INFORMATOR ANULOWANIE PRZEJAZDU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR ANULOWANIE PRZEJAZDU"

Transkrypt

1 INFORMATOR ANULOWANIE PRZEJAZDU Zarejestrowane przejazdy można anulować za pomocą terminali stacjonarnych oraz w internetowym portalu systemu poboru myta (IEBS). W niniejszym informatorze podano wskazówki dotyczące anulowania przejazdu. Uwaga! Anulowanie wykupu podlega opłacie. Opłata za każdą procedurę anulowania wyniesie 3,00 euro. Operator wprowadził jednak możliwość anulowania całej trasy w przeciągu krótkiego okresu karencji. Jeśli wykup myta jest dokonywany przez Internet, okres karencji wynosi pięć minut, natomiast w przypadku wykupu przy terminalu stacjonarnym bezpłatne anulowanie całej trasy można przeprowadzić w ciągu 15 minut. Natychmiastowe anulowanie trasy bez obowiązku opłaty jest możliwe jedynie wówczas, gdy anulowanie zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem identycznej metody wykupu, to znaczy za pomocą Internetu w przypadku uprzedniego wykupu przez Internet bądź za pośrednictwem terminalu stacjonarnego, przy którym wcześniej wykonano stosowne operacje. Procedura anulowania trasy jest niemożliwa, jeśli zapis kredytowy jest mniejszy/równy opłacie za dokonanie procedury anulowania w wysokości trzech euro. Są dwie możliwości anulowania przejazdu. Przed rozpoczęciem okresu ważności rejestracji można przejazd anulować całkowicie. W okresie ważności rejestracji przejazdu można anulować przejazd po wszystkich odcinkach trasy od aktualnego miejsca pobytu, wzdłuż trasy przejazdu, aż do początkowo zaplanowanego zjazdu z autostrady. Przejazd można anulować tylko w przypadku nieprzejechanych odcinków trasy. Odpowiednia część myta zostanie zwrócona. Rejestrację przejazdu można zmienić tylko przez jego anulowanie i poprzez zarejestrowanie przejazdu nową trasą. Warunki anulowania przejazdu? Przejazd musi być zarejestrowany. Nie może upłynąć okres ważności rejestracji przejazdu. Przejazdu nie można anulować po upływie okresu ważności rejestracji. Można jednak wówczas złożyć wniosek o zwrot myta przez Federalny Urząd ds. Transportu Towarów (BAG) zob. strona 8. Toll Collect GmbH, Berlin, V 3.0, PL - Stan 12/2014 Strona 1 z 8

2 1. Anulowanie przejazdu za pomocą terminalu stacjonarnego Przed całkowitym lub częściowym anulowaniem przejazdu należy wybrać odpowiedni język komunikatów. W tym celu należy dotknąć na ekranie dotykowym symbol flagi odpowiedniego kraju. Aby rozpocząć anulowanie, należy dotknąć przycisk Anulować. Jeżeli przejazd został zarejestrowany za pomocą terminalu stacjonarnego, należy włożyć do terminalu pokwitowanie zarejestrowania. Można wówczas przejść bezpośrednio do punktu Anulowanie całkowite lub częściowe (strona 4). Przy braku pokwitowania zarejestrowania z terminalu stacjonarnego należy dotknąć przycisk Dalej. Toll Collect GmbH, Berlin, V 3.0, PL - Stan 12/2014 Strona 2 z 8

3 Bez pokwitowania zarejestrowania Korzystając z klawiszy numerycznych na ekranie, należy wpisać numer rejestracji przejazdu (znajdujący się na pokwitowaniu zarejestrowania) i zatwierdzić, dotykając przycisk OK. Uwaga: Przy braku pokwitowania zarejestrowania, anulowanie wykupu opłaconego gotówką jest niemożliwe. Prosimy o składanie reklamacji na piśmie. Następnie za pomocą klawiatury ekranowej należy wpisać kraj rejestracji samochodu. Dane zatwierdza się przez dotknięcie przycisku OK. Za pomocą klawiszy należy wpisać numer rejestracyjny samochodu. Dane zatwierdza się przez dotknięcie przycisku OK. W razie potrzeby zostaną Państwo poproszeni o weryfikację swoich danych. Toll Collect GmbH, Berlin, V 3.0, PL - Stan 12/2014 Strona 3 z 8

4 Wpisać termin rozpoczęcia zarejestrowanego przejazdu. Wybrać datę i godzinę, korzystając z przycisków ekranowych ze strzałkami. Dane zatwierdza się przez dotknięcie przycisku OK. Anulowanie całkowite lub częściowe Przed rozpoczęciem okresu ważności rejestracji przejazdu określoną trasą cała rejestracja zostanie automatycznie anulowana (anulowanie całkowite). Należy wtedy przejść do następnego punktu w tym informatorze. Jeżeli okres ważności rejestracji przejazdu już się rozpoczął, ale jeszcze się nie zakończył, można anulować przejazd za pomocą terminalu stacjonarnego, znajdującego się na trasie zarejestrowanego przejazdu. Przy początkowym wjeździe na autostradę można całkowicie anulować zarejestrowany przejazd. W tym celu należy dotknąć przycisk Anulować calą trasę. Nowy zjazd z autostrady (zjazd docelowy), znajdujący się na trasie zarejestrowanego przejazdu, należy wybrać za pomocą mapy (anulowanie częściowe). Dane zatwierdza się, dotykając przycisk OK. Należy potwierdzić zgodę na pobranie opłaty za anulowanie wykupu. Toll Collect GmbH, Berlin, V 3.0, PL - Stan 12/2014 Strona 4 z 8

5 Zwrot myta W celu otrzymania zwrotu uiszczonego myta lub jego części (po potrąceniu ewentualnych opłat) należy włożyć do terminalu początkowy środek płatniczy (kartę pojazdu, kartę paliwową lub karta kredytowa). Zwrot myta można otrzymać tylko przy wykorzystaniu środka płatniczego używanego podczas rejestracji przejazdu, który ma zostać anulowany. Należna kwota zostanie zwrócona za pośrednictwem odpowiedniego środka płatniczego. Terminal stacjonarny pokazuje kwotę do zwrotu po odliczeniu kwoty opłaty za anulowanie. Wskazówka: W przypadku zarejestrowania przejazdów samochodów przez Internet zwrot myta za anulowane przejazdy zostanie dokonany przy wykorzystaniu środka płatniczego wybranego przez użytkownika. W tym celu potrzebna jest ważna karta pojazdu oraz PIN floty. Po anulowaniu przejazdu należy wyjąć anulowane pokwitowanie zarejestrowania. Wskazówka: Jeżeli myto za przejazd określoną trasą opłacono gotówką, należna kwota zostanie wypłacona gotówką. Wewnętrzne terminale stacjonarne (np. na stacjach benzynowych lub w restauracjach przy autostradzie) wydają dwa pokwitowania, stanowiące podstawę zwrotu myta pokwitowanie zarejestrowania przejazdu i pokwitowanie wypłaty. Po okazaniu obu pokwitowań kasa wypłaci gotówką odpowiednią kwotę. Toll Collect GmbH, Berlin, V 3.0, PL - Stan 12/2014 Strona 5 z 8

6 2. Anulowanie w internetowym portalu systemu poboru myta (IEBS) Internetowy portal systemu poboru myta umożliwia tylko całkowite anulowanie przejazdu przed rozpoczęciem okresu ważności rejestracji. Po rozpoczęciu okresu ważności rejestracji przejazd można anulować tylko za pomocą terminalu stacjonarnego, znajdującego się na trasie zarejestrowanego przejazdu zob. punkt 1. Anulowanie przejazdu za pomocą terminalu stacjonarnego (strona 2). Zarejestrowany przejazd można anulować za pomocą funkcji Anulowanie na stronie początkowej. Należy wprowadzić numer rejestracji przejazdu, który ma zostać anulowany, i zatwierdzić, klikając przycisk Dalej. Toll Collect GmbH, Berlin, V 3.0, PL - Stan 12/2014 Strona 6 z 8

7 Na następnej stronie wyświetlane są wszystkie dane trasy, która ma zostać anulowana. Należy zatwierdzić wszystkie dane, klikając przycisk Anuluj. Wyświetlone zostanie potwierdzenie anulowania rejestracji przejazdu. Należy je wydrukować jako dowód. Toll Collect GmbH, Berlin, V 3.0, PL - Stan 12/2014 Strona 7 z 8

8 3. Pytania i odpowiedzi Jaka jest procedura anulowania trasy w systemie ręcznym? Trasy przejazdu zgłoszone przez Internet wzgl. za pośrednictwem terminali stacjonarnych można anulować przed rozpoczęciem okresu ważności dowodu wykupu (anulowanie całej trasy). Po rozpoczęciu jazdy po zgłoszonej trasie skasowanie nieprzejechanych odcinków możliwe jest jedynie przy terminalach znajdujących się na zgłoszonej trasie. Czy anulowanie trasy należy przeprowadzać przy terminalu, w którym dokonano zgłoszenia? Całkowite anulowanie przejazdu możliwe jest przy każdym terminalu, częściowe tylko przy terminalach znajdujących się na wcześniej zgłoszonej trasie. Użytkownik chciałby anulować wykupione za pomocą gotówki myto przy stojącym wewnątrz budynku terminalu stacjonarnym. Ile ma czasu, aby zrealizować anulowanie (otrzymać zapłaconą kwotę myta z powrotem) przy kasie? Użytkownik ma 35 minut pomiędzy anulowaniem wykupionego za pomocą gotówki myta przy stojącym wewnątrz budynku terminalu stacjonarnym a odebraniem tej kwoty przy kasie. Uwaga: Przy braku pokwitowania zarejestrowania, anulowanie wykupu opłaconego gotówką jest niemożliwe. Przy wykupie gotówkowym anulowanie wymaga dysponowania oryginalnym kwitem zarejestrowania. Co się stanie w przypadku, gdy użytkownik zgubił dowód wykupu a chciałby przeprowadzić anulowanie? Anulowanie może zostać przeprowadzone nawet wówczas, gdy użytkownik nie posiada dowodu wykupu. Niezbędna jest natomiast znajomość numeru wykupu, dane ciężarówki oraz czas startu wykupionej trasy. Uwaga: Przy braku pokwitowania zarejestrowania, anulowanie wykupu opłaconego gotówką jest niemożliwe. Prosimy o składanie reklamacji na piśmie. Czy można anulować zgłoszony przejazd po upływie okresu ważności dowodu wykupu? Po upływie okresu ważności dowodu wykupu wniosek o zwrot myta można składać tylko w BAG. Konieczne jest udowodnienie, że wcześniejsze dochodzenie zwrotu było niemożliwe. Wniosek należy złożyć w urzędzie BAG w ciągu dwóch miesięcy od daty upływu okresu ważności dowodu wykupu myta lub pokwitowania internetowego. Odpowiedni formularz jest dostępny na stronie internetowej lub. Chciałem anulować przejazd za pomocą terminalu stacjonarnego. Jednak to mi się nie udało. Co powinienem zrobić? Przyczyną odmowy anulowania przejazdu mogło być wpisanie nieprawidłowych danych lub krótkotrwała usterka techniczna terminalu stacjonarnego. W takim przypadku należy skontaktować się z firmą Toll Collect, naciskając odpowiedni przycisk na terminalu. W przypadku problemu technicznego odpowiednia kwota zostanie zwrócona po dostarczeniu formularza Reklamacja procedury anulowania trasy/ dowodu wykupu myta. Formularz znajduje się w portalu internetowym łącze Centrum pobierania plików. W niektórych przypadkach w terminalu poboru opłat wydawany jest dowód dokonania próby anulowania wykupu. Należy go dołączyć do formularza reklamacji. Nie jest on jednak dowodem na anulowanie wykupu. Toll Collect GmbH, Berlin, V 3.0, PL - Stan 12/2014 Strona 8 z 8

INFORMATOR INTERNETOWY PORTAL WYKUPU MYTA

INFORMATOR INTERNETOWY PORTAL WYKUPU MYTA INFORMATOR INTERNETOWY PORTAL WYKUPU MYTA Internetowy portal systemu wykupu myta (IEBS) umożliwia rejestrację i anulowanie przejazdu płatnym odcinkiem drogi. Do portalu IEBS można dostać się korzystając

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW PL MYTO DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH W NIEMCZECH INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW Wydanie zaktualizowane 2014 Na zlecenie www.toll-collect.de SPIS TREŚCI Wstęp... 1 1 Informacje ogólne... 2 2 Obowiązek wykupu

Bardziej szczegółowo

Informacje dla użytkownika

Informacje dla użytkownika PL MYTO W NIEMCZECH Informacje dla użytkownika Wydanie zaktualizowane 2009 Na zlecenie S p i s t r e ś c i Wstęp... 1 1 Informacje ogólne... 2 2 Obowiązek wykupu myta... 4 2.1 Przepisy dotyczące obowiązku

Bardziej szczegółowo

NOWE ZADANIA SPRAWDZONY PARTNER. Urządzenie pokładowe od Toll Collect.

NOWE ZADANIA SPRAWDZONY PARTNER. Urządzenie pokładowe od Toll Collect. Urządzenie pokładowe od Toll Collect. Wszystkie informacje na stronie internetowej www.toll-collect.de Dowiedz się teraz Zamontuj urządzenie pokładowe I w drogę NOWE ZADANIA SPRAWDZONY PARTNER Adresy i

Bardziej szczegółowo

Ogóle warunki handlowe. Toll Collect GmbH

Ogóle warunki handlowe. Toll Collect GmbH Ogóle warunki handlowe firmy Toll Collect GmbH w zakresie użytkowania płatnych dróg szybkiego ruchu w systemie automatycznym i manualnym Spis treści wersja 1.01 / stan na 07.05.2003 A. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Warunki umowy Administratora elektronicznego systemu pobierania myta ważne od 1.2.2014

Warunki umowy Administratora elektronicznego systemu pobierania myta ważne od 1.2.2014 Warunki umowy Administratora elektronicznego systemu pobierania myta ważne od 1.2.2014 Administrator elektronicznego systemu pobierania myta wydaje następujące Warunki umowy administratora elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Warunki umowy Administratora elektronicznego systemu pobierania myta ważne od 23.8.2015

Warunki umowy Administratora elektronicznego systemu pobierania myta ważne od 23.8.2015 Warunki umowy Administratora elektronicznego systemu pobierania myta ważne od 23.8.2015 Administrator elektronicznego systemu pobierania myta wydaje następujące Warunki umowy administratora elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji Ogólne warunki rezerwacji Warunki rezerwacji BudgetAir.com Zapoznaj się dokładnie z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z usług i witryny BudgetAir.com (część firmy Travix Nederland B.V.). Uznaje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Regulamin współpracy w zakresie akceptacji Instrumentów Płatniczych

Załącznik nr 4 Regulamin współpracy w zakresie akceptacji Instrumentów Płatniczych Regulamin współpracy w zakresie akceptacji Instrumentów Płatniczych 1 1.1 Akceptant jest uprawniony do akceptacji Instrumentów Płatniczych określonych w Załączniku nr 1. 1.2 Osoba obsługująca Transakcję

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH INFORMACJE OGÓLNE 1. Udostępniony system rezerwacji umożliwia Użytkownikowi Internetu uzyskanie informacji o aktualnie dostępnych połączeniach

Bardziej szczegółowo

Terminal montrada Ingenico ict 250 Instrukcja obsługi

Terminal montrada Ingenico ict 250 Instrukcja obsługi Terminal montrada Ingenico ict 250 Instrukcja obsługi Strona 1/18 Spis treści 1. Informacje o bezpieczeństwie... 3 2. Instalacja terminala ict 250... 4 2.1. Podłączenie terminala do sieci... 4 2.2. Podłączenie

Bardziej szczegółowo

paysquare.pl Terminal PaySquare Ingenico iwl 250 GPRS Instrukcja obsługi

paysquare.pl Terminal PaySquare Ingenico iwl 250 GPRS Instrukcja obsługi paysquare.pl Terminal PaySquare Ingenico iwl 250 GPRS Instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje o bezpieczeństwie... 3 2. Instalacja terminala iwl 250 GPRS... 4 2.1. Instalacja systemu... 4 3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy Transact Payments Limited

Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy Transact Payments Limited Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy Transact Payments Limited ISTOTNA INFORMACJA: Przed aktywacją Rachunku należy dokładnie przeczytać niniejszą Umowę. Warunki niniejszej Umowy oraz opłaty mają

Bardziej szczegółowo

Podatek drogowy dla samochodów ciężarowych - wytyczne uzupełniające dla kierowcy/ operatora

Podatek drogowy dla samochodów ciężarowych - wytyczne uzupełniające dla kierowcy/ operatora Podatek drogowy dla samochodów ciężarowych - wytyczne uzupełniające dla kierowcy/ operatora PODATEK DROGOWY DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH - OPIS 1. Czym jest podatek drogowy dla samochodów ciężarowych? Podatek

Bardziej szczegółowo

2. Poza informacją o Towarach oferowanych do sprzedaży (Towary dostępne) na stronie http://www.agatahome.pl zamieszczone są informacje o:

2. Poza informacją o Towarach oferowanych do sprzedaży (Towary dostępne) na stronie http://www.agatahome.pl zamieszczone są informacje o: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.AGATAHOME.PL Obowiązujący przed 25 grudnia 2014 I. Podstawowe informacje o Sklepie Internetowym Serwis internetowy w postaci Sklepu działającego pod adresem http://www.agatahome.pl

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN... Regulamin wydawania i używania kart kredytowych dla firm w mbanku I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...4 V Używanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Śląskiej Karty Usług Publicznych. Zasady wydawania i używania Śląskiej Karty Usług Publicznych. I. Postanowienia wstępne i definicje

Regulamin Śląskiej Karty Usług Publicznych. Zasady wydawania i używania Śląskiej Karty Usług Publicznych. I. Postanowienia wstępne i definicje Regulamin Śląskiej Karty Usług Publicznych Zasady wydawania i używania Śląskiej Karty Usług Publicznych I. Postanowienia wstępne i definicje 1 1. Regulamin Śląskiej Karty Usług Publicznych określa zasady

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po aplikacji mobilnej IKO

Przewodnik po aplikacji mobilnej IKO Przewodnik po aplikacji mobilnej IKO SPIS TREŚCI O APLIKACJI MOBILNEJ IKO 3 KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z APLIKACJI IKO? 4 JAKIE TELEFONY OBSŁUGUJĄ APLIKACJĘ IKO? 4 INSTALACJA I AKTYWACJA APLIKACJI IKO 5 Pobieranie

Bardziej szczegółowo

mobilet Podręcznik użytkownika

mobilet Podręcznik użytkownika mobilet Podręcznik użytkownika 1. Dostępne usługi Jakie usługi obejmuje system mobilet? Usługa mobilet SPP przeznaczona dla korzystających z płatnych stref parkingowych; umożliwia rozliczanie faktycznego

Bardziej szczegółowo

Warunki wydawania i używania kart kredytowych w mbanku

Warunki wydawania i używania kart kredytowych w mbanku obowiązuje od 05.07.2011r. BRE BANK S.A. Warunki wydawania i używania kart kredytowych w mbanku Łódź, lipiec 2011 r. Strona 1 z 16 SPIS TREŚCI I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE... 3 II WYDAWANIE KART

Bardziej szczegółowo

TOLL COLLECT SYSTEM POBORU OPŁAT DROGOWYCH DZIAŁAJĄCY NA TERENIE NIEMIEC SYSTEM OF ROAD TOLL COLLECTION FUNCTIONING ON THE TERRITORY OF GERMANY

TOLL COLLECT SYSTEM POBORU OPŁAT DROGOWYCH DZIAŁAJĄCY NA TERENIE NIEMIEC SYSTEM OF ROAD TOLL COLLECTION FUNCTIONING ON THE TERRITORY OF GERMANY ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: TRANSPORT z. 72 Nr kol. 1860 Łukasz KIWIOR, Piotr CZECH, Jacek BARCIK TOLL COLLECT SYSTEM POBORU OPŁAT DROGOWYCH DZIAŁAJĄCY NA TERENIE NIEMIEC Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Regulamin wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2. Wydanie karty 2 Rozdział 3. Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4. Używanie karty i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 296/2014 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 5 sierpnia 2014 r. REGULAMIN UŻYTKOWANIA KIELECKIEJ KARTY MIEJSKIEJ

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 296/2014 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 5 sierpnia 2014 r. REGULAMIN UŻYTKOWANIA KIELECKIEJ KARTY MIEJSKIEJ Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 296/2014 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 5 sierpnia 2014 r. REGULAMIN UŻYTKOWANIA KIELECKIEJ KARTY MIEJSKIEJ 1. Regulamin Kieleckiej Karty Miejskiej ( regulamin") określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty przedpłaconej Postanowienia ogólne

Regulamin Karty przedpłaconej Postanowienia ogólne Regulamin Karty przedpłaconej Postanowienia ogólne Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: 1) agent - bank lub inną instytucję prowadzącą działalność w zakresie usług płatniczych polegającą

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiona jest sylwetka nowego automatu do sprzedaży biletów jednorazowych oraz kart KKM.

Poniżej przedstawiona jest sylwetka nowego automatu do sprzedaży biletów jednorazowych oraz kart KKM. Poniżej przedstawiona jest sylwetka nowego automatu do sprzedaży biletów jednorazowych oraz kart KKM. Aby zakupić bilet okresowy na Krakowskiej Karcie Miejskiej (KKM) lub Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

Parafka. Strona 1 z 7

Parafka. Strona 1 z 7 UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ GET Niniejsza Umowa o kartę kredytową GET zawarta została pomiędzy Stronami: Bank: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA BUSINESS I VISA BUSINESS ELECTRON ZRZESZENIA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA BUSINESS I VISA BUSINESS ELECTRON ZRZESZENIA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA BUSINESS I VISA BUSINESS ELECTRON ZRZESZENIA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady wydawania i użytkowania karty

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MAŁYCH FIRM Obowiązuje od dnia: 2013-09-30 2 Pierwsze kroki w BZWBK24 internet 1. Zaloguj się wykorzystując link na stronie www.bzwbk.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Informator o opłatach za wjazd do centrum Londynu

Informator o opłatach za wjazd do centrum Londynu Informator o opłatach za wjazd do centrum Londynu Wydrukowano na papierze makulaturowym tfl.gov.uk/cc Informacje aktualne w momencie oddania tekstu do druku. CC GEN 07/13 Spis treści Wstęp Niniejsza ulotka

Bardziej szczegółowo