Pierwsze logowanie do systemu I-Bank

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pierwsze logowanie do systemu I-Bank"

Transkrypt

1 Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Przed pierwszą rejestracją w systemie I-Bank na komputerze należy zainstalować program Java w najnowszej wersji dostępnej na stronie producenta Uwaga: Wersja środowiska Java jest ściśle związana z wykorzystywaną do pracy przeglądarką stron internetowych. Korzystając z 64-bitowej przeglądarki (Internet Explorer 64-bitowy) należy pobrać i zainstalować Javę przez tą przeglądarkę. Zainstalowana zostanie 64-bitowa wersja Javy. W takim przypadku należy korzystać z 64-bitowej przeglądarki Internet Explorer, ponieważ Applety Javy w wersji 64-bitowej do obsługi kluczy cyfrowych nie będą działały na przeglądarkach 32-bitowych (np.: Mozilla Firefox oraz Chrome). Korzystając z 32-bitowej przeglądarki należy zainstalować 32-bitową wersję środowiska Java, nawet w przypadku 64-bitowego systemu operacyjnego. Należy również pamiętać, że środowisko Java oraz przeglądarka internetowa stanowią integralną całość. W przypadku aktualizacji przeglądarki stron www należy również zaktualizować środowisko Java. Analogicznie po aktualizacji oprogramowania Java, należy sprawdzić, czy nie pojawiła się nowsza wersja przeglądarki. W celu rozpoczęcia pracy z programem I-Bank, CBI należy: uruchomić przeglądarkę internetową, wpisać adres strony www banku: na stronie banku wybrać opcję: KONTA INTERNETOWE, a następnie LOGOWANIE I-BANK Można także od razu w przeglądarce wpisać adres strony logowania do banku https://ibank.bskoscierzyna.pl W obu przypadkach zostanie nawiązane szyfrowane połączenie z serwerem bankowym. Certyfikat serwera oraz inne parametry połączenia można sprawdzić wciskając ikonę z rysunkiem kłódki. Po wybraniu opcji logowania do banku internetowego na ekranie zostanie wyświetlony formularz logowania do systemu: Na formularzu należy wypełnić pola: Użytkownik jest to identyfikator odczytany z karty rejestracyjnej klienta, otrzymanej z banku, Hasło hasło odczytane z karty rejestracyjnej klienta

2 Po wprowadzeniu parametrów logowania należy wcisnąć przycisk. Program powinien być gotowy do pracy. W przypadku problemów prosimy o kontakt z Bankiem pod numerem telefonu

3 Uwaga: Instalacja oprogramowania JAVA dla systemu I-Bank Wersja środowiska Java jest ściśle związana z wykorzystywaną do pracy przeglądarką stron internetowych. Korzystając z 64-bitowej przeglądarki (Internet Explorer 64-bitowy) należy pobrać i zainstalować Javę przez tą przeglądarkę. Zainstalowana zostanie 64-bitowa wersja Javy. W takim przypadku należy korzystać z 64-bitowej przeglądarki Internet Explorer, ponieważ Applety Javy w wersji 64-bitowej do obsługi kluczy cyfrowych nie będą działały na przeglądarkach 32-bitowych (np.: Mozilla Firefox oraz Chrome). Korzystając z 32-bitowej przeglądarki należy zainstalować 32-bitową wersję środowiska Java, nawet w przypadku 64-bitowego systemu operacyjnego. Należy również pamiętać, że środowisko Java oraz przeglądarka internetowa stanowią integralną całość. W przypadku aktualizacji przeglądarki stron www należy również zaktualizować środowisko Java. Analogicznie po aktualizacji oprogramowania Java, należy sprawdzić, czy nie pojawiła się nowsza wersja przeglądarki. W celu zainstalowania oprogramowania JAVA należy uruchomić przeglądarkę internetową i w pasku przeglądarki wpisać adres Po pojawieniu się strony java.com należy wybrać opcję Bezpłatne pobieranie oprogramowania Java Następnie należy wybrać Zgadzam się rozpocznij bezpłatne pobieranie

4 Należy wybrać opcję - Uruchom

5 Następnie wybieramy - Install Program zostanie pobrany z Internetu W kolejnym kroku wybieramy Next

6 Może pojawić się pytanie dotyczące zamknięcia wszystkich okienek przeglądarki. Po zamknięciu przeglądarek internetowych należy wybrać Close Browsers and Continue i w następnym kroku wybrać OK. Po wykonaniu tych kroków rozpocznie się proces instalacji Po poprawnym zainstalowaniu oprogramowania JAVA pojawia się komunikat You have successfully instaled Java. Wybieramy opcję Close

7 Uwaga: Powyżej został pokazany proces instalacji oprogramowania Java przy wykorzystaniu przeglądarki Internet Explorer. Przy użyciu innych przeglądarek (np. Mozilla Firefox, Opera, Chrome) proces instalacji może się nieznacznie różnić od przedstawionego w tej instrukcji.

8

9

10

11 Problem z Rejestracją w systemie I-Bank Jeśli po wprowadzeniu nazwy Użytkownika i hasła program zatrzymuje się należy wykonać kroki poniżej: 1. Sprawdzić czy zostało zainstalowane oprogramowanie JAVA W przypadku zainstalowanego systemu Windows XP Z menu Start wybrać opcję Ustawienia > Panel sterowania. W Panelu sterowania kliknąć dwukrotnie Dodaj lub usuń programy. Na liście programów sprawdzić, czy jest zainstalowane oprogramowanie Java i w jakiej wersji np.: Java 7 update 55 Jeśli brak jest zainstalowanego oprogramowania Java, należy je pobrać ze strony i zainstalować. Jeśli zainstalowane oprogramowanie Java jest starsze niż dostępne na stronie zaleca się jego aktualizację. W przypadku zainstalowanego systemu Windows Vista Z menu Start wybrać opcję Panel sterowania. W Panelu sterowania kliknąć dwukrotnie Programy i funkcje. Na liście programów sprawdzić, czy jest zainstalowane oprogramowanie Java i w jakiej wersji np.: Java 7 update 55 Jeśli brak jest zainstalowanego oprogramowania Java, należy je pobrać ze strony i zainstalować. Jeśli zainstalowane oprogramowanie Java jest starsze niż dostępne na stronie zaleca się jego aktualizację. W przypadku zainstalowanego systemu Windows 7 Z menu Start wybrać opcję Panel sterowania. W Panelu sterowania kliknąć dwukrotnie Programy a następnie Programy i funkcje. Na liście programów sprawdzić, czy jest zainstalowane oprogramowanie Java i w jakiej wersji np.: Java 7 update 55 Jeśli brak jest zainstalowanego oprogramowania Java, należy je pobrać ze strony i zainstalować. Jeśli zainstalowane oprogramowanie Java jest starsze niż dostępne na stronie zaleca się jego aktualizację. 2. Usunąć pliki tymczasowe Javy na dysku lokalnym W przypadku zainstalowanego systemu Windows XP Z menu Start wybrać opcję Ustawienia > Panel sterowania. W przypadku zainstalowanego systemu Vista Z menu Start wybrać opcję Panel sterowania. W przypadku zainstalowanego systemu Windows 7 Z menu Start wybrać opcję Panel sterowania. W Panelu sterowania kliknąć dwukrotnie Programy W następnych krokach należy: Odnaleźć ikonę i kliknąć w nią dwukrotnie. Uruchomi się okno Java Control Panel. Wybrać opcję. Sprawdzić czy zaznaczona jest opcja Keep temporary files on my computer. Kliknąć przycisk, zaznaczyć wszystkie opcje i kliknąć przycisk. Potwierdzić zmiany klikając klawisz. Pliki tymczasowe Javy zostaną usunięte. Należy pozamykać okna programu Java Control Panel i ponownie spróbować zalogować się do systemu I-Bank W przypadku problemów prosimy o kontakt z Bankiem pod numerem telefonu

12 Najczęściej zadawane pytania Jak zalogować się do systemu I-Bank? Wpisz w przeglądarkę internetową adres nazwa banku. Następnie wybierz opcję Logowanie BANK INTERNETOWY znajdującą się w górnej części po środku strony. Na następnej stronie wpisz Nazwę użytkownika, Hasło i kliknij przycisk Zaloguj. Identyfikator Użytkownika i Hasło otrzymałeś wraz z kluczem sprzętowym. Jak logować się do sytemu w przypadku gdy strona WWW Banku nie działa? Istnieje możliwość logowania się do systemu z pominięciem strony WWW Banku (ADRES STRONY). W takim przypadku logowania dokonujemy na stronie ADRES STRONY Co zrobić gdy po wprowadzeniu Identyfikatora użytkownika i Hasła bankowość internetowa I-Bank nie uruchamia się? Na stronie logowania, tam gdzie podajesz Identyfikator użytkownika i Hasło znajduje się szczegółowa instrukcja Problem z rejestracją w systemie I-Bank. Wykonaj czynności wymienione w instrukcji. Gdzie znajdę Identyfikator użytkownika i Hasło? Identyfikator Użytkownika znajduje się: Na karcie rejestracyjnej klienta otrzymanej z banku wraz z kluczem sprzętowym, Ponadto, Twój Identyfikator użytkownika możesz także sprawdzić w Oddziale Banku (po przeprowadzeniu przez pracownika oddziału weryfikacji Klienta). Hasło znajduje się: Na karcie rejestracyjnej klienta otrzymanej z banku wraz z kluczem sprzętowym. Co zrobić w przypadku otrzymania komunikatu Błędny identyfikator lub hasło? Sprawdź poprawność podawanych danych (Identyfikatora i hasła). Sprawdź poprawność działania klawiatury (np. CapsLock, NumLock itp.). Zwrócić uwagę na występujące w identyfikatorze znaki, w szczególności na cyfrę zero oraz literę O (jeśli istnieją). Skontaktuj się z oddziałem Banku osobiście lub telefonicznie w celu odblokowania dostępu do bankowości internetowej I-Bank: Numery telefonu do Banku: Wpisz numery do Banku Czy w sprawie odblokowania konta mogę kontaktować się z Bankiem poprzez ? Nie. Bank nie dopuszcza takiej formy komunikacji. Jednocześnie Bank w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa nigdy nie wysyła do swoich Klientów dotyczących podania środków dostępu do konta. Czy po odblokowaniu przez Bank dostępu do konta zmienia się Identyfikator użytkownika? Nie. Identyfikator pozostaje bez zmian. Czy mogę zmienić swój Identyfikator użytkownika? Swój login (Identyfikator Użytkownika) możesz zmienić jedynie w oddziale Banku (zgłoś się z kluczem sprzętowym). Po weryfikacji Klienta zostanie skasowany Twój dotychczasowy Identyfikator Użytkownika i nadany nowy. Ponadto zostanie zablokowany dotychczasowy certyfikat na kluczu sprzętowym i wygenerowany nowy. Jaki jest termin ważności klucza sprzętowego? Klucz sprzętowy jest ważny przez 26 lat od daty jego wygenerowania. Data ważności klucza określona jest na karcie rejestracyjnej klienta. Co zrobić w przypadku zgubienia klucza sprzętowego? Należy niezwłocznie zgłosić zastrzeżenie klucza sprzętowego w oddziale Banku. Powiadomienie można przekazać do oddziału Banku telefonicznie z obowiązkiem pisemnego potwierdzenia w terminie do siedmiu dni kalendarzowych. Numery telefonu do Banku: Wpisz numery do Banku Nie mogę skorzystać z opcji Przelew walutowy, co robić? W celu uruchomienia możliwości składania przelewów walutowych skontaktuj się z oddziałem Banku w celu podpisania stosownej umowy i zaakceptowania warunków wykonywania przez Bank Spółdzielczy w Nazwa Banku przekazów w obrocie dewizowym. Czy jest możliwe anulowanie błędnego polecenia przelewu? W systemie I-Bank anulować można jedynie przelewy z odroczoną datą płatności. Przelewy z datą bieżącą nie mogą być anulowane chyba, że zostały wystawione na dzień wolny od pracy. Dlaczego mam mniejsze dostępne środki od salda? Dostępne środki to środki własne zgormadzone na rachunku powiększone o wysokość limitu kredytowego (jeśli posiadasz taki produkt) lub pomniejszone o kwotę zablokowaną (np.: z tytułu transakcji wykonywanej kartą płatniczą). Saldo to środki własne zgromadzone na rachunku.

13 Jak wykonać przelew ZUS/US? Przelewu do ZUS lub US dokonasz za pomocą odpowiednich formularzy, które znajdują się w zakładce Przelewy do ZUS/ Przelew do US Do wykonania przelewu do ZUS-u i Urzędu Skarbowego wymagane są dodatkowe informacje, inne niż w przypadku przelewu standardowego. Dane wymagane do realizacji przelewu do ZUS: nazwa skrócona lub imię i nazwisko płatnika, NIP płatnika, drugi identyfikator (dowód osobisty, paszport, PESEL, REGON), typ wpłaty (np. S - składka za jeden miesiąc), deklaracja (rok i miesiąc, np ), numer deklaracji, Dane wymagane do realizacji przelewu do Urzędu Skarbowego: siedziba Urzędu Skarbowego, nazwa Urzędu Skarbowego, symbol dokumentu, nazwa i adres zobowiązanego (płatnika), NIP lub identyfikator uzupełniający (dowód osobisty, paszport, PESEL, REGON), okres (np. 09M12) Przelew należy zatwierdzić kodem PIN z użyciem klucza sprzętowego. Jak wykonać przelew z przyszłą datą realizacji? Na formatce nowego przelewu kliknij na ikonę z prawej strony Daty realizacji i wybierz odpowiednią datę.

Przewodnik dla Klienta systemu I-Bank

Przewodnik dla Klienta systemu I-Bank Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim Przewodnik dla Klienta systemu I-Bank http://www.bspruszczgd.pl Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 1.1. Autoryzacja kluczem cyfrowym... 2 1.2. Autoryzacja kodem SMS...

Bardziej szczegółowo

IB bank internetowy - wersja v6 dla klientów korporacyjnych

IB bank internetowy - wersja v6 dla klientów korporacyjnych Autor: Wersja: 10 Marta Melon IB bank internetowy - wersja v6 dla klientów korporacyjnych Data: Dokument jest własnością Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp z oo Podlega ewidencji i kontroli

Bardziej szczegółowo

IB bank internetowy - wersja v6 dla klientów indywidualnych

IB bank internetowy - wersja v6 dla klientów indywidualnych Autor: BT076B Marta Melon IB bank internetowy - wersja v6 dla klientów indywidualnych Data: Dokument jest własnością Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp z oo Podlega ewidencji i kontroli zmian

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie Dziękujemy Państwu za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu I-Bank

Instrukcja logowania do systemu I-Bank Instrukcja logowania do systemu I-Bank 1. Wstęp Witamy w pomocy do programu I-Bank! System I-Bank oferuje bardzo bezpieczny dostęp do rachunku bankowego przez Internet. Użytkownik Systemu I-Bank może przeprowadzać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu I-Bank

Instrukcja logowania do systemu I-Bank Instrukcja logowania do systemu I-Bank 1. Wstęp Witamy w pomocy do programu I-Bank! System I-Bank oferuje bardzo bezpieczny dostęp do rachunku bankowego przez Internet. Użytkownik Systemu I-Bank może przeprowadzać

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta do internetowej obsługi rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Błaszkach

Przewodnik dla klienta do internetowej obsługi rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Błaszkach SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa Przewodnik dla klienta do internetowej obsługi rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Błaszkach https://ekonto.bankblaszki.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo...

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 09

(instrukcja użytkownika) Wersja 09 BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Podlaskiej Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 09 http://www.bsbialapodlaska.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bsjozefow.pl

Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bsjozefow.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Józefowie nad Wisła Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bsjozefow.pl Bank Spółdzielczy w Józefowie nad Wisłą SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 04

(instrukcja użytkownika) Wersja 04 BANK SPÓŁDZIELCZY w Końskowoli Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 04 http://www.bskonskowola.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 012

(instrukcja użytkownika) Wersja 012 Załącznik Nr 5 do Instrukcji Systemu Internet Banking Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 012 http://www.hexabank.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

(Przewodnik użytkownika systemu IB) Wersja 10

(Przewodnik użytkownika systemu IB) Wersja 10 Załącznik nr 17. 2 do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart do rachunków oraz usług bankowości elektronicznej dla Klientów indywidualnych, SKO i PKZP w

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 014

(instrukcja użytkownika) Wersja 014 Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 014 http://www.bslacko.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3

Bardziej szczegółowo

INTERNET BANKING przewodnik dla klienta

INTERNET BANKING przewodnik dla klienta INTERNET BANKING przewodnik dla klienta www.bssierakow.pl Instrukcja obsługi Internet Banking 1. Informacje ogólne Internet Banking jest jednym ze sposobów obsługi rachunku bankowego. Dzięki niej klient

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY w STRZELINIE Internet Banking (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 011

(instrukcja użytkownika) Wersja 011 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE PRZEWODNIK DLA KLIENTA (instrukcja użytkownika) Wersja 011 http://www.bsbialogard.pl https://ib.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Klienta systemu EKONTO

Przewodnik dla Klienta systemu EKONTO systemu EKONTO Wersja 012 http://www.bspruszczgd.pl https://ekonto.bspruszczgd.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3 Konfiguracja...5 Logowanie do systemu...8 Menu główne programu...10 RACHUNKI...12

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

I-Bank Przewodnik dla klienta

I-Bank Przewodnik dla klienta I-Bank Przewodnik dla klienta System do obsługi banku internetowego 1 Wstęp Witamy w pomocy do programu I-Bank! Pragniemy zaoferować Państwu jedną z unikalnych, a zarazem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE Przewodnik dla Klienta (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łaskarzewie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bslaskarzew.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

Internetowa obsługa rachunku

Internetowa obsługa rachunku Internetowa obsługa rachunku w Banku Spółdzielczym w Andrespolu (Instrukcja Użytkownika) http://www.bs-andrespol.pl https://online.bs-andrespol.pl SPIS TREŚCI: Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku umożliwia bowiem kontrolowanie swoich rachunków oraz

to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku umożliwia bowiem kontrolowanie swoich rachunków oraz bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Bankowość Internetowa bezpieczeństwa i wygody. to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku Bankowość Internetowa wykonywanie różnych operacji bankowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 19 000 (koszt wg taryfy operatora) 1 Spis treści: INFORMACJE PODSTAWOWE... 4 Bankowość Internetowa... 4 Bankowość

Bardziej szczegółowo

i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3

i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gorzowska 64 74-320 Barlinek tel. (0-95) 74-64-402 fax. (0-95) 74-60-242 e-mail biuro@sabaservice.net

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.stary.sacz.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta

Przewodnik dla klienta http://www.paluckibs.pl SPIS TREŚCI Część I. Internetowa obsługa rachunku, autoryzacja operacji za pomocą listy haseł jednorazowych lub haseł SMS... 5 Wprowadzenie... 5 Bezpieczeństwo... 5 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo