women

Bezpieczne formy aktywności fizycznej dla kobiet w ciąży. Secure forms of physical activity for pregnant women Urtnowska Katarzyna, Bułatowicz Irena, Ludwikowski Grzegorz, Zukow Walery. Bezpieczne formy aktywności fizycznej dla kobiet w ciąży = Secure forms of physical activity for pregnant women. Journal of Education,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz Bieńkowska Aleksandra, Cieślicka Mirosława, apierała Marek, Zukow Walery, Pabianek Łukasz, iespodziński Bartłomiej, Sokołowska Ewa, Kuska Michalina, Pilewski Robert, Zasada Mariusz. Zdolności motoryczne

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Urtnowska, Irena Bułatowicz 1, Agnieszka Radzimińska 1, Magdalena Woźniak 2, Jacek Wiśniewski 2, Walery Zukow 3

Katarzyna Urtnowska, Irena Bułatowicz 1, Agnieszka Radzimińska 1, Magdalena Woźniak 2, Jacek Wiśniewski 2, Walery Zukow 3 Urtnowska Katarzyna, Bułatowicz Irena, Radzimińska Agnieszka, Woźniak Magdalena, Wiśniewski Jacek, Zukow Walery. Fizjologiczne zmiany w układzie ruchu ciężarnej oraz związane z tym dolegliwości bólowe

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MASY CIAŁA NA CIŚNIENIE TĘTNICZE KRWI EFFECT OF WEIGHT IN BLOOD PRESSURE PATIENTS

WPŁYW MASY CIAŁA NA CIŚNIENIE TĘTNICZE KRWI EFFECT OF WEIGHT IN BLOOD PRESSURE PATIENTS Nalepa Dorota, Weber Dorota, Rogala Renata, Charzyńska Gula Marianna. Wpływ masy ciała na ciśnienie tętnicze krwi = Effect of weight in blood pressure patients. Journal of Education, Health and Sport.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu TERAPIA MANUALNA Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: statyka miednicy; bóle kręgosłupa; odcinek lędźwiowo-krzyżowy. Keywords: statics of the pelvis; low back pain; lumbar-sacral segment.

Słowa kluczowe: statyka miednicy; bóle kręgosłupa; odcinek lędźwiowo-krzyżowy. Keywords: statics of the pelvis; low back pain; lumbar-sacral segment. Strojek Katarzyna, Bułatowicz Irena, Radzimińska Agnieszka, Kaźmierczak Urszula, Kubica Magdalena, Styczyńska Hanna, Dzierżanowski Maciej, Zukow Walery. Ocena statyki miednicy u pacjentów z bólami kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

REHABILITACJA ZDALNIE NADZOROWANA U PACJENTÓW ZE ZMIANAMI ZWYRODNIENIOWYMI STAWU BIODROWEGO

REHABILITACJA ZDALNIE NADZOROWANA U PACJENTÓW ZE ZMIANAMI ZWYRODNIENIOWYMI STAWU BIODROWEGO Anna Czyżewska, Wojciech Glinkowski REHABILITACJA ZDALNIE NADZOROWANA U PACJENTÓW ZE ZMIANAMI ZWYRODNIENIOWYMI STAWU BIODROWEGO Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Centrum Doskonałości

Bardziej szczegółowo

Torbiel ślinianki podjęzykowej u 71 letniej pacjentki Sublingual ranula in a 71-year-old patient

Torbiel ślinianki podjęzykowej u 71 letniej pacjentki Sublingual ranula in a 71-year-old patient Janas-Naze Anna, Chiżyński Adam, Szczepkowska Aleksandra, Osica Piotr. Torbiel ślinianki podjęzykowej u 71 letniej pacjentki = Sublingual ranula in a 71-year-old patient. Journal of Education, Health and

Bardziej szczegółowo

Słowa klucze: fizjoterapia MPD, rezonans stochastyczny, chód, równowaga.

Słowa klucze: fizjoterapia MPD, rezonans stochastyczny, chód, równowaga. Srokowski Grzegorz, Radzimińska Agnieszka, Weber-Rajek Magdalena, Piekorz Zuzanna, Siedlaczek Marcin, Jasionek Agnieszka, Srokowska Anna, Zukow Walery. Wpływ rezonansu stochastycznego na równowagę dziecka

Bardziej szczegółowo

STABILIZACJA CENTRALNA W ZESPOŁACH BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO. STRATEGIE TERAPII W UJĘCIU TRENINGU MIĘŚNI DNA MIEDNICY

STABILIZACJA CENTRALNA W ZESPOŁACH BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO. STRATEGIE TERAPII W UJĘCIU TRENINGU MIĘŚNI DNA MIEDNICY MGR ANNA SUCHIŃSKA, MGR KATARZYNA KUCAB-KLICH STABILIZACJA CENTRALNA W ZESPOŁACH BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO. STRATEGIE TERAPII W UJĘCIU TRENINGU MIĘŚNI DNA MIEDNICY Dolegliwości bólowe w okolicy lędźwiowo-

Bardziej szczegółowo

Tematyka wykładów i ćwiczeń z kinezyterapii

Tematyka wykładów i ćwiczeń z kinezyterapii Tematyka wykładów i ćwiczeń z kinezyterapii Zasadniczym celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi oraz systematyką, metodyką i techniką wykonywania ćwiczeń leczniczych,

Bardziej szczegółowo

Terapia dociskiem w zaburzeniach przetwarzania sensorycznego Clamp therapy in disorders of sensory processing

Terapia dociskiem w zaburzeniach przetwarzania sensorycznego Clamp therapy in disorders of sensory processing Strojek Katarzyna, Radzimińska Agnieszka, Kaźmierczak Urszula, Bułatowicz Irena, Goch Aleksander, Zukow Walery. Terapia dociskiem w zaburzeniach przetwarzania sensorycznego = Clamp therapy in disorders

Bardziej szczegółowo

Kariera dwutorowa: sportowiec-student i sportowiec-pracownik. Double path career: sportsman-student and sportsman-employee.

Kariera dwutorowa: sportowiec-student i sportowiec-pracownik. Double path career: sportsman-student and sportsman-employee. Kostyra Agnieszka. Kariera dwutorowa: sportowiec-student i sportowiec-pracownik = Double path career: sportsman-student and sportsman-employee. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(7):11-25.

Bardziej szczegółowo

Spis Tabel i rycin. Spis tabel

Spis Tabel i rycin. Spis tabel Spis Tabel i rycin Spis tabel 1. Podział stawów ze względu na ilość osi ruchów i ukształtowanie powierzchni stawowych. 20 2. Nazwy ruchów w stawach człowieka w pozycji anatomicznej..... 21 3. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA TERAPII MANUALNEJ W LECZENIU SKOLIOZ

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA TERAPII MANUALNEJ W LECZENIU SKOLIOZ - 1 - Marianna BIAŁEK Prywatny Gabinet Fizjoterapii w Jaworze MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA TERAPII MANUALNEJ W LECZENIU SKOLIOZ DOŚWIADCZENIA WŁASNE Słowa kluczowe: skolioza, skręcenie, zaburzenia czynnościowe,

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE NA EDUKACJĘ PACJENTÓW Z PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK THE IMPORTANCE OF PATIENT EDUCATION IN THE TREATMENT OF CHRONIC RENAL FAILURE

ZAPOTRZEBOWANIE NA EDUKACJĘ PACJENTÓW Z PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK THE IMPORTANCE OF PATIENT EDUCATION IN THE TREATMENT OF CHRONIC RENAL FAILURE Krzyżanowska Ewa, Zaniuk Małgorzata, Łuczyk Robert, Daniluk Jadwiga. Zapotrzebowanie na edukację pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek = The importance of patient education in the treatment of chronic

Bardziej szczegółowo

Wioleta Kitowska. Słowa kluczowe: choroby reumatyczne, epidemiologia, młodzi dorośli. Keywords: rheumatic diseases, epidemiology, young adults.

Wioleta Kitowska. Słowa kluczowe: choroby reumatyczne, epidemiologia, młodzi dorośli. Keywords: rheumatic diseases, epidemiology, young adults. Kitowska Wioleta. Ocena rozpowszechnienia dolegliwości reumatycznych wśród osób w przedziale wiekowym 18-25 lat = Assessment of the prevalence of rheumatic ailments among people aged 18-25 years. Journal

Bardziej szczegółowo

Comparison of the height of jump and maximal power of the lower limbs using coaching and laboratory tests in volleyball players

Comparison of the height of jump and maximal power of the lower limbs using coaching and laboratory tests in volleyball players Buśko Krzysztof, Szulc Adam, Kołodziejczyk Michał. Comparison of the height of jump and maximal power of the lower limbs using coaching and laboratory tests in volleyball. Journal of Health Sciences. 2014;4(13):201-206.

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ The importance of occupational therapy in social welfare homes

ZNACZENIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ The importance of occupational therapy in social welfare homes Pietkun Katarzyna, Siminska Joanna, Ogurskowski Karol, Nowacka Krystyna. Znaczenie terapii zajęciowej w domach pomocy społecznej = The importance of occupational therapy in social welfare homes. Journal

Bardziej szczegółowo

Slajd 1. Slajd 2. Slajd 3 PODZIAŁ MIĘŚNI GRZBIETU MIĘŚNIE GRZBIETU POWIERZCHOWNE

Slajd 1. Slajd 2. Slajd 3 PODZIAŁ MIĘŚNI GRZBIETU MIĘŚNIE GRZBIETU POWIERZCHOWNE Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 PODZIAŁ MIĘŚNI GRZBIETU Mięśnie grzbietu dzieli się na dwie grupy: - warstwę bardziej powierzchowną stanowią mięśnie związane ze szkieletem kończyny górnej - do warstwy głębokiej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Masaż punktowy głębokotkankowy pobudzenie wrażeń proprioceptywnych

Rozdział 7. Masaż punktowy głębokotkankowy pobudzenie wrażeń proprioceptywnych Masaż punktowy głębokotkankowy pobudzenie wrażeń proprioceptywnych Masaż punktowy głębokotkankowy pobudzenie wrażeń proprioceptywnych Czucie proprioceptywne (głębokie) to drugi, poza czuciem powierzchownym,

Bardziej szczegółowo

Metody oceny dynamiki struktur nerwowych ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

Metody oceny dynamiki struktur nerwowych ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Metody oceny dynamiki struktur nerwowych ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Wobec wysokiego poziomu badao technicznych wykonywanych za pomocą różnego rodzaju aparatów stosowanych w diagnostyce

Bardziej szczegółowo

Anna Plaskiewicz 1, Krystian Kałużny 1, Bartosz Kochański 1, Łukasz Wołowiec 2, Wojciech Hagner 1, Walery Żukow 3. Streszczenie

Anna Plaskiewicz 1, Krystian Kałużny 1, Bartosz Kochański 1, Łukasz Wołowiec 2, Wojciech Hagner 1, Walery Żukow 3. Streszczenie Plaskiewicz Anna, Kałużny Krystian, Kochański Bartosz, Wołowiec Łukasz, Hagner Wojciech, Zukow Walery. Ocena występowania wad stóp u dzieci w wieku 9-10 lat w środowisku miejskim i wiejskim = Estimate

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i terapia funkcjonalna w wybranych problemach bólowych

Diagnostyka i terapia funkcjonalna w wybranych problemach bólowych Diagnostyka i terapia funkcjonalna w wybranych problemach bólowych Motoryczność człowieka Motoryczność podstawowa obejmuje takie przejawy wzorca ruchowego jak: mobilność, stabilność, koordynacja ruchowa

Bardziej szczegółowo

Metoda Mc Kenzie Mechanical Diagnosis and Therapy

Metoda Mc Kenzie Mechanical Diagnosis and Therapy Metoda Mc Kenzie Mechanical Diagnosis and Therapy Metoda ta zawiera część diagnostyczną i terapeutyczną. Badanie: Przed podjęciem leczenia u pacjenta przeprowadza się dokładny wywiad dotyczący: - ewentualnych

Bardziej szczegółowo

Factors influencing decisions about education in the bridging study in a group of professional nurses

Factors influencing decisions about education in the bridging study in a group of professional nurses Journal of Health Sciences. 2013; 3 (9): 15-30 The journal has had 4 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 683. The Author (s) 2013; This article

Bardziej szczegółowo

Obiektywne metody diagnostyki narządu ruchu w fizjoterapii

Obiektywne metody diagnostyki narządu ruchu w fizjoterapii Obiektywne metody diagnostyki narządu ruchu w fizjoterapii 1 semestr 14 godzin wykładów i 28 godzin ćwiczeń Studia drugiego stopnia (magisterskie) stacjonarne Fizjoterapia I rok /2 semestr Cele nauczania

Bardziej szczegółowo

PLECY WKLĘSŁE. Slajd 1. (Dorsum concavum) Slajd 2. Slajd 3 OPIS WADY

PLECY WKLĘSŁE. Slajd 1. (Dorsum concavum) Slajd 2. Slajd 3 OPIS WADY Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 PLECY WKLĘSŁE (Dorsum concavum) OPIS WADY W większości przypadków istotą wady jest pogłębienie fizjologicznej lordozy lędźwiowej połączone ze zmianami w jej zasięgu i kształcie.

Bardziej szczegółowo

Ocena równowagi i położenia środka ciężkości u pacjentów po laryngektomii

Ocena równowagi i położenia środka ciężkości u pacjentów po laryngektomii Kaźmierczak Urszula, Goch Aleksander, Srokowski Grzegorz, Kropkowska Patrycja, Zniszczol Paweł, Radzimińska Agnieszka, Strojek Katarzyna, Zukow Walery. Ocena równowagi i położenia środka ciężkości u pacjentów

Bardziej szczegółowo

Conflict of interest: None declared. Received: 16.10.2013. Revised: 15.11.2013. Accepted: 20.12.2013.

Conflict of interest: None declared. Received: 16.10.2013. Revised: 15.11.2013. Accepted: 20.12.2013. Gotowski Rafał, Łątka Alicja, Muszkieta Radosław, Napierała Marek, Cieślicka Mirosława, Nalazek Anna, Zukow Walery. Leader, przewodnik, instruktor, trener i sędzia Nordic Walking system przygotowania kadry

Bardziej szczegółowo

Obszary zarządzania placówką medyczną w sytuacji wystąpienia pandemii grypy

Obszary zarządzania placówką medyczną w sytuacji wystąpienia pandemii grypy Religioni Urszula, Czerw Aleksandra, Walewska-Zielecka Bożena, Augustynowicz Anna. Obszary zarządzania placówką medyczną w sytuacji wystąpienia pandemii grypy = Medical service management areas in case

Bardziej szczegółowo

TheAuthor (s) 2013; This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Radom University in Radom, Poland

TheAuthor (s) 2013; This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Radom University in Radom, Poland Journal of Health Sciences. 2013;3(10):789-796 The journal has had 4 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 683. TheAuthor (s) 2013; This article

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na bezpłatny warsztat praktyczny wszystkich lekarzy:

Zapraszamy na bezpłatny warsztat praktyczny wszystkich lekarzy: BÓL KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO. DIAGNOSTYKA I OCEANA KLINICZNA PACJENTA JAKO PRIORYTET W TERAPII. PRAKTYCZNY WARSZTAT DLA LEKARZY Rodzinnych, Rehabilitacji Medycznej, Ortopedów, Traumatologów, Neurologów,

Bardziej szczegółowo

Motywujące ćwiczenia fizyczne

Motywujące ćwiczenia fizyczne Motywujące ćwiczenia fizyczne Jak uzyskać szybki efekt zmniejszenia obwodu brzucha Każdy pacjent, który zaczyna dietę, marzy o szybkich rezultatach. Najlepiej, jeśli efekt jest widoczny już po dwóch tygodniach.

Bardziej szczegółowo

Wyzwania kultury fizycznej 577

Wyzwania kultury fizycznej 577 Wyzwania kultury fizycznej 577 Szark-Eckardt Mirosława, Kowalczyk Łukasz, Żukowska Hanna, Łubkowska Wioletta. Doping i suplementy stosowane w bydgoskich siłowniach = Doping and supplementation applied

Bardziej szczegółowo

Aktywność fizyczna, a rozwój sprawności fizycznej u chłopców w wieku 13 15

Aktywność fizyczna, a rozwój sprawności fizycznej u chłopców w wieku 13 15 Journal of Health Sciences. 2013; 3 (10): 261-274 The journal has had 4 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 683. TheAuthor (s) 2013; This article

Bardziej szczegółowo

rening strategii lotorycznych i PNF

rening strategii lotorycznych i PNF Fizjoterapia specjalistyczna rening strategii lotorycznych i PNF Renata Horst li ---- TO P----- SCHOOL Trening strategii motorycznych i PNF Renata Horst We współpracy z Stefanem Hesse Przełożyła Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do samodzielnej pracy z pacjentem masaż w dyskopatii jako jedna z metod neurorehabilitacji

Przygotowanie do samodzielnej pracy z pacjentem masaż w dyskopatii jako jedna z metod neurorehabilitacji Przygotowanie do samodzielnej pracy z pacjentem masaż w dyskopatii jako jedna z metod neurorehabilitacji Czym jest dyskopatia? Jest to szerokie pojęcie obejmujące schorzenia krążka międzykręgowego. W większości

Bardziej szczegółowo

Ukierunkowana zabawa terapia dla dzieci z dysfunkcją integracji sensorycznej Targeted fun - therapy for children with sensory integration dysfunction

Ukierunkowana zabawa terapia dla dzieci z dysfunkcją integracji sensorycznej Targeted fun - therapy for children with sensory integration dysfunction Radzimińska Agnieszka, Strojek Katarzyna, Weber-Rajek Magdalena, Siedlaczek Marcin, Piekorz Zuzanna, Goch Aleksander, Srokowska Anna, Zukow Walery. Ukierunkowana zabawa terapia dla dzieci z dysfunkcją

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia psychofizyczne występujące u kobiet po mastektomii

Zaburzenia psychofizyczne występujące u kobiet po mastektomii Journal of Health Sciences. 2013; 3 (10): 337-346 The journal has had 4 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 683. TheAuthor (s) 2013; This article

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarne postępowanie lecznicze u 33-letniego pacjenta po nagłym zatrzymaniu czynności mechanicznej serca opis przypadku

Interdyscyplinarne postępowanie lecznicze u 33-letniego pacjenta po nagłym zatrzymaniu czynności mechanicznej serca opis przypadku Wołowiec Łukasz, Surowiec Agnieszka, Kałużny Krystian, Plaskiewicz Anna, Kochański Bartosz, Porzych Piotr, Krakowska Alicja, Zukow Walery, Hagner Wojciech. Interdyscyplinarne postępowanie lecznicze u 33-letniego

Bardziej szczegółowo

ZOFIA IGNASIAK WYDANIE II ELSEYIER URBAN&PARTNER

ZOFIA IGNASIAK WYDANIE II ELSEYIER URBAN&PARTNER ZOFIA IGNASIAK ELSEYIER URBAN&PARTNER WYDANIE II Zofia Ignasiak Anatomia układu ruchu Wydanie II Elsevier Urban & Partner Wrocław \ Spis treści J Wstęp... I. Plan budowy ciała ludzkiego... Okolice ciała

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MD-SHOULDER W LECZENIU ZESPOŁU CIEŚNI PODBARKOWEJ

ZASTOSOWANIE MD-SHOULDER W LECZENIU ZESPOŁU CIEŚNI PODBARKOWEJ Dolegliwości bólowe w obrębie obręczy barkowej to problem, który dotyczy coraz większej liczby osób, niestety coraz młodszych. Dawniej typowym pacjentem zgłaszającym się z bólem barku była osoba starsza,

Bardziej szczegółowo

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1107. (17.12.2013).

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1107. (17.12.2013). Radzimińska Agnieszka, Kos Agnieszka, Bułatowicz Irena, Struensee Marcin, Janowiak-Maciejewska Katarzyna, Styczyńska Hanna, Kaźmierczak Urszula, Zukow Walery. Pływanie jako forma aktywnej rehabilitacji

Bardziej szczegółowo