INFORMATOR INTERNETOWY PORTAL WYKUPU MYTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR INTERNETOWY PORTAL WYKUPU MYTA"

Transkrypt

1 INFORMATOR INTERNETOWY PORTAL WYKUPU MYTA Internetowy portal systemu wykupu myta (IEBS) umożliwia rejestrację i anulowanie przejazdu płatnym odcinkiem drogi. Do portalu IEBS można dostać się korzystając ze strony internetowej firmy Toll Collect (www.toll-collect.de) lub też poprzez podanie bezpośredniego adresu strony Niniejszy informator ma na celu pomoc użytkownikom podczas korzystania z portalu IEBS, logowania się w nim, wykupu myta oraz anulowania wykupu. Prosimy zwrócić uwagę także na punkt 6. Pytania i odpowiedzi. Jakie wymagania należy spełnić, aby korzystać z portalu IEBS? Niezbędny jest dostęp do Internetu i standardowa przeglądarka stron internetowych. Użytkownik musi być zarejestrowany w firmie Toll Collect; na formularzu rejestracyjnym należy zaznaczyć opcję wykupu myta przez Internet i podać prawidłowo swój adres owy. Możliwość wykupu myta przez Internet może zostać aktywowana również w późniejszym terminie, za pośrednictwem infolinii dla użytkowników portalu internetowego (Telefon w Niemczech *, dla rozmów z zagranicy *). Do tego celu niezbędny jest Master PIN. Identyfikator (numer) użytkownika oraz Master PIN otrzymuje się za pośrednictwem poczty w ramach rejestracji. Wskazówki: Nowy numer Master PIN można otrzymać po złożeniu pisemnego wniosku do firmy Toll Collect. Jeśli Państwo nie zarejestrowali się jeszcze w firmie Toll Collect: Informacje dotyczące rejestracji użytkownika zamieszczone są na stronie bądź mogą zostać udzielone telefonicznie pod numerem infolinii (Telefon w Niemczech *, dla rozmów z zagranicy *). Sposób korzystania z informatora: Czy logują się Państwo po raz pierwszy? Prosimy rozpocząć od punktu 1. Czy logowali się już Państwo do internetowego portalu systemu wykupu myta? Prosimy rozpocząć od punktu 3. Czy zlecili Państwo Działowi Obsługi Klienta firmy Toll Collect powrót do ustawień początkowych dotyczących Państwa kodów dostępu do systemu wykupu myta przez Internet? Prosimy rozpocząć od punktu 1. Toll Collect GmbH, Berlin, V 4.1, Stand 06/2013 1

2 1. Pierwsze logowanie i logowanie po powrocie do ustawień początkowych a) Na stronie głównej internetowego portalu systemu wykupu myta należy kliknąć Pierwsze logowanie. Menu automatycznie wskaże pola, których wypełnienie jest obowiązkowe. b) Proszę wprowadzić identyfikator (numer) użytkownika i swój Master PIN. 2. Dane użytkownika wybór hasła i nazwy użytkownika a) Należy wybrać własne hasło dostępu do systemu wykupu myta przez Internet (IEBS). Hasło musi składać się z co najmniej 8 a nie więcej niż 20 znaków. Musi ono zawierać co najmniej jedną literę i jedną cyfrę. Nie można używać znaków specjalnych (np.!,, %, & itp.) oraz polskich liter (ą, ę, ł, ń, ó, ź, ż itp.). Proszę zapamiętać wybrane hasło od tej pory będzie ono niezbędne przy każdym logowaniu do internetowego portalu systemu wykupu myta. Toll Collect GmbH, Berlin, V 4.1, Stand 06/2013 2

3 b) Następnie przechodzi się na stronę Dane użytkownika - logowanie - przetwarzanie. Tu należy wprowadzić nową, dowolnie wybraną przez siebie nazwę użytkownika. Powinna ona składać się z 8 do 20 znaków. Możliwa jest kombinacja (przynajmniej jednej) litery oraz cyfr. Nie wolno używać znaków specjalnych ani polskich liter (ą, ę, ł, ń, ó, ź, ż itp.). Zastosowanie identycznej nazwy użytkownika i hasła jest niedopuszczalne. Uwaga! Należy zapamiętać wybraną nazwę użytkownika nazwa użytkownika i hasło będą niezbędne podczas każdego logowania do IEBS. Wskazówka: Logowanie zostało przeprowadzone pomyślnie. Proszę przejść bezpośrednio do punktu Ponowne logowanie do portalu IEBS Po wybraniu indywidualnego hasła i nazwy użytkownika należy logować się, wykorzystując właśnie te dane. Wskazówka: Jeżeli nie wybrali Państwo jeszcze swojej idywidualnej nazwy użytkownika a podczas ostatniego logowania wprowadzli Państwo identyfikator (numer) użytkownika oraz hasło, proszę zalogować się w dotychczasowy sposób. Proszę wpisać Państwa 7-cyfrowy identyfikator (numer) użytkownika w polu Nazwa użytkownika" oraz Państwa hasło w odpowiednie pole ( Hasło ). Na następnej stronie przestawione są cztery opcje ( Rejestracja, Anulowanie, Trasy standardowe i Dane użytkownika ). Proszę kliknąć Dane użytkownika. Następnie wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o wprowadzenie numeru Master PIN. Na kolejnej stronie w polu Nazwa użytkownika należy wpisać dowolnie wybraną nazwę, która będzie potrzebna podczas każdego następnego logowania. Nazwa użytkownika powinna składać się z 8-20 znaków. Można wybrać kombinację (przynajmniej jednej) litery oraz kilku cyfr. Nie można używać znaków specjalnych ani polskich liter (ą, ę, ł, ń, ó, ź, ż itp.). Zastosowanie identycznej nazwy użytkownika i hasła jest niedopuszczalne. Proszę zapamiętać wybraną nazwę użytkownika. Będzie ona niezbędna podczas każdego kolejnego logowania w internetowym portalu wykupu myta. Toll Collect GmbH, Berlin, V 4.1, Stand 06/2013 3

4 4. Rejestracja i anulowanie przejazdu Po zalogowaniu się można wybrać odpowiednię funkcję w portalu IEBS. Istnieje możliwość wykupienia myta za przejazdy po płatnych trasach dla zarejestrowanych i niezarejestrowanych samochodów ciężarowych, anulować wykup myta za przejazdy oraz zdefiniować trasy standardowe. Ze wszystkimi tymi funkcjami można się również zaznajomić przy wykorzystaniu Oprogramowania do nauki: Wykup myta przez Internet, dostępnego na stronie 4.1 Rejestracja przejazdu Po prawidłowym zalogowaniu można zarejestrować przejazd wybraną trasą. W tym celu na stronie początkowej należy kliknąć funkcję Rejestracja. Następnie proszę wybrać pojazd. Wyświetlona zostaje lista pojazdów zarejestrowanych w firmie Toll Collect. Można je wybierać, zaznaczając opcję znajdującą się przed kodem kraju. W celu wprowadzenia niezarejestrowanego samochodu ciężarowego należy kliknąć Nowy pojazd. Wybór nowej trasy wymaga zaznaczenia opcji A-Z Nowa trasa. Toll Collect GmbH, Berlin, V 4.1, Stand 06/2013 4

5 Aby wprowadzić nowy samochód, należy podać kod kraju, numer rejestracyjny pojazdu, liczbę osi i klasę emisji spalin. Po wprowadzeniu danych należy kliknąć Dalej. Wybór miejsca rozpoczęcia jazdy Należy wybrać termin rozpoczęcia jazdy. Podanie terminu leżącego w przeszłości jest wykluczone. Jeżeli znają Państwo nazwę miejsca wjazdu na płatny odcinek trasy, proszę nazwę wpisać w polu znajdującym się za literą z. Jeżeli nazwa miejsca wjazdu nie jest Państwu znana, proszę kliknąć przycisk Mapa. Rejestracja przejazdów po drogach federalnych pamiętaj o numerze Chcą Państwo zarejestrować przejazd płatną drogą federalną przez internet lub terminal stacjonarny? Wprowadzając przebieg trasy należy dodatkowo - jeszcze przed nazwą wjazdu - podać numer drogi federalnej. Na przykład: B100 Landsberg bez spacji między literą B a numerem drogi! Inaczej niż w przypadku autostrad nie wystarczy podanie jedynie nazwy wjazdu. Zawsze trzeba podać numer drogi federalnej (n.p. B100), wybrać Dalej a wówczas zostaną przedstawione do wyboru wszystkie dostępne na niej wjazdy i zjazdy. Toll Collect GmbH, Berlin, V 4.1, Stand 06/2013 5

6 Wybór wjazdu na autostradę, tj. miejsca rozpoczęcia jazdy na płatnym odcinku, jest możliwy poprzez kliknięcie mapy. Wybierając przycisk Powiększ, można powiększyć wybrany fragment mapy, a wybierając przycisk Pomniejsz, można ten fragment pomniejszyć. Widok fragmentu mapy należy zwiększać aż zostanie wyświetlone wybrane miejsce wjazdu na autostradę, na przykład Kiel-Westring. wtedy miejsce wjazdu zostanie zaznaczone na mapie. Należy zatwierdzić wybrane miejsce wjazdu na autostradę, klikając przycisk Wprowadź. Toll Collect GmbH, Berlin, V 4.1, Stand 06/2013 6

7 Miejsce zjazdu z autostrady wybiera się w taki sam sposób jak miejsce wjazdu. Należy zatwierdzić wybór, klikając przycisk Wprowadź. Wprowadzanie punktów tranzytowych W taki sam sposób można wybrać jeden lub kilka punktów tranzytowych (maksymalnie cztery). Wybór należy każdorazowo zatwierdzać za pomocą przycisku Wprowadź. Toll Collect GmbH, Berlin, V 4.1, Stand 06/2013 7

8 Zakończenie rejestracji przejazdu Po wpisaniu wszystkich danych następuje przejście do Przeglądu. Proszę sprawdzić wprowadzone dane. Jeżeli wszystkie dane są prawidłowe, należy kliknąć przycisk Rejestruj. Po kliknięciu tego przycisku zostanie pobrane myto. Dowód rejestracji przejazdu (wykupu myta) W tym oknie wyświetlany jest dowód rejestracji przejazdu (wykupu myta) wraz z jego numerem. Dowód ten jest automatycznie wysyłany pocztą elektroniczną na wskazany adres owy. Zaleca się wydrukowanie dowodu. Toll Collect GmbH, Berlin, V 4.1, Stand 06/2013 8

9 Trasy standardowe W przypadku regularnego korzystania z określonych tras można zdefiniować je, używając znajdującej się na stronie początkowej opcji Trasy standardowe. Wprowadzanie odbywa się w taki sam sposób jak podczas rejestracji przejazdu nową trasą. System umożliwia zapisanie trasy pod dowolnie wybraną nazwą. W celu zarejestrowania przejazdu trasą standardową kliknąć przycisk Trasa standardowa. Następnie wybrać z listy zarejestrowany pojazd lub wprowadzić dane niezarejestrowanego samochodu ciężarowego, klikając przycisk Nowy pojazd. Dane należy zatwierdzić przez kliknięcie przycisku Dalej. Proszę wybrać z listy określoną trasę, zaznaczając przycisk opcji znajdujący się obok trasy standardowej. Następnie należy ustalić termin rozpoczęcia jazdy. Dane zatwierdza się przez kliknięcie przycisku Dalej. Proszę sprawdzić wprowadzone dane. Jeżeli wszystkie dane są poprawne, należy kliknąć przycisk Rejestruj. Po kliknięciu tego przycisku zostanie pobrane myto. Następnie należy wydrukować dowód rejestracji przejazdu (wykupu myta). Toll Collect GmbH, Berlin, V 4.1, Stand 06/2013 9

10 4.2 Anulowanie Zarejestrowany przejazd można anulować za pomocą funkcji Anulowanie na stronie początkowej. Proszę uwzględnić, iż w internetowym portalu systemu wykupu myta możliwe jest wyłącznie anulowanie całej trasy przed rozpoczęciem okresu ważności dowodu rejestracji przejazdu (wykupu myta). Po rozpoczęciu podanego okresu ważności anulowanie trasy jest możliwe tylko przy terminalach stacjonarnych. Częściowe anulowanie trasy jest możliwe w każdym terminalu stacjonarnym zlokalizowanym wzdłuż zgłoszonej trasy. Anulowanie całej trasy możliwe jest wyłącznie przy terminalu stacjonarnym znajdującym się w miejscu rozpoczęcia jazdy. Należy wprowadzić numer rejestracji przejazdu, który ma zostać anulowany oraz go zatwierdzić klikając przycisk Dalej. Uwaga! System informuje o opłacie za anulowanie trasy. Opłata obowiązuje od dnia roku i wynosi 3,00 za każdą procedurę anulowania. Na kolejnej stronie wyświetlane są wszystkie dane trasy, która ma zostać anulowana. Następnie ukażą się dane wykupuionej trasy, któa ma zostać anulowana. Proszę zatwierdzić anulowanie klikając przycisk Anuluj. Toll Collect GmbH, Berlin, V 4.1, Stand 06/

11 Wyświetlone zostanie potwierdzenie anulowania rejestracji przejazdu. Należy je wydrukować jako dowód i zachować w swoich dokumentach. Jeżeli zamierzają Państwo jednak rozpocząć jazdę na anulowanej trasie, należy dokonać ponownej rejestrowacji tego przejazdu. 5. Kontakt Telefon: w Niemczech * dla rozmów z zagranicy * Toll Collect GmbH, Berlin, V 4.1, Stand 06/

12 Pytania i odpowiedzi dotyczące internetowego portalu systemu wykupu myta (IEBS) Jeszcze nigdy nie korzystałem z internetowego portalu systemu wykupu myta (IEBS). Jak mogę się zalogować? Do portalu IEBS można dostać się przez stronę internetową firmy Toll Collect (www.toll-collect.de), klikając na link Wykup przez Internet lub też poprzez podanie bezpośredniego adresu strony Na stronie tej należy kliknąć link Pierwsze logowanie i postępować zgodnie z wyświetlonymi wskazówkami. Niezbędny będzie identyfikator (numer) użytkownika oraz Master PIN. Czym jest nazwa użytkownika? Nazwa użytkownika jest ustalonym przez użytkownika identyfikatorem, umożliwiającym dostęp do systemu IEBS. Po wybraniu nazwy użytkownika należy wykorzystywać ją wraz z hasłem (również dowolnie wybranym) podczas kolejnego logowania w systemie wykupu myta przez Internet. Jakie warunki należy spełnić podczas wyboru własnej nazwy użytkownika? Nazwa użytkownika powinna składać się z 8-20 znaków, w tym z przynajmniej jednej litery. Nie może ona jednak zawierać znaków specjalnych ani polskich liter (ą, ę, ł, ń, ó, ź, ż itp.). System nie zezwala na wprowadzanie innych danych. Należy unikać używania łatwych do odgadnięcia haseł, takich jak: daty urodzin, nazwy miast lub imiona. Zastosowanie identycznej nazwy użytkownika i hasła jest niedopuszczalne. Jakie warunki należy spełnić podczas wyboru własnego hasła? Hasło musi składać się z przynajmniej 8 a nie więcej niż z 20 znaków. Musi ono zawierać co najmniej jedną literę i jedną cyfrę. Nie może zawierać znaków specjalnych lub polskich liter (ą, ę, ł, ń, ó, ź, ż itp.).system nie zezwala na wprowadzanie innych danych. Należy unikać używania łatwych do odgadnięcia haseł, takich jak: daty urodzin, nazwy miast lub imiona. Zastosowanie identycznej nazwy użytkownika i hasła jest niedopuszczalne. Na jaki adres owy wysyłane są potwierdzenia rejestracji wykupu myta dla przejazdów? Potwierdzenia rejestracji wykupu myta przez Internet są wysyłane na adres owy zapisany w internetowym portalu IEBS. Adres ten można dowolnie zmieniać, wybierając Dane użytkownika. Uwaga: Proszę sprawdzić, czy adres owy został podany prawidłowo. Powtórne wysłanie potwierdzenia rejestracji wykupu myta za przejazd nie jest możliwe, dlatego zaleca się wydrukowanie dowodu bezpośrednio po przeprowadzeniu wykupu myta. jest wysyłany natychmiast po pomyślnym zakończeniu rejestracji przejazdu. Zawiera on elektroniczną sygnaturę, potwierdzającą fakt, że wiadomość została wysłana przez firmę Toll Collect. W przypadku korzystania ze starszego programu do obsługi poczty elektronicznej lub z funkcji filtrowania korespondencji (np. z firewalla, programu antywirusowego, filtra spamu itp.) mogą pojawić się komunikaty ostrzegawcze. Proszę zwrócić uwagę, że ponowne wysłanie potwierdzenia rejestracji przejazdu nie jest możliwe. Co należy zrobić, jeżeli zapomniałem hasło? Na stronie głównej internetowego portalu IEBS (www.maut.toll-collect.de) należy kliknąć link Nie pamiętam hasła? Po wpisaniu swojego identyfikatora (numeru) użytkownika hasło zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej, zapisany w internetowym portalu IEBS. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby Państwa hasło zostało wysyłane pocztą elektroniczną, należy skontaktować się z infolinią użytkowników systemu internetowego. Pracownik infolinii ma możliwość przywrócenia ustawień początkowych Państwa konta w systemie IEBS. Następnie należy zalogować Toll Collect GmbH, Berlin, V 4.1, Stand 06/

13 się w systemie wykupu myta przez Internet klikając na link Pierwsze logowanie. Niezbędny będzie numer użytkownika oraz Master PIN. Co należy zrobić w przypadku zablokowania mojego konta w systemie? Państwa konto zostanie zablokowane po pięciokrotnym wprowadzeniu niewłaściwego hasła. Należy wówczas zadzwonić do infolinii dla użytkowników systemu wykupu myta przez Internet. Państwa konto internetowe zostanie zresetowane do stanu początkowego (przed pierwszym logowaniem). Następnie należy zalogować się w portalu IEBS, wykorzystując link Pierwsze logowanie. Do pierwszego logowania potrzebne będą Państwu numer użytkownika oraz Master PIN. Do kogo mogę się zwrócić w razie pytań? Odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące portalu IEBS udziela nasza infolinia dla użytkowników systemu internetowego telefon w Niemczech *, dla rozmów z zagranicy *. Uwaga! Wiadomości wysyłane na adres nadawcy dowodu rejestracji przejazdu nie mogą zostać uwzględnione. Z jakim wyprzedzeniem można wykupić myto za przejazd trasą za pomocą systemu wykupu myta przez Internet? W systemie wykupu myta przez Internet można wykupić myto dla przejazdów najwcześniej na trzy dni przed rozpoczęciem jazdy. Czy w portalu wykupu myta przez Internet można wykupić myto za przejazd samochodu niezarejestrowanego w Toll Collect? Wykup myta w internetowym portalu wykupu za przejazd niezarejestrowanego w Toll Collect samochodu ciężarowego jest możliwy. Aby podać niezejestrowany pojazd, należy kliknąć przycisk Nowy pojazd a następnie wpisać kod kraju, numer rejestracyjny, dopuszczalną masę całkowitą, liczbę osi oraz klasę emisji spalin. Chciałbym bezpośrednio wpisać nazwę miejsca rozpoczęcia jazdy oraz punktu docelowego. Na co należy zwrócić uwagę? Nazwy miejsca rozpoczęcia jazdy oraz punktu docelowego można również wpisać bezpośrednio do pól wyboru trasy. Należy przy tym zwrócić uwagę na prawidłową pisownię nazw. Wskazówki dotyczące pisowni zamieszczono na stronie internetowej Chciałbym anulować swój przejazd. Na co powinienem zwrócić uwagę? Anulowanie jest możliwe w portalu IEBS wyłącznie jako anulowanie całkowite przeprowadzone przed rozpoczęciem jazdy. Po rozpoczęciu okresu ważności dowodu wykupu myta anulowanie trasy jest możliwe tylko przy terminalach stacjonarnych. Częściowe anulowanie trasy jest możliwe przy każdym terminalu stacjonarnym znajdującym się wzdłuż zgłoszonej trasy. Całkowite anulowanie trasy może zostać przeprowadzone jedynie przy terminalu stacjonarnym zlokalizowany w miejscu rozpoczęcia jazdy. Czy procedury anulowania trasy są płatne? Od dnia roku procedury anulowania trasy będą podlegać opłacie. Opłata za każdą procedurę anulowania wyniesie 3,00 euro. Operator wprowadził jednak możliwość anulowania całej trasy w przeciągu krótkiego okresu karencji. Jeśli wykup myta jest dokonywany przez Internet, okres karencji wynosi pięć minut, natomiast w przypadku wykupu przy terminalu stacjonarnym bezpłatne anulowanie całej trasy można przeprowadzić w ciągu 15 minut. Natychmiastowe anulowanie trasy bez obowiązku opłaty jest możliwe jedynie wówczas, gdy anulowanie zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem identycznej metody wykupu, to znaczy za pomocą Internetu w przypadku uprzedniego wykupu przez Internet bądź za pośrednictwem terminalu stacjonarnego, przy którym wcześniej wykonano stosowne operacje. Procedura anulowania trasy jest niemożliwa, jeśli zapis Toll Collect GmbH, Berlin, V 4.1, Stand 06/

14 kredytowy jest mniejszy/równy opłacie za dokonanie procedury anulowania w wysokości trzech euro. Czy można zarejestrować pojazd w internetowym portalu systemu wykupu myta? Pojazdy można zarejestrować wyłącznie pisemnie, wypełniając odpowiedni formularz Rejestracja pojazdów, zamieszczony na stronie internetowej Wypełniony i podpisany formularz należy wysłać na podany adres. Nie mogę wykupić myta za przejazd zarejestrowanego pojazdu. Co powinienem zrobić? Zdarza się, że dla pojazdu, którego proces rejestracji przez Toll Collect nie został jeszcze zakończony, niemożliwy jest wykup myta przy wykorzystaniu funkcji wyboru pojazdu. W takim przypadku należy ręcznie wpisać numer rejestracyjny pojazdu. Proszę kliknąć przycisk Nowy pojazd i tam wpisać dane pojazdu. O czym należy pamiętać przy wprowadzaniu tras standardowych? Dla każdego zarejestrowanego pojazdu można wprowadzić do pamięci 20 tras standardowych. Kliknięcie opcji w kolumnie umożliwia posortowanie tras. Uwaga! Warunkiem wpisywania tras standardowych do pamięci jest zarejestrowanie w Toll Collect co najmniej jednego pojazdu. Jaka przeglądarka internetowa jest zalecana podczas korzystania z portalu wykupu myta przez Internet (IEBS)? Zaleca się korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych. Pozwoli to wyeliminować ewentualne błędy. * bezpłatnie, za rozmowy z sieci telefonii komórkowej mogą być naliczane opłaty wg różnych taryf. Toll Collect GmbH, Berlin, V 4.1, Stand 06/

Informacje dla użytkownika

Informacje dla użytkownika PL MYTO W NIEMCZECH Informacje dla użytkownika Wydanie zaktualizowane 2009 Na zlecenie S p i s t r e ś c i Wstęp... 1 1 Informacje ogólne... 2 2 Obowiązek wykupu myta... 4 2.1 Przepisy dotyczące obowiązku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW PL MYTO DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH W NIEMCZECH INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW Wydanie zaktualizowane 2014 Na zlecenie www.toll-collect.de SPIS TREŚCI Wstęp... 1 1 Informacje ogólne... 2 2 Obowiązek wykupu

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Klienta Indywidualnego

Podręcznik Klienta Indywidualnego Podręcznik Klienta Indywidualnego SGB-Bank S.A i Zrzeszone Banki Spółdzielcze SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 4 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY KORZYSTANIU Z SGB ONLINE... 4

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 012

(instrukcja użytkownika) Wersja 012 Załącznik Nr 5 do Instrukcji Systemu Internet Banking Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 012 http://www.hexabank.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, intuicyjny

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 014

(instrukcja użytkownika) Wersja 014 Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 014 http://www.bslacko.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY w STRZELINIE Internet Banking (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo,

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo, bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Szanowni Państwo, Współczesna technika stwarza coraz większe możliwości. Za pomocą Internetu można błyskawicznie komunikować się z całym światem, przesyłać i

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MAŁYCH FIRM Obowiązuje od dnia: 2013-09-30 2 Pierwsze kroki w BZWBK24 internet 1. Zaloguj się wykorzystując link na stronie www.bzwbk.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Marzec 2014 Spis treści Wstęp... 4 Rozpoczęcie pracy... 5 Uruchomienie systemu... 5 Zasady bezpiecznego korzystania z BS Online... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 19 000 1 Spis treści: INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 Bankowość Internetowa... 3 Bankowość Telefoniczna... 9 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko SPIS TREŚCI O ipko...3 PIERWSZY RACHUNEK... 3 KOLEJNE RACHUNKI... 3 PIERWSZE KROKI...4 PIERWSZE LOGOWANIE... 4 SPOSOBY DOSTĘPU DO RACHUNKU... 5 SPOSOBY

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE Przewodnik dla Klienta (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łaskarzewie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bslaskarzew.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

PEKAO24 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PEKAO24 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PEKAO24 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH NAJLEPSZY INTERFEJS 7/2010 Przewodnik po serwisie Pekao24 Spis treści 1. Co to jest Pekao24? 4 2. Aktywacja Pekao24 5 3. Jak korzystać z serwisów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 801 700 100 1 Spis treści: eurobank online... 4 Aktywacja usługi... 7 Serwis telefoniczny... 8 Aktywacja usługi...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA w Spis treści Wstęp...3 System bankowości elektronicznej...4 Bezpieczeństwo informacji...4 Klienci korporacyjni...5 Typy użytkowników obsługiwanych przez bankowość elektroniczną...6 Dodawanie i usuwanie

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomazach Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bslomazy.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, oszczędny

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownika Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum Aktualizacja: lipiec 2015 Szanowny Kliencie, Bankowość elektroniczna Meritum Banku przeznaczona jest zarówno dla Klientów indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 010

(instrukcja użytkownika) Wersja 010 BANK SPÓŁDZIELCZY w... Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 010 http://www.bs...pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS CYFROWY...

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 12 luty 2010 Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne...5 1.1 WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE...5 1.1.1 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bs-chojnow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo